Skip to main content

Full text of "Bibliotheca historica. Ex recensione Ludovici Dindorfii"

See other formats


rm-^^ 
'^vM"^- m 


V*n; ^%i^ ^ 


!'.Ki. ^^ 
'>'\^>-;. ■'c^\U^ 

1 '-V..-:-JV,^, 'U \ 

^^^'^K iVj, ■'■ V' 


^), ^. %•■■" 
..^v---ir' D I O D O R I Sicuiu,S 

BIBLIOTHECA HISTORICA 

EX RECENSIONE 

LVDOVICI DINDORFII. 


VOL. II. PARS I. L. XV. — XX. L 1 P S I A E 

SVMPTIBVS C. H. F. HARTMANNI. MDCCCX^XT, F(\ ^Z "Ay ^ v\ a.rs PRAEFATIO. i3e libris gcriplis et editis huius partis qaum prae- 
fatione acl voluminis primi partem alteram dictum 
sit, hoc loco placuit ea quae superiori volumini 
aut addenda aut in eo corrigenda viderentur ex- 
ponere. 

P. I. 

Praefat. p. III. C Vaticanum dixi bombyclnum , quum 
vellem raembranaceum. Vide praefationem Wesselingii 
p. XXXIX. ed. Lips. 

P. IV. In Haenelii catalogis librorom manuscriptorura 
p. 844. memoratur librorum quinque primorum codex olim 
Meermannianus, nunc Thomae Pliilippi Britanni, scriptus sae- 
culo sexto decimo, quo typograplii usi sint in imprimendo. 
Itaque lioc est apographum quod operis tradidit Stephanus. 

P. ed. Wess. 3- inscript. ^ioScoQog sv toJ TErc^Taj Bi- 
^Xio&riKcSv dixit etiam Theodoretus vol. IV. p. 767- ed. 
Schulz. , ubi Vrsinus Bi^ho&tjKrig , et loannes Laurentius 
de magistratibus Romanis p, 82. ^iodcoQog ev SivtiQcc Bi- 
^kio&rjKfav. 

P. 4. 49. uttoviaig] Scribeudum esse «Zcovtotg monitum 
ad vol. n. p. 215. 42. 

P. 9. 16. Haec spectavit Tzetzes Posthom. v. 766. 

P. 17. 24. 'evioi 6s to5v teQsojv qjaal tvqcStov "HfpaiGxov 
PaGikivGai\ Huc respexit loaunes Laurentius 1. c. p. 202. 
^cpaidtov xov iiQcorov PaaiXs.vaavrog Aiyvnxov xata xhv 2i' 
xshdxriv. 

P. 24. 96. Malim receplum roioJde. IV PRAEFATIO. 

P. 86. 6. In annotatione dele : quo J — verum. 

P. 56. 4. In annotatione Bcribe: quae fonna est etiam 
in inscriptione Tzetzae Hist. CXII, et uuo eius iu libro v. 
892. 

P. 57. 45. wv] Receptum velim ov. 

P. 81. 69. aiiciQT')]i.t.aai] Scribendum esse a^KXQV^Gciai 
probabile reddit tum proximum svEQyExi^aaai, uuo in libro 
svEQyErrjfiaai, scriptum, et quod vol. II. p. 322- 73. ETti.&slvcii 
Tols ddiKi]aaap fi)v, SUnv item est varietas (cSiaiiit^aai,. 

P. 97. 2. wv] Recte libri qui a. 

P. 103. 81. TtQog rov daq^akEavatov tcov roi%(ov OQd"t]V 
tataai, TTjv KaQvaKa] Pro iTCicpavEatatov vel natacpaviatatoVf 
quae Reiskii coniecturae sunt, scribi potest etiam Iftqoavi- 
OTarov, quod cum illo perniutatur apud Xeuopli. Comment. 
III. 8. 10. collato Stobaeo vol. Ilf. p. 193. ed. Gaisf. Cae- 
terum similis fuit consuetudo Romanorum in imaginibus 
maiorum exponendis apud Polybium VI. 52. 4. tid^kaai fr]V 
siKova tov (lEtaXXd^avtog slg toV £7ti,q)avsatCitov totcov t^j 
ohiag, ^vkiva vatSba TteQiti&EVtEg, 

P. 105. 33. ZdiioX^iv] Scribe ZdXiio^iv. 35. '/«ca] 

Recte I) '!«(». 

P. 113. 1. ovv omisit etiam Florentinus a. 1427. scri- 
ptus apud Bandinium vol. II. p. 690. 

P. 116. 46. Verior acceutus est iypvv. 

P. 130. 16. vavg] Scribe vviEg. 

P. 140. 61. Ei,EVQrivto'\ Recipiendum tvQTivto. 

P. 141. 93. Tov Qeov] Jtal Tou Ttota^ov, quae addunt 
tres libri, non spernenda videntur. 

P. 164. 42. Arliculum eundem coutinuo bis positum 
qui supparibus Diodoi-o scriptoribus viudicatum volet, utatur 
loco Strabonis p. 82. 21. ed. Falc. to aKoXov&ov to to av 
TO v-ipog 'iiEiv. Quem tamen tavto puto scripsisse. 

P. 169. 57. Sicpvr] jSoTttVijv] Legendum est lSioq)vrj. 
Nam quod apud Appuleium Herb. 47. herba diphyes memora- 
tur, nihil pertinet ad fictam lambuli. 

P. 171. 4. In annotatione scribe: dvsSriv] dvaiSrjv. 

P. 187. 79. 2i,^(iiav] Scribeudura esse Siiiiav dixi ad 
Xenoph. Comment. I. 2. 48. 

P. 191. 72. q}vaig] Addendus videtur articulus. 

P. 210. 6. Hrjyov] Ita s^aycoyr} dixit Aretaeus p. 301. 
ed. Lips. 16. fMj^iKifv] Accentum ^rjStJCijv praecipit Ar- 
cadius p. 107. 10. 

P. 212. 1. Iii annotatione scribe: libri KatEiXrjniiEVog. 

P. 219. 97. rrjg ndliv Qv^irig] luuctim scribeudum cum 
A 7ttt\iQQV(i.rig. Vide Plutarclii tkmiu. c. 10. PolybiiXV. 7. 1. P R A E F A T I O. V 

- P. 228. 98. Scribe TlzCivovvtu 

P. 229. 29. SrtQOTtriv] Scribendutn ZttQonriv. *AX- 

Kvovi] leni spiritu pronunciari ait Eustathius ad 11. i v. 558. 
p. 776. 41. 

P. 231. 26. dia ro — voui^ttv aut delenda censet Reis- 
kius aut V. 24. post cmo&h^oiievov oivov transferenda. 

P. 232. 71. TcccQccd^sGiv ante me proposueiat Schaeferus 
ad Thes. Sleph, c. 3331. C. 

P. 236. 40. Ka8[iiov Koiiiaavtog ix OoiviKrjg rcc xaXov(isvce 
yQaiifxata] „ Lege td Kad^iov xkA.ov'|ii£V«," Dobraeus Advers. 
vol. I. p. 1. p. 139. Quem fugerat compar locus V. 40. 
Tijv GakitiYya ksyoiiEvriv i^evQOV. Vbi vicissim huius loci 
immemor Wesselingius delebat Afyo/itev^jv. Addendus his, si , 
mendo caret, Agatharchides ab nobis citatus ad p. 191. 89. 

P.252. 79. ot dedoKinao^isvoi,] Articulus delendus videtur,, 

P. 261. 47. iXonivcov tov JiQog tovg a&avatovg 7toXs(iov] 
Sozomenus Hist. Eccles. III. 20. i(i(pvXtov cctQSta&at fiaxvjv. 
Chron. Pasch. p. 408. 7. ed. nostrae , noXs^ov atQslrai 'A^i- 
Tccg TtQog zov '^HQcoStjv. 

P. 262. 95. xaiQia] Scribe KaiQia. 

P. 276. 36. KXsQkaog] Praeferenda scriptura KXsoSaiog. 

P. 283. 21i In annotatione dele verba : quod malim. 

P. 297. 55. 298. 10. 372. 75. GctraXov] Scribe eixtaXov, 
7Q.rovg Q-sovg] Rectelibri tres ^sovg. Conf. vol. II. p. 120-25. 

P. 302. 47. Dele annotationem. 

P. 306. 22. '^lnnoXvtov sns^ii^sv slg TQOi^-fjva tQscpsGd^eci 
nuQa roig Atd^Qag adsXq^oig] Deteriorum librorum scripturam 
rrjg Ai&Qag aSsXcprjg lueri conatus est Valckenaiius ad Hippo- 
lyti V. 11., ignorare se fassus fralres Aelhrae: qui si uUi fu- 
issent, nec Pausaniam dicere potuisse I. 22. 2. @r}6svg wj 
sixsXXsv a^0^ai OaiSQav — 'iTCTtoXvtov nifiTtsi TcaQa riit&ici 
TQag)r}a6iisif@v nat (SaatXsvaovta TQOt^i^vog, neque Asclepia- 
dem apud scholiastam Odyss. X v. 321. 7ti(ji.7tsi s^ Id&rjvcSv 
Tov viov 'iTtTtoXvtov TQOt^rjvicav aQ%siv' o^v y^Q avtai'Stcc ti^v 
Iltr&iag At&Qav (irjtQcaa ttg aQX^^ Ssvqo. Cui responderi potest 
ne sororis quidem Aethrae alibi mentionem fieri; fratres au- 
tem eius perdere regnum Troezenis potuisse caede, morte, 
raigratione in alias terras, sicut filios Troezenis, Pitthei et 
fratris et regni socii, in Atticam concessisse auctor est Pau- 
sanias II. 30. 9. , si modo opus est diversos fabularum scri'^ 
ptores secum consentire. Sed firmius argumentum contra 
Valckenarium linguae usus suppeditat. Aliud enim est tQi- 
q>sad-at naQcc tivi, aliud TtaQcc rtvog'. nec minus buic loco 
genitivus aiienus est quam XII. 38. p. 502. 54. 

P. 311. 52« BoiWTOg] Scribendum Boicotog, VI PRAEFATIO. 

P. Sl5. 13. KCiraaKevcc^ovrag] Praefero scripluram Kara- 
CKwdaavrag , ut iQYa6ai.Uvovg est in eadem fabula apud Eu- 
dociam p. 315. 319. 

P. 329. 9. Ilirvovarig] Scribendum Lic et postea Ut- 
Tvov 6 6r}g. 

P. 340. 45. noiovGi (uSt-jQOv TtXccGfjtara 7i;avroSaTtd. tov- 
rcoiv Ss rd (xev elg OQvsav rvTCOvg %aXK£vov6i] 'Oqvecov si cui 
niirum videatur, disci earum usus potest ex p. 353. 6.: KQdvrj 
Ss ^f^Xna nSQirl&svrai ^SYdXag i^o^^dg l§ savrcov s%ovra ymI 
7txxfi(icys&r} cpavraalav ifcicpSQOvra roig yQcofisvoig ' rolg ftev 
yaQ TCQogKSirai 6vfi(pvrj KSQara, roig 8s oovicov rj rsrQanoScov 
^wwv iy.rsrvnconsvat nQorof.icd. Quanquam non dubitandura. 
clarius loquutum esse cui sua debet Diodorus. '^ 

P. 348. 15. UQorsQOvl Confer aimotationes adp.516. 73. 
vol. II. p. 44. 45. 202. 56. 469. 60. 
! P. 352. 77. &Qd6og] Scribe ^d^oog. 

• ' 'P. 355. 68. roTOv] Dicendum fuisse aQxrov animadver- 
terufit Wurmius ad interpretationem Germanicam et Niebubi- 
rius Hist. Piom. vol. II. p. 587. Errorem vero quem Dio- 
doius pervertendis Celt^rum et Galatarum nominibus com- 
misisse putatur, interpretando ab eo defendit Niebulirius. 

P. 358. 100. Dele annotationem. 4. raig nsQl '!H^a- 

nlsovg nQd'^s6i] Xenoplion Hist. gr. VI. 1. 19. rdg nsQt 
Ia6ovog nQci^sig. 

P. 359. 72. raig ilniai] dnoXov&cog ratg iknici suspi- 
catur Wurmius. 

P. 372. 40. ^dici] Quum liber unus praebeat ^vUa, 
fortasse scribendum ^vlliSi. Sic projdmum KoQcoviSt in Ko- 
Qcoveia abiit in nonnullis. ' ; • 

P. 373. 77. In aimotatione delc %ai. 

P. 379. 11. MsXi66scog] MsXi66og est etiaani Isocratis 
Encomii Helenae initio. Et possunt fortasse talia quidem 
ferri etiam apud eos qui alieni ab liis formis sunt. 

P. 387. 52. Scribe 'HXicp — OvQavcp — ry. 

P. 398- 68. In annotatione scribe jxayidQcov. 

In Addendis ad p. 129. 59. pro 925. legendum 924. 

30 P. IL 

-'J''' Praefat. p. XII, Quinque consulatuum iterationem ex 
co irepetitNiebuhrius Hist. R, vol. 11. p. 629., quod Diodorus, 
ut urbem a Gallis coptamcum Polybio (VI. 1. 1.) in 01. 98. 2. 
c.ouferret, libri XIII. initio ante 01. 91. 2. consulatus quin- 
que temere omiserit, cum libri XV. vero initio revcrsus ad 
( lironologiam quam libris XI. et XII. sequutus esset, id est 
Eabianam, quae Gallorum invasionem 01. 99. anno 3. ascri- PRAEFATIO. VII 

bebat, qui iam deflciebant quinque consuialus, repetitis pro- 
ximis cadem temoritate supplcrit. 

P. 420. 1. Cum clvoLKoSoiiEiv conferendum dvticpQayi]— 
v«ide obstruendo diclum apud Malalam p.328. 18. velCbron. 
Pasch. p. 550. 18. cd. nostrarum, ne memorem ipsum avoiKO' 
do^isiv eiusdem Chronici p. 602. 7. 

P. 487. 9- YatpovTog] Scribe yQ(x(povtog. 

P. 494. 75. s. De hoc loco conf. Niebuhr. Hist. R. vol. If. 
j). 213. 436. Librariorum hic ne minima quidem culpa est. 

P. 495. In annotalione ante ^ta addendus numerus 25. 

P. 502. 39. In annotalione post '/ovAtov adde: posilum. 

P. 504. 11. dTioXoytiadiisvog] „Lcge «';roAoyi(7a(tt£vo?. " 
Dobraeus. 16. xoivcov 6' ovrav %(av] inelvcov 6' ovxcov re- 

cte emendat Dobraeus. 

P. 505* 49- Scriptura librorum Diodoii et Aristopha- 
nis avrtjg rjQ^s fortasse corrigenda est sic ut avrijg in £v— 
^vg mutetur: quo fere modo avTog pro ev^&vg legebatur 
ante librum Ravennalem Avium v. 377. 59. nei&co] Scribe 

IlEid-co, ut recte ceperunt Cicero Bruto c. 15., Quinctilianus 
Instit. X. 1. 82. 

P. 510. 10. ZitaQTcoXov] Scribendum ZndQrcaXoV' Vide 
Arcadium p. 57. 16., Steplianum sub AlxcaXla. 

P. 521. 23. Tijv i8lav %coQCiv eiovxEg'] „Lege ex Thucy- 
dide Tt)v ISiav %coQav Ttoke^iav ^yovxsg.^^ Dobraeus. Thucy- 
dides IV. 12. sic: ig xovxo xs nsQiiaxri iq tv%i] agxs 'A&rj~ 
vaiovg iisv in yijg rs aal xavrrjg AaxcoviKi^g diivvsa&ai insivovg 
iTtmXsovragy Aa^sSai^oviovg 8s ix vscSv rs nal ig ti^v iav— 
Twv 7ioks[xiciV ovaav i% 'A&y^vaiovg dTCO^aivsiv. 

P. 532. 6. TtXsiovg] „Lege xovg nXsiovg." Dobraeus. 

P. 544. 8. AzQayavrlvoi fisv ovv y.al Nd'^LOi avii^axiq- 
6SIV scprjaav 'A&rjvaioig] „Immo neutris tulerunt opem Agri- 
gentini, ut liquet e Thucydide [Vlf. 32.33. 58.] An legen- 
dum 'Eysaraioi, vel est eiror Diodori?" Dobraeus. De Ege- 
stanis non cogitandum est, qui Alhenienses in Siciliam ipsi 
arcessiverant risissentque percontantes hos an Syracusanos 
sequuturi essent. Nobilissimam autem Agrigentinorum civi- 
tatem Diodorum silentio praetermissise mihi miuus credibile 
est quam in hunc errorera incidisse ut qui ab Sjracusanis 
non stetissent Atheniensium socios faceret. 

P. 567. 36. 2ci(iioi — dTtsaxiiaav] „Hoc falsissimum. 
Semper ii Atheniensibus adhaeserant. Vide Thucydidem VIII. 
16. et passim." Dobraeus. 

P. 571. 14. 579. 37. 'EXsovg] Scribendum 'EXaiovg. Nam 
Quinti Posthom. Vlf. 108. dicentis rpaivixo d' avz' 'Ekiovv- 
xog idog auctoritas nulla est. viii P R A E F A T l 0. 

P. 577. 23. xctvBaxEva^e] iTtsentva^s recte Wesselingius. 
Vide annot. acl p. 543. 29. vol. II. p. 476. 4- 

P. 581. 13. (lera] Inimo ot {^tsra. 

P. 584. 51. Omissa est annotatio: wj df Steplianus: libri 
6 61. Quod qul fercndum putet, utatur loco Plutavclii Alcib. 
c. 1 1. riraQTov., tag Oov/.vSLS^g cpi]aiVy 6 S EvQi.7tl.6)jg rqirov, nisi 
is eodem modo corrigendus est. Caeterum proxime prae- 
gressa respexit Eustatliius ad Dionys. v. 467. 

P. 595. 81. Ev^arog] Scribendum Ev^carag. Eurotas 
Eusebius Maii p. 150. 9- arQax%iav] „ Lege arQani- 

yiav.'^ Dobraeus. 

P. 596. 29- Similiter ut nos post Reiskium Dobraeus : 
„Malim rag arij^ag Kars7tovri.cav Iv aig 'tjv ■»/ yMradint}. slvai^ 
£V inscriptuni esae Aristopb. £q. 794. et alibi.'' 

P. 607. 42. To 61 TcXatog s^^Kovra] Numerum liunc vi- 
tio afTcctum esse non sinit dubitare exigua aedis pro longi- 
ludine latitudo. ""ExttToV addebat Kiddius ad Dawesii Misc. 
p. 392. ed. sec. Pedes 358 et 172 ponit Leakius in the 
topography of Athens p. * 44. : quos numeros unde peti- 
verit non dixit. 73. ivoYmprQsq^o^iivoig oQvi&aQioig] Olaog 

Lic de cavea dicto exemplum non apposilissimum comparavit 
Wesselingius, nec persuasit Valokehario ad Herod. VII. 119. 
olxiaao!} rescribenti. Satius vero erat liinc discere etiam ol- 
oiog sic dici, cui conferri potcrat Herculis sigillum iv olKcp 
f.tiKQ<p ^s^rj^uovQyii^ivov apud Zosimum IV. 8. 4., quod iu 
oyKfo mutatum voluit Lobeckius Aglaopli. p. 1241. Sed oIkoc 
de cistula recte interpretatus vidctur Koelilerus dans les Me- 
moires de PAcad. de St. Pctersb. vol. X. p. 797. 

P. 622. 75. aKi6a] ^Lege AAmSa. Vide XIV. 72. fm." 
Dobraeus. 

P. 631. 92-94. (XQm^Qa — 6s^ia] iv, quod abesse posse 
putavit "NVesselingius , addendum esse assentior Reiskio et 
Dobraeo Advers. vol. I. p. 1. p. 119. 

P. 637. 83. BaKttivav] Similis formae vestigia sunt in 
libris vol. IL p. 369. 99. p. 402- 16. Et convenit ei hodier- 
imm oppidi Slgenis nomen. 

P. 639. 24. oftcoj ys nQoysYSvrjiiivog ^log yivstai Tto- 
%v ^siQcov rov anavra §iov ijil KaK<p (ivj]{.iovsv6fisvog] „Lege 
Tov aitavra alcovaj ut c. 2- 44." Dobraeus. Forte dum liaec 
scribo , in ed. Bipontinae indice s. v. ^iog annotatum video 
^iov hoc loco pro alava dici : qui mirificus foret vocabuli 
usus. Caeterum malim tov anavra jqovov: sicut vicissim 
navxa toi^ %q6vov libri duo pro ^iov praebent p. 241« 90. 

P. 643. 81. iiriyiovxa] „Aji xQtaKOVxa? Vid, Xenoph. P R A F F A T I 0. IX 

HellenJc, II. S. 21." Dobracus. Dicit Xenophon singulos iy- 
rannos siiigulos sibi quos trucidarent legisse. 

P. 652. 5'- TiQcozoig adverbialiter dictum , quod fre- 
quentatum ab scriptoribus aevi Byzanlini notavinius Indice 
ad loannem Malalam p. 792. et ad Chron. Pasch. p. 803. 10., 
an in Diodori aetatem cadat videndum est. 

P. 667. 43. To dialvaai] DeJeo to'. 

P. 669. 38. In annotatione scribe: annotationem 

P. 671. 91. Dele annotationem, 

P. 672. 42. Scribendum 'y^ju.a;|tTo'v. 

P. 680. 31. TtQiSrov] Deduorumlibrorum scriptura jr^eJ- 
roi vide quae diximus ad. Chron. Pasch. p. 476. 6. 

P. 681. 55. In annotatioue pro Aiysaraiojv scribendum 
Tcov Aiysatal&v, 

P. 685. 86. elg r^v yti^vrjv] „Malim elg (vel inl) to Ai- 
Xv^aiov," Dobraeus. Hoc qui probet, possit etiamsic: eig 
xrjv yldv^aLOv aKQav, ut est p. 682. 62. Sed quod. cuivis iii 
mentem veniat, non admittit situs locorum. Nam quum 
Lilybaeo Panormum tendenti proxima occurrat Motya, ab 
Dionysio modo expugnata et per aggerem terrae continenti 
iuncta, ut dictum cap. 48. — 53., qui littus legisset, mediis 
hostibus se intulisset. Quare nomcn desidero loci ullra Mo- 
tyam Panormum versus siti. 

P. 707. 47. AayAG&ivovg est nomen barbarum. Scriben- 
clum autem 'Akxia&ivovg: cui cognominis archon Atticus me- 
moratur XV. 50. 

P. 708. 37. TtEQl] Scribe vtceq. ^j&sXov] „Lege 

^W-ov." Dobraeus. 

P. 717. 38. AiKiKXovg] Librorum scripturam AhcoXovg 
iieque in Alnovg neque in AlY.UXovg, sed pro more Diodoii 
in AinXovg mutandam fuisse monet Niebuhrius Hist. R. vol. 
n. p. 550. Sed ab forma AhUXovg Diodorum abhorruisse 
non probant quae ipse dicit p. 731. 95. vtio AYkXcov rdov 
vvv AlxLzXcov TiaXovfiivcov, AIkoX autem est omnibus in libris 
p. 720. 80. 723. 4. Quanquam hoc loco apertum est formam 
quae X habeat praeferendam esse. 48. In annotatione 

scribe Qi^i^Qcova secundo loco. 

P. 720. 80. AlcpXov] De Lavicis coniecturam suam non 
repetiit Niebuhrius vol. II. p. 552. ed. sec. 

P. 722. 61. Tijv TCoXiOQKLav pro ty noXioQxla restituit 
Wesselingius. 

P. 723. 24. Tn annotatione scribe GvYxcoQrjaai. 

P. 725. 8. Scripturae OvoXaavirag simile Kolsanos sive 
Folsanios in libris Propertii IV. 2. 4. 

P. 727. 18. knaQyjav] mnuQX^v Nicbuhrius Hist. jRom. 
vol. n. p. 600. X PRAEFATIO. 

P. 731. 4. o dXi^cpeiGav slg ^ca^ii]v] Sermonis barbaries, 
quam Diodoro indignam recte censuit Uhodomanuus, onmeni 
Je auro captivo locum suspeclum fecit IViebubrio p, 619. 
Mibi non mirum accidit si omnes in eo viLio libri conve-, 
niant quod duobus illatum est vol. II. p. 416. TotawT?jg £tg 
yli^vt]v ysysvjjiiivi^g iieta^oXi^g , ubi caeteri rccte £V t?J ylt- 
^vrj. Vicissim iv pro eig in uno temere ecriptum vol. I, 
p. 513- 39. 546. 17. Qui autem conferi cum sig Vco^rjv 
posse videanLur loci p. 551. 22' Ka&rjiisvovg elg EiKsXiav et 
vol. II. p. 435. 79. vTcfJQXsv djtodeSsyiuvog slg Ti]v Ttohv, eo- 
rum alter quomodo corrigeudus videretur ad ipsum dixi : 
prior vero, si liber est vitio, rationem babet praepositionis 
slg pro iv positae, qua cum altero caret is in quo versamur, 

P. 924. 01. 76. 1. Arcbelaus] Scribe: Arcbidamus. Voi taje enestin 

II.' 
'''''JEN THI nBNTEKAIJEKATHl 

TSiN JIOJSIPOT BIBASIN, a . ''Slg tlsQGcti EvayoQav iv rrf KvJtgai SiETCoXsiiriaav, 

/3 . ^Slg Aay.Bdai^oviQi naQa rag noLvag o^oXoylag MavxiViX^ 

litroiKiaav EK rijg TcarQidog. 5 

y. IIsqI tcuv ^iovvgLov rov rvQavvov TtoiTjy^arcov. 
6 . UiqI ryjg TiQi^d^ov cvXXTjijjecog %al rrjg dTtoXvGecog avrov 

.• 'Aai rrjg 'OQOvrov zarayvaG£Cog. 10 

S. IJsqI TOtJ Faco '&avdrov. 
g. KxiGig OuQOv vriGov 'nard tov ASQittV. 
t' AiovvgLov GrQarsla £lg rijv TvQQrivLav v,a\ GvKrjGig tov 

tsQOV. 

7]. ZrQarsLa AlovvgLov IttI KaQxriSovLovg^ xal vtKr] xal iqrrtt. £0 
'9''. "^Slg 'A^vvrag nal AaKsdaLnoviot TCQog 'OXvv&Lovs STtoXi- 

^rjGav. 
i . 'Slg AaxeSaifioviot, rrjv KaS^zLav xarsXa^ovro» 
»«', '^Slg rdg 'EXXi]vLSag noXtig TtuQa rdg GvvQriTiag KaxzSovXfO' 

Gavxo. 
2 i^. 'Slg KciQ-friSovioi Xoifiixrj voGco nsQVTtsGovxss iaivSvvsvGccv, 
ly. 'Slg &i]§aloi xi^v KaSiisiav dvexrrjGavxo. Vol. II. p. 1. inscr. ^coScjqov] zov SiKsXicotov addlt A 
cc. iv rfj KvnQfo] iv KvTtQO) A 6'. TiQi^d^ov] TeiQf^d^ov 

A, caeteri Ttjqi^u^ov e'. post &avocTOv cjiiae pnnebantur nal 

TTJg 'O. KaxayvoiGioag, postd'. posui monenteetiam Wesselingio : simi- 
les turbas v. in arn;umento libri II. ■0''. jTao)] vidc annotationein 

g'. Ktiaig — rf . T^rra ponebantur post la'. KazidovKcoaavzo 
9-'. 'Oivv^iovg Wessellnpius : libri 'A9'r]vaiovg la'. KatsSov- 

XdiaavTo] iSovXmaavto IK ly. dvsKt^aavto Wesseiingius : 

libri dnsKtrjaavr.o : ponebatur hic versus ante «p', quod corrigi iufr< 
scrat Wesselingiua 

61 15 94G 

25 ib^, II£q\ tov BoKatiKOv noXsfiov kcu tcov nQccx&ivtcov iv ccvtip, 
lE- TQi^aXXcSv axQcixtici ln\ "^pSrjQa. 
ig. SxQaxHa IIeqGcov stv AXyvTttov. 

i^. IIsqI trjg IcpiKQaxovg aycoy^g %al tav svQTifiivcov VTt av~ 
tov %ata tag GtQateiag. 
S5 irf. ZtQatsia AaKsSai^ovicov IttI KiQKVQav. 

id-'. IIsqI ToiJ y£vo(iivov aeLGfiov xal KataKXvC[iov tcsqI tijv 

IleXoTtovvijCov xal trj (pavsiGtjg sv ovQavcS Xa^nadog. 
K. ^Slg Qt]^aloi ylaKedai(ioviovg snicpavsGxaxri (laxrj viKVjGav- 
30 Tfg sv AsvKXQOig dvt£7coit'i6avto trjg tcav 'H^.XIyivcov iqyz- 

(loviag. 
40 KCi. 'Slg TtaQci toig ^AQyeioig syiveto TcoXvg q^ovog 6 aXTqd^slg 
aKvtaXi6(iog. 
n^, UeqI 'idaovog tov QsQav TVQavvov %al tav Siadoxaiv 

avtov. 
sey'. Ta nQai&svta Grj§aioig xata tdg slg IleXoTiovvriaov elg- 

^oXdg. 
nS^. Ms66r]vrjg GvvoiKi6(i6g vtio Qr]^aicov, 
jte'. 2tQatsia Boicoxav slg QattaXiav. i^. ■neQl tfjs — t&'. XcCfindSos ponebantur inter m/. rd — sig- 
0oXds et Ka'. cog — GKvruliGfios : corrigendum viderat Wesselingius 
i^. ezQazsias] GTQazids L irj'. CTQazsla — Ksqkv- 

Qav om. L k^'. 'Idaovos] 'Idacovos omnes ny. Imc 

transtuli ra — sis^oXds, quae i>onebantur post k. 'EXX^^vmv jjyg- 
(lovias 3 JIOJSIPOT TOT EIKEAISITOT 

BIB AIOQHKH2 ISTOPIKHS 

BIBA0 2 nENTEKAIJEKATH. jJ.ttQ^ oXtjv f^v JCQayficctslciv slo^oteg xQ^^C&ai ty 6vV' 1 
i]Q^EL t^g iGroQLttg jtaQQTjGia, xat tolg filv dya&olg dv- 
bQaGLv Inl tav xal^e5v iQycov tov dliiaLOV InLKiyuv 5 
'enttLvov, tovg de q^avkovgy otav ilaiiaQtdvco<3LV, «Itovv 
dLxaiag iTCLtLnrjCeag , 6lcc tov toLOvtov tQonov vofii^o- 
fiBV tovg ^BV &v nsq)vx6tag nQog dQBti^v ta did trjg 
66^r}g d^avatL(j}ia nQotQtil^sO&aL taig xakXiataLg ayjjet- 10 
Qslv nQaisCL,, tovg de tijv tvavtiav fj^ovTag 6Ld&s6LV 
xalg aQfLOttovOttLg ^XaOcpr^ixiaig dnotQsipSLV r^g hnl trjv 
xaxiav oQ^fjg. 6l6 xat t?} yQarpf} naQovtsg sn SKsi- 
vovg tovg xQovovg sv olg Aay.s6uLa6vL0L nsQL AsvatQtt 
naQa66^a}g '^ttrjd^svtsg fisydhj nsQisns6ov <5v}i(poQc(^ xat 15 
ndXLV nsQL MavrivsLav ntaiGavtsg dvsXni6tag dns^aXov 
trjv tav 'EXXrjvcov rjysnoviav , riyovfis^a 6slv tr^v vno' 
6ra6LV T^g yQacprjg 6LacpvXdrrsLV, xal ti^v dQ^ottov6av 
snLti(ir]6iv tolg Acciis6aL^ovioLg noLiq6a6%aL. tig yaQ dv 
ovx riyri6aLto ^atrjyoQiag d^iovg avrovg vndQ%SLV , oni- 20 
4 vsg AaQa tcov nQoy^vcov naQaXa^ovtsg rjysfioviav ndX- 
XL6ta ts^sp,sXLa)^ivr]v , xal tavti^v dta trjv ttQStijv tav 
nQOyovav 8La<pvXai^sL6av srrj nXsia to5v nsvrttKo^iav, 
OL rors Attxs6aL^6vLOL 6Ld trjv savtav dfiovXiav xttttt' 25 
Xv&sl6av snsi6ov , ovk dXoyag. ot ^sv ydQ nQo ttvtav 
^sfiLaxotsg noXlolg cpovoLg nal fisydXoLg iiLv6vvoig t^v 
trjXLxavtrjv %ttrs>Lri]6avto 66i,av, snLSLXCog nal cpcKav- 
&Qanag nQog(psQ6^svoi zoig vnotstay^isvoLS' ot 8h [iB- 30 

3. inecr. om. I, dQXrj t^s li ^i^Xov L ^ 2. XQrJG&at 

AIK, caeteri xQT^cuGd^ott. 7. intrtjUjfcEoss] thotmi addit P 

9. jrporpstl)f O'9'at ] «porpsi/xxc^O^Kt FIL 20. a^iovq 

avtovq AFL, caeteri avtov$ a|tovs 21. mnQaXa^oifti^^ Aa- 

poVrfs I 

61* 948 LIB. XV. CAP. ]. — 2. 

tay£ve^t£QOL ^iaiog xcn xaXsTCag %ow,u£VOfc roig 6v^[ia- 
XOig, ixi d£ iioXiiiovg ddLKovg jcal vTtSQrjcpuvovg evLdrcc- 
liEvoi nQog Tovg "EXXrivag, ovn dXoycog diis^alov tijv 
dQxriv dLa tdg idlag dftovUag. iv yaQ taig 6vu(poQalg 

35 avtav to ^loog tav ddLnovfiivav h'Xa(iB naLQov dfivva- 
6&aL Tovg TiQo^^^diKtjxotag , %al tolg £x TCQoyovav dviv.i]- 
toig yEyovoGi toGavtri aatacpQovijaig STtijxokov&rjCsv o6r]i> 
slKog l6ti yEV£69a[, aard tcov dvaiQovvtcov tag tav 
ytQoyovcov aQEtccg. toiyaQovv &r]^aLOL [ilv ot TCQOtSQOV 

40 i-;i;l, noXkdg ysvEag tolg XQELtTo6ta> vjtorEray^svoL totE tovg 
jiaiCsdaL^ovLOvg dvEXTci^tcog VLnr^^avrsg ^iys^ovsg icarE6rr]- 
6av tcjv 'Ellrjvcav, Aaxsdai^oviOL §£ ^std tr^v dcpaiQS6LV 
trjg rjyEfioviag ovdsTtor' r]8vvr]^r]6av dvaXaftslv ro tcov 

45 TCQoyovarv d^ia^a. rj^sig 61 TOtirotg dQKOvvrcog sTCLrs- 
tL^ir^iiorsg btcl Tovg 6vvEXEig trjg i6roQiag [iEra(i7]66^E^a 
scQog tfj yQacpf] xQovovg. tJ^sv.ovv ucqo tavrrjg ^i^log, 
ov6a trjg oXr]g 6vvrnc^scog tErraQEgxaLdEiidrr] , to tslog 

50 l'(?;^£ tcov 3rpa|£cov slg tov ^Prjyivcov dv8QaTCoSi6{i6v vtco 
^LOVv6iov xal tr]v dXco6LV tijg '^Pcj^rjg vtio FaXatav, 
^tig EysvEVO nard r6v TCQorjyovnsvov sviavrov tr]g TIeq- 
Ccov 6rQatSLag slg Kvtcqov sjt' EvayoQav tov ^a^LXsa * 
iv tavtrj ds tr]v dQ^ijv dTco tOvrov tov tcoKeuov TCOLrj- 

55 6d^EV0L iiataXr]^o^Ev stcl tov TCQorjyov^svov EVLavtov T^g 
0Lki%7cov tov 'jl^vvtov Pa^Llsiag. 

2 'Ejc' ciQiovtog yaQ 'A&i]V7]6l Mv6ti%lbov*PcopiaXoL 

HEV dvtl tcov vTcdtcov ■^LhaQxovg tQilg xatE6rr^6ay, MaQ- 

60 aov 0OVQLOV, srL ds rdCov ^cat AliiiXLOV. tnl $s tov- 

Tcov 'jQra^sQ^rjg 6 tav IJsq^cov (ia6L?i.Evg s6rQdrEv6EV 

hn EvayoQav rov Kvjcqov pa6Llsa. ucoXvv Sb xqovov 

. d^xoXriQ^slg nsQl rdg Eig tov jcoXe^ov 7caQa6xEVjdg 6vv8- 

6ti']6aro Svva^LV vavnicrjv ts aal %Et,L%r]v yLsyaXr]V. to 

65 lisv ydg nst,6v 6tQdrEv^a (ivQLaScov r]V tQLdnovta 6vv 
LTCnEv6L, tQLr]QELg Sb iiarE6}iEva6B nksiovg tcov tQLa^o- 
0icov' 6tQatrjyovg S' dnsSsL^E trig nsi,ijg SvvdpLSCog 'Oqov- 
tijv arjSE^rrjVj tiis Ss vavTLX^^g Tt^t/3a^ov, dvSQa ^syd- 4. 4(r. TQvq cvviXHq] To Gvvix^s^ Wesselinglus fiETU^f]- 

c6fis9a] iJ,£TCi§rje(6/ui&cc L ' TtQog rfj yQaq?7j J^povoug] jiqo- 

diOQLGccvTsg Tovg oIasiovs Ty yQacprj ^j^pdi^ovg We»selingius: possis 
etiaiu Tovg, trjg yQarprjg XQovovg 48. rerrajagx. ] TfGGccQsgyi. 

Hbri' '.'■ * ■ 5y. ^.ovQLov Fj caeteri ^qqvqiov 64. vavTi- 

nijv tfi"*«?J vavTiKTjv nal A ' 

. ,.;Si 07, ni^rjs] ni^tx^s ^^ , .. 'OQOvtrjv FI, caetcri 'OQOVtav 
68. TiQi^aQov A semper, caeteri seuiper Tr]Qi§a^ov LiB. XY. CAP.2. S. W 

2,r]g a7Codo%fjg tvy%avovt« naQcc Tolg II^Qdaig. ovTOt da 70 
3CttQaXa(i6vTsg. rag dvvufiBig iv ^coxata xal KvfLt] xa- 
tf^vT^Gav dg KtlLxiav, aal sceQaLa&EVTfg alg KvJtQOV 
iVBQyag diomovv tov Tcoksfiov. 6 d' EvayoQag nQog 
Hev Tov "A'aoqlv tov j^lyvnxiav (iaGiXia, nolsfiiov ovxa 
JIeqGcov, 6viniaiiav inoiriOaTO 'Kai dvvauiv d^ioXoyov 75 
3iaQ' avTov nQog£kd(3iTO' -xag' 'ExaTo^vov ds tov Ka- 
giag dvvaGToVy Xd^Qa CvixTiQdTTOVTog avrco , XQTjfxdtcov 
ika^E nXrj^og elg dLatQoq^rjv '^evlxcov dvvd^ECOv o^oicog 
6e aal Tovg dXkovg tovg dXlotQiag E^ovtag JtQog 80 
IlEQ(5ag tovg (iev Ka^Qaicog tovg de Ttai (pavEQCog ETtB- 
CTidcaTO ^ xoLvcovi]Govtag tov IIeqGlkov tioXeiiov. ekv- 
QiEVE 6e xaTa ^ev tj^v Kvtcqov tcov jtoXECov G%e66v tt> 
to nKiov ^ xatd 61 Tr]v 0oivixi]V Tvqov %ai tivcov ets- 

QCOV. EiXS 6s tQLrjQELg fl£V EVEVrjxOVTa, %a\ tovtcov 85 

VTtrJQXov TvQiai (ihv sXxoGi, KvTtQiai 6' i^6o(i7JiiovtcCy 
GTQaxicotag 6' i6iovg (iev E^axigxikiovg , naQU Se tav 
Gvfifidxcov 'TtokXcp TovTcov TcXeiovg. stQog 6s TOVTOig fii- 
C&ocpoQovg stoXXovg E^svoXoyec, exoov xQrjfidTOV 6axl>i- r ''. 
^Eiav. ETtEfiips 6' avTa xal 6 tav ^jQa^cov ^aGiXevg 90 
GtQatLcoTag ovK 6?Uyovg %aL dXXoi tLveg oi sv vTCO-^i- 
Kig oWsg Tc5 tcovIlEQGcov ^aGiXsi. 

OvTog (lev ovv toGavtag drpoQfidg I'%g3V te^aQQrj' S 
xotcog Gvyxate^aivev elg tov TtoXefiov. Tcal TtQcoTOV (lev 95 
XrjGTQixdg ex^v vatis ovk oXiyag ecpr]dQEvGs Taig xo^i- 
t,ofievttig Tcov TtoXefiicov dyoQalg, nal Tag (lev avToJv 
6ie(pQ^eiQev ev &aXdTT'r], Tag 6s dieyicoXvGev, eviag 6s 
dcpeiXeto. 6i6 nal tcov EfiTioQcov fir] ToXficovT03v Elg tr]V 
KvnQov naQaKOfiL^EiV gItov, neydXcov 6s 6vvdfiecov 100 
i^^QOiGnivcov eig Tr]v vrjGov, taxv GiTo^sia aatiGxE t6 
tcov IIeqGcov GtQatoTteSov. trjg 6' dzoQiag yevofiivr^g 
slg GrdGiv, oi (itG&oq^oQOL tdiv IIeqGcov etiI tovg ijys- 
(lovag CQfirJGavTsg, ocai tivag dveX6vtEg , taQaxrjg nal 
GtdGecog ivinXr^Gav to GTQatonsdov. fioyig 6' oi GtQa- 5 
tr]yoi tcov IIeqGcov xal 6 t^$ vavtiJirjg 6vvd(iEcog rjyov- 
(lEvog, 6vo(iat,6fiEVog 6e Faco , natinavGav tr]V GxdGiV. 
nXEvGavxsg 6s tc5 navtl Gt^Xcp , Kal Gixov nXrj^og sx 
r^S KcXixiag naQaxo(iiGavTSs, noXXrjv naQiG^ov trjg tQO- 79. Tovg ailiovg] alXovg K: quod anie rovg erat nQog delendiini 
Tidirat Wesselingiug 80. rovg 6s aul] MCt asterisco notavit 

Stephanua 83. to nXtov] nlsov A H4. ivfVTJKOvra] 

ivvsvTjHovTU omnes 90. 'Aqu^cov Rhodomannii!; : libri §aQ~ 

^uQcov %. raco] vide annotationeni 8. r% KiXiKiag] 

Kdixiag A 9. jccgad^jjov] naQtlxov FIL 950 LIB.XV. CAP. 3.4. \ 10 9^5 'P^v dat^jiXuav. ra 5' EvayoQa JtX-^&og eltov tjfa- 
vov 6 ^aQilivs "AxoQvs ^a trjg Alyvmov utagejcofitce, xal 6 
%Q7]^uza ;«al t^v akh]V jtaQaG^isvijv iKavTjv e^ene^il^BV. 
6 d' Evayogag dpcov eavTov nolv XeLTto^evov xij vav- 

15 rtx]} dvvdnei, a^T^KOvra ^ev vatJg «AAag ;r()os£3i;/lj;pa)0£, 
TisvxijxovTa 8s nagd 'AKOQtSog e^ Alyvitxov ^exenen- 
tpaxo, (ogTS xdg ndcag XQnjQSLg e^SLV dLaHoOlag. xavxag 
ds KOGfirjOag nQog vavyiaxiav xaxan^.rj}ixL7i(Sg , %ai 6vv- 
sxelg dLanetQag ical yv[JLva6Lag noLOv^evog, TJxoLfidt^exo 

20 ^Qog vav^a%Lav. 8l6 xal xov ^aaLhnov Gxokov naQa- 
nleovTog slg Klxlov dnQogdoxrjxcog enLnkevGag xalg 
vavGi 6vvxsxay{isvatg nokXd xav IlsQGcdv snXsovexxsi. 
sne^aXs ydQ Gvvxsxay^svaLg vavolv snl dovvxdxxovg, 
nal nQo^e^ovXevuevoLg dvdQaGt nQog dnQogdoxrjxovg 

25 dy(OVtt,6(ievog sv^vg ev xfj nQcStr] 6v6xd6et xr]v vixr^v 
nQ0xaxe6xeva6sv' d&QoaLg ydQ xalg xQtr]Qs6LV entnXev- 
6ag snt dte6naQ(ievag %a\ xsxaQay^ievag dg (isv dtecp&et- 
Qsv, dg 8' sxstQOVxo. oTtwg ds xov xs vavdQ%ov xc5v 

30 IIsqG^v raco %al xav dXXav :]ys(i6vav ysvvalcog vno~ 
6xdvx(ov, sysvsxo vav^iaxia naQvsQa , %a%' r]V 6 Evayo- 
Qag x6 (isv nQCoxov vnsQslisv, v6tsqov Qs xov Faco 
^sxd xov ^aQOvg snsvsxQ^svrog %ca ysvvalcig dycovt6a(ie- 
vov, Gvve^r] cpvystv xovg nsQt xov Evay6Qav xat nok- 

35 Aag Tcov XQf^Qov dno^akstv. 

4 Ot §e IIeQ6at xy vav(ia%ta vticr]6avxsg stg Ktxiov 

noXtv d(i(poxeQag xdg 8vvd(istg rj&Qot6av. ex xavxr]g d' 
OQficofisvot noXtoQxiav 6vvs6xr]6avxo nQog xfj 2JaXa(itvt, 

40 **«'• ^ijv noXtv snoQ&ovv naxd y^v d{ia %at xaxd &d~ 
Xaxxav. aal TtQL^at,og (lev (isxd xr]v vav(iaxiav 8ta^dg 
slg KtXixiav., %dxsl%sv noQSv&stg nQog xov ^a6tkea, xr]v 
ta VLxrjv dni^yystXs xal 8tgxiXta xdlavxa nQog xov noXs- 
(xov dnsx6(it6sv. EvayoQag 8s nQO (lev xrjg vav(iaxiag 

45 naQa &dkaxxav ns^y 6v(i^aXc6v (isQet x^g net^txrig 8vvd- 
(lecog snQ0tsQ7]6e , xai nQ6g t6 (leXXov sv&aQ6^g xa&st- 
6t^xet' xij 8s vav(Laxia nxai6ag, xat 6vy7iXet6^s\g slg 
noXtoQxiav, d^v^iag sixsv. b(icog 8s xQtvag sxs6%^at tov 

50 7CoXe(ioVf Jlvvtay^Qav ^sv xov vlov dnsXtnsv, riys^6vci trjv om. F 10. nX^9og alzov] aizov nXrj&os FI 

6. 12. Tjjv allrjv] aUrjv L 29. 32. Faco] ram I 31. o 

om. F 31. Kiziov] Kvriov F 40. /UETa ] v.a.za, siipra scri- 

pto nhra, F 42. srpos rov ^aeiXia] sis ^aoilia L 46. sjcporf- 
gr]as Wesselingius : libri nQOsriQrjas 41). UvvrayoQav] libri 

IJv^ayoQav LIB. XV. CAP. 4. 5. »51 

rcov olciv stoi^dag iv ty KvjCQOy avtog d' dvaXa^av 
dsxa XQiriQHg' vvxtog sla&s rovg Ttoks^iovg fXjrAavcJag 
£X Ti]g Jja^a^LVog. xo^LO&dg d' slg zrjv AXyvntov , nat 
evvtvxc^v TtJ ^aOLXsl, 7taQSiidls6sv avtov SQQCj^svag 
avtsis6%av tov nols^ov %a\ xolvov i^yslG&ai tov JtQog 55 
tovg IJsQOag noXs^oV', 

"Jfia 6s tovtOLg TrQattopLSVOLg jiaxsdai^ovLot fisv 5 
iyvcoGav GtQatsvsiv sn\ t^v MavtLVSiav, ovdsv <pQov- 
tiGavtsg tcov ysysvrj^svcov 6Jfovdcov, dLCC Totai^rag al- 60 
tlag. nQovnaQxovGrjg tolg "EklriCi noLv^g sLQ^v^jg trjg 
7 sni 'AvtaXxidov , xad^' 7]v ai noXstg anaGav tdg fisv 
q)Q0VQdg dnstQL^avto, tr^v S' avtovofiiav xa9"' 6[iolo- 
ylav naQska^ov , Aaxs8aiyi6vLOL cpvCsL <pLlaQ%ovvtsg xal 
^ro/lffttxot talg aiQsGsCLV ovtsg, trjv slQi]vrjv agnsQ ^aQV 65 
(poQtiov ovx vns(isvoVy tj}v ds nQoysysvrjfisvrjv tijg 'Ek- 
Xddog dvvaCtsiav snino&ovvtsg ^stscoQOb talg oQfials 
vn^QXOv nQog xaivotofiiav. svd^vg ovv tdg fisv n6XsLS 
GvvstaQattov aal did tcSv Idiov cpiXcov Gtdcsig syna- 
tsGxsva^ov sv avtalg , cov sviai mbavdg dq)0Q(xdg av- 70 
Totg naQsGxovto T^g taQaxrjg. dnoka^ovOaL yaQ tdg 
avtovofiiag Xoyov dn^tovv naQa tav snsOtatrjxotcov 
inl trjg AaxsdaLfiovicov '^ysfioviag' nLXQCOV ds tcov slsyxcov 
yLvofisvcjv d^d to fivrj6Lxaxslv tovg ^jyjuovg, xal noXXcav cpv- 75 
yadsvoixsvav , dnsdsL^av savtovg ^ori^^ovg tolg TcataCta- 
Cia^O(xsvoLg. vnodsxofisvoi ds tovtovg, xaX fistd dvvd- 
liscag sxnsfinovtsg snl tdg oia&odovg, xatsdovXovvto to 
^sv nQcotov tdg dc^svscStsQag noXsig ' (istd bs tavtu 
xal tdg d^LoXoyoJtsQag xatanoXsfiovvtsg vnrjxoovg snoi- 80 
ovv, ovds 6vo strj q)vld^avTsg tdg xoLvdg 6nov8dg, 
yiXrjGLOxonQOV d' ovOav trjv tcov Mavtivsav noXcv xai 
3tki]dov6av dvdQcov dXxificav, vnc6ntsv6av avt^g trjv 
av^rj6LV trjv yLVOfisvrjv s% tf^g slQ7]vr]g, nal td cpQOViq- 85 
ftaTK tav dvdQcsv s6nsvdov tansiva6ai. dio xal t6 
^sv nQc5tov nQS6^SLg dno6tsiXavtsg nQog tr]v Mavti- 
vsiav nQogstattov td fisv tsix^] xa^sXslv , avtovg ds 
fistOLX^6aL Ttdvtag ilg tdg aQxaiag nsvte xwftag, i| av 

60. rois "EXXriGi ] xoXs 'EXXtivimXs AL , TOig iXXrivt^olq F , caeteri 
T^S '^EXlrjvLKris 

7. 63. anirQiipuvto'^ dns^gitpccvro li CJG. ^nfno&ovv- 

rsq] ini9vnovvtsg F 72. insazazriKotmv] iniatatrjKotcov 

AFL 73. niKQOiV AFHIKL, caetcrl niv.Q(Sg 78. to 

om. A 82. nXri%ovsav K , nXri&oys A, cueteri nXii^og^ 

83. dX-dfi(ov AK, cac^ori dXiil(icov i^^^yqav 88. nuvzas] 

ndvzcos A 952 LIB. XV. CAP. 5. 0. 

90 slg rr^v MavrlvHav x6 naXaiov 6vvcpxr]dttV. ovdsvog dl 
avTolg nQossxovtog , dvva^tv hxTia^-^avrsg BTtoXioQKovv 
xrjv TtoXiV. Ofc ^6 MavxLVHg slg tag 'A&)]vag TtQsa^sig 
KTiodt slXav tsg '^^lovv aavtolg ^orjd^ijiSai. ov TtQoatQOV- 
^svcov 6e xcov 'A&Tjvalcav naQa^aivsiv xag xoivdg 6vv- 

95 iS-j^^xag, o^ag xaO"' avtovg vTtoGxdvtsg xi^v noXtoQKiav 
tVQCoGtcag rniLVVovto tovg TtoXs^ilovg. xal td ^sv natK 
xr)v 'EXXdda tOTyrov tbv xQonov xatvav noXs^av aQx^jv 
sXd^^avs. 
Katd 8s xi]V ZliKsXlav ^iovvGiog 6 xcav UvQaxo- 

100 Gicov xvQavvog djtoXsXv^svog xav JtQog KaQiridoviovg 
TCoXsficov TtoXX^qv eIq^vi^v xal (j^oAtJv elxb. dio xal Ttoii]- 
fiata yQdcpsiV vjtE6trj6ato ^std noXlrjg ejtovd^g, xal 
xovg iv TOVTOtg 86i,av siovtag ^stSTts^Ttsto xal itQotL- 

5 fttov avtovg 6vv8istQi^s y.aX tcov noirjfidtcov sitLOtdtag 
KaX ^LOQ^cotdg ei%sv. vjto 8e xovtcov 8Ld tdg svsQys- 
Ciag tOLg TtQog %dQiv Xoyotg (istsaQii^d^svog Exav%dto 
noXv ndXKov ETtl xolg 7toirj}ia6iv ij tolg sv tioXs^co xa- 
xcoQ%copiEvoig. xav 8e Cvvovtcov avtcp Jtoirjtcov 0lX6^e- 

10 vog 6 8id^VQa^^07tOi6g , ^syi6tov sxav d^lco^a xatd tiqv 
xataCxEvrjv xov l8iov noirj^atog, natd xo Gv^nodiov 
avayvcoOd^EVtav xcov xov xvQavvov Ttoirj^dtcov ^oxd^rj- 
Qav ovtcov s7tr]QC3tr]&r] jtSQi tcov 7tOir]^dtcov tiva KQiQiV 8 

15 '^XOi. djtoitQivafisvov d' «utou 7taQQr]6ico8s6tSQOv , 6 
^lv xvQavvog ytQogic6il^ag xolg QrjQ^SiCi , xal xarans^ipd- 
fisvog 6ti 8id (pd^6vov E^Xa6(pr]^r]6s, TtQogsta^s tolg vitr]- 
QEtaig naQaxQrj^a dndysiv slg xdg Xatoaiag. xi] 8' 
v6t£Qaia xcov cpiXcov naQaaaXovvtcov 6vyyv(j3fir]v 8ovvac 

20 xcp 0iXo^sv(p, SiaXXayslg avtoo ndXiV tovg avtovg naQS- 
^a^sv snl x6 6vnn66iov. nQo^aivovtog 8e xov n6tov, 
xal ndXiv xov 2liOvv6iov %avxa^svov nsQL xcov l8icov 
7toir]ndtcov , aai xtvag 6xixovg xcov 8oKOvvtc3V snitstEV— 

25 X^ai nQOEVsyKa^EVov , nai EnsQcotcovtog nold xivd 601, 
cpaivExai xd noir]^attt vndQXEiv; dXXo ^sv ovSsv EinSf 
rovg 8' vnrjQstag tov zliovv6iov nQogxaXs6d^svog s%e- 
Iev6£v avxov ttnayaysiv slg xdg Xato^iag, x6ta ^sv 90. 8s ccvTotg'] avzots FK 7. inuvxarol ixawo-i^TO Q 

8. KUZcoQQ^ainivois F, r.azoQ&conivois AHKL, caeteri KazooQ&cofiUGi 

8. 13, inrjQcoz^^&j]] insQcozi^&T] omnes 14. %ot] sx^i. FI 

21. ndXiv] ndkui AliK 22. v,avxcafi£VQv] xavvco- 

fiivov AK , ) avvcafiivov H , ;^awo/ifVot> IL 23. inizsvBv- 

X^ai] rsTsvxQ^at F 24. VQOsvtyKaftsvov] nQoqsvtyACinivov AFIK 

27. uvzov] civzdv IL dnayuyelv] dnuyscv F ili8. XV. OAP. 6. 7. 953 

ovv diK t^v svtQansXiav tav Koyav iiudid^ag 6 /Jio- 
rvCiog ijv£yjc£ trjv naQQr^Giav ^ tov ykkoxog rrjv iii^nbiv 30 
aii^Xvvovtog' ftEt' oliyov 81 tav yvcjQi^civ a(.ia xal 
tov ^iovvGlov TCaQattov^ivcov trjv aaaiQOV naQQr^Giav, 
6 ^ilo^Evog Inrjyyulato TiaQccdo^ov ttva iicayybliav. 
l'q}rj yaQ dia tijg ccTtoxQiCEag triQrjGur> a^a xal trjv dki]- - • 
%Hav zal trjv EvdoHrjGiv tou ZliOvvGiov ' %a\ ov diE- 35 
il'EVGQ'7j. T0t5 yccQ tvQavvov TtQOEVEyxa^ivov ttvdg 6ti- 
;^OT;g ^E^ovtag kXEEivd Tcccdr^, xal EQCot7]Gavtog Tlold tiva 
(paivEtai td noirmdxa; eltiev OlaxQd, 8id trjg d^cpi^o- 
Xiag dfKfoxEQa tr]Q}]Oag. 6 ^lv ydQ /ItovvGtog idE^ato 
td olxtQd Eivai EkEEivd icai Gvyi7ia%Eiag jtkrJQrj, td ds 40 
toiavta ELvai notrjxcSv dyad^cov ETUXEvy^axa' o^ev cSg 
fTtyvEicottt avxoy aTtE^iiExo' oi 8' dXloi zrjv dXr]&iv^v 
8idvoiav EHdE^dnEvoi Tcdv to oiKtQov d:totEvynaxog (pv- 
Civ EiQrJGQai 8iEld^^avov. 7caQanXr,6iov 8e Gvvi^r] y.al 45 
%eqI nXdxava tov cpiXoGocpov ysvEG^ai. (iExa7tEiixl.'d}iE- 1 
vog ydQ tov dvSQa tovtov to ^lv TtQcoxov dnodoxTJg 
Tj^iov trjg ^EyiGtrjg, 6qc5v avtov naQQrjGiav Ejjovta di,iav 
trjg cpiloGocpiag' vGxeqov 8' eh tivcov koyav jtQogKo^ag 50 
ccvtcS TtavtEkcog aTtrjXXoxQicod^r] , jcal TtQoayayav £lg x6 
%Qaxr]Qiov ag dv8Qd7to8ov ditidoxo ^vcov E^iHoGiV. dXXd 
tovxov fiEV ot q^iXoGocpoi GvvEXd^ovxEg E^rjyoQaGav %al 
ii,a7tiGxEiXav Elg tr]V 'EkXd8a, cpiXixi^v vovdEGiav ETti- 55 
(p%Eyi,d^Evoi 8i6ti 8Ei tov Go(p6v tolg tvQavvoig rj (og 
ijmGxa rj cog 7]8iGxa o^ilEiv. 6 8e zliovvGiog fi]g Eig 
td 7toir]^ata G7tov8r]g ovk dq)iGtd[.iEvog Eig fiEv t^v 
9 '0Xv^7Ciaxi^v TtaviqyvQiV E^aTciGxEiXs xovg Evq)C3voxdxovg 
tcov VTCOXQixav 8iadr]Go^ivovg Iv tolg oiXotg /[iet' Ci8r]g 60 
td 7C0ir](iata. ovtoi 8e t6 (iev 7CQaxov 8id ti]V Evq)CO- 
viav e^e^cXtjxxov xovg dxovovxag' ^Etd 81 tavxa dva- 
&EOQ^GEag yEvo(iEvr]g iiatEq)Qovr]%r]Gav xal tcoXvv d^cr]- 
viyxavxo yiXcoxa. 6 8e 2liovvGiog dxovGag tiqv tcov 
noir](idxc3v y,axa(pQ6vr]Giv , ivi^CEGEv Elg v7CEQ^oXr]V Xv- 65 
STJ^S* aat 8e (idXXov tov 7cd%ovg E7cixaGiv Xa^^d- 
vovtog , ^avi(68r]g ^idd^EGtg oiatiG%E tiqv ipvx^^v av- 
tovy Tittl (p^ovEiV avta (pdGxcov uTtavttts tovg (piXovg 28. fvTQomiXiav] ivtganiXsiav A 30. totJ yiXaTog ttjV fiffj.- 

^iv] rriv fiifitpiv xov yfloarog F d(i§lvvovto?] dfivvovtos 

A 31. oliyov] oliycav AFK r(Sv om. F 36. 

nQOtViyx.] nQoqiViyti. AFIK 55. vovd^ioiav] vofto&tGiav H 

6oq)6v AIILQ, caeteri ^tXococpov 56- t} priua om. F 9. 63. «ut£(pQovrj&T]aav ] xutscpQovrjaav AFKL 954 LIB. XV. CAP. 7. 8. 

70 v3t037tt£VBV cjg ETiL^ovXivovTag' xal jtBQag aicl ro^jovTo 
3iQ0^l&B IvTtrjg xal naQaKonijg SgTS xav cpilcov TtokXovg 
^lv inl jpBvdsGLV alTiaig avBXBiv , ovx. oUyovg 8h oial 
BcpvyddBvaBV iv oig tjv ^ikiGrog xal ylsTirivijg 6 ddsX- 
<p6g, dvdQsg dcaq^BQovTBg dvdQBia xal nolKag xal iiByd- 

75 Kag %QBiag Iv tolg nokB^oig avta 7taQB6xi]{iBV0L. ovtol 
[iBV ovv (pvyovTsg Blg 0ovQiovg rijg 'haXiag, zal naQci 
ToTg 'iTahcoTaig ^BydXrjg dnodoxrjg TvyxdvovTsg, vGtbqov 
6Bt]&BVTog Tov ^LOVvGiov 8Lr]?,kdyrj6av , xal naTBk&ovTBg 
ilg Tag 2JvQaxov6ag Big r^rjv nQovTtccQ^aGav BvvoLav 

80 aTtoxaTBGTd^rjOav 6 §b ^BTtTLvrjg By^^B t))v ^LOVvOiov 
%vyaTBQa. xavTU iiav ovv BZQax&rj zaTa xovtov tov 
ivLavTov. 

8 'En^ aQ%ovTog d' ^Jd-rjvrjdL ^b^lQ^bov 'Pca^aloL oiaTs- 

85 6trj6av vjtdTovg Abvxlov Aovxqyitlov xal ZIbqovlov 
2^ovXnixLov. in\ 8s rovtcov EvayoQag hbv 6 rcav Haka- 
HLvicov ^aOLkBvg rjXBv e^g KvnQov l^ AiyvnTOv, xofii^cov 
XQrj^aTa naQa 'AxoQLdog tov ^aGLlicog Alyvnrov ildT- 
rova Tcov TtQogdoyir^d^svrcov. oiatala^cov ds ttjv 2^aXa- 

90 ^Lva nolLOQXOV^Bvr]v ivBQyag, %al vno tcov ovfji^dxcov 
xarakBLno^Bvog , rpmyxdod^rj nQBO^svCaL nsQL OvkkvOBog. 
6 ds TiQifia^og xcov oXcov i%cov Trjv rjyB^oviav B(pr]6s 
6vyxcoQfj(iaL TTjV CvkkvOLV, Idv EvayoQag ixxcoQr]6y na- 

95 0(DV rcov xaTa rrjv KvnQOv nokBcov, avr^g ds yiovrjg 
rijg Z^aka^lvog ^a6L?.Bvcov tbXi] tg5 IleQCcov ^aOLksl xar 

iVLaVTOV qJOQOV COQLO^BVOV Xal nOLl] TO r.QOgTCZTTO^SVOV 

cog dovkog dBCnoT]]. 6 5' EvayoQag, xainsQ ^aQsiag 
ot»03;S rrjg aiQB6Bcog , rd fi£V dkla ndvTa 6vvbxcoqbl, to 
100 d' cog dovXov dsCnoT]] noLBLV to nQogtarTo^Bvo^f dvTS- 
Xsysv y BcpTj ds dsLV avtov cog ^a^Lkia ^aOLkiZ vnoTsrd- 
X&at. ov 6vyxcoQovvTog 8b tov TLQij^dt,ov , 'Oqovttjs 
6 BTBQog CvQaTrjyog, cpQ^ovcov rrj 86^]] Toij TLQL^atfiVy 
YQd^^aTa Xdd^Qcc nQog rov 'AQTa^8Qlr]v BnBixi'E xatd tov 
5 TLQL^d^ov. zarrjyoQBL 8' avrov nQCOTOV ^sv otl dvvd-10 
HBVog bKbZv rriv ZJaka^lva rovTO ^bv oi5 cvvTBkBl, nQS- 70. Tocovro] Tocovrow FKL Xvitrjs] IvzTrjg Schaefenig 

Meletemat. p. 128, Kcti TiuoccKOTtrjg orn. F 72. Ss Tial] 

ds F 73. 8ioc(p£QOvTis] diacpEQOvrag K 84. AovK^tj- 

Tiov] AvhqItiov F ZsQOViov KL , caeteri UsQOvihov 94. orth- 
t;7S] avTos omncs fiovv^s TQ, caeteri [lovoq 95. zt- 

%-n] zilil AK 100. Sslv iJost ^aGdd ponunt AK, otrubigue 

F 1. cruTdv libri 

10. 6. GvvztUX] GvvBzeXsL AIK LIB. XV. CAP. 8. 9. 955 

e^dag ds nQogdBx^taL Ttag' avvov %cd CvVKaltX jrepl 
xon/onrpayiag, ofiolag 8s xal Ttgdg Aa%i8aL^ov'iovg 6vv- 
zL^stai 6vynia%Lav ibiav y tpikog av avtcov og Tcal TIv- 10 
Qa8k tLvag tJte^ipsv aQTjGo^hovg tov &s6v nsQu tijg 
enavaGtdasag y rd ds niyiGtov, ort tovg riys^ovag tav 
dvvd^sav idiovg talg svvoiacg oiata6KSvdt,staL, tLfialg 
xal daQsalg hL 6' STCayysUaLg jiQogayofisvog. 6 ds (ia6L' 
Ksvg dvayvovg trjv siiL6toKr]v , nal 7tL6tsv6ag talg dLa- 15 
fioXalg^ 'syQttips tc5 'OQOvty 6vXla^slv tov TLQi^atov 
nal TiQog savtov d7io6tsiXaL. ov TtQd^avtog to TtQogta- 
X&sv, 6 ^sv TcQi^a^og dvax^slg cog tov ^a6LKsa, aal 
xpicJfCJg tvxilv dlLco6ag, v.atd ^sv tb naQov naQs86&rj 20 
sig (pvXax.tjV, ustd 8e tavta Tor» ^a^Lkeag sxovtog nols- 
fiov TtQog Ka8ov6iovg, %al ti]v XQi^Lv dva^aXkofiivoVy 
dLsikxsto td nsQL tov 8Lxa6t7]Qiov. 6 8' 'OQovttjg 8La- 9 
ds^d^svog tijv riys^oviav tav sv trj KvnQco 8vvd^£aVf 25 
oial tov EvayoQav ndhv tsd^aQQtjKotag oQav vnofisvov- 
xa ttjv nokLOQxiav , nQog 8s tovtOLg tcjv 6tQatLatav 
XaXsnag vnofisvovtav trjv 6vXXrj^LV tov TLQL^dt,ov , aal 
Std tovto dnsLd^ovvtav ocaL trjv noXLOQxiav iyxataXsL- 
novtav, 8si6ag 6 ^OQOVtrjg to trjg nsQt6td6sag naQdXo- 30 
yov, sh,sns^-ipB nQog tov EvayoQav tovg 8LaXs^o^Bvovg 
nsQL trjg ovXXvdsag Kcd XBXBv6ovtag ^vvti&s^Q^aL tr]V 
sIqijvijv scp' olg_ sxBivog i^t,iov 6vvti&B6^aL nQog Tlqi- 
/3a^ov. 6 fi5V ovv EvayoQag naQa86^ag s^o6LovtaL rrjv 35 
aXaGiVy xal 6vvsQ^Bto trjv BiQrjvrjv agts ^aaLXsvBLV trjg 
2^aXtt^tvog v.ca tov coqi6^svov 8L86vaL cpoQOv %at' svl- 
ttvtov xccL vnaxovBLV cog ^a6LXsvg ^a^LXsl nQogtdttovtt. 
6 (iBV ovv KvnQiaxog noXs^og, ^sxastrjg 6xs86v yBysvr]- 
yLSvog, naX to nXsov tou jjpovov nsQl naQaOxsvdg d6yo- 40 
Xr]%Bigf 8ist7] XQOVOV rov snl nd6L 6vvBxcog noXsarj^sig, 
Tovtov tbv tQ6nov aatsXv^r]. 6 8s tov 6t6Xov trjv 
vavaQxiav ?;|j(ov Facog, ysya^rjxcog Toi> TLQL^dt,ov rrjv %v- 
yatBQa, nsQicpo^og rjv fi^nots OvvBQysLV 86^ag rcp Ti- 
Qi^d^cp TtsQl T^s vnobiosag tvxr] ri^aQLas vno tov §a- 45 8. cvXXciXbI] cvvbXdiXsi AFIK noivonQaytag IL, caeteri nai- 

vonqayiaq 10. og] wqlt 12. ratg hvvoiaiq] libri evvoiais 

13. KaTaaxBvd^ttat] HaTuayiivd^si I 22. dteiXKSzo] 8iii- 

XtKTO IK et qui uvu^aXlofisvog F 30. rj^s nsQiaTaaswg] tisqI 

rijs CTaascas A 34. i^oaiovTui] d' s^oaiovTai IK, s^a- 

&siTai Q 38. Ss^aasTi^s libri et niox SisTrj 44. aj» J 

tov Schaeferue: copulan» ad syva v. 46. addebat Stcrbanus 
45. vno ] nuQu L 950 LIB. XV. CAP.9. 10. 

Cdeag , iyvco jtttLvy TCQaynatcov eitL^oKy tcc Kccd^' ccvtov 
aCcpaU^EO&at. svJtOQcov de %QT](icitav xal GtQaticatav, 
In 8s tovs tQLt]QaQxovs talg evvoLatg Idiovg TCSTtOLij^s- 

50 vog, dLiyva tov ^aGLleag acplGtaG^ai. tv^ivg ovv TCQog 
^BV "Akoqlv tov ^aGLkea tcov Alyvnticov dLazQSG^evGa- 
^svog Cv^iLaxiav Gvve^sto natd tov ^aGLksag' TtQog dh 
tovg AaxedaLiiovLOvg yQccLpav ez^QS natd tov (SadiAECJg, 
xal XQ7]^dtav nlfi^og eitriyyeXksto daGsLV nal tdg ak- 11 

55 A«g sjiayyekLag [xsydkag ejcoLslto, v7CL6xvov{isvog Gvfi-^ - 
sCQd^SLV avtoig td aatd trjv 'EkXdda xal tijv i^ye^uovlav 
avtolg tt]v ndtQLov GvyxataGxsvaGsLV. ot ds ZlTcaQtid- 
tac xal TcdXat fiev 6Leyvc6iceL6av dvaxtdG^aL trjv '^yei^o- 

60 viav, tote 8e GvvstdQattov ijdrj tdg nolsLgy xal naGLV 
VTcfjQxov cpavsQol tdg TCoP^SLg aatadovXov^svoL. TiQog dh 
tovtocg ddo^ovvteg Itcl to5 doxelv ev tij jCQog tov ^aGi" 
Kea Gvv&eGec tovg %atd trjv 'AGiav "Ekhjvag SKdotovg 
TCSTCOLijy.evca, (ists^ieXovto tolg TCSTtQay^isvocg aal JtQotpa- 

'55 Glv svloyov e^/jtovv tov TCQog tov '/iQta^sQt.ijv jtoAe^ou. 
dLOTCSQ dG^isvoL Gvve&evtc nQog rdv raco trjv <Ji»ft- ^ 
^axiav. 

10 'AQtat,eQ^i]g ds xataXvGag tov JlQog KadovGiovg 7t6- 

^Sfiov , 7CQ0sd)]xs HQiGLV TLQL^d^co, %al dLxaGtdg tQSLS 

70 djisdaxs tav (jLdlLGca sv8oxov(isvav naQU tolg JIsQGaLg. 
xatd tovtovg 6s tovg xQ^vovg eteQOt dLxaGtal do^avtss 
xaxcog xQivsLV t,(ovreg s^eddQt^Gav, xccl vneQ Tojy Scxa- 
CtLxav diq)Qav nsQLts&evtav tav 8sQ(idtav enl tov- 
rav e8ixat,ov ot SixaGtai, naQ^ 6cp&ak(iovg exovteg ncc- 

75 Qd8sLy(ia tijg ev ta xaxag XQivsLV tL^iaQiag. ot (j>sv 
ovv xatrjyoQOvvtsg tr]v enLGtoh]v dvayvovtsg tr]v ns(i- 
cp%slGav vno tov 'O^ofTou, tavt}]v txavr]v ecpaGav sx^lv 
nQog xatr]yoQiav. 6 8e TLQi(3a^og nQog (lev tr]v xatd 
tov EvayoQav 8La^oh]v [^dvsyivaGxe] tr]V vn 'OQovtov 

80 ysysvj](isvi]V * vnaxovsLV cjg ^aGL?.ea ^aGtXel nQogi]vs- 
yxev ' eavtov 8e tr]V elQr]vr]V Gvvte%slG^aL , agts vna- 
icovsLV Evay^Qav tco ^aGLlsl ag 8ovkov dsGnotrj ' nsQi 
8e Tc5v XQV^^^'^ ecpi]Ge (u) xQr](iatit,SLV tov %e6v xa^okov 

85 nsQl %avdtov' xal tovtov (laQtvQag naQei%sto ndvtas 

46. ijrtj3oA.^ (itraBoXij L 47. kvzov AFIK, caeteri havTov 

48. hi Sf ] snl AFK , caeteri insl 
11. (»8. TrpofaJ-jjxg] 7iQosid-r]xs \ 72. 7ceQiTs9£Vtcov] ns- 

giraO^svTcov Reiskius 19. dvsyivcoons delendiiin videtur 

80. vnaxovsiv ] libri vndy.ovaiv , nnde vnanovasLV Rhodo- 
inannus: lacuna, quam Stephanus animadvertit, hoc fere niodn ex- 
plcndaest, Gvlkvaiv co;ts avzdv vnanovtiv 81. cvvTt&eta&ai 

Kciijkiug: libri cvvTi&sa&ai LIB, XV. CAP. 10. 11. 95K 

Towg naQovrag "Ekktjvag. tcsqI 8s rijg cpiUag trig- ^igdg 
ylaxidaifiOVLOvg .djis?.oyslTO, ?.tyav ovx sxl ra Idico 6v(i- 
tpsQOVtt aki/ tnl ra zov (ia6L?.scog }.v6lzsIsI TCs^tOLrjGd^ai 
xr)v (pL?.iav' v.al 6La xavTijg naQsdsixvvs rcov filv AaKS- 
daifiovicov nuQyjQrj6^aL rovg oiccta r)]v 'A6iuv "E?.k}]vag, 90 
Tc> ds ^a6L?.sl TiaQudsdo^d^aL txdoTOvg. stcl ts?.svty]g 6s 
Trjg anoXoyiag v:i£[ivrj6s zovg dLy.a6tag cav rov ^u6L?.sa 
stQotsQOV ijv svsQystrjxcog. KsystuL bs zul akXag nsv 
sioXXug XQsiag lv8sbsli%uL ra (iuGiksL, fiiuv ds ^syi6trjv, 95 
8^ rjg uvtov %uvy.u6\^rjvuL 6vvs§r] aul ^eyi6tov ysvso^uk 
(pikov. Kutu yuQ rLva xvvrjyiuv s(p' uQpiutog oxoviis- 
vov tov ^u6L?.scog 8vo Xsovtug sti avtov 6Q(i)]6aLy nul 
Twj/ ^sv Xmicov rav sv ra rsvQLTCiicp 8vo 8Lu6nu6aL, 
trjv 8' 6q^))v sjt' avtov jiOLsled^uL tov ^u6l?.su' aad'' 100 
ov 8r) xuLQOV sjiLcpuvsvtu tov TLQi^u^ov tovg p-sv ?.sov- 
12 tag djtoxrslvuL, rov 8s ^u6lXsu sk rcov xlvSvvcov s^sXs- 
6&aL. sv T£ Totg JioXinoLg uv8Qsici 8isvsyxuL cpu6lv av- 
Tov, xkI xata tug 6vu(iovXug ovtcog sv6roxsLV cogts rbv 
^tt6L?iSU XQCo^svov tulg sxsivov nuQuyysXiaLg uvjSsjiots 8La- ^ 
liuQtslv. roLavtr] 6' unoXoyici xQr]6ufisvog 6 TLQi§ut,og 
ccns?.v^T] tdjv syxXr]^utcov c6uo?.oyr]{isvcog VTto Jiuvtcav 
zav 8Lxu6tcov. 6 8s ^u6LXsvg xub'' sva tav 8Ly.a6tav 11 
scQogxuXovfisvog S3ir]Qc6r}]6s TiOt ^LxaioLg jiqo6ic6v sxa- 10 
Ctog ccjis?.v6E tov xatr/yoQov(.isvov. 6 fisv ovv TCQcotog 
^(pr]6s, ^saQav ra (isv syy.Xr]uata cc(icpLg^r]tov(LSva, tag 
8' BvsQys6iug 6}ioXoyovfisvug ov6ug' 6 8s SsvtSQog scpr]- 
Cs, nul tLd^susvav u?.r]&LVcov rcov syy.?.}](icctav, o^iag tdg 15 
^vSQys6iag fisit^ovg slvul ti]g dfiuQtiug' p 8a tQitog si- 
atsv otL rug jisv svsQys6iug ov ri&stuL JCQog Xoyov 8lu 
TK) rug nsQL avtav %uQLtug y.ul tLfidg noXXun?.u6iug 
ccnsLXr](psvuL tcuqu rov ^ci6L?.sag rov Tlqi^u^ov, uvtav 
8s rav syxXr^udtav xut' 18luv &saQOV(iSvav firj cpui- 20 
vs6%aL rovroLg svoxov slvul rov xatr]YOQoi!USVov. 6 8s 
^u6LXsvg Tovg fiiv 8iy.u6rdg snr'jvs6sv, cog Scxaiag xs- 
XQLxorag, rov 8s Tlq^^u^ov rulg vofiL^ofisvuLg yisyi6ruLg 
TLfLalg s'/i66fir]6s. Toi? 8s 'OQovrov xuruyvovg cog tpsv- 05 
drj xarr]yoQLUv nsn?.ay.6tog 'sx. rs rav cpi?.av s^sxqlvs 
nul ruig sOxdruLg dtLuiuLg 7CSQLS^a?.s. nul rd ^lIv xutd 
rrjv 'AgLuv iv rovtoig 7]v. 

12. 2, TioXtfiots Rliodomannns : libri TroXffiioig 3, Sis- 

viy-Aai, AFIKL, cacteri 8i£vy//.tiv 4. rag cvu^ovXdg] lihri 

cvfi^ovlug 9. KuQ'' tva] xckO'' £v K nQoqy.aXovfts- 

vos] nQOiKttX£6ixfi,£vog A 17. Jifpl avrav L, caeteri thqI 

avzov 21. Kuzayvovg] Y.uxuyvovzog FJIi. m tlB. XV. CAP. 12. 13. 

12 Kard ds r^v 'EXXaSa jlaxidcciiiovtov ytoQd^ovvrcav 

30 MavTLVEiav , rb ^ev Q-sQog disTslEaav ot MavTLVElg ysv- 

vaiag dycovit,6nEvoi TCQog rovg TcokE^iovg- kdoxovv yaQ 

dvdQEta diacpEQEiv rav '^QxdScov, xal did toiJO'' ot Aa- 

iCEdai^oviOi TtQOTEQOv Elmd^EiGav EV ralg (idxaig rovrovg 

35 JtaQaGrdTag exelv xal jtiGTordrovg rav Gv^^dxcav tov 

ds jra^cjvog EvGrdvTog, aal rov naQa rrjv MavrlvEiav 

storafiov fiEydXrjv av^i]6iv ex rav ofi^Qov la^ovrog ., ot 

ylaxEdai^ovLOi rd qev^u tov nora^ov diala^ovTEg (ts- 

ydXoig %co^a<5iV aTCEGTQEipav rov noTa^ov slg rrjv noliv, 

40 y.al ndvra rov Gvvsyyvg Tonov Enoiri6av Ki^ivdt^ELV. 8i6 

xal ruv OLXLCov 7tL7tTov6(3v yiar anlay EVTsg ol MavTiVSis 

'^vayv.dG^rfOav Trjv tioXlv TtaQadovvai Tolg AaxEdai^o- 

VLOLg. oi dh JtaQaka(i6vTEg dkko ^ev ovdhv xaxov eIq- 

45 ydGavTO rovg MavTLVEtg, nQogira^av 8e slg rdg dQxalag 

Tico^ag fiETOiHiG&^vai. di^TtSQ -^vay^ida&TjCav rrjv (isv 

idlav narQida naraGjidjcTEiv^ slg 8s rdg ncofiag fisrot- 

7crj<3ai. 

13 "Ana 8e rovroLg JtQaTTo^isvoig nard rrjv UtxEUav 

/^LOVv^Log 6 rcov UvQaxoGlcjv rvQavvog Eyvco ocard rov 13 

50 '-^SQLav 7t6kELg olxLt,£tv. TOVTO 81 ETCQaTTE SiavooviiEVog 

rov 'l6vLov xaXovfXEvov noQOV l8L07C0LEL6%aL , tva roV 

STcl rrjv "Htcelqov tcXovv aGtpaXrj iiara6KEvd6r] , xal ito- 

"ksLg E%ri l8'Lag slg ro 8vva6%ai vav6i oca&oQ^i69i]vai. 

55 E67tEv8£ yaQ dtpvco nsydXaig 8vvaixE6LV EitL7iXEv6ai roXg 

y.ard r^v "HTtsLQOv rojtOLg Tcal 6vkrJ6£iV ro ev z/sAqooig 

rEfiEVog, yi^ov TtoXXcov xQrjfidrov. 8^6 ical Ttgog 'iXXv- 

Qiovg l7tOLrj6aTO 6v^(iaxiccv 8i' 'AItcetov tov MoAorrotr,- 

og srvyxoiVE cpvydg cSv xal 8iaTQL^C3v sv raig 2^VQa%0V' 

50 6aLg. rcov 8' IXXvqlcov exovtcov tcoXe^iov, E^a7tE6TSLXsV 

avroLg 6v(i(idxovg ^TQaricorag SLgxLkiovg xat TtavoTtXiag 

'EXXriviKag 7CEVTaxo6iag. oL 8' 'iXkvQiol rdg (isv Ttavo^ 

Ttkiag dvE8c3xav rolg dQi6T0ig rcov 6TQaTLC0Tcov, rovg 8s 

65 6TQaTicoTag naTEfiL^av rolg l8ioig 6TQaTicoraig. TtoXXrjV 

8s 8vva(iLV dd^Qoi^avTEg ivE^aXov sig rrjv "HTtSLQOv , ical 

narriyayov rdv 'AkiCETav E7ti rrjv rcov MoXottcov ^a6i- 

Ksiav. ovSsvog 8' avTolg jtQogExovrog , ro [isv TtQarov 33. tl(uQ-£i6av] stcod-fGnv VJK 43. ov8\v knkov] 0^91^ ko- 

nov AFL, caetcri naKOV ov&lv 45. dionsQ — 47. iistofnrj- 

Gcci om. A. 

13. 53. yx^rj] fXHv A 56. GvXiqcsiv] cvXfjaat Stephanna 

JiXcpotg] JcaScovT] vcrtit Amyotiis 59. raig UvQ.1 

ZvQ. FIK (J3. dvsbmKav] iviSconav L 66. Karijyu- 

yov ] pi"acstarc videtur Kaxriyov LIB. XV. CAP. 13. 14. 959 

i^toQ&fjdav Tiqv jjcop«v, fiBtci §s tavra tav MoKorxav 
ccvTLttttTOftsvav^ fysvETO (iKXrj xaQtEQa, Jfa^' ijv vixr]- 70 
Cavtsg ot 'Ik^vQiol natexoi^av tav MoXottcov jcXuovg 
tav ^VQiav TcevtaxigxiXiav. toiavtr] bi GvficpoQa tav 
'HTCsiQcotav TCSQLjtsGGvtaVf ydaasdaL^ovioi 7Cv&6{i£vol ta 
ev^^£^r]x6ta evfi^axtav s^iTce^il^av tolg MoXottolg, 6l\76 
^g tov nollov ^^QaCovg ijtavGav tovg ^aQ^ccQovg. a(i« 
6s tovtoig jiQattoasvoLg IJccQiOi ■aata tiva xQriGpiov 
ajtoixlav sxjcsfiiljavtsg sig tov ^AdQiav sxtLCSav sv avta 
vijGov tfjv 6vona^o(isvr]v ^cHqov , GvixrcQd^avtog avtolg 
^lovv6lov tov tvQccvvov. ovTOg yaQ djcoLxtav ditsGtaX- 80 
xtog slg tov 'AdQiav ov TcoXXolg %Q6tSQ0V stsGiv sxtixcog 
KV trjv noXiV trjv ovona^o^iivr^v ALgoov. sx tavtr^g ovv 
OQHconsvog /Jiovv6Log 0;|^oA?}v ayav jcatscjxsvaOs vsca- 
Qia diaKoGiaig tQirjQSCiy xat tslxog TCSQLS^als trj no- 
Xsi trjXixovto tb yisys^fog agts ty noXsi ysvkc^ai xbv 85 
nsQL^olov (isyLdtov tav ^EkXrjvidav noXsav. xatsCicsv- 
k6b ds xal yv^ivdcia [isydka naQa tov "Avanov nota- 
ftov &sd5v T£ i>aovg aatsCxsvaCs xal taXKa tcc GvVtsi- 
vovra nQog av^rjdv n6ksag xal d6^av. 90 

Tov d' sviavGialov xq6vov disXrjXvQotog ^A&^VrjCi 14 
Hsv riQxs ^LOtQScprjg, sv 'Pcbpirj 8' vnatoi xats6td^r}6aV 
Asvxiog OvaXsQiog zal AvXog MdkXiog, naQa 8' 'Hlsi- 
Oig 'OXviiTCidg rjx^'^ svsvr]xo6ti^ svdti], xad-' rjv Bvixa 95 
14 6td8iov ^ixav ZlvQax66Log. Inl bs tovtav TlaQiOi (isv 
TT^v ^dQov olxl6avtsg Tovg ts nQosvoLXovvtag ^aQ^cc- 
povs sv tiVi ^topto) xaQ"' vjcsqPoX^v oxvQa ovti sXaCav 
xatoixsiv d^ivstgy «utoI 8e naQa ^dkattav %ti6avtsg 
n6XiV stEixi6av. (isrd 8e tavta tav nQooixovvtav Iv 100 
r^ vri6c) ^aQ^aQav 6vgxsQaiv6vtav snl trj naQov6ia 
tav '^EKKrjvaVy ocal [iEtans[ino(isvav tovg nsQav xatoL- 
Kovvtag 'UXvQiovg, [liXQOig nloiotg noXkoig 8i£3rj6av 
tlS t^V 0dQOV , OVtES VnSQ TOVS llVQLOVSf KttL Tovs "Ek- 5 10. viv.ri6avTis ol 'iXlvQiofl ivUrjaav o5 ^W.vqioI kciI Jj 
71. naTixoipav tcSv M. ] rdiv M. KatfKoipav L /irpto)!'] 

fivQlcov nal FI 78. iv avza] (ilv avvcov F 81. 

TCQOTBgov tTiatv ] iTSGiv TtQOTSQOV F ^v om. AF 82. 

Aicaov} scribcbatur Aiaaov jdtovvatos] liic vcrcror ne qnid 

^esit 85. TTjlixovTo] rrjXcKOVTov I 91. ivtavaiaiov] 

ivtavaiov^ IL 92. scribebatur zlioTQi^pijg 93. Bfo-X- 

i.ioq] Mdhos FK 91. ivivrjKoaTi] ivdTT]] tvvtv. ivvuTJj 

ouiaes 

14. 97. ToiJs ts] Toi)? [i\v Scliacferus 98. itaaav om. 

A, i>ost dQtvtl^ ponuat FIK 960 LIB. XV. CAP. 14. 15. 

^fjvag noQ^ovvTsg 'n.oXlovg dvyQovv. d d' ev tfj Alci' 

G(x> xad^eGta^avog £7taQxog vno zliOvvGlov tQnqQZLg %XbI" 

ovg Bxav inbnXevGB toig tav 'IklvQtav TtkoiaQLOLg' xal 

ta (isv ^v&iGag , ta ds ^EtpocJa/zfvog» a.ni%tuv£ tcov 

10 ^(CQ^DCQav nXuovg tcov %BvtaxLgiLXiav , it^ayQriGB da 

;\ %£QL bLg%LXiovg. zlLOvvGLog 8e XQr]^dtcov ccjioqov(ievos 

tCtQatBvGev anl TvQQr]viaVf iyav tQLriQiig s^i^Kovtcl, 

nQocpaGLV lilv cp^Qcov tt^v tcov krjGtcov aatdXvGLVy ty 

6' dXri%uc(. 6vh'j6cjv lsqov aycov , yi^ov (ilv dvad^rj^id- 

15 tcov Tcolldov., %a^L8Qviiivov d' Iv snLvsicp TtolEcog 'AyvK' 

h]g TvQQijvidog' to tf' iTiivuov covo(idt,Bto IlvQyoL. xa- 

tanXivGag bs vvntog nal tiqv dvva^iLV £x/3i/3a'(Jag, d[i 

'^fiBQa nQognEOcov l%Qdt7pB trjg sjrt/ioA^g. okiycov yaQ 

ovtav Iv tcp laQia cpvXaxav ^Laod^iEvog avtovg Igv-, 

20 kriGs to LbQov Kal Gvvr^&QOLGEv ovk tlattov takdvtav 

%Lliav' tav ds. AyvXXaiav Ix^orjd-rjGdvtav , t^dxrj ts 

EKQdtrjGev avtav Kal noXkovg al%(iakcotovg Xa^cov aal 

tr)v xcoQav noQd^rJGag tnavrjXdsv Big tdg 2JvQaK0vGag. 

25 dno86}ievog 8h td XdcpvQa Gvviqyayev ovk aXdtta ta- 

P(.v Xdvtav nevtaKoGiav. avnoQrjGag ^i iQrjiidtav, e^iLG&ov- 

ro GtQatcatav navto8anav nXti%og, y.al dvva^iLV dlLo- 

Xoyov GvGtrjGa^iBvog (pavEQog rjv noXe^irJGav KaQxyjdo-. 

30 vioLg. tavta (lev ovv enQdxQr] natd tovtov tdv evL~ 

avtov. 

15 'En ccQxovtog d' 'A&rjvrjGi ^avoGtQatov 'PanaToi, 

yjateGtrjGav dvtl tdov vndtav ^dtap^oi^g tettaQag, Asv- 

Tiiov AovKorjtLOV, ZlevtLOV llovXniKLOv , Abvklov A^-. 

35 (liXLOv, AevKLov ^ovqlov. enl ds tovtav ALOVvGLog o 

tav 2JvQaK0Giav tvQavvog naQaGKevaGd^ievog noXeyielv 

KuQX^SovioLg, e^/jteL Xa^elv nQOcpDcGLV evXoyov tov Tto- 

Xefiov. oQcov ovv tdg vno KaQxr]8ovLOvg tetay^ihag 

TtoXeLg OLKeiag exovGag nQog dnoGtaGLV^ nQogeSexeto tdg 

40 ^ovXonevccg dcpiGtaG^aL, xal Gv(.i(iaxiav nQog avtdg Gvv- 

TLd^e^ievog snLeiKcog nQogecpeQSto tavtaig. ot ds KaQx^]- 

dovLOL t6 (lev nQcotov nQeG^ecg dnoGzeXXovteg n^Qog tov 

dvvaGtrjv dnytovv tdg noXeLg' (irj nQogixovtog 8s av~ 

45 tov Gvve^rj tavtrjv dQxrjV yeveG&ai tov noXsfiov. KaQ- 

XrjdovLOL nev TtQog tovg naQOVTag Gv^i^iaxiav noLrjGa^is- 

6. Aisaa] Aicgtj A 13. cvXriGcovl cvXl^acov K 

15. 'AyvUrjq ] 'JyvXriq F 2(5. 81 xQVfJ^^^'^^ ] «"^^ %QriiJ.aTCov 

L 32. zioaoi.QCiq F 33. Aovv.QifiziQv] Aovhqltiov FK, 

AonQrjTtov A : ad proximnm Asvitiov annotat Wesselingius, „nora le- 
git omnia haec nomina A" 34. tJtl 81] inl FK 43. fisv] 

Bcribe (ilv ovv naQOVTCig] TiaQovvag 'Itahuzus Wesselingius : 

eed puto ipsum 'iTaXicozas latere in naQOVTocs LIB. XV. CAP. 15. 16. 961 

voi, icoivfj tov TColBfiov iTCavtikovto yiQog tov xvquvvov ' 
15 jiQooQCinivoL 6- ificpQovcog to fieyi^og tov stoAt^ou, tcov 
XB Ttohtdiv tovg Bvd^stovg xatsksyov CtQatLOJtag xat 
jl^QTjiidtav TtQOXEiQLOa^ivoL TtXrj&og ^svDidg dvva^ELg (is- 50 
ydlag f^ULO^ovvto. xataOtijGavtsg ds GtQutr^yov Md- 
yava tov ^aOLksa ncXldg (ivQLadag (jtQatLcotcov insQai- 
C36av sig ti]v Zli%sXiav nal t^v 'ItaXiav, dLaTCoXsuslv 
1$, d^cpotSQag ^ovXo^svol. 6 ds ZlLOVvOLog v,al avtog 
rdg dvvdy.SLg ^Lsko^svog ta ^sv svl ^isqsl TCQog tovg 55 
^ltaXicotag dL7]yc}vit,sto , tio 8& stSQCo TCQog tovg OoivL- 
xag. ycoXXal ^isv ovv natd iiSQog syivovto fxdxat, toig 
CtQatonsdoLg v.aX CvfiTcloxal ^LXQal Tcal Gvvsxslg, iv 
Ciig ovdiv dlLoXoyov SQyov 6vvstsX&6&r] , dvo ds TtaQa- 60 
rd^sig iysvovto ^sydXaL xal jcsQL^orjtOL. aal ty ^sv 
TCQcotyj ^LOVvOLog &av^a6rcog dycovLCdnsvog tcsql td aa- 
kovnsva Kd^uXa i7CQ0tSQr]6e , xal nXsiovg [xsv tav [iv- 
qicov dvslXs tcov ^aQ^dQcov , ova ikdttnvg ds tav tcsv- 
raxLgxLkicov it,c6yQrj6s' to 6' «AAo TcXij&og iqvdyy.ads xa- 65 
xacpvyslv stcl tcva kocpov SQVfivov xal avvdQOv navts- 
Xcog. S7CS6S de xal Mdycov 6 ^a6Llsvg avtav dycovi- 
ediisvog Xa{i7CQcog. ol 6s 0oivLXsg natajcXayavtsg to 
[isys&og trjg 6v[iq)0Qdg svQ^vg dLS7CQs6^sv6avto tcsql dca- 
Kv6scov. 6 bs zlLovvOLog aTCsq^rjvato (.liav avtolg sivac 70 
6vI}.v6lv , sdv iKxcoQ^6a6L tcov aatd t^v ULxsUav tco- 
Xscov xal td da7tavr]&svtu XQW^'''^ xutd tov TioXsfiov 
ixti6co6L. ^aQsiag ds aal vTcsQricpdvov tr^g dTCOnQioscog 16 
doxovOrjg VTcdQxsLV, oi KaQX^SovLOL trj 6vvr]&SL icavovQ- 75 
yia xats6tQat^yr]6av tov Z1lovv6lov. 7CQog7COLr]%svtsg 
ovv svdo/iSiO^aL xalg o^ioXoyiaLg scpr]6av avtovg [isv 
[11] VTcdQxsiv 'AVQiovg .trjg tcov tcoIscov 7taQa866scog , Lva 
6s tolg aQxovOL dLaXsx^coCc TtSQc tovtav, 7]i,ic)6av tov 80 
^lovvClov okiyag TJ^isQag dvoxdg TCOL^CaC^aL. Cvyya- 
Qr]Cavtog ds toiJ Svvdctuv, nal tav dvoxcov ysvofisvcov, 
o [isv ^LOvvCLog 7csQLxaQr]g ^v, cog avtixa [idla tr]V 
2JLxsliav Tcdoav 7taQa?.r]^6[isvog , ot 61 KaQxr]86vLOL 
Mdyava [isv xov ^a6LXka [isyaXoTCQSTCcog s^axpav , dvtl 85 15. 47. d' ^fiq)Q.] fif f,«q:p. K 49. ngoxfiQiacijiifvog 

'nXrj9os] intertit F 53. I^ dficpor^Qag Weisseliiigius: lihri 

Cifi^QT£QCig 58. fliy.Qdl XOft] (ilKQtti Tf KCcl \j fil. 

^avnur.zdiq] XufiTCQwg L 62. inQOtiQrjas We.-«seIinfT;ag : libri 

jrpoarfpjjCE 70. dnscpijvaTo] toJ suijer ro ponit F 

GvXXvaiv AFIKL, caeteri praeponunt articuluin , quem astcrisco no- 
tavit Stephanus 71. Tr)v oin. F 71. zrjg dnoHQlGimq 

post unaQXiiv ponit L 77. avtovg libri 

62 ^Sife LIB. XV. CAP. 16.17. 

ds iXEiVOV OtQUTijydv xarsdTijdav tov viov ccvtov , viov 
[lev ^avteXag ovta^ (pgovij^arog d' evysvovg ovta nal 
dia(poQov dvdQsla. oiitog ds itdvta tov tav dvoxav 
XQOVov dLStsXs6s diatdttcav %al yvfivd^av f^v dvvainv. 

90 6td §8 T^g tcov SQyav d&Xtj6sag aal r^g tav Xoycov na- 
QttxXi^Gscjg %ai yvfivaGiag sv tolg onXoig svTtsi&^ xal 
8vvaty]v inoiri6s trjv 6tQatidv. cog d' 6 tfjg onoXoyiag 
dLrjX&s XQovog, dfiq^orsQov tdg dvvd^sig sxtd^avtsg 6vy- 

95 xati(ifj6av TtQO^v^ag sTci trjv iid^riv. ysvouivfjg ds na- 
Qatd^sag iGyvQag iisqi to aaXovfisvov Kqovlov, to dai- 
[lovLOV ivaXXd^ ty vixyj t^v 7)ttav t(ov KaQ%i]doviav 
diaQ&a6ato. ot ^ev yaQ jiQOVsvLycrjnotsg dLa tiijv stQO- 
ysysvr]iisvrjv svrjfiSQiav yLsyaXavypvvtsg TCaQado^ag s6cpd- 
100 lri6av , ol 6e dtd trjv '^Tvav Jtsntajiotsg talg slni6LV 

n dTtQogdoxrjtov xal fisydXr^v svrjfisQiav dnrjvsynavro. As- 
ntivrig fxsv yaQ snl d^atSQOv asQag tsrayfiivog, nal dca' 
(pSQav dvdQSLCi, fiaxo^svog r^Qaiiiag xal noKXovg dvs- 
5 Xcov tav KaQyy]8oviav snLcpavag aatietQs^^s tov (iiov' 
tovtov ds nsdovtog ol OoivLxsg &aQQ^6avtsg kol /3ta- 
Ga^svoL tovg dvtLtstay^isvovg stQii\)avto. zJtovv^Log 
6s to [isv nQcorov s%av snLXixtovg tovg 6vvtstay[iivovg 
snQoriQSL tav dvtLtstayfiivav cog 8' 6 tov Asnrivov 

10 ^dvarog syvcoG^ri nal to stSQOV asQag 6vvststQLnr0f 
xarsnXdyi]6av oi tov zlLOVv6iov xai nQog cpvyijv aQfir]- 
6av. tQon^g ds navrsXovg ysvofiivi^g, ot [isv KaQ%r}- 
doVLOL cpLXotifiotSQOV jiatadid^avtsg naQr^yysXXov dXh]- 

15 Xoig [ir]diva t,ayQSLV' dLO xai ndvrav tcov nsQLnataXa^i- 
^avofisvav dvaLQOvfisvav ndg 6 nXr]6iov tonog vsxqcov 
snXr]Qco%^y]. to6ovtog 8' syivsro q)6vog, (.ivr]6Lxaxovv- 
Tcov tcov 0OLvixav f agts tovg dvaiQsQsvrag svQS&rivai 
tdv 2JLXsXLatdv nXsiovg tdv [iVQiav %al tsrQaxLg%L- 

20 Xiav oi 8s nsQLXsLcp^ivtsg xatacpvyovtsg slg ryjv naQS[i- 
^oXy]V trjg vvxtdg sniysvoi.iiv)]g 8is6d%r]6av. oi 8s KaQ- 
%r]86vLOL (isydXy naQcad^SL vixr]6avtsg , dvsxdQr]6av sig 
ndvoQ[iov. dv&Qanivag 8e trjv svr][iSQiav svsyxovteg 
dni^tsiXav nQs6§svtcig, ddvrsg s^ov6iav tcS zJL0vv6icp 88. SiatdtTCOv] 8 latceaocov omncs 89. rrjv 8vvafttv] ra 

GTQaTOTliSoV L 

Ifi. 100. Tdis] raTg 8' F 8. InQotsQH Wesselinn^ius: 

lihn nQO£T£QSL 10. cvvstsTQanTo] dvsThQnnto vel avvsti- 
zQinr.o Reiskiiis 12. navrslovq AFIKL, caeteri navtflcSg 

17. avatQS&ivtag svQfQ-^vaiWesselwgws: lil>ri svQt&ivtag avaiQt- 

^t^vai LIB. XV. CAP. n. 18. 963 

TittTctXvGaSd^ai Tov noXniov. aGnEVcog de rov tvgdvvov 25 
TiQogde^tt^^vov rovg Xoyovg iyivovxo diaXvGetg , agxe 
eX^iv d^q)oteQ0vg cov tiqotsqov vjirJQ^ov tcvqlol ' e^aiQS- 
Tov 6' eka^ov oi KaQyi^bovioi rrjv rav ZieXivovvTiav 
nohv re v.a\ xcoQav aal Trjg 'AnQayavTLvrig iieiQv xov 
'JkvKov aakovfiivov Tcoxa^iov' etiGe de ^LOvvGLog xolg 30 
KaQyrjdovioLg TalavTo, %Lha. scal xa (lev xaxa x^v 2Jl~ 
neXiav ev tovxols '^v. 

Kaxtt de xtjv *A6iav Pawg 6 vavaQxriGag xav IleQ- 18 
(Jwv ev xcp KvzQcana noXe^cp , dTioOTCxTrjg cav xov ^aGi- 35 
Kecag xal xovg xe AttnebaLyLOviovg xal xov Alyvjcxicav 
PaOLXea TraQaaeichiKCjg eig xov JtQog UeQCjag Tcokefiov^ do- 
Xocpovrj%e\g vno xlvcov ov CvvexeXeos xr^v scQoaiQecjLV. 
[lexa de xrjv xovxov rekevx^^v Taxcbg dLttde^cciievog xag 
xovtov TCQaleLg 6vve6x7]Cjaxo TceQL avxdv dvvafiLV, xal 40 
scohv extcGe 7ch]oiov xrig &aXc(xxr]g eni TtT^og XQrjfivov 
xi]V 6voaat,o^iVi]V AevKr]v , exovOav uqov ayLOV AnoX- 
Xavog. ^iet' oXiyov be XQOVov avtov xeXevtrjOavxog r^^i- 
(pLg^)]tr]6ccv x}]g noXecag xavxr^g KXat,oyLevLOL xal Kv- 
(laloL. t6 filv ovv TtQCOTov enexeLQ)]6av at noXeLg tco- ^5 
Xe^ca dittKQive6&aL, fiera de xavTa elnovTog XLVog eoco- 
xrj^at xov &e6v noxeQav to5v noXecav nQiveL TCVQiav el- 
vttL delv xfjg Aevy.7]g, exQivev r] Uv&ia xavx7]v vnccQ- 
17 %£tv 'ijxcg av nQCOTr] ^v6]] ev xy ylev/i]]' OQ^r^bfivaL he 50 
£X xrig Idiag noXecjg cu' rjXia ccvlovtl xaTci xr]v r^aeQav 
7]V diicpoteQOL 6viicpcivag vno6xr]6ovtaL. xax%ei6r]g be 
xrjg ■^ueQag, ot fulv KvfialoL vneXdu^avov eavxovg nQo- 
Xeyeiv dLcc x6 xi]V avtcov noXcv eyyvteQco y.ei6\faL' ot 
Se KXttt^oiievLOL, dLd6tr]iia nXeov dnixovteg, xexvdt^ovxal 55 
XL xoLovto nQog xi]V vixrjv ' aXrjQcoOavxeg e^ eavtcov 
dnoiKovg e7CXL6av nXrj^iov xijg Aev%r]g noXLV , £| r]g 6q- 
fir]%evxeg dyi 7]Xicp dvateXXovTL ecpQa6av roijg Kv^aiovg 
xr]V %v6iav enLxeXe^avxeg. xovxco 6e xa cpLXoxexvij^ttXL 60 
yevofievoL xvqlol xijg Aevxr]g, encovvfiov eoQxrjv dyeLV 
xax' avLttVxov eneotrjoavxo , xi^v navrjyvQLV ovo^idoav- 29. ^Alv^ov] ^AXUov IK 31. rjjv ZiyitXiccv] ZiKfXluv A 

33. nazd dh rr;v 'Aaiav oin. FK racog] Faols Sl F 

35. roug T£ ylun.] Tovg Aan. A 41. ^aXuTzr^g] &uXda- 

c?;s omiies Hi. dtaKQivfa&ui] SiayiQivaa^ai K 47. 

M^mt] KQiviiv F 49. Qvarj iv] &vo£iEV AK, ^vasts F 

17. 55. ToioxJro] zoiovtov IK 61. insGzriaavTo'] ivsoTi]- 

cavzo Reiekius 02 * 9(>4 LIB. XV. CAP. IS). 

Tfg 7tQ0(p^c(6iav. xovrav 8b jtgax^^vtcov at ^w xatd 
r)]v 'A(iiav iTiavaGraGHg avrofidrcog >cars?.vd^rj6av. 

^'l AaKidai^ioviOi ds. pnra xov rov Faco xat tov Ta^a 

""• %avarov rag ^dv v.ara xriv 'Aaiav ^TQa^Eig aniyvcoOaVy 
xa dh xard r)]v 'EU.dSa Cv6xsva6d^evoi- y xal xav 716- 
Isov dg ^BV nsi%ol TCQogayo^evoi, dg da did xijg xav 

70 qjvyddcov ntt&cdov (Ucc ^^iqoviisvoi, cpavsQag rjdrj xrjv 
ijysuovtav t/];? 'EXXddog sig savrovg fis%i6ra6av naQa xdg 
ii0ii'dg ovv%)'i-/iag rdg S7t' 'Avrakxidov ysvo^svag 6vvs- 
Ttika^oixivov rov TleQ6c5v ^a6iliag. v.ard ds rrjv Maxs- 
Qoviav 'Auvvrov rov liaGvkicog i^rrT^Q^svrog vtco IklvQicav 

75 y-al rd nard r)]v aQyj^v aTCoyvovrog, JCQog da xovrocg 
xa dyjfiq) tcov 'OkvvQlcov 8coQi]6aiisvov JtoXkrjv xfjg 6^6- 
Qov xcoQug 6ta riqv dnoyvcoOiV xijg savtov dvva6rsiagi 
To ^tv nocorov 6 dijfiog 6 xcov 'OXvv%icov xdg TtQogo- 
bovg iXd^ifjavs xdg sx tijg doQ^si^rjg xcoQcig , pisrd bs ' 

80 xavr dvsk7ti6rcog rov (iccdilicog dvala^ovrog savxov xat 
Tr}i' oX)}v aQX^v dvaxxij^a^ivov ., ot ^sv 'Okvv&ioi x^v 
XCJQav d7tciir)]Q^ivrsg ovx oioi rj^av aTtodibovai. 8i6nsQ 
'[AyLVvrag Idiav rs 6vva^iv 6vvs6r)^6ccxo Tcal xovg AaKS- 

85 Sai^oviovg 7toi)}6d}isvog 6vfi^dxovg 's7tsi6sv i^a7to6rsi?i.at 
CrQarrjyov xal dvvafiiv d^iokoyov i7tl rovg 'OkvvQ^iovg. 
ol ds Aaxsdaiuovioi '/.oivavrsg dvrixs6&ai rc5v stii ©qcx- 
icrjg ro^tcov, xariks^av 6xQaxicoxag sx xs xcov TtoXixav 
xat 7iaQd xcov Cvixndxcov tovg dnavtag vnsQ [xvQiovg. 

90 naQadovxsg 8s xtjv 8vva(iiv 0oi^i8cc xcp UnaQXidry] nQog- 
ira^av 6vpi^axsiv xco 'Af.ivvrcc xccl fisr' sxsivov noXsfirj' 
0ai xovg 'Okvvd^iovg' sriQav 8s ^vvafiiv snl ^hovvri- 
ofg 'sv.nifi^\}avrsg Tcal fidxy Vi/C)]6a7>rsg , rjvdyxa^av vno- 

95 xayrjvat xovg ^kiovvxiovg xoTg Aa'/.c8aiyLovioig. xaxd 
8s xovrov Tov xq6i>ov oi ^adlslg Toiv AaKS^aifioviCiv 
8iScpiQovro nQog dXXr]lovg rccig aiQi6s6iv 'Ayr^6inoXig 
^sv ydQ , SLQr]Vi-jcdg cov y.al 8ixaiog, 'sn 8s xal 6vvi6si 
8iaq)iQC0V:, scpr] Sslv syifiivsiv rolg oQv.ocg va\ naQa xdg 
100 xotTftg 6xn>Q)]-/.ag (irj vccra8ovlov6%ai xovg "EkXr]vag' 
d8otslv yaQ dmcpr^varo xrjv UndQxrjV xolg (xsv niQ6aig 
tic86rovg nsnoiT](iivr^v xov£ zaxd xiqv 'Aciav EXkrivccgy 18 62. jrpoqr-^ac/av] ffpoqpS-ae/o; Roisltiiis rovTav 8s] tovtcov A 

(»7. GvaxivaGdft£7'0i Wp«:s;clinffiiis : llbri OKEvctccifisvoL 
()9. Trjg T(ov (pvydStov] twv cpvyccdcav FK 70. (ie9iGTaaciv] 

lil.-ri ^uQiCTcini 80. raur'] tciVTU KL dvilnieTCOS 

Toi; §a6ilitt)q ] tov /jaoiif eog dvBlniGTCog L 93. M, ^liovv- 

tiovg Palmerius, ^lvovvTiovi prioii loco L ab maini reo. , caetiri 

^«lOVVtlOVS 95. tOVTOl] CiVTCOV K, TOV KVTOV l LIB. XV. CAP. 19. 20. 965 

avTtiv ds CvCxEva^ofiivrjV rag xcctcc tijv 'ElXd8u jtoXeigy 
ag iv Tulg xoivalg 6vv9^xaig oifioOav TtjQrJGEiv avrovo- 5 
fiovg. 6 6' '^yrjcUaog , coV (pvGei, dQaOTLZog., cptkono- 
Is^og rjv xal t^g Tav 'Eklrivcov Hvvd^mg dvTBi%iT0. 

'En' KQXovTog d' 'A^rivriGiv EvdvSQOv 'Pcs^atoL xa- 20 
Te6Trj6av dvrl Tdov VTcdvav iiXidQ%ovg e^, Koivrov Z!ovX- lO 
nUiov, rdlov 0d^iov ^ 2JsQOvUiov KoQvtjXiov^ 116- 
%Xiov Ovycova, 2Ji^Tov "Aviov aal rdiov MaQxov. iTil 
df Tovrcov Aaxsdaiiiovioc xareXd^ovTO tijv Kad^stav iv 
Talg ©rj^aig did nvag xoiavTag alriag. oQCovrsg r^v 
BoicoTiav lxov6av TioKecov re jrA^^og xal Tovg xaroi- 15 
xovvrag avrijv avdQag vjcdQxovrag dvdQtia 6iacpvQ0vg, 
en 6e rdg @t\^ag exovdag naXatov di,ia^a, xal ro 6vv- 
olov ciigneQ dxQonoUv rtva rfjg BoicoTtag ov6av, ev- 
,Ka^ovvTO ^r^nors xaiQov naQacpavivrog olxeiov rijg riye- 
[loviag dvrinoi)]67]rai. dioneQ Tolg r]ye(i66iv ol ^naQ- 20 
Tidrai naQiiyyeXkov iv dnoQQr']roig iv' idv nore KaiQov 
Xd^co6i, xarakd^avTai Tr]v Kadfjieiav. TOiavrrjg dh ys- 
vo^evtjg naQayysXiag , Qoi^idag 6 ZnaQTLdrrjg, rerayne- 
vog eni nvog r]yeiiovtag xal dvva^iv dycov snl 'OXvv- 25 
&iovg, xareXd(iero rrjv Kadfieiav. dyavaxrovvrcov 8& 
Tcov 0)](iaicov xat fis^' onXcov 6vvdQa^6vrav , 6vvd}pag 
lid%r]V avrolg xal vixr]6ag, rQiaxo6iovg ^sv Tovg inicpa- 
ve6rdrovg rav &)](iaiav lq)vyddev6e, Tovg 8e Xotnovg 
iiaTanXi]^duevog xal cpQovQav i6xvQdv syxara6rr]6dfxe- 30 
vog, inX rdg Idiag nQd^etg dnr]XXuyr]. oi be Aaxedai- 
fx6vioL 8id Ti]v nQci^tv ravrijv ddoh,ovvreg naQa roTg 
"EXXr]6L, Tov fiev 0ot^i8av it,r]fiic36av %Qt]fia6L, Tt]V 8h 
(pQovQav ovx, e^rjyov ix rcov 0r]^iov. ol ntv ovv 0r]- 
^aloL TOVTOV TO?' TQonov T^v avrovofiiav dnoftaXovreg 35 
r]vay/.d6^r]6av vnorayfjvaL tolg AaKe8aifiovioig. rcov 
8' 'OXvvd^icov 8ianoXefiovvTav nQog 'Afivvrav rov rcov 
Maxe86vav (ia6iXea, ylaxeSaifxoviot tov fiev ^oi^ibav 
dne6Tr]6av Ti]g rjysfioviag , Evda(ii8av 8h rov d8eX- 
<p6v xov 0oi^i8u xariOTrj^av 6TQavrjy6v. 86vtes 8' 40 18. 4. aq nildidit Rhndomannns [iiq KaTaSovXoi}69c<i 

l»OBit Gvv^ijyinig: delcada vidit Wcsjielingiiis 7. Svvd.ii£cos] Sv- 

vuazsiag Ueiskius 8. 'A&rjvrici MivuvSgov ] veruiii ept 'J&>]- 

VTjaiv EvcivSgpv 10. 2sQoviliov Koqv^Xiov At'K, cacteri 

KoQvi^kiov EiQOviXiov: quae eecjunntur noniina oni. A 11. 

2^fE,T0v] of^nov F: scribebatur Zs^arov dviov F, caeteri "yJrt- 

vov 13. Qrj^aic;] CTr']Xciiq AK 25. v.arsXa^Bto'] v,a- 

zsXa^B IK 2fi.' evvSQaiLovzcov] avfinttQOVTOiv Ik 966 LIB. XV. CAP. 21. 22. 

ttvtu TQigxtXiovg oTtXitaq B^ansOtsiXav dianoXsfii^dovta 

21 Tvv JtQog Tovg 'Olvv&iovg noXe^ov. ovtog 6' tnliaXcjv 
ilg trjv xaQav tav 'Okvv&LOv aoivy] ^st' 'A^ivvtov 8le- 

45 jtoUfiSL jfQog 'Okvv&iovg. ciO"' oi ^lv'OXvvd^LOi dvva^LV 
tt^Loloyov t^d^QOLXoxsg inlsovEXtovv iv xalg /Lta^atg, 6tQa- 
Ticotag TtKdovg 'exovtig xav Ttols^iav. ot da ylaxsdaL- 

[lOVLOL dvva^LV CchoXoyOV 7tQOXElQL6dlXSVOL, 7iat£6t7]6av 

6tQat)jynv in' avti]g TsXsvtiav ovtog 8' r^v ddek(p6g 19 

^O ^lv 'j4yy]6Lldov xov (ia6Lkicog , xtavna^oiusvog 6' i%' 
dQstjj naQcc toig nokitaLg. dvat,sv^ag ovv fistd dvvu- 
fiscog in trjg IIsXo7tovvi]6ov , ical 'natavtr^^a.g 7th]6iov 
ttjg 'OXvvd^iav, TtaQsXa^s tovg fistd Ev8aaldov 6tQa- 

55 TLCOtag. ysvo^svog 8s «|iO|Ua;^og, to asv TtQcotov trjv 
Tav 'OXvv^icov %c6Qav i8ijco6s, %a\ 6vvayuyav nlil^og 
Xsiag i^8Qt6s toig 6tQatL(6taig. tcov 6s '0?.vv&iav^stci 
Tcov 6vu^dxcov 7tav8t](isl naQata^a^svov , ^vvrjiJS [^id- 
%r]v ' xat ro ^sv TCQcotov l^oQQOTtov tov XLv8vvov ysvo- 

60 [isvov 8LSy^c3Qi6&t]6av' fistd 8s tavta ysvo^svT]g nd%Y]g 
i^xvQag avtog ts 6 Tslsvtiag 's7ts6s Xa^TtQag dycovL^d- 
[isvog, xal tcov Aans^aL^iovicov dv)]Qs^r]6av TtXsiovg tcov 
XLlicov ical 8LaK06icov. Tr]liKavtr]g 8' svr](LSQiag ysvo- 
[isvr]g Tolg 'OkvvQioLg , ot /.tsv AaKsSaL^iovioL., ^ovko^s- 

65 voL 8L0Q&c)6a6&aL t6 ysyov6g sXdtTco^ia, 8vvd[iSLg d8Q0- 
TSQag iii7tsa,7tSLv 7caQs6KsvdL,ovto , ot 8s 'OIvv^^lol, vo- 
[iit,ovtsg [isi^o6L 8vi'diis6Lv r^^siv Tovg 2^7taQtidtag, xkI 
Tov Ttoks^ov s6s6\faL TtoXvxQovLov , 6itov ts 7taQa6iisvdg 

70 d^Lokoyovg i^toiovvto Kal TtaQa tav 6vy~[idxcov 6tQatio}- 
Ttts 7tQogsXa[i^dvovto. 

22 'Etc' aQXOvtog 8' 'A^r]vr]6L ^rjf.io(pilov 'Pco^ialoi dvtl 
Tcov VTtdtcov x''^^^Ql^'^S xats6r}]6av TloTtkLov KoQvr]- 

75 Xlov, Asvxiov OvsQyivLOV , Asvxlov TlaniQLOv, MaQKOv 
^ovQLOV, OvaksQLOV Av?.ov, MdXhov Asvxlov xal Tlo- 
6tov[iiov KoivTov. inl 8s Tovtcov AaxsSatnovLOL iisv 
6tQatr]y6v nQOxsLQL6d[isvoL 'Ayr]6Lnohv tov ^a6Llsa, xal 
8vva[iLV Lxavr]V naQa86vtsg , i^'r](pi6avto nQog 'Olvv- 

80 &iovg noKsyLov. ovtog 8s xatavtr']6ag slg ti]V tcov 'OXvvr 

42. rov TTQog rovg 'O. TioXBfiov'] Tovg 7r()6g 'O- nnXlfiovg K, tovg 
TiQog zovg 'O. noXefiovg L, tous 'OXvvUiovg TtoXi[iovg aiinotatuin 
ex F 

19. 53. rorg fiiz' Ev8afii'Sov cvQmicoTccg'] roTg fiBtd ^ot- 
^lSov GTQaricoTaig A 59. rov ■nivSvvov] Kivdvvov FI 

<)8. TioXvxQoviov Wessclinpina : libri tioXvv %q6vov 72 — 8fi. 

dvvafiiv om. L 74. Asvniov om. K nnniQiov] liliri TJaTtv- 

Qiov 75. MaQKov — OvaXiQiov ora. A 76. I\IdX- 

itov] MdXiov FK , cum seqiientibus nominibus om. A LIB. XV. CAP. 22. 23. 067 

Qiav lagav xal nccQccXa^av rovg TtQOVTcaQxovzag iv ty 
TtaQSfi^oXy GzQaTicoTag, diSTCoXenEL TtQog Tovg lyxoQiovg. 
oi d' 'OKvvd^ioi fisydhjv filv ^dxt]v ovdsfitav xard tov- 
Tov Tov huavTov 6vvB6tT]6avro , dxQO^ohO^ovg 6s >tal 85 
^Qaxsiag CvfinXoxdg tcoiov^svol dLStsXsGaVj xataTtsnlTj- 
yHSvoL ti]v fietd tov /3a0t.A£G)g dvvafiiv. 

Tov 6^ tVLavOiov XQ^^O'^ disltilv&otog 'J&rjvr]6L 23 
(isv TjQxE Ilv&sag , sv 'Pdny 6 ' avtl tav vitdtcov 90 
XiUaQxoL je| xats6td&)]6av , Titog Kotvtiog , AsvKiog 
2JsQOvihog , Asvxiog 'lovhog, 'Axvhog zlsxiog, Aovxqt]- 
tiog "JyKog xal ZisQoviog 2^ovl7CiXiog , TtaQa 6s 'HksioLg 
'0?.v(i7iidg rjx^^ sxaxoOtr], xa9'' r]V svixa 6td8iOv ziio^ 
-'<' vv66dcoQog TaQavxlvog. snX bs tomav 'Ay7]6L7iohg 6 tav 95 
Aaxsdai^ovicov ^a6i2.svg stsXsvxr]6E v66cp , ^a6LXEv6ag 
sxrj tstxaQa xat dsaa * trjv ds aQxrjV dLads^d^svog KXe- 
o^^QOtog 6 ddsXq^og i^a6iXsv6cV str] svvsa. Aaxsdai- 
fioviOi ds IJolv^iddav 6tQatr]y6v %ata6tr]6avtsg s^ani- 100 
exsiXav slg tov nQog 'Okvv%iovg nols^ov. ovxog 8b 
naQaXa^civ tdg dvvd^sig, ical tov noXsnov svsQyag afia 
9tai 6tQax}]yixag diCixav , InoiSL noXXd nQoxsQrj^axa. 
dsi ds ^dkkov svrjfiSQav xal nXsio6i [idxaig ViX7]6ag, 
6VVSXASL6S rovg 'Okvvdiovg slg nolLOQxiav tsXog bs xa- 5 
Tan?.r]td^svog tovg noksfxiovg nQogsxa^sv vnotayrjvai 
Aaxsdai^ovioig- lyyQacpsvxav 8s tc5v 'Okvv&iav slg tr]v 
tav 2JnaQXiaxav Ov^^axiav noXkal xal tav aXXav no- 
ksav s6nsv6av slg t)]v rav Aaxedai^oviav Tjysyioviav j^q 
KaxaXsx%r]va.i. dio iccd icaxd tovtovg tovg naLQOvg nksl- 
6xov X6xv6av Aansdai^ovioL, xal tr]g 'Ekkddog s6xov 
tr]V iiysnoviav aaxd yrjv d^a zal xaxd &dkaxtav. &rj- 
^aiOL ft£V yaQ vnrjQxov s^kpqovqol, KoQivQLOL 8s xal 
'AQystOL dLa tovg nQoysyovorag noks^ovg vnrjQXOV tsra- t5 
nsLvaiisvoL, 'A%r]vaiOL 8s 8id tdg rav noksfiovfisvav 
ickr]oovxi(xg '^d^^ovv iv totg "Ekkr]6LV • oi 8s AaKs8ai(j6- 
viOi tfjg T£ 7tokvav%Qaniag xal x^g sv tolg onkoig (.is- 
kitrjg nokkT]v nQ^voiav snsnoir]vro , xat cpo^sQol nd6iv 82. ngoq rovg ^yj;.] ngoi iyx- ^ 88. iviavoiov^ Bviavotciiov L 

Si). VQZ^ FIKtj, caetcri tJi' cigxcov 91. Aivxtog 2^tQ.] in- 

vertit A omissis reliqnis nominibus 92. Aovkqt^tioq] Aovyioi- 

Tiog FK "Ay^oc] ayyog F 9S. Zigoviog Rhodomanniif!: libri 

2£Q0vti.tog 94. ^tovvGoSojQog Eii»el)ius : liljri ^Jiovvoiodcogog 

20. 97, icGccQd «ai 8sxa ed. Wess. , id' ed. Steph. - 99. Tlo- 

i.vpiciSav Xenophon : TIoXvKaidav A , caeteri Uolv^iSav 8. 

dii] aiii omnes i. ^al jihioci] nlsioci A 8. zcov 

SnaQTiaraiv] SnaQriat^v A 12. iGxov] txovxig A 

16. rac Wessclingius : libri ti^s 9G8 LIB. XV. CAP. 23.-25. 

20 imtJQxov dia t?}v dvva^iv ri^g rjyE^ovlag. Slotcsq ot ^a- 

yiGtoi tav roTS duvaCvav , keya 81 rov I1zq6qSv ^aOt- 

Kia zal Tcv I^Ly.EXiag dvvdovrjv ^tovvCiov ^ l%iQaTiBvov 

r)]v EnaQrLarav i^yB^ovlav ical Gvii^aiiav 86nsv8ov 

o.j, OvvtixFsG^aL srpdg avtovg. 

25 'E%' aQiovrog 8' '/4&7]vy]6i Nioiavog 'Pconaloi %l~ 

XiaQ^ovg f^ dvrl rav VTcdrav TiatsCrijOav, yJevKLOV Tla- 
TcioLOv , Idiov KoQVYikiOV , AsvxLov Mdkhov , rdiov 
EsqoviXlov, OdaXiQiov Avkov xat KoCinov 0d^iov. stcI 

30 8s rovrcov KaQyy]86vLOi GtQarsvCavrsg slg rr]V 'IraUav 
rotg ^h> 'IxTtcovLdraLg axTCSTcrcoxoGLv sx rijg 7carQi8og 
dnoy.ars(3Tr]6av ri]v Tcokiv , xal ndvrag rovg Ttscpsvyotag 
Cvvayayovrsg 7tolXr]V snL^ilsLav avtcov S7tOi)]6avto. ^std 
6s ravra koLinzrig voGov rolg •aaroiKOvGL rr]v KaQp]- 

35 86va ysvonivrjg, xal rr^g voOov 7Co2.lr]v STciraGLV s%ov- 
6r]g, 7coKlo\ rav KaQ%t]8ovicov 8LS(p%dQr]6av^ %aL rrjv 
i^ys[ioviav sxLv8vvsv6av aTCo^aXslv. ot rs yaQ Aifivsg 
naraq^Qovrjdavrsg avrcov d7cs6rr]6av , oZ rs rr]v 2JaQ86va 
icatOLXovvrsg., vo^icavtsg s%slv xaiQov xatd tav KaQ- 

40 %r]8ovicov , dTciotrjOav aTt' avtdov zal 6v^(pQ0vi^6avtsg 
STts&svto rolg KaQ%r]8ovioLg. sysvsro 8s 7tSQl rov avrov 
naLQov ^soJts^Ttrog rig dxvjia aatd rr]V KaQ%r]86va. 21 
raQa%al yaQ xal (po^ot xal TcavLXol ^oQv^di 6vvs%SLg 

45 syivovro xard rr]v 7c6hv 7caQd8o^oi, xal jroAAot ^sv 
ft£ra" rcov o^clav s^S7tr]8cov sx rav olxLtov, (6g 7CoXs^iiav 
slg7tS7crcoii6rav slg rr]v 7c6Xlv , xal TtQog dKkfjkovg ag 
Tcols^itovg 8La7colsnovvrsg oiJg ^isv dvrjQOVV ovg 8s xa- 
%srQttV[idtLt^ov. rsKog 8s %v6iaLg ro &slov shla6d[xsvot, 

50 xal [isyi6rcav xaxcov aTCaXkaysvrsg, ra%v xal royj Ai- 
^vag xatS7toXe[ir]6av xal tr]v i ij^ov dvsxtr]6avto. 

25 'E71' dQ%ovtog 8' 'A&r]vr]6L Nav6ivixov 'Pco[ialoi %i" 

hdQ%ovgtizTaQag dvtl tcov v7tdtcov xats6tr]6av, MdQxov 

55 Ko^vrihov xaX UsQovihoy ^6'ivtQV, MdQXOv Qovqlov 

22. SnuQTiaT^v] r&v HnaQriut^v FIK 25. JV/xeavog] ML' 

xtoj^og L 27. TJaniQiov^ libri TlanvQiov Mcclliov] Md- 

liov K 28. ad rdiov notat Wess^eliiigius : nomina haec omnia 

pbsimt A 29. Kolvtov VVesselingius , Kor/xztov K , caeteri 

KoLvxLQv 30. 5i£qpO'«9)jcaT' ] tcpddQrjaav F 42. &e6ni^~ 

jjrog] &s6nofinos h 

21. 48. 'HccTSTQavfidTitov AFIKL, caeteri izQuv[ittTi'Qov 
49. fifyiGTcov'^ tortasse ecrihenilum (loyic: rcov 53. TtTTaQag] 

Tfaaagai oiuneis 54. xai oni. FK ZsQoviliov] 2s- 

Qoviov A KoiVTov] Kolvktiov K, caeteri Kolvtiov 

5.^. ad Mkqzov notat Wesselingius „ desunt haec nomina A" 
^ovQLOv F, cacteri i^QOVQiov LIB. XV. CAP. 25. 2G. 909 

itttl jiivxLOV KotvTLOV. BTcl ds Tovtav 6 xXTjd-Blg BOLCO- 
rLxog Ttole^og -tviGrr] ^axBdccifiovioLg siQog BoLorovg 
dicc roiavrag ahiag. rrjv Kad ^aiav (pQOVQovvrav 
ylaxedaL^oviav ddUag xal JtokXovg rav di^LO^^oyav dv- 
dgav Jiscpvyadivxorav , 6vvs6tQdq)7]6av ot (pvyddeg, 60 
xal CvvtTnlafio^ivav 'J?t7]vaiav natiik&ov elg rrjv 7ta~ 
rQLda vv/iTog. Kal TtQarov ^lv rovg rd ylaxedaLfioviav 
q)QovovvTag Iv ralg IdiaLg olxiaig lcpovevoav, tn v.ol- 
fia^terovg xataXa^ovreg' ensLta ^01)5 ]jtoUtag eTcl rijv 
ekevd^eQiav TtaQanakeGavteg GvveQyovg s6xov aTiavtag 65 
rovg 0'i](5aiovg. rayy be rov zt'ki]\fovg GvvdQa^ovtog 
fietd tcov ijjtkav , «ft' r^ueQo. rrjv Ka6(i,eiav nokLOQxelv 
iTtexeiQvGav. ot de q)QovQOvvreg rr]v dnQav yJaxedat- 
(xovioL, ficrd rav 6vu(id][^av ovteg ovk ekdrrovg rav 
XLXiav oial ji evt axn a i av , elg [.lev trjv 2JndQtr]v e^eTtefi- 70 
4'C(V tovg dr]kco6ovTag rrjv rav (drj^aiav ezavdotaOLV 
ocal (ior]&eiv rrjv raxiGTrjv TtaQaaakeGovrag , avrol 6' 
ex, roTtav VTteQde^iav dfivvo^ievoL rovg 7to?uoQxoi)VTag 
TCoXlovg [lev dvrjQOvv., ovx oUyovg de xaTeTQavfxdrLtpv. 75 
ot be 0rj(iaLOL (leyaArjV dvva^iLV TtQogdoxavreg ij^eiv e% 
rrjg 'E?.?.ddog Jazedai^iovioLg, eHjtSfixl^av TtQeopevrdg eig 
rdg ^J%r]va.g, vnoni^vr']6Y.ovTeg fiev otl xal avrol 6vy%a~ 
rr]yayov xov d^fiov rc5v 'A%r]vaiav xcO'' 6V xaiQov vno 
TCJV TQidxovTa TVQavvav xaTe8ovlo}&r]6av, d^LOvvreg dh 80 
7tavdr]fieL /3oJj9^r](Jat xal TtQo rfjg rcov Aay.e8aifioviav na- 
Q0v6iag (jD7'£x;roAf/Li^<5o;i Tr]V Kabfieiav. 6 6e drjfxog rc5v 26 
'AQr]vaiav diaKov^ag rcov 7tQe6(hav, eipr]q)i6aT0 TtaQa- 
XQf]fia 6vvafiLV o5g Ttlei^rrjv d7to6relkaL rr]v eXev%eQco- §5 
Cov6av rag &i'j^ag, dfia fiev rrjg eveQye6iag dTtobcbovg 
rdg ydQLTag, dfia 6e §ov?J)fievog Toi)g BoLarovg eudLco- 
6a6&aL xal 6vvayavL6tdg l6yvQ0vg e%eLV natd trjg Aa- 
xedaifioviav vjteQoyrjg. ro ydQ e&vog rovro xai 7t?.r]%ei, 
rcSv dv^Qcov xal dv6Qeicc xard 7t6?Lefiov ov6ev6g rav qq 
22 'El?.f]vav e66xei ?,eiTce6&aL. rekog 6e zJr]fxo(pc5v xara6Ta- 
ni^elg 6TQaTr]y6g, v,al TtaQayQrjfxa TtevraxLgyLkiovg OTtkirag 
xal 7tevraxo6iovg LTtTtelg %ara?.e^ag, rrj v6TeQaia rf]v 6v- 
vafiLV dfL '^fieQcc 7tQof]yayev ey. rf]g Ttokeag, xal 6qo- 95 
[lalog fjTteiyero , (p%d6aL 67tev6av Toug AaxedaLfioviovg' 
ovdtv 6' f]ttov 6 brifiog naQeGKivdleto 7iav6r]fi.el 6tQa- KotvTinvl KoiKtov F, caetcri Koivzov 58. KaSfiiluv] KccSfiHa- 

da ALQ 71. zmv @r]§aicov] ©rj^alcov FK 72. d'] 8a F 

'i.'l. 93. 94. xfjv Svvafiiv ufi' f;iJ,tipc(] afi' tjfisga t^v dvvaiiiv 
FK 95. SdOfialos] SQOnioos AFKL 970 LIB. XV. CAP. 20. 27. 

TSV£LV Btg Tijv BoiOTLav, lav y XQsia. 6 8s /Ji^^ocpav 
GvvTOficjg TaZg obolg ;^(>7y0aa£vog naQado^ag ajiscpdvtj 

100 Tolg 0r]^atoLg. o^oiag dh xal ix. tcov alkav noltcov 
Tav xarcc tijv Botcariav nokkcSv 6tQari(arcov CvvdQaiiov- 
Tcov, Taxv ^iydh] dvvafitg y^QoiGd^rj Tolg &r](iaioig. 
OTtXlraL ^iiv yaQ Gvvtjl&ov ovx. sXdrtovg tcov ^vQicov 
xat dLgxtkiav, imtHg ds utluovg rcov 8Lg%iXicov. nccv- 
5 Tcov 6e TCQoQ^v^cog inX Tr)v no?uoQniav oQ^TjGavrcov, 
dLsXofiEvoi rd nkrj&j] rdg nQog^okdg sx diadoxyig inoL- 
ovvto , TCQogxaQrEQovvTEg rorg HLvdvvoLg GvvExag aal 

27 aad' rj^iEQav nal vvKtog. ot 6' tv tfj Kad^iEici otxovv- 

10 TEg 7t:aQaxh]QEvrEg vno tcov rjyE^ovcov BVQcoOtcog i^fiv- 
vovto Tovg nolEfiiovg, Elni^ovtEg Gvvroficog 7]^elv Tovg 
Aa-AEdaLiioviovg fiErd (iEydli]g dvvdfiECjg. fwg ^ilv ovv 
elxov TQOcpdg iKavdg, EVExaQrsQOVV rolg dELvolg., xal 
noXlovg Tcov nohoQKOvvrcov dnExtELVov 'naX xarErQav[id- 

15 TL^ov, avvEQyov ExovTEg Tr]v rijg dxQonolEcog oxvQorrjta' 
cog d 7] ^Ev tcov dvayxaicov Cndvig inhtELVEv , ol Aa~ 
XEdaL^ovLOL ds nEQl rdg naQaGXEvdg ovtsg exqovl^ov, 
B6taoiat,ov nQog dXlTqXovg. oi ^ev yaQ AaxEdaLiiovLOL 

'20 l^EXQL Q^avdtov xaQtEQEtv aovro Selv, ot dl dno rcov 
6v^^axi8cov nolEcov GvGrQarEvaavrEg, ovtEg noXlankd- 
6lol , naQadLdovaL tr]V Kad^Eiav dnEcpr]vavro ' Gvvrjva- 
yxdod^rjSav 6e xat ol e^ avrf]g rrjg 2JndQtr]g, ovtEg oXi- 
yoL.1 naQaxcoQr]6aL Trjg dxQonolEcog' dLonsQ ovtOL fiEV 

25 vncOzovdoL xad'' onoXoyiav dcpE&EvtEg Elg Tr]V TlEkonov- 
vr]6ov dnr]Xkdyr]0av. ot 61 AaxEdat^ovLOL 6vvd^E0LV 
a^Lokoyoig nQogtovTEg inl rdg &i]^ag, Jiat ^Qa^v tcov 
itaLQcov v6rEQr]6avrEg, anQaxrov eGxov t^v EnL^olr]v. 

oO Tovg 6e rjyEfiovag Trjg cpQovQag TQEig ovrag fiEtE0tr]6av 
Eig XQi6tv, xal tovg ^lv dvo xatE6i'jca6av 9avdtca, tov 
HEvtoL tQirov To6ovtcp nXrj&EL XQ^^droJV SgtE (ir} 6vva- 
cO^at rrjv ov6iav avtov T06avra ^^^jffiara Exrl6aL. ^srd 
dE ravra A&r]vatOL [jtlv Enavrjk&ov slg Tr^v natQida, 

o5 Orj^atoL 61 @E6TCLdg nohoQxr']6avtEg ccTtQaxtov e6xov 
xriv InL^ohjv, d^ia 6b rovtOLg nQarro^bvoLg 'PcoyLaloL 

98. ovvToiKag'] scrilte crrrd.aoig 7. cvvfxoiq] GvvsxiiS F 

nal om, FK 8. yccQ'] immo fi£&' 9. otnovvrss] cpgovQOvv- 

ng? 12. fih> ovv] nlv A 13. Jjtavas asterisco notavit 

Stejihanus ^vBy.c/QtiQOvv] inagTf-Qovv F li. ajrfxrsi- 

vov] dniKTCcivov F, qiii videri potcst uniiiTSVov \o\a.hse: v. ad 
p. 178. l5. 20. avazQaTsvaccvTts] avaTQaTsvovves L 

22. dh y.al] ^al FK 31. fifvzot] (isvrot ys L 

32. oisTS (n) AL, caeteri cusrs Kal [i7] 83. 'A&rivaloi] &q- 

Balot F LIB. XV. CAP. 28. 9n 

/u£V Inl drsULCc TtevtcciCoCLOvg ditoixovs ds 2aQS(oviav 
aTtiOtuXav. . ^ ^ ^ , *)S 

'Eit' aQxovTog 5' *^&i]Vfj0i> KaXkiov 'Pa^aloL %LlidQ- T^ 
3 xovg dvtl zav vjtdtcov v,ati,6tr]6av xktraQag, Abvmov 
IlaJtiQLOV, MaQKOv IIouXlov , Tirov KoQvrjkLOV., Kotv- 
TLOV Aivyuov. ItiI bi. tovrcav , AaxidaLnovlcov EJtraLao- 
rcov TCSQL rdg 0}]^ag, ot }ilv BoLorol 9aQQrj6avtBg 6vv- 
E6tQdq)i]6av ., nal xoLvrjV 6v^^axLav noLyOd^svoL dvva- 45 
^LV d^ickoyov 6vva6TJJ6avto , TCQogdoxcovtsg 7jt,SLV rovg 
Aaxsdaipoviovg fiBydlaLg 6vvd(jLS6LV slg xriv BoLcoriav. 
'AQrjvaloL ds 7tQS6(isLg xovg dt,LO?.oyaxdtovg xav TcaQ' 
avrolg s^sjts^ilfav snl rdg vno xovg AaKsdaL^ioviovg xs- 
xayfisvag TiolsLg, TtaQcacaXovvtsg dvtsxsodac rrjg nocv^g ^0 
iXsvdsQLag- ot yuQ ylaKsdaLHOvioL dLa xo ^sys&og xfjg 
TtSQL avtovg dvvdfiscjg VTCSQOTttLxcjg xal ^aQSog riQXOV 
xav vnoxsxay^svcov dco^tsQ itoXlol xc5v v%' avtovg xs- 
xay^svcov dnsxhvov TtQog Tot}g 'Adrjvaiovg. tcqc^xol 6s 55 
TtQog XY]V dn66ta6Lv vniqKOv^av Xlol %a\ Bvt,dvtL0L, xal 
ustd xovrovg 'PoSlol xal MvtLXrjvaloL xal rav dkXcov 
XLvsg vr]6Latcov' dsl ds ^dXXov av^o^isvrjg xrjg xcov 'El- 
krjvav OQ^rjg stoXXal TtoXscg TtQogid^svto xolg 'A&r^vaioLg. 
6 ds dijiiog fistsaQL^d^slg snl rfj xav 6v[indxo3v svvoia 60 
y.CLvov 6vvs6qlov a-xdvrav xav 6v^^dxav 6vvs6xr]6avto, 
'Aal 6vvs6QOvg djtidsL^av sxd^trjg Tioksag. stdxQ^i] 6' 
dno xrjg 3C0Lvr]g yvc6(it]g x6 fisv 6vvs8qlov sv xalg 'A^r]- 
vaig 6vvs6qsvslv, tco/.lv 6s S7t 'L6rig xal fisydkrjv xat 65 
^LKQdv (iidg ipi'f(pov icvQiav sivaL, nd6ag 6' vnaQXSLV 
avtovo^iovg, rjye^ic^L XQtofisvag 'Adrjvaiotg. ot 8e Aay,s- 
daipovLOL xi]v oQ^irjV xav noXlav oQcovtsg dy.atd^xstov 
ov6av TtQog xi]v dn66ta6LV o^iag 7tQS6^siaig xal /oyoLg 
^LXav&QCOTtocg stL 6' snayysliaLg svsQystLxalg scpLXotL- JQ 
fiovvto ^LOQ^ov^f^aL xdg dXXotQLoxrjtag xcov dv&QcoTtav. 
onoiag 6s xal tlsqI xijg sig xov n6Xs^ov naQa6y,svr]g 

37. SaQdcoviuv'] ZaQSoviKv I, Satrtcum C3se coniicit WesseHngius 
23. 40. j;*Am'^5;oi;s l">*t vnccTcov ponit F 41. IJaniQtov] 

TJunvQiov lihri MceQKOv om. A 42. Kotvtiov ] ■nul 

XoivTov FIK „in A vltlma haec nomina non inveniuntttr^^ notat AVes- 
sclingius, caeteri KoCvzov 41). inl Tag] il? Tag L 50. 

nttQaKaXovvTi(;'] nKQanaXovvrcq F 53. noXXol] -nolXovq I 

5i. antnXtvov ALQ , caeteri aniy.Xivav 56. v.al (lixa 

AL , caeteri (lizu 57. aiX\ al?t oinnes 59. nQOii^ivzo] 

TiQOi&tvTO K CO. rav Gv(.i^a.xa)v om. I 61. ovvi- 

GVV 

GT^cavTO AL , -/lariCr/yrtai/TO F, caeteri GvyKaTi6Tr;GttVT0 

62. txaorTjs] dnccGrjg K corrcctus in margine 6i. nai (li- 

ydXrjv] fiiydXrjv F 06. '^i&rjvaiois] 'J&rjvaiovg A 

67. noXkcdv] noktcov Wcsselingius 71. nal neQl] xoci 1 972 LIB. XV. CAP. 28. 29. 

litoLOvvto jioIXt^v (pQovrida^ jtQosdoxavvBg ^§yav xal 
nolvxQoviov avTOig sGeo^aL xov Boicotl7.6v TtoKe^ov, 

75 Gv^^axovvrcov xoig @t](iuioig xav 'A%rivaiav xat xav 
akkav 'ElXijvav xav xoLvavovvxav xov avvsdQiov. 

29 'Afia dh xovtoLg nQatxoiiivoLg "AxoQLg 6 xav Alyv- 

ntiav ^adLlEvg, dlkoxQiag dLaxei^svog ^Qog xbv IIbq- 

80 Cc5v (iaaL^ia , dvvdy,BLg ^svLndg d^ioXcyovg TJ^QOLaB. ft£- 
yd^ovg yuQ iiLad^ovg xolg vrcaKovovaL nQotL^tig, avxvovg 
6 BVBQyBtcoVf xaxv TColXovg aaxs xav 'Ekk^vav vjia- 
aovovxag JtQog xi)v axQaxsiav. ovx Ixovtav 6b atQatrj- 
yov d^LOXQBav , ^stBTtBfiilfato Xa^Qiav xov 'Ad^tjvalov, 

85 dvdQa xal avvsaBL axQaxrjyLafj didq^oQov xal do^av 
87t dQBty nBydh]V jtBTtoLrjiiBvov. ovtog filv ovv dvBv 
rrjg xov d^iiov yvauijg TtQogdB^djXBVog xtjv axQatijyiav 
aq)rjyBito xav aat' AXyvntov dvvdfiBav , aal (istd TtoX- 
h~]g ajtovdr^g 7taQBaxBvdt,Bxo nokBfiBlv TCQog rovg TleQaag. 2i 

90 OaQvd^a^og d' vno xov ^aaLKiag dvadBdBLyt-iBvog axQa- 
x}]y6g BTtl xijg TlBQaLxijg dvvdfiBag naQaaxevdg fiBydkag 
Bnoirjaato xav nQog x6v nokefiov ^ijpjyGi^tcjv. e^enBu^^E 
8b xal nQog 'A\fr]vaiovg nQsa^BLg, xatrjyOQCov filv Xa- 

95 ^QLOv , oti tcov Alyvntiav r^yovfiBvog dnaklotQLot xrjv 
xov ^aaLXeag bvvoluv dno xov d)]fiov, naQa-xaXav dg 
6tQarr]y6v 'IcpLXQdtr]V avta dovvaL. ot d' 'Ad^r]vaiOL, 
ansvdovreg x6v (iaaLlea xav TleQacov elg evvoLav nQO- 
ayayia^ai xa\ xbv 0aQvd[ia^ov idionoD^aaa&ai , xaxsag 
100 xov xs Xa^Qiav e^ Aiyvntov fietsnifi^^avro xal x6v 
'IcpLXQdxrjv axQatr]y6v s^anlatSLXav av^^ayJiaovta xolg 
IlBQaaig. 

Tolg 8s AaxsdaLfiovioLg jcal tolg 'Ad^r^vaioLg anov- 
ddg nenoLr^fievoLg sv xolg endva ^^poVoig avvB(iaLVE (.le- 
VBiV xrjv BLQ7]vr]V (isxQL xc5vdB Tojv xaLQai'. (isxd ds 

5 xavta 2J(podQLddov xov UnaQXLaxov xsxayfievov (lev scp' 
rjysfioviag, cpvasi d' ovtog fietscoQov xal nQonexovg, 
'insiasv avxov Kkso^L^QOxog 6 ^aaiXsvg zav AaxsdaLfio- 73. aurotg ] aihotg I 80. itQori&slg Reisklus : libri Ttgog- 

Tt&slg 81. Gvxvo^ug 8'] evxvovg oranes 82. ctQccTilav] 

ctqixtLuv F , et in inarg. CTQaziiav KaXliov 83. f;i;6i'rajT' j 

iXcov Wesselinf^ins (iSTi7is(j,ipavT0 F 85. TttTtoiTjfiivov, 

ad qiiod nihil varietatis ullo ex libro notatuin est, Stejjhanus 
inter errata typofjraphica, quac ab iis quae correctionil)us suis addi 
voiuit didcrevit, tanquaui errorein typographi in neQtnsnoirjfiivov 
niutari iubet , pravam coniccturam infcrens 

24. 90. 8'] 8} F 91. inl Schaefcrue: libri dno 

naQuaAivdg — 1)2. x9V<>i(L<ov] fiBydXag nuQaax. inoirjCaTo FI 
98. nQogayayio^tui libri ^actUvg zav A.] tdiv A. ^aailsvg F LIB. XV. CAP. 29. 30. 973 

vlav ccvEv Trjg yvcourjg rcov lcpoQav 7iax(tXtt^i6%ai tov 
riHQaiea- 6 ds' Zq^odgiadrjg txcov OxQaxLCOtag TtkBiovg 10 
TcJv (^tvQicov iTCf^aXsxo filv xijg wxrdg 7iaxa?M^sGQai, 
xov TleiQaiia' xccxacpavijg ds ytvo^svog 'A&T]vaLOig aal 
diccfiOQxcov xijg £ni(ioh]gi uJiQaKxog STCavrjk&s. "naxr^yo- 
Qi]%s\g 6' Iv x(p OvvsdQLa xcov HnaQxiaxcov , xal Gvva- 
ycovLGxag sxcov xovg (iaGLksLg, ddixcog ccTiskv&r]. ^LOTiSQ 15 
ot 'A^rivaloL %alsnag cpsQOvxsg snl ToTg ysyovodv sipr]- 
(piGavxo Xshv6%av xag Gnovdccg vno AaycsbaLiiovicov. xql- 
vavxsg ds nols/xslv avxovg , GxQaxrjyovg XQslg slXovxo 
Tovg sniq)avsGxdxovg rcov noXLXcov, Tl^oQ^sov xal Xa- 
^Qiav xRt KaXXiGxQaxov. sil^r^cpiGavxo bs GXQaxLOJxag 20 
fxsv onkixag '/.axcx.kst^aL dLguvQLOvg, innslg ds nsvxaxo- 
oiovg, vavg ds nlr^QdJGaL diaxooiag. nQogs?.cc^ovxo de 
nal xovg (:)r]liaiovg snl x6 y.OLVov GvvsdQLOv snl xolg 
'iGoLg nccGiv. si'r]^iGavxo 6s xul xdg ysvo^svag xlr]Qov- 25 
xiag ccnoKaxaGxrjGaL xolg nQOxsQOV y.vQioLg ysyovoGL, xal 
vo^iov s^svxo ^r^diva xcov 'A^rjvaicov yscoQysiv sxxog xr]g 
'Axxixrjg. did ds xavxrjg r^g cpiXav&Qconiag dvaxxr^Gdfis- 
voL xr^v naQa xotg "EXlr]Giv tvvoLav iGxvQOXSQav snoLr]- 
Gavto xr]v idiav r^ysyLOviav. 30 

IloV.ccl ^sv ovv v.aX xcov ulXcov noXscov did rr]v sl- 30 
Qrjfisvrjv ttixiav nQ0Sxkr]9r]Gav nQog rovg 'A9r]vaiovg 
25 dnoxllvai , nQaxaL bs xul nQo&vnoxaxa Gvvs^dxr]Gav at 
xaxd rr]v Ev^oluv olxovGaL x^Q^S 'EGxLaiag- avxrj ydQ 35 
BVSQysxrjusvr] vno Aor/.sdaLfxovicov (isydla, nsnoXs(ir]usvr] 
6s dsLVcog vno 'A%r]vaicov, svloyag nQog fisv 'A&r]vaiovs 
ddLd?.vxov scpvkaxxs xrjv sx^Qav. nQog ds Toiig 2^nccQ- 
ridxag ^s^aLOxdxrjV niGxiv dLSCpvXaxxsv. ov {tr]v dkld 
rolg 'AQ-rjvaioig sig Gvft^iaxiav Gvvs^r]Gav s^do(ir,'xovra 40 
noXsig xal ^sxsGy^ov sn' 'iGr^g xov xolvov GvvsdQiov 
6l6 xal roig 'Adr]vaioLg dsl (j.dkkov x-^g 6vvd(isag «v|o- 
lisvr]g, rolg 6s AaxsdaLixovioLg ransLvovfisvrjg , scpdfiLX- 
Xov rr]v ioxvv rcov noksav GvvsfiaLVS yivsG^aL. ot 6' 
'A%r]vaLOL, xcov nQayjxdxav avxolg xaxd rovv nQoxaQOvv- 45 
rav, 6vva(iLV sHnsfiipav sls rrjv Ev^OLav rr]v naQacpv- 

18. avtovq AIK, caeteri avTo7<; 19. xal Xa^Qiav] Xa^Qiav AF 

21. fxiv onXirccg xazali^ai] nialim KaTaXi^ut cniizag (ilv 29. 

inoir^OttVTO AIK , Ciietcri tnoirjCav 34. 'EaTiaiag L ali 
gecuuda manu , air/as HL , caeteri 'AnTiag 

2.5. 37. icpvlatTE — 39. diirpvJiaTTfv] icpvXaTZOV I, JiQog 8s 
TOiJs SnaQTiaTag — SiscpvXaTtev om. I (L ?) F 39. nioTiv] 

fort. Ti]v nioTiv 42. dsi] ald omncs 43. zamtvovfii- 

rTjs] runiivov(JLivoti F dn LIB. XV. CAP. 30. 31. 

lcct,ov6av [ilv tovg Cvii^idxovg, %ata7CoXtiii^6ov6av bs 
tovg tvavTLovg. xata Se trjv Ev(ioiav ^gaxv [ilv tcqo 

50 tovtcov tcov xQcvcov Nsoyivrjg tig 6vo[ia fiBt' 'Id^ovog 
Tov 0SQaLOv CvXls^ag GtQatiatag natBkd^iEto tr]v ts 
dKQOTtoXiv tcov 'E6Tialcov^ %ai tvQavvov gavTov dTtadEL^i 
tavTi]g tijg xcoQag xal r^g tav 'SiQELtcov noXscog. c?p- 
;^ovrog d' avtov (halag %ai vnsQrjcpdvojg AaKsdaL^iovLoc 

55 &r]QL7tTCLdav d7i'c6TSLXav In avTov. 6 8s to [isv ttqco- 
Tov sTtsxsLQSL XoyoLg tov tvQavvov tjc^^wpetv s% TJ^g dy.Qo- 
noKsog' cbg d' ov atQogslxs, 7taQaKaks6ag tovg syxco- 
QLOvg nQog trjv iXsv&SQLav STColLOQKyj^s to ^ijcjpiov, %al 

60 TOig 'SlQSLtaLg trjv sXsv&SQlav d7Co%aTs6Tri6s- dc' iqv ai- 
tiav ot tiqv 'E6TLaiscov %ttkov[isvrjv %G)pav olaovvtsg ol- 
KSicog dLSTS&t]6av TCQog tovg EnaQTtdTag, %ai ^s^aLCog 
tTriQOVV trjv cpLUav. trjg d' V7td tcov 'A^TjvaLCOV fxJTf/x- 
(p%SL6rig dvvd^iscog i^yovnsvog Xa^Qtag S7t6Q&7]6s tr]V 

65 'E6TLaLcoTLV ;^G3pav, %al trjv %alovfisvr]V (isv MrjtQOTto- 
Ilv, %SL[isvr]V 6' inl ttvog SQVfivov X6cpov , tSLXL^ag^ 
aTCshTCSV iv avty cpQOVQav ^ avtog bs taig Kv%ld6L vt^- 
6oig STCLTclscov 7CQogr]ydysto IIsTtdQrjQ^ov %al IJxLa^ov %aL 
tivag dXlag tstay^isvag V7i6 AaHshaLpLOvloig. oi 6s oqcov- 
Tsg tr]V tcov 6v}i(idxcov OQ^irjv TtQog trp' d7c66Ta6LV daa- 
td^xsTov ov6av, s7tav6avT0 tfjg 7tQOV7caQxov6r]g (iaQV- 
tr]tog %a\ talg 7t6Xs6i cptkav&Q^Ttag TCQOgscpsQOVto. toi- 
avtatg 8' o^iilLaLg %aX svsQys6iaLg xQ'i^(^^^i'(>'' svvov- 

75 6tSQ0vg ccTcavtag tovg 6v(.i(idxovg %aTS6/.sva6av. oQav- 
tsg bs Tov 7c6Xs(Lov av^6(isvov %al TCoXXijg S7ti(isXsiag 
STtLbsoyLSVov , tdg ts dXXag 7taQa6KSvdg STCOLOVvto cpLXo- 
ti(icog %aL ti]V dLaTa^LV %al trjv 8LaiQs6LV tcov 6tQatico- 
tcov %al XsLtovQytcov 7CSQLtt6tSQov st,SLQyd6avto. tdg 

80 T£ yaQ 7c6XsLg %al tovg %aTaXsyoiisvovg 6tQatLcotag slg 
tov 7c6Xs(iov 8lslXov slg 8s%a (isQr]' tovTcav ds ^CQCoTrjv 
Inslxov (isQi8a Aaxs8aL(i6vLOL , 8svtSQav 8s %al tQitr^v 2'y 

Q 

50. ^BQaiov] i^£Qciiov F 51. Eaviaiicov Wesselingius, 

'Eatiatciiv L ab seounda niann, caeteri 'A-ATiaicov 53. 'SIqsi- 

rcav Palinerius : 'SlQomicov libri 51. f)r,Qimii8av'\ QrjQninl- 

8rjv F, &r]Qini8T]v AK 55. sn'] jiQog IK 5G. ixxcoQBlv] 
Qav] aTisXine cpQovQav h avtfj F 08. 21-Aia&ov\ aniavov F 

70, nQos Trjv dnoazaotv om. Flfv 73. TOiavTats] 

lefyehatiir Toaaviaig 74. xoriaansvoi oiii. A 7ii. 

ini8i6ni:vov] Ssonsvov F 78. ti]v SiaiQsaiv] SiaiQSOtv F LIB. XV. CAP. 31. 32. 975 

'jQxddsg, T£TtxQtt]v d' 'HXuoi', Tte^ntfjv 8' 'J%Kioi, «al 
rrjv ^lv SKtTjv iTtlriQovv Koqiv^loi xal MiyaQtigf t^v 
6' t(id6iX7]v i^ixvcovLOL nal 0hd6LOL xal ol ttjv 'Jatijv 85 
yMkovfiavrjV olxovvtsg, tj}v 8' oydorjv 'AxagvavEg , lvd~ 
t)jv ds ^aiiEig aul yioxQoC, rrjv d' iiti ■n.d.GLV 'OIvv%loi 
ical OL Itcl ©Qdx7]g xatoixovvtsg 6vfi^axoL. i^v d av- 
rolg 6 /uev oJikltrjg JtQog dvo iJJLXovg tstayfiivog^ o 8 90 
ijrjrfiig jtQog tittaQag onUtag i6at,6fievog. tOLavtrjg 8e 
tijg GvvtuEscog ovGiig, riyHto trjg GtQutLag 'Ay}]Gikaog o 
liuGLkevg' TtSQi^orjtog 8' ijv bv dvSQiia aal GtQatTjyLitrj 
OvvsCeL xal 6xt86v dviKr^tog ysyovag iv toig iTtdva %qo~ 
voLg. iv T8 yuQ tolg loLjtolg noli^OLg i^avfxda&i] , auL Q.'» 
Xtt^' ov auLQOv AaxsdaifiovLOL iTtokiiiovv tolg TlsQGaLg, 
TtaQattt^dfisvog xal noXlaTtXaOiova 8vvafXLV vixrjGag., 
vtollr]V trjg 'Aoiag in^K^e, XQatav tav vnai&Qav, xav 
TtiQag, il fiYj (iBtsnefiilfavto avtov ol IlnaQtLutaL Slu 100 
tLvug nohtLxdg ^fpsmg, 6xe86v av xal t?}v okr^v tav 
TIeQ6av ^tt6LXeiav sig tovg i6xdtovg XLv8vvovg xate6ti]- 
Cev. i]V yuQ 6 dv^Q ovtog 8Qtt6tLx6g xa\ fietd 6vve- 
0EG5S nokkijg &Qa6vg xal naQtt^oXoLg nQd^e6L xQcofievog- 
8i6 xal tozs &ecoQovvteg ol EnaQtLdtaL t6 iieye^og toiJ 5 
Ttokifiov nQog8e6fievov iqyefiovog d^Lokoyov , tovtov tov 
jcoXs^iov navtbg ■^ysfiova xate6tr]6ttv. 

'0 8' 'AyY]6L}.ttog nQoayaycov ti]V 8vvafiLV ijxev slg 32 
Ttjv BoLC3tiav, 's^cov tovg 6v^nttvtag_6tQtttLc6tttg nXelovg 10 
xav iiVQicov oxtaxLgiLXitov , div i]6av Aaxe8uLHOvicov 
nevts (lOQat * tr]v 8e (ioquv dvttnXy]Qov6LV uvdQeg nsV' 
tax66LOL. 6 da I^XLQitr]g xaXovfisvog X6xog nuQu tolg 
2nttQtLdtaLg ov 6vvtuttetaL (ittd tcov dkXcov, dXX' iSiav 
txav 6v6ta6Lv (letd tov ^a^LXeag L6tatuL, xccl naQu^or]- 15 
&eL toig del &XL^o(iivoLg (ieQe6L' 6vve6tc6g 8' i^ inLXe- 
xtcov dv^Qconcov (leydXag noieltttL Qondg iv tttlg na- 
Qtttd^e6L xal xatd to nXsl6tov aXtLog yivstaL tijg rt- 
xr]g. Innelg 8' eixev 6 'Ayr]6iXaog %t/liofg xa\ nev- 20 
raxociovg, ovtog (ilv ovv naQttyev6^evog sig n6XLV 26. 83. 5'] 6f F 86. ivdrrjv] ivvdrrjv oimtes 

87. d' inl TtuGiv AFIIIKLQ, caeteri fis di^KaTr^v 96. ino- 

Iffiovv Stophanus: libri jioUfiovvTsg 118. iTifjX^i^vrcrjX&E F 

rcav vnai&Qoyv] rrjv vnat&Qcov K 1. tcov riiQCrov'^ 

TltQGdSv FK 8. 8' F, caeteri Ss TCQoayaywv Ilhodo- 

nianniig: libri ngoqayaycov 11. JuKiSaifiovicov AlIvQ, o? 

Aa-Ai6ai(iovitov F, c.ieteri ol Aaxsdaifiovioi ftoQai — fio- 

Qav] libri fioiQat — fioiQav 15. du] cxhl oumcd 9?6 LIB XV. CAP. 32. 33. 

OsijTtidg, (pQOVQov^ivrjv vno yiaxBdKifiovlcov, nXriGiov tav- 
Tj^g TiarEGzQatoTtedevOB 1 y,ai xovq GtQarujtag iq)' riii&Qag 
TLvdg dveXd^a^avEv ex trjg xaaonad^SLag. 'j4&7]vaioc ds Ttv- 
25 Q^6(j.tvoi rrjv rcov yiaxsdaifioviov TtaQovGiav sig rijv Bolo- 
riav y sv%vg s^o/j&ovv sig rdg ©rj^ag, s%ovrsg 7tst,ovs 
^sv TtsvraKcgxtXiovg , InTtslg ds dLaaooiovg. rovrcov dh 
rav 6vvd}iscov d^QOiCd^siSav sig sva roTtov, oi fisv ®r}- 
^aloL Xocpov rLvd aarsXd^ovto naQa^ijicrj , Gradiovg dns- 
SO xovra rjjg TCoXsog aixoOt, xal TtQo^Xrj^a TtOLrjGd^isvoL rdg 27 
dvgxc^Qiag dvsfisvov rijv rcZv TColsfLicov scpodov ' ri^v ydQ 
'y^yrjoLkdov 86t,av xaraTtsnkrjyfisvoL^ rov sv rolg Ttsdiotg 
s^ i'0oi> 'Kivdvvov vnofxsvsLV svXa^ovvto. 6 5' 'y^yijai- 
35 Xaog Gvvrsrayfisvt] rfj dvvdfiSL TtQodyojv snl rovg Boio- 
Tovg, cog ijyyLCs tolg Ttolsfiioig, t6 fisv TtQcorov rovg 
il^tXovg snaq)rjxs toig svavzioLg^ TtSLQcofisvog Ttcag ^';^ov0t 
TtQog rrjv fidxrjv. dnoxQOvGafisvcav ds avrovg rc5v Srj- 
^aicjv QaSicog sx roncov vnsQdsHav, sn/jyays ndCav sn 
40 avrovg rrjv dvvafiLV Gvvrsrayfxsvrjv xaranXrjxrixcog. Xa- 
^Qiag d' 6 'A&Tjvalog rcov fiLO&ocp^Qav dcprjyovfisvog %a- 
Qrjyysiks rolg GrQaxLCoraLg dsxs6&aL rovg noXsfiiovg xa- 
tanscpQovrjxorcog dfia xaX rr] rd^st fisvovrag, xal rdg 
45 dcjnidag TtQog ro yovv xkivavrag sv oQ^a rco doQari 
fisvsLV. cov 3tOLr]6civtov ro nQograx%sv cognsQ dcp tvog na- 
QaxsXsv6fiarog , 6 'Ayrjaikaog %avfid6ag rrjv rs svta^iav 
Tcov noksfiicov xal trjv xatacpQ6vr]6LV , to fisv (iLd^s^d^ai 
TtQog VTtSQds^iovg tonovg xal 6vvavayxdt,SLV tovg svav- 
50 Tiofg dvdQag dyaO^ovg yivse&ai TtQog tov sx xsLQog xiv- 
dvvov ovx sxQLVS., TtsiQav ds ka(icov ori TokfirjaovdLV 
dvayxai,6fisvoL dLayoovit^sdd^aL TtSQL T^g vixrjg, sv rcS ns- 
dicp TtQosxaksLro. ov 6vyxara^aLv6vrcov 6s rav &}]- 
55 (iaicov, rrjv fisv cpdkayya rcov ns^cov dnrjyays, rovg d' 
innslg xal rd ipLkLxd tov tayfidrcov s^ano6rsikag inoQ- 
%r]6s rrjv ^coQav Kd£c5g, xal nokkcov kacpVQCOv syxQatrjg 
33 sysvsto. oi 8s 6vv6vtsg tcp 'AyrjGLkdco 2JnaQtLdtaL 6vfi- 
60 ^ovXoi xat ot Tag riysfioviag a^^ovrfg s%avfiatpv ncog 
dQaCzLXog slvai doxcov 6 'Ayr]6ikaog xal fisit^ova xal dv- 21, Qsamds] Qsansicis FK 26. ns^ovs fttv AFIKL, caeteri 

(l£V TTi^ovg 

27. 32. Tov iv] Tiiv filv iv A 33. 5' F, caeteri Ss 

38. avTOVs] ccvTols FlvL 39. sjn^yays naauv] inr,ycty£v F 

40. 8' V, caeteri 5f 41. ■uuQrjyyiLXi] nocQrjyyslls F 

42. KCCTanscpQovTj-AOTCoci 1 KUTcinKpQOvrjxoTccg I< 43. 

r^] adde hv: v. nd vol. I. p. (»81. 50. 5^. tcov ora. F 

58. ol 6f] KCcl ol FK Gl). d 'jiyrjallaos] ' Ayriaikaos A LiB. XV. ^caV. &: ' dtn 

vccfiixcjTBQccv l%(Ov TtjV dvva^iiv ov 8iy]j>avL6aro Ttgog 
Toug jtoXsfilovg. uiQOc ov^ 'JyrjGiXcwg dTCsxQid^}] vvv 
^lv dxLvdvvcog rovg Aayii8aiji'6vlovg vBvtX7]xtvaL [dv] • 
noQQovfiBvy] yaQ ry XC^QC- ^t] T£ToXfi7j>iii'ai. xovg Boia- 66 
Tovg Por^^ijGaC 'el 6' avTcoV tcov 7toXs\iiwy TrccQaxexco- 
QfjxoTCOv Tfjg vi%7]g s(iLd6aT0 Tovg 7toXsp.iovg vnoyikvsiv 
t6 dsLvov, L^cjg dv 8id rd naQaXoyov rij^ xv^irig Svvacv- 
ro ical TtTaiGai hcctu tov iclvdvvov oi JtaKedaLfiovLoi. 
roTS (.isv ovv dno Tijg 8iccxQi6cCog ravTfjg 'sdo^s^STQicog 70 
naTsGroxdG&ai ro 8vvd(isvov d7to(ji]vccL, vGtsqov da Slcc 
rav dnoTsXs6(idTcov ado^ev ovx dv^Qconivriv dnvcpa6LV 
dkkd &SCOV riva XQr]6fji6v slQrjUsvat. ot yaQ AaxsSaL- 
(lovioi nsrd noXXrig Svvunsag '6rQccTSv6avTEg snl &y]- 75 
fiaiovg, xal 6vvavayxd6avTsg avrovg vnsQ rfjg sXsv&s- 
Qiag dycivi6a6^ai , (leycih] GvficpoQd nsQLsns6ov. ro 
8 (isv yaQ nQcorov sv AsvxrQotg 'r]Tvr]&svTSg noXXovg dnc6-_ 
Xs6ccv T(ov noXiTcov, sv oig xtcl 6 (ia6iX.svg avrcav KXeoiz-' ^'^ 
^QOTog sns6s- ft£TK 8s ravra nsQL Mavtivscav noXsf.i)j-' 80 
Gavrsg rolg oXoLg s6cpdXr]6av, %a\ rf]v 7]ysfi0viav dvsX- 
ni6rag dni^aXov. dya%f] yaQ, r] rvxV ''^ovg (isya cpQO- 
vovvrag naQa86^og 6 cpr] Xccl nal 8Ldd^ai (ir]8sv dyav ■ 
oiaTsXnit,SiV. 6 6' oi}i^ 'Ayi]6iXa6g 's%scpQovag dQyis6%s)g ' 
Tfij nQcorcp nQOTSQr](iaTL tj}v 8vvay.LV d6'Lvf} 8LScpvXa^E. 85 

Msrd ds ravTa 6 (lev 'AyrjOiXaog (lerd rijg 8vvd- 
fiscog tnavyX^sv eig rf]v TIsXon6vv)]6ov , 61 8s ©}]^aiot 
Sid rf]V Xa^Qiov CrQarr^yiav (jco^EfTtg s&av(ia6av rdv- 
^Qog rf]V sv rc3 6TQarr]yi]i.iaTL dyiivotav. 6 8s Xa^Qiag, 
noXXcov Kai naXcov avrco nsnQayfievcov xard n6Xs(iov, 90 
Inl rovTcp (idXL^ra e6S(ivvvero rcp 6TQaTr]y)]itaTL , xal 
rdg slaovag rdg vno rov 8f](iov 8o&si6ag avra %a&i6Ta- 
vev sxov6ag rovro ro 6xfj(ia. ol de ®r]^ai0L (itTa rf]V 
dnaXXayfjv rr]V 'Jyr]6LXdov 6TQarev6avTsg snl &s6nLdg 95 
rfjv (Lsv nQocpvXa%f]v ov6av dvdQCov ^taxooicov dvslXov, 
rfj 61 noXei nQog^oXdg 6vvs%SLg nciLOV(isvoL, aal (ir]8sv 
d^LoXoyov nQa^avrsg , dnfjyov rf]v 8vva(iLV slg rdg 0r]- 
fiag. 0oi^i8ag 8s 6 Aaxedai(i6vLog d^L^Xoyov cpQovQav 100 
iv Tais &B6nLaLg txcovj txxvd-els ex rvg noXecog zal 

64. «v] dcle 68. Svvc/vjro] immo iSvvttvto 69. 

Tizuioai] (p^aGui omnes 70. dito] libri vno 

28. 80. TToilf jUTjcajTsg ] TtkivGavTsq A 81. 8' ovv^ yovv 

omnes 90. ■niHQoiyiiivoav ] ■naTunsnoayiiivcov IK 

yS. i-^ovcag] Iv^xovoag I et (jiii aU&iazcyv F J)5. &sGniio:g F 

J)7. nQog^oldg ^vviXH?] inv«?rtit F 100. fx^'" ^"*° 

(99.) d^ioXoyov ponaiit IL ,' et ^iii tv &£an£iaTs F 

63 .1 ^ 

918 LIB. XV. CAP. 33. 34. 

TCQOTtBtfSg tolg anoxoQOvGi ©rj^ccioig £jr£&£/i£i'Off , tav 
^dv 6rQaTL(otc5v dns^ake TiXEiovg tav TCBvtaxooicov ^ av- 
Toj ds Xa^TtQCog dyavL0d(isvog nal noklolg tvavtioig 

v^ tQavyLd^L 7tsQi7ts6cov '^QCUitag oiatbCzQS^s rov §iov. ov 

^ nokX(a 6' vOisQOV %q6vcj iidXiv tav yiaxsdaL^oviav trj 
avrfj dvvd^SL GrQarsvGavtcov inX tdg @^^ag, oi (isv @r}- 
(iaiOL 8vgxc3Q(ag tivdg stsQag zaraXa^jiavofisvoL dLSxa)- 

-^Q ?,vov ^sv tovg Jtols^iovg XsrjXarslv trjv jjwpav, 3tar« 
Gro^a ds TtQog djtacav trjv dvva^iv sv rolg TtsSioig ovic 
stoX^av TtaQatd^aGd^ai. tov d' 'JyrjGiXaov TtQog^axo^s- 
vov Gvyxars^rjOav s% rov Tcar' oXiyov TtQog rov dycova. 
ysvo^svrjg da iid%rjg STtl TtoXvv ^QOVov iGxvQag , t6 ^sv 

j^5 TtQcorov ot TtsQL tov '^yrjGiXaov snQorsQovv^ ^srd 8s 
tavta t(ov sic trjg TtoXsaig ©ri^aiav S'/.xv&svtC3v navdr}- 
fisi, &SC3QC0V to. nXijd^og rav , STtiQQSovrcov 6 ^AyrioiXaog, 
dvsxaXsOaro rfj GdXmyyL tovg (jtQazLcorag aTid T/^g fta- 

20 XVS- o^ ^^ ©rj^aloL, do^avrsg rors TtQcorcog n^ %ara- 
dssGrsQOvg aavtovg slvaL yiaxsSaLfiovlcov, tQozaLOV ts 
sGtTjdav y.aX to Xoltiov ^ats&dQQrjGav trjg taiv ^JjtaQtLa- 
tav dvvd^scog. _ 

Td ^sv ovv tcsqX tdg %s%L%dg dvvdfistg toiovrov 
!'(?%£ to tsXog' tcov ds vavriiicov %ard rovg avrovg jcat- 

25 Qovg sysvsro ^sydXrj vav^a^ia ft£ra|i) Nd^ov ical Ild- 
Qov dcd toiavtag altiag. IIoXXLg 6 tcov AaKsdat^ovicov 
fifavaQ%og nv%6^svog eitov nXrj&og sv vXicddL TtaQaxo- 
p,V^so9ai tolg ^A&rjvaioig, scpyjdQSvs xal naQStrjQSL tov 

30 zatdTtXovv tijg icofiL^o^svrjg dyoQccg^ dLuvoovfisvog snL— 
^sG^aL taig oXicdcjiv. d 6)] Ttv&ofisvog 6 drjfiog tcov 39 
'A&7]vaicoj', s^insfiil^s GtoXov naQacpvXd^ovta t}]v dro- 
nofiniav, Tcal iisnsfiipsv slg rov JIsLQaisa trjv %ofiLt,o- 
fisvrjv dyoQdv. fcstd ds tavta Xa^Qiag fisv 6 tav 

35 'A&r^vaicov vavaQ^og fistd tov GroXov stavtog nXsvGag 
IjtL t^v Nd^ov GvvscrrrjCaro noXioQxiav. nQogayaycov 
Sis tolg rsixsGL [irjxavdg, Tcal did tovrcov CaXsv6ag tu 
rsixt], OnovS^v sigscpsQSto ^ia XQat)J6aL trjg n6Xscog. 
dfia 8s tovtotg nQattofisvoLg n6XXig 6 tcov AaxsdaLfio- 

40 vicov vavaQxog ocatsnXsvCs ^orjd^^Gcov totg Na^ioig. ys- 
vo^kvrng 8& cfLXotL^lag d\icfbrsQOL 6vyxats[iri6av ais vav- 

6. Tcdliv Tcuv] libri ndvT(OV 12. nQogfiaxof^^vov Schnelderus ad 

Xenoph. Hist. Gr. p. 385.: libri TtQoiiaxo/isvov 15. inQori- 

QOvV Wesselingius: libri nQOstsQovv 23, t6 TiAog FIKL, cae- 

teri TBJiog 26, TloXhg] llolig FIK semper 

21). 31. GTolov om. A 32. diins/itlJiv] Siansfnpag FI 

33. v.o(ii^oiiifr]v] vo^i^ofiivrjv AK 34;, tov 6t6?.ov AFIL, 

C^eteri ctqIov 40. ysfo/ifVjjs L j caeteii ytvo/^e^jjs LIB. XV. CAP. .34. 35. 079 

fiaxiccVy jcal rag vavg diatd^avtsg BTisjt^Bov dXXijXoig. 
ilxs dh tQirJQEig- 6 .ufv IloXhg E^jjxovra xal jrivra, o 
dh Xa^Qiag oydoi^Hovta x«l tQslg. IniTcksovGcov ds tcov 45 
vsav dXkrjXaig,, IloXXig [xlv 7jyov(i8vog ror» ds^iov nsQog 
TtQcotog svB^aXs Tatg dvtLtsrayi.ievaig tQLiJQsGiV ItiI tov 
XaLOv xsQatog, cov TJysLto Kyjdav 6 '4^f]vaiog ' dycovL- 
odfisvog dh ?M}i7tQcog avtov t% tov Ki^doova dLScpQ^SLQS 
aal tijv vavv y.axs^v^L<5sv' o^oicog 8s nal toig aAAotg 50 
6v^(iakcov xal tolg s^^oloLg dvaQQ^ttav dg [isv dis^ 
cpdsLQSv dg dh cpvyslv 7]vdyxa6sv. d di^ xatLdcov 6 Xa- 
^Qiag, aal [tsQog tcov jisql avrov vsav sxns^iipag, s^otj^ 
&rj6s totg 3tLS^o[t,svoLg xal t^v '^ttav tav idiav dLaQ^co- 55 
Oato , avtog d' s^av to xQdtiOtov tov (JroAov %a\ ysv- 
vaiag dyavLGd^isvog nolXdg fisv tQL^QSLg dLScp&BLQSv, 
ovK oUyag d' aix}iakc6tovg 'tXa^s' ysvo^isvog d' snl 35 
Tov TiQOtSQri^iLatog , xal Tidoag tdg tav noXsyiLav vavg 60 
(pvyslv dvayxdcag, d7is6x,sxo navtsXag Tot) dLay^iov. 
dva[ivri6%s\g tijg iv 'AQyLV0v6aLg vav^iaxiag.) sv y tovg 
VLXTi^avzag 6tQatr]yovg 6 drjfiog dvt\ [isydlf]g svsQys- 
6iag ^avdtco nsQLi^aXsv, altLa6d[isvog oti tovg tsxsXsv- 
t)]x6tag xaid tijv vavfia^iav ov% 's&aipaVy svkc(^r,dr] 65 
firlTioxs Tjjg 7tSQi6td6sag o^ioiag ysvo^isvtjg XLvdvvsv6r] 
sta^siv 7taQa7th]6La. dLOTtSQ dTtoOtdg tov dtcoxsLV dvs- 
keysto tav TtoXLxav tovg 8LavY]%oiiivovg , xa\ tovg (isv 
Bti ^avrag 8Ls6a6B., tovg dh tstsXsvtrjxotag 's&axpsv. tl 70 
66 iir] 7isq\ tavrr]V sysvsro ti]v STtL^isXsLav , Qadiag dv 
ciTtavta tov tc5v TtoXsfiiav 6r6lov dLScp&SLQE. xatd ds 
tr]v vavfxaxiav tgjv (isv 'A^r]vaiav 8LScp^dQr]6av tQL^QSLS 
oxtaxaidsxa, tcZv bh Aaxs6aL(L0viav dLBcpbdQr]6av (ihv 
Sixo6L xa\ tstraQsgf avtavdQOt d' sXr]cp&r]6av oxtco. 75 
Xa^Qiag [isv ovv STiLcpav^ vav^ia^iav VLxr]6ag xazs7tXsv6s 
[isrd TiokXcov lacpvQav sig tov IJeLQaLsa, xa\ [isydXr]g 
aTtodoxrig 'ttvxs TtaQa tolg TtoXitaig. [istd yaQ tov ns- 
^07tovvr]6iax6v 7t6Xs[iov 'A%r]vaioL tavtr]V TtQcotrjv vav- 
(laxiav ivixr]6av ' tr]V yaQ 7tSQ\ Kvidov ovx ibia 6Lr]- 80 
yavi6avto, tw dh ^a6LlLX(p ^toXcp xQ7]6d(JLSvoi i^tQots- 
Qr]6av. d(ia 6& zovtois JtQattO(iivois xata ttjv 'JtaXiav 43. jf^jt] iTxov L . 46. dvTitftayfiivaig] avttTayfiivciq K 

49. T£ rcv KrjScovcil To» Kr^dcovci A 50. Kutf^v&iasv FK, 

caeleri xccttfiv&iGe tois aAAotg] talg aXXceig Reiskiu» 

60. ras toSv jioL] tag oin. A fil. dvafivrja&iig] ydQ 

addit Reiskius 73. tcov 81 Auk.'] ttov Aax. K 79. 

Tavzj]v TrQcorrjv] TtQcotrjV Tavtrjv I 80. idia] iSittV I 

82. inQOTifjncuv Wcgsciingius: librt TCQQitiQrjaav 

(53 " 980 LIB. XV. CAP. S6. 

tv tij 'Poiirj MdQxog MdvXios B7a(iaX6a£VOs tvQavvidt 

xal 7<Qat}j9elg dvyjQt^Tj. 
•"* 'En aQiovxog d' '^%r'jVf]6i XaQidvdQOv 'Pcoi.ialot ^lv 30 

^^ ccvtl tcov vndtav xiXidQxovg KaxiOxriOav tixxaQag, 2ls- 

QOVIOV UovlTCiXLOV, AhVKLOV TlcCTliQiOV , KoQVtjhov Ti- 

tov aal MaQXOv Koivttov, 'Ilksloi d' rjyayov 'OkvaJtid- 

gQ da jtQcottjV TiQog taig ^xatov , xaQ'' fjv svlxa 6xddiov 
/Jaacov SovQiog. STii bs tovtojv sv ty 0Qd7ir] TQL^iaX- 
Aol 6ixo8sici 7iLst,6fisvoL jtavdtjusl 6XQarslav STCOLtJ6cii'ro 
TTQog trjv VTiSQOQLOV icoQav , nal tdg tQocpdg sx tfjg dk~ 
XoTQiag yfjg S7iOQit,ovto. ovtsg dh Tilsiovg tc5v tQLcuv- 

95 gicov sjiril9ov tiqv ts o^oqov &Q(iKy}v vml trjv tav '/i/3- 
6r]QLtc5v iwQav sJtoQ^rj^av ddsdrg ' TtoXlijg ds cocpsksiccg 
iCVQLSv6avtsg aataJtscpQOvrjxoxag xaX ccxdxtcig trjv srtd- 
vodov snoiovvto. ot 6' 'J(id}]QlxaL Ttavdriiisl 6xQaxsv6av- 
100 '^^'^ ^^' ^^^oug nal 67toQdd)jv xai drccxtcag trjv STidvodov 
TCOLOV^svovg Ttksiovg tav dLgyjXicor' dvstXov. ot dh (idQ- 
^aQOL i;taQ0^vv9svtsg srtl Tofg 6vfi(ie(i>]xa6L, xal (iovXo- 
HSVOL tovg 'A^driQitag tL^arQtj^cc^&aL , Ttdhv svi^nkov 
avtav slg trjv ^coQav. ot ds TtQovsvLXijxoxsg STtaQbivxsg 

5 tcp 7tQ0XSQr]^ati, xal tav 7tlr]6LoicoQaiv &Qax(ov 6vy.ua-' 
%iav d7to6tSLXdvtcov avxolg, TiaQSxdlarno xolg (iaQ(id- 
QOig. ysvouiiojg ds ^dp^g l^ivQag, nal tav Gqckxcov 
fisxa^aXoysvcov acpva , yovob^ivxsg ot 'A^drjQLTaL xal 
xvxXco^ivxsg V7i6 tou 7tXr]\rovg twv ^aQ^dQcov , 6xsddv 

10 aTtccvxsg ot trjg yd%r]g {XSts6yr]x6xsg xatsx6ni]6av. tr]Xi- 
xavxrj ds 6vn(poQ(c tcov 'A^8}]QLtcov 7tSQL7tS7txcox6xcav, xal 
^sXXovtcov 7toXLOQXSL6&aL, Xa^Qiag 6 'A&rjvalog s7Ci(pa- 
vs\g fistd Svvdysag s^siXsto tcov xLvdvvav tovg 'y^(idr]- 

15 QLtag, xal Tovg ysv (iaQ(idQOvg sh]Xa6sv sx t}]g ^coQag, 
sv bs tr~] TtoXsL (pQOVQav dhoXoyov xaxaXLTCCov avxog 
V7t6 tivoov sdoXo(povr']%}]. Tiy6d^sog ds 7taQaXa(icov trjv 
vavccQiiav , xaX 7cXsv6ag slg tr]v Ks<paXXr]viav . tdg t' 
sv ccvtf] 7c6XfLg 7CQogr]ydysto xal tdg xatd trjv 'AxaQva- 

20 viav oyoicog 's7csi6sv d^coxXlvai tcqos 'Ad^rjvaiovs. 'AXxk-^K 

83. MdvXiog; Wesselingflus : libri MavlXioq 

30. 85. 'A&rjvrjoi AFIL, caeteri 'Jd^i]vrj<si (i\v XaQtdvSQOv] 

vide annotationem 87. Tsaactgag F IJccniQtov] hanvQiQv 

libri 88. KoQvrjXiov YOst ZiQoviov ponit A MccQyiov om.A 

Kotvtiov] Kotvntiov K, om. A 89. 8'] bs F 91. Tqi^u- 

Xol F 100. JTOtoDjUfVovg] Tcotovfievois A 7. (iiva§cc- 

Xofisvcav FI , caeteri fiSTa0ccXXo/j,£vcov 12. Xa^Qiag idoXo- ' 

cpovr;&r]] revivi>icit cap. 68. et postea: simile quid coinmii^it in Ar- 
cbidamo XII. 35. , ubi v. annotationcm 18. KscpaXXriviav] 

KicpaXrjviav AFIK xus t' iv avzfj noXiiQ Rci^iLiuis: libri 

TOfs TS vavs tij noXst L l B. XV. C A P. Sfi. — 38. »81 

Tuv TS t6v MoXoTrav /3a(?iA£a (pikov y.ccrnantvccdag, xal 
oin&6?.ov tocg nieLOtag rcov ytegl rovg roTCovg By.eivovg 
7i6kec)v ihdioTtobTjOccfisvog ^ aviiir]6£ vavp,axia rorg yia- 
xsdaifioviovg tcsqi yhv/.dda. xavta bs ndvxa xayj-ag 2o 
xat gadiug bTCBxiksOe^ Ttti^cov filv did xrjg rov Xoyov 
31 dvvd^tcjg. vlxcjv ds di' uvbQsiav xal CxQaxrjyiav. bio- 
TisQ ov fiovov naQd xoig TCoXixaig dlKa xal naQa xolg 
cckKoig "EkktjGi (isydhjg axvy%avsv dzQdox^g' ical xd ftiv 
TtSQL Tifiod^eov sv xovxoLg t]v. 30 

"Jna bs xovxoLg TCQaxtofisvoig ©rjfialoi lisv Itfrpa- 37 
xsv6nv £Jt' 'Goyousvov STtLksxxoLg dvdQdOt sisvtaxoGioLg, 
xal evvsxsXBCccv 3tQdt,iv diiav ftv)']{i7]g. q)QOVQom>rav 
yaQ xov 'OQXofxsvov ylansdaifi^ovicav nolKoig GXQaxLciraLg, 35 
aal xoig &ifj{iaioig dvxLTa^afisvcov, sysv7]^r] iid%r] xaQxs- 
Qd, y.a'&' ijv oi @)]\ialok nQog dinkaciovg Cvix^ukovrsg 
ivixr]6av xovg yJaxsSaifiovicvg. ovdinoxs yaQ xovxo 6vV' 
i{]Y] ysvs6%c/.i nnxd tovg sndva ;||;ooi'ovg, aAA' dyan)]- 
rov vndgysLV sdoy.BL x6 nokXovg oUyovg VLKijCaL. 6id 40 
nal cpQovrjfiuTog sniftnXavxo (^ij^aloi, xaX xrjv dvdQsiav 
fiyov ndk/.ov nsQi(i67]rov , y.al cpavsQol y.a^sOxrjy.iiQav 
dfitpLcfjr]rr^eovrsg rtjg rav 'Ekhjvav i^ysfioviag. xcov ds 
6vyyQa(picov 'Ebpsiag 6 Mrj%V{Svalog ryjv xcjv I^ixshy.av 
Cvvzahv slg xovxov tov tvtavTov JtarecJr^oqcE, yQd4>as 45 
^iji?.ovg bexa, cog 6e rcvsg dLaiQov0L, dcodsy.a. 

'En' uQyovrog 6' 'A%rjvr]6LV 'Innobdfiov 'PcofialoL %i- 38 
kLaQyovg dvzL xav vndrcov xarsQrt^Gav rsrraQag, Asv- 
XLOv QvaXsQLOV KQiQnov, Mdlkiov 0d(iLOV , I^sqovlov 50 
Z^ovhniy.uov , AovKQi]riov. sxii bs rovvcov 'AQva^SQ.^rjg 6 
xav JJ-BQQav ^aGt^ksvg , fiskkav noksfielv nQog Aiyv- 
nxiovg xul Cnsvdav t.svLy.rjv bvvafiLV dhokoyov CvQtr]- 
GaOxtai, buyvco 6vk?.v6a6&ca rovg xaxd xi]V 'Ekkdba 
noksfiovg. ovrw yuQ fidhQr' TJknL^s rovg "Ekhjvag dno- 55 
kskvfisvovg rdJv olxsicov noksfiav szoifiorsQovg 's6B6&ai, 
nQog xdg ^svokoyUcg. bionsQ nQSQjiBig stsnBfiil)BV sig xrjv 
'^Ekkdba xovg naQuxakeQovxag rdg n^kscg xoLvr]V slQr']- 
vr^v 6vv%iQ^at. xcov b' 'Ekkr]vav dQfisvag nQogbii,u^k- 

22. nKtiOTaq'^ noXng tag AFK, caetcri x^^^ ''ds inEtiXias] 

dnfThXtap I 2fi. dvSQiav F 

31. 37. cvfi^aXovtig \ iu^aXovrfg h tvtx^jffcr ] fiaxV 

enhiiciunt FK 40. iniun^avTo] ifinifinXavTO A, BfininXuv- 

To I 42. y.H^tGtTjY.HCav] Ka&etCTi^Hiiaciv L 44. M/]- 

^viiv.] Mi&vfiv. FIv 45. KatiaiQorps] xaTiazQicps onincs 

47. InnoSafiov] vide nnnotationem 48. tiaaaQag F 49. 

Kolnnov — 50. ZfQoviXtov oni. A ZiQOviXiov libri MaXXtov] 

MaXtnv FK 50. AovitQi^Tiov ora. A , yal UovXniniov Aovhql- 

Tiov F 59. a' 'EXXr,vciv AFK , caeteri ds 'EXXijvoiv 982 LIB. XV. CAP. S!). 

60 vcov vovg Xoyovg dtcc to xccfivEiV rfj dvvsxsia tav noXi- 
ficov, 6vvB^BVX0 navTsg tm> BlQ7]vrjV , cogts nd6ag tdg 
siolBig avtovofiovg jcat dcpQovQTjTovg Bivai. ocal icats- 
GTTjGav ot "EklfjVBg s^^icyojyBlg , o'i xara; nohv txdOTrjv 

65 BnBkQovTsg e^rjyayov dndoag tdg (pQovQdg. ^ovav ds 
Srj^aiav ov nQogdB^anBva)v xaTa nohv yivBOxfai tdg 
Cjcovddg, dXXd tj}v BoKoriav aitaGav vno rrjv rcov &f]- 
^aiav CvvTBXBiav tatTOVTav , zai 'J&rjvaiav ^lv dvtBt- 32 
Ttovtav (pLXotL^otata KaXXiGtQdtov [df] tov dTjfiaya- 

70 yov Tov loyov dLa&B^ivov, vjcbq ds tav ©rj^aiav 'E%a- 
[iBLvavdov diad^Bfiivov Xoyov d^avfiaGrag bv ta xoLva 
CvvBdQiaf tolg ^ibv dXXoig "EXXrjGi 7td6i 6v^(pdvag ai 
Cjtovdal 6vvBTBXB6&r]6av , y.6voi 6b 0r]^aLOi HQLd^BVtBg 
ex6}tov8oL, xal Tot5 'Ena^BLvdvSov dia trig idiag aQBtrjg 

75 B^TtoiovvTog <pQ6vr][ia tolg noXitaLg, i^dQQYi6av tolg 
dndvtav 66y^a6LV dvtL^aivBLV. AaxBdai^6vL0L ^bv ydg 
xal 'Adr]vaLOL, dLa navrog nBQL trjg Tjys^oviag dLacpiXo- 
rLfiovfiBvoLf naQBxdQovv dXX^^XoLg, ol (ibv trjg nard yfjv 
ot dh trig xatd ^dXaTrav aQxrjg d^coL iiQLv6fiBV0L. 8l6- 

80 nsQ zrjv 1% tQitov nQogdnov dvaq)BQO^Bvr}v rjyBfioviav 
jl^aXsndg BtpBQOV, aal tdg xatd Boiatiav n6?.BLg dns^nav 
rrjg tdv @r](iaiav 6vvTBXEiag. ot 6e ©r]^aloL, tfj ts 
Qdfir] tdv Gafidtav nal ralg dXnalg diatpBQOVTsg , %al 

85 noXXalg [idxaLg nQ0VBVLxr]ic6TBg rovg AaycBdaLfioviovg^ 
liBTBaQoc rolg (pQ0vr]iia6LV vnr]Qxov, nai T^g xard yrjv 
i^ysfioviag TJfKpLg^rJTOvv. ov dLsrl^sv^d^rj^av ds rrjg iXni- 
dog dLa rdg SLQrjfiBvag alriag Kal dLa ro nXsiovag bielv 

90 dya^^ovg '^yEfi6vag ^tal 6TQarr]yovg naTa rovg vnoxsifJiE- 
vovg xQovovg. Bni(pavB6TaT0L 6' ijaav nsXonidag xal Foq- 
yiag xal 'EnafiBLvdvdag' ovTog yaQ ov fiovov rdv ofioE- 
ntvovvrav dXXd y.ai ndvrav 'EXXrjvav noXv nQosdysv dv- 
6Qsia rs xal 6TQaTr]yiicf] 6vvb6£l. fiST£6xs ydQ snl noXv nd- 

95 6r]g naidsiag, xal fidXL6Ta r^g Uv^ayoQixrjg (pLXo6o(piag' 
nQog 8b rovTOLg (pv6L>coLg nQ0TEQr]fia6L '/,£%OQr]yr]fiBvog sl- 
xoTtag xat nQdi,BLg BnLcpavB^rdTag 6vvbtbXb6e. dio ical 
6vvavay}ia6&Blg oXiyoLg noXLTixolg ^TQaTLdraLg srpdg nd- 
6ag rdg rdv AaxsdaLfioviav Tcal rdv 6vfifidxav dv- 
100 vd[i£is dyavi6a6%ai, toGovtov vnsQB^xs tdv dviicrjTav 

63. ^|ay£oy£ts] i^aycay^v K hxuevrjv post inei.Q-6yTsg ponit L 

et qui iX&ovTBg F 

32. 68. KaXXieTQaTOV 8i] Sl delet Relskius 70. 'Ena^sivcov- 

Sov] Tulgo Enafiivciivdov , quod tenendum est libros iibique praebcre 
ubide eis tacetur 71. naai om. K 78. r^g>taray7;v lleisikiiis : 

libri KaTu. y^v !)1, roQylae] verac nomini^ forniae rogylSag prae- 

ter scriptores ab Wesselingio citatos tcstie est Aristides v»!. l. p. 41X». LIB. XV. CAP. 3ff. ^O: 683 

Ctgaucjtav Sgts toV ^a6i,Ucc xav ytaxsdaifiovLOiv Klsofir 
^QOTOV KVEXelVfTo ds 7t?,fj^og Tcov avxiza%^Lvxo)v aQ8r^v 
e^cSdv xaxax6\pai. y.al xa xrjhxavxa TCaQado^ag diEnQu- 
^axo dia x)jv ayiivoLav xal tj}v Ix naibtiag avxa nsQi.' 5 
yeyevijnevTjv aQexnv. «AAa neQi ^tv xovxav hlxqov v6xe- 
Qov eV xolg v,axa (leQog exxe&iiCo^avoig Gaq^eCxeQOV dtj- 
Kddofiev, vvv d' ejtl xo Gvvexeg xijg iGxoQiag xQe^l^o^ed^a, ^^ 
Mexd yaQ xr]V 6vyxcoQ)]^eL6av xolg d/jfioig ccvxovo- ^q 
fiiav ai nokeig evint,nxov eig xaQa^ag ^eyd?,ag %al 0ra- 
Ceig, ^dXiaxa ds at ocaxd xtjv ne?.on6vvtj6ov. ohyaQxt' 
xolg yaQ noXLxev[ia6i aeiQ^j^evai, xal xalg t^s drjjioxQa- 
xiag e^ovGiaLg dntLQayddag ^jjpoj^svat, nolkovg xav 15 
dya^av dvdQav ecpvyddevov nal HQiGeig eni^dklovCaL 
33 avxo(pttvxc6detg xaxcdixa^ov. ^ioneQ elg Czdoeig i^ni- 
nxovoat q>vyccg ical 6)]fiev6eig ov6L(i5v/lnoio{ivxo, /iptAt^ 
6xa da nQog xovg enl x^g AaxedaLHovtav lijye^oviag 
7CQoe6xT]x6xag xav naxQtdav. Ii/ yuQ xolg xoxs XQOvoig 20 
knLxaxtLxcog ixtivav xolg nolixuLg nQogevrjveynevav, v6xs- 
Qov 6 dr^yiOXLXog ox^-og dnoXa^cov xr^v iXevkeQiav e^vrj- 
CLxdxsL. nQaxov dh xav 0Lakeav ol (pvyddBg 6v6XQa- 
q^evxeg Xttxe?M(jovxo xr)v xa^.ov^evrjv 'llQaiav, jjcaptov 
oxvQov. Ix xavxrjg 6' oQ^rj^evxeg naQetgene^ov elg ttJv 25 
fpLdkeLttv, xaL ^Lovv6iav xaxd xvx>]v ovrcav inins66vxeg 
dnQogdoxrJxag xoig iv xco QedxQco xad^rjfievoLg , xal nok- 
Xovg dno6<pd^avxeg, ovx okiyovg bs xa\ 6vvanovorj6a- 
6&aL nei6avxeg, dvexc6Qrj6uv elg xi%y Z.ndQxriv. oi bs 30 
T^S KoQiv9ov cpvyddeg , 6vxvoi diaxQi^ovxeg naQa xoTg 
'AQyeioLg, inexsLQrj6av xaxtevui. nuQadcx^evxeg d' inX 
xr]v noXLV vno XLvav clxsiav xul cpiXav, dLa^krjQ^svxeg 
6s, iyevovxo nsQLxuxdXrinxoL, ^eXXovxeg de 6vvaQndt,s- 
6&ai, xaX cpo^ovyLevoL xfjv Iw Xfjg dXiSOciog al:iLav, d.h~ 35 
hrjXovg dnexxeLvav. ot ds KoQLv^LOt noXXovg xav xoXl- 
xcov aixLadd^evoL [xexe6xr]xevttL xolg cpvyd^L x^g inid^e- 
6eag , ovg nev dnexxeLvav ovg 6' e(pvyddsv6av. sv ds 
x^ n6Xei xcov MeyuQeav iniyHQrf6avxeg XLVsg (isxa^xf]- 
6tt(, xr]v jioXLxeiuv , xul XQuxr^^svxsg vjto Toi5 drj^iov, 40 

100. GrQaritotcovl fort. Znagtiaz^v 1, AantSaifiovimv 

AHIKQ, caeteri ZnaQtiarav 3. y.ara-no^ai FHILQ, cae- 

teri uno-/.6ipai 7. ^xTiOj^ao/iaVoig] Uzi&fXGt AIIC 8. 

rQS\\>6ni9a'\ rQSij)(oiis9u h ct qui o euper ca poiiit F 13. 

yuQ om. I 

33. 18. rrjg AaxsS. ] Aansd. K 19. post natgiSmv ver- 

biiin quodpiaui deesse \idit Reiskiua 22. dnola^cov] inila- 

P™*' L ^ 83. Sia^kTj^ivtBS 5i', iyivovzo] dLa^i,Tjdivr£s iyevov- 
td re Ubri 98A LIB. XV. CAP, 40. 41. 

jtoAZot ^^ev dvijQed^rj^av , ovK oliyoi 8' B^8JtE6ov. ofioias 

8e xai TcaQcc tolg I^Lxvmnotg rivsg vsorFQiteLV £7tL^a?.6~ 

juavot xat 6cpaXevreg avriQi%7]6av. %aQa b\. rolg 0Ma- 

45 oioLg TtoXlav q^vyadsvo^ivav , xal narala(io^svcov Ijti 

T^S X^Q^S (pQOvQiov oxvQov, Jta\ jrA^O^og ^LG&oq^oQcav 

db^QOLGaTrcojv ^ lysvero fidxf] TtQog rovg Ix rrjg nokicog' 

y.a\ VLzyiodvxav rav cpvyddcov dvyjQid^rjOav rc5v 0kLa- 

'•^^ dicov vTtEQ tovg rQianoOiovg. v.GreQov 61 7tQod6vrc3V 

50 rwv (pv?id>icov rovg qvyddag, oiQaxTqOavreg ,oi ^hdoLOL 

iav (pvyd8c3v\ dvelXov nksiovg tcov i^aaoGicoVy tovg 8a 

XoLTCovg £x[idlovreg Ix rrjg xroQag 7]vdyKa(jav (pvyelv elg 

"jQyog. 'ccLfiiv' ovv^Kara Ije?,oz6vvr^6ov 7c6leLg iv tOL- 

avrlKLs 0v]iLq)6Qalg iJ(Jaii,'"\ ^ 

^* 'En^ ocQxovtog 8^ 'A^i^i^vTjSt Z!coKQaxi8ov 'Pcoficnoi 

5<^ dvtX tt^if vndtQov x^^^^Ql^vg aareOxTjOav rerraQag, Koiv- 
toV KQdcGov, ZeQoviXiov KoqviJXlov, eri 8e Z!jt6Qiov 
TlaTtiQLOV ocal ^d^LOV "Ak^ov. en\ 8e rovrcov ^AQraieQ- 

60 I^S o ^aCiXevg eOrQaxevOev eii' Alyvjtriovg dcpiGrrjKotag 
aTtd ITeQGcov. riyovvto 8e rc5v 8vvdfiecov '0aQvd^at,og 
liev rav /3ap/3aptxc3v , ^I^pLXQdrrjg 8' 6 'Adr^valog rcov 
fiLOd^oq^oQcov , bvrcov ^LgfivQtav. 6 8' dvrJQ ovrog fiexd- 
Ttefinxog ent trjv CxQaxrjyiav vtco tov (iaGLkeog exdx^t] 

65 Std trjv ev t(3 OxQaxrjyelv dQexr^v. ^errj 8e nleico rov 
0aQva(id^ov naravrjlaKorog jteQi tdg naQaoxevdg , 6 34 
fiev 'IcpLKQdtrjg oqlov avxov ev (lev rco Xeyetv ovta 8eL- 
vov, |v 8'e tolg jtQaxxufiivoLg vaxeXrj, TtaQgrjOicc nQog 

70 ccvxov exQ^jOaxo , cprjOag &avfi('(^eLv ncog ev fttv toig X6- 
yotg l(SxLV 6i,vg, iv 8e tolg eQyoig ^Qa8vg. 6 81 QaQ- 
vd^a^og dTtexQid^rj 8l6xl tav fiev Koycov avtog' e(5xL kv- 
Qiog, t(5v 8' eQycov 6 l^aG!,Xevg. trig 8e. tav UeQOc^v 
8vvdfiecog dvQOLO&eiorjg elg TtoXtv "Axrjv 7]QL%fiir'i&r]6av 

75 tcov fiev ^UQ^dQcov eXKOdi f.ivQLd8eg, cov r^Qxs 0aQvd{ia- 
^og' tcov 8e fiL(j&o(p6Qcov 'Eklrjvoov 'I(pLKQdxr]g r^yelxo 5ig- 
fivQicov. 'Koi vavg r]Qi%fiy]^r](5av tQLr]QeLg fiev tQiaK^GiaL, 
tQLaKovtoQOL 8e 8LaK6(5iaL' t(5v 8e tr]v dyoQdv Kcd trji' dX- 
Kr]v TtaQuOKevrjV xofti^ot;(?e5v jtoXvg '^v dQiQ'f.i6g. dQxo- ^Z. ecpaJ.svTse] GTuXhrss AHL, CTacidGcivTsg Q, caetcri yvcoGQ^h-rfg 
50. T.cov cpvyddcov om. I 50. T^oacioas F 57. 

Kqccgov F, curn ZtQovlliov oin. A iTt .ds oin. FK 

58. n.aniQLov'] JlanvQiov libri nal cpdpiov " AX^ov om. A . 

34. 71. Tcov fiiv Xoycov L , cacteri rc5v Xoycov 7~. icrt 

y.ijpiog ] Ttu^tos ioTi F 75. <I>o-97'r''^nfJog Wessclingius : lihri 

jQTdficii,og 7S. TTiv dyoQav^ uyoQOiv F LIS. XV. CAP. 11.42. 985 

[livov j8£ tov ^sqiOiVg dva^Ev^av ot xov fiaGillcog (StQa- 80 
zyyol fiSTO, Ttdci^g Tilg dvva^Eag, ital tov Gzolov Ovfi- 
staQOVtog nQO}]y.i}v ^Til tijv A\yv7ttov. (og 6' ijkov nli}- 
Clov tov JSiiXpv f ^icatbXa^ov tovg Alyvsitiovg cpavsQag 
naQtOxBvaaiUvovg tu JiQog tov sroAsfipv. o yccQ 0aQ- 85 
vd^a^og .fiQCfdelav irfV OtQattiav BTioiEito, xal Tto^vv 
^Qovav iStdcoxSL xolg Ttoliixiocg dg ttjv TtaQaoxtv^v. cog 
iTtiTtav yccQ ot tdJvJl£Q0av CtQattjyoi, tcov okcov ov% 
ovtsg^ qcvtOHQdtoQig , 3t£QL ndvtav dva(p£Qov0(, tcp (iaOt- 
lu, ^a\ nQogava^ivovOL tdg TtEQl enaGtov dnoXQiQHg. 90 

'0 d\ xav Alyvnticov ^aOilEvg NsxtdvEptg 'iTtvv^d- 42 
VEt0'^\v to (leye^og xcov ITe06iii<ov dvvdfiecov , i&dQQSO 
ds ^dliGta ^ev ty tfjg %coQag o^VQOtrjti, dvgnQogitov 
navteXag ovCiqg tijg AtytJTttov, eneita de tco TcecpQai^ai 95 
TiaXcog Ttdoag sig^oldg tdg te dno yijg nai tdg djr.6 ^aXdt- 
ttig, hctd 6t6^adi'yotQ^ tov Nsilov tdg slg x6 AiyvJtxiov 
neXayog ln^oXdg TtOLOVfiivov naO'' ^xaCtov tcov OTOfta- 
tcov noXig %at£6HSva6t6 nvQyovg'-^eydXovg ex^v6a xaO^' 
exdtSQov tov QsiO^Qov xaV ^vXivi]V ysq^vQaV xov sYgnXov 100 
oiVQLSvovdav. ^dXLGta 6b to IlyjXovdLaKov 6t6^a %ats- 
Cv.svaGs dtK to Ttelcd^ait ^iev avtp nQ&tov nQog xovg 
dno ZlvQiag noQSvofievovg nal doxeiV did tovtov ftcrAi- 
0ta noLeted^ac xrjv ^cpo§ov xovgnoXspdovg. xovto yaQ 5 
dnstdcpQevos , %al dLSt£i%i6s xovg sYgnXbvg xatd tovg 
tvHaLQotdtovg tonovg, nai tcov nQogodcov tdg ^ev xatd 
yfjv noQSvtdg snoirjGs XLfn'ut,siv, tdg 6e nXcordg xcSpLa- 
0iv svicpQaxts. dLonsQ ovx tjv Qadiwg -ovtE xaig vav- 
6\v signXelv ovt£ totg tnnsvOt nQogneXddccL ovts tolg 10 
ns^otg nQogeX^tstv. ot os nsQL t6v OaQvd^a^ov OtQatrj- 
yoi, icataX'a^6vt£g ro IJrjXovdiaKov 6t6[.ia &avna6tc^g 
axvQcopLSVov y.a\ 6tQatLcor(ov nXrj&ei cpvXatt6pLevov, x6 
fisv '8id xovtov (iLd^e6&ai navtsXwg dnsdoxi^iaOav, di^ 
itSQOv 8s 6t6{iatog eyvco6av noLet6%aL tov' s^gnXovv. 8l6 15 
itXsvOavtsg neXdyLOL nQog to firj %a%oQd6%ai xdg vavg 
vno tdov noXsfiicov, aatinXsv^av nQog to 0ro'ft« to kk- 89. fxafftoi'] fxcJflrou vel Ixadrfiav Rciskius 91. Ney.rdvifiii] N^E- 

KT^va^tgMi 93. dvcjToogirov] dvgnoglTOV K yi. Trjg Alyv- 

71T0V FIK , caeteri /llyvTiTov tnsna Ss ] sitHTa v.al IL 

96. ya.Q tov] tov yuQ omiics: InTu arofiaCL, vulgo praccecJcntibua 
iiinctn, ad hoo lucinlii-uni pertincre Titlit Uci$ldus 1. fiultaza 

df FIK , caetcri (lultoza 2. KUTSGXivacs Wessolin^ius: libri 

KaTianBvaaav 7. filv oin. l jtOQtvTug Utiskius : libri 

TiOQsiag 8. ivtq)QaTTSv F 9. ftgTililv ] lihri t/g- 

nlitiv ^ 15. iyv(oao.v] tyvcov AL 17. vav%] yag A 

■ino] a.To^FK 18. t6 cro/ia] cro/ia fl 08» L?B. XV CAP. 42 i:? 

kovfiEVov MevS/jdioT , f;^oi' r^Lova TtaQ^xovOav icp^ txcc- 

20 vov roTCOV. eig Tuvrriv dno^dvTEg ^std OrQatiatav TQig- 
%iXiav o XE ^ciQvd^a^og »««1. 6 'I^piXQdtr^g TiQOi^yov snl 35 
ro TEtsixtG^ivov tTcl rov Cto^arog 7Coki<jfidriov. sx^oi]- 

** &7]6dvrcov dh rav j^iyvnriav InnsvGi rs xal nst,oig tQig- 
^L^loig, ysvopiivrig t£ ^d^y^g i6yvQdg, xal rolg TleQGaig 

25 TtoXkav sx tav vscov TtQogysysvrj^iSvav, avxXcoQsvrsg ol 
jiiyvnrLOL, nolkol fisv dnsQavov, ovx oXiyoi d' s^ayQi]- 
&t]Cav' ofc ds uiSQiisicp^svrsg sig xi]v scohv 6vvs8L(o%\fri- 

• ■' Cav, ot di 7CSQI rov 'IrpiXQdrrjv OvvsigTCsGovrsg roig q)QOV- 

30 QovdLV svrbg rcov tslxcov , xal XQari]0avrsg tov cpQOV- 
QLOv, Tovro }ilv KarsGxa^av j rovg 8' svoLXOVVtas s^yjv- 
dQaTCodlCavTO. 

43 . Msrd bs xavra ToXg CrQattjyoig svsns6s 6ra6Lg, 
Sl' ijv rijg S7CL(ioh~]S s6g)dh]6av. 6 (isv yuQ 'Iq)LXQurt]s 
TcaQu rav aixnakcorav Tcvdonsvog sQr]^ov slvau Tr]v 

S5 Ms^q)LV, S7CLxaLQordri]V ov6av noXiv rcov ^cwt' j4lyv— 
icrov, 6vvs^oylsvsv s^avri]g dvanXslv stcl ttjv Ms}iq>LV 
7Cq6 tov 7caQaysvs6%aL rdg tcov jiiyvjcricov 8vvd(jLits\ 
OL. 8s 7CSQL rbv 0aQvd(iat,ov ciovro 8slv dvafisvsiv ti^v 

40 oki]v Svvafiiv Tcof IIsq6cov' d6(paXs6rsQav ydQ £<JE6/&at 
rrjv 6zQatSiav stcX rrjv Ms^icpLV^ rov 8' 'IcpLXQdrovg 

, alLovvrog avrcp 8o%r]vai rovg TcaQovrag (iL^^ocpoQOvg, 
stal pLSr' sxsLVCov snayysXXoiisvov XQarr]6SiV ryjg nolscog^ 
t6 ts &Qd6og avrov xat t>}v dQsrr^v vnc6nrsv6s , firj 

45 '««^' iSiav xatd^xr] rijv Alyvnrov. SionsQ ov 6vyxci- 
Qovvrog tov 0aQva^d^ov, 6 'IcpLXQdrrjg 8iSfiaQTVQa%o, 
Ksycov cog sdv naQio6L rijv 6^vr}]ta Ttov xaiQciv, dnQd-^ 
5CT0V noir]6ov6i rr]V noXlr]v 6rQaridv' * s(p%6vovv avrcp 
y.aX 8ia§oXdg dSixovg nQogrjnrov. ot 8' Aiyvnnoi noX- 

50 X^v dva6rQocpy]v Xa(i6vrsg, sig fisv Tr]V MsiicpLV s^snsfi- 
ipav rrjv ixavTqv cpvXaxr]V, snl 8s rb nsnoQ&r](isvov noXc- 
6fiarL0v nd6aLg rals dvvdfis6i TcaQaysvofisvoL, xa\ noX- 
Xa nXsovsxrovvrsg dta rrjv rcov onXcov 6xvQ6rr]Ta, 6vfi- 

55 nXoxag snoLovvto rolg noXsfiioLg Cvvsxslg- dsl 8s fidX- 
Xov snL6^vovrsg noXXovg dvyQovv rav IIsq6<x)v, xai xa- 
TS&aQQovv Ttuv noXsfiicov. ^f^ovt^ovo?;^ 8a tj^s nsQL rb 

35. 36. i^avTrjs F: smbebatur f| avTTJg 40. rjjv atQa- 

tsiav inl ttjv Msficpiv AIK, et qui OTQccTiav F, caeteri Tt^v inl 
t-^v Mificpiv GTQUTZiav 44. vnonTsvas F, cacteri vnconTsv-' 

csv 48. ante itp^^ovovv liicunam animadvertit Khodomaanus : 

nollriv OTQatiav in olriv OTQariiav mutabat Sintenls 49. 

la^ovTss] ka/u(idvovTig FK 51. post noXLOfidTiov infertur 

tiaQaysvofxivoi 'm F 53. i}nl(Qv)i '6iK(ov I, xoncav Diav. 

Class. XXX. p. 373. LIB. XV. CAP. 43.44, 987 

7toKi6fi(xtLOV TOVTO 6TQUT£iag, Tcol Twv bti]6l(ov rjdrj yz- 
rou,er'(ov, 6 JSslKog 7i/.7]QOV^svog 'na.l Ttuvta tojzov i%k- 
Xav Ta jrAjjd^Et tou Qtv^aTog dsl ^idKkov (i)%vQov tyjv 60 
ji\yvntov. 01 bs tc5v JJeqGc^v riyEfiovEgy avtLTtQatrov' 
Crjg avTOLQ cceX Ttjg 3iBQL6Td6e(og , tyvcaGav tx. Ttjg Aiyv- 
viTOv TT^v u.TiaKkayi}V %0Li!]6a6^aL. 6l6jieq STiavLovtav 
ccvtcov Eig Ti]v 'A6iav, y.al ysvofiEvijg 6ia(poQdg tco ^uq- 
va^d^cp XQog tov 'Iq}Ly.Q(ztr^v, V7iontEV6ag 6 'I(fixQCitr]g 65 
piy 6vki.rj(p9tj aal TL{.LaQiag TV%ri , %a\fdnEQ Kovav Ena- 
<&£V 6 'jbrjvaiogy exqlve kci^Q(z (pEvyELV ek tov 6tQato- 
nESoV dLo acd 7iuQa6xEva6d(.iEvog nkolov ska^s vvxtog 
dnaklayEig kkl xata3t?.Ev6ug sig tdg 'J9^vag. 6 8s 0aQ- 70 
vd^at.og 7CQE6^ELg EXJtSfitpag aaTrjyoQfj^s tov 'IcpLXQutovg 
&g altiov ysyovotog tov /u^ kricp^rjvai Trjv Alyvntov. 
ot bs 'A^rivaioi Tolg (itv IJEQ^aig dn6xQL6LV 'sdaxav oti 
iav svQa6LV avtov r^dixrjxoTat aokd^ovOL v,atd tj]V 
d^lav, ttvtol 6s [lEt' oUyov yoovov 6rQatr]y6v natEdtr]- 75 

GaV TOV 'IcpLXQUT}]V EJll TO VUVTIXOV. 

36 Ovx dvoixELOV 6' 16tl tu nEQi T^g 'IcpLXQ^TOvg aQE- 44 

T17S i6TOQov^Eva naQu^slvaL. ovtog yuQ nuQadsbotuL 
etQutrjyLX^v TE ayiivoLav i6yr]xivai xal nQog 7td6av 80 
inivoLav dytt%r]V (pv6Ei XEXQij^d^uL ^LUcpOQcp. jtQogla- 
^6(iEvov ovv avtov rijv iv toj IlsQ6Lxa noU^icp noXv- 
%q6vlov ifcTtSLQiav Tav 6TQatLaTixcov 'sQyav S7tLV07]6a~ 
6&ac stokkd Tc5v sig tov Tto^Efioi' %Qr]6i(iav, oiul ftajtt- 
6ta [tcov] jtEQL Tov Kc/\tOjiXi6}i6v (fLkotL(ir]9r]vaL. tcov 85 
yuQ 'EkXrjvav (lEydlaLg d6ni6L %Qa(iivaVj vmX 6Ld tovto 
6vgxLvr]Tav ovrav, 6vvslXs Tf/g u6ni6ag, v.ai xuTE6xEva6s 
nskTag 6v(i(isrQovg, «| d(icpozEQav sv 6TO%u6d[lsvog, tou 
T6 6xinsLV Lxavag t« ^cofxuTa Kal tov 6vva69aL Tovg 90 
XQa^isvovg Tulg nsXtuLg 6in rrjv xovcpotrjta nuvtsXag 
ivxLviqtovg vndQysLV. dia 6h Trjg nsiQug Tr^g sv%Qr]6tiag 
ano6o%r]g tvy%avov6r]g ., ot (isv nQotSQOv dno tcov d6nL- 
6av 6nXLTUL %akov^Evoi tots 6s dno Trjg nsXrr^g nsltu^taX 
listavond6%r]6av. 'snl 6s tov ^oQUTog xal to£i i,icpovg 95 
iig Tovvuvriov Trjv (istuQE6iv inoi7]6uro. 7]v^r]6s yug 
%tt fikv doQUTu 7](iLoXio> ^sys^EL, Tu 6s licpi^ 6y^E66v 6l~ S7. atQtitslaq'] ctgatiag AFL 59. ftf< ] «/fi omnfis 

^>', asl] atii F, ego ileleo 62. ^yvcauav] tyvcoKav omnes 

Ti. Xrjcp&fjvai] ovX7.r]tp^fjvai L 71. v.n1d60V6L] noldcaooai A 

15. Katiatrjaav rov FK , caeterl Katsati^aavTO 
36. 77. S '] 8g F 82. cTQaruotiKdjv] CTQatTjyiy.mv L 

83. Tov noXffiov] nolffiov L 8i. (laXiata rmi'] scrihe /idXiattt 

vrl (idXiata Tidvtcov !)4. torc 6t] x6ts Schaeferus: conf, 

>iil. I. II. 701. 81. D83 L I B. XV. C \ V. 44. — ir,. 

Ttladia KtttEG/CEvadE. ti}V bs doxi^aOiav rj %Qhia dia^s- 
100 ^aLovCa ttjv tTtivoiav tov CtQatrjyov ta trjg TtetQag iiit,- 
tsvyaaTt d6t,}]g r}|tG)(J£. tdg tE V7Cods6sig toig GtQatia- 
taig BvXvtovg xal xovq)ag STtob^ds , tag jue^pt TotJ vvv 
lcpLXQatidag ajt' kxsivov xalovfievag. TtokXa 6h xui akXa 
tcov %Qi]Qiiiav alg tdg etQatsias xatadsi^E., tieqI cov ft«- 

XQOV dv eIyI yQOKpEiV. 1 

5 ; 'H ^sv ovv E%' AXyvTttov CtQatEia tav IJEQ6av, jtE- 

ydh^g tv^ovGa ^aQaQxsviig , naQ' iXnidag aTtQaxrov 

45 |'(jj^£ x6 tekog. xazd bi tijv 'EXkdda taQattofiEvav tcov 
sroAficov dtd tr)v aQvvr^drj Ttohtsiav, xal noklav STta^. 

10 ^'i6ta^iEi'av oid tr]v xotvrjv dvaQ%iav, toig ^sv tdg 
okiya.Qiiag xata6xEvdt,ov6iv e^otj^ovv ol ylaxsdai^oVLoi, 
toig OE tfjg di]fioxQatiag dvTExo^uBvoig Ovvsfidxovv oi 
'j4%}]valoi. d^cpoTEQai y.dQ al TtokEig avtai %q6vov oli- 

15 yov 8iETr']Qr]6av tdg 6nov6dg., ^std 6a tavta dv^TtQdt- 
tovCat talg olxsiaig nolsOLV ETtoksf^iovv, oiidaf etl (pQov-^ 
tit,ovtsg tfjg xoivfjg 6vvTE^Ei6r]g slQrpTqg. dLOTtSQ h> Za-» 
Kvv&cd- tolg Inl tr~]g ^Aaxsdai^oviav inL6Ta6iag xvQioig 
ysyovo^L rot; nohtsv^uatog 6 dfj^og xaksnag syav xai 

20 (.ivr]6ixaxav , S(pvyddEV6E ndvtag. ovtoL bs nQog Tifio^ 
&E0V t6v 'A%r]vaiav r^yov^svov xov vavtixov xaraqpu- 
yovtsg 6vvEnksov avta xal 6vvEfid%ovv. tovtov ovv 
naQa6t7]6d^£voi 6vvEQy6v , xaX dLa^t^a^&Evtsg slg t)]V 37 

25 vii6ov vn avtov, xarEkdjSovro ^aQiov 6%vq6v jrapa #«- 
kuTtav,, o TCQogr^yoQEvov 'AQxadiav. ix tovtov d' oqjxco- 
^isvoL. xal l^ori&ov sxovrsg tov Tl^o&eov, ixaxonoiovv 
Toi)s iv tfj noXsL. tcov ds Zttxvv&iav tovg yJaxsdaino- 
viovg di,i0vvtav (^orj^ri^aL, to (.lev XQatov slg tdg 'j%'rj- 

30 vag dno6tsikavTsg nQS6^ELg xaTrqyoQovv Toi) TLfio&sov * 
log d' i&scoQovv tov 6rjnov dnoxXivovta nQog tovg cpv- 
yddag , 6vvE6t}']6uvT0 vuvtlxov , xal n/.r]Qa6avT£g tQLr]- 
QSLg e'lxo6l xal nsvtE i^snEu4>uv tolg Zaxvv&ioig Cvy," 

... (laxiav., dovtsg tf]V r^ysiioviav 'AQiCToxQdTSL- 

_^ "A(ia 6e tovTOLg nQarto^iEVOLg tcov ix KEQXvQag ti- 

vsg cp'iKoL ylaxs8ai[ioviav inava^tdvTsg ta 6f]aG) nuQB- 
xdkE6av tovg jLlnaQtidtas dzo6tElKtti vttvzLxf]V dvva^iLV, 3. CTQCitsicig] crpartcJg oirines 4. av om. F 5. gtqu- 

Ttia] aTQUTid AFIv 15. oiKSiaig AFIIILQ , raeteri idiaig 

17. AaKs8ui{iovicov] AaHE8at[iovioig K et qui rotg F: iacanam 
in his nnimadvcrtit Palincrius 2,2. ovvBfidxovv ] GvvsTtkeoiid- 

Xovv A 

37. 2fi. Mo:} Por]&6v] ^orjy^ov FI 29. dnoGTfllc/vtsg 

AFKL , cacteri h^ocTzoGztilavtsg 31. GVVEGTrJGavTO F, Gvvs- 

ozr^aav A, cacteri 6vviGzf]GccvT0 x6 LIB. XV. CAP. 4(^ m) 

vjtt6xvov(i£VOt JtciQadcodSiv ccvrotg xijv Kbq'avqdcv. oi 81 
jdcixtdainovLOt , TTjV KeQXVQav EiSoxeg (isya^jtjv yojrjjv 40 
txov0av rolg avtexo^iEvoig XTJg ^a^dTxrjg^ s67CEv6av kv- 
QLOt yEveGQ^cct xavTrjg xfjg nokscog. EvQ^vg ovv tTCS^ipav 
BLg xijv KiQXVQav xQL^QEtg iizo6L xal 6vo, X7]v 7jyi(io- 
viav 'AkTiLda. TcaQadovxEg. xovxov de xov 6x6lov TCQogs- 
7C0t7j&r]Gav elg ^^Lxekiav aTCoOTEikat, tva cog cpikot TCQog- 45 
dex^EVTsg vtco xav KsQXVQaicov xaxdoxaGt xi^v tcoIlv 
IxExd xav q^vyddcjv. ot ds KsQxvQaiot yvovxsg xdiv 
IlnaQxtaxav xr]v STcivoLav, xfjv (ilv nokLV sici^iskag scpv- 
laxxov, slg bs. xdg 'A^fjvag TCQsa^SLg st,snsurpav tcsql ^orj- 
&siag. OL 6' 'yi&rjvalot il-^7jq:>L6d(isvoL §or]&SLV xoig Ksq- 50 
xvQULOLg jfal Zaxvvtdlow xolg cpvyd6LV, slg (ilv tfjv Zd- 
xvv&ov i^sjc£(iil:ccv Kx}]6LxXicc OxQaTTjyov, 7]yovf.isvov xcov 
q)vyd8cov , sig ds xfjv KsQxvQav naQiGxsvaQovxo vavTt- 
xrjv dvva^tiv Ixns^iLTCStv. 

"J(icc 81 xovTotg nQaxToiisvoig xaxd xf]v Botcpxiav 55 
IJkaxaLSig dvxsxo^isvot xfjg 'A&}]vaicov 6v(ji(iaxic<g (isrs- 
sci(i7Covxo ^TQaTLcoTag , xsxQtxorsg xoig A%t]vaioLg naQa- 
dovvat xr]v noltv. int 8s xovxoLg ol ^otaxdQxcct ^aAs- 
ncog StaxsQsvTsg nQog rovg nkaxaLsTg,, xat 6nsv8ovxsg 
qi&d6at xfjv nccQa xav 'A&r]vaicov 6v(i(iaxiccv, svdvg sn' 60 
ccvTOvg 8vva(iLV d^Lokoyov fjyov. naQaysv6(isvoL 8s nXrj-'' 
6iov xf]g xcov UXaxaiicov nokscog, ccnQogSoxfjTov xf]g sni- 
Qs6scog ysvofjLSVTjg oi nlslOTOt (ilv xcov IHaxaLSCov snl 
xf]g x^Q^S xaTah]cp%svTsg vno xcov Innscov 6vvrjQ7zdyr]- 65 
Okv, ol 8s koLnol xaxacpvyovxsg ^ig xr]v nohv, xat 6v(i- 
(iccycov ovxsg SQi]not, 6vvr]vayxd6%r^6av 6(ioXoyiag 6vv- 
Qs^d^at xolg noks(iiotg svaQs6T0vg. 's8st yaQ avTovg x« 
33 sntnXa Xa^ovxag dns7^%SLV sx xf]g n6Xsc3g xal (ujxsxl x^g 
BoLCoriag snL^aivsLV. (isTa 8£ xavxcc ot (isv ©rj^alot 70 
rdg TlkaTaLdg xaxcc6xdipavTsg xal 6s6nLdg dkkoTQicog 
nQog avTovg 8LaxsL(isvag s^sn6Q9r]6av, ot 8s W.araLS^ig 
sig A%f]vag (isrd xsxvcov xal yvvatxcov (pvyovTsg xf^g 
l6onokLTSLag stvxov 8Ld xf]v ;^p7^Gro'T/;r« xov drjnov. xal 75 
xd niv xaxd xf]v BoLcoxiav iv xovxoLg fiv. 47, yvovTfs] yvovTtq filv FlK. yvovrtg fistoi A 48. rfjv filv 

TioXiv] T?]v TtoXtv Fl 51. ZttyivvQLtov roTg cpvydaiv] Aa-Ai- 

dutfiovicav roTg 6Vfifid.yQic AIIIKQ 55. IJlaTnioig F 59. 

Siari^^ivrss^ dictri&ivzig K (Ji. Karakrjcpifivr^s] y.aTcdsicp^i-v- 

T£S AK (j5. ovvrjQJidyrjauv AFIKL, caetcri avvrjQndio^rjaav 

«18. ?0. 0rj^aToL FI, cacteri Aayisdatfioviot 7i. rug 

rilaTai<ig] rr)v IlXdraiav FIQ '&fanfidg F '7-1. ri~g iaon.] 

iaon. FK 75. rrjv Botcariav] Botcoziav FI 990 LIB. XV. CAP. 47. 

47 ylaxE8uip.6vLOL ds dTQcct^yov iiata6t^6avvsg Mva6Ln- 

jtov e^anaGtsilav knl t^v KegxvQav, h'xovta tQLtJQSig ^lv 

80 i^rjicovta xat TtsvtSf CtQatidtag dh %ikiovg aaX nsvtano- 
Giovg. ovtog 8s natanksvoag slg ti^v v^6ov xal nQog^ 
?i.a^6(isvog Tovg q)vyddag , ilgsTtXsvGsv sig tov hnsva, 
xal tsttaQav ^sv vsav sKVQLSv6Si tav ds VTtololxGiV 
tQLCJv vsav tpvyovCcdv TiQog trjv yrjv, avtat fisv svsnQti- 

85 O^t^dav vno tdiv KsQ%VQaicov ^ Xva ^ir) tolg noXsfiiots 
vnoxsLQiOL ysvcovtai, svix7]6s 6s xal nsty tovs snl ty 
yi] }.6q)0V tLva xatSLXrj^^svovg ^ x«t ica&6Xov noXvv (p6- 
^ov tolg KsQKVQaioig snsOtrjCsv. 'A%r]valoL 8s nal na- 
kat ^sv dns6tdXxsL6av Tl^^Q^sov tov K6va)vog snl ^orj- 

90 &SLav tolg KsQHVQaioig (istd vsav s^rjxovta. ovtog ds 
nQO t^g 6v(i(iaxiag tavtrjg nXsvOag snl 0Qaxr}gy xal noX- 
Aag n6Xsig snX 6v}i(ia%iav nQogxaXs6d}isvog , nQogs&r]XE 
TQLaxovta tQLi]QSLg. t6ts bs xa%v6tSQav tr]g tcov Ksq- 

95 xvQaicjv 6v(i(iaxiag, to [xsv nQcotov dni^aKs trjv 6tQa- 
tr]yiav , tov d/](iov xaXsncog nQog avtov diats&svtog' 
tSg 8s naQsnXsvGsv slg tdg 'A&rjvag, dycov nQs6^scav 
nXy]%og tcov tr]v 6v(i(iaxiav 6vvtL%rs(i8vcov, xal tQidxovta 
rQLT]QSLg nQogts&SLXcag ndvta xs tov 6t6Xov sv xats- 
100 6xsvaxd)g nQog tov n6Xspiov.^ ixstsv6r]6sv 6 8r](iog oial 
ndlLV avtco trjv 6tQatr]yiav dnoxats6tr]6s. nQogxats- 
6xsva^ov 8s xal [rag] dlXag tQLiqQSLg tsttaQaxovta, cogts 
rdg [aAAag] nd6ag yivs6&aL sxatov xal tQLdxovta' 
Inoiovvto 8s xal 6itov xaX ^sXcav 3f«l tc5v dlXav tav 

5 slg tov n6Xs(iov %Qr]6iiiav d^LoX6yovg naQa6xsvdg. xatd 
8s TO naQov 6tQaTr]y6v sXofisvoL Ktr]6LxXsa (istd 6tQa- 
Ticorcjv nsvtaxo6ic3v s^sns^iipav ^or^d^tj^ovta tolg Ksqxv- 
Qaioig. ovtog 8s XdifQa wxrog sXa&s tovg noXLOQXOvv- 
tag slgnXsvCag slg KsQXVQav xal xataXa^cov Tot^g sv 

10 tfj n6XsL nQog }isv dXlrjXovg 6ta6id^ovtag, td 8s xatd 
tov n6ls^ov xaxag 8LOLxovvtag, tdg (isv 6td6sLg 8isXv- 
6s, trjg 8s noXsag noXXr]v sni^isXsLav noLr]6d(isvog «u- 39 
&aQ6SLS snoii]6s tovg noXLOQXov^isvovg. xal to ftfv nQco-' 77. fivceatnov F 82. rsTtdQOJV filv] tiaaaQag jttfx' roovY 

83. vnoloinoav} XomciSv L, vnoXotnovccov ¥ 8i, ivsngi^a&Tjaavli 

ivEnQr]&rjaav A 86. ni'^y om. FIK 88. Se nal 

naXai (ilv dnsar.] fisv dnsaz. xai naXai L 89. inl] ngos L 

92. ngos-iialsadiiEvos] imrao ngoKaXsadfisvoq 94. dns^aXs} 

dnf^dXsTO FK 98. ndvra rs ] ndvxa Ss IL 1. nQOg- 

naTsansva^s Relsliius: libri nQoxazaaKSvd^tov rdg delen- 

dum TsaaaQdKOvxa F 2. olgrs Reiskitis: libri (og 

■nal rds dXXocs ndaas] tdg ndcas Wesselingius 4, 

Tov noXsnov] noXsfiQV FK LIB. XV. CAP. 47. 48. 991 

Tov djtQogdoxrjtag toig stohoQXOv6LV tm&ifiEvog dvsiXiv 15 
avtav TieQl ^iaxocJiODg, vCtEQOV ds ^sydXijg ^uii]g ysvo- 
^£vj]g tov ts MvaGiJiTiov dvsi^E aal tcov, dXkav ovk oU~ 
yovg ' riAog bs rovg 7tolLOQy,ovvtag slg TtoUoQnlav ovy- 
ocksi^ag ^sydXav STtaivav stv%s. tov ds nsQL trjv Ksq- 
xvQav TtoXiiiov G%sb6v TJdrj tslog sxovtog xatsnUvasv 20 
6 (JroAog tcov 'J9r]vaic3v slg ti]v KsQxvQav, 's%c3v 6tQa- 
ty]yovg Tl^o&sov nal 'Iq)LXQdt}]V. ovtot ds tav xaiQoav 
vGtSQrjxoTsg dlXo (isv ovdsv snQa^av ^vtj^ur^g d^ioy, 
TQLrjQsdL dh 2JLXshicalg nsQLtvxovtsg, dg ^LoyvCLog rjv 25 
dnsctaXHag AaxsduL^iovioLg stil cvfi^axiav, av Tjyovvto 
KLaoidrjg xat KQivLnnog, avtdvdQovg silov, ovGag sv- 
vsa' TOiJs d' dXovtag kaq)VQonaKr]Gavtsg, nal nXsia tav 
i^rJKOvta taXdvtav d&QoiOavtsg, S{iL6&od6tr]6av tr]V 6v~ 
va^iLV. d^a 8s tovtoig nQatto^svoig v.atd (isv ti]V Kv- 30 
nQOv Nixoxh]g 6 svvovxog sdokoq)6vr]6sv EvayoQav tox» 
^aOLlsa, xal tr]g tav i^aXa^iLviav ^aOLlsiag snvQisvGS' 
xatd ds tr]v 'Italiav 'Panalot nQog IlQaLvsGtivovg na~ 
gata^d^isvoi xal VDirjGavtsg tovg nXsiovovg twi/ dvtc- 
ta^afisvav %atSKoipav. 35 

'En' aQxovtog 8' 'j4&r]vr]GLV 'ACtsiov '^Pafialov aats^ 48 
6trj6av dvTL tav vndtav x^UdQXOvg s$, MdQxov 0ov- 
QLOV xal AsvxLov 0OVQLOV, stL 6s Avlov no6tov(iLov 
ocal yJsvxLOV ylovxQ^tLov nal MdQHOv Qd^LOV xal Asv- 40 
HLOV no6tov(iLOV. snl 6s tovtcov %atd tr]V IlsXonovvr]- 
60V sysvovto GslGhol (isydXoL xal icataxXv6(iol x^Q^S 
xal nolsav dnLGtot. ovdsnots yaQ sv toig snuva xq6- 
voig sysvo.vto nd&rj toLavta nsQi noXsLg 'Ekkr]vi6ag, 
ov6s tav noksav avtdv6Qav dq)avL6(t6g., &siag tLvog 45 
ivsQysiag tr]V dnaXsLav v.a\ cp^oQdv TWf dv%Qomav (ir]- 
%avr]6a(isvr]g. snstSLVS 6s to (isys&og tf]g 6vnq)0Qdg 6 
icaLQog' ov yaQ r](iSQag 6vvs^r] ysvs6^aL tov osLGfiov., Iv 
f, 6vvat6v r]V toOg XLV^vvsvovtag (ior]&SLV savtolg, dkld 
vvxtog Tou ndd^ovg 6v(i^dvtog ai (isv olxiat dta t6 (is- 50 
ysQog ToiJ 6sl6(iov xataQQLntov(isvaL Gvvsxsovto, ot 
6s dv&QanoL 6Ld ts to GKotog xal to t^s nsQi6td~ 
Csag dnQog66xrjtov xat naQd6o^ov d6vvdtag sixov dv- 
tiXa(i^dvs6&aL tijg GatrjQiag. ol (isv ovv nXsiovg iva- 
40 noh]cp^svtsg tolg ntco(ia6L tcjv oiKLav 7]Cpavi6%r]6av' 55 
inLXa^ovGrjg 6' '^(isQag tLVsg i^snr]6av ix tc5i/ oixiav, 

39. 14. ctnQogdoKT^TCog om. I 18, moXiOQKiav] fisyaXrjv ad- 

dunt FI 30. NixoyiXrjg'] KonXT^g A d svvovxo?] Si' sv- 

vovxov Rcigkius 33. nQaivsatlvovs] TTQaivecTrjvovg Iv, TiQai- 

ViGrrjVOvg F 38. ^OVQiOV] ^QOVQIOV 9 ^ovQtov] 

^'QovQiov Q , om. A 44. ovdi ] ovts omnes 51. ovv- 

tXtovTo] Gvvixovvo I ut d92 LIB. XV. CAP. 48. %• 

itcd do^avrsg iy.TCzcp^vykvai rov y.lvdvvov iisl^ovc oial na- 
Qado^orsQK Ov^acpoQa 7iBQiEjt£6ov. T^g yccQ &aXarrr]g fts- 
rec3QL6&Bi6r]q tnl %olv nal nv^arog vibrjXov Bt,aiQo^svov 

60 %ar iHXv6^ri6av aTravrsg 6vv rdlg TtarQidiV dq)avL6&BvrEg. 
Eyhsro ds rovro ro Ttd&og tjJ^s 'J%aiag jrspt 8vo TCoXeig, 
EXixrjv T£ xal BovQav, d)v r)]v 'EXUrjv 6vvs^aLVE 
liByi6rov rcov aarcc rt]v 'J^aTav noXfcov B%Eiv d^icoua 

65 siQO Tov 6Si6^ov. tcsqI ds rav 6v^7trco[idrav (isydkrjg 
ov6r]g ^t]rr]6EC}g , ol ^iv (pv6LXol TtUQcavrai rdg al- 
riag rcov roiovrcov nad^djv ovx slg ro &Eiov dvacps- 
QEiv dlX' slg cpv6ixdg Ttvag aal %arr]vayKa6^svag tce- 
Qi6ra6Eig' oi d' sv6E(3ag diaasiiisvot TtQog ro Q^slov tcl- 

70 &avdg nvag alriag dnodidovdi toi? 6v^^dvrog, cog did 
^ECJv [i.rjviv ysyEVT] [i£vr]g ri]g 6vn(poQdg rolg slg ro &Eiov 
cc6E^t]6a6L' %EQL cov xal r][isig dxQi^ag dvayQdipat Ttst- 

49 Qa66[iE&a sv r(j xard [iSQog i6roQia. ocard rr]v 'loviav 

75 svvsa TtoXsig Si(69Ei6av noivrjv ucoLEi6&aL 6vvodov riqv 

Tcov Uavicovicov, Kal %v6iag 6vvQ"velv dgxdiag nal [isyd- 

?i.ag no6ELdcovL TtSQi rijv 6vo[ia^o[iEvr]V MvxdXrjv sv eqy]- 

Hcp roTtcp. v6r£Qov 6e noXs[icov ysvo[isvav tieqI Tovrovg 

' rovg roTtovg ov dvvdpiEvoL TtoLSiv rd IlavLcovia, [isrEQs- 

80 Oav rr]V TtavrjyvQiv sig d^cpaXij ronov ., og tjv 7tXr]6iov 
rijg 'EcpE6ov. TtE^i^^farnEg dh &scoQovg IIv&codE %Qr]6[iovg 
sXaftov dcpidQviiara Xa[iEiv dTCO rav dQ%aicov %aL tcqo- 
yoviKcov avrolg |3ci)^a(uv s^ 'EXinr^g rr]g sv rco rors [Csv 

85 'loitviag vvv ds 'A%tttag xaXovusvr^g. ot [isv ovv "lavsg 
aard rov %Qr]6[i6v STtsiiipav sig 'J%at'av Tovg Xr^tpoiiEVOvg 
rd aQidQv^iara ' ovroL 8s TCQog t6 kolvov rcov 'A%aicov 
dLaXsx^svrEg sitSL^av dLdovaL rd d^LOV[isva. ot ds r^v 
'EXixrjv OiKovvrsg , E%ovrsg TcaXatov Xoytov ori xors aiv- 

90 6vvev6ov6lv orav "Icovsg etcl toi; ^co^iov rov IIo6si6co- 
vog &v6a6iv , dvaXoyLi,6[isvoL tov %or]6[i6v, dvrsXsyov 
Tolg 'Ico6l tcsql rcov dcpi6QV[idrcov, Xsyovrsg [li] holvov 
Tcov 'A%aLcov dXX' Wlov avrcSv sivaL ro rs^isvog ' 6vvs- 
TCQcnrov 6s rovrocg ocal ot rrjv BovQav olaovvrsg. rcov 

95 6s 'A%aLcov aotvcp 66y[iarL 6vy%coQr]6dvrcov., ot [isv "Icovsg 
s%v6av S7CL rov ^co[iov roij no6SL6(ovog v,urd r6v %Qr]- 41 
6[i6v, 01 6' 'EXLKslg rd %Qtj[iara 6LaQQiipavrEg rav Ico- 
vcov Tovg T£ ^EcoQOvg 6vvr]Q7ta6av i^6E^r]6dv rs Etg ro 
9eL0V, dvd'' (bv cpa6L ^r]vi6avra rov IIoCSL^cova did rov 

40. 58. &aXccTTr]g] ^aldGai^g omnes 62. nsQl] tnl L 

(53. ^EXiY.riv] liliri 'EXUr^v xs 12. Iv rrj A, caeteri xrj 

83. kv rw astcnisco notavit Stephanns 

4J. 97. xQrjfiatu] scribenduiu videtur &vnavcti 99. cpaeil 

tprjat AK, oiu. F 1 LIB. XV. CAP. 49. 50. 

(j£t(?,uov xal rov xaTax2.v(}}iov rag aGB^ovdccs noXiis Xv- 100 
^rjvaO&at. rov 6' i/, IIo6Hd(5vog ytyovivaL ri^v fiijvLV 
rais Tiolecl cpaCiv i^cpavHq aTtodei^eis vnaQXuv did to 
Tcov 0Bi0nav xal rav xarax^v6(icov rovtov rov Qeov 
i%HV diuXilcp^ai rnv i^ovOiav, xal did ro doxslv ro na- 5 
%ai6v rrjv IliXojiovvr^Gov olx7]TrjQLOV yeyovivaL IIo<jSLdcj^ 
vog, xal rfjv ^coQav ravrrjv cjstcsq LEQav rov IIodSLSda- 
vog vo^L^BG&aL, xal ro 6vvolov ndCag rds iv HeXonov-' 
vr'j6cp noXsLg fidhGra riov d^avdTav rov &£6v rL^dv 
rovTOV. ytQos ^£ rovTOLg rr]v ntXoTcovvriGov xard ^d— 10 
^ovs e%eLV ^sydka xoiXcj^aTa xal 6v6zd6tLS vSaTav va- 
fiaTLatav ^sydXas- sivaL yaQ iv avrrj dvo Ttora^ovg 
(pavsQOVs QSovTtts vjio yrjv o rs yaQ tcsql ^svsov ito— 
ray-os sls rr^v yt]v xaTadvo^svos iv rols TCQOriQOLS %q6- 15 
voLg '^<pavit,STO, rav xaTU yijg ccvtqcov avTov vzobsxo- 
fiivcov, o T£ tcsqI ro Hrv^cpLOV slg to %d6na xaradvo- 
lisvog inl 6Laxo6tovg CTadiovg cpiQsraL xsxQvn^ivog xarcc 
yrjg xaX naQa riqv rcov 'jQysicov Tcohv s^Lrj6L. scQog dh 
Torg siQrjfiivoLS Xiyov6LV otl nXr]v rav d6s^rj6dvTCJV ov- 20 
dsls dklos 7CSQLS7ts6E rfj 6v^cpoQa. xal nsQL ^sv rcov ys- 
voiiivav 6SL6^av xal xaraxXve^av ttQxs6&ij66n£&a roLS 

Qrj9SL6LV. 

'En' ciQXOVTos d' *A%riVYi6LV ^AXyiL6\fsvovs 'PanatoL "® 
(isv dvTi Tcov vndtav x^^^^QXovs xaTi6Trj6av oxrco, Asv- ^5 
XLOV OvaXsQiov xal TIotcXlov "Ayxov ., stl 8s rdCov Ts- 
QSVTLOV xal AsvxLQV MsvTjvLOV , TCQos ^s TOVTOLS FdCov 
Z^ovXniXLOV xal Tirov TlaTCLQLov xal yhvxLOV AlyiiXLOV 
xaX Qd^LOV MdQxov, nuQa 6s 'HXslols 'OXvpiiCLds r/X^rj 30 
SsvriQa tcqos rals sxar^v, xaO'' 7]v ivixa 6td8LOV 2ld- 
[lav &OVQLOS- inl 6s rovTav , AaxsdaL^ioviav sti] 6xs- 
66v TtsvTaxoCLCi ri]s 'EXXd6os ixovTav rr]v rjysiioviav, to 
&SLOV 7tQ0S6i]fiaLVSv avTois rrjs dQxrjg rijv dno^oXrjv. 35 
dj<p^r] fisv yuQ xard rov ovQavov inl noXXds vvxrag 
2 Xannds fisydXtj xaofiivi^, dno toiJ Cx^j^aros ovofiad&sl^ci 
nvQivrj doxig' ^ixqov 6' v6tsqov fjTTTj^ivTsg ot 2JnaQ- 
ridTaL naQa66^ag [isydXr] ^dxy Trjv rjys^oviav dni^aXov 
avsXni^Tag. 'bviol ds Ta5v q)v6Lxav rr]v yivsCLV rijs Xa[i- 40 
7td6os sls (pv6ixds alTLag dvicpsQOV, dnotpaLVo^svoi rd 

3. Tcov KCTaK^wc^eov] jtaTaKAvC/ttcuv F 14. xaTadvo.usvog posl 

XQovoiq ponit F 16, ZzvfKptov] Szvfitpriv AHLQ 18. xcl 

om. F 21. rrj GV(j.cpoQS. oui. F 26. "AyKOvl uyyov F, 

orn. A 27. rdiov ] rvalov AQ TiQivriov nal AiVY.iov 

om. A MtviQVLOv] Mivoiviv^v F 28. rdiov om. A 

y-al — 29. AsvKiov om. A 29. UciniQiov] ITanvQiov libri 

itnl iilu^iov MuQ-Kov om. A: ^u^iov Rhodomannus : libri ^Xd^iov 
36. Y.ao^ivi^] gcribe naionivTj 

64 994 LIB. XV. CAP. 50. 51. 

xoiavta tpavTu(Siittta aaTtjvaynadaivag yivi6%ai ^povoig 
(OQL6}isvois i Jtat 31BQI tcov TOLOvtcJV Tot'$ T£ tv Ba(iv~ 
KavL XaXdalovs nal Tovg alXovg aGtQoXoyovg jiolov^s- 
45 vovg 7tQ0QQ^6BLg svaQyBig l7tLTvy%dvBiv ' rovg da [irj ^av- 
[idlBLV otav yBVt]TaL tl tolovtov, dKK' sdv (irj yBvrjTai. 
XKT : rdg Idiag txdCTCJV utBQiodovg, alovtoLg XLVtj^sGt 
xal (poQalg coQLGfiBvaLg rav GvvTBkov^Bvav. t^v d' 

50 ovv Xa^ndda toGavTi]V BGirixBvaL XafiTiQotijta aal dvva- 
fLLV TOV qpfcjrog tJgT' BJiL tijg yrjg Gxidg tcolblv naQanX^- 
Ciag ry (jbX^vi;]. xard di TOiiroi;? rovg xQovovg '/4Qta- 
^BQ^r^g 6 ^a0L?.Bvgy OQav TtdXiv raQatro^iBvyjv rrjv 'EX~ 
Aa:a, JtQBO^Big dTtiGtBiXB, TtaQaxaXcov 6vXXv6a6&aL rovg 

65 BfK^vXiovg TtoXsfiovg xal Gvvd^BOd^aL %oivi]V BiQrjvrjv nard 
rdg o^oXoyiag dg %q6tbqov i^Gav nBnoLrj^BvoL. rav 8s 
^EXhjvav ndvtav aG^ivcog nQog8B^a{.ih'G)v rovg Xoyovg 
CvvB&Bvto 'AOivrjv BiQ^vr]v cd noXsig ndGai nXrjV &rj~ 
^aicov &rj^ai0L ydQ ^iovol rrjv Boioriav vno fiiav 

60 o:yovtBg CvvtBXBtav ov nQogBdiypriGav vno tcov 'EXXrjvcav 
did t6 ndGiv dQBGxBLV xatd noXLV yivBG&aL Tovg oQXovg 
xal rdg Gnovddg. dionBQ sxGnovdoL yBvrj^^BvtBg agnBQ 
aal nQOTBQOV Gvvbijov rrjv BoicoTiav tv rr] %aO'' avTOug 

g5 ^LO. GvvTBXBicc. Bnl dh rovtOLg ot yiaKBdai^oviOi naQo^vv^ 
<9'£VTfg, ByvaGav nBydXy dvvd^Bt GtQatBVBiv in avtovg, 
cog aoivovg noXB^iiovg' GcpodQa yaQ vcpBccQcovro r^v av- 
^rjGiV avtcov, ^^note rrjg oXrjg Boicoriag rjyov^svoL r^v 
TjyB^oviav f^g UndoTrjg xaraXvGcoGiV, BniXa(i6{iBV0L tcaL- 

70 QOV' BV T£ yaQ roig yv^vaGioLg GvvBxag dLaTQi^ovTSg 
iVQCoGTOi rolg Gco^iaGLV vnrJQxpv xal cpvGBL cpLXonoXBnot, 
%a%BGTcoTBg ov^srog B%vovg 'EXXrjvixov ralg dvdQsiaig 
iXsinovTO. Biyov bs xal rjyBfiovag imcpavBig raig aQB- 

75 Tttlg noXXovg ^bv %a\ dXXovg, ^syiGtovg ds TQSig, 'Ena- 
[i£iv(6v8av xal FoQyiav, btl 8s %aL ITBXonidav' ^ rs no^ 
Xig rav &r]^aLav 8id rfjg tcov nQoyovav ImcpavBiag Iv 
tolg 7jQaiKGig xQovoig cpQOvrjfiatog i]vnXr]Qr]g xat ^syd- 
Tiav coQBysTO nQayfidrav. aard iisv ovv tovtov tov bvl- 

80 avTov ot JaKshai^oviOL naQBGxBvd^ovTO nQog rov noXs- 
[lov aal dvvd^Big xarsXByov rdg ^bv jroAtrtxag, Tag 8s 
staQa rav Gvfifxdxav. 

51 'Ez' ccQxovtos 8* ^A^YivriGi ^QttdLxXsidov 'Pa^ittioi i3 48. Tcov cvvtsXoviiivtov] evvTtXovftsvug Hnskiua, dndvTmv cvvts- 
2ovu£va>v Rhodonianniis 56. toHv S K, caetcri twv Ss 

72. avdgslaig AHI, caeteri dvSQayadiULg 75. Foq- 

y/ttv] V. ad p. 32. 91. 79. iviavTjv] y.aiQov L 

43. 83. ^Qaemltidov] ^QaadiiSov L LIB. XV. CAP. 51. 52. 995 

xate6T7]6av kvtX xav vnatcov xihaQxovg oktcj, JlonXiov 85 
Mdvkiov xal rdiov ^Eq£Vovxiov xai rdCov 2Je^tov xal 
Ti^eQLOv 'lovXioVy Irt 61 ylevxiov 'JX^iviov xal UoTtXcov 
TQf^cSvwv ical rdCov MdXXiov^ tiqos ds tovtoig Atv~ 
xiov 'Avd^eCtiov. enl de tovtav ot ^ev &rj§aLoi, eaanov- 
6oL ysyovotsg i^vayKdG&rjOav dvudE^a6&aL (lovoi rov 90 
ctQog AaHhbaL^ovlovg jioks^ov ovSefiLa yaQ t^^v tioXsl 
(}V(i^axii<iaL dLU to Jid6ag GvvtE&ELGQ^aL tfjv xoivijv sl- 
Qrjvtjv. ot Ss AaKsdaifiovLOL, (iova&avtcsv tav ©tj^alcov, 
l-xQLvav TtoXsfiSLV avTolg xal tdg @}](iag E^avdQano8i.0a- ^S 
CdaL. cpavEQCcg ds ov^rjg trjg tav AaxE8aL(iovic3V naQa- 
CHEvrjg^ nal tav ©rjliaiav SQr](icjv ovtav <3v(i(idxG)Vj 
ccTcavTsg vnsXdfi^avov avTOvg Qcc8Lcog vno tcov ^JnaQTLCc- 
Tc5v icatanolEfirj&r^vai. SconsQ svvoiKug sxovtcav tcrn^ 
'BXXr]vc3v nQog tovg ©rj^alovg Cvvrjlyovv avtoig 5;rt 100 
Talg nQog8oxco(iEvaig 6v(icp0Qaig' ot 8' dXXotQLGjg sxoi'- 
rsg nsQLxaQslg i^Cav^ cjg avtixa (idXa tcov Qrj^aicov s^ait/- 
dQano8LO&r]Goiisvcjv. tsXog 8' ot AaKs8ai(i6vL0i nokhjv 
bvvay.LV naQa6KSva6d[Lsvoi naQsScoxav avti]V KXso(x§q6' 
xa Tcj ^aCLKsl^ xal nQcotov (isv nQoanictsLXav nQtC^SLs 5 
iig &r]liag, nQogtdtTOVTSg dnd6ag tdg sv ty Boicotiq: 
noXscg sdv avtov6(iovgy JHXataLag 8s xal &s6nLdg ol:kL' 
t,£iv xal tr]V xcoQav tolg nootSQOv ysyovoOL nvQioig d^co- 
xata6tr]6aL. dnoxQLvafisvav 8s tcov &r](iaic)v cag ovt* JO 
ccvtol noXvnQay(iovov6L tcov xatd rrjv AaxavLKrjv ovt* 
BxsivoLg dnts6^aL nQoqrjxsLV trjg Boiatiag, ysvo(iEi'av 
6s toLovtav dnoxQi6sav\y ot Aaxs8aL(i6vLOi tov KXs6(i~ 
^QOtov sv^vg s^ins(i^av (istd trjg dvvd(isag snl tds 
@r]^ag' ot 8s tav Aaxs8ai(ioviav (}V(i(iaxot 7CQodv(iag 15 
BLXOV slg tov n6lE(iOV, lXnit,ovtsg (irjt' dycova (nqts (id~ 
%r]v s6s6^ai, dXX' dxovLtl tcov BoLatcov XQatr](3SLV. ov~ 52 
xoi yisv ovv TtQodyovtsg as '^xov slg KoQcovsiav , xare- 85. Muvtov llbri «kI et 'EQSVoiSyiov val Tdiov om. A Si^etov 
lihii 86. 'lovhov om. A 87. 'AX^iviov Livius, cum seq. ■na.l 

HonXiov om. A, caeteri Aa(iiviov TQi(ic6viov] Tqi^coviov AQ 

■nttl rdiov MdXXiov (^MdXiov FK) om. A 92. ovvrf.&H'- 

cQ^at Ueisldus: libri GvvtibsS^ai 1)8. ivvo'Cy.cSq i%6vtcav] ol 

filv ivvoiKcos ixovtig scrlbcndura videtur 2. /ittXa] v.al fidXot 

L 5. TiQoaniaTsiXav] tiQoganiatttXav AL (i. nQogtdt' 

Tovrss] TiQogtdttovtag L 7. TlXataidg I, caeteri TlXatatiaq 

8. %ianHdg F 10. tc^v] scribe ti rcov : v. ad p; 447. 

89. 11. orr' FIKL, cactcri praeponnnt ovtcog, quod aste- 

risco notavit Stephanus 7tQogt]Hiiv AFHIK, caeteri srpogryxst 

12. zotovtcov tcov ] TCov oni. AFIL , asterlsco notavit Ste- 
plianus dnoKQiCicov ora. L 1(5. dXX' dnovitl] dXXd 

KOivyJ AFKL 18. KoQoavnav Wesselingius : Ilbri XcctQorvsiav 996 LIB. XV. CAP. 52. 

20 CTQccroJiidsvGav xal TOt'S xaQvOtigovvtKg Ttuv (Juji/j^a- 
ycov dva^iBvov. ot ds @r,^aioi 8id Tr]v TtagovOiav rav Tto- 
Asfiiav eip}]<pLOavto rsxva ^iv xal yvvalxag slg 'A&rivag 
vjitxd^EO&ai, avtol 8' 'E7ta^SLVc6v8av GtQatjjyov iko^svot 
rovrcp rd xard rov TioXf^iov s:t£rQ£ipccv., ovnTtaQovrav 

25 avrco ^oicoraQxcov f|. 6 5' 'E7ta[.iSLvc6v8ag 7tav8)]}i£l Tovg 
©tj^aiovg rovg sv tJXlxUc Otnarstag ovrag xara?.st,ag slg 
T)]v ^c(xt]v xal T£ov dkXcov Boicorav rovg svxfsrovg, 
ytQorjys ry]v Svvaiiiv Ix rav ©)]^av, sicov rovg Ovanav-H 
tag ov Ttksiovg tcov s5.axLgxikLCov. xazd 8s ri]V rtjg tco- 

30 Xscog st.o8ov rcSv OrQarLcotcov 7to?doig s8ols SvgxsQ)] 0)]- 
^sicc (pav)]vat rc5 OrQatoTtsdtp. tcsqI ydQ rdg TcvXag 
aX)]vt)]0£ roTg ^sqI tov 'E7ta^SLvc3v8rxv xijQv^ rvcpXov dv- 
dQu d7to8s8Qax6ra xo^lt,cJv, xal xa&djtSQ rjv SL^LofxsvoVy 

35 clv)]y6Qsvs x)]Qvrrcov ^)jr' s^dysLV &)]^)]'&sv ^n^r' dcpavl- 
t,SLV , d?X aTtdyovra 7td?uv dvccOc6t,SLV. ot [isv ovv tcqs- 
0PvrsQni rav dxovovrcov rov x)]QVXog olcovov STtoLOvvro 
TOt) ^sXlovrog., ot 8s vscorsQoi r^ovxcav sixov, Xva ^rj 
do^aoc dta 8sLXlav aTCorQSTiSLV tov 'EjtafiSLVc6v8av rijg 

40 GzQarsiag. 6 8' 'E7ta[iSLvc6v8ag TtQog rovg ?,syovras JIqoq- 
kx^iv 8sl rolg olcovolg siTtsv 

slg olcovog aQLOtog dfivvsodai ^tSQl 7tdrQy]g. 
ravrr] 8s tj) 7taQQ)]0Uc xara7t?.)]t,aasvov rov 'EnaastvcoV" 

45 8ov Tovg svXa^ag s^ovrccg stSQog olavog scpdv)] 8vqxs- 
QsOrsQog rov jtQotsQov. 6 yaQ yQajj^iarsvg TiQOrjysv 'sxav 
66qv xccl raLviav S7t' ccvta., xal 7tQosO)][iccLVS ro TtaQay- 
ysX?.6[isvov V7t6 rav rjysaovav 7tvsv[.icctog 8s ysvotisvov 
dvvs^r] r)]V raiviav dTtoOTtccOitijvaL tcsql rLva Gr)]X)]v scps- 

50 GtcDOav rdcpcp ' i]Gav 8s sv toj to^toj toitoj rs&afifisvot 
TLvsg Aaxs8aL[i6vLOL xa\ nsXo7tovv)']0L0i , o'i [ist* 'Ayr]6i>- 
Idov GtQarsvOccvrsg srsXsvt)]Oav. rcov 8s TtQSO^vrsQav 
XLVsg 3td?.LV svtvxovtsg 8LS[iaQtvQavto fi?} jtQodysvv ri]v 

55 8vvap.LV cpavsQcog rcov ^scov jcwAucVtwv 6 d' ov8sv av- 
tolg dxoxQcd^slg jtQoijys ro GtQatoJtsSov , r]yov[isvog rov 
vjtsQ xav xaAcjv XoyLGicov xal t)\v vitsQ toji' 6ixaiav 

20. 0r]^a7oi] 'AQypaloi A 22. 'EitatisivcovSav Iiic et postea 

F 2(). argazstas Scliaeferus : libri ezgaTi ag 

44. 2;?. ^v(if:avTag F 32. TvqiXov] SovXov Diar. Clasa. 

XXX. p. 372. : ita civdga e?t otiosnm , qnod Keiskius , servans 
TuqpAoV, in dvSQanoSov mutabat, non ofFen»us sequcnti dnods- 
SQaKOTa 33. Koiit^mv y.ul om. A firj' dcp. FI, cae- 

teri firjS' dcp. 38. dnoTQinstv Wesselingius : libri dvuTQS- 

nsiv ^ 39. GTQaTsiag] CTQUTing L 40. Ssl] Ssiv \\eg- 

selinf^iua 4.1. nQOTSQOv] wqotsqov A i(j. citoj ] hav- 

TcJ F^ 47. xai 7TQ0£a)]ii(xiv£] nai oui. FL 50. Tdfpcp] 

T§J xu^ip FK LIB. XV. CAP. 52. 53. 097 

fiv^fit]V atQETOtfQav iivtti tciv TtuQovrav Qri^doiv. 6 pLtv 
\ ovv Ejca^ELvavtuq mq)iXo6o(p7]xcc)g XKt Torc; tv naiSdcr 
JioyiC^iolg SfKpQOvcog 'K^Qt^Ga^svog TiaQavzlKa filv vno nok- 60 
Acov nsfLipscjg hvx^v, vatSQOV ds dicc tav xatoQd^ofidtciv 
do^ag GtQazrjyLxy GvvsGsi diacpSQSLV yt,syi6xcov dya%av 
aXxiog eysvsto ty TtaxQidL. sv&vg yuQ TCQoayaycay tr/v 
dvva^LV, xal TtQOKataktt^o^&vog ra scsqI tiiv KoQCOveiav 
6xsvd, iiaxs6xQaxo7is6sv6sv. 65 

'O 6s Kkso^^Qorog 7tv&6{isvog tovg xols^iovg TtQO- 53 
narsLXricfjsvaL rdg naQoSovg, ro ^sv ravx-^] noLSi6%ai tj}v 
dLs^odov dnsyvGij noQSv&slg 61 ^id T^g fJ^coxidog, ocau 
Sls^sX&cov tijv 7taQa&a?Mxxiav 686v j^^alsmijv ov6av, sve- 70 
(iaXsv sig trjv BoLcatiav dxivdvvag' sv TtaQoda 6s tLVCc 
tav 7toXi6(iuriav %siQa6d(isvog x«l tQirjQav syxQatrig 
iysvsto. (tsrd ds tavxa icaxavxt]6ag slg rd naKov^isvcc 
AsvxrQa xats6tQaxo7ts6sv6s xai tovg 6tQaric6rag sx rrjg 
66oL7COQiag dvs?id{i(iavsv. ol 61 Boiarol itQodyovrsg STtl 75 
iorovg noXs^iiovg, cSg i]yyL6av avrolg xal ?.6(povg rLvdg 
vnsQ^akovrsg dcpva •Katsvori^av tovg AaKsdaLfiQviovg 
STCSxovrag dnav t6 AsvatQLXov ns6iov, %axsn?.dyr]6av 
Idovtsg To (isysdog trjg bvvdfjisag. 6vvs6QSV6dvxav 6s 80 
Tcov ^oiataQxav y.al §ovXsvo(isvav noxsQOV XQrj (isvslv 
xai nQog noXkanXa6iova 6vvafiLV ^LayaviL^s^Q^aL , ij t>]V 
dvaxcoQr]6LV noLi^^d^isvoL sv tonoig 6s'i.L0ig 6v6tr]6ovxat 
Tjjv fidxr]v., Etvxov ai yvajxaL t&5v i^ysu6vav X6aL ysvo- 
fisvai. s^ yaQ iivxav ^oiaraQyav rQslg (isv coovro 6slv 85 
dndysLV^ rr]v 6vva(iLV, rQSig 6s (iSvsLv nal 6Layavit,s6%av, 
iv olg r]V xal 6 'Ena(iSLVciv6ag ^vvs^aQid^^iovfisvog. dno~ 
Qiag 6' ov6r]g (isydXrjg xal 6vgxQirov rav ^oiaraQxav 
6 s^8o(tog rjxsv, ov nsi6ag 'Ena(iSLvav8ag 6(i6^r]cpov sav- 
ra ysvs6%aL snQorsQr]6s trjg yvofirjg. 6 (isv ovv vnsQ 90 
tav okav dycov tovtov tov tQ6nov sxvQco&r]. 6 6"Ena- 
fiSLVcov8ag OQav Toug 6tQatLaxag 8sL6L8aL(iovovvtag snl 
toig ysyov66L 6r](isioLg, scpiXatL^islto Slu trjg I8iag snL- 
voiag x«l 6rQarr]yLag (isra^slvaL rdg rov n?.r]%ovg sv- 
Ka^sLag, ^LonsQ tLvav nQogfpdrag naQaysyovorav ix 95 

63. jiJ^S^vff] (vdv L TrQOCiyciycov] nQOuyciYOfisvos Ty ngoa- 

yofxevos IK 67. TavzT] \ zavTrjv I 68. dci^oSov] t|o- 

Sov A 71. iv TcagoSm] TtuQoSu) A 72. iyivezo AHLQ» 

caeterl ysvofitvog naQrikbs 

45. 7J). ISovTse FIQ, caeteri tiSorsg 82. Siaycavt^fc9ai 

inter xat et ngog ponunt FIK 83. Ss^io7g} vnsQSs^ioig Reii*- 

kiua cvari^oovTat. IL, caeteri cveT^acovTni 85, yctQ 

ovTcov] yag nagrjvTCOv Schaeferiis 8!). ofioiprjcpov Rhodo- 

mannuH: libri ofioipvzov fJO. inootiQTjas Wessc-Hngius : libri 

nijotzEQTjat yi. d d' 'Enufi.] 6 litp ovv 'Ena/j. L 998 LIB. XV. CAP. 53. 54. 

0f]pav £7C£l6sv djtSLV oti rd xara tov vsav tov ^HQa- 
xksovg onktt nagadoi^cog acpuvij ykyovB^ nai Koyog ev 
raig ©iq^aig 8ia8k8otai ag tav ^qcocov tav aQiaiov 
100 dvBiXiqcpotcov avrd lial ^orjQ^slv rolg BoLCOtolg dTCsXt]kv- 
&6to3v. dkXov 6s natsGtrjGsv cag aTCo TQocpcovlov TiQog' 
q)dt(og dva^s^rjxota xal Xsyovza dLoti TtQogtstaxsv 6 
^sog avtoig, otav sv AsvKtQOig VLX^6a6LV , dycova ti- 
^svaL /ICl ^aGLXsL GtscpavttTjv' dcp' ov 6i] BoiaTol tav~ 

^ tr]v jcoLOvdL tijv naviqyvQLV sv As^a^sia. Cvvi^QyrjGs 6s 

^ JCQog ravtrjv tiqv STtivoLav AsavdQiag 6 UjcaQtLatrjgf ns- 
q)Svycog ^sy sx Aaxsdai^ovog, tots 6s GvGtQarsvov Or}- 
^aioig, ovtog yaQ sv sxxlrjGicz TCQoaxdslg dTtscp^vato 

10 nalaLov sivat Xoyiov rolg UjcaQrLdraig ott rors rr)v 
ijysfioviav djto^aXovdiv orav sv AsvmQOLg vno &rj- 
^aicov '^ttrj&cjGL. nQog^l&ov ds ta 'Ena^SLVCov6a %a\ 
XQr]6^ol6yoL tLvsg syxcoQLOL, Isyovtsg ort nsQL tov toc- 

15 (fov rcov AsvntQov xat Z!Ks6dcov ^vyatSQav ^sydXy 
Gv^cpOQa 6sl nsQLTCSOsLV Aazs6ainoviovg ^id Totaurag 
alriag. AsvarQog i]V , dcp' ov rd ns6iov tovto sC%s tr]V 
nQogr]yoQiav. tovtov QvyatSQag xal Z!xs6d6ov tivog 
6{ioiag KOQag nQsO^sig Aaxs6ai^oviav s^idoavro ' at 6a 

20 v^QiGd^slCai tY]v 6vi.icpOQdv ovx. svsyxaGaL , t|} natQi8i 
rr] nsiiifddr] rovg v^QLOtdg xataQaOd^svaL tov ^iov av^ 
roxsiQia xats6rQSil)av. nolXcov 6s xal dXXav tOLOvtav 
Xsyo^svaVy xal tov 'Ena^SLvc6v6ov Cvvayayovrog sxxXr]- 

25 (riav, xat rovg CrQancorag roig olxsiotg Xoyoig nQorQS- 45 
il^aiisvov nQog rbv dyava., ndvrsg fisrsd^svro rdg yva- 
(iag, xal rrjg nsv 6sL6L6aL{ioviag dnsXvd^r]6av , nQog 6s 
riqv nd%r]v sv^aQOslg ralg ipvxalg xars6rr]6av. 'r]l%s 6e 
y,a\ 6viifiaxia xard rovtov rov aaLQOV rolg 0r]^aioig 

30 naQa ®srraXav , nst,OL jisv %iXLOL xal nsvtax66LOL, Ln^ 
nslg 6s nsvrax66LOL, av i^yslro 'Id6av. ovtog snsL6s 
rovg T£ Boiarovg xai rovg Aaxs6aLnoviovg dvoxdg noL' 
iq^dexfaL, xal rd naQdXoya rrjg tvxr]g svXa^rjd^^vaL. ys^ 
vofisvav 6s tav 6nov6c5v KXs6^^Qotog dvst^sv^s ^std 

S5 tr^S 6vvdiisag sx rrjg BoLariag, xal dn^vti]6sv avtcp 
aXXrj dvva^is ^sydXr^ Aaxs^ai^oviav x«l xav ov^^dxcav 2, SioTi] post lioc Inserunt HIi f|ca t^s TIsXoTtovv^GOv tu Asv- 

XTQa: ,,credo glossam cssc, qna Leuctra haec distinguaiitur ab eius~ 

dem nominis aliis in Peloponncso. J id. Plut. Pelop. p. 288." VyKssET,. 

y. asTsqp/JvaTO Wesselingius : libri dnicprjvs ro 11. 

dno^ctXoveiv'^ dno^dXwatv L 11. vno 0r]^aicov om. I 

18. ActKidaiiioviayv] AaKiSaifiovioi FI 

46. 28. xoii (hoc ora. L) 6r]§aiois post Gvnf.ia%ia poniint 

FIK Sl. iTiHGB A, caeteri z' EnuGs Boia^vovs] BokotusF LIB. XV. CAP-54. 55. 909 

* ^yovfiivov *AQ%i8a^iov rov 'AyijdiXdov. ot ydg EiCUQttd- 
rai ^EGiQOvvTfg rr]v itoi^orrjta rav BoLcotav, xal rd 
l&Qd6og Ttai ri]v aTiovoLav svXa^ovfiEVOi, r^v SivtiQav 
dni6tdlnBL6av dvva^uv, "va toJ nlri^u rav ayavL^o^s- 40 
vav nsQLyivcovrtti ro^g rav noXs^iav roXfirjg. GvvEXd^ov- 
6av 6' elg ravzo tav dvvdiiecov atoxQov iivai vjisXa^ov 
OL ylaxsdai^iovLOL dedLsvaL rdg rcov Bolcotcov aQsrdg. dio- 
TtiQ rdg onovddg jtaQ' ov8iv rjyt^Gd^isvoL ^iEtd TtoXX^^g 45 
TtQo&vfiiag dvExa(i\l!c<v slg AsvxtQU. stoi^cov d* oVrwv 
xal rcov Boicotav TCQog xt]v ^dpiv, it,stttttov d^tpotSQoi 
rdg dvvdfisig. -g, 

Kal naQtt (isv TOtg jlttXsSaL^ovLOig ot dcp' ^HqkxXs- 
ovg ysyovotsg rjys^ovsg std%9rj6av Itcl rcov ■x.SQdicov, 
KXfo^^Qotog rs 6 ^aGLXsvg xal 'AQ%i8aaog 6 'AyrjGLXdov 
rov ^a^LXscag VLog, naQd 6s roig BoLtoroTg 'Ejtaiisivcov- 
6ag iditt rLvl aal nsQLrrfj rd^st, xQijCdfiSvog dLtt r^g 
Idiag GtQtttrjyiag 7tSQLsnoL)'j6ato tr\v nsQi^oritov vixrjv. 55 
sxXs^d^svog yaQ s^ aTtdoijg tijg Svvd^sag tot)? ttQidrovg 
tnl ro stsoov (iSQog sOvrjCs , ^sQ' cov aal avtog susXXs 
SLttycovi^sobttL' rovg d' do^svsGtdtovg snl ro stSQOV 
xsQttg rd^ag naQi]yysLXsv avrolg (pvyo^tt%SLV «at nard 
ri]v 'sffoSov rav noXs^icov sk rotJ xar' oXiyov vno%co~ 60 
QSLV. 6l6 xal Xo^ijv noLr^6ag rr^v tpdXayytt ra rovg tnt- 
Xsnrovg 's%ovrL xsQarL syvco XQivsLV rr]v {xd%fiv. ag d* 
ttL rs cdXnLyysg sCi^fiaivov nttQ' dfKpotsQOLg rd noXs^i- 
XQV xttL xtttd rijv nQc6tr]v 6qhi]v OvvrjXdXtt^av at 6vvd- 65 
fiftg, ot ^sv Aaxs8aL[i6vLOL tolg xsQaCLV dfKporsQOLg 
inrjyov (ir^vosidsg ro 6%rj(itt trjg (pdXayyog nsnoLrjxo- 
rsg, ot 66 BoLcarol ra (isv stsQco xsQati vns%c}Qovv, 
xqj 6s stSQcp 6q6(1(P Gvvrjntov tolg noXsfiioig. (og 61 
Cvv^ipav dXX^Xoig slg %SLQag, ro (isv nQcotov sz&v(ic)g 70 
d(iq)otsQcov dycovL^o(isvcov lo^QQonog rjv jj ^d%rj, (istd 
6s tttvttt rcov nsQL rov ^Ena(iSLvcov8ttv dLa ts rrjv aQsrijv 
47 xal rrjv nvxvorrjrtt rrjg rd^sag nXsovsxrovvtcov noXXol 
tcov IIsXonovvrjGLCSV dvrjQovvto. ov yuQ vns(isvov vns~ 
vsyxttL ro ^dQog rrjg rav snLXsxrcov dv8Qaytt^iag, dXXa 75 
rav dvrLCtdvrcov ot (isv 'smnrov , ot 8\ xatstQttv^itttt- 
iyOVto , _nd6ag tdg nXrjydg svavtittg Xa(A.^dvovtsg. scog 
(isv ovv 6 (ittOLXsvg rav Attxs6ttL(ioviav KXs6(i^Qorog 
kt,r], noXXovg s%av rovg CvvttCni^ovtag xal nQOxtv(tag 80 
nQo «TJtov dnobvrjCxovtttg , ddrjXog rjx» rj Qonr] trjg vi~ 
xrjg' insl 6' oiirog ndvra xivdvvov vno(i£vav ovx ij^u- 

53. 'EnafiivrijvSag post yorjaduhvoq ponit K et qui ^ETCUfitivcivSas 1000 LIB. XV. CAP. 55 — 57. 

varo ^iadttG^fai toi)? dv^KSrviyioTag , riQaLy.ag 8b iia%6- 

ft£t/os Ka\ nollois TQav^iaOi, n£QiTce6cov etsXBvtrjdB , xors 

S6 CvvdQo^rjg ysvo^evTjg TtSQl tou utrco^arog vskqc5v nkfj- 

56 &og IdcoQSViTt]. dvaQiiag 8b ysvofiBvrjg jtSQv to xsQag, ot 
/Li£v ^sqI rov 'EnayLsivcovSav ^aQslg syKSt^svoL roig AaKS- 

90 6aL(iovioLg to ^sv ytQarov rij ^icf ^Qa^v TtQOBCoGav sx 
xiig rdi,scog tovg noXs^iovg , ot dh Aaxsdai^ovLOL TtSQV 
tov ^aOLkscog dycovLCd^svoL kafiTtQcog tou ^sv Gcofiarog 
lyxQarsig sysvovrOy rijg 6e viKt]g ovk XdivOav lcpLxsa&aL. 
tcov yaQ STtilsjcrcov vTtsQ^aXXo^svcov ralg dv6Qaya%iaLgy 

95 xat rrjg dQBtfjg xal TtaQaxkt^Gscog 'Eita^sLvcovbov ■KoXld. 
Cv^^aXkofiBvrjg, fioyig sj^LaG&t^cjav ol AaKsdai^ovLOL, nal 
to fifv TtQcorov dvaicoQOvvrsg rrjv rd^iv 8lbKvov , to 6& 
tsXsvralov TtoXXcov dvaLQOv^svcov , Toi» 6b naQayysXXov- 
100 Tog riysyiovog rBrsXsvrrjKorog , Bysvsro TtavrsXyjg rQOTti] 
Tov OTQaroTtsdov. ot 6s TtSQL tbv 'Ejta^SLvcovdav InLy.sl- 
{itvoL toig (psvyovijL xal noXXovg rcov svavricov Karaxo- 
"^^avrsg, dTtrjvByxavro vinrjv sitLcpavsCrdrriv. Gvii^aXovrsg 
yaQ toig dQioroLg tcov 'EXXipcov, ««l Totg oXiyoLg tcov 
5 noXXaitXaCicov %aQa66i.cog TtsQLysvo^svoL, fisydXr^v 66^av 
ijt dv^QBia xarsKry]6avro. nsyiGtcov 6' snaivcov 6 Ctqu- 
Tt^yog 'ETta^BLVcovdag T^^LCod^rj, 6Ld tr^g I6iag dvdQsiag (id~ 
?.L6ta aal 6rQarrjyLiir]g CvvsGscog roug dvLnrjrovg '^ysfio^ 

10 vag rr^g 'EXXd8og xarr^ycovLGixsvog. sTtsGov d' sv rr] (idxr] 
tcov AaKB6ai(iovicov ovx sXdzrovg rcov rstQaMgxLXicov, 
tav de BoLorcov nsQL tQLanoGlovg. (isrd 6s ravra TtSQi 
ts rijg rcov vbkqcov dvaLQsGBcog nal rijg sig TlsXonovvri- 
Cov aTtaXXayijg rcov Aay,B6aL(iovicov C7iov6dg B7tOLi]Gavro. 

15 nal td fiBv tisqI ri]V iv AsvxrQOig fidxt]V Cvfi^dvru roL- 
ovrov sCxs rsXog. 

57 Tov 6' svLavCLaiov xqovov 6LsXr]Xv%6rog 'A&t]vr]Ct 
filv r]Q%s zIvsvLxr]rog , sv 'Pcofirj 6b dvrl rav vndrcov 
%LXiaQxoi %ars6rd%r]Cav rsrraQsg, K6'Cvrog IJsQoviXiog 

20 Kal AsvKiog QovQLog, sn 6s rdiog Aaciviog xal /76- 
nXiog KXoiXiog. snl 6b rovrcov Qr]^aloL fisydX]] 6vvdfisi. 
CtQaTBvCavres lic 'OQ%,ofisv6v &7ts^dXovro ^lv s^avdQa- 47. 9G. AfXKiS. aal ro] AuksS. t6 AFK 6. Jtarfxr/j- 

HavTo Reisliius : libri xarscrjjcaxTO : ei TtaQudo^ayg praemittit L 

1. TTJ^i iSioig avdQfiag ] t6 Ttjs ISiav dvSqiaq F 8. 

ijyFliiovas r;Js '£,Ua'dog] zcov 'ElXrjvaiv r^ysfiovag L 16. Ivl- 

ttVGiaiov} iviavaiov IL 'A&rjvrjat filv ^'K, caetcri 'A&i^vrjaiv 

IT, ^vsviKr]Tos] ^vgyiivrjTos HQ l^- TaTTKQSs] t£0- 

ectQis omnes 19. xal Asvxiog ^ovQtog om, A 2(1- 

rdtos om. A Atxivios F, caeteri Atxivvtos Klollios] 

Kihos FIK, caeteri KoiXtos 21. iiEyaXy SvvdfiH'] invertit F LIB. XV. CAP. 57. 58. IDOl 

^SitodLCccG^cci rrjV vcohv, 'Eitcciisivcovdov 8s 6v^[iovXsvdav- 
tog orc ttt 8ia tr^g dvdgslas KarsQyaGd^svta rrj cpilav- 
^QCJTtia dtacpvXatrsiv tovg T^g tav 'EXhjvav 7)ys^ovLag 25 
vQsyo^svovg, [isrsyvcaGav. diojtSQ tovg ^isv 'Oqxo^svlovq 
eig ty)v tav GvyiiidiGiv %coQav %atsta^av [isrd da tav- 
ta 0coxsLg xcd AircoXovg xal AoyiQOvg cplXovg jtoirjGafis- 
VOL trjv sig Boicotiav snavodov STioii^Gavro. 'Idcav de 30 
0SQdiv tvQavvog dsl [idkXov av^ofisvog sOrQarsvdsv 
sig ti]V AoxQida' nal trjv [isv 'HQaxXsiav tiqv Iv TQa- 
%Lvia did jtQodoOiag sldv dvddrarov snoirjCs, xal trjv 
jfwpav OiraioLg xal AlrjXtsvOLV sdcoQ^^Oaro. fisrd 6h tav- 
ta STtl tijv IIsQQaL^iav S7CLt,sv^ag tav Ttolscov tdg [isv 35 
XoyoLg q)LXav9Qc67iOLg TtQogrjydysto , tdg ds did tr^g ^iag 
i%siQaGato. tayy bs trjg dvvaOrsiag avrov 6rsQSov[is~ 
vrjg ot tT]v SsrraXiav oixovvrsg vcpaQc5vro tr^v av^rj' 
Clv cwrov nal ttjv nlsovs^iav. 

"Ayia bs Tovroig 7tQarro(isvoig sv trj noXsi tcav 'Aq- 40 
ysLOJv sysvsro oracJtg xal cpovog to6ovrog oCog nuQ^ srk- 
QOLg tav lEXXiqvGiV ovdsjtors ysyovsvai [ivrjfiovsvsrui. 
iyiX^Q^r] ds 6 vsatSQi6[i6g ovrog naQa tolg "EkXrjOc 6kv- 
taXcG^iog, dLU tov tQonov^ tov Qavdtov tavtrjg rv%cdv .^ 
trjg nQogrjyoQLag. rj 6' ovv 6rdGLg sysvsro dtd totav- ^^ 
tag aitiag. Tiyg nolscog tcov 'AQysicJV drjfJLOXQatoviisvrjg, 
%ai tivcov drjfiaycoycov naoo^vvovrcov to nXrjd^og xard 
tcov talg s^ovGiaig xa\ do^atg vnsQsypvtciv ., ot dia^al- 
Xoasvoi, 6v6rdvrsg syvcoOav v.ataXvGav tov drjnov. ^a- 50 
6avL6\fsvrcov 8s ttvcov sx tav 6vvsQyslv doxovvtcov , ot 
Hsv akXov cpo^r^^svrsg f^v sx tcov paGdvav ti}iaQiav 
havrovg sx rov ^^v [iers6Tr]6av , svog 8' sv talg §a6d- 
voig oiioXoyq^avtog xal ni6rLV la^ovrog, 6 fisv [irjvvrijg 55 
tQidxovra tcov snLcpavs6tdrav xarrjyoQrj^sv , 6 8s 8ij[iog 
ovx tkiy^ag dxQi^oog ajtavtag Tovg 8La(iXri^svrag dns- 
xrsivs xa\ tdg ov6iag avrav s8r][isv6s. noKXav 8s xal 
dkXav Iv vnoxl^iaig ovrav , xa\ tav 8r](iayaycov tl}Sv8s6L 
^Ln^oXalg 6vvr]yoQOvvrav , in\ to6ovrov s^rjyQLco&rj ro 60 
n?,rjQos cogts ndvtcov tcov zatrjyoQOViiivav , vvvav ftfv 48. 23. 'Eitccfiiviovdov Ss IK, et qui *E7tot[isiv(uvSov F, cae- 
terl 'ETtafiivcSvSov 24, dvSQiag F 15. post Siacpv- 

Aarrftv los. Scaliger addebat Stl, ante SiatpvXaTtfiv Schaeferua 

27. j^wpav ] noliv AH , inargn K 28. ^a^ius — 29. 

noirjGdfiivoi post aTiotijaavzo ponit F 38. malim vcpscoQcovTO 

41. ovdinoTS A, ov FIK, caeteri ovSincojiors 42. 

ysyovivat fivrifi.] invertunt AFIK 43. naQU tolg "ElXrjot, oni. L 

40. d' ovv] yoiJv onines 48. Tale i^oviiaig] t^ov- 

oiais.lK m. ntv fortasse delenium : jijtci(in6lXcov lleiskius 1002 LIB. XV. CAP. 5S. — 60. 

TCoXXav xal fisyaXonlovTC^v, xarccyvavai Q^avaxov. avai- 
Qe&Bvtav 6h xav dvvaTCJV dvdQcov jclsLovav ^* %iXlav 

65 nal dLaHOOiav aal rcov drj^ayayav avxav 6 drj^os ov» 
lcpsi6axo. dLo. yaQ x6 fisys^os xrjg CvncpoQag ot ^isv drj- 
^ayayol (po^rj^svxsg ^rj xv naQaloyov avxolg dnavxriGriy 
xrjg zaxr]yoQiag dnsGxrjGav, ot d' ox^ol do^avxsg vn 
avxav syy,axals?i,SL(p&ai , oial dcd xovxo xaQo^vvd^svxsg, 

70 dnavxag tovg drjfxayayovg aTtsyxsLvav. ovxol ^sv ovv 
agjiSQSL tcvog vsasorjOavtog daLnoviov ri^ij dQ^o^ov6r]g 
ti^aQiag sxv%ov, 6 bs drjfiog stavGafisvog xijg Xvxtrjg stg 49 

KQ Tjjz' 7iQ0V7idQX0V6av svvoLav dnoxatsOtr]. 

<-- IIsqI ds xovg avxovg ^Qovovg Jtvao^rjdrjg 6 Tsysd- 

trig stcslGe tovg 'AQ%doag slg fiiav GvvtsXsLav ta%% rjvat 
ical aoivrjv sxslv Gvvodov 6vvs6xa6av si, dvdQcav ^VQiav, 
xal xovTOvg st,ov6iav s%slv tcsqI scoksfiov nal scQr^vr^g 
(iov?iSvs0&aL. ysvofisvrjg da 6xd6sag ^sydlrig TcaQa xolg 

80 'AQxd^L, aal d^d xcov onkav dcaKQL^svxav xcov dLacps- 
Qo^svav, iroAAot ^sv dvrjQS&rj6av , TiXsiovg ds twv %t- 
7\.iav xat xsxQaxo6iav scpvyov, ol ^sv stg rr^v 2JndQX}]v, 
OL 3' stg xrjv IlaXdvxLov. ovxoi ^sv ovv sndo&svxss 
vno Tc5v Ilakavxiav vno tcov vsvL^trjKoxav s^cpayLd^&rj- 

85 6av ' Ofc d' stg x^v 2JndQt7]v cpvyovxsg snsL6av xovg Aa- 
asdaL^oviovg stg tr^v 'AQxadiav 6tQatsv6aL. dLonsQ 'Ayr]- 
eilaog 6 §a6Llsvg ^stu dvvd^sag %a\ tav cpvyddav svs- 
^aXsv stg trjv tav Tsysatav ^coQav dcd t6 ^okslv tov- 
tovg tr]g 6td6sas v.aL xrjg q)vy)]g attiovg ysyovsvai. 

90 noQ\tr]6ag fie fqv %coQav aal xy noXsv nQog^oXdg nocr]- 
6dnsvog aaTsnkrj^axo xav 'AQJcdSav xovg ivavxionQa- 
yovvxag. 

60 "A^ia 8s rovxoig ycQatto^svoLg ^Id6av 6 0sqc3v rv- 

95 Qavvog, 6vvs6sl ts 6xQaxt]yL'/cr] ^LacpsQav aal noXlovg 
xav nsQLoinav stg 6v\in,a%iav nQogayayopLsvog , snsL6s 
Toug OsxxaXovg dvxLnoLsl6^ai xijg xav 'EXXr]vav TJysfio- 
viag' tavxr]V yaQ agnsQ sna&Xov aQcxrjg nQOKsld^ai 
tolg dvva^svoLg avxrjg d{icpig^r]xr]6at. AaxsdaL^oviovg 
100 yd^ Cvvs^aivs stSQl AsvaxQci nsydXy Cv^cpoQu sisQins- 

fiS. 8\ oni. A dvSqav om. Ij 64. 8iay,06icav1 l|axo- 

GL(ov FIKQ 

49. 72. IvTxriq Schaeferua Melet. p. 128, : llbri Xvnris 
14. yfvxo/iJj^Tjs] Avnofiidrjq I 76. Tuxd^^vut AL, caeterl evv- 

rBtx9rjvui 77. iioXi(Mov] noXificov F 82. o2 5'] o 3 

F naldvTi.ov] UalaTiov K 83. TLaXavzicov]^ TlaXay- 

Tivav FKL 89. OTccasag] Gvardasayg L 93. o ^sqcov] 

6 XCOV ^SQCOV A 95. JISQIOIKCOV] nSQlOfHOVVTCOV FIKQ 

»50say«y6/ifro§ Schaeferus, Bpoj^yov^Evog AF, caetcri «Qosuyoiuvos 
D8. a^r^s om. L LIB. XV. CAP. 60. Cl. 1003 

jttOTiivatf 'j4&7jvalovg 61 fiovov tijg xata Qukartav ccQ' 
ytjg dvTexBC&ai' ■Grj^alovg ds tav nQarsiav d^iovg [irj 
ilvaii 'jQytiovg 8s did GtdiSELg xal q^ovovg e^cpvUovg 
rstaTCsivaC^ai. Slotcsq ot QsttaXol nQoGtrjGdusvoi, tav 
okav ijys^iova 'laGova tovtcp td xatd tov noXsyLov Ins- 5 
tQSxl^av, 6 dh '[docjv jraQala^av trjv Tiysiioviav tav t8 
%kri6Lov I9vav tiva nQogrjydysto x«t TtQog 'Aiivvxav 
rbv tcav Maxsdovav ^aOtXia Cv^naxiav snoL^6ato. 
Ydiov 6s ti Cvvs^t] xatd tovtov tov svtavtov ' tav 
yaQ Iv 6vva6t£iaig ovtav tQslg stslsvtr]6av tcsqI tov 10 
avtov xaLQov. 'Afivvtag fisv QaQQaXsov ^adLksvav tijg 
Maxs6oviag stsXsvtrjGsv dQt.ag sit] sX'/,o6l xal tstraQay 
vlovg aTtohnav tQslg, '^Ut,av6Q0V xal IIsQ^ixxav xal 
0i2.Lnnov' 6Ls6s^ato ds tj}v ^a0iksiav 6 viog 'Jls^av6Qog 15 
xal i]Qi>sv ivLavxov. o^oiag 6s xal '^ytjOinoktg 6 tav 
^axs6aL[ioviav fiadiXsvg ^stt]kXa^sv aQ^ag sviavtov, tY]v 
6s dQxrjv 6La6s^diisvog Kkso^svr^g 6 d6slcp6g s^a6iksv~ 
Gsv str] tQidxovta xal rsttaQU. tQitog 6h 'Id6av 6 0s- 
Qalog, r/yB[iav yQr^fisvog trjg 0sttaUag, xal 6oxav snt- 20 
50 sixo5s aQxsLV toji/ vnotstay^isvav, s6oXoq)Ovi]Qr], cog ^sv 
"EcpOQog yiyQacpsv, vno ttvav sntd vsavi6xav 6vvo^o~ 
6ajisvav 66^r]g svsxa, ag 6' svlol yQdcpov6LV , vno no- 
kv6coQ0v td6s?.cpov. ovtog 6h na\ avx6g 6La6s^d^svog 25 
ti]v 6vva6tsiav i]Qi,sv svLavtov. ^ovQig 6' 6 Udjxtog 6 
i6xoQLoyQdcpog tr]g tcov 'EXXrjviXcov l6tOQiag svtsijd^sv 
snoLr]6ato tr]V aQxrjv. ravta [ihv ovv tnQdx&rj aatd 
tovtov tov IvLavtov. 

'En' aQxovTog 6' 'AxtTqvr]6L Av6L6tQdtov naQcc 'Pa- ^^'^ 
^aioLg sysvsto 6td6igy tcZv ^sv olonsvav 6slv vndtovg 
To5v 6h x^XiaQxovg alQsi6%aL. inX ^hv ovv tLva xq6vov 
dvaQxia trjv 6td6LV vnsla^s, ^istd 6h tavta 's6o^s %t- 
XidQxovg aLQsl6Qac l'| • xal oiats6Td&r]6av AsvxLog Ai- 35 
^iXiog xal rdCog OvsQyivLog xal UsQOviog UovXnixLog., 
nQog 6h rovtOLg AsvxLog KotvtLog xca rdlog KoQvrjXiogy 
stL 6h rdCog OvaXsQLog. snl 6h tovtav IIoXx>6aQog o 
^SQalos 6 xav @ezva?,(3v aQ^ag vno *AXsldv6Qov tov 1. fiovov] jiovovs HLQ et qui ov supcr (lovovg ponlt F: fort. scri- 
bendum {i6vr]g 11. 0a^QaliOv] gcribendum o 'AQiSaiov 

13. xorl 77£9$£Kxav] ittQdiv.uv F 15. o vh)s\ ovros AR> 

caeteri avzov 19. TQiunovva nal ritTaQa (riCoaeaF)] verum 

uuinerum f|7JxovTa ponit W.29. : videtur ]S.d pro A/J habitiira esse. 

50. 2i. ovros Wcseclinglns : ovrcos L et A vel R, caeteri ovzto 
30. AvaiGzQazov ] nvaiazQcizov I 37. StQovios 

Rhodomannus: libri ZhQoviXiog: xal HsQoviXios ZovXniMOS om. 
Ali 87. Kotvtios nal rdios ora. AR 1004 LIB. XV. CAP. 61. 62. 

adsXcpov dv}]Qi9i] q^aQ^ccKcp , jeQoxXrjd^elg tls ^e9}]V tijv 
ds 8vva6tHav di.aps^d^svog 'JU^avdQos 6 a8E?iq)6g 7jq- 
^sv STY] svdsaa. ovtog ds TraQavo^cog ocal Piaicog xtrjGd^ 
fisvog TTJv dvvadtSLav unoXovd^cog ravtr] rrj TCQoaiQsGsG 

45 SiorASL rd aatd rr]v aQxrjV. rcov yaQ nQO avrov dvva- 
6TC0V STCLSiKciog TtQogipsQo^svcov rolg Tchj&siji , nal 8id 
tovt' dy aTCco ^svcov , ovtog ^iaiag aal laKsncog aQxcov 
siiiGslro. 8i6 xal ri]v TcaQavo^iav (po^r]%svtsg rcov Ja- 

50 Qi66aicov nvsg, ot dt' svysvtiav 'AksvdSai uCQogayoQSvo- 
fisvoif GvvsQ^svto TtQog dXk^kovg natakvOai rr]v 8vva^ 
Crsiav. djtsl^ovrsg 8' sx, AaQi66f]g slg Maiis8oViav stcsi- 
6av 'AXs^uvSqov rov ^aCiXsa 6Vy}caraXv6ai tov rVQav- 
vov. rovTcov 8s tcsqI ravra oiatQiftovtcov 6 ^SQalog 

65 'Aks^av8Qog nv^onsvog rr]V aa^'' tavtov 7CaQa6xsvi]v, 
narsksys rovg sig riqv 6TQatsiav sv^srovg, 8iavoov^svog 
iv r\] Ma}is8ovia. 6v6TTq6a6%ai rr]v [idp]v. 6 8s twv 
MaKs86vG)v ^a6iksvg, s%cov iis%' savrov rovg sx AaQi6- 
6r]g (pvyd8ag, (pd^d^ag rovg TtolBfiiovg r]iis [istd rr]g 8v- 

60 vdfiscog sig riqv AdQi66av 7taQSiga%^slg ■ 8' vjco rav 
AaQi66aicov svTog T0t5 rsi%ovg sxQdtr]6s rrjg TtoXscog Tckrjv 
trjg aKQag, [isrd 8s ravta rijv rs dnQav S7ioXi6Q%r]6s 
xal KQavcova TtoXiv TtQogayayo^isvog coaoX6yr]6s [isv rolg 

65 &sttaXoig dno8co6siv rdg nolsig., xaracpQovr^dag 8s rfjg 
86^r]g, %a\ cpQOVQag d^ioXoyovg slgayaycov, avTog xarsixs 
tdg noXstg. 6 8s QsQalog 'Aks^av8Qog aaraSiax&slg d[ia 
xai aaranXayslg snav^k&sv slg rdg QsQag, nal rd [isv 
Tcatd rr]v SsttaXiav sv rovtoig r]v. 

J**' Katd 8s rr]v TIsXon6vvr]6ov Aaxsdai^iovioi fisv Uo- 51 

'" KvTQonov etQatrjyov s^snsfiipav slg rijv 'AQxaSiav, s%ov- 
ta noXinxovg [Csv onlitag liXiovg, fpvydSag 8' 'AQysicov 
j£at Boicotcov nsvtaKo6iOvg. ovtog 8s naQsXQcov slg 'Oq- 

75 %0[isv6v Tov 'AQxaSiKov naQScpvXatts ri]v noXiV ravtr]Vf 
olxsioog 8iaKSiixsvr]v nQog rovg HnaQTidrag. Avxoii7]8r]g 
8' 6 Mavtivsvg, 6tQatr]y6g av rcov 'jQxddcov, naQaXa- 
^cov tovg xaXov^isvovg ImXsKrovg, ovtag nsvtazigxiXiovgy 
^KSv snl rov 'Oqxo[isv6v. 7tQoayay6vrcov 8s rr)v Svva^iiv 

80 AaKs8aiiiovicov sx r% noXscog sysvsto nd%r] naQtsQa, 
xad'' rjv o t£ 6tQatr]y6g tcov AaKsdai^iovicov dvr^Qs&rj 
y,al tav ccXXcov slg diaKo6iovg' ol 8s Xoinol 6vvs8ic6- 
X&r]6av £ts rr]V jioXlv. o£ 81 'AQzddsSy minsQ vsviKr^Ko- 42, 'AXs^ccvSqos] noXvScoQog AFK 45. ra xutd ttjv dQx^v} 

ra TtQccyfiara L 

51. 13. 'AQyeia>v\ 'AQyBiOVS K 74. 'AQnadiKOv] 'Aqku- 

dianov LH LIB. XV. CAP. C2. 63. 1005 

Tsg, OjUOJff svka§ovvro x6 ^ccQoq tfjg ZnaQtrjg, xcd xa^' 85 
ccvrovg ov% vneXci^ov 6vvr'i6£6&aL rolg ylaKedai^ovLOig 
dcajio^eiielv. dto y.al TiaQaXa^ovrsg '^lQysiovg xs xkI "■ 
'HXsiovg, t6 hsv nQarov TCQsG^sig dneGrsLkav sig tds 
'j&)]vagf d^iovvrsg Gvix^a^j^^iav noiijOaoQ^at, nard twi/ 
I^naQnarcov cSg d' ovdsig avrolg 7tQogsl%s, diajCQsG^sv- 90 
ed^svoL TCQog Toi;g ©rj^aiovg STCSiGav avtovg 6v^pa%iav 
CvvQ^sG&aL ocatd toSv ylaxsdaifiovicav. svdvg ovv o£ 
BoiCJtol trjv dvvafiiv st,ijyov y7iQog}ia^6n_svoL Ov^fidxovg 
yloxQOvg xs Kal 0coxsig. ovtoL ^iv ovv TtQorjyov snl 
X7)v nsXon6vvi]6ov ^oiotaQxovvtav 'Ejca^SLVCOvdov jfal 95 
JJsloTcidov xovtoig yaQ ol dkXoL /3oiraT«9%at TcaQaxs- 
^coQrjr.siGav sxovoiag trjg Grgarriyiag 8id rs rrjv 6vvs6lv 
ical tijv dvdQsiav tav dvdQcov. cog ds nati^vtrjdav snl 
rrjv 'jQxadiav, rjjcov JiQog avtovg navdrjfisl ot ts 'Aq~ 
9cd8sg xal 'HXsZol xal AQysloL xal ot dkkoL 6v^^a%0L 100 
jidvrsg. d^Q0i6&svtav 8s tcXslovcov rj jtsvtaHLg^vQicoVy 
ot fi£V rjys^ovsg avtcov 6vvs8QSv6avtsg syvo^av sn av- 
xi]v ^adit,SLV rijv 2J7cdQrr]v y,a\ na6av t^v jlaacjvLitijv 
noQ9rj6aL. ot 8s yiaxsdai^ovLOL, noXXovg ^sv djto^s^Xr]- *' 
nots^tav vsav sv xrj nsQc AsvKtQa 6v(iq)0Qdy ovx oki- 
yovg 8' sv raig dXkatg rjttaLg dTtoXoXsxotsgy ocal t6 
CvvoXov sig oXiyovg nolLtLXOvg 6tQatic6tag vno xijg tv- 
jf^rjg CvyxsxXsi6^usvoL , nQog 8s rovroig rav Cv^^dxov 10 
Tcov ^sv dcpsCrrjxorav y xav 8s 8Ld xdg o^oiag aitiag 
qXiyav^Qovvtav , sig noXXijv d^rjxaviav sntntov. 8i6nsQ 
i^vayTcdifivto xatacpsvysLV inX xijv xcov 'AQyivaicov /3ojf— 
hstav y olg XQLaxovta fisv rvQdvvovg sv xoig s^nQo^d^sv 
XQOvoLg sns6rr]6av y rd 8s xsixrj x^g noXsag SKc6Xv6av 15 
Oixo8o^Siv, sns^dXovro 8s xal rijv n6XLV aQ^Tjv dvaL- 
Qovvtsg tijv 'AttLxrjv noLrjCac ^rjXo^orov. dXXd yaQ ov- 
52 8sv lcxvQorsQov s6rLV dvdyxrjg xal xvxVS'' ^^' ^'^ s^td- 
C^rjCav ot Aaxs8cci(i6vLOL xcov noXs^Lardtav ^srj^-^vaL. 
o^ag 8' ov 8isC(pdXrj6av xav sXni^av. 6 yaQ xcov 'A&rj- 20 
vaiav 8^pLog., iisyaXoipvxog av xal cpcXdv&Qanog y xrjv 
fisv xav ©rj^aiav lcxvv ov icatsnXdyijCav , tolg 8s Aa- 
7cs8aLiiovioLg vnsQ dv8Qano8L6^ov xlv8vvsvovCiv stprjcpi- 
Cavto ^orj^Siv nav8r]{iSL. ocal naQaxQij^a CtQatriyov xcc- 
xaCtrjCttVtss xov 'Iq^LXQdtrjv s^sns^xpav xai tovg vsovs 25 96. ^otcoTceQxai] poicoraQxoi AF 98. avSoiav F 100. 

'Hlilot, xai 'AQyiioL] 'AQytlot kccI 'HlHot L ' ol aUot] aUot 
A ^ 1. ntvraxtgfivQLCOv] verum est hnTttKisiiVQicov 3. ti]v 

I^naQzr^v] ZnaQxr^v A 9. ovyyitY.XstG[iivot] GvyKfnluGntvovgM 

53. 18. oi om. F 19. 8ii6cpuXriGav] 8' iacpocXTiaav A 1008 LIB. XV. CAP. 63. 64. 

civd'r]f.i$Q6v, ovtag ^vQiovg «tal dtgxiXiovg. 'Iq^iXQcctrjg 
fiiv ovv^ TCQO&viiovg excov tovg (Jrpauwrag, JCQorjys (ibtcc 
tiig dvva^scjg icata 6novdy]v. ot 8& AaxsdaLnovioi, tav 
cco^Sfiiav hnl tovg OQOvg Tjyg ylaxcovLxijg nataCtQatoTiB- 

SO dsvovtGW %aX avtol navdrjfid tt]V ix trjg HnaQtrig £|o- 
dov TioiriGa^LBVOL sCQoijyov inl tovg ivavtiovg, taig ^lv 
tcSv 6tQatLC3tc5v dvvcx^EGL tetaTtSLVcj^svoL , tatg dh tt~]g 
ipvx% aQStalg tsQ^aQQrjxotsg. ot ^sv ovv %sq\ tov 'ETtu- 

85 [iSLVcovdav oQcavtsg trjv tav ^axedaL^ovicov %coQav dvg^ 
sig^okov ovGav, to fisv d&Qocc trjlLxavtrj dvvcc^st noL- 
£i6^aL trjv i^u(3oAj}v ovx riyovvto 6v^(pBQSLVy slg tsttaQU 
ds ^SQr] 8ls16hsvol 6cpdg avtovg xatd iiksiovag tonovg 

''* sxQLvav 7iOLsl6%ai t^v scpodov. tJ (isv ovv siQcotrj (xsQlg 

^^ tc5v BoLCotdov \'6r]V trjv noQsiav inoLrj^ato S7i\ trjv Us?.- 
}\.a6iav %aXov^ivr]V %6Xlv., xaL roug tr]8B xatODcovvtag 
cini6tr]6s tcov Aansdai^oviav. 'AQysloi 8b xatd rovg 
OQOvg tr]g TsyBatLdog %C3Qag i^fiaXovtsg 6vvrjil^av fidxr]V 

45 toig q)QovQov6L tdg naQodovg, xal tov ts ijysfiova trjg 
tpQOVQdg 'AXs^avdQOV tov ZnaQtLdtrjv dvsikov '/tal tcov 
aXlav slg dLaxo6iovg dnixtsLvav , iv oig vniJQxov xat 
ot tcov BoLCotcov (pvyddsg. r] ds tQitrj iiSQig, ix tav 
'AQxddav 6vvs6tr]xvla xaX 6tQatLc6tag 'sxov6a 7tXsi6tovgy 

50 slgB^aXsv slg tr]V 2JxLQLtLV xaXoviisr>r]v %«p«v, r]v naQS- 
(pvkattsv 'I6x6lag, dvi]Q dvdQsia xat 6vvb6bl dLacpsQov, 
ftsra jtoXlav 6tQatLC>t(ov. ovtog ds tcov sjtLcpccvs6tdtcov 
6tQatLC}tc5v inBtBXs6ato nQa^LV rjQcoLxr^v xa\ [iVTqfirjg 

65 d^iav. oQcov yaQ 6tL dLa to nXrjd^og tav noXsfiiav ndv- 
tsg ot 6vvdxpavtsg ^(xxr]V dvaLQB\fr]6ovtai, to fisv hnslv 
rr]V iv raig naQ68oLg td^LV dvd^LOV trjg UnaQtrjg ^xql- 
vs, xo 8s 8La6a6aL tovg 6tQatLcotag xQ^^^P^ov 's6B6dai. 
rrj natQiSiy naQa86^ag dficpotsQav nQosvorjd^r] , xa\ tr]V 

60 ysvo[isvr]V nots nsQ\ ®SQiionvXag dv^Qsiav tov ^a6Lksag 
Asavi^ov (pilotifiag B^Lfir]6ato. ^LaXs^ag yaQ rorjg vsovg, 
Tovtovg fisv dns6tSLXBV elg tr]V 2JndQtr]v XQV^'P^^S f^Jf- 
(jO^at rf] XLv8vvsvov6r] nsQL Td5i/ oXav' avtog 8s [istd 

65 rav nQS6§vtBQav (pvkattav t^v tcc^lv xccl noXkov$ dvs- 

34. AaHsSaifiovioav AFHIKLQ, caeteri noXsfiimv _ 36. ifi^oXrjv] 
slg^olrjv] FIH 40. tarjv nisi deleaa, aliud quid requiri Reis- 

kio assentior,' quanquani is lusit ioimeraorabilia , id^iiav vel 
6id 6Tsvc5v 41, SMuaiav] 'Ellaoiav HLQ semper, Ssla- 

eiav I et ipsc semper 41. Tots cpQovqovai] xovs (pQOv- 

^ovvras FK 47. vtc^qxov] t^aav FlK 53. crpartoi- 

Tcov] SnaQTiazdjv Diar. Class. XXX. p. 373 , azQatTjycijiv aiv Schae- 
ferus 53. cvvdipavTSs] avvdipovTSS FI 59. JiaQado- 

Irag] ovv addit Schacferus: aliter aut h.Qivs in participium mutaa- 
duQi aut aliud ad ^asa&ai addcndum at 60. dv2(^iuv FK LIB. XV. CAP. 14. «5. 1001 

Awv Tov TCoXsfitcoVt avxXcad^slg vno rav '/Jg-Accdav fisrtt 
71UVTC0V Kvygi^rj.' 'Hldoi b\ r-^v T.-.TaQrrjv fioigav Ixov- 
Tfff, x«l v.a.r cikXovg tottovs 7tBnrc(^:evovi^ duX^ovreg, slg 
53 trjv ^illuGiav TtaQEyhovro ' slg rovrov ydg roy To^rov 
3id6c accravrdv %aQr]yyilro. d^QOLG&siGrjg 6s TtaGrjg rfjg 
6vvd}isag sig r))v ZsXkaolav otQoyyov tn' ccvn]v rrjv 70 
ZjtaQTr^v sioqQovvtbs cc(ia x«l nvQXolovvrBs t^v xcoQav. 

01 de Jttxsdaifioviov, TcsvrttXoCLU sttj r^v AaHavi- 65 
X)jV TsrriQTiHOTsg dnoQ^rirov., rors &saQOvvrss drjov^svrjv 
vjco rcov noks^Liav ovk skuqtsqovv , clXXd Torg ^vfiOLg 75 
stQOTtLnrovTBs s^sntjdav sx rrjs noXsag- aaXvo^svoi d' 
vno Tcjv nQsGj^vreQav nQoisvca (laxQOTBQov dno rijg na- 
TQLdos, ^V TLS snlbrjTaL^ tnsiG&rjGav rrjv Tjijvxiav dysLV 
Kttl rf] noksi naQsxsG^ai ri]v dGcfdXsiav. rav 8s nsQl 
ToV 'Ena^LSLVcovdav did tou Tavysrov xara^aLvovrav 80 
ln\ Tov EvQcorav, xaX SLa^aLvovrav rov nora^ov 6q)0- 
Sqov ovrci Tc5 Qsv^an xard rijv j^et^fptvj^v aQuv, oqcov- 
tfg ot jiaxsdai^ovLOL rsTaQayiisvijv rrjv dvvafXLV Ttov 
ivavriav dta t^v jraAf^roTTyTa riis dLa^dGsaSt xaLQOV 85 
£'Aa/3ov BvQsTOV nQos rijv Eni&sGLV ' ;cal rds ^sv yvvaZ- 
'Aas xaX nal8as, sri 6& xa\ T0i)g ysyriQaxoras, dnslmov 
BV Tj; noXsi cpvkdrTOvras rrjv 2Jn.dQTr]Vy avTol 6s nav^ 
6t]{ib\ OvvTcc^avTSs rovg vsovs s^cxv&rjGav sn\ rovs no^ 
Xs^iovs, xa\ nQOsnsGovrss dtpva tois 6La^aivov6c noXvv 90 
tffotoiivTO (povov. diivvofisvav 6b tcov Boiarcov xa\ tuv 
'AQxd6aVf na\ ra nXr,%Bi xvxXovvrav rovs svavriovs-, 
ot HnaQTLdrai no?.Xovs dvt]Qr]x6rss tnavrjXQov slg tj;v 
TtoXiV, (favsQCis svSsdsLy^svoi rds Ibiag dvdQayaxfiag. 
/usra 6£ ravra tc5v nsQ\ r6v'Ena[iSLVc6v6av nccGr] ry 6v- 95 
vd^SL xaranXrjXTixas nQog^aXovrav rrj noXsi , ot fisv 
Z^naQTidrai GvvsQyov sxovrsg rr]V tc5v Tonav oxvQor^Tjra 
noXXovg (xsv dnsxrsivav tcjv nQonsras ^iai,ofisvav, rtXos 
6' Oi noXiOQxovvrss ndSav slgsvsyxd^isvoi 6nov6^v ro (xsv 100 
jrpcoTOV dnsixa^ov ^icc xsiQco6a6%ai ri]V Z!ndQrr]V ' insi 
6b rav ^ia^ofisvav oi (isv dns&v7j6xov ol 6' BTQav(iaTi' 
^ovro, dvsxaXs6avT0 t]j ^dXmyyi rovg GrQaricoras ol 
nBQ\ Tov 'Ena(isLvc!)v6aVj avTo\ 6e jr()og£A9"o'vT«g ry no- 
Xsi nQOBxaXovvTo Tovg Znaqridras iis naQdra^iVj ii 5 

68. I^sXXaeiavl 'EXXaclav A, CBXaclav hic el postea F 

53. 69. nagi^yyeXzo] TtagrjyyiXiTO AK, naQrjyyslXsTO F 
TtuGTjg] aTtuarjs F 'J5. jiQoninfovzfs Wessermgins: liliri jr(>og- 

nimovTfq tK T^s noXecog om. FK, aetcrigco nntavit Stcphnniw 

83. ivavTiav] noXfuicov LR bC. hi Sl xal ] hi dl K 

87. dniXtnov] dniXnaov A 'i. cl 6'] oT 6' f 1008 LIB. XV. CAP. C5. 60. 

6vvoi.LoXoyBl6d'aL ctQosstavtov ^ttovg blvccl rav 7toXs[iLm\ 
dTioxQLvafiivav ds tcov HitaQtLatav ort ■x.aLQOV Aa/^ovrfg 
ev^STOv diaycovLOvvtaL jrspt tcov oXav, d7cy]llay}]6av 

10 djto tijg TtolBCjg. nuGav 6s trjv ytaxcovLXijV dycoOavtsgy 
aal Xa<pvQ03v dvaQi9^r]tov 7t)Si^og d&QoiGavtsg , ditsico- 
QTqdav slg t^v 'AQxadiav. fistd ds tavt' 'A&rjvaloL [isv, 
v6tSQ7]y.6tBg tav xaiQcov, s7tavijl&ov slg tr}v 'AttLTiriv 
ovdtv TtQa^avtsg fivrj^irjg a^LOv. tolg ds Aaxsdat^iovLOis 

15 TtaQa tav 6v[i[idj(,civ 7jxov ^orj^rjGovtsg GtQatLcotac rs— 
rQay.LQXt^LOL. TtQog 6s rovtoLg TtQog^svtsg rovg SLkcorag 
7]kEv9sQC3[isvovg 7tQogq)dtag j^tUovg xal tcov BoLcotcov 
q)vyddc3v dLaxodtovg, stL 6' sx tcov Gvvsyyvg Ttoksav^i 

20 ovK oUyovg [ista^tspL^d^isvoL , %ats6zsva'Qov dvva^LV dv- 
TL7ta?.ov rolg 7tols(.iloLg. ravrrjv d' dd^Qoav Gvvsxovrss 
iial yv[ivdt,ovtsg dsl [laXlov B^aQQOvv jcal TtaQBGasvd' 
t,ovto TtQog rov vtisq rcov okoov dyava. 

"" 'ETcajXBLvcovdag ds cpvCsL nsyaksTtL^oXog av ocal 66- 

^"^ ^rjg 6QBy6[isvog alaviov , (jvvb(3ovXsvs rolg ts 'AQxdOi, 
Oial tolg dlXoig 6v[indyoLg olxiGaL trjv Ms66r]V)]v, 7CoXku 
fisv Bti] ysysvr^usvr^v dvddtatov vtlo AarcsdaLyioviav, r6- 
Ttov 6' sv&stov Bxov6ttV '/.atd r^g 2J7idQtr]g. 6vy%atati- 

30 &S[Lsvav 6s Ttdvtav dvBt,r}xr]6s rovg VTtohlBL^i^isvovg 
rav MB66r]viav , xal rav dllav tovg ^ovXopLSVovg %a- 
xaks^ag slg r^v Tcohrsiav B'/.tL6s rr]v MB66r]vr]v , tcoX-' 
loijg 7tOLr]6ag avtrig oixrjtoQag. rovtOLg 6s xataxXr]Qov- 
%r]6ag jcat tY]V faQav dvoiv.o6o\ir]6ag dvs6a6s Ttdhv STtl- 

35 6r](iov 'EXXr]vi6a, xal fLBydXi]g dnodoxrjg stv%s TtaQa 7cd~ 
Clv dvd^QCJTtoLg. ovx dvoiiCBLor' 6' sivat voai^a, 7toXXd- 
^tg T^J^s Ms66}]vr]g dXov6r]g Tial xata6Kaq)Bi6r]g., td tcsqI 
avt]^fV dn' dQx^jg cog sv xscpaXaioLg TcaQadQa^islv. rb iikv 

40 ovv TtaXaiov ot aTto Nr]Xsag nal NsdtoQog xats6ypv 
avtrjv (isxQL rcov TQaLxav XQOvaVj [isrd 6s ravt' 'Aya- 
fisnvovog '0QB6tr]g xal ot aTto tovtov (ibxql fijg xad^d- 
dov tav 'HQaKXsL^av, aTto 6s taihrjg KQS6(p6vtr]g sXaxs 
rrjv Ms66r]viav (iBQi6a, xal ot dito tovtov (ibxql rLVog 

45 l^aGlXsvQav uvt^g' vCtsQov 6a rcov utco KQs6(p6vtov 6. l!bri ^vvofioloyuaO^ai 10. «ai XacpvQaiv'^ na\ om. FK, 

astcrUco notavit Stei)hanu3 

54. 18. d' i'jt] bs oinnes ovvsyyus] tyyvq et in marg:. 

yp. ovvsyyvs F 21. dii\ ahl oranes ^ 22. tov ^jrfpj 

tbv L 2i. fifyaUni§oXof; A, caeten niya7.STiri§oXoq 

25. Tots te] toTs FK 26. o/>:icat] or-irjaat AFK 

SO. vnoleXeifi. FK , caeteri dnoXtXsifi. 31. xat rrjv z<^Q(^v] 

malim zr/v x^Qav jtal 3U. 8' om. F 

41. xavz'] iaimo zavQ'' 6 44. i§aalXsvGttv] i^aaiXsvov A LIB. XV. CAP. CC. CY. 1009 

Tt]v ^adikslav ccJto^aXovtav ylaxsdai^oVLOi hvqioi xats- 
GrrjGav avtfjg. (xbta ds tavra TtjXexXov TOt? ^aOtUcog 
tav ylay.idaiiiovicav dno&avuvrog Iv dyavL xatETioksfiy- 
%rj6av vno Aaxsdai-^oviav ot AIsGo/jviol. tovtov 8s tov 50 
Tcoksuov SLKoOastrj cpaGi ysvsG^tai, xato^oGa^svav tav 
Aay.sdaiyioviav ixrj dvuxd}i4-'ai slg t})v Ujtdgttjv, sdv 
(j.rj MsoGrjvr^v skaGi. tots 6£ Gvvs^rj tovg naQ%sviag 
vvo^.aG%svtag ysvvrjQ^ijvai nal xtiGat trjv tcov TaQavti- 
vav Ttohv. vGtsQov ds dovXsvovtav MsGGrjviav totg 55 
AaKsdaLfxovioig , 'AQLGto^iivijg stislGs tovg MsGGrjviovg 
dTCoGtrjvaL tojv ZlTiaQttatav, xal noXXd xaxd dLSLQyaGa- 
TO tovg 2JTtaQTLdtag' ots xal TvQtaiog 6 noLtjtrjg vtco 
'A&rjvaiav rjysuav sSo&rj toig I^naQtLdtaLg. svlol dh tov QQ 
'AqlGto^isvtiv ysyovsvat q)aGl xatd tov slxoGastrj noXs- 
fiov. 6 6' vGtatog sysvsto TiuXs^uog avtolg GslG^ov fis- 
ydkov ysvo^isvov ' xal tfjg (isv ZlndQtrjg olrjg Gxshov 
Gvyxv&siGrjg , dvdQcov 6' SQrjuov ysvofisvijg ., oi MsGGrj- 
viav TtSQiXsicp&svtsg axiGav trjv 'Id^co^iijv fistd tcov Gvv- 65 
55 anoGtatav siXcotav, dvaGtdtov ysysvijyisvrjg trjg MsG- 
Gtjvijg TCokXovg iQOVovg. dtv^^Gavtsg 6' sv TcdGc tolg 
7Colsj.ioig, To ts?.svtalov dvdGtatoc ysv6{isvoL xataxrjGav 
iv NavTcdztcp, dovtav avtoig 'A^rjvaiav olxrjtyjQLOV t^v- 
ds t}]v tcoIlv. xal tLVsg ^sv avtcov sig KscpakXrjviav i^a- 70 
TCSGov , tLVsg 6' sv ZLXsXia MsGGi^vrjv tijv' aTt' sxsivav 
ovo^aG^sloav xatcoxrjGav. t6 6s tsXsvtalov xatd tovg 
VTtoxsLfisvovg xaLQOvg 0y][iaLoi, nsiGavrog avtovg 'Ena- 
fiSLVcSvdov xal navtaxcQsv Gvvayayovtog tovg MsGGrj- 
viovg, (oKiGav tr)v MsGGrjvrjv xal trjv aQ^aiav avtolg 75 
%(OQav djtoxatsGrijGav. nsQL (isv ovv Tijv MsGGrjVijv to- 
Gavtag xal trjhxavtag Gvvs^r] ysvsG^aL (ista^okdg. 

Oi 8s @r]3aL0L ndvta td TtQosLQriusva GvvtsksGav- * 
rsg sv ri^sQatg oyoorjxovta xaL itsvts, xaL xatakLTtovtsg 
cpvkax7]v dt^Lokoyov tijg MsGOfjvrjg, snav^k^ov sig ttjv 
oixsiav. AaxsdaLfiovLOL ds naQa86t,ag djtotstQLH^isvoi, 
rovg noks^iovg dnsGtSLkav nQSG[3svtdg sig tdg 'A^trjvag 

47. TvXixXov Tou AFHKLR, caeteri TrjXsKXvTOv 53. 

Tors Sl] TOTS AFK 50. GO. iiKoaaiTrj onines 54. ysv- 

vrj9fjvai FL, caeteri yfvr]&^vai 60. cpaai om. K 

0*i. ZTtdiQTTjg] Msaafjvrjs Q 63. 6' om. K 

61. atAiaav Perizonius: libri pKrjaav 65. avvanoazaTdiv] 

nialini avvanoaTavTcov 

55. 69. 'AQrivaicov oni. F 70. KtijtaXXriviuv] Kstpa- 

Iriyiav I ^ 71. aii' AFIKL, caeteri vn 72. Ka- 

TaxTjaav F, •Aarayiiaav caeteri 75. (pHiaav F, caetcri attrjaav 

81. r^s Mtaaijvris] sis Bltaafjvrjv IK 82. olnsiav] 

oimav A 

65 1010 LIB. XV. CAP. 67. Ca 

85 tovg B7ti(pciVB(Stdtovg rav SjtaQtiatm'^ HKi xccg }ilv ofto- 
loyittg InoLriGavto nBQi tijg 'ijysi.iovlag agrs t?}s ^lv &a- 
katttjg aQXBLV 'A^rivaiovg , tijg dh yfjg rovg AanBdaifio- 
viovg, ft£T« de tavta tv duqifitsQrag talg jroAscJiv tTtotij- 
6avto KOLvdg tdg 'iiyE^oviag. 'ylQxddsg ds Avxoay^dtjv 

90 CtQatrjyov nQoxBLQiodfiivoi, Tcai naQadovteg avtco toijg 
iJiiXiiitovg 6vo{iat,o^8Vovg, ovtag TtEvtaxLgxikiovg, tCtQa- 
revdav STtl nsXl7]vr]v t)]g Aaxaviyitjg' aal t})v (ilv TtolLV 
^ia %BLQa6dfiEV0i tovg ByxataXr^cp^avrag ^QOVQOvg tav 

95 AaxBdaLpLoviav dTtsxtBivav , ovtag 7t2.eiovg tav tQiaKO- 
oiav, tr]v d& %6Xlv E^avdQaTtodiOd^isvoi aal rr]V ^o^Qav 
dycoGavtBg ETtavriK^ov slg tijv oixsiav, (pd^doavtEg rijV 
naQa tcov Aansdai^ovLcov (ioi}d£iav. Boicorol ds, ^sta- 
TtE^no^Bvav avtovg ©ETtaAcoi' S7t' D.Bvd^sgaoEi ^isv rav 
100 7t6lEav, TiaraXvGBi 8e. rijg 'AXs^dvSQOV rov OsQaiov rv- 
Qavvidog, s^a%s6tBL?MV nslomdav slg Gstta/.iav ^srd 
dvvd^sag, d6vtEg svtoldg avtcp slg to (3v^q)£Qov tav 
BoLatav dLOLxijGca td ocatd t)]v ©straXiav. ovtog ds 
xatavtrJGag slg AdQiG6av, xal %atala^cov ti]V d/iQOTto- 
5 Atv (pQ0VQ0vnbV)]V vjto 'AXEtdvdQov Tou Maxs86vog, 
ravtrjv ^sv naQsla^sv , slg 8s rqv Ma/isdoviav TtaQsX- 
%av 'naX Cv^paxiav TtoirjGa^svog ntQog 'AXs^avdQov rov 
rcov Max£86vav l3a6LXsa, outjqov sKa^s naQ* aijtov 

10 tov dbslcpov ^iXLTtnov j ov s^STtE^xl^sv slg tdg &)]^ag. 
rd 6s xatd tijv &£ttaliav dLOiKrjOdi^isvog (ug ;;roT' sdo^sv 
avta 6v(i(pEQELV tolg BoLarolg E7tavilX%EV slg rr]v olyisiav. 

68 To^vtav 6e 7tQa%%Evtav 'AQTidSsg kol 'AQysZoL 3<o:l 

^HXsLOi 6vpL(pQovri6avtsg syvaoav 6tQatEV£LV ejiI toijg 

15 AaKsdaifioviovg, xai 7iQs6^Ev6avrsg TiQog Boiatovg szsi- 56 
6av avtoijg aoivavsLV roi) TtdXsfiov. ot 8' 'E7taixELVc6v8av 
Kata6r)]6avtsg i^ysfiova ^isr' dXXav ^oLaraQ^cov s^e71E(i- 
ipav 6tQatLarag 7tEt,ovg ^sv snraxigxLXiovg, LTtTtslg 8' 

20 s^axo6iovg. 'A&rjvaloL 81 Ttv&oiisvoL rrjv BoLatdiv 6tQa- 
tLav 7taQLov6av sig rrjv TlEXoTtovvrj^ov., s^EZS^i^av dij- 
va^LV Tial 6tQaxr]y6v E7t' avrovg Xa^Qiav. ovtog 8s 
TtaQsX&cov BLg K^Qivd^ov, %a\ TtQogXa^o^isvog xal TtaQa 
MsyaQEav xai IlsXXrjvsav 'sti 8s KoQiv^iav ^tQatLcotag, 92. nBlXrjvrjv Palmerius: librl TTceXlrjvrjv , Tlal^vriv F 
fiev po*t zovg pone hyxciTaXr]cp&£VTag I et F siipra ver 93. 

versum, cae- 
teri fyxaraAattpO-fVrwg i)8. ^taaulcov F 1. iig 0. jUgrw S.] 

(liTu 6. sig €>. IkL, s/g 0. om. F 3. ovTog Scliaeferus: libri 

UTJTOg 

56. 16. 8* F, caeteri 8s 17. ^otcoTdQxoov] fort. §oicoTaQ- 

%av f| 20. CTQaTiavl GtQUTeiav L 22. avTo-vg} 

fort. aur57S 23. xat naQa] nuQa F IIsXXijvscov AIL, 

nsXrjvicov F, caeteri ntXXriVuicov LIB, XV. CAP. 08. 69. 1011 

CTQatoJisdov Cvvs6Tij6aT0 avSguv ^VQLcav' (istcc 6s tav- 25 
ru Aaxsdai^Loviav nul xav uXkav Gv^^uxcov TcuQuysvo- 
[ihov elg Koqcv&ov Cvv)'jx^t]6av ot Cv^ujiuvrsg dtgnv- 
Qiav ovx, skuTtovg. s8o^sv ovv avtoig 6xvQco6a69ai tag 
TtuQodovg y,al diuKcokvsLV tovg Boicotovg tfjg sig IJsko- 30 
7i6vvi]6ov sig^yoXijg. uQt.ufisvoc 6' uno KsyxQsav fxsy^Qi 
jlsiuiov 6tavQcSfia6i v.u\ ^axfsiaig tcicpQOig Sisku^^uvov 
tov tOTcov tuyv bs tav soyav Cvvtskovasvav bid ts 
zy)v TtokvxsiQiuv acd tag TCQohv^iug tav uvSqcov S(p&u- 
6uv toiig BoLCOtovg nccvta toitov 6xvQCi6uvtsg. 6 d' 35 
'Enufisivcovdug yxcov fistu trjg dvvcc/xscog s7ts6xs4'uto, xul 
iiaTuvo)]6us svsrpodcotutov sivca toTtov xuQ'' ov ot Aa- 
XSdui^OVlOL TtUQSCpvkattOV , to i-isv TtQcorov TtQosxukslto 
TOi)g Ttoksuiovg sig TtuQutu^iv, ^yjdov tQi7t?.a6iovg ovtag 
Tolg nlri%s6Lv , ovbsvog 6s toktxcovtog sztog tou tsc- 40 
'^i^^utog jtuQsk&SLV , dkX' UTto tov '/.(^Quy.cojxatog uiivvo- 
(isvcov uTtuvtav, TCQogriys t>;v ^iav toig Ttoksixioig. aatd 

TtdvtU ^h> OVV %6v tOTtOV SyivOVtO TtQOg^okul XUQTSQUi, 

(idki6Tu ds autd AuxsduL^oviovg , svsg)68c3V ovtcov '/.ai 45 
8vgcpvku-Ktcov tcov t^ncov. ^syukrjq ds cpiXoti^iug ysvo- 
yiivr]g TtuQ' ufxcpotSQOig 'ETta^Sivavdug sioov {xsd'' suvtov 
Toug ccQidtovg tcov Sri^uicov (loyig s^id6uto tovg Auxs- 
duinoviovg ' 6iux6Lpug ds ti]V cpvku/nqv uvtcov xal tr]V 
dvvu^iv diuyccycov TtuQijX^sv slg tr]v IJskon6vvrj6ov, 50 
diUTtQu^dfjiSvog SQyov ovSsv tcov 7tQoxatSiQyu6^svcov xa- 
Ta8ss6tSQOV. sv&vg 8s STtl TQOi^^fjvu zal 'EjtidavQov sto- (iO 
Qsv&s\g ttjv (isv jjoipav s8rjC36s, tcov 8s nolsav ovx 
i^8vv)]^r] iCQat^6ui 8lu to cpQovQug sisiv dt,Lok6yovg., 2Ji- 55 
oivcova 8s xai Okiovvta xai tivug 7t6lsig nutaTtkij^dfiS- 
vog 7tQogrjydysto. 6TQutsv6ug 8' srti Koqlv^ov, xul tcov 
KoQiv&iav sns^sk&6vTav , vixr]6ug ^dyr] TOT^rofg (ilv 
evt6g tcov tsi^cov 6vvs8ia^s , tcov 8s Boiatcov 8id ttjv 60 
svrjixsQiav ^STsaQi6&svtav , xui tivav ^tQoysiQag tok[irj- 
cdvtav 8lu t)]g nvkr^g sig tr]v 7t6kiv sig§Lut,s6^aL , ot 
fisv KoQivQiOL 8si6avTsg STQU7cr]6uv slg tdg oixiug , Xa- 
^Qiug 8' 6 t(ov 'A&t]vuiav CtQutyyos siicpQovag u^a 'auI 

27. disfiVQimv ovK hldtTovg AFIKL, caeterl ovn if.drTOvg Stgfiv- 
Qiajv 31. ^ocdBlaii] (ia&Bicc L 32. GvvTBlovfxsvcov] iniTB- 

i.ov(iBva}v L 34. ndvTa] adde tov 38. rd filv] kuI t6 /u.bv 

AF 51. ovdlv] ovdsvijg Ueitikiiia , qni non offenderat ad illud 

Tol. I. p. 2fi. 55. vno r^g "loidog ovdev tJttov tcov olV.cov cc^imQfj- 
vat Tificov laod-Bcov 53. iv&vg] i^'^v L 5(». ^Atoutro: 

Fulmerius : lihri ^iatovvta 56. zi.vas] adendum furta^se a/l-las 

63. 6' 6 Tiov] da 6 F 

65* 1012 LIB. XV. CAP. 69. 70. 

65 ts&aQQrjXotcog v:to<St(xg Tovg ^lv ils^cdEV 1% r^g no- 57 
Xsag, TtoXXovg bs tcov Boiatav oiats^aXE. yEvo^dvrjg 6s 
fpiKoti^lag , oi ^lv Boicotol na6av trjv Svva^iv Ovvtd- 
^avtEg BJirjyov etiI ti]V Koqlv^ov xataTtlrjxtixag , 6 6b 
Xa^Qiag dvala^av Torg '^&r]vaiovg ngoiiyEv sx trjg %6- 

70 XEag, v.ca xataXa^oi-iEvog tovg vjiEQdEL,LOvg toTiovg vnk- 
6t)] trjv tav TCoKEiiiav Ecpodov. ot iCev ovv Boiatoi^ ne- 
noid^oTEg Tar? tav Ca^iatav Qco^iatg Kal talg ev totg 
6vv£XE6i TtoXf^oig EfiTtEiQiaig, tfj ^ia tovg ^A%rivaiovg 

75 rjlTtitov lEiQcoGaaQ^ai , ol dh TtSQl tov Xa^Qiav ek toTtav 
vnEQdEi^iav dyavit,6^iEvoi, jckI TtolXav ek trjg 7t6XEag %o- 
Qriyov[dvav, ovg ^iEV dv^Qovv tav ^iat,o^Evav^ tovg 8s 
xatEtLTQCoCKOv. Oi Ss BoiCitOi , iiolXd \iEV itaK07ta&r'j6av- 
tEg, ov6ev 61 TtQa^at dvvd^iEvoi, trjv dvaicoQipiv ETtoi^- 

80 Cavto. Xa(iQiag ^h> ovv ETtl dvdQEicc Kal atQatrjyiKfj 6vvd- 
jiEt Q'av[ia6&Elg tovtov tov T^o^jrov djtEtQi^mro Tovg Ttoks- 

70 ^iiovg. EK 6e trjg 2iKE?.iag KEXtol xal "I^}]QEg 6igxiXioi 

S5 KaTE7tXEV6aV Etg KoQiVTyOV, EKTtE^CpQ^iVTEg VJZO zJiOVV6iOV 

TOt) tvQCivvov 6vunaxrj6aL AaKEdatpiovioig, slg fi^vag 
%EVTE Tovg ni6d^ovg Eih]cp6TEs. ot d' "EXh]VEg itEiQav av- 
tav ^ovlonEvoi Xa^Eiv , nQofiyov avtovg, Kal Katd rdg 
6vn7tloiidg ;cai ^d%ag dvdQaya&ovvTav avtav., tcoXXoI 
90 T8 TcJv Boiatav xai tcov 6vn^d%av vn avtcSv dvrj- 

QOVVtO. 6i67tEQ 66^aVtEg EVXEiQLCf. Kul dv8QEici SiaCpEQEiV 

y,a\ TtoXXdg XQsiag 7caQa6x6\iEvoi, Kal ti[.ir]'i^EVTEg VTto tcov 
AaKESai^oviav, tcu &FQOvg h^yovTog E^a7tE6TdXr]6av slg 

95 tr]V UiKEXiav. ^Etd 6e tavta ^iXi6Kog {.lev V7t' 'AQta~ 
^EQ^ov Tou ^a6i?.Eag d7to6TaXE}g KaTE7cXEv6Ev e71i tr]V 
'EXXd6a, TtaQaKaXav Tovg "EXXr]vag 6LaXv6a6%ai [iev 
tovg 7toXE{iovg, ELQrjvrjv 6£ KOivi^v (JurOioO^at. ot (.lEV 
ovv dXXoi TtdvTEg d6^Evag V7tr]Kov6av , 0}]^cdoi 6e %a- 

100 '^^ '^'J^ Idiav V7t66Ta6iV dXr]v t)]V Boicoriav vTto iiiav 
dyovTEg 6vvTEXEiav ov 7tQogE8Ex^r]6av. d7toyva6dEL6r]g 
6e Ttjg KOLvrjg ELQr]vr]g, 6 ^ev QiXi^Kog KaraXiTtdov roig 
AaKE^ai^oviotg 6ig%LXiovg E7tiXEKT0vg fii^&oq^oQovg e^ov- 
tag Torg i.ii69ovg djcrjXQEV slg tr]V 'A6iav. d^icc 6e tov- 
5 TOig 7CQatTO[iEvoig EvcpQav 6 XiKvcoviog, 6iacpEQav 
^Qd^Ei xal d^covoLcc, 6vvEQyovg Xa^av 'yjQyslovg etce- 
^ETO tVQavvi6i. iiQatr]6ug 61 tijg ETCi^oXiig tEttaQdKOvrcc 57. 80. aTQarriytv^ fiurcf/Ufi] arQUTTjyia L 89. te rmv] fort. 

Tcov Ts yO. ivx^iQio:] svxfQif)! A 91. KvdQflo;] dvdoiK A 

92. zdiv AuHiS.] yla-Ksd. FI 94. ^i?.laKog] <^uiazog libri hic et 
pustea 100. ayovTSg FIK , cacteri dyayovTfg 3. tovs om. 

A 4. slg Tf]V 'Aalav oni. L 7. TiaGdQa-novia F LIB. XV. CAP, TO. 71. lOlS 

rovg svTtoQcardvovg rc5v SiKvaviciv B(^yd8ev(je, dtjntV' 
6ag avrav rdg ov6lag, xal noXkav %Qrj^drcov jtypiEuoas 10 
^iC&oq^oQOvg ijd^QOLOs xal r/^g tioIscss sdvvdOzevGsv. 

'Eit uQxovrog 6' 'J&i]vtj0L Navdtyevovg sv 'Pcofiij 71 
58 y^iHaQioi xare(}zdd")]6av dvrl rav vjtdzov rerranec, Aev- 
ziog IlaTtiQiog, Aevy.iog MsvijVLog, ZlsQoviog KoQV)jAtogy 15 
2!eQovLog HovlniMog, 7caQd dh 'Hkeioig 'OXv^nidg yx^U 
rQirri jtQog raTg taarov , jcaS"' rjv svina ^rddLov JJvd^O' 
CrQarog 'A&ijvalog. l%\ 6e rovrov IlroXe^alog 6 'AXa- 
giry^g 6 'A^vvrov vlog l8oXocp6vr]6ev 'Aket,avdQov rov 
ddeXcpov, KaX e(ia6iXev6e rijg May.edoviag eztj rQta. Kard 20 
6s rrjv Boicoziav IleXonidag, lcpd^LXXog av rco 'Ejta^SL- 
vcovdci rij xard TtoXs^iov do^y, '/.ca %scoqcov eaetvov rd 
yteQL rrjv UeXoTiovvT^Cov 6v^(peQ6vr(og %aze6}ievuic6rcc 
rotg Botcorolg., sGnevbe rd sxrog IIsXojtovv)J6ov dt' iav- 25 
rov 3tQogdys6&aL rolg 0)]^aiotg. naQaXa^cov 8e 'hl^rj- 
viav, avdQa <piXov ^ev eavrov, &av^a^6Ltsvov d' In 
aQsry, naQ)]X^sv slg ©ezzaXiav. %azavr)}6ag Se TiQog 
'AXe^avdQov tov 0sqc5v rvQavvov dXoyag 6vvsXricp%ri 
ytsr 'l6^r]viov xa\ slg cpvXaayjv TtaQsd6%r]. 0)]^aiav 8' 30 
STtt Tot^ 7tQaypet6t 7caQo^vv9evrc3V , nat ra%ecog slg ri]V 
&srraXiav sxTtsinl^dvroav onXirag fisv 6y>ray.tg%tXiovg y iit- 
Ttstg 8' e^aKo6iovg, cpo^r]9etg 'AXe^avSQog s^eTte^tps TtQS- 
C^evzdg slg rdg 'A&ijvag neQt 6vi.i^axiag. (o TtaQaxQ^fia 35 
■ 6 dfj^og s^ejtey.il's vavg ^ev rQtdxovra, CrQaricirag^ dh 
XtXiovgy cov Tqv 6rQarr]y6g AvroxXrjg. Iv o6(p 8' ovrog 
TtSQiSTtXsL rr]v Ev^otav, 0r]^aioL aazrjvrr^Oav slg ©szra- 
Kiav. Tou 8' 'AXe^dvSQOv 7tei,)]v 8vvaiitv iq^QOtKorog aal 
[njteig noXXanXa6iovg sxovzog rcov Botcortov , to (xev 40 
TtQcorov OL BotG}ro\ 6'ta ^idx)]g skqlvov Xv6at roy noXe- 
fiov, 6vvsQyovg exovrsg rovg ©erzaXovg' cog 8' ovzot (lev 
avzovg eyxazeXtTtov , 'A^r^vatOL 8e y.ai Tirfg dXXot 6vft- 
ficcxoL TtaQsyivovro rtp 'AXe^dvSQcp , r« 81 6tra aat Ttord 

8. svitoQmTcczovg] svnoQCoriQovg K 12. KavsiYivovg] TLav- 

aiyevovs IK 

58. 11. naniQiog] UaTtvgios lilm: coiifercnda quae de liis tri- 
bunis disseruit Borgliesius p.ll. p. 202. — 212, Aivmog oni. 

AR Mcvrjviog] Mevoivcog FK 15. ^8QOviog om. All 

So).niHiog] 'Olni^iog tt et lortasse A: caeteri 2ovXni- 
Kiog: altcrain formain restitui vol. I. p. 513. 52. 20. ZQia 

Rhndoinannus : libri TQiaKOVTa 25. havzov] avroij F 

26. lc£Dro"J] avrov 1 29. /ijr' A, caeteri (isvd 

31. Tiqv oni. F 37. d' oirog] dc ovros FK 40. nQca- 

Tov] nQOTSQOv A 41. ndxns] lidxrjv K 42. lilv av- 

Tow ovyiiaTkXLnov F 1014 LIB. XV. CAP. 71. r2. 

45 xal tttXXu TCttVTu lnkXu%£ roig BoLcatoig, Byvco^av ot ^oia- 

TttQlttL TiqV Slg oixOV iXCCVOdoV 7t0LBL6&ttl. ttvat,sv^dvTcov 

d auTCJv, ical trjg Ttogelttg ovOrjg dLa ^oj^ag Ttsdittdog, 

^AXslavdQog BTirjicoXov&BL noXloLg imtsvci nttl tolg snl 

50 rrjg ovQaylttg sns&ETO. rav de Bolgjtcov ol ^lv xatttxov- 

TL^O^EVOL CVVSXd^g ttTtSd^VTJ^KOV , ot ds XQttVpiaGL nSQLS- 

TtLTLTOv, Tslog 6' ovTS fisvsLV ovTS itQodysLV soj^svoL slg 
noklijv tt^rjxttvlttv s^szLTtTov, ttxs tj^ nal Tav s7tLT7]8sLav 

55 G7tttVLt,6vT(OV. 7]8t] 8' ttVTCOV T^V 0C3Tl]QiaV DCTtOyLVCOGKOV- 

Tcov, 'ETiafiSLVcovdag Iolcotsvcov xar' shslvov tov %q6vov 
VTto Tc5v GTQttTLCorav oiaTsGTa^Y] 6TQttTt]y6g ' sv^vg re 
dLttls^ag Tovg ts ijJLlovg xal tovg tnnslg, tovrovg ^isv 59 
«vrdg «v£Aa/3£, xal rax^slg snl tfjg ovQttyiag 8La tov- 

60 tcov ixvsGtsXXs rovg snaxoXov&ovvtag noXsniovg nttl 
noVkijV ttGcpttXsittv nttQsiysxo rolg nQorjyov^svoLg onXi- 
tttLg • noLovfisvog 8s fidxcxg s^ vnoCtQocprjg xal td^st cpt- 
XoTSxvcp xQf^^^vog 8Lsaco6s to etQttTonsdov. dsl 8s ^dX- 
Aov 8Ltt tcov xttTOQ&cofittTcov ttv^cov Tr]V ISittv sv8o^ittV 

65 fisyaXr]g dno^oxrjg STvyxave naQa ts tolg noXiTaig xat 
TOfcg Gv^fidxoLg. ot 8h &r](iaiOL tovg tots ^oLCOTaQ- 
%Y]6avtag 7Cttta8Lxd6avtsg noXXolg %^7^',ao:<5iv st,r]fiico6av. 

72 snLt,t]toviisvr]g 8s trjg aiTiag nag 6 TOLOVTog dvr]Q 

70 l8LCOT7]g cov s6tQtttsvsto ^std tcov slg ©STtttXittV dno- 
CTttXsvTcov, ttno8oTSOv Tov oixsLOV Xoyov trjg dnoXoyiag. 
tf] (idxr] T]] nsQL Kvqlv&ov 'Ena^SLVcovSttg ^caxo^^ag tr]V 
snX Toi? nQOTSLXL6^ttTog cpvXttxr]V td5v udttxs8aLfiovioVy 

75 x«l 8vvd^svog noXXovg dvsXsLV rcov noXs^icov, t^qxsG&i] 
t(p nQotSQiqpLtttL 'xaL trjg snl nXslov ^d^r^g ttns6tr]. ysvo- 
^svr]g 8s nsQL avtov txavrjg vnoi^iag cag nscpSL6^svov 
tcov Aaxs8aLaovtcov l8Lag svsxa ;^ffptTog, ot cp^ovovvtsg 
avtov tjj 86^r] xaLQOv sXa^ov svXoyov SLa^oXrjg. snsvs- 

80 yKttvtcov ovv avtcp noo8o6iag syxXrjfia, to nXrid^og naQO- 
^vv&sv dns6tr]6sv avtov trjg ^OLCOtaQxiag, xal ISLCJtrjV 
noLrj6av s^ansdtsiXs ^std tav aXXcov. ojg 8s dno tcjv 
dnotsXs^iidtcov s^tjXsiips tdg xttd^' savtov ^La^oXdg, tots 

85 6 Sfjfiog dnoxats6Tr]6sv ttvtov slg tf]v nQoysysvr]^svr]v 
sv8o^iav. yist' oXiyov 8s xqovov Aaxs8aLfjtovioLg nQog 
'AQKd8ag sysvsto ^sydXrj ^d^r], sv y svixr]6av AaxsSai- 
fiovLOL inicpavag. ^std yaQ tr]V sv AsvxtQOLg r]ttav 

45. firfXBint Scliaeferus, vTtilfinf RciekJus : libri vitsXslnsTO 
49. snfQ^hTo] vni9fTo A 52. ovze (isvsiv FI, caetcri ovSs (lEVSiv 
59. 58. ttVTog] avTOvg AR 63. afi] aM omnea 

76. nlslov] nXsiova AFIL 18. "vena] evsxsv FIK 82. 

noirjeav Weissclingius tacito: noti^fyas lihti, ut vidctur, onmes 
81. post 8ia(iolus omittunt nal Flli, asterlsco notat Stephanus LIB. XV. CAP. 72. 73. 1015 

TOVTO nQarov avToTg naQado^ov £VTvxT]^a syhsTO' stcs- 
Ciov ydo 'j^Qxddav ft£v vjisq Tovg ^VQiovg^ Aay,i8aLiio- 90 
vlcov d' ovdeig. %qob171ov 8' avTolg ai ^adavlag le- 
QSLttL 6l6tl 6 Ttoks^og ovTog AaxidaL^ovLOig adaxQvg 
aGTac- [iBTa 6s x^v ^dx^jv ol '^Qxddsg, q)o^7]&svTsg xdg 
T(3v Aaxsdaiyioviav tig^oldg, 'sxTiGav sni TLVog STCLxai- 95 
Qov xoTCOv xi]v 6vo^at,0}ih>r]V MeydXtjv n6?.LV, 6vQQi- 
ipavxsg slg amrjv xa^ag xsxxaQdxovTa xav ovo^at^ofis- 
rcov MaLvaXicov xal IlaQQaOicav 'AQxddcov. %aX xd [isv 
naxd xovg "Ekltjvag sv xovToig Tijv. _ 

Kaxd ds T?}v ZlixsXiav ALOvvGLog 6 xvQavvog sxcav 
6vvdfisLg d^LoXoyovg , xal xovg KaQx^8oviovg oQav ovx 
£u 6Lay.SL}isvovg TtQog xov noXs^ov dta xs xtjv ysysvrms- 
60 vr]V naQ avxoig KoiuLxi^v voGov y,ca xr]v dn:60Ta0LV xcov 
Al^vcov, syvco CxQaxsvsLV 1%' avxovg. ovx s%cav 6\ 
nQ^cpaCLV dt^Loloyov xrjg ^LacpoQag, 7rQogs7ioLT]&7] xovg 5 
naxd Tr]V sJiixQdTSLav ^oivLxag STtL^s^rjxsvai Trjg vn' 
avTov xcoQag. staQaOxsvaedasvog ovv Tts^ovg ^sv XQig- 
^vQLOvg, LTcnsLg 6s XQLgxtXiovg , XQL^QSLg 6s XQiaxoGiag 
v.a\ xr]V dQ\i,6tfiv6av xr] 6vvd}isi xavxrj TtaQaGnsv^v, svs- 
(iaXsv slg xrjv vno KaQxr]8oviovg j^co^kv. ocal IJslLVovvxa 10 
Hsv Kal "EvTsXXav sv\ivg 7tQogr]ydysxo, xal xyjv %c6Qav %d- 
(Jav 7tOQ%r]Gag xal xrjg 7t6?.soog xcov 'EQVxivcov syxQaxrjq 
ysv6fisvog STtohoQxr^Ge ALkv^aLOV 7tolkcov 6' ovxcov sv 
avTcp 6tQccTLCoToh> xr]V TtolLOQxiav slvOsv. dxovcrag 6h 15 
xd vsojQLa xcov KaQxrjSovicov sfiTts^tQrj^&aL , ;t«t 66^ag 
Ttdvxa xov 6t6Xov avxcov dLScp^dQd^aL, xaTsq)Q6vr]6s, %a\ 
xcov I6iav xQLrJQcav sxaxov ^sv %ca XQLdxovxa xdg aQL- 
Gxag d7ts6TSLksv slg xov xav 'Eovxivcov ^L^sva, xdg 6' 
cckkag aTtd^ag s^S7rs^il>sv slg xdg £vQaxov6ag. oi 6s 20 
KaQxy]66vLOL 7taQa86i,cog 6Laxo6iag vavg 7tXriQCo6avxsg 
s7tS7tXsv6av xalg OQHov^aig sv xo) XLfiivL xcov 'EQvxivcjv 
dvsXTti6xov 8s Tj^s S7tL&i6SG}g ysvofisvrjg d7tr]yayov xorv 
XQi7]Q03v xdg 7tXsi6xag. fiSTa 8s xavtu xov ;^£t^wvos sv- 25 
6TdvTog dvoxdg 7toLr]6ccpisvoL 6LSxaQi6%r]6av sig xdg oi- 
xsiag txdxsQOL TtoXsig. (isx' oXiyov 6s xq6vov jAlovv6los 

91. .idcoScovtas] ^(oScoviSsg Wesselingiiis 92. onolifios] Hl>ri 

jroAfjtioe 9fi. TfTTcxQUicovTa] /ii L, caeteri acHoai 91. 

Mccivalimv] MfvaXtcov K naQaaoicov F 

(iO. 5. Tovs naTa. rr/v tTity.Qdrsiav F, cacteri ««tcJ tj}v ininga- 
Tticcv Toug fi. ^TZi^sfit^Hfvai] dno§f§r]v.ivat IK 10. vno 

KagxriSoviovs] KaQxvSovioiv A 11. tvTsJ.av F 12. 

'EgvHivmti A et i^enipei- HQ, caeteri 'Eqiktjvcov semper 19. 21. 

Egviiivmv] 'Egvxaivojv A 23. dvtXniaTOv] dvsXniCyTmg FI 

26. olKsias AF, caeteri oUius eHiizSQOi Beiskiiu: Ubri 

iHdzBQai 1016 LIB. XV. CAP. 74.75. 

ds cc^QGi<Sttav £^jtE6av Brs2.Bvtr]6e , dvvadtBvdas Iri^ 
tQLKXOVta xal OKtd' trjv 8h aQp)v dtadetci^Bvog 6 viog 
/liovvGiog ltvQavv8v6BV Btrj dcSdsKa. ova dvoiKSiov 6' 
s6tL tfjg VTCoiCBi^ivT^g i^toQiag diBX^ilv tdg ts altlag 
rrjg rBlBvtrjg aal rd dv^fidvta tovtcp xa dvvdGtr] tibqI 
rijv rov (Hov aataCtQoq^/jV. ^tovvGiov roivvv SBbi^aio- 

35 tog ^A&rjvrjGL yir^vaioig rQaycodiav %al vixrjdavtog , rav 
iv rcp %0Qc5 rtg adcav, VTtoka^cov ri^iT^d^rjGBCd^aL Xa^- 
ytQcog, sdv TCQcotog dnayyBiKrj rriv vixrjv, dLBTikevGBV Big 
rrjv KoQivQ^ov. %ataXa^c6v d" IkbZ vavv BKnkiovOav sig 

40 I^LKBl.iav, %al ^Bta^dg Big ravtr]v, ovQioig B/otjOato %vbv- 
lia6i, xal jiccraTtlBvOag eig I^vQaaovGag 6vvt6^cog djiyy- 
yBLls rcp rvQavvcp rr^v vixrjv. 6 8b ZlLovvGiog rovtov 
liBV Bri}if]6BV, avtog dh 7iBQi%aQr]g lyivBto Kai. tolg ^Bolg 
evayyikLa Q^vGag notovg Tcal ^tBydkag BVG)%iag inBtikBGBV. 

45 bGxlcSv 8b kafinQcog rovg cpiXovg, y,a\ aatd rovg ;roTovg 
q)LXotL^6tBQOV rf] [li&r] dovg iavtov, Big dQQoGtiav Gcpo- 
dQOtiQav BvimGB dLa to nX^^d^og tc5v B[Lq)0Qi]&ii>tG)V 
vyQav. 'dxc3v ds naQa &bc5v koyLOV t6ts tBXsvtr^GBLV 

50 orav rcav XQBLtrovcov nsQLyivr^taL , rov xQr]G^6v dvicps- 61 
QBV Enl rovg KaQir]8oviovg, vnoXa^^dvov roiJrof g XQBit- 
rovg savtov sivaL. 8l6 nal nQog avtovg nXsovdxLg ns- 
7CoXB(ir]xcog bIco&bl xatd rdg vinag vnocpBvysLV KaX bxov- 
eicog TJttaG&aL, cva fi?} 86t,r] rav iGivQOtSQcav ysyovivac 

55 jcQsittav. ov ^rjv '}]8vvi^&r] ys rf] navovQyia ocataGocpi- 
6aG%aL rrjv sx rfjg nsnQCO^ivr^g dvdyxr^v , dkXd noLr]tr]g 
cov xaxog xal SLaxQL&slg sv 'Ad^r^vaLg Bvixr]Gs tovg ocQBir- 
rovag noLr]tdg. Bvkoycsg ovv xatd rov iQr^GpLov 8Ld ro 
nsQLysvBG&aL rcov XQBLtt6vcov snaicoXov^ovGav bG%b rr]V 

60 rov ^LOv rsXBVtr]v. 6 8s ztLovvGcog 6 VBcotSQog 8La8B- 
^d^Bvog rvjV rvQavvi8a nQ^tov rd nXrj&r] Gvvayaycov 
BLg sicxXr]Giav naQsxdXsGs tolg oixsioLg XoyoLg tr]QBiv rr]V 
7tatQonaQd8otov nQog avtov svvoLav , Bnstta rov na- 
riQa ^syaXonQsncog Qdipag xatd rr]V dxg^noXiv jrpog 

65 ralg ^aGLXiGL xaXov^ivaig nvXaLg, i^GcpaXiGato rd xcctd 
riqv aQX^v. 

75 'En' dQ%ovrog 8' 'A^r]vr]GL IIoXvt,r]Xov xatd ^bv r-qv 

'Pco^T^v dvaQ%ia S^d rLvag stoXLrLxdg GtaGsLg syivsto, 29. ervpawevfffv ] itvQavvrjGSv AK 83. trjg — KaraatQo- 

qi^S libri: t/jv — ncczaGTQOCpriv Rei^ikius 31. 5s6t;i;aros F 

39. (isza^ag AlilL, caeteri (isTeii^ds 4y. xovs 

IL, caeteri z6 

61. 51. 7clsovdKig'\ jroHaxts L avrovg'] eaVTOVS F 

51. ysyovivai KQsiTToav] KQHTtcav sivat Flli LIB. XV. CAP. Vy 7f>. 1017 

^axa 8t t^v ^ElXoida '/^lE^avdgog 6 08Q(5i> xvQavvog Iv 70 
Tr) 0BtxaUa nsQi tivav iyxaliGag tfj 7r6^.si tav 2Jy.o- 
xov66akov, exdle6EV avxovg elg emhj^lav oial TtSQiOzri- 
Cag tovg fiiO&oq^oQovg anavtag d7tt6(pa^s' td 81 Oio^ata 
tav tstEXevx}]x6rcn> (tiil^ag dg trjv ttoo tcov xfiy^cov xd- 
q)Q0v xy)v Tiohv 6i>]Q7za6av. 'Ena^uvcovSag 6' 6 &7]^cdog 75 
^iexd dvvdfiBcog e^(ia?..cov stg ThXo7i6vvi]6ov tovg 'A^aL- 
ovg naC xivag allag TxolHg TtQogijydysro ^ z!v^i]v ds xal 
Navjiaxrov aal Kalvdcova (pQOVQovfisvt^v i;j[;' 'Axaiav 
ijksv^SQoCsv. sGXQdrsvOav dh ical slg &sxxah'av Boico- 80 
TOt, Kcd UsXoTtldav sxoiiiOavxo Ttao' 'A?.s^dvdQOV tov 
OsQcov tVQCivvov. QhaOiOLg 6s Ttohaov^svoig vit 'Aq- 
ysicov XdQj]g vit 'A&7]vaicov Tcs^cpxfslg GxQaxrjydg ^sxd 
dvvdfiscog s^or]&)]6s xolg ^P.caGLOig TtohoQKOVfisvoLg' vl- 
i(.y](5ag 8s xovi 'AQyslovg 8v6t {idxaig xal x)]v dcjcpcilsiav 85 
nsQL7toir]6ag xolg ^haOiotg sjtavtjl&sv slg xdg 'Axfijvag. 

Tov 8' iviav6iaiov %q6vov 8ish]Xv&6xGg 'A^r]v;]6L 70 
lisv TjQxs Kr](pi668coQog , sv 'Pcour] 8' dvxl xcov VTtdxcov 90 
%ihdQ%ovg 6 8fJ!.iog xsxxaQag iiaxs6xr]6s, Asvxiov 0ov- 
Qiov, IlavXov MdXXiov , Hsqovlov 2LovX7ti}ciov xal Xs- 
Qoviov KoQvrjXiov. STti 8s xovxcov &s^i6cov 6 'EQSXQiag 
tVQavvog 'SlQcoTtov icarsXd^sxo ' ravxr]V 8h xriv ft6?uv ov- 
6av 'A%r^vaicov 7taQaX6ycog d7ts(iaXs. xdov yciQ 'A&r]vaicov 95 
6xQaxsv6dvxav stc avrov y.al TtoXv taig 8vvd^s6iv v7tSQ- 
G2 syovrov , ol &r]^aiOi j^orj^rj^avrsg avra, xal TtaQaXa- 
^ovtsg sv 7taQaxata&r'^xr] tr)v 7t6Xiv, ovk d^zsday.av. d^a 
8s tovtoig TtQarto^svoig Kcool fisrcpic^]6av slg xr]v vvv 100 
olyovyisvr]V 7t6Xiv ya\ 7iars6xsva6av avrr]V d^ioXoyov 
7tXij96g ts yaQ dv8Qc5v slg tavxr]v rj^Qoio^r] y,a\ xsixrj 
jtoXvxsXrj icaxs6y.svd6&r] y.a^ Xi[ir]V dt.i6Xoyog. d^to 8s 
tovrav tcov %q6vc3v ds\ iidXXov rjv^rjxfr] 7tQog68oig ts 
8r]no6iaLg xal xolg xcav i8icoxcov TtXovxotg, y.a\ x6 6vvo- 5 
Kov svdnLXXog iysvsro talg 7tQatsvov6aig 7t6Xs6iv. d^a 
de tovxoig 7tQaxxo^svoig 6 xcov IlsQ6av (ia6iXsvg drto- 
CxeiXtts 7iQS6^SLS 'tTtSLCs Tovs "EXXrjvag tovs [isv TtoXe- 

67. In' aQ^nvTog — 86, zug 'j4^i]vag ora. L 69. 'AXf^av- 

8Qog] KlfavdQog IKQ tpeQQcov F saepius 71. JJy.ozova- 

caimv] Zv.ovTOv6a.icav I 73. dniatftt^gs] KUTBGcpa^i; F 

"*•*■ 8 6] Vihii 61 77. jrpog^jyaysro WcfiseJingius: libri 

TtQogrjyays 81. Jtolefiovixivoig] noltfiafisvotg A 88. 

ivtavaicciov ] iviavaiov F 90. TtTTctQag ] TtoaaQag omnes 

01. ^ovQiov FK, cartcri ^^qovqiov 91. Mulliov] MdXiov 

FK SsQovtov l)is om. AL 93. yq. Gruiaojv margo 

Fj caetcri f)sfiscicov 

^ ^ 62. !J9. nsToiKiGav F 2. rsixr] ] roixri K 4. dii] 

aiti omues 1018 Ll». XV. CAP. 76. 77. 

10 uovg xaTakvdaG^ai ;{al xoivrjv slQr^vtjv Ovv&BO&at. :jig6g 
d?.hj?.ovg. dioneQ a re AaxcovLndg xal BoLoorixog x?.i]- 
&s\g TcolBuog '/.arilv^t} , Tcksic) ^islvag Iroh' TCtvrE, zrjv 
dgxrfV Xa^av dno rcov jievxrQixcov. v7C)]Qt,c(V ds y.ard 
TOi'rovs rovg '/^Qovovg avdQeg xarci Tracdstav a^tot [ivij- 

15 fn]g 'l6oy.Qccr7]g rs 6 QtjrcoQ xal ot rovrov ysvofisvoL (xa- 
&)]TaL oicu 'AQL6rorfXrig 6 (pLX66oq}og, stl dh 'Ava^Lusvrjg 
6 yJaaijjaxijvdg xal Ilkcircov 6 'A%r]vaLog, stl 6s tcov Jlv- 
^ccyoQLXcov (piJ.oGocpcov ot rsXsvraloL, ^svocpav rs 6 rccg 
loroQiag Cvyygatdfisvog s^xaroy^QCog av (LSfivrjraL yccQ 

20 tiig 'ETcausLVcovdov rsXsvrijg yLsr oUyov iQovov ysysvij- 
fiBvr^g ' 'AQLGTLTCirog rs xcd AvrLG&svrjg , TiQog bs xovTOig 
Ai6xiV7]g 6 I^cpijrriog 6 Z!co/CQarL>i6q. 

77 'Etc' aQxovrog d' 'A%r]vr]6L Xicovog sv 'Pcofiy dvrl 

25 T(5v VTtccrcov XL/.iaQ%OL zaTSdrd&rjOav K^Cvrog ZisQOvilLog 
nal rcaog OvsrovQiog y.cd Avkog KoQvijkiog, nQog ds 
xovTOLg Mdgxog KoQvr^kLog xccl MaQXog 0dihog. STtl ds 
xovrcov slQr']vr]g ovOr^g Kard naGav xtjV 'Ekkdda ndkLV 
ciQxal TTo/.Sficov (jvvs6rr]6dv ri6L rcov nokscov xaX vscors- 

80 Qorv TCQayudrcov icaLVoro^La naQakoyog. oi ydg tcov 
'AQxddcov cpvyddsg oQnr^dsvrsg s^ "Hktdog v.axskci^ovro 
xrjg 6vo(iatofisv}]g TQLcpvXiag xosqlov oxvqov o iCQogr^yo- 
QSvxaL Aa6lcov. sx %okkcov bs xQovav tisqI rrjg TQLCpv- 

35 Uag r]iiq)Lg^}]Xovv 'AQxddsg y.al llksiOL, 'Aal 'Kard rdg 
sxaxsQcov sv raig fisra^okalg vjtSQOxdg sr'cckkd^ shvql- 
svov xr]g %coQag ' v,ard bs xovg vTtoxsiusvovg y.ccLQOvg 
xcov 'AQndScov xoarovvrcov xr]v TQLcpvkiav, 7tQ0cpd6SL 
xcov cpvycidcov d(pr,QOvvro xavxr^v xcov 'AQxdScov ot 

40 'HksloL. 6i6 val jcaootvvxfsvxsg ot 'AQnddsg x6 fisv stQco- 63 
Tov TtQssfjsig s^anoGxsikavxsg aTcijxovv x6 ^^coptov cog 
d' ovdslg avxolg TCQogsixs, fisxs7CSu^'avxo TtaQ' 'A^r^vaiav 
6v(i^axiav val {.isxd ravxrjg s6xQdrsv6av stcl r6v Aa6ia- 
va. xav 6s 'Hksicov ^ori%r]6dvxcov roig cpvyd6LV sysvsxo 

45 !^^'^XV ^?^V^iov xov Aa6iavog , val xav 'AQ/.d6av nokka- 
7C/M6iav ovxav ^jrrrj^j^eav ot 'Hksloi xal nksiovs twi/ 10. BoicoriKog] JBo/oriaxog L 11. nXsla] TrXslav F 

15. xal 'Jqlgt.] 'AgiGT. \ 19. fcvotroyrypcoc] soyaToyVigcos oaines 

24. KoCvTog. Ss-govlXiog Li»iii«: liltri KoivTog ZsQOviog, 
quae deernnt codloi Granvellinrt apnd Pighium Annal. i. IV. p. 2a(>. 

25. OvtrovQio^] OusTOQiog A nccl /ivXog Koqvtj- 
Itog ora. AR 23. %iovog F 26. ■nQog 8s rovroiS oni. 
1 27. xcfi MdQv.og ^avtog (sic cnim iibri) om. AR 

88. Aaolcav^ libri AaoGiav 

(>3. 43. Jaaicova 1 scinper , caeteri Aaaaicova 46. ol 

'Hitlot L, caeteri 'HXsiot LIB. XV. CAP. 77. 78. 1019 

diaxoGLOV CTQjUTicoTav dTce^aXov. TavTyg 61 (XQxijs tov 
TtoXe^ov ysvofitvfjg Cvvb^)] Ti}v dtacpoQav l7tl iiXiov tcqo- 
^fjvai Tolg 'AQHaGi %a\ TOig 'Hldoig. tv%vg yccQ ot iilv 50 

'^QXCxdsg HBTE(x>Qi6&ivTfg TCp TCQOTBQTjliaTi lOTQCCTlVGaV 

IjiI t^v 'Hksiav, aal ilkov 3ro'AEis MccQyava y,aX Kqo- 
vtov, £u da KvnaQiGGiav xal KoQvq^c(6iov. cc^a ds tou- 
TOig JiQaTTonsvoig accTa t^v MaxEdoviav nToXs^alog ^uv 55 
6 'AlcoQiTrjg Idolocpovrj^T] vno tov ddslcpov TlsQ^iy.y-a, (ia- 
6i?LSv6ag 8X7] TQia ' ttjv da ccQyjjv diaiSt^d^Evog 6 JTe^- 
dixxag B^a6i?.8v6s Trjg Mazsdoviag Iti] tiIvts. /^^ 

'En' aQyovTog 6' 'A&rjvrj^v Tif.ioy.QdTOvg ev 'Pco^r] qq 
nlv dvTi Tc3v vnaTcov %iXiaQypi TQslg y.aTs6Td^r]6av , Ti- 
Tog KotvTiog, UsQoviog KoQvtjXiog xal SsQoviog 2JovX- 
nixiog , 'Olv^inidg 8b vno Hi^aTCJV ;<«t 'jQxddcov rjy^r] 
TBTdQTr] nQog Talg sxaTov, aaQ'' r^v svi-Ka Cxddiov 0a- 
icidr^g 'A%i]vaiog. snl 6a tovtcov Ili6dTai (isv dvavsco6d- 6j 
{iBvoL t6 naXaiov d^icaua Tr^jg narQidog v.al Ti6i [iv&i- 
xalg xal nakaialg dnodsi^B^i %Qc6iiBvoi Trjv &B6iv T^g 
'OXvfiniaxrjg navr^yvQScog avTotg nQogtjKSiv anscpaivovTO. 
HQivovTsg 8b tov naQovTU aaiQOV bv^btov 'sxsiv d[i(pig- 70 
^r^T-ijOai Tov dycjvog, 6v(ji[iaxiav snoir]6avTO nQog 'AQxd- 
da? ovTag noXsiiiovg 'Hksicov • 6vvayGiVi6Tdg ds la^ovTsg 
TOVTOvg 86TQdxsv6av snX Tovg 'Hksiovg ccQTi TiQsvTag tov 
dycova. dvTi6TdvTav bs tc57/ 'Hlsiav nav8r^[iBX 6vvB6Ty] 
[idyr] xaQTBQa, ^safisvav t>}v [idyrjv tcov naQovTav InX 75 
T?)v navr]yvQiv 'EXXiqvav B6TS(pava}iBvav aal (isQ^' r]6v- 
^iag dxivdvvag 8ni6r](iaivo(iBvav Tag BnaTSQa^cV dvdQcc- 
ya%iag. zsXog Hi6aTaL ViKrj^avTsg B%r]y,av tov dycova, 
aaX Ti]V 'OXv(iniddcc TavTrjv v6tsqov ovz dvsyQailJav 
'HXsloL 8id To doHBiV (iicc zaX ddixag diaTsd^ijvai,. d(ia 80 
64 dh TovTOig nQaTTO(iBvoig 'Ena(iBivcov8ag 6 (Fn^^alog, (isyi- 
6tov 'syav xav noXiTav dt,ia(ia, 6vvay%si6r]g sxyXr]6iag 
SiBXsx&r] Tolg noXiTaig, nQOTQsn6(iBvog avTovg dvTs%B- 
6%aL rrjg tcaTa &dXaTTav rjys^ioviag. 8iBX9cov 8s Xoyov 85 
kx XQOvov nB(pQovTi6(isvov s8siyvvs t^v sm^oXyv ravTr^v 
6v(jLcpBQ0v6dv TB KaX 8vvaTr]V, tk t£ dXXa nQocpSQovLSVog 
9t«l 8l6tl xolg ns^y iiQaTov6L Qd8i6v s6tl nsQinoir]6a6%ai 51. Tw «9.] inl ta ng. L 53. KvnaQiaaiav'} Kvjragrjoiav I: 

fort. KvnaQixzLav noov cpdaoiov F 55. 'jAcoptryjs] 

AlmQiitrjqX tov aSiXcpov XFlih, cAeicti ta.8sX(pov THQbirM 

et n-fQSiKaq F fil. Koivrios] MiyKrios F ■Aai Us- 

QOVLos ZovXnixios om. AB 62. niaarcov] niaaazcov L, et 

eic etiam 65. ^ 67. 'OXvfimaiiijs] 'OXvfinixffg AK, oXvfintKals F 
68. avtQlg] avroig IL 
64. 86. iSsinvvs] SieSsiy.vvs FIK 1020 LIB XV. CAP. 78. 70 

90 ryv T>}s &aXdTT7]g agxijv' %cd yccQ "'A^rivaiovg Iv tcp sr^dg 
!E^tQ^r/v TtoXsfico 6ia'Ko6iag vavg idici nhiQovvtag AaxF- 
Sai^ovioig dsxa vavg ctaQSxo fiivo ig vicotBTax^ai. noXXd 
8\ 'naX dkla TTQog tavtrjv rrjv vTtod^BGtv oiKeJcog diaXs- 

^ %0"£lff E7t£i6£ TOi)? &}]l^aiovg clvtsyscjd^ai r.yg Oiatd &dXaT- 

;^^ tav aQxijg. £v\^vg ovv 6 drjfiog exl)t](pi6aT0 tQi/jQEig filv 
ixaTov vavTtrjyEiCd^ai, vscoQia ds TaiJraig l'(J« tov aQi- 
&^6v, 'Podiovg dh ncd Xiovg xal Bv^avtiovg 3tQOtQ£7t£- 
100 6^ai ^0)]9fj6ai talg £7ti^o?^Kig. avtog dh fi£td dvvduBcog 
8ii7t£a(fi9£ig £7tl tdg £lQr]a£vag jroAEtg Ad^r^Ta (ilv Toi^ 
'A%r]vaiav CtQatr^yov, liovTa OTokov d^iokoyov %aX dta- 
iccokv£iv tovg ®Y]{iaiovg d7t£6TaXuivov , iiaTa7cXr]^d{i£vog 
nal d7t07tX£v6ai (jvvavayxaGag ., Idiag tdg Ttolsig tolg 
5 &r]^aioig £7toir]6£v. sl fiiv ovv 6 dvr)Q ovtog TtX^ici) 
XQOvov £7i£t,r]6£v, (afioXoyr]fi£vcog dv ot ©r](iai0L tiQV aatd 
yrjv r]y£noviav xal t^v ti^g v'aXdttr]g dQir]v 7CQog£Xt^- 
Cavto' £7t£l 8e ftsr' oXiyov %q6vov ev tf] 7t£Qi t?)v Mav- 
tiv£Lav (idxr] XafXTtQOtdtrjv trjv vim]v trj TtatQidi TtSQi- 

10 7t0LT]6ag T^QCiixcog IteXevty^Gev , £v%£Cx-)g x«t td t(5v @r]- 
^aicov TtQayfiata trj tovtov t£X£VTr~] (jvvajce^favsv. dXld 
stEQi fi£v tovtcov td xatd fiSQog fny.QOv v6t£qov dxQi- 
^o5g diS^ifiEV. toTE 8s tolg &r]^aioig sdo^.B 6tQaT£V£iv 

15 iTCi Tov uQxofiEVov did toiavtag tivdg altiag. tav cpv- 
yddcov tLvlg (iovX6fi£VOi tr]v iv &)](iaig TtoXitdav slg 
KQ iCto JiQaTLxriv naTaGTadiv fi£Ta6trj6ai CvvETCEiGav Toug 
Tc5f 'OQ%Ofi£ViCOV iTtTiEig ovTccg tQiaxo6iovg 6vv£7tLXa(i£~ 
Cd^ai trjg ETti^oX^g. ovtol Se ElcoQ-oTsg ix &r]l^ciov UTtav- 

20 rdv r]fi£Qci tEtay^iv]] stQog fqv i^07tlL6iav , slg tavtrjv 
Cvva&Evto 7tOir]6a6^aL trjv i7Ci^£6LV' TtoXkav 8e xal dX- 
i.cav %OLVCovovvTcov fijg TtQO&E^scog xal TtQogoQfir^^dvtav, 
cc7crjVTr]6av TtQog t6i> %aiQ6v. ot filv ovv 6v6tr]6dfiEV0L 
tr]v TtQa^iV [i£Tavoi'j6avT£g i8r]kc36av tolg (ioiCiTaQxaLg 

25 trjv ETti&E^iv, 7tQo86vt£g tovg 6vvofi66ccvTag , aal Sid 
Tj/g BV£Qy£6iag TaJrT^g iavtolg i7toQi6avTO tr]v 6cotr]- 
Qiav- tdov d' do%6vtcov 6vlXa[i6vtcov tovg tcov 'Oqio- 
fiEvicov LTiTCEig xal 7caQayay6vtCiV dg rrjv i}ixXr]6iav, 6 yO. Siaxoc/cs vavg t8i(X TtXrjQovvrag Reisliliis : libri SnXHOciaig 
vnval dianlrjQOvvTug 91. Ssxa L ab nianu rccentiori, c.ieteri 

dl Kpil 93. ot)isicog] olKHa F yJi. Ijtarov om. A 

100. inl IKL , caoteri iisqI 5. cofioloyTjfiivcos J 6/ioXoyov/J.E- 

voff K 9. rrj srarptot] iv rf/ TtaTQtdi, K et tjui pauUo ante 

fidxrjv F 11. dXkd] afia AFK 19. &r}{l(av Wesse- 

lingius: lihri Orj^aicov 20. i^oTtXtGiav] i^ninaaiav liQ 

23. ovv servaruiit FL 26. inoQiaavTo] nQogsTioijjGavTO h 

28. naQayayovTcov Schaeferus : libri TcaQayovtcov LIB. XV. CAP. 79. 80. 1021 

d^fiog lil^fifpiGato rovtovg filv aJto(j(fd^Ki, tovg 6' 'Op- 
XO^sviovg ItavbQwxobl^aG^a.i TiaX rijv tioKvv xataOxd- 30 
4'ai'- tx nalaiav ydg xqovcov oi ©}]^aloi JtQog Toijrovg 
C5 dXXorQLCog buKHvro baG^LOfpOQOvvng ^lv roig Mivvaig 
iv rolg rJQaLy.oig xQovoig, vGrsQov 6' v(p' 'HQaxksovg 
sksv^sQCJdivrsg. oi 6' ovv &ri^aLOi xaiQov sislv vo^l- 35 
6avrsg vml TiQOtpdosig svkoyovg rijg rincjQiag Ka^dvrsg, 
tCrQdrsvGav stil tov 'OQyo^svov ' sXovrsg ds rijv tcoXlv 
rovg [isv avdQag dnixtSLvav ^ tszva ds «al yvvalxag 
B^t]v6Qa7to8L(Savto. 80 

UsQL dh tovg avtovg xaLQOvg OsttaXol TCQog /iAe- 40 
i,avbQov Tov 0SQCOV tvQavvov 6Lcc7CoXs[xovvrsg, v.al •jtXsL- 
o6l [Ld%aig rjrrojfisvoi, TtoXXovg bs r(^v GrQaricorcov dno~ 
Kcoksxorsg, 7tQS6(jSLg dn.s6rsilav TtQog Qri^aiovgi dt,LOvv- 
rsg avrolg ^orj9ri6aL xal 6tQatrjy6v avtoig lt,a7to6rsl}.av 45 
risXoTtibav. ■i]bsi6av yaQ rovtov rov dvbQa btd rrjv 
VTC 'AXsip.vbQov ^vXXrpi^LV dXXorQLCorara biaxsifisvov 
TCQog TOi^ bvvd6rrjv , d^ia bs xal dvbQsia bLdq)OQOV xal 
t7tL 6rQar7]yLxyj 6vvs6Si bia(is^orj[isvov. 6vvax&si6vg bl 
rrjg xoLvrjg 6vv6bov rcov BoLordjVy xal rcov 7tQE6^scov 50 
6LaXs%9svtcov 7tSQL (bv sixov svroXdg , oi (xsv Boiorol 
ndvra 6vvs%coQri6av rolg (r)sttaXolg, xal bovrsg sig S7tza- 
xigxtXiovg ^XQatLOorag rco Usko^tibcc 6vvr6pLCog sxslsvov 
^oi]%slv avrov roig bso^isvoLg. rov bs IIsloTcibov ra- 
Xscog (.isrd rfjg bvTd^iscog s^Lovrog 6vvs§}] tov rjkiov ^^ 
sxXltcslv. TtcXXcov bs ro ysyovog V7i07crsv6a(isvcov rcov 
fidvrsoov rcvsg d7iS(pTqva.vzo b^d ri]v ysvofisvrjv rfjg tco- 
Xsoog s^obov xdov ^TQarcato^v sxXltislv t6v rjXLOv. xat 
6id rovrcov rdov X(')ycov TtQoXsyovrav rov rov IIslo7ti- 
dov \fdvarov ovbsv rjttov 6 Us/.OTtibag dvs^sv^sv snl 60 
rrjv 6tQatsiav ., vTto tov %QSc6v dyofisvog. cjg bs xatrjv- 
trj6tv sig t^v ©straXiav , xal rov 'AXsiavbQOV xarsXa(3s 
stQoxarsikr]U[isvov rovg VTtsQbs^iovg roTtovg xal 6rQatLc6- 
tag s%ovra TcXsiovg tojv biguvQioov , dvrs6rQaro7tsbsv6s 65 
^sv roig TtoXcfiioLQ, TtgogXa^ofisvog bs 6v[ind%ovg Ttagd 
Tcjv ©srraXcov ^vvfj^ps (xd%rjv rolg svavtiotg. rov bs 
AXs^dvbQOV dta rdg vTisQoxdg rcov xotcoov TtXsovsxrovv- 65. 33. vcp'] acp' AFK ST. tXovti^c:] ;'xovTfg AFHIKLQ, 

caetcri y.aracvovTts 42. i^TTwnsvct] inaliin 7]ZTr]i.iivoi 

44. ^or,&rjaai} (ior]9ficsiv AW -18. avdQia F iTil 

"">• It «5. igiovTog] i^sXQ-ovTog L 58. tov XTjg no- 

Xiag Tjliov] vcilja r/js noXtcog loco iiicj)to locata post ttjv ye- 
vofiivrjv transtuli , sicut luit p. 44. 29. y.aTU tyjv rt,g itoUwg iio- 
Sov zup OTQaTi WToiv iil. oTQaTiiav Scliacferus: Jibri ctQU- 

riuv 02. xttTeka§£] nariXd^tTo FIK 1022 LIB. XV. CAP. 80. 81. 

tog 6 TleXoTtidag Gjcsvdav 8id rijg Idlag KvdgBlag xQi- 

70 vui xiqv lic(%r]V iii' avxov cog^t]6s tov 'Akitav^Qov. zov 
ds dvvdcrov HBid nov iTiiXbKxtov VTioCtdvtog iyevsto 
fidxr] aaQXSQd, tcad'' i]v 6 IhkoJiLdag aQiOtsvoJV ndvta 
Tov nsQi avtov xoTtov vsnQm^ aaxtOxQcoos' tsXog d' sm- 

75 %s\g xcp Xivdvvcp xal rovg Tiolc^iovg xQS^^dfisvog r^v 
^sv VLKr^v 7iSQiS7tOi}]6axo, rov dh avtov ^iov aTcslinSy 
jiolXolg 7CSQins6av rQai>{.iaGi ■aal x6 t,f]v i^Qcoixcjg nQOS- 
^svog. 6 d' '/^Xb^avdQog dsvtSQa ^idyij 7[.sicp%s\g aal 
xoig oXoig GvvxQi^slg, i^vayKdedr] y.ad-' onoKoyiav rolg 

80 iisv &sxxaAoig xdg xaxansnoXsfiijusvag nolsig dnodov- 
vai, Mdyvr]xag ds nal xovg 0&ic6xag 'A%aiovg naQadov- 
vai Boicoxoig , xal t6 koinov 0sqcov ^iovov aQiovxa ss 

jj, Gv^^aiov sivai Boicoxoig. 

„ Oi dh &r]^aiOi nsQi\i6i]X0v vi'/,r,v clnsvrjvsyfisvoi nQog 

anavxag S(pa6av savxovg 7]xxij6Qai 6id xi]V IJslonidov 
rslsvx}]V. dt,i6koyov yaQ dnoXcolsxoxsg ccvdQa xaxd ko- 
yov sxQiVov xi]v vizr]v ijxtova vndQy^Siv rijg UsXonidov 
66t,)]g. no?^kdg ydg %al ^sydXag %Qsiag naQs6%sxo r(j 

95 narQidi, nXsi6xov 6s Gvvsi^dXsxo nQog ri]v rcov &r]^aiav 
civt,y]6iv. sv ydQ xij rcov cpvyd6cov xaxaXi^-^^si^ nad'' i]v 
dvSiit/]6avto rijv Ka6^siav, (6{ioXoyi]!.isvcog dnavtsg^ xov- 
TG) To nQcotsiov tov xatoQd^coiiatog dnovs^ov6i' rr]V d' 
Bvr]usQiav ravtrjv Cvv£[iy] ndvtcov rdov v6tSQ0v ysvoiis- 
100 vcov dya^cov altiav ysvs6%ai. sv 6s xr] nsQi TsyvQav 
lid%]] yi6vog IIsXoni6ag rcov (ioicoxaQ%cov svi7ii]6B rovg 
AaKs8aiiioviovg , nXslov i6%vovxag rcov 'EXXr]vcov' oxs 
6r] 6id To iisysQ^og ri]g vim]g nQcoxov s6t)]6av &r](iaioi 
5 XQonaiOv xard Aaxsbainovicov. aatd 6s ri]V sv /Isv- 
axQOig ^d%r]v ^yf^^axo tou Isqov X6yov, fis&' ov tiqo- 
spliaXcov rolg ZlnaQXidxaig dQ%i]y6g sysvsro rrjg ViKrjg. 
sv 6s ralg £:rl AaKS^ai^iova 6TQarsiaig snrd p.lv 'r]yr]- 
6aro nvQid6Qv , TtQog avri] 6s rrj 2JndQrr] XQ^naiov 

10 s6rf]6s aard rcov ylaxs6ai^ovicov rcov ndvxa rov nQO 
rovtov %q6vov dnoQ^r]xcov ysysvr]^sv(OV. nQog 6s rov 
IJsq6(ov ^a6iXia nQS6(isv6ag sv ralg KOivalg o^oXoyiaig 
Tr]v Ms66ijvr]v v,az i6iav naQsXa^sv y ■rjv dvdcraxov ov- 69. dvSgsias] dvSQtag FK 76. ditsXins AFHIKLQR, caeteri 

uni^aXs 78. Xficp&ilq Stephauuis : libri lri(f)9ilq 

()(>. 87. ^SQcov ] ^SQQcov K aQxovza avfifiaxov ] esspe- 

ctabaiu uqx^'^ cvfifiaxos 90. ■i^tTria&ai Schaefems: libri 

i^TTua&ai 9G. KUtaX^^ipsi ] ^aTrjlvaet. Ueiskius 99. 

yevofisvcov om. L 100. TsyvQav Wcsselingius : libri Tsysav 

2. nlstov] nXiiovs A 8ri servarunt FL H. 

jJacdea] ^aatksvaas K, omisso opiiior Tiqsa^svaas LIB. XV. CAP. 81. 82. 1023 

6av ixrj tQtccxoGLK 6)]f^aL0i nttliv djio'AaxiiSx)^6av. l%i 
xt^.svtrjg de dLayiovLCdnBvog siQog 'AXii,av8Qov txovxa 15 
TTollaTtkdSiov dvva^LV ov ^ovov ijtLcpavag ivix7]<3£v, 
«AAa xal xov d^dvaxov b0xsv £%' dQBTt] 7t£QL(36t]xov x«/lo5g 
dyvovL()di.iSTog. TtQog dh xovg Ttoktxag ovvto oisxsQr] agxs 
dno xyg sig xdg &t]()ag za&66ov xcov TtoXtxav ^ls^/^ql xijg 20 
iavxov xslsvxtjg {^otaxaQif^v ^dvxu xov xq6vov Slsxs- 
KsOs, ^T^dsvog dkkov xav TtoXLxav xavxr^g i]^ico[.isvov xrjg 
tifirjg. TIsXoTtiSag fxsv ovv dtd xrjv idiav aQSX^v vito 
Ttdvxav aTiodoxijg r^^LCOfisvog syixco y.aX naQ^ r]fiCOV xov 
dLa xrjg iGxoQiccg STtULVov. aaxcl 6\ rovg avxovg XQo- 25 
vovg KXsaQiogy xo ysvog av l^ ' HQaxlsiag xrjg sv xc5 
IJovxcp , BTtsdsxo xvQavvidL' iiQaxr]6ag ds xrjg STti^oXrjg 
s^ijXcoGs fisi' xr]V zlLOVvGiov xov 22vQaxo6icov xvQavvov 
67 dLaycoyy]Vf xvQavvsv6ag bs xcov 'HQaxkscoxcov sitLCfavag 30 
r^Qitv sxr] dcodsyM. dfia 6s rovxoLg nQuxxofisvoig Tl^iO' 
Q^sog 6 'A%r]vaLCOv GxQarrjybg sxow dvva^iLV 7ts^i%i]V xs 
xal vavxLXi]v Toocovijv filv aal Hoxi^aLav nolLOQxrJGag 
siXs, KvlLX)]VOLg ds TtoXLOQXovfisvoLg s^oi']d^r]6s. 

Tov 6' sxovg xovxov dcsh^^.if^&oxog 'A9i]vr]6L fisv ^^ 
i^QXS XaQLxXsid:]g, sv 'Pcofir] 6' vitaxoi 'xaxs6xd%r]6av ^ 
AsvxLog AlfiikLog MufiSQxog xal Asvxiog Z!s^xLog Aaxs- 
giag. snl ds xovxcov 'AQxdSsg fisvd ni6aicov xoLvr] xs- 
^stxoxsg V7tr]Qxov xov dycova xcov 'Okvfinicov, xal sxv- 40 
. gisvov xov lsqov xal xav sv avxco XQr]fidxcov. xcov ds 
MavxLvscox' dvaXa^ovxcov slg xovg idiovg ^iovg ovx 6X1- 
ya xcov dvaQr^adxcov, s'6Ttsv8ov ot 7taQavofir]6avxsg dta- 
naxsxSLV xov TtQog 'Hlsiovg Ttolsiiov, iva fir] 8co6lv sv 
£LQi]vr] Xoyov xav dvakco&svxcov. xcov dl dXXcov 'AQxd- 45 
6cov ^ovXofisvcov 6vv&s6d^aL xr]v SLQijvrjv, 6xd6LV sxivrj- 
6av TtQog xovg oixos&vslg. ysvofisvcov ovv dvotv ixcci- 
QSLCov 6vvs^aLvs xrjg fisv xovg Tsysdxag , xrjg ds rovg 
MavxLVSig rjysL^d^ai. S7tl TtoXv 8s xi]g dLacpoQug av^r]- 
%si6r]g slg xr]v 8id xcov otcXcov iCQi6LV xaxr]vx}]6av' xai oO 
TsysdxuL fisv 7tQS6^sv6avxsg TtQog BoLCOxovg STtSL6av 
eavxolg ^orjdslv, ol 8s BolcoxoI CxQaxrjyov sjiL^xi^^avxsg 

15. itolXaiildciov] ioxt. jtollanXaclova: v. ad p. 389. 62. 
17, KaXms dywvicdfisvog in libris post cvtco jiosita aut post dXXd vel 
9avaTov aut post TCfQi^orjTOV ponenda snnt: post ivixrjCE ponebat 
Rciskius 22. rj^icnfitvov] ri£,i(ofi£vog A 24. diu om. I 

29. Siaycoyrjv ante /IiovvgIov ponunt FIK 
67. 30. doj^EKKj 8vo%aiSi-Aa FI 31. 'A&rjvaicov om. F 

37. Ziiziog om. AFIKU 38. jUFra] non dubito Diodorum 

fi£V fiiTu scripgi^gc 39. noiv^ t. vnrQ'^ov'] 'v-htjqxov r. KOivfj 

L 47. dvolv FK , caeteri SviTv 49. 8id rr^v zcov 

onXtov annotatum ex F 52. intOTi^Gavtss] KaTaotriGavTSs L 1024 LIB. XV. CAP. 82. 83. 

'ETta^SLvdvdav aal dvvafiiv cc^LoXoyov 86vt£g l^aTtidTtt- 
kav (iot]^}j(iaL ToTg T^sysdtaLg. ot da MavxLvelg trjv ex 
55 zrjg BoLatiag dvva^Lv xal t}]v Eza^uv(ov8ov 66^av xa- 
tanlayivxEg Ttgog xovg ex&QOxdxovg tcov Boicoxav 'A&rj- 
vaiovg aal AaKS,6aiiioviovg TCQiO^iLg IxTciaipavtBg ejiELOav 
6v^up.aj(^£LV. cl)V d(xq)ox£Qcov ddQccg dvvd^iEig xaikcog aTioGxsL- 

60 Kdvxcov dycovsg tioXXol %aL ^tydXoL Katd trjv IJsXoTtov- 
vrj(5ov 6vvt(5trjS5av. sv^vg ovv AaKsdaL^oVLOL filv Ttlt]- 
(3L0V oljiovvxsg eCxQdxsvdav slg xi]V 'jQKadiav , 'En,a^SL~ 
vcov^ag bs xaxd tovtov tov '/.aLQov ^lsxcc trjg bvvdfiscos 
■KQOLcov xal xfjg MavxLVsiag ov [laKQav aTtsxcov i%v%sxo 

^^ TtaQa t(ov syitoQicov 6tL Aay.sdai^ovLOL 7tav8}]nsi :!toQ- 
&ov6l tr]v tcov Tsysatcov 'x^coQav. vitoXa^cov ovv sqt]- 
^ov SLvaL OxQaxLCOxcov ti]V 2JzdQtr]V, hts^dksto ^sv 
^iya tL nQd'E,aL^ tr]V 8s tvx^v sC^ev dvtL7iQdttov6av. 
avtog (.isv ydQ vvKxog coQ^ir^asv aTtl xr]V 2JTtdQxr]v^ 6 8s 

70 ^aGtXsvg twv AaKsSaLixoviav Ayig vnoTCxsvGag xr]V 
dy%ivoLav ttjV 'Ena^iSLvcov^ov icatsOtoxdoato (isv £,«(jppo'- 
vcog x6 yLslXov 7]^slv , STttfitjJS 8s ttvag KQrjtag t^iisqo- 
SQ^jiOvg, 8l' cbv TiaxaxaxiqOag tov 'ETtaiisLVcovSav tolg 63 

75 d7toXsksL(i(isvoLg sv xr~] ZJjtaQtr] £8r]l(o6s StotL BoLCOtol 
6vvt6(icog 7']t,ov6LV STtl xr]v yIaxs8ai{iova noQ&r]6ovtsg 
trjv nokLV, avtog 8' cog dv tdxL6ta 8vvr]taL (isxd t^g 
8vvd{iscog yt,SL ^or]9r]6cov xr~j TtaxQidt. sxsksvsv ovv tOLg 
sv trj ZTtdQtrj' TtaQacpvkdttSLV trjv %61lv (ir]8sv ^ataits- 

^ Tckrjyfisvovg ' ta^v ydQ avtov STtLCpavsvta ^or^d^rj^SLV. tcav 

** 8s KQrjtcov 6vvx6(icog to naQayyskd^sv 7tOLr]6dvtc3v naQa- 

bo^cog oi Aaxs8aL(i6vLOL tr]v dXco6LV tfjg 7tatQi8og s^s- 

(pvyov. (ir] 7tQo8r]7^cox}^si6r]g yaQ trjg S7tL&s6scog ska^sv 

85 dv 6 'Eza(j.SLVc6v8ag slgjis6cov slg ttjv UzaQtrjv. tr]v (isv 
ovv STtivoLav tcov 6vQatr]ycov d^KpoxsQav 8ixaicog dv Ttg 
aTtods^aLxo, 6vvsxcoxsQav 8s 6xQaxr]yiav trjv tov Aans- 
8aLaoviov r]y'q6aito. ov (iiqv dlk' 6 'EjtaiiSLV(Ov8ag olrjV 
tr]v vvKta 8LayQV7tvr]6ag jcat to 8Ld6tr](ia xrjg 68ov 

90 aatd 67tov8r]v 8Lavv6ag d(i' rjfisQCi TtQogfjys trj HTiaQtrj. 
6 8' s%l tf]g cpvlaxrig dzoXsksLH (isvog 'Ayr]6ikaog okiyca 
TtQutSQOV XQovcp tc5v KQr]tcov dK0v6ag td xatd (isQog, 
svd^vg (isxd jtokkijg 6nov8r]g t))v STtLfisksLav s7toLr]6ato 
zqg 7t6kscos. tovg (ilv ovv 7tQS6^vtdtovs tav Tiai^av 

71. ifirpQovcog to fiiXXov Reiskius post Wesselingium : libri To (liX- 
Xov i/n(pQ6vcog 72. tKSfttps] 7ci/.iipug AFKL 

()8. 7f». 8'] Ss K dvvrjTai] Svvauo omnea 78. 

iiiilsvsv ovv] iy.iXsvs yovv oiunes 79. «proi' om. L 

87. Aav.s8ciL(ioviov Stcithanus : libri AaKs8aiiJ,ovos 91. oXi- 

Y<p ] oUycov K LIB. XV. CAP. 83. 84. 1025 

xcd Tovg ysyr^Qbcxoraq inl xa rkyri rav olxiav dvs^l^cc- 95 
(j£, xal jiQosira^kv dno rovzav cc^vveO&cci, Tot)g eig rrjv 
noltv ^ia^oi-ievovg y avrog b\ Tovg c.K^cit^ovrag raig rjkt- 
Kiatg Cvvrcx^ag dieuEQtGtv ilg rag tcqo rijg Tiokhcog bvg- 
lcoQlag v.aX TcaQodovg, xal Jiccvrag Tovg dvva^evovg ro- 100 
Tiovg 8t^aG%at 6todov efxq^iQcc^ag ccvs^bve ry}v rav jioXe- 
^icov B(podov. 'Ejia^etvcovdag 6' Eig TtXEia ^egr] dielo^E- 
vog rovg 6rQaricc>rag , nal mccvry TtQogziTtrcov xccra rov 
ccvrov yMtQov , cog eidE rriv rcov XnaQrtarcav Gvvrahv, 
iv%vg Eyvco ^e^rjvvnevrjv rrjv TiQcc^tv oficog Se jcQog^a- 5 
j(^6^Evog TcaGt nard fiSQog xat raig 8vg%aQiatg ekarx-v- 
/uEvog GvvrJTtrev elg x^^Q^S- nolld di Tta^cov xat 6qcc~ 
6ag ov;{ ccneGrri T^g cpikorty^iag , tcog to GtQccrevfia rav 
AaKedatiwviav EJtavrik^ev eig rrjv UTtccQrrjv' TtoXKav dfi 10 
(iori\fovvrav rotg Tto?uoQxov^evoig , xal rrjg vvxrdg xa- 
raka^ovGrjg , EkvGE rr]v TtoktOQniav. 

UvQo^evog be TtaQcc rcov atx^aXcorav OTt Mavrt- 8-1: 
ViXg Ttavdrj^et TtaQeiGt (iorj^ovvreg rotg ylaxedat^oviotg^ 15 
to't£ ^ev dvaycoQYiGag ^tnQov dno rrjg Ttokeag '/.areGrQa- 
roTtidevGs' TtaQayyeikag dh dEinvonotEiG&ai, xarahncov 
xav innsav rtvdg, rovroig ^ev naQrjyystXEV ea&ivr]g 
q)vkaxrjg nvQa xaietv sv rf] naQS^^ohj, avrog ^e ^erd 
xrjg 6vvd^Bag dcpoQiiriGag EGnevGev cicpva neQtneGelv 20 
Tofg dnoleXetii^evotg ev rrj Mavrtveicc. t|/ 6' vGreQaicc 
nokh}v 6tavvGag 666v acpvc: rolg MavrtvevGtv dvsXni- 
69 Gtag snsQQa^ev, ov ^^v siCQdrrjGE rijg eni^oX^^g, xainsQ 
dnavra rrj GtQurrjyici nQOVorjGa^svog , dXkd rrjv rvp^v 25 
Ka^av dvxtnQarrovGav naQa66^ag dns^aXs xrjv vinrjv. 
ccQxt ydg avrov nXrjGtdt,ovrog eq^^co rrj noXet xarrjvtr]- 
Gav snt &dreQa rfjg Mavrtveiag ol ne^icp^evrsg vno 
xav '^&rjvaiav GtQccttcorat nQ6g r^v Gvnfiaxiccv, ovrsg 
E^axtgxiXtot , GtQarr^yov 6' sxovrsg 'HyeXqxov , dvdQa 30 
rcov nuQd rotg noXiratg Inatvovuevav. oi;TOg 6e xovg 
licavovg slg r^v noXtv naQetgayaycov rr^v dXXr^v 6vva- 
[itv s^sra^sv, cog ^idxrj 6taxQt&r]G6fisvog. svd^iig 6e xai 
jiaxE^at^ovtoi ndi Mavrtvslg snscpdvr^Gav.) xat nQog rr^v 
xav oXav xQiGtv dnavreg naQEGxsvdt,ovro xaX royg nav- 35 
xa%6\Hv Gvn^dxovg [isrsns^novro. rotg [ilv ovv Mav- 

95. riyri AFK, caeteri GtiyTj 4. fif(i7]vvnivriv] firjvofiivjjv 

K 8. crQccTivfia] CTQaToniSEVfiu omnes 9. AaytsSai- 

ftovicov] HnaQTiaTav L 20. 7i£Qnt£6ilv'\ tninsaHv Keiskius 

<>9. 27. ^dTSQu] fisQT] addit L 30. 'HysXoxov] 'Hyi]lo- 

%ov libri zouv — inaivovfiivcav AVejiselinj^ius : libri Tor — inaivov- 
fiBvov {imv. K) 33. 8cay.Qi9T]G6fiivog Wesselingius: lilni 

diaxQi&rjaofiivovs 35. naQiamvd 'Qovto] naTiaHtvd^ovTO A 1026 L I B. X V. C A P. 84. 85. 

tivEv6iv e^oij^ovv 'HIhoi xccl Aa^tdai^ovioi xal *A9rj- 
vaioi y,a\ a.kkoi xiviq, cov 6 (!v[.i7cag dgL&^og rjv jrg^ol 
40 f^fv TcXuovg roiv diguvQiov , imtug fig nBQi 8iq%iXlovg' 
xolg 81 Tsyidraig 6vvs[idxovv ol tcXsIctol xat ocQatLOzoi 
xav 'Agxddav nal ^AyaioX aal BolcotoI xal 'jQysloL xal 
XLVsg £TB.QOL xcov IlEXoTtovvrjGicov iial xav i^ca&ev Gv^i- 
^ld%GiV' OL 6e TtdvXEg t]%Q0LG&7]6aV 7tEt,0L ii\v v%\q Toi)g 

45 roLg^vQiovg, iTtnElg d' ov'/, ikdxTovg xav xQLgxLlicov. 

83 d^q>oreQG}v dh ovvzo^cog nQoy.ata^dvx(ov slg xov vzbq 
xcov oXav dycovcif nal dLaTaxd^evxcav xc5v GrQaronedov^ 
OL ^lv ^dvxELg GcpayLaGa^EVOL TtaQ^ d^cpoxsQOig dTtBcpai- 

50 vovro ri}v vlxtjv vTto xkv &scov jtQocpaLvofisvrjV. aard 
6s xrjv d^iav Mavrivsig pisv ^srd xcov dXXcov AQnddav 
x6 ds^Lov S7isi%ov y.sQag, s'%ovrsg staQaGrdrag xal 6yva- 
ycsvL^tdg AaasdaLnoviovg , rovroLg 6s 6vvs%sig i]6av 
'HXsiOL xKt '/l%aLOi, ya\ rav dXXav oE yara8ss6rsQOL ri]v 

55 XoLni^v s7tsi%ov rd^LV ro 8' svcovv^iov xsQag dvsTtXrjQOVv 
'A&rjvaloi. &r]^aiOL 8' avxol nsv sjtl xo svcsvv^ov ns- 
Qag hd%&}]6av , naQa6tdxag s%ovrsg 'AQicd8ag, ro 8s 8e- 
^LOV 7taQs8aKav 'AQysloLg' x6 8e dXXo TtXfj^og dvsTtXr]- 
Qov xi]V ^s6r,v xd^iv, Ev(iosig xal Aoxqol ^tat 2JLxva- 

60 VLOL^ TtQog 8e rovxoLg Ms66i]vlol yal MaXLslg xal Al- 
VLdvsg, sxL 8s xal 0STxaXol zal ot XoL7tOL 6vn^a%0L. 
rovg 8' LTfxslg scp* sxarsQav zav nsQdrav dficporsQOL 
disiXovro. rcov 8s 6rQarsv^dzav rovrov xov XQonov 
xsxay^svav , cog ijSr] 7tXr]6iov v7ti]Q%ov dXXrjXav, al (jlsv 

65 cdXTCiyysg x6 TtoXsyaxov s6r]fiaLV0V, al 8e 8vvd(xsLg rjXd- 
Xa^av yaL xa {xsysQsL xijg ^orjg xi]V viyrjv s6r](iaLvov. 
xal x6 (ilv TiQCJrov i7t7ioiia%iav sv xolg xEQa6L 6vvs6x^' 
6avto, xaO'' rjv taTg (piXoti^iiaig savtovg VTtSQS^dXovto. 

70 OL (isv yaQ xav 'A&rjvaiav LTtTtSLg xotg xav @7]^aiav 
ETtsXdeavrsg rjXattovvto ov% ovta xaig xav L7t7tav kqe- 
xalg ov8s xalg l8iaLg Evtpv%iaig ovSe xalg xaxdxrjv ltc- 
ytL'/.i]v E(i7tsiQiaLg' sv yaQ tovtoig d7ta6LV ovz i]v xaxa- 
8si6tEQov x6 xcov 'A&r]vaiav ltc71lk6v' xa 8s 7cXr]%EL xat 

75 xy~j 7taQa6iiSvrj xcov j^tAwv xal xr] 6XQatr]yLXr~] Gvvtd^si 70 
TtoXv xav svttvxiav EXsiTtovto. avxol ^isv ovv cXiyovg 

41. M«l 'Axoiiol 37. post 'Hlstot ponit Wesselingius • 44. S' 

OVK fkdzTuvs tqhsxlXIcov ] Ss thqI TQisxt^iovg L 46. ttqo- 

Kazct^dvTcov ] Kara^txvTCov Schaeferus , GvyKaTa^oivTCov Ileiskiiis 

47. fidvTiig Rhodomannus, los. Scaliger: libri MavTivtlq 
51. ^ovrfg] ixovTug A 56. d'] 5f xai FIK hdxQrisccv 

oin. F 60. Aiviavss] Alvsiaviq K 61. 8e xaij Ss F 

71. "nncov ScJicieferus : libri Innicov 
70. 75. ipiXcSv WesselingiHs, q^vXdiv L ab manu rec. , caeteri 
cplXcov 76. fihv ovv A , caeteri (ilv LIB. XV. CAP.85. 86. 1021 

slxov dxovTLCrdg , ol ds (dr}^aiOL XQntXuClovg 6q)Svdovrj- 
zag xal dxovtiGrdg xovg sh tcov tisqI rjjv ©evzaXlav 
rontov dnsGTaXiiivovg, ovtoi nsQtztotSQov sx TiaCdcov 
^)]kovvtsg trjv sv zovxoig (idxr]V ^sydXrjv QOTtrjv jtoislv 80 
tici^aGiv sv talg ^idxaig did xrjv iv tovzoig l^nsiQiav. 
dioTiSQ 01 'A^rivaloi xatatiXQCOOxofisvoL (isv vtco jpihxavy 
Tiat anovoviLSvoi d' vno xav dvd^sGtrjxotav , dnavtsg 
£tQdnr]6av • xr]V ds (pvyr^v sxxog xav xsQatcov noirjod- 85 
fisvoi dicoQQcJGavto xrjv i^ttav. d^a iisv yaQ xatd xrjv 
dnoxcoQr](5iv ovx staQa^av xi]V idlav cpdlayya, d^a 6s 
nsQinsGovxsg Ev^osvGi %ai fiiGd^ocpoQoig nalv dnsGtaX- 
ixsvoig snl xijv xaxdXrjil^iv xcov nh]6iov K6(pcov, Cvvd- 
il^avtsg avtoig iidxrjv dnavxag dnsxtsivav. ot ds xcov 90 
&r]^aiCov Innslg xovg ^sv q)Svyovtag ovx snsdico^av, sn\ 
6s xr]v cpdXayya xdov dvtitstayiiivcov snsXdcavtsg scpi- 
Xoti^ovvto naQfzXXd^ai fbvg ns^ovg- i6](VQd.g 8s (idxr^g 
ysvo^isvTjg, xal xav 'J&ijvaicov xatanovovfisvcov xcd 
JCQog (pvyrjv OQ^irjodvtcov, 6 tcov ^ilksicov XnnaQxog tnl 95 
xrjg ovQayiag xstay(j.8Vog sns^or']d^)]Os rorg cpsvyovOi, xal 
noXXovg xav Boicotcov^ xatafiaXcov naXivtQonov snoir]6& 
xi]v iidynqv. ot iisv ovv xcov 'HXsicov innslg xovtov tov 
XQonov snicpavsvtsg xc3 Xaia xiQccri x6 ysyovog nsQl 100 
Toyg 6v^(idxovg sXdtta^ia 6iaQ&c66uvto. snl ds &ats- 
Qov xsQatog smQQat^dvtav dXXt]Xoig xcov innsav ^Qaxvv 
XQovov i) fidx)] dis^isivsv i^oQQonog, (isxd ds xavxa did 
xs xo nXij^og xal x)]v dQstijv xcov Boiatav xal ©stta- 
Xav innsav ot [isxd xav Mavxivsav ovtsg s^id6%r]6av, 5 
xa\ 6vxvovg dnofiaXovxsg xatscpvyov nQog xrjv idiav cpd- 
Xayya. r] (isv ovv xav na^' d^icpoxsQOig innsav (idxrj 80 
xoiovtov s6xs x6 xsXog' at 6s nst,ixa\ dvvd^isig cog 6vv- 10 
"^X^ov Big ^atgas xoig noXs^iioig, (isydXovg xai &av(ia- 
Cxovg dyavag 6vvs6tr]6avto. ovdsnots yaQ 'EXXrjvav 
stQog "EXXr]vag dyavi^ofisvav ovts nX^&og dvdQCov to- 
Covto naQsrd^aro oi)%' TJysnovsg d^ioXoycotSQOi xolg 
d^ic6fia6iv ovts dvdQsg SvvatcoTSQOL xalg sv xolg Xivdv- 15 
voig dvdQayaQiaig. ot yaQ ns^o^iaxslv dQi6ta dvvd^is- 
voL xatd xovg vnoxsifisvovg xaiQOvg Boiato\ xa\ Aaxs- 
daifiovioL nQ6g dXX^Xovg xatd xi]v xd^iv dv&s6tT]x6tsg 78. T7)v ante ©eTzaliav om. F 81. tioyd-a-aiv] immo, oplnor, 

iiw&tioccv 83. ipiXiHcov ] Tcov addit ReiAkiud ytara- 

novovfiivoi] ■nnTanoXsfxovfisvoi AFUIRLQR 97. jtara^a- 

^cor FI , caetcri jtaTaAa/Jcov 98. roiJroj' tov tQonov] Tovvcp 

T^ TQonu) FK 6. nQog] ilg FL 9. to TsXog] zBXog 

AL 13. rocouTO AL, caetcri zoaovTov 15. dvdQU 

ya&iaig AFK, caeteri dvdQuya&iaig insSti^avTO 

66 * 1028 LIB. XV. CAP.86.87. 

ctgaTOV ^ccxrjv 6vvrjipav ovdsfiiav (pEida jtoiov^BVOL rov 

20 t,r}V. xcd to f.uv tiqcozov TVTCtovTzg a.XXr]Xovg roi^ 86- 
QdGi , xal diK r^v nvxvotrjra rav TiXrjyav rd nXeiGta 
GvvtQL^pavtBg , slg rov djto rrjg ^ci%aiQag dyava xartjv- 
rrjGav. 6v^7tk£x6^tvoL 8s rotg Gco^aCL aal nuvroing 

25 8ia\ti6ug tQavudtav dTtsQya^o^svot roig '&i'^ors ovx 
^Xrjyov sTtl Jtokvv 8s %q6vov rolg 8sLvoig syxaQtsQovv- 
Tcov 8id ri]V VTtSQ^oXrjv r^g staQ^ snatSQOLg dvSQaya- 
%iag ovds^iav qotiijv dvsXdfi^avsv rj ^dxrj- saaGtog ydg 
rov Tia&siV rt Sstvov xataq^Qovav ., rov 8s 8Qd6aL ri 71 

30 KaiiTtQov scpis^svog, svysvdyg dvsdsxsro tov vusq rrjg 
86^r]g &dvatov. iGxvQdg 8s ^dxrjg sitl Ttokvv rs XQovov 
ysvofisvrjg v,a\ rov yiivSvvov ^rjSs^iav Qonrjv la^^dvov- 
rog, 6 p.sv 'E7ta^SLVc6v8ag vjtola^cov rfjg I8iag dQStrjg 
ijtQog8sL69aL ri]V yixrjv, syvca 5t' iavtov HQLvaL tov xiv- 

35 8vvov. sv^vg ovv dva/a^cov rovg aQiCtovg y.a\ pLStd 
tovrcov Cv^cpQa^ag slgs^aksv slg fisCovg rovg noksfiiovg' 
Tia&rjyovfisvos 8s rov Cvvrdy^atog, %cd TtQcorog dxov- 
ri6ag, l^aKs tov rjyov^isvov rc5v Aaxs8aL(iovLOV. iv- 
%vg 8s noL rav c.lXcov slg x^^Q^S sqxo^svdjv, ovff fisv 

40 dvsXc)v oug 8s xataTcXrj^d^svog Sisiioips rrjv (pdXayya 
rav jtoXsuiav. ot Ss y!laxs8aL[i6vLOL ro d^ia^a rov 
^Ejta^SLVCovSov xal ro ^dQog rov 7tsQ\ avrov 6v6t^fiatog 
xataTtlaysvtsg dvsxcoQovv sk rrjg [idxrjg' STtLKSL^svav 8a 

45 Tcuv BoLatav kol Tovg s6xdrovg ds\ cpovsvovrav , v£- 

81 xQav s6aQSVttr] nX^^^og. ot 8s yiaxs8aL^6viOL &saQovv- 
rsg 'EnayiSLvav8av nQ0%v^6rsQ0V nQoninrovra ra &v(ia, 
6vvs8Qanov sn avr6v. noKlav 8s xa\ nvxvav cpsQO- ^ 

50 yisvav ^sXai' , rd ^sv s^svsve, rd 8s 8LSXQOvsro, [rLvd 
8s kx Toi; 6c6fiarog s^aLQav rovtOLg i^^vveto rovg sni- 
(pSQo^svovg. '^QaLxag 8' vnsQ trjg vixrjg dyavL6dpLSvog 
%aLQiav sla^s nXrjy^v sig tov &coQaxa. xltt6d^svtog 8s 
rov 86Qatog, xa\ rov 6l8i^qov xaraXsLcpd^svrog sv rcp 

65 6ci^arL, naQaxQr]na sns6s xatL6xv%s\g vno r^g nXrjyrjg. 
nsQ\ 8s rov 6c6{iarog Sfins6ov6r]g gjLXorifiiag , xa\ noX- 
Xcov naQ' dficporsQOLg dvaLQS%svtav , ^6yLg ot 0r](iaioi. 
ry Qco^r] rav 6a^drav nQOsxovtsg xarsn6vrj6av rovg 

60 AaxsSanioviovg. cpvyrjg 8s ysvo^svrjg^ ot fisv BoLatol 
^Qaxvv snL8LC3^avtsg xQovov dvs6tQSipav , dvayxaLota- 

18. jtQoizov guspectum esse possit 26. f xarspois] Ixarf^as K 
27. ovSsfiiav] ovds Xiav k aviXdn^avtv} tAa/a^awv Wesselinglus 
71. 28. nct^sXv'] jts&siv K 31. ysvofisvrjg L, caeteri ytvo- 

fif-vr\ci 45. dsi F, caeteri ah\ 48. nQoniTizovra Viesse- 

liiigiu:: : libri TtQOsitiitrovza 55. Hazioxv&tls] KaziGXS&£iS A 

57. diivpoztQoig] dntpozBQcov Fli LIB. XV. CAP. 87. 88. 1029 

Tov riyovyitvoL tb %vQisv6ai rav vsycQvov. ccvccxaXsGa^s- 
vav ovv rav GaXniyKtav rovg CtQatKOtag ccTtavtEg trjg 
ftcixriS dxB6t7j6av, xal tQonatov dficpoteQOi 6rr]6ait£s 
7j^(piS^i]tovv trjs VLK7]S. ol ftfv yccQ 'A%7]valoi, vivizr]- 65 
Tcotts tovs mQi Tov Xocpov Ev^osls ical (iiG^ocpoQovs 
icviJLOi tav VBXQcov vn^QXOv , ot de Boicatol tovs Aaxs- 
daifioviovs ccno XQcctovs r]ttr]ii6tss >'«'• HQatovvtss tav 
Tcsnxcoxotcov nQogsvsfiov savtois ti]V vUrjv. tnl ^tlv 
ovv %q6vov rivd nsQl trjs tav vsxqcov dvaLQScSsas ovds- 70 
rsQOi 6i,snQf6(isv6avto, iva at] 86^co6tv sxxcoqsIv tov 
nQcotsiov ' fistd dh tavta tcav Aaycs^ai^ovicov nQciitcov 
£nixr]QVxsv6a^ivcov nsQl ri^g rav vsxqcov dvaiQt^sag 
d^cp6tSQ0L tovs Idiovs t&ail^av. 'Ena^sivcovdas d' trt 
^cov tis tijV naQSn^oXr]V dn7]VEx&r], xai tcov 6vyicXr]%sv- 75 
rav latQcav dno(pr]vafisvav oti ndvtaSy orav tit toi; 
^dQaxos i^aiQsQr] to d6QV , 6v^i(i)J6staL xal tov &d- 
vatov tnaycoKov%rl6ai , tvijjvx0tdtr]v tov fiiov xata- 
6tQ0cpr]v inoiYi6ato. nQatov [itv yaQ tov vna6ni6tr]V 80 
72 nQogxaKs^datvos inr]Qc6tr]6tv sl dia6s6axE rr]v d6ni8a. 
rov bs cpr]6avtos xal Qivtos avtr]v nQO rrjs 6Qd6tas 
ndkiv inr]QcSti]6t notSQOi vsvixr]xa6iv. dnocpaivo^ivov 
ds tov naidos oti Boiatol vsvix^xa6iv, "SiQa, cpr]6ivy 
i6t\ tsKsvtav, Ka\ nQogsta^sv ix6Ttd6ai to d6QV. dva- 85 
(ior]6dvtav 6s tcji' naQovtav cpikav, xai Ttr^og sln6vtos 
otL tsltvtc/g dtsxvog^ 'Ena^sivcovda, xai 8axQv6avtoSf 
Md ^ia (isv, cpr]6iv , dlXd xataXsina dvo &vyatSQag, 
rr]v T6 iv AsvxtQOLg vixr]v xa\ ri]V iv Mavtivsia. xca 
tov b^Qatog s^aiQt^ivtog dvsv nd6r]g raQaxijs l^i- 90 
nvtv6tv. 

'H^tis 8' tla&6tsg talg rcav dya^av dvdQav rsXsv" 88 
ralg imXiytiv tov X8tov snacvov ovda^ag dQfi6ttov 
'nyov^t^a naQadQa^tlv clvdQog tr^XcxorjTOV ti]v ttksvti]V 95 
avtnt6rjnavtov. doxst ydQ fioi ^ii] ^ovov tovg xa%' iav- 
Tov vnsQ^aXsiV iv trj ^zQtctr^ytxy 6vvi6tL xa\ i^nstQia, 
nQog 8h TOVTOtg innixticc ts xa\ ^tyaXoipvxioc- xatd 
fisv yaQ tijv T^Xcxiav tr]v tovtov yty6va6LV dvdQtg int- 
(pavtlg , IlsXoniSas rt Orjfiaios xaL Ti^o&sos xal K6- 100 

fi2. GalxiyKZcSv] caXitiyycSv I 64. i^ficpigPj^TOVv'] dficpis^tj- 

Tovv A 65. ol fihv] ol K 73. intKrjQvneve.] inim]- 

^vtva. K ^ 77. t^ociQs&ij] i^svix&jj h 

72. 82. ngo tA/g] wpog rrjs 1 88. fiFv'] aut (Telenduui 

hoc aut praeeuntc Stcphano scribeudnni ou (itv ovv 96. vnfg- 

§aXHv] vntQ^aXUiv F iv om. F 99. Qrjpaiog AL, 

caeteii iuttlunt tTi dl, (juae astcrisco iiotavit Stephauus: fort. au- 
tem addeiitlum u 1030 LIB. XV. CAP. 88.89. 

vav eti ds Xa^Qias ts Kal'Iq)L7iQdtr]g ol 'Ad^rjvaloi, jtqos 
6s Tou'rotg 'Jy^^GiXaog 6 UTtaQtLcctrjSi ^Qt^^X^ tolg XQo- 
ro^g otQOtSQav, sv ds tolg JtQo tovtov XQovoig sjil tav 
5 Mr]diK(3v xal nsQ6iy,av xaiQcov ZloXcov xul @s^L6toiiXrjg 
xal MLXtLdd)]g trt ds Kt^cov %a\ MvQavidrjg xal Usql- 
nXijg aai tLVsg stSQoi naQO. tolg 'Jd^tjvaioig, v.atd bs r^v 
ZlLKsXiav FsXcov 6 ^SLVO^svovg Tcai tLVsg stSQOL. dkV 
Oftcog sX tLg GvyxQLvaL tdg tovtcov aQStdg ty 'EjtausLvcov- 

10 5ot» GtQatrjyia ts xal ^6|j;, jroAt) dv TtQOSxovGav svQot> 
trjv TtSQL tov 'Eita^SLvavdav aQSti^v. naQa usv yaQ snd- 
6tco tcov kXXcov fV dv svqol TtQOtSQtj^cc tfjg 66^r]g, naQK 
bs tovtop 7td6ag tfyg dQStdg i^d^QOL^iisvag. xai yuQ ocofLr] 

15 6co[iatog aal koyov dsLVotrjtL, TtQog 6s tovtotg ipvxfjg 
Xa^TtQOtrjtL acd ^L^aQyvQia nal STttSLXsia, Tcal ro (xsyL- 
6T0V , dvdQsia xal 6tQatr]yLnf] 6vvs6sl noXv dL)]vsyxB 
stdvtcov. toiyaQovv tj TtaxQig avtov t,covtog ^sv sxtij- 
6ato tr]V rjys^oviav ti]g 'EkXddog, tsXsvtY]6avtog 8s tav- 

20 '^'?S s6zsQi]d^')], %a\ tijg STti to xslqov ds\ ^sta^okrjg STtsi- 
gd^r], xa\ TiSQag S^d trjv d(pQ06vvr]v tcov r]yov^svcov 
dv8QU7todL6fiov ;tat xata^xacprjg 'slafis TtSLQav. Eitafisi- 
vcovdag ^sv ovv nuQa 7tu6i 7tSQL^6r]tov sxcov trjv uqs- 
trjv, t0Lavtr]g stvxs 'nata^tQocpTJg toij ^iov. 

89 01 6' "Ellr^vsg ^std ti]V ^dxr]v d^(pig(ir]tovpLsvr]v 

25 txovtsg tr]v viarjv, nai talg dvdQuya&iaLg scpd^LkloL xa- 
&s6tc5tsg, stL 8s trj 6vvsxsici tcov nivdvvcov xatuTtovov- 73 
fisvoL , dLsXv6uvto 7tQdg dk?.i^kovg. 6vv%^s^svol ds icoi- 

30 vi]v slQr]VY]V %cd 6v^^u^iuv aatstattov sv tr] ^v^ifiaxia 
HUL tovg Ms66r]viovg. oi bs AayisduL^ovLOL dLa xr]v 
TiQog tovtovg dxatuXXaxtov dXkotQL6tr]ta tav 67tov8cov 
ov TtQosiXovto y.oLVCovsLV 8lu tovg Ms66r]viovg hul ftd- 
voL tcov 'EXXr]Vcov vniJQXov sx6nov8oL. tcov 8s OvyyQu- 

35 q)scov Ssvocpcov [isv 6 'J&r]vaLog tr]v tcov 'EXXr]VLKav 
6vvta^LV slg tovtov tov svluvtov %ats6tQocpsv sn\ tr]v 
'Enu[iSLVc6v8ov tsXsvtr]V, 'Avuhfisvrjg 8s 6 Aauil^uxT^vog 
xr]v nQc6tr]V tcov 'EXXr]VLXcov dvsyQuipsv uQ^d^isvog dno 
Q'8oyovLag hul dno toi) nQcotov yivovg tav dv&QconaVy 100. hi 8s ora. FK 1. ts val] y.al A 3. srporfpojj'] 

7ZQQZSQ0V ooines 4. MrjSiyiav xat ] MijSiyicov t£ xal L 

7. d ^fivofiivovg oni. FIK ^ 8. avyHQivai AL, GvyxQlvag K, 

cacteri avyKQivets 12. evQOt] tvQoig FIL 10. av- 

Sql(x F 11). dil ora. F 21. naTaaKacprjg] KaTuazQO- 

T3. 34. 'EXXriviHwv Stephaniis: libri 'ElXi^vcav 35. kuts- 

arQoqjtv Stephaiiua: libri KuziarQScpiv 31). HuziatQOCfi] na- 

TsazQicpi A LiB. XV. CAP. 8J>.yo. um 

xate6tQ0<pE d ' elg t))v iv MavtivElcc fidxrjv jcal tijv 'Ena- 40 
^iLVCJvdov teXivtTqv' 7iiQiiKtt^& d\ TcaCag Gxibov tug ts 
TVJv 'EXhjVcov xal paQftuQCOv TtQa^sig iv /3t/3Aotg dade-Ka ■ 
Q>iXiGtog 6e ta neQl /JlovvGiov tov vearsQOv cbda nuii- 
CtQOcpe, dLsk&cov etrj nivts ev /3i/3Aotg 8v6lv. _ 

'Eti UQXovtog b' 'A%Tqvri(5L Molcovog ev'Pcofii] yats- .^ 
Ctcc&rjOav vnaroL Asv'ALOg FsvovxLog v.ai KoCvtog Zie- ^ 
Qovihog- inl de tovtcov ot tjjv naQcchov olxovvteg trig 
*A6iag dneCtrjGav dno IleQGcov, xai rafg tcov GatQccncov 
xai GtQatrjycov enavaGtdvtsg noXsfiov e^y^vsyxav nQog 50 
^AQta^iQ^7]V. o^oicog 8s tovtoig aal Taxag 6 fia0L?.evg 
tcav Aiyvnticov xQivag noXsy.SLV toig IliQGaLg , vavg ts 
xateOxevaGe xal net^Lxdg 8vvd^eLg 7Jd'Qoi6s, xoX?.ovg 8s 
^svoXoyr^Gag ex tcov 'EkXrivi8cov noXecov ensLGs xcd Aa- 
xs8aL^oviovg Gvn^axslv ' ot yuQ ZinuQXLutaL nQog 'jQta- 55 
^SQ^rjV dXlotQicog sixov 6Ld to tovg MsGGrjviovg oiioicog 
tolg dkXoig "EkkrjGiv vno tov ^aOLkicog slg t}]v y.0Lvi]v 
bIq-^vtjv xatatstdx^aL. tTjhxavtyjg 8s 6vv8Q0^^g v.atd 
tav IIsQOav ysvo^ivrjg occd 6 (iaGLksvg naQsO/CSvdt.eto 60 
Ttt nQog tbv noks^ov, vno yuQ toV avtov y,aiQ6v s8£i 
nQog ts Tov tcov Aiyvnticov ^uGLkia noXsfislv aul nQog 
rdg Kutd tr^v 'Aeiuv 'E?Xy]vi8ug noksig xul Auiie8ca^o- 
viovg Tiul tovg tovtcov 6vn^d%ovg OurQdnag v.ul 6tQa- 
trjyovg, tovg uQxovtag fiev tav naQa%_a?.atticov toncov, 65 
Cvvte&eLfisvovg 8s y.OLvonQuyiav cov 7]6av enL(pavi6ta~ 
tOL 'AQio^aQi,uvr]g fiev 6 tijg fJ^Qvyiag 6uTQunr]gy og 'xal 
ML^QL8dtov tekevty]6avTog tijg tovtov (iaOikeiag y.exv- 
Qisvacdg i]v, Mav6cok6g 8s KuQiag 8vva6tevcov kul nok- 
kcav SQVndtcov y.al nokecov di^Lokoyoov kvqisvcov , cbv 70 
e6tiav xul (irjtQonokLV 6vvi^uLvsv slvul ti]V 'A?.L'KUQva6- 
Gov, 'sxov6av d/iQonokLV d^Lokoyov xat Ta t;^^ KuQiug 
74 ^cc^iketa, nQog 8e tovtoig 'OQOvtr^g ^ev tijg Mv6iug 6a- 
tQunr^g, AvT0cpQa8dtr]g 8\ AvSiag' tav 8' 'Icovcov Av- 75 
xtoi T£ xat IJLoidaL xal TluucpvkioL xcri Kikixeg , sxi 8b 
xul 2^vQ0L y.a\ fl^olvLysg yuX 6xe86v nr/.vtsg ot nuQccrra- 
?.dttioL. tr^kLyuvtr^g 8' ov6r]g dno6td6ecog, t6 }iev ijaiau 

40. 61 om. , 7zfQisXcc§s «•uiu Tthvri^v conlungcns , F 41. 

§aQ§<iQaiv] ^uQ^aQixug L 42. jil^loig] ^i^Xioig Fl 

5aj3fxa] BvoKaiSiHu FI ra] tcSv AF 43. y.uti- 

CTQorpt] KartCTQi(f>£ A 44. §i^f.oig] (li^Uoig I 59. 

ytvofiivTig] ytvofiivTjg FIL 60. r« om. FK 61. 

Toj; oin. K , r(ov AF C2. Tiong rd^] rag nQog AFK 

14. 71. 'loivcov] scrilicntlum vidclnr kJfxov 75. IJiai- 

Sai] nvaidat K 76. Zvqoi] ZvQiot I 77. TiUQnva- 

/tamoi] nuQaQaXacaioi onuicg hic et 87. «8. rjii,iav FiLK, 

caeteri addunt fiiQog, astcriacu nutdiiiui n!) Stepliano 1032 LIB. XV. CAP. 91. 

Tcov nQogoScav ta ^aGLksl xarslsXvTOj to dl XoLJtdv ov% 
80 LXttvov iqv slg Tctg xov noks^ov %Qsiag. 

91 01 d' a(ps6rri-ii6rsg xov ^aGLlsag stcl x-^v xav olcov 

6iOLxr]0LV siXovro GrQarrjyov 'Ogovrfiv. ovrog 8s naQa- 
^a^cov xiqv rjys^oviav xai %Qrj^ara TCQog h^svoXoylav^ 

85 dLg^VQLOLg CrQarLCoraLg avLav0Lov /xtdO^dv, sysvsro tcqo- 
doTTjg xc5v TCLOrsvGavrcav. vjtoXa^ci)v yaQ naQa xov ^a- 
CLKscog doQScov xs ^sydXov xsv^sG&ac xal xrjg jtaQa&a- 
KarxLOV TtaGr^g 7taQali]\l:s69aL xfjv OaxQaTtslav, sav sy^SL- 
QL6y XOLS risQGaig tovg dcps6rr]x6rag, TiQarov iisv xovg 

90 aofiLOavxag td %Q7]^ata Ovvska^s nal nQog tov 'AQra- 
^SQ^rjv djtsGrsL^s, ^srd 6s tavra TCoXXdg tcov Ttolecov 
xal xovg ^svo?.oy)]d^svrag GtQatLCotag toig vjto tov ^a- 
CLlsag 7ts^q)&SL6LV rjys^oOL jtaQsdansv. o^oiag ds tov- 
xcp xal xard x^v KanTtadoxiav sysvsxo TtQodoQia, xaQ'' 

95 7]V cdLOV XL y,aL jtaQado^ov Ovvs^i] ysvsad^aL. 'y^Qxa^d- 
^ov yaQ xov ^aGLlsag GrQaxrjyov ^srd Jtolkijg dvvdiisag 
t[i^aX6vrog sig xrjv KaTtnadomav, 6 ^sv xavrrjg r^g %c6- 
Qag GatQditrjg ^ard^rjg dvrs6rQaro7ts8sv6sv avroj, TtoK- 
100 Xovg ftfif LTtJtstg i^d^QoLxdg, 6Lg[iVQiovg ds ns^ovg ^i69o- 
g^OQOvg s%av avra OvGrQatsvovrag. 6 ds %ri8s6tr]g tov 
Idatdiiov tav LTtnsav dcpriyov^svog, %dQLV ^ovXofisvog 
Tcaxa&sG&at %a\ xjjg idiag OatrjQtag d^ua nQovoovtisvog, 
dno6tdg vvKrog ^srd rav innsav dntjkavvs nQog tovg 

5 nols^iovg , 6vvtsbsLHSVog nQog 'jQtd^a^ov ty nQ^rsQOV 
rj^SQcc nsQL rijg nQodo6iag. ziardfir]g ds naQa%aU6aq 
xovg (.iL^^ocpoQovg aal daQsdg vno6i6^svog dvst,sv^s 
nQog tovg d(ps6rr]v.6rag. xarala^av 8' avrovg rjdt] 6vv- 

10 dnroTr:zg toig noXs^ioLg, %al avrog nQognsOav dixatolg 
nsQL xov '^Qtd^a^ov %al toig tnnsv6LV sxrsLvs tovg slg 
%SLQag sQxo^svovg. 6 8' 'AQtd^a^og, to (isv nQarov x6 
dh]&Eg dyvocov , vnoXa^ojv 8h tov dno6rdrr]v tov Zla- 
xd^ov nah^nQo8o6iav noLsl6&aL, naQr^yysLls toig iSioig 

15 'KtsivsLV Toug nQogLovrag innslg. 6 8s ML&Qo^aQt,d- 
vtjg iv iisCoLg dnolr]cpQsig , %al xav ^ilv cog nQo86rr]v 83. XQrjfiatoi] XQrjfiu A 88. ^n^iQiGr]'] hx^^Q^oV A 

ys. nsficp&eiaLV ] xaxd^uGL K 94. iysvszo — 97. Kan- 

^tt^oyiiKv om. A. 98. ^azdfirjg] ^OTdcfijjs Q seniper 

99. 100. nollovg — GvaTQaTSvovzag] nolXovg fihv 7t>-^ovg i]&QOty.oag. 
7iv yaQ h'x(ov diguvotovg Tts^ovg (iia&ocpoQOvg avvui GVGzQazsvov- 
rag, noXlovg 61 inntZg HK 100. avzco om. L 1. 

^aTdfiov ] BJt&Qo(iaQ^dvT]S aHdlt Schaeferu8 ' 14. naXi/u.- 

vtQoSoaiav Reukiiig : libri nQdjTOV ndXiv nQodoaiav: nQcoTOv delen* 
dmn vidit Schaeferiis 15. nQOSiovzas] nQoiovtas ^K LIB. XV. CAP. 91. 92. 1033 

dfivvofisvav f T(Sv 6s o5g JtccXi^ngodoTTjv tiuoQovfiEvoiVy 
Iv dnoQia xad^EiOTi^xeL' rijg d' ajioQlcig ovx scjGtjg ^ov- 
^Bv6cc69ai, JtQog dlxr]V irQimro, %ui TiQog dficporBQovg 20 
6i,a^ax6fiBvog noXvv inoUi cpovov. rikog 8s nksLovav 
75 ry ^VQioav dvaLQS&svrav, rovg vnoXsLcpQsvtag 6 zlatd^tjg 
tQstdfisvog ocal nokXovg q)ovsv6ag dvsi<,aXs6aro ty 6ak- 
myyL tovg 6L(6xovrag 6tQarLarag. rav 6' Lnnsav rav 
vnoXsLq^&Evrav oi p.EV nQog rov ^atd^tjv dnoxcoQi]6av- 25 
tjg i^^iovv tvxslv Cvyyvcofirjg, ot 6c XoLnol trjv i^6vxiav 
Tjyov., ovx sxovrsg onoL rQanavraLy aaX rskog slg nsvra- 
iio6LOvg ovrsg xvxka&Evrsg vno zJatd^LOV xarrjxovti^&ij- 
6av. zJard^rjg fisv ovv xal nQorsQov snX 6rQarT]yia 30 
&av(iat,6fisvog nokla tote fidkkov s6xs nsQL^OTjrov ttjv 
ts dv8Qsiav v,al tjJv sv ta 6rQarr]ysLV 6vvs6lv. 6 6s 
§a6Lksvg '^Qra^£Q^}]g nv&6[isvos ttjv 6tQatr]yLav tov 
^ardyiov, nal 6nsv8av aQa6%ai xovrovy 6l* snL^ovk^s 
avtov E8okoq)6vi]6sv. 35 

"^^a 6e rovroig nQatto^svoLg 'Psani&QTjg vno tav 92 
dno6tarav ns^tp^sls sls AXyvnrov nQos Taxfo rov /3a- 
CLksa, xai ka^av aQyvQLOV [isv rdkavra nsvtaxo^La^ 
vavg 6s (laxQag nsvti]Xovra , icarsnkEv6E tr]s ^A6iag slg 40 
tdg 6vo(iat,o(isvag Asvxag. sig 6e tavrrjv rrjv n6kLV 
lisrans(i^d(isvog nokkovg tc5v dtpE6rr]x6rav r]ys(i6vagy 
tovrovg (isv 6vkka^cov xal 6^6ag dvEns(iips nQog '/iQta- 
^EQ^r]v, avrog 6e dno6rdtr]g ysv6(isvog talg sx T^g nQO- 
8o6iag daQsalg dLEkv6aro td nQog tov ^a^Lksa. xatd 45 
8h trjv AXyvntov Taxcog 6 ^aeiksvg x,ara6xsva6d(isvos 
td nQos tov n6ks(iov 8Laxo6ias (isv tQirJQSLs sixs nokv- 
tskag xsxo6(ir](iEvas, (iL6&oq>6QOvs 8' snikBxtovs sx t^s 
Ekkd8os (ivQiovg, %aQlg 8s tovtav nst,ovg CTpaTtajTag 50 
Aiyvntiovg oxt axig(iVQiovs. xal tojv (isv /liO^oqpopcov 
t^v r]ys(ioviav naQE8axsv 'Ayr]6Lkd(p tm £naQtLdti]y dns- 
6tak(iEVcp (lEV vno Aaxs8ai(L0viav snL 6v(i(tayiav (isd"' 
onkLtcov pkiavj Svva^ivco 6' iljyiL6&at otQatLatcov xal 17. tag naXtfntQoSorriv ^eiskins, cog nuliv 7tQo86tT]v AFIKL, cae- 
teri nakiv eJg nQoSotrjv 18. dnoQiag pro alio vocabulo cx 

liraecedente dnoQia repctitum yidetur: ideiD ccnsebat Rciskius 

75. 27. ^yov] tixov L 30. noXloj zozs Reisikius: librl 

noXla T£ 31. dvbQiiav ] dvdQiav FK 3fi. 'Ptiofii- 

9qt]c] 'Ptofii&QTjg vocatur Xenoph. Cjrop. VIIL 8. 5. libris non- 
nullis 'Pa)(ii9Qr]s scribentibus : eed 'Ptofii&Qrjg omnes infra 174. 13. 
185. 78. cum Arriano I. 12. 14. II. 11. 10. III. 18. 17. 
vno] dno P 37. nQog] tis FK 4(5. Mazaaxsva- 

odfifvog FIK, caeteri addunt nhv 53. ov[inu]^iav] avft,- 1034 LIB. XV. CAP. 92. 98. 

55 di' dvdQslccv xkI (jt QcctrjyLxijV 6vv£6lv rsd'ttv^a<3^Bva. 
Tov 6e vavrixov r^v GrQar^yiav ivB%iiQi6B Xa^Qia tw 
'A&ijvaitpf d7]^io6ia y,ev vno rijg TiatQidog ovh ccTttGraX- 
fiBvcpy idia ds vjio rov ^aGiXicog OvGtQatBVEiv TiETtELG^k- 

60 vcp. avtog 6e rav AiyvTtticov e%cov [«n;or6ar] rrjv rjye- 
^oviav xal OtQatrjydg aiv aTcdorjg t^g dvvci^ECjg 'AyrjGc- 
kdo) ^EV <3Vii(iovXEv6avtL ^evelv etcl rijg AiyvTirov za\ 
did rav GtQatrjyav tov TtolEfiov diOLXElv ov TtQogkGyE 
xaAo3g 6v^^ovkEvovti. rrjg yccQ dvvd^Ecag TtQOEkdovGrjg 

65 noQQarEQO nal ^eql 0OLvixr]V xataOTQaroTtEdEvovGr^g, 
6 xa&EOta^EVog EJtl rrjg AiyvTtrov CtQatrjyog aitEGtrj 
uno tov j^a0L?.Eag , dLanE^ijjdfjLEVog ds nQog tov vlov 
NEittavE^co .1 Tcal jtEidag dvts%E6^faL rrjg Iv Aiyvnrcp j3a-^ 
6LlEiag, ^iyav nokE^ov i^Eiiav6EV. 6 yaQ NExravE^ag 

70 vno rov ^a6ilEcog rErayfiivog i^yE(i(ov rav e^ Aiyvjtrov 
GtQatLCorav, xal nEficp&Elg dnd TJjg ^OLvixrjg jioKloqxeIv 
rdg EV ry UvQia nokELg, 6vyxdraLVog yEvofiEVog ralg 
rov narQog sjtL^oXalg Torg (xev rjyefiovag dcoQEalg, roiig 

75 ds 6tQatLcotag STtayyskiaLg jtQOtQE^dfisvog, tnEL6E 6vva- 
ycovL6tdg ysvs6%aL. tslog ds xatair]q)&Ei6rjg vno tcovlS 
dno6ratcov trjg Aiyvntov , 6 filv Ta^cog 'natanXayEig 
st6?.firi6E dLa tijg ^AQa^iag dva^rjvaL nQog rov ^a^Lksa, 
xal 6vyyvc6ar]v r]t,iov dovvuL nsQL rav rjfiaQrrjiiEvcov' 6 

80 ds 'jQtaHQ^r^g ov fiovov avtov dnslv6E rcov EyxXrjfid- 
rcov, d?ikd xai 6rQari]y6v dnsdEL^s rov nQog Aiyvntiovg 
noXsfiov. 

93 Mst' oXiyov bs 6 fisv ^a^iXsvg tcov TIeqGcov EtsXsv- 

85 rr]6EV dQh,ag srr] tQicc nQog toig rsrraQaKovta, riqv 8e 
^a^LXsiav ditdEt^ato '^%og 6 iiErovofia6%s\g 'AQra^sQlr]g, 
Y,a\ E^a6ikEv6EV trr] rQia nQog roig tXnoGc. tov yaQ 
'AQra^SQ^ov aaldog ^s^aeLXtvKotog xaL ysvofiivov navts- 
Acag EiQrjvLiCov xa\ EnLtv%ovg , TOi)g (isrd rovtov §a6L- 

90 Isvovtag fiEtcovofiatov naL rr]V rovrov nQogr]yoQiav e%elv 
nQogstattov. tov ds ^a^ilscog Ta%co EnavsXQ^ovtog nQog 
rovg nEQ\ rov 'Ayr]6ikaov , NExtavs^cog T^^tQOLHcog 6tQa- 
tLCorag nXsiovg rcov dsxa (ivQiddcov ^xev En\ rov Ta%(6, 

95 aal nQOSKalsito nsQL rrjg (ia^cXsias dLayavi^a^&aL. 6 54. ccvSgioiv F 55. kuI crparTjy. ] eTQatTjy. A 59. 

anaeav delet Reisliiiis 60. Svvdfiswg FI, Tjyffiovtag yQ. F 

cum caeteris 67. NtKTavi^co] Ney.tBva^co FIKQ: et sic eera- 

per 21. dno] in A 72. cvyxaratvos] OvyKarii- 

vovg AIIL 73. STtt^oXalg ] BTii^ovlalg FllL 

76. 76. naralr^cpd^eiorig'] zaTaXfjcp^eig A 80. avrov 

om. K 84. TtQog Fllv, cacteri avv 89. tovtov] rov 

K Dl. Taxco] Taxoig H LIB. XV. CAP. 93. 94. lOSi 

/U£V ovv '^yrjGlXaog ogav zov ^aOLkea xatccjtsTiXTjy^Bvov 
xal /u^ ToA,uc5vTa dia-/iLvdvvevsLv , TCaQSxdlsi &nQQSLV' 
t^g ydg vlxtjs Tvy%dvsLV ov xovg '/.axd x6 Tiktj&og tiqo- 
Bxovtag, dkkd Toug xard tdg dvdQayaO^iag jiQcotsvovrag. 
ov JtQogsyovtog d' avtov OvvrjvayxdGdt] ftsz' «TJroti 100 
3tOL7J6a6^aL t)]v dvaxcoQr/6LV SLg tLva tioUv svfisys&r]. 
oi d' AlyvTiXLOi To ^r^iojrov STtokLOQy.v.vv tovg CnyxsxXsL- 
C^svovg- STtSL 6s nolkovg sv talg tsixo^axiaLg doze^aXov, 
tSLxsL xal tdcpQcp TtSQLskdfi^avov ttjv jioXlv. xaxv ds 5 
TCJV SQyav ovvtskoviisvav dcd trjv TtoXvxSLQtav, nal tav 
s7tLtr]dsLav s^ava?.a&svtav , 6 ^sv Ta^ag d^syva t})v 
6aft]QLav , 6 bs 'Ayt^GlXaog naQanaXsGag tovg GtQatLa- 
tag^ xai vvntog STtL&snsvog tolg TtoXsfiloLg , dLSGaOsv 
anavtag TOi)g GtQatLatag dvskTiiGtag. snLdLa^dvtav da 10 
rav Alyvntiav, xat tav tonav bvxav TtsdLvoTtv, ot (isv 
AiyvntLOL StsXa^ov toJ nXt]&SL xsxv/cXaGQat tovg noXs- 
iiiovg xal jtdvtag aQdrjv dvaiQt]GsLV 6 dh 'yJyr]Gikaog 
xataXa^o^svog tonov og slxsv £| sxatSQOv (iSQOvg dLco- 15 
Qvya Ttota^iov x^i^QOTtoirjtov VTtsfisvs ttjv tc3v 7,:oXs}iiav 
scpodov. sxtd^ag dh tt]v dvvauLV olxsiag toig toTtoLg, 
xal tolg tov stotapiov Qsi^QOLg oxvQcoGag ttjv GtQatidv, 
6vvt~]tliS (idxr]V. tov 6h TtXr^d-oi^g tolg AiyvTttioig dxQt]- 
6tov ysvofisvov, talg dQStalg itQosxovtsg oVEXXriwsgnoX- 20 
Xovg [jiiv djtsxtSLvav tcov AiyvTttiav , tovg 6h XoLJtovg 
q)evysLV tjvdyxaGav. (istd 6s tavta 6 (isv Tai'ag Qa- 
diag dvsxzrjGato tr]v xat' AYyvTitov (iaGLXsiav , 6 6' 
'Ayr]GiXaog u,g [iovog xataQ^axcog tt]v ^aGLXsiav ttLpi^- 
77 %r] JtQogyxovGaig baQsalg. snavLav 6h slg tt]v natQi6a 25 
6Ld KvQt]vr]g stsXsvtt]Gs, xal tou Gcofiatog Iv /uiAtrt xo- 
HLGxfkvtog slg tt]v ZndQtrjV erv^ijs tfjg ^aGLXtxf^g tacprjg 
te xcd tifirjg. xal td (jlsv xatd trjv 'AGiav iiixQi' tovzav 
stQos^t] xaxd tovtov tov sviavtov. 30 

Kaxd 6s tr]v TJsXon6vvr]Gov tolg 'AqxuGl yEvofxsvt^g 94 
slQ^vr]g xoLvfjg fiera tr]v sv MavtLvsiu fidxr]v svLavxov 
fjovov sfifisivavtsg tolg OQXOig ndXLV xaxsGtt]Gav no- 
Xsfiov. sv fisv^ ydQ tolg OQxoLg ^v ysyQafifisvov axd- 35 
(Jrovg sig tr]v tavtav dnLSvai natQida fisxd tr]v fidxr]V' 
slg 6s tr]v MsydXr]v noXiV vnt]Qxov al nsQiovxovQui no- 
Xsig fistcpxLGfisvai xal 6vgxsQcog (psQovCaL ttjv sx Tijs 
natQL6og fistdGtaGiv. ^LonsQ avtav snuvsX&ovtav sig 

12.^ KiwnXwo^cci'] KvxXcoasa&ai Steplianus 15. SioiQVYcc] 

dLCDQvxa V y supra x posito 

77. 33. KaTsaTTjaav noXffiov ALR, cacterl \KaTicTTjaav rdv 
nuXffiov: xaziaTTjauv sis rdv n6lsnoi> "Weeieliagiai , y.atfOTrJaavro 
n. Reiskius 1036 LIB. XV. CAP. 94. — 95. 

40 Tttg TtQoysyBvrj^ivag sroAEtg ot Msycc}.o7CoXLtaL 6vv7jva~ 
yxat,ov sxkiJtelv tds naxQLdag. did dh tavtrjv tt]v alxiav 
yEV0(iBV7]g dLacpOQccg, ot ^sv ax tcov 7ioh0fidtcov i^^lovv 
ccvTOLg ^orj&elv MavtLVBig xal tcov dllav '^QxddaVy ttt 
ds 'HXtiovg xal tovg dkkovg rovg ^etE6xr]ic6tag toTg 

45 MavtivBvdL Gv^^axiag' ot da MeyaXoJioUtaL tovg 'A^i]- 
vaiovg naQBndkovv 6v^iLa%BLV. oig dnB6tBLXav 6vvt6^ag 
OTtXitag ^bv tQLgxLXiovg , tnnBlg ds tQLaxo6iovg ., cov t^v 
CtQatriyiav slxB IlaiifiBvrjg. ovtog dh naQsl&av sig Ms- 

50 ydXr]V noXLV , xal tcov noXL6^dtcx>v d fihv B'/inoQ&}]6ag a 
ds xatanXrj^dnBvog, 6vvr]vdy}ca6Bv slg trjv MsydXrjv no- 
Xlv ^BtoLxij6aL. xal td ^hv nsQL tov 6vvolxl6^6v rcov 
TtoXscov snl to6ovto taQaxrjg sX&ovta stv%BV svdsxofiBvrjg 

55 iiata6toki]g. tav 6h 6vyyQacpBcov 'A^dvag 6 2JvQax66Log 
rav nsQL zliava nQd^eav Bvtsvd^sv dQ^d^svog syQailfs [ihv 
^i^lovg TQLgxaidsKa, stQogavsXa^s dh tov dyQacpov xq6- 
vov stcav tntd dno t^g 0LXi6tov 6vvtd^Bag iv ^ia /3t- 
^Acj, xal dLsX9cdv rdg nQa^SLg iv xscpaXaioig 6vvsx^ ti^v 

60 idtOQiav inoir]6BV. 

96 'En* aQxovtog 6' 'A9ijvi^6l Nixocprjfiov xr]v vnati- 

v,r]v aQx^v sv 'Pcofir] dLBka^s rdCog 2Joi>XnL7iLog nal rdCog 
ALxivLog. inl 6h tovtav 'AXi^avdQog fihv 6 '^SQcav rv- 

65 Qavvog Xr]6tQi8ag vavg iKnBfixlfag Bnl tdg Kvxlddag vt]- 
Covg , tLvdg fihv sxnohoQxr]6ag noXlav 6afidtav ixv- 
QLSV6BV, slg 6b tT]V IlBndQr]%ov dno^L^d6ag fiL^&ocpoQOvg 
OtQatLCOtag snoh^QxsL trjv nohv. 'A%r]vaiav 6h ^orjQ^r]- 
Gdvtav rolg IlBnaQr^&ioLg , aal 6tQatt]y6v Asa6d^svr]V 

70 ccnohnovtav, inB9sto tolg 'A&r]vaioLg' itvyxavov 6* 
ovtOL naQacpvXdttovtsg tcvg iv to5 Ilav^Qiico 6iatQL- 
^ovtag Tcav 'AXs^dv6Qov 6tQatiatcov. dnQog6oxi]tag 6s 
inL&BfiBvav tcov tov 6vvd6tov naQd6o^og svr]}iBQiansQL78 
Tov 'AU^av6Qov iyavsto. ov ^ovov ydQ rovg dns6ta}.~ 

75 iiBVovg iv tcS IIav6Qficp 6LB6a6BV ix rav fisyi^tav xlv- 
6vvav, dXXd xal rQL^QSig fihv 'Atrixdg nsvTS., (liav 6h 
IlBnaQr]%iav blXb, xal 6afidtav ixvQisv6BV s^axo^iav. ot 
8' 'A&rjvuLOL naQo^vv^Bvtsg rov (ihv Asa^&svovg cog 

80 nQo66tov ^dvatov xatByva6av xa\ t^v ov6iav i6^fiBV- 
Cav, BX6^svoi 6h 6tQatr]y6v XdQr]ta xal vavtLxrjv 6vva- 43. Kttl rav aXXcoj' 'j4g}iccScov] kccI rovg aXXovs 'AQKccSag Reis- 
kius: [toggU etiam (hto. kuI tciiv vel nsza tcov: sed «lccsse qnid videtur 
51. fisToixiaui F 54. ZivQanoaios R 57. 

knzd] s Rciskius ()3. Amivios ^? caeteri Aixlvvios 

64. ^SQcov ] ^e^QcHv K 

18. 76. dlkd xoii ] dXXa AK 77. TltTiaQq^iav j Fls- 

naQrj&icov l\ 79. KCCTsyvcoGav] KazsdiKaouv L LIB. XV. CAP. 95. 1037 

^iv dovrsg llinin^av. ovrog ds rovg filv TCoXs^iovg 
svka^ov[itvog, Toug ds Cv^^dxovg ddixav dieziXEi. xa- 
ranltvGag yccQ sig KsgxvQav Gvu^axlda nohv GxccGBLg 
iv avx]] ^sydlag extvrjGEVf i^ cov GvvijiiGs yevEG&aL Gcpa- 85 
ydg TioXkdg xal aQnaydg., ^t' aj Gvvs^rj rov dijiiov x65v 
'A^tjvaiav dia^hjQijvat naQd roig 6v^[idxoi.g. 6 [isv 
ovv XaQtjg xal exsQa roiavxa nccQavo^icov dyaQov [isv 
ovdlv 8Lt7iQdS,axo, rij Ss TtaxQidL dia^oXdg. rcov 81 Ovy- 90 
yQaq)BG3v zJLOvvCoScoQog nal "Ava^ig ot BolcoxoI r^v rcov 
'EXkr}VL7iav iGxoQiav sig rovxov rov IvLavrov xaxiGxQO- 
(paGi rdg Gvvxai^ZLg. rjiiilg 8b rdg nQo '^Lkiniiov rov 
^aGLksGjg nQd^SLg 8isXr}kv&6rsg ravrrjv fisv rrjv ^i^Xov 
xard r^v iv dQX]j nQo^sGLV avrov nsQiyQacpo^isv., rrjv 95 
6' f;(jo/i.£r?;v dno rr'jg ^iUnnov naQak^^scog rrjg (iaGi- 
Isiag aQ^dnsvoL naGag 8LS^ifi£v rdg rov ^aGLlsag rovxov 
stQd^SLg fisxQi' rrjg rsXsvx^g, Gv[insQi?.afi^dvovxsg xal rdg 
akkag rdg ysvo^iivas iv xolg yvcoQLt,o[iivoLg iisqsGl t^g 
ohov^ivrjg, 100 

86. dQnctydg] SiaQnayocg L 89. ntv'} filv ovv A. 

90, ^iovv668oaQoq] ^cQvvatoSaQog libri 91. xtjv tcSv 'El- 

Xrjvixfov lcTOQiav] rcJv 'Ellrjviyicov larogiciav Reiskius: v. ad I. p. 
731. 16. 94. aiJTOv servarunt AHIKLR 96. nfgi- 

ygacpofztv Wcssclingius: libri naQayQacpofitv , in quo vocabulo de- 
tinunt AK : nam de R falso idcm tradere Wes$elingium monitum 
praefat. ad vol. I. p. II. p. VII. 99. ysvonivag] yiytvrjfis- TAJE ENESTIN 79 

E N T H I B K Kr^ I ^ E K A T H I 

TSIN ^IOJ^POT BIBASIN. a , IQ? ^iXntTtog 6 A^vvrov naQiXa^s tTJv rav JMaasSovav 

§aGiXe[av. 
^ . 'Slg AQyalov avTiTtoiovixevov T?Jg ^aGiXelag iviaijGEV. 
g y. ''Slg 'IXXvQiovg aal Ilaiovag iiata7toXe(.(,y]Gag iKtrJGaro t^v 
TtQOYOviKi^v aQyjriv. 
b'. TleQl rijg dvavdQiag rov vstoriqov AiovvGiov xcel rilg Aico- 

vog cpvyijg. 
t. KriGig TavQOfieviov Kard rrjv 21iy.e\iav. 
j^5 5'. Td TtQayj&evra %ard t-jJv Ev^oiav y.ai %ard rov Gvii^ayiKov 
noXe^ov. 
^ . TIoXiOQy.ia A^cpmoXtcog vno QiXimtov ym\ akcoGig. 
r/. "^Slg QiXinnog rovg IlvSvaiovg ii^av8Qa^o8t.Gd^ievog rd xqv- 
Gtia (xiraXXa nareGKEvaGev. 
jQ '9''. ^^5 z/t£ov ikevdaQcoGag rovg ZvQaKOVGiovg AiovvGiov na- 
renoXi(ir]Gev. 
i . ^Slg iy.neGcov ix rrjg natQidog nakiv uvsKf^Garo rdg Zvqu- 
v.ovGag. 
20 *c<'* KardkvGig rov Gv^nayiKoij nokifxov. 
i§i'. 2vvdQ0^i^ rQicov §aGikicov inX Qikmnov. 79. inscr. rdSs — ^t^Xcov] TaSe tvsariv iv tc5 ntvaxt rijs 
£?' ^ifilov L duabus scripturis niva^ rijs is' ^i^Xov ei xuSe £. iv 
rij is' §i§l(p in unam confusis, iXsyxogy riSe iveariv iv zij i<s' dio- 
ScoQOV ZliKsXiiaTOV ^i^Xco Bas. 1. d om. Bas. 5. xa- 

ranoXein^Gag,'] KataTioXifiijacifiBVog h 7. dvavSQias^ dvSgias 

L, dvavSQsias Bas. 14. xara tov] toi' L 19. ZQ'"' 

Gita Bas. , caeteri XQi^^^i^ 9. cJs Alcov — ■ 12. SvQaxovaas 

ponebantor post 8. cpvyijs'. transposui cum Cospo 21, TQt.c5v] 

rcSv Bas. 103» 

' ly . '^q ^iXofi^jXdg ^contvg rovg /itkcpovg kuX xo ncii>rsiov 

naTakalSofisvog tov isQov noksfiov £t,iKavG£. 
iS^, IIsqI Ti]g f| (^QXV? ^'iJQi^i^^g tov (lavrsiov. 25 

i£. (PiAoft?yAov rov Oconicog »}tt« xal 'd'avarog. 
ig. 'Ovond^-jiov TtaQaXi^ijjig rijg dQxijg xal naQaGKevrj TiQog tco- 

Xsfiov. 
t^'. 'Slg Boicorol '^Qra^d^oj ^orj^^aavTeg ivUrjGuv Tovg §a6i- 30 
, kiag GarQUTtag. 

t»/. 'Slg ^A&rivaioi XsQQOVtiGov HQaTriGavrsg Kar£KXr]Qovp]Gav 

uvri]V. 
id-', 'Slg OikiTiTtog Msd-covrjv skcov xariGxa^sv. 
x'. 1^2,? QikiJtTiog Qaxslg viar^Gag i'^i^aksv ix rrjg &srruklag. 35 
xa . 'Slg 'OvofiaQ^og 6 Qcoxsvg (^ikimiov 8vgI ^d'iaig viKrjaag 

slg Tovg iGxdrovg mvSvvovg r']yccysv. 
xj3 . 'Slg 'Ov6ixaQ%og Boicorovg viviiqGag KoQcovsiav siksv. 
80 xy. '^Slg 'Ov6iiaQ%og iv Qsrrakia naQaraS^d^svog rcQog ^OikiTt- 40 

jtov aal &STrakovg rjrrr^&r]. 
xd . "^Slg avrog (jcsv ixQSiiaG&rjf ot 6 ukkoi KaTSTtovTiGd^rjGav 

tog tfQ^Gvkoi.. 
X£. 'Slg 0dvkkog diaSs^d^isvog Tr]V aQ'/r]v nokka rcav UQyvQcov 45 

xai %QVGcov ava&ij^idrcov KariKOiltcV. 
xg. '^Slg rdg iiiG9ocpoQiag uva^i^dGag rj&QOiGs (iiG&ocpoQcov 

7th]9og. 
K^ . 'Slg rsTUTtsivcoiiivu ru rcov Ocozicov TtQuyfiura Sicoo&coGaro. 
,Kr] . '^Slg %Qr]iiciGi Siucpd^siQcov Tug n6ksig y.ca rovg nQ0SGri]}i6- 50 

Tug uvralg nokkovg nQogskd(isTO Gvi.iiia%ovg. 
K& . 'Slg ot rcov QsQuicov tvquvvoi nuQuSovrsg Oiklnncp xug 

OsQog Qcoy.icov iyivovro Gv^iiccji^oi. 
' k . Mu%r] C^coKicov nQog Boicorovg nsQl Oq%oii£v6v kuI rjTTu 55 

OcoKicov. 
Xa'. "Akkca (lu^ui rolg avroLg TtttQa xov KrjcpiGov Kul KoQca- 

vscuv Kul viKr] Boicorcav. 
X§>. 'Slg Odiikkog GTQursvGug £lg tijV AoKQlSa nokkdg n6k£ig 60 

i-lsiQcoGuro. 
ky. 'Slg 0dvkkog voGo) nsQinsGcov cp&ivaSi rov §iov ininovcog 

KuriGrQSilJSV. 
Ad'. 'Slg OdkuiKog SiaSs^dfisvog rrjv uQ%r]V xal ayiVvcZg Sioi- 

Kcov rov n6k£(iov i'^insG£V. 
ie'. ^Slg oi xara ti^V IIsXonovvriGov iGxaaiaGav. 65 22. Tov? om. Baa. 86. Sval [tdxaiq otn. Cospua 

80. 42. avtoq (i\v] avrog Ba«. 44. noXXu — 45. xa- 

rixoipev cog oniisit Cospus: nec dicitur hoc cnp. 36. initio: sed potuit 
argumenti scriptor gumere ex p. 125. seq. 54. ^squs Hds. 

57. Kr]cpie6v Uas. , Cospus, cacteri KrjCpiccov lOJtO 

Xg. ^Slg 'AQrci^eQ'^r}g 6 i7nKlf}9E\g 'Slxog ccv£XTi]Gato AlyvTixov 

v,a\ 0oivlKr)v y.al Kvtcqov. 
X.J'. ^? QiXmitog xag Xal.Ki8i%ag noXtig Ttqogayayo^iLtVQg t?Jv 
iTiKSYHLoraxriv noXiv nariay.a^l^s. 
70 Xrf. ZtjrrjGig xav avaXco&ivrcov lEQav XQtJ^arcov xal noXaGig 
rcSv voGcpiGaiLivcov. 
Xd"', "^Slg ol KaracpvyovrBg slg to leqov rov ATioXXcovog 0coY,Elg, 
ovrsg nzvrwAOGioi, Ttaqado^cog ccTtavreg vtco nv^jog 8u(p&a- 
QrjGav. 
75 (i\ 'Slg 6 OcoKiKog nolBiiog y.arElv&rj. 

fia'. 'Slg oi fxEraGxovTsg xrjg iBQOGvUag roTg OcoxEvGiv ccTtavxEg 
VTto '&Elag XLVog ivEQyeiag ixoXaG&rjGav. 
80 ft]3'. TifioXiovxog xaxaTtXovg elg ZiTiEXiav xal at 7tQcx'^ELg av~ 
xov (lixQt trjg xEXEvxfjg. 
fiy'. TleQiv&ov y.al Bv'^avziov noXioQMa vno OiXinnov, 
li8^. OiXinnov naQaxai,ig TtQog 'A&rjvuiovg iv XaiQcovzia xal 
•jjTTo; xcov 'A&i]vaicov. 
85 [ie'. "^Slg ot'EXXrjV£g avxoKQuxoQa CXQaxrjyhv eHXovxo QiXmnov. 
fig. ""Slg QiXiTtnog niXXcov 8ia§aiv£iv tig xi]v 'AGiav dvrjQi&r]. 

75. KaTsXv&r]] Sislv9rj Bas. 81. TI^qiv^ov — ^iXlmtov 

om. Cospus 83. XatQcavEicc] XtQoovEiK Bas. 84. rcuv 

'J^rjvaiajv] 'A&jjvaicov L 87. tHos addit Bas". 81 JIOJSIPOT TOT SIKEAISITOT 

BIB AIOQHKHS I2T0 P IKHS 

BIBAOS EKKAIJEKATH, j-jv Tcccdaig (ilv rciig t0TOQtxaig stQay^atBiaig aad^rjxsi 1 
tovg evyyQaq^sLg mQila^^dvsiv Iv tatg /3t/3Aotg ^' no- 
ksav ij ^aOLlsav nQa^SLg avtorsXsLg djc' aQx^g lisxQt 5 
Tou rsXovg " ouTca yaQ fidXiOta dLaXa^^dvo^sv xiqv lOto- 
Qiav sv^vrjfiovsvrov nai Gacprj ysvsO^ai rolg dvayiva- 
GkovGlv. at [isv yaQ i^pLLtsXslg ycQd^sig ovx sxovGai 10 
Gvvsysg ralg dQ%alg ro nsQag [isGoXa^ovGL rijv snid^v- 
[liav rav (pLkavayvcoGtovvtcjv ^ ai 8s ro rrjg dLi]y)J6Eag 
Cvvsxsg nsQLXa(i(idvov6aL [isxQi tijg rslsvt^g dnrjQtLG^ie- 
VTjv rt]V rdav nQd^scov 'sxovGlv dnayysXlav. otav 8' tJ 
(pv6Lg aurjj rav nQax^svrav CvvsQyrj rolg 6vyyQa(psv6L, 15 
to't' rjdr] navtsXag ovx dno6tatsov ravrrjg rrjg nQoai- 
Qs6sag. dLonsQ aal ri^islg naQovrsg snX rdg 0LUnnov 
tov 'A[ivvrov nQdh,SLg nsLQa66[is%a rovtco ra |3«(JtA£t rd 
nQax^svta nsQiXa^slv sv ravty r^ ^i^lcp. ovtog yaQ 20 
sIlxo^l [isv ■nal rsttaQu %tr) twv Maxshovav s^a6lXsv6sv, 
iXaxiGraLg 8s. dcpOQ^ialg ;(jp?^0aft£vog [isylGtrjV tcJv xatd 
tr]v EvQcSnrjv 8vva6tSLav iiats6xsva6s rrjv Idlav ^a6L- 
Xsiav, xal nuQaXa^cjv rrjv Maxsdoviav dovXsvov6av 'II- 
XvQLotg, noXXcov jcat [isydlav s%vav xal nolsav xvQiav 25 
£noir]6s. 8id 8s rrjv I8iav aQsri^v rfjg [isv 'EKldSog 
dnaGrig naQsXa^s rrjv '^ysfioviav, sKovdiag rav noksav 
vnorarrofisvav , rovg 8s ro sv AsXcpotg lsqov 6v?.rJ6av~ 
Tttg v,atanoXs^Tq6ag y.cCi t(3 [lavtsico ^orjd^^^ag [istsGxs 
%ov 6vvs8Qiov Tcov 'A[i(pLntv6vav , Koi Sid trjv slg rovg 30 81. ingcr. om. LY , ^. SiKsXiarov iGtOQimv T, ^. rov 
2. §t^Xiov t? Bas. 1. Ttdaais fisv ] ndeais T Bas. 

ti. zov Tfiloi^g] TfA.ovs Bas. ovtco] ovzcos TY Bas. 

H. S' F Bas. , caeteri Ss 30. tovs om. Bas. 

67 1042 LIB. XVI. CAP. 1. 2. 

Qsovg £v6i^siav iitcc^Xov ?Aa^£ rag ipi^(povg rav xgarrj' 
QiVTCov ^coxeav. 'JXkvQiovg dh xal Ilcdovag xal @qk- 
xag ■xal Hxv^ag xal JidvTa za 7il7]6i6iG)Qa rovtOLg B^vt] 
icata7toXs^yj6ag y xi]v nsQ6av ^a6i,Xsiav sns^alsto xata- 

35 Xv6aL' xal dvvd^sig (^sv slg zr]v 'A6iav 6ia^L(id6ag tag 
'Ekhividag noXsLg riksv\fsQov^ fis6ola(ir]&slg 6' vito ry]g 
TCSTTQa^svrjg rrjXLxavtag xkI tOLavrag dvvdusLg aTCsh- 
Ttsv agts rov vlov 'Alst,av8Qov ^i^ 7tQogdsr]9iivaL 6v^- 
^dicov slg tijv xatdKv6iv trjg TIsqcjcov r^jysjioviag. aal 82 

40 ravt' sitQa^sv ov dic) rvyjjv dXld dLa rr]v l^iav aQStiqv' 
ysyovs yaQ 6 ^a^cksvg ovtog dyxivoicc 6tQatr]yixf] xal 
dvdQsicc xal ?M^7tQ6ti]ti ipvxijg diacpSQCOv. iva 6s ^ii] 
did rov 7tQOOi(iLov 7tQoXa^(idvG)^sv avtoij tdg TCQa^Sig, 

45 STtl to 6vvsxsg rijg i6toQiag TtoQsvdofis&a ^Qaxsa rolg 
XQ^voig TtQogavadQa^uovtsg. 
2 '£%' ciQxovtog ydg 'A&r]V7]6L KaXXi^rjdovg 'OXvuTttdg 

^sv ijx^^ 7ts^7tt7] TtQog talg sxatov, xad'' i]v svixcc 6tc'<- 

50 Siov IlcoQog KvQtjvalog, 'Pco^aloL dh xats6tr]6av vnd- 
Toi»s rvalov FsvvxLov xal Asvxlov AlfiiXLOV. stcl ds 
rovtcov 0ikL7t7tog 6 'A^vvtov vlog, 'AXs^dvdQov ds tou 
nsQ6ag xata7toXsfir]6avtog 7tatr']Q y TtagsXa^s tr]V rcav 
Maxsdovcov ^a^tXsiav dLa roLavrag alriag. 'A^vvtov 

55 xata3toXs^}]&svtog VTto 'IXXvqlcov, xal cpoQOvg toig xga- 
rrj6a6i rsXslv dvayxa6%svtog , oi [.isv 'IXXvQiol Xa^6vtsg 
iig o^rjQsiav QiXiTiTtov tov vscotatov tcov vicov 7taQs- 
Qsvto tolg &r]^aioig. ovtoi bs rco 'ETtaf.iSivcovdov 7tatQl 

60 TtaQS&svto rov vsavi6xov , xal TtQogsra^av d^a rrjQslv 
STCiiisXcJog ri]v 7taQaxata%r]xr]V xal 7tQ06tatSLV tijg dycoyr~]g 
xal TtatSsiag. rov d' 'E^ta^sivcivdov Uv&ay^Qsiov 'sxov- 
TOg cpiX66ocpov S7ti6tdtr]v, 6vvtQsq)6^svog 6 OiXi7t7tog 
[ists^xsv STti TtXsiov rcov nvd^ayoQsicov Xoycov. d^icpots- 

65 Qcov 6s tav [lad^rjtcov TtQogsvsyxa^isvcov cpv6iv ts xa\ 
cpLXo7tovLav , v^tiJQ^av sxdtSQOt 6iacpSQ0Vtsg aQSty. cov 
Ena[isivcov6ag (isv (isydXovg dycovag xa\ xiv6vvovg vTto- 
(isivag tr~] 7tatQi6i 7taQa66h,ag tr]v rjyspLoviav tijg '^EX- 

70 Xd6og TtSQiS&rjxsv, 6 6s OiXiTiTtog, ralg avralg dcpOQnalg 
XQr]6d(isvog , ovx dTtsXsicp&r] rijg 'ETtafxsivc6v6ov 66^r]g. 
(istd ydQ ti]v 'A(ivvtov rsXsvtrjv 'AXsh,av6Qog 6 7tQS6^v- 
ratog rcov vlav 6is6s^aro rijv dQ%Y]v. rovzov 6s IIzo- 31. 'mvQiovg Bas. 36. fisaoXa^rj&sls 8' FT Bas., cae- 

tcri fisaoXa^rjd-elg dl 

82. 41. GTQCiTTjytTc^ Jtal] yal aTQccTriyiv.fl Q dvSgta P 

45.^ TtOQSVGo^s&u] noQsvacofis^cc FL 47. in' uq- 

^02'ros] mdqxovzos Bas. aaepius 50. rvotov] rdCov Q LIB. XVI. CAP. 2. 3. 1043 

XEfiaTos 6 'JlcjQLtrjg dolo(povi]6ag staQikaPs rt]v ^a6c- 
ksiav xat xovrov ofioicog IliQdixxag anaveko fievog e^a- 75 
6iJ.sv6s. xovrov 8s naQaxd^si, ^sydXy ksLq^&avrog vjto 
'IklvQLav xat TisGovTog sn\ xrjg XQsiag., ^ihnnog 6 dbsX- 
q)6g diadQag sx x^g o^rjQsiag naQska^s x^qv ^aOLlsiav 
xaxcog dLaxsLfisvrjv. dvrjQrjvxo (jisv yaQ sv xy naQaxd^Si 80 
83 Maxsdovcjv nksiovg xcov xsxQaxLgiLkicov y ot Hs koLnoi 
xaransnkj]yfLSvoL xdg rc5v 'IllvQLav dvvd^SLg nsQicpo^oc 
xadsiorrjxsiGav xal nQog xo dLanolsaslv dd^v^ag sl%ov. 
vno bs rov avrov xulqov Ilaiovsg (isv nXrjOiov rijg Ma- 
xsboviag olxovvxsg snoQ&ovv xrjv xf^Qo^^^ xatacpQovovv- 85 
xsg xav MaxsdovaVy 'IkkvQLol ds (isydkag dvvdfisig 
rj&QOL^ov xal OxQarsvsLV sig x^v Maxsdoviav naQSdxsvd- 
^ovro, IlavOaviag ds Ttg rrjg ^aGihxrjg Gvyysvsiag xoi- 
vcjvciv sns^dkXsro dLa rov ©Qcixcov (ia6L?^ecog snl rr]V Ma- 
xs6ovLX)]V (iaGLXsiav xatLSvac ofioicog ds xal 'A^rjValoi 90 
nQog ^iltnnov dkkorQiag sxovrsg xcctrjyov snl rr]V ^a- 
CLksiav 'AQyalov, xat GrQarrjybv dnsGrdKxstGav Mavriav 
sxovta tQLgxiUovg fisv onkitag^ vavttxriv 8s dvva^iiv 
d^Lokoyov. o 

Ol ds Maxsdovsg dLa xe xiqv sv ry (^dxr] Gv^icpoQdv q- 
xai dLa t6 (isys&og xcav InLcpSQO^isvcov XLvdvvav sv dno- 
Qia xf] (Lsyiot]] xa%SLOrr]xsLGav. dXK' bfXGjg rr^ltxovtav 
(po^cov xal xtvdvvav scpsGtcotav 6 ^iktnnog ov xats- 
nkdyr] ro (isys&og rcov nQcgdoxa^tsvav dsLVCov , dkkd 100 
Toiig Maxsdovag sv CvvsxsGtv sxxkr]6iaLg Gvvsxav xai 
xrj xov koyov dsiv6xt]rL nQOXQsnonsvog sni xr]v dvdQsiav 
Bv&aQ6SL5 snoi}]Gs' xdg ds GtQatLatLxdg xd^sig snl xo 
XQStxtov dLOQ^aGdfisvog, xai tovg dvdQag tolg noksui- 
xolg onkoLg dsovtag xoG(ir]Gag, Gvvsxslg s^onkLGiag 5 
xal yvfivaGiag svayaviovg snoLStto. snsv6r]Gs ds Jtal 
xi^v x^g cpdkayyog nvxv6tr]ta xal xataGxsvr']V ^ [itfir^Gd- 
(isvog tov sv TQoia tcov i^Qdav GvvaGntG^iov, xaX nQco- 
xog GvvsGtr]Gato xr]V MaxsdovLxrjV cpdkayya. sv bs xalg 10 
OfiLkiaig nQogr]vr]g r]v ., xal dta xs xav daQsav xat xcov 
snayyshcsv sig xrjv (isyiGtr^v svvotav xd nkr']%r] nQorj- 
ysxo. nQog xs xo nkr]%og xcov sntcpSQO^isvav XLvdvvav 
EVGtoxag dvrs(ir]xavdro. &saQcov yaQ xovg 'J&rjvaiovg 80. Tcov om. F 

83. 82. ■KaQ-siGTi^KSiGciv FY Bas. , caeteri Ktt&s6f^xEicav 
86. 8vv(xfisi£ i^&QOt^ov] invertit F 88. sns^dlXszo Bas., 

caeteri ^nf^uXtTO 93. vavTinov Bas. 5. s^OTtXiaiag] 

i^onXaaiag TY Bas. et c saprascripto F, i^nznaGiag Q: post id 
usv oni. Bas. 11. nQoriy^To FLY Bas., caeteri nQogrjysTO 

12. TiQog Ts] inalim nQog 8e 

61* 1044 LIB. XVI. CAP. 3. 4. 

l5 vnsQ Tou Tr}v 'Jficpinohv dvanT^daG^aL Ttjv 7td6av q)i- 
XotLfiiav EisqjsQOfiEvovs, scal dttt tovto natdyovtag tov 
'AQyalov STil Tijv ^aGiAsiaVy txov6ic}g a^sx^QV^^ "^VS ^o- 
kscog, dtpslg avtriv avtovoi-iov. JCQog ds Uaiovag dca- 
TtQsG^svodnsvogy xal T0i3g }iiv dcoQsalg diacp^siQag, tovg 

20 d' STtayysXiaig (pilav^QutnoLg Tcsioag, v,atd to TcaQOV sl- 
Qijvr^v dysLV nQog avtovg Cvvsd^sto. o^oicog 8s xal tov 
Ilav6aviav aTCsOtr^Gs T^g nad^odov, tov xatdysLV (isXkovta S4 
^aGLkia doQsalg nsiGag. Mavtiag 8' 6 tav 'A&rjvaiav 

25 GtQattjyog aatanksvOag slg Msd^covrjv, avtog ^isv sv- 
tavd^a nats^SLVs, tov AQyalov 8s ^std tav ^LO&ocpoQCOv 
tnl tdg Alydg dnsGtSLksv. ovtog ds nQogslQ^cov ty] no- 
KsL naQSxdlsL toi)s sv talg Aiyalg nQogds^aQ^aL tijv xd- 
&odov Tial ysvsa&ac trjg uvtov ^aGLksiag aQXW^^S- ov- 

30 dsvog 6' avtco nQogs^ovtog ovtog fisv dvsxa^ntsv sig 
riqv Ms&c6vr]V 6 ds ^ihnnog snLcpavslg ^std otQatLCJ- 
Twv xal Ovvdtjjag (idxrjv noXkovg filv dvslks rav iil6%o- 
cpoQcov^ Tovg bs koLnovg sXg tlvu kocpov xatncpvyovtag 

35 vno6n6vdovg dq}^xs, ka^cov na^' avtcov Jjcdo^rons tovg 
(pvyddag. Oihnnog fisv ovv tavtrjv nQcotrjv ^dxrjv vt- 
xr^Gag svd^aQ6s6tSQ0vg snoir]6s tovg Maxsdovag nQog 
tovg sq)s'^rjg dycovag. d(ia ds tovtoLg nQattoiisvoLg &d- 
6lol fisv azL6av tdg ovofia^o^svag KQrjvidag, dg v6ts~ 

40 Qov 6 ^a6Lhvg dq)' savtov 6vo[id6ag 0Lhnnovg snhj- 
Q0}6sv olKrjtoQcav. Tcov ds 6vyyQaqscov &s6noiinog 6 
Xiog T^v aQxrjv tcov nsQt 0ihnnov l^toqlcov svtsvQ^sv 
noiri^dfisvog ysyQacps ^i^Xovg oxtco nQog taig nsvtrjnovta., 
i^ cov nsvts dLaqcovov6LV. 

/z 'En' aQxovtog d' 'A^^vri^tv EvxaQL6tov 'Pco^aloi 

fisv iiats6tr]6av vndtovg KoCvtov UsQovihov x«t Asv- 
HLOV Fsvovy.Lov. snl 6s tovtcov 6 i>ihnnog nQS6^SLg 
sxnspLxpag sig 'A&r^vag snsL6s tov drjixov siQr]vr]v nQog 

50 avtov 6vv%s6^aL dLa to ^tjSsv 'stl nQognoLsl6&ai trjv 
'Aficpinohv. dnolvd^slg 6s tov nQog 'Ad^rjvaiovg noks^ov, 
nal nvv&avo^svog tov ^a6LXsa tcov UaL^vcov 'AyLv tsts- 
Xsvtr]xsvai, vnska^s naLQov sxslv snL&s6&aL tolg Tlaio^i. 
6tQaTSv6ag ovv sig ti]v IlaLoviav, xal staQatd^sc tovg 21. uvTOvg ] avtov Reiskias : ut pacem secum pro tempore firma- 
rent Cospus 

84. 23. d' Bas., caeteri 8s 24. Mi&tovriv] rfiv Ms- 

9(6vT]v L Tel Y 29. 5' F Bas., caeteri ds 38. axt- 

cav FL Bas., Gemistus, caeteri wxTycav 39. KQT]viSag h 

Bas. , Cospus, Geniistus, caeteri KQividctg 6 ^aGiXBvg] ^l- 

Umiog addit Gemisitus 41. d] (ikv 6 F 46. Aiv- 

Kiov Q, caeteri Koivzov LIB. XVr. CAP. 4. 1045 

(iaQ^ccQovg viKti^ag.^ -^vayxaGs ro ^Q^vog ytEL^aQXBlv rolg 55 
MaxBdoGLV. vstoXsinofisvdv ds TtoXs^icov xav 'IXkvQiav^ 
S(filoTifislTO xal tovtovg icatanoXs^ii&ai, sv%vg ovv 
Gvvayayav sxxXrjOiav xat tovg GtQazLdTag olxstoLg X6- 
yoig JiQOTQS^^ansvog sig tov noks^ov, sGtQatsvGsv sig 
tr/V Tc5v 'IkKvQiav %(6Qav^ nstpvg (isv sxcov ovk sXattovg 60 
HVQitav , innslg 8s s^anoGiovg. BdQdvXig d' 6 tav 'IK- 
IvQLfov ^aGiXsvg nv^o^svog tijv nuQovGiav tav noKs- 
pioiv, to fisv JtQcoTov nQsO^SLg dnsSTSiXs nsQL dialvGscog, 
tq)' ota icvQiovg d[iq)OTSQovg slvai tc5v tots avQLSvofis- 65 
vov noXsav. tov ds ^LXinnov (pi^6avtog snL%^VfiSLV fisv 
tijg siQ-^vrjg, (itj fisvtoi ys tavtrjv GvyxoQrJGsLV, sdv fii^ 
tav MaasdovLitcov noXscsv dnaGav sicxcoQr]0o(}LV ot '/A- 
KvQLoi, OL [lEV nQs6(isLg snavrjXd^ov unQaxTOL^ 6 8s BaQ- 
dvXLg nL6TSvc3v taig ts nQoysysvrjfisvaLg vinatg xat talg 70 
85 tav 'IKXvQLav dvdQaya&iaLg, dn^vta totg noXcfiioig fistd 
trjg dvvdfisag' sixs ds nst,ovg [,isv [iVQiovg sniXsrcrovgf 
tnnslg 8s sig nsvtajcooiovg. cog d' rjyyL^ov dXX^XoLg td 
(StQavsvfiata., xal fistd ^orjg noXX^g ovvsQQa^av slg trjv 75 
[idxrjv , 6 [isv OiXLnnog sxcov to ds^iov %SQag xal tovg 
aQiOTOvg Maxsdovcov GvvayaivL^Ofisvovg, rolg (ilv innsvGt 
naQiqyysLXs naQLnnsv6ai xa\ nXayioLg sfi^aXslv roig ^aQ- 
^dQOLg, avTog ds xard GTOfia Tolg noXsfiioLg snLnsGcov 
xaQTSQav 6vvs0T^Cato fidxrjv. oi 8' 'IXXvqlol Gvvtd^av- 80 
xsg savtovg sig nXLV&iov SQQCofisvcog 6vvs6T^6avTo rdv 
xivSvvov, xal to (isv nQcoTOV snl noXvv xQovov ijv Igoq- 
Qonog ri [idxr] fiia trjv vnsQ^oXrjv t^g na^' d(/.(poTSQOig 
dvdQaya%iag, xai noXXcov (isv dvaLQOvfisvcov, stL 6s 85 
nXsLovav tLTQ(o6xo(isvcov, 6 xivSvvog Ssvqo xdxsi6s rag 
Qondg sXdfi^avs., taXavtsv6(isvog dsl taig tcov dycsvL^o- 
(livcov dQStaig' (istd 8e tavta tcov innsav sx nXayiov 
v.a\ xatd vcotov ^Latpasvav, tov 8s ^LXinnov (istd tcov 
aQiGTav rjQaixcog dyavL6a(isvov, GvvrjvayxdGQ^rj to nXij- 90 
^og Tcoi' 'IXXvQL<i)V nQog (pvyfjv oQfirjGaL. ysvofisvrjg 8s 
T^S 8LC3^sag sni noXvv tonov, %a\ noXXav xatd rijv cpv- 
yiqv dvaiQS&svTav , 6 (isv 0iXLnnog dvaxaXs6d(isvog rij 
GaXnLyyL tovg Maxs86vag xa\ 6Trj6ag tQ^naLOV sQ^axlfS 95 
tcav ISiav xovg tstsXsvtrjxotag' ot d' 'IXXvqlol dianQS- 

59. Tjjv Tcov '/AXvpKuv xtoQctv ] Tiov 'IklvQKav tr]V ;^a>9av FL 

61. 69. BciQSvXiq} Ba.QSvlkcs Bas. et Cospus 68. oc 

'mvQioi] 'mvQiol FT 

85. Ti. zfjs dvvd/iBcoc:] dvvccfiiios Bas. 17- nciQin- 

ntvoai ] jisQcinnsvauL Reiskiuii 81. awt<jtrj<scivzo ] vwscrjj- 

aavTo Wcdscliogius 1046 LIB. XVI. CAP. 4. — 6. 

C^svda^ivoii xcd Tcov MaxEdoviitav TtokBdv na6av ly-%(a- 
Q7]6avTsg, sTvxov Ttjg eiQ^vrjg. c(Vt]Qs9rj6av 81 tcov IX- 
E KvQiav sv TavTy T\j fidxr] nXsiovg Tav STCTaxigxiUav. 
IQQ 'Hnslg 8' STtsl Ta xaTa tyjv MaxsdoviKrjv y.a\ tyjv 

'IXXvQida di^k^o^sv, fiSTa^y]66^s&a TCQog Tag sTSQoysvslg 
stQa^sig. %aTa yaQ Tr]V ZlfKsXiav ^iovvGiog 6 tc5v Ev- 
QaKOOiav TVQavvog 6 vscoTSQog, staQSiXrjcpag (isv Trjv dv- 

5 vaSTsiav sv Tolg dvaTSQa xaLQolg, ajtQaxTog 8s av xal 
TtoXv Tov TtaTQog xaTadssCtsQog, TtQogsTtOLslTo 8id tj}v 
dnQayiav slQjjVLKog slvkl ■nal TtQaog tov TQOTtov. ^LOTtSQ 
TCQog KaQxr]8oviovg dLa8s8sy^svog tov noXsfiov TtQog 
T£ Tovtovg slQr]vr]V 6vvs%sto, xal JtQog Asvnavovg o^oiag 

10 8LaTtoXs^r]6ag d^yag sni TLVa xqovov., v.a\ Taig tsXsv- 
TaiaLg ^d^aLg sn\ tov nooTSQiq^aTog ysvo^svog., dOfisvag . 
nQog avTovg naTsXvCaTO tov noXs^ov. aatd 8s t^v 
'AnovXiav 8vo noXsLg sxtl6s, ^ovXo^svog d6(paX^ tols 

15 nXsovOL Tov 'lovLov noQQV noLi]0aL' oi yaQ Tr]v naQa- 
^aXaTTiav olmvvTsg ^uQ^aQOL XyCTQiCL noXXalg nXsov- 
Tsg dnXovv ToTg sfiTtoQOLg naQs6iisva^ov ndOav Tr]v nsQo 
rdv 'AS^iav %dXatTav. ^STa 8s Tavta 8ovg savtov slg 
^iov SLQrjVLndv s^sXv6s ^sv tav 6TQatLatav tdg sv Toig 

20 noXs^oLg yv^vadiag, ^syi6ti]v 8s tav %aTd tj)v Evqco- 85 
nr]v 8vva6Tsiav naQaXa^av ty]v dgx^yjv v.ai tr]v vjto tov 
naTQog Xsyo^svrjv d8d^avTL 8s8s69aL TVQavvida 8Ld Tr]V 
I8iav dvav8Qiav naQado^ag dns(iaXs. Tag 8s altiag Trjg 

25 v,ataXv6sag xai tdg xaTa fiSQog nQa^SLC dvayQacpsLV 

6 nsLQa^oiis^a. sn' aQxovTog ydQ 'A%i]vr]6L Kr](pL6o86Tov 
'Pa^aloL iiaTs6Tr]6av vndTOvg FaLOv yhmvLOV xa\ rdCov 
2ovXni)iLov. sn\ 8s tovtav .^iav 6 'InnaQivov, 2JvQa— 

30 ito6iav vnaQxav sniq)avs6taTog, stpvysv sk Trjg ULXsXiag, 
xa\ SLa Tr]V Xa^nQotrjta Trjg ipvxfjg r]Xsv9sQa6s £vQa- 
xo6iovg KaL Tovg dXXovg ZlLKsXLCoTag SLa tOLavtag TLvdg 
cdTiag. 6 nQs6^vTSQog dLOVv6Log s% 8volv yvvaLxav 
ijv nsnai8onoLr]iJisvog, sx ^sv Tfjg nQcoTrjg AoxQi8og ov- 

35 6r]g t6 ysvog z1lovv6lov tov dLa8s^d}isvov tr]v TVQav- 
vi8a, s% 8s Trig 8svtsQag 'InnaQivov QvyatQog ov6r]g, 
£v8oxL^atdtov 2JvQaK06iav, 8vo nai8ag, 'ImtaQLVOv xal 
NaQ6aL0v. stvyxavs 8s Trjg SsvTSQag yvvaiicog d8eX<p6g 

98. iv om. F 3. ZvQaKoalcov Bas. li. 'loviov] 

'Jc6viov Bas. 17. jriaav] nnai F 

86. 21. Svvaaziiav TY Bas., caeteri Svvaaxiuov 26. Kr]- 

q:iGo86Tov] \cmm e^t KrjcpiaoScoQOv: vide annotationem 27. 

Amiviov F, caeteri Aiklvviov 28. o om. Bas. Zv- 

QttKoaicov Bas. 31. SvQaKoaiovg Bas. 33. Svolv 

FL Bas., caeteri Svsiv 87. NaQGalov] verum est Nvcatov : 

vide anaotationem LIB. XVI. CAP. 6. 7. 10« 

<ov ^iaVj ccviQQ! Iv (piXoGocpia fiByulrjv iyav Jt^oxoTE^v 
KuX xut' uvdQsiccv nal OzQapjyiav tcoXv TtQoexcov xcov 40 
xar' avxov Z.VQay,oQicov. ovxoq df ^ia rrjv svysvBiav 
nal rrjv XafiTtQorrjta rfjg ipvxfjg slg VTCOTpiav -^ld^E ra 
TVQcxvvcp , 86h,ag at,L6%QBCog eivai v,aTaXv6ai trv tvQav- 
vida. g)o^ov^svog ovv avtov 6 ^iovvGLog, sxqlvev tx- 45 
moSav 7ionq6a(5%aL tov av§Qa 6vkka(icov ItiI ^avarcp. 6 
bs zJicav aLd&6}ievog to (isv tiqcotov enQvcpd^r] TCaQcc xlGi 
t(ov q)iXcoVy ^Bta dh tuvta BcpvyBv e% trjg iJLHBUag sig 
riBlonovvr^Gov , b%cov [ibQ'' savtov tov dSBXcpov Msya- 
xX^v xccfc 'HQaxlBidrjv tov btcl tcov GtQatccotav tBtay^B- 50 
vov vTcb Tov tvQavvov. %atankBvOug 6' slg trjv Ko- 
qlv&ov tovg }iBV KoQiV%iovg '^^iov CvvbtclKu^bG^ul tfjg 
BXsv&BQiag tcov UvQaxoGiov, avtog dl ncGd^ocp^QOvg Gvv- 
'^ys xal TcavoTcKiag 6vvri^Q0Lt,s. tu%u de %oXX<5v vica- 
novovtcov TcavoTcUag ts TCUQsGxBVciGato xal fiLG&oq^OQOvg 55 
Gvxvovg, nal cpoQtrjyovg dvo vuvg y,LG%coGuasvog td ts 
onXa 7ca\ tovg nLG^ocpoQovg Bv&s^svog, uvtdg ^bv tuv- 
tug tdg cpoQtidag s%cov bHzXbv6bv sx Zaxvv^ov rfjg 
arpog KscpaXkriviav slg tf]v I^lkbXluv , 'HQaxXsidrjv dh 60 
dnsXLTCS tQLiqQSLg tivdg %ul atSQag cpoQrTqyovg u^ovtk 
aaronLV slg rug 2L!vQUiiov6ug. 

"J^a bs Tovrotg TCQattofisvoLg 'AvdQ6fia%og 6 Tav- 1 
QOixBvitrjg, Tluulov (ibv tov tug L6tOQiag 6vyyQd^avtog 
TcatfjQ (ov, nXovta ds xal ij^vxfjg XannQot^tc diucpBQcov, 65 
tJ&qol^s tovg BK tfjg Nd^ov r^g nuru6xu(psi6r]g vno /Jio- 
vv6iov nsQiXsicp&svtug. olxi6ag ds tov vnsQ tf]g Nd^ov 
Xocpov Tdv oviOfiu^ouBvov TuvQov, %ui fisivug icut' av- 
87 Tov TtXsico XQOvov, dno tfjg Bnl tov Tuvqov [lovfjg covo- 
fiu6B TavQOfiBVLOV. TO!;^u 6b tfjg TCoXscog Bni8o6LV Xufi^u- 70 
vov6rjg, ot fisv oixijtoQsg fisydXovg nsQiBnoir]6uvto nXov 
tovg, 7] 8s n:6Xig d^ioXoyov dt,ic}[ia nsQinoir]6ufiBvr] to 
tBXsvzuiov sv tco aa^' fjfiug ^icp Kui6uQog dvuGtr]6av- 
Tog Toug TavQOfiBvitug btc tfjg natQidog 'Pcofiuicov dnoi- 75 
y,iav tdsE^uto. dfiu ds tovroig nQattofXBvoLg ot tf]v Ev- 
^oLav xatOLXOvvtsg sGtaGiuGav TCQog dXXijXovgly nal tcov 41. 52. SvQt(K06ieov Bas. 40. uvSglav F saepius 

4!). 60. 'HQaKl£i8T]v Simsonus: libri XaQiK?.si8rjv: v. ad p. 94. 26. 
50. Tszayiiivov] f/jiLZiTayiiivov Q Bas. 55. navo- 

nXlais Y naQsoy.ivdaazo ] TiaQionsva^^TO L Bas. 58. 

vpoQTiSaq] (pQ0VTi8ag K 60. 'HQanlsiSrjv] XaQiyiXiiST] 

FIjY, cactcri XctQiy.UiSrjv dnilins (-sv L)] FLQ , tnsunt 

Yj caeteri dnsns^ns 6G. oitdeas Uhorioniannus : iibri oinfjaas 

87. 6}>. TavQOfisviov] TavQOfisvsiov onines 70. Xun- 

^avovoTjg] i.a§ov6r}s Q 1048 LIB. XVI. CAP. 7. 8. 

Hsv Tovg BoiaTovg tav 8e rovg 'A^r]vaiovs BJtLxaXsda- 
^isvcov, CvviQtr] noKs^og xata fqv Ev^otav. yBvofiBVGJv 

80 ds jiXsLOvav 6v^jckoxcdv nal dnQO^ohC^av, ots fxsv ot 
@r}(iaL0L STtQotSQOvv, ots 8' OL 'A&t^valoL rrjv vUrjv ans- 
(pSQOvro. ^sydXr} ^sv ovv ytaQdtat,Lg ov8s{iLa 6vvstsks- 
69rj' tijg 8s vt'i0ov 8lu tbv siKpvALOv 7c6?i.sfiov %ata- 
(pfdaQSiOrig ^ xccl nolKav dv^Qconav scaQ' d^q)otsQC3V 

85 8iaq)daQSVtcov , fioyLg raig Cv^cpoQalg vov&strj&svrsg sig 
ofidvoiav 7}A0"ov_ nal r^v slQ^^vrjv Cvvsd^svro TCQog dkkij- 
Kovg. OL ^lv ovv BoLatol r^v slg oixov sTcdvodov tcoltj- 
ed^svoL rijv T^Cvxiav rjyov. ol 8' 'A&rjvaloL, Xiav xal 
'Po8icav zal Kaov srL 8s Bv^avricov dTCoOrdvtcov , svs^ 

90 TCsGov slg noKsyiOV rov ovo^aC&svta 6v^^a%Lx6v, og 
Sls^blvsv str] tQia. sk^fisvoL 8s 6tQatr]yovg XaQrjta xal 
Xa^Qiav dns6rsLlav ^std 8vvdnscog. ovtoL 8s 7cXsv6av- 
tsg snl trjv Xiov KatsXa^ov naQaysyovotag 6viJi[idxovg 

95 roig Xiocg naQa Bvt^avriav nal 'Po8icov xal Kaav, stt 
8s Mav6(6Xov tov KaQcov 8vvd6tov. sxtd^avtsg 8s rrjv 
Svva^LV STtohoQXOvv rrjv nohv xatd yrjv d^a xal xatd 
%dXartav. 6 ^sv ovv Xd^rjg tov nst,ov 6rQatsv^atog 
i)yov^evog aatd yrjv nQogrjSL rolg rsi%s6L, oial nQog tovg 
100 rrjg nokscog SH%v^svtag sn avtov 8Lriycovit,sro' 6 8s 
Xa^Qiccg nQognXsv6ag ra hfisvL vav^a^iav xaQrsQav 
6vvs6rr]6aro y nal r^g vscog rolg s^^okoLg dvaQQaysi6rjg 
xatsnovslto. ot fLSV ovv snl rcov aXkcov vsav SL^avtsg 
TCJ zaLQcp 8LS6co%r]6av, 6 8' dvtl rr^g rjttrjg dkXa^dfisvog 
5 Tov svxksd &dvatov dycovit,6^svog vnsQ rr^g vscog y,a\ 

XQGi%s\g srsXsvtr]6s. 
8 IIsQL 8s rovg avtovg naiQOvg ^ihnnog 6 rav Ma- 

xs86vcov ^a6ilsvg ^sydk]] naQatd^SL vsvLxrjxcog tovg 'Ik- 

10 kvQLOvg zal ndvtag Tovg ^^XQ^ '^VS Av%vitL8og xaXov- 
^svrjg U^vrig xatOLHOvvtag vnrjnoovg nsnoLrj^svog, dvs~ 
xa^ipsv slg trjv Mansdoviav , 6vvts9sL^svog sv8o^ov si- 
Qrivr]v nQog rovg 'IXXvQLOvg, nsQi§6r]t6g rs vndQ%cov 
naQa rolg MaHs866LV snl To^g 8l' dv8Qsiav aarcoQ^co- 

15 fisvoLg. (isrd 8s tavta tav rr]V 'A}iq)inohv olxovvtcov 
dkXotQicog nQog avtov ^iatsQ^svtcov xal nolkdg dcpOQfidg 
86vtcov slg n6lB^ov, s6tQdtsv6sv sn avtovg d^iokoyco 
8vvd^SL. nQogayaycov 8s rolg rsi%B6L ^r]xavdg , xal no- 
iLOQxiag evsQyovg xal 6vvs%SLg noLr]6d^svog, xats^aks ^sv 

80. inQoriQOVv Bas. , caeteri nQosTsgovv 81. 5f ot] 5' F 

Bas. diicpoziQav] v. ad p. 350. 53. 98. jrpogjjst] 

^QOSi]K£i Y 100. avzov] avzovg L et euprascripto 6v F 

8. Tovg 'iXlvQiovg om. F et nescio qui Wesselingii 12. 

jtSQt^orjTog Ts] TS oin. FT Bas. LIB. XVI. CAP, 8, 1049 

TOig «Qtolg ^sgog xl tov relxovg , JtaQSigBlxtcov 6' dg 20 
rrjv noXiv dia xov ma^axog xal xav avrtdzdvtav tcoI- 
^ovg nara^aXcov , envQLBvOs rrjg no^sag ' xal Toi)g (ilv 
dkkorQLCog TiQog avrov dLaiCEi^svovg eepvyddsvds, roig 6' 
aXloig q^iXav&QCOTicog nQogr)Vsx9'rj. tj ds nokig avrn] %si- 25 
^svri xatd tijg ©Qdxrjg xal tdiv Gvvsyyvg roiicav svcpvagy 
Ttokkd (Svvs^dXsto ta ^lUtijig) nQog avS,rj6tv. sv%^vg 
yaQ rrjv yisv Ilvdvav sxstQcoOato , TiQog 6s 'OXvvQiovg 
Cv^^axtav ^^sro, nat Uoridatav d>^oX6yr](js TtSQtnotyGstv 
ccvroig, vjisq rjg 'Okvv&iot TtoXXrjv 67Covdyv sGx^v avQtsv- 30 
0at rrjg nokscjg. rav d' 'Okvv^icov ^aQStav TCoXtv ol- 
xowTWV, xat dtd ro nXri^og rav ravrrjv svotxovvtoiy 
nokXrjv sxovtav Qonijv slg rov n6ks{iov, nsQtfidxrjrog iqv 
gj n6Xtg rolg '^ys^oviag ^sit,ovog OQsyo^svotg. dtonsQ oJ.' 
TS 'A&rjvalot xat 6 <J>i'Atnnog dtscptkott^ovvTO nQog dl- 35 
AifAovg nsQt trjg tav 'Okvv&icov Gvfi^axiag. ov ^rjv aAA' 
6 ^ikinnog Ilotidatav sxnohoQ3i7]6ag, trjv (isv rcov 'Ad^rj- 
vaicov q)Q0VQdv s^rjyaysv stc r^g n6kscog, ;«ai (ptkav^Qa- 
acwg avri] nQogsvsyxd}isvog s^ansGrstXsv sig rdg 'AQiqvag' 40 
CcpodQa yaQ svka(isito rov d^^iov rav 'A^rjVaicov 8td ro 
^aQog v,al ro d^icoua ri^g nokscog' riijv ds n6ktv l^av- 
dQunobtcdiisvog naQsdcoy.s roig 'OXvv&iotg, dcoQrjcd^isvog 
cc(ia xcCt rdg aard rtjv ^^wpav ^trjcsig. (istd dh tavra 45 
naQsKQcov snt noktv KQr^vidag , tavrrjv (tsv snav^)]6ag 
olKrjtoQCJv nki]&st (istcovo^iuCs 0tUnnovg, dq)' savtov 
nQogayoQSvCag' td dh aatd t^v jrwjiav ^^pvGfta /itETaAAa 
navtskcog ovta kttd xat ddo^a taig zatacxsvaig snl to- 
Covtov rjv^rjCsv cogts dvvaC&at cpSQStv avtc5 nQogodov 50 
nksiov ij takdvtcov xi-Ucov. sx, ds tovtcov ta^v Cvoqsv- 
Cag nkovtov, dst (idkkov 8td tr)v svnoQiav tcov XQV^^~ 
xcav sig vnsQox^v (isydkrjv rjyays Tr)v Maxsdovtxi^v ^a- 
Ctksiav v6(iiC[ia ydQ ;f^v(joiJv x6ipag to nQogayoQSVxtsv 55 
dn' sxsivov ^tkinnstov (itc&oq)6Qcov ts dvvafitv d^toko- 
yov CvvsCrr^Caro xal rcav 'Ekkrjvcov nokkovg dtd rovrov 
nQosrQsrparo nQod6rag ysvsC&ai r(ov natQidcov. dkkd 
nsQi [isv tovtav ai xatd (iSQog nQa^stg sxaCta 6rjkco- 
Covctv. riiisig d' snt tdg cvvsxsig nQa^stg (isra^L^dCo- 60 
/t£v xov koyov. 88. 27. sv^&iJs] Bv&v T Bas. 37. (ilv rcSv] invertit 

Bas. ^ 42. noXiv Wessclingius ex Gcmisto: libri TlvSvav 
48. XQvctia] XQvam Q 52. ahl F 54. ;^9vaoi7v] 

XQVGov FY Bas. 55. ro asterisco notavit Stephanus 

^iXinniiov] ^iUnniov I 57. tovtov] Tot^Twv FQTY Bas. 

nQossTQf^ttTo F 60. d' F, caeteri 8s fieza- 

^ipdaofiiv] HkTa^i^dcoonsv FY Bas. 1050 LIB. XVI. CAP. 9. 

9 ^Eti* ctQxovtog yccQ ^A^rjvri^iv 'Jya&OHKBOvg '^Po^cclou 

aaTsGtfjdav vnatovg Mccqhov 0d^LOv xat rccCov Iloitrf- 

65 Atoy. £3rl ds tovtav zJicav 6 InnaQivov %at£7tXev6ev 89 
sig tfjv 2^L%BUav xatakv^cjv Ti]v ZlLOVv6iov tvQavviiia. 
sXa%i6taig 8e tav TtQo avtov navtov XQrj^dnevog dcpoQ- 
fialg ^syiGtiqv dvvaCtEiav tav jcatd tr^v EvQCJJtrjv xate- 
Kv6ev dveX%i6t(og. tig yaQ dv TaGtevCecev ort dv6t q)OQ- 

70 t^yotg vav6l iiata7iXev6ag neQieyeveto dvvdetov vavg 
[ilv fianQdg exovtog tetQaxo6iag, 6tQati,cStag de net,ovs 
filv elg deKa ^vQiddag, imielg de (ivQtovg, oKlav 8e xal 
6itov ical XQTjfidtoJv to6avt7]v 7iaQa6HevrjV o6^v elxog 
iqv ics%t^6&ai tbv nekkovta %0Qriyy]6eiv daxl^iXcjg ralg 

75 TtQoetQTj^evaig dvvd^e6i, %coQlg de tcov sIqtjiisvcjv noXtv 
[isv syipvta [isyi6t7jv tcov 'E^Xrjvidcov ^ Ki^ievag de xal 
VBGJQia xal xate6xeva6[ievag dxQOTioXeig dva^catovg, eti 
Se 6v[iyid%G)v dvvatcov s^ovta Tclii&og; altia S' vTiriQXS 

80 ta zJicavi tc5v JtQoteQrjfidtcsv (idXieta fiev ri idia kafi- 
XQotrjg trig ipvxrjg xal dvdQeia xai 7] tov elevQ^SQ0v6d^ab 
[isXXovtcov evvoia, rd 8e tovtciv dndvtav ^eVQov, rj te 
dvavdQia tov tvQdvvov xal to tav dQxofisvav nQog av- 
tov fii6og. ndvta yaQ tavta nQog sva xatQOV 6vvdQat 

85 (lovta naQado^ag tdg dm^zovfievag nQd^etg nQog tfAos 
Tjyayev. rjfielg d' dg^eiisvoi' tovrav rav koyav snX trjv 
dvayQacprjv tav . zatd fiSQog nenoayfievav tQetl^ofie^a. 
^iav yaQ sx Zaxvvd^ov rrjg nQog Ksq^akkrjviav dv6l 

90 (pOQri6i vav6\v dvai%e\g xatenA.ev6e trjg ^AxQayavtivrig 
sig trjv ovofxa^ofisvrjv Mivaav. avtrj de to fiev nakaiov 
vno Mivaog SKti^d^r] tou ^a6iXeag KQrjtav, xa&' ov 
xaiQov t,r]tav ^aidaXov tne^svco&rj KaxdXcp ta ^a^iXet 
tcov Zlinavcov ' xatd 8s tovg vnoxetfievovg naioovg r) 

95 fisv noXig avtrj Totg KaQirjdovioig vni^xovsv, 6 8' em- 

6tdtr]g avtrjg, ovofia IldQaXog, (piXog qV Zliavog, nQO- 

^vfiag vne8st,ato avtov. 6 8e zJiav e^sXGfievog sk tc5v 

(poQtr]yav navonXiag nsvtaxigxiXiag tcp IlaQdXcx) naQS- 

100 Sans, Jtat naQS'jcdXe6ev avtov du,di,aig naQaiC0fii6at nQog 64. TJoLTriliov Rhodomannus, ut citat Pighius, Tlszlltov Q Cospus, 
caeteri noTcXiov 

89. 70. r£TQKiioGL(X5] quingentas Cospus : vide annotationcni 

71. GTQOttioiTCiq (Jfc TiBQovg] jrf^ot)? Ss CTQOCtLcatuq FL Bas., 

hacc qaidem omisso (x\v 73. rjv ] ^gtI Q 87. tqs- 

•^o/iE^a ] TQSipmits&a FL 88. Zccxvv&ov] ZccnlvQov Maa. 

KscpuXrjviug F 90. Mivcocxv] Mivcoctv omnes 

J)5. vnriy.ovcBv omncs: correxi cx Gciiii»to 5' F J)6. 

98. naQci.Xoi] Uvvalog est non solum Plutarcho scd etiam Geraisto 

91. uvvov] avzovs Q Bas. LIB. XVI. CAP. 9. 10. ^ 1051 

rdg SvQaxov6ag' avtog ds Toi}g niG&ocpoQovg nuQaXa- 
/3cov, ovrag iikiov^, ■n.Qoijyi.v ini rag livQa^iiovGag. iv 
TtaQodc} ds Tovg x£ 'AKQayavrivovg '/.ai rslaovg nai ti- 
vag Tc5v ttJv ^EGoyeiov olxovvtav Zltxavav te %a\ 2^t- 
xslav, Bxt, 8b KafiaQtvaiovg nsiCag avvEksv&SQaGat Tovg 5 
£vQaxo6iovg, nQoijysv snt ti^v aatdkvGtv tov tvqccvvov. 
noXktav 8s navto%sv Gvqqvsvtgjv (isza tcov onkcov Ta^v 
nksiovg Tav dtg^VQicav 6tQaTtG)T(ov i^^QoiG%ri6av. ovbsv 
6' r]TT0v xal nokkol tav ek vrjg 'iTakiag 'Ekkijvcov xai 
MsGGrjviav ^sTsnsi.icpi^r]6av, xal ndvTsg 6vv nokkrj nQO- 10 
&vfiia xaTcc 6nov8t)v riyiov. cag d' snl Tovg oQOvg T^g 10 
90 2vQaxo6iag 6 ^icav rjv, amqvTa nQog avTOV nkrj^og 
avonkcov avd^Qcincav sk ts Trjg %coQag KaX Trjg noksag' 
ccni6TCjg yccQ dtansi^svog 6 ^tovvatog nQog Tovg ZlvQa- 15 
xo6iovg nokkojv tcc onka naQyQrjto. xata ds tovxov tov 
otatQov 6 ^lv TVQavvog nsQl Tcig vsoxTi6Tovg nokstg xaTu 
rov 'A§Qiav dtstQt^s ^std nokkav dvvd^sav. oi 6' sni 
r^g cpvkaKrig tav I^vQay,ov6av dnokst(p&svTsg i^ys(i6vsg 
To (isv nQcoTov snstQCJVTO (isTaxakst6&at Tovg IJvQaao- 20 
Oiovg dno Trjg dno6Td6sag' dy,ata6%stov ds xrjg oQfirjg 
tav o%k(ov ov6rjg,, sntyvovtsg xovg (it^&ocpoQOvg Jtai xovg 
rd xov 8vvd6tov cpQovovvxag rjd^Qot^av, aal xdg xdh,stg 
nkr]QcS6avxsg xotg dcps6tr]x66tv snt&s69at dtsyva6av. 25 
^iav 8s xotg (isv dvonkoig xcov UvQaxo^iav dtsdaxs 
■ tdg nsvTaxtg%tklag navonkiag., Tovg bs dkkovg sx tc5v 
Svvatav Totg naQatv%ov6tv onkotg 6vvs6xsva6s. 6vv- 
ayayav d' dnavtag sig xotv^v siixkr]6iav dnscpaivsto (isv 
savtov rjxstv snt trjv iksv%SQa6tv tcov ZltxsktaTav, na- 30 
QSKdksi 8s 6tQatr]yovg aiosl6Qat tovg sv&stovg nQog 
Ti)v dnoxatdata6tv tfjg avtovo^iiag xo:l ti^v xaTdkv6iv 
trig okrjg tvQavvidog. to 8's nkrj&og agnsQ dno fitdg 
(pavrjg dvs^6r]6s 6TQaTr]yovg aiQSi6&at t6v T6 ^iava 
xca Tov ddskcpov avTov Msyaxkrjv avTOXQdTOQag. svdvg 35 
cvv ano Trjg sxxkr]6iag sxTd^ag Tr]v 8vva(itv nQogrjys Trj 
noksi. ovbsvbg 6' dvTtnotov(isvov T(5v vnai&Qav, d8scag 
sig^kdsv svTog tov Tsi%ovg, xai 8td T^g 'A%Qa8tvrig no- 
QSV\fs\g slg Trjv dyoQav xaTS6tQaTons8sv6sv, ovbsvog Tok- 40 
;*cavTOg kns^tsvat. 6 8s 6v(inag dQtd-(idg r^v tav (isxd 

4. post KafiaQivttiovg deleTi xat MaSivaiovg cnm Gemisto et CIu- 
Tcrio 8. ovdlv 8'] ovdhv Bas. 12. HvQaKociag Bae. 

90. 16. TiaQi^QrjTO Gemistiis: libri jtagrjQHTO : ademcr at Co^pus 
17. noUig MaraJ JioXeig hbqI FL!J 21. dno6Tu- 

estog] v7io6Tdcscog Bas. 2(i. ZvQaxoaiav Bas. Sft, 

TrQogrjys ] nQO^ys Bas. 1052 LIB. X\I. CAP. 10. 11. 

^LCOVog <}TQttTi(0T(3v ovx sXccTTOvg Tav TtsvtamgfivQiav. 
ovTOL ds navTsg £6TS(pav(oy.8VOL icaTijk%^ov slg tijv tioXlv 
TiQOJjyovfisvov Toi» TS zJicovog xal tov Msyax.Xsovg xal 

45 ^STa TovTov TQLfxxovTa 2JvQaxo6lc3v, di ^ovoL Tav icaTa 
Ti]v IIskoTtovv^aov (pvyddav IIvQanoOLOLg nsTaGxslv t(av 
XLvdvvav ri^sXriGav. 

11 Trig 8s aoksag Jtd^ijg fiST7]ii(pLa6^svr]g dvTL Trjg dov' 

60 Xsiag t^v slsvQ^SQtav., TiaL to CKv&Qanov r^g TVQavvidog 
slg 7cavT]yvQL}crjv LkaQOTyjTa T^g Tv;|jj;g dyov6r]g, naGa ol- 
xia &v6l(ov '/.al %aQdg sys^Sf t(av IdLatav s%l Talg 
IdiaLg s6Tiaig &v^L(6vTav , ^al tcsqI (isv tcJv naQovtav 
dya^av sv%aQL6T0VVTav Toig &soig, tcsqI 8s tcSv ^sXXov- 

65 Tav sv^dg dya&dg noLOV^ivav sysvsTo 8s xaL tc5v yv- 
vaLKav snl talg dvslniGtoLg svrj^sQiaLg okokvyfiog nokvg 
%aX icaTa nd6av triv nohv CvvdQOfiai. cvdslg d' riv 
llsv^SQog, ov dovlog, ov ^svog, og ovk s6nsv8sv i8sLV 
Tov zJiava, %al tijv aQStr^v tdvdQog ndvTsg dnsSs- 

60 ;j;ovto fisi^ovag rj icat' dvd^Qanov. /at tovt' svkoyag 
sna0%ov 8Ld to (isys&og aaX naQaSo^ov trjg (ista^okrjg. 
nsvTr]xovtasTOvg yaQ 8ovXsiag nsnsLQayiSvoL, jcat tr]g 
sXsv^SQiag 8id tov %q6vov snLXskr]6(isvoL, 8i' svog dv- 

65 8Qog dQSTr]V dnsXvdrjdav tr^g GvfKpoQag. /lLOVv6iog 8s 91 
%atd tovTovg Tovg icaLQOvg avTog (isv STvys 8LaTQi^av 
nsQL KavXaviav Ttjg 'Rakiag, 0ikL6tov 8s tov 6tQatr]y6v 
nsQL t6v 'AdQiav ovta fisTsnsfitl^ato fiSTa tr]g vavTLZ^g 
8vvdusag, ocal nQogsTa^s nlslv slg tdg 2JvQaxov6ag. 

70 dfiq)OTSQav 8' sig tov avt^v tonov sX9siV 6nsv86vTav, 6 
fisv zJiovv6Log r]xsv sig Tdg 2^VQaxov6ag rjfisQaLg v6ts- 
Qov STCTa trig zJiavog xa&odov. svd^vg ovv jcaTa6TQa- 
t7]y^6ai ^ovkofisvog Tot)? 2JvQaH06iovg nsQi 8Lakv6sag 
snQS6^svsTo , icttl nokkdg sfi(pd6sLg s8i8ov naQa8(o6sLV 

75 tiqv tvQavvi8a tc5 8r]fi(o , nal tfjg 8r]fioiCQttTiag dkkd^s- 
O&ttL TLfidg d^Lokoyovg' -^^iov ts nQS6^SLg dno6tSikai 
nQog avT6v, fis^' cjv 6vvs8QSv6ag naTakv6r]TaL tov no- 
ksfiov, oi fisv ovv 2vQax66L0L fiSTsaQi6&svTsg Talg sk- 
niCLVy s^ajcs6TSLkav nQsC^SLg toi)s d^LokoyaTaTovg tcov 

41. nsvraKigfivQimvl vide annotationera 46. SvQUitovaioig] 

2!vQaKOvaicov Reiskius : qui soli e numero eorum, qui in Peloponnesa 
exuiabant Syracusis, ausi suntfortunae cum Dione se exponere Cospus 

59. ndvtss Reiskius: libri ndvtig 8' dnBdsxovto] dns- 

XOVTO Bas. 62. libri n£vtT]KOVTastovs 63. 8tu rov 

%q6vov om. Bas. , asterisco notavit Stephanus 

91. 68. nQossta^s LT Bas., caeteri addunt ndaiv, quod aste- 
risco notaAit Steplianus nec vertit Cospus nXslv s/g tdg S. 

Bas., caeterl sis tds 2. nXsiv 71. -^iisqccis FLTY, caeteri 

i^fisQas 75. dUd^sa&at] ttUd^aa&ai F Bas. LIB. XVI. CAP. 11. 12. 1033 

kvSqcSv. 6 8s /1iovv6los tovTOtg filv q^vXaxrjv xbqiCt^- 80 
Cas dvB^dXsTO rijv Evvsv^tv, avzos 5' OQav Tot)g Z!vQa- 
xoeiovs did xiqv slnlda Tjyg sIq^vijs td ts JtSQt tds <pv- 
Aaxds QK^vnas exovras aal td jcqos [idxtjv dnaQa- 
6xsvovSf dq)VG) tds nvkas tijs xatd t^v JSl^dov dxQO- 85 
Tcokecos dvol^as s^sxv&i] (jvvtstayfisvy ty dvvd^iSL. tcov 12 
ds Z^vQaxoCiav xatBOxsvaxotav dno ^akdttrjs sls ^d- 
Kattav 8LaTSL%i6^ata, nQogijtsCov ol (iioQ^oq^oQOL ta tsi- 
%SL (iSTd noXXtjs ^oijs xal xatanl^^sas ' xal noKKovs (isv 90 
tc5v (pvXdxcov dvsliov, tov ds tsi%ovs ivtos ysvo^isvoc 
nQos tovs sx^orj&oijvt as dLt]ycovLt,ovto. 6 ds ^iav dvsX- 
niotas naQSOnovdrj^isvog, (istd tav dQiotav GtQatiatav 
dnijvta roig noks^iioLS' xal Cvvdxl^as (idxrjv noXvv snoisi 
q)6vov. sv Gzadicp oXiyco bs dLaGzrj^iatL t^s dLatSL%iov 95 
sGa fLdxrjs ovOrjs OvvadQafis nlii^os GzQatLatav sis Ots- 
vov tonov. 8l6 xal nuQ^ dfiqiotsQOLS ot tals dv8Qaya- 
Qiais nQatsvovtss 6vyxats^r]6av sis t6v xivdvvov ' xal 
tcov (jlsv tov ^LOvvoiov (iLG^ocpoQav dLd to (isysd^os tcov 100 
Inayyshav , tav 8s HvQaxoOiav did t^v sKnida t^s 
sksv^SQias sls vnsQ^dXkovOav (pLXoti(iiav sxrQanivtav, 
t6 (isv nQcotov iOcQQonos ijv 7] (id%i] , r^g naQ^ d(iqo- 
tSQOLS dQStijs ov6r]s l6o(id%ov., xal nokXol (ilv snLnrov, 
ovx oXlyoL ds xarstLrQcoOxovto ndoccs tds nXrjyds svav- 5 
tias ka(i^dvovtss' oi (xiv ydQ nQaro6rdraL rov vnsQ 
rcov dlkav ddvarov vns(isvcv svil-'vxas, ol d' snLtsra- 
y(isvoL rovs ninrovras vnsQa6ni^ovrss xai tols dsLVots 
syxaQtSQoiJvrss tovs sGxdrovs XLvdvvovs vnsQ T^g vixr^s 10 
dvsdsxovro- (isrd ds tavra zJiav (isv dQi6rsv6aL ^ovk6(is- 
vos iv ty (idx]] xal 6nsv8av 8l' savrov nsQLnoLTq6a6%ai 
t^v vixr]V, sls (tsOovg s(iLd6aro rovg nolsyiiovs ' ^QaLxcog 
8' dyavit,6(LSvos nokXovs i"£^ S(p6vsv6s, rr]v 6' okrjv 6vv~ 
ta^LV rdov (jiL6&oq)6Qav 6i«xo'i^ag svaTrsXr^cp&r] (i6vos toj 15 
nX^^SL' nokXav 8' sn' avtov QLcpsvrav ^skav sXs rs 
92 t^v d6niSa xa\ to XQavos » tavra (isv s^eq^vys dia rr]V 
tdov onkav xata6xsvr]V' sis 8s tov 8s^l6v ^Qaxiova 
tQa&sls Cvyxatrjvsx^rj t(5 ^aQSL T^g xkrjyijs , xal tois 81. dvf^dXsro] uvi^dUsTO Bas. 95. iv GzaSitp. dllyg) Ss 

SiaatrjixuTi TTJs Siatsixiov i6(o fidxv? ovgt]?] azaSioi et Siariixiov 
saco delet Reiskius : iv azaSiaico yap oXiYot ts S. tov Siarsixiov 
iaco fi. 0. Schneiderus Lex. Gr. t. SiaTSixiov 98. tov xiv- 

Svvov ] KivSvvov Bas. _ 100. ZvQaKoaicov Bas. 2. 

t6 /Ufv nQQjTov iao^Qonos riv'] iao^Qonog rjv t6 fisv nQcorov L, om. 
TO fiiv nQcoTov F 15. ivan£Xri<p9rj] ivan£XtLcp9rj L Bas. 

16. aiJrdv] auroi) F 

92. 19. ev^KUtrivix^fi] HaTrjvix^r] L, ncczriveyx&ri F 1054 LIB. XVI. CAP. 12. - 14. 

20 JtoXsiiioLg tckq' oUyov vno%UQLOS lykvito. ol Ss UvQa- 
hoGlol dsiOavtsg vtcIq tfjg Tiatd tov CtQatrjyov 6o3trjQiag, 
BTCeQQa^av tolg ^LC&ocpoQoig (iaQ£ia 6vvtdt,SL, jcal tov 
[isv zJLCOva xaTaTtovov^iBvov s^)'jQ7ta6av sa tc5v XLvdvvaVy 

25 tovg 61 no?.sjXLOvg ^LaCd^svoL q)vysiv i^vdyyiaOav. o^oiojg 
6s aal v.atd tov d}.Xov torcov tov tiiyovg nQOtSQOvvtcsv 
tc5v 2JvQaK06icav. ot tov tvQavvov (iiG&ocpoQOL CvvsdLoa- 
ypyjCav svtog TtvKav tcov sv ty N^6(p. STtLtpavsl 8s ^d- 
%i) vLKi]6avtsg ot 2JvQax66L0L, %al tr]v slsv%SQiav ^s- 

30 ^aiag Ktrj^d^svoL, tQOTtatov s6ty]6av natd toi5 tvQavvov. 

13 Mstd 6s tavta ^LOvv6Log usv sjttaLKOig xal ttjv 
8vva6tsiav d7toyiyv(66K03V 'Ijd?], sv (isv talg dKQon6Xs6LV 
dTtshns q)QOVQdg d^io?.6yovg., avtog 8s toi)s tstsXsvtrj- 

35 K6tag, OKtaKO^iovg ovtag, ka(icov ti}v dvaiQS6LV avtav, 
sQarps ka(i7tQ(5g, XQVdoig (isv 6tsq)dvoLg s6ts(pavco(isvovgy 
TtOQcpvQi^L 8b KaXalg 7tSQL(is(5Xr]asvovg' Tjk^cLt^s yaQ ^td 
T^S tovtav 6Ttov8i]g TiQOTQSipa^&ai tovg dlkovg slg to 
TtQoQ^viJLag klv8wsvslv vtcsq ttjg tvQavvi8og' tovg 8' dv- 

40 6Qayab)]6avtag (isydXaig 8a)Qsalg stij.L7]6s. otQog 6s tovg 
2JvQaK06L0vg 8LS7tsfi7tsto TtsQL 8LaXv6sG)g. 6 8s zJiav 
jtsQL [isv tcov 7tQs6^£Lc5v dsi tLvag svkoyovg noocpd^SLg 
jtOQL'C,6(isvog dvs(idXXsto , sv to6ovta 8s to Koltlov tov 

45 tsi%ovg Kata6Ksvd6ag (isQ^' 7]6viiag, tots tdg 7tQs6^siag 
(istS7tsiJ.7tsto , Kats6tQatr]yr]KCjg tovg jtolsixiovg talg t^j 
BLQ^vfjg sl7ti6L. ysvoi-isvav 81 Xoyav tisqX 6vXXv6sag-, 6 
z/tojv d7tSKQL%r] tolg 7tQS6^s6L (liav sivaL 6vXXv6lv, sdv 
aTtod^sfisvog t^v tvQavvioa ^ovX7]taL tvislv tLudiv tt- 

50 vav. 6 6s z^LOvvOLog v7tSQr]cpdvov ti]g dTtoKQiosag ys- 
vo(isvr]g 6i)vayayav tovg r]ys(i6vag s^ovXsvsto 7tag ^Q^ 
tovg IJvQaKo6iovg d(ivva69aL. 7tdvtav 6' svTtoQav 7iXf]v 
6itov xal &aXattoKQatav, sXi']6tsvs ttjv j^aQav, nal tdg 

55 tQOcpdg SK tdiv 7tQovo(id5v KaKag 7toQLt,6(isvog, s^a7ts6tsLXs 
vavg cpOQti6ag Tial %Q7](iata ^tQog tov tov 6itov nata- 
yoQa6(i6v. OL 6s UvQaKO^LOL vavg (laKQag 7toXXdg s%ov- 
tsg, Kal xatd tovg svKaiQOvg toTtovg STtLcpaLVofisvoL, Ttol- 

60 Xr]V T^s VTto tav S(i7t6Qav iio(iLi,0(isvr]g dyoQag jtaQ-Q- 
Qovvto. nal td (isv TtSQL tdg ZlvQaK0v6ag sv tovtOLg r]v. 

14 Katd 8s trjv 'EXXd8a 'JXs^av8Qog 6 ^sqcov tvQav- 
vos vTto trjg i^iag yvvaLxdg Grj^rig xal xav tavtrjg d^sX- 25. Tov aXXov totcov] tcov allcov tozcov L 43. dvs- 

^dXXszo] dvi^dlsTo FL ro oni. Bas. 49. ti/xcSv 

Tivcov] TLvcav Tificov FL Bas. 57. noXlds FL, caeteri 

ov TioXldg 58. nal om. F 59. hfiTioQcov] tv- 

noQOiV Bas. LIB. XVI. CAP. 14. 15. 1055 

(pfov jivxocpQOviDg xal Ti,6L(p6vov idolotpov^^i]. ovroi 65 
93 de To ^ev ngcotov cog xvQavvoiixovoi fisydktjg itvy%avov 
dTCodoxfjg, vGxbqov ^e ^Btavoi^6avtsg, nal tovg fitO&ocpo- 
Qovg %p7yfia(Jt 7tiL6avt£gy dvihu^av savtovg tvQavvovg, 
xal nokkovg ^ev tav dvtiTCQazxovtojv dvslkov, VMtaGxbva- 
od^Bvoi ds xrjv dvva^iv dt,c6koyov ^lcc natslxov trjv kq- 70 
Xrjv. OL d' AXsvdbaL 'naKov^svoL TcaQoc toig &Bttakolgy 
Sl' svyBvscav ds dt^Ccofia sxovtsg TCSQt^orjtov , dvtSTCQat- 
tov tolg tVQavvoLg. ovk ovtsg bs xaQ'' savtovg dS^LO- 
(laxoLy nQogskd^ovto ^Ultctcov 6vn^axov tov JVJaxsdo- 75 
V(OV ^adLlsa. ovtog 6' snavslQcov sig ti^v GsttaUav 
itatS7co?iB^r]6s tovg tvQavvovg, xal talg 7t6ks6LV dvaxtTj- 
6d^svog trjv BlsvQsQiav fisydkrjv svvoLav sig tovg &Bt- 
ralovg svBdsi^ato' dLOTtsQ sv talg (istd tavta 7tQd~ 
^s6lv dsl 6vvaycovL6tdg b^x^v ov ftovov avt6g , dAkd 80 
xal ^std tavta 6 VLog 'Jlks^avdQog. tav ds 6vyyQa- 
(peav zJr]^6(pLlog ^sv 6 'EcpoQOv tou L6topLoyQd(pov viog 
Tov naQalsLcpQsvta 7c6ks^ov vTto tov jtatQog , ovofia- 
C&svta ds LSQOV, 6vvtBtay^svog , BvtBvQsv i^Qxtac d%6 
trjg xatakr]4'^<J3S tov sv zJskq^olg lsqov xal trjg 6vXr]6scog 85 
Toi» fiavtSLOv vno QL^ofirjXov tov ^axscjg. Bysvsto 6' 
6 7t6?iBaog ovtog strj svdsyca, scog trjg cpxtoQdg tcov dta- 
VBLnausvav td [sQd ;^9?y';[taT« * Kalh6&svrjg ds^^trjv tav 
'Eklr]viy.av TtQayfidtcov L6xoQLav ysyQacpsv sv ^i^koLg 90 
.daxa, Kal }cats6tQ0(psv sig t>)v xatdkr^^LV tov lbqov xal 
7taQavo^Lav_ Ockofii^kov tov QcoKScog' ^ivkkog d' 6 
'A&rjvalog rjQntac tr^g i^tOQiag aTCo T^g LSQ06vkr]6Bcoq, 
v.ai ysyQacps ^i^kovg slko6l nal STCtd, 6v^7tSQLka(ic6v Tcd- 
Cag tdg sv tolg xQOvocg tovtoig ysvo^svag TCQd^SLg 7tSQL 95 
Tf rijv 'Ekkdda Kal t^v Z^LKskiav- 

'E7t aQXovtog d' 'A&7]vrj6LV 'EkTtivov 'PafialoL xats- 15 
6trj6av vjtdtovg MdQxov IIonikkLOV AaLvdtriv TiaX Fvalov 
MdkkLOv 'I}i7tSQLC36ov, 'OkvnTtLdg 6 ' r^x^r] sxtr] TtQog talg IQO 
ixatov, xaQ' r]v svixa 6td6iov IIcoQog MakiBvg. BnX 6s 
rovtav xaxd (isv xr]V 'Ixakiav '^&Qoi6Qr] TtSQL xy]v Abv- 
xaviav Ttkij&og dv&QcoTtav 7iavxax6%sv (iLyadav , Ttksi" 

65. ro im\v\ to iiiv t6 Bas. 

S3. 80. ■Kul (liza Ta-yro:] fisza tavta xat Bag. 82. jta- 

QttXticp&iVTa Bas. , Cn^pus, caeteri naQaXrjcfi&Bvza Sii. d ' F 

94. hmd] «1, ut est infra p. 490. 01., Q, Tcivxs L, oniisso- 
que y.al F S^. t£ om. F 98. IlonlXXiov ] Popilius 

Cospus, caeteri IJovnXiov AaivaTrjv] Asvdrriv FT 

99. Fvalov] Fvdov Y , Cospus, quo fortasse usus Pigliiiis Ann. L. 
IV. p. 281. Caii pracnomen in Diodoro corrigenduin esse ait 
MdXXiov] Manlius Cospus, Mat^iXiov Q, caeteri Mafiiliov 
l(insQLO60V F Bas. 1. MaXuvs] MaXXisvs Bas. Cospus 1056 LIB. XVI. CAP. 15. 16. 

(Jtojv 8s dov2.(ov dQccjCBtav» ovtoi 8s t6 [tsv fCQarov 
5 Xr]0tQLx6v svs6ti]6avT0 ^iov, ococl dia tyjv sv talg dyQav- 
Uaiq xal xaTadQo^alg Cvv^^scav s6%ov TQi^rjv xul (isXs- 
rrjv tav xaTa noksfiov sQyav dio xal totg noksfiixols 
uyaGi TtQOTSQOvvTsg tav sy%(OQLav slg avB,rj6iv «^ioAo- 
10 yc3TSQav aatsCTrjGav. ocal tcqcotov ^sv TsQivav noXiv 
£7tzoXiOQxr'j0avTsg 8ir]Q7caGav, snsiTa 'Innaviov xat Qov- 
Qiovg nal noXXdg dkXag %SiQC06d^svoL xoivrjv noXitsLav 
Cvvsd^svto , xal nQogrjyoQSv&rjGav BQsttiOi 6id to nXsi- 
Gtovg slvai 8ovXovg * xara yaQ r^v rav syxc3QiC3V 8id- 9^ 

15 ksKTov oi 8QansTai ^QSTTiOi nQogTjyoQSvovto- x6 [isv 
orjv tav BQSTTicov nk-^Q^og ovtg) GvvsGTrj xaTa t^v 'Itcc- 
Uav. 

16 KaTa 8s trjv Z!ixsXiav ^iXi<3tog (isv 6 ziiOvv6iov 
CtQatr^yog nXsvOag sig 'PrjyLOV 8iS}i6(ii<Ss tovg innslg slg 

20 Z,VQay.ov6ag, ovTag nXsiovg Tav nsvTaxo6ic3V. nQog^sls 
8s TovToig injtslg ts dkXovg nXsiovag xal nst,ovg 8igxi~ 
Xiovg l6TQdTsv6sv snl AsovTivovg dcps^TrjitOTag dno zJiO- 
vvdioV vvxTog 8s naQSigns6G3v svtog tov Tsiyovg xats- 
Xd^STO (iSQog Trjg n6Xsc3g. ysvo^isvrjg 8s (idxrjg l6%VQdg^ 

25 xa\ tav 2JvQaxo6lc3v ^or]Qrj6dvTC3v ., rjTTr^d^slg s^sns6sv 
sx Tav Asovtivcov. 'HQaxXsiSrjg 8s 6 xaTaksXsi^ifisvog 
vno zJicjvog va6aQ%og Tav (laxQav vsc3V sv HsXonov- 
vrj6(p 8id Tivag %Si^iavag S(ino8L69s\g v6TSQr]6s Trjg xa- 
&68ov Tc5v nsQi tov zJic3va xal r^g tcov 2JvQaxo6ic3V 

30 IAeuO"? pw0£«s ■ Tjxs 8' dyc3V vavg (isv (laxQag sXxo6i, %i- 
Xiovg 8s 6TQaTiC3Tag xa\ nsvTaxo6iovg. cjV os dvrjQ sni- 
6r]u6TaTog, xal 86^ag d^iog vndQ%Siv ^ i]Q^^^ vavaQ%os 
vno Tcov 2JvQaxooic3v, xal (istk zJic3vog Tsray^isvog Sle- 

85 noXsfisi nQog zJlovvClov. (isTa 8s Tavxa 0iXi6Tog dno- 
8sL%^s\g 6TQaTrjy6g , xal xaTaQti^ag TQir]QStg sh^TqxovTa, 
nQog 2!vQaxo6iovg svavfid%r]6sv s%ovtag vavg naQanXrj- 
6iovg Tov dQi\f(i6v. ysvo^isvov 8^ dyavog xuqtsqov, xal 
Tov OiXi6Tov t6 (isv nQCOTOv 5ta r^g idiag dv8Qaya%ias 

40 nQOTSQOvvTog, v6tSQ0v 8s dnoXrjcpdsvtog vn6 t(ov noKs- 
(iic3v, ot (isv Z!vQax66iOL navTa%6&sv xvxX(o6avTsg Tas 
vavg s(piXoTLfiovvto ^c^yQLcc Xa^slv t6v 6tQatr]y6v , 6 8s 
^iXLCtog svXa^rj&sls trjv sx trjg aix(iaXc36ias aixiaVf 

9. TfgXvav] Tsglvav omnes: conf. Stephanas Byz. v. 'Piaiva 

10. iTiuTa 'inncovtov] 'iTtHva TuQTCcavtov Q, tnsiT' 'Aqticoviov 
caeteri: correxit Cluverius 

94. 26. 95. 11. 'HQaKldSriq] CharicUdes Cospus: v. ad p. 
86. 49. d om. F. 36. KaTaQTrJGag F 37. na- 

QunXrjGiovg] naQaitXrjalag Gemistua 40. dnoXtjcp&ivTOS 

FL, caeteti dnok£tq)9ivTos 42- ^(OYQ^<f] ^(oyQtio: P LIB. XVI. CAP. 10. n. 1057 

Eavrov djieCcpa^s], %lH6TaQ [ilv xal ^sytGtag XQtlag JtaQS- 45 
Gxri^ivog xolg TVQavvoLgy TCLOtoratos ds rav (piKcov tolg 
dvvaGtaig ysyovcog. oi Ss ZlvQaxoCioi vixrjGavrsg ttj 
vavfiaxla, to ^ev 6ana tov ^ikiotov dia^EQiOavtsg xal 
dt' oKrig trjg Tcolscog aXxvOavteg atacpov eyQQLipav^ ^io- 50 
vvOiog 6s tov fisv TCQaxTLK(i>rarov rcov cpikcav dno^aXav, 
y.al OTQarrjyov ^sv steqov d^ioxQScsv ovx sxcov, avtog 

6' OV dvvd^USVOg CpSQSLV tO tOV TIOXs^OV ^CCQOg, t^STlE^lpB 

nQSO^svtdg TtQog rov zlicava , to [isv stQcotov r^v iqiii- 
Osiav rfjg aQxfjg siaQadLdovg , vOrsQov 6e ^ovlo^srog 55 
okrjv syxsLQii,SLV. rov ds zJicovog aTioxQL&svrog ort tolg 17 
2^vQaxoOioLg dizaLOV sOn naQadLdovac ri]v dxQoTtohv 
STci rtOLV s^aiQsroLg XQ^i^^ciOt nal rL^alg, 6 ^sv zJtovv- 
GLog stOL^og f^v rr^v dxQav TragadLdovaL rco 8i]^cp, Sigxs 
rovg ^LOd^ocpoQOvg xal rd XQV.u^ara la^ovra sig tijv 'Irot,- 60 
Uav ^sraOt^vac , 6 6s ^iav Ovvs^ovksvs rolg UvQcc/to- 
oioig 6sxsOd^aL td dL66}isva. 6 6s 6ij^og v:t6 tcov dxai- 
Qcov ^rj^rjyoQav Ttsiod^slg dvtslits, voi.dt,cov xatd XQatog 
sx7tohoQii)]OSLV tov rvQavvov. (lerd 61 tavta 6 ^ulv /Jlo- 65 
vvOLog tovg aQiOtovg tcov ^LG^oq^^QCOv dnekLns cpvXd- 
i,ovtag tt)v dxQav, avtog 6' svQsfievog td xQW^''^^ ^^'^ 
ndOav tijv ^aOLXLXtp naQaGxevijv sXa%ev SKnkevGag, xal 
TcariJQSv slg r^v 'IraXiav. ot 6e 2JvQax66L0L nQog dlXti- 
95 lovg sGraOiaOav, rcov (isv otofisvav 6slv ttjv GtQatrjyiav 70 
jftti ty]V rcov oXcov s^ovOiav cyxsiQit^LV 'HQaiclei6ij dta 
to toOtov 6oiceLV (irj^enot dv eitL^eG^aL tvQavvi^L, rav 
6e djtoqjaLVO^iEvcov rbv ^icova 6slv sxslv riqv tcov aitdv- 
tcov tjysfioviav. nQog 6e tovtoig nollcov 6q)eLlo{isvcov 75 
(LL09cov tolg ex IleXojtovvi^Oov ^svoig tolg rjksv^SQaxoOt 
tdg ZvQaxovOag, xal ^K^jy^uarcov OnavL^ovGi^g rijg nolsagy 
OL (isv (iiO&oq)6QOL tav xQ^^^y^dtav dnoGtSQOV(isvoL ovv- 
EOtQacptjGav y ovtsg nXsiovg rav rptgjjiAitov * ndvtsg 6 
snilsxxoi xalg dQStaig xai 6id tijv d&lrjGLV tcjv noXe- 80 ^ 
(iLxav EQyav 6Lan£novr](isvoL noXv tav ZvQaxoOiav 
talg dQStalg vnsQs^dXlovto. 6 6s Jiav d^LOV(iEvog vno 
tav (iLO&oq)6Qav OvvanoOtijvaL, xal naQd tcov Uvquxo- 
oiav cog xoLvav sx^Qav la^elv XL(iaQiav, x6 (lev nQCo- 85 
tov dvtsins, (istd 6s tavra Ovvavayxai,6(iEvog vno tijg 
nsQiOtdosag nQogsds^ato t^v riys^ioviav tav ^svav, xat 
(tst' sxsivav rax^slg dvs^sv^sv snl toi)s AsovtLVOvg. oi 

45. JiaQiexrifisvos] naQsoxn^as FL 68. jtccQasnsvijv] xa- 

Taflfxfv?jv F 

95. 76. ijXsvd^tQcoKoai] ihv&EQcoKoat Bas. 83. vntQS- 

^aUovTo] vnsQi^dXovTO F 81. tog KOivcov] cJs om. Bas., 

asterisco notavit Stephanus 

C8 1058 LIB. XVI. OAP. 17. 18. 

8s SvQUiio^LOV 6v6TQaq)BVt£g edioy.ov rovg nLG&oq^oQOvg, 

90 xat Kcitd t)]V odoLTiogtav GvvdxpavtEg iidxrjv xal ^roAAoug 
djio^akovtEg, a^rg^^aj^r-jdav. 6 8e /diav ^a^TtQa {idyjj vl- 
HYjCag, ovbiv B}ivr^6iV.dKT]6s tolg 2JvQa7io6LOLg' anoOtsi- 
kdvtcov yccQ TtQog avzov ii}'jQvy.a 7c:-ol trjg ttav vsKQav 
dvaios6cag t}]V ts tai> vskqcov dvaiQBCLV edco/CE zal tovg 

95 dkovtag TtoXXovg ovtag djtilvdcv dvsv ?iVtQC3V. TtoXkol 
yaQ Bv t]] rpvyfj fi.£AAorrcg q^ovsvsGd^aL dLyyoQSVov sav- 
rovg BLvaL tg5v td zliavog tpnovovvtcov, zal Ttdvtsg 6lk 

^c tavttjv ti]v aitiav s^sxpvyov tbv &dvatov. 
.Q^ Mstd ds tavta ^iovv6Log ^sv 6rQatr]y6v ducdtsi- 

Xsv sig tdg ZlvQaxovdag Nvi}jlov tov NsaKoXit)]v , dv- 
dQsia yal 6vvs6si orQatrjyLKfj dLatpSQOVta' 6vvs^S7ts^4'£ 
8' avtcp aal (poQtr]yd ^lola Girov zal tr^g dXhjg dyoQag 
5 yc^ovta. Gvtog fxlv ovv sx Aokqcov dva%^s\g stsKsL tov 
sig Z!vQay.ov6ccg nrAouy. ot ds y.atd ti]v dv,Q6%o7^LV (1l- 
69oq)6QOL tov tvodvvov. zard tovtov t6v xaLQOv sjtLlL- 
novtog TOiJ 6itov, xcd tf] 67tdvsi tcjv dvayKaicov 8sLV(og 
jtLE^o^svoi , {isyQL nsv tivog vnsiisvov Bv^'vxcog t)]v sv- 

10 dsLav, tfjg Ss (pv6s(og V7t6 r-qg dvdyxr]g 7]ttcousvi]g, y.al 
trjg 6cotr]Qiag d:ioyLVco6Koiisv)]g , 6vv8Qa^6vrsg sig sx- 
iiXr]6iav vvKt6g si^rjcpi^avro TtaQadovvaL t)]v diCQU7T0?.LV 
xal Ccpdg avtovg toig Z!vQaKo6ioig da ijiisQc:. -ijHr] 8s 
xilg vvKtog h]yov6~!]g ot [.ttv ^i^vrocpogoL nrjQVKag s^s- 

15 ns^nov ^Qog tovg iJvQaK06iovg TtsQL tijg 8LaXv6scog, 6 
8s. NvipLog 8iacpaLvov6v^g ijdij tfjg ^Jus^ag yatknKsv6s 
HStd tov 6r6Xov, xal y.avcoQai6v)] tCcQl tr]v 'jQS%ov6av. 
8L6itSQ T^g svdsiag TtaQaxQijua {xsra^aXov6r]g sig 0To?.Xr]V 

20 8ail>iXsLav tcov S7tLtr]dsicov, 6 ixsv 6rQatf]y6g Nvipcog bk- 
^i^d6ag Tovg 6tQati(6tag, KOivrjv sKKX)]6iav 6vvayayc6v 
Kat 8La?v^y%s\g oiKsicog tolg 7tciQov6L KaLQolg, 7iQ0%v^L0vg 
xcits6xsva6s TtQog tovg ^s?.?.ovrag KivSrjvovg. i^ ^sv 
ovv aKQo^toXLg ijdr] 7taQa8L8o^svr] tolg ZvQaKo6ioig tov 

25 SLQr][isvov tQo^tov dvBX7ti6tcog 8LScpvXdy%Y]. ot 8s EvQa- 
ao^Lot 7tXr]Qc66avtBg drtddag tdg tQL)]QSLg B7tS7tXsv6av toig 
noXs^iioLg sri TtSQi tr]V s^aiQs6iv T^g dyoQag dtarp/^ou- 95 
6lv. d7tQog8oK}]tov 8s tr~]g scpoSov ysvo^sv)]g, nal tcav 
v.atd trjv aKQo^toXiV [ii6itocp6QCOv rsvOQv^)]}isvcog dvrt- 

30 tay^svtcov taig TtoXsfiiaig tQir]QS6LV , iysvsto vavna%ia., 
x«^ Tiv ot ZvQay.66iOL tTtQ0tsQr]6av, aal tivdg [ilv tcov 

8. TTis^ofiivot] yiistovfisvot. FY 10. dnoyivwCKOfisvrji; F, 

caeteri anoyiyvcoGKOfiivrig^ 26. iniulivaciv] i^mXavasv L 

96. 29. TsQ-OQv^Tifiivag] TS&OQV^rjfiivcav FTY Bas. 

30. nolBfiiatg} nolsfitHalg oranes 31. hnQOZSQijaciv Wes- 

selingius, inQotTSQTjGav Bas., caeteri nQOETSQrjsuv LIB. XVI. CAP. 18. — 20. 14)51) 

VECov xcctidvGav^ xtvcov d' eyxQatBlg xar£6T)]6av, xac, h\ 
"komaq •KQoq xr]V yijv y.axEdia^av. ^ErsojQiG^svzEg 6' stiI 
xc3 TtQorsQyjfiari , rolg filv &soig ^syaloTtQSTiag s^vOav 35 
STiivUia, avrol 8' slg svaiiag iial Tivcovg r'AZQc:zivzii, 
xaTaq)Qovovvrsg xcjv ijrr^Tfisvcov QcSvixcjg si%ou xd tcsqI 
xccg cpvla/icig. NvtpLog d' 6 xav ^iLO&ocpoQav 6rQar^ydg 19 
civa^axscjciG^ai ocal dvaXa(isLV ^ovXofisvog xr)v ijrrav, 40 
vuxrdg sxrsrayp.svj] xij 6vvccusi naQccdo^cog TCQogsTisGs xco 
xars6>:svaCi.isvcp rsi%si. svqcov ds xovg cpv?.axag did xrjv 
xaracpQGvriGiv y,a\ fis^rjv sig vnvov xsrQafifisvovg, TCQog- 
Bx)r]xs xdg 7caQS6y.sva0nsvag xUfia/cag jtQog xtjv iQsiav. 45 
dta ds xovrcov ot xQdriOrot xcov fiKjQocpoQCJV dvs^i]6av 
s%i x6 xsl%og, xal TOi)g cpvlay.ag cpovsvaavxsg dvsa^av 
xdg jtvkag. sigTcsOovrcov ds rcov OrQaricorcov sig xijv tco- 
Xlv, ot ^sv OrQarrjyol xcov 2^vQazo6icov sk xrjg fcs&rjg 
[isQvovrsg STtSLQCovro (ior]^SLV, suTio8L^6fisvoi hh xcclg 6q- 50 
ftatg dLa xov olvov, ol [lsv dvrjQsQ^r^ijccv, oi 6' sq^vyov. 
xarsL?.r]fifisvr]g 8s xrjg n6?,£cog, xal xcov sx xtjg dxQOTCo- 
Aacjg CxQarLcoxcov 6xsS6v aTcdvrcov sigTisGovrcov svrog xov 
nsQLx SLiio ficcx og , xcov 8s ZlvQaxoGiav Scd x6 TtaQdSo^ov 55 
xal xi]v dra^iav sxTCSitXrjyfisvav, ^^roAi)^ iyivsro cpovog. 
xav 8s xov xvQavvov OxQarLCorc^v %?.sl6vcov ij fxvQicov 
ovrav y.al 6vvrsrayfisvav_ xaXcog, oudeig to (iaQog av- 
xcov vTtofiSLvat Svvaxog i]V, drs rov QoQvjiov xccl xijg 
xaQa^iig sn 8s dvaQ%iag rovg sXaxxovfisvovg sfinoSL^ov- 60 
G}]g. XQarrjvsiGrjg df xi]g dyoQag vtco xcov TtoXsfciav sv- 
^vg snl xdg oixiag oi vsvLxr]x6rsg coQfiTjaav' xal 7to?,Xd 
fisv iQiqfiara 8iS(poQSLro, ovx oXiya ds Ocofiaxa yvvacxcov 
xc/X 7cai8av src 8' oixsxcov st,r]v8Qajto8ii,sxo. xard 8s 
xovg (SrsvaTtoijg xat xdg ccklag 68ovg dvritarrofisvav 65 
^LVQaxooiav syivovro 6vvs%sig 6vfi7tloy.ai, xal jroA/lol 
fisv d7ts&vr]6xov , ovx okiyoi 8b xQavfia6i TtSQiSTtLTcrov. 
ri]v fisv ovv i^vxTa Scsrsksdav dX?.i]kovg dvaiQovvrsg cog ^^ 
srv^s Scd x6 6x6rog, xal Ttdg xoTtog vskqcov sysfisv. d[ia nix 
8' r]fisQCi x6 fisv xr]g 6vficpoQdg fisys%og 6vvsaQd^r], ol 
8s Z!vQax66LOL, fiiav sxovxsg 6arr]Qiav rijv dTto xov zJia- 
■^-^os /jO/^iTftaT', s^a7ts6xsLXav i7t7tslg sig Asovrivovg, 8s6- 
fisvoi xov .diavog ft^ stSQiLSsLV xtjv jtatQida 8oQidk.atov 75 36. jtorovg] Tonovg Bas. 37. tk oiti. FL, asterisco nota- 

vit Stephanus 39. Nvipioql Nvipiag Q dvafiaxi- 

r>ao%ai xai dvaXtt^tlv^ uvala§ilv v,al fiaxfGac&aL FY, dvaXa^eiv 
y.ttl [idxioQai sic Bas. : sed luargo ad /ia;j;£C^o;t apponit fiaxiaaa&ai 
44. naQaonivaafisvas Bas. _ 49. fis9vovTsg } vocein 
corruptam nemodum probal)iIiter correxit 56. tyivsro FLT 

Bas., caetcri iyivtzo 75. 8o(:idXcotov Bas.i caetori do^vdlcotov 

m * 1060 LIB. XVI. CAP. 20. 

yLVO^tvrfV, xcu rcjv ^iv ii^aQtti^ivav dovvui 6vyyvc6(iipf 
avtoig, rag ds n(XQ0i>6as 8vqtv%LaQ 8ks)]6avta 8ioQ&<a- 
6a6&ai rijv rrjg natQidos 6v^(poQdv. 6 de zlicov, laii- 
?ran£ r.)V ri>v '4.'VXT]V 'Acd did rtjv EK cpiXo6ocpLag Ttaibslav 

80 s^7]^SQoy.svog rovg koyL6fiOvg, ov>c s^vr]6LKC(icr]6s rovg9; 
TtoXiraig, dlKd rovg pii6%ocp6Qovg nsi6ag TtaQaxQtjfia 
ccvst,svt,s, ical 8iavv6ag o^scjg ri]v slg EvQay.ov6ag obov 
r]y.s nQog rd 'E^djivXa. svtav^a 8s diard^ag rovg 6tQa- 

85 ricotag TtQogijye xatd rdxog, xal iiarsla{hv sk rijg 7t6- 
Iscig rsicva nal yvvaixag xal rovg ysyi]Qax6rag vnsQ 
rovg p.vQLOvg' ovtOL bs ■jtdvtsg aTtavtavtsg ^std da- 
XQVGiV izetsvov d^ivvai Torg idioig dKXy]Qy]^a6LV. oi 8a 
r^g dyiQOTtoXsag uto^ocpoQOL, v.SKQati^Kotsg 7]8i] tijg TtQo- 

90 ^s6so3g, tdg }isv jisql ri]v dyoQav oixiag 8iccQ7id6avrsg 
ivsnQr]6av, snt 8s rdg kotndg 6Q^i]6avtsg dir]Qnat,ov rdg 
Iv ravraig Kti]6sig. xaQ'' vv 8)j xaLQov zJicov xatd noX- 
Xovg ronovg signs^cjv sig rrjv noXiv, xal rolg noXs[iioLg 

95 nsQi rdg aQnaydg d6xo?^ov}isvoLg snL&s^svog, ndvrag rovg 
nsQLrvyidvovrag sxrstvs xo^i^ovrag snl rcov aixwv nav- 
roSandg xarcc6xsvdg' Sid 8s ro naQdSo^ov rijg nccQOV- 
6iag xal ri]V dtai,iav xat riqv raQa%r]v rcov 8ia(poQOvv- 
rcov tdg xti]6sLg svxsQ(Sg dnavtsg sxsiQoijvro. rsXog 8s 
100 nXsLovcov ij rsrQaxigxiXicov cpovsv^svrcov , r(jov ^isv sv 
ralg oixtaig, rcov 8' sv ralg 68oig, oi ?.oinol 6vvscpvyov 
iig ri]V dxQonohv , nal rdg nvXag xlsL6avtsg st,scpvyov 
Tov xiv8vvov. ^icov 8s xdXli6tov nav nQoycysvr](iivcov 
5 SQycov vn avrov 8ianQa^d^svog, rdg fisv xaio^svag oi- 
niag 8iS6co6s xartt6(is6ag rijv <pX6ya, ro 8s nsQitsixL6ua 
naXcog xara6xsva6dusvog, }iLa nQdE,st rr]V rs noXLV dxv- 
QCo6s xal rovg noksfiiovg dnotSLxi6ag sIq^s rijg snl ri]v 
yijv s^68ov. xa%aQdv 8s tc5v vsxq(5v noL)]6ag ri]v no- 

10 Aiv XKi rQoncaov 6rr]6ag, s%v6s rolg %soLg vnsQ rijg 6o- 
TtjQiag. 6vvax%Si6r]g 8' sxxX7]6iag 6 ^sv 8ijfiog svxttQL- 
6tav 6tQatr]y6v sxsLQOt6vr]6sv avtoxQdtOQa rov ^icova 
;cal riyidg dnsvsi^isv ■ijQCOLxdg , 6 8s zlicav dxoXov^cJS 

15 Torg nsnQay^isvoLg snLSLXCog rovg ^sv sx&QOvg dnavrag 
dnsXv6s rcov syxh]^drcov, xal ro nlij&og naQafiv&rj6d- 
^svog sig aoLvijv ijyaysv o^ovoiav. oi 8s UvQax66i0L 
7tav8iq^OLS snaLvoig xal dnoSoxttlg iisydkatg stt^cov xov 97. 85. jk] lualim Ixtog Tfxva] raxva yXv FTY 

88. ol dfj immo ol 8 f)t 90. t^v dyopcJv] taJs 

ayopasFL^ 93. jroUovg] «^e/ors Q 98. Kal tuQa- 

Xrfv] %al T>]v zctQcixjv FL Bas. ^ 2. nXsiaavzsg] iyy.ltiauvzes 

FL 13. dnevsiniv] dniviinav Y LIB. XVI. CAP. 21.22. 1061 

tvsQystijv, dg ixovov GazfJQa ysyovuTu t^g narQidos. xal 
xu (iBv xattt xi^v HiTiiXiav Iv rovtoig rjv. 20 

Katd dh trjv 'EXXdda Xiav xcct 'Podiav xal Koiav 21 
IVi ds Bvt,avtic3V diazo?.s^ovvtcov JtQog 'Ad^ijvaiovg tov 
Gvfiuaxtxov jioks^ov f <x^(p6tSQ0L ^syd^.ag 7taQa6xsvug 
lnQiovvto , ^ovXo^svot vav^axia ocQlvai, tov noXsfiov. 25 
^J^rjvaioL 81 XaQrjta ^ev ^std vsav s^f]xovta nQoans- 
GtaXxotsg rjGav ev toTg avco xaiQolg, tots 6s «AAag i^j;- 
icovta nXr]Qi6<5avtsg xal GvQatrjyovg STCiGttjoavtsg tovg 
£m(pavs6tdtovg tav TtoXitav, Iq^ixQatrjv xal Tiu69sov, 
e^a7Cs6tsiXav xoiv^ fistd XaQr^tog dcajioXs^SiV tolg dcps- 30 
CtrixoCi, tav Gvundxcov. oi ds Xioi xal 'Podioi, aat Bv- 
i^dvttoc nstd tav 6vu^dxa>v sxatov vavg TtlrjQcoGavtss 
"IfifiQov ^iv xal jjrjiivov ov6av 'A^rjvaicjv STtoQd^tj^av^ 
98 snl ds Hd^ov noXXrj dvvdust CtQatsv^avtsg t^v ^isv xca- 
gav l8rjC06av, xr^v ds noXtv snoXtoQXovv xatd y^v xcCi 35 
v.atd ^dXattav ' noXXdg ds xal dXXag v^6ovg ov6ag vn 
*AQt]vaiovg xaxonoL^6avtfg XQW^"^^ rj^QOt^av slg tdg 
tov noXf^ov jjosiKg. et ds to5v 'Adrjvaicov 6TQatr]yol 
ndvtsg d^Qote^svtsg to fxsv nQcotov sns^dXovto noXioQ- 40 
7irj6c(L xt)v Tc3v Bvlavtiejv noXtv, (xstd di xavta tav 
Xicov :ial xc3v 6vufidxc3v xrjv fisv noXtoQxiav Ti^g Edfiov 
^v6dvxcov, snt ds trjv ^orj^stav xoig Bv^avtiotg XQsno- 
fisvov, 6vvrj9Qoi6Qrj6av ndvtsg ot 6t6XoL nsQt xov 'EX- 
^r]gnovtov. fisXXov6r]g ds yivc6%aL xrjg vavptaxiag fisyas 45 
avsfiog sntns6cov 6tsxd}Xv6£v avtcov xtjv nQoaiQS6LV. xov 
ds XaQrjtog nuQd (pv6Lv (iovXofisvov vavfiaxslv, xaX tav 
nsQi ToV 'Iq>LXQdrr]v xal Tt^6%sov ivavttov^svcov dcd t» 
lisys%og xov x7.v8avog , 6 fisv XdQrjg sntuaQxvQOfievog 
xoig 6tQaTicoTaLg dts^aXs xovg 6vvdQx^ovtag cog nQo86- 50 
tag, xai nQog tov drjiiov syQa^s nsQi avtdiv cjg syxatU' 
^sXotTtoto^v sxov^iag t-qv vavuaxiav ot 6' 'A%r]vaiOb 
naQO^vvQ svTsg , xal xQi6iv ta icpixQdtSL xal Ttfio&scp 
nQod^svtsg, st^fiio^av avtovg noXXolg taXdvtotg xal T^g 55 
6TQaT)]yiag dns6Tr]6av. XdQr]g ds naQaXa^av navtog 22 
T0i5 6t6Xov trjv rjysfioviav , xai 6nsv8ci)v trjg 8andvr]g 
cinaXXdiat tovg /i%r]vaiovg , insyHQr]6s nQa^E^st nuQa^o- 
Am. 'AQta^d^ov yaQ dno6xdvtog dno xov ^a^LXsaSf >t«i 19. rrjv ZiKiXlav ] SiasXlav F Bas. 25. /ilv om. F 

'£7. nat om. F. oS- ovaccv] imiuo ovcag: Aihcnicn- 

$ium insulas Cospus 

98. 39. inf6a}.ovto] iiL^dlovzo L, vnf^dXovro Bae. 
50. dtt^aXe] StfpaXXc VT Bns. ^ 58. «4. 'jQrapd^ov — 'Jf- 1062 LIB. XYI. CAP. 22. 23. 

60 (isX^ovTog oXiyoig CTQatLcotccig TtQog xovg GuTQccjtag dia- 

ycovL^BaQ^ai fivQiddag eTizd OzQatLazcov a^ovrag, 6v^i{ia- 

Xtjaavtog avta XaQijzog ndcy tfj dvvd^n^ %aX VLxr^aav- 

tog trjv tov ^aGilkcog 6vva^LV, 6 (ilv '^Qzd^a^og aTtodi- 

65 dovg trjg svSQysCiag %dQLtag edcoQiJGazo nh}dog XQiqiid- 

tcoVy l^ av dvvatov i]v nd6av tijv dvva^iLV 6ipavidt,s~ 

C&ai. ot d' 'A&rjvaloL to [isv TtQcotov dns8st,avzo tr^v 

3TQd^iv tov XdQijtog, v6tSQov ds Tow ^aGcUcog TtQsO^Sig 

unootsiXavtog nal aaztjyoQovvzog tov X<xQ7]tog, tijv 

70 svavtiav sOxov yvco^irjv disdo&rj yaQ koyog otL tolg no- 

Is^iioig tcov 'Axfrivaicov ^adksvg snrjyysikato tQiaKoGiaig 

vavGi 6vyKatanoks(ir]6siv tovg 'A&t]vaiovg. tavt' ovv 6 

dijnog svXa^rjd^slg snQiVS xatakvOaCd^aL tov nQog roug 

dcpsGtrjKotag noXs^iov svoav ds icd/isivovg sni&V{iovvzas 

75 ti]g SLQ7]vr]g, Qadiag nQog avzovg dislvQato. 6 (isv ovv 

0V(i(iaxi)(6g 6vo(ia6&Sig noksfiog toiovzov sCxs t6 tsXog^ 

dia(isivag 'szrj tQioc. aatd §s zr]v MaKsdoviav tQsig /3a- 

Giksig 6vvsGtt]Gav snl tov QiXinnov, o ts tc5v &Qaicdrv 

80 ical Ilaiovcov y.aX 'iKXvQLav. ovzol ydQ ovzsg o^iOQOi tolg 

MaKsddGif y,a\.tr]V av^t]Giv vcpoQc6i.isvoL tov Oikinnov, 

ya^' iavtovg (isv ovx i]Gav dt,i6^ayoi nQot]zit]asvoi, 

TiOLVtj ds noksfiovvzsg vnila^ov Qadicog avzov nsoisGs- 

O&ai. dionsQ d&QOiC^ovtcov tdg dvvdfisig, smcpavslg dovv- 99 

75 td-/,tOig y.al iiatanki]t,d(isvog rjvdyaaGs nQog&sGQai totg 

MaysdoGiv. 

23 'En' ccQxovtog 8' 'A%i']Vt]GL KaXXiCtQdtov 'Pco^Laioi 

y,atsGtt]Gav vndzovg MdQKov Od^iov nal rdCov Ilka^ 

80 Ttoi'. snl 8s tovtcov 6 Kkt]%s\g isQog noXs^iog GvvsGzt], 

yal dis^iSLVSv m; svvsa. 0iX6ur]log yaQ 6 ^coxsvg, 

civr]Q Q^QdcsL zal naQavo^iia diaq)SQCov , icazsXd^sto [isv 

To. sv zJsKcpolg Isq^v, st,SKavGs 8s tov isqov noksaov did 

toiavzag tivdg alziag. AaKsdai^iovicov nQog Boicjtovg 

35 8tanokst.i7]GdvzcjV tov AsvKZQiKOV noXs^iov xal aazano- 

Xsfirjd^svzav, oi [isv &t]^aiOi 8id tr]V Kazdlrjtlav ttjg Ka- 

8[isiag 8iKag [isydkag snayayovzsg tolg AaKs8ai[iovioig sv 

'A[i(piKtvoGi , aazsSiKaGav avzovg nolXolg %Qijj.iaGiv. ot 

90 8s ^coKsig snsQyaGafisvoL nolXi]V tijg tsQag xcoQag tijg 

6vo(.ia^o(.isvi]g KiQQaiag 8iKag vnsGxov sv 'A(icpLKtvoGi, 

v.a\ noklolg ta/.dvzoig TcazsKQid^tjGav. ovK SKZivovtav 

6' avTcov td 6cp)J](iaza , ot (xsv tsQO(iVi'](iovsg sv 'A(icpi- 

xtvoGL itatrjyoQovv zcov ^aKsav , ycd to Gvvs8Qiov fit. an:£5£|«yro] msSf^avTO Bas. 77. Tgla Cospus, cae- 

ti-ri TCTTCiQCi 83. vTiiltt^jov] vK:'i]ciXov Oas. 

OJ). 87. knayayGVzsi] h7ioi.yovzes Uas. LIB. XVI. CAP. 23. 24. 1068 

ijltovv, lav ^Tj xa yQrjuaxcc xco &E(p (XTiodcoGLV ot ^a- 95 
xug, ita9LEQ(o6aL xtjv %(iQav xdav ccnoOzBQOvvzav xov 
%E6v'oiioi(oq 6' i(pa6av 6hv xal xovg dXlovq xovg y.a- 
xadixaG&aifxag anzivsLV xd 6(pA7Juaxa, kv olg vjc^qxov 
xal Jc.xsdaLp.ovLOi' sdv de ft/} vxay,ovc}6L, xoLvfj vtco 
Ttov 'EklTqvav ^cGonovijQiag d^L0V(5&aL. xcov 6' 'E?.l)]- 100 
vcav 6vv£7tLXVQovvxav zd doyiiaxa xcov ^Au(pL'/,xv6v(ov, 
xal xrjg xcov 0coxe(X)v x^Q^S ^EU.ov6rjg oca&LSQov6&aL, 6 
0ik6ur]^og, ^syL6zov sycov iv xolg 0co}csv6iv dc,ico{ia, 
dLsXex&rj xolg ofios^vi^L , dL6d6y.cov cog ty.zl6aL (isv ov 
dvvavxKL xd ^^pj^uara did x6 ^sys&og xrjg yMXccdiicrjg, 3i£- 5 
QLOQdv 6s iCtt^LSQco^isvr]v x)]v ^co^av ov ii6vov dvdvdQOV 
vTtaQxsLV, «AAa y.al y.ivdvvuv sTtLcpsQSLV ical xco xav dnd.v- 
xcov ^icp dvaxQonriV. snsiQaxo 6s icccl xdg TCQidscg xcov 
'A(i(pimv6vcov ddiy.ovg dsLy.vvvuL ocaxd xo dvvazov (iL- 10 
itQdg yuQ TiavxsKag xcogag 'jcaxsQya6%si6r}g (isyi6zag ^rj- 
[liag xs&si6&aL. 6vvs^ovlevsv ovv xavzag dxvQovg jrotjy- 
dai, xai (isydXag dg)OQudg sysLv ccTtscpaivsxo xovg (Pcoxag 
xaxd xcov 'Ju.(pL'Kxv6vcav' x6 ydo %a}.aL6v xov yiavzsiov 
xi]v s'^ov6iav y.aX 7CQo6xa6iav .s6"xrjxh>aL xovtovg. icat 16 
fj.dQxvQa x6v dQxaLOxazov xal nsyL6zov xcov TiOLrjxcov 
"Ofir]oov Ttaosixszo Kiyovxa 

avzdo Oooy.ijav Ziysdiog 'Aa\ ^EniexQocpog 'tJQXOV, 
o'i Kv7tdQi66ov syov Tlv&covd xs TtszQy]s66av. 
dc^nSQ scpr] dslv dt.i(p[.gPjr]zsLV TtcQi t?;s xov (xcivxsiov TtQO- 20 
6xc(6iac, (og ov6}]g TcazQiov xolg 0(oxsv6iv. S7ir]yyslKsxo 
\00 6s ya.xoQ^co6sLV xr]V s%i^oh\v, sdv avxov avzozQdzoQCi 
icaxa6zr]Gco6L ^xQarr^yov xy,g 6lr]g fc;ri/3oAi;g xal zvqlov. «4 
Tcov d'c 0coxsG)v did xov sa xrji y.axaSiKijg cpo^ov ^,^ 
skofisvcov avrov avroy.QdxoQcc 6rQaxr]y6v, 6 Q}ik6ur]Xog " 
svsQydJg STtszslsi xdg sitayysXiag. TtQCoxov (isv ydQ na- 
QsX\f<^v slg xr]V Z7tcioxy]v sv dTtoQQrjroLg dtsXiyp)] xco |3a- 
6iXsl xcov AaxsdaLuovicov 'AQXLbdnco, oxl y.oivog 6 dycov 30 
l6riv a.vxo) tisqI xov 7t0LiJ6aL xdg y.Qi^scg x(ov 'J(i(pL'AXVO- 
vcov dxvQovg' slvaL ydQ yal xara tcov Aaxsdaiuovicov 
^sydXccg xal ddixovs d%o(pd6Sig xcov 'A^(piy.xv6voov. sdrj- 

96. To r (^Eov] Tw ^ffj QX 3. SisXiz^r] ] dt^Xfx&rj Y Bas. 

4. 6[ioi:9v£ai] ouoB^votg L (i. y.a9tsQ(oi:i£vrjv] 

Ka&tfQovfi.ivrjv F 7. dvavSQKv] chuvdQOv L, uvuv8Q(og 

IJas. 8. y.ai toJ toTi' TtavTCOv ^ico dvcirgoTi^v] r?} tcov anavxcov 

Tov ^lov dvccTQonyj QX : ct dTzavTcov etiam F, quod adniisi 

13. umq^aivtTo] ciTrscpatvs LTY Bas. 18. ^coy.rjcov] 

#co>£f/wy B.is. , cpoKicov F ^XBdiog] ZxtSiog omncs 

W. 7itTQr:i6aav] TiziQrJBcaav Y 21. inr^yyikXiro] tnriyyi- 

'f.ivo FL 

100. 27. tncy/iXiiug Bas. 1064 LIB. XVI. CAP. 24.25. 

Xadsv ot5v ccvTip diOTi rovs ^sX^oifg xatccXa^sOd^aL dis- 

S5 yvcoxs, %ai rfjg 7tQO0ta6lag sav syxgatijg ysvrjtai , t« 
doyiiara rav 'ApLq^fntvovav ayivQcS^SL. 6 d' 'AQ%i8a^og 
dnods^a^svog ror Xoyov q)avsQag ^sv xara ro naQov ovx 
sq)rj6s ^oi]&r](5iLV, Aadpa ds navta Cv^ZQa^SLV, xoQijyav 

40 nal xQi]^ata aal niG^^ocpoQovg. 6 6s 0Ll6(irjlog naQa 
fisv rovrov nsvtSKaidsxa rdXavta ka^cov, idla ds TCQog- 
&slg ovx sldtta rovrcav, nLG^ocpoQovg rs ^svovg s^l- 
<jd^c36ato zal TcJv Oojcscsv STteXs^s XLXiovg, ovg C3v6(ia6s 
nsXraGtdg. d%Qol6ag Ss GtQatLcatav TiXrj&og aal aata- 

45 Xa^o^isvog to ^avtslov, rovg rs 0QaiCL8ag aaXov^isvovg 
rav AsXq)cav svavtiovjxsvovg dvslks xccl rdg ovoiag av- 
rav sd^^sv6s' rovg 8' akXovg oqcjv narajisjtXrjy^svovg., 
naQSndksL &aQQslv , cog ov8sv6g sGofisvov tcsqI avrovg 

50 dsLvov. 8ia^orjx^SL6rjg 8s T^g nsQL ro lsqov ocatak^il^scog, 
AoxQol fi8v OL TtlriGiov olxovvtsg naQaxQrjna sGtQarsv- 
aav STtL Tov 0Lk6^i2lov. ysvo^svrjg 8s nsQL ^skcpovg 
^d%rig., OL iisv AonQol XsL(p%svtsg nal nokkovg djto^al6v- 
rsg rav OtQatLcatav scpvyov slg rijv olzslav, 6 8e QiXo- 

65 ^T]?iOg STtaQ&slg r\] rixj;, rdg rav ^A^q)Lictv6vcov ditotpd- 
6SLg sx rs rav Otrjkav s^bxo^})s xaX rd tisql tc5v xata- 
8Lxav yQd^iiata xatsXvGsv. avtog 8s 8Ls8aKS Xoyov cog 
ovts GvXdv ro ^avrslov dLsyvansv oit uXXriv ov8s^lav 
TcaQdvo^ov TtQ&^LV GvvtsXslv ^s^ovXsvtaL, r}jg 8s tlqo- 

60 yovLxrjg 7iQ06ra6iag d^(pig^rjtcov ocal rdg rav 'A}i(pLiCtv6- 
vav d8ixovg d7C0(pd6SLg dxvQCo^aL fiovXoiisvog (iorj&si 
Torg JtatQioLg v6^0Lg rcov Qcoxsav. 

25 01 8s BoLatol 6vvsX&6vtsg slg sxxXr]6iav siprjtpi- 

65 6avto ^orjd^SLV tgJ [lavtsicp, xal jtaQaxQrj^a 6tQatLdtag 
s^sTts^ti^av. rovrav 8s jtQatrofisvav 6 ^tXo^rjXog rsLx6g 
T£ TtsQLS^dXszo Tw LSQ(p %al ^LC&oq^oQOvg '^&qol6s noX- 
Xovg , dva^L^d6ag rovg fii^d^ovg xal 7tOL}]6ag TJ^LoXiovg, 
xal rdv, 0ax8av STttXsyav rovg dQL6tovg xatsyQacps, xa\ 

70 rayy Svva^iLV d^L^Xoyov rj^QOL^sv. ovk sXdttovg yuQ 
rdv 7tsvta%LgxiXiav ezQatLatdv sxav ^tQosxd&rjto rdv 
^sXcpdv, cpo^SQog dv rj8r] rolg 7tQ6g avtov TtoXsfiSLV ^ov- 
X.o^hoLg. ^std 8s ravta 6tQaTSv6ag slg ri]V rdv y^o-lOl 
y.Qdv xaQav., xal 7toXXr]V t;^^ TtoXs^iag yrjg 8]]d6ag, xa- 

75 rs6tQat07ts8sv6ato 7tXr]6iov 7tota^ov tLVog Qsovrog TtaQu 
cpQOVQiOV oxvQov. rovta 8s 7tQog(ioXdg 7tOLr]6d[iSVog.t 
xal [li] 8vvd}isvog sXslv , T^g (isv stoXLOQxiag d3ts6trjj 40. rdXavzu la^cov] la^cav TaXavza FL Bas. 56. tta- 

TudlKcov] xuTtt(Six(3v vertit Cospus 72, TtoXiUiiv oni. LIB. XVI, CAP.25.26. 10©5 

TtQog 81 Tovg AdXQOvs 6vvci^ag (idxtjv ccTcsfiaXE tav <Jrpa- 
rLorav slxoGl , aal tav vsxQcav ov dvvrjQ^Hg xpat^tfai, 80 
t)}v dvttiQBOtv avTCOv did KrJQVxog ijXT^Garo. ot ds Ao- 
y.Q0i Tj}v dvaiQSGLV ov 6vy%c3QovvTsg dnoxQLGLV sdaxav 
OTL naQcc nd6L tolg"Eklri6L KOLVog vo^og iGxXv dxdcpovg 
QlntiG^ttL tovg isQoGvkovg. 6 81 0Ll6{ii]Xog jjaAgwcog 
g)EQOv to Gv^^e^rjxog, Gvv^^e fid%rjv tolg AoxQolg, xat 85 
TtaGav tlgsvsyxd^svog cpLXoxiiilav dvslks XLvag tav TtoKs- 
fticav, jtal tav Gcofidxav KVQLSvSag r^vdyxaGs tovg Ao- 
iCQovg dkkay^v TtOLi^GaGd^aL tav vsxqc5v. xQaxcov 8s tav 
vnaid^Qcav, aal noXk^v TtoQd^tJGag trjg AoxQidog, snavijX- 90 
&SV sig /Jskcpovg, S[i7tsnXr]xcig cxtcpslslag tovg GxQaxLCO- 
tag. fistd 8s tavtu TtSQL tov tcoXs^ov ^ovko^svog XQV' 
CaG&aL t(p ^avTsia , tr^v Ilv&iav iqvdyKaGsv dva^d<5av 
litL xov xQino8a Sovvai xov xQV^x^^^- 26 

'EnsL 8s xov XQino8og s^vrfGd^tjv, ovtc dxaLQOV nQog- 05 
avaka^slv T^yov(iccL t^v nakaLav nsQl avtov naQa8s8o- 
fisvrjv L6xoQiav._ ksysxai ydg x6 nakaLOV aiyag svqsIv 
x6 fiavtSLOv ' ov x^QLV al^L (idkLGxa jjp7^<Jri;pta'^ovrat [is- 
Xql xov vvv ol ^skcpoi. tov 8's xQonov Ti^is svQsdscog 100 
ysvsG&ttL (pa6L toiovxov. ovxog ^^ae^aTog sv xovzcp ta 
toncp xa^' ov s6xl vvv xov lsqov xo xakovfisvov d8v- 
Tor, xal nsQL tovTO ysvofLSVcov aiyav dta t6 firjnc) xa- 
tOLXslGd^ttL tovg /Jskcpovg, ds\ to3 xaG^iaxL xr^v nQogLOvGav 
xal nQog^ksipaOav avxa GXLQxdv Qav^aGxag xal TrQois- 5 
eO^at cpcov^v 8Ldq)OQOV rj tiqoxsqov sloi&SL (p^syysG&aL. 
Tov d' snLGxaxovvxa xalg ai^L %av(iciGaL x6 naQaSo^oy., 
xal TCQogsk&ovxa xa xdGfiaxL xal xaxL86vxa olovnsQ ijv 
TauTO na%slv talg ai^iv sxsivag ts yaQ ojttoia noLslv 10 
TOis sv&ovGLd^ovGL aal tovxov nQoksysLV xd (iskkovxa 
yivsG&ttL. (Lsxtt 8s xttvxtt tfig q^rjfirjg naQa tolg syxoj- 
QLOLg ^Ltt^o&siGrjg nsQL tov nc<&ovg twv nQogLovxav xc3 
xdG(ittXL nksiovg dnavxdv sni x6v xonov dta 81 x6 naQa- 15 
do^ov ndvTcov dnonsLQaiisvav , xovg dsi nkrjGLd^^ovxag 
sv&ovGLdt,SLV. 8l' «s ttlxiag Q^ttVfiaG&^vai xs x6 (lav- 
tSLOV xal vofiiG^fjvttL tijg rfjg slvttL x6 XQV^'^VQ^'^'^' '*'"'• 
^^^oVov (isv XLva xovg ^ovkofisvovg (lavTSvsG&ttL nQogiov- 
tag Toj yaGfittXL noLslGd^aL xdg (lavtsittg dkk^koig ' (isxd 20 
8s tttvxtt nokkcov xa^akko(isvav sig t6 x^<5fia dia tov 

101. 80. dvatQfCiv] ccLQSCtv Bas. 93. nv9iav] Tlv- 

9h y 4. dtl] ccid VV Schol. Aristopli. l'Iuti v. 9. 

Tcp x<io(iccziTi]v nQosiovaav FL Ras. Scliol. Ari;itoj;li.,caeterir^i' «poff- 
lovaav Tfi) x^fil^azt 11. yiyviaQat libri 13. TtQOStovrmv] 

nQoiovxtov L 15. navtoiv] tcov FLQ Bas. toi)s] 

Tov F 16. Saviiao&fivai] &av(iaGTcod'ffVui Q 1066 LIB. XVI. CAP. 26. 27. 

£v&ov6lix(j^6v, xal ndvtav d<pavtt,o^svc3V^ do^at, Tolg xa- 102 
tOLiCOvGv 7CBQI xov tOTiov, Lva ^t]dsls xivdvvsv}], TCQOCpijzlv 

25 ts ^iav 7ta6L xataOt^CaL yvvalxa Tcal dta tavti]g yivs- 
Cd^ai tijv XQrjGnoloyiav f ravty ds %uta6x£va6&^vaL ^r]- 
%avr]V sq)' ijv dva^aivovGav docpalag Bv&ovddt^siv aal 
fiavtsvsG&aL toig ^ovXo^ivoLg- slvaL ds tr]v fi7]%Kvi]v 
tQSig sxov6av ^aGsig, d(p' wv avtrjv TQizoda nlr^&i]- 

30 vaL' Gxsdov dh navtog tov jiata(}xsvd0ij,atog «jco^ut- 
[i^fiata yivsGdaL tovg stL %al vvv xataGKEva^oixsvovg 
%aXxovg tQijcodag. ov [isv ovv xqotcov svqs&i] to fiav- 
tsiov nal 8l' dg cdtiag 6 tQijiovg xatsGxsvdG^r] LKavdag 
slQi]<5%aL vo^itfo. &s07tL(pdslv dh to do%alov IsystaL naQ- 

35 %svovg d^d ts ro r^g cpvcjscag ddtdcpd^oQOV xal ro tY]g 
'^QtsfiLdog ofioysvsg • tavtag yaQ sv&stslv TiQog to tr]Qslv 
rd djtoQQr^ta t(ov %Qr]6(i(p6ov[X£vc3v. sv dh tolg vscotsQOLg 
XQOVoig (paolv 'Exsx^dtr]v tov &sttakbv naQaysv6[isvov 

40 sig ro jjpjjer^^otov jtat ^sa(3d[.iBvov rr]v XQr]6[LoloyovQav 
naQ&svov SQa6&^vaL dcd to yidlXog avti^g nal 6vvaQ7td- 
6avta ^Ld6a6&aL' tovg ds zJsXcpovg dtd ro ysysvr][isvov 
Ttdd^og slg ro Kontov vo[io^stf]6aL (ir]KstL TtaQ^svov XQ'^- 
6tr]QLdt,SLv, dlkd yvvaiKa nQSO^vtSQav %svtriKovta stcav 

45 xQV^^^^^y^^'^' ^o6[iSL6&aL d' avtrjv TtaQ&sviKr] 6KSvy^ 
itad^djtSQ vK0[ivi][iatL rf]g staXaLccg nQOtpTqtLdog. rd [isv 
ovv nsQL tr~]g svQs6scog rov aavtsiov [iv&oXoyovy.sva 
roLavt' s6tiv rjfistg d' S7tavd'^0[isv STtl rdg Ol1.oiii]Xov 

2^ %Qdlsig. 

^_ Ovrog yaQ ic-Qarcav rov [lavtsiov TCQogstatts tf] ITv- 
&ia rr]V (.lavtsiav d%b tov tQiTtodog TtOLSt^d^aL xatd td 
TtdtQLa. dTCOKQLva(isvr]g d' avtrig vtL tavtd s6tL td Ttd- 
tQia, dLrj7tSLh]6ato Kal 6vvr]vdyKa6s ti]V dvd^a6LV tlolsl- 

55 Gd^aL STtl rov tQiTtoda. d7tocp&sy^a(isvi]g 6' avtrjg TtQbg 
rr]v v7TSQ0xr)v ToiJ ^La^o[isvov otL s^s6tLV avt(p TtQczttsiv 
o ^ovXstaL, d6(isv(og rb Qr]^sv sdsS^ato nal tbv TtQogrj- 
Kovta %p?^(?ft6v sxsLV d7tS(pi]vato. sv%vg 6h nal tbv xQr]- 

60 6nbv syyQacpov 7tOLr]6ag nal TtgoQslg slg tov^icpavsg d^ta- 
6lv S7toir]6s (pavBQ(^v otL b ^sbg avta didaoiv st.ov6iav 
TtQattSLV 6,tL l^ovlstaL. 6vvayayoiV 6' BKKkij^iav Kal 102. 35. K8i(xq)OQov Bas. 37. j^pjyffja&jSou/tariai'] xqt]- 

Cfio8orov(iho:>v FL 38. 'E;^£Kpar7jv J 'E%iKQdTri T Sciiol. 

Aristof:!!. 4f>. vitofivfitiaTi] vnofivrjfjid ri Schol. Aristopb. 

nQocpfiTiSo^ FL Scho!. Aristoph. , caeteri TtQOcprjTiias 
51. T?jv (.KxvTsiciv] zag navtsiag Q 52. kkzcc] zal Bas. 

53. Tixvzd] ToiavTK F 5S. ds nal] ds F 5J). jzqo- 

&£ig] jiQOs&slg L tovficpav''^?] ro ovf2.cpav{-g T Bas. et cor- 

rcctus in margtiie F 00. aivcji diScaaiv] invertit F LIB. XVI. CAP. 2T.28. lOGT 

xijv (lavtBiav tocg jt^^^&Bdc d)]X(66ccg xal naQaxaXi6as 
Qa^getv, tTQiitero JtQog Tag tov nole^uov Tcgd^sig. eya- 
vato d' avta xal CtjfiaLov iv ta laQoi toi) 'ATCoklcovog' 65 
daiog yaQ v3iaQ7car6(iavog tov vacov tov &aov nal Ovynvr 
LOSAtG&fig aTcl ttjv yijv tdg tQaq>0[iavag av ta laQco naQiGta- 
gdg h&^QavaVy av aviag d% avtav ^QXa^a tcov §a^(ov. 
to da 6t]y,alov acpaGav oi tisqI zavt doxo^iov^avoc 6r]- 
^aivacv tcp 0Uo(U]Ig) xal tolg, ^axavOc nQcctijOaiv tcuv 70 
TtaQl /lakcfovg TCQay^dtcov. tJtcZQdalg ovv aTcl tovtoig 
anaXa^e tav cpilcov tovg ev&crcjraTOvg aig tdg 7tQa6(iaiag, 
aal tovtcov xovg (lav alg tdg'Ai^^vag, tovg 6' algAaxadai- 
fiova^ tovg cJ' aig tdg ©)']^ag a^aTr.s^irpav o^otcog 6h aal 
TiQog tdg dkXag tdg anc6)](jiotdtag tcov xccrd tr]V 'EXkdda 75 
noXacov d7ta6taiXav, dnoXoyov^iavog otv natailY]%taL tovg 
zJaXcpovg, ov toig laQoig %Qr]^a6iV a%i^ovXivoov , dlkd 
tijg tov laQov 7tQo6ta6iag dficpLg^r^rcov' aivai yuQ 0co- 
aaav avrrjv idiav av rolg naXaLOig xQ^vocg dTtodadsiyfia- 80 
vr]v. tav da %QY](iutcov' tov loyov acpr] 7id6i tolg "Elkr]' 
6lV d7toS(66fLV, iCCcl tOV T6 ^tad^fMOV %ai tov dQi&ixov tcov 
dvcc&)]udtcov axoifiog aivac TtaQadLdovac tolg ^ovko^iavoig 
a^atd^iiv. ]^t,iov da^ dv Tig di ay^Qav 7] g)v6vov Ttola- 
lirj Qcoxav6i, (idkiOta (isv Gv^i^iayHv .^ ai oe (i)] ys, tr]V 85 
r]6vxiav dysiv. tcov da 7tQi:6^scov zo TtQogtax^av TtQa- 
^dvtcov, 'A&)]vcdoi ixav xccl ylccxadai^iovioi xai tivag a/lAot 
6v(i[iaxLav TtQog avtov ^vviO^svro y.al ^orj^)]6siv S7tr]y~ 
yailavto, Boicotol ba aal AoxqoI y.ai tivsg sraQOi td- 
vavtia tovtoig ai\}r]cpi6avto , xat tov 7t6lsnov vnsQ toy 90 
&aov Ttoog tovg ^oxaig a7tavai?.ovto. tavra iiav ovv 
a^tQdx^r] xatd tovtov xov avLavtov. 

Etc' aQxovtog 6' 'A%r]vr]6i zlioti(iov 'FcofialoL xata- 28 
6t7]6av VTtdtovg rdiov Mdgmov xcct Fvalov MdXXiOV. 95 
a7tl 8a tovtcov ^iX6(ir]Xog (lav TtQOOQCo^iavog t6 (laya&og 
tov 7to}.s(iov , (iL^^ocpoQcov T6 7tlri&og -rj&QOLt^a xcov xs 
0coxacov xovg avdi:XOvg xatakayav alg ti]v 6rQatsiav. tou 
ba noXa^iov TtQogdaousvov ;^9i;/xcirci)v, TCi5y (uv lsq<5v dva- 
^r](idtG}v dnaixato , tovg ds Jalcpovg avdaifjLOvia xal 100 
n?.ovt<j} dcacpaQovtag anQd^ato nliibog xQr]acctcov ixavov 
aig tovg tav t,ivcov (ii6%ovg. xata6)iavd6ag ovv dt,i6- 

05. vneQnsTofisvos] vTrsQnszcofiEvos L 

103. 7i. 6 ' iig rds FT Bas., caetcri ds flq rdg 75. f';^^. 

CTjjUoraras] inLarjfioTcizovs Bas. 82. t6v aQi&fidv] dgi^/xov 

T Bas. nctQcedidovKL] naQaSouvca X 88. 6or]9n- 

csiv] ^orj^dv FL Bas. 91. iTicy.veaovvo] inavsiXuvto 

FLY Bas. _ 91. MuUlqv ] Mdhov F 2. aiioloyov 

Svvafiiv] invcrtit F 1068 LIB. XVI. CAP. 28. 29. 

Xoyov dvvttfiiv Jtgoi^yaysv ctg vTCat&Qov, «al (pavsQos tjv 
6 sroinag txav dittyavii,e6&ai Jtgds rovs ccXXotqicos diaxsi- 
fisvovs "^oTs ^coxevGt. xav 8e Aokqwv CTQaTSVGafisvav 
ijt' avToVy eysvBTo ^axri mQ\ T«g 0at8Qiddas xaXov^i- 
vas TtSTQas, yjv vtxi^Gas 6 0iX6^i]Xos noKXovs ft£v dvilXz 
tav TtoXs^iav, ovx oUyovg d' it,(6yQr]6s, rtvds 6s xaTa 

10 tfjs TtSTQag 6vvrivdyxa(3sv iavTOVs xaraxQriptviGat. ^std 
8s rrjv fittxrjv ravrrjv ot ^sv ^coxsis i7n^Q^rj6av rois 10-1 
q)Qovr]^a(jt 8td rrjv svrmsQiav , ol 8s AoxqoX ranstva- 
^svtss 7tQs6^sts i^sjts^rpav sls rdg Qrj^as, d^tovvrss rovs 

15 Boicsrovs ^or^&slv ccvrols ts xai tc5 &sa. oi 86 Botcorol 
8td rs Trjv TtQos tovs &sovs svGs^stav xal 8td rd 6v^~ 
(fSQStv «urorg rdg rav 'A^Kptxrvovcov XQiGsts ^sfiaias 
ilvttt nQog ts TOi)ff &srraXovs STtQsG^svGav 'nat rovs ^^- 
Xovs 'A^(ptxrvovtts, d^tovvrss xotvfj nols^^^Gai Totg Ocj- 

20 xsvdt- il'r]cpi6a^sv(ov 8e tav 'A}i(ptxTv6v(ov toy jtQOS 
0(oxsis nolsfiov, jtoXkrj tttQa%ri xal 8td6ra6is ^v xa-S'' 
oXriv rr]v 'EkldSa. ot ^sv ydQ sxQtvav ^orj^slv ra ^sta 
Ttal Tovg ^(oxsis cos tSQo6vlovs xoXd^stv, ot 8a nQog ri]V 

„ tdov 0axsc3v ^ori^stttv dnsxXiVttv. 

^^ 2Jxt^o^svr]S 8s tijs tav i&vcov xcd noXsav ttiQs6scos 

tco ft£V iSQ(5 ^orj&Siv syvG}6av Botarot Xttl AoxQot xal 
©sTTalol xat IJsQQttt^oi , nQOS 8s rovrots ^aQtsls xat 
/^oXonss, srt 8s 'A&a(idvss xal 'Aiatol O^t^arat xat Md- 

30 yvrjTss, srt 8s Atvidvss xai rtvss stsqoi, Totg 8s Oa- 
7(,sv6t 6vvs^tt%ovv 'A&rjvalot jcal Aaxsdat[i6viot xai rtvss 
STSQOi r(ov nskonovvr]6iav. nQO^v^^rata 81 6vvs7tQat- 
tov oi Aaxs8ata6vtot 8id totavtas altias. iv to5 Asv- 

35 XTQtxc) noXsfico &r]^aiot xar ttnoXsfii^ocnnss tovs Attxs- 
8at^oviovs 8iXTqv inrjvsyxav sls 'Aytcptxrvovtts xard rcov 
2jnaQTiaT(ov, ort 0oi^i8as 6 ^JnaQTtdrrjs xarsXtt^sro tj}v 
Ktt8^siav, xai 8tsrtyLr]6avTO t6 d8ixr]^a raXdvrav nsv- 
raxo6iav. xaTa8txa6%svTav 8s tc5v Aaxs8tttpLoviav, xa\ 

40 Trjv 8ixr]V ovx ixttvvvrav xatd rov coQt6}isvov ix tojv 
v6^av aatQ^v , ot &r]^aioi ndktv 8ixr]v snr]vsyxttv 8t- 
nlov tov d8txr]fiaroS' tcov 8"Anq)txTv6vav %tkiots raXdv- 
tots iiattt8txa6dvtav ., ot Aaxs^attxoviot 8td to ^sys&os 9. rrjg ntTQag] tus nsTQOcg Q 

101. 11. ol [tiv] ol F Bas. 24. un^nXivav FL, cae- 

teri dnsKlivQv 28. 'Axaiol ^9icSTai AVesselingiiis , Cngpuui 

non recte pro se afTerens, qiil copulas omiies iiic oinisit, ^d^icoTai xai 
'Axaiol F, caeteri "Axatol Kal ${>tfJraf S2. oi Aaxi8at(i6- 

vioi Wcsselingius : iibri ol AaHsdai/ioviot nai tives iTSQot 
34. Aatis8at(iQviovg QX, caeteri nolsfiiovg 89. iHTivvv- 

Toav] ixnvvvvzcov FLTIT Bas. , caeteri intivovTcov LIB. XVI. CAP. 29.30. 1069 

TOt» dyAjj//aTOg o^otag toTg ^oxbvOl rocg djto^pocCiig 
tjcoiovvto, UyovTsg ddLxag vjio tav 'J^(pi"Atv6vow xa- 45 
TCididixao^ttt. dioTCSQ xoivov ovrog tou Cv^q^SQOvtog oi 
ylaxtdtti^oviOL Xttt' Idlttv ^iv axvovv viicQ ttjg aatadi- 
7i)]g ccQaO&ttL tov noki^iov, 8id 6e toi) nQogcunov tcov 
^LOHiav sv0xr](.iove6teQOV exQivov dxvQaCat tdg xQiGeig 50 
tcov 'yJixq)ixtv6vav. did di] tavtag tdg altiag etoiuo- 
tttta GvveyLaxovv toig 0axev6i xccl rjjv jiQOGtaOlav rot 
leQov 6vyxate6xevat,ov avtotg. „^ 

0aveQov 8' ovtog ort [xal] BoLOtol (leyaly dvvd^ '., 
H£L CtQtttsvdovGLV enl tovg '^axeig, 6 ^iXo^irjXog exQLVS 
(iLG^ocpoQav d^QOii^eiV nXij^og. TCQogdeo^ievov dh tov 
jtoUfiov ;^p?;i[iaTCDV nXeiovav, j}vayxd^eto tolg leQolg dva- 
&)j(ia6LV em^alelv tdg xelQag xal GvXdv t6 (ittvtelov. 
vnoGti]6tt(ievov 6' avtov tolg ^evoLg (iio^ovg 7](iLo?Uovg, 60 
raxv nXrj&og ■i]9Q0iG&}] (iiG&oipoQav, nolXav vnaxovov- 
tcov nQog rjijv GtQatelttv did ro fieyed^og rav (ilg^cov. 
105tc3v (lev ovv enLeixav dvSQav ovdelg dniyQdxl^ato nQog 
TJjv GtQttteittv did tr]v nQog TOt»g %eovg evGe(^eLttv , ol 
de novr^QotatOL xal &eav 8id ti]V nXeovet,iav xatacpQO- 65 
■i^omafg nQO\tv(Lag GvvetQexov nQog rov 0iX6(ir]Xov, xal 
Tttxv 8vvaiiLg iGxvQd GvveGtr] rcov nQog rrjv leQoGvXlav 
OQ^a^iivav. 6 ^lv ovv 0LX6(ir]Xog 8id to (leye&og trjg 
evnoQiag taxv 8vva(iLV d^ioxQeav xateGxevaGato. ev&vg JQ 
ovv eGtQdtevGev elg tr]v tcov AoxQcav x<j^Qav exav GtQa- 
rLcotag innelg re Xttl ne^ovg nXeiovg tc5v (ivQiav. dvti- 
rax^tvtav 8e rav Aoxqcov , %a\ rav Boicotav (ior]9i]- 
cdvtav toig Aoxoolg^ inno^iaxia GvveGtr], xad"' rjv enQO- 
rsQr]6av ot ^axelg. (tetd 8s tavta ot (lev &ettaXol 75 
(letd tav nXr^GLOxcoQOV Gv}t(idxav d^QoiG&evteg eig e^a- 
xigxiXiovg r]xov eig tr]v AoxQi8a, xal 6vvd4'avteg (idxr]V 
roig 0axev6L neQt X6q)0v 'AQyoXav ovo (ia^6(ievov r]ttr]~ 
%)]6av. enicpttvevtav 8s Boiatav (ivQioig xttl tQigxiXioLg 
GtQtttiatttLg, xal rcov ex neXonovvr]6ov '^;|j«t(ov ;^tAioig 80 
xal nevraxo6ioig ^or]97]6dvtav rolg 0axev6iv, dvre6tQC(- 
rone8ev6av «t dum/tcig, d^cporeQav dd^Q0L6&avtav fig 
eva ronov. 

47. x«r' Idiav] KttTiSla F 48. rov 7i6Xf{j.ov] noXifiov T 

Bas. 54. Kccl BokotoI ] kuI a^terisco notavit Stephanus 

55. cr^orfucovcjv] azQaTSvovaiv Bas. G2. Std rd — (mIv 

ovv oni. L 

105. 63. dvSgaiv ovSsls] invertit Bas. 67. Svvufiiq — 

6}l. taxv om. FLT Bas. et sunt satis inania 70. xarsczjv- 

uaato] xattcxavajtro L 7i. inQOTSQriaav Wesselingius, 

iTcgosTfQTjaav Bas. , caeteri TtQOtTiQrjouv 78. 'AQyolav] 'Aq- 

yoXuiov Q lOTO LIB. XVI. CAP. 31. 

•*^ MstK ds tavra ot ntv Boiatoi %ata tag ngovofias 

^"^ ^ayQrjcavteg ovK oXlyovg tav m^^o^OQcov, TtQoayayov- 
TEg jrpo T)]g Ttolso^g iioiQvtav oTt tovgds tovg ccvdQag ot 
'^^(pryitvovsg otQatsvGa^isvovg (ista tav iSQoOvXav ^&a- 
vdtcp Koka^ovGiv • svdvg ds aal rcoi' SQycov tolg koyotg 

90 aKokov9ovvtcjv ccTtavtccg xarrjxovtiOav. STtl ds tovroig 
ot TtaQa toig 0G3}iSv(>i fii^d^ocpoQOi TtaQotvv^^svtsg 't]^i0vv 
xov 0i?.6firjXov tijg o^olag ti^ioQLag d^ic56ai tovg tcoXs- 
liiovg. ^sydXy]V ds cpiXovsizlav sigsvsyK&cclvoi nal %oX- 
ylot)g tcov xatd xriv x^oquv rcXavco^svcov naQa rotg tcoXs- 

95 [i.ioig i,ayQri0avtsg dvfjyayov ' oi^b' (x.Ttavtag 6 0tX6ar]Xog 
xatijKOVtiCs. d^id ds tavtrjg tfjg xoXdoscog tovg svav- 
tiovg STtohiOav (ista&scd^ai zrjg vnsQTjq^dvov ical dsi/vrjg rt- 
(tcoQiag. (istd ds tavta tcov dvvd^isoov sig dXXrjv xooQav 
100 S(i^aXov6cov, aal trjv odoiTioQiav noiov(isvcov did tojioov 
aatabsvdooov xal tQaxscov, dcpva 6vvs(ii^av dXXy^Xoig ot 
TtQOi^yovfisvoi tijg 6tQaridg. ysvo^isvrjg 6s 6V(i7tXox^g, 
iita (idp^g l6xvQdg , ot Botcotol rc5 :rA>)-9"£t TtoXv jtQOS- 
XO^nsg si>iKr]6av tovg WcoxHg. tijg 8s cpvyrjg ysvo^isvrjg 
5 8id tOTtov KQ7](ivco6ovg xal dvgs^ltov TtoXXol tcov 0co~ 
nscov %al (ii^hocpoQcov KatSKOTtr^dav 6 dg ^>iX6(i7]Xog st- 
%v(icog dycovi6d(isvog Kal noXXolg tQav(ia6i 7tSQi7ts6c6v, 
sYg tiva KQi](ivc68r] tOTtov 6vvsiiXsi6d^7] • ovx. sjgov 8s 8isi,~ 

10 o8ov , Kal (po^ovfiEvog tr]v sx trjg al%aaXco6iag al-Aav, 
savtov oiatS)iQi](ivi6s., xal tovtov tov tQOTtov 8ovg tcS 
8aifioviCp 8iKag nats^rQsxl^s tov (iiov. 6 8s 6vvdQxcov 
avtcp 6tQar7]y6g 'Ov6}iaQ%og 8ia8s^diisvog trjv rjysaoviaVy 
nal (tstd trjg dva6cot,opiEvr]g 8vvd(t^cog dvaxcoQ}i6ag, dv£- 

15 Xdfi^avs Tovg SK TJjg (pvyijg sitavtovtag. «tta 8s Tor;rotgl06 
TtQatTOiiivoig ^lXimtog 6 tav MaKs86vciv ^a6iXsvg Ms- 
^covrjv (isv SK7toXiOQKr']6ag Kal 8i,aQ7td6ag Kats6Kaips, Ila- 
ytt6dg 8s %SiQG}6d(isvog r^vdyza^sv v7iotayr]vai. Kard 8b 

20 Tov UovTov AsvKcov 6 tov Bo67t6Qov {ia6iXsvg szsXsv- 
tr]6sv ciQ^ag stij tsttaQaKovta, trjv 8s aQyjjv 8ia8s^d{Jis- 
vog UTtaQtaKog 6 vtog s{ia6iXsv6sv st7] Ttsvts. 'Poofiaioig 
8s TtQog ^aXi6Kovg 6vvs6tr] 7t6Xs[iog, %al (isyoc (isv ov8sv 

25 ov8' d^iov (ivr](ir]g S7tstsXs6&i] , xatadQOfial 8s xal nog- 
Q'r']6sig tfjg xcoQag tdov 0aXL6Kcov sysvovto. natd 8s rj}v 
UiKsXiav ^Havog tov CtQatrjyov 6(paysvtos vjto ZaKvv- 

"■ >. 6 
88. Ev&vg'] svQ-v Bas. 97. iTtolrjGccv T Bas. , caeteri sjioi- 

ijGs 8. cvv£Ki.siG&r]] KaTsxXsia&r] L 9. 8s om. F 

108. 17. KOil diuQndaoeg om. Bas. 18. TlayciGag Gemistas: 

libri Ilaydg 21. TSTzaQcxKOVTa] TJCfforpaxoira omnes, ^ Bas. 

^naQzaKdg] ZTtaQ-^dnrjs QX, caeteri ZnaQTaKog 25. 

iysvovTO ] syivovTO FL Bas. LIB. XVI. CAP. 31. — 33. 1(^1 

&iav tav ^iG&oq^oQcov t?]v i^yE^ovlav disdf^ato KdlXLJt- 
nog 6 tovtovg Tcgog tov (povov JtccQaGxivaGug, nal 7}^|e 
^iijvag tQSLgxaidExa. 30 

'E%' aQ%ovtog 6' 'A\fr]vri6iv Evdr^aov 'Pa^atoL v,a- 32 
t£6t7](jav lijraTOfg Aldgnov 0ci(iiov nal AlaQxov TIotclX- 
hov. iTil ds tovtcov BoLCcitol vsvL7ii]ii6tEg tovg ^oxELg, 
y.al vn^L6avtEg tov ahicotatov trjg LEQOdv.Uag 0il6{ii]kov 35 
vjio d^Eav xal dvd^Qco^av iiExo2,a6[iEvov dnotQEipEiv tovg 
aXkovg dito tfjg c[iOLag aaxiag, dvE^Ev^av slg tr]V olxEiav. 
OL 6e Waxstg dsiolv&evtEg tov 7CoKe[iov natd to nagov, 
ETtavijX^ov slg /JElcfOvg , nal 6vvEk^6vtEg [lEtd tav 
6v[i[idyav elg aoLvrjv E'AxX7]6Lav E^ovksvovto TtEQL tov 40 

7tO?.E[iOV. OL [llv OVV e7tLELHE6tatOL TtQOg ti]V ELQiqVy^V 
EQQETtOV, OL 6' d^E^Eig nal t6k[ll] xal TtlEOVEElcC dLacpE- 
QOVTEg Eq^Qovovv xd Evavtla, zal nEQLE^kinovto ^T^tovvtEg 
tov 6vVi]yoQy']6ovra talg 6cpEZEQaLg 7taQavo[iiaLg. 'Ov6- 

[laQXOg ds 7tE(pQ0VtL6[lEV0V XoyOV 6leX%C0V VJtEQ tov tTq- 45 

qeIv ti]v fc| dQyiig 7CQoaLQE6LV TtQOErQEipato td 7th]^r] 

TTQOg tOV 7t6kE[lOV , OVI OVta tOV KOLV]] 6V[lCpEQ0Vt0g 

7tQOVor]dEig cog to Xdiov Xv^LtsXlg 7CQ0'AQivag. 7toKKatg 
yclQ Kal (lEydXaig dixaig vzo tav 'A[i<pLKtv6vav r]v na- 50 
tadEdLnaOiiEvog 6[xoiag totg dkkoLg v.al tu 6(pXr'][iata ovx 

tatEtlXCOg. diOTtEQ OQcSv aLQEtCOTEQOV aVTCp TOV 7t6XE[lOV 

vvta tijg ElQr']vr]g, EvXoyag ToiJg 0axctg val 6v[i[id%ovg 
TtaQCO^vvE tr]QEtv tr]v V7t66xa0iv tov 0lXo[1)]Xov. aiQE- 
^E\g dh ^xQaty^yog avTOHQaraQ [iLG&oqoQav te TtXrjQ^og S5 
'^^QOLt,E val tdg tav tEXEXEVfr]x6tav td^ELg dva7cX7]Q(6- 
Cag, vaL tcp 7tXrj%EL tcov ^EVoXoyr]%Evtav av'i,y]6ag tr^v 
dvva[iLV [isydXag 7taQa6'/.Evdg EJtOLEtto 6v[i[idxav val ^^ 
tcov dXXav tcov sig 7t6?.E[iov %Q7]6i[iav. E7ti]QE d' avtov „« 
7TQ6g tijv vTt66ta6LV tavt'r]v ovEiQog £[X(pK6i7' dovg [lEyd- 
Xrjg avh,r']6Ec6g t£ xal d6i^7]g' v.atd yaQ tov vtcvov sdo^s 
Tov voXoxtov Tov xa?.iiovv, ov dvE^r]%av Iv tc5 i£Qco toi) 
i07'A7t6?.Xavog ot 'A[i(pLVzvovEg, dvaitXdttELV Eig {Ji^og tatg 65 
IdiaLg %eq61 val 7tOLr~]6aL tcoXv [iEit,ova. vTCsXa^sv ovv 
avxco 6r][ia'iVE6%aL TcaQa xav Qsav av^)]6iv do^rjg e6£- 
©■^■«t dLa tijg avtov 6tQatt]yiag' to 6' dXr^&lg ov% ov- 
tag £l%Sj tovvavtiov ds 7caQS6r][iaivsto, dLa to tovg 'A[i- 

27. Tcov] xivcov scripsU, si quld ecripsit inter Zav.vv&icov et fita&o- 
cpoQCov 30. TpEJgxa/dfxa ] TQilg nal Sir.a I5as. 

31. Ev8i]fiov] \ide annotationeni 33. nonilliov Wessc- 

liii^^ius , Popilio Cospus , caeteri TJon^.iov 3(). aTZDZQftpfiv ] 

TQk^piLV L, txTQi^itiiv F 41. tQQSnov FLQV, caet«ii t^iinov 

6' ¥ I3a3. , caeteri $s 43. cvvrjyoQ^^aavTtt iSas. 

107. 69. td zovs] Tor' Bas. m2 LIB XVI. CAP. 33. 34. 

q)Liitvovttg Bic Tot) ^i^fiiojfiatog tav ^caKeav dg to lsqov 
TtccQavo^ijSdvtcov y.ai dicc tovto i^rjfiio&Evtcov , k6r](ia(' 
VEto rj ^i]uicc tcov Oaaecov ccv^i]6lv ccTtok)]xl)s6&aL taig 
Toi) ^OVO^CCQXOV 'ISQGlV 07t£Q ical Cvvt^ij y£vs6&aL. 6 

75 ovv 'Ovo^aaQXog avtoxQatOQ yQi^^kvog ex. ^iv tou jjaA- 
nov Kal 6idt]Qov xatsGKivaGEv onkav nlri^og, sn ds tov 
ccQyvQiOV nal iQvQiov v6[ii6na jcoi^ag talg te Cvii^axov- 
Caig TtoXeGL Siedidov xal ^ahGta tovg TtQoeQtrjKOtag 
edcoQodoTieL. dLeq>^eiQ£ ds xal tcav Ttole^iav Ttoklovgf 

80 ovg ^ev Cvfi^axeiV nei&cov^ ovg ds trjv '^Gvxiccv exsLV 
a|tc5v. Ttccvta de Qadtcog eTteteXei Slcc t))v ra5v dv&QcoTtcov 
cpiXaQyvQiav' xal yccQ tovg ©ettalovg ueyLdtov exovtag 
tcov Cvnfidxcov d^ico^a dc3Qodox)J6ag eJtSL6s tr]v fjCiVxiav 

85 i'x^^'^- ^^''' '^^^ f^^^ ^coxeav rovg svavtiov^evovg GvX- 
kan^dvcov dvtjQSL xal tdg ovGiag edi^^evsVf slg ds tr^v 
noks^iav su^aXcov 0q6vlov ^sv sxTtohoQxtJGag s6,r]vdQa- 
7to8i6ato, Ayi(pL66eig 8s xataJtXrj^d^eiog r]vdyiia6ev vjto- 
Tdtts6&aL. tdg d' sv zIoqlsvGl •jtoKsig 7toQ&)]6dg t^v 

90 X^Q^"^ avtav s6]]co6sv. sig ds tr]V Boiootiav s^^alcov 
'Oqxo^svov fisv tiAsf, e7tixeiQ)]6ag ds noXiOQicelv XuLQca- 
vsLav, %aL rittr^^elg vjto 0)]^aiav., sjtav^K9sv slg t^v 
Oixsiav. 

3-1: "^ftK ds tovtoig TiQatto^evoLg 'AQtd^at,og , dno6tdt7]s 

95 cov tov ^cc6LXeag.i diejtoke^SL JtQog toi>g djto6raXsvtag 
vjto Tov §a6ikeag 6atQdjtag slg tov jtoks^ov- xal to 
^sv TtQCotov 6v{i^axovvtog avtco XdQt]tog tou 'A&t]vaiav 
6tQatr]yov sQQansvag dvtstdtteto toig 6atQdjtaLg' sxel' 
vov 6s djtelbovtog ^ova&slg ejtsi6s tovg 0r]^cciovg 6v{i- 
100 ^axiav avtco Tts^tpaL. ol ds Ilau^evr] 6tQatr]y6v iko- 
(isvoLf %a\ dovtsg avtcp 6tQatLdtag JtevtaxLgxikiovg, s^s- 
jtsu-^av slg tr]V 'A6iav. 6 61 IJay.iievY]g ^or]&r]6ag 'jQxa- 
^d^cpf aal tovg 6atQdjtag ^eydkaig ndy^aig 6v6l VLxr]6agy 
5 7teQLSJtOLr]6ato }isydlr]V d6t,av savrco te xal totg BoLa- 
tolg. stfdvr] yuQ &avaa6t6v sl Bocatol tav ^sv ©st- 
takav sy>LataleloL7t6tav, tov 8& ^axLKov jtoXs^ov iisyd- 
Xovg STtLcpeQovtog xLvdvvovg , dtajtovtiovg dvvd^sig sls 
xiqv 'A6iav s^sjtSfiJiov xaX sjiQOtSQovv xatd to Jtksidtov 

10 sv xolg XLv6vvoLg. d^ua 8s tovtoig TtQatto^svoLg 6vv- 
s6tr] Ttolefiog 'AQysioLg JtQog Aaxs6ai(iovLOvg ' xat ysvo- 
ILSvrjg (idxfjs ^bqI Jt6hv 'OQVsds svixav o£ Aaxs6am6- 70. ^axiav] kscov F correctus in marginc: totlus loci sententia 
aperta est, eed verba confusa 88. v7ioTdTZ£a9at] vitotdaas- 

G&ai F Bas. 8. tjjv 'Aalav ] 'Aaiav Bas. ^tcqotsqovv ] 

inQOSTSQovv Bas., nQOStiQOVv FLTj kccI irtQ. — hiv8vvqi£ om. X LIB. XVI. CAP. &4.35. 107S 

VLOt , xccl rccg 'Oqvbccs enTiohoQx^Savtsg eTiavfjX^ov ilg, 
rijv 2^TiuQXTiv. XccQrig ds. 6 rcov 'A^rjvaiav OTQarip/og 
dgni^.Evaag slg 'EXhjgjtovrov , y.aX Ut^azov tioIlv iicjv, 15 
rovg [lev rj^djvrag djiaCq^a^e, tovg d' aklovg s^^rjvdQaTto- 
103 8i6uro. KeQGo^kinrov 81 rov Kutvog did rs rrjv TtQog 
fI>ih7i7tov dkkorQLorrjru acd rr]v Tcoog 'AQrjVuiovg cpLXiav 
iyiSLQiGavtog rolg 'A&rjvaioLg rdg sv XsQQ0vrJ6cp jtoksLg 20 
TtXijV KuQdiag, dnsGtSLl.sv 6 dr]uog xlrjQovxovg slg rdg 
TtokSLg. 0ikLZZog d' Sqcjv rovg Msd-avaiovg OQ^rjrij- 
QLov ctaQSxo^isvovg rrjv nohv rolg %oXs^ioLg suvtov, no- 
hoQxiav OvvsGtriGuro. xul ^s%qi [liv rtvog ot Ms^co- 
valoi dLS/iaQtsQovv, 'snsLxa xutLOxvousvoi CvvrjVuyxuC)&)]- 25 
6av nuQudovvat rr]v Ttohv rcp ^uClXsl, agts ccjtsX^slv 
Tot)g TtoXirag sk rrjg Msdcovrjg 'siovrag sv L^dxLOV sxa- 
Orov. 6 ds QikLmtog rr]V fisv nohv xariaKajps, rrjv 6s 
lcoQuv Slsvsl^s rolg MaxsdoGLV. sv ds rij no^.LOQxia 
ravtr] Gvvs^r] rov 0ihnnov sig rov 6g)^aku6v nXrjyivta 30 
ro^sv}iutL dcaif&aQTjvaL rr]V oquOlv. 

Msrd bs ruvQ'' 6 Oihnnog vno ©srrukcov nstaxXr]- 35 
?rs\g r^xsv slg ©sttahuv ^std rrjg dvvdfxsag ' aal ro ^sv 
TCQatov nQog AvKocpQOva tov Qsqc^v xvquvvov dLsnoM- 35 
fiSL ^or]^c5v rolg OsrruXolg' (isrd 8s ravra rov Avxo- 
(pQOVog ^srans{iipajj,ivov nuQu rc5v 0axiav Cv^ybu^iuv, 
dns6tdkr] QdvkXog 6 ddskg^og 'Ovo^dQ%ov [isrd GtQutLa- 
rav sntuxLsxLhav. 6 8s Oihnnog rovg ^axslg vixrj- 
6ag s^i^aXsv sx rrjg &srruhug. 'OvofiuQxog d' dvala^ 40 
jicjv ndoav rr]V dvva^LV, xal vo^ii^av okrjg rrjg ©stru- 
hag nvQLSVOSLV, rjxsv sv rdxsi ^or]%r]6av rolg nsQ\ rov 
AvxocpQova, rov ds ^chnnov [isxd rcav ©sttaXav dv- 
rLnuQuta^ufiivov roig 0axsv6LV, 'OvoiiuQxog vnsQixav 
roig nXi]%s6L 8v6l ^dxuLg svixr]6s, xal nokkovg t«v Ma- 45 
xsdcvav dvslls. ^ihnnog ds slg rovg s6xdrovg XLvdv- 
vovg nsQLxhL6%sig, xal tojv 6tQaxLatav did rr]v d^v^iav 
xaxahnovxav avxov, naQu&UQQVvag t6 nkr]%og ^oyig 
inoit]6sv ttvrovg svnsL^slg. ^srd ds ravxa 6 ^ihnnog 50 
Hsv dvsxcaQr]6sv sig rrjv Muxsdoviuv , 'Ovo^uQxog dh 
6xQaxsv6ag sig Boiaxiav svixr]6s iidx]] rovg BoLaxovq 
xal nohv slh Koqcovsluv. xard ds rr]V ©srruhuv Oihn- 
nog iisv sx r^g Maxsdoviag iisxu rrjg dvvdfisag aQxi 
%axrivrY]xcog, l6rQursv6sv inl AvxocpQova rov Wsqcov rv- 55 16. <5 ' F 

108. 36. fitTunsfnpanivov] fj.£ranf/u.nofiivov Bas. 49. 

libri jiccQa&UQGvvas 49. fioytg FLT, cactcri fiSkig 

50. zrjv om. F 52. tovs oni. Bas. 55. xdv] zav F 

m WU Ll». XVI. CAP. 35. 3«. 

Qcivvov. orroc df oi'»x a)i' «|<oh«);o^ uEr5-Tf/:it''«T0 oi\«- 
uicn'av 7TCi(i(< 0co-/iav, :7rt\yyek?.oasvoi^ 0vyxciTf:(]xevci.6siv 
civxoj^ r« xarci t?/i' ("^^rra/lMi:!'. dfo-Tfo 'Oi-oaayyn!' :rfC?; Ik-''^ 
CO jio»;Vfi;ufa'TO^ «tJT!;' srfjaii' diQuvolcov xcci chvtccxoolCov 
iTCTiscciV , 6 juh' iPi?.i-:rTCog ^tsitSci^ rovi; Gsttcc^.ov^ xon-jjf 
Tor ^■OAFitoi' ftjjfcai^at Cvvijyays rov^ cTcivrr.^ TtstoV:; uev 
r.Ttp TOis dii^iVQiovg, inTtsl^ ds TQt^xiXiovg: yfroufrf/vj 

6fc" TCCiQCiTa^SCjg lOXVQCC^, XCil TCOV SSTTCi/.cbv ITCnSCOV TCO 

Oj TA?;i>ff :<al Tai^ ciQsrcii; diacfSQovrcov, svIxjjOsv 6 ^i/i7t- 
^■0,'. TfJr tjf :tSQl Tor 'OiottaQxov xaTacfvyin-TCOv si<; rtjv 
a^ffAfcrrfci', xal tvxi-<co; :TaQa:i?.':ovTO.; tov J&ijvaiov Xa- 
(.n;ro^' uSTcc tco/.Xcov TotilQcov, :TO/.ig iysvsro g^oio^' rfjr 

"0 4H0XH0V' oi yixQ q^svyovrs^ Qiil'Civrss Tccg :tKvo:ikia'; 6is~ 
vrjxovTO TTQog Tcig TQitjQSig, sv oJg t]v xai ai-rot; 'Oro- 
liaQXog. TsXog ds rcov ificoxsav xal fitcsQoq^oocov ccvuqs- 
t>/;u«r ^isv vnsQ Tovg st.axigx^X(ovg, sv oig f]v xal fa'r6^ 
o tJryfir/;}'o,'. tjkiOdav C^s ovx sXdrrovg rcov TQt:x'^-icov. 

7o 6 6s il^iXiTXTtog Tor usv 'Ovouaoxov sxqsuccOs, TOt-g d' 
«AAor^ ra^' isQOOv?.ovg xciTsnovriOs. 

3<» JMsTcc 6s Tr]v 'OvouciQxoif TS/.svry;v ^isS^^aro tj]v 

^coxscov iiysuoviciv 6 dds/.qri'g fJ^c'cvX?.og. orro^' d^ t»;i' 

80 ysysvt;^isvjjv iSv^tcfOQav 6ioQ^ovusvog ^tto^ocfOQCOv re 
:i/.t]^og tli^QOt^s, 6iT[?.ci6ta0ag Tovg sico^orag ^iiO^ovg, 
xci\ T[aQCc Tiov Ovuucixcov {iotj^stav uststtsutcsto' xars- 
ox57'f;jSro (55 xal c.tXcov ST/.i](iog xal vouioua ixoi^s XQ''-'' 
6ovv TS xcil cigyvQovv. vrco 6s rovg avrovg xatQovg 

85 yfaviScoXog 6 KaQiag 6vvc'njr/;g srs?.svrt;Osv dozag srrj 
sYxoOi TSTTaQa, Ti;v 6s dgx']^' 6ta6s^au£V}; '.-iQTSuioia tj 
ci6s?.q-i} xa\ yvvt} s6vvdorsvOsv srt} 6vo. A'Aa"f9;yoc? de 
Hoaxlsiag TVQavvog Jiovvoicov oitcjt' s:t\ ^sav ^ct- 

^O 6iXcov ai'>;pf'i>>;, ciQtag srt; 6c66sxa' tj]v 6s doxt]v 6ia6s- 
tdusvog 6 viog Ttuvi^sog i;oisv srtj Tcsvrsxaidsxa. Tvq- 
Q};vo\ 6s 6iano?.suovvTsg 'Pcouaioig fTopt^/^cJfri' toAA?;i' 
tijg :to?.suiag ^iup.^c, xai us;(Oi roii Ti^SQScog xara6oa- 
(iovrsg s^tavt^/.d^ov sig Tt]v oixsiav. sv 6s ralg l^voaxoi'- 

^3 Gaig ordoscog ysvo^isvt;g Totg Jicovog q'!?.oig ^tQog Kd?.- 
liTCTCov, oi usv TOi' JicoTx^g (fiXoi iirrt^^^svTsg scfvyov sig 
Toi'g Jsovrivovg' ustcc 6s Tiva 2Qo^'ov I:t:taQivov tov 
Jiovvoiov xciTCinXsvOavTog sig rdg HvQcrxovOag usrd di>- nn 109. 39. ^?>r;] delct Ueisiiiis: ideoi oni. 00?^««:. qnanqnam 
>ini! nnlla in t.ilibti!! anotoritas ejst 7(5. k::t;~ : r -f' \c.t!- 

.Tiv.TivU;;-' (.loniisLns: quoil notavi jnxiptcr ciiuii m \.ui . .. u >c4. 1. 
l). 7-t)- t»(5. Tll. 88. niKTtani S-. xarjj .^: .;;.^r. ^ . :rc. ..'■ftTsS 

FIj So. fxoi^'^] x«T.-H0C'5 Q S5. T^rTCi^a' Ta\p3 

Tiaaaga, d Baj;. Sl». dcodsxaj dvoxaidsxa F 97. Jto~ 

irVCtOV] dicOVOS CospiIS LIB. XVI. CAP. 86. Sr 1075 

vcifisag, 6 (tsv KdXXinnog yrT)}d-£\g ft,sns6£ t;;j no/iEcog, 
i lO^ JnJittQivog da dvaKzijGccfisvos Tfjv naTQCoav 6vvaax£Lav 100 
)jQ^6v Irrj dvo. 

'En' aQxovTog 6' *A&}'jV7]<jiv 'yjQiGtodtjaov 'Pcyiiatoi 37 
XtttaOTrjGav vncitovg rdlov Z^ovXniniov xra Muqxov 
OvaXfQLov, 'GXv(inio:g d' ijx^ij f|i6o/x;; nQog Taig ixaror, 5 
xa&' ijv tvixa OTcidiOV ^L^LXQivag l^aQavtlvog. Inl dh 
tovTCJV QidvXXog filv 6 ^axsojv 6TQaT)]y6g iitTa r)]v tou 
ddtXcpov T£X£VT)]V T£ jcftl ^jTTav nQogavsXttlie rd tcov ^a- 
9iic3v nQdyfLttTCi TtTantivaniva did r£ ti)v iirrav y.^a r))v 
fp%0Qdv Tcjv OTQttTiaTcav. ^%av yaQ xQij^drav nl)i%^og 10 
dvixksLnrov, noKkovg [ilv ^iG&ocpoQOvg )1%qol(5£v ^ ovx 
oUyovg 61 Ov^iidxovg tnsLOs 6vv£nt,ka^B6%ai rov noXk- 
liov. Tij yaQ dcp%ovicc tc5v jjpj^jwaTCOi' dv£d)jv ;^pw/i£j'os 
ov ^ovov IdLcoTttg noXkovg lox£ nQO&v^ovg OvvayaviOrdg, 15 
dXXd xcd n6X£cg rdg inLcpavtOTdrag In^Ondoaro nQog T)jv 
xoLVonQayiav. ydax£daLfiQviOL ^lv yaQ dniOTSiXav ccvrco 
GTQaTicoTttg pXlovg, 'A%aLo\ 8£ digxLkiovg , 'yJ^ijvaloL 8e 
n£t,Gvg ^£V n£VTaxLgxLUovg, inn£ig 8a rsTQaxoOiovg, c5v 
ijv 0TQaT)jy6g NavOLxXijg. oi 81 rcov ^sQaiav rvQavvoL £0 
AvxocpQav xal n£L%6kaog fiSTa ri]v 'OvoiiaQxov t£X£vt)]v 
^Q)jlxoi Ov^^dxav 6vT£g rdg ^uv (If£Qdg naQsdoOav tcJ 
(bikinncp^ avTol 8' vnoOnovdoi ysvo^^voi 6vv))yayov 
Tovg (iL6&ocp6QOvg ovrag ^cgxi-kiovgf xa\ /ucTa rovrav £5 
q)vy6vT£g XQog ^dvkkoi^' 6vv£^udxovv totg Ocox£v6iv. 
f^0))&)j6ttv 81 Xttl Tcov ikttTTOvav noksav ovx okiyai tolg 
0ax£v6i 8id to nkri^og tcov 8icz8i8o^£vav iQ^^idtav 
6 yaQ xQvo6g tdg nk£ov£t,iag tcov dv^Qconav ixxakov- 
ftcrog 7]vdyxaO£v ccvro^okuv nQ6g t)]v £x tov xsQSovg 30 
kvOLtik^LttV. 6 8' ovv d^dvkkog ^£Td t)]g 8vvd^£ag 
e0tQdt£V6£v tig t)]v Boiatiav , xal n£Qi n6kiv 'Oqxo^£- 
vov 7jTT)]%£ig iidx]] nokkovg tav 6tQatiatcov dn£(5ak£. 
fi£td dh tavta dkhjg y£VO^£V)]g [idxrjg na^d tov K^jcpi- 
Cov notttnov £vixj]6av ndkiv Boiatoi, xai dv£ikov rcov 
noksfiiav vniQ tovg T£tQaxo6iovg, £i,c6yQ)]6av 8* dg n£v- 
zaxoOiovg. okiyaig 8' vOt£QOV 7)^£Qaig y£VOfi£V)]g [.id- 
X^iS srcpl KoQcJvtiav Bvix)jOav ol Boiatoi, xal nsvt))- 110. 5. S^iKqivag^l MiHQivas QX 7. t£ om. F 

13. avi8r]v F, uvaidrjv cnctcri 14. /StMrag] rovg 

IdiWTae FLY Has. 11). TSTQanoGtovg] scxccnios Cospiia 

30. ^x oni. Bas. 31. Krjcpiaov FT Bai!. Cosptis, cae- 

tcri KrjcpKSGov 30. zsTQaKOciovg] TtsvTaxoGiovs QX Cospus, 

oin. ciini laciinae signo Uas. i^coygr^aav 8' sig TisvTaKOGiovs] 

i^oiyQrjGav ds ovk slccTTOvg tcov TSTQaKOGicav Q\ , scxccnti fcrmc 
capti Cospua 3!). nevTriKOVTa] ccntum ct quinquaginta Cospm ou 1076 L I B. XV J. C A P. 37. — 39. 

40 novra (ilv afEiAov tcov ^csxiaw, Bxatov 8s xal tQiu- 
'KOVXK st^ayQrj^av. 

'H^EiS dh tcc TtBQl BoiaTovg accl ^coxslg disXtjXvd-o- , 

38 tsg snavifiBv btcl xov (Pthicjtov. ovtog yuQ rtxjfoag tov 

'OvO^KQXOV BTCLtpKVBi TCKQatK^Ei XfjV t' BV 0BQKig tVQttV- 

45 VidK nabBiXe xkI ty jioXbl ti]v BkBv^BQiav Knodovg xal 
tcc aXla Ta Kata xiqv &BttaXiav iiata6ti]6ag TCQofjyBV 
Inl tag UvXag 7CoXbh7]6c3V tolg 0coiiBv6L. acoKvdavtav 
ds tav 'J&7]VKicov diBk^BiV tccg nagodovg, BTCavijk&BV Big 

50 Mayiedoviav, Tjv^rjxcog eavtov trjv (iaGikBtav talg ts tcqk- 
i,BGi xal xf] TCQog x6 &Biov bv^b^bUc. OatiAAog ds 6tQa- 
tBv6ag slg AoxQOvg tovg B7Covo^at,oiievovg'EziXvy]^idiovgiil 
tdg iiBV aXlag jcolsig BXEiQcodato 7cd6ag, ^iav ds tr]V ovo- 
Hat,o(LBvr]V NaQVxa did nQodo6iag vvxtog nKQaka^cov,nd- 

65 Kiv BB,EnB6s, xal tcov 6tQKtiCJt(5v dnB(iaXBv ovtc IXdttovg 
tcov 6iaxo6icov. (istd ds tavta CtQatOTCsdBvovtog avtov 
TCBQi tdg 6vo(iK^o(iBvag"A^ag oi Boiatol vvntog bjcl&e^ibvoc 
tolg 0axBv6iv dvsiXov avtcov ov% 6Xiyovg' BTCaQxfsvtBg 

60 6s Tw :jtQotBQ^natL TcaQrjX&ov Blg trjv tav 0ax£av %a- 
Qttv, nal %olXi]V «vtrjg noQ%r']6avtBg 7]&Qoi6av XacpvQav 
%Xr]9og. snaviovtav S' avtav, xal xf] NaQvxaiav n6~ 
Kbi jtoXiOQKovnBvij ^or]%^ovvtav f sTtKpKvslg 6 OdvXXog 
tovxovg (LBV stQB^il^ato, trjv ds JtoXiv eXcov aatd XQatog 

65 8ir]Q%K6B xat ytatB6}ia^BV. avrog ds 3CSql7Cb6cov v66<p 
cp&ivddL 5cat jtoXvv xqovov dQQa6t)]6ag , Bmnovag kkv 
tr]g d6s^siag olKsiag KatsGtQSips xov (iiov, xataXiTCcov 
tav ^axsav 6tQatr]y6v 0dXaixov t6v 'Ovo^idQxov vlov 

70 xov tov isQOV 7c6Xs(iov sxxav6avtog^ dvtiitaida trjv r]ki- 
xiav ovta' naQaxKts6tr]6s 8' avtio STcitQOTCOv d^a xal 
CtQatr^yov Mva6BKV ^ evk tav savtov cpiKav. (iBtd 8s 
tavta OL BoLatol vvxtog Eni&Bfisvoi tolg Qaxsv6i tov 
ts 6tQtttr]y6v Kvtav Mva6tav dnBXtsiVKV xal tav 6tQa- 

75 rtojTcov slg 8iKxo6iovg. (ist' oXiyov 8' Imco^iaxiag ysvo- 
[lEvrjg nsQL Xklqcovblkv 6 0dXaLXog i^ttr]^BLg dns^aXe 
tcov innsav ovx 6liyovg. 

39 "A(ia dh tovtocg nQatto[iBVOig xal xatd fqv ITbXo- 
80 n6vvr]6ov sysvovto taQaxal xal xivr]6BLg 8id toiKvtag 

tivdg altiag. AaxsdaLfioviOL nQog MsyaXonoXitag 8La- 
(psQ6(isvoi TJjv xaQttv ttvtav xatB^Qa^iov 'AQXi8d(iov xr]V 
'^ysiioviav sxovtog' oi de MsyaXonoUtaL naQo^vv&Bvtss 

40. BoicoTOvs^ Tovg Boicarovs L inovofia^.'] ovofia^. Y Bas. 

111. 53. JVccQVxci] JVuQVKttv lac. Gronovitis: libri 'AgvKav 
62. NaQVKaifov] libri 'AQVKaitov 71. a^ce om. Uas. 

CTQuxi^-^ov ] Qvta addunt FY Bas. LIB. XVI. CAP. 39. lOn 

tnl tots XQciX^i^t^t^) "ii^i- ^«^' ^ccvTOvg ovx oWfg cc^lo^uc- 
101 ^ Tiaqa rcov 6vi.i^dx(iOV ^eriTCs^iljavTo (io)]&£iav. 'Aq- 85 

yUOL ^BV OUl' JCKt 2^lZVc6vL0L Xat MB(507p'LOL 7tttvd7]}lEl 

y.aza tdiog £|3o?;i>}/(?ai; , &)]ftaiOL d' anb6xHkav 7iht,ovg 
[.ilv rktQaxLcxiHovg, L%7itlg 6\ TtBvraxoOiOvg , CtQar)]y6v 
t7iL<jrrj6avtEg Ki]^L6icova. MeyaXoTtoXltat jUfv ovv ixsta 
tav Cv^fxdxcov t}iOTQarsv6avreg narBCrQatonEdEvSav 7tBQ\ 90 
rdg miydg tov 'JlcpBLOv TCotcc^ov. ol ^e AaxsdaLfiovLOL 
tQigyiiiOvg ^lv %Bt,ovg TiaQa Qooxsav TCQogBldftovto, in- 
TCilg 61 kKatov accl 7CBVT)]xovra TcaQa Av/.vcpQOvog xal 
JlBL^oXdov tcov BKXtTtTcoKorcov Ix T7;s Iv QBQalg tvQav- 95 
vlSog CvCtrjndnBi^OL 8s dvva^LV d^LOfiaxov KatBCtQaro- 

TTsdBVCaV TCBQL MaVtLVBLCCV. fiETtt 8b tUVta B7tl TCoXlV 

'OQVtdg Ti}g 'AQysiag '/.atavt)']6avtBg, scp^aCav avt)]V h^- 
noXLOQzijOavreg 7Tq6 tijg tcov TtokB^icov TtaQovClag, ovGccv 
Cviilicciov rcov MByalonolLxav. inslBl^ovtoov 61 ttiiv 100 
'AQyslcoVy 6vvdil>avrBg ^dxr]V ivU)]6av y.a\ nlsiovg tav 
6Lay.o6icov dniKtSLvav. tav 61 &)]§aicov tTtLcpavBVTcov, 
ilg tdg olr.BLag noXsig sndvohov BnoL)']6avto, AaxsdaL^o- 
VLOL 6' slg trjv 'AQxa6iav en^a^.ovtsg , v.a\ tloIlv 'EXl6- 
Covvta ycatd y.Qdtog klovtsg aca 6LaQnd6avtBg, l7tavr]k- 
%ov sig T)]v IlndQTr]v. ^Btd 6b ttva y^Qovov ol Qr^^aloL 10 
HBxcc tav 6v^^dx,cov Bviii)]6ccv tovg Ttols^iovg 7tBQ\ TkX- 
<pov6av, xa\ Cvxvovg dvBXovrsg Bt,c6yQ)]6av 'Avd^av6Q0V 
XB TOf iqyoviiBvov ocat tcov dlXcov nXsiovg td5v k^)]iiovra. 
ft£T' o^Atj^ov 6b xQc>vov cclXaLg 6v6\ ^dxciig BnQ0tBQr^6av 
aca tav svavticov ovk oUyovg nari^alov. to 6b tsKsv- 15 
Tcaov Tcov AccKsSaL^oviov d^LoXoycp {idxr] VLXt]6avTC0Vy 
cct 6vvd^Big d}icpotkQC3v slg tdg oliisiag TtoXsLg Bnavi~]X- 
&0V. snsLta tcov ylaxBdai^wvicov noLr^oa^Bvav dvoxdg 
scQog tovg MsyaXonoXixag i:7tavr]7.%ov slg t)]V BoLCOtiav 
ot &)]^aloL. (!>d?.aLXog 6b nsQL t)]V BoLcotiav 6LatQi^cov 20 
XaLQOovBLav bIXb, %a\ tcov &)i(^,aicov k7ci^Oi]9)]6dvtcov kH- 
ns6Bv BX t)]g TCoXBcog. tnkL^f' ot ^lv Bolcoto\ tioX?.^ 6v- 
vd^iBL 6tQatBi!6avtBg £ig tt]V ^coxi6a ti]V nXBi6tr]V av- 
rt]g BnoQ^riCav iia\ tdg xatd tr]V xc^Qav xt)]6sig k6)]C0' 25 
Cav kVLtt 6b xa\ rdov (iLXQdov noXtO^idtcov kXovtsg xat 
XcccpvQcov 7cX)i%og ddQoiCavtkg, k7Cccvt']Xdov eig tt)v BoLCi- 
tiav. 

88. jrtvraxoc/ovg] sexceniis Cospna 

112. H. in^otiqrioav Wesselingiiis , inQOhttQ^aav Ba3. , cae- 
lcii x^<iiiiiit]Ga.v 20. Hixl Xacpvqi,iv] la(pvqiav L 1018 LIB. XVI. CAP. 40. 41. 

40 'Ejt' aQxovtog d' 'A&rjvipi, 0EtTakov 'Pa^aiot xars- 

SO 6Tri6av VTidtovg Mccqxov ^d^cov nal Titov Kolvtlov. 
inl ds tovtojv &r^^aloi xd^ivovtss t(5 tcqos 0coxslg tco- 
l£(ic) xal xQTj^dtav dnoQov^svoLf TtQSCihig e^STCsnipav 
jCQog tov tav IIsQGav ^aGiXsa, naQay.aXovvtsg slgsvTto- 
Q^6ai, tfi TColsi %Qi]^ata. 6 6' '^Qta^sQ^ijg TtQO^vnag 
S5 vnaKOvOag sdcoxsv avtolg doQsdv aQyvQiOV tdlavta 
tQiaKoGia. tolg ds BoicotoZg %a\ tolg ^cansvGiv dxQo- 
/3oAi(J,uot ^sv y,ai %coQag natadQopial GvvsOtrjCav, jtQd^Sig 
6s Tiatd tovtov tov Iviavtov d^iat [ivrjf.irjg ov Gvvsts- 
Is69rj6av. icard 61 trjv 'A6iav 6 ^a6iXsvg t&v IIsq^cov 

40 sv ft£V rois STidvto XQovoig 6tQatsv6ag sn' AXyvitrov 
TtoXKolg 7i}.ri%s6i 6tQatiGit<ov aTtstvxs, aatd 6s tovg vjto- 
XEi^isvovg KaiQovg ndKiv s7toU^r]6s tolg Alyvittioic, nal 
jtQd^Sig d^LO?^6yovg natSQyadd^svog 6id r^g I6iag svsq- 

45 ysiag trjv AlyvJttov dvsiit^6ato zal Qoivixrjv nal Kv- 
siQov. iva 6s 6a(pri tr]v TtSQc tovtcov i6roQiav noiT]6c3- 
^sv, tdg altiag tov TtoU^ov jCQOsxQ^rj^o^sd^a ^iXQOv 
dvaXa^ovtsg rotig oixsiovg iQovovg. tav yaQ Alyvitticov 
djto UsQGcov dno6rdvrcov v.ard tovg dvoszsQa ^govovg, 

50 ^AQta^SQ^rjg 6 sJtixXrj&slg 'Sl%og avrog [tsv ovk av q)iXo- 
noXs^og scp' rJGvxiag s^svsv, dTto^tskXcowds 6vvd^sig nal 
GtQatrjyovg TtolXdKig dnstvyiavs 6id tt)v xaxiav xal 
dnsiQiav tav rjys^ovcov. 6i6 %a\ jiata(pQOV7]9s)g vno 

65 tav Alyvjtticov rivayy.dt^sto KaQtSQstv 6id ts tr]v d^yiav 
xal to T^s i^vxr^g siQrjViKOV. xatd 6s tovg vnoKSifis- 
vovg xaiQovg tc5v ^oivixcav xal tojv sv KvstQco ^a6i-ll^ 
Xscov ^inr]6a^svcov tovg Alyvntiovg, Kal 6id rrjv xara- 
(pQovriGiv hnt trjv dn66ta6iv oQurjGdvtcov, nczQolvv^slg 

60 sxQiVS noJiSHSiv tovg drpsOrrjK^rag. to fisv ovv GtQatr]- 
yovg sxns^nsiv dns6oKi(ia6s , 6i' savtov 6s tovg vnlg 
trjg ^a6ilsiag dycovag noirj6a6^ai 6isyva. 6i6nsQ onXav 
Ttal (iEXcov nal 6irov nal 6vvd[i£cov ^sydXag naQaGxsvdg 
icotij^d^svog 'r]QQ0i6s nst,(5v ^sv tQidcxovra (ivQid^ag., 

65 innscov 6s tQslg, tQtiqQSig 6^. tQiaKo6iag, cpoQrr^yovg 6s 
xal tdg dXKag tdg tr]v dyoQav Koixi^ovdug nsvtaxoGiag. 

41 "HQt,aro 6s nQog ^oivixag noksi.iSiV 6i(} totavrag ti- 
70 vdg aixiag. aard tr^v 0oiviKr]v (6rl noXig d^ioXoyog 28. @£TTdi.ov] &iG6alov Has., caeteri SsaadXov 29. Kotv- 

Tiov] Koivzov F 84. 8' ¥ 'jQTOi^sQlTjq] aQza^SQ- 

crjS F S5. dcoQsdv FLT Bas., Cospus, asteriic.o notavit Ste- 

phanus: agnoscit Gcsnistus, qni idwQyjaazo 37. KaTudQOnal] 

ixdQOfial Q 39. 49. o om. Bas. 

113. (iO. t6 fiBv ovv] TOi)s fi£v ovv FLTY Cas. (56. 

Tr^v] v.ard xriv Bas. OB. •^'^^«ro 6f] Tq^qto iih r.al LY LIB. XVI. CAP. 41. 42. HiVJ 

» 

6vo(ict TQiJtohc, oIkuuv tyovCa zij (pvCu xt)v itQosrjyo- 
Qiav. xQtlg yuQ ilOtv tv avvi] ^o^.et^ ozadiaiov an 
cckl^lcov sx.ov6ai 6ux(jT)]ua ' iTtLxaktizat de rovtav rj /ilv 
'Agadtcov, ij bs Htdaincov, /J da TvQioyv. d^icoyia 6' i';^£t 
fieyiOtov avrr] tcov aatd ry)v 0oiviK7]v noA.scov , Iv y 76 
6vv£^aiV£ Tovg Qolvixag GvvidQLov ix^tv %a\ ^ovlevs- 
6^ai mQi xcbv yayiCTcov. rcov dh GavQancov aal OxQaxij- 
ydjv iv x]~] Hibcovicov btaxQu^ovxcov , xal y.axd xdg xcov 
TCQayfidxcov k:tixc(ydg viiQiGxi/Ccos xal vjtiQrjcpdvcog TCQog- 
cpsQo^svcov Toig Z!i6ioviots, ot y,ay,ovaivoi xi]v tzr]Qeiuv 80 
XaisTtcos cpeQOvxes eyvcoaav dzoGvijvca xcov TliQGcbv. Tcei- 
Gavxeg 6e xal xovg dlkovg ^oivtKus xrjs avxovo[iias dv- 
T£;{£09"at, 6ie7tQe6ihvGavxo nQos xbv AlyvTtviav {iacnliu 
NsTixuve^co, Ttokeyttov ovxa IIeQ(5cbv, y.al neiCuvxeg TtuQu- 85 
ka^elv avxovs eig xr]v Cviitxuyjav TtageCicevdt^ovxo xu 
Ttoos xov TtoXe^ov. X)]s 6e Zltdoivos evdai^ovic/. 6iu(pe- 
QOvGrjS, ^<xi xcov idtcoxcbv 6id xdg epfZOQiccg fieydXovs ne- 
Qi7ceKoir](ievc3v TtXovxovs xuxv xQtr/Qets vs rroAAca y.axe- 

6xeVU6&i]6UV 'Aul (Itad^GCpOQCOV 3rAj;i>0S ^^&Qoiod'!]' TtQOS 90 

de xovvots OTiku yul (ieh] y.ul olxos accl xdkXcc Ttdvxa xd 
nQog Ttoke^iov xQr)6i{icc 6vvx6(iC3s xaxeGKevd^d^i]. xuxuq- 
Xovves 6a xt~]s '^X^Q^'^'^ ^<^^ ^^^^ (ia6t?.ix6v %aQc'c6et6ov, iv 
c5 xds xuxcckv6ets ot xcbv TltQ^cbv (ia6tkets eiOJd^ei6uv 95 
Ttoiet^d^at, 6ev6Qoxopiy6(cvx£s ^tecpd^eiQav ejtetxu xov 
r]&QOi6(ik'ov VTto xcbv 6uxQU7tcbv elg x6v Ttoke^iov XGig / 

'iitTtotg ^^o^rof eve%Qr]6ccv , x6 6e relevtulov roug xds ' 
v^geig ijCixe?.c6ay.ivovg IUqous 6v?Mc(i6vxes exiucoQy- 
6avxo. xov 6e 7to?.i(iov tiqos xovs ^oivixus ravxr]VXi]v 100 
oiaxuQxr)v ku^ovxos, 6 (icc6L?.evs Ttv&o^ievos tu xexok^ir]- 
(livu rois d7to6xdvats, 7tu6i nev xots <j?oiVit,Lv r]7iei?,.ei^ 
(id?.i6xu 6i xolg I^tdcoviois- i<> 

'Ev 6e xt] Ea^vkcbvi 6vv)]&Q0ixd)s tds Tte^inds aut r-^ 
izTttxds 6vvdueis, ev^&vs dvccku^cbv Ttoofjyev eTtt xovg 
<Doivty.ccs' ev ooco 6' ovios xuxd xi]v oboiTtOQtuv i^id- 
6ti^e, Bi?.e6vs 6 x>]s 2^vQius 6ccxQdTCt}s y.cct Mcct,atos 6 
X)]g Kikiitiag uqxcov 6vve?.d^6vxes e7to/.i(iovv xovg ^oiic- 
iiixas- Tivvyg d' 6 xr]S 21i6avog {ia6t?.evg ^nroogtAa/Jtto 10 

70. ovoficc oiu. L tt} cpvast rr^v ■jtQogr^yoQiav ] r/yj/ ^voiv 

rij TZQogrjyoQia Q 7'6. ^tSiavicov] cidioiv F 18. 

■TtQayftdrcov LY Bas. , caeteri TTijosTuyixuTcov 82. ds xixl] 

df Bas. 81. NtKTttVipco L, v8Kr£vcx(^(o r\ cactcri NsKtavs- 

§ci]v: conf. ]i. 15. (il. 94. o2 Tcav fl.] tojv 77. oi Bas. (J. 

ovTog LQ lias. , cactcn ovTcog 7. Ik-Xtovg l' , Bthov^ T, 

Biktoi.^ L, liaaiktvs IJiis. , «iiii. C'ng[)us, caclcri cl linoii.ios 
y, 'L'ivvt,<i LTV (Jofjiuri, Tivrfi 1'', cactcri Mhtc>iQ • confuaiouia c.v- 
licio cet ctium Gciuhtua 1080 LIB. XVI. CAP. 42. 

araj)' Alyvitxlav ^tQaTidtag (ii6&oq)6QOvg "EXKrjvag ts- 
tQaxtgvLUovg, cov rjv 6TQatr]ydg Mevto^q 6 Podtog. figrcc 
ds TovTov y.al tav ^ohtiKcov OtQaTLCOtav tolg TrQoeiQTj- 
fiBvoig GaTQaxaig Ova^iakai' evUi^Os xai tovg noKs^dovg 

15 its^aXsv ht trjg OoiviKtig. ana ds tovtoig %QaTTO^tvoig 
aal xaTc; trjv Kvtcqov GvvsGt}] 7c6ks(iog, (jv^TZSTrkey^usvag 
?;|r£uv Tccg TiQcz^sig tc5 vTtonsi^tsvcp ytols^co. sv yaQ ty 
v^Gcp tavti] TtoXstg i^Gav d^i6loyoi fih> ivvsa, vno 8s 

20 tavtccg v7t}JQ%s tstayaiva fiiZQa Ttokicj^atcc ta TtQogxv- 
Qovvta talg ivvsa %6ks6LV. sKadTrj 6s tovtcov slxs (ia- 
ijiXsa, TTjg (isv Tcolscog ccQXOvta, tcp ds ^aaLlsl tcov IIsq- 
6(0V vnoxstayiisvov. ovtol TtccvTsg Gv^cpQOVijCavTsg jcat 
fiiH7]G(xyiSvov tovg ^oiviKag dTCsGtr^Gav , Kal TtaQaOxsva- 

25 cd[.isvoL ta. nQog tov noksiiov adTOXQaTOQag tdg idlag 
(iaGLksiag sTtoirjGav. lcp' oig naQo^vv^slg 6 'AQta^sQh,r]g 
eyQatps nQog ror 'JdQLsa tov trjg KaQiag dvvaGxr^v, ccqtc 
Hsv jcaQstXrjcpoTa tr]v dQ%iqv, cpilov 6' ovTa ■aaX Cv^^a- 

30 Jjov IIsqGcov sx 7tQoy6vciiv, dd^QOLGat dvva^tv 7Cst,L%r]V ts 
xal vavtLxrjv tr]v 8LazoXs^r]6ov6ttV tolg sv KvzQcp /3a- 
GtksvGtv. 6 ds o^scag jtaQaGKSvaGd^svog tQLr^QStg filv tst- 
TCCQdxovta, GxQaxicotag ds ^LG^ocpoQOvg oxxaKigiLkiovgy 
s^STtEnxl^sr' slg tr]V KvTtQov S7tLGTr]6ag 6xQati]yovg <I>ca- 

35 zicova tov 'Ad^r^valov ical Evay^Qav toi; iv roig iTtdvco 
%o6voig ^s(}a6iksvK6ta :iatd tr]V v^Gov. ovxot fisv ovv 
v.atanXsv6avtsg slg tr]V Kvttqov svbvg tTcl ti]v fisyi6Tr]V 
Tcov 7c6lscov ZiaXaniva trjv dvva^nv rjyayov. (iakonsvot 

40 ds XKQaxa xal tr]V 7taQSu(ioh]v oxvQcoGavtsg iTCohoQxovv 
tovg 2JakafiLviovg xatd yr]v d^ia ical ■natd ^dXaTTav. 
f^g ds vr]6ov jcaGrjg iv siQiqvi] tcoXvv %q6vov ysvoyisvr^g 
yMi tijg ^fopag sv8aLnovov6r]g, ot GTQaTicotat HQaTovv- 
Tsg tav VTCai^QCov TCoXXdg cocpsXsiag rj&QOiGav. trjg 8\ 

45 TGurajv sv7C0Qiag 8La^o}]%si6r]g tcoXXoI tcov sk T^g tcs- 
Qaiag UvQiag ts xal KiXLyJag 6vvsqqsov i&slovtl 6TQa- 
Ticarat TCQog trjv iX^tida tov xsQdovg. tsXog 8s StnXa- 
6ta69si6r]g ^fjg ^st' Evay^gov y.al ^coy.icovog Svvdiiscog, 
ot Pa6iXsig ot xara t}']V Kvtcqov slg dycoviav y.al pcsyi- 

50 Gtovg cp6(iovg svs7CL7Ctov. aal td fisv noctu t^v Kvtcqov 
iv Tovtotg i]V. 

114. 12. Mh'T(oo FLTY CttsiMis , caeted rhvr,ii 19. 

vTtTjQxs ] vn^Qxov TY Bas. 27. toi- oin. F. 'Idgt^u] 

rcKQttn QTY iias. , 'jQoiia FLQ GO. trjv om. B.is. 

,?$2. (ilv oni. B.is. TiTTnQccKOVTa] TsaaoiQaKovTa vulgo, fi 

BiiF. 35. inavco] avco F 3<). y.ara o«i». L 

•}0. &iilaTTav] 4\dlapaav T 46. td^sXovtl] i&^JitjVTBJs 9> 

pi smier ( ponll F LIB. XVI. CAP. 43. 44. 1081 

MBta bs zavTCi 6 (ilv rav TTcQdav ^aGiXhvg ex trjq 43 
Ba^ivXavoq trjv dv(xt,svt.LV noiijSa^Bvog ^zzd tijg dvvd- 
ftfcjg TiQoijyBV Inl tr]v ^oivixrjv 6 6s tfjg ZiScovog 8v- 55 
vd<5tr]g l^evvrjg TCvvT^avoiitvog to filys&og trjg tdJv TIeq- 
115 6av dvvdixEcog, xal voiiioag tovg dcpsOxry/Mzag ova dt,io- 
^idxovg iivai, tr)v 6coz)]Qiav idia 7iOQit,£LV skqlvs. diOTieQ 
tcov savvov &£Qa7t6vvcov tov TCiGxoraTOv QsTTuXicova Kd- 
&QCi tav Uidcivicjv s^sjiei.ixl^£ TiQog tov 'j^QTa^EQ^ijv., inay- 60 
ysU.o^svog avico tiqv ^sv ^Jidcova TtaQadcoGstv , tirjv 6' 
jdXyvTiTOV GvvsxTioks^TqosLV^ ^isydla 6' avTco 6vv£Qyj]<5siV 
s^TtsiQov uvxa Tcov zaTa rtjv A^iyvTiTOV totccov nal tdg 
aatd tov Nsilov dTCo^dceig axpt/Swg sldoTa. 6 ds /3a- 
Cil£vg dxovOag tov GstTaUcovog xd xaTa fi£Qog, rjGd^r] 65 
^iacpSQOvTcog, jial tc5v ^sv jccad ti]v dTCoGTaOiv syxXr]^id- 
tcov dnoKvOsiv scpi] tov Tsvvrjv, TCQa^avtog 6' avtov tk 
KaQa^oloyr][i£va pisydXag dcoQsdg bcoOstv STtr]yysilaTO. 
siTCovTog ds tov &£TtaKiavog c^g y.al detidv ka^elv 6 70 
Tsvvr^g Tj^^iaOEV, iTtl tovtoig 6 ^iev ^aOilsvg oQyiO^elg 
€og ov 7ti0t£v6^£vog TtaQsdcjKS tov ©STTalicova rolg 
v7tr]Q£Taig ^cat noogsTahv dcpsksiv trjv zsrpaXrjv. insi 
b\ aTcayo^svog 6 QstTaXiav inl tqv tL^coQiav toGovtov 
iln£v oti 2lv ^sv, co ^aOiKsv, nQCi^eig o •&fA£ig, 6 ^svtol 75 
Tsvvr]g dvvd^svog dnavTa xaTanQaiai dtd t6 ^y dovvai 
6e trjv niCTiv ovbev ^^ CvvreXsGSL tcov snr^yysl^isvav, 
jtdhv dxovGag tovtcov ^£T£v6r]6£, aal ^£Tazal£6diL£vog 
tovg vnr]Q£Tttg dcpslvat nQogsTa^s, v.al Tr]v dehdv sdcjns so 
ta QsTTttHavL * sOTi d' ij niOTtg avTrj (is^aiOTdtr] naQa 
tolg nsQOaig. ovrog filv ovv naQsX^cov sig ZliSava td 
nsnQaynsva tcp Tsvvr] XdQ^Qo. tav 2Jidaviav dnt]yy£il£v. 

'0 Ss ^aGilsvg , sv fisydla tid^sn^vog to XQatrjCai '* 
trjg AlyvnTov 8id tb nQotcQov IXaTTaiiay nQSG^ivTag °"^ 
dn£6T£ik£ nQog tdg ix£yi6tag tav v.aTa Tr]V 'Elldda no- 
Isav, di,iav 6v6TQaT£v6aL tolg UsQ^aig In Alyvntiovg. 
'A9r]valoi (ilv ovv nal Aaxs8aLfi6viOL tiqv cpiXiav £(pa6av 
Tijv nQog IlsQGag tr]Qslv, 6vn(iaxiav dh dno^ziXXsiv dv- qq 
tclnov. &r]^ai0i 8s 6TQaTr]y6v sXo^svol AaxQaTr^v i^a- 
7CB6T£ilav fttra %iXiav onkiTcov. ^AQy^lot 6b tQig%LUovg 52. rixiv om. Bas. 55?. Thvrjq TX, caeteri MtvzmQ 

115. 57. noQi^dv'] reqniro TiOQit,i-o9cci 51'. i'£,initxipi^ 

iy.Trifiipat X GO. InayyeXoftivos Bas. 61. tiinoli- 

Hriotiv Bas. f»2. innziQov] ifiniiQQTCCTOv L, ifmiiQOTSQov F 

63. Karcc xrjv ] yiccT ' V 67. Tivvr,v T , r.aeteri Miv- 

TOQct 70. Tivvris ] Ttvvrjs MivTcoQ X , caeteri ]\IivTcoQ, 

|it oinnes liliri 76. 83. 73, aTtayofiivos d OiTva^.icov] ina- 

y6fj,ivos QsTzalos F 90. dvTilnov] dvztlnav Bat. 1082 LIB. XVI. CAP. «45. 

6tQati(atcig E^ejiepiil^av , 6TQatYiyhv b& avtoi filv ovx a- 

95 Aovro, rov dh ^aaiXecog xat' ovoiia Nixodtgatov OtQa- 
ztjyov alti]6a^ivov 6vvB%(6Qr}6av. ijv yaQ 6 dv)]Q ovtog 
dya&og xal TCQd^ai xat ^ov^8v6a6&aL , pa^iy^ivrjv e%av 
trj (pQ0vri6u [.laviav. tj/ yaQ tov 6d^atog Qa^]] 8iaq)S- 
Qcov k^i^ELto tov 'HQaxksa zatd tdg (Jrparetag, ^al Xeov- 
100 r>}i/ EcpoQBL xal QOTiaXov h' raig ^diaLg. ofioiag di tov^ 
roig ot T^v 7iaQa%aXattiav rrjg 'A6iag olKovvtig"Ekh]VEg 
d7ie6t£ikav 6tQatic6tag t^axigxiXiovg , cogtE rovg Ttdvtag 
"Ekkrivag yEvid^ai 6v[xiic'cxovg (ivQiovg. jiqo ds tijg rov- 
xcov 7taQ0v6iag 6 [ilv ^a^Lksvg diEkrjlv&cog rrjV UvQiavHG 
5 xal TtaQayEvo^iEvog Eig ri]v 0OLVixr]v E6tQat07tB8Ev6Ev ov 
[laxQav rfjg ZJidcovog. ot 61 2Ji8(6viOif xsxQOVixotog rov 
^a^ilBcog 7tEQi xdg 7taQa6}CEvdg , 6itov rs aai otiXcov nal 
^eXcov 7tokkrjv ETtiiiEkBiav B7tOiy6avto. S^ioicog ovv rr]v 

10 Tiokiv rdcpQOig rQiJtkalg [lEydkaig aal rEixcov vil^)]lcbv 
icara6iCBvalg 7t£QiBikr]cpEi6av. elxov 8e xal 6rQatLcotcov 
txavov TtXrjd^og TtohtLXCOv ev yvyva^ioLg xal 7t6voLg Bvr]- 
Q'Xr]x6g xal ratg rdov 6co[idroov EVB^iaLg xal Qco[iaLg 8ia- 
(pEQOV. 7tXovtcp rs xal ralg «AAatg XOQr]yiaig 7] 7t6hg 

15 TtoXv 7tQ0£ixB rcov xatd rr]v 0OLvixr]v tcoIbcov. ro 81 
[iByL6rov , rQir]QBig xal 7tBvtr]QBLg elxe TtXBiovg tdov Bxa- 

45 Tox'. o 8s. TBVvrjg xoiVC06diiBvog tr]V 7tQo8o6iav Mbv- 

20 toQL TG) 6tQatr]ycp njov Et, Alyvxtov [iL6%ocp6QCOv, rovtov 
(iBV dTtkkiTCE tr]Qovvta [iBQog rrjg 7i6lBcog xal 6vvBQyovvra 
rolg 7tEQL rr]v 7tQo8o6iav Eyx^^iQov^svoLg , avtog 8e [lEtd 
6tQatLG)tcov 7CBvtaxo6icov 7tQor]y£v Ix .trjg ^tohcog, 7tQog- 
7totov[iBvog ETtl xoivtjv tcov fpoivixcov 6VV080V djtavtdv ' 

25 TjyE 8e [lb%^ iavtov tovg BTticpavE^rdtovg tdov 7toXitcov 
axatov cog 6v[i^ovXovg. STtEi 8s 7th]6iov r^^av Toi5 /3«- 
OtAeog, 6vvaQ7td6ag rovg Bxarov 7caQi8coxs rco 'AQta- 
^BQ^r]. 6 8e fia6ihvg djto8Bt,dnEvog avtov cog cpi?MV, 

30 tovg (lEv Bxatov cog altiovg ovtag rr~]g d7to6td6Bcog xa- 
rr]x6vti6s, 7tBvtaxo6icov 8e rcov TtQcorcov Hi^covicov (is^^ 
txEtr^Qi^v dTiavrr]6dvtcov dvBxalB6ato rov TEVvrjVy xal 94. tllovTo] BiXciVTO FL Bas. 

116. 5. iczQaTonsSsvasv ov ] iaTQaroTtiSsvas F 1. 

Tiagaa/.svas] naTaaHfvdg ¥LQ iias. 13. acofiaTcov Rhodo- 

luannu^, avfifiuxcov FL, (idxoiv Bas., corpore et virihm Cosimti, ••ae- 
teri fiax(ov 11. 7iXovT(p rt-] nialim Ttlovzcp St 18. Ttv- 

vt]s LTY Bas., Cos^ms, Tivrjg F, Tivvrjg Msvtcoq a, r.aetf^ri Bliv- 
TcoQ 19. MivTOQi fL Kii!;. , Cospns, oai. X, «•.ai;ttui Tivvtj 

22. TiivTanoaicov] sexcf^ntis Cos[)Us 23. TtQoijytv 

iK T^-2 Ti6?.scog] iK rjys 7i6?.S(os TtQOTjysv F Dns, . 24. t)'i oui. 

F 2(i. tTiii] intidt} F o2. Tivrjv F seuiiicr LIB. XVI. CAP. 45. 1083 

E7Cr]QC3TrjCsv bI dvvaLTO tr/v 7t6?.LV avtcp nccQddovvai. 
6g}6dQa yccQ sCJtBvdE ^7) dt' o^okoylag ttjv ZliSava naQa- 
ka^siVf o%ag aTiaQaLTijroig GviicpoQalg TtSQi^akcav roifg 35 
2iLdcovLOvg tij tovtcov tL^coQUi nataTtli^^rjtaL tag aXKag 
noksLg. tov ds Tivvov bLa^b^aLCjGaiiivov TtaQadcoOSLV 
zr]v nohv, 6 ^aGLlsvgy cpvXdttcov ti]v oQyr/V aTtaQaitrj- 
tov , anavtag tovg ntvtay.oGiovg iyovtag tdg LXct}]QLag 
icatr]x6vtL6ev. eL&' 6 ^sv Ttvvrjg 7tQogs?^&cov tolg s^ 40 
Alyvntov ^iLO&ocpoQOLg stislGsv avtovg svtog tav tsLiav 
slgayaysLV avtov ts ■acii tov ^aGiXsa. 7; iisv ovv llLdav 
dLtt tOLavt}]g nQodoCiag vnoysigLog sysvsto tolg UsQGaLg. 
6 6s ^aGLlsvg vzoka^cov tov Tsvvr]v y.i]xsti xqi]6luov 45 
vnaQxsiv, dvsiksv. ot ds ZtdcovLOL nQo ^lv r^g naQOV- 
Giag tov ^aGLlscog svsnQrjGav dndGag tdg vavg, oncog 
^r]dslg dvvr]tai, tcov natd tr]v n6hv sxnksvGag idiav 
6cotr]Qiav noQii,sG%aL ' snsLdr] ds tr]v noKLV scoqcov aal 
ttt tsiyr] y.tttSL?.r]iifisva aal nolXaig ^VQLaGi GtQatLcotcov 50 
117 nsQisxofiBva , 6vy/,lsiGavtsg savtovg xal xd tsxva xal 
yvvttixag lig tdg oiy.iag svsnQr]Gav. cpaGl de tovg vno 
tov nvQog tots dLcccp&aQsvtag Gvv toig olxstLicoLg 6c6- 
(xaGL ysyovsvai n?.siovg tcov xstQaxLg^vQicov. xovtov ds 55 
xov nddovg nsQl xovg Z^Ldcoviovg ysvo^svov, xal xfjg no- 
l.scog o?.r]g nstd tav svoLKOvvtcov vno tov nvQog dcpavL- 
6^siGr]g, xrjv nvQxaCdv 6 (iaGLlsvg dnsdoto noXXcov ta- 
Kdvtcov. dcd ydQ tr]v svdaifioviav xcov svcoxr]x6tcov sv- 
QsQr] no?,vg aQyvQog xs nal xQ^^^og vno xov nvQog as- 60 
Xcovsviisvog. xd ^sv ovv naxd ULdava Gv^^dvxa dfgTu- 
X^^ata xoLavtr]v sGxs xr]v xaxaGtQocprjV. at 6' d?.Xai, 
noksLg "xaxankaysiGaL nQogsxcoQ/^Gav xoig IlsQGaLg. ^Qayv 
ds nQo xovtcov xcov yQOvav AQtsaL6ia fisv rj KaQiag 
dvva6tsvov6a [istr]k?.ak,sv UQ^a6a str] dvo, xr]V ds dvva- 65 
6tBittv 'IdQLSvg 6 d6s?.cp6g dLsds^ato, xal ^p^av str] sntd. 
%atd 8s t^v 'Itakiav 'Pco^aioc nQog nsv IlQaLVSGtivovg 
dvoydg, nQog ds Z!a^vitag Gvvd^rf/.ag snoL^Guvto ' TaQ- 
y.vviovg 6s dv6Qag ^caxoGiovg Tcal E^r]XOVta drj^oGia 70 
s^avdtcoGav iv trj dyoQa. xatd dh xr]v Z,LXS?.iav As- 32. SJvatro] Svvorrot Q 41. zhxwv] ritxicov F Bas. 

48. tdiciv] iSici Wesscllngiiis 51. s. nal rd rtxva 

Kccl yvvainas] y.al yvvainag kuI ri/.va VL 

117. 52. o^x/ag] oiHsiag Kas. 59. ivctjnTj-^ozcov] tvoi- 

Kovvrcav FL 60. vno rou TiVQog xfX(ovevfihog \ xfj^eovjt;- 

fiivog 1)710 ToiJ TivQog R.is. ()4. dh om. Bas. fi8. 

riQaiveGvivovg] TlQiVfcjtivovg FT IJas. Safivirag] aavvi- 

rag F gj). TaQKVviovg LT , Tapr^v/ovs ^ Bji&., lacteri 

TaQHOVviovs 10S4 LIB. XVI. CAP. 45.46. 

TCxlvfig Hal KaXXmnoq ot UvgaxoCLOt Svvu^iv lyovxBc; 
szohoQxrjCav 'PtjyLOv (pQovQovasvov vjto zliovvGiov xov 
tVQCivvov rov vEaxsQov, xai rrjv ^lv q^QovQav £^£(iakoVf 

75 Tolg ds 'P)]yivoig ri]v avxovo^iiav azoxaxiGxypav. 

46 ^Eti aQxovxog d' 'JdrjvijOLV ylTtokkodtOQOV 'Pcj^aloL 

icax86X7]6av VTidrovg Mccqxov OvaksQLOv xaX rdiov Z^ovX' 
TcixLOv. e.nL de rovxav %axa ri]v KvjtQov 2JaXauLvicov 

80 no?uoQXOv^ivav v%' EvayoQOV aal ^coxicovog, at ^ev 
allaL noXug aTtaCai rolg IlBQGaLg vjt8xdyr]6av , rijg 6b 
Zaka^lvog ^a^Lkevcov TIvvxayoQag (lovog vni^uv& %i]v 
nolLOQxiav. 6 6' EvayoQag TtaxQcpav aQyjjv ri]v UaXa- 
^avicov dvEXxaxo, jcat did rov fiaGLliag rav UsqOcov rijv 

85 o(d&o8ov sig ri]v (SaCLkeiav STtoLELXO. ^LExd dh rccvxa dLa- 
filrjQ^evxog avxov TtQog 'jQxat,bQ^i]v , xal xov ^aGLXkcog 
^or]%ovvxog xc3 IIvvxayoQcc, 6 ^lv EvayoQag ditoyvovg 
rijv xdd^odov, xal tceqI rcov EyxXrj^ccxcov dnoXoyr]6diiEVog, 

90 a?J.i]g yye^oviag '^^icoQ^i] oiaxd rr]V 'Aoiav (iEit,ovog. aa- 
ncog dh rd xaxd ri]v clQxi]V dLOiXTJCag 'ecpvya ndlLV elg 
KvnQov, xal 6vX?,r]cp%E\g ri^coQiag i]^LCo9^r]. 6 de TLvv- 
xayoQag exovoicog vnoxayElg roig IIeQ6aLg t6 Xomov 
ddEcog E(icc(5iXevs ri]g Z!a?.a^LVog. 6 6e rav IleQGc^v 

95 ^aGLXevg ^exd ri]V dXaGLV rijg Ucdcovog, naQayEVo^s- 
vav avxcp rciov Ov^accyav ex re "Joyovg xa\ €nf]^av KaX 
rcZv xaxd ri]v 'Aoiav E?.Xr]vi8av noXsav, dd^QoiOag nd- 
Cav ri]v dvva^Lv nQoi]yev enl rr]v Jiyvnrov. xaxavx)]- 
6ag d' enX ri]v (ieydX)]v ?U(xvr]v, xad'' i]v eGxl rd xa^oi;'-llS 
100 ^eva ^aQUxfQa, (leQog ri]g dvvdfiEag dne^aXs dLU rijv 
ccneLQiav rav ronav. nEQL 8e rrjg xaxd xr]v Xi(ivr]v cpv- 
6Eag xal toiJ nsQL avxr]V naQad6iE.ov 6vanxcoy.axog nQo- 
ELQr]x6xEg EV rij nQcoxr] (ii^Xcp ro di?.oyELV nsQL rcov av- 
rcov naQr]6o(iev- 6Le?.^cov 61 rd (idQaO^Qa [lexd rijg 6v- 
5 vd^ieag 6 fta6LXevg yxev elg to II)]Xov6lov. avtr] 6' eGxt 
[nQCOxr]'] noXLg enl roi) nQCoxov 6x6(iccxog_ xad'' ov xonov 
6 NEiXog noLelxai xrjv ex^oXr]v. ot [iev ovv IIeQ6aL xaxe- 
6rQccxonedev6ccv dno xErraQaxovxa 6xa6iav rov TIr]Xov~ 

10 6lov, ofc 6' "E?.X)]V£g nQog ccvxcp xco noXi6(iaxL. ot 6' 
AlyvnxLOi, 6e6ax6iGiV avxolg ttov IIeq^cov noXvv xQovov 

12. inoXiogy.rjcav] fra.estat i^eTcolioQKrjGciv 81. fi^ om. Bas. 

rivvzayoQCis] lihri constanter UQcozccyoQag : vide annnta- 
tioaem ad hunc locum et ad p. 6. 49. 83. Tr]v ] zcSv LQTXY 

ZakufiLvicov LQTXY, Hala^lvav Bas., caetcri Jlakafilvoi 

97. TTjv om. Eas. 
118. 5. ^aadsvs om. FL Bas. 5' Bas. 6. 

iiQcovr] om. Bas. , Cospui^. asteFisco notat Stephanua 8. ttz- 

raQuy.ovTtt] /iBas. , ed. Stephani LIB. XVI. CAP. 4C. 47. 1085 

dg tijv attQa6xsvy]Vy ndvTu yXv ta ^tonata tou iVfiAov 
Xttlag xaTfCxtvaxorsg vniiQXov, fidlL(5ta dh to JtQos ta Ilr]- 
Kovola dicc to TtQmov elvai, tovto xal y.dh0ta zsi^svov 
iVicaiQas. BcpQOVQOVv di to %aQLOV CtQatLatac jiBvta- 15 
icigyjhoi CtQatrjyovvtog ^iXccpQOVog tov GtQatrjyov. ol 
oi 0)]^aLOL CTttvSovTsg aQLCtOL (pav7]vaL tav 6v6tQatsvO' 
fiivav EkXyjvav, jtQazoL nal ^ovol dta 6tsv^g tivog aal 
^a^eiag dccoQvyog sr6X}irj6av dLa^ijvaL 7taQa§6kag. dLa- 20 
^dvxav cj' avtav ot cpQOVQOvvtsg to Ilr^XovGLOV sxxv&sv- 
tsg S7C tiig noksag Gvvrjxl^av iLd%7]V nQ6g tovg Qr^^aiovg ' 
^syd?.ov d' dyavog ysvo^svov dLU tdg naQ' d^<potSQOLg 
cpikotL^iiag^ tors (isv sv tq HLvdvva dir]^SQSv6avtsg vno «/- 
tijg vvxtog dLsXvd^7]6av. tfj 6' votsQaia tov ^aGLlsag ^^ 
sig tQia iiSQT] rr]v 'EXlr]VLKr]v dvva^LV ^SQiGavtog sxaGtrj 
^SQ\g slxs 6tQatr,y6v "Ekkr^va %al tovra TtaQaaa&sCra^s- 
vov rjys^ova dv8Qa nsQ6r]V TtQOXsxQifiSvov sn dQsrjj 
T£ y.aL svvoia. ti]v ^sv ovv 7tQatr]v td^LV snsL%ov ot 30 
BoLatoi, 6rQarr]y6v ^sv s^ovrsg AaxQdrr]V rov &r]^aLOV, 
iiys^ova ds IIsQ6r]V 'Pa6d%r]V ' ovrog ds dnoyovog ^sv r]V 
svog rav sitrd IlsQCav rav rovg fidyovg v.araKvodvraVy 
OarQam^g 61 'laviag xal Avdiag' ^vvsiitsro 6' avta 35 
TiolXr] fisv ijtTtog, ovjc okiyr] bs Tts^ncrj 6tQarLd Tojr ^aQ- 
^aQav. dsvvsQa 6' r]v fiSQlg rj tojv 'jQysiav, Nixo6tQd- 
tov 6tq arriyoijvr og xal [isr' avrov IIsqGov 6vvdQxovrog 
'/4QL6ra^dvov ' ovrog d' r]v sigayysksvg tov ^aOLksag xai 
7iL6r6ratQg tav (pikav fiscd Bayaav ' 7tQogaQi6%r]6av d ' 40 
aijra OrQarLciraL fxsv sniksxroL nsvraxLgxihoL, rQL^QSLg 
6e oydoijxovta. T^g ds rQitr]g fiSQidog s6rQatr]ysL Msv- 
taQ 6 ti]V Zlidava naQadovg, sxav tovg nQovnaQxovrag 
avta fiL6&0(p6QOvg' 6vvs6rQatBvsto 6' avra Bayaag, 
a fidki6ta ^a6iksvg svsni6xsvs, ToAjury xaL naQavofiia 45 
diacpsQav sixs 6' ovtog tovg tov ^aOiksag "Ekkrjvag xai 
tcov ^aQ^dQav txavov nk^d^og xal vavg ovx okiyag. avrog 
6s rrjv koLnr]v dvvafiLV sxav scprjdQsvs tolg okoig nQa- 
y[ia6L. toLavtr]g ds SLaLQs6sag ysvoasvr]g naQa toig IIsq- 50 
CaLg, 6 (Tsv tcov Alyvntiav ^a6Lksvg Nsxtavs^ag ovtb 
t6 nkr]^og tc5i/ noksfiiav ovtB ti]v 6kr]v didta^LV tov 
IIsQ6av xatsnkdyr], xainsQ nokv kBinofisvog tov nkr]- 
^ofg. sixs ydQ "Ekkr]vag (isv (iL6&0(p6Qovg digfivQiovg, 
Ai^vag ds naQankr]6iovg tovtOLg , Aiyvntiovg bs Tovg 55 

12. dro^aror] TtoXtefiaza QX 17. GvaTQttrivofiivoav] gtqu- 

rsvofiivcov FLT Bas. 30. svvoia] prvdentia Cosnms, quasi 

dyxivoia lej^isget, ut est p. 119. 69. 33. 'tvd^ addidit Reis- 

kiris: t. p. 348. 81. 3G. oxfjaTid om. X 48. ccurds] 

ovros Q 1086 LIB. XVI. CAP, 41. 48. 

HaylliovQ TtaQ^ avxoiq 6voiicit,ouivovg i^a-/LQ(iVQlovg^ 
TCQog ds TOVTOig iiXolav nota^iav TtQog tag y.ard zov 119 
NeI^ov \idiag Y,ca ovuTtkoxdg sviteTG)!' dziCixov ith'jd^og. 

60 coxvQOXo d' avxcp aal ri TCQog xrjv 'AQa^iav vsvovOa 
TtXsvQa rov Jioxa;j.ov, :z8Jtv;:vco-^ivt] TtoUo^adv , 'dxc dh 
ru%i6^ia(5L xal rdcpQOig naGa dLetkrjfi^evrj. excov ds aal 

j^c rdg dkkag 7taQa6y,evdg Ttdcag TtQog rdv noXs^ov ixavdg 

l~V dLa rtjv Idiav d^ovXiav xaxv xolg okotg BnxaiCzV. cdxia 
6' eyevsxo rrjg ijxxrjg ^cdL6&' tj xov GxQaxr^yHV dnuQia 
nul x6 ytQOVBViKrj€^^ca rovg IliQ^ag vn' avxov xaxu xrjv 
TtQo ravxYig ysyEvrjfievrjv GxQaxeiav. hOxTjy.cog ydQ rovg 
roxB CxQaxrjyovg i.%L(pav&lg dvdQag xal dLacpsQovxag dQe- 

70 T?) T£ xal dyxLVoici GxQaxrjyLxrJ, /iLocpavxov rov 'A&r^valov 
ical Aju^Lov rov ZlTtaQrLaxrjv, dta rovxcav dnavxa aaxcoQ- 
&co6e' roTE 8' vjtoka^^dvcov Eavxov txavov eivaL 6xQa- 
rrjyov ovdevl xr]g '^ye^oviag ^exedidov, aal dLa rrjv dneL- 

75 QLav ovbev '^dvvaxo itQdxxELv rav ev rcp TtoXs^a x,Qrj6i- 
[lav. rd fiEv ovv noli6^ara cpQovQalg di,Lok6yoig dta- 
la^av TtaQEcpvhcxxev, avxog de xav AiyvTtxicov excov XQtg- 
fiVQLOvg, roov 8' Eklrivcov nevxamgxLXiovg, rcov ds Ai(3vcov 
rovg rj^iosLg, ralg evxaLQOtdxaLg rcov eig^oXcov ecpi^dQEVE. 

80 roiavxYig 8e naQ' dncpoxsQOLg ov6r]g xrjg dLaxd^sag, Nmo- 
CxQaxog (isv oxcov 'JQysiav CxQaxrjyog 'excjv ^ys[x6va.g Al- 
yvnxiovg, cav rj^av ourjQot naldeg naQd rolg IleQ6rag xal 
yvvalxeg , naQenksv^e ^etd tou 6x6kov 8td XLVog ^LcoQvyog 

85 £tS r6nov nexQvii^svov. ex^L^d6ag 81 rovg 6xQarLcoxag nal 
naQS^^oXrjV 6xvQCo6daevog v.axE6XQaxons8Ev6ev . ol 8e rov 
nX-r]6iov ronov naQacpvXdxxovxsg ^L^&ocpoQOL rav Alyv- 
nxLcov cag ijo^ovxo rrjv rcov nokEfiicov naQov6iav, sv&vg 
i^e^orjd^ovv ovxeg ovx sXdxxovg rcov inxa^iiLgxiUcov. excov 

90 d' avxcov riijv '^ys^oviav Klsiviag 6 Kcpog 6vvErat,E rrjv 
dvva^iv elg fidj^rjv. dvxLxax^svxcov 8e roov xaxansnlEV- 
mxcov eyevexo ocaQxeQd ^dx^, i^ad'' rjv ol (lexd rdov IIeq- 
6c)V "EkKrjveg dycovLdd^svoc ka^nQCDg r6v re 6xQaxr]y6v 
95 KXeLviav Ecp6vEv6av aal xav dkkcov 6XQaxLcox(ov xaxExo- 
ipccv nXELOvg rav nivxaxLgxLUcov. NsxxavEl^cog 8' 6 rcov 
Aiyvnricov ^a^LKsvg dxov6ag rrjv rcov iSicov dncolsLav 
xaxEnXdyi] f vo^i6ag xaX rr]V Komijv rcov IIeq6(ov 8vva- 
(iiv QCidicog 8La^i]6£6^ai rov noxa(i6v. vnoXa^cov 8s 
100 tovg noXe^iiovg ^exd nd6i]g rrjg 8vvd^EG)g In avx^v 

119. 61. TEixiaiiuGi] TsixiGfiocTi L, tsixbol Q 62. Tccg 

ttUcts] oi.llaq Bas. 65. (lulKid^' F Bas., caeteri (idUaTa 

68. rovs Tors] tovs t£ FX ■ 72. 5' F 90. 

9i. KXsivios — Ki.s[viov] Klsivias et KXsiviav restitui ex GemUto 
93. d)'(aviod.i»,svoi] inaycaviodnsvot L LIB. XVI. CAP. 48. 49. lOS^Jf 

ij^HV TtjV MsfiKpiV, tXQLVS TUVtlJS [IDchCiTa ClQOVOtj^a- 

O&ca' ovTog p^iv ovv ^sra Tijg tcsqI avtov GxQaTiaq 
tTtKvskxt^cov slg Miiicpiv tcc TtQog ttjv JcohoQxiav TtaQS- 

CXSVa^STO, 4g 

'O dh Ttjg 7CQC3Ti]g fiSQldog dq)t]yov(i£vog AaKQaTrjg 2 
6 @t]^aiog ini tijv tov TlrjkovGiov nohoQyiiav cijQ^7j6ev. 
cl7to6TQ8xl'ccg de Trjg dtcoQvyog rd Qsv}ia TtQog etSQcc ^sqtj, 
aal Tov dva^7]oav&svTa xuxov icaciag, iirjiavdg TtQogrjyays 

tfj TtoXsi. S7tl TColv 6s ^SQOg TtSGOVTCOV TCOV TSi%av ot 

ro UrjlovGiov q)QOVQOvvtsg o^scog dvtcpxod6^7]6av ttSQa tO 
xat TCVQyovg ^vXivovg d^tokoyovg dvs6tr]6av. Inl 8k 
TLvag r^fiSQag Ovvsxovg fLvo^svrjg Trjg TSLyoixay^iag, to ^sv 
l207tQcotov OL Katd To n)]Xov6LOv"EXh]vsg SQQCOfisvcog if}fiv- 
vavTO Tovg TCoXLOQXOVVTug' cog d' stcvQ^ovto rrjv tov 15 
^aGLlscog dvayc6Qi]6LV slg Ms^cpLV, aaTa^tlaysvtsg tceqI 
dLaXvGscog stcqsG^svovto. tov ds AaKQaTOvg dovrog av~ 
rolg dLa tcov oqxdov %i6TSLg otl naQadovtcov avrav to 
Ilr]lov6LOV d7Coy.O[iL6^r]6ovTai Tcdvtsg slg riqv 'EXkdda 
(isb'^ cov dv si.svsy%co6L, 7taQs8o6av t6 cpQOVQiov. [iSTd 20 
ds tavTa 6 (isv 'AQTah.sQ^ijg dits^tstXs Baycoav (istd 6tQa- 
Ticotcov ^agfjaQCOV TCaQaXrj^^ofisvov t6 nr]Xov6iov ot bs 
GtQatLcotaL TcaQLovtsg sig to ycoQtov tcov s^Lovtcov 'EXXt]- 
vcov dq)ijQovvto 7Co?.Xd tcov vtc' avTcov sxKOfiL^ofisvcov. 2o 
dyavccxtovvtcov ds tSv ddcKOv^svcov nai d^sovg Tovg stco- 
TtTccg T(ov oQKCov STti^ocjasvcov, 7taQ0^vv^s\g 6 AaKQdTVig 
tQ07t7]v STtOLrj6s T(ov ^aQ^^QCov, nai TLvag xaTa^aXcov 
S7tsxovQr]6s Tolg 7taQa67tov8ov^svoLg. tov ds Baycoov cpv- 
yovTog 7tQ6g tov ^a6iksa Tcal KarrjyoQovvTog tou AaxQd- 30 
Tovg, 6 'jQTa^SQ^rjg skqlvs diaaia ^tSTcovd^svai Tovg tcsqI 
Tov Baycoav, aal Ttov IJsq^cov Tovg altiovg tijg ciQTCcc- 
yfjg djcsxtsivs. to ^lsv ovv TI7]Xov6lov tovxov tov tqo- 
7C0V TtaQsdodt] TOtg n£Q6aig. 

MsvtcoQ 8s 6 Tov TQirov fisQOvg i^yovnsvog Bov^a- 35 
6tov xal 7toXkdg dXlag ^toksig ysLQco^d^svog V7tr]'/,6ovg 
B7toif]6s Tcp §a6LlsL 8l' svog 6TQaT7]yr]^aTog. 7ta6cov yd^ 
tcov Tcokscov cpQovQov^svcov V7c6 dvoLV sdvcov , 'EkKn- Tjjv nolioqKiav'] rrjv om. FLT Bas., asterisco nolavit Stcpha- 
I 12. T^s TSixoficexiag] rsixofiaxiag FL lias. 

19n 1/1 '..' 1 J..' 1,'T T" 1K 5 ■K.rl 8. 

nu8 

120. 14. T^fivvavTO ] Tq^vvovTo FLT 15. ftg Mf/iqiiv 

om. L 16. dialvetcog] dialvcmv Y 17. oq-acov] 

eig 
onXav^ L niatsis] nicTtv F 20. nciQ^Soaav FL lias., 

caeteri naQiSoa-uav 28. naTa^alcov FL Bas., caeteri 5t«Ta- 

la^av 35. Bov(iaaTOV LT, caeteri prneponunt «at, quod 

asterisco notavit Stci>hanu8 38. 'Ekl^vcav ilciskius: libri 

'ElXrjvmdSv 1088 LIB. XVI. CAP. 49. 50. 

vav rs Kol Alyvnriav, 6 MhtcoQ disdcoxs Xoyov dg roug 

40 (jvQaTidtag otl ^aGLkavg '/-jQTa^BQh.rjg tolg ^ev movQmg 
naQadidovOi xag noXug cpLlav^ocoTicog iQyi^aG^ai, dtk- 
yvaxs, rolg ds (Uci aQatrjflfelOL xTqv avTi]v anove^SLV n- 
licoQiav ijvnsQ tolg l^idcovLOig IjceGtfjCB ' nal rolg cpvXat- 
rovGi rag nvXag jcaQtjyyeiXsv Idv rovg ^ovXo^evovg naQ' 

45 avTcov avtofioXelv. dioneQ d-A(olvto3g tcov i^Xcoxotcjv 
Alyvntioov diiLovtcov ea tfjg naQB^l^oXfjgf raikcog slg ccTtcc- 
Cag rag aata rr]v AXyvntov noKeig 6 Xoyog 6 JiQoeiQr]- 
(levog dLBCnaQt]. sv&vg ovv oi [iLOQofpoQOi TCQog rovg 

50 syxoQiovg navtaxy dcscpeQOvto , xal Gtdaeag at nolsis 
STtXrjQovvto. sxdtSQOi yaQ idicf dieq^ilotLpiovvto naQa- 
diSovai rd cpQovQLa, nal rrjg %dQLTog ravrrjg Idiag dya- 
&c5v eXnidag T^XXaTTOVTO " onsQ xal neQi nQc6tr]V rr]v 

Jl Bov^aGtov 6vve^r] yeveOd^ai. cog yaQ oi neQi tov Msv~ 
roQa nal Baycoav nXr]Oiov avt^g zatsOtQatonedsvOav, 
Oi fiev AlyvntiOi Xdd^Qa rcov 'EXXfjvcov sl^ens^ipdv tlvcc 
nQog rbv Baycoav, snayysKloiievoi naQadcoGSLV rrjv no— 
Xiv, sdv avTolg rfjv dscpdksiav 6vyy^c3Qr]6co6iV. ot d' 

60 "ElXr]vsg ald&ofisvoi to yeyovog xarsdico^av rov dns6raX- 
Hsvov, nal cpo^ov sniKQS^aGavTsg fjKOvaav rijv dXrjd^SLav. 
sq}' oig naQo^vv&svTsg sns&svro rolg AlyvnrioLg, %al n- 
vdg fiev dnsKTSivav., nvdg 6s rQav{iatiag noLf]6avtsg 

65 rovg Xoinovg 6vvfjXa6av sig ^SQog n r^g noXecjg. ot d' i2l 
TJrtrjOevteg 6r]Xc6(5avtsg rcp Baycoa rb yeyovbg rj^iovv 
Tiard rdxog eX&ovTa naQaXa^slv rrjv noXLV naQ' avrcov. 
rcov 6s 'EXXrjvcov nQog rbv MevroQa Xd^Qct 6Laxr]QVxsv- 
6a^svc3V, 6 MsvrcoQ sv dnoQQt]TOLg naQSxdXsGsv aurovg, 

70 otav Bayaccg sig rf]v noXcv eigsX&r] , rf^v eni%S6iV rolg 
^aQ^ttQOLg noif]6aG%ai. ^srd 6s ravta rov Baycoov (isrd 
rdiv nsQ6d5v sigiovtog dvev rr~]g rcov 'EXXr]vcov Cvyxata- 
&e6e(og, xal (isQOvg rcov 0tQatia)t(ov slgsXr]Xv^6tog , ot 

75 [lev "EXXf]vsg dcpvco rdg nvXag ■nXeiOavteg snsd^svro TOig 
svrbg rcov rsL%cov vndQ%ov(5L, xat ndvtccg dveXovrsg rbv 
Baycoav avtov st,c6yQr]6av. 6 6s tdg rf]g 6cotr]Qiag sX- 
ni6ag sv rco Msvtoqc asifisvag 6q(ov, s6sr]&r] 6(o6ai, xal 
sig ro Xombv %arsnr]yysiXaTO (n,r]6sv nQdt,Siv dvev rf]s 

80 sxsivov yvoonrjg. 6 6s MsvrcoQ nsi6ag rovg "EXXr]vag 
dcpsLvai rbv Baycoav xal 6i' savtov ysvs6d^ai rf]v naQa- 
6o6iv, rf]V (isv sniyQacpf]v tov nQorsQr]}ittros avtbg dnr]- 

45. civTcov] avTov L 52. iXniSag TJXlaTTOvto Stephanus: 

libri iljiiSos ^laTTovvTo 

121. 70. eigiX&i]] sXQ^r} L: idein paullo ante articuluni ncscio 
quem omittit 74. Ttvlag] &vQas Q 7!). '(irjdsv] (it]- 

&£v F 82, iniyqacpfiv Stephanus: libri dvay^acpfiv LIB. XVI. CAP. 50. 51. 1089 

vlyxarOf Ta5 6s Bayaa r^g CcoTrjQtag aYnog yEvofisvog 
Cvvi&BTO TtQog avTov %oivo7tQayiav, 'naX dovg oQxovg zaX 
Ka^av ■nsQi tovtov 6vvbtbXb(j£ tjJv 6vv&£0lv cpvkatTcov 85 
Hi%Qt, Tj;g Tou ^lov Tslsvrfjg. dto ocai 6vvb^7] toutovs 
TcaQU (ia6L?.8i 6v[iq)QOVovvTag v6t£Q0V nXuGTOv l6xv6ab 
Tcov (pikcov xal 6vyyEvcjv tcov tcuq' '^QTa^8Q'^y' 6 ^ev 
yccQ MavTcoQ iv rolg naQa%aXaTTioig ^iQ86i T)]g 'A6iag 90 
i^ysfiav fiiyL6Tog dnodsLX^Blg t(5 ^a^iXsi fisyaXag TtaQsi- 
%s%o XQsiag, sx, fisv xijg 'Ekkddog HL^Q^OipoQovg d&Qoi^cov 
aaL TiinTicov TtQog '^QTa^SQ^rjv , naTa 8s tdg nQa^SLg dv- 
^QSLCog xal wi(jTc5g dnavTa dLOLxav • 6 ds Baydag iv Taig 
dvco 6aTQansiaLg dnavTa tc5 ^a^LXsl dLaxrjiccog to6ovtov 95 
%6xv6s did TTiv TtQog tov MsvTOQa noivcoviav tcov TtQa- 
^scov cogTE %r^g ^a^Llsiag kvqlov Sivai aal [irjdsv TtQaT- 
xsiv Tov 'AQta^iQ^rjv dvsv XTJg sxsivov yvcofirjg • xal [iSTa 
xijv SKsivov TsKsvTTiv Tovg dLadoxovg dsl XTJg ^a^Llsiag 100 
o^TOg dnsdsixvvs %a\ Ttdvxa ^a6Llicog slxs TtXrjv xijg 
TtQogrjyoQiag. d?dd JtSQL [isv tovtcov xd zard [liQog iv 
xolg olasioLg xQovoig dvayQajpofisv. 

ToTS ds fiSTa xrjv r^g Bov^d6Tov naQaSoGLV al Xol- 51 
nal noKsLg %aTankaysL6aL na^' ofioKoyiav naQs86&t]6av 5 
Totg nsQ6aig. iv ds Tr] Msficpsi dLUTQi^cov 6 ^a6LKsvg 
NsKTavs^f^g xat &s(OQcbv x^v xcov nolscov oQftrjV, ovk 
BToXfirjOsv vno6T}jvaL Toug vnsQ xrjg TJyEfiOviag xivdv- 
vovg. dnoyvovg ovv tvjv ^a^cXsiav xal xd nXsL^Ta xcov 10 
XQrjfidxcov dvaXa^cov, scpvysv sig xrjv Alxfioniav. 'AQxa- 
^BQt^rjg ds naQaXa^cov nd6av xrjv AXyvnTOVy aal xcov 
dt,LoXoycoTdzcov noXscov Ta xsixr} nsQLskcov, xd [iev LSQa 
IZ^^vXiq^ag 7J&qol6ev dQyvQOV xs yal %qv6ov nKrjQog, dnrj- 15. 
vsyxs ds ocal xdg bk xcov dQxaicov lsqcov dvayQacpdg , dg 
V6TBQ0V Baycoag noXXav xQ^f^dTcov dnsXvTQco6£ xotg is- 
QSV6L xcov Alyvnxicxiv. rovg 8e 6v6TQaTSv6a[tivovg rcov 
ElXrivcov xaTd t^v dt,iav aaa^rov dcoQsalg d^LoXoyoLg 
ZL[ir]6ag dniXv6BV slg Tag naTQidag' Trjg d' AlyvnTov 20 
CaTQanrjv %aTa6Tiq6ag ^SQSvSdtrjv Bnavrjk&s {iSTd xrjg 
dvvdfiEcog slg Ba^vXcova, noXld (isv xQ^iiaza nal XdcpvQU 
xofii^cov, do^av 8h [isydlrjv i% xcov naTOQdcofidxixrv nsQi- 
nsnoLr][iivog. 

89. nagaQ-aXaccloig F 91. naQtxsto Bas. 91. diot- 

ncov] Siaiy,7]Kcag LTY Bas. 95. 6icpHi]-A(ug] Sioiv.cSv FLTY 

Bas. 96. Tov om. F Bas. 100. dil] aisl omneai 

2. Tu asterisco notavit Stephamis 7. NsKTavi^cog] 

vaHTiva^cog F 8. TtoXscov Q, cacteri JioXfHLOiv 

122. 16. dnsXvTQcocs, v super n posito, F, caeteri dvslv" 
rQcoas 22. do^av 81] d6'§av te F Bas. 

10 1090 LIB. XVI. CAP. 52. 

^~ 'Etc' KQXOVtog 5' 'A^^yivt^6l KaXXind%ov'Pai.iaXoi •aa- 

^"^ reOfijGav vTcdtovg MdgxLov FdCov xal IJojtIlov OvaXs- 
QLOv. BTil 6s rovtav 'jQza^£Qt,}]g oqcov ^sydhcg savta 
staQs6xt]iJLSVov XQ^^^S ^v fc5 TCQog Myv%Tiovg tcoU^oj ^ 

30 MsvTOQa tov GtQatrjyov , TtQoiiysv avrov ^dhSta tcov 
(piXcov. tL^iqGag 8' aQLGtsloLg toV dvdoa sdcoQrjCato av- 
tc3 aQyvQiov ^sv sxatov tdkavta , trjg 8^ dXhjg noXv- 
tskovg natadKSv^jg f^v XQatidtTjv ' aTtsdsL^s 8s GarQaTtrjv 
trjg aatd t^v 'Aoiav iiaQaXiag naL zov UQOg tovg dcps- 

35 Gtyi'/,6tag 7t6Xs[iov STtstQSil^sv avtoKQatoQcc GtQccry^yoif 
aTtodsi^ag. 6 8s MsvtoQ sxc3v olKSiotrjta TtQog 'Aotd- 
^C':^ov xal Ms^vova tovg 8LansitoXsi.ifiy.6tag ^Csv TCQog 
IlsQGag sv tolg STtdvcd xQOVOig, tots 8s nscpsvyotag sx 

40 tijg 'Aijiag KaX ^LatQi^ovtag TtuQa ^LXiTtitco, 8Et]^sig tou 
(iaGLXsag stcslGiv avtov djtoXvGat Toug dv8Qag tav sy- 
y.X7]{idtav' EV&vg 6s xal nstsns^i^ato itQog sccvtov d^- 
^otSQOvg ^sd"^ oXrjg trjg Gvyysvsiag. ijciav yaQ 'AQta- 
(id^cp ysyovotsg s% tfjg MsvtoQog %a\ Ms^vovog ddsXcpfjg 

45 viol nsv sv8syiay %vyatSQsg 8s 8skcc. ipvxccycoyoviisvos 
d' snl tcp nX-^dsL tav tsxvcov 6 MsvtcoQ, nQoijys tou? 
ytaXSag, 7CaQa8L8ovg avtolg tdg snLcpavsGtdtag sv tolg 
GtQatLCOtcag rjys^oviag. sGtQatsvGato 8' snl TtQcotov 

50 ^EQpLsiav tov 'AtaQvscov tvQavvov dcps6tr]x6ta tov ^of- 
GLXscog xal 7toXXm> oxvQco^Ldtcov jfal n6Xscov .otvQLSiio^na. 
snayysLXd(jLSvog 8' avtcp nsiGSLV tov ^aGLXsa v,a\ xcov 
syy.Xrj^dtcov dnoXvGat, Gvvi]X9sv slg Xoyovg, xai naQU^ 
KQOvGd^svog avtov GvvsXa^s. 'HVQLSvGag 8s tov 8ay.tv- 

55 Xiov , ita\ yQaipag slg tdg noXsLg otL SirjXlaKtaL ta j3a- 
GlXsI SLa MsvtoQog, xa\ Gq)QayLGd[isvog tdg snLGtoXdgi2i 
TGj Tov 'EQ^siov 8aKtvXicp, Gvvs^sns^tl^s Tovg naQaX}]xl'o- 
fisvovg td ;^Gjpta. ot 8' sv talg noXsGL nLGtsvGavtsg 

60 Totg ysyQa^^svoig., adi t>}v slQ^vr]V dyanrjtag nQogdstd^ 
ftEfOfc, naQsSaKav ndvtsg td cpQOVQLa iia\ tdg noXsLg. 
MsvtaQ ft£v ovv Sl' dndtrjg ta^v naQaXaficov dnLvSvvag 
zd tcov dnoGtatcov noXiG^Lata (isydX}]g dno8o%rig stvxs 
TtaQa tcp ^aGLXsL, 86^ag 8vvaGd^ccL GtQatrjyslv nQay^iatt- 

65 xoJg. onoiag 8s ica\ Toug aXXovg iqys^i^vag rovg dXXotQiag 
SLaxsLfisvovg tolg TlsQGaLg tovg (isv ^LaGd^isvog tovg 8s 
xataGtQatrjytJGag dnavtag ta^sag aatsnoXs^itjGs. aaL td 

2G. MuQMOv Livius: libri Mccqkov rdiov LQTXY, caetcri 

^a^iov 34. roz)s om. Bas. 41. iyKXTjiidvcov] dyaX- 

ndzcov L 

123. 62. dnocTaTdav] dnoGzdvzav Q 67. auTsnoli- 

lirjGs] diB7ioX£}irj6s Bas. L I B. X\ I. C A P. 52. — 54. 1001 

fi£V 'AUTCi xiiv ^AGiav Iv tovtois ijv. HKtd da tijv Ev- 
Qomrjv 0ihTt7tog ^hv 6 Mw/isdovcov ^aGilcvg GzQarsvaccg 70 
bTil tdg XaXycLdixdg Tcohtg reiQnv ixsv (pQOVQiov h.Tto- 
f.iiQH^Gag y.aT£(}XC(i'S, tav d' cdlcov 7toli6u(/.x(xiv ivia 
xnTc<n?.riE,c<fiEvog 7]rciyxaoev vTCOtcatEGdaL " ettI 6h tdg 
Cf£QC(g tijg QiXTaliag naQil^cov IlcLdolaov dvvaOTEvov- 
ta tijg 7c6?^Bcog f.§f/3aA£v. cc^a 6s tovtoig 7CQaTTO{.ih'oig 75 
£V Tw TIovTcp ETCUQTaHog 6 Tov IIovTOV ^aGiksvg IrEksv- 
vt]6sv ccQ^ag fn; tcsvte , tr]v 8' rjyE^ioviav diadE^dfisvog 
6 d8£?i<fdg IlaQKjddrjg s^aOiXEVCjEv str] tQidy.ovta 6v/tc6. -o 
Tov 6' £toi>g tovTOV ^tsXdovTog 'J%-t]VT^6t ^ev riQys \^ 
GEocpiXog, Iv 'Pco^ay] 6b xaTE(}Td&}]6av vnaToi Faiog 2Jov?.- 
uiLXLog y.al Jcaog KotvTiog , 'OXv^TCLdg d' ijx^r] oydotj 
TtQog talg ixatov, yad"' i]V ivly.u Otddiov IIoXvy.?.i]g Kv- 
Qi^vaLog- £7ti 6s tovtov ^iXiTcnog iilv 67t£v8av tdg Ecp' 85 
EXXr]gn6vTcp noXEcg %ELQa6a6%aL, Mr]KV§£Qvav fiEV xal 
ToQc6vr]V xcon\g xlvSvvcov S^d 7tQo8o(jiag TtaQEXaf^sv' £7ti 
6e Tr]v ^EyiGrr^v tcov TtEQl tovg tonovg tovtovg noXcCov 
"OXvv^ov CTQaTEv6ag fiSTd utoXX^g Svvdnscog , x6 hev 
TtQcoTov VLyy]6ag tovg 'OXvv\fiovg 8v6l iidxaLg 6vvs:'.Xel- 90 

6£V Eig TtoXLOQxiaV 7CQ0g^0?Mg 6e 6VVSXEig TCOLOVflEVOg 

TtoXXovg tcov 6tQaTLC}T(ov dni(ia?.Ev Iv tcdg tELXouaxiatg' 
To ds tsXEVTalov cp&EiQag XQr]^a6L tovg TtQOESrTjXGtag 
tcov 'OXvvxficov Ev%vyQdtr]v ts xal Aae^sviiv ^cd tov- 95 
124 Tov 7tQo8o\i£i6av trjv "OXvv^ov elXe. 8LC(Qnd6c4£ 6' avT^v 
xa\ xoi)g IvoLnovvTag £^av8Qano8L6dijL£vog £?.o:cpvQonco- 
X7]6£. toijTo 88 nQa^ag xQr^i^idtcov ts no?.X{Sv Eig tov 
no/.EHov £vn6Qr]6£ xal tdg aX?.ag noXsLg tdg ivavTiOViis- 100 
vag xaT£n?.r']S,aT0. tovg 6£ dv8Qaycc^r]6avtag tcov 6TQa- 
ticotcov xatd trjv iidyr]V d^iaig dcoQEatg tLur]6ag, y.al XQt]' 
[^idtav n^.rj&og 8Ladovg totg iv tcdg n6XE6iv l6'/vov6i., 
noXXovg £6xe nQO^otag tcav naxQidav. yal avtog Sh 
dn£(paiv£to 8Ld ;^<3i;(5tof noXv ^dXXov ij 8Ld xav onXav 5 
7]v^r]'/,£vaL xr]v I8iav ^a6iX£iav. 

Oi 6' 'A&j^valoi xijv avt,7]6LV vcpoQcoaEvot xov 0i- 5-i 
Xinnov xoig dsL noXc^ovnEvotg vn avxov £[ior]Q^ovv, 

71. rslQttv] Zbiquv QX et qui y snper § ponit F 12. iviu 

niii. L 78. nuQiouSrjg Cospus, raeteri TlaQVGccdrjs 

i^aan.ivGiv'] i^aaiXivsv omnes 82. KoTvy.ziog F 86. 

Mrjy.viSsgvav] Mlkv^sqvuv libri 87. oid TtQoSociag] y.al tcqo- 

doaiag X 92. noiovnsvog] jrot7jca,u£vos F 95. t£ 

nai] T£ F 

124. 98. 6e om. Bas. 99. ivavnovfiivag] ■^vavrita- 

fiivag Q 4. nolv Wesselingius , Tioklov Y Bd.s. , caetcri 

nolXovg 

10 * 1092 LIB. XVI. CAP. 5:1.55. 

10 JtQsC^sig dTCodteXXovTEg snl tdg utSlHg aal naQttKaXovv- 
irgg TtjQELV trjv avtovo^iav xal tovg inl trjv TCQoSoGiav 
OQ^avtag tav Jtohtav &avdto) iioldt,SLV iiiriyyillovto 
ds %d6L (jv^iiaxrj0£LV , nal q^avEQtog eavtovg noXE^iovg 
dnodsL^avtsg ta ^aotAst dLSJiole^ovi' TCQog ^ULTtTtov- [id- 

15 h6ta d' avtovg TtaQco^vvs TtQoOtfjvaL trjg'EMddog ^rjno- 
6&8vi]g 6 QfjtcaQ, dsLvotatog cov tcov nat' easLVovg tovg 
IQovovg 'ElXiqvtov. ov nrjv rj Ttohg ys dvaQxslkai trjg 
tnl trjv jtQodoGiav OQixfjg rjdvvijQ^r] tovg noXixag' toLav- 

20 tri (poQd tLg nQodotav vnrJQ^s tbts xatd tr]V 'Ekkdda. 
6l6 aai (pa0L tov ^ihmtov ^ovXofisvov slslv tLva tioXlv 
oxvQotr^tL dLaq)SQ0v6av, slnovtog tLVog avta zcov sy%c3- 
gicov dvdlcotov avtr]V sk ^iag vTtdQXSLV , S7tEQatr~]6aL sl 
ov8' 6 XQvGog to tsLiog vnsQ^fjvaL dvvatog s6tLV. 7]V 

25 yaQ nsLQav siXr](pcjg oti td tolg onKoLg ddvvata xslqco- 
%r]vaL t(p %Qv6cp QadLOV s6ti icatanoXs^^6aL. synata- 
Oxsvd^cov odv sv talg n6Xs6i nQodotag did tijg dcoQO- 
doxiagy ;fo:t tovg dsypnsvovg to %Qv6iov i,svovg ical cpi- 
Xovg ovo^d^aVf talg novr^Qalg o^iLUaig dLsqid^SLQS td tjd^rj 

30 tcov dvd^Qconcov. 

55 Mstd ds tr]V dXco6LV tfjg 'OXvv&ov ^OXv^nia noLi^- 

6ag tolg ^solg snLvima (isyaXonQsnslg &v6iag 6vvstsls6s. 
naviqyvQiv 8s fisydXr]v 6v6tr]6d^svog nal Xa^inQoijg dya- 

35 vag noLr]6ag noXkovg tav snLdr]^ovvtav ^svav snl tdg 
86tLd6sLg naQsXd^^avs, naQa ds tovg notovg noXkalg 
o^iXiaLg ^^poi/igro?, zal noXXoig fisv not)jQLa dLdovg xatd 
tdg nQon66SLg, ovk oKiyoLg bs dcoQsdg dnovs^cov , nd6v 
8s ^sydXag hnayysUag sv%QTq6tcog noLov^svog, noXkovg 

40 's6xsv snLd^v^r^tdg tr]g nQog avtov cpLXiag. %a\ drjnot 
sv tcp 6v^no6icp %atavor]6ag UdtvQov tov vnoxQLtrjv 
Cnv&QConov TjQSto did ti ^ovog ovdsv d^Lol ^staka^slv 
tijg nuQ avtov cpLKav%Qconiag' tov d' sln6vtog otL ^ov- 

45 Xstai naQ' avtov tv%SLV tivog dcoQsdg, dsdoLxsvai 6s 
fiijnots dr]XcS6ag tf]v nQ0ics%SLQL6^svr]v 'svtsvt,LV dnotv%rj, 
6 (isv ^a6LXsvg nsQL^aQrjg ysvofisvog 8LS^s^aLCJ6ato navl.25 
o,Tt dv altr]6r] xaQiGa^&at' 6 d' slnsv otv ^svov tLVog 
savtov 8vo naQ%svoi trjv i^XLTiiav 's%ov6aL yd^ov tvy%d- 

50 vov6iV sv talg al%(iaXcotoig ovOaf tavtag ovv ^ovXs- 
0^at la^SLV, ov% Xva Xv6itsXsLdv tiva nsQinoir]6r]tai tv- 10. nal naQazal.] naQunaL FLT Bas. 19. rotavTY] FL 

Bas., caeteri aildiint ya.Q, quod asterisco notavit Stephanus 
22. Ttvos cvroj] invertit F 21. mlQav st/iTjfpcog] invertit 

F 39. £vxQi]GTCos] axQfJGzag L 41. rdv om. Bas. 

125. 47. u,T<] o«£9 FL 48. ozi om. FL Bas. LIB. XVI. CAP. 55. 56. 1093 

Xav T^s dcoQSccgf «'AA' Iva JtQOiaiijag dfi(poTSQag ^vvot- 
oiley ical fii] TCSQildr] firjdlv nadov6ag dvd^iov r^g ijAt- 
^iag. fiezd 8s tav&' 6 Oiltmiog defiivag r^v aXxriGiv 55 
jiQogSsldnsvog naQaxQyj^a rdg naQ^Evovg £8aQT]6aro xa 
2JarvQcp. noXKdg ds xal dlXag navrodandg avsQysGiag 
iittl dcoQsdg dtaGnsiQOV sxopii^sro Torg (iLG%^ovg nokXa- 
nkaGiovg rrjg %dQirog. nollol yaQ ralg ri]g svsQysGiag 
iXniGi TtQQjih]%svxsg s(p%aGav dKlrilovg nQogvs^ovrsg 60 
iavrovg ra ^^iUnncp xat rdg narQidag syxsiQi^ovxsg. 

'En aQXOvxog d' '^&}]V7]Gi ©s^iGroxXEOvg sv 'Pq/x|; 50 
rrjv vnaxLK}]v aQxrjv dLs6s'E,avxo rdlog KoQvrjltog aal 6o 
MdQKog IloniXhog. snl ds rovrav Boicorol noKl^v r}~jg 
0coici8og x^Q^^ noQd^r^Gavrsg nsQt tj}v ovo }iat,0(isvrjv 
'Td(JLnohv svinrjGav rovg noKs^iiovg nal ocars^aXov av- 
Tc5v nsQt s^8o}i}]}iovra. fisrd 8s tavxa BolcoxoX nsQt 
KoQcovstav Gv^inXaasvxsg rotg 0axsvGLV r]rrr]%r]Gav %a\ 70 
Gvxvovg dns^aXov. snstra rav Qaxsav "Acasxovxav 
tnavdg xtvag noXstg sv xr] BoLaxia, GxQaxsvGavxsg ot 
^oicotol Kat xov Gtxov sx xrjg ^to^ag xcov noXsiitav 
(p&siQavxsg %axd xrjv sndvodov i^xtr^&r^Gav. d(ia 8s xov- 
totg nQaxxo^ikvoig <^dlaLxog (isv 6 xav ^axsav GXQa- 75 
tr]y6g 8ta^Kr]%s\g oTt noXXd xav isQav ^pi^ftarcov 'HSV.Xo- 
€psv, si,snsGsv sx T^g dQx^g' dvtt 8s tovtov GtQatrjyav 
cctQS&svxav XQtav, ^stvoxQaxovg xat KaXliov xat Uacpa- 
vovg^ sysvsxo t,}]xr]Gtg xcov tSQav jjp?;fta'TCJV xat Xoyov 80 
rovg xsxstQtxoxag ot Oaxbig dnrjxovv ' i]v 8s xd nKslGxa 
8iaxr]xcog ^ilav. ovtog 8' ov 8vvd(isvog dno8ovvat 
tov loyov, xaxs^txdGd^r], %a\ GtQs^la\rs\g vno tcov GXQa- 
tr]yav toi)s (isxsxovxag xr]g oiXon^g sfirjvvGsv, avxog 8s 
tatg sGxdtatg alxiaig nsQtnsGcov olxsiav trjg aGs^siag 85 
^Gxs fqv xov ^iov y,axaGxQOcpr]V. oi 8s voGcptGa^isvot 
td xQW^'^^ ■^^ Gat,6(isva xat nsQtovta tcov s% trjg xXo- 
nr]g dnsSaxav, avtol 8s l&avat(6&r]Gav cog tsQ^GvXot. 
tav 8s nQoysysvr](isvav GtQaxr]yav 6 (isv nQcotog aQ^ag 
Wtloiirjlog dnsGxsto tav dva%r](idxav , 6 8s SsvxsQog, 90 
nQogayoQSv6(isvog (isv 'Ovo^iagxog, d8s?.(pdg 8 av 0lXo- 
Hrjkovy nhslGxa xav xov %sov ;fp?jua'rcov %ttxs8andvr]GSy 
tQixog 8s ^dvXXog 6 ddsXcpog 'Ovo(idQx,ov GxQaxr]yr']Gag 
ovx oUya tdov dvad^rj^idxav natsxo^sv ilg tdg tav ^s- 95 

52. jrpoiHtfiKs] TiQoiKi^Gccg Bas. 53. /j,r]&lv] /ajjSfV FL 

7ia9ov6as] na&Hv F 65. TIoniXXiOQ Bas., rionXiog F, 

caeteri TloniXtos CG. xcoquv ] x^Q^S Ij C7. Yafi- 

TCoHiv ] vdv noliv F 08. nart^cMov Bas. I^So/xry- 

icovza] sexaginta Cospus 75. o oni. Bas.^ 81- zcc 

TiXitQru] libri nXBlara 109i LIB. XVI. CAP. 56. 5X 

vov [iL09oq)OQdg. tas yuQ ccvttts&BL6ag V7t6 Kqol6ov 

Tov Avdc5v (^aOLXECog XQvOccg nUv&ovg, ov0ag s%at6v i2S 

aal SLHOCJL dLtaXdvtovg , natsico^^sv slg v6^L0^a, (pLaXag 

6s %Qv6ag tQLaKoOiag xal s^ijKovta dL^vaiovg jcat X&ovta 

100 iQvGovv nal yvvalza, tQLdaovta taXdvtav %qv6ov 6ta- 

&(i6v dyovtcav tcov jtdvtav ' cagts to ndv aataKOTCtv 

%qv6lov stg aQyvQLOv Koyov dvayo^isvav tcov xQrjfLdtav 

svQL6Ks6&aL tdXavttt tstQaKLgxLha, tav ds aQyvQcov dva- 

5 &t]iidtcov tcSv ts vjto KqolGov nal tcov allcov aTtdvicov 

dvats&svtcov tovg Ttdvtag 6tQatrjyovg dsdaTtavrjXBvac 

xdXavta nkslco tcov E^aMgxLUcov , TtQogtL&s^svcov 6h xal 

tcov XQvGav dva&rj^dtcov vjtSQ^dXlsLV td ^vqlu tdXavta. 

svLOi ds To5v 6vyyQttq)scov cpa6\v ovx sXdttco ysvs6&aL 

10 td 6vX7i&svta tcov sv tolg IIsQ^LXotg &ij6ttVQ0Lg vjt' 'AXs- 

i,dv8Q0V XtttttKtlJ&SVtOOV. SJtSXSLQ7]6ttV d' ot TtSQL tOV 

0dXttLKov 6tQat7]yol jtal tov vaov OQvttSLV, slitovtog tt- 
v6g (hg sv ttVTCp d^rjGavQog sYrj jtoXvv s%cov aQyvQOV ts 

15 xat XQv66v Kttl td jtSQL t^v s6tiav xal tov tQinodtt 
cpLKotiiicog dvs^xttTttov • c ds ^i]vv6ag roi' &}26avQ6v 
jLidQtvQtt jtaQsi%sto t6v SjtLcpttvs6tatov xal aQxaLotatov 
tcov TtoLfjtiSv "OiirjQov sv olg l&ysi 

ovd^ o6a /idivog ovd6g d(pi]toQog svtog IsQysL 

20 0oi§ov 'ATtoXXcovog IIv&ol svl 7tstQrj£66]]. 

tcov 6s 6tQatLCotav iyxsLQOvvtcov 6iid7ttSLV td %sq\ tov 
TQijtodtt 6sl6i.lo\ ^sydkoL ysvo^svoL tolg 0o3%sv6l cpo^ov 
sjts6tr]6ttv ' (pavsocog 8e tcov &scov jtQ06r]^aLVvvtiX}v tr]v 

25 Ktttd tcov LEQo6vlcov %6Xtt6LV djts6tr]6av tcov SQycov. 6 
8s tr]g JtttQttVO^ittg tavtrjg Tjys^cov 0ilcov 6 JtQOSLQrj^s- 
vog tafv tcp daL^iovia) tdg jtQog7]xov6ag diKag st,£tL6E. 

57 tijg 6s tav cEQav %Qqiidtcov cp^OQag t}]V ^ev 6h]v sJtL- 

30 yQttcprjv s6xov ^conElg, ^sts^xov 6s trjg aiQE^EOog 'A&rj- 
VttLGi KttL ylttKEdtti^ovLOL ot 6vii^axr]6avTEg tolg OcokevGl 
5ial ov xatd t6 jclij&og tcov SKTts^Tto^svcov 6tQtttLcotav 
tovg ^L6%ovg Xtt^ovtsg. ovtco 6s tolg 'A&)]VttioLg 6 %q6- 
vog ovtog rjvsyKEv s^a^ittQTavELV slg t6 daL^ovLOV cogra 

35 (ILKQOV dvCOCEQOV TCOV AskcpLKaV KttLQCJOV 'lcfLKQdtovg dto,'- 
tQi^ioVtOg JtEQL KsQKVQttV ^LSttt VttVtLKrjg dvvd(l£C}g, KttL 

ZlLOVv6iov tov 2JvQaK06icov 6vvd6tov jcs^iil^avtog slg 

'OXv^iJtittv %a\ zlslcpovg (xydlybata Ik xqv6ov Kai slscpav- 

tog 6s6r]fiiovQyr](isva , jtEQLtvxcov taig KOi.ut,ov6aLg avtd 

40 vav6\v 6 'IcpLKQdtrjg aaX KQati]6ag avtcav, dLSZEn-il/ato 

f-5. fii6Q'Qq}0Q(xg] fiia&ocpoQiaq LT Bas. 

12o. 100. TQidxovTcc] trcceniis et triginta Cospus 7. 

■yyQOSTiQsfi.] 7iQQTt.&. lias. 35. KsQKVQav] KoQ-iVQav V Bas. LIB. XVI. CAP. 57. 58. 1095 

x^og xbv drj^ov tTCBQatcov ri XQtJi JtQirvsiv, ot 5' ^J&t]' 
valoi jiQogsTCi^av amcp ^)) roc rcov ^sav h^szd^siv, dXXcc 
127 oxojttiv oTCcag rovg (iTQCcrtcotag dia^Qsi']]- 'IcpLXQdtijg 
^dv ovv vjtuKovGag tw 6oy^ati xr^g natQidog iXacpvQo- 45 
TTcohjOs rov Ttov &SCOV KoSiJLOV 6 ds zvQavvog oQyLOd^slg 
ToTg 'AQ^ijvatoLg tyQaips TtQog avtovg sm6toX7jv toiayttjv. 
^LovvGiog 'jl&rjvaicjv tfj ^ovkij zal ta dtj^cp Ev ^sv 
stQdttsiv ovx sjtLtijdsLov s6ti yQacpsLV, STtsl tovg &sovg 
aai %a%d yrjv xal 'nntd ^dKattav isQoGvksXtSj xal toc 50 
clyd^^ata td slg dvd&scjiv vcp' 7]}icov tolg ^solg dnsGtaX- 
Hsva nuQsKofisvoL aatsKoijjats ^ 'nal TtSQi tovg ntylcjtovg 
xcov Qscov T^as^/jxuts, 71SQL tov 'AnoKlcovu Tov iv ^sX- 
(polg %aL tov Idia tov 'OXvfiTtiov. 'Ad^rjvaloL fisv ovv 55 
srg^t t6 dsiov toiavT' tTtQa^av, %a\ tavt' svxoi^^vot tov 
'ATtolXcova natQf^ov avrav sivaL ptai itQoyovov' Aaxs- 
daifiovLOL ds tco ttsqX zltlcpovg ^avTsicp xQrjOdasvoL , aal 
trjv '^av^ai^oixsvtjv jtaQu Ttdcji noXLtslav did tovtov ztrj- 
od^svoLy xal TtsQL tav ^ityiOtcov itL xal vvv tov ^sov 60 
^■nsQQOtc^vtsg , ItoXii^rpav tolg x6 isQOV CvXijcSa^L KOiva- 
vi](jaL trjg nuQavo^iag. 

Katd ds xi}v Boicotlav ct iisv ^coicsig tQstg Ttolsig 58 
txovtsg coxvQcoiisvag, 'Oqxo^svov nal KoQcovsiav xal Koq- 65 
Oidg, |jt TOi^tcov £jrotoi}x^TO tvjv £:;rt Toiig BoicotovgiijxQa- 
xslav. svTtoQovyiSVOL ds ^tCfd^ocpoQcov trjv ts xf^Qav sdyovv 
nal natd tdg snL^s6sLg %a\ Cv^TtXoxdg nsQisyivivto tcov 
lyXCOQiav. diOTtSQ oi Boicotoi, d'h[i6ixsvoL ^tv tco jtols- 
^cp 3<al TtoXKovg tav CtQutLcotcov dTtoXcolsxotsg, XQW^~ 70 
xcov bs dnoQOViisvoL , TtQsc^sig si,S7ts^tl>av nQog x6v ^l- 
iLititov dt,iOvvtsg pov,xtrjCaL. 6 ds ^adXsvg '^dscog oqcov 
xi]v xansivaCiv avtcov, aui ^ovXofisvog xd AsvxtQLnd 
(pQOV^auta. CvCtSiXuL xcov Botcotcov, oXiyovg aTtsCvsLKs 
CtQUTLiotag, avto (lovov q^vXatto^svog t6 doxslv ^iij 75 
TtsQLOQuv xo ^avtslov CtCv?,7]^svov. tcov ds ^coxscov 
olnodoixo^vvtcov q^QOVQiOV 7Tsq\ xdg 6vo^ui,o^svag "A^ag, 
««&' «s tCtiv 'Ajiolkcovog dyiov isQov, lcvQdtsvCav stt/ 
avtovg oi Boicotoi. sv^vg 6' avtcov oi ^sv slg xdg 80 
syyiCta n6lsLg cpvyovttg diSCTtuQrjCuv , ot 8' slg xov 
vscov Tou ^AnokXcovog zatacpvyovTsg sig nsvtaxoclovg 
ccncoXovto. TtoXXd ^tv ovv %a\ dkka &sia jtsQ\ xovg 

127. 44. Tco Soyfiart r^g narQidos jjost v.66fiov ponunt FL 

41). ^sovg Hui] Q^bQvg F 62. nttQavofiiug] jiaQot- 

viag FL 74. oXiyovg (perpaucos) Cospvs, caeteri ovk oXi- 

yovg 75. SoySiv po.*t (iovog, to post qjvXattofisvog pnnit F 

71). ivd-yg] ivfv Bas. 80. iYyiaza ona. FLT Bas. 

81. vi(oi>] vi(a T Bas. 109G LIB. XVI. CAP. 58. — 60. 

^oiCETs <3VV£^t] ysvsGd^ai, tceqI TOVTOvg Tovg j^govovg, 

85 fi«Ai(5ra dh to fieXlov XBysG&ai. ot yccQ elg tov vecov 

xaracpvyovtsg vnhXa^ov dia Tijg Tav &fo5v InL^KOvQiag 

Gc3%{]6s6^ai, TovvavTiov 8s %sla rm TCQOvoia r-rjg TCQog- 

TjxovOrjg Toig ieQoGvXoLg TL}ic3Qiag stviov. JtoXkrjg yaQ 

ov6r]g 6n[iddog tcsqI tov vscov ., xal nvQog sv Talg 6xi]- 

90 vaig Tav nscpsvyotcov aTtoXslsLmisvov , Cvvs^rj Trjg (jtt-lSS 

^ddog sKiiavbslGTjg ToGavtrjv 8^aq)&ijvaL cpXoya naQado- 

|o7s Sgts Tov vaov aal Tovg %ata7iscpsvy6tag sig avtov 

^OKslg ^covtag aaracpXsx&^vaL. Tolg yaQ iSQoOvXoLg 

95 sdo^s t6 ^slov ^rj dLdovac t^v Ik t^s ixsGiag ovyxcoQOV- 

[isvijv dGcpdlsLav. 

59 'jB;r' ccQxovrog d' 'J&^vfjdiv 'Aqxlov '^Pco^aloi xars- 
6r}]6av vndrovg MaQKov AifjLihov xal Titov Kotvriov. 
SZL 6s Tovrav 6 ^caKLXog noXs^og , dLa^sivag srr] dsxaj 

100 natskvQ^r] Tovds tov tqotcov. Bolcotcov aal ^cozscov ts- 
TansLvco^svcov dLa ro ^^xog rov noXsfioVf ^aaslg ^sv 
7CQS6^BLg s^aTtsCrsLlav sig Aayisdai^ova nsQL ^orjQ^siag, 
UTcaQTLciraL ds xi-^iovg oTcUrag s^sns^^ipav CrQarrjyov stcl- 
Orrjcjavrsg ^AQxida^ov tov ^a0LXsa. BoLarcov ds TcaQa- 
6 7cX7]6icog TOvroLg dLa7CQS(}^sv6a^svav tcqoc 0ih7C7tov tcsqI 
Cv^^axiag, 6 ^ikLTCTCog TcaQaXa^av rovg ®srraXovg t^hsv 
slg Tiqv AoxQida [isra TCoXXijg dvvd^sag. icaraXa(i(ov ds 
^dXacxov tcuXlv rrjg 6tQatr]yiag r]^LCo^svov xal tb tav 

10 iiLOd^ocpOQCiv TcX^d^og sxovta, 7CaQS6iisvd^sto TCaQatd^sc 
iCQLvaL Tov TCoXs^ov ' 6 8s 0dXaLicog sv trj NLuaia dLatQi- 
^av , %a\ &saQav avtov ovx d^LOfiaxov oWa, Slstcqs- 
G^sv(5ato TCQog rov ^aaLlsa tcsql dcaXvOsav. ysvo^svr]g 

15 5' o^oloyiag tSgts tov ^dXacKOV fistd rav GrQarLarav 
d7CsX%siv OTCov ^ovXoLTO, ovtog ^sv v7c667Covdog sig Tr]V 
IJsXo7c6vvr]6ov dvsxcoQY^Gs ^std tcov [iLGdocpOQav, ovtav 
OKranLgxiXiav , oi ds ^axslg OvvTQL^svrsg ralg sX7ci6Lii9 
TCaQsdaxav savrovg rco 0LXi7C7Ccp. 6 8s ^aGLXsvg avsv 

20 iid%r]g dvsXTciCrag xaraXvGag tov lsqov tcoXs^iov 6vvr]- 
8qsv6s fisrd tcov Bocarav aal QsttaXav. skqlvsv ovv 
GvyKardysLV to rav 'AficpLxrvovav 6vvs8qlov, kul rovrcp 

60 T^v 7CEQL rav oXav 8Ldyva6LV S7CLTQS^ai. s8o^Bv ovv 85. slg] Inl FTY Bas. 85. 89. vsav] vsm TY Bas., 85. F 

128. 5. dia7TQSop£vaaf.iEvcov] 7tQsa§£VGai.i,svcov FL 8. 
na^tv FLQX , ca.Gicn naXat 9. ji/l/Ji^os siQvza] invertit 
FLT 12. avtov] avzov L Bas. 15. oxtoy ] onoi, 
Schaeferus au Deinoslheuem vol. 11. p. 613. 

129. 20. avvri8Q£vaE FL, caeteri ouv/^d^Evs /ttsra rcav 
om, Bas. , ztSv F LIB. XVI. CAP. C0.61. 1097 

toig CvvsdQOig ^Etadovvcci, rw ^iViitncp tikX ToZg ccTtoyo- 25 
voig avtov tfjg ' A^(pi%xvovlag , xal 6vo i)y}cpovg tyuVy 
ag TtQoxBQOv ot xataTtoks^rj^svtsg ^wxftg bIxov. rav d' 
iv 0a}iev6i tQiav noXecov TtSQisXBiv td tdir], y,a\ ^rjde- 
liiav noivaviav sivai tolg 0o3Kevdi tov isqov ^fjdh tov 
'A(iq}iKtvoviXOv GvvsdQiov ^^ s^slvai de avtolg fi^te 30 
iTtTtovg ftj^TS oTtXa nt^^aOd^ai, iis%Qi av ov td xQ7]^ata 
£xti6a6L ta &E(5 td 6s6vXr](isva. tovg ds nscpevyotag 
tcov Qcoxscjv aal xa>v cUaov xcov iLetsGxri^KOtcov trjg is- 
Qo6vUag svaysig sivai KaX dycoyi^ovg Tcdvtoxfev. xdg 8s 35 
noXetg dnd(5ag xcov ^coascov zaxaozd^ai xal ^exoixiGai 
tlg xco^ag, cov SKaGtrjv (irj Ttleiov e%eiv olxicJv Jtevtrj- 
xovta, (irjds disGtdvai ekattov Gtadiov tdg acofiag dit' 
dXlriXcov. 'exeiv de ^axslg trjv xojQav, aal cpsQSiv xat' 
Iviavtov tcp d^scp q^oQOv tdXavta e^rjxovta, fiexQi dv 40 
iXtiCaGt xd dnoyQacpevxa xQ^l^<^ta aatd xr]v isQoGvXiav. 
ti^kvat 8e aal xov dyava xcov TIv%iav ^iXinnov fietd 
Boiatav xal ©ettaXcov did t6 KoQivQiovg pists6%r]%evai 
tolg 0a'/iev6i trjg eig x6 Q^siov naQavofiiag. xovg ds 
'Aficpixxvovag %a\ xov ^iXinnov xd onXa xav 0axsav 45 
130 xai xcov fii6&oq)6Qav xaxanstQOKonr^OaL y,aX td Keiil>ava 
avtav Katay,av6ai Ka\ tovg Xnnovg dno866\fai. dno- 
}.ov\fag 8e tovtoig dista^av oi 'AficpiKtvovsg td nsQ\ tr]V 
snifisXsiav tov fiavteiov xa\ tdXXa ndvta td nQog sv6£- 50 
fisiav ita\ xoivijv eiQ^vrjv xa\ 6fi6voiav toig"Ellr]6iv dvrj- 
Kovta. fietd de tavta ^iXinnog fisv td dsdoyfisva xoig 
'Aficpi-KXVoOi 6vyKaxa6tr]6ag iia\ ndvta cpiXocpQovr]%s\g 
enav^X&sv elg tr]v Maxsdoviav , ov [i6vov do^av sv6s- 
^siag xa\ aQSt^g GtQatrjyiKrjg nsQinsnoir]fiivog, dXXd xai 55 
nQog tr]V [ieXXov6av avta av^r]6iv yeve6\tai fisyd?,a nQO- 
aata6HSva6dfievog. ene%vfisi ydQ trjg 'EXXddog dnodet- 
X&rjvaL OtQatrjyog avtoKQataQ %a\ xov nQog TIsQ6ag eh,e- 
veyxelv noXefiov oneQ %a\ 6vve^r] yeve6%ai. dXXd neQi go 
fiiv xovxav xd xaxd fiSQog sv xotg oixsioig XQOvoig dva- 
yQdtpofieVy vvv d' kn\ xo Gvvexeg xrjg i6toQiag tQe^o- 
[le^a. 

^LXULOV 8' elvai vofiit^ofiev stQcotov dvayQd^aL t^v 61 27. Iv $oix$t;<Jt] vide annotationera 80. ^ijrs — jujjte FL, 

caetcri m?j5f — (irjbh 31. f^ixQtS omnes 36. fiSTotyJaai] 

fiBTOiKfjaai, Bae. 37, nsvTijyiovTtt ] sexagenis Cospus 

38. OTccdiov] GTuSiovs Bas. 40. fiixQ^? oinnes 41. XQV~ 

(laTa] KTrjfiuTOi L 43. KoQiv&iovs] vide annotationcm 

130. 53. nuvTa] fort. nuVTas 54. Tr]v oin. F 

59. oTteg] uvnsg Q (jO. ra Kara fieQog post dvayQa- 

ipoftev ponunt LT Bas., ct qui oui. zd F 1098 LIB XVI. CAP. 61. (>2. 

65 £?£ d^scov yBvo(iiv}]V roig slg to (ikvteiov TCaQyjvo^^^zoGi, 
iCoXaSiV. oXcog yc^Q ov ^ovov rolg uv\)8vtcag tf/g iego- 
CvXiag aXld xai na6i tolg jtQoga^cc^evotg ^ovov rj}s 
vtuQavoiiLag clnccQaitrjtog l'A tov bca^oviov ejti]Kolov~ 
^rfGB ti{icoQia. 6 ^BV yccQ clQxttBxtav ti]g natahnj^acog 

70 tov Ibqov ^Llofiykog VMtd ttva TCBQtGtaGLV 7toAS{itK)jV 
eccvtov icatEKQjJiiVLGBV. 6 ds cl8s?Lcpdg avtov 'Ov6^iaQ%og 
diadBtccvLBVog tip tcov djtovorj&svtcov GtQatrjyiav ^std 
rc5v Cv^uTtaQccta^afiBVCov iv GsttaUci ^coTtBcov nal ^lCQ^o- 
cpoQCOv oiatanoTtslg £0tccvqo39}]. 6 6s tgitog %ca 7t?.BlGta 

75 Tcov dva&i^^cctcjv aataxoxpag QdiJlXog TtoXvxQovicp voGco 
vo6}]6ag ovd' djtokv&r~]vaL Gvvto^cog trjg ti^agiag 7]dv- 
vri%)]. 6 5' B7tt itdGt 0dXaixog td Ksiipava r^/g lbqoGv- 
Kiag dva?.a3cov sv Ttkccvaig nat ^syd?\.OLg cpo^oig %a\ hlv- 

80 dvvoLg Bcp' tzavdv xQOVov s^icoGsv , ovx tva ^ccxaQLCOts- 
Qog ysvi]taL tcav Gvva6B(i7]Ocivtcov ^ dkk' tva nlsico %q6- 
vov 6tQs{i?<.co%B\g xal %o?.XoLg dcd tr]v dtv^iav ysvoasvog 
yvcoQi^og 7tBQt(56}]tov sx]] tY]V Gv^tcpOQav. ovtog yaQ 
^std ti]V B7C tfjg ai%ucc?.co3iccg cpvyyv fistd tcov ;ii(3i>o- 

85 CpOQCOV tO ^SV TtQCJtOV dtStQL^B TtSQt tr]V nS?.07t6vV)]GOV., 

6vvs%cov tovg Gtoccttcotag bx tcov tsQoGvXrjd^svrcov Xsl- 

ipdvcov., ^Btd 8e tavTci sv KoQivd^co ^iiG&coGd^svog nkota 

(pOQT)]yd ^Byd?.a, %at tsttaQag 'b%cov ijutoXiag, TcaQSGKSvd- 

90 tsTO TtQog Tov Big tf]V 'ItaXiav ymI Z!txs?dccv n?.ovv , vo- 

fiit,cov Bv tovtotg toig tojtotg fj %atccXfjTpsGxtai ttva n6Xtv 

7] tsv^sGvai (jLLO^ocpoQiag' stvyxccvs yaQ Asvnavoig TtQog 

TaQavtivovg GvvsGtr]'Kc6g 7t6?iS(iog. JtQog 8s tovg Gvfjt- 

TtXsovtag B,cpr] (iBidTtBfLTitog TtXsiv vjto tcov s^ 'lta?Jag 

J^" xat IJt'/.sliag. BKTtlsvGavtog 8' avtov xat Ttslayiov ys- 

voy.Evov , GTQaTtcoTut ttvsg tcov sv tcp [jtsytGtcp 7tlotcp 

ii0^tt,0{isvcov , cpTtsQ avTog 6 0d?.at'%og svB7tXst, X6yov 

dX?.}']Xoig s8i8oGav.i vTtovoovvtsg (ir]8sva (istaTtE^iipaGd^aL l^i 

100 Gcpdg. ovTB yaQ TJysuovag scoQcovcmd tcov En,Lxa?.ov(is- 

vcov Gv^inXsovtag, ovtb 6 nXovg r]V okiyog, dX?.d nolvg 

vns'/.BtTO %a\ %aXsn6g. StonsQ dntGTOvvtsg d(ia totg ksyo- 

(iBvotg '/.a\ cpo^ovasvoL Tf]V 8tccn6vttov GtQaTsiav , Gvvi- 

GTavTOy oiai ndXtGd'' of tdg r^ysfioviag B%ovtsg tcov ftt- 

5 Gd^ocpoQcov. tsXog 8b GnccGditsvot td h,icp)], %a\ aatccn?.)]- 

^diisvot rov T£ ^dkaiy.ov %a\ tov iiv^sQV}]tr]v , 'rjvdyna- 67. nccQccvoiiiag] hQOGvXias F correctus in margine ^ 80. 
cU F 88, xiztUQag] tgffcapas oinncs i],uioXicis 

FL, caeteri i]i.iio?.iovg 89. zilv 'IzaXiavj 'Ituliav FL 

131, 1. noXvig vnhiito] legebatur nXovg vnhhLzo (iiyus. 
couf. ad [). lom. 86. LIB. XVI. CAP. 62. C3. 1099 

duv ilg TOVJiida Jtdhv a7tOTiXi.lv. t6 6' uvto xal tcjv 
iv Tolg alkoig hXoiois iioui,t,o[dvav TionjGdvzav nazk- 
jtlavCuv sig tijv IleXoTtovvrjGov. difQOiQdbvtcg 6' slg 10 
Mttkiav ay.QttV ryjg Jay.avrAijg ey.ti xatUa^ov hn Kq)J- 
trig y.atajtETtkevy.otag Tovg KvcoCiovg TtQto^SLg InX <5vva- 
yayfj (itOdocpoQcov. cov diaXiypivtav rco ts ^a?.ciiycp 
scal Tolg ijye^ioOi, xal dovrcov d^LO?.6yovg fXLO&ovg , ^etd 
T0VTC3V dnavteg elinKev6av. nutdQavteg de rfjg KQyjzTjg 15 
iig KvcoOov ev%vg ih, ecpodov nohv y.atekd^ovto trjv y.a- 
Koviiivt]v Avy.tov. rolg be Av/crioLg ex rrjg natQidog 
lnnentcoyoGL TiaQdboi^og acd 6vvtonog ecpdvr] (iotid^eta. 
steQL yccQ Tovg uinovg '^(^oovovg TaQuvzlvcov dLUTtokeiiovv- 20 
Tcov stQog Aevy.uvovg , y,al TtQog Auy.edui^oviovg, ovtag 
TtQoyovovg eavtcdv , Tte^ipdvtcov ngioiieig neQi §or]^eiag, 
ot ^ev 2JnaQtiutai did ry)v Cvyyivetuv nQoQv^icog exovteg 
Ov^^axyjGcii raxicog dvva^LV ij^QOL^ov nei,iyJ]V re Tcal 
vuvxiyy'iv, yaX Tuvtrjg OtQUtrjydv dnideL^av 'AQ%i8anov 25 
Tov ^aGiXiu ' nelXovtcov 6 ' dnaiQeiv eig ry]V 'ItuKiav.f 
7JUo36av ot AvytLoi nQoitov uvtoig ^oy]\ry]6ai' ot ds 
AaKebuiyLOViOL neiO^ivreg nal nXevOnvteg eig riiv Kq^]- 
rf]V T0i)s ^iO^ocpoQOvg eviy.r^6av, rolg ds Av/izioig dvi- 80 
6a6ttv Ty]v nutQida. ^ietu bs rttvtu 6 ^ev AQxiSa- 63 
fiog n?^ev6ag eig Ty)v ^ltukiuv , v.ul 6vu^axy]6ug rolg Ta- 
Qttvrivoig, ev nvi ixdx]] dLuycJVL^dftevog kufinQorg ereXev- 
rr^6ev, dvtjQ naru }iev rrjv 6tQatr]yiuv nul Toy ttK?.ov ^iov 
inuLvov^Levog, xard de rr]v nQog ^(axEtg 6v^^axiuv juo'- 35 
vr]V ^ka6q)yj}iovfievog, wg ^d?.L6t' aXtiog yeyovcog ryjg rc5v 
zJeKcpav iittTaXy]il<ecog. 'AQxida^og ^sv ovv e^u6ikev6s 
tcov Aaxedcufiovicov etr] TQia nQog roig EtxocJt, Tr]v 6' 
cIqxuv dittde'i,d}ievog 'Aytg 6 i^tog e^a6ilev6ev etr] nevzs- 40 
y.uidBXtt. eneiZtt oi ^lv 'AQy^Ldu^ov [xL^&oqiOQOi (.lete^xr]- 
%6reg rijg toi; fittvteiov 6vXy]6eo3g vno rcov Aevxavav 
'Hutr]yovti6%r]6uv ' 6 be Odluiyog ey.nc6cov va rrjg Avxtov 
Kvdorvittv no?.iooy.clv lncxeiQr]6e. y.uTa6yevd6uvtog 6e 
avtov ^tjxuvdg no?.LOQy,r]tLyMg xul nQogdyovtog rrj nokei, 45 
xeQuvvcov neCovtoov , uvtai ^ev vno rov Qeiov nvQog 
y.are(p}.iy%r]6av , rdiv ds (jiL^^ocpOQCOv noXkol nuQu^or]- 
^ovvreg ruig fir^xuvulg vno ToiJ nvQog diecp&dQrj^av Iv 
132 oig i]v y.a\ 6 6tQuty]yog 0d?.aiy.og. eviOi di (pu6iv av- 50 
tov nQogy,6i}avtd tlvv tcov nLO^ocpoQOiV vno rovtov 
6(pttyr]vai. ot be ncQiKtLcp^ivteg rav yn,6^ocpcQcov dvu- 10. MaXiav] Muluiav T Ba?, 11. Kvtoeiovq'^ KvcoGciovg 

tL Cogjj-.ig Iiic et 15. : delendus autcra \idctiir articulus 3{). 

fidXioi:' FT, caeteri (luUaztt 40. mvztHuidsKa] vide aniiutat. 1100 LIB. XVI. CAP. 63.-65. 

2,r]q)&8VT£g vtco ^HXiicav (pvyadav dg trjv IleXojtovvi]- 
0OV iK0^i6%ri6av , nal ^srd tovtav kjtoU^ovv JCQog 

55 ^HXdovg. 'jQnddcov ds GvvaycoviOa^ivcov toig 'H^eioigy 
xal iidyyj viKrjGdvtav Toi)s (pvyddag, tcoIXoI (ihv rtov 
^LdQ^oq^oQcav dvrjQEd^rjOav, ot ds TCSQLkeLcp&avtsg dg tszQa- 
HLgxLUovg st,ayQ^9rj0av. SlsJmiisvcov 8s tcov ts 'AQxddov 
ital 'HXsLCOV tovg aliaaXcotovg , ot [isv 'jQjcddsg tovg 

60 EavTolg ^SQcG&svtag aTCavtag sXaq)VQO3icokr^0av , ol 8' 
'HXsloi dcd trjv slg to {lavtslov naQavo^iav d7cs6q)a^av. 

6-1 ot ^sv ovv tfjg tsQodvKiag ^stacSiovtsg tovtov tov tqo- 

65 Tcov VTcb tov dac^oviov tc^coQiag 7]^La^r]6av. cit d' sm- 
0)]^6tatac nolsig xoLVOvrjGaOac trjg TtaQavo^iag vGts- 
Qov vn' ' AvtLTcd.TQov %aTa7Cols^r]^SLGac t^v '^ysfioviav 
d^a nal tf]v sXsv&SQiav dots^aXov. at 8s tav sv 0o- 
asvGcv TJys^ovav yvvacxsg %SQL%s^svac torjg %QvGovg sk 

70 ^sXcpov oQ^iovg oizsiag trjg dGs(isiag tc^oQiag 'stv%ov. 
7] fisv yaQ tov tr]g 'EXsvr]g ysysvr]^svov (poQsGaGa sig 
staLQLX^v aiG%vvr]v IvstcsGs ;cca to %dlXoq %QOS^als tolg 
svv^Qit,SLV TCQoaiQOV^isvoLg, 7] ds tov Tf]g 'EQL(px)h]g tcsqc- 
%s^svr] trjg oltiag vtco tov jCQSG^vtdtov tcov vlcov vno 

75 iiaviag sunvQcGdsiGrjg ^std tavTt]g ^coGa %aTScpXs%%7]. 
ot iisv ovi> Tou daL^ioviov ■natacpQOVslv toX[.if]GavTsg tov 
sIq7]hsvov tQOTCov vTco Tc5v \fsov tc^oQiag Y]^LCo%r]Gav. 
6 8s tovTcp To ^avTsicp ^oiq^fjGag ^ilcTcnog dno tovtov 

80 TCJV iQovov dsL naklov avi,6^svog to tsXsvTalov dta 
ti]V sig TO ^slov svGs^scav r^ys^cov dns8si%^Y] trjg 'ElXd- 
dog ndGr]g, nal ^syiGtr^v ^aGcXsiav tcov xaTd Tr]V Evqco- 
nr]v nsQLsnoLTjGaTO. r]^sig 8s aQ^ovvTog 8Lslr]Xv%6Tss 

^- tov isQov noks^ov sndvc^sv snl tdg stsQoysvslg nQa^scg. 

n'r- KaTa yaQ tr]v HcxsXiav ZlvQaxoGLOc GtaGLdt,ovTsg 

nQog dlX^Xovg, aal tvQavviGc nokXaig xal noLxiXacg 
dovXsvscv dvay)cat,6^svoL, nQSG^scg s^sns^ipav sig Ko- 
QLv%ov, d^iovvtsg avtolg dnoGtslXaL GTQaTr]y6v tov 

90 snL^sXr]G6^svov tf]g noXsog naX xataXvGovta tr]v tcov 
tvQavvslv snL^aXo^svov nXsovs^iav. ot ds HQivovtsg 
dinaLOV Sivac tolg dnoy6voLg ^or^xtsiVy sxpr](piGavto 
nsfinsLV GtQatrjyov Tc^oXsovta Tc^MivsTov., nQotsvovTK 
tcov noXitov dvdQsia ts aal CvvsGsl 6TQatj]yixr~] xal xa- 132. 52. tpvyocSoov] cvn(iax(av F 56. noXlol /tilv] 

nolXoL L 67. r^f iXivQ^sQiav FL' Bas. , caetei-i iliv^i- 

Qiav 72. ivv^Qiteiv] v§Qi^siv Bas. nQOcciQovfis- 

voig] ^ovXofiivoig F 18. rovvoi non desiderem 81. 

(isyiOTTjv Stephanus: libri (isydXrjV 86. post jioXXcclg delevi 

Kal (leydXcag, quae astci-isco notaverat Stepiianus: v, ad p. 131. 1. 
U3. TinaivizQv] Timancti Cospus LIB, XVI. CAP. 65. 1101 

&6X0V XDcdaig taTg dQStalg xmod^ijiihov. 'l8lov Ss ti 95 
Gvvs^r] JtSQl tov avdQK 0vyLns6siv , o GvvsXdlisto «.'roj 
jtQog trjv tijg CrQatrjylag aiQSGLV. TL^ocpdvr^g yaQ 6 
ddsktfog avtov nQos%av toov Koqlv&lcov tcXovxco ts naX 
ruXfiy , %dXaL (ilv ?}v q^avsQog xvQavvidog OQsyo^svog, 
Tors dh tovg aTioQovg dvaXafi^dvav aal navonUag y,a- 100 
%a6y.svat,6^svog xal tovg novrjQOtdrovg sxcov ftaO"' iav- 
xov icard tiijv dyoQav nsQLr^SL, ov nQognoLOv^svog ort 
l33tvQavv6g sGtL, td ds tijg tvQavvtdog SQya 6LanQatt6[isvog. 
6 ds Tl^oXsov dXkotQLCorarog av ^ovaQ%iag, ro yi,sv 5 
n:Qatov sns%SLQSL nsi&SLV tov d8sXq)6v dnoCtrjvaL trjg 
snL^oh]g' cSg d' ov% vnrjKOVSV, aA/L' dsl nai ^dXkov sns- 
xsivsto ty toXiirj, ddvvatcov avtov Xoyco diOQd^ccCaG&aLy 
nsQLnarcov natd tr^v dyoQav dnsGcpn^s. d^oQv^ov ds ys- 
vofjLSvov, aal tuv noXLrav <5vv8Qa^6vrcov d^d rs to na- 10 
Qddoi,ov %al trjv dsLVOtrjta trjg nQd^sag^ CrdOLg sysvsro. 
ot fisv yaQ sq)a6av dslv cog s^cpvhov cpovov nsnQa%6ra 
tbv TLiioXsovta tvy%dvsLV tr]g sx. tc5v vofiov tL^coQiagy 
OL ds tovvavtiov dnscpaivovto snaLvslv rov dvdQa cog 
rvQavvoKtovov. trjg Ss ysQov6iag 6vvsdQSvov6r]g sv rco 15 
^ovKsvtriQicp , xal trjg nsQL rr]v nQa^LV d[iq)Lg^rjtrj<iscos 
snl ro GvvsdQLOv dvansfKpQ^si^rjg, ot ^sv sx&qol roii' Tl- 
^oXsovrog xarrjyoQOVV, ot ds %aQLS6r£Q0L evvrjyoQovvrsg 
Cvvs^ovksvov Gcot,SLV rov dvdQa. dxQirov d' srL tr]g ^r]- £0 
trjGscog ovGi^g narsnXsvGav sx tcov UvQanovGcov ot nQS- 
.Gj^sig , nal ty ysQOVGia tdg svroXdg dr^XcoGavrsg r/^iovv 
trjv ra%LGrr]v dnoGrslXaL rov GrQarr]y6v. s6oh,sv ovv tco 
GvvsdQicp nsfinsLV rd?-' TL[ioXsovta, %a\ nQog to natoQ- 
QcoGaL tr]v nQdt,LV ^svag xLvdg xal naQad6E,ovg atQ&GSLg 05 
avrcp nQOS^r^nav. dLS^s^aLcoGavro yaQ , sdv (itv iicc?,cjg 
ciQt,]] xcov UvQaxoGicov , iCQivsiv «t;r6v rvQavvoKr6vov, 
sdv ds nXsovsxrLXcorsQov , ddsXcpov cpovsa. 6 6s Tl[io~ 
Xscov ov% ovrco d^d rov snLKQS^iaGd^svra cpo^ov vno tfjg 
ysQovGiag cog did riqv dQsrr]v %aX(og acu Gv[iq)SQ6viog 39 
nQosGtr] tcov %atd trjv Z!LzsXiav nQay^idrcov. KaQ%r]do- 
viovg (isv yaQ %arsnoXs[ir]Gs, rdg 8s %arsGxa[i(iivag vnb 
tcov ^aQfiaQcov 'EkXr]vi8ag noXsig dno%arsGrr]Gs, naGav 
8s 2Ji%skiav i^XsvQsqcoGs, %aQ6Xov ds tdg IJvQaxovGag 35 
%al rdg 'EXkr]VL8ag n6Xsig naQaXa^av SQr^^iovg snoirjGs 

133. 14. TVQavvoKTovct Bas. Ifi. z^g jzsqI ] nsgl Bas. 

20. 2vQaKOV6icov Bas. 27. nkBovsxzi-KcozsQov ] 

Tjjv av 

stXsovSKTiKwg Y 30. tcSv Trjg oiKsXlag et in marg. yQ. Jtara 

Tjjv F ^ 32. KUTScxafifiivas] Kuzaonsvaanivas lias. : eadera 

om. d7tOKaT£6Ti]as — 35. noltLS 1102 LIB. XVI. CAP. 65. 66. 

stoXvccvd^QCOTilci disvEyxBLV. aXka nsQl ^ilv covtcov tk tca- 
xa fisQog (iLZQdv vOzsqov Iv rols olxsLoig ^Qovoig dva- 
yQa^opiSV , vvv d' S7tl ro CvvsxEg rrjg iaxoQiag (isxa^t- 

Pf, /3a0o,u£v xov loyov. 

,„ 'Etc' aQyovxog yuQ 'A&ijvr^c^iv Ev(3ovXov 'Pcofiaiot 

%axs(3x}]6av vnaxovg MaQKOv Q>d'^LOV ■nal 2Jeqovlov 2JovK- 
stixLov. STtL dh rovxav TifioUoav 6 KoQLv&iog nQo-Ksyu- 
QLOfisvog VTto tav TtolLxav stcX rrjv sv LvoaxovGaLq dxQa- 

45 ryyiav , 7taQS6KSvdt,sro TtQog rov slg rijv ULHsliav sk- 
TtXovv. sTtraxoaiovg (isv ovv ^svovg SfiLC&co^axo, 6xQa- 
ticaxav 6a rsxxaQag zQirjQSLg 7tl}]Qco6ag nal tayvvavxov- 
6ag rQslg, s^STtXsvGsv sx KoQiv&ov. sv TtaQaTtlco bh 
staQa Asvxadicov %al KsQHVQaico^' rQslg vavg 7tQog?.a^6- 

50 [isvog STtSQaLOvxo dsxa vavGl toi/ 'Iovlov icalovfisvov 
noQOV. idiov ds n aal naQddo^ov Ovvs^i] ysvso&at tcp 
Tifiolsovxi aatd tov utXovv, tov daifioviov 6vvs7tila^o~ 
fjkivov rrjg STti^oXijg aal TtQOOrjfiaivovxog t}}v sGOfiSvrjv 
TtSQi avxov Evdo^iaV ical XainxQozrjxa rav ngd^scov. bi 

^55 oA.yg yaQ rrjg vvKrog^ TtQorjyslto lafindg 7iaLoy.svr} natd 
tov ovQUVov (isxQi ov 6vvE(hj tov GxoXov slg trjv 'Jr«-134 
Mav nccxaTtksvoaL. 6 dh TifioXiav TtQoaKtjKOcog ijv sv 
KoQiv^G) tcav trjg ^rjfiTjtQog aai KoQrjg isQSLav oti %ard 

60 t^ov V71V0V avxalg ai %^saX TtQorjyyELkav 6V(i7tXEv6E6%^av 
rolg TtSQl rov TLpiokcOvta y.axd rov TtKovv rov slg r^v 
iSQdv avxav vrj^ov. diOTtSQ 6 TifiolEcov aal ot 6v(i~ 
srAtoi-Tfg TtSQixaQEig 7j6av, cog rav &e(dv 6vvsQyov6cov 
avvoig. rr]v 6' dQi6xr]V tcov vscov xad^LSQca^ag taig &saLg 

65 6 TliioXecov cov6(ia6sv avxrjv ^r]iir]tQog xat KoQrjg LEQav. 
aaxaTtlEvdavtog dh TOt' 6x6lov ycoQlg xlvSvvcov sig to 
Msxa7t6vxLOV trjg ^ltakiag s7tixaxE7tXsv6s KaQyr]8ovia tQi- 
r]Qr]g sxov6a TtQSG^EVxdg KaQyr]doviovg. otxoi d' svxv- 
yovxsg ta TifiolEovxi disaaQxvQavxo [ir] icatdQ%Siv ito- 

70 ksfiov (i}]d' S7ti(iaivsLV trj Z^LXsXia. 6 dh TifioXscov, S7ti- 
naXovfiEVcov avxov tav 'Prjyivcov nai 6v[xpaxr]6Eiv STtay- 
ysXXofisvcov , £^S7tXsv6sv £i;'9'£cos kx tov Mstanovtiov, 37. (iiitQov varsQov om. L 38, 8' F 4G. rirta- 

Qaq ] 71SVTS QX , caeteri riaauQas 48. KsQHVQaicav ] Koq- 

Kvgaicov Y Bas. 50. dina] nal fiia addunt QX 

'loviov] 'Jcoviov Bas. 55. v,aio[iivri FLY Bas., caeteri «ao- 

[L&vri 

131. 56. fiixQ'' '^» caeteri [isxQis 59. TiQotjyysdav 

FL Biis. , caeteri nQogijyysilav (iO. rov alterum om. F 

61. Ktti ol — 64. 6 Tifiolscov ora, Bas. 65. rov om. 

Bas. 66. rd MsranovrLov] Msrarcovrtov L Bas, 

68. Tw om. Bas. 71. avrdv] avrcp F LIB. XVI. CAP. CG. — 68. 1103 

GTtBvdav <p&a6cii rrjv jtSQl avtov (pi^fiijv. C^poSga yccQ 
svln^sito ^rjTiote KaQxrjdovioi &aXattoxQatovvtEg aco- 75 
kvCioOiv avtov slg ZJiaeUav diaTiXtvGui. ovtog }ilv ovv 
xatd Gnovbijv itiXu toi' iig 'P^yiov yilovv. 

KaQxi]d6viOi ds ^Qaxv jcqo tovtcov tcov ocaiQcov nv- f}'? ' 
n^oiitvoi to ^iyi.%og tov aatcc Z!ixsUav £(Jo,utvou nols- 80 
/uoi', tcclg ^lv xcctci 2^iK£Kiav 6vn^a%i6i iJioXeCi cpiKav- 
^fQconcag TiQogicpiQOVto , y.al TtQog royg Katcc tr]v vijcov 
tvQccvvovg rrjv diaqjOQccv xataXvGavteg cpiXiav 6vvb&£vt0f 
^ia/uOta 6s JtQog 'iKBrav tov tav UvQazooicov Svva- 
Otevovta dicc t6 tovtov TtXelov ioxvsiv. avtol 6h 7tolh}v 85 
dvva^iv vavtixrjv ts xal 7tst,ixr]v 7caQa6xsva6cc^isvoi 6i8- 
pl§a6av eig Eixsliav "Avvcova 6tQat)]ybv a7ti6tr]6avtsg. 
sijov 6s ^iaxQag vavg sxatov xal Ttsvtrjxovta , 6tQatia- 
tag 61 nst,ovg (.isv nsvtaxig^vQiovg , aQnaza 6s tQcaxo- 
6ia, 6vvarQi6ag 6b vjibq tag 6ig%ikiag., ^coQlg 6s tovtcov 90 
ojrAa xal ^sKr} 7tavTo6ana xai ^rjxccvdg TtohoQxijtixds 
sta^nh]xtsig xai eitov xal xcov aXXcov STtitfjdsiav TtXijQ^og 
dvv7tSQliX7]rov. STtl 7tQc6tr]v 6e tr]V tav 'Evtsllivcov no- 
kiv skd^ovtsg trjv ts %coQav i6r]C06ccv xal tovg syicoQiovg 95 
sig jtokioQxiav 6vvsxksi6av. oi 6s tijv noXiv xatoixovv- 
rsg Ka^iTiavol xataTtXaysvtsg t6 pisyB%og trjg 6vvd(xsc3g 
s^B7ts(iil.'ccv slg rdg dXXag TtoXsig rdg dXXorQicog diaxsi^is- 
vccg TtQog KaQxrj6oviovg stSQi ^oi]%siag. rcov fxsv ovv 
dXXcov ov8slg vjir]xov6sv ot 6s ri]v FaXaQiav TcoXiv oi- 100 
.xovvtsg si,S7tS(nl!av avtolg 6tQaticotag oTtXitag %iXiovg. 
tovtoig 6' V7tavtrj6avtsg ot (Doivtxsg, xal 7iSQi%v%svtsg 
rcp 7tXr']&Si , Ttdvtag xatsxoiiiccv. oi 6s ti]V Aitvr]v xa~ 
roixovvtsg KayiTtavol t6 (ibv 7tQato\> 7iaQS6xBvdt,ovto 5 
6viiiuc%iav sxTTSfiTiSiV sig tijv "EvtsXXav 6id tr]V ovyys- 
vsiav., (istd 6s tavta rijv tcov FaXaQivcov 6V(icpOQdv 
dxov6avtsg, ixQivav r^^v^iav dysiv. 

Tov 6s zJiovv6iov xvQisvovtog rcov 2^vQaxov6cov 08 

135'Ixsrag s%cov TtSQi avtov dt,i6Xoyov 6vvay.iv s6tQdtsv6sv 10 

STti rdg 21vQaxov6ag' xal t6 (isv TtQcotov %dQaxa (iaXo- 

(isvog TCSQi t6 'OXvfiTtiov 6iS7toXs(iSi TftJ xQatovvti tr]g 

TtoXscog ^iovv6i(p rco rvQdvvcp. %QOVi^ov6r]g ds tijg TtO' 

73. avTOv'^ maUm ciJrov 74. &aXcctTOKQCiz.'l &aXccaaoyQ. 

omnes 8(». JiuQaanEvacc/fiSvot] -^aTaaicfvaacifiEvoi LY Ba^. 

87. avcova F })4. htBlivo^v F et similiter aliLi 

98, Tag altmim om. Bas. 99. tisqI] 8id Bas. 

100.7. raluQiav — raXaQivcov] ralsoiav — raXiQivcov libri: 

Tide annotat. 9. I^vor^KOvaidJv Bas. 

135. 12. 'OXvfj.niov FLT Biis., caetori ^Olvfnalov 13. 

^iovvaim tco TVQavvco FL, TVQdvvcp ^iovvaiw T Bas., caeJcri zu- 
Qdvva) T(u ^tovvoicp 1101 LIB. XVI. CAP. 68. 

15 hoQntag xal rcov IniTri^iiav BxhTiovTov , 6 fisv 'Ixsrag 
dvst,ev^ev slg AeovTLVovg' sk ravTrjg yaQ aQnccTO rrjg 
nolecog' 6 ds ^iovvGiog ejiaKoXovi^/joag avzolg, %al 
xatKAa/Scov rrjv ovQayiav , GvvsOTyJGaro ^a%y]V. 6 d 
'iKsrag £:JiL<3TQeil>ag snl rov /JlovvGlov Gvvijips ^dxi]Vy 

20 xal TiXsLOvg rcov TQLgiLlicov [iLO^ocpoQav avslav rovg Iol- 
Tcovg (pvyslv '^vdyxaGsv. o^sl ds ra dLoyiico iQ)]6dnsvogy 
xaL 6vvsLg7ts6c6v rolg cpsvyovdLV slg riqv tioXlv, sxQaTrjGs 
rav 2vQaiiov6av nXrjv rijg Nr]6ov. nal rd ^sv tisqI 

25 rov 'Insrav nal zJlovv6lov sv rovroLg iqv. Tl^oIscov ds 
pLsrd rr]v aaTaXr^tpLV rcov 2^vQaK0v6av tqloIv ij^sQaLg 
vOrsQOV ■KarsTiXsvGsv slg ro '^PqyLov , v,al naQcoQ^iGn^r] 
TtXqoiov rijg TCoXscog. STtLKaTaTtXsvGdvrcov ds Kal rav 
KaQ%7]dovlcov sIkoGi tqltJqsGl., %al rav 'Pr^yivcov Gvvsq- 

30 yovvTCOv rco Tl^oXsovtl aal icoLvrjv sKKXf]6iav sv rf] tco- 
Xsi 6vvayay6vTCOv xat tcsqI 6vKXv6scog Qr}^7]yoQOvvTcov, 
OL ^sv KaQX7]S6vLOL dLaXa^ovTsg rov TL^oXsovra nsL6d'i]- 
Os^d^aL rov slg K6qlv%^ov aTtozXovv 7C0Lr]6a6%^ai,, Qccd^v- 
^cog sixov rd aard rdg (pvXaKag ' 6 ds Tl^oIscov ov8s- 

35 ^iav £{jL(pa6LV dLdovg rov dQa6^ov avrog ^sv 7tXr]6iov 
Tou ^r]ixaTog s^sivs., Xdd^Qo. ds naQiqyysils rdg svvsdc, 
vavg dno7tXsv6aL rrjv ra%i6TY]v. nsQionapisvcov 8e rav 
KaQ%r]8ovicov raig i)v%aLg nsQL Toug syKa^sTcog 8r]^r]yo- 

40 Qovvrag ^aKQCog rcov 'Pqyivcov sXa%sv 6 Tl^oXscov 8La- 
8Qdg snl rrjv vnoXsXsLHfisvqv vavv., %a\ ra%scog si,snXsv-' 
6sv. OL 8s KaQ'j(r]86vLoi %aTa6TQavr]yr]%svTsg sns^dXovro 
8lc6kslv rovg nsQt rov TiyLoXsovra. SKsivcov 8s nQOSLXr]- 
qjoTCOV LKavov 8Ld6Tr]^a , %al rfjg vvKTog snLXa^ovOr^g, 

45 ecp^a6av ot nsQl rov TLpLoXiovra dnonXsv6avTsg elg ro 
TavQo^evLov. 6 8e rrjg noXscog ravrqg i^yov^evog 8id 
navTog nscpQovr]Kc6g rd rcav 2JvQaK06iav , 'Av8Q6^axog, 
q)LXocpQ6vcog vns8s^aTo rovg 8icoKo^svovg , Kal noXXd 
6vve^dXeT0 nQog rr]v 6corr]Qiav avrav. [ierd 8s ravrcc 

50 6 ^sv 'iKsrag dvaXa^av rcov 6TQaTLaTc5v toi}^ dQL6Tovs 
nsvraKLgxiXiovg s6TQdTSv6sv snl toi;s 'A^Qavirccg dvri- 
nQaTTovTag avra, %al nXr]6iov zrjg n6Xsag %aTS6TQaT0- 
ns8sv6sv' 6 8s TL^oXsav nQogXa^oyiSvog naQa rcov Tav- 

55 QOfisviav 6TQaTLC0Tag dvs^ev^ev sk rov TavQo^ieviov, 
rovg dnavTag syav ov nXsiovg rav %LXiav. dQ%o\isvr]g 
8s rrjg vvKTog dcpoQ^ri6agj %al 8Lavv6ag snl xo AdQavov 

31, 8r]fir]yoQOvvTcov] nuTriYOQOvvTcov Y Bas. 35. ifieivs} 

tfj,svs LT 37. 8s om, Bas. 46. 8id — 47. cpiXo- 

cpQovcog om, Bas. 55. zcov om. F Bas. 57. zo 

'ASQttvov] zov 'ASQavov T Bas, i LIB. XVI. CAP. GS. 69. 1105 

dBVTSQKiogy ccvBXTtLGrag eTts^sro Tolg nsQl tov 'iTikrav 
btLitvonotov^kvoLg. naQiignt6(ov d' sig rrjv naQS^^oX^v, 
%a\ tpovBvOag nXsLOvg rav TQLayioGiov, t,ayQ^0ag ds nsQl 60 
e^axodlovg, rrjg naQSii^oXrjg sxQarrjGs. rovrcp ds tqj 
6rQarr]yrj^ari srsQOV eTtstgdyav naQaxQrjfia ln\ rag Zv- 
QaxovGag drpaQ^rjCs, xal dQOiMalog rijv odov 8Lavv<5ag 
dnQogdoxi^rcog nQogsnsGs ralg 2JvQaiiov6atg, nararaxrjGag 65 
ISGrovg dno T^g rQonrjg q)Bvyovrag. tavra ^sv ovv snQcc- 
X&tj %ard rovrov xov IvLavrov. 

'En' aQxovrog d' 'A%i]Vri6t Avxi<5iC0v '^PojiaLOi xars- (59 
6rr}6av vndrovg MdQxov OvaXsQLOV naX MaQxov JJo- 70 
niklLOV^ 'OXv^nidg d' rjx&r] sxaro6T^ ical svdrr], xa%'' 
7jV svixa 6rd8LOV 'AQL6r6Xoxog 'Ad^rjvalog. snl 8s rovrav 
Pconaiotg (isv nQog KaQx^^oviovg nQtSrov evv&rjxaL sys- 
vovro. %ard 8s rijv KaQiav 'I8QLSvg 6 8vvd6rr]g t<5v 
KaQav srsXsvrr]6sv ccQ^ag 'srrj snrd , rrjv 8s aQxijV 8ia- 75 
ds^afisvr] "A8a r/ d8sX(pr] xa\ yvvr] s8vvd6rsv6sv 'srrj rsr- 
xaQa. %ard 8s r^v 2JLXsXiav Tt^oXscov fisv 'A8Qavirag 
%a\ Tvv8aQirag sig 6v^fiaxiav nQogXa^o^svog 6rQarta- 
rag ovx oXiyovg naQ' avrav naQsXa^sv. sv 8s ratg Zlv- 80 
Qaxov6aLg noXXr] raQaxr, 'xarslxs rrjv noXtv, z!tovv6iov 
fisv Tr]v Nr]6ov 'sxovrog, '^lxsra 8s rrjg 'AxQaStvrjg aat 
Nsag noXsag xvQLSvovrog., TLfxoXsovrog 8s rd Xotnd Trjg 
noXscog naQSLXrjcporog , Jtat KaQXT^8ovic3V TQtr]QS6t ^sv 
ixarov %a\ nsvrrjxovra ocaransnXsvxorcjv slg tov fisyav 85 
Itasva, ns^olg 8s 6rQarLcSraLg nsvTaxtgfiVQiotg xarsGrQa- 
Tons8svx6rav ^LonsQ tc5v nsQ\ tov Tt^oXsovra xara^ 
nsnXrjyiisvav t6 nX^^^og rav noXs^iav aXoyog rtg xai 
naQd8o^og sysvsro iisra^oXr]. nQarov (isv ydQ Md^sQ- 
%og 6 rav Karavaiav rvQavvog 8vva^LV d^LoXoyov sxav 90 
nQogsdsTo ra TLfioXsovrt' 'snsLTa noXXd rav cpQovQiav 
OQsy^^sva Trjg sXsv&sQtag dnsxXtvs nQog avrov t6 8s 
TsXsvratov KoQiv%LOt 8sxa vavg nXr]Qa6avrsg XQ^l^<^Td 
Tg noQi6avrsg s^ansGrsLXav sig rdg 2JvQaxov6ag. av 95 
nQax^svrav TtytoXsav yisv s%dQQr]6sv , ot 8s KaQxr]86- 
VLOL (po^r]&svrsg dnsnXsv6av sx tov Xt^svog dX6yag, xat 
^srd nd6r]g T^g 8vvd^sag sig ttjv iSiav sntxQdrstav 
dnr]XXdy/]6av. ^ova&svrog 8s rou Ixsra Tt^oKsav nsQt- 

60. TQiay.ocLcov ] TSTqunoeicov QY 

136. 08. AvkIgkov ] Avniaoov X , Silyscum vocat Cospiis 
70. IloTtiXXiov Livius, nofiniktov QX, Popilium Cospus, cae- 
teri Ilonltov 8' ] fie T I3as. 71. ivdzri] ivvuxrj 

omncd 76. iSvvccSTsvsv Bae. TSTzaQa] \u\go rsc- 

caQCi, 8 Baa. 81. '/xsra FLT Bas. , ^caeteri 'ixtTOv 

81). Moiii,£Qxog Casaubonus cuiu aliis: libri MciQKOg 

11 nm Lii). XVI. CAP. (19. m I 

100 ysvofiBVOS rwv ytoXs^lav kxQuriids iiov 2^uQaxov6cov. 
sv&vg 8s Kal ri]v Ms66i]vrjv (israriQB^evy^v TtQog Kuq- 
jl^rj&ovLovg dv£xr^6ato. aal ra (.ilv xatd trjv UiXEXCav I 
sv rovtoig '^v. %atd 8b rrjv Ma%s8oviav (^iXmnog 7ta~ 
5 rQiycrjv £%9Qav dLadsdsy^isvog TtQog 'IkkvQLOvg nai ti]v 
diacpOQdv d(istd&Etov sxcav , svd^alsv slg rrjv 'IllvQidK 
ft£Ta TCoXXrjg dvvd^isag. TCOQd^r^^ag ds r?}v xcoQav nal 
tjtoXXc: rcoV- %oXi6^dr>j3V %siQcdGd(isvog [istd TtoXkcav Ka- 
(pvQcov sjtavrjXd^sv slg rrjv Maxsdoviav. (istd 8s ravta 

10 otaQsX&cov slg t^v &sttaXiav y.a\ rovg rvQavvovg sk 
Tcov TtoXsGJV sn^aXcov Idiovg raig svvoiatg S7tOLt']6ato 
rovg ©sttaXovg ' ijXTtL^s ydQrovrovg sjcov Cv^iixdxovg 
aal rovg "EXlr]vag Qadicog elg svvoLav TtQotQSipaod^aL' 
OTtSQ xat 6vvs^r] ysvso&aL. sv^vg ydQ ot 7cXr]6i6xc3Q0Li^7 

l5 rcov 'EXXyvcov GvvsvsxQ^svrsg rij rcov &srraXc5v %Qi6SL 
6v}i(iaxiav TtQO^vficog TCQog avrov snoLiqQavro. 

70 ^En" ccQxovrog 5' ^A%r]vr]6L Tlv^odorov 'PofialoL %a- 

rs6rr]6av vndrovg rdiov IlkavtLOV xai. Tirov MuXXlov. 

20 knl Ss rovtcov Tl^oXscov xatanXrj^dasvog zIlovvGlov rov 
rvQavvov snsL6sv avtov naQadovvaL trjv dxQonoXLVy jcal 
ri]V dQxi]V dnod^sfLsvov dnsX^slv slg nsXon6vv)]6ov_ vno- 
Gnovdov sxovta td l8La j^pjf^uaTcf. ovtog (^sv ovv 8l 
dvav8Qiav xal ransLvorrjra i}^vxrjg rrji' rs ntQL^6r]tov rv- 

25 Qavvida aal 8s8siisvrjv., cog sq)a6av .^ d8d(iavtL tov SLQr]- 
(isvov tQOTtov dnsXLns jcat iiats^ia}6sv dnoQOvusvog sv 
KoQivd^cp^ rdv 8' i8iov (iiov ocal rr]v i.ista^oX)]v s6xs 
maQadsLy^ia roTg Kavxco(isvoLg dq^Qovcog sni talg svrvxiaLg, j 

30 6 yaQ sxG)v rstQaxo6iag rQii]QSLg ast' oXlyov sv (iLiCQca Jf 
^tQoyyvXcp nXoico y.atsnXsv6sv slg t))v KoQLvdov , nsQL- 
^Xsntov SXC3V rr]V rr]g (isra(ioX^g vn£Q(ioXrjV. Tl^ioXscov 
6s TtaQaXa^cov riqv vrj6ov Kal cpQOVQLa rd zlL0vv6icp 
vtQorsQOV vnaKovovra rdg (isv oiard rrjg vr]6ov aKQono- 

35 Xstg ical rd rvQavvsia %ars6Katl^s, roig 8e cpQovQioLg dns- 
dcoKS r^v sXsv^SQiav. sv&vg 8s Kal vo^ioyQacpstv rJQ^atOf 
riQsLg 8r](ioKQarLKOvg v6(iovg, %ai rd nsQl rcov i^Lcori- 
'Acov 6v(i^oXaicov 8iKaLa Kal rdXXa jtdvra dxQL^ag 8ls- jj 
Ttt^a, nXsL^rijv cpQ0vri8a T^g Idotritog 7toiov(isvog. xats- " 100. noXffilcov FQ\ , caeten noXLzoiv 1. fisTaTi&SfiivTjv] 

malim (iszaTS&sifiiviiv 10. ix tcSv] tav FL 13. sv- 

©•vs] svQ^v T Bas. 

137. 14. 'EllrivaiV^l uXXrjXcov F (jvvsvi%d'ivr£q'\ Gvvaji- 

S-svTss FLQT SJas. 17. TIv&oSotov QX, caetcri TJv&odco- 

Qov 19. MufMov] Maliov F 29. ThiQav.oaiaq] 

TQiaHOSiag Q 31. tjjs vr;Oov] tag v^oovg L, t?jv vrjcov 

Rhodoniaunus I LIB. XVI. CAP. m — 72. 1107 

Ctr]6B 8s ical rtjv xaz' tvtavrov svti^otccTTjV agxi^v, ijv 40 
d^cpiTtoUav Z^LOS 'Okv^niov ol EvgayioGiOL xalov0L' xal 
tjQeQj] jTQciros dficpiTiokog z/iog 'OXv^niov KakXL^svrjg, 
aal vd XoLTtdv dutiliOav oi ^JvQaoioOtoi rovg tvtavtovg 
k7tt.yQaq)0vrBg rovroig rolg aQXOvCL (iiEXQi rcovds rav 45 
iGroQLUV yQacpo[isvav nal rrjg nard riqv nohrsiav dXXa- 
yrjg' rcov yaQ 'Poj^aicov ^sradovrav rolg ULXslLcotaLg 
rrjig noXLtsiag ri rav d^cpLTCoXcav dQxt] sransLva&i] , dLU- 
^sivaCa srr} Ttlsici rav rQLanoOiav. xal td ^sv aatd 
rijv 2^Lxskiav sv rovroLg iiv. 50 

Kard bs rtjv Maxsdoviav ^ihnnog rdg l%\ ©Qaxjj 71 
.imolsig 'ElKiqviciag slg svvoLav nQoaaksOofisvog sCtQd- 
Tsvosv S71L &Qaxr]V. KsQ6o^ks7trr]g ydQ 6 ^aOL^svg rav 
@Qa%av dLSzeksL rctg iq)' 'EklTqgitovrcp noXsLg 6{iOQOv6ag 55 
Tj; ©Qaxi] xara6rQsq)6^svog aal rr]V i^Qav naracp&si- 
QGJV. §ov?i6^svog ovv s^cpQa^aL rcov ^aQ^aQcav fqv oq- 
ftr/v, sorQarsvGsv In' aiirovg 6vv noXKy dvvdfisL. vl- 
%^6ag iis nXsio6L ^d%aig rovg &Q(licag. rolg fisv KatanO' 
Ks^r]^sl6L ^aQ^aQotg nQogsra^s dsadrag rskslv rolg Ma- 60 
Ksd66Lv, avrog 6' sv roig snLicaiQOLg ronoLg xti6ag d^LO- 
liS^6yovg n6ksLg snav6s tow Q^Qa^ovg rovg &Qaxag. dionsQ 
ai rcov 'Ekkr]Vov n6XsLg dnoXv%si6aL rav cpo^cov sig rr]V 
6v^(iaxiav toi; QLkinnov nQ0%v(i6tara Katsrd%%^r]6av. 65 
rav ds 6vyyQacpscov ©sono^inog 6 Xlog sv rrj rav 0l- 
hnnLKcov i6roQicc narsrat^s rQslg ^i^kovg nsQLS%ov6ag 
' 2JLX£?.iiiKg ngd^SLg' dQ^dfisvog ds dno rYJg ^LOvv6iov tou 
nQeojivtsQov rvQavvidog dLrjld^s %q6vov stcov nsvt^xovta., 
ncd xatt6rQsi>sv slg riqv sxnrco6LV zlLOVv6iov rov vscO' 70 
rsQOv. SL6l ds ai (ii(iXoL rQslg, dno rrjg (iLag tsttaQa- 
iio6tr]g dxQL rfjg rQirr]g xal rsrraQaxo6vrig. 

'En dgxovrcg d' 'A^r]vr]6L Zla6Lysvovg 'Pco(iaioL xa- "72 
ts6rr]6av vndtovg MaQXov OvaksQLOv xal rvalov Hol- 75 
rr]lL0v. snl 6s rovrcov 'AQV^i^ag tcJv Mokottcov /3a- 
GLXsvg srsksvtr]6sv aQ^ag str] dsxa, dnoXLncov viov tov 
JlvQQOv narsQa AiaxiSrjv' rr]v d' dox,r]v disds^aro 'AkS' 
^av^Qog 6 ddslcpog 'OXvfinLadog 6vvsQyr]6avrog ^tXin- 
nov rov Maxsdovog. xatd ds tr]V ZJLXsXiav Tl^ioXscov 80 
ft£v s6tQdtsv6sv snl Asovtivovg' sig ravrrjv yaQ rr]V 40. d.^q}inoXiciv'\ dficpiTtoXiv X 42. KaXXifiivr]?'] KaXXv- 

{.livrig Bas., Cospus 47, 77 tcui' FL Bas. , caeteri 77 fisv tcov 

W. T^v ZtKsXiav] ZiKsXiav FL Bas. 52. jrpo- 

xa^scoVsvos ] libri TiQoqyiaX£Gd(iivo? 

138. 71. 72. libri TsoociQccv.oGxriQ 74. Fvalov Q, 

MaQTLOV rvaiov X, caeteri MdQKOV 75. IIotTrjXiov Livius, 

Popiliutn Cospus, caeteri JJonXiov 

71* i 

1108 LIB. XVI. CAP. n.^S. 

TtoXiv 'laatag KKta7tsq)svysL (istcc dvvcc^scog a^LoXoyov. 
TO fisv ovv TtQatov 7CQogs(iaXs tij Nm xaXov^svi;] jroAaf 

85 ^sta 8s tavttt noXXav GtQatLOxav sv ti] tioXsl Gvyxs- 
hXslG^svcov , xal Qadlag a%6 to5v xsLyjav d^vvofisvcov, 
KTCQaKtog ysvo^svog skv6s trjv noXLOQxiav. naQsX^av 
ds nQog tcoXlv "Eyyvov , tVQavvov^isvi^v vjto AsTttLVOv, 
jtQog^oXag Cvvsxslg s^toLslto, ^ovXo^svog tov ^sv AsTttC- 

90 vriv sK^aXsZv sic tijg jtoXsag, tolg d' 'EyyvtvoLg rrjv sXsv- 
^SQLav (XTiodovvaL. jisql tavta ds tov TL^oXsovtog 6v- 
tog 'Instag Ttavdrmsi 6tQatsv6ag sk tc5v Asovrivav STto- 
Xloqxsl tdg £vQaKov6ag' noXXovg ds tav 6tQarLC)zc5v 
aTto^aXav ta^sag sjtavijX^sv slg tovg Asovtivovg. 6 

95 8s Ti^oXsav KataitXrj^dfjLSvog tov AsTttivrjv, tovtov (isv 
v7t667tov8ov s^sits(iipsv slg tijv IIsXoTtovvrj^ov, svdsLxvv- 
(isvog tolg "EXXtj^l tdg tc5v icatajtoXsfirj&svtav tvQavvav 
£K7tta6SLg. ov6r]g 8s xal tijg tav ^AnoXXavLarav no- 
100 Xsag vito tov Asnxivriv, TtaQaXa^av trjv 'AjioXXaviav, 
xavtT(i T£ Kal T)} Twv 'Eyyvtvav dns8aKS trjv avxovo- 

73 iiiav. aTtOQOVfisvog 8s iQri[idtav slg tdg tav ^svav 
(iL6&o8o6iag , s'^a7ts6tsLXs 6tQaxLc6xag ^iXiovg (istd Ttot' 
5 d^LoXoyatdxav '^ysf.iovav slg rrjv tcoi' KaQxr]8oviav sul- 
HQdxsiav. ovxoL 8s TtoXXrjv %03oav TCOQQ^ij^avxsg, Kal Xa- 
(pvQav TcXrjd^og xo(ii6avxsg, TcaQsSaxav ta TL^ioXsovti. 
6 8s XacpvQ0TcaXr']6ag xrjv Xsiav nai XQrj^idtav TiXrjd^ogisg 
d&Q0L6ag, s8aKE tolg {iL6&o(p6QOLg sig TcXsia %q6vov 

10 tovg HL6^ovg. sxQatrj^s 8s xai trjg 'EvxsXXrjg, Tcai tovg 
td KaQxr]8oviav (idXL6xa q)Qovovvxag Ttsvxsxal^Siia Q^a- 
vatco6ag tolg dXXocg d^tsvsLfis tr]v sXsv^SQiav. tov 8e 
TL(ioXsovtog av'E,o(isvov ty xs 8vvd(iSL nal trj %axd rr]V 
6xQaxr]yiav 86^]], ai (isv 'EXXr]vi8sg TtoXsig ai xaxd trjv 

15 IJiKsXiav d7ta6aL 7tQo%^V(iag vnsxdyr]6av tco TtfioXsovtL 
8Ld to nd^acg tdg avxovofiiag dno8L86vaL, tcov 8s £l~ 
TisXav %ai Zlinavcov %ai rav\dXXav tav vno Toug KaQ^r]- 
Soviovg tstayiisvav noXXai 8LsnQS6^svovto n6Xsig, 6nsv- 

20 8ov6aL naQaXr](p%}]vaL ngog t}]v 6vii(iayjav. KaQxr]86vLOt 
8h Tovg Kaxd t^v ULnsXiav 6XQatr]yovg oQcavxsg dysvvag 85. Tcov TSixcSv] TSLXcov Bas. " 87. "Eyyvov] "Eyvov X, 

F.ngyium Cospus 90. 'Eyyvivotg Wesselingins, 'Eyvivolg X, 

caeteri 'Eyyvrjvotg 9fi. trjv om. F Bas. 99. rov 

A&nrivrjv ] AiTixivrjv FT Bas. 100. 'Eyyvivoav Wesselin- 

gius: lihri 'Ryyvrivcov, Ens^ijinis Cospns, qui v. 90. practerierat 

'd. fiia&odoaias] fnoT^aTiodooias FLQ 

139. 19. Ttolsig nrcsvdovacci] noXsi?; et quod post ansvSovoni 
adiSunt libri Jidliv astcriscis iiotavit Stciihanus itQog LTY 

Bds., caetci'i aiq LIB. XVI. CAP. 73. 74. 1109 

rov TCvXsfiov 8L(HX0vvrag f ^xQLvav tzEQOvg aTtoGTkXlHV 
f^ura dvvK^sag [lEyaXrjg. svd^vg ovv rav noXtrav xare- 
Xsyov rovg aQi6rovg elg rrjv GrQaruav nal rav At^vcov 
rovg hv^irovg iGrQaroXoyovv , %03Q\g bs rovrav tcqoxu- 25 
Qiodiiivot iQri^Jidrav nXij&og (itoQ^oq^oQOvg s^EvoXoyovv 
I^rjQag y.aX KeXrovg nal Aiyvag' ivavTtr^yovvro 8b xal 
vavg fiaxQag xa\ (poQrriyovg TioXldg r^^Qoi^ov xal zrjv 
ccXXtjv TcaQaOxsvrjv dvvjiBQ^Xrjrov knotovvzo. ,*•. 

'Eit aQxovzog 8' 'A&^vr^Gt Ntxofidxov '^PfOftatot xa- orx 
Ts6z7]6av vndzovg rdiov MdQXtov xa\ Ttzov MdXXtov 
ToQxovdzov. STtl 8s rovzav Qaxtav [Tsv 6 'A&ijvatog 
icazs3toks(irj6E KXsizaQxov zov 'EQSZQiag rvQavvov xaQs- 
Grafiivov vjco ^tXimtov. xard 8s zi^v KaQiav Ut^d^da- 35 
Qog 6 vsdrsQog rdv d8sX(pdv s^a^aXsv sx tjyg 8vva6rsiag 
'A8av, xal s8vvd6zsv6sv szrj nsvzs sag sjtl zrjv 'AXsS^dv- 
8qov 8td^a6tv slg zr]V 'A6iav. OiXtnnog 8s dsl [idXXov 
avt^ojxsvog in\ z^v TliQtv&ov s6zQdzsv6sv, svavziovfiivr^v 
fisv avzd, nQog 8s 'A&r]vaiovg dnoxXivov6av. 6v6zr]6d- 40 
(isvog 8s noXtoQxiav, xa\ (irjxavdg nQogdyav rfj noXsi 
xa%' rjusQav, sx 8ta8ox^g nQogs^aXXs zotg zsiys6tv. 
6y8orjxovzan)]xstg 8s nvoyovg xaza6xsvd6ag. vnsQaiQOV- 
rag noXv rdv xazd Z7]v IliQtv&ov nvQyav,^^ vnsQoxv? ^^ 
xazsnovsL rot)g noXtoQxovytsvovg ' o^xoiag "81 xa\ 8id 
tdv XQidv 6aXsvav zd rsi%r] xa\ 8td rrig fisraXXsiag 
vnoQvrrav ln\ noXv (isQog rov rsi^ovg xari^aXsv. d^iv- 
ro}iivav 8s TcSv IIsQtv&iav svQd6rag, xa\ ra^v tslxog 
szsQov dvzoixo8ou7]6dvzav, dydvsg [szsQOt] &av(j,a6zo\ xa\ 50 
TSixofiaxiai 6vvi6ravro. fisydXr]g 8s (ptXortfiiag s^ d(iq)0- 
liOrsQav 6vvt6ra(iivr]g , 6 (isv ^a6tXsvg noXXovg sxav xai 
navzo8anovg 6i,v^sXslg 8td rovrav zovg sn\ rdv sndX- 
^sav 8tayavtt,0(isvovg 8tiq)&siQSv, ol 81 IlsQiv%toi, noX- 55 
Xovg xa&' TJitiQav dno^d?.Xovrsg-, 6v(i(iaxiav xa\ ^iXrj 
xa\ xaraniXrag naQa rdv Bv^avricov nQogs?.dpovro. 
s^t6aQivrsg ovv ndXtv rotg noXs(iiotg dvs&dQQr]6av, xal 
TsroX(jtr]x6rag rovg vnsQ r^g nazQi8og xtvdvvovg vni(is- 

22. Svvufiscog fiiydXriq ] Bvvdfiicov fifydXcov Q 35. TTi^ca- 

Sagog VVesselingius, Ui^codciQog QX, Pcrodarus Cospas, caeteri IJr]- 
^codogog 39. IIeIqiv&ov siicpitis F avrcp FLTY 

IJa». , caeteri savra 43. 8s nvQyovg ] nvQyovs ds T Bas., 

interpimgentes ante nvQyovs, ^^ 50. aieQOi. asterisco notat 

Stephanus 

140. 54. diaycovii^ofi^vovg] inayojvi^ofiivovg FL 56. 

nai KctTNnfXxag Wcssciingius , KaTansXraq Q, iaculatorcs Cospus, 
ractcri xat nsXTaozds 58. z iro XfiriKOzias LQTY, cactcri te- 

ToX/iTjKozes 111« HB. XVI. CAP. 74.-76. 

60 vov. ov (i:^v 6 ^cc6lKevs slrjys ttjg g^LXon^tas, ccXX^ 
6ls16[ibvos tccs dvvdfiELS eIs nXeLco (i£Qr] Gvvsxcog ex dLa- 
dojf^fjs BtSLXOfidxsL ical Tia^' i^fisgav ocal vvxtcjq. tQLg- 
fivQLOVs d' f^^cov GtQatLOJtas nal ^£?mv xat pir}%avav 

65 7CohoQXi]tLHav nX^Q^os, stL ds tds aXkas ^i^xavdg dvv- 

75 TiSQ^XrjtovSf icatSTCOvsL tovs tcoXloqkov^bvovs- tijs ds 
yiolLOQXLas noXvxQovlov ysvofisvrjs ^ x«l tcov xatd tyjv 
tcoXlv noKXav (liv dvaLQOv^isvav, ovk oXiycJV 8s tQav- 

70 (latL^ofisvav , tcov 8' sTtLtrjdElav EKhnovtcov, 71qos86kl- 
[los T^v jj trjs Jt^Xsas «AGXjtg. ov (irjv ^ tvxTj ys tleql- 
elds trjv rcov XLvdvvsv6vtcov GotrjQiav, dXXd naQddo^ov 
avtOLS iiats<5KEva<5s ^ori%tSLav. trjs ydQ tov /3o:GiAswg 
av^T^Osas SLa^s^orj^svris %atd tr]V AOiav , \6 ^aCiksvs 

75 v^oQCi^svos tijv tov ^LXinnov dvva^iLV, syoatps tiqos 
Tovs S71L ^aXdtt^] OatQdnas /3o7;8"£tv IlEQLV^ioLS navzX 
6%EVSL. Slotceq ot GatQdnaL 6v(i(pQovr]6avTSs s^ETtE^itpav 
sls trjv Ueqlv&ov (iL69ocp6Qav nXrj&os Kal xQ^^^ta da- 
tpLXij nal 6ltov LKavov x«t ^iXri Kal tdXXa ndvta nQOS 

80 tijv tov noXE(iov XQ^ic^v. o^oicos ds kol Bv^dvtLOL zorjs 
dQi6tovs tav naQ* savtols rjyEu6vov Kal ^tQazLatav 
i^ans6tSLXav. scpafiiXXcov ds rcov 8vvd(iEcov ysvo^isvcov 
KaX tov noXsnov ocaLvonoLrj&Evtos ndXLV rj noXioQxia 

85 q}LXotL(iiav kXd^i^avsv dvvnEQ^Xr]tov. 6 (isv yaQ ^iXLn- 
scos toig MQLols tvntcov td tsixr] 6vvexcos tcazE^aXXs, 
ocal dLa t(ov 6t,v^EXcov dvsiQycrv tovg sni xav sndX^scov 
a[ia (ilv dLa tcov nsntcoK^tcov telxcov dd^Q^OLS tols 6TQa- 
XLCotaLS slssnLntsv , d^a ds did tcov KXL^iaKcov nQOS td 

90 yEyv(ivco(iEva tcov tSLXcov nQogE^aLVS' dio kol trjs (JLaxrjs 
BK x^^Q^S ov6r]s OL (lEV dnEQ^vrj^Kov, ol dl tQav^iaOL noX- 
Xols nsQLsnLntov. td 8e Trjs viKrjs sna^Xa nQOEKaXslTO 
tds tcov dycovL^o(iEvav dvdQaya^ias. ol filv ydQ MaKS- 

95 86vss sXni\ovTES svdaifiova n6XLV 6iaQnd6£LV Kal daQsals 
vno tov 0LXinnov tL(irj&r]6E6&aL, d^d tr]v tov Xv6lteXovs 
eXnida tols dsLVols svEKaQTSQOvv , ot dh noXLOQKov^iEvoi 

76 td trjs dXa6sas dsLvd nQo 6q)&aX(icov sxovtss, vnEfxsvov 
\QQ Bvrpvxas tov vnsQ tr^s ^atrjQias icivdvvov, ^vvE^dXXsto 

ds tOLS noXLOQKOV(isvoLS ij cpv6LS trjs noXsas noXXd nQos 
trjv vnEQ tcov oXav viKr^v. r] yaQ TIeqlv^os icsltai (iev 
scaQu %dXattav snt tLVOs avxsvos vrl^r]Xov x^QQOV^6ov 
CtadLULOv BX0V67JS tbv avx^va, tdg 6' otxtag sx^t nsnv- 62. v.a\ xaS"' ^iUfpav] Kad^rjfisgav F Bas, ; malim fii&* (59. 

ixXLTtovTcop] ittXbLnovTcov L Bas. 75. &aXdzTr]'\ &aXdTTr]s 

Bas. 19, ndvta ] fort. ndvra rd 88. d&QOOts Pop- 

po: libri d&QOWi 97. TiQd] tiqos Bas. HB. XVI. CAP. 70. ir 1111 

xv(0(iivag xcd totg v4'£6i 8La(p£Qov6ag. avrai bs raig 5 
141 nliiodo(xrdg ael xaxa tijv slg rov kocpov ava^adv akkri- 
Xmv vjczQaxovCi, ocal ro 6xrj[ia xrjg 6Xi]g itoXscog Q^EatQo- 
scdsg 'xnoTtkov6i. dioTCiQ tcov rsixcov 6vv£xc3g %axa(ial- 
kofiivov ovdlv TjXaTTOvvto ' dLoiJiodoixovvtsg yccQ rovg 10 
6ttvcojiovg talg dtl xatatataLg olxiaLg SgnsQ oxvQOig 
rL6L r£Lxs6LV exQdovto. dLOTCSQ 6 0lXL7CJTog ^etd nolKcov 
novcov xal XLvdvvcov tov t£Lxovg XQatr^6ag l^xvQoveQOV 
r]VQL6xs t6 telxog to dLcc tcov oIxlcov avtoiidtcog rjtoL^a- 
O^ievov. TCQog dh tovtOLg ex tov Bv^avtCov ndvtav to5v 15 
TtQog Tov noXe^ov XQ^6i^cov stoi^cog,.xoQr]yov[ievcov, s^s- 
QL6S rdg dvvd^eig elg dvo juip?/, xal rovg ^ev 7][xi6£Lg 
rcov CtQazLCOtav dnshnsv snl trjg TtohoQTiiag, snL6tr']6ag 
avtolg tovg aQiOtovg '^ysfiovag., Toug d' dkkovg itaQa- 20 
ka^cov avtog 3tQogens6Ev dcpvco tco Bvt^avtico xal nohoQ- 
xiav l^xvQdv 6vvs6tr]6ato. oi 8e Bv^dvtcoL tcov te 6tQa- 
rLCorcov xal tcov ^ekcov xal tc5v dKXcov tcov ^pj^o/jucjv 
naQd tolg IleoLV&loLg ovtcov slg noXKr]V ivenLntov d^irj- 
Xaviav. xcd td fiev neQL IIsQLV^iovg xa\ Bvt,avtiovg hv 25 
TOt^TOis r]v. tcov de 6vyyQacpecov "EcpoQog (lev o Kv^ 
lialog tr]v i6toQiav sv%db£ xats6tQ0cpEV slg fijv UsQiv- 
rd^ov nokLOQxiav nEQLeiXiicpE d£ t^ yQacpy nQa^SLg tdg t& 
rcov 'EXXtjvcov xa\ (iaQ^aQcov aQ^dfisvog dno trjg rcov 
'HQaxXsLdcov xad^odov ^jpoi^ov ds nsQLiXa^s ^xsSov stcov 30 
sntaxo6icov xul nEvti^aovta , xac ^i^Xovg ysyQacps tQLa- 
xovta , nQooifiLOV SKd6trj nQo&sig. zJivkXog d' 6 'Ad^rj- 
valog Ti^s dEVTEQag 6vvtd^ecog dQxrjv nenoirjtao rijg 'Ecpo- 
Qov L6t0Qiag tt]v teXevtrjv , xcd tdg e^rjg nQd^sig 6vvsi- 
QeL tdg ts tcov 'EXXiqvcov xa\ rav ^aQ^dQCOV iisxQ'' '"'VS ^^ 
0LXinnov teXevti]g. 

'En' aQxovtog d' 'Jd"f]Vf]6L &£oq)Qd6tov 'Pa^iaToL '^'^ 
fiEv vndtovg xat£6t}]6av Mdgaov OvaXsQLOV xa\ AvXov 
KoQVijXLOv. 'OXvfinLag 8' ijx^r] deKatr] nQog talg sxatov^ 40 
xa^d' ijv evixa 6td8Lov 'AvtixXijg 'J&tjvalog. enL 8s 
TOVTOJV QcXinnov Bvt,dvtLOV noXLOQXovvtog, 'A%r]valoi 
fisv SKQivav rov ^iXLnnov keXvxevat xr]V nQog avtovg 141. 10. taXc: oiil KatonctTaig otnlaigl tovg ijnOKdrm TuTg ol- 
nlatg QX 13. to TBiXf^?] zHxog F 27. Jtsoi8ilri(j)B] 

TiSQifiXi^cpsi FL Bas. 30. nsvT/jy.ovTa] aut Cleinentl Strora. 

1. j>. 337. TisvT^KOVTa aut Diodnvo tqic/kovtu restitucndum inonet 
Ciintonns Fast. p. VI. ed, sec. Verba Clcmentis sunt: dno xrig 'Hqu- 
yXei6a>v xa^O-Jf^ot) ini EvalviTov UQXOVTa, irp' ov (pccciv 'Alt^av- 
Soov stg r»}j; 'Aaiav Sia^rjvai, tog"E<poQOq, tTT] InTUKoaia TQia- 
KOVTa nivzs 3?.. nQO&sig] nQogd^eis iias, 40. 'A&rj- 

vulog F Bas., cactcri 6 'AQrjva^nc 1112 LIB. XVI. CAP. ^H. 78. 

<jvvT8&&L6av ElQi]vr]V ' £v&vg 6s nal dvva^LV vavtinrjv 

45 d^LoXoyov B^sjtsfiiljav ^OTj&rjdovGav Tolg Bvt^avrioig. 

Ojuotog ds zovtotg Xloi nal Kaoi xal 'PodLOi, y,ai tLVsg 

stSQOL Tc5v 'EXk^vcjv Cv^^axiav s^sjis^xl^av tolg Bvt,av- 

xioLg. Slotcsq 0ih7C3iog 'KatanXayslg trj 6vv8qoh\} xav 

50 ^EXXtjvav trjv nohoQxiav tcov noXscov skvQs, Tcal TiQog 

'A&r]vaL0vg %a\ tovg akkovg "Eklrjvag tovg svavtL0V{is- 

vovg Cvvsd^sto t\]v slQi^vrjv. xaTa ds trjv ]^L%sXiav KaQ- 

XtjdovLOi nsv ^sydXag naQa6Ksvag slg tov Jioks^ov tcs- 

TtOLrj^svoL dLS^i^a6ttv tdg dvvd^SLg slg tijv ULXsXiav. 

65 siiov bs 6v^navtag 6vv tolg 7CQOvndQ%ov6Lv iv trj vrj6G) 

Tcs^ovg ^sv TcXsiovg tav STCxaKLg^VQiav , imcslg ds Mal 

aQ^ata Kal CvvcoQidag ovx sXdttovg tcov ^VQiav , vavg 

bs ^aKQag (isv dLaxo6iag, q)OQtr]yovg 8s tdg tovg Ljcnovg 142 

T£ nal ^sXrj xaL Cltov %ca tdXka xo}iL^ov6ag nXsiovg tcov 

60 jf^iXiov. Tl^oXscov ds nv&o^svog to [isys&og T^g rcJv 

noXs^iav dvvd[iscog, ov xatsnXdyr] tovg ^aQJidQOvg, aaC- 

7CSQ slg oXiyovg 6tQatLCi}tag 6vv£6tttX[isvog. sxcav 8s noKs- 

fiov JCQog 7x£Tav, dLskv6ttto JCQog avtov, xat TCQogXa^o- 

65 [isvog TOi)g [ist^ avtov 6tQatLcotag ov fistQicog ijv^r^^s 

78 Ti}v Idtav 8vvtt[iLV. edo^s d' avtco tov TCQog tovg Qoi- 

VLxag dycjvtt 6v6ti]6tt6d'ttL atttd tr]v tav KaQxrjdovicov 

STCLKQdtSLttV, OTCCOg tr]v [isv tcov 6V[l[ldxC3V X^J^^QttV d6Lvr^ 

dLaq)vXd^r) , rrjv d' vtco tovg ^aQ^dQovg ov6av v,ata' 

70 cp^siQr^. sv%vg ovv xovg xs [iLdd^ocpoQovg oial UvQaxo- 

6L0vg ical tovg aXXovg 6vii[id%ovg d%Q0L6ag, xttl xolv^v 

ixxXr]6ittV ^vvayaycov, nttQC0Q[i7]6s tolg OLKsioig XoyoLg td 

nXrjdr] nQog tov xcov oXcov dycovtt' ndvtcov d' dnoSs^cc- 

75 (isvcov xovg Xoyovg, ■naX ^ocovtcov uysLV tr]V xttxi6tr]v 

snl xovg ^aQ^dQovg, nQorjysv, s%cov tovg 6v[inttVTag ov 

nXsiovg tcov [ivQicov nal dLgxLXicJV. rjdr] 8' avtov xatd 

xr]v 'AxQayavtivr]v ovtog naQa86^cog svsns6s trj 6tQatLa 

XttQaxi^ Httl 6td6Lg. xcov yaQ [iL6&o(p6Qcov tig 6vo[ia 

80 0Qd6Log, 6s6vXr]xcog x6 sv jdsX^polg lsqov (istd tcov ^co- 

nicov, dnovoici 8& tcttl d^Qd6sL 8LttcpSQCov, d%6Xov^ov tolg 

nQ^tsQov t£toX[ii][isvoig nQcc^LV snstsXsdaxo. xav yaQ 9A. d^ioXoyov om. F Bas. 45. ^orjQ^^aovaav ] ^oriQ^ovGav 

FL Bas. 46. nal Kaoi om. FLT Bas. , Cospns , asterisco 

notavit Stephanus 48. fPilt-Tnros] o ^Llntnoq FT 

49. TTjv'] xriv T£ Bas. 57. dianoaiag] e^Sofii^HovTa Q 

142. 59. Kal TaXXa oiii. F 60. 7iv&6/j,f:vog] nsi&o/is- 

ros Bas. 69. Knrafp&sioT]'] vatacp^ziQfiv F 72. 

Tolg oixiioig Xoyoig tu nXi^&r]] tcc nXr'j&r] xolg oinsiotg Xoyoig FL 

73. Tcov oXcov] vnli} praeponlt Reiskius: conf. ad p. 54. 

23. 77. TcaQado^wii] naQoiSo^os ^ LIB. XVI. CAP. 118. m lllS 

cclXav Gx^^^''^ anavTcov rav ^stccOxovzcov tf/i^ sig ro fidv- ' 
zsiov naQavofxiag tsrsv%6x(ov vno rov datuoviov rrjg 
utQogrjXOv6i]g rt^coQiag, xaO^aTceQ (.axQcp TCQoxeQOV dveyQcc- 85 
jjja^Bv , fiovog oi'TOg dialEXrj&cjg ro Q^slov STTSxsLQrjcjs ' - 
tovg fiiG^ocpoQovg naQOQfidv nQog dnoGtaCiv. scprj yccQ 
Tov TifioXsovra naQacpQOvovvra nQog ofiokoyovfisvfjv 
dncoksiav aysiv rovg OrpaTttoTag* s^anXaciovg yaQ ovrag 90 
rovg KaQirjdoviovg aal naGatg ralg naQaG-KSvalg dvv- 
stSQ^X^rovg vnccQxovrag snayysXXsrai vi-nriGsLV, svanoKv- 
fisvcov raig rcov fiio^ocpoQav ipvxalg, ovds rovg ocpsilo- 
fisvovg fiLOd^ovg noXlov %q6vov 6ia r)]v dnoQiav dnods- 
daxcSg. Gvvs^ovXsvsv ovv dvaxccfinrsiv slg tdg 2^vQa- 95 
xov6ag nal tovg fXiOQ^ovg dnaitsiv, sn\ Ss OxQatsiav dns- 
yvcjGfiEVTjv firi 6vvaHoXov%siv. rc5v ds fiiOd^ocpoQav rovg '^D 
Koyovg dGfisvcag 8s%0fisvciv , y,al vscorsQi^Siv sni%SiQovv- 
tav, fioytg noXXd 6sri%^slg avrav xat dcoQsdg snayysXXo- 100 
fisvog xarsnavGs rrjv raQa%rjv. oficog ds rco &Qa6L(p %i- 
Atcjv 6vvaKoXov9r]6dvrG)v , ri]v fisv rovrcov %6Xa6iv slg 
BrsQOV dvsfidXsto nttiQOV, yQaxl^ag 6s nQog TOilg sv Z^v- 
QaKov6aig cpiXovg nQog6s^a6Q^ai avtovg cpiXocpQOvcog nal 
rovg fii69ovg dno6ovvai tiqv fisv rccQa%rjv nd6av slg rs- 5 
Aog xars6^s6s , tav 6* dnsiO^rjCdvrcov dcpsiXsro trjv sx 
trjg vixrjg svdo^iav. avrog 6s rovg dXXovg ralg cpcXav- 
Q^Qconoig svrsv^s6LV slg tfjv nQOvndQ%ov6av svvotav dno- 
liS xata6ti]6ag nQofjysv snl tovg noXsfiiovg ov fiazQdv 6tQa- 10 
rons8svovtag. 6vvayaycov 6' slg sxxXrj^iav rovg 6tQa- 
TttOTag, jiai dtd rcov X6ycov ^uQQog naQa6rf]6ag rolg 
nXf]%s6L, 6if]X%s fisv rr]v rcov 0otvixcov dvavdQiav, vns- 
fivr]6s 6s tfjg riXcovog svrjfisQiag. ndvtcov 6s v,a%dnsQ 
%Lv\ fiLct cpcovfj ^oavrcov snL&B6&aL rolg (iaQ^aQOig %ai 15 
y.ardQ%s6^aL rfjg fid%r]g, xard rv%r]v vnot,vyicov 6sXiva 
}iOfXi^6vtcov slg rdg 6rt^d6ag, 6 TtfioXscov scpr] ^s^seO^aL 
tov olcovov tf]g vinrjg ' tbv yaQ 'lod^ittaxov 6tscpavov sx 
esXivov 6vvL6ta6d^aL. ol 6s 6tQaticotaL naQayysiXavtog 20 
rov TLfioXsovtog sx tav 6sXivcov nXs^avtsg 6tscpdvovg 
y,a\ tatg 'AScpaXalg nsQL&svtsg nQoijyov fistd ^aQag^ cog 
tcov &s(ov nQ06r]fiaiv6vtav avtolg trjv vixrjv onsQ xal 
Gvvs^rj ysvs6%aL. nsQLsysvovto yaQ dvsXni6tcog tcov no- 
Xsfiicov ov fi6vov 6Ld tds I6iag dv^Qaya^ias dXXd nal 25 9i. evvff^ovXsvsv ] cvvs^ovlsvasv Bas. 100. inccyysXXofis- 

vog FL Bas., caeteri inayy£X6/j.£vog 1. &Qa6Lcp ] &Qaaia F 

(i. dcpiiXsTO ] ixq>dXaTO FLY Bas. 

liS. 11. ^aQQog oinnes 22. Qtmvl Q&ovg T 

nQoatinatvovTwv] cijfiatvovicav FL Bas. * V '^'^^ 1114 LIB. XVI. CAP. 79. 81). 

dta tT^v rav &scov dvvEQytav. 6 (ilv yag TtiioXkcov bx- 

rd^ag xrjv bvva^iv zatejhnvsv ano tivav Adqocov hiii xov 
TCora^ov, xal avQiav •tjST] diajisftrjKOxaVy £g tq)68ov xov- 

SO Totg ETii-QQa^s, zsxay^svos avxog sjil ^isOrjg xijg cpakayyog.- 
ysvofisvrjg ds ^dxr]g aaQXSQdg, zal xav 'EXhjVGJV vtisqs- 
lovxcov xalg xs aQSxalg xal xaig svisiQiaig, jro/Ltig syi- 
vsxo cpovog Tcov (iaQ^aQav. 'ijdr] ds cpsvyovxcov tcov dta- 
^sftr]ii6xcov , 7] 7td6a dvvafiig xoov KaQ%)]6ovicov jtSQaico- 

35 9sl(5a x6 qsI&qov dicoQd^codaxo tr]v tav Ibicov r]xtav. 

80 %aLV07iOLr]^si(jr]g dh tijg fidxr]g, xal tcov 0oi,vixcov tcp 
nkr]\^sc 7tSQiiso[isv(ov tovg "EXXrjvag, dcpvco jioXvg sk tov 
7tSQLS%ovxog oi.i(iQog y.axSQQayr] xai. %akdi^r]g svfisys&ovg 

40 7tlf]^og, aGxQaitai ts xal (iQOVtal f.istd ^sydkcov Ttvsv- 
[idtcov xatl(5)i}]7ixov aal tovxcov aTtdvtcov &vsllocpOQOV- 
^svcov tolg ^sv"EkXr]6(, v.axd vcoxov , toig bs ^aQ^aQoig 
Httxd 7tQ6gco7tov , ot [isv TtEQi tov Tifioksovta t6 (Ju/i- 
7ixco[ia Qadioog V7tsp-svov, ot 6s QoivtKsg rd [xsysd^og trjg 

45 TtSQiGxdoscog cpSQSiv ddvvatovvxsg, d^ia ds atal tcov 'Ek- 
kr]V(ov S7tiKSifisv(ov , TtQog (pvyf]v aQiir]6av. Tcdvtcov 6 
i7tl rdv 7toxa[i6v tQS7tOfisvcov, dvafil^ L7t7tscov ts y.aX %&- 
t^cov, nal tdov aQfidtcov dfia rovtoig cpvQO}isvov, ol fisv 
V7t' dkki]kcov GvfiTtatovfisvoi xcd toig rdov 6v(i(i,d%cov . 

50 ^i(ps6i xal k6yxaig TtSQiTtstQoasvoi tf]V GvpLcpoQav s6%ov 
d^orjQijvov , oi 6' V7t6 t(ov TtaQa rolg Ttoksfiioig L7t7tscov 
sig ro roi5 Ttoxafiov qslQ^qov dyskr^dov 0vvskavv6(isvoL 
Tcal %atd vcoxov tdg 7tkr]ydg kafi^dvovtsg d^ts&vr^GKOv. 

55 Ttokkol ds dvsv Ttoksfiiag 7ckr]yf]g dLScpQsiQo^no (jcoqs%)o- 
fisvcov tcov Gcofidtcov did ts tov (popov %al rd Ttkf^^og 
%al btd tdg sv tcp Qsi^Qcp dvgisosiag. to ds fisyL6xov, 
kd^QCOv ysysvr](.isv(ov tcov ofi^QCOv 6 7torafi6g ^LaLOXSQCp 
rcp Qsvfiati natacpsgofisvog Ttokkovg s^d^ttLl^s %al fistd 

60 tcov OTikcov dLavr]iO(isvovg dLScpd^SLQS. teAos ds tcov KaQ- 
Xr^dovicov ot (isv tov lsqov ko^ov dva7tkr]Q0vvtsg, Kal 
rdv (isv aQi&n^v ovtsg 6Lg%ikiOi xat TtsvtamGioi , talg 
d' dQstalg jtat do^atg sxl 61 xalg ovdiaLg TtQCotsvovtsg, l44 

65 aTtavtsg dyoovicdfisvoi kafijtQcog natsKo^tr^Oav. rcov d' 
dkkcov rav (jvOtQat&vofisvcov avtolg dzs&avov jcksiovg 31. TDclg Ts] Tixtg F 37. nsgixsofievcov Wesseling^ius , cir- 

cumvenirc cocpcrunt Cospii?, catsteri 7ii(JLf%oii,ivoyv il). |v^t- 

[taxoiv '%i(psGL ■JiSQLTtstQQi.tBvoL F 5u. xtt/. om. F 57. 

^v Tca Qii&QOi^l m tcov qsl&qcov FL dvsz^Qsiccg] 8vg%coQiaq 
Q Xa^Qcov ] 2.avQcov Baij. 

144. (J4. aitavTsg 'dstiiiUco iiotavit Stcplianus KaTsnO' 
TtriaoLv] KttTsnsaov Q Bas. LIB. XVI. CAP. 80.— f^iJ. 1115 

rav nvQiaVf aixfxcikcjtoi S' £krj^&i]0av oi'x fXcarovg 
Tcov [iVQLCOV ical nivxaKiqiilicov. zcov 6a oiqi^icctcov tcc 
[ilv nolktt OvvarQL^rj aata tov dycova, diuKoOLa 6' )]la' 
xa ds GHivocpoQa xai. ra t,Evy)] KaX rd TtktjQt] rc5v d^ia- 70 
^av vnoxHQia rolg "EXlr]6iv iyivito. rav 6' ojtlcov rd 
scokkd fiBv VTio rov jiora^iov disq^&dQr], Inl dl rr]V rou 
Ti^iokkovroq 6>irjvr]v ;^t'Atot filv ^coQaxeg , d^TiidES ^£ 
TcXdovq rcov (xvQicov dny]vix^r]6av. rovrcov 6' vGtBQOV 
rd [ilv Iv rolg tv EvQa,iov6aLq vaolg dvsta&T]., rd ds 7o 
Tolg 6v{i[icixotg dtafieQio^tr], rtvd 6' stg KoQtv&ov Tt^io- 
Xeav dKaettike, TtQogtd^ag elg rd roO no^etdcovog teQOV 
dva&Btvai. noXlcov ds ^^^i^uarco?^ xara^^r/Cp^Bvtav dtd ro 81 
Tial rovg KaQy^r]8oviovg B6xi]yievat jTk}]&og BK7ta(idrav 80 
aQyvQcov rs xat ^^pfGojv, Btt 6a rov dXlov }c66(iov vtcbq- 
^dXkovra dtd ro [layedog rrjg naQ' avrolg avTtoQiag, 
ccTiavra 6vvBxcoQ7]6a rolg 6rQartc6tatg e%Btv Bncc^ka trjg 
dvdQayad^iag. rcov da KaQxi]SovLav ot dtatpvyovtag tov 8o 
kv rfj [idxr] aivdvvov fioktg elg rd Atlv^atov 8tB6oo%r]- 
Cav. T06avrr] 8' avrovg nardnXi^ttg xat baog aaretxev 
togrg (11] roX(idv Btg rdg vavg B(i^aivBtv (ii]d' dnonkBtv 
stg r^v At^vrjv , ojg 8td rr]V rwr \faav dkkotQtotrjta 
nQog avtovg vno rov At^vxov nekdyovg zarano9)]6o(ia- 90 
vovg. ot d' Bv rrj KaQxr]86vt nv\f6(iBvoi rd (xeye&og rrjg 
6V(icpoQdg, 6vvBrQi^)]6av ralg il'vxcdg, xal 6vvr6(iag vns- 
kd(i^avov TJ^Btv en' avtovg tov Tt(iG/eovta (latd tijg 
dvvd(iBag. evd-vg 8a Fa^Aava rov "Avvavog necpvya- 95 
8bv(ibvov xarriyayov acct 6tQat)]y6v dnedai^av 8td rd 
Soxalv r6k(ir] r£ xal 6rQurr]yici 8tucpeQetv. avtol 6' BXQt- 
vav nokttLMig (ibv 6c6(iu6t (ir] 8tu-Atvbvveveiv, (iL6Qo(p6- 
Qovg 8e dkkoe&vatg dd^Qoi^etv, y.cd (ic(kt6ta"Ekkr]vag. vna- 
wv6e6&at 8' avtolg nQog rr]v 6tQateiav nokkovg vne- 100 
kd(i^avov 8td ro (ieya%og tr]g nt6%ocpoQdg xul trjv av- 
TCOQiav rrjg KuQxrjSovog. atg 8a rijv 2^txe?Juv rovg sv- 
'&£Toi;g nQB6^atg B^ena^iipav , nQogtd^uvtag aq)' olg av 
l) 8vvat6v ^vv^B^d^at rr]v alQiqvr^v. ^ „ 

Tov 8' Brovg rovtov 8tak%6vtog 'A%)]vi]6l (lav riQ%B _" 
Av6t(iaxi8r]g, iv 'Pc6(irj 8b vnaxot xa%£t6xr]xat6av K6'tv- 
Tog HBQOviktog xat MdQXtog 'Povttkog. int 8a xovzav 

fiO. 6'^ FL vel T ilTjcp&rjGav] disX^cpQ-rjGciv Bas. 

67. ovK ^iccTrovff LQXY, ad X millia Cospus, cacteri n?.£iovg 

14. d7iT]vix9rjGav ] dvTJx^r^Gav LY Bas. 80. xctl tovs] 

iinmo Tovs 86. 8' F 88. dnonXslv — S9. &£cov 

om. Bae. 94. sv&vg] sv&v T Bas. 96. rs nal] nal 

Ba*' 100. avTolg] avrovg FL 1. fiiG9ocpoQ6is] 

evfic^OQag FY Bau. 7. Mapxiog Livius: Ubri MaQKOS 

'FovziXhos Bas., caeteri 'Povviltos 1116 LIB. XVI. CAP. 82. 

TliioIsov ETtavsXd^cov slg l^vQajtov^cig TCQcotov ^ev rovg 

10 BynarahTiovtag ^itO^o^fioQovg Toyg jusr^ 0Qa6iov Tcav- 
xag SK rrjg Tcoksag s^s^aksv, cog TCQoSotag ovtag. ovtoi 
6' slg T^v 'ItaXtav duc^avtsg, %al laQiov xi naQa^akdt- 
xiov £v xfj BQSttia yMta?M^6f.isvoL , du']Q7ca6av. ot 8s 

15 BQSttiOi TCaQO^vvd^svtsg svd-vg ^sta dvvdfiscog TcoXkfjg 145 
£6tQdt£vGav sn avtovg, y.ai xo %c}Qiov_SJC7CohoQX}'i6av- 
xsg aTcavtag jtattjKovtiOav. ol ^sv ovv aatahjcovtsg 
xov TifioXsovta fti(JOogpo^ot xrjg idiag •JcaQavoyiiag sna- 
&Xov xoiavt7]g Gv^icpoQdg stv%ov. 6 8s Tifiokscjv Ilo- 

20 GtoviiLOV xov TvQQY]v6v dcodsxa Xy]6tQi6t xovg TcXsovxag 
Xr]ii,6usvov , xal xataTcXsvGavta sig ZlvQa%ov6ag wg cpi- 
Aov, OvkXa^Cxiv s\tavdtcoGsv. vnsds^ato 8s xat xovg vtco 
KoQiv%icov SKTts^cpQ^svtag olK7']tOQc<g cpilocpQovcsg , ovtag 
xov ciQi^^ov TcsvtaxigxiXiovg. (xstd 8s xavta xav KaQ- 

25 j(^r]8oviav 8ia7CQs6^svGtt}ifvav aai TcoXXd 8sr]%svxcov, 6vv- 
B1C0Q)]6sv avtolg xi]v siQr]vr]v , agts xdg ^sv 'EkXr]vi8ag 
TCoXsig dnd6ag sXsvxfsQag stvai , xov 8s "AXvmv xaXov- 
(isvov notafiov oqlov slvau xfjg sxaxsQav smy.Qatsiag' 

SO (i^ st,sivai 8s KaQxr]8oviOig ^or^d^^Gai xolg xvQdvvocg no- 
XsfiovGi nQog 2JvQaxo6iOvg. (isxd 8e xavxa xov (.isv 
'Ixsxav yaxanoXs(ir]6ag s^aiis, xovg 8' sv j4ixvr] Kafi- 
navovg sxnoXioQx^6ag ^iscpd^SLQS. xal NLy68r](iov (isv 
xov KsvtOQinivav xvQavvov xatanXr]^d(isvog s^s^aXsv 

35 sx xrjg noXsag., 'AnoXXavLd8r]v 8s xov 'AyvQivaiav 8vvd- 
6tr]v navGag xrjg xvQavvi8og xovg sXsv^SQa&svtag 2Jv- 
Qaxo6iovg snoir]6s. xad^oXov 8s ndvtag xovg xatd xr]V 
vi)gov xvQavvovg Qi^oXoyijGag, xa\ xdg noXsig sXsv\fSQc6- 
Gag, slg xf]V Gvfxuaxiav nQogsSs^ato. xr]ov^avxog 6' av- 

40 xov xatd xr]v 'EXXdoa 8l6xl ol ZlvQax66iOL 8i86a6L %«- 
gav xal olxiag xolg ^ovXofisvoig (isxsxslv xrjg sv ZivQa- 
iiov6aig noXLXsiag, noXXol nQog X7]v xXy]oov%iav "EXXrjvsg 
dnr]Vtr]6av tsXog 8s olxr]toQsg dnEdsii^crr^^av slg (isv 

45 x^v Z!vQaxo6iav xrjv d8iaiQStov xstQaxigfivQiOL, sig 8h 
xr]V 'AyvQivaiav (ivqlol 6ta xb (isys^og xal xdXXog x}]g 
^coQag. svQvg 8e xal xovg nQovndQxovtag vofiovg ev 
xalg ZvQaxov6aLgf ovg GvvsyQa-^^e ^JLOxXrjg, 8taQda6s» 

8. inavEX&cov'^ iX&div L 

145. 18. 8na&Xov] ind&Xov Wesselingiiis 19. TTo- 

CTOVfiiov] nooTo/iiov F Bas. Tvq^i^vov] tvqcivvov FLQY 

Bas., Cospus '20. kuI oiti. F 21. ovXXa§c6v oni. B;is. 

22. vnsSs^ctTo] dnadt^uTo FL B^is. 27. "AXvkov 

Cluverins: libri Av-aov 31. iQ-o.ip£] i^ccvuTcoas Reii<kius: 

citm mortcm obiisset interponit Cospna 33. KfVTOQinivcov ] 

K&VTQQinniv(ov Bas. 35. Aqyvqivaicav ] 'Ayv^Qivaioiv Bas. 

41. (ilv Ti^v] Trjv (ilv Bas. 46. sv^vs] sv&v Bas. LIB. XVI. CAP. 82. 83. 1117 

oiol tovg ^iv nsQv rav ISLCsnxav dvfi^oXcciojv tj hXtjqovO' 
^iav SLCC08V ix^sta&BTOvg, rovg de TtsQi rav drj^oelav 50 
vsvofxod^sttjfievovg JiQog rrjv idiccv vnoGraGjV oig jror' 
sdoxBi Cv^cpSQSLV SLaQ&aOsv. s7tL6rdti]g 8 ' i^v xai Sloq- 
&ar)}g trjg vo^o&Bdlag Kscpakog 6 KoQiv&tog, dvtJQ sv 
naidBici jcat GvvbGbl dsdo^aOfisvog. dno dh tovrav ys- 55 
vofisvog Toug (isv Asovrivovg sig UvQaKovOag ftsrcpxL- 
. 6SV, eig de tt]V Ka^aQLvaiav olxtjtoQag JiQoO&slg snrjv- 
h,rj6s tijv TCohv. nad^oXov Ss ndvra td xard rr)v Ulxs- 83 
Xiav slQr]VLKc5g itara6r7]0ag STCoirjOs rdg noXsig ta^u Xa- 60 
fielv jtokkr]v avh,ri6LV TiQog svdaLfioviav. sk nolXov yaQ 
XQovov d^d tdg CraGSLg nal rovg sficpvXiovg noKsfiovg 
src 8s To TcXrjQ^og tojv STcavLOtafisvav dsl rvQdvvav 
ai [iBV TCoXsLg SQrjfiOL t«v olKrjroQav i^Gav, al 8b %a- 
oaL Slu rrjv aQyiav s^rjfQiavro xal zaQTCav i^usQav 65 
anoQOL xa&SLdr^HSLCav • tots 8s dta t6 nXrj^og tav 
snLnoXaOdvtav OLnrjtoQav xal 8Ld t^v noXvxQovLov sni- 
HGysysvrjfisvi^v slQijvrjv s^rjfiSQad^SLGaL talg SQyccoiaig noX- 
Aot)s Kal navro^anovg s^rjvsyxav xaQnovg. TOVToug 8' 70 
Ofc ULKsXLaraL XvOLrsXag nLnQdGKOvrsg rolg sfinoQOig to;;|jv 
nQogavs8Qa(iov ralg ovOiaLg. rovyaQOvv Scd rijv sx rov- 
tav svnoQiav noXXd xal fisydXa KarsGiisvdGd^r] aar' sxsi- 
vovg rovg xQovovg dvaO^rjfiara ., sv [.lsv ralg I^vQaKov- 
(jaLg 6 nard r^v N^Oov otxog 6 s^rjXovrdxXLVog ovofia- 75 
^ofisvogy TtJv Katd trjv UiKsXiav SQyav vnBQaiQai' ta 
, fisys^SL Ka\ tfj aar aGKSvrj , 6V Kars6KBva6s (xsv '/iya^o- 
nXrig 6 8vvd6rr]g , 6ia ds ro ^dQog rav SQyuv vnsQai- 
Qav rovg rav &sc5v vaovg snLGrjfiaGiag srv^sv vno tov 
8aLfioviov KSQavvad^sig ., ol rs na^d rov fUKQov XLfxsva 80 
nvQyoi, rdg fisv snLyQacpdg siovrsg s^ srsQoysvav Xi%av, 
Grifiaivovrsg 8b xiqv rov KaraGKSvdGavrog avrovg nQog- 
r]yoQiav '/^yaO^oKXsovg, oiioiag 8s rovtOLg fiLKQov vgtb- 
Qov vno 'IsQavog Toi» ^aGiXsag ro rs Kard rrjv dyoQav 85 
O?^vfi,nL0v , xal 6 nXrjGiov rov QsdrQov ^afiog , ro fisv 
firJKog av Gradiov, ro 8' vipog Kal nXdrog s^av rovrcp 
xard Xoyov. sv 8s raig sXdrroGL noXsGLV, sv alg rj rav 
AyvQLvaiav %araQL%fislraL, fisraGiovGa rijg rors xXr^Qov- 

49. tSioDTLyicov Wesselingius , ISicav FL, caeteri idicoTwv 
5(5. fisraiKtaBv] xarcox.tofv F, KaTcpxrjCBv L KdfiaQivalav] 

Camurinam Cospns ' 63. aei] altl FT 65. anoQOi] 

acpoQoi Stcphanus 

146. 68. i^r](isQoo9-£laai] i^rjQSficoQ-siaai L Bas. 69. i^/]- 

vsyjiav] i^rvsyns L Bas. 81. 'ixovTsg] ixovGL F 83. 

xovroiq oiu. Bas. 85. 'OXvfimov FLT Bas. , caeterl 'OXvfi- 

TtsXov 88. ildztOGi] iXttzxco T Bas. ' AyvQLvaicov] 

'AQyv^^ivtticov Bas. 1118 LIB. XVI. CAP. 63 84. 

90 %t«? Slc: r)]V ttQosiQrjasvrjV sx rcov xaQTCav t^itOQiav, 
^hazQov ^lv 'Aat£6Ksvtt6£ (.isra ro rav ZlvQa^cooicov ad^- 
KiGrov rav nata Ei-^sXiav, %sav rs vaovg %al {^ovlsv- 
r7]Qiov y.al dyoQav, sti 8s TtvQyav dt.LoXoycov KaraGxsvds 

95 ncd rdcpovg TtvQa^udcov noXXcov xal ^sydlcov diacpOQCOV 
ralg cpikotsxviaig. 

84 ^Etc^ aQxovrog 5' 'ji^rjVrjGc XaQcovSov rrjv vnatov 

dQyrjv dcsds^avto ylsvxcog jil^iXiog %al rdlog TlXcotiog. 
100 i^'f' Ss rovrcov OiXcmcog 6 (iaOcksvg rovg %lsi0tovg rcov 
'E?,Xt]vav sig cptUav nQOi]y^svog scpckorL^slro xal rovg 
'y4&}]vaiovg 'Aata7tkT]^dusvog ddijQcrov sy^scv rrjv i^ys{io~ 
vcav ri]g 'EkXddog. tconsQ dcpvG) 'Acraka^oyLSvog 'Ekd- 
rscav Ttokcv, xal rdg dvvd^iscg elg ravtr]v dd^Qoieag, dcs- 
5 yvco Ttols^slv roig 'AQr]vaiocg. dnaQa^KSvcov 6' ovtcov 
avtcov 8id riqv 6vvts%sciLSvr]V slQr]vr]v 7]k7tL^s QCidicog tcb- 
QLnoLr']6a6%ac ri]v vixr]V ' onsQ koc OvvstsksaQ')]. y.ata- 
Kr]cp%siGr]g yccQ trjg 'Elatsiag 7]x6v rcvsg vvKTog dnay- 

10 ysklovrsg rr]v icardl)]iHV t?;s nokscog , xal dLOtc raxscog 
oj^si ^ilcnnog fistd trjg 8vvdi.iscog slg ri]v 'AttLX)]V. ot 
ds (5tQat)]yoL rcov 'A%r]vaicov 8cd t6 nccQddo^ov r^g n^d- 
^scog 'KaranXaysvtsg rovg r& GaXniyKrdg ^LStsns^novro 
oial 0r]fiaivstv nQogstattov dc' oX)]g rijg vvxrog. rr^jg 8s 

15 fptjM^ ^^'s nd6av_ oLxiav dcaSod^siGi^g, r] (.csv noXcg OQ^r] 
8cd Tov cpo^ov 7]V, 6 8s 8)iuog dnag d^c' ijfcsQCi Gvvs-^^'^ 
^QayiSv slg t6 &satQov nQo ToiJ' CvyxaXsOac rovg dQ%ov- 
rag, ag r]V ^&og. cog 8' 7]Kov oc 6rQatr]yol Ka\ rov ur]- 
vv6avta ■naQTjyov aaKSLvog scns, 6icon)] (c\v Kcd cp6'()Qg 

20 Katsl%s to %satQOV, xal rcov sico%6tcov 8f]u)]yoQSiv ov- 
8s\g stoXyca 6v(i^ovXsv6ai' nXsovdKLg 8s rov Kr]QVKog 
KttXs6avtog roiig SQoijvtag vnsQ rijg KOLV)]g 6cotr]Qiag, 
ov8s\g naQysL 6vy.^ovXog. dnoQiag ovv (isydXr]g ov6)]g 

25 5<«t KatanX)']tscog, dns^Xsns ro nX)]%og snl rov zJ)](io6%s- 
vr]v. 6 8s Katal^dg Kal tov diiiiov naQaKttXs6ag ^aQQSLV, 
dnscpaivsro 8slv naQa'iQ)](ia nQs6^SLg dnoOtsXXscv sig rdg 
0r]^ag 'Kcd naQaKaXsh' rovg BoLCOtovg KOLvr] tov vnsQ 
riig sXsv9sQiag dycova ri^s^^ttc- nQog yaQ rovg aXXovg 

30 6vufLdxovg 6 KacQog ov 6vvsxc6qsi nsfinscv nQS6{]siag 
nsQL r)]g 6vuunxiag. sv 'qiisQttLg yaQ 8v6\ nQogSoKiuog 
i]V 6 ^a6LXsvg ij^stv slg rrjv 'ArtcKijvj Ka\ rijg oSoLno- 

91. fisvd t6 LT, caetcri fiszu 92. xwra SiKsXiav] iv St- 

KfliK siiprascri|)to Kcczci F 91. dcioXoycov ] d^ioXoyovg Q 

97. XceQc6v8ov] vcra forma ^idelur XaiQcovdov 
5. avTcov om. Bas. 7. cvvtTsXsa&r]] avvBv^Xsas QX 

12. rous T£ ] ToiJs L Bas. V6. tzqosstcxttovto Bas. 

147. IG. Gvv£8Qa(j,£v] cwidQaiiov T LIB. XVI. CAP. 84. 85. 1119 

Qias oviii]g dLcc tijg BoLattag i^ TcaQcc tc5v Boicotav 6va- 
^taxiu [lovt] xdtEXsiTcsro, (pavsQov y ovtog OTt <l>[ki7C7tog, 35 
(pUog cjV y.al Gvfifiaxog Boicotoigy TouTotig ev TtaQodco 
ntiQaOstai naQaXa^iiv slg tov y.at 'A^rjvaicov noXs^ov. 
Tov dh drjfiov tov Xoyov aTcode^a^svov , xra tov tceqI 85 
T»]^g 7CQc6^BLag il^yjcpiCnarog vtco ^t]ixo69ivovg yQacpevtog, 40 
6 ^sv dijfiog st,)'jt£i, tov dvvatdtcitov sItcsIv 6 bs zJtj^o- 
6%svt]g vjctJKOvGs nQod^v^og jtQog ti]v %Qsiav. tslog 8' 
o^iag 7CQS0^sv6ag %a\ nsL6ag STCavrjkQsv slg rdg 'A&r]- 
vag. 6 de drj(.iog tij tav Boicotcov ^vfifiayja 8tnXa6id- 
6ttg ti]V nQovndQ%ov6av dvva^iv , dvsd^dQQr]6B talg fA- 45 
n'i6LV. sv^dvg 8b xat 6tQa.tr]yovg Kats6tri6£ Tovg nsQc 
XdQYfta xat Av6ixksa, aal nuv8r]asX ^srd tcov onXcov 
s^sns^'4'^ tovg 6rQatic6tag sig tiqv BoLCOtiav. xav 8e 
vscov dndvtav • nQO&Vfiag sig tov dycova T^atavtcovtov, 
oi)toi ^Bv xatd 6nov8r]V 68oLnoQr]6avtBg ^xov eig Xai- 50 
QcovsLav tijg Boiatiag- oi 8s BoLcotoX ^avad6avtsg ti]V 
d^vtr]ta tijg tcov 'jQ-r^vaicov naQ0V6iag, xat atJTot 6nov- 
5?]g oiu8sv sXXsinovtsg dnr]vtr]6av ^std tcov onXcov., xal 
noLvij 6tQaton£8Bv6avtsg vns^svov trjv tcov noksfjLicov 
scpodov. OiKLnnog 8£ t6 ^sv nQcotov s^sn£fii)sv snl to 55 
xoivov tcov BoLCOtcjv nQS6(isig, cov 7]V BnLCpavB6tatog 
IJu&cav. oi)tog yaQ 8La^s(ior]fisvog snl xy xov Xoyov 
dsivotrjtc , xal ^vyxQLd^slg naQa totg BoLCOtoig xatd xi]V 
nsQL ti]g 6vnfiLayiag 8r]fir]yoQiav nQog Ar]fio6^Bvr]V , xcov 60 
(xsv dkkcov snQc6tsv6s, TOiiToi; 8s scpdvr] xata8ss6tSQog. 
aal ^}]fio6vsvr]g 81 avtog cog fxsya xl xatSLQya6fisvog sv 
xolg 6vyy£yQafifisvoLg vn' avtov koyoLg 6Sfivvvstai tij 
nQog xov QrjtoQa tovtov 8r]fir]yoQia sv olg kiysL Tot' 
syco fisv Tw nv%covL QQa6vvofiSvGi %al nokXop Qsovti 65 
l^Sxa^S"' vficov ovx vn£xcoQr^6a. fiBtd 8s tav%' 6 Oi}.Lnnog, 
dnorvxcov tijg tav BoLCOtdov 6vfifiayiag , ov8£v yrrov 
BKQLVS nQog dficporSQOvg 8caycovi6a6%aL' 8l6 xal nQog- 
avafisivag xovg d(pv6rsQovvtag xcov 6vfifLcrycov ijy.sv £Lg 70 
xr]v Boicoxiav^ 'b%cov nstpvg fisv nksiovg xcov XQLCfivQicov, 
innslg 81 ovx skdtxovg xcov SLgxLlicov. dficpor£Qcov Ss 
^Qog xr]v yid%r]v avxQsncov ysvofisvcjv , xoig nsv cpQovr]- 

8i. cpavsQov y'] cpavsQov S' FL Bas. 40. SvvatfotaTOv] 

dHvorazoy Bas., ut est p. 124. 16. 42, 8' F Bag. 

60. inQcoTsvas] inQcorsvs Q Bas. 

148. 66. vfiav Wcsselingius : librl rifio^v ovx vmxco- 

Qr}6a] ov GvviicoQTiGa Q: consentit Diodorus Dcmosthenij: liliris 
nielioribus Orat. de Corona p. 212. 70. : cat tcri enim ov% tUa 
ov8' VTiixcoQrjGtt 71. slaiTOvs L, ilaTTcov Y, iXaTTca 

Bas. omisso tav, caeteri eAarrov 1120 L I C. Xy I. C A P. 85. 861 

fia0i Kttl tttlg nt^&vftijxig sit Ss taig avdQttya^flaig Itpd- 
>75 fttAAot xa&siGt^jTiStCay, xa bs Tilrj^si xal t^ aata tijv 
CtQatrjyiav aQBtij 7tQ0U%BV 6 ^aOiiavg. TCoXkdg yaQ xal 
TiOLKikag 7iaQatdt,ug rjyci-iviG^kvogs Jt«t ^v talg TikuGtaLg 
fidxaig vsvLKrjxcig y (isydlriv si%&v s^TtsiQLav tm> %atd 
80 noXs\iov sQyvov, TtaQa 6s tolg 'Ad^rivaioLg qi pLSV dya&co- 
xatOL xcov 6tQatr]yav st£ts^svt7]%SL6av , 'IcpixQatrjg kol 
Xa^Qiag, sti ds TL^69sog, tav 6' vTioXslsL^^svav Xd~ 
Qrjg TtQcatsvcov ovSsrr diitpSQS. tSv xv%6vto3v IdLOtav 
cp JcaTff f^v sv x<p GtQatrjytlv svsQysiav aaL ^ovhjv. 
: „^ "Apia d' T^liSQa tav dvvd^san' sxtattOfjLSVcov^^ 6 ^sv 

.\^a6iksvg tov vlov 'AKst,ay8Q0v^ dvtiTtaLda ti^v rjlLiiiav 
'Mvta, dLadrjXov ds t^v dvdQsiav nal xr^v o^vttjta T^g 
svsQysiags%ovta, xats6tr]Gsv sitl &dtSQOv xcov xsQdxcoVf 
90 TtaQaKaxaox^Gag avtcp xcov riys^6vcov xovg di,LoXoycotd- 
xovg' avtog ds tovg s^tLlsxtovg sxcov ^sQ'' savtov triv 
'^ys^oviav £/'%£ tov stSQOv ^SQOvg, xal xdg xatd [iSQog 
xd^sig olxsLCog xolg jtaQovGt xaLQoig disx66firj6sv. oi d' 
'A^rjvaloL xar' s&vog tr]v dLaiQsGtv xrjg tdt,scog TtoLrjGa- 
95 fisvoL xolg ^lv BoLCOtolg to stSQOV ^iSQog naQsdcoxav, 
avtoi ds xov Kotnov xr}v rjysfioviav sl%ov. ysvofisvr]g 
■ 6s fidxrjg xaQtSQag STtl noXvv iqovov, zai noXXcov nnttov- 
xcov naQ^ dficpotsQOLg, ^sxql (xsv XLVog 6 dycov d^cpiSo- 
100 i,oviisvag slxs tdg sXnidag vrjg vixrjg. fistd ds xavta tov 
^Aks^dvdQOv (pLXotLiiovfisvov t(p natQl trjv idiav dvdQa- 
ya&iav svdsi^aG&aL, xal cpLXotL^dag vnsQJiol^v ovtc dno- 
Xsinovtog, ofxoicog ds xal nokXcov avtcp 6vvaycovL^^o{isvcov 
dvdQcov dya&dov, nQcotog rd Gvvsxsg T^g xcov noXsfiicov 
5 xdh,SG3g SQQrj^Sf xal noXXovg xata^aXcov xatsn6vsL xovg 
nad'' savtov xstay^svovg. x6 d' avto nal xcav naQa- 
6tatcov avtcp noLrjddvtcov , x6 Gvvsxsg dsl x^g xd^scog 
naQSQQYiyvvto. noXXav dh 6coqsvo^svcov vskqcov ot nsQL 
10 tov 'AXs^avdQOV nQcotot ^La6d^svoL tovg Ka&' savtovg 
stQs4'avto. (istd 6s tavta nal 6 ^a6LXsvg avtog nQO- 
XLvSvvsvcov , 'Kal trjg vixrjg x^v sntyQacprjv ovd' avxcS 
naQaxcoQav 'AXs^dvSQcp, to filv nQcotov s^sco6s ty ^ia 
Tovg dvtLtstayfiEVOvg, snstta ds aal cpsvysLV 6vvavayxd- 
15 6ag aYtLog sysvsxo xrjg viarjg. tcov 8' 'A%r}vaicov sns6ovii2 
(isv sv xy iidxv ^^^iovg xcov xlHcov , r}Kco6av 8s ov'A 

77. jraparalsig] TtQa^uq FLY Bas. 87. SidSriXov — %ovt« 

om. Bas. 88. &drsQOv] %cctsqov Rcisliius 92. rd- 

Istg FLQX , ■JtQd^ii^ Y Bas. , caeteri nuQCiT.aE£iq 3. avza 

ovvaycovi^.] dycovi^. FLT Bas. ii. tavTOv] ccvtov L 

7. TtaQaazccTcdv] scribe naQasrdvTCov nairjadvTCOv ] 

noiovvzov L 10. havzovs] avzovg FLT LIB. XVI. CAP. 86.-88. 1121 

ikuTtovg xav digxiUav. 6/xoicog ds otal rcov Boiarav 
jroAAoi filv dvrJQibriGccv , ovx oUyoi 81 e^ayQyjd-^jaav. 
fisza ds Trjv ^dx^jv 6 OiXinnog XQOTiaLOV GTtjGag, aal 
Tovg vBXQOvg slg ra(priv 6vyxGJQj]6ag, STttviXLa roLg Q-sotg 20 
sdv6£ xal tovg dvdQaya^tjaavrag xatd t^v d^iav sti~ 
firjos. 

AsyovGi 8b tivsg on xal TtaQu tov notov noXvv 87 
ifig)OQrj0d^svog dxQatov xal [istd tcov cpiXcov tov stil- 
VLKLOV dyav xay.ov 8Ld (i£6av tav aix^alatcov s[id8L^sv 25 
vj^Qi^cov 8Ld koycov tdg tcov dxkTjQovvtav 8vgtv%iag. 
^7]^ddrjv Ss Tov QijtoQa xar' sxslvov tov xalQov sv totg 
aixiiaXcotOLg ovta xQ^<3a6&ai 7caQQr]6ici, xal ^oyov dno- 
<pbsy^u6&aL 8vvdy.svov dvu6tSLkaL tr^v tov ^a6Lkscog d6sX- SO 
ysLuv. (pu6\ yuQ slnslv uvtov, Bu6lXsv, rj^g tvxr]g 6oi 
nsQL&si6)]g nQogconov 'Ayu^sfivovog uvtog ovx ul^xvvtj 
nQutzcov SQya 0SQ6itov; tov 8s ^ihnnov ty tijg sm- 
Ttlij^scog sv6xoxiu XLVtjQ^svta to6ovxo ^stu^ulslv tjqv 
oh]v 8Lttds6LV digts tovg ^sv 6ts(pdvovg dnoQQl^ui , td 35 
8s 6vvay.oXov%ovvta xatd tov xafiov 6vfi(ioXa tijg 
vi^Qsag dnoxQii)a6\fai, tov 8' uv8qu tov XQV^^d^svov tfj 
naQQi]6ici %uvy,d6ui xai tijg aixfiuXco^iug dnoXv6uvta 
nQog sccvxov dvaXa^slv svtificog. tsXog 8' vno tov ^r]- 40 
^cc8ov xa&o^UL?.7]&svxa talg 'AxtLXulg x^Q^^^ ndvxug dno- 
Xv6uL tovg uixiiuXcoxovg uvsv Xvxqcov, xud^oXov 8' dno- 
^SfLSvov ti]v sx trjg vix)]g vnsQr]Cpuviuv nQs6^SLg dno6tSL- 
XuL nQog xov ^ijy.ov tav 'A%r]vuicov, xul 6vvd^s6&aL nQog 
uvxovg cpLXiuv xs xul Cv^^uxiuv, sig 8s tdg ©ij^ug 45 
cpQovQuv syxutu^trj^uvzu 6vyxcoQ^6ui x^v eiQ^vt]v toig 
BoLcototg. 

01 8' ^A\fr]VULOi [istu tr]V i]ttuv Av6LxXsovg [isv 88 
tov 6tQutr]yov -ddvuxov xaxsyvco6av AvxovQyov tov qij- 
toQog xux)]yoQ^6uvxog. ovroff ydQ tcov tots q^xoqcov 
fi£yL6xov sxcov u^ioofiu, xul 8c68sxu [isv str] tdg nQogo- 50 
8ovg xrjg noXscog 8iOLxr]6ug snuLVov[isvcog , ^iov 8' s^r]- 
xcog sn uqsx]] nsQL^orjxov, TtLXQOtutog r]v [sv totg XoyoLgl 
xuxrjyoQog. yvoirj 8' uv tig uvtov tr]V sv totg Xoyoig 
a^iuv xul mxQiuv sy olg tov Av6LxXsovg xutrjyoQcov Xs- 55 
ysL, 'E6tQutr]ysLg, co Av^LxXsg, xal x^^icov [isv noXitav 

149. 16. TcSv 8igx.] Sigx- Bas. 21. i&vcs] s&vs F 

Bas. 26. ivs^ddi^ev Bas. 29. aTrocrjiAat Bas. 

33. ©E^c/roD] QiaiTov Y 34. TocoiJro] roffov- 

Tov FL Riis. 42. vnSQTicpavsiav F 45. iyxaraar)]- 

cavra] eo deducto addit Cospus 48. rcov tots] tcov ts Q 

52. iv Toig koyoig ut ex scquenti versu illata deleo: omi- 
sit ctiam Gemistus 53. avzov post Xoyois ponit F 

55. AvoinXss] AvcUXEts Gemistus 

1^2 1122 L1I3. XVI. CAP. 88.89. 

tetskevfrixotavt disxi^tojv d' al%naXcSxav yeyovoxav, xqo- 
sccciov ds aaxa xrjs n6ks(og i^xtjKOXog, xrjg d' 'EkkaSog 
a7id6t]g dovXtvovGrjg , aal xovxcov ajcdvxav ysysvrj^avcov 

60 oov yyov^svov jcfa OXQaxrjyovvxog , xokyLclg t,fiv "A.ai x6 
tov rjUov q)ag OQav xai slg xriv dyoQav s^i^dkXsiv, 
V7t6^(,v}]fitt ysyovcog al^xvvrjg xal ovsldovg xy •jiaxQidi; 
i'd"tov hs XI 6vvs[ir] ysvsG^ai aaxd rovg VTtoxsii.isvovg 
y^Qovovg. xa&' cv yaQ iouiQov tJ tcsqI x^v XaiQavsiav i50 

65 sysvsxo l^dxi]-, sxsQa TcaQaxa^ig GvvsGx)] aaxd xr]V 'Ixaktav 
xf] avxr] y^asQCi nal cop«, diaTiols^ovvxcav ^sv TaQavxl- 
vcov 7CQ6g yhvaavovg^ Gvvaycavit^ofisvov ds xolg TaQavxl- 
vqcg 'jQiidci^ov xov AaxsdainovLCOv ^aGikscog, oxs 6vvs- 
(irj nal avrov dvaiQsQr]vai xov 'jQii^ayiOV. ovxog /liev 

70 ovv 7]Q^s xcov Aaxsdaiixovicav sxr] XQia %al EinoOi , xrjv 
da ^aGilsiav diads^d}isvog 6 vlog 'Ayig r^Q^sv sxrj svvsa. 
a(.la ds xovxoig TCQaxxo^svoig Ti^o&sog 6 x^g^HQanlsiag 
Xr^g sv xa novrq) xvQavvog sxsXsvxr]Gs di>vaGrsvGag sxrj 

75' TCSvxsKaids-Ka, xrjv ds xvQavvida diaSs^d^svog 6 ddskcpog 
/ji6vvGiog TJQ^sv srr] 6vGi Tclsio xav XQid/iOvra. 

89 'Etc' dQ%ovzog 6' A^r]vr]Gi 0Qvvi%ov 'Pco^aloi xaxs- 
6xr]Gav vzdxovg Tixov MdXXiov ToQxovdxov aal IIo- 

80 TtXiov Asxiov. snl ds xovxarv 0iXi7C7Cog 6 (iaGiXsvg tcs- 
(pQOvr]^axi6^svog xr~] tcsqI XaiQcovsiav vixrj, xat xdg 
S7Ciq)avs6xdrag TcoXsig aaxaTCSTcXr^yusvog, scpiXoxipiSixo ys- 
vsG^ai 7cd6r]g xfjg 'EXXddog r]ys^cov. 8ia8ovg 6s Xoyov 
ott ^ovXstai TiQog TIsQ6ag vtcsq xcov 'EXXrjvav tcoXsixov 

S5 aQa6%ai, nal Xa(isiv TcaQ' avxav dizag vtcsq xrjg sig xd 
iSQU ysvofisvr]g TcaQavo^iag , Idiovg tovg "EXXr]vag xalg 
svvoiaig S7COir]Gaxo. cpiXocpQovov^svog bs TCQog d^tavtag 
aal Idia zal ■KOivy xalg TCoXsGiV d^tscpaivsxo (iovXs6%at 

90 diaXsx%^vai jcsqI xcov 6V}icpsQ6vxav. diOTCSQ sv KoQiv- 
^a xov noivov 6vvsdQiov ^vvaypsvxog dtaXsx&slg tcsqI 
xov TCQog nsQ6ag noXs^ov, xal ^sydXag sX^cidag vtco- 
%sig , TCQOSXQsrl^axo xovg 6vvsdQovg sig TCoXsfiov. xslog 
dh xav 'EXXr]vav sXoiisvav avrov 6rQaxr]yGV avxonQdxo- 

95 ga xr]g 'EXlddog fisydXag 7caQa6KSvdg S7COiSixo TCQog xrjv 
tTcl tovg TIsQ6ag 6rQaxsiav. dtaxd^ag d' sxd6rr] 7c6Xsv 
x6 7clri%og xav slg ^v^^axiav CtQaxLaxav STCavrjk&sv sIq 51. TQOTiciiov'] TQOTtaiov Y 62. T^ om. Bas. 

150. C!). oi^rog — 71. ivvta om. Cospus TO. rgia xai 

iLKOGi] iL-A06iT(}lu F 73. £Tt?.Evtr]aBv post hrj n jionit Bas. 

74. TtsvTSKttloiKa] decimo quarto Co^pus 75. aSsX- 

tpog] vios FLY Bas., Cospus 78. Ma.Uiov] (idXiov F sae- 

pius 87. cpiL T£ FL, caeteri cpiX. 8a LIB. XVI. CAP. 90. 91. 1123 

xriv Mav.i8oviciv.. ^al xa fttv tibqX ^lkmnov Iv rov- 

TOig 7IV. ^ ^ , r , r, Cin 

Kaxa b\ xi]v UiHEltav Tt^olBav 6 KoQtv^Lcg aitavxa 
xolg ^vQay.o(3ioig xca xolg Z^ixEAicJraig %axGiQ%^aii(og ixs-^ 
Kivxri^i, OxQaxt^yjjGag ex)] oxxco. oi ds I^VQaKo^iot fisya- 
Kag djiodEdsyixavoi xov avdQa did xs xijv aQBxrjv nal x6 
fitys&^og xc5v svsQytGtcDV , fisyaXo:iQsn(5g s&atj^av avxov^ 5 
xal xaxd rrjv sxcpoQav dd^Qotd&ivxog xov 7i?,j]%^ovg rods 
x6 ipr]q)t6^a dvrjyoQSvciEv 6 dij^og xav 2JvQaxociiciiv. Tl- 
Hoksovxa XL^dv exi^Ctov' xovxov bs %dnxsLV dno dtaxo- 
cicjv ^vcjv, xtaaG^aL ds sig tov aTcavxa %q6vov dyco6i, 
[lovGLicolg xal tjimxolg v.al yv^VLXolg, oxl rovg (iaQftd- 10 
Qovg navaTiolsiirJGag jcal rdg ^syicxag xav 'EXkrjvidcov 
151 TtoKscov dvoLxiCag aXxLog sysvrj&r] xrjg sKsv%SQiag xolg 
2.Lxshcjxaig. nsQL 6s xovg avxovg naLQOvg 'AoLo(iaQt,d- 
vrjg fisv sxslsvrr]6s (iaOLksvGag sxt] sXxoGl xal s^, rr]V ds 15 
^aGtXsiav dtads^d^svog ML&QLddtrig 'i^Q^sv sxjj nsvxs TCQog 
roig xQtdxovxa. 'Pa^aloL ds utQog Aaxivovg %a\ Ka^na- 
vovg TtaQaxa^dfisvoL tisqI Ttoltv ZlovsGGav sviiOjGav, xai 
rc5v 7]xxr]\isvxciv fiSQog xr]g %atQag dcpsilovxo. 6 bs aa- 20 
rcjQQcoxcog rr]v iid%r]v MdKXtog 6 vnaxog s&Qidyt^svGsv. 

'En' aQy^ovxog d' 'A^r]vr]6L IJv^odcoQov 'Pa^atot 99 
fjisv %axsGx}]6av vndxovg KoCvxov UonUktov %al Tt^s- 
QLOV Ai^iXtov Md^LSQKov, 'OXv^nLag 6' rJxQ^r] nQcoxrj nQog 25 
xalg sxax6v xal dsxa, xad'' 7]v svixa GxdStov Kksoytav- 
rtg KlsLxoQLog. snl 8s rovrav 0ihnnog 6 (iaGtXsvg, 
rfys^LCOv vn6 rav 'EXXiqvav xa&sGxaf.LSvog xal tov nQog 
IIsQCag noXsnov sv6xr]0d^svog , "AxxaXov ^sv xaX UaQ- 
(isviava nQoansGxstksv slg ri]V 'A6iav fiSQog rrjg dvvd- 30 
fisag dovg xal nQogxd^ag sksv&SQOVv xdg 'Ellr]vi6ag 
nokstg, avxog bs 6nsv8av [isxd rrjg rav ^sav yvcoarjs 
snavsks6%aL tov noXs^iov, snr]Qcorr]6s rr]v Uvd^iav sl xQa- 
rr]6SL rov ^a6Llsag rcov IlsQCav. 7] bs 's'xQr]6sv avxco 
rovds rov %Qr]6yi6v' 35 

"E6xsnxaL ptsv 6 ravQog, %%sl xslog, s6rLV 6 &v6av. 
o [isv ovv Qikinnog, Gxo^Lag 'exovrog tou xQV^f^^^' n^Qog 
x6 IbdLov 6v[icpiQov s^sdsxsxo r6 koyLOV, og tou [lavxsiov 40 
n:QO?.syovxog r6v IIsQ6r]v isQsiov tQonov xv%r]6s6^ai' 

4. Sioc Ts rfjv dQStfjV oni. F 8. vide aTinotationein 

12. clvoiy.lGuq'] kvoiHi]aag Bas., oi!>iicas Q, caeteri ivoiKieas 
^ 151. 14. ^aOiL iTTj ] ttri ^aaiX. L IM. acpEtXovxo ] 

acpiiXavTO FL 2'i. nu^oScopov ] vide annotat. [isv 

oni. F 23. nonliXiov Livius: libri nonXiov 2(;. 

KlHTOQios] KXiTOQios L, kXitcoqios F 28. ivaTrjGansvoc;] 

intatdfiEvos X 30. tativ] htt 8' Gemistua 41». 

rv&^ota&ui] te&iiasG&ai, margo Kus. 

72 * 1124 LI13 XVI. CAP. 91. 92. 

iro 3' dXrj^sg ov% ovtos ^^X^v, dXXd Tovvavtlov bg/j^ui- 
vsv BV Ttavi^yvQEi nal ^eav QvGiaig tov OiXLTCTCov cjg- 
nsQ tov tavQOv sGts^^ivov 6q}ayrj<Ss69a[,. ov ^rjv dXXd 

45 d6|«s Ov^^axslv avTcp TOi)^ ^sovg nSQiiaQijg i^v , OJg 
T^S Aoiaq vno Maxsdoviag s6oiiEV)]g al%^aXaTOv. sv%vg 
ovv ^voiag ^syaXonQSTislg snstsXst tolg ^soXg, xal r^g 
Q-vyatQog KXsoitdtQag tf/g s^ '0?^v^nLddog GvvstsXsi yd- 

50 Itioug, xat tavtriv ^svAXsh,dv8Qco GvvcohlGs toj ^aGLXsl 
tc3v 'HjtsiQCOtcov, ddsXcpcp 6s ovtL yvriGicp tfjg 'OXv^iJiLd- 
dog. d^a 8s talg tav ^sav tL^alg, ^ov?.6asvog cog %Xsl- 
CTOVg TCJV 'EXXrjvcov ^STa6%slv tfig svcoxiag , dycovdg ts 
^ovGLZOvg ^syaXoTCQSTtsig snoisL aal Xa^jCQag t6tLd6sig 

55 tcov cpiXav aal ^svcov. dLOTtSQ s^ d7td6)]g trjg 'EXXddog 
fLStSTtsiinsto Tovg l8LOt,svovg, xal tolg savtov cpiXoig 
TtaQyjyysLXs TtaQaXa^^dvsiv tcov aTto tfjg ^svi]g yvcoQi^icov 
cog 7t'isi6tovg. 6cp68Qa yaQ scpLXotLfislto cpLXocpQOVsl- 
6Q^ai TtQog Toiig "EXXrjvag nai dLa tdg 8s8onsvag auTOJ 

60 trjg 6Xi]g i^ysfioviag tL^dg 7tQogr]itov6aLg o^LXiaig d[isC-- 

92 §s6^ca. TsXog 8s noXXav 7tavtai6%sv JtQog tf]V navi^-lSZ 
yvQLV 6vQQs6vtcov , Tial Tcov dycovcov aaL yd^cov 6vvts~ 
Xovfisvcov iv Alyalg tfjg MaKs8oviag, ov y.6vov xar' 
dv8Qa To5v sJtLcpavcov s6tscpdvco6av avtov %Qv6oLg 6t£- 

65 cpdvoLg, dXXd xat tav dhoXoycov noXscov at nXsiovg, Iv 
aig f/V nal fj tcov 'A%r]vaic3v. dvayoQSvo^svov 8s tov 
6tEcpdvov tovtov 8id tov nrJQVicog, to tsXsvtalov SLJtsv, 
dv Tig sm^ovXsv6ag ^LXinitcp tcp ^a6LXsl xatacpvyr] 

70 TtQog 'A\fr]vaiovg, naQaSoOL^ov sivai Tovtov. 8Ld 8s tfjg 
avto^atLt,ov6r]g cpr]^r]g cognsQ %sicc Tto/t TtQovoia 8LS6f]- 
HaivE to 8aL^6vLOV t^v s6oyLSvr]v S7tL(5ovXrjV sv&vg toj 
^LXiTtncp» dxoXovd^cog 8e Toi^TOig xal stSQai tivsg agnsQ 
svQ£dt,ov6ai sysvovto cpaval nQo8r]Xov6aL tfjv tov ^a6L- 

75 Xscog ■•/,ata6tQocpY]V. iv ydQ tcp ^a6LXLxa notcp Nsont6- 
Aejuos 6 tQaycp86g, nQCOtsvcov tf] (isyaXocpcovLa xal trj . 
86^]] , nQogtd^avtog avtcp tou OLXinnov nQ0svsyxa6&ac 
TOJv snitstsvy^Evcov noir^^dtcov Kal {idXL^ta tcov dvr]- 
80 xovtcov nQog tf]v xatd tcov IIsqGcov 6tQatsiav ., 6 juev 
zaxviTrjg HQLvag oixslov vnoX7]<pifrj6s6daL to noitj^a Trj 44. Gvftfiaxilv] cvnyLixac%nv X 45. Mav.iSovias] libri 

MaxESovorg; in servitutcm Macedoniae traJiendam Cospus 53. 

(.liyaXojiQBTiElg] lihri xai (liyaXonQSTistg 57. r^s l^'''?S FL 

Bas. , raetcii ^ivrjq 

152, ()o. Jcyalg] Aiyiaig Q 66. 'JQ-I^valtov] 'A&Tqvcav 

L ()l). zovxov ante ■nuQaSooifiov pouit F 77. tiqo- 

sviynuad^ai ] nQogiviynaa&aL omnta 78. iniTSTevyfitvcov 

FLQ, caeteri innstay^ivaiv HB. XVI. CAP. 92. 1)3. 1125 

8ia^u<3£i tov OiU%nov, x«l triv Bvdccifiovtav eTiiaXij^cci, 
(iQvkvfiBvog xov UeQOav ^aCiXeosg, naiTtSQ ov6av ^syd- 
kr,v xal TieQi^ofjtov, o^rwg ^ittaitkGOL srorc dg xovvavzlov 
V7c6 tfjg tvirig, riQ^ato Xiyuv tobs to Tioirj^ia' 85 

g)QOVEtts vvv ai&EQog vi>7]?.6teQov 

Tcal ^sydXav nsdicov aQOVQagy 

(pQOvel^^ vjtEQ^akko^svoi 

d6[iC3V 86}iovg, d(pQ06vva 

7Cq66g} ^totdv tex^aiQo^ievoi. 

6 8' diiq)i^dMEi taxvnovv 90 

tieXev^ov 'EQycp GKOtiav, 

acpvo d' dcpavtog UQoge^a 

^axQug dfpaiQov^Evog iknidag 

^vatav nokviioi^og "Aibag, 
Ktti td tovtav EcpE^rig GvvelQe, ndvta nQog trjv ofiolav 9o 
q^eQOfieva dtdvoiav. 6 dh Oikinnog rjC&eig enl toig dnrjy- 
yeX^Evoig oXog ?;v, %al telsiag cpEQOiiEVog tij dtavoicc 
TtQog tyv tov neQ6c5v ^aGcXecog xataCtQocpijv , d^cc da 
xat tov nv^oxQyjGtov %orj6^dv dvekoyit^Eto, nttQanh]6iav 100 
Eiovta didvoiav rolg vno tov tQaycodov Qrj&elGi. teXog 
dg tov n6tov diaXv&evtog , v.a\ tcbv dycovcav xatd trjv 
vGtEQaiav trjv «p%»jv Xan^avovtav , to ^iv nXrj9og etit 
vvKtog ovGrig GvvEtQEiEv slg t6 ^eatQOv , d[ia d' rj^Eoci 5 
ISStijg TiO^nrig yivo^Evrjg Gvv ratg dkXaig talg ^cyalonQE- 
TceGt xataGxEvaig , E\'8c!iXa tav SoiSsxa Q^ecov En6(xnEvs 
talg ts 8r]iiiovQyiaig nsQittvog ELQyaG^iEva xat tf] Xa^i- 
nQotrjti tov srAovrov Q^av^aGtcog xsiCoG^^^^iva' Gvv 8s 
rovtoig avtov toi» ^iXinnov tQLgxaL^ixatov eno^nevs 10 
QeonQenEg EXdcaXov, Gvv&qovov eavtov dnoSEDCvvvtog 
Tov ^uGiXEcog roTg 8c68e>ca ^eolg. 

Tov 8e 9edrQov nXrjQo^evtog avtog 6 ^iXLnnog rjSi 93 
kevxov 'e%cov ifidrLOv Tcal nQogtetaxcog tovg SoQvcpoQovg 15 
(ittXQdv dq)EGt(otag dcp' eavtov GvvaxoXovdEiV svt^ei^ 
icvvro yaQ naGiv oti tr,Qov^Evog trj xoivyj tcov 'EXX)'ivav 
ivvoici rrig tav ^OQvcpoQav cpvXaxrjg ovx E%Ei xQeiav, 
TrjXiicavtrjg 8' ovGi^g nsQi avtov vnEQcyJig, ocal ndvtav 
Inaivovvtav d^a xcl naxaQit,6vtav rdv dv8Qa, naQcc- 20 83. fiBzaTisGoi jrorEJ nftantcy Tiors FL: scril)pn«lam ■viiletiir ;«Fr«- 
TTfaoiro 88. (pQOVki&' vnfQlicMofisvoi KIiodomaTintis : WUri 

q)QQVHTS vTtigpalofiEvot 92. dvuToHv Ilcii*kins: liitri ^avc'- 

rcov "yli8ag] aiS ag Whvi: rorrexit Uhodonmnnus ^if' 

tfpfl'??! H^S Has. GvvHQi] TtQOQGvvHQS FL 5. yi- 

vonivrjs] yivofiivrjg Biis. : eadem oin. aiteruni xalg 

I5o. 7. niQitrag] tcsqI ra Hnn,: ,,voluit Trf^irrc?." Wessel. 
10. Q-eonQenls] SianQsnls Q 18. tjjet] tlxs Q 1126 LIB. XVI. CAP. 93. 94. 

dolog %a\ jtavteXag dvsXnLOtog acpccvt] xata xov ^a6i- 
leag Imliovkrj ■aaX ^ravatog. iva bs Cacprjg 6 %£qI tov- 
Tcov yevrjtai, Xoyog, TtQoeK^tjGoiis&a tag altlag rj/g gjrt- m 
^ovhjg. IlavGaviag tjv to (xev yivog Majisdcov ka ttjg I 

25 ^OQEGtidog xakoviiEV}]g f tov ds (iaGikecog Gco^atocpvla^ 
xal dia to xaAAog cplkog yeyovag TOti ^iXiTtnov. ovxog 
OQav vno tov ^a6ikEcog ayaTico^Evov atsQov TlavQaviav 
oficovvnov savtov, 6v£i,di6ti,Kolg TCQog avtov liQriGaxo X6- 

30 yoig, cpyjQag avdQoyvvov sivai xal tovg tcov ^ovko^s- 
vcov EQcotag itoificog TtQogdaxEO&ai. 6 ds ttjv ek tr^g Aot- 
dogiag v^qlv ovx Bviyzag, to [.lev naQov 'natEGLCOTttjGEV^ 
^Attdlcp 8s tLVi tcov cpiXcov dvaKOLVcoGa^Evog nsQl tcov 
HskXovtcav TtQattsOd^ai , ixovoicog xal 7taQa86t,cog aavtov 

35 Ex tov ^ijv ^EtEOtt]Gs. [ist' oUyag yaQ Tj^iSQag tou 0t- 
KinTCov TtQog nksvQiav tov tcov 'IIXvqlcov ^aQLXsa dia- 
ycovL^onEvov, TtQo Tot» ^aGLXscog 6tdg aTidaag tag q:)SQO- 
[lEvag E7t' avtov 7tXt]ydg dvsdt^ato ta iSico Gco^iati xal . 

^O [iEZ7']kka^s. dia^otjd^si^r^g 6s trjg TtQa^sog, 6 [iEv"AttaXog, j 
tlg cov tcov E^ avXr]g xal jroAu dvva^iEvcov naod ta /3a- 
GiXel, EKCiXsGEv EJtL dsLTtvov tov UavGaviav , aal itolvv 
i[i(poQt'](iag ccKQatov TtaQsdoonsv avtov to (5co[ia tolg 
6Q£ox6[iOLg slg vfiQLV xal TtaQOiviav staiQixtjv. 6 ds dva- 

^o vr]t\)ag s% tijg [iE&r]g, aal ttj tov 6c6}iatog v(iQSL nsQLaX- 
yt]g yEv6(iEvog, xov 'AttdXov xatt]y6Qt]0sv £;rl tou ^cc6l- 
^Bcog. 6 ds ^iXmnog: naQco^vv%7] [ilv sjtl ttj naQavo- 
[lia xi]g 7tQdt,sag, dcd dh xi]v TtQog "AttaXov oiKSLoxt^ta 

jO xal tr]v sig x6 ^taQov avtov 'jiQsiav ovx, s^ovXsto [xlOo- 
3iovr]QEiV. i]v ydQ 6"AttaXog tf]g [ilv sTtLyafir^Q^siCtjg yu-154 
vaLKog VTto tov ^aOLXscog KXso7tdtQag ddsXipLdovg, sjti 
Se trjg 7tQ0ccTLE6taXusvt]g dvvdfjLEog sig ti]V 'Aoiav Oxqu- 
xt]y6g 7tQO}iex£iQL6[iEvog , sv dh TOtc. 7toXs[iiKoig dycoGiV 

55 dvdQBLog. dioTtsQ 6 ^aCLXsvg TtQavvaL ^ovX^iuEvog tov 
UavOaviov X7]V etll xcp Ttd&ei yeyEV7][i£vt]V dLxaiav OQ- 
yiqv , doQEdg d^LoX6yovg dTtEVELusv avtca nal Katd tt]v 

94 GcofiatocpvXaziav TtQoijysv avtov EVtificog. 6 8s IlavGa- 

60 viag dfistd&Exov cpvXdttcsv xi]V OQyr^v, EOTtEvds [itj [i6- 
vov jtuQd xov TTQa^avtog Xa(i£LV XLficoQiav, dXXd aai 7taQd 
xov [Li] XLficoQovvtog avxcp. 6vv£7tsXd^£to dh tavtt]g tt]g 
TTQoaLQsGecog [id?u6ta 6 6ocpi6ti]g 'EQ[ioKQdxr]g. tov ydg 
nav6aviov 6%oXdt,ovtog avta _, xal v.atd ttjv dLatQL^ijv 21. CLVilniGtoi ] KTTicrog FLQ 28. lavtov ] kavrdj L 

30. TcSv oiu. iias. 37. azd$ om. F 43. 

oQSoxofiotg] opsraxd/iots Ifas., coqbokoimocs h 50. o om. Bas. 
15i. 50. ysYSvrjfiivrjv oiii. L LIB. XVI. CAP. «4. 1)5. 112V 

nv^o^ivov nag «v ng yEVOLto iTacpavsGtazoq , 6 Cocpi- 65 
(Jrj/i; dxexQL^tj ,■ d tov ra (iiyiGTa TtQu^avra ccvUol ' t(j 

yUQ 3I£qI TOVTOV ^V)]^]] 6V(l7l£QlX}](p^tjat(}x!aL xal tov 

Tijv dvaLQ£6Lv avTov 7ioi)]6u(isvov. dvevty/Mg dh TtQog 
Ti]v idiav ogyriv tov koyov, xal 6lcc tov ^vfiov ovds- 
[iiav Tijg yvca^ojg v7C£q&£Glv 3tOL)]6ci(itvog, av nvtolg Toig 70 
v7toji£L(X8Voig dyc56L Tr]v tXL^ovXrjv 6vv£6Tr]6aT0 Totwot 
TLVi TQOTtcp» LTtjtovg 7taQa6Tr]6d(i£vog Talg Ttvkcag Tta- 
p/}Ai3"£ TtQog Tag tig to ^iuTQOv tigodovg £%wv xtHQVfL' 
fxiv)]v KtkTLKr]V (xdxaLQav. tov de ^kkiTtTtov %ovg TtaQCf- 75 
y.olov&ovvTag cplXovg y.tXtvdavTog TtQOtLgtXdtlv tig to 

QiaTQOV, ■KCil TCJV dOQVCpOQCaV 8Lt6TCOTCOV , OQaV TOI' ^a- 

6L?.ia (ituovcouivov , JtQogidQa^it, ocal 5ta tcov ^tXtvQojv 
diavTaiav tviyKag 7tXr]yr]V roi' (itv (ia6Lkia vtXQov tH- 
TtLvtv, avtog d' tTti Tag Ttvlag aal Tovg r]Toi(!.a6(iivovg «^O 
TtQog T)]v cpvyr]v t^tt LTtJtovg. tv&vg 61 twv 6aattT0~ 
(pvldy.cov OL (itv 7tQ6g t6 6coua tov ^a^Llicog djQi.iri6av, 
OL d' tTtl Tov Tov ocpayicog dLcoy^iov i^t%v9)]6av, iv oig 
v7ir]Qxov AtovvaTog zal IJtQdU-Aag xal "ATTaXog. 6 65 80 
llav6aviag 7tQoXa^(X)V Trjg dtcoE^tcog tcpd^a^tv dv tTtL tov 
LTtTtov di a7tr]d)]6ag , tl (i)] T^g v7todi6tag TttQi a(i7ttXov 

XLVa 7t£QL7tXaXEL6r]g £7tt6tV. ot de TttQl TOV TltQdiiiKaV 

icaTaka^ovTtg avTOv tx r^g yrjg dvL6Td(i£V0V v.al 6vyy.tv- 
%r]6avTtg dvtlkov. ^9 

0iXL7t7tog (liv ovv [iiyL6Tog yEVoutvog xav x«0' 9«^ 
iavTov i7tL Trjg EvQcoTtiqg ^aStXicov , %al dLa t6 (liytdog 
rrjg dQ^rjg iavTov Tolg dcodtya %tolg 6vv%qovov y.axfaQi- 
%(ir]6ag, TOLavTr]g tTvit tr]g tov ^lov '/caTa^TQOcpfjg, ccq- 9o 
^ag BTr] TiTTaQa TtQog Tolg £Yzo6l. doKtl d' ovrog 6 |3a- 
6LXtvg ika%i6Tag (liv tig t)]v (.lovaQxlav dcpoQ(idg 7taQiL- 
Kr]cpivaL, (ityi6T)]V di tcov naQ' "EkXr]6L (iOvaQxicjv narcc- 
itTr]6a6%aL, ijv^rjxivai di Tr]v rjyt(ioviav ovx ourca d't« 
zfjg iv TOig o;rAois dvdQaya^iag cog did Trjg iv Tolg Ao- 100 
yoLg 6(LLXiag xal qjLXocpQO^vvr^g. <pc(6l di aal avTov t6v 
0iXL7t7tOV 6E(LVVV£6%aL (idXkoV ETtL T)J 6TQaTr]yLyS] 6vv- 

65. 6 om. Bas. 67. cvimiQiKrirfQi^oia^ai'] (jvunBQiXT]<p9ri- 

citai Ffj Bas. 71. vnoKstfztvoig] InL-KHfiivcis F 76. 

TiQ0iiq(X9Biv] 7[QogsX9nv L et qni naQttxaXsvoavTog F v.cci 

oiu. F 81. i&si] irs^nv FLT IJas., caeteri 'iOssv 

83. cqpayfcog ] ccpaysvTog Y Bas. 84. i^ixv&r}Oav] i-nfyv- 

^rioav y p otq — "Atzitlog om. Cospns /.soVarog 

et 7ifg(ir/.ug F, hoc qnidem saopins, Aic6v(XTog (jJemistns 87. 

jregnrXay.iiarjg] TtiaiTzXciy.ilg \ Bas. 88. insoiv. ol 61] 

iuiOi. 6t6niQ ol y y,>. TiTzaQa] TioauQa F 96. 

6 oo?, Bas. rrjV om. F Bas. i)5). ttjs — dv8Qaya9iai] 

Tfjv — uvdQuyn&iav F corrcctiis supra versuin 1128 LIB. XVI. CAP. 95. e6si xal TOvg dia rrjg oy^iUag eTttTEvy^adLV rjjtsg Ijtl ty 
ttarcc tag GvyL^aylag dvdQsla. tav ^sv yaQ natd tovgiSS 
5 dyavag xatoQd^co^dtav yi,sts%siv dnavtag tovg 6tQatsvo- 
lisvovg y tav de did tfjg o^iXlag yivo^svcav sjtitsvy^d- 
t(ov avtov ^iovov la^^dvsiv tTjv S7iiyQa(pi]V. i^(isig d' 
sjtsidrj TtdQSOiisv sti\ trjv ^iXinnov tslsvtyjv, tavtrjv nsv 
10 trjv ^l^Xov avtov jtSQiyQdxpo^sv natd t^v sv dQxfj nQO- 
&s6lv' tijg d' sxo^svrjg t^v aQx^v ti^v 'Als^dvdQOv %a- 
QdkfjilJLV ti]g ^aOiksiag stoitjdd^svoi TtsiQaOo^sQ^a jtSQiXcc- 
pelv djtaGas avtov tdg XQa^SLg ev fti« /3t^Acj. 155. 4. Tccs om. F cv{i(iaxias] (icixccs Reiskias 

fl. nEQiyQaiponsv] nuQayQdipoiisv FY Bas. 10. ziqv dq- 

Z^v] UQXVS FY Bas. jgg TAJE ENESTIN 

EN THI E nTAKAIJ EKATHI 

TSIN JIO^SIPOT BIBASIN 
EI2 JTO BIBAOTS J IHIPHMENHI.- EN THI nPSlTHI BIBASII 

H TSII nPSlTSlI TMHMATI. 

a. Xlg *AUlttv8Qog Sia5s^a(i£vog tTjv ^aGLleiav Ka.r£Gtr}as ta 

Kata ttjv aQXtjV. 
^ . 'Slg Ta vmttQfQovta tav id^vcSv avsxtriGato» 
y. 'Slg &ri§aq y.ataGnccipag xol cpo^ov l%iatri6ag tolg EkXriai 5 

GTQoxriyog avtoKQatcoQ trjg 'EXXaSog i^Qid'')]. 
^ ' 'Slg Sia^ag elg tijv 'Aaiav tovg aatQaitag avlnijae tcsqI tov 

iv OQvyla P^avixov nota^ov. 
s. 'Slg MiXritov xal 'AXmaQvaaadv i^^STtoXLOQKriae. 10 156. inecr. rdSs — Tfn^fiuTi'] toov /i. §i^lcov tJ]S InraTicciSs- 
xaTJjs (ns/inTrjg hccI dsiiccTrjg X) sl$ Svo Sirjgrjfifvrjs r} JTQcotr] jieqi- 
ix^i tdSe TX Bas. 1. eingula capita in L notantur litteris a, § 

etc, quaa ego in editionibus non appositas libroruoi inde a prirao ar- 
gumentis addidi 4. post dvsKTi^aaxo addit Cospus 1 1 Co~ 

rinthi a consilio Amphictyonum imperator appellatus sit Alcxandcr. 
De statu imperii Persarum et Darei fortitudine. Montis Idae mira. 
Alex. expeditio contra Thebanos , quos urbe diruta captivos vendide- 
rit. Transitua eiusdem in Asiam, et quantaa copias secum duxit. 
Pugna ad Granicum inter praefcctos Darei et ipsnm commissa, in qua 
victor fuit. Agatboclem in bello Punico Alcxandri exemplo classem 
auam incendisse. 9. toi' — rQccvixov 7tOTap,6v ] tot; Fqa- 

viKOv noTafiov L: accentum hic et infra mutavi 10. "AXl-accq- 

vaceov] 'AXiKagvaaov L post i^BnolioQKrjcs addit Cospus Mar- 

marum facinus impium. Memnonis virtus magna atque obitus. Cha- 
ridemumf quod audactcr nimis loquutus esset , Darci iussu interem- 
ptum. Aegrotanlc graviter Alex. a Philippo Acarnane curatum 
fuisse. et 12. post 'AXs^olvSqov Clementia et liberalitas aumma Ale- 
xandri erga tnatrem, uxorem et libcraa Darei captivos. 1130 

g. Maxij ^aQBiov TCQog 'AKe^av§Qov h 'laGcp ny? Kilmlag za\ 

vIki] Akei,ca'dQov. 
^ . TvQov TtoXiOQKuc jto;}. AlyvTCTOV TtaQaLppig zal Ttdoodog elg 
'Aii^ava xov (jaGikicog. 
15 Tj'. riaQnTaiLg iv 'AQ^>]koig'AX£'^(ivSQOv rtQog JaQtlov aal vlk)] 
Aks^avdQov. 
-9-. Mcrp] AvxiTtdxQOv TtQog AaKeSai^ovlovg %al vlkj] 'Avxi- 

TtaZQOV. 

20 EN THI ZtETTKPAl BIBASII 

H TSII ^ETTEPSII TMHMATI. 

ci. 'AQ^iqkav dkcoGig vit' 'Ake'^dvSQOv ncd zaxdk7]il;i,g Ttokkcov 
%Qi]^arcov. 
2o |3'. 'Avdh^ilng r)]g Svvdiiecog Iv Ba^vkcovi %al ScoQeal xoLg dv-l57 
SQayad-i^GaGi. 
y . UaQovGla rcov aitoGxakivxcov ^nGQocpoQCAV xul Gv^ip-ccicov. 
S . ^Laxai,ig y.al %araG)iev}j rrjg Svvd^ecog. 
30 e. ''Slg 'AktE,avSQog JtaQska^e SovGav %a\ xovg iv avrr] '&)]Gav- 
Qovg. 
g. iQg rcov naQoScov iynQariqg iyevezo xal rcov oVofta^oftfVcov 
Ilvkcov e-KQar)]Gev. 
35 ^'. 'Slg rovg dKQcox'r]QLaG&ivrag 'Ekkr^vcov eveQyitriGE , %al rr]V 
TleQGinokLV naQaka^cov SLtjOTtaGev. 
7] . '^Slg xcoi.iaGag ivirtQT^Ge rd ^aGlkeia. 
& . AoQfLOV 'd^avarog VTto BriGGov. 

i. Ake'i,avSQOv GTQareLa eig rr]v '^TQv.aviav , y,a\ x^v Iv civrri 
cpvo^ivcov TtaQaSo^cov anayyekia. 
40 i« , iQj 'AkitavSQog en\ Md^Sovg GrQarevGag iiarenoki{ir]Gs 
To e&vog. 
ifi . ''Slg Sdh^GrQig rj roov Aiia'^oviScov ^aGikevovGa Gvve^i'E,ev 
Ake'£,dvSQCp. 
45 ty' '^Slg 6 (jaGikevg avix)]rov iuvxov eivai voidGug i^t]kcoGe xr]v 
rcov IleQGcov rQvcpr']v. 13. TvQQV — 14. ^aGiliani'] Tyri gravisslma oppiignatio ibique 
mcredibilis Alexanclri virliis. Ballony)ni Tyrii regis fortuna adniira- 
bilis. Alexandri profectio ad Ilummonem , descriplioquc locoriini ac 
templi, et oraculum ibi acceptuni. Trbis Alexandriac extructae situs 
et magniiudo. Legaiio Darci ad Alex. quidque ei ab Alcx. sit re- 
sponsnm. *iO, 21. iv — Tfii^fiaTi\ rj dsvTtQa TTfgtixst. xdSs 

TX Bas. , omisit hic et suiira Cosiiius, apud qucm etiaiu p. 209. 
nuSia est liuius libri in paitcs iluas disitiactio: Yere, opinor 

157. 30. Ua-ijaav] Susa Ci>.<jius 33. IlvlcSv] Snsia- 

das pelrus Cctjjpus: v. ad p. 'lit, 81. 40. Mdqbovi] Muq- 

duvg Bas. i-4. kauvov] avvov L 1131 

ib'. ZxQdTUtt ^AIs^kvSqov TtQog rovg <x<pEGtrjii6tug ^AQslovg, Y.ai 

cikaGig rrjg ■lUrqac. 
iB» '£7ii/5of At) rov §a6LXkoi.g ym\ noXaGig rtav inid^i^ivuiv, c6v 

oi inKpavBGraxoi naQiiivlcov Y.al OiXcorag. 
ig. ^rQarsia 'Alet,c'iv8Q0V cig rovg naQ07taf.i.iGa8ag, nal tu 50 

jiQaxd-ivta Y.ar avri]v. 
i^'. 'H yevofxiv}] ev 'AQsioig ^ovoixaxia , y.al TiaQcxkrjtpig tov 

e&vovg. 
irj'. ByjGGov tov aveXovrog /iaQeiov Quvarog. 
i&'. "^Slg 'AXi^avdQog Sia rijg cxvvSqov noQev&slg TtoXXovg dni- 55 

^aXs Tcov GrQaricorcov. 
n , Xig rovg BQuyxidag ro naXatov vrto Usqgcov [isrofKiG&iv~ 
'•-,> rag sig ra. sGxuru tijg PaGtXeiag cog TtQodotug rcav "^^XXr]- 

voiv dvelXev 'AXi^avdQog. 
xa . ^Slg 6 ^uGiXevg eni SoySiuvovg jcnl ZKv&ag eGxQdrevGtv. 60 
x^'. 'Slg oi nocotevovteg ZoySiavcov unuyo^svoi nQog &uvutov 

TtUQuSo^cog eGco&rjGuv. 
%y' . ^g 'AXii,uvSQog dnoGtdvtag tovg 2oy8iuvovg Y.azenoXi- ^o 

[itlGs, KuX KutiGcpuE^ev uvtcov nXeiovg rcov 8c68sku fivQtu- 

6cov. 
Y.8 . iSig BuKtQiavovg sy.oXuGs kuI 2oySiuvovg ro SevtSQov sisi- 

QcoGato v.u\ noXeig sxrtGsv svKuiQcog nQog rug rcov dcptoru- 

[livcov xoXciGeig. 
X£ . AnoGruGig XQitri 2oyStuv(aVj Kcii aXcoGig rcov slg rr]v TJi- 70 

XQUV Y,arucpvyovrcov. 
xg'. rLeQ\ tov ev BuGiGtoig %vv,]y'tov %a\ rov TtXtjd^ovg tcov iv 

avtcp '&rjQicov. 
kC, . IIsq\ trjg slg tov Aiovvgov d^iUQriug ku\ rijg nuQd tov 

TtOTOi' dvatQiGecog KXeitov, 75 

Ktj . nsQ\ rr]g KaXXtG&ivovg rsXsvrrjg. 
nd' . 2rQutsiu Tov ^aviXicog stg tovg KuXovfiivovg Nuv ouY.ag^ 

Ktt\ q)&oQd tr]g 8vvuj.iecog vno noXXrjg %iovog- 
158 A. "^Slg AXi^uvSQog sQaG&e\g '^Pa^^avrjg rr]g'Oi,vdQrov , e'yr]i,iev 80 

avrtjv, Ka\ tcov cpiXcov noXXovg snetGe yj/ftai rdg rcav snt- 

Grjncov ^uQ^uQcov '&vyutiQag. 
Xa. UuQuGKevr] rrlgsnt ^^NavtuKagrovg^^ 'ivSovg GtQarsiug. 85 

46. 'jiQsiovq L, caeteri 'A^qIovs 47. nivQag] nirQuq p. 

221. 12. 50. naQonafj,i6adas] TLuQonaviadSaq Y, IJoiQo- 

nafiiaaSovg ^as., nmlssn rovg 51. avtj^v] avrmv L<^ 

52. 'AQilQig L, caeteri 'Aqqlois 55. oig 'Ali^ctvdQog — 

lii8. M2. xaziKoipsv oni. Cnspus 62. tcqos &6ivaT0v ] tcqos 

TOi' ^a.vttxov L 64. 'AXi^avdQog et 65. avzcav niii. L 

75. KXeixov] KUrov T 80. 'Po^dvrig omnoi 

158. 82. ra)v iniarjficov LT Bas. , caeteri }niar'jftcov 84. 

NavTuaas zovs om. X Bas., astemco notnvit Stephaiiiis 1132 

Xj3'. £ft/3oX?| (Ig Tijv 'IvSiKriv v,a\ dvalqzCig oqStjv rou TVQtorov 

£&vovg TtQog %atdTck7]^(.v zc5v akXcov. 
ky . 'Slg TTjV NvGiav ovo^a^ofievriv ttoAiv sveQyitTjas Sid ri]v 

ano ^iovvGov Gvyyivziav. 
90 kS . iQg Mdaaa%a TToAtv oxvqccv iKTCOQ&rjaag rovg fiiad^ocpo- 

Qovg aTtavrag ka^TiQcog aycoviaa^iivovg xarejtoipev. 

Xs . 'Slg riijv "Aoqvov KaXovfiivriv HirQav, uvdXarov «£t ysytvri- 
fxivtjv, i^STtoXioQKrjaEV. 

95 Xi^. 'Slg Ta'S,lXi]v (xlv rov ^aaiXia rcSv^IvSav TCQOgrjyaysro, JJa- 

Qov Se fieyaXij TiaQard^eir vi,Kr]aag, %al to-u acofiarog kqu- 

rrjaag, anidcoKS rrjv §aaiXelav avrco St' avSQaya&iav. 

100 X^'. ^AnayyeXia rcSv xard t»]v ^coQav naQaSo^cov ocpscov rs xal 

Tcov cpvofiivcov HaQTtCOV. 

i.12 . 'Slg rd 7tXr}ai,6%coQa rcov s&vcov xd ^ev TtQogtjyaysro rd Ss 

KareTtoXifjo^aev. 
%%•'. iSif Tijv vno ZcoTcei&}]v rsray{iivr]v e%eiQcoaaro. 
6 (* . JJeQX rrjg evvofniag rcov ev ravri] rrj %coq(x TtoXecov. 
(la . IleQl rrjg aQerrjg rcav ScoQi]d-ivrcov'AXe^dvSQO) %vvcov. 
fij3'. IIsqI Tjjg dcpr]yi]acOi)g rov 'ivScov ^aaLXicog. 
fty . "^Slg rov AXet,dvSQOv ^ovXofiivov Sia^rjvai tov Fayyrjv Tto- 
10 TcffAov Kal arQareveiv enl rovg FavSaQiSag ovofiK^Ojtis- 

vovg ot MaKeSoveg ov% VTtrjKovaav. 
fi5'. 'Slg OQia 'd'e(.ievog rijg arQareiag 6 ^aaiXevg eTtrjX&s rd Xoi- 

Tta rav IvScov. 
fts . Iftg Sid rov IvSov norafiov %arinXevasv sn\ rov Kard 
15 nsarjfi^Qiav SlKsavov, jccl to^ev&elg sKivSvvevaev.] 

fig . IIsQ^ rijg yevofiivr]g (iovof,ca%iag eK nQOKXi]aecog. 
[i^ . IJsQ^ rcav KaranoXefirj&ivrcov 'ivScov s'^ dficporiQCOV rav 
i^UQCOv Tot; jroTCfioiJ fiixQt totJ SlKsavov. 
20 fxt]' IleQi rdov naQaSoaecov %a\ vof.iif.iC3v na^d toig iy^coQioig 
Ka\ rdov 'd'i]Qico8r] {iiov s%6vrwv. 
fi'9'. 'iig ol xov 'SlKsavov nXevaavreg 6vvifii,^av 'AXe^dvSQca 90. oxvQuv] ia%vQa.v Bas. SKTtoqQ^rtGag] iKitoXiOQHi^Gas LQ 

93. aoQVOv] oLOQViv L 98. avxca om. T Bas. 

avSQuya&Lav] dvSQaya&iag Ii 3. Sconei&rjv] Sconsi- 

fir}V TX, Uconeivrjv Bas. , 2oo7co[{irjv T (sic: sed aut hic aut an- 
tca scribensUiin L) 7. nsQi — §a6ilicog] De Plicgeo Jn- 

diac rcge Cospus : fortasse sci'il>enduin dcprjyrjGicos ^ijyio^s e\ c. 93. 

9. rav8aQi8ag] rayyaQidag Bas. Cosjjus 12. Kal zo- 

^iv&slg i>iiv8vvsvasv vulpo post 'ivScov posita v. 15. post '^nsavov 
poiiit Cospus recte: v. c. 99. 14. ■naza. L, caeteri snl 

19. naQa86ascov Kal vofiiucov] de vdris ct laiidandis gcnliuni 
iHslitutis C«!spr.s, ut naQa86^fiov se legisse usitcndut: v. c. 101. 

20. tcov &T]Q. ] Tov &r]Q. Bas. 1133 

naoa &dXarrav iGTQaTOTceSevicoti, nal ra Tiard toV tiXovv 

V. 'Slg ndhv hnXEvCavreg 7CoXXi]v rijg TtaQad^aXazTLag xcoQag 25 

zaQeTcXevaav. 
vd. I^? Tcov UeQGav TQLg[ivQiovg veavlGnovg inile^ag, jcat Tiai- 

SevGag rd TioXe^ind rdov eQyov , dvriray^a aareanevaGS 

rri ManedoviY.i^ cpdlayyi. 
r/3'. ''^g"AQnaXog 8id rrjv rQvcprjv xal rdg VTceQ^oXdg rcSv Sa- 30 

navt]^dru)V §ia^X}]&elg ecpvyev Ik Ba^vXcovog %a\ rov dtj- 

^ov Tcov 'A&tivaicov Ixirt^g iyevero. 
vy. "^Slg ScadQdg en rr]g 'AmKrjg dv^Qed-i], %a\ tcov jQtjiidrcov 

inrayiOGia (xev rdXavra naQe&ero rolg 'A&rivalotg , reTQa- 35 

Kig%LXia 8e Ka\ iiiG&ocpoQOvg oKra)iig%iXiovg neQ\ TaivuQov 

rrjg AaKCOvcKrjg aneXmev. 
159 v^. 'Slg 'AXe'^avSQog rovg yeyrjQanorag rav MaKedovcov %QeoXv- 

rrjGag, Ka\ KaravaXaGag (ivQia rdXavra, dneXvGev elg rdg 

narQiSag. 
ve'. "^Slg GraGia^ovrcov rav MaKeSovav iKoXaGe rovg alriovg. 40 
rs'. 'Slg IhvKeGri^g rjyaye nQog AXei,av8Q0v iK roov UeQGcov 

ini,Xet,ag to^oto:^ Ka\ GcpevSovtjrag ^.ivQiovg. 
v^'. "^Slg rdg rdi,eig 6 §aGiXevg inoirjGev dvafii^ag roig MaKeSo- 45 

Ct rovg IleQGag. 
vr{. 'Slg rolg iniyovoig naial fivQtoig ovGi xag Sanavag xal 

naiSeiag fiiGd-ovg dnaGiv l%0Qrjyei. 
v&'. '^Slg AecoG&evrjg rJQ^^aro Kivelv tdv nQog MaKsSovag noXs- 50 

(lOV. 

I'. '^Slg 'AXe^avSQog £n\ KoGGaiovg iGTQdrevGsv. 

'£,a'. 'Slg noQevo\ievov toi5 (iaGiXeoig eig Ba^vXcova nQoelnov ot 

XaXScdoC rc5'AXei,av8Qcp reXevrriGeiv av'To'v> idv eig rr]v 

Ba^vXava eigeX&y. 
||3'. ''Slg 6 ^aGiXevg ev dQ^rj (lev KarenXdyrj koi naQ^^XXa^e rrjv 55 

Ba^vXcova, vGreQov Ss vno rcov "^EXXriviKcov cpiXoGocpoov 

n£i,6&£\g Kar-^vrriGev slg tijv noXiv. 24. naQa^alaTTiag] naQa&aXartiov L 28. (poiXayyi] con- 

tumacius secum agenti addit Cospiis 33 cog — 36. ixTtsXinsv ] 

Eundem Athenis aufugisse in Taenaron ail milites suos, ac tandem 
in Cypro interemptum fuisse CospuiS : muUo aliter c. 108. 

159. 43. fiVQiovg] millia viginti Cospua, recte: v. p. 246. 17. 
Arrian. VH. 23. 1. 45. toi)s TleQGc/g] TleQCag LT 

47. (iia9ovg om. T Bas. 49. cog — noXs/xov] Vt Leosthe- 

nes jithcniensis bellum Lamiacum concitavcrit Cospus: librorum scri- 
pturam Aaxidat^ioviovs correxit Wessclinglus 53, t^J 'AXs- 

^uvSq^ oni. T Bas. 51. Ba^vXcova] Ba^vXcoviav T Bas. IIU 

%y . IIsqI xov nXri&ovg xav jtaQc<y£vo^Evcov nqzG^zmv. 
|d'. II?q\ xijg '^HcpaLaricovog racpijg y.al xov Tt^.Tj&ovg xaiv slg 
60 cvxriv daTCavfjd^ivxiov XQrnjiaxcov. 

le'. IleQl Tojv a)jiis[cov xcav yeyEvij^svav \4XE^av8Qcp nal xrfg 
XEXevzTjg avrov. 

58. TiQeG^iKov] TtQBO^iwv L 61. yiyivrinivcov^l 

"-' ysvOfisvcov T (J2. «t5roo oin. T 160 ^IO^SIPOT TOr EIKEAISiTOT 

BIBAlOeHKHS I^TOPIKH^ 

BIBA02 EnTAKAIJEKATH. -tj. ^sv ngo tccvTfjg ^l^logi ov6a rijg oh]g ^vvra^sag 1 
axxaLdsxdtT], ttjv aQxijv toiiv ano rfjg ^iliTmov xov 
'Ayivvzov ^uGiXiiag' 7itQLBh}q)d}]6av 6' kv avTrj TtQa^eLg o 
ai ^ev Tov QlUtitcov ndOaL [ibxql r^g TBXsvrrjg , al ds 
x(ov akkaii ^aOLksav xe xnl s&vav %a\ noksav oOaL ys- 
yovaOL y.axa toi's xrig ^uOiksiag xavxrig xQovovg^ ovxag 10 
iiav sXhoGl xal xsxxaQav. Iv tavxi] bs xag 6vvsxbls 
TCQa^BLg dvayQdq)OvxBg aQ^ofis^u ^sv dno xijg 'Jls^dv- 
6qov ^aOLlsiag, TCEQLka^ovxsg ds xd xovxa xco ^aOLksZ 
TtQax^Bvta iiEXQi' tijg xBksvxrjg 6vvavayQd^ofisv xai. xd 
a^a xovtoig 6vvxBXE6%Evxa iv xolg yvoQLi^o^EVoig ^sqe6l 15 
tijg oixovfisvT^g. ovra ydQ (idh6ra vnoXa(i(^dvonsv xdg 
siQa^BLg sv^vr]^ovsvrovg s6£6&aLy iisq)a?.aLCodag XE&siOag 
aal 6vvBXBg sxov6ag xalg aQxalg xo xiXog. Iv okiya bs 
XQOvip fisydXag nQa^BLg oiitos 6 ^a6Llsvg icarsiQydaaxo, 20 
Tial 6t« tr]V Idiav 6vvs6iv ts Kal dvdQsiav vnEQS^dlsro 
t(3 ^syE&SL tav SQyav ndvrag tovg ii, aiavog trj [iv^^i] 
naQadsdoiisvovg ^a^LXsig. iv srs6L yaQ dcodEna nara- 
GrQB^d^Bvog trjg ^sv EvQanr]g ovx okiya, tr]v bs 'A^iav 
CxEdov (xna6av , slxorag nsQLpor^rov s6xs tr^v do^av xal 25 
Torg naXuLoig '^Qa^c aal r]^LQEOLg l6dt,ov6av. dXXd yd^ 
ovx dvayxalov r]^LV sv toj nQOOLfiia nQoXa^^dvELV xl tojv 
ocaraQ&a^Evav ^ovta tc5 ^a6LXsi' avtal yaQ ai xard IfiO. inscr. ora. L, z/. (tov SrAfXixorov addit Bas.) latoQKov tf* 
Y Bas. 10. TiTTCiQcov \ TBaaceQCov onines 14. cvv- 

avayQaipofisv] dvayQdipoixtv F 15. tfjg otMVfiivr]?] tolq 

olKQVfiivoig L 1(>. TKg] liln-i rag t£ 19. df] yaQ 

F 22. rfj fivr,(ir] FL, caeteri addunt zcov iQycav 

28. Tovttp oni. Bas. ct uiox ttl 1136 LIB. XVII. CAP. 1. 2. 

30 ^^Qog ytQu^sig ixavog nrjvvCovGi rd ^iysd^os tTJg do^tjg 
avtov. '^?.i^avdQog ovv ysyovag xata natSQa ^lv d(p' 
'IlQaxXBOvg, xata 6s ^j]tsQa tcov Alamdav, olxsiav sGx^ 
rrjv q)vCLV xal ti]v aQStrjV tijg tav JiQoyovav svdo^tag. 161 
rjiislg ds roiig aQi.i6ttovtag tjj yQacpij XQOvovg naQa&h>- 

35 rsg sjtl rag ol/.siag T?Jg vjtoxsL^svjjg iOtoQiag TCQatsig 

tQSipousd^a- 
2 'Eti' aQxovtog yaQ 'AQ^ijvr^Civ Evatvstov 'Pa^ialot 

xars6tt]0av VTidtovg Asvklov Oovqlov xal rdiov Mai- 

40 viov. knl 61 tovtav 'Aks^av6Qog 6La6s^dusvog ti)v |3a- 
diksiav ^QCJtov ^isv tovg q^ovsig rov JiatQog TJ/g dQ{.iC- 
^ov6)jg tLuaglag y^iaCs ' ^std 6s ravta tfjg racpijg tou 
yovsag r-qv sv6sxousv}]V s^JiL^isksiav 7Con]6dt.isvog xats- 
6tj]6s td xatd r>]V dQX)]v Tiokv xdXkLov ij ndvtsg nQog- 

45 s66KJ]6av. vsog ydg av navtslag 'Aai 6id t)]v rjhxiav 
V7c6 rLvav xatacpgovov^svog , Ttgatov fisv rd 7ih]\f}] oi- 
xsioLg ?.6yoig 7taQs6t)']6ato TtQog svvoiav. sq»] yaQ ovo- 
Ha ii6vov 5n;AA«;^0Ta ^a6i?.sag, tdg 6s TiQa^SLg ^jjft^tGO'/;- 

50 6s6^aL ^}]6sv y.atcc6ss6tsQov tr^g snl tov TtcctQog ysvo- 
[.isvT]g OLKOVouiccg. STtsita taig 7tQS6,isiaLg ^fpr/u «Ti^fcg cpi- 
Kav^QcoTtag 7taQsxdks6s Toi'b "EXh]vag ri^QEiv TtQog av- 
xov T?)v 7tatQOxaQd6otov svvoLav. rav ds CtQattatcov 
mvxvdg 7tOi}]6d{isvog st,07iki6iag ^skstag rs xal yvuva- 

55 Ciag noXsuLxdg, svnsi^}] xats6xsva6s t^v dvva^iiv. sxcov 
6s rrjg ^cc6i?.siag scps6Qov 'Attakov rov cc6s?.(pi6ovv Kkso- 
xdtQag T?;g snLyciU}]%si6}]g vno ^ckinnov. rovtov bkqlvsv 
ix rov t,)]V ^ista6t)~]6ai ' xa\ ydQ stvyxccvs ncci6iov sx 

60 tijg K?.sondtQag ysyovog ra Qikinncp rijg ts?.svti]g tov 
^a6i?.sag okiyaig nQotSQOV )]{iSQaig. 6 d' "Attak.og nQO- 
ans6tak^svog i]V slg rr]V 'Aciav 6tQat)]y6g rav 6vvd- 
[xsav ^istd TlccQusvicovog' si)SQystix6g 6h av xal rcclg 
v^iikiccig sx^SQansvav rovg 6rQatic6tag, fisydk)]g stvyxavsv 

65 dno6oxJig sv tco 6tQatons6cp. svk6yag ovv rovtov sv- 
kal3slto {j.}]nots rf^g aQxijg dvtinoi)]6)]rai, CvvsQyovg kcc- 
^cov Tc5v Ekk}]vav rovg svccvtiovfisvovg avtcp. dionsQ 
tcov cpikav nQox£CQL6d{isvog 'Exatalov s^ansCtBiksv atg 30. awrov] avrcov FL huc respexit Cedrenus toI. I. p. 150. D. 

IGl. 38. ^ovQiov Cospus, caeteri ^qovqiqv 39. Mal- 

viov Livius, Mdviov TY, caeteri Mdvliov 42. rijv iv6s- 

XOfihrjv FL, cacteri zrjv (ilv £v8sxouivj]v 43. 'itoir)Scqi&- 

vos post aoyriv ponit F 46. jrpcJrov Hiv"] tcqcotov FL 

49. inl] vno FL 51. jrapfxaAECf] naQsyicilHzo L, 

nQOSAaXslro F 52. jrpog avtov r?;v] rj]v tiqos avzov omnes 

56. ddelcpiSoijv Wesselingius: libri d8sXcp6v 61. 

jy» om. Bas. C7. avr^] savva FL, unde avttp Wesselingius LIB. XVII. CAP. 2. 3. 1131 

rtjv *A6iav ^Btu.tcov Ixavav ^tQanatav, dovg £Vto?Mg 
^aXLOta (ilv dyayuv L,(ovta tov "AztaXov , lav b\ tovto 70 
fij) dvvtjzai xatEQyaGao&ai, (ioXoq)ovfi6ai tov avdQa tijv 
zaxLCojV. ovTog f<iv ovv dta/3o;g aig t}]v 'Aoiav ^ jcat 
6vunit.ag toig jisqI tov IlaQfiSvicova zal "AttakoVf Itcs- 
trjQSL Tov xaiQov tijg TiQ0-/.i%iiQL6^ivi]g TtQaliag. „ 

'O ds '/Jki^avdQog Tivdousvog noV.ovg tcov 'EkXrjvav ^ 
/ iietEcoQOvg uvai TiQog xaLVOtofiiuv, slg Tiollrjv dycoviav 
l^ ivi:7tL7ctsv. A&rjvaloL {ilv yaQ zJrj^oGQsvovg dr][iayo3- 
yovvTog xatd tcov MaKedovcov trjv t& ^lUtcjiov teltvz^v 
d6uivcog rJKOvOav xal trjg rjysfioviag tcov 'ElXiivcov ovx 80 
lh.Eic6Qovv tolg Mccxe666l' dia7rQS6l3£v6d^£V0L ds nQog 
"AttaXov Iv djiOQQijtOLg 6vvEti9tvto y.oLvoTiQayiav^ xai 
TcokXdg tov nolscov TiQosrQSTiovTO trjg slsvxfSQiag dvtk- 
%E69ttt ' AltcoXol 6s xuTcxysLV tovg st, 'AxuQVuviug cpvyd- 
dag sipr]q)i6avto did ^lUtitiov tcslquv siXrjcpotug trjg cpv- 8j 
yijg- 'JiiiiQUKLCOTUL ds JtSLG&svtsg Aql^tuqxco tr]v yCsv vno 
1G2 Q>lU717Cov iiattt6tU'dsL6av q^QovQuv st,s^uXov, ti]v ds no- 
hv S7Col}]6cw dr]uoy.Qatsi6^ttL ' o^oicog ds tovtoLg Orj- 
^uioL tr]v ^sv sv tf] Kud^Eia q^QOVQuv sx[ia?islv stprjcpi- 90 
6avto, tcp d' '/]lkEh,Civ8Qcp fii] OvyxcoQslv trjv tav 'Ekh]- 
vcov r^yE^ioviuv 'AQjiudsg ds oijts QlU^ctcco 6vvs%c6Qr]6av 
ti]V rjys^ovittV ^ovol ttov 'Ekh]vcov ovt' 'Aks^uvdQcp 
I JCQogs6iov' tcov d' ciXXcov UcloTCOvvr^^icov 'AQysloL %ul 
I '[IlsloL xuX Atty.sdca^ovLOL xai tLvsg EtSQOi TCQog tr]v 95 
ttVTOvojxiav c}Q^rj6uv' tav ds vtcsqolxovvtcov trjv Maxs- 
6oviuv s^vcov ovK okiya TCQog d7t66ta6LV coQfiu, xul tcoK- 
ki] tttQuyi] xuTslxs TOtJs Tijds xutOLXOVvtttg ^uQ(iuQOvg- 
I dXl' Ofxcog trjXLXOVtcov TCQuyuutcov xul to6ovtcov cpojicov 

nuTSxovTCOv ti]v (ia6LXEittv 'A?.st,ttv8Qog vsog wV TCttVtslcog 100 
CiTcavta td xutd ti]V uQxijv 8vgxsQi] TCUQudoc^cog xal 6vv- 
tOflCOg XaTE6Ti]6ttT0. oi^g iisv yuQ tcsl^ol dt« T^g o^t- 
?.iag TiQogijydysTO , ovg 8s cpo^co Slcoq^coouto , ttvdg 8b ^ 
^ia xsLQC06tt^svog VTtrjxoovg E7toir]6ato. TiQOOTOvg 81 &st- ^ 

70. rovTo} TouTOJ/ F 75. o om. T: dl. 51 Bas. 

78. ToJv om. F 81. 8tci7iQsa(hvadn£voi] SiccnQ£apfv6[Jt£vai 

F dno^QrjTOis] dno^(irjTU) FL 82. KOivonQayiav] 

y.oivongayiag F 

lf>2. 89. Tiy oin. L 90. 5' Bas. 92. fiovoi 

om. Biis. ' 9i. 'Jgytioi ] 'AQynoi [itv FL 97. oiQiiu ] 
SQiirjas F 99. zr^kiKOVTCov] fifrd rriXixovToav F et L vfil 

T 100. KdTix^vtav] KUThXfov F ct L vel T 1. Ta] 

TS xd Bas. rriv (XQyj^v ] aQxrjv L 4. vitrjKoovs _LT 

Bas. , tnrjKoovg F, caeteri »cii avTOvg pf aemiltuHt , quac astcrisco 
nutuvit fStephauud 

13 1188 LIB. XVII. CAP. 4. 

taXovg v7to^V7j6ag Trjg ccQ%aiag cctp^ ^HgaicXsovg Ciiyys- 
vsiag, xat ioyoig cpLlavQQanoig szl de ^EyaXaig sxayys- 
Kiaig fiStscoQiOag, btcslCs xy]v TcarQOTtaQadotov rjysnoviav 

10 rrjg 'Ekkddog avrcp 6vyxcoQr]6aL kolvco tj;s (n^srraliag 
doyiiari. nsrd ds TOVTOUg rd OvvoQi^ovra tcov s%vav 
slg rrjv o^oiav svvoiav TtQogayccyousvog naQrjld^cV sig 
JJvXag, ical ro tav 'jfxcpLXtvovav OvvsdQLOv Ovvayaycov 

15 snsiOsv savta xolvco doyfxati 6o&rjvai trjv tcov 'EkKrivav 
'^ys^oviav. tolg 6' 'Jn^QaKLCJtaig diaTCQSG^svo^svog aal 
cpLXav&QCOTicog ofiLlrjOag snsiOsv avrovg ^Qaiv TCQOSLkrj- 
(psvac rriv ^sXkovOav vn' avrov bi6oo%ai ^xsrd tcqoi^v- 
^iag avrovoyiiav. TCQog ds rrjv naraTTkrj^Lv tcov aTist- 

20 ^ovvrcov i]ys rr)v dvvafXLV rav MaKsdovav nsxoo^r^us' 
V7]V narankrfjirLxcog. o^siaig de raig odoLnoQiaig %Qrj6d- 
^svog TjKSv sig rr]v Boccotiav, xa\ nhjOiov tfjg Kad^siag 
icataOtQaronsdsvOag snsOtr]Os tov cpo^ov ty nolst rcov 
@7]^aicov. oia&' ov dr] %q6vov 'J^v^valoi nvxtoyisvoi rr]v 

25 slg BoLCoriav ndQodov toi5 ^aOLkscog, tr]g nQovnaQiovOrjg 
icaracpQOvrjOscog dn£0ri]6av. y] yuQ olvrr^g TOtJi vsavioxov 
xal 7] 8id tcov nQa^scov svsQysca tovg dXkorQLoq)QOVovvrag 
^sydXcog s^snlr]rrs. dionsQ^J&r^valoi td ^sv dno r}]gxooQas 

30 sipr]cpiOavro icataxofiit,SLV, tav 8s tsixav trjv svdsio^usvr]V 
Imybslsiav noisl6%ai. noog ds rov 'ylk&^avdQOV nQSO^sig 
s^ans6rsilav , d^LOVvrsg 6vyyvc6fir]V 's%slv, sl tiqv rjys^o- 
viav iiY] ta^scog 6vyxooQovOLV. sv ds tolg nQSOfisOL y.ac 
^rjfiood^svrjg sans^cpdslg ov 6vvrjX&s (isrd rcov dXkcov nQog 

35 Tov 'y^ks^avdQov, dXl' sx rov Ki?raiQcovog dvsxaiiil^sv sig 
rdg 'AQrjvag, s'i'ts did td nsnoXitsvijLSva xatd Maxsdo- 
vcov cpo^r]dsig sXts ^ovko^svog toJ ^a6iksi tav Ilsg^cov 
ccfisfintov avtov diacpvXdttsiv. noXXd ydg %Qr]^atd ^«-163 

40 Oiv auTOV siXy]cpsvai na^d IIsq^cov, cva noXttsvrjtai y.atd 
Maxsdovav • nsQc cov Tial tov Al6%ivr]v cpa6\v ovstdit^ovta 
ta ^r]iio6\fsvsi ocatd tiva Xoyov tr]V daQodoxiav slnslv, 
Nvv ^svtoi t^v dandvr]v kniJCSTiXvKBv avrov to (iaOiXL- 10. avT(p] hccvza L, unde avtcp Wesselinglus 11. rovg 
GvvoQitovTas] scripsi tcc GvvoQl^ovTa, ut est p. 219. 9. 235. 72. 
258. 77. 12. itQOceyay6t.i£vos] libri TiQOsayayo^usvog 

11. BTiEiaEV kavToj F, caeteri fneics 17. ^9«j;'j] §Q«Z^J 
F 22. naTaaTQaTOTzsSevaas] KazaaTQaTOTitdsvauiKvos X 

23. Tov cpd^ov rij noXn] rfj itoXsi tov qpOfJov Bas. 

30. Triv ivS^x- inLfiiXfiav] iTiiuilsiccv Trjv svSsx- FL 
31. TiQsal^iis s^ansaTSilav] snsfinov 7iQsa§slav F 32. 

st] sts F 31. jiQos] sis 1« 35. dvs-Kuiiipsv] dvi- 

nafinTSV F 

163. 39. avTov om. F 13. inixinlvKiv] iniy.siiXTjiisv 

Bas., omisso avTov LIB. XVir. CAP. 4.5. 1139 

Kov xQvctov. U^tai 8\ ov8b rovto Ixuvov ovdslg ycxQ 

TCCOTlOtE nkovtog tQOTtOV 7t0V}]00V TlSQWyiviXO. 6 68 45 

'yili^avdQog tolg 7iQBG(is6i tcov "A^^vuicov (piXav^Qconovg 
djiCKQi(iSLg dovg unilvos tov Ttoklov rpo^ov xov dfj^ov. 
xov d' '^ks^ccvdgov nuQuyyuXavtog dg Koqiv^ov anuvzav 
rdg tE TtQEG^Biag hul tovg GvvsdQovg , STtSidrj (jvvfjk&ov 50 
ot 6vve8qevblv ilojdoTEg , 8iukEi%t\g 6 ^aOilEvg xcd l6- 
yoig 'ETtLEixECc XQrj6d[iEvog etielOe tovg "Ekkrjvag iprjipl- 
CaO&uL 6tQutr]yov uvtoKQatOQu trjg 'EXlccdog elvul tov 

'ylkit.av8Q0V HUL GVGtQUttVElV ItCL tOVg IlEQGug VTtBQ cov 

sig tovg "Ekhjvug E^rjnuQtov. tv^cov 8e tuvtrjg tfig ti- 55 
[i^g 6 (iaOLksvg ETtavijkds (.lEtd tr]g ^vvd^eag tig Muxe- 
doviav. 

'II^ELg d' IjtSi td Ktttd rfjv 'EXXddu 8l7iX^ohev., (lEta- 5 
{ii^dao^EV tov Xoyov ETtl rdg zatd rr]v 'Jioiav stQu^ELg. 60 
^Brd yuQ rfjv ^tkiTtnov rEkEvr^v "ArraXog ro [iev nQc5' 

TOV inEIEiQEL VEOtBQi^ELV iCUL nQOg 'A&fjVuiovg GVVEtid^EtO 

xoLvonQuyiuv %ut 'AkE^uvdQOV, v6tEQ0V 81 fiEtuvorJGag 
Tjjv HEV uno8o%El6av uvtcp nuQd ^rjfioO&ivovg EniOto- 
Xijv tr]Qr]0ag dnEOtEikE nQog 'AXEt,uv8Q0V, aal koyoig cpi- 65 
Xuv\fQconoLg EnEiQuto tdg ;««•&' havtov 8Lu§oXug dnotQi- 
Tpuo^ui' Toii' 8' 'Ezataiov %utd tug rov ^uOikBcog Evto- 
Xdg 8oXo(pov^Oavtog t6v"AttuXov, 7] iibv 'aurd rfjv 'Aoiav 
xcav Mccke86vcov 8vva^ig Inc.vOuro rov ^ErEcoQit^EOduL 
vtQog dnoOruOiV , rox) ^ev '4ttdXov nEcpovBviiEvov , roiJ 70 
8e IIuQfiEvicDvog oizELOtata StuKEi^Bvov nQog tov 'AXe^uv- 
8qov. nEQ\ 8e tfjg tav IIeqOcov ^uOiXBiag ^BXXovtag 
rjfidg dvuyQucpEiv dvayy,ui6v iOtL ^quxv totg ^Q^voLg 
nQouvuXu^BLV tr)v tOtoQiuv.^ ^iXinnov yuQ BtL ^uOi- 75 
XEvovtog rjQXE tojv IlBQOcav Sliog, nui nQogscpBQEto totg 
vnotEtuy^Bvoig co^ag nui (iiuiag. {iiOov^Bvov 8e uvtov 
did tYjv %ccXBn6tr]ta tdav tQ^nav, Baycoug 6 %iXiuQiogy 
Evvoviog (.iBv cov tf]V Et,iv, novrjQog 8e hul noXEfHKug 
T^v cpvOiV, dvEiXE (puQfidyccti tov 'Sliov 8id Ttrog lurQOV, 80 
Tov 8e VEcorurov rcov vicov toi; ^uOiXicog 'AQOf]v Elgiqya- 
yEv Eig rf]v ^aOiXEiav. dvElXE 8e %al rovg d^sXcpovg 
rov ^aOiXBcog, ovrug VEOvg nuvtsXag, oncog ^iovadE^g 6 
VBttviOxos iidXXov vni]xoog avtco yEvrjtuL» tov 81 ^eiqk- H. 1'crct 5f ovSs tovto TX Bas. , torat §£ ovS' ovToa L, eaTOCi 
ds Tovrcp ovd' ovico F, caeteri lcrat 8s tovro} ovSs tovto, quo- 
rum rour^j astcrisco notavit Stephamis 47. doug] SiSovs F 

50. rrjs ovvafiscog FL, caeteri Svvdfiscos 59. (isza^t^oGO- 

fisv TOP io}'ov] TQeip6fii&a ndXcv FL 66. dnozqi-ipcto^ai 

FL, caeteri unozQi^soQai 71. Tiqoq tov 'AX. FL, caeteri 

srgog A\. 83. ciVrag vfovg] vsovs ovTug F 

73* 1140 LIB. XVII. CAP. 5. — X 

85 ^LOv taig yBVOfiBvaLg naQavofiiaig nQognoTttovtog, xai 
q)avBQov oiad^ECtatog oti ti^iOQrjGetai tov av&httiv twv 
dvoi.ir]^dt(ov , rp&dcag avtov tdg eTCi^ovkdg 6 Baycoag 
dvBlXE tov 'jQOrjv [lEtd t<ov tEKvcov tQitov btog ijdtj (i«' 

90 GilEvovta EQij^iov 6' ovtog tov ftaOLXtoig oIkov, jcatl6i 
li7]dEv6g ovtog toi} xatd yfci/'os diad£t,o^iEi>nv t)]v aQyj]V, 
TCQOXEiQiCd^Evog tva tcov (plkoov zlaQEloi> ovona., tovtcp 
tjvy}iatE0KEva6E ti]v ^adiKEiav. ovtog 6' 7]V vtdg ^ev 
'^Qddvov tot) 'Oovdvov, og i]V d^EXcpog 'AQtat,l:Qt,ov totJ 

95 IIeqGcov ^aciikEvOavtog. 'idiov ds ti Gvve^t] %eqI tov 
Baycoav yEVEOdai Kal iiVTq^7]g d^iov. iQc6p,Evog yaQ tfj 
0vv7']9ei ^iaicpovicz tov ^aQEiov EnE^jdlEto did (paQ^ia- 
otELag dvElEiV ^7]vv\fEL67]g dh tfjg £7ri(3ofA^g, 6 pa6L?.Evg 
100 tog ETti Ttrt q^LlavQQCOTtUi TLQogjiaXEad^uEvog tov Baycoav, 
ocal dovg to notiqQLOv , '^vdyxaos tileiv to (pdQ{.iajcov. 

6 tj^LCO&i] 6e tf]g {iaOiXELag 6 ^aQEiog doxcof jtolv ^qoexelv 
UVdQELCC IJeqOCOV. 'j^Qta^EQ^OV ydQ TtOtE tov ^aOLlEcog 

5 TtoXEiiOvvtog JtQog Kadovolovg, Kai tivog tcov Kadov- 
Gicov EJt' dXxf] Kal dvdQbicx dia(iE[i07]^iEvov, Kal jtQOKals- 
Ga^EVov Tov l^ov?i6^Evov nsQOcov iiovoaayJ]OaL., dllog 
liEV ov^Elg Et6X^i7]OEv vitaKovOaL, fiovog ds ^aQElog vtco- 
6tdg Tov KLvdvvov tov nQOKaXEod^Evov dnEKtEiVE, xat 

10 VTto iiEV tov ^aOilsag ^Eydkaig ETLU7]&r] doDQEcdg , nuQa 
ds tolg IlEQOaig to TtQcotEiov tijg dvdQEiag ccm^vEyKato. 
did tavty]v 8r] tr]v dvdQayad^iav dtiog ti]g (iaOLlsiag vo- 
^iOd^Eig, 7taQE?ia(iE trjv aQxr^v TtEQl tovtovg tovg xQovovg 

15 EV olg QiUTtTCOv tEi\.EVtr]Gavtog dLEdit^ato tr]V (iaOLliiav 
'AXE^avdQog. toiovtov 6' dvdQa tfjg rvx^g naQadovOr^g 
dvtinaXov tr] Kat' 'AXk^avdQov dQEtr] , Ovvk^r] %oXlovg 
%al ^EydXovg dycovag OvOtr~]vai %eqI toiJ %QCotEiov. dkXd 

20 nEQl piEV tovzav at xatd [xeq og TCQd^Eig ExaOta drjkco- 
CovOiV r]^ELg 8' inl to OvvEyEg trjg iOtoQiag tQSipo^Ed^a. 

7 ^aQEiog ydo naQalal3cov tr]V ^aOLlEiav nQO ixev 
TTJg ^Llinnov tEXEvtfjg EcpLXotL^iELto t6i> pLEXXovta noXE- 

25 /lov ELg t7]v MaKEdoviav dnoOtQEipai' ekelvov bE teXev- 
tr]Oavtog dnEXv&i^ trjg dyaviag, Kata(pQOvr]Oag Tjyg JXs- 
^dvdQOV VEotf^tog, ijtEi 6' yj tiov nQdt,Ecov ivEQyEia Tial 

85. yBvofiivatg] yivo^ivaig F 87. rp&uGas FLQTXY, cae- 

teri cpcoQccGaq 

164. 93. fifv om> F 'AQcdvov'] 'OoQOavov T 

totJ 'Oatavov oin. LX Bas., Cospus, asterisco notiivit Steplnnus 

94, §a6LX£VGavTog] paadsvovtog F !)7. cpaQnaniag 

Bas. 0. :ftQOKaXeaafj,ivov ] nQogKalfaafihov FL 8. 

ijTiaKOvsat] inccKOvaat, FL i). vno} dno F 12. 

T^S oin. F LIB. XVIl. CAP. 7. 1141 

6i,vtr]g IjtoiridB ^\v T^v rc5v '^EX^.tjvav i^yB^oviav na6ccv 
dva^,alitLV, nai triv aQsrrjv tov vtavlGKOV yeveG&at jrf^t- 
^OT^rov, tots dij vov!&Bt}j&ilg tolg SQyoig 6 zlaQiZog stcl- SO 
nikHav ^eyahjv STtoulto tcov dvvd^Eojv, tQLijQsig rs 
TiolXdg iiata6x&vat,6^ivog y.aX noXldg Qvvdpiug a^toAo- 
yovg GvviOtduBvog, yys^iovag ts tovg dQtGtovg tcqoxql- 
165VG}v, 8V olg vnriQXB xat MByLvav 6 'Podiog, diacpBQOv 
dvdQeia xal GvvtCti OxQatijyixy. tovtco bb dovg 6 (ia- 35 
GLABvg u,L6d^oq)6QOvg TtsvtaKLgxikLOvg Tt^ogsta^B JcaQBk&Blv 
ijri TtolLV Kv^LKOv, aal TieiQdCdaL tavtrjv %BLQa6a6&aL. 
CUTOg fiSV OVV (JlBtd to6ovtcov 6tQatiC3tc5v JtQOf]yB did 
tijg "Idr]g. to 6 ' OQog tovro fxv^okoyov^i ttvsg tvjiBlv 40 
xavxr]g trjg jtQogr^yoQiag dno trjg MBkL66scjg "Idr^g. ^iyL- 
6tov 6s vjtdQyov rmv y.atd rov 'EkhjgTTovtov bxbl jcaTa 
To fis6ov dvtQOV &B07rQSztig , sv c3 ^a6L HQLd^rjvaL tdg 
%Bdg vTt' ^AXsldvdQov. ysvi6daL d' sv tovtoj XiyBtaL 
v.a\ tovg 'Idaiovg ^ay.tvXovg, ovg 6i8r]Qov SQyd6a6\fai 45 
TiQCOtovg, y.cc&ovrag tr)i> SQyaOiav naQa trjg tcov &Bdjv 
^ijxQog. idLOV ds Tt XttL TiciQddo^ov Ovfi^aivBL yivs6Q^ab 
tcsqI tovto t6 OQog. itr>:td yaQ tr]V tov zvvog B7tLtokr]V 
sit dy.Qag rrjg xoQVtpjig dcd tr]V vr]VB^iav Toi; tcbqlbx.ov- 
Tog diQog vicsQnsri] yirB6daL tr]V dxQCiV trjg tcov dvi- 50 
^cov nrorjg. OQd^^ac ds tov tJXlov sti f^g vvxtog ov6r]g 
dvarikkovra., rdg dnrirag ova sv avy.loTBQBL 6ir']{x,arL ts- 
TQafif.iivov, dXXd ti]V cpAoya xaxd nolXovg To';rovg sxovta 
. SLS6naQfiivr]v , Sgts doysiv nvQa nlsico %LyydvBLV tov 55 
T^^S yi]? OQi^ovtog, fist' okiyov 6s 6vvdyBtaL tavra 
nQog «V fiiysQog, scog dv yivr]taL XQinlB^Qov dtd^tr^fia' 
nal tots 7]dr] riig r]{iiQag BnL?.a(iov6}]g ro (pc<Lv6(j,svov tov 
r]Kiov fiiys&og nXr]QCO^sv rr]v trjg ^jjiiQag 6id9s6LV xara- 
6xsvdt,SL. 6 6' ovv Mifxvcov dLBk&cov ti]v oQSLvi^v dcpvco 60 
Ty TioksL tav Kvt,L%r]vcov nQogins6B, y.ccl naQ^ oXiyov 
av7i]g sxVQiBv6BV ■ dnons^orv ds trjg STtL^joh]g rr]V %coQav 
avtcov sn6Q&r]6B %a\ TCoKlav XacpvQcov sxvQiBv6BV. dfia 

" 29. Sr] oni. Bas. 30. fisyaXrjv L Bas. , cacleri litv (i£y<x- 

Iriv 31. TQn]Qfig ts FL , caetcri zQtVQSig c)l- 32. 

noXi.iyg SvvaiJ.sis] scrilieiuliini videtnr Svvafi^ig: v. ad I. 522. 60. 

K)5. 39. To 8' oQog — 42. 'EllrignovTOv] i) Si , ntyiGTOV 

VTtKQioiv rmv xara trjv "iSrjv L, ij Se (liyictov zcov vnciQiovTcov 

xara rov tllrjgnovTOV ct in niarg^. yp. fiByiGtov dl vncLQXOvrcti 

«ara rr)?' lStiv F, ne^cio an ouiissis zu 6' opog — MsXiaaicog"ldrjg 

47. yivs69at] ylyvsa^uL L, niargo F, qui ipse ytvia&at 

53. T£TQafi[ibvov] (livovTU. FL 57. TQinlt&QOv] tql- 

nXsvQov L 61. r>/ noht asterisco notavit Stejilianus 

TTQogtntas yal jrap'] iQtdaaro x«i nQogmacov avty naQ' X, «al 
TiQognsaoov dvTinQogEneas nai tiuq' L 62. dnonsaciv] ano- 

TVXCOV X 1112 LIB. XVII. CAP. X 8. 

65 Ss tovToig stQCiTtofiEvoig JlaQfisvLcav rQvvsLOV ^lv noXiv 
sXcov aatd TCQcctog s^rjvdQanodlGato • Ilctccvrjv ds tioIioq- 
novvTog avtov Me^vcov STiLcpavElg ^at zataTtkrj^d^Evog 
tovg MaKsdovag eXvGe tiqv noXiOQxlav. (lEtd de tavtcc 
KdXXag iiev eicov MaKE§6vag xal (.iiG&oipoQovg 6TQatL(6- 

70 tag EV ty TQcpddv Ovvtji^E ^djj]v TCQog tovg IlEQGag, 
ovtag %okKanXa(3iovg ^ %al XEicp^Elg ditEicoQyjCEv Eig to 
j2 'PoitELOv. nal td ^ev '/,atd trjv 'Aolav Iv tovxoLg '^v. 

^^ 'yiks^avdQog ds tdg aatd ttjv 'EXXcida taQa^dg xata- 

scavdag , EdtQdtEvSsv etcI tijv 0QC(Krjv , nal TtoXXd ^ev 
E&vt] &QdMa taQatto^Eva xata7t?.ijt,d^Evog vjtotayrjvat, 
TcatrjvdyicaeEV' ETtrjXQs 6e aal tiqv IlaiOVLav y.al t-qv 'IX- 
XvQtda %al tdg o^oQOvg tavtatg xcoQag, nal JtoXXovg tcov^^S 

80 natoixovvtcov ^aQ^aQcov dq^EOtrjy.otag %ELQco6d^Evog vTtrj- 
xoovg Ttdvtag tovg TtXrjOioxcoQOvg (iaQ]3dQovg ETtOLrjGcao. 
tceqI tavta d' ovrog avtov TtaQrjGdv ttvsg ditayyiXXov- 
tsg TtoXXovg tcov 'EXXrjvcov vscoxEQit^EiV ocal JtoXXdg tfjg 

85 'EXXddog noXsLg TtQog aTtoGtaijLV ciQ^rjKEvaif ^dXLGta ds 
©rj^aiovg. Inl bs tovtoig 6 ^aGLXEvg TtaQo^vvd^ELg, STta- 
vrjX&Ev eig trjv MaKsdoviav., 67tEv6cov tdg icatd tijv 'EX- 
Aada TtavGat taQaxdg. &ri^aicov 6& tr]v ev tij Kad^sici 

(pQOVQdv EX^aXELV CpLXotip.OV(lEVC3V j JCttl TtoXiOQXOVVtCOV 

90 tijv diCQav, rjKEv 6 (iadXEvg dcpvco nQog tijv noXiV, xal 

7cat£CtQat07tE6Ev6s TtXrjdiov tcov &r]^cov ^Etd TtaGrjg tfjg 

6vvdiiEcog. ot 6s &ri^aLOL tcqo ^ev tijg tov ^aGiXscog 

TtaQOvGiag tr)v Ka8^Eiav tdcpQOtg ^ad^staig %a\ GtavQCO- 

95 (.laGi nvzvolg nsQiiXa^ov , agts (.irjvs ^orjd^Eiav avtoLg 

6vva6&ai (irjt' dyoQdv Elgns^i^ai. nQog 61 'AQxddag ical 

'AQyELOvg sti 6e 'HXsiovg nQE6^EV0avtEg r]&,iovv (iorjdsiv. 

Ofioiag 6s xal nQcg^A^rjvaiovg nsQl 6v(i(Jia%iag InQEG^EV- 

Cccv , ical naQd Ar](io6%Evovg onXav nXrj^&og Iv ^coQEalg 

100 Ka^ovzsg tovj dvonXovg ica&conXL^ov. tcov 6' snl zrjv 

^orj&Eiav naQaxE>cXr](iEvcov ot [iev ev nEXonovvrJ6(p 6tQa- 

ticotag E^EnE^ixpav snl tov 'I^d^fiov %ai 6iatQi§ovt£g Exa- 

Qa66xovv , nQog6oKi(jiov tov ^a^iXscog ovtog. 'A^rjvaloi 

5 6' Eipi]cpi6avto (lEv (iorj^Eiv tolg @r](iaioLg nEi^^EVZEg vno 

Ar](io6^svovg, ov (isvtoi ys trjv ^vVa^iLV Et,EnE(ii}jav, xa- 

65. rQvvEiov ] libri rQvviov iirjvdQanoSiaazo ] i^rjv8Qa- 

jcoSios FL 72. 'Poirstov] libri 'Poiziov TG. v,azci- 

nXri^cifisvoc'] snJtlrj^dfisvog L 

l(iG. 86. ziijv oiii. F 88, sv.§ciXstv FL, caeteri sn^dlXsiv 

xa/ ] 8\ xal V Hl. zijs oiu. F 94. nsQisla- 

^ov Wesselingius : libri nSQisl^alov a)'i,'rf — 95. 8vvao&ai] 

oncag — SvvrjTat FL 98. inoio^isvoav FL, *-iieteri inQSO^itvov 

99. 8(0QSidg FL, «rtolcri doigsa 100. tcSv] ovtfov F 

2. inl zov 'L ] slg rdv 7. FL LIB. XVII. CAP. 8. 9. 1143 

Qadoy.ovvtBg r^v QOTtijv tov TtoXs^ov. 6 ds rijg iv ty 
KaduEirc (pQOvgag TJyovfisvog ^ikdrag, oqcov tovg &r]- 
^aiovg ^syaXag jtaQaGxevdg Jtoiov^svovg otQog trjv no- 
lioQxiav, xal td tSLxr] q^ikotLfiotEQOV xats6iCEva0E oiai JO 
^skav navTo8aitcov Ttlfj^og i^tot^dcato. STtEi 6' 6 ^a- i) 
Giksvg dvskitiotag sx trig ©Qd/cr]g r/xe ^std ndorjg tijg 
dvvd^Ecog, ai y.sv Cv^^ayiaL tolg Grj^aiotg di6tat,o^Evr]V 
f.I%nv trjv 7taQov6iav , ij 6e tcov noXs^icjv dvvafiig o^o- 15 
XoyovfisvTjv xal cpavsQdv Inoislto tijv v7tEQ0%rjv. tots 
ds 6vvsdQSv6avtsg ot ijye^ovsg 7tQOE^oviEv6avto nsQl 
tov TToAf/xof, xcct ndOiv sdo^sv vtcsq tj;? avtovo^iag 
diaycjvit^s^d^ai. Tot5 6s nXrjd^ovg sniKVQoi^avtog trjv yvco- 
^rjv, ditavtsg ^std noXXrjg nQo&vfiiag Ei%ov stoiyicqg 6ia- 20 
xivdvvsvsiv. 6 6h (ia6iksvg to (isv nQCJtov rj^v^iav '^ys, 6c- 
dovg pistavoiag %q6vov slg to ^ovksv6a6&ai., xal vofii^cov 
fi^ toXu}]6EiV iiiccv noXiv nQog ttjkixavtijv 6vva(jiiv na- 
Qatd^a6^ai. Si%E yaQ 6 'Als^avdQog jcatd tovtov tov 25 
xaiQov ns^ovg (isv nksiovg tav tQigiivQicov .^ innslg d' 
ovK skdttovg tav tQigiiUcov , ndvtag d' svij^krjxotag 
Totg noksiiixoig xiv^vvoig nal 6vvs6tQatEVfiEVovg Oikin- 
nco xat_ 6xs66v sv nd6aig talg fidxatg dr]ttr]tovg ysyovo- 
167 tag' av 6r] talg dQstalg xat nQo%v(iiaig nsnoi^dg 'Aks- 30 
i,av6Qog Ens^uXsto aatakv^at t)]V tav IIsq^cov TJysfio- 
viav, si (lEV ovv ot Gr]^aioi tolg xaiQolg SiUivtsg 6iE- 
nQS6(isvovto nQog toijg Maxs66vag vnsQ SiQrjvr^g xal 
6vv^s6scog, i^dsag dv 6 (ia^iksvg nQogsbe^ato tdg ev- 35 
tsv^Sig, xal ndvta dv dhov^tevog 6vv£xc6q7]6sv' sns&v- 
(isi ydQ tdg aatd ti]V 'Ekkd6a taQa^dg dnotQi^^dfisvog 
dnsQiona^tov exelv tov nQ6g tovg IJeQ^ag nokELiov vvv 
ds 66t,ag vno tcjv ©r]^aicov %atacpQ0VEl6'&ai 6i£yvci ti]V 
noliv dQ6r]v dvsksiv xal tc5 g?d/3c} tovta tdg oQ^idg 40 
Tc5v dcpi6ttt6\fai toX}i(6vtc3v dnotQSiiai. 6i6nsQ ti]v 6v- 
vayLLv Etoi(ir]v xata6HSvd6ag nQ6g t6v iciv6vvov sxrjQv^s 
rov ^ovX6}isvov ©r]^aiav dnLSvaL nQog avtov xal (ists- 
XELV tijg xotvijs Toig "Eklr]6LV dgi^vrjg. oi 6s ©ri^aioi 

9. xal tu ] ra Bas. 10. i^TOtfidaccTO FL , caeteri TjToifid- 

Jsro 13. 95«EV post dvsXniaToaq ponit F 20. ilxov 

hTolficos] invertit F 21. z6 (isv TrpoJrov FL, tote filv TX 

Bas. , caeteri tots fisv TtQoJTov, quoruiu postrenmm astorlsco 
notavit Stephanns vy^] ilx^ F 22. xqovov] xqo- 

vovg FL 23. rolfirioiiv] ToXftTJaai FL 21. yap] 

8e FL 26. rcSv TQigxiXicov] TQigxiXicov T Bas. 

167. 31. Tcov om. Bas. 32. ol om. Bas. 33. 

WTTf^] TiBQi FL 37. dnoTQirp.] dnoTQtilf . L, dnoatQSij}. F 

41. dnoTQiijicxi] dnocTQii^cii Lj 43. 0Tj§aicov] 0i]- 

Bttlov L 1144 LIB. XVII. CAP. !). 10. 

45 dtcc(piloTifirjQ^£VT£g ccvtBii'^QVt,av dno tivog vi^rjkov tivq- 
yov xov ^ovXo^svov ^std tov fieydlov (iaSLXscog Tial @tj- 
^aicjv h?iBv&£Q0vv Toug "EXh]vag xat icatalvsLV tov tijg 
'Ellddog tvQavvov iiaQ£ivai TtQog avtovg. od^ev 'Ake- 

50 t,av8Qog JiEQLalyrjg yevo^svog aig VTi£Q^ullovGav OQyr^v i 
7iQof]k&E, aal ndO]] tifxojQia Toi)g 0)]^aiovg ^exEk^oeiv 
exQLVSv. ovtog fttv ovv djiod^rjQLCci&Blg tTJv ipvxijv fir]- 

^- %avdg t£ TColLOQmjtLicdg 6vv£6tr]6aT0 y,a\ tdXka TCQog tov 

-i„ KLv6vvov naQ£6}C£vdt,eto. ot 6' "Elh]V£g %v%6^£Vol to 
lieye^og tcov TteQi tovg 0)]^aiovg zlvuvvcjv, edvgcpoQovv 
£7TL Taig TiQogdoiccJii&vaLg TtSQL avtav Gv^q^oQalg. ov 
^i]V (ioT]9^eLV y' et6l}iav ty nolei dLa t6 jTQoitetiog jtal 

60 djiovXcjg elg 6}ioXoyov}iev7]v aTtcoXeiav aavtijv dedaxevai. 
ot de &r](iaiOL talg iilv evroX^iaig TtQoQ^v^ag dv£d£ypvto 
tovg HLvdvvovg, cpr^^aLg Se tlGl ^dvteav 'nal %ecov drj- 
fieioLg i^TtOQOvvto. jtQcotov (lev yaQ ev ta ti^g zi?/'(U./y- 
tQog teQa Xentov dQd^vrjg vcpaGfid tt dLaTtenetao^evov 

65 c)cp&r], t6 (lev ^eye&og e^ov tfiatiov, avKkcp de TteQLcpai- 
vov Iqiv trj xat' ovQavov eoLJcvlav. sceQL ov to nav ev 
^eKcpolg %Qr]6tr]QiOV edaycev avtoig tovos tov %Qr]6^6vj . 
6r]^eiov tode 7td6i '9"£ol cpaivov6L (iQOtoi6i, 
BoLatolg ds (idh^ta ical dl neQLvaLStdovdL. 

70 To de TtdtQLOV tc5v Ori^aiav ^avteiov tovtov et^rjvey/cs 
Tov 2Qr]6^6v , 

t6tdg vcpaivo^svog dXXco aaxov, dXXco di.t£LVov. 
toHto ^lv ovv to 6r]neiov eyevsto tQi6l fi}]6lv dvatsQa 

75 trjg 'Akec,dv8QOV naQov6iag ejti tdg 0/y'/3ag. V7t' avt)]v 
6s tr]V scpo8ov toi) (iaOileag ot icatd ti]v dyoQdv dv~ 
dQLdvteg ecpdvr]6av tdQciotag dcpLSVzeg jcai (ledtol 6xaXa- 
yfnav (leydlav. xaQlg de toi;twi' ijK^v tLveg tolg aQy^ov- 
6lv dnayyeXkovtsg t)]V Iv '0yyj]6xcp Xifivr]V ^VKTqfiaxL na- 

80 QanKr]6Lov cpavY]V dcpL£vaL, trj 8e ZHqk)] zatd ti]v sjtL- 
fpdveLav tov v8atog atfiatosLSij cpQiJcrjv STtLtQsxetv. sxe- 
QOL ds r]icov Sic zJsXcpcov (.trjvvovteg utt 6 dno 0aKeavl6S 
vaog, ov t8Qv6avto ®r](iaioi, r]iiata(ii^vr]v eyav ti^v oqo- 
(pi]v OQatai. ot 8e TteQt ti]v tcov 6)](isiav 8LdxQi6Lv 

85 d6yoXov(isvoi 6r](iaiveiv ecpa6av to (lev vcpaOfia &e(xJiJ 
dno T/]g jrdAtGJg %aQi6(i6v, to 8s tijg LQLdog IQafia stQU- 

46. Tou (ifyilov ^acdscos] zov ^aaiXicog tov fMsydKov U.is. 

51. ovTog] ovTcog h 55. nv&6i.iivot.] nvxtavo^fvoi 

FL 58. y' om. F 61. txov om. Ivas. 15. 

vn' avzriv] tTc' «iJr/jv L 77. (leycdcov post GzaXcxynciSv po- 

iiunt FLT Bus., nntc (itaTol caetcii 

168. 82. o «rn. i]iifi. 81, 3' inl lilm: dl nsQi Rci»~ 

kiut, : coiif. ad p. !^U3. 9. 303. 67, Trjv oin. Uas. LIB. XVn. CAP. 10. 11. 1145 

y(idzav nonciXcov %SL{iava, xov t)£ rav ccvdQiuvTOv IdQaTcc 
VTTSQlia^.XovOav x«xc;rc<i>£mv , td d' iv nXBioGi roTtoic; 
(paLv6f.ttvov al(ia q)6vov tcoIvv xard x))v %6kiv tQo^icvov. 90 
6vviliovk£vov ovv rcSv ^tcov (pavsQcog 6r]naiv6vtcov rrjv 
toof.ii:vr]v rt~j 7t6ktL Gi>i.tq)OQdv (ii^ 6vy'Aara(ialviiv sig ro 
did (id%r)g xQivsiv tov nolsfiov , tzEQav de didkvCiV ^,7]- 
rtlv did k6ycov d6(pa?^t6TtQav. ov firjV ot ©rj^aloi ye 
raig ipvxalg iua?iC-AVvovro, tovvavrlov dh rolg Qvfiolg 95 
STQoax^ivreg dvsp.iiivrj6A0v dXlrjXovg rijv sv ylsvzTQOig 
ivyasQiav Kal roiv dXlcov TiaQatd^sav Iv alg %avy.a6TCog 
taig idiaLg dvOQaya&iaig dvsX7ti6tovg vlxag TtSQisnoLr^- 
6avto. OL (xsv ovv ©r}{]aiOi roig naQa6ty]y.a6iV dvdQtLO- 100 
rSQov (idXkov ij cpQOViucorsQov %Qy]6dasvoL nQOk7ts6ov slg 
ndvdrjfjiov rrjg natQidog oks^Qov. 6 ds (ia6iXsvg sv rQi6L 11 
raig nd6aig ^fiiQaig Eroi{ia6dtisvog rd nQog ry]v noXiOQ- 
xtav x«l rdg dvvdfiSig, diSiXsto trjv ^tQandv slg xQia 5 
HSQ)], xal ro (isv roig %aQaKc6^a6L rolg nQo rijg n6?.sag 
icazs6KSVtt6fiivoig nQogiidXXsLV stcc^s, to ds roig ©rjijaioig 
dvtLtdtts6^ai, to ds XQitov lcps^QSvstv tco novovvtL (is- 
QSL f^g dvvdfisag v.al diadsxsO&aL ri]v (idp]V. oi bs ©rj- 10 
(iaioL rovg (isv InnsLg tvrog rov %aQaxc6(iatog sta^av, 
rovg d' sXtv&SQai^&vtag OLKstag >cal tovg q^vyddag jcal 
Tovg (istoixo.vg toig nQog td rsi%}] §Lat,o(isvoLg dvtstai,av, 
avrol 8s roig fistd tov (ia^LXiOjg MaKsd6oL noXXanXa- 
Oiotg ov6l 6vvdntSLV (idx>]v nQo ri-jg noXsag ytoifidt^ovto. lo 
, rsxva ds nal yvvaiHsg 6vvsrQsyov slg rd isQd , xal TOi}g 
!dsovg LTibtsvov 6co6aL rrjV noXLV sx rcov mvdvvav. ag 
t) ' i]yyi6av ot MaKsdovsg aal toTs rsrayfisvoig (ibQS6iV 
i.y.a6tOL nQogsns6ov, ai (isv ^dXmyysg s6)](iaivov ro no- 20 
Xs(iLn6v , ai 6s nuQ^ dfxcporsgoig dvvd(i.sig vcp' sva aai- 
Qov 6vvrjXdXa^av xal rd aovcpa rav (ie?.(5v snl Tovg no?.s- 
fiiovg s(iaXov. tayy bs rovtcov lt,ttv aXa% svt av , nal 
ndvtav slg tijv dno rov ^icpovg (idyrjv 6vfins66vtav, 
(isyag dycov 6vvi6tato. ot (isv yccQ MaHsd6vsg 6Ld to 25 
nXr^&og tc5v dv8Q(2i' nal ro ftdQog rijg (pdXayyog dvgv- 
n66tatov siyov rijV ^iav, ot hs ©^^a.ioi rcdg r(ov 6co(ta- 
rav Qcofittig vnsQsyovtsg aal roig iv roig yv(iva6ioig 
6vvs%s6iv d%Xy'i(Lcc6iv , stL bs tcp naQa6ty](iatL tjJs ipvifjg 30 

yi. ol] 6 ed. Stcpli. taccnte F, oiii. Bas. 95. Totg &vfiois 

om. li 4. rci nQug] UQog FL kkI rag] ^dg VL: ita 

zrjv aTQCiziciv (lolcndiirn 5. dieiliro ] Sisikato FL 

OTQazidv F, €TQazii.ccv Bae., caetcri czQuziiav 14. zov om. 

Bas. li). i67iiiaivov\ iorjfiaivovTO Bas. 22. i^a?.ov\ 

i^ccllov T Bas. 23. dno gervarunt FLY Bas. 24. 

ov(niia6vz(av ] ifinsaovTcav F 114G LIB. XVI. CAP. 11. 12. 

TcXsovBjcrovvTsg svsaaotiQOvv toig dsivoig. dto xal ttko' 
KficporsQoig tcoXXoI fxlv %ar sr it q co 6KOvto , ovx okiyov o 
bitiTitov ivavtiag Aa{ii5dvovT£g Tih^ydg. o^ov d' i}v aata 
xdg Iv tolg dycoGi OvfiTtloKdg f^ivy^og xal ^or) ocal TtaQa- 

35 xsAsDfj^uog, TtaQa ^lv rolg Maxsdoot firj xazaL6][vvai, tdg 
TtQoysysv)]{.isvag dvdQaya^d^iag, naQa ds toig 0i]^aioig ^r) 
TtEQiidsLV rky.va xal yovslg vjtSQ dvdQaTtodLO^ov XLvdv- 
VEVovrag nal ri]v nazQida navoimov vito rovg Maxtdo- 
vcov %v{Lovg vTtoTTSOovOav , fLV)]6^fjvai 6s rfjg iv Asv-169 

40 nrQotg xal sv MavtLVsla ^dir]g jcai tav itaQa nddt 7t£- 
QL(io>']vav clvdQayaQ-riudtcJv. sjtl itoXvv fisv ovv %q6vov 
iOoQQonog 7]V 7] y.dxr] dtd rf]v VTtSQ^olfjv rfjg rav dyco- 

12 vi^o^isvcjv dv8QSiag- ^srd ds ravra 6 'JXs^avdQog oqcov 

45 rovg ^sv 0}]ftaiovg stoi^icog vnsQ r^g sXsvxfSQiag dycovi- 
^o^svovg, Toi)g 6s MaKs66vag aci^vovtag trj ^dxy, TtQog- 
STat,s rovg snl rfjg sq)s6Qsiag rstay^svovg 6La6st,a6^ac 
xov dycovcc. oi ^sv ovv MaKs66vsg dcpvco nQogns66vtsg 

50 rolg &i](iaioLg aaray.o-jtoig (iaQsig STtsxsivto toig noXs- 
liiotg %al Ttolkovg dvijQOvv. ov ^f]V oi (dq^aloi tfjg vi- 
3ir]g s^,sxcoQovv, tovvavtiov 6s rrj cpLXonuia jtQoaypsvrsg 
ndvrcov rcov 6stvcov xatscpgovovv. szl rodofjro 6s ralg 
dvdQCiyad^iaig 7rQ0S^i]6av wgxs ^odv oTt Maxs66vsg 6^0- 

•j5 Xoyov6LV fjzrovg sivat &i]ftaicov, %al rcov dllav itdvtcov 
slcoxrotcov sv taig 6iCi6o%aLg rcov TtoXs^iicov 6s6isvai rovg 
aKSQaiovg tcjv scps6Qsv6vrcov ovtoi ^ovoi rors ^Qa6vrs- 
QOi TiQog Toi)g xiv6vvovg vTt^Q^av oO"' ol noXsfiioi 6ia- 
6oyj]V s^S7tsa4'av Tolg zataTtovovpLSVOLg v%6 rfjg ocaxojta- 

60 Q^siag. dvr)7TSQ(5h']Tov 61- rfjg cpiXonfiiag yivo^isvtjg, 6 
^aOiXsvg Karavotjoag nvd 7tvXi6a aaralsksii.if.isvrjv vno 
xcjv cpvXcixc3v, s^a7tE6tSLls risQdiKKav (.istd 6tQatLatc5v 
ixavcov icaraXa^s6d^ai tavrr^v zal 7taQSigns6slv slg tr)v no- 

65 Xiv. rovrov 6s rayv ro nQogray^sv noi7]6avrog, oi ^isv 
Mazs66vsg ^cd cf]g nvU6og naQsigsns^ov slg ri]v n6XiV, 
Oi 6s 0t](iaioi xatansnovrjKotsg ^sv tf]V nQcotrjv cpdXayya 
xcov MaKsSovcJV , dvritaid^svtsg 6' evQcodrag tfj 6svts- 

70 QK) svslTCLdsg r]6av nsQl tfjg viKijg' «g 6s icatsv6r]6av 
fiSQoj tT^g n6ksc3g 3iatsiXr]^nsvov, svQ^vg dvsxcoQr]6av sv- 
Tog Tc5v rsiicov. d(ia 6s xovtoig nQattO[jisvoig oi ^sv 35. KccTCCiaxvvai ] yMraiaxvvfiv FL 38. tovg — &vfiovg ] 

TQV — ^v/Mnv L. ct qtii zcov M. F 

l()i). 45. iJ^itp] nsQL L 47. hcp^SQsiag] itpsSQiag Bas, 

53. TocotJro ] zoaovTov F 55. (iX2.cov ndvtoov] dlloov 

rjSrj Ttdvrcov FL 56. rdov noXsnioiv] tcoIs^ilcov Bas, 

58. VTcfjQ^av] uvt^Q^av F o&'] ors F 67. f:iiv LIB. XVII. CAP. 12. 13. 1147 

tav Qrj^alav iuTiuq o^olcog toig 7ist,olg GvvktQiiov dg 
xr^v nohv, Httl iioKXovg ^lv tav Idiav avunatovvreg 
dLBq>^Hguv, avrol dh tstaQay^hcog ugiiinhvov dg tr)v 75 
Tcohv, kv de talg du^odoLg xal td(pQOLg tolg oixsioLg 
onkoig TCtQLTiintovrsg ItsXsvtav. oi 6& trjv Ka6y.siav 
<PQ0VQ0vvt£g f^t^i^f^S-ii/TEg sx T^g axQOJiokscjg aTir^vtcov 
Tolg OyjpaioLgt Ttal tstaQay^svoig snLnsGovtsg nolvv 
inoiovv tpovov. ^ °^ 

T)]g 61 nolscjg tovtov tov tQonov KataXayfiavo^s- 13 
VTjg nol/ML 'Aal nonikai nsQLataGsig svtog tcov tSLjoiv 
lyivovxo. oi ^sv yaQ Maxs66vsg 610, trjv vncQ^tpaviav 
tov arjQvy^atog nLXQotSQOv ij noXs^LiccotSQOV nQogscps- So 
QOVTO tolg ©rj^aioLg, xal ^std noXlrjg dnsLXijg InLCpSQO- 
liBVOV Tolg T^tvxrjnoCiv d^SLdcog dvr]QOVV ndvtag tovg 
nsQLtvy%dvovtag. oi 6s (d)}](icdoL tb cpLlslsv^SQOV trjg 
ipvx^js dLacpvXcittovtsg to<5ovt07> dnsi^ov tov cpLkot,coslv 
cost' iv taig dnavti]6s6i GvfinksxsGQ^aL xal tdg naQa 90 
tdJv noXs^iav snLOnuO^ai nXrjydg • salcoxviag ydQ ^ trjg 
noXscog ov6sLg &)]^aicov scoqu^}] 6sr^^s\g tcov MaKc66vcov 
qisiOaG&aL tov ^^v, ov6s nQogsnLntov tolg tav xQatovv- 
xcav yovaOLV dysvvcog. dXl' ovts to trjg dQSt^g nd&og 95 
lyo^jXsslto naQu tolg nols^iocg ovts to tr]g rjysQag ^ijxog 
^QjCSl nQog tr]V c6y6tr]ta trjg tL^icoQLag, ndoa 66 r] nokig 
i^scpoQsito nai6cov ouov %al naQ^svcov iXxo^svarv aal 
x6 tfjg tsy.ovGr^g olxtqov snL^ocjysvav ovoya' za&oXov 
Hh tCDV oYxcov Cvv oXaig talg OvyysvsiaLg dQnaL,oiisvcov 100 
ndvd^rjfiog vn.r]Q%s tr]g noXscog dv6Qano6L6^6g. tav 6 
vnoXsXsLfi(xsvov 0r](iaicov oi ^sv natatstQConivoi td 6co- 
fittTa nal Xinoxl.'vxovvtsg GvvsnXsxovto tolg noXs^ioLg 
6vvano%v)]6xovtsg tfj tcov sx^qcov dncoXsia, oi 6s nXa- 5 
G^atL doQatog sqsl66usvol 6vvr]vtcov tolg snLCpSQO[xsvoLg, 
xal dLaycovLt,6ysvoL tov v6tatov dycova nQOStiucov t7]V 
£?.sv&SQLav tijg 6cor7]Qiag. noXXov 6s cpovov ysvo^svov, 
xal tijg n6Xscjg xard ndvta t6nov vsxqoHv nXr]QOV^svr]g, 
OVK 7]V ogtLg l6cov ovx dv r]Xsr]6s tdg Tv^j^aij tav dnXr]- 10 
Qovvtcov. ocal ydQ tcov 'EXXr]vcov &s6nLSig xal nXaTaLslg 
IVt 6' 'OQxofisviOi y.ai tivsg dXXoi tc5v dXXotQicog 6ia- 
icsiiisvcov nQog tovg &r]^ccL0vg, 6v6tQatsv6}isvoL tco /3«- 
OiXsi, 6vvsns6ov sig xr]v noXiV, ical tr]v I6iav sx&Qav iv 

74. T£r«pay/t£ya)s ] tSTagayiutvot, F 79. tszciQaYfiivoig] 

TttaQayatvot L 84, vn£Qr,q)aVLav] niQiqidviiav FL 

93. cpfioao&ai om. L 

nO. ?)7. r; oin. F naiScov] naiSicov TY raargo Biis. 

9J). xK^S^oiloy lihudoniannus: libri ^a^vXav 1. 8 

F '6. liJiOipvxQVVtis F Bas., caetcri Knnoipvxoijvzss 1118 LIB. XVlf. CAP. 13.— 15. 

15 TOig tav ?Jti;;^>;:<orc3V ccK^.^i^Qijnaaiv IvaTtEdeiXvvvto. dtd 
y,ai 7tdv'ri nokla %a\ dsLva xatd tr)v nokiv OQav tjv yi- 
v6i.i£va' 'EXXrjVBg yaQ vfp' 'Elhjvcjv dvyjksijog dvrjQovvro 
%al OvyyavBig V7t6 rtov ocard ytvog TCQogrjx^vrav lcpo- 
V8V0VZ0, ^yd^^dav lvrQ07tr]v tfjg 6^ioq)c6vov diaXeicrov 

20 TtaQhioiiivrig. telog ds tr^g vvKr6g i:7ti}iaraka[iovG7]g at 
[ilv olxiai dir]Q7tdytj6av, ttxva dh ;£al, yvvalKBg %al oi 
yty)]Qax6rtg eig td iSQa nata7tS(pBvy6rEg ixEtd trjg loxd- 

11 trjg vftQiag dn/jyovto- tcov ds 0r]^aiav dv]]Qidi]6av 

25 ^sv VTCbQ tovg tS.ayugxikiovg, al%iidlcira 6s Ga^ara Ovv- 
rjx^r] itXsiG) tcov tQigpiVQlcov , i^ril^drcov bs dTtiOrov 
7tXr]^og di£CpOQt'i^)t]. 6 dh ^aGiXsvg tovg p.sv tslsvrr]6av- 
To:g t(5v M((Ksd{>rcov sn^atjjs, TtXsiovg ovrag tcov nsvra- 
'aoGicov. tovg ds GvvsdQovg tcov 'Elh]vav Gvvayaycov 

oO snsrQtil:s tc3 aoivco (5vvsbQi(p Ttojg XQr^Crsov tj; %6Xsi 
tav &r]liaiO}V. 7tQ0ts&Si6r]g ovv (iovli^g t(av dXlotQicog 
diaycsi^svcov tolg &)](iaioig tivsg STts%siQovv 6v(ji(iov?.BveiV 
d7taQaiT)]T0ig tiiiCOQicag dsiv TCBQi(iahh' avtovg' dTtsdsi- 

o5 Kvvov d' avrovg td tcov PaQi^dQOJV 7tS(pQOvr]x6tag aatd 
ro5v 'ElXijvav ' nal yaQ STtl ^sq^ov Ovpi^aiovvtag tolg 
UsQOaig sOvQarsvKivai %avd rf]g 'EXkddog , 'nal [i6vovg 
tcov 'Ekkrjvav cog svsQysrccg ncido&at Tta^d toig /3a(?t- 

kSVOt TCOT/ nSQOdjV , 'KCil TtQO tCQV (iaOiksaV tolg TIQS- 

40 6(isvovOi tdov &f](iaLav ti&so&at Q^Q^vovg. Ttokkd dh 
Kal dkka totavroc diskvovtsg 7taQc6^,vvav tdg tcov 6vvs- 
dQav ipvxdg 'Aard tdiv &>](iaiav, aal TtSQag hpi](pi6avto 
ti]v ^isv Tiokiv naraGKc'nl)ai, tovg 6' alxuakcorovg djcodo- 
6&ai., TOi)^; 6s (pvyd()ag tcov &r](ialav dyayi^iovg 'UTtdQ- 

45 ;i^£n/ fc^ d7td6r]g tf]g 'Ekkd6og , Kal ^ifjdsva t(x>v 'Ekkf]vav 
'UTtodsxsO&ai &r](iaiov. 6 ds ^aOiksijg dxokovd^ag t(] tov 
OvvtdQLOv yvcoui] ti]v ^sv 7t6kvv aataexdil^ag 7tokvv S7ts-\.7\ 
6ry]6s <jDo'/3ov Torg dcpiOta^svoig tcov 'Ekkijvav , rous 6' 

50 al%u((k{brovg ka(pvQ07t(oki]6ag rfiQOiOsv dQyvQiov Tdkavta 
tsvQaKo^ia %al tsrraQdxovra. 

15 Msrd. ds tavta slg tdg 'yJd^r]vag s^aTtsOrsiks roijg 

s^aiti]6ovrag rav Qrjt^Qcov dsKa tovg icar' avrov 7tS7to- 

55 Kixsv^isvovg, cov 'V7tf]Qxov S7Ci(pavs6raroi zl)^iio6%svr]g Ka\ 
AvKOVQyog. 6vva%\fSi6r]g ovv SKKkr]6iag, Kal r(ov TtQS- 
6(5svtcov slgayjdsvtcov slg to Jtky&og, 6 (.isv d^fiog aKOV- 
Cag rt5v k6yav slg nokkijv dyaviav Ka\ aTtOQiav svsTts- 22. yiciTCinfcpsvyorsg] StcctpEvyorfs L 26. aniGtov F, cae- 

teii ly.n.lr^OTOv 34, d' oiii. Bas. 35. kcctu rrov '£. ] 

ov vcov 'E. h et qiil nscpQOvr^KOTsg F 37. cos oin. L 

17J, 50. TizTaQaKOvza] TeaaaQcxy.ovTa OJiines LIB. XVH. CAP. 15. K». 1149 

(J£V. a^a filv ypcQ t^nsvds ru TT^g TtoXfag a^iCJi.ia ti^qhv, 
a[ia di did ttjv &7jlirdcoi> clrcwliiav BXTCiTtl^p/uivog to 60 
dsLVov 7i£QLCpo[ios 'ak&slGtij isi , vov&BTOv^isvog roig Tbh' 
7iX7]Cloxcoqcov arvyj]^a6i. jroAAtov 6b Xoycov yivoaivcav 
narcc tyv iKxhjGiav, 0co/iicov [liv 6 iQ^jOrvg, avriTcolL- 
Ttvvfi£vog toig nsQl tcv zJi^^ioOyyavr^v, scf.t] dtLV tovg tg«t- 65 
Tov^tvovg fiLfiijeaO&aL tdg yhco 'noQag xal tdg 'Tay.LV- 
%idag, y.al tov %dvatov rKOvOicog vnofiBlvat evexa tov 
lL7]dev dvrjy.tGtov 7ia&£LV t)}v TcarQida, xal n]v dvavoQiav 
nal dsLkiai' cavsidLt^e tcov ^t) (^ov^oijIvcdv vttIq ri/g %6- 
Afcog nkivrdv. 6 dg dijf^iog toiiTo?' fiiv tolg ■uooj-^jotg 70 
£^i(ia?.£, TTQogdvtcog dxovcov tovg loyovg. ^}]{io6i^ivovg 
ds koyov nBCpQOVTLOfiBvov 6i£/.&6vtog , 6 dfj^iog iig 6v(i- 
ytdd^tiav rcov dvdQoiv nQoax&flg cpavsoog ■^v Cco^elv [ioV' 
^6^ivog tovg avdQag. tjrt tsXsvtrig bs zJrjuddi;g, mnsL- 75 
6}L8vog VTto tcov niQL zJr]^io6d^av}]v, c3'g cpaGi^ nlvts ta- 
/la7'T0tg aQyvQLOv , (jvvsiiovltvc: fxh^ Gcot^etv rovg -jitvdv- 
vsvovrag , nagavsyvco ds ^.'rjq^LGaa ysyoa.afLSvov cpiko- 
xsxvcog. nsQLSlys yuQ naQairrjGLV tcov dvdQcov /cal snuy- 
ysKiav tov 'Kokd^siv %axd tovg vdfzovg, dv coGlv at.LOi 80 
TLfiOQiag. 6 (xsv ovv dfjuog dnobs^dusvog ti]V snivoiav 
Tov ArifLd8ov to te ipn^ipLGfia szvqcogs, Jtat tov ^rtiidbrjv 
^£0"' stSQCov dnsGrsiks nQS6^iVTr]v nQog rov ^aGLlsa, 
dovg Evroh]V xat nsQt rwv @}]^aicn> cpvyddcDV cdtcoCai, 
Tov 'AXs^avbQov 6vyicoQ}]6ai tcp d}']ficp tovg nscpsvyotag 85 
•©rj^aiovg vnobsyf6%aL. 6 be zJr]ficidr]g nQSC^svCag, nal 
Trj Tov Xoyov bsLv6rr]Ti ndvra 'AarsQyaGdfisvog , snsiGs 
Tov 'Jki^avbQOv dnolvGai rovg dvbQag rc5v syxXr^fidtcov 
nal rdXXa ndvra 6vyycoQr]6ai rolg 'A%y]vaioig. 90 

Msrd bs. tavta 6 fisv ^aotXsvg lnavsX%av fisrd Tiyg kj 
dvvdfisag slg rr]v Maxsboviav 6vv)]yays toi)? rjysiiovag 
Toiv 6TQariC3rciv 'Aal tovg d^LoXoycjTdtovg rcov cpiXcov, 
v.ai nQ0S%7]xs ^ovXi]v nsQi Tfjg sig ri]v 'A6iav biaiidoscog 95 
nors %Qi] GrQarsvsLV y.ai rivt rQ6ncj xslql6tsov toi^ no- 
Xs^ov. tcoj> bs nsQi tov 'AvtinatQOv ■aal IJaQf^isviava 
6vn^ovXsv6i>tov nQotSQov naibonoir']6a6%ai , nat t6ts 
Totg TJ^AtxouTGtg lyxsiQelv SQyoLS, bQaGrnidg cov xal nQog 58. /(ifv yuQl /xlv Ba?. 61. dvTinoXiTSv6(j.svog] dvTfno7u- 

T£V£To Tj, dvTinoXiTBvtTO (VcV F (j5. itpr] J tcpiq yuQ FL 

Atoi ■KOQctq Wesselin2;ius: libri AscoyioQCiq 72. tlq avfi- 

Tca&tiav] 6vfxna9tiav Kiis. 77. naQavtyvco] nciQayaycov F 

correctiis supra versuni, naQtyvco Bas. 79. y.araj naQcl Bas. 

82. .drjfiddrjv] ^rjiKxcSri F 89. TaXla nuvzu] tcov 

ulXcov ndvTcov FL, zaXla anavTU Bas. 91. j/g rTjv oni, X 

96. xtiQiGviov j XQriGTiciiv Bas. 1150 LIB. XVII. CAP. 10. 17. 

100 na6av jtgcc^BCjg ava^oXrjv dXXoTQicog diatal^Evogf dvtsljts 172 
rovtotg. al6xQov yccQ vnaQiSiV aTtecpatvsto tov vno tijg 
'^EXXdSog rjye^ova xax^sOta^ivov tov tioU^ov %a\ natQi- 
"aag avixrjtovg dvvdfistg jiaQstXrjcpota aad-r^od^ai yd^aovg 
5 BTtttsXovvta aal tskvov ysviGstg dva^svovta. dtdd^ag 
ovv avtovg nsQi tov Cv^ucpsQOVTog, aal TtaQOQHTJGag did 
tc5v Xoycov TtQog rovg dycovag, QvGiag (xsyaXojtQSTtstg Tolg 
Qsotg 6vi'StsXs0sv hv ^ia trjg Mansdoviag %al 6xi]Vi- 
ocovg dycovag zJil %al MovCatg, ovg 'AQ/iXaog 6 7tQo(ia- 

10 6tXsv6ag TtQOitog %atsosi'E.s. ttjv ds TtavrjyvQtv lcp' f]{i£- 
Qag svvsa 6vvsts?,s6sv ., sxd6trj tcSv Movotov STtcovvfiov 
rjusQav dvadsi^ag. 6Krjvrjv ds natacxsvacdiisvog szatov- 
TdxXivov TOi»'g TS cpiXovg %al Tovg ■riys[.i6vag stt ds TOi)g 

15 djco tav noXcCov 7tQs6i3sig naQsXa^sv STCt t}]v svaiiav. 
Xa^TtQcdg 6s n.aQCi6KSvalg ^(^Qi^od^isvog , jcat ;roAAot'c ^sv 
s6tid6ag, 7td6i] 6s trj dvvdfiSi diadovg isQSia aal taXXa 
xd nqog Ti]v svoj^^iav dvqzovTa, stQogavsXa^e xb 6tQa~ 
Tonsdov. 

m ^Etc ccQxovtog 5' ''AQr]vr]6t Kt7]6t%Xsovg 'Pco^aioi 

20 lisv vndtovg %ati6t7]6av rdlov UovXnintov %at Asv/itov 
IlaniQtov. 'AXe^avdQog ds ^std trjg dvvd^scjg noQSv&slg 
ent Tov 'EXXr]qnovTov 6ts^i(^a6s t)]v dvva^ttv sx T/^g Ev- 
Qanr]g slg Tr]v 'A6iav. avtog bs fiaxQalg vav6iv s^rj- 

25 xovTK %atanXsv6ag ngog rr]V TQcpdda ^coQav nQcotog 
Tcov MaKsdovav dno Trjg vscog r]%6vTt6s ^sv t6 doQVf 
7tr']^ag d' sig rr]v yfjv %a\ avxog dno Tf]g vscog dq)aXX6- 
(isvog naQa rav bscov dnscpaivsto t))v 'A6iav bsys^d^ai 
doQiKtr^tov. jcat Toi;g i-isv rdcpovg tiov rJQCocov 'Ayj.XXsag 

30 T6 %at Amvtog %al tiov dXXcov svayi6aa6i %a\ tolg dX- 
Xotg Torg nQog svdo^iav dvf]%ov6tv sti(i7]6sv, avtog 6s 
Tdv s^sra6}i6v T)}g dxoXov9ov6r]g dvvdiiscog dxQtftcog 
inotr]6aTO. svQS^r]6av bs nst^o^ Ma%s66vsg fisv fivQtoi 
iia\ 6tg%iXtot, 6v(ii(Laioi 6s sntaKigxiXtOi, fitCd^oq^OQOi ds 

35 nsvtaKtgxiXioi, %a\ tovrcov dndvtcov Ilaoixsvicov siis t^t' 
r]ysaoviav. 'ObQvOat 6s %a\ TQt^aXXot %a\ 'D.XvQtoi 
6vvr]KoXoV'9ovv nsvtc(Ktg%iXtoi , ro^orcov ds %ai rcov 
'AyQtdvcov %aXov(isvcov %iXtoi., cogra rovg cinavtag Bivai 172. 2. ««■S-f cra^fVov ] Ku^iatdfiEvov FTj 10. iqusQag] 

i^fiSQuig L recte fortasse H. dno oiii. FL 17. tal- 

Aa ] rd a/lAa F dv)]HOVTCc] rJKOVTOC FL 21. rrjq dv- 

vdfiscos] 8vvu/j.Ecog Bas. 24. naTixjclsvcag] Ttlsvaag Li 

28. SoQvytTTjTOv osnnes ol. dvj^y.ovoiv FL, caeteri jJkov- 

Ctv 33. digxilioL FLQT Ci)s|)iis , ciieteri zQigxU.iot 

S7. mvTamgx ilioi] snTCiKLgxiXioi FL^ zcov 'JyQidvcov] Ta- 

YQidvcov L, dyQiuvcov Bas. LIB. XVII. CAP. n. 18. 1151 

jtf^ovg TQig^vgtovg. innug d' vjtyQxov MccxsdovBg ^lv 40 
XihoL ical TtsvxayioGiOL, Qilarov tov IlaQ^svicovog TJyov- 
fiavov, &ertakol dt xihoL xcd TihvtayioGiOL, lov rjysito Kal~ 
Kag 6 'AQnaXov, tav 6' alXcov 'Ekh]vtov oi Tcdvzig e^a- 
xoOiOLy (bv ijyelro 'EQiyviog^ &Qa>itg bs. TiQodQOuoi 'Aal 
Tlaiovig ivay.oGiOL, K(x66av8Q0V t'i^vr£g '}]y£^6va^ agts 45 
173 6vfi7iavrag vticxqxslv iTCTitlg rsxQaxigyjhovg aal 7isvrc<xo- 
oiovc. ofc /u£v ovv ^sr 'Aht,(xv(iQov dia{iccvrsg slg tr]v 
'A6iav to6ovroL to 7tkij9og 7J6av._ oi 6' stil tijg Evqco- 
3r?;s ccTtoXsXsL^fiSVOL 6rQaricorai, av 'AvxijiarQog sixs rr^v 50 
t]ysyLOviav , 7ist,ol (isv vniJQxov ^vqlol '/.al SiQ%ihoLy 
iTiJiSLg ds %ihoL v.aL nsvray.66LOL. tov bs (iaOihcog 
dva^sv^avtog sx tfjg TQCOcxdog , nal %aravxi]6avrog 
jiQ^g ro ri^svog tfjg 'A&r]vdg , 6 ^lv Qvrr]g 'AXs'S,avdQog, 
xaravor]6ag tiqo rov vsco nsinsvr^v siKOva %a^uai tov 55 
0Qvyiag nots 6ciXQansv6avtog '/jQioliaQ'C,dvov, xat tivcov 
oicovav al6icov dXXcov S7tiysvo{isv(ov, nQogf]k&£ tco (3«- 
CtAat, yia\ VLxf]6£iV avxov injto^axicc ^sycih] fiif/if/iat- 
ovto , nal ^dh6x' , dv tvxy nsQL ti]v OQvyiav dycovL- 60 
cdiisvog. nQogsri%ii bs xui diori taLQ IdiaLg ^f^Cti/ dno- 
icrsvsL ^axo^svog iv naQard^SL 6rQari]y6v STtLcpavf] rcov 
nohnicjv- ravra yaQ avrco nQ06}]^aivsLV rovg Qsovgi 
otal ^dXi6ra tr]v 'Akrr^vdv, i]v '/.al 6vvsQyf]6£iv toig svrj- ^^ 
fiSQr]HCi6iv. 6 d' Akitav^Qog dnodstdasvog tr]v tofj udv- ^- 
Trfwg nQOQQrj^LV, tij (isv A%r]va Ka^nQav inszsh6B ^dv- 
iiiav, 'Aal To ^sv tdtoi' onXov dvi%i]K£ tij &Ecp , tcov 8' 
ev tcp vso) asi^iivcov onkcov to i(Qdzi6rov dvaXa^cov vml 
Tovrcp zad^onhoQ^sig, sxQi]6aro 'Kccrd ri]v nQi6xr]V ^dp]V, 70 
■^V bid rf]g i8iag dvdQaya&iag iCQivag n£Qi(36}]rov s6x£ 
Tr]v vi%r]V. dkkd ravra ^sv v6xsqov 7]uiQaLg ohyaig 
tnQdx&r]. oi 8s rcjv JIsq^c^v 6arQdnaL nal 6xoaxr]yoL 
tov {iiv yccoXv6aL tcov Ma/.i86vcov t}]v 8idfta6LV voTSQr]- 
eaVf d&QOLed^ivteg 81 iiiovhvovto nag XQr) ^LanoXs^slv 75 

40. TrfvTKXoctOi] cp margo T, caetcri o^Hrav.octot i^iXio- 

Tov — 42. oyiTuv.oaioi om. Cospus 42. jifvrcHoctot] q> iiiar- 

go T , Ciieteri ojtraKooiOt ojv — 43. i^a-AOGLOL oin. \ 

43. 8' Y o2 Ttdvnq FL, caeteri ndvzsis 44. 'EqL- 

yvLoq Blancardus , Einygijus Cospns , sed Krigyius corrigi iubet tbl. 
1)3. r. monitus , opinor , locis qui sunt iiifra 0Q(riiig — 

ivvaxooiOL] Thessali, Thraccs antccursores et Paeones v^illc et non- 
genli Co:«pus 45. XdiicavdQov] KdaavdQov F iias. 

113. 51. j^llioi Rhod<iniaiuiii!:: libri fxvQLOL Kal xiXioi, ad duo 
tnillia Cospug 54. 'AX:'^av8Qog] vitlc annotationeui 

55. KtLnivriv TX Bas., caeteri y.aTaHSt/.itvr]V 57. tTtiyiVCfi- J 

iniyivofi. FL 59. ^gvyiav ] (DQvyaviav Bas. (iO. 

fitdrt] oTi F Gl. dnonTivil] dnoxTeivEi F Bas. 

67. &vaLccv] tt]v Qvaiav F 1152 LIB. XVII. CAP. 18. 19. 

rolg 3t£Qi 'JU^avdgov. Me^vav ^lv ovv 6 'Podtog, dLU- 
^e^orjiievog tTT.l (5vvi6u OtQccrrjyLxy , GvvBftovXhvOe v.ard 
Orofta ^lv ^)] diazivdvvevsiv, x)]v bl xdgav cp^siQSiv, 
ical t]j 6Jidv£i rav dvayxatav BlgyBiV rovg MaKEdovag 
80 Tijg dg xov^iTtQoG^BV it.oQuag' dLa(ii(jd^Siv ds xal dvvd- 
^Sig slg rrjv MaKsdoviav vavziKdg zs xal 7tSL,i%dg^ jtal 
Tov oXov Ttoksfiov slg rr]v EvQcoTt-qv ^sxayayslv. 6 d' 
dvr]Q ovtog aQiOta {xhv Ovvs^ovA^vsv, eog sk zav aTtots- 
85 Iseiidtav sysv/^d^i] q^avsQov, ov ^}]v STtiiOs rovg d?.Xovs 
7]ys^6vag, ug dvd^ta Ov^fiovlsvcov tfjg IlsQGcdv ^syaXo- 
■ijjvxiag, diOTtSQ STtiZQatovCrjg rijg toi» diayiovL^sGifai, 
yvoi^rjg, ovtoi ^h' rdg navtaxodsv dvvdfiSig ^sxaTtsii- 
ipci^.isvoL, %al TtoJikaTtXdOiOi ysvofisvoi r65v Max.sd6vcov, 
90 TiQofjyov STti 0Qvyiag rrjg scp' 'Ekh^gitovtov. aarsOtQa- 
toTts6sv6av dh TtaQa roi/ rQdviKOV 7tora{.i6v, 7T.Qo[iaXk6- 
lisvoi ro Qsl\fQov rov TtQOSiQrjasvov ■Kotapiov. 
19 "^O d' 'y]kit,av8Qog Ttv^do^isvog rr)v CvvdQO^irjV rav 

95 ^aQ^aQiKav dvvd^iscov , TtQofjys, aal 6vvto{iov trjv jro- 174 
Qslav Ttoirjod^LSvog dvtsCtQcnoTisSsvcjs tolg TtoXs^iioig. cogts 
uvd {isoov Qsiv rcov 7taQsi.ilio2.o5v rov FQdviKov. ot (isv 
ovv ^aQliaQOi r?)v VTtcoQstav xatSih]i.i{iivoi rr]V TJdvxlav 
TJyov, KSKQiHorsg rolg TtoXs^iiOig STti&iod^ai xatd tr)v 8id- 
100 ^aOiV Tou Ttota^iov " Kal dis67ta6{.iivr]g trjg tcov MaKsdo- 
vcov cpdXayyog Qadicog 7tQotsQ/]6siV vnsXdi.i(iavov sv rrj 
lid%v,. 6 bs 'AXit,avdQog rsQ^aoQr^jCcog d{i "qyiSQa TtSQatco- .. 
6ag rr]V dvva{.iiV scp&aOs rovg 7toXs{iiovg SKtd^ag rr]V 
8vva{iiV i]Q{io6{isvcog itQog rov dycova. ol 8s (idQ^aQOi 
5 TtQog 6Xr]v ri]V tdt,iv xcdv Maxs86vcov s6t)]6av to TtXi]- 
&og TGJV iTtTtiav, nal 8id tovtcov tcqokqIvslv trjv {idxrjV 
8LSyvcoKSi6av. to {isv ovv £vcovv{iov {lEQog six^. Mi- 
{ivcov 6 'Podiog aal 'AQ6tt{iivr]g 6 6atQd7tr]g s^ovtsg tovg 
10 Idiovg iTtJtslg. (istd 8s Touroug 'AQ6iti]g ItitaKto rovg 
BK llacpXayovlag sxov iTtJZslg , snsLra IJTti&QO^dtr^g 6 
'Icovlag 6atQd7tr]g i TQKavcov iTtTtscov rjyov^isvog' ro 8h 
ds^iov KSQag sTtslxov %iXLOi {ihv M)~]8oi, 8iix^liOi 8h 
OL {istd 'Pso^ii&QOvg LTtTtslg Tcal BaKtQLavol Toiirotg 
15 'i6oi' tov 8b fiiGov t67Lov izsixov oi tcov dXXcov s&vav 

76. {isv om. F 77. Gvvrpoiilsvas] Gvvs^ovhvs L 

87. TtKvraxo&sv FLQY Bas. , caeCeri nuvTa^ov 'SS- ysvo- 

(isvotj yivo^svot omnes 90. rQ(xvix6v] rQavvvKov Bas. 

171. 91. 6vvToi.iov] GVVTOv.ov WesseliiigUis 99. Scs- 

enaansvTjg FL, cacieri 8i.sancigfisvr]g 1. T]Q{ioGfibvcog] ijg- 

fioa{isvT]v FL 6. TCQO-.iQivsLV Rciskiiis: jzqqskivsIi' L Biis., 

caeteri nQontvsiv 9. jQnttrjg] 'yiQasizT]S P 13' 'Pso- 

(itd^QOvs Freinshemius : libri 'jQQSofii^&QQvg LIB. XVII. (.AP. 11). 20. 1163 

iJtXEis, TtoXXol (ilv Tov, aQL&^ov ovrsg, fnUExrot ds 
Tals ttQSrals' ot dl Tcmms iniiHs vitiJQXov TiXiiovs 
Tav ^vQiav. oE ds Tre^ol rav TlBQGav -^Gav filv ovx 
ildztovs Tcov daxa (ivQiccdav, OTCiOd^sv d' snirsTay^iivot 
Ti]V ijGvxlav rjyov, cos rav Imiiav ixavav ovrav xara- 20 
utovilGttt Tovs MaxsdovaS' rav 6' iTiTiiav TcaQ' d^cpors- 
Qotg nQO%v(ias sls t^ov xivdvvov GvansGovrav , ro fisv 
svcjvv^uov (tSQOs snsyovrss ol rav OsrraXav innsls TlaQ- 
lisviavos rjyov[X£vov rs^aQQijxoras sdsxovro ri^v sntcpo- 25 
Qccv Tcov xa&' savrovs rsraypLSvav 'Jls^avdQOs 8s rovs 
ciQiGrovs rcov innsav sxav xazcc ro ds^tov xsQas fis?t' 
savrov nQcaros scplnnsvGs rois UsQGats, xal Gv^nlaxsls *>a 
rorg noXs^tiois nokvv snoist cpovov. rav ds ^UQ^d T,r^ 
Qav svQcoGras dyavLt,oasvav xal rovs savrcov ^vi.tovs 
Tais Tcov Maxsdovav dQsrats dvrLrarrovvav , rj rvxtj 
Gvvijyaysv sls sva ronov rovg aQiGrovg slg rrjv vnsQ 
rijs vixijs ^QlGlv. 6 yaQ Trjs 'lavias GarQanijs ^nt^QO- 
^drrjg, ysvst [ilv av 77£pc?;g, ZlaQsiov bs rov ^aGilkag 35 
yan^^Qog, dvdQsia 61 dtacpsQav, (isrd (isydh]s 8vvd(.isas 
innsav intQQccts rois MaxsdoGtv. syav ds Gvvayavt^ 
<5rds rsrayiisvovs rsrraQdxovra GvyysvsLg dQsraLS ^LCi- 
qioQOvs svixsLTO TOLS dv&sGrrj-AOGL, xal ^QaGsag dyavt- 40 
i,6(isvos oug (isv dvf^Qst tcjv dv&tGrauivav ovg ds xars- 
175TQav(idrt^s. dvgvnoGrarov ds T);g nsQt avrov ovGrjg 
^ias 6 'Ali^avdQOs snLGrQiipas toi^ Lnnov snl tov Ga- 
TQdn7]v scpinnsvGs rc3 (iaQ(idQa. 6 6s THqGijs vo^iiGas 
naQa rcov Qscov avrcp 6s66Gdat toV t^s (lovo^iaxiag xat- 45 
q6v, sl Gv}i^)]Gsrat 6td rrjg i6iag dv8Qaya%iag sXsvQsQa- 
%)]vat Tcov (LsyiGrav g)o/3cov rrjv '^Giccv xat Tr]v nsQtpoi]- 
Tov '^ls^dv6QOV T62,(iav ralg I8iaig ^a^xJt xaraXv^ijVat 
xa\ Tr]V Tcov TIsQGav 66^av (li] xaraLGxvv^^ijvat, cp&dvst 
^aXcov To Gavviov snl tov 'AXs^av8Qo'v^ xat ovra (isrd 50 

\ 19. Sixal ScoSs-m FL onicd^sv FL, caeteri oTzia^s 

fniTETDiy/isvqi] kazcoTSS Tsray^ivoL FL 20. riyov^ ^^X^'" su- 

prascripto 77 F v.aTctnovflaKil KUTmtovi^Gsiv FL 

i.m. ovfinsaovTCov] IfnrsaovTcov F 25. hctvtovg] avroi-g F 

2(i. i';|;cov naTci ro ds^iov x. ] xara to Si^iov x. i;(cov X 
Bas. 29. inoisi. F, caeteri knoislTO 30. svgcoGTCog oiu. F 

G4. cniQQCii^uTrjg F 36. fiSTu] xai (istcc F 

38. SictcpoQcjvg] dcacpsQOvrag F 

175, 43. rw ^uQJiciQcp J tov ^ocQ^aQOv F 47. '^ls^dv- 

8qov — 48. x«J TTjv in toiarjriiie supplet alia nianu F: sic et 49. 
tp&dvsi — 50. UXs^uvSqov , cjnae duni margo restituit totuni lociiin 
apponit defectum iis quae v. 48. et 50. om. \ Bas. 48. Kct- 

TalvQ^rjvai'^ 8ia7.vQrjvat Bas. xal Tqv rcov IJ. — -AaTaiGX- 

om. LX Bai'., Cospus 50. xal ovtco — 51. 'Aks^dvdQov om. 

TX Bas., Cospus 

74 1154 LIB. XVII. CAP. 20. 21. 

6q)odQC(g bIs^b66v Qvnrjg, Xttl ^Lalag ro 86qv ca6a^£vos 
dLaQQi]t,ag xb trjv xb aGTtldtt 'yJlB^dvdQov aal rfjv ds^Lav 
BnofiLday dLr^kaOB dLcc xov %G)Qa%og. 6 bB (iaLjLlBvg to 
55 ^BV ^sXog xcp ^Qaiiovi nBQiBlno^svov drcBQQLilje, xa d 
LJinG) TCQog^alcov xd nBVXQa xai xy QV^i] xijg cpoQdg Gvv- 
tQya iQTiGdyLBvog slg ^bOov xov GaxQdnov x6 6x^&og 

lviqQBL6B XO ^V6x6v. OV 0VVXBXB6d^BVXOg ttl IIBV 7lkl]6L0V 

60 td^Bcg TcaQ' d^icpoxBQOLg dLa xi]v vnEQ^oXrjv xrjg dvdQSLttg 
dvB^OTj^av , x^g 8' BJiLdoQaxldog nsQl xov QaQaHa 6vv- 
tQL^BL6r]g, ical xov &Qav6^axog d7t03trj8i]6avtog , o (isv 
nsQ6rjg 6na6d^svog x6 ^icpog snX x6v 'AXs^av^QOV STti- 
cpBQSxo ' 6 8b ^a6ikBvg 8Laka^av x6 ^v6t6v s^pQ^a^sv bvs- 

65 QBL6aL X(5 jtQogGJTtcpy xal 8L7]la6E xi]v jtXrjy^v. iia&' bv 
8i] XQ^t^ov 6 d8skq)6g xov Ttsdovxog 'P(o6dKr]g jtQogiJt- 
7[Bv6ttg v.axv]vsyiis ta ^LCpSL aaxd xijg %B(paXr]g 'Aks^dv- 
8qov o{)Ta3s S7tLXLv8vvov jtXijy^v cogts x6 (jbhv XQdvog 

70 ^LttJtxv^aL, xov 8s jj^corog ^Qaisag szL^av6aL. xatd ds 
xf]V avti]V 8LaLQs6LV sjtLcpSQOvxog dXXr]v 7tXr]yi]v xov 'Pco- 
6dy,ov, KXsltog 6 ^sXag sTtixaXov^svog 7tQogsXd6ag xov lic- 

21 Jtov tt7tSK0xl)E xi]V x^^Q^ ^o^ ^ixQ^aQov. TtSQL 8' d^cpo- 

75 xsQCOv xav ns66vtcov ol 6vyysvBig d^QOOt 6v6tQacpBvtBg 

t6 yLSV JtQCOtOV '^KOVtLt^OV SJtX x6v 'AXs^aV^QOV^ BJtBLta 8s 

aaX 6v6td8r]V ^ax6(isvoL jtdvta jclv8vvov vjtsyLSVov vjts^ 
tov cpovBv6aL xov ^adLXsa. 6 8s 'AaljtsQ JtoXXolg nal 
(isydXoLg iCLv8vvoLg 6vvBx6nsvog, ofKog ovx svLKaxo xoig 

80 TtXrjd^B^L xc5v jtoXs^iLCov, dXXd 8vo (ibv bxcov slg x6v %^- 
Qttxa JtX7]ydg, piiav 8s slg x6 xQavog, XQslg 8' slg x6 xa- 
&aLQS%^BV ojtXov sx xov VBco x^g 'A%^Y]Vttg, o^icog ovk svb- 
8i8ov , dXXd xcp JtaQa6tT](itttL xrjg T/;v%^g ijtaiQo^iBVog 

85 7tavt6g 8sLvov xats^avi6tato. (iszd 8s tavta xaX xcov 
aXXav BJtLq)av(ov rjys^oyav jta^' avt6v sv tolg IIsQ6aLg 
^7ts6ov ^tXsiovg, av rj^av S7tLcpavs6tatOL 'AtLt,vr]g xai 
0aQvdicr]g 6 xrjg zJaQsiov yvvaLyc6g d8sXcp6g, 'sxl 8s Ml- 
%QO^ovt^dvr]g 6 Ka7t7ta8ox(ov i^yovfisvog. 8l6 xaX jtoX- 17S 

90 Xcov iqys^i^vciv dvttLQS^BVzoav, xaX tav UsQdLXCov td^sav 

51. ^vfirjq L, caeteri Qmfirjg 54. filv ora. Bas. 56. 

^vfirj liei:skius: libri Qojfirj 57. to om. Bas. 58. 

t6 ^vavov Y Bas., caeteri toi' ^vgtov 60. 8' Bas. 

64. To ^V6z6v Bas. , caeteri rov ^vgtov 66. ^coGu^^rjg F: 

sic et 71. 67. 'Alt^dvdQOV servarunt FL Co.*inis 77. 

TcoiVTa] nocQix. tov L et qui in inaig. '//Q, Ttdvru nivd. F 83, 

ci?.lcc Tip] T(u Sl FL 85. TuvTcc xat ] ravTa T B?.g. 

ijT.Lq)avcov oni. Cosjius 86. iv Toig ] sv Totg iv F 

87. ^Ati^vtjs] 'ATV^vrjg FL, 'Ati^vtjs T Cospus, caetfiri 'Atv^vtjq 
88. Mi&Qo§ov^c(vrjs Y Cospus, fic^Qco^ccQ^ciit^rjS F, cae- 
teri Mi^Qo^aQ^dvTjs LIB. XVII. CAP. 21. 22. 1165 

ajia6av vno rav Maxsdovav rjtro^ivav , TiQcotov ^ihv 
ot Httta tov ^AXh^KvdQov tEtayfisvoi, (pvyslv ijvayKocO^r]- 
6av' (ista 8s tavta xal tav akXcov tQansvrcov , 6 fiiv 
^aGiXsvs ofiokoyov^asvov rf^g dvdQaya%iaq to TCQmtslov 95 
dnijvsyxatoy xal trjg oh]g vixrjg sdo^e fidkKita alriog 
ysyovsvai' iistd 8s tovxov ot tcov ®stt:iXav innsXg ccqi,- 
Cta taig Lkaig jrpcof^crot zccl ^tarpoQCJi dycoviGa^BvoL ^e- 
ydXtjv sn' dv8Qsla 86i,av sOiov. yistd 8s t^v tcov in- 
nscov tQoniijv oi ns^ol cjvfifiakovtfg d?dT]loig oXiyov %q6- 100 
vov j]yc3vioavto' oi ydg (idQ^aQOi 8id trjv tav innscov 
XQonffV KatanXaysvTsg y xai talg tlfvxalg Irddvtfg, nQog 
(pvyriv aQnr]6av. dvijQsd^ijCav 8s tcbv IlsocSav oi ndvtsg 
ns^ol (isv nXsiovg tav fivQicaVy innslg 8' ovh, sXdttovg 5 
SLgxLXiciiv, s^ayQrj^rjGav 8' vnsQ tovg Sig^VQiovg. ^std 
8s trjv ^d^rjv 6 ^aCiXsvg tovg tBtsXsmTjxozag s&a^^s [is- 
yaXonQsnag ^ 0nsv8cov 8id tavrijg tf^g tLixijg tovg (jtQcc- 
ticotag nQo9v^otsQovg KataGKSvdGai nQog tovg sv talg 
^dxaig XLv8vvovg. avtog 8s dvaXa^co^f t)}v 8vvaniv 10 
nQoijys 8id tijg Av8iag, xat riqv iisv tcov UaQdiavcov 
3ro'Atv xal tdg dxQonoXsig sti 8s tovg Iv avtalg &7]6av- 
Qovg naQsXa^s ML^Qrjvovg tov CatQdnov naQa86vtog 

SXOVGlOg. aa 

Eig 8s tfjV^MiXTjtov 6v^ns(psvyntcov tcov 8La6co^sv- a^ 
rcov Ix T^g ^idxrjg UsQCav fistd Ms^vovog tov CtQatTj- 
yovy 6 ^sv (iaGiXsvg nXr]6iov tfjg noXscjg (5tQatons8sv- 
Cag xaQ' r]yiSQav evvsxsig nQog^oXdg tolq tsixsGLV sx 
dia^oxfjg snoislto. oi 8s noXioQxov^svoL to ftfv nQcotov 20 
Qa8icog dno tcov tSLXcov ^^vvovto, noXXcov ^sv 6tQatLco- 
tcov rjd^QOLC^svcov sig tfjv noXiv, ^sXcov 8s Ttal tcov dX- 
Xcov t(Dv sig Tj}v noXLOQxiav xQV^if^^t^ 8aipLX^ jjopiyj^tav 
^xovtsg. snsL 8s 6 ^aaiXsvg q)iXotL(i6tSQOV talg ts fLrj- 
Xavatg sGdXsvs td rsixrj xal tfjv noXiOQxiav svsQys6td- 25 
rr]v snoLSito xatd yrjv a^a xal xatd &dXattav oi ts Ma- 
xs86vsg 8id tav ntnt^vtciv rsLXcxv sigs^idlovto ., rr]VL- 
xavta iiatL6xv6^rvoL nQog (pvyrjv stQanovTo. svd^ifg 8' 
oi MiXf^OLOi fi5'9"' ixstr]Qicov tcp ^aGLXsl nQognintovtsg 30 
naQs8coy(,av 6(pds avtovg zal t^v noXiv, rav 8s ^aQ- 176. 94. ofioloyovfitvov] ofioXoyovfiivtos F 9.5. «^«0- 

TtXov Stephanns: libri nQxnatov 90. aiTiog] Trpcoramo? 

FL 100. 6Vft§aX6vTBg] cvfi^uXXovTis BaP. !• Innsnv] 

idioov FL (J. Tovs om. Bas. 9. KaTccOKSvciaai J 

KaTaGxiv<xaa69ui FL 10. yiQoijyf ] ngo^yETO F 13. 

Mi&Qjjvovg F, Mid-Qavovq L, caeteri MtdQivvovg: ^ v. ad p. 210. 
63.: Mi&Qdv7]s est etiam Dloni Chrjs. Or. LWIII. initio. 
16. Ixj did F 28. itQccnovTO FL, caeteri itQsnovTO 

74 * 1150 LIB. XVII. CAP. 22. 23. 

^KQCOV 01 itlv vno rcov Maxsdovav dvr^gsd^TjCav , ot 8s 
xrjs JToAfcog exnlTCTovTsg ecfsvyov ot o alkoi navreg 
rjXc36av. 6 6' 'A^.e^avSgos i^oiS i^cv MLlrjGioLg cpiXav- 

35 ^Qcojrag TCQOgrjvsxd^r^, rovg d' alkovg aTtavrag i^yp>^Qa- 
jto8i6aTO. rijg di vavTLKrjg dvvd^ecog ovOt^g clxQtJGtov 
Tial darcdvag ^iycilag iiovCr]g, TiaTskvCE ro vavmov 
7ik)]v oXiycov vEcov , alg exQrjro TtQog n)v 7taQaxoiitd))v 

40 Twv nolLOQ'ti)iTiy.cov oQydvcov, iv aig ijGav at naQ' 'AQr]- 

23 vaicov vijeg Cv^^axideg uxoGlv. iVLOt 61 liyov6L rov 'AXh-\77 
i,av8Q0v OTQaTr^yLTiag ijiivoijGat xr^v rbv Grokov xard- 
Kv6lv. 7tQogdo%i'j.iov yaQ ovTog tou ziaQeiov ^ x«t (xsl- 
Kov6r]g inydh]g JcaQard^ecog 6vvTEkei6&aLy vo^i6aL toi)? 

45 May.td6i'ag ey.dvfxoTeQov ccycovLeioQ^aL TraQaLQedsi6r]g rijg 
xaxd rr]V cpvyr]v ilitiSog. ro 8' avro TtQdtccL xard ri]V 
ETtl FQavixcp (idir]V icard vcirov yaQ la^eiv rov nora- 
liov, oTicog (ir]de]g e7ti^dh]TaL cpevyecv , 7tQo8r]lov rr]g 
dncolsiag ov6i]g rcov dicoy.o^isvcov iv rco rov nora^ov 

50 Qsi%Qcp. v.ttl yaQ xard rovg vCtsqov yQovovg 'Jya&o- 
xkea rov XvQay.o6icov (3a6L?.ea (xi(.irj6d(ievov rr]v 'Ake^dv- 
Sqov 6TQaTr]yiccv drfl:ti6T0v xal (leydhjV vixr^v neQi- 
3tOL7]6a6xjcci. 8La^d}'rcc yaQ avrov eig yJLfivrjV (ler' oli- 

65 yr]g 8vvd(ieag, ncci rdg vavg e(i7iQr']6avTa , 7iaQeXe6%ai 

_ (lev Tcoi> 6TQaTLCOTcov rdg sk roi) cpevyecv iXniSag, 6vv- 

avayyd6aL 8£ ysvvaicog dycovica^&ai, xal Scd toOto 

KaQjr]8ovicov dvTLTCiy%svrcov nollccig (ivQid6i VLxrjGai. 

(isrd 8s ri]V aXcoQtv rijg Mihjrov ro nXri%og rcov IIsq- 

60 6cov y.al roov (iLGQocpoQCov stl 8' ot nQaxny.corccroL rorv 
7]ys(i6vcjv 6vvsdQa(iov eig rr.v "jlkLxaQvaGCov. ccvrr] 8s 
r] noXcg (xsyi^rr] rcov xard rr]V KccQiav r]v, j^a^iXsLa (isv 
E^ir^y.vla rd KaQOJv, dxQon6Xs6i 81 xaXalg %sxo6i.a](xsvr]. 
aard 8e toi' avrov xaiQov Ms(ivcjv (isv rr']v re yvvaixa 

65 xal xd Tfxra nQog zJaQsiov ene(Lil's, xal rovrcp naQaQs- 
[isvog d(ia (xev vnsXa(is rr]g d6cpaXsiag ccvrav xaXcog ns- 
nQOvor]6%ccL, d(ia 8s rov ^aCiXecc KaXovg 6(irJQ0vg sxovra 
nQo%v(i6rsQov i(inL6Tsv6SLV avrcp ri]V rcov oXcov r]ye(io- 

70 viav' onsQ ■accl Cvve^r] ysvE6%ai. sv&vg ydQ 6 zlaQsiog 

35. aTtavrccq] Tiavrag F 39. iv ais] ol' rivsq FL 

nuq ] ■jiKQU rcov F 

Yil. 44. ru/t/ffa/] vofilcag F 47. vcorov] vcorov FL 

50. 'JyaQ-onX^a] 'y^yaQoaXT^v F 51. tov] twv Bas. 

61. JliKaQvaaaov] 'Ai.r.:aQva6ov T Bas., haec quidcin seui- 
ppi' fi2. liaciXeia] ^aeilfa F rcl Kctgcov] ri]V Ka- 

QTjv L, Toj' KcxQrjV F 63. KaXaig] >iaXcog Q fi5. '^nffiips] 

anb7tffixl's FL 67, mnQOVOTia^ai] 7rQovoHo9ai FL, nsjtQO- 

voiia^ai Bas. 68. iij,ni.aT£va£iv] ifimazsveiv Y Bas. 

70. d daQslog oni. F LIB. XVII. CAP. 23. 24. 1157 

tTtSfiilfev emOtoXccg tcqos TOt)g narcc ^cilcitxuv olzovvra^y 
TiQogrchtcov imccvrag v7TC4K0VEiv tcp Ms^vcvt- dioTti^Q 
ovrog TtuQtt^al^oiV xt]v tcov olav yystxovLCiV naQiCevd' 
^ero Tiavra tcc ;^o//(Jt,ua Jtoog no^.tognLav iv ty ^oksL ,,, 
tiov 'JhxaQvaGciiciJv. 6 ds (iccGtksvg 'yJki^avdQog ru uh> Z^ 
7io?.LOQKyjtixcc tav oQyccvcov y.cd Glrov xccrd &cckarrav 
ixoincsv STii Thv 'JltKaQvaOOov , avrog 6s ^srcc TCuGijg 
tVfg dvvcqiiojg 7tQ0)]ysv stiI ttjg KaQiag, y,al tug sv rj] 
TiuQobco Ttolstg TtQogY/sro talg (ptXav^QCozlaig' ^idktcita 80 
6' svsQyirsL rug '^Ekh^vibug noXstg , stoicov uvrug avro- 
voptovg aul cc(poQokoy)]rovg , TtQogsittXiyov Zrt T;;g rav 
'Ekh^vav ilsv^sQcoCscog svsy.u rov TtQog IJhQGug noks^ov 
BXuviQi^rut. ovrt 6' uvra y.aru.r)]v odotTtoQiuv uztjv- 8o 
• trjpi XL yvvutov , ovouu (isv"A8a, yivst ds TtQogijy.ovGu 
t]j KuQcov uQxfl- lvrvxov6r]g 6' avrj)g ^tsQl tj]s ^r^oyo- 
vty.r]g hvvuOrsiag , xal 6s)j%SiG)jg (jor/\fij6aL, tavr)jv ^sv 
SA.i?.sv6e 7tuQa?.a[)Siv T)]v r)~jg KuQiag uQxtjv , TOi)g 8h 
KuQug idiovg iTroD^Gato tulg svvoicag dia t)]V tfjg yv- 90 
vatKog tavr)]g svsQysGiav. sv&vg yccQ at TtoXstg ajtaOai 
TtQsO^siag u7to(5ri?.?.ov6uL %QVGolg Grscpavotg iri^rjGuv tbv 
Vi^^uOikiu xul Jtccvta 6vu:tQdttstv ijtrjyysikavto. 6 8' 'Aki- 
EavdQog nkrjoiov ti]g 7t6?.s(og 6tQatozs8sv6ag 6vvsGtiij- 95 
GaTO 3to?.LOQy.iUv ivsQyov y.ul xura7tk)]y.rf/irjv. ro ^isv 
yuQ TtQarov roig tsixs6L TtQog^okdg 6vvsxsig ia 8lcc8o- 
ifig inoiclto y.al 8i7]}iiQSvsv sv toig y.Lvdvvoig' ^srd 8s 
■ ravru 7tuvro8u7to.g ^rjxuvug S7ti6r)]6ag yul rdg itQO tijg 
7i6?.scog tdcpQOvg rQL6i yskcovatg dvu7th]Qco6ag 8ttt tcov 10 
y.Qtav i^dksvs Tovg 7tvQyovg zai td jisra^v fxs607tvQyta. 
xara^^akcov 8b fiiQog Tt rov rsi%ovg t6 kotnov y]8ri 8td 
T^S SK xtiQog lid%)]g i^tdt,sro 8tu rou Ttroofiurog slg t^v 
Ttoktv slg7ts6SiV. Aliftvcov 8b to i.i\v TtQmrov rovg TtQog- 5 
(id?.kovrug rolg tslxiGi MccxsSovag Qrc^iag )']uvvsto, Ttok- 
kojv ovrcov sv rtj Ttokst 6rQurtcorcov ' y,aru 8s rdg zav 
OQydvo^v TtQogfiokug fisru 7tok?.cov GtQccrtcorav IxxsofiB- 
vog ia tfjg stokscDg vvxrog TtvQ ivi[icc?.s tcdg ntjxccvaig. 
(isyd?.av 5' dyiovoDV tcqo tf]g 7t6?.soog GvviGrauivcov , oi 10 
yisv May.s86vsg rulg uQsrcdg Ttokv TtQOSixov, oi 8s IHq- 
6cct TOJ 7tkf]Qst xal talg TCUQttGiiSvccig S7t?^boviiitovv ' 6vv- 

"iX. xffral Ttaqd F 72. ovtog FLQ, caetcri ovxcas 

79. r;7s KaQiuc'] Kr.olac V 89. dl oiu. Bas^ - .^* 

7ro3(7/3a/«s 1 ngka^iis FL 92. dnoczi}.?.ov6ui] dnogzii^ftoai 

F 9o. inriyyiilovTO Bas. "^^ . , . .^^ 

178. i. Ti]v noXiv ii^TiiOuv] 7t6i.tv it\£/.^nv HulifiCtiptw^^fiv 
F ^ ^^. n^siiu?.lovTas FL , ciu-teri nQog^uJ.6vtus . . »• 

XKra ] jrjJosFL .8. .iiszd] nuijiSfd Yl(' 1158 LIB. XVII. CAP. 2i. 25. 

^jQyovv yccQ ttvrolg ol cctio t(3v xHxav Ovvayavi^o^Bvot, 
^ Kal xolg d^v[i£/J(jt xaraTtBktaLg ovg }isv aniKtavov tav 

..^ nolBaicov ovg ds xatsritQCoCKOv. oaov ds at ts GaXitiy- 
ysg sGr^aaivov nag afiqjotSQOLg ro noAS^LHOV xai poj^ 
navtaxod^sv syivsto , 6vvsnL(ji]^aLV0^svcJV tav GtQatLG)- 

20 tav tdg nag' snarsQCOv dvdQaya&iag. ot fisv yaQ ttjv 
sv talg [iijxavalg alQo^svrjv slg vxl)og <pX6ya aatsnavov, 
ofc d' sig xsiQag GvnnksKO^svoL nokvv snoiovv q)6voVf 
akkoL d' svtog tav nintovtcov tsi%av dvtaxodo^ovv sts- 

25 Qa tsixrj nokv tav nQovnaQx6vtav ^aQvtSQa talg naQu- 
Gxsvalg. tav d' '^ys^ovav Toiji' nsQt tov Msfivova nQO- 
XLvdvvsvovtav, ocal fisydXag dLdovtav daQsdg tolg dvdQU- 
yaQovGLV, dvvnsQ^lrjtog cpLlotL^ia na^' dfKpotsQoig syi~ 
vsto nsQL tijg vixrjg. dLo xal naQijv oQav tovg ^sv 

30 toavfiaGiv svavtioLg nsQinintovtag ■Kal xatd tdg Ataro- 
tpvxiag dnocpsQoiisvovg sx t^g /[ta%J?s, tovg ds nsQL^ai- 
vovtag td nintovta Gcofiata xal nsQL t^g tovtav dvai- 
QSCsag fisydXovg dyavag 6vvL6tafisvovg , akkovg ds did 
ti]v vnsQ^oX^v tav dsLvav svdLSovtag fjdr], xai dta tijg 

35 vno Tcov i^ys^ovav naQaxlijGsag ndhv d^aQQOvvtag XKt 
vsaQovg talg tpvxaig yLvo^svovg. tslog ds nQog avtalg 
xalg nvXaLg snsoov XLVsg tcov Maxs86vavy xal dvv av- 
tolg Nsont6ksiiog i^ys^civ, dv^Q snnpavTjg. (isrd ds 

40 tavta dvo ^sv nvQyav slg sdacpog xaQyQrj^svav xal dvolv 
^sOonvQyiav SQQL^^svav, rc5v fisv IJsQdixxov GtQatLa- 
xav tLVsg (is&v6^svtsg nQonstcog vvxtog nQogs^aXlov 
tolg tijg dxQonoXsag tsi%s6LV' ot bs nsQi tbv Ms^vova 
6vvvori6avtsg trjv dnsLQiav tc5v nQog^aXX6vtav,{iial Ins^- 

45 sX96vtEg zal ta nX^&SL noXv nQosxovtsg, stQSipavto 
zovg Maxsdovag xaX noXXovg dvyQovv. yva69svtog dh 
Tov 6v(i^s^rix6tog s^s(ioij&ovv noXXol tav Maxsd6vav 
xal (isydXTqg ndxrig ysvo^isvrjg, xai tcov nsQL tov 'AXs^av- 179 
Sqov snicpavsvtav , ot (isv UsQ^ai ^La6%svtsg 6vvsxXsi- 

50 6&i]6av slg t^v noXLV, 6 ds ^a6LXsvg tovg ns66vtag nQo 
zov tSL%ovg MaHsd6vag dLaxrjQvxsv^d^isvog ytij6sv vno- 

15. ajrfxmvov] dniHTivov F: conf. ad p. 21. 14., ubi quod erat 
dniyixciivov, ei conferendiim xatttKTccivcov apud Leonem i>. 97. 8. ed. 
Bonn. 17. c)/iOu] oficos F 19. rdg — dvSgaya&lceg L, 

caeteri tatg — dvdQuya&iaig 21. aigofisvi^v ] alQovnivrjv F 

8' F 23. ntnrovTcov] nBntcoyioTcov F 25. 

nagaaKSvalg] immo Kttiaaxsvalg 2G. SiScvtcov] dLudovTcov 

L, SittSiSovTCov F ScoQsag post (isydkag ponit F 28. 

iylyvSTO F 30. Xmoiljvxiccg F, caeteri Xsino^vxiag 

34. vno om. Bas. 40. Svolv] Svstv L Ttov (isv^ 

Tcav /iSQcov (isv rov X 45. nQOSxovtsg] nSQisxovTsg L 

itQsipavTO — ntti om. F, STQSipav Bas. LIB. XVII. CAP. 25. 26. 1159 

Citovdovg. 'EqxdXTtjg ixlv ovv xcd 0Qa0v(iovXog ot '/i&T]- 
valoL GvfifittxovvTsg rols JliQGaig Cvi>B(iovk£vov ^rj 6i- 
dovtti zovg vsxQovg Jtgdg raiprjv ' 6 ds Ms^vav gvve- 

X(OQ7]6S. 55 

MsTcc 8s tttvta 'E^ialtTjg ^ovXsvo^svav tav rjys- 26 
fiovav Cvvsfiovksvs [it] TtSQijxivsiv sag av aXovCtjg Tjjg 
noksag alx^idkatoi, xataGtaOLV , dXk' avrovg tovg rjys- 
[lovug nQOXLvdvvsvovrag rcov ^iG^o^oQav snt^isG%av rolg 60 
noksyiioig. 6 bs Ms^vav 6q(5v tov 'Eq^LaXrrjv JtQog aQS- 
trjv oQfico^svov, xttl ^sydkag 'sxov sknidag sv avra 6id 
trjv dvdQsiav xal tr]v tov Gco^arog Qc6fir]V , CvvsxooQrjCsv 
ccvra nQarrsLV o /3ov'AotTO. 6 ds dLgxtkiovg tc3v ^lG^o- 
cpoQav sniksxrovg dvaka^av , ^al roig i^fiiGsGt dLadovg 65 
dadag ri^ip.svag, Tovg bs dkkovg dvrLrd^ag roig noks^iioig., 
acpva rdg Ttvkag ndcag dvsnsraGsv. dfia S' rnisoa ^srd 
tovrav sxxvQsig, tolg fisv firjxavrjiiaOLV svrjxs nvQ' xat 
ytagaxQ^lia nokkrjv Cvvs^rj ysvsG&at tpkoya. tav d' ak- 70 
kav av ^a^sicc cpdkayyi nsnvxvafiivav avrdg nQOriyslro, 
5cat Torg sx^orj&ovGL MaxsboGLV sns^Qa^sv. 6 8s ^aCt- 
Xsvg xaravo^Cag ro yivo^svov, tovg (isv nQOfidxovg tav 
Maxs86vav nQcotovg sra^s, rovg 8' sq)s6Qovg sGrrjGE 
tovg snLksxtovg ' snl 8s tovtoig tQirovg snsra^sv sts- 75 
Qovg tovg ralg dv8Qaya%ittLg vnsQayovrag' avrog 8s nQO 
ndvrav tovrav rjyovfisvog vnsGrr] Toug noksfiiovg , 86- 
^avrag 8Ltt to (idQog dxarayaviGrovg slvaL. s^snsf:il'£ 
8s xal tovg xaraC^sCovtag trjv cpkoya xal ^orj&rjcovtug 80 
tttig pTixttvaZg. dy.a 8s nuQ' dfiq)orsQoig rilg ts ^oijg 
s^aiCiov yLvofLSvrjg xal tcov Cakniyyav 6r]fiuLV0V6av ro 
noksfiLxov , [isyctg dycov GvvsGrr] Slu tdg dQsrdg tcov 
dyavi^ofisvav xaX tr]V vnsQ^okrjv trjg cpLkorifiiag. to 
fisv ovv, nvQ sxcokvGav oi Maxs86vsg snLVEfir]&rjvai, 85 
xatd 8s trjv p,dxr]v snksovsxtovv ot nsQl tov 'EcpidktY^v. 
ovtog yuQ nokv nQosxav tav dkkav tr] tov CcSfiatog 
Qcofit] nokkovg dvrjQSt tav slg x^^^Q^S sQxofisvav. ot ts 
ig^sctdarss inl ta nQogcpdtag dvrixccraCxBvaC&ivrL Tsixsc 

179. 54. jr^os tacprjv] s^g raqpjjv L 58. dXl' F, 

cacteri dXXa 66. dl dXXovg L , caeteri ora. 8e 

67. ndaag] Ttdvtag J)as., om. FL 69. noXXfiv Gvvf^rj 

«m. F 74. rovg 8' icpidQOvq] nQog tovq icptSgovg 8s 

FL, qni MaK(86vo>v fta^s nQOjrovg , itpi^QOvg df voluisse "vi- 
dentur: roiJrots S' icpiSgovg Reiskiiis 75. iniza^fv] 

vnira^fv F 76. vTtBQuyovtag] vniQixovtag FLQ nQO 

ndvtcov FLTX Bas., caeteri ndvrcov 78. do^avrag — dxata- 

ycovlcrovg tlvai] So^avtag — dxataycovlatovg, gl siiper avrag et 
ois stiper ows posito, F 83. aycovi^oiiivcov X Bas. , caeleri 

cvvaycovi^onivcov 1160 LIB. XVII. CAP. 26. — 28. 

90 TtoXXovs dvrJQOvv nvavolg tois ^£Ib(jl ^t^wV^^o^* sxarov 

yuQ %r^%av z6 vrpog nvQyoi t,vKi,vog xarBOxevadto, :rAjj- 

Q)jg TiuzamlTcov 6t,v^ilav. noXXcov 6s Majcedovcov -TtL- 

Tcrovrav , xat rav akXcov avaicoQovvrav 6La r6 nXii%os 

95 t(5v ^sXcav, zov rs Ms^vovog noXXaTcXaOloLS cirQazLCjrais 

l7tL(iOii&ovvros, xal avrog 6 ^aOiXsvg sis 7toXXt]v a/xj^;^a- 

r^t. viav svsTCLTtrsv. tv&a d)) rav sk z)]s xoXscos narLGpiov- 

zcav nuQado^os 6 xivdvvos naXivrQOTtov rrjv (idpjv sO%sv. 

OL yccQ TtQSO^vraroL xc5v Maxsdovov, dLa nsv r))v rjXi- 

xiav aTcoXsXv^svoL zuv XLvdvvav y CvvsCrQarsvp^svoL dsiSO 

100 ^''Xinncp xal TtoXXds (JLCcxas xarcoQ^arxorss, vno rcov xai- 

. .\ . Qcav sls d}.K)]v 7tQosxX))^)j6av. cpQovri^arL 6s ^tat xais 

nard TCoXs^ov l^TCSLQiaLS tcoXv KQOsxovrss^ xoZs ^sv cpv~ 

5' yo^a%ov0L vsarsQOLS nLaQcos covsidLGay z)}v dvav8Qiav, 

avroL ds Gvvad^QOLO^svrss aal d^vvadTtidavxss V7ts6rt]6av 

,)■ .xovs doxovvras )j8)j vsvLiCtjyAvat. xsXos 8s x6v xs^EcpLaX- 

X)]V Tial TtoXXovs dXXovs dvsXovxss xovs XoLnovs rivd- 

yaacjav Sfg x)]v. noXLv Qvyicpvyslv. ol 8s MaKs86vss x)]S 

10 vvxros S7CLX,ai3ov0)]s tols, (psvyovSL 6vvsLss7ts6ov svxdg 

^ xdov xsLxcov xov 8}' ^OlX.s^s icsXsvdavxos 6)ja)]vaL to 

, - 'dvaxX7]XLn6v y dvsxcoQT]6av slg xo (jXQaxo^tsSov. ot 8s 

, TtSQL xov Ms^vova drQttrrjyol ical (jarQanaL 6vveX&6v- 

15 T>ss syvcoGav xrjv ^ilv tloXlv stcXltcsiv , sls 8s x^v dycQO- 

TtoXtv TOt)s aQiGrovs xcov 6rQarLcoxcov icara6rrj6avrss fi£- 

xd xrjs dQ^o^ov6r]s %OQ)]yias tov XoiTtov oxXov ical xd 

%Q)j^axa d7CSx6^L0av sis t))v Kav. 6 d[ 'JXs^ccv- 

6qos d^' i^^SQK yvovs x6 ysysv^ilisvbv , t)]V [isv tcoXlv 

20 icaxsGaaipE , x]j 8' diCQOTtoXsL nsQLsd^r^JCE xsiros '/cal td- 

cpQov d^L^Xoyov avxos ^^ t^sQos x)]s Svvaiiscos i^i^Btd 

0rQarr]ycov s^i7ts^4'sv sis t)]v ^£66ysLov, TtQogrd^as xd 

Ovvsx)'] xcov s%vav %sLQOv0%ca. ovxol ^sv ovv svsQycos 

. noXs^)']0avxss, 7id0av t))v xcoQav ^s^ql t>}s fi£yuX)]s ^QV 

2$- yias ocaxaOZQsxljdusvoL, disd^QSiliav xovs OxQaricoras sx 

trjs 7toXs{iias.. 6 6' ^^Xs^av8Q0S xr]V 7taQa&a?<.arxiav Ttd- 

0av (iSXQL KLXLxias ^Et^aDGa^uaT^og' TCoXXds '7c6Xels xaxs^ 

icx)]0aro, ical cpQovQLa xaQXSQcc (piXotLfi6xsQOV ^ioXloqk)]- 

0as xf] ^ict icaTS7i6v}]6£v, sv ols svog xaQa86t,G>s sxQa- 

30 t)]0E, 7t£Q\ ov ^LU t)]V i8L6xr]rcc Xi']S TtSQLTtsrsias ovk 

28 d^Lov TCaQaXtTtslv. tfjs ydQ Av>cias tisqI tds sOxarLdg 

TtsrQav ^sydXrjv 6xvQ6r)]rL 8LacpiQOV0av cpxovv ol MaQ- 

93. Mavfdovcovl zwv Ttlaxiddvcov F 

180. 5. dvavdQsiav Bas. t. uXlovg om. Bas. IG. 

Tov lomov] lilui xai zov iomov 17. Kcov] Kco FL 

19. nsgisd^r^iis] ngos&r^^KE FL '23. ovv F 24, 

8iid-Q£2pav L, caeteri diizQsipuv 32. Av/.ias] Ktliyiiag Cospus LIB. XVII. CAP. 28. 29. 1I'61 

^UQBig 6vofic(^6(i£voi, o't'tLV£g nccQiovTog ^^Xb^ccvSqov to 35 
vcjQiOV sjCB&Bvtd tolg xata ti]v ovQaylav Ma/iedoGc, nal 
6v%vovg dviXovtig nolXa tcov 6o3(idtcov Tcal tcov V7tot,v- 
yicov cicprjOTiaGav. ItvI ds TOi^TOts 6 ^a6tl£vg naQO^vv- 
r^eig , 6vvB6ti']6ato TCohoQmav kal jtdOav £igscpiQ€TO 
67CovdrjV ^LCc nQatijciat tov xcopiov. ot ds MciQiiaQBigy 40 
dvdQEia diacpBQOvtBg 'nal ttj itcov t6jt(x>v BQV^ivottfn m- 
6t£vovt£g, v7t£ii£vov £VQc66tcog t^v jtokLOQkiav, ' £nl fxhv 
ovv rjuBQag 8vo 6vv£XBlg Byivov.td nQog^okaiy xav^ave- 
Qog '^v 6 §a6L?.£vg ovx djto6tij66n£vog scog di/ £?.]], trjv 

TtEtQaV. Ot 8b 7tQ£6^Vt£Q0L tcSv MaQ}iaQECOV TiJ (ISV 4:5 

yiQcotov 6vvB^ovl£vov rolg vsoig 7tav6a(i£voig ttjg ^iag 
"Bcp' olg Tjv dvvatov 6vX?Lv9ijvccL TtQog tov ^a6LMcc' o^v 

TtEid^OflBVCOV d' ttVTCOV , dlXd 7tdi>TC0V (pL?,OTL(iOVf.l^VC3V 

6vva7io^av£iv trj trig natQidog IkEvd^EQicc, 7tccQEiid?.£6avOQ 
avtovg tBKvcc (ihv nccl yvvaticccg xal TOi)g y£yr^SK6tag 50 
dvBXELVj avTovg dh rovg dvvafiki^ojvg' did t^g dXv.i^g 6c6- 
^E6&aL vvxtog dta iie6cov rdov; itoXEyLiav dL£ii7t86BLV ital 
TcatacpvyBLV £lg tr]V 7tXr]6L0V OQELvrjv. 6vymta^£(XBVcov 
ISlds tav vECov, aal TtQogta^dvtcov 'nat^^oi^x.iaviy.dGtovg 
pLEtd trig 6vyyEV£i'ag d7toXav6avta§ tcov 7tQogr]VB6TdTC0v^ 65 
''^QCOTavtB 'Kai TtOTcav v7C0(i£LvaL.T6 d£Lv6v , £do^£ toig 
VEOLg ov6iv cog B^anoOioLg tov (iev q}ovBv£LV tovg TtQog- 
1qv.ovtag d7to6xE6%aL^ tdg d' oiidag £(i7CQ-^6ai nal dLU tcov 
'•jivXcov E^xxvd^BVTag £lg tr]V oof^Lvr^v dTtox&QfjOac. ovtoi 60 
^'fiEV ovv td 8£doy(LEva 6vvtE?.E6tivr^g'taig ISiaLg E6tiaig 
ItUd^TOvg E7toir]6av £Vtacpr]vaL' avTo\'8B '6id (leScov rc5v 

'it£QlE6TQaT07tEd£Vx6rC3V 'STL vvHtog. ov6}]g dlE}(7t£66vrBg 

: hcpvyov Ecg r^v 7tlr]6iov oQELvrjv. . xdvtei ^hv ouv ■ETCQdxprf 
-■xarft' TOVTov to\v ivLavrov.'^ '' i'^"- '"''^^ , c''-'!,' ''~^<i-o y ~ 65 
•'■^ " 'Etc' ccqxovt og d' 'A%iqvr]6i NVadKQ&tovgyiv '^'(bp]] 29 

■^'fjyv 'vnarov dQX^i^ dLEdE^avrb Kai6(ov OvaXiQtog XKt 
^^JtBvxiog ITaniQLog. inl dh tovtcov zlaQBiog /y^?;iu.«Trav » 
''^ 3t?.r]%'og E^inEfiil.^^E t(3^M£(ivovL 'Hal tov noXi(it)V navrog 70 
'•-«^re^st^E 6TQccvr]y6vy 6 6h'(iL6%ocp6Q(av nKfi^ogd\fQol6ag 
' «al rQiKii66tag vavg nXr]Q(a6c(g tVEQycog 6iGj)C£t rci Keitcl 
tov n6XE(iov. Xiov (ihv ovv nQogrjydyEro ' nXE-v^ag 6' 

•*•"'(■' ' ' "(■nir-;o'.i - ' .:iZ').(' -C.k' 

''S ^ J, r,:.ij->l.r. 

■^^. iyi^yvovro, F _ 52.''' piaoav] (i&aov F Stsxmb^v 

181. 51. '■iiaT''{)hiKvrAaGTqi>^'y^in\evL\t F' ■ "--^l.-fdv 

''tthij 'F • ' '98. (5OToa;^£o3-c«.FLX', cacteri eJrci/fff^ort .,>-• ■•'. rffl^ -d'' 

ohias] rous 6';;oi'x'oV$ wtzTTorslF 59. i^x^v^tvrciq] txjjv- 

"vivTfs FLr ■'-■'''• 'fe.''ft^(5a>v'] TtEcrovFL " ()7. Siids^avro] 

^ 3t?3f|aro T fiai.'^ "'^«J'' OiJaAs^itPs] OiJaXXioios T Bas. 

72. ivsQyas] i^v wga suprascripto SQ^ycos F >li 'Miii ,'*uis l.ftHi6 1162 LIB. XVII. CAP. 29. 30. 

EJtl yHo^ov "AvTi60av ^iv nal Mi}&vfivav ^«al ITv^^av 

75 xal "EqeGov QadiOJS sx^iQddaro , rrjv dh MvrLkrjvrjv ft£- 
ydlrjv ovOav xal naQaGxsvalg fieydlais iial 7ch'j&BL tcov 
diivvofievav dvdQav xsxoQrjy}]i.iiv}]v 7i:oA.kds rj^sQas no- 
kLoQarjoas, 'naX sroAAovg tc5v 6TQaxL(0Tav aTCo^akcov, fjo- 

80 Xls slks Tiard xpaTOg. sv&vs dh trjs tisql tov GTQattj- 
yov svsQyslas 8La^orj\^SL6rjSi at Tclsiovs tcov KvxXddcov 
VrjGCOV dLS7CQS6(ieVOVTO. 7tQOsns6ov67]s ^f (p^U^'^? fiS Tijv 
'EXkdda dLozL Ms^vcov fistd tov Gzokov jUfAAft tcXslv sn 
Ev^oias, al ^sv xatd trjv vf]6ov tavtrjv tcoIsls TCSQicpo- 

So ^OL iia&SL6t)]iiSL6av , ot ds td tav IIsq6cov atQOVfisvoi, 
tav 'Ekkr^vcxrv, sv ols vn^QXOV xal 2J7caQtLdtai, ustscoqoi 
tals sX7ti6LV syivovto tcqos icaLVOto^iav. 6 ds Msyivcov 
XQr]^a6L dLacp&siQcov Tcolkovs trov 'Ekkfjvav S7tSL6s hol- 

90 vcovsiv tav Usq^lkcov slTcidcov. ov (ir]v r] tvx*] sla6sv 
ln\ nXsiov nQosXQsLV trjv tdvdQos aQSt^v • 6 yaQ Me- 
livcov nsQins6c6v dQQ€06Ti(i xal ndQsL naQa^oXcp 6v6xs- 
&s\s (ist)]XXa^B, %al trj tovtov tsXsvty 6vvstQi^r] xal 
zd tov zlaQSiov nQdy^iata. 

30 IlQossd6xr]6B (isv yaQ 6 ^a^cXsvs (iSTa9i^6s6&aL tov 

95 ndvtu noXsfiov sn T^g 'A^ias sls trjv EvQconr]v ' «g 6' 
rjxov^s tr]V Ms^ivovos tsXsvtr^v , 6vvTqyays tcov cpiXcov 
6vvs8qlov, %aL nQ0S&r]XS ^ovXrjv notSQOV dsl 6TQatr]- 
100 yovs %aX 6tQatLdv icaxans^insLV snl &dXattav i] toi' /3a- 
CLXsa (istd nd6r]s tfjs dvvdfiscos 'Aata^dvta dLaycovi^- . 
6\faL tols Maxsdo^LV. svlol fisv ovv S(pa6av 8s7v avtov 
tov ^a6LXsa naQatdtrs^&aL, xat to nX^&os tcov Usq^cov 
dnscpaivovto nQO&v(i6tSQov dycovLSL6&aL. XaQi8r](ios 8' 
5 'A&rjvaloSi dvtjQ &av(ia^6(isvos sn' dv8Qsia xat 8slv6- 
zrjtL 6tQatr]yias , 6vvs6tQatsv6ato [ihv ^LXinnco tn §a- 
6lXbX zal ndvtcov tcov snitr]8BV(idtcov dQxi]y6s xai 6v(i-V 
^ovXos ysyovcos i^v, 6vvs^ovXsvs 8b tcp zJaQsicp (ir] nQo- 

10 nstcos dnoKv^sv6aL nsQi trjs ^a6LXsiaSy dXX' avtov filv 
To ^dQOS xal tr]v tijs 'A6ias dQxr]V Cvvsxslv, snl 8s tov 
noXsfiov dnoOtsXXBiv GtQatrjyov nsLQav ^sdaxova r^g 
iSias dQStrjS' 8vva(tLV 8' Lnavr^v SLvat 8Biia (ivQLd8(ov^ 

75. "EQsaov Cospus, caeteri "Eqsggov MitvX^vriv Cospus, 

caeteri MiTvlfjvrjv nul Aio^ov 79. ivQ"Vi] iv&v F 

82, (pri(iriq'\ Tf,i q>r'i(ir]s F 87. libri iyiyvovTO 90. 

nQQsk&Hv] iXdstv FL tuvSqos] "^ov dvSQoq F 98. 

zcav] x£ rcSv F 100. &ockatTav] &aXdTTr]S FL 

rfjg Svvd(i£oog FL, caeteri Svvdfiscag 2. tcv ^aailia^^ §u- 

Gtlia F 3. dTtscpaivovTo] dnifpaivov FL 

182. 8. cvvs^ovXivs Ss F, caeteri cvvs^ovXsvi rs 12. 

dQSTfjg Khodornannus : libri dQxfjg: prudentia Co^pus slvai 

SsKtt] zeov fifxa FL LIB. XVII. CAP. 30. 31. 1163 

^5 To tgtrov "EXXjjvag noiY]<3ai ^iOdoq^ogovg, xcd 8i* i(i- 
(pddBCog avTog ccvidsxBTO natoQd^coGELV rrjv t7Ci(ioX^v rav- 15 
Tjyv. t6 fiiv ovv Tcycorov 6 ^aCiXsvg 'dvyxaTsrLdtro rolg 
XByo(iivoig^ (itra da TaOra rav cplKav yivvaioriQov dvru- 
3c6vtC3V «al tov XaQi6i](iov Blg vnoi\)lav ayovrcov Zri rr]g 
GtQatriyiag OQsyBtai tvxBlv^ onag tolg ManBdod nQod(5 20 
ti]V IJBQ(}tav riyB(ioviav , 6 (liv XaQidrj^iog naQOQyiC&Big 
9tal yiQOXBLQOtBQOV ovBidiGag tijv IJbqOcov dvavdQiav 
knoirjGBv Bnl nXBlov nQogno^at tov BaGiXBa tolg Ao- 
yotg. tov &V(iov 8b to 6vfiq)BQ0v acpatQOV^iBvov , o 
fiBV ^JaQBiog BmXa^ofiBvog t%' toi; XaQid^^iov t,c6vrjg 25 
««Ta Tov tav IIbqCcov vofiov naQsScjxB tolg vmqQBraig 
Jtat nQoghta^BV dnoKrBivai. 6 8b XaQiSrjiiog dnayo^iB- 
vog Bnl tov d^dvarov dvB^orjes (iBra^iBkijOBLV tavra ta^v 
T(p ^a6ikBt xal trjg ddinov tLficoQiag auTOU Odvro^iov 
s^BLV t^v x6Xa0LV BnL86vra trjv xardkvGLV trjg PaGiXeiag. 30 
XaQi8r](iog (ilv ovv (iBydkcsv Bkni8av BxnB6cov, ^td naQ- 
Qr]6iav dxaLQOv tOLavtrjv b6x^ '^V'^ "1^015 (iiov xaraGrQO- 
g)ijv. 6 8b ^aGL^Bvg dvBvrog tou d^vnov t^v ijjvxrjv (XBts- 
vorjGE , xal icatBfiBuipato savrov cog td fisyiGra rj^aQrrj- 35 
xoTa. aAA' ov yaQ i^v 8vv<xr6v ro ysyovog 6ta rfjg §a- 
CiXLX^g B^ovoiag dysvrjrov xaraGxBvdGaL. ^LonsQ ovbl- 
QonoXovnBvog Tafg MaiCB86vc}v dQBralg., nal rrjv bvsq- 
ysiav trjv '^Xs^dvSQOV nQO 6cp&aX(icov Xafx^dvav, Bt,r'jtBL 
GtQarrjyov d^LOXQBav tov 8LadB^6(iBvov trjv tov Mb^ivo- 40 
vog riyB^oviaV ov 8vvd(iBvog 8' bvqbIv, avrog rjvayxd- 
^BTO icarcc^aivBLv Big toV vnsQ T^g PaGLXsiag xiv8vvov. gj 
Bv&vg ovv [iBtBnBfinBto tdg 7cavtax6%Bv 8vvd(iBLg xat ^^ 
nQogBta^BV dnavtdv sig Ba^vXcova, v.dx tav cpiXav xat 
%av GvyyBvav BnBXkyBto tovg Bv%Btovg, av tolg (ilv tdg 
aQfio^ovGag rjyB^ioviag xatBfiBQL^B , Tovg 8e [ibQ'' Bavtov 
KLv8vvBVBiv nQogBtattBV. (og d' 6 tr;g GrQarsiag dcpaQL- 
CyiBvog XQOvog nQogByBVBto, jKaf^vtrjGav dnavtBg slg tijv 50 
Ba^vXava. 6 8' aQL^^iog ijv tc5v GtQatLarcov nBt,0L (ilv 
nXslovg zc5v tEttaQdxovta (ivQid8av , innBlg ds ovx 

15. xaTopO^wffft»] KCCTOQ&mcai FL im^oXi^v] impovlrjv F 

22. dvccvdQsiav Bas. nXslov ] nXii(o F Biis. 23. &v- 

(lov 8f FLT, caeteri 8s 9v^ov dcpaiQOVfiivov] dvaiQoviiivov, 

cp eiiper v pneito, F 27. zov om. F 29. abiv.ov ri- 

/icoptag] ddiKOV tificoQiag (sic) L, Trjg avTOv rifiwQtag dSinov F 
30. iniSovza ] iniSovzog Bas. 31. iXniScov oin. 

Bas. 32. tTjv Tov ] tot; FL 34. 35. havrov — 

TJ^fiaQzrjKora] kavzovl — ^naQrrjKorog FL 36. dyivTjrov] 

ayiVvrjTov Bas. 40. SiaSE^dfiivov zrjv Mifivovog Bas. 

47. Tovg] roig F 48. fisQ"' havrov] fisv' avxov 

LT, fiiv' havTOV Baa. 19. GTQaTsias] OTQaxiag F 1164 LIB. XVII. CAP. 31. 32. 

lldttovg rav dsxcc ^vQLaScov. zfaQEiog (Tsv ovv [ietr 
TOdavtrjg 8vvd^£cog dvai,ev^ag £x Ba^vkdivog TtQorjysv btiI 

55 KiXtmag, i%cov /igO"' savxov zqv ts yvvalica %al xd xBKva, 
VLOV Tcal 6vo ^vyaxeQag j nal xrjv }i7jx8Qa. 'JXi^avSQogiss 
dh TCQo (lev xrjg Me^ivovog XElevtrjg, jivv&av6(iBvog Xiov 
xal xdg iv AkG^cp %6lug 'HEiHQCoa^faLj xrjv ba Mvxih]- 

GO vi]V xaxd HQdxog TJXcoxvlaVy Tigog 81 xovxoLg tov Mk- 
(ivova XQLanocSiaLg xqlyiqeGl nal TtB^LKy 8vvd[iEi [isklovxa 
CxQaxtvELV ETil MaKsSoviav ^ xcov .8\ 'Eklrivav xovg 
ic^.ELOvg EXOL^ioyg Eivat TCQog dTCoGxaOLViOjx (LEXQLCog 7]yco- 
via. cag 8 ' iiK^v xLvsg d%ayyilXovxEg ^}]v xov Me(ivo- 

65 vog XEXBvt}]V, djcslv&r] x^g TtolXij^ dycoviag. (i£x' oUyov 
8' ELg dQQCoGxiav §aQVXEQav £(i7ts0cov aui %aX£Tta 7cd%Ei 
GvvEioaEvog ^vvEzdlEGs xovg . IficxQOvg. t(5v [xlv ovv 
alkcov EKaOxog 8vgxEQcog el%e jtQog xrjv ^EQmtEiav , ^i- 

70 Kvnnog 8' 'AxaQvdv x6 ykvog TtaQa^oXoLg xal dv7'x6(iOLg 
laxQsiaLg iQtj6(iEvog STtrjyyEiXaxo 8Ld (paQ(ia%Eiag kv0ELV 
xrjv v66ov. d<3(iEvcog 8h xov ^aOikscog vnaKovOavxog 
dm xo kEyEO^^ai /laQEiov (xExd xijg 8vvd(iEcog ex Ba(iv- 
^avog cjQiiTjiCEvaL, 6 (isv iaxQog 8ovg cpaQ^iaKov tclelv, 

75 yial GvvEQyov Xa^cov xrjv cpvdiv xov %d(ivovxog xal xr)v 
tvxt^v, Ev^vg dnrjkXa^s xi]g voOov xov "JlEt^avSQOV. ov- 
tog (lEV ovv naQa86^cog siccpvycov xov aivSwov, kcu x6v 
laxQov XL(i7]6ag (lEyaXoTtQEJtcog, Kaxaxa^EV avr6v Eig tovg 

g2 EvvovCzdtoi^g tcov cpikcov. 

OQ 'H 81 ^r]t7]Q xov ^aciLksag syQaipE TtQog xov '4k£- 

^av^QOV xd XE dlka xcov xQr^oi^iav x«t 8l6xl cpvkd^a- 
6&aL TCQogi^xEL xov AvyK7]6xr]V 'Aks^avSQOV. ovxog 6' 
cjV dv8QEia ^iacpEQCov ncd (pQOi'i'j(Laxog %h]Q}]g, aal 6v(x- 

85 naQaxoXovd^cov xcp ^aOLlsl (lExd xcov dkkcov cpiXcov, ETtt- 
GtEVExo. noXkcov 81 aal dkkcov £vk6ycov 6vv8Qa(i6vxco.v 
ucQog xavxr]v xijv ^La^okiqv, 6vkkr]cpQ£\g Tcal 8E^Eig dg 
(pvkay.r]v 7taQE86&r], cog xEv^6(iEvog 8L}ia6xr]QLov. 6 8s 
'AkE^av8Qog 3iv&6(iEvog tov AaQEtov okiycov ^(ieqcov 686v 55, (i£&' havtov] (iet' avzov FL 50. td xinva oni. L 

Cospus 

183. fi2. jrlEiovs] TzXEiarovg L 63. ilvat,] y? F 

(»4. roj; Mffivovos FL , caeteri Mifivovog (iii. 8' F ■■.■, 

70. taTQEiaig FLQ, caetcri QeQaTtEiaig 71. IvaEiv^ Xvsiv TX 

Bas. 74. TtiELv] Tov ntslv L 75. tvxtjv FLQXY, 

caeteri Tb%V)]v 7G. o-urog ] ourros L 77. tov la- 

rpov] rourov IJas. 82. Avyy.riGTi]v Wcssclingiiis, Avy>iiSTr]v 

FLQTXY Cospus, caeteri AvxiaTTjv 83. Siaq^tgav L, te 

6ia(ptQtov F , cacteri SidfpoQog 80. svloycov ] koycov QW 

Bas., Cospus 87. d£&big] Sarid^alg Bag. LIB. XVII. CAP. 32. 33. 1105 

unkxEiv, UaQ^svlava ^lv ^Btd z^g Svvdfistsq djcsdreLXE 90 
TiQoxataXrjxpofisvov rdg TtaQodovg zal rdg ovo^a^o^svag 
nv^ag' ovtog d' ijtL^aXcov roig roTtoLg, xal Toi^g TCQOxa- 
rtihjcporag rdg dvgxoQi-ag (iaQlidQovg ^LaGa^Bvog, nvQLog 
lyivero rav TiaQodcov. zJaQhiog 6b ^ovXoiiivog £vt,covov 95 
7iOLrj6at Tijv dvva^iLV, rd (lev OKivoq^oQa aal tov nsQir- 
rov 6%Xov sig zJa^aGwv ri^g 2jvQiag dTCi.^iro ' tox' 6' 
'Akit,av8Q0V 7tv%6^ivog rdg dvs^coQiag TtQOicariLX^yjcpivaL, 
oial vo[ii6ag avrov ^ij rol^dv tv rcp mdico dLaycovit^e- 
Oi^aL, JiQoijyiv ijt" avrov ovvrovov riqv odoLTtoQiai' 100 
TiOLOv^ivog. OL 8' tyxcoQLOL tijg [liv rav Maxsdovcov 
oXLyoTTjrog y,aracpQ0VYj6avrig, ro 61 Ttlij^og Tj^g rcov lliQ- 
6(ov OrQartdg naraTtiTtlrjy^uivot , naralLTCovng tov 'AXi~ 
^avdQov TtQogiO^ivro rco zJaQiico , nal rdg n rQocpdg wX 
184 Tr}!» dXlriv 7taQa6xiv^v ^srd 7toU.^g TtQod^v^aiag iioQii]- 5 
yovv rolg IliQeaig, nal did rijg Idiag nQiaicog nQOiOrj- 
[laLvov rolg ^aQ^aQoig rijv vixrjv. 6 d' 'Aki^avdQog t^v 10 
fiiv 'IdOov Ttohv d^ioloyov icaraTtXrj^dfiivog i%iLQcc)6aro' 
rcov da zar aOxoTtcov dnayyiLXdvrcov avrcp TQLaKovra Ora- 33 
diovg d7ti%iLV tov zlaQslov, aal Gvvnray^ivy tj; dvvd- 
fi£t TtQogiivaL naraTtkrjxrLxcog, VTtoXa^cov TtaQa rcov %i(ov 1«5 
avrcp biboG^aL tov ^.aLQOv agn (iLd 7taQa.rc4t,ii VLX^Gavra 
aaraXvOaL rr^v IliQOcov T/yi^ioviav, rovg [iiv GrQarLCorag 
tolg olxiioLg Xoyoig TtaQixdXiGiv iTtl tov TtiQl rcov bXcov 
dycova, rd ds rdy^iara rcov GrQarLCorav Tcal rdg rcov lti- 
Tticov lAag OLXiicog rotg vTtoKSL^isvoLg roTioLg diard^ag 20 
TOi)g (liv LTiTtiig iTtiGryjOE TCQo TidGYjg rrjg GrQarLccg, rijv 
61 rcov m^cov cpdXayya xaroTttv icpidQivitv TtQogsra^iV 
avrog bs 7tQOT]yov(isvog roij dsh,Loij [iSQOvg aTi^vra rolg 
TtoXifiLOLg., sxcov [is^' savrov roi>g xQariOrovg rcov L7t-- 25 
Ttscov ' t6 d' BV(6vv[Jiov [isQog STtslxov OL rav QsrraXdov 
LTtTtslg, TtoXv rcov dXkcov dtacpiQovng ralg rs dvdQaya- 
^iaig %a\ ralg s[iJt£LQiaig. cog d' at dvvd[iiig svrog ^s- 
Xovg sysvovro, rolg [isv 7CSqI rov 'AKs^avdQOV sTtsQQiil^av 
OL ^dQ^aQOL roGovTOV 7cX^Qog ^ikcov dign dLa r^v tcv- 30 
avorrjra rcov ^aXXo[iivcov dXX-qXoLg GvyxQovovrcov do^s- 
vsGrsQag yivsQ^ai rdg TiXriydg. xcov ds caXTtLyKrav ^tag' 

90. (isv oni. Bas. 98. 7iQ0KaTtilr]q)hai] KaTttXrjcpivui X 

Bae. 100. avvrovov Wcsselingius: libri avvzo/iov 

184. 10. 7ccov] i'aaov Bas. 13. toj/ om. Bas. 

19. i'kas FL, caeteri ti'Xcig liic et postea 20. oinBicog'] 

iv oUiioig FL 21. tiqo] naQa Bas. 28. iyivovro] 

iyivovTO F Bas. 30. ^ilcov] ^ilog Bas. 31. yivs- 

GQ-at] ysvia^ai Bas. 32. auXmyyiTcov] aalniyymv X, ccA- 

TnaTcHv FL Ttag'] KQovofiivcav Kai tiuq' X 11C6 LIB. XVII. CAP. 33. 34. 

R^cpotEQOig t6 TCoXsnixov (jTj^aivovTav , ot MaxiSovss 

35 XQtotoi 6vvaXaXd^avt£g ^oijv e^aioLOV enoiriCav' ^stcc 
ds tavta tcov ^aQ^aQcov dvri.q)^By^a^£VC3V, GitvrJxrjGE ftev 
'^ Gvviyyvg OQSivrj 7id6a, to ds ^eye&og tfjg (ioijg vnsQ- 
^pg ti]V TtQoyBysvrj^isvrjv %Qavyr]V, cog dv nsvryxovta jtu- 
Qiddav ^va cpcovy GvvinooGcbv. 6 6' ^Ahsh,av6Qog ndvf^ 

40 Tjjf o^iv (idiXav jcat 67isv6cov aatif^slv tov zlaQslov^ d^cc 
T<p aatavorjGai TiaQaxQ^ua ^std tav nsQi avtov hcTtsav 
STt' avtov sq)SQSto tov ^aGilsa, GTtsvdcov ov^ ovtco xa- 
TajtQotSQ^Gai tcov IIsQGdiV ag to dv^ avtov nsQiTtoi^Ga- 

45 o^at trjv vUrjv. d}ia ds tovtco Tiai tcov dXXcov dndv- 
Tcov innscov ov^nsGovtav dXkr]Xotg, ocal noXlov rpovov 
yivofisvov, ri ^sv fidxrj did tdg tcov dyavii,o^svav aQS- 
tdg d^cpido^ov sixs t^v tav oXav XQiGiV staXavtsvsto 
yaQ dsvQO xdxslGs, r^g tQon^g svakid^ yivo^svrjg. ovte 

50 ydQ dxovtiGag ovts natd^ag ovdslg dnQaxtov s6%s t^v 
nXrjyrjv, cog dv 8id t6 nXij&og stoifiov tov Cxonov zsi- 
[isvov. 8i6 xal noXXol TQavfiaGtv svavtioig nsQirvy%d- 
vovtsg smntov , ot 8s xat ixsxql trjg sGxdtrjg di'anvorjg 

55 ^vfio^axovvtsg t6 t,rjv nQotsQov rj tijv aQctrjv s^slsinov. 

34 ot 8h sxddtrjg td^sag rjys^ovsg Tav vnotstay^svav nQO- 
ttyavit,6^svoi 8id trjg Idiag dQStijg toijg noXkovg dv8Qa- 
ya&Siv nQostQsnovto' 8i6 xal naQijv OQav noXXdg ^isv 

60 ^ia&sdsig TQavndrav yivo^isvag, noixikovg 8h xal fjsyd- 
Xovg dyavag GvviGta^svovg vnsQ trjg vixrjg. 'O^dd^Qtjg 
8* 6 IJsQGTjg, d8sX(p6g (isv av /JaQsiov, xatd 8s tj]v1S5 
dvSQsiav snaivov^isvog, cog Si8s rdv 'AXs^av^QOV dxata- 
0;^£rft)g is^svov snl tov /laQslov, scpiXotmrjQ^ij trjg avtijg 

65 TVXVS xoivav^Gai Td8sXcpa. dvaXa^av ovv Tovg dQiGtovg 
tav innsav tcov fieO"' savtov tstay^svav, fistd tovtav 
£nBQQa&,E tolg nsQi t6v 'AXs^avSQOV xal vofiiGag to cpi- 
Xd8sXcpov T^g i^vxr^g Oiosiv avta nsQi^orjtov na^d IIsq- 
6aig 86^av, nQosfidxEto tov JjaQsiov TS&Qinnov , xal 

70 ft£r' siinsLQiag svToXfiag Totj noXsniOis GvfinXsxofisvos 34. ^orjv] ^oXi^v Bas. 35. tcSv om. Bas. 36. cvvsy- 

yvg Biis. saepiiis 38. nsvT-qy.ovra fivQioidcov] quadringcntortim 

millium Cospus 39. tcuvttj] navTi F 43. xccTcnroo- 

TBQ^aat] nQOTiQfjaat Bas. rcSv UsQacov] tov UsQarjv Reis- 

kius 4(J. yivofisvov ] ysvofisvov L 52. JioXXol Coa- 

piis, caetcri jroXXolg 53. ol 8s om. Bas. 55. s^sXst- 

Ttov] s^sXmov F Bas. Sfi. sHaarriq] sxdaTrjs ^^S F 

58. TtQosTQSTtovTO ] TtQOSTQsxpavTO TY Bas. 

185. 63. Isfisvov] Isfisvov omnes 05. TdSsXcpai'] tm 

ddsXcpoi F 66. savzoif] uvtov F 69. rov] fCsv 

TOV F LIB. XVir. CAP. 34. ll«i 

noXXovg ditmruvs. rav 8s TtSQi tov 'JXi^avSQov vtcsq- 
fiaXlofisvcov rcclg dvdQaya&tttig, tcsqI ^sv t6 rov zJaQsiov 
ts9Qinnov raxv vskqcjv sOoQSvdrj TiXij^og' Tidvtsg yaQ 
i(pLF^asvoi TOi» ^aGikscog il;av6ai jtQog «AAjfAovg sx^v^io- 75 
rara 8irjyG)vit,ovzo xwl rov ^ijv ovds^iav sjtotovvro cpsi- 
8co. STtsOov 8' sv ra xtvdvvco rovra jroAAot rcfiv naQa 
IIsQGaig sni(pavav rjys^ovav, sv olg vn^QXOv 'Ari^vrig 
Xtti 'Pso^id^QTjg jfat 6 rr^g Alyvnrov CarQamqg TaGtd- 
xrjg. o^oicog ds noXkcov xat nttQcc roig Maxs866L ns- 80 
Oovrcov, Gvvs^rj jtat avrov rov 'AXs^av8Q0v rQCod^^vat 
Tov ^rjQov , nsQixv^svrav «vtoj rcov noXs^icov. oi 8h 
tov rov ^ttQsiov rs&Qinnov ^vyov snsxovrsg tnnoi, rQav- 
^arit,6^svoL nvxvcog xal 8id ro nkrjxtog rcov nsQl avrovg 85 
ecoQSvo^svcov vsxQCOv mvQOfisvoi, rd ^sv Xf^Xivd 8iS- 
Gsiovro, nttQ oXiyov 8s xal avrov rov JjaQslov slg rovg 
noXsiiiovg s^^vsyxav. 8i6 xal iav8vvsvcov sCxdrcog 6 
^aGilsvg avrog ^QnaGs rovg Qvr^Qag, Cvvavayxa^o^svog 
Xv6tti rr]V 6snv6rr]ra Tjjg nQOSraCiag xal rov nttQa IIsq- 90 
Caig rolg §a6i'/.sv6i xsi^svov vo^iov vnsQ^^vai. nQog- 
VX^V ^^ ^*^'' rs&Qinnov srsQov vno rcov vnr^Qsrcov rcp 
^JttQsicp, xal xard r^v slg zovto iisrd^aCiV raQaxrjg ys- 
vo^svr^g, 6 ^sv ^aQslog, smxsifisvcov rav noXs^icov, slg 
sxnh]^iv xtti 8sog svsmntsv ot 8s IIsQGtti rov ^aQiKsa 95 
XtttttVO^Gttvrsg rttQarro^svov slg cpvyrjv coQH)]6av. ro 
8' avtd xal rcov sxo^svcov innscov noirjodvrcov tttyv 
ndvtsg stQdnr]GttV. trjg 8s q^vy^g ov6r]g sv tonoig Cts- 
volg ndi tQttxsGi, Gviininrovrsg dlXr]Xovg Gvyxatsndtovv, 100 
xat jroAAoi ;(wptg noXsiiiag nX7]yrjg dns&vr](jxov. sxsivro 
yttQ ofiov GcoQsvQ^svtsg , ot niv dvsv rcov onXcov, ot 8s 
trjQOvvreg rdg navonXiag' nvsg 8s ysyv^vco^sva rd i,icprj 
SittcpvXd^avrsg rovg nsQi TavTa dvansiQo^svovg dvyQOVV 
ot 8s nXsiGtoL slg rd ns8ia SisxnsGovrsg, 8id rovtcov 5 
dno HQarovg sXavvovrsg rovg Xnnovg slg rdg 6vfifiaxi8as 
noXsig xarscpsvyov. 7] 8s rcov Maxs86vcov cpdXay^ xal 
t6 tcov IIsQGav nst,6v GrQdrsvfia ^Qaxvv xQovov sv rjj 
^idxy 8isnsivs' nQor]rTr]\isvcov yaQ rcov innscov oiovsi 10 
tig nQoayav lysyovsL T^g oXrjg vlnrjs. ndvrcov 81 tav 71. t(u»' 8b1 tcj» F 73. To Tov .d. FL, caeteri tov tow 

^. 7(1, T(a KtvSvvo) FX, caeteri 7iiv8vv(a 78. 'Ati- 

^vrjs] ^AvTt^vrjg libri 'Pi0fii9Q7]g] Arrheomithres Cospns 

79. Taatanrig] ZJzoiatcxiiTjg FL 90. Totg om. Bas. 

100. cvyxaTfjrarovv ] avvinuTOVv T Bas. recte, opinor 
3. liqpJj] |'9"? iiai F 4. dvansiQOfisvovs ] uvanBtQtofiivovg 

L Bas. 7. KaTsq)Svyov] KatEcpvyov F 8. m^ov om. 

Bas. 1168 L I B. X VU. C A P. 34. - 30. 

^aQ^cxQcav taxv tQanhvxav , xal to6ovtav {ivQidSav Iv 

^^ GxBvolg TOJtoLg ti]v cpvy}]v tiolov^svov, taxv nag 6 6vv- 

'' sx')g xojiog vsKQav izlrjQcod^}}. vvxxog d' eTtiXa^ovOrjgiSG 

^ oi (ilv n^QOai Qadlag dLSOTcdQrjGav slg iioKXovg toTiovgy 

ot 8b MuKBdovEg Tiavod^uBVOL xov dLCoy^iov TtQog ccQTca- 

yrjv UQfi7]6av , xat (idlLOza nSQl tdg ^ccCLhxdg 6x7]vds 

dLa to 7i?^tjd^og trjg Ttolvxskelag 7]0'ioXovvxo. dioicEQ sro- 

20 Ai)s, ^EV aQyvQogt ovx oUyog §e %Qv66g, TiafiTtlrj^ELg 6s 

xal TtoXvxsXElg sG\fi]xsg 1% tr]g ^aGilLKrjg ydt,7jg dLScpo- 

Qovvxo. o^oicjg dh jcal tcov roi; ^aGLlsag q)Ucav aal 

Gvyysvav %al tcov aklcov TjyEyLOVcov ovx, oXiyog dLrjQJtd- 

25 yrj Ttlovxog. ov }i6vov yaQ at trjg ^aOLhKrig oijctag 

dkXd nal at tcov Cvyysvav y,a\ cpiXcov yvvalycEg scp' aQ- 

[idtcov 6xov(XEvai xaxaxQv6co2> cSvvrjKolov&ovv aaxd xt, 

TtdxQLOV E%og xcov IJsQOrov. sKdoxT] dh tovxcov dLa xr]v 

v7tsQ(ioXrjV xov TtXovxov xctl tr}g tQvcp^g jtEQL^ysxo JiXij- 

30 &og TtoXvdaTtdvov aaxaOicsvfjg aal yvvaiKSLOv xoOfiov. 

Ttdd^og d' iqv 8sLv6xaxov JtSQl tdg alxcialaxL^o^iEvag yv- 

valicag. at yaQ tiqoxsqov dcd tQV(pr]v SJt' aTirjvaLg TtoXv- 

tsXsOL [.loyig xaxaK0(ii^6i.isvai xal yv[iv6v [iSQog xov Gco- 

35 fiaxog ovdiv cpaivovOaL xoxs (lovoxixavsg jcat tdg sod't'j- 

tag 7tEQlQQr]xX0VGaL (ISx' 6dvQ[lC0V SK XCOV GK7]VC0V E^STtr]- 

dav, E7iL^oc6(iEvaL Q^sovg Kal TtQogTtiTtxovGat toig tcJv 
XQaxovvxcov y6vaGL. 7t£QLaLQ0V(iEvaL ds tcdg xsqGl xqe- 
(lovGaLg xov xov Gcofiaxog k.6g(lov KaX tdg K6(iag dvsL- 

40 [isvai did toTtav tQaxsav sdsov, xal 7tQdg dlXr^Xag Gvv- 
TQSxovGat ()07]d^ovg E7tSKaXovvxo xdg TtaQ^ sxsQav sjtL- 
KOVQiag dsofisvag. iiyov 8' avxdg ot [isv djto rjjg x6- 
[ir^g sTiLGTtdnEvoL tdg T^xvxyjKviag , ot ds xdg EGd"^xag Jte- 

45 QiQQr]yvvvxEg %a\ yv^ivoig xolg Gco^iaGiv ETtL^dXXovxEg 
tdg x^^Q^S ^o^'' ""^(^^S Gxdd^fiaig tdv doQdtav tvTttovtsg 
3ia\ td tL^iLatata Ka\ 7tSQL^6r]xa xdv ^aQ^d^av talgffjs 
tvxvs SaQEalg v^Qi^ovtsg. ot 8s E7tiEiKsGxaxoL tdv Ma- 
Ksh^vav tr]v [i£xa^oXr]v tfjg tvxyis oQdvtsg Gv[i7ia%ELS 

60 iyivovxo, Kal tdg tdv dKXr]QOvvxav Gv^icpoQag rjAeow, 
alg td [isv 7tQog)]KOVta Ka\ [isydXa fiaKQav d7Cr]Qtr]to, 
td 8' dXX6cpvXa KaX TtoXsiiia 7taQ7]v Gvvsyyvg iia\ TtQos 
dxvx^ 5<at ETtovEidLCixov aixiiaXaGiav naQaQ^iTjxo. [idXi- 

". , ., otg oig 

12. GTSvoTg ronoigl 6t£vco zoncp F 

18{). 22. yd^rjs FLQT, caeteri GKrjvrjg 25. d.lXcc xai 

al FL, caeteri a.lld -Aal 30. navaaKivrlg] fort. TiDiQaaxivijg 

32. in' ccntjvaig] iv dnrjvatg FLQ 39. dvsiiii- 

vai^ dvifiivai. T, dvisfisvai. Bas. 42. avrds om. T Bas. 

44. nsQiQQrjyvvvtsg] nsQtQrjyvvvzss omnes 4J). iyl- 

vovro] iyivovTO F LIB. XVII. CAP. 30. ;J7. liOJI 

6Ta 8s tovg ytaQovtag elg ddxgva accl (JvnTtdvffiav rjya- 55 
yfv ij ^aQetov p]Tt]Q xat yvvtj xal 6ro dvyatfQtg iTt.i- 
yanoi Ka\ vlog Ttalg tfjv r,li'KLav. Inl yaQ tovtcov ^ 
^isra(ioX7] tijg tvirig 'nal ro ^[y^^og tcov avB?.7ti6r«>v 
dKX}]Qi]}iatav Iv oxpSL xBifisvov sv?.6yag rovg oQcovrag 
inolH 6viina6xBiV tolg r^rvx^aoOt. tibqI hsv yaQ ziaoiiov GO 
TiorBQOv t,y jcal nBQUOriv ^' zal ^ird trjg rdtv dllcov 
12,7 (p\toQdg dnoKcoXBV ova lyivco6yiov' icoQCOv 6s t7)v Ourjv^v 
diaQTtdt^ovtag f:v6n?,ovg noXf^iovg dvdQag, dyvoovvrag 
^Ev tdg '^Xcmvlag, noXXd ds dta rrjv dyvoiav dnQsntj 
nQarrovrag, xal to 6vi'o?.ov oh]v trjv ^JGiav al%ud?.corov 65 
lis^' savrav ysysvi]^svi]V %al talg nsv tcov GatQancov 
yvvai^i nQogni,ntov6aig xal Sso^svaig (ioijd^ctv ov% olov 
6vvsniXa^s6%ai tivdg 'lOjvov, dkXd ■x.al ccvral ravrag 
rj^LOvv 6vvsnL}C0VQf]6at tolg savrcov dx?,r]Q7]^a6LV. ot ds 70 
tov ^aSLXscag naldsg, iiataXa(i6{isvoL t}]v rov tdaQsiov 
6y,r]vr]v tdxsivov kovtQa xai dstnva naQSOxsvd^ovro, xcd 
Ka^nddcov noXlrjv nvQav dxpavrsg nQogsdsxovro rov 
'AXs^avdQOV , oncjg dno toiJ Sccoy^ov ysvo^isvog xal xa- 
taka^cov aroiiir]V nd6av rr]V naQa6KSvr]V tov ^aQsiov 75 
olcovL6r]tai f^v o?.rjv rrjg ^A6iag rjys^ioviav. xard ds rijv 
^dx}]v srslsvrr]6av rcov ^ciQ^aQav nsi.oi filv nlsiovg rcov 
6sxa fivQLaSov, Innslg 6' ovk sXdrrovg rcov [xvQicov, 
Tcov 6e Maxs66vcov ns^oi ^sv sig rQLaxofdovg, innslg 8s 80 
nsQi sxarov xal nsvr^jxovra. r] fisv ovv sv 'I66c3 tijg 
Ki?iLXiag iidiY] toiovrov s6xs to ts?.og. 

Tcov 6s (ia6L?L£cov /JaQslog ^sv Kard XQdrog rjrroi- 37 
^svog sig (pvy}]v SQi.n]6s, acat {.iEraXai.i(idvcov dklov s^ 
dXXov tcov doi6rcov Lnncov dno XQdtovg rjlavvs, 6Lacpv- S5 
yslv 6nsv6cov rdg 'Jks^dvdQov xsiQag Kai rav dvco 6a- 
TQansLcov dtpa6d^ai nQoaLQOvi.isvog. 'Alfiav6Qog 61 {isrd 
T^S sraiQLKy~]g Innov nal rcov dXXcov aQiorcov InnECiV 
snoislro tov 6iay{i6v , 6nsvbcov sy%Qari]g ysvso^ai rov 
/JaQsiov. 8Lavv6ag 6s 6ra6iovg Siaxoolovg dvEy.a{.n}.fsv 90 
sig rr]V 3taQS(i^oXr)v nsQi [iE6ag vvxrag. tolg 6s. Xov- 
tQolg &SQansv6ag tov sx tijg %axona%siag K6nov srQS- 
ytsro nQog dvs6LV xal 6sinvonoLiav. noog 6e tijv yvval- 
xa xal tr]v {irjtSQU tov zlaQsiov nQogsX^oov Tig dnr.y- 
ysiXsv oti ndQs6rLV 'AXs^avSQog dno rou 6icoy{iov tov 95 

187. 62. ivonXovs] iv oTzXotg FL 68. otov'] Zcov Yh 

61). cvviitiMVQrioai^ intaovQfjGai FL 77. Ttlsiovi 

oug ovj 

— iXdttovc] itXsito — sXuttca F 78. 8t>icc FL, t|3 IJas., 

caeteri 8co8tKce 84. e|] in' Bas. 1)1. tcsql] nard 

FL 92. in] 8iu FL 

15 1170 LIB. XVII. CAP. 37. 38. 

^UQHOV l6iivksvxcjg. tv&a d^ ngccvyrjg ^syakrjg x«l 
xlav^jxov TiiQi rdg yvvaLaccg ysvo^kvov, v.al xov Tchj- 
^oug Tc5v cdyjiakaxcov 8id triv dnayyiKiav 6v(.i.7isvQ'ovv- 
100 Tog aa) Tiolvv odvQjxov TtQoCsfiivov, TTv&onsvog 6 ^aGi- 
Xsvg ro nsQi tdg yvvaly.ag Tcd^og, st,S7tS(iil'sv tva tav 
(piKcav Asovvatov nataTtavGovra trjV taQa%i]v xal itaQa- 
^v^^GoyiSvov tdg TtfQl trp' 2JL6vyya^(iQLV, ticcl 6)]Xco6ovra. 
diou ^aQslog ^sv ^rj , 6 6' 'j?iS^ai>dQog snL^skstav av- 
5 tav %0L,r]6stai tr]v 7tQogrj)iov6av , xal 6i6tL ttqcoI (iovXs- 
T«t TtQogayoQSvdai ts avrdg m«1 6id tav sQycov d7to6si- 
ta^^&ai rr)v I6iav cpikav&QcoTtlav. al ^sv ovv alj^aaXcoti- 
6sg, 7tQog7ts6ov6r]g ccvraig 7taQa66t,ov y,a\ navrskcog a:7r^/^-lS3 

10 m6^svr]g svrvxiag, x6v ts 'Akst,av6Qov cog &s6v TtQogs- 
dslavto KaX tcov 66vQiiav d7trjlJi,dyr]6av. 6 6c ^a6iksvg 
cc{i' rinsQcx. Ka^av sva tav cpiXcov rov ^dh6ta n^co^is- 
vov Hcpai6ricova 7taQr\X%s TtQog rdg yvvalicag. s^ov- 
xov 6' d^cporsQcav s6&ritag ^sv o^oiag, xa fisysdsi 6e 

15 J<«t iidXXsi TtQOSxovtog xov Hcpaioticovog, tJ 2Ji6vyya(i- 
^Qig xovtov v7tokaftov6a Sivai tov ^a6i?.sa, 7tQogsiivv)j6s' 
diavsv6vtcov 6' avty tav 7taQS6rcorc3V '/.ai rij xslql 6si- 

20 y(.vv6vrcov rov 'AXst,av8Qov , r) (isv 2JL6vyyaitl]Qig alds- 
6%sl6a xiqv ayvoiav Ttdkiv s^ dQxrjg tiqosskvvsl xov 'Aks- 
l^av6Q0v. 6 6s ^a6iksvg V7to?,a(icjv slns Mr]6ev cpQOvri- 
6r]g, CJ (irjrsQ' xal ydQ aal ovrog 'Aks^av^Qog sdnv. 
ov ^J^v dkXd xr]v 7tQS6(ivriv [ii]TSQa 7tQogayoQsv6ag ^id 
xrjg (pikavQ^QC07totdzr]g 7tQogr]yoQiag 7tQos6t'jnaivs tolg 

25 7tQor]tvxrjic66i tiqv (iskkov6av s6£69ai cpiKav%Qa>Tciav. 
dia^i^aLCo6d('.svog 6' avrrjv VTtaQ^SLV dsvrsQnv [.D^rsQa, 

«Q xolg SQyoig svQvg skvqco^s xr]v did xav koyojv STtayys- 

ork Uav. TtSQisd^nxs vdQ avty xoeaov xs 5a6ihi(6v nal x6 
TtQoysyovog auco^ia ratg 7tQog)]Xov6aig xi^iaig aTtonaxs- 
6rr]6s. xr]V (isv yaQ ^SQCiTtsiav avrrj itd6av rr]V 6o%^sl- 
6av vTTo zJaQsiov TCccQsdaxsv, l^iav 6' aKKr]v ovn sXdt- 
xora xf]g 7tQov7taQxov6)]g 7tQogs6aQf]6aro , v.a\ xf]g (isv 

35 xav naQxtsvav tx666Bag ^aknov x^g ^aQsiov y,Qi6sag 98. d.nayyiXittv'^ inayysXlav Bas. , dyyiliav FL 1. Aeovva- 

Tov] AiovvuTov L Bas., Leonnatum Co!;|>iis, caeterl Afovdrov 
3. 2i6i'y]'cn§Qiv inp|>tum e^t iii\ent()iii lilirarioriim nonicn ad {jri^cci 
vocahnli gpeciein deformantium : verura est SiGvyufi^iv diuti] 

OTi F 6- T£ ora. F 

188. 11, fVrt Tcov Bas , caeferi "va tnv _ 21. xcl ynQ 

rro. L Bas., asterisco nolavit SlcpliiinuN; nai yaQ ovto? infra |>. 250. 
5. 2(i. firjTtQa] (ir/TtQ(xv F 31. ajroxart'cr>jC£ ] 

dniiiart6Tr,as F LIB. XVn. CAP. 38. im 

^TrtjyyeUttTO 3iQ0V0)]<}£69aL , rov Jtalda dh &Qsxpsi,v as 
VLOV idtov XKi ^a6iXLii}js tLfiijs cc^lcoOslv. JiQOSnaXsaa- 
(isvos d' avTov y.al cpLXrjOas , (os sidsv ddsas (ilsijjavTa 
xal ^r^dlv oAwg TcaTaTikaysvTa., tcqos zovs tisqI toi/ 
'H(paL6Ticivu sinsv otl 6 nais av s^ stcjv xal t^v aQS- 40 
rt]v VTtSQ rrjv rjhxLav TTQOcpalviov noXla ^sXtlcov sGTai 
tov TiaTQOS' JtSQL ds tfis ^aQsiov yvvaLXOs Jfal- tr^s 
siSQi avTt]v Gs^ivoTrjTOS nQovoiav s^siv scpr]6sv, oncos ^y- 
6sv avdhov nd&rj x>]s TiQoysysvr^fiSvr^g svdaLfiovlaS' nol- 45 
Aa bs xat dXXa tiqos slsov xai cpLXav^QCOTtiav dLaXsx^sls 
snoir]6s tds yvvalxas 6ta ro (xsys^os r^g dvsXnicjTov %a- 
Qas sis d-AardoxsTa %Qons6slv ddiCQva. snl dh 7id6i 
tois nQosiQrj^svoLS dovs tr]v ds^Ldv, ov fiovov vno 
tav sv na^ovTcov sncdvcov stvyxuvsv y dU.d xal naQa 50 
nd6L tols 6v6TQatsvoyLSVOLS nsQL^orjrov se^s trjv vnsQ- 
^oXrjv tfjs snLSfKsias. iia%6kov d' sycoys vo}iit,o noX- 
Xcov aal xaXcov sgycov vn '^Xs^dvdQov 6vvrsrsXs6fiS~ 
vcov firjdsv tovTCOV fisit,ov vndQiSLV nr^ds fidXXov d^Lov 
dvayQacpfjs '^al fivr]fir]s i^tOQLarjs sivaL. ai pLSv ydQ rcov 55 
noXscov noXioQniaL %ul nuQardlsLS nai rdXXa rd aard 
tov noXsuov nQorsQTJfjiara td nXsiova 6"ta rvxrjv rj 6t' 
dQSTr]v snLTvyxdvsTUL' 6 8' sv ruis s^ovoiuLs sis rovs 
ISSsnraLicoras sXsos (xsoit,(^ixsvos dLu (i6rr,s r^j (pQovr]6scos 60 
yivsrai. ol nXsl6roL yuQ dLa rr]v svrvxiav snaiQovruL 
(isv tals svnQu^iaig, vnsQrcpavoL 6' sv taig svrvxiaLS 
yivofisvoL tfjs dv%QConivr]s ^al aoLvrjs d6xtsvsias snL- 
Xav^dvovtuL' 6l6 xal tovs nXsL6Tovs OQav s6tl tr]v iv- 
rvxiav drsnSQ tv (iaQV cpOQtiov cpSQSLV ddvvatovvrng. 65 
'^Xs£,avdQos (isv ovv, nainsQ noXXcds ysvsals ngoysyo- 
vcos tov xa^' T^fids ^iov, rvy/,avsTC3 zal nuQa rdiv (isru- 
ysvs6TSQCov dLxaiov xal nQsnovtos tuls IdiuLs dQSTalg 
Inaivov. 35. itQOvofiasoQ^tti ] Trpovojjffao^at FL italSu 81 ] bs nalBu 

F 36. Qgt^fLv ] ^QScpiiv L , dgiil^fi IJiis. , rgicpiiv F 

38. dSsdjg] arft^tijs FL 41. tozai FL. caeteri jffrt 

4T. TifiOTif oeIv F, caeteri Tcgos^foslv 52. na&uXov 8' 

^ytoys ] Ka^oXov 8s ysyovsv sgyov rovzo fisyu ytai tisqi^otjtov ' 
lyco 8s QX 5(i. zixXXa F Florileg-. Vatic. post Kxc. \ atica- 

na p. eil. nostrae 145. 9., caeteri td d^a 57. xov] deenit 

£xc. 59. fig] nQos eudem 

189. 62. yivofitvot F FloriL, caeteri ytyvoiisvoi fi4. ■ual 

Tovg nXfioTovg TX Bas., vvv yial tovs nX. Floril., xai vvv ncn rovg 
nXfioTOvg L, caetcri xot vvv zovg nXsiOTOvg , quorura viJv Steplia- 
nu8 asterisco D<>taTit, om. Cospus 65. wgntQ ti] oignsg 

Bas. , FloriL ^9. a^irais] lezoQiaig TXV Bas. et yq. 

niargo F 

75* 1112 LIB. XVII. CAP. 39. 40. 

1q ^ageioe Sl dtavvdag dg Ba^v^ava nal xovg ano 

rijg Iv '166(3 ^apjg dLa6c)t,o}iBVovg avaka^av, ovx. a7iE6s 
ro5 (pQov/j^aTL, aaiTtBQ ^eydXrj xsQL7tB7CTC0K(6g 6v^(poQa, 
akkd TtQog xov 'JXB^ai>dQOv syQrnpsv dvQ-QaniV(X)g (pEQSLV 

75 trjV svTV%iav, na\ rovg alx^akcorovg dlkd^a6^aL XQijfid- 
Tcav nlrfiog ka(i6vta ' vtQogsTL&BL de xal rfjg ^A^iag rrjv 
svTog^^lvog icoQav ical Tto^Big 6vyx^Q>]<3BLV , Idv ftovXt]- 
9y yBVB6&aL (pikog. 6 d' 'AXs^avdQog Ovvayaycov toi)j 

80 (pikovg, xal rrjv ^sv dlrj&Lvrjv S7tL6Toh)v djtoxQv^^d^svog, 
aiBQav ds yQaxpag QBTtov6av nQog xo savrco 6v(icpSQ0v 
7r.Qogr}VsyKS xolg 6vvsdQ0Lg, jcal xovg nQB6^Sig aTtQdKTOvg 
s^a:ts6TSiXs. diOTtSQ 6 ^aQslog aTioyvovg xrjv dtd xcov 
S7tL6xokav 6vvQs6lv 7CaQa6KBvdg (isyd?Mg STtOLSiTO TtQog 

85 xov 7t6XBi.iov, aal xovg (isv %axd xi]v xQ07tr]v aTto^B^hj' 
}i6xag xdg TiavoTtkiag xa&coTtkL^sv ., akkovg d' STtLlByo^is- 
vog slg 6TQatLG}XLKdg rd^BLg xatsyQacps' xdg d' sx xav 
avco 6atQaTtBicbv 6vvduELg, dg dTtoksXoLTtLog r^v did xr]v 

90 6^vtr]ta xr~]g 6tQaxBiag, fisxBTtB^iTcsto. xal tskog T06avTr]V 
Sig)]viyKaTO 6nov6r]V slg xr]v y,axa6KBVY]V xr^g dvvd^iBcog 
Sgts diTtXadiav ysvs^Qai xrjg sv 'l66c5 TtaQaxa^a^jLSvr^g. 

6yd0)']'ji0VTa (IBV yaQ (IVQLddBg 7tBt,djV , Br/,06L d' L7l7t£C01> 

ri&Q0i6-ur]6av , xal xcoQcg dQfiaTOv 8QB7tav)](p6QCOV Ttkyj— 

95 '8"og. xavxa (ilv ovv STtQdi^ri %axd xovtov xov svLavT^v. 

40 'Etc' aQxovtog 6' 'A&)]V7]6i NLxrjQdtov 'Pco^ialoi aa- 

XB6tr]6av VTtdtovg MdQHov Atihov xaX MdQKOv Ovaks- 

Qiov, 'Okv^iTiLdg 6' rli^r] dsvtSQa TTQog xaig sxaxov x«l 

100 dsKcc, aaQ'' rjv svixa FQvkkog XakxLdsvg. STtL 6s xovtcov 

'y^h^avdQog (isxd xrjv sv 'l66(p vix)]v rovg fifv xBhvr/i- 

6avtag s&a)pBV, sv oig xal xcov 7toXB{ii(ov xovg sv xalg 

dvdQaya&iacg &av(ia6d'svxag' pLSxd 8s xavxa xolg ^solg 

(iByi'Jj)7TQS7tBig %v6iag 6vvtsXs6ag, xal xovg sv xrj fidxr) 

5 'AaT.' dQSxr]v diacp^Qovg yBvo(iBvovg xL(i)]6ag xalg d^iaig 

sy.dotovg dcjQBczig. scp' ilj^iEQag tivdg dvEla^s xrjV bvva- 

(iiv. 'sTiELTa TtQodyosv S7t' Alyv7tT0v, xat %aTavxr]6ag slg 

xr]V 0OLVixr]V, xdg (ilv dkXag nolsig naQska^sv sxoi^iag 

10 Tc5v syicoQicov TtQogds^a^isvcov avxov ' oi 61 Tvqlol, (iov- ^^^ 

lo(isvov xov ^a^iXBag xa 'HQanXsi x(p TvQico Qvdat, 

nQ07CsxB6tsQov 6Ltiicolv6av avtov xrig slg xr]v 7t6Xiv slg- 

66ov. xov 6' 'Alsidv^QOv %alB7t(ag svsyxovxog xal 6La- 

71. Siaaco^o^ivovg] dvaaco^ofiivovg ¥ 73. dXld] xcil L 

7r(J0g] TtQog (ilv FL 77. GvyxcoQrjOsiv Ueiskius ct 

vertit Cot^jJiis: liltri ovvixdQ^lo^v 5)6. iVtxfjparov] vide annot. 

97. 'AriXiov] 'Azziliov Cospus 1)9. rQvllog ujarj^o 

F, UqvkXos FLQ, cjietcri rQvXog 

y.;{). 12. rfjg iHg] tig {JaiS. 13. ivsyxovvQS FL, cae- 

tcri iviyKavtog LIB. XVIF. CAP. 40. 41. IHS 

yisiXr](jafiEV0V noXf^iijGfiv rrjv xoXlv, ot TvQioi tEd^aQQr]' 
mhcos vns^svov rrjv TCokioQKiav, afia ^£v zJaQHcp %aQi- 15 
t,6^tvoi Kttl r^v JCQOS avrov ivvoiav ^s^alav rrjQovvrsSi 
y.al vo(iLt,ovrss iisycO.as Scoqeccs avrl ravrrjs rfjs XccQt- 
TOj dvrihjiiBOdac naQcc rov (iaGLksaSj £Tii6%co^svot (xev 
rbv '/4kB^avdgov slg jcolvxQovcov xai eTttxivdvvov Tto- 
kioQnlav, dtdorrfg d' avsOLv rco /JaQtlcp TtQog rccs ^ciQa- 20 
6/.hvdSi dfia dh nal niGnvovrhs rfj rs oxvQorrjri rfjs t'^~ 
Oov %al rals sv cwrf] TiaQaGxsvals , sn 6s rols ciTCoyo- 
voig avrcov KaQiriboviois. 6 bs ^aGilsvs oq^v jcara 
^dkarrav (isv dvgjiohcQxrjrov ovGav r))v Ttoliv did rs 25 
rrjv 7cccQaGxsv})v rcov aard ro rsliog SQycov xal ri]V vzccq- 
lovGuv Iv avrii dvvapccv vavrix)]v , nccrd 6s yijv 6%^- 
dov dTCQay^casvrov ovGav 8id ro rsrraQGt Gxablots dtsiQ- 
ysG&at rf/S T^JtsiQOv, ouag skqlvb Gv^icpsQBiv ndvra xlv- 
dvvov v.a\ Ttovov vTto^svstv vTtsQ roiii (i)] y.aracpQovr]- 30 
Qfjva:. rrjv rav May,s66vcov dvvaaiv vtco (itds xal rfjs 
rv/ovGY]S noXzcoS' sv&vs ovv xa^&atocov r)]v TcaXaidv Xs- 
yoiisvr]v Tvqov, y,at TtoXXav (ivQtddav ko^ci^ovGcov rovg 
XtQovSy %copia yarsGKBvat,s dinXsd^QOv rcp nXdrst. navdi]- 
(iSL 61 nQosXa^6(isvos rovg yMTotiiov)'ras rdg nXr]Glov 35 
noXsts rcciv dtd rfJQ noXv%stQtas rjvvsro rd rcov SQycov. 

01 ds TvQtot ro (isv TtQCorov nQOsn?JovTss rcp ;;«'- 41 
(lart y.arsysXojV tol» l^aGtXias, sl roi) TJoGstdcovos sav- 40 
Tov 6o7Cct nsQtsGsod^at. (isrcc 6s ravra TrnQadoEog rov 
%ui(iaros av^o(isvov , rsy.va (isv y.ca yvval/.ag nal rorg 
ysyr]Qay6ras sig KaQyj]66va 6taxo(iit,stv sxl^r]cpiGavro, rovg 
d' dy.(idlovras rcds rjXiyiats snsXs^av nQog rf]v rst%o(iu- 
%iav, jtai. vav(ia%iav stoi(icog xarsGKSvat,ov, s%ovrsg rQtfi- 45 
QStg 6y8o}]xovra. rsXog 6s rcov rsKvcov xat yvvatKCOv 
p^SQog (isv scp&aGav vnsK&S(isvot nQog rovg KaQ%rj6oviovg.^ 
xarara%ov(isvot 6' vno rfjg noXv%stQias yal raig vav- 
0tv ovx ovrss d^i6(ia%ot, GvvrjvayKdG&rjGav vno(islvav 50 
nav8r](ist rf]v noXtoQKiav. s%ovrss 6s noXXfjv 6ail>iXstav 
xaransXrcov yal rd5v dXXav (ir]%avav rcov TCQog noXLOQKiav 
%QY]Gi(i(ov, sriQag noXXanXaGiovg xarBGxsvaGav Qccdicos 6tu 11. Tf&«(j^7jj:orcoc FLQY, cacfm TFS^a-^J^^jxoryc vTTffnvov] 

inffiivov F 21'. rcp ^aqiitp FLT> cacteri JaQsioi 23. 

uvtc^v F. caeteri avzwv 25- TrcQccry.if-vfiv] xataG-ASvfjV F 

KciToc] vtQt F 29. vtiIq] 7'7ro B;is, ^2. y.n- 

^«/('.'5v] KaO^aioav L Itas. 45. stoiuoyg yiuTioxsvct^ov] 

tToiuovg naQfOv.fvaciJ ivovg L, et qni hroifims F 4». 

riy.vrov Kai yvvuiiKav ] yvvaiticijv Kai Tfv.vav F 48. 

8' F im LIB. XVII. CAP. 41. 42. 

rcSv Iv T\j TvQcp fiTjx^voxotav xal tav aAAojv Tf;^vtTcov 

55 nccvtodanav ovtav. dia 6h tovtcov tav oQydvav, jrav- 
todanav yal ^svcov tcclg imvolaLg xaraGxEvat^o^ivcov, 
anag filv 6 nsQf^oXog Ti^g nokBcag i7rlr]Qc6&)] tav hj]X^~ 
vcoVf fid^.i6ta 6b xatd tov tonov tovxov Iv a to xa^m 

60 6vvt]yyit,s ta tsixsi. ag 6' slg trjv dq)s6iv tov ^skovg 
dutsivs to xata6xsvat,6^svov vno tc5v MaKsdovai^ sg- 
yov , xat naQa tav ^scav tivcc 7tQos6r]nalvsto tolg klv— 
8vvsvov6lv. sx (isv yaQ tov ns^dyovg 6 xXvdav TCQog' 
S7iska6s tolg ^Qyoig y,r]tog djtL^tov to fisysQ-og, o Ttgog-iSl 

65 ns6dv ta jjojjiiaTi xaxov (isv ovdsv siQyd6aro, tc5 6' 
EtSQCp (isQSL tov 6c3(iatog XQogavaxs>ih(isvov STtl TtoXvv 
IQOvov sfisvs, aal noXkr^v xatdTtlrjt^iv naQSixsto tolg 
^sausroLg to TtaQddo^ov ' Ttdhv d' slg t6 nU.ayog vr]- 

70 ^d(isvov sig dsL^LdaLiioviav ducpotsgovg 7tQor]ydysto. sxd- 
tSQOi yaQ cSg tou IIo^SLdavog avtoig (ior^&rj^SLv (islkov- 
tog dtsxQLVov to 6r](islov, Qsnovxsg talg yvci^iaig JtQog 
to 'l6lov 6v(LcpsQov. syivsto ds xai dXka 6r](isia TtaQd- 
6o^a, dvvdfisva dcatQOxr^v xal cpo^ov tolg oxXocg naga- 

75 6xs6%aL. xatd yuQ tdg tQoq)dg nuQa tolg May,s666LV 
01 dLaKXcofisvoL tav aQtav aL^iatosLdfj tr]v nQ^go^l^LV sl- 
Xov. saQaxsvaL ds tig scp}]6sv oilfiv xaS"' yv 6 'Anoklav 
'sksys (iskksLV savtov sxlLnslv tr]V nohv. tov ds nXy']- 
&ovg vnovor]6avtog oxl nsnXaxcog sXr] tov X6yov ;^api^o'- 

80 [isvog /4Xs^dv6Qa , xal 6ta tovxo tcov vsaxsQav oQfirj' 
odvtav sni to At&o|3oA)}0ai trv dv%Qanov, ovxog iilv 
dLa tcov aQxovtav xXanslg xal xatacpvycov sig to tov 
HgaxXsovg lsqov ^LScpvys ti]V tL^iaQiav 6Ld tr]V Lxs6iav' 

85 OL 6s TvQLOL 6sL6i6aL(iovr]6avxsg ;^9t»()ar? 6SLQalg ngogs- 
dr]6av t6 tou ^AnoXXavog ^oavov tr] ^d6st, s(ino6i^oV' 
tsg, ag aovto , TOii' ^sov tov sx trjg noXsag ;^(api(j|u6v. 

42 (ista 6s tavxa ot nsv Tvqlol tr]V av^r]6LV tov ;^(6|uaT0g 

90 svXa^r]\fsvtsg, snXr]Qa6av noXXd tcov sXaxxovav 6xacpcZv 
o^v^sXcov ts xatansXxav xal toi,oxcov xal 6cpsv8ovr]xav 
av6Qc5v, xa\ nQognXsv6avtsg tolg SQya^o(isvoLg to x^l'^^ 
noXXovg (isv xaxsxQa6av , ovx oXiyovg 6s dnsxtsivav. 
sig avonXovg yaQ xal nvxvovg noXXcov xal navtoiav /3e- 

95 lcav cpsQO(isvav, ov6sLg r](idQtavsv ^ sxoi(iav xtxt dcpvXd- 

55. ovtmv ora. T Bas. notvtoSanaiv T Bas., caeteri rav 

Ttavtodandiv 59. Tf]v acpiaiv tou /JsAovg] neiiter artioulus 

est p. 192. 29. ^ 60. etirsivs ] SuTsivETO V et L vel T 

191. 05. S' F 66. ccofiatog] j;cJ^aros F 78. ix- 

}.intlv] ixXsinsiv F 82. Sid tc5v] vno rcSv L 

85. ngogsST]Guv FL, caeteri nsQtiSrjaav 90. o'|v/3«/lt»» rg 

Ktttttn.] scribebatur o^v^slcav zs Hal natan. LIB. XVII. CAP. 42. 43. inS 

XTMV t(ov 6xoji(3v xiLfiivcjv. Gvvt^uLVB yccQ OV (lOVOV 
xarcc TiQogcsTiov xa (pio6[i,hva ^sXrj TiQoqninTUVy akka itaX 
%QQg rd vcoia xdjv dvrLTCQogcana^v ovxcov iv Cxbvco fja- 
(laxL duxvfiai^at, xal (ir^dbva dvvaOr^ai, diaq)vkcct,a6>^ai 100 
Tot)^ s^ (X(iq)oxEQav xcov ileqc^v naxaxLtQdcxovxag. 6 
di '/JXBt,avdQog z6 naQukoyov xijg 6v(iq)0Qag ^ovX6(iBVog 
6t,eag diuQ^&cooaoi^ai, nhjQcoGag nccCag tag vavg xai. xa- 
Qi,yov(.iBvog avxog iTCkiL naxcx onovdijv hjtl xov ki(xbva 
tcoi/ TvQicav 1 y,a\ t)}v inccvo6ov tojv 0OLvi}i(ov vmxk- 5 
(ivsxo. ofc dh (iccQ(iaQOL (po^rj^^evxsg (iijnore xvQLSvGag 
tcbv ki(iiv(OV xarakdlhjxaL xrjv nokiv SQr](iov ovOav 6XQa- .' 
XLCorcov, Tiara nokkrjv 6nov&iijv avinkiov ug trjv Tvqov. 
d(iq)oriQa)V ds did xi]v vniQ^okr)v trjg (pikoxL(iiag taig 
ilQioiaig nvKvaig xQco(iivcov , xal tcov MaKsdovav 'tjd}] 10 
nk)]6La^6vxcoi> tolg kLixiOLv, oi 0oivLitag na^' okiyov (ihv 
i^k^ov tov ndvxig dnoki^&aL, naQELgnBOovxsg 6' o/tiog 
tjj |3m 'Acxl xdg XBkBvraiccg vavg dno(5ak6vxBg 8LB6c6%r]6av 
tlg t)]v nokcv. 6 t)£ fia6Lksiis (isydkrjg inLfiok^g dnotv- 15 
%(>3V, ndkLV nQogexaQXBQBL ta %co(iatLy nal tcj nktjQ^Bi 
tav vBcbv naQBLXBxo tolg BQyat,o(iivoLg f^v d6(pdkBLav, 
192Tcav 6' 'BQycov nkrj6Lat,6vtc3v trj nokBL, xal T^g dkcj^Bag 
nQogdo'/ico(iivrjg, dQyi6xr,g avB(iog (liyag BnByivsxo nal 
xov ^w^aTOg nokv (JLSQog ikv(ir'jvaxo. 6 6' 'Akit,av- 20 
^Qog Bcg d(irixc(viav S(ininxcov dta xrjv avr6(iarov xcov 
BQyav (p&OQdv (isxB(iiksxo (isv Bnl xy tfjg nokioQxiag 
Bru{jokrj, 0(iag 81 xrj (pLkoxL(iici nQoay6(iBvog , eh Tj}g 
oQSLviig Bxx6nxav vnsQ^iByixtr] divdQa naQB)i6(iL^B , xal 25 
6VV avToig xolg xkddoig iyxcj6ag ivscpQa^s ti]v ^iav 
tov Tikvdavog' taxv d' dnoxaxa6xrJ6ag td nsnovr]- 
x6xa tov xco^iaxog, xal tf] nokvxsLQicx nQox6^ag sis 
(iikovg d(pB6LV , ini6T7]6B tdg (irjxavdg in axQov t6 
ya(ca. xal tolg (jCbv nstQo^okocg aaxi^akkB td tsi- 30 
%r], tolg d' 6iv^ski6LV dvslQys tovg snl t(bv bndki,Bav 
k(pB6xaxag' 6vvr]yavit,ovxo 6s tovtoig ol ts toi,6— 
xaL xal 6(psvdoviixaL, xal nokkovg tav bv tf] n6kEi ^« 
naQa^orj^ovvxag %axExixQa6Kov. oi dh Tvqlol dkLBLg «< 
Bxovxsg tsxvixag xal (irjxavonoLOvg, 'iiaxB6xsva6av (pLk6- 
tsxva ^or]^r'](iaxa. nQog (isv ydQ xd xaxanskxLxd (iiktj 
xQoxovg xaxB6xBvu6av 8LtLkr^(i(iivovg nvxvolg diacpQd- JtO 

5. vniTS(ivovro F 8. Tvqov FLX, caeteii Tvqov noXiv, 

wbem CusQiis 

11)2. lU. UQyiotrji] o:Qyixm X 22. q)&0Qa.v] cpoQv:v 

Bas. 31. uvtiQyi} iiQys Bas. 83. naQo^oTiQovvtai] 

nttQa^oil%ovvt(ov F 11T6 LIB. XVII. CAP. 43. 

yjiKdi' tourouj 8s did rivog ^rjxccvrjg dtVBvovtEg ta ^lv 

40 0vi'vxQL(iov ra ds 7taQi6vQov rcov ^sXcov, Tcdvtav 8e tj}v 
fx tfjg ^iag cpOQav eUXvov xovg 8' sk xav itEtQO^oXtov 
rpBQoiiwovc; kiQ-ovg 8sx6^svoi ^iaXaxalg tiGu xal 6vvhv8i- 
8ou6aig xataGnEvaig inQdvvov xi]v m xijg oQyavLX^g ^lag 

45 8vvaniv. 6 8i ^aGikevg d^a xij xaxd xo %cona n:Qog^o- 
hj navti xco droAoj nsQiSTtlti xijv nohv xat xd xstxyj 
TiSQisGatTttsro , nal q^avsQog ijv 7tokiOQXr}6ov xi]v nokiV 
v.ctxd yijv d^a ^tat ■aatd Qdkattav. xav Ss TvQiav dv- 
rai/ax&ijvai (xhv xa 6t6kcp ^rjnsti xoXucovtcav, XQi6i 8s 

50 vav6lv oQ^ovvtav nQo xov lipisvog, 6 ^a^iXsvg smnksv- 
6ag avtaig, xal nddag 6vvtQi^ag , anavijld^sv snl xijv 
i8i'av 6tQat07tsdsiav. ot 8e TvQioi ^ovXo^isvoi 8inXa- 
6id6ai xi]v dno xav xsi%av d^cpdXsiav , dno6t7]6avtsg 

55 ntvts n^xsig sxsqov tscxog cpxoSo^ovv 8sKa nr]%(ov x6 
nkdtog, aal xy]v dvd ^s6ov xcov xsixcov 6vQiyya Xi%cav 
v.aX %co^atog snXr']Qovv. 6 d' ^Als^av^Qog xdg XQitJQSig 
^svyvvcov xal fir]xavdg ^avtoSandg avtalg sni6tr]6ag 
Httts^aXsv snl nks&QOV xov xsi%ovg' nal 8id xov ntd- 

60 (latog slgsmntov slg xr]V nohv. ol 81 TvQiOi xoiig sig- 
^ia^Qofisvovg nvxvolg (isls6i ^dllovtsg fioyig dnstQixl^avtOf 
xal to nsntcoxog fiSQog tov xsi%ovg dv(pKo86(ir]6av vv- 
ztog hniXa^ov6r]g. (istd 8s xavta xov %(6fiatog 6vvdiljav- 

65 xog xcp xsi%si , %al xijg nolscog %sqqov}j6ov ysvofisvt]g, 193 
noXlovg nal fisydkovg dyoSvag 6vvs^aivs yivs6%ai zatd 
X)]v xsL%Ofiaxiav. ot fisv yaQ x6 8slv6v sxovtsg sv 
otp^akfiolg, ■y.al ti]V sx rijg dl(66scog 6vficpOQdv dvaloyL- 
t,6fisvoL, xalg ■^v%alg ovtco naQS6zr]6av nQog x6v aivSv- 

70 vov cogxE xov Qavdtov aatacpQovij^aL. xcov yaQ Maxs- 
80VCOV nQogayayovtcov nvQyovg vi>r]lovg idovg xolg xsl- 
%s6l, xcd ^id tovtcov xdg sm^dQ^Qag sm^akkovtcov aal 
&Qa66cog xalg sndkts6LV sm(iaiv6vtav, ot (xsv TvQiOi 8id 

75 xi]V snivoiav xcov oQyavonotcov noXld nQog xi]v xsi%o- 
fia%iav Ei%ov (ioi]xfr]i.iara. %akxsv6dfisvoL yaQ svftsys&SLg 
xQL68ovtag naQ7]yiii6tQcoixavovg xovtoLg stvntov sx %sl- 
Qog xovg snl xcov nvQycov xci&s6zat ag. Sfjinrjyvv f,isvav 

3!). SivivovTsq nhodoniannu?: libri dittvtvQVzeg: suhtcr mare im- 
niiUcutes Cos^xs hiu et 191. 31. 40. ndvzcov ] ndaav FL 

0) 

■17. jin}.ioQKt',6fiiv F 49. 6Qf.iovvrcov ] oqucovtcov 

B'^'''. 01. Big^ia^ofiivovg] Stoi^ctfisvov.; T BasJ. 

fioyig FL, caeten ^iolig fi2. dTr.fTgijpavTo Wesielingius, dne- 

Crpti/irtZTO FLQ, inETQiipavTO B.is., cdctefi dntTQtipoivTo 

103. (55. ?ro/liot)s kkI fMhydlovg] noXlovg ^«syftP.oi;s Bas. 

fisi. Gvve^atve ylvioQai] avvf^uXs Ytviod-at, h i')\). ovtco] 

oiitcos F 70. nQogayuyovtaiv] TtQOsayovToav hT Bas. LIB. XVII. CAP. 43.-45. im 

de slg Tccg rlCTiiScig tovtow, xal xa?.ovg g^^oi^TQV TtgogdE- 
ds^ivovg, eUxov TiQog eavTovg iTCiXa^{]av6^ivoi tcov x«- 80 
kc3V. avayxutov oxh> )]v ij 7iQote6&ac Ta oTtka, %cd yv- 
(.i.vov(isvovg To, 6c6(jiaTa xaTaTiTQCJtSxsaxtac noXXcov cpsQO- 
(livcov j^sXav , rj TijQOVvTag tcc oitXa ciLO. t^v al6yvvr]i> 
TtcTixeiv dcp' vTpfiXoJv nvQycov aal TsXsvrav. alXoi o 85 
aXisvTL-/.a dcKTva Tolg sitl tcov STCL^a&Qcov dLa(iaxo(isvoig 
sntQQLitTOvvTsg, zal Tccg %slQag d^QrjOTOvg Ttoiovvrsg, y.a- 
TsGncov y.al ■zsqls-z.vXlov dno Trjg STtL^ci^Qag sm rijv yijv. ^^ 
STSQov d' S7tsv6t]6av svQS(ia <plX6tsj(vov nard Tijg tcZv Qp. 
Ma-/is86vcov dvdQsiag, 8i' ov Tovg dQierovg rcov %oXs- 
(licov d(iriidvoLg v.al 8sLvalg TtSQisfiaXov TLfxaQLaLg. naTa- 
Cxsvdoavzsg yccQ dsjtiSag xaXzdg aal Gi8rjQdg, xal Tav- 
Tttg TrXrjQcodavTsg d(iiiov, cpXoyl TtoXXfj Ovvsxcog vnsy.aiov 
y.al dtdTtvQov narsOHSva^ov t?}v d(.i(iov. TavT)]v 8s Std 95 
TLVog (irjxav^g TOtg d^QaGvraTa (laxoicsvoig STtSQQiTtTOVv, 
xaL Talg £(J;^aTatg Gv^LCpOQalg TtSQis^aXXov Toijg vnoTts- 
c6vTag, dia yaQ tcjv ^coQd^icov zat rcov v7to8vr(5v naQ- 
SLgjtiTtTovCa r] d(i(iog, %a\ Std Tr]v vnsQi^oXr]V Trjg &sq- 
(laciag Xv(LaLVO(isvr] Tdg GaQKug, dfioii&t^rov snoisL t6 100 
dTvxr](ia. 8l6 y.al naQanX)]6icog Tolg (ia6avLt,o(iivoig nd- 
Gav 6sr]rLxi]V cpcovi]v nQols(isvoi, Tot^g (isv snL%ovQi]6ov~ 
Tag ovx sixov, «jJtoI 8s Sid Ti]v 8sLv6t)]ta toxj nd&ovg 
slg (iavLc68sLg 8La%s6sLg S(ininTOVTsg stsXsvtov, sXssLva 5 
Tial d(LY]%dvcp nd%SL nsQLninxovrsg. dua 8s xal nvQ sn- 
SQQinrovv xal Gavvia xal Xid^ovg sns(iaXXov ol ^oivLXsg 
, xai TfJ nXr]%SL Tav ^sXcov xaTsn6vGvv rdg dQsrdg tcov 
dvQ^LGxa^isvov, y.al Talg (isv 8Qsnavr]cp6QOLg xsQaiatg rdg 
Tcov xQicov 6Q(LL6T7]Qiag vnoTS(ivovrsg uxqi]6tov ri^v tcov 10 
i^ioQydvav ^iav snoiovv, Taig 8s nvQcp^QOLg (ivSQOvg (is- 
yd?.oug dtanvQovg sns^aXXov slg to nXr]&og tcov noXs- 
(liov , xal dia ttJv nvxv6rr]Ta tcov dv8Q(ov ovy^ rj(idQTa- 
vov Tcov Gxoncov, Toig 8s x6Qa^L xal Talg 6L8r]QaLg %sQ' 15 
C\v dvr]Qnat,ov Tovg Tolg &OQaKioLg scpscrcorrtg. t\] 8s 
TioXvysLQici nd6ag rdg (ir]%avdg svsQysig noLoiJvTsg noX- 
Xovg Tcov ^Lat,o(isvov dnsxTSLVOv. dvvnsQPXiiXOv 8s Trjg 45 
sxnXrj^sag ov6r]g xa\ Tijg Iv Tolg dya6L 8sLv6t)]Tog dvv- 20 84. viijriHv nvQycov'^ vipr^Xov nvQyov Q 91. TrvQit^aXovl 

■JttQii^alXov F 5)6. Q^Qaavzata} ^QaavTatcog FL 

2. uiririv.riv Rliodomannus : libri (Hy.ziyiriv nQolfiiivoi^ nQoCs- 

Hnvois FL tovg inimvQrjOavtas Bas. 7. tni^alov Ua*'. 

C 
10. oQHTjcrriQlag F, caeteri oQ/irjTjjQiag 
194. 17. ivfQyiis] dvfQysls Bas., dvsvfQysig FL ^ia- 

^oiiivruv] 5iaycovi^ofiivcov F dniAZSivov] dniKZivov Bas. 1178 LIB. XVII. CAP. 45. 

nodtcctov yivoiiivriq^ ot35' ag Uh^yov r^g t6X(ii]g ot Ma- 
xfdorfg, dkXa tovg dsl niTixovrag vTtSQ^atvovtEg ovx 
tvov&Etovvto talg tcjv cckXcov av^iq^ogalg. 6 d' 'AXs^av- 

25 ^Qog iit.L6tri<3ag tovg Ttstgo^okovg xataneXtag xal Xi&ovg 
(.ifydXovg dcpiElg aGdXeve td tEi%Yj, tolg 8' o^v^skeGtv 
aTto tcav nvgycov tcov t,vXivcov BK^uXkcjv ^ekcjv navto- 
daitcSv nXij^og dsivcog xatEtitgcoGKS tovg scpsotatag tolg 
tsiisGLV. dvTifirjxavcjfisvQL ds Jtgog tavta ot Tvqlol xqo 

30 (isv xav tsixcjv (laQiiaQivovg tQoxovg idtavov, xal dtd 
tLvav oQydvav rouroug Qtvsvovtsg xd cpsQopiSva {Mh] 
xataTtsXtLxd CvvstQL^ov, xal slg td Ttkdyta (iSQrj TCaQa- 
yovtsg djtQayctovg snoiovv tdg tcov dcpLSfisvcov nXrjydg. 

35 nQog 8s tovtotg ^VQCag ical dntXag dcrp&SQag 7tscpvKC0(is- 
vag xataQQcijttovtsg, sig tavrag dnsbsiovto tdg dno tcav 
nstQO^okcov nXrjydg' zal (laXaKrjg trjg svdoGscog yLvoiis- 
vrjg s^sXvsto tc5v cpSQOusvav nsxQav rj ^ia. %av6lov 
8s ot TvQLOt ndvta tQonov svQaGtag d}ivv6(isvoL xai. 

40 ^atsvnoQovvtsg xolg ^07]d'/](ia6L %atsQdQQ7]6av tcov no- 
Xs(iiav, Tcai to tsixog nal tdg svrog tojj^ nvQyav 6td- 
CSLg dnoXtnovtsg sn avtdg co%ovvto tdg sni\id%Qag, %a\ 
ralg tav noXs(iiav dvdQaya&iaig dvtstattov tdg savtav 
aQstdg. dio aal 6v(inXsK6(LSvoi tolg noXs(iioLg xal triv 

45 (idxrjv sx xsLQog 6vvL6td(isvoi (isyav dyava tov vnsQ trjg 
nazQidog 6vvi6Tavro ' xai tLVsg nsXsxs6i Tojii' dnavrcov- 
xav to nQogns66v (isQog tov 6(6(iaTog dnsKonrov sv^a 
8'?} xav naQa xolg MaKs866LV '^ysfi^vav xLg, 6vo(ia (isv 

50 "A8(ir]tog , StacplQav 8e dv^Qsia xal 6co(iatog Qokii]^ ts- 
%aQQr]Kiog tr]V ^iav tav TvQiav vne6ti]j xal nXr]ys\g 
nsXsxsL (is6r]v xijv xs(paXr]V naQaxQfj(ia xats6tQsi'S t6v 
§iov r^QavKcag. 6 8' 'JXe^av8Qog oqcov tij (cdyj] tav Tv- 
Qiav iiaTL6xvo(iS7mvg xovg MaKs86vag , dvsKaXs6ato r>; 

55 odXnLyyi xovg 6TQarLcotag vvKT6g r]8r] ysvo(isvr]g. xcl 
To (isv nQatov skqlvs Xv6ai tr]V noXiOQKiav , Kal t))v 
OTQatsiav snl trjv . fiyvntov noisl6%aL' (istavorjoag 8s 
ndXiV , %a\ vo(ii6ag alaxQov sivat naQaxaQi]6aL TvQioig 
T^g xatd tr]v noXiOQKiav 86^r]g, xat toji/ cpiXav sva (lo- 195 

20. Yivofihrjg] ysvofitvrj^ FL 24. inl rnvg] roug Rciskius 

25. dqjitlg ] ggs' oii F 26. h^ciXloav ] i[i^a.lXoiV F 

28. Totg] inl rot; L 37. yivofcsvr^g] yivoiiivrji F 

42. (oQ^ovvTo] scrilicniliim Ioj0^oi>vro 50. th^x^- 

^j^xms] rd QQuooq v.al L, xo Q^gaoos F iii inargine correr.tns 

51. fi£C7]v xriv FL Bas., caeteri (isoriv 52. 8' F Bas. 

c«s 
57. fiizavoriGaii] fiiTavorj&tis F 58. ilvai] ioTi 

F 58. KUTcc T?jv TtoXioQHlav] iv xfj nohoQKiu F et de quo 

ad noXiOQxiav nihil varietatis nlldtuni, L LIB. XVII. CAP. 4(5. im 

vov ofioyva^iovovvTa knftav '^fivvtav rov 'AvdQOuevovg, 60 
Tidkiv TtQog rrjv jrohoQKiav IrQBTiBro. %aQa%ali6ag 6s 46 
rovg May(66i>ag eavrov (itj Xstcpd^ijvai aar' dvdQfiaVy 
uTcdSag rdg vavg 7io?.£^L7tcog xaraGxEvuGag 7tQogB(iaXkE 
rolg rfixtGiv l/(9x'!^icjg nard yi]V dpLCi %ai aard d^dXarrav. 65 
xaravor^cjag 81 nfQi rd vscoQia ro rslxog do&svl-orfQOV 
viraQxov , rovrcj) TTQOirjyayB rdg rQuJQBig £i,svyuBvag xa\ 
cpSQOvCag rdg dhokoyardrag (ir/yavdg. tvravd^a ds troA- 
fiyCiV t7tLrBA.B6a69ai, TiQd^iv ovdi avroig roig OQoJCi, 70 
7n6rBvouBV)]v' B7tilid9Qav ydQ djto rov ^vklvov jivQyov 
rolg rrjg jto^BCog rBi%B6iv B7tL(irx?.cov , did Tai!r?;g (lovog 
BTtB^r} ToJ T£('%£t, ovrB Tov d^to rijg rvyrig cp%6vov Bv\a- 
(irj^Big ovrB rrjv Ta5y TvQiav dBLv6rr]ra xaraTtXayBig, 
dXkd ri]v 'Aaraycovi6afiBV)]v Toi)g TliQ6ag dvvaficv Bxcav 75 
^BOQOV Tjys Idiag dvdQaya&lag roig filv dXXoig Maxs- 
6661V dxoXovd^BLV TtQogsra^Bv , avtog 61 xcidrjyovnBvog 
To5r slg %BiQag (iiat,ofiBvcov Totrg fiBv ra doQan rovg dh 
ryj fiaxaiQcx rvTtrcov dTtsxrBiVBV' Bviovg d' avrrj rf/ Tts- 80 
QicpBQBia rrjg ddTtidog dvarQBTtav B7ti6xBiV rov^ noXXov 
%Qd6ovg B3toir]6B Tovg TtoXBfiiovg. dfia 6b rovxoig TtQar- 
TOfiBvoig iiaxf' BTBQOV fiBQog 6 XQiog rvTtrcov xart^aXs 
TtoXi) fiBQog Toi5 rBLyovg' 8id 6b rov nrcofiarog Big7tB66v- 
rcov rcov Maxs^ovov, xal tcov TtSQi rov 'yi?.E^av8Q0i> 6id 85 
rijg B7tt(id^Qag dia^dvrav BTtl ro rBixog , rj fiBv 7t6Xig 
xarBlXr]7tro , ot 8b TvQiOi TtQog dXx^v rQaTtivrsg xal 
7taQaxaXB6avrBg dX?.7]Xovg, tvBcpQa^av rovg 6rBvcoTtovg, 
xal ficiyofiBVOi 7tX)]V oXlycov aTtavrBg xarBx67tr]6av, cvr sg 90 
TtXBiovg rav BTtramgxiXicov. 6 6b ^a^iXtvg rBxva fiBv 
xal yvvalxag B^rjv6Qa7to6i6aro , rovg 6s VBOvg aTtarrag, 
ovrag ovx fAarTOi^g rcov 6ig%iXicov , By.QBfia6s. 6aftara 
6' alxfidXcora ro6avra ro Tt^.iid^og BVQB^r] drgxB rcov TcXBi- 
Grcov slg KaQX)]66va xB/i0fii6iiBvc)v rd VTtoXBicp^fBvra ys- 95 
i>B6&ai TtXsico rcov fiVQicav xal rQigy^iXicov. TvQiOi fiBV 
ovv ysvvaiorEQov fidXXov ij cpQOVificorsQOV V7io6rdvrsg 
rr)v TioXiOQxiav ro6avraig 7tBQiB7tB6ov 6vfig)0Qcdg, TtoXiOQ- 
xr/^Bvrsg fiijvag tTtrd. 6 6e (iadiXsrjg rov fiBv 'A^ioXXca- 100 
»'og rdg XQv6dg 6BiQdg xa\ rd 6B6ud ^tBQisXofiBvog Tta- 
QrjyyBiXsv 6vofidt,BiV tov ^bov rovrov 'JTtoXXco cpiXa}.B^av- 
6qov' tcj 8b 'HQaxXsi fitya^.oTtQBTtBlg %v6iag 6vvrBXB6ag, 

195. r»4. ■JiQOsi^ctXXi] TTQngi^alfTo FL 67. vnaQXOV 

FL, ciicteri vnnQXBiv (»?). kvvoiv&a ] iv ravzais omneis 

It61ht}6£v FI A , raRt«»ri izokfia 70. avtols servnnint 

V\j\ Bas. ^ 72. Ui§aXoiv\ fni§aXXo3v FL 83. /Ur'po<; 

Tov t£/';j;ous] iiiverfit F 92. anavtas FL, caeteri wdvras 

98. toacivtaig] Totavraig F 1180 LIB. XVIf. CAP. 46. — 48. 

Koi rovg avdQaya&^6avTag TtftjJcJag, 8ti de tovg TStsXsv- 
5 Ti]x6tag ^syaXonQSTKog &dtl;ag, rijg ^sv TvQicav noksag 
y.ati:0tr]6E ^aOiHa tbv ovo^a^o^svov BaXkcovv^ov , nsQi 196 
ov td xaTa ^SQog ovx a^iov TiaQahnslv did to x^g tcs- 
QiTCStsiag TtaQado^ov. 

Tov yaQ nQOvnaQxovtog ^aCikscog UtQatavog did 
T^v nQog JaQslov (piXiav SKTCSoovtog sx rrjg dQx>igy o 
Akst,av8Qog sdansv s^ovOiav 'HcpaiOticovi xaraGtijOat 
^aOiXsa tiig Tvqov tav idio^svcov ov dv nQoaLQijtav, to 
^ilv ovv nQcoTOV ovTog svdoKrjSag ta ^svoi na^' w trjv 

.15 sniCTa&fiiav snsnoir]TO 7isxaQi6iiivag, tovtov snsfidXsTO 
xvQiov dvayoQSv6ai rr~]g noXsuig' 6 8s nXovrcp ^iv %ai 
dotij diacpSQCov rcov noXircov, ovSsaiav bs 6vyysvsiav s%cov 
nQog rovg ysyovorag ^a^iXslg, ovx. sds^ato tr]v doQsdv. 
rov ds 'H(pai6ricovog sniTgii^avrog avrcp rr]v sxXoyrjv 

20 noir']6a6^ai sx, toi» yivovg rcov pa6i?J(0Vf scprf6sv slvai 
nva rr]g [ia6iXixrjg oly.iag aTtoyovov , rd ^sv aX?,a 6cS- 
(pQOva %ai dya&ov dv^Qa, nsvr^ra 8s x«0'' vnsQ{ioXr]V. 
6vyxcoQr]6avTog ds roi) 'Hrpai^ticovog rovrco rr]v bvva- 

25 6Tsiav, 6 Xa^cov rr]v smrQomqv xaTr]vrr]6sv snl toi^ wVo- 
fia6^ivov ^STd ^aOiXixiig s6&iJTog, xal aarsXa^isv avrov 
sv Ttvt v,Y]7tcp ^i6&ov fxsv dvT?.ovvra, QC(xs6i ds roig rv- 
X0v6iv s6%i]Ti xQcofiSvov. dr]Xc66ag ds rr]V nsQinhsiav 
aal nsQi%s\g rr]v (ia6iXiK^v 6ToXr]v aal rov dXXov rov 

30 aQii6t,ovza x66f.iov, dvr^yaysv avrov dg rrjv dyopdv nal 
dnsdsi^s ^a6iXsa rcov TvQicov. d6fisvcog 8s rov nX/j&ovg 
nQogSs^afisvov 'nal to naQado^ov rf~]c: rv^VS ^avixd6av- 
Tog, oiJTog fisv cpiXog ysvofisvog 'AXs^dvdQco rr]v ^a6iXsiav 

35 s.6%s naQddsiyfia rolg dyvoov6L rr]v ri]g rvxr]g nuQddo^ov 
fiBTa^oXrjV. 

'Huslg d' snsl rd nsQL rov 'AXs^avdQov dir^XQ^Ofisv, 

48 nsTaXrjil^^ns&a rijv dLr]yr]6iv. xard ydQ rr)v EvQorn7]v 
'AyLg fisv 6 rav AaKsdaLfioviarv (ia6i?.svg toJv sx rijg sv 

40 'l66(p (idxr]g dLa^a^ysvrcov fiL^d^oip^Qcov dvaXa^cjv oxra- 
XLg^iXiovg vscorsQorv nQayfidrcov dvrsixsro , xaQi^ousvog 
yJaQSiCp. nQogXa(icov ds naQa rovtov v.al vaijg %a\ %Qr]- 
fidrcov nX^&og snXsv6sv slg KQrjvr^v., xa\ rcov noXscov rdg 

45 nXsiovg %siQco6dasvog r]vdyy,a6e rd ITsQ6m> cdQSi6%KL. 5. Tjjs — n6l£cas\T.fj — TToA^tBas. 6. BulXu>vv{i0v]\hle3.ximt?A. 

190, 13. Tc5 IfVfo] T6JI' ^iv(ov F 14. xR^i^a^fcaivcop] 

KSxaQiGu.£vo$ Ba#. l.x snfpaAtro ] iiti^als Biss. V-'. 

ov ovq 
t) ' B.^s. 31. toH vXri9ovs non^of|«/(i£vou] ro nlfj^^oc; jtooc;- 

de^GiiSvos F 33. yevofisvog] yiv6,uBvos F 35. 6 V LIB. XVII. CAP. 48. 49. IISI 

'AiivvTttg d' 6 (pvycov Iz MaK^Soviag v.a\ JtQog zIkqhov 
ttvafidg CvvrjycoviGaro ^ev roig UeQGaLg iv rfj KtlLxta, 
diacJco^fls d' sx rijg ev 'l66a TtaQard^ecjg ^srd rsrQa- 
xigxiklcov ^uGQoq^OQOv , nal tiqo rfjg '/Jket,dvdQOv naQOV- 
oiag diavvGag slg TQiTCokn» rijg 0oivl.K}]g , sTcekslsv sx 50 
rov Tcavrog Orolov rdg dQxovaag vccvg alg rov itXovv 
roig idloig OrQazidraigy rdg 6' dXkag svsnQri&s. QianXsv- 
6ag d' sig r^qv Kvjcqov, xal 7CQogka(i6}isvog OrQaricorag 
197 xal vavg, 8iSTrXsv6sv sig ro IlrjXov^cov. rrjg bs noksag 55 
iy'AQarr]g ysvo^svog djtscpaLVSv savrov vno zJaQilov rov 
(ia6LXsG}g d7Cs6rdX9aL 6roarr]y6v did ro r6v i^yovfisvov 
rfjg jliyvTtrov GarQanTjv 6vvc(ycovL^6^svov iv l66(p rrjg 
KilLxiag nsTcraxbvac. dvunksv6ag d' slg Mt^cpLV , ro 
pcsv nQcorov nQo rfjg n6kscog naQara^dfisvog rolg lyyaQioLg 60 
svLxr]6s' (MSrd ds ravra nQog aQnayrjV rcov ^rQanarav 
TQansvrav instsk&ovrsg oi tx rijgnoksxog iTcs^d^ro rolg 
drdxrag 8iaQndt,ov6v rdg inl rijg %ciQccs mr]6SLg, xai 
rov T£ '/^^vvrav dnsxrsLvav xaX rovg [ist' avrov ndvrag 65 
dQ8r]V dvslkov. '^/uviro:? pisv ovv nsydkaig snL(iokalg 
iyXSLQ}]6ag, xal na^' iknida 6cpaksig , roLOvrov 's6xs tou 
^iov ro rskog. opcoiag bs rovrco xal rcov dkkav i]ys^6- 
vav xn;l 6rQarr]yav rLVsg ix rrjg iv 'l66co ^dxrjg ^srd 
6rQarLarav dLa6ad^svrsg dvrsixovro rav UsqGlxcov ikni- 70 
dav. oi lisv yaQ noksig inixaiQovg xaraka^^av6^svoL 
discpvkarrov ravzag rco ^aosicp, oi d' 's&vt] nQogayo^s- 
voL xal dvvd^SLg nsQl avrovg xara6Xcvat,6iJ.svoi rdg kq- 
■ no^ov6ag XQsiag rolg vnoxsc^svoig xaiQoig naQsi%ovro. 75 
ot 6s 6vvs8qol rcov 'Ekh]vav ii)r]cpi6avT0 ns^i'aL nQS- 
6§SLg nsvrsxaidsxa Grscpavov cpsQOvrag xqv6ovv naQa 
rrjg 'EkkdQog dQL6rslov 'AkstdvbQco xa\ 6vvrf6\fr]6o^ivovg 
rf] xard KLhxiav vixrj. 'Aks^avdQog ds 6rQarsv6ag ini 
rd^av q)QOVQovfisvrjv vno TIsQ6av, xai dia^vov nQogs- 80 
dQSv6ag, slks xard xodrog rr]v n6kLV. 

'En aQyovrog 6' 'A%y]vr]6LV 'AQL6rocpdvovg sv'Pc6ar] -IQ 
xaTS6td&}]6av vnatOL I^novQLog IIo^tov^Log aal Titog 45. d (pvycov L et fjnl 5' F, caetcrl q>vycov 47. iv ry Ki~ 

XiKia om. lias. 48. TfrpaKig^iA/fov] TQiqxi^iav QX 

197. 59. dvciTzXsvGug^l avay.dfiipag FL!^ 60. naQCiTCi- 

^afttvog FL, TiaQaToi^aa&cn. X,';c<T(teri nagaTa^afiivoiS Tolg 

iyiCjyQtoig ivi'y.rjot] ivi7irjr,F tovc; iyy/j^Qiovci X 62. ol ft 

lieiokiiis: liiiri i/. 66. iyxiiQriGag] iyxsipicng L 67. 

ilniSoi] i/.niSas FL ro Ti^log] TfAog F Biis. 72. 

TavTog] oi»rc?s FL 73. avTovg] avTovg FL ««tk- 

GXEva^ofiivoi] 7[aQaGv.iva^6i.ifi'oi F 83. 2novQiog] Eno- 

Qtvi F ncaTovfiiog] noozofiios FTY Bas. 1182 LIB. XVII. CAP. 49. 

85 OvBtovQiog. tnl 8s rotncov 'ylXs^avdQog 6 (ia^ilsvg ru 
nsQi r})v ra^av dioixyiijag ^Javvxav (ilv nsvcc 6s/,a vsav 
slg MaxEdovlav g^sjrf jut^'£ , nQogrutag xcov vkcov zovg 
svxtkrovg imki^ai TCQog GrQursiuv avrog 6e (.isza %u- 
^^g t^g 6vvu^scog nuQijXd-ev slg yiYyvnxov, y.al TtuQS- 

90 Aa/i)£ TCuGag xug sv uvrij no^.sig icoQ^ig •Kiv6vvcav. ol yuQ 
AiyvTtnoi , xav IIsqCcov i]6i^ry/,6xav sig xu isQu v.a\ 
^taicog UQiovrcov , uo^isvoi 7iQogs6s^uvro xovg May.s^O' 
vag. icuruGr)]6ag 6s xu aaru xrjv Ar/vTixov noofjl^sv 
sig "Jii^covog, (iov?.6^svog xQijGaa&ai xc3 &scp. xurd ^is- 

95 Otjv 6s xr]v 666v uKrjvrr]Guv uvra TrQSOl^sig tcuqu Kvqi]- 
vuiccv Grscpavov xofiit^ovtsg xal iisyaloTrQsnrj 6coqu, sv 
oig i]yov iniiovg iiols^iGxug xQiuxoGiovg acd tcsvzs xs- 
%Qi7i7ca xd XQuxiOra. 6 6s xovrovg ^sv uzo6stcc^svoq 
100 cpcXiav aal Cv^i-iuyiccv Gvvs^szo TTQog uvrovg, ccvxog 6s 
[istu xcov 6vvu7to6rji.iovvxcov nQorjysv sjcl xo isQov xat 
diccvvaug snl xr]v SQr]^ov xai uvv6qov , vdQsvGu^icvog 19S 
6ir]Si xr]v y^ccQccv syovGuv uu^ov fxsysxfog usqiov. sv 
'^itSQUig 6s xsTruQGiV s^ava^.cod^svrav xcov xo{xit,of^isvav 
5 v6uicov sig dsiv}]v GTidviv TCUQsysvovro. sig u&vf.iiccv 
ovv nccvrcov Sfi7isG6vr(ov ucpvco TioXvg ofi^Qog s^ ovqu- 
vov aazsQQdyr]^ xr]V VTCUQyovGuv xcov vyQCOv sv6siav -jta- 
Qa66t,cog 6iOQ%ovi!iSVog' 6i6 xca xo Gvfi[idv s6otsv dvsX- 
TttGzcog GcoQslGi &S(ov TTQovoici ysyovsvca. v^QSVGuiisvoc 

10 8' SK xivog xoiXd6og, STtl xszzccQug r]usQag syovrsg uqhov- 
Gav zrjv (io)]&siuv, xui 6iS?.%6vTsg rjusQag xsrzuQug, 6is^- 
STcsGov xr]v uvv6qov. d6r]lov 6h xijg 66ov xu^sGzcoGTjg 
6id x6 7tlF]%og xijg apcfiov ot xud-r]yovi.isvoi xijg 66ov 

15 7tQog)]yysi?.uv zc3 ^aGiksl 6i6zi Koguxsg 6s^iOi xXdi,ovrsg 
tr]v tQi^ov trjg S7tl to Isqov q)SQOvG)]g dzQa7tov TCQOGr]- 
liaivovGiv. oicoviGdfisvog 6s to Gvfi^uivov 6 'Jls^av6Qog, 
aui ^iakaf^cov 6sxsG%ui zov d^sov uG}xsvcog zr)v TtuQov- 
Gluv ccvrov, TCQoPjys xazd Gzov6r]v. xul x6 pisv ttqcoxov 

20 y.azr]vr)]Gsv stcI zr]v TtixQdv xcclovusvr]v kifivr]v, ^szd 6s 
Xttvia TtOQSv^^slg 6ta6iovg sxuzov XttQr]?t.la^£ xdg STtixa- 85. 8toiKi^Gttg] 8ioiKr;a(x(i£vos FL 87, toi's] Tccg F 

tiqoq] TZQog xr]v L 93. ^AtxfKovog] Hammonis con- 

staiiter Cd^jiiis J)5. dnTivtrjGCiv] vni^vtr^oav F 

97. irrnovg] Tnnovg ts F 99. cvvidezo] t&szo Bas. 

1<(0. ovvunobrjuovvtfov] GvvtniSrjfiovvTOiv FL 
189. i. i^avaXca&svTOiJv] avalca&svTcov Bas. 7. 8. 

Triv — SiOQ^ovfitvog] nal xtjv — dtcoy^cJoaro FL 8. ovfi- 

^uv] Gvixnav F 12. xszTaQag F, cneteri xsGGagag 

disisnsGov] Sis^snscav FT Bas. 20. ini] slg F 22. 

iniy.a?.ov{iivag] dvofxa^onsvag FL LIB. XVII. CAP. 50. 1183 

Jiov(i(vag "J(ifim>og Jt6?.sig' tvrev^sv de odoijtOQyCag 
fiiav TJ^SQav 6vvriyyi6h tw xmivu. r ^ , , «iO 

'H 6e jiiQi To UQOv rovro %c6Qa TCZQuxsrai vno SQij- ' ^ 
(.lov Tcal dvvdQOV Tj;g d{i(.iccdovg, Tidorjg (piXavxTQainiag 
iOrtQrinivr^g. avrij 6"' stil (lijy^og xal nXdrog ln\ 6ra- 
diovg ni.vrrj^novra 7taQi'iXov6a 7io?.?.oig (uv aal xaAoig 
vda6i va(iariaioig diaQQslrai, 6si'dQC0v ds navrodanav 30 
xal (idkidra naQni^iav Tik^^Si ' xal ruv (liv dsQa ri] xQa- 
6si 7taQankr]6iov sxsi ralg saQivaig aQaig, ronoig de 
xav(iarcjds6i 7tSQiSX0(isvr] (i6v7] 7iaQr]XXay(iivr]vnaQsxsrav 
xoig svdiarQi(iov6i rr]v svxQa^iav. t6 (isv ovv rs(isvog 
q)a6lv idQv6a6&ai Zlavaov toi^ yJlyvTtnov' ri]v 6' isQav 35 
TOiJ' %sov x^Qf^'*' nsQiOiy,ov6i v.ard (isv rrjv (is6Y]u.^Qiav 
'Aa\ dv6iv Ai%io7isg, y.ard ds ryjv (xQKrov Ai^vcov vo(ia- 
6ix6v s&vog, v.al t6 jrpog ri]V (is66ysiov dvrjxov ro rav 
Na6a(ic6vcov 6vo(iat,o(iivcov sQvog. rav d' 'A(X(iOivicov 40 
iC(0(ii]86v olxovvrcov xard (is6i]v avrav rr]v xf^Qdv dxQ6- 
Ttokig vndQxsi rQi7T.Xoig c6xvQco(isvr] rolg rsixs6i' xal rav- 
Tt]g 6 (isv 7iQonog 7tSQi^o?.Gg i;^£t rcov dQ^aicov 6vva6rcov 
^a6iksia, 6 6' srsQog xi]i> yvvaixcovlriv av?ir]V xat rdg 
xcov rixvav x«i yvvai%av aal 6vyysvoov oi%r']6Sig nal 45 
cpvXa/irrjQia rcov roTtav, sn 6s xov xov Ssov 6r]x6v y.aX 
xr]v iSQdv XQ)'^vrp^ ., dcp' ijg xd tw Qsc^ TCQcgcpSQO^isva 
199 rvyxdvsi T^g dyvsiag, 6 6s XQirog xdg rcav 6oQV(p6Qav 
'Aara?vV6sig scal rd (pvXaarrJQia xdov xov rvQavvov 6oqv- 
^OQovvrc:)v. xa&idQvrat 6s rrjg d-AQon6Xscog exTog ov 50 
. (laKQav srsQog va6g "A(i(icovog nc7.Xoig xal (isydkoig 6sv- 
6QS6i 6v6iiiog. xovxov 6s 7i?.r]6iov vndQyst 7iQy']vr] 6id 
t6 6v(i^s^i]K6g 6vo(ia^o(iivr] 'H?dov HQi^vr]' avrt] 61 t6 
v8aQ sxsi 6v(i(isra(ia?,k6(isvov dsl raig ^(iSQivalg coQatg 55 
7taQa66i,cog. d(i' ^(liQCi ydQ s^i}]6L xi]V 7tr]yr]V ;|^Atc<par, 22. iVTiv^fv t\] ivTiv&iv Bas. 25. tovto om. Bas. 

2fi. iQt]uov y.al dvvSgov] invertit F d/j.ficj6ovg L, 

dfifioidovs F: caeteri afifiov 27. iGTSQrjfiivrjg] iaTfQrjfi,ivTj 

ouiner: practcr Cu^puni Kvrjj ] ipsa Co!i|JUS, eaeteri uvzrj 

in]] iazl L 30. TiXrj^n FL, caeteri nir}Qvit 35. 

S F 30. ;^oc(pav ncQiofAOvci] iuvcrtit F 37. apxrov] 

(xf6r}fi§Qiav tb nai dvaiv acldit L et oinisso ts F S8. ^al 

To] Kal Bas. fiEGOYBiov] fitaoyiiav FL 3!). Naoa- 

ficovmv] Naaafiovcov Eas. , dcaficovcov F dvofia^ofiivcav L, 

caeteri 6vo/ia'^6fitvov 40. avTcov] avTfjV FL 42. 

Tc.vTr^s] Tavta F 45. «ai yvvaixcov nai cvyytvcSv] iavcrtit 

F 4fi. 61 om. Bas. 

199. 52. SivdQtai FL, caeteri SivdQOig 54. dtl] alil 

omneB 55. TififQivuii;] rijs ^'jfiiQag LQ afi' TifitQav 

yivic&at notatum es F 56. ^^'■''Q^^] X^^^Q^^ ^ 1181 LIB. XVII. CAP. 50. 51. 

nQOiovtjijg §8 rijg ij/zipaj ry 7CQog&s6si rav coQav «va- 
^oyov zataipvxstaL , zou ^e6r]^^Qivov 8e zavnatog ax- 
^id^SL trj ilJVXQOTrjTi' ndliv d's dvdloyov d%oh'iyit, TTQog 

CO trjv BGTCSQav , xal r^g vvKTog STCika^ovdrjg dva^sQdaivs- 
tai ^sxQi ^s6av vvktcov, xal x6 Ioitcov dzokrjysi, ft£- 
XQi dv d^a ta cpcaTi TiQog trjv s^ doxrjg ajroxatacJra- 
^ij TuL,iV. TO ds xov &SOV ^oavov sx O^aQaydav Tcai, 

65 tivav dXlav 7CSQis%STai, ocal tr^v ^avTsiav ldidc,ov6av 
jtavTslcog %oislxai. stcI vscog yaQ 7CSQi<psQStai %Qvoi]g 
V7c6 iSQsav oydoiy/iovta' ovtoi 6' sm tcov co^av cpSQov- 
xsg ToV 9s6i' TCQodyovGiv avtofidtag ojcov nox' dv dy\] 
x6 xov ^sov vsv^a xrjv icoQsiav. CvvaKokov^sl bs %kq- 

70 %og TcaQ^svav xal yvvaincov naidvag ddovOcov xatd %d- 
6av t))v 686v jtal natQico zaQv^vov6o5v (68]} tov &s6v. 

51 Tov 8' ^Alsldv8Qov 8iu tcov isQsav iiga%^svtog slg 

75 x6v vscov xal tov ^sov xatavoT]6avTog , 6 ^sv TCQOcpr^- 
tsvav dvrJQ 7CQs6^vteQog trjv jjkixiav TCQogsXd^cov avxco 
XalQS, slnsv , c6 nai' xa\ TavTrjv naQa toO !&soy s^s 
xr)v 7tQ6gQr]6iv. 6 8' v7CoXa(5d)V zJsioi.iai, (psjOiv, c6 tccc- 
TSQ , xal TO koiJiov xsxXi'j6oi.iai 66g. dX^ sl p.oi 8i8iOg 

80 xrjv dnd6}]g yfjg dQiyjv. xov d' IsQsag nQogsX^ovxog xcp 
6t]'jia, xal xcov dv8Qc6v xcov aiQOVxav x6v ^s6v xiv}]\fiv- 
xav TSTayiiSvoig tloI vijg cpav}]g 6v^^6loig, 6 ^sv dvslns 
^s^aiag avTa 8i86vai t6v ^sov t}]v a'LTrj6iv, 6 8' 'Als- 
^av8Qog vnola[icov To Xoinov, sinsv, co dai^ov, dnocpri- 

85 vai /uot x(5v t,r]xov^svav, sl ndvxag ')j8r] ^STsh^lv&a 
tovg ysvoLisvovg cpovsig tov natQog, -rj tir>sg bLaXsXri- 
^a6LV. 6 8s nQocprjtrjg dvsli6)]6sv EvcprjixsL' ov8sva yuQ 
dv&Qconav vndQ%SLV xov 8vvr]66asvov sni^ovXsvGca xco 

90 ysvv}]6avxi avx6v tovg 8s tou 0iXinnov cpovsig dnav- 
tag xstsv%svai XL^aQiag. xsx^r]QLa 8' s6s6dai ti]g 
ix tov &SOV ysvs^sag x6 (isys&og xoov sv xaig nQd^s6i 
xaTOQ^aiidTav ' 3f«l ydQ nQ^xsQOV d}']tt)]Xov avtov ys-^oo 
yovsvai zal ^std tccvv' 86S6\tai 8id 7cavt6g dvixr^Tov. 61. fisamv vvKTav] fisaovvKT-ov Q 62. fir^Qi Bas., cne- 

tcri (lizQiq 66. liQtayv L Bas., caeteri hgcov 68. 

ojzov j iinnio onoi ccyrj FL, caeteri ayoi 69. TtoQfiav] 

TCQodvixiav FL 70. 71. adovacov — KcxQ^vfivovccov Wes- 

poliny^lus: lihri dSovzcov — xadvfivovvTcov.; iihde cjuci jiotest etiam 
^Sov et KCi^viivovv 77. tjjs F, caetcri i'c;i;s Stxofitti,] 

Sixoi^ctt vai FL 78. Kui ro Xontov] z6 lolnov kai F 

79. yi]?] Trjg yrjg est i». 233. 87. 80. zcov dvSocov 

Tcov acQOVTCOv] Tcov algovTcov dvSQCov F 89. xco yBvv^- 

aavct ] zov ysvvi^aavta L ct corrcctus gupra versum F LIB. XVII. CAP. 51. 52. 1185 

6 3' 'AXE^avdQog TJG&iig Eni roTg oit%Qri6nci8i^iihvoig^ x«t 95 
zov %e6v [isyaXoTiQeTiioiv ccva&ij^aGt. Tiy,^6ag, tnavijldev 
aig rrjv MyvTixov. 

KQLvag 6' ev xnvTr} noXiv fieydhjv axtdaL, TtQoge- 52 
xa^s xolg eTil xt}v im^sXeiav xavxrjv ■y.axaXeino^ivoig 
dva nioov x^g xe Ui^vyjg nal xrjg d^aXccTxrjg olmCai xr]v 100 
noXiv. SiaiisxQriOag be xov xonov v.al ()V[ioxoyir}6ag cpt- 
Koiiyvcog xr)v jroAtv dcp' eavxov TtQogrjyoQevOev 'Ake^dv- 
dQSiav, evxaiQoxaxa fxsv xsifiivr]v nArjGiov xov 0dQov 
Aiufcfog, TJ7 6' svGxoxiaxrjg QVfxoxoiiiag jioirJGag dianvsl- 
citat x)]v noltv xoig sirjGioig dvi^oig, xal xovxav nvsov- 5 
t03v ^sv did xov {liyiGxov nekdyovg , zaxa^vxovxav ds 
Tov Tiaxd x^v noXiv diQa., nokXrjv tois xaxoixovGiv £v- 
XQaGiav xal vyisiav xareGxevaGe. nal xov fisv nsQi^o- 
Xov avxrjg vnsGxiqGaxo xcp xs ^syi^si 6iacpiQ0vxa xal %axd 
Tr]v oxvQoxrjxa ^aviidGLOV dvd ^iGov yaQ ovGa xi]g 10 
te Xi^vrig xai xrjg &aXdxxr]g dvo ^ovov dno xrjg yfjg 
sxei nQogodovg oxsvdg y.al navxeXag evcpvXdxxovg. xov ds 
Tvnov dnoxsXovGa %A«ftr5t naQankrJGiov 'sxsi nkaxslav 
fisGrjv Gxedov xrjv nokiv xi^vovGav %al xco xe ^syidei 
ical xdX?.Si &av^aGxrjV ' dno yaQ nvkrjg snl nvXrjV dirj- 15 
xovGa xsxxaQaKovxa [.isv Gxadiav sxsc x6 (iijxog, nXi&QOV 
de x6 nkdxog, olkicov ds aal lsqcov nokvxeXiGi naxa- 
CKSvaig naGa xsxoGfirjxai. nQogixa^s d' 6 '^Xi^avbQog 
xai (iaGiXsLa xaxaoxsvdGat &av{iaGXtt xaxd x6 }iiys>&og 
xa\ ^dQog xav sQyav. ov ^iovov 6' 6 'Alit,av8Qog dlXd 20 
' x,a\ ot ^sx' avx6v ^aGLXsvGavxeg Jiyvnxov fiixQi tov 
201 xad'' ijjuag ^iov Gxsd6v dnavxsg nokvxsXiGt xaxaGxsvaig 
rjv^rjGav xd ^aGiksta. xa^oXov 8e r} noXig xoGavxrjv 
sni8oGiv sXa^sv sv xolg vGxsqov XQOvoig agxe naQa noX- 25 
Xolg avx^v ngcoxrjv dQL&^slGQat xav xaxd ti^v olxov- 200. 94. Tjc^fJ? inl FLY, caeteri r,a9fls 97. iv Tavrr]] 
ivTuv&a L 99. KaTaXst.Tto,uivoig] naQayiatcclfinoixivoiq L, 
Tcaguliinofiivois, suprascripto vard, F 99. &a}.(izrrj? F, cac- 
teri ^aXixaarjg 1. kavrov] avzov F 3. rfj 8' svcro- 
Xici FL, caeterl ivGroxiu bs 7. vyisiav] vysiuv FL 8. 
zai rs] ra Bas. 10. ovaa — 12. unorslovGa Rhodoman- 
i)us et Wcsseiiiigius: libri wv et dnorsXcov rrjgrsFLQ, caeteri 
fisyoiXrjg r^s ora. Bas. &a}.daarjg F 11. sxsi ngag- 
dSovs arsvug FL, caeteri oSovg arsvdg sxsi H- ^« ^^] '^'p F 
Bas. KaXlst FLQY Bas. , Cospus, caeteri nXdrst, qiiod supra 
versum ponit F 15. inl} sig F tsrzaQd/iovza F, 
(i Bas., caeteri zsaaaQUKOvta Ki. z6 nXdtog] nXdtog F 

18. d om. Bas. nal om. F 20. d ora. Bas. 

21. nsz' avzov] (istu ravra FL: conf. ad L p. 111. 27. 

201. 23. xd. Bas., caeteri avtd tu 25. avtr]v oni. FL 

70 1186 LIB. XVII. CAP. 52. 53. 

fiivrjv. x«t yccQ xdkXsL y,al ^sys&si, xal TCQogodav nXij- 
Qsi xal tav TtQog tQV(pr]v dvrjxovrav nokv dLacpeQSL tcov 
akkcov. to ds td5v 'X.ato iv.ovvzav oLKrjtoQCiv avtriv TtXfj- 

30 ^og VTtEQl^dX^iEL tovg iv talg dKXaig %6Kb6lv olKritOQag' 
^a% ' ov yuQ rj^elg ^naQe^dlofUv iqovov eig AXyvntov 
'acpaCav oi tdg dvayQacpdg f^^ovTfg tav v.atoLv.ovvxav 
elvai tovg ev ciVT]j dLatQi^ovtag eXsvQsQovg nXeiovg tojv 

35 tQLdKOVTCi ^vQLddcov, eK 8s t(5v itQogobcov tav ;c«r' Al- 
yvTttov ka^^dveLV tov (iaGLlea nleico tcov eh,axLgxLXicov 
takdvTcov. 6 d' ovv j^aGLXevg 'Ake^avdQog eTtLOtijGag 
tivdg tcov cpilcov enl trjv aataGxevrjv trjg 'AXe^avdQeiag 
nal dL0Lxrj6ag djtavta td %atd trjv AXyvnxov, enavrjl&s 

40 ^etd tr]g 6vi'd^aecog elg tijv UvQiav. 

53 /JaQelog be 7tv%6yievog avrov ti]v TtaQOvCiav, 6vv- 

i^^QoiaeL (lev tdg navtaxo&ev dvvdpieig nal ndvxa to: 
jcQog trjv naQdta^LV j^QrJGi^a xateGxevaGto. td (xev yaQ 

45 t.i(pr] '/.ai td ^vGxd itokv (lei^co tcov TCQoyeyevrjfievcov 
enoirjGe dta to doxelv 6ta tovxcov noXkd tov 'Ale^av- 
6qov iv t\i TteQl KLhxiav [idpj neTtXeoveKxrjxevaL' xaxe- 
GxevaGe de Jtai aQ^axa dQenavrjcpoQa dLa%6GLa JtQog xa- 
tdnkrih.LV 'jial <jpo/3ov tav noXe^icov evxtexcog inLvevorj^eva. 

50 tovxcov yaQ exdGvov naQ' exdxeQOv tcav GeLQOcpoQCOV l'n- 
ncov i^exetto nQogr]Xco^eva tc5 t^^ya ^vGtQa naQaiirjicr] 
tQLGni^a^a, xr)v inLGtQocprjv trjg da^rjg e%ovxa nQog t>^v202 
Kaxd nQogonov inLCpdveLav, nQog dh talg xaxaxXeLGi 

55 tcov dt,6vav in' ev&eiag dXka dvo, trjv ^ev tO[ir]v o^oiav 
'eiovxa nQog trjv xaxd nQogconov inccpdveLav toig TtQOte- 
Qov , to be [irJKog [ieit,co xai nlatvxeQa' Gvv^q^ioGxo ds 
talg tovxcov aQxcilg dQenava. naGav de trjv dvvafiLV 

60 'sv te onkoig inLG/jjxoig xal i^ye[i6vcov aQetaig xoG[ir]Gag, 
dvst,evhev ex T^g Ba^vXcovog excov ^rf^oi)? [lev neQl 6y- 
dorjnovta fivQiddagf innelg 8' ovk ikdttovg tav slhoGc 28. TQvcpiqv FL, caeteri zQOcprjV 29. toov KaroiKOvvtcov 

oinTjTOQcov avrriv] KaTOiKovv FL 31. T^/.ins naQi^dXofiiv 

XQOvov FL\ Bas., cacteri dri xaiQov i^fing TtaQE^alofiiv 35. 

?x ds FL, caeteri tx te 37. ^aadevg 'Als^avSQog] invertit 

F 39. Trjg dvvufiscog] Svvdfiscog F 43. ^^Tffft/ia] 

XQrjGificog L et qui xar sCKSva^s F 47. nsnXioveKTrjKivut^ 

vtviy.rjiiivat. L et correctus in marg. F 

202. 54. KatanXiGBGL] KaTaKXsiGsat Reiskius et ante eura 
Bosius Obs. crit. p. I(j9. , quibus ita accessi ut scriberera kuzcckXsi- 
Ci , restituendum etiam llesychio, quera ibideni tractat Bosius, ut 
docent Eustathius ct scbolia minora ad lociim Homeri unde jj;lossam 
y.lrjiGi, naTuy.lijasat duxit Hesychius, Odyss. c, 294. 55. nQog 

rrjv] nQog Bas. 50. nQotSQov] nQoziQOig F: conf. ad l. p. 

348. 15. 60. £x Trjg] h F LIB. XV 11. CAP. 53. 54. 1187 

fivQidSav. Kccra Se rrjv oSoinoQlav 8ihov (tsv eyav 
xov TiyQiV.t uqlOtsqov di xov Ev(pQdrrjv, jiQoijys 6id yjnh- 
Qas ivdttlfjiovog xal dvvafihrjs f^olg tcrtiVEGi 8ail>vKr} yoQ- 65 
tdc^ara 7iaQa6xio%ai, ra ds TtXr/dBi, rav OtQariarcov ixa- 
vug rQocpdg y^0Qi]yyj6aL. eGTcsvdB yuQ tisql t)}v Nivov 
Tioi^OaO^aL rrjv Ttaodra^LV, ev&srardrav ovrav rcSv jtSQi 
avrrjv jiidiav aal noXkr^v BVQVxaQiav naQi%onBvav tcJ 
liByixfBi rav rjd^QOLGfiivav vn avroi; bvvdiiBav. xara- 70 
6rQaronB8sv6ag 8s nsQL xa}i)]V xiqv ovofia^o^svrjv "Aq- 
^i]la, xdg 8vvdusLg lvrav\>a icad' rj^BQav s^srarrs xal 
xr] 6vvsxil 8LardS.SL xat ^sXsrrj aarsO/iivaGsv BvnsL^slg. 
6(p68Qa yuQ rjyavia (itjnors nokXav xal dovficpcovav 75 
B&vcjv rjd^QOLOfisvav xalg dLaXsxxoLg xaQa%r'i XLg ysv^rai 
icard rt}v naQdra^iV. 

IlsQL 8s 8iaXv6sag Tcal nQoxsQov ^sv s^snsfiil^B nQS- 5-1 
G^svrdg nQog 'AkslavSoov , s/.xaQav avra xrjg svtdg 80 
'!/^/luos nora^ov yaQag, xal nQogsnrjyyslXsro 8co6slv aQ- 
yvQiov xdlavra 8Lg%ilLa. cog 8' ov nQogslxsv avrdr, 
ndkiv s^snsfitpsv dllovg nQS6^Sig, snatvcov ^sv avrov 
anl xa xaXag xsxQfj^d^uL xy xs {.if^rQL nal rolg dXXoLg 
aix^alcoroLg, a^icov 8s cpiXov ysvs6^ai aal Xa^slv rrjv 85 
svrog EvcpQarov x^'^Q^''^' '^^^^ raXavr ccQyvQiov rQigxiXLa 
ical rijV srsQav xav savrov &vyarsQav yvvalxa, xad^o- 
Xov 8s ysvofiBvov ya(x(iQ6v ical xd'^LV viov Xa^ovra na- 
&dnsQ xoLvavov ysvs^^ca r^g oAj^g ^aeLXsiag. 6 8' 'AXs- 90 
t,av8Qog sig x6 6vvs8qlov naQaXa^cov ndvrag rovg cpi- 
Xovg ical nsQl rcov nQori-^sfisvav alQsesav dvaxoiva^d- 
fiBvog, r]^iov xrjV I8iav yvc6,urjv SKa6rov (isrd naQQrjoiag 
dnocpfjva6Qat. xcov fisv ovv dXXav ov8s\g sroX^ia 6V(i- 
fiovXsv6at dtd ro (isys^og rfjg vnoxsLusvr^g t,r]r}'j6sag, 95 
IlaQfiBviav 8s nQcorog slnsv , 'Eyco nsv av 'AXs^av^gog 
sXa(iov dv rd 8i86(xsva ical xf]V 6vv&s6iv snoLr]6dfxr]v. 
6 8' 'AXs^av8Qog vnoXa^cov sinSj Kdyco., sl IlaQ^sviav 

64. TiQo-^yi FLQ, caeteri nqofiu 66. 61 F, caeteri ts 

Tpoqoas] TQVcpai Bas. 67. jtEpt] inl FL 68. mQl ccv- 

TTjvJ ai)T?2S F 70. vn' ] vnlg F 72. f|srarrsj ^|s- 

TaTTOv F 75. jtai — fitaAiHTOtg] T^^gotafihcav Kal ratg 

dtttlsKTOis dcvfiq>c6vcov FL 78, jiai tcqotcQov] TtQozsQov L, 

TtQMTOv F i^eitifiipe] inifiips FL 80. nQoginrjyyiX- 

XtTO Bas., TCQogr^yytlXs L, nQogini^yyeXs F, caeteri nQOssnrjyyiliTO 
81. 6tsj;iAia ] niVTUntgxilia FL 84. zfj rs ] zij T Bas. 

Xi]iOi 
86. TaZavT' Bas. ZQigxiXta^l tQtgiu.vQia F: Tide 

annotatinnem 87. tTSQav ] vozsQav F 90. Travras] 

unavragF 93. unocprivao&ai] c^nocpaivic&ai FL 96. tyco] 

tog ^yw FL 97. inoirjodinrjv] av inotrjaceurjv Fh 98. vnola- 

^cov tins] tintv vnoXa(icov F ti nuQfitvicov r]v] TlaQfisvicov cov FL 

70 * 1188 LIB. XVII. CAP. 54. 55. 

i^v, £A.a/3ov «V. xa&oAov 81 vmi aXkoiq nsyaXotl^vxois 
100 ioyotg ^QV^^^^^^og, xal tovg ^av Xoyovg tcov nsQGav 
d7to6oxLf.idoag , uiQOTtu^^^ag de trjv svdo^lav tcov tiqo- 
taivo^&vcov dcoQscov^ toig fiiv TTQtG^aGiv aTtoKQcGtv edco- 
nev cjg ovQ'' 6 xo(J/tos dvotv yfiLcov ovrcov rijQpjCat di5-203 
5 vatai trjv idiav 8iay,6Gfii]6iv zs '/.al td^tv ovd'' 7} olxov- 
(livr] dvo ^aGiUov iiovxcov t)]v ijyBfxoviuv arapa^cjg 
jcal dotaGidotcog dia^Bvetv dv Svvatto- dtoTtSQ ditayyhX' 
ksLV avTOvg £X£Aei»(5£ tcp ZiaQsicp^ sl ^lv tcov nQcotiicov oqL- 
ystat, 8ta(.tdxf^(J&aL TtQog avtov TtSQi tfjg tcov oAcov [.lOvaQ- 

10 yJ^S ' s^ 8s do|^/c; xatacpQovojv TtQonQivsi trjv XvOtrskstav 
%a\ tijv ix. tfjg Q(x6tc6v7]g tQvcpr^v, avtog (xsv 'Aks^dvdQcp 
notsitcj to TtQogtattofiavov^ dklcov 8s aQicov ^adtkavitco, 
6vyx<jJQ0Viisv)]g avtco trjg s^ovGiag vjto trjg 'yika^dvdQov 

15 XQy]Gt6trjtog. to dh 6vvsdQtov dtakvGag %al tr)v dvvautv 
dvakaficov, :n:Qofjysv STtl trjv toJi' Ttoks^iicov GtQatoTtsdsiav. 
d(ia 6a tovtotg TtQatto^iivotg tijg tov zJaQsiov yvvafnog 
dno^avovGr^gy 6 'Aks^avdQog Sn^a^jpsv avvf]v ^syakojtQS- 
ncoS' 

55 /daQStog 8s tav dnov.Qi6sav dzovGag, aal tijv 8id 

20 tav koycov 6i)v^s6tv dnoyvovg , tf]v (isv 8vvayitv %a^ 
riliSQav ovvitatta %a\ nQog tfjv sv tolg aivdvvotg avr]- 
Tcotav atoi(ir]v xatsGKSva^s' tav 8s cpikcov Mai,alov (isv 
[istd GtQattcotcov STttkixtcov a^aJtiGtstks naQacpvkdlovtcc 

25 tf]v 8td^a6tv tov •Jtotaiiov %a\ tov TtoQOV 7tQOxatakr]ip6- 
^svov, stsQovg 8' a^S7ts(iips tf]V ^rapav nvQ7tokf]Govtag 
8t' r]g dvayxalov 7]v 8tsk\fstv tovg noksfiiovg' av6}iti,s 
yaQ tcS (lav Qsvnatt Toi) noranov nQO^kf](Latt XQ'^i'^^(^'' 
nQog tf^v acpoSov tcov Maiis86vcov. tovtcov 8 6 (lav 

30 Mat,alog oqcov d8td^atov ovva tov notafiov 8ta ta to 
^d^dog yia\ tf]v 6cpo8Q6rr]ta tov Qsvfxatog, tfjg (isv tov- 
tov q)vkazr~]g r](iikr]6s, totg 8a tr]V ;^C3pav nvQnokovGo 
6vvaQyf]6ag %a\ nokkr]V yfjv 8tacp\faiQag vitska^sv avs- 
ni(iarov sos^d^at totg noka^iiotg 8td ti]V 6ndvtv tfjg tQO- 

35 cpf]g. 6 8' 'Akit,av8Qog naQaysvo^avog nQog trjv dtd^a-' 

100. XQTqGci^ifvos «atj jjpTjCa^JVOg L 1. ccno8o-ni{ia6(xii\ 

d7itSoKi/j.aa£ F 2. ngoTEivoiitvcop] JTQOcysvofiivmv FL 

TCQtc^Eoivl itQia^svaiv Bas. 3. ovQ''] ovds FL 

Svolv ] Svslv L 

203. i. Svvarat] Svvccit' av FL 7. ixslevaB] fx/- 

XevE L et qui ante avTovs ponit F 8. filv ] fikv ovv 

Bas. TiQcoTsicov FL , caeteri TCQOTSQrov 10. nQOHQivstv 

F 12. t6 JiQOSTaTTOftsvov ] ZK nQOsratTQfisva FL 

23. naQaqtvXa^avTa et niox nVQnoXrjaavzas F 38. %Qria&ai\ 

Xofjaa.6Q^ai L 30. did ts FL, caeteri Slo, C3. yr/v — nvs- 

niiiuxov FLQ, caeteri xcoQav — aj^axov 35. nQos] *^S t* LIB. XVII. CAP. 55. 50. 1189 

<jiv rov Tiygfos TtorafioVf xal rov tcoqov aito Tivav ly- 
lcoQicov nnhtov, 8Lf(ii(ia6e rrjv dvva^iv ov /uot^ov eTCino- 
VK-s dXXa Kal Travrekcog eTtixivdvvag. rov yaQ noQOV 
To fiev ^d&og i]v vitlQ rav /xaeTCJt', y de rov Qev^atog 40 
o^vrrjg nollovg rcov 6ia^aiv6vrcov TtaQsavQe y.ai rijv /3a- 
6lv rav G/ielcov TtaQy^Qelro, ro re Qevna rolg OTtloig ef.i- 
TCiTtrov TtoXlovg re naQScpeQe y.a\ rolg e^^droLg XLvdvvoig 
"neQLeiiaklev. 6 d' 'Jle^avdQog itQog rrjv Gcpodoorrjra 
rov Qevfiarog dvrifirjxavcjfievog itaQijyyiLXe TtaGi rdg %ei' 45 
Qag dXlrjloLg GVfinXexeLV , ;co:t riiv ohjv rav Gcofidtcov 
nvxvorrjra noLelv ^evynart naQaTtXtjGLav. naQa[i6kov ds 
yevofievyg xrjg dLa^aGecog y.a\ rcov Maxed6vcov (loyig 
^LaGcod^evrcov , r^v fiev rjueQav ravrrjv 7tongaveXa(ie ri^v 50 
dvvauLV, rfj d' vGreQaia Gvvrerayfievrjv e^cov rijv GrQa- 
ridv nQorjyev ln\ rovg noXeiilovg , xai Gvveyyvg ysvofiE^ 
vog rcov IleQGav xareGrQaronedevGev. _ 

204 'yivaloyci^ofi evog dl to nlrj&og rrjg rcov ITeQGav dv- * ^ 
vdfiecog xal ro (.leye&og rcov enLxeLfjLevcov XLvdvvcov, ert dh 
riqv neQi rav olcov [dycSvcov] xqlGlv ev %eQ6LV ovGav, dL-r]- 
yQvnvrjGe rr,v i^vxTa 6vvex6fievog rrj neQc Toi5 (leklovrog 
(pQovridf vno 6e rijv ecoxfivijv cpvlaxr]v rganeXg elgvnvov 
oijrcog exoiur]Qrj ^aQecog agTS rijg 7]ueQag enLyevofievrjg 60 
[iij dvvaOd^aL dLeyeQ&ijvaL. ro fiev ovv nQcorov ot cpLloi, 
TO Gvfi^dv vbecog ecogcov., vofii^ovreg rov (iaGL^ea nQog 
rov vnoxelfievov XLvdvvov evrovcoreQOv eGeGQ^aL T£rfi>- 
;ko'to; noXXrjg dveGecog- cog 8' 6 (lev yQovog ngoi^aLvev, 
o 6' vnvog Gvvelxe rov fiaGLlea , TlaQfcevLcov nQeo^vra- 65 
Tog cov rav (piXcov dcp' eavrov nQ6grayfia dLedcoxe rolg 
n?.i,&e6Lv eroLfici^eG^aL rd nQog rijv fLdp]v. ovx dvLefts- 
vov 6' avrov, nQoge/^^fovreg ot (pikot fioyLg dLriyeiQav 
Tov ^Jle^avdQOV. &avfiat,6vrav d' en\ rco 6vft^e(ir]x6rL 70 
ndvrav, xai rijv alriav dxov6ai ^ovXofievav , ecprjGev 6 
'yl?..e^avdQog ^agelov £('ff eva ronov -rjxrQOLX^ra rdg dvvd- 
Hecg dnolekvjiivak ndGY]g dyavtag ccvrQV. (iia yaQ ijfie- 36. TlyQioas] TiyQiSog F uno] vno omncs 37. 

Sii^l^ccos] 8i£pi§a^sF 39. TcSv fiaGTOJv] rov /iDiGrdv f 

rorrectiis supra Terguin 40. rj 5f zov q. 6. FL, caetcri rov S^ 

^- ^ 0. 41. To Tf] TO F 45. dvTifirjzavcufiivog FLi}, 

«•aeteri dvTifiu-^onsvog 48. fioyig FL , cueteri fiolig 

54. avaXoyt^o/xEvos] dvctXoyisdfiivog FL 

204. 55. iniy.iifiivcov ] ■nQOHHfxiviov FL 50. eXmv 

Wesselingins: libri oAcov dycovcav 5H. vno] inl L 

rriv oin. Biis. 60. iniysvoinivrjg FLQY , (;aeteri ysvonivfjg 

67. Tcc om. Bris. 71. 6 om. Has. ^JaQflov] 

tug ^ccgelov F 72. 73. dnoXtlvxivcn ndatjg] dnolvaat t^s FL 1190 LIB. XVII. CAP. 5C. 57. 

ga 7iQi%^£vta tcbqI tav oXav itav6s69ca tav Jiovav xal 

75 TioXvxQovicov HLvdvvav. ov ^)]v dkkd TiaQaxake^as Tot)s 
T^yeiiovag rols ol>ieioig koyoig zal JtQog tovg tZLCpSQOfxe- 
vovg HLvdvvovg tvQaQOelg oiataGt/jGag, TiQorjys t)]v dvva- 
}iLV 6vvt£tay^ev)]V ItcI TOi}g (iaQ^aQovg^ t>]s tcji' 7tei,c5v 

^ (pdkayyog tdg twv Innecov Ikag TiQotd^ag. ijtl ^ev ovv 
to de^LOV oieQag eta^e t)]v ^aGLlLy.ijv tA.yv, tJs eiiB t)]v 
riyey,oviav Kleltog 6 ^iU.ccg ovoyia^oiiBvog , lioy.evovg 8s 
tavt7]g rovg akkovg (pilovg , av rjyelto 0LXcotag 6 

85 IlaQ^evicovog, eb]g ^s tdg dXlag LTtnccQxiag entd teta- 
y^Bvag vito tov avtov iiye^ova. oklO^bv be tovtcxtv vtcb- 
rdy)] t6 tcov aQyvQaGnidcov 7t£i,(5v tdy^a, diacpeQov ti] 
XE tdov onkcov ?.aunQ6t)]tt, xat tj; tcov dvdQcov dQetf]' 

90 aal tovtcov j^jyElto NixdvcjQ 6 IJaQ^Bvicovog. exou£V)jv 
61 tovtav e6z)]6b t)]v 'Eki^LcatLV xaXovjxevrjv OzQatLav, 
i]g KoLvog '^yBlto, e^}']g 8e t)]v tcov '0Qe6zav xal Avyy.)]- 
6zav td'S,LV B6tr]6£, nEQdixxov ti]V 6tQat)]yiav exovzog. 
%cd t)]V fifv Exo^BV)]V 6tQat)]yiav MeleayQog eixs., tr]V 

95 8e 6vv£xfj tavt)]g IloXv67teQxav , tEtayixBvav V7t' avtov 
Tcov ovo^a^o^Evav Etviicpaiav. 0ikL7t7tog d' 6 BaXd- 
XQOV trjv 6VVEX)] Tai;Tj;s 6tQazr]yiav E7th']Q0V , xal tr^g 
ybBtd tavt)]v KQdtEQog r]yelto. tav 8b 7tQ0ELQ)]iiivav 
LTTTtBav tr]v 6vvexri tdt,LV d7teJiX)']Qovv ot aTCo IlekoTtov- 
100 V)]6ov ical 'Axatag 6v6tQatev6avteg LTC7ieLg._ v.al Qdccozat 
xal MahBig £Tt ds AoxqoI xal 0coxeig, cov i]y£Lto 'Eql- 
yvLog 6 MvzLh]valog. £^r~jg d' Ei6z)']y,£L6av GEtzaXoi, Qi-205 
Xi7t7tov ^EV 'ExovzEg i^yEixovcc, aVd()fiVv 8b xal tyj tcov 
5 iXcov iTtTiaCia sioXv TtQOEXovtEg tcov dXlav. Exo^ivovg 73. KQl&ivTU niQl TCOV olcnv ] nSQl rcSv OICOV XQL&h'TCOV FL 

74. navGeo&oci, FL, caeteri navaaG&ai rcov novcov] novcov 

T Bas. 76. rovs oiu. Bas. 79. nQozcc^ctg post (78.) 

^ciQ^aQOvs ponant FL if.as semper L, caeteri tilas 81. 

STtt^s] eatrjas F ^aailtyi^v ilr/v FL, cacteri eiXrjv 

83. cpiXovg^ hziQOvg L, iinde hzaiQovg AVcsselingius 87. 

ns^cov Tcxyfia] ayrjfia FLQ rfj rs] rfj F 90. 'Eki- 

fiicoriv] 'ElintdjTiv X, ikifitcoTTjv F 9L rcSv om. F 92. 

Kui AvyxTjaTcov] oni. L vel T vcl utcrqnc, X Bas., Cospns, asterisco 
notavit Stephanus, caeteri x«i Avyy.iaTcov rd^iv] cvvTa^tv 

FLQ 94, TlolvajiiQXcov] nnlvniQxcov Bas. seiiiper, Polyper- 

con Cospns 97. ,«5ra ravtrjv FL, caeteri fzst' avTr;v 

KQarsQog] libri KQatSQog 99. dnsnkriQOVv] inlrJQOVv 

FL 100. avatQatsvaavTsg om. FL 1. ^oxpoi xat 

^coKSlg ] invertit F 2. slari]KSiaav ] sari]Ksaav F 

205. 8. dvSgsia 8s xai F , dvdQsia nai L Bas. , caeteri dv- 
Sqsicx xai ds 4. rg — Innuaia] rais — Innaaiais FL LIB. XVII. CAP. 57. 58. lli)! 

ds rovrcav rovg tx KQi^tijg ro^orag ata^s xal tovg Ix 
xYJg ^A%atag ^iiO^ocpoQovg. lcp^ sxateQOv 8e tov xsQatog 
enixd^iTiiov BJioir]6£ tijT tdhv^ oiicog fuj dvvcovtai hvkXovv 
ot noki^ioi ta TiXiqQu tcov GtQatLCorcov trjv clktyorTjra 
tcov Maxedovcov- nQog ds tdg tcov dQenavrjcpoQov ccQ^d- 10 
tcov inicpoQdg ^i]xava{iBvog 6 ^acjUevg naQiqyyBLXE toig 
iv ty cpdkayyi TtB^olg^ otav TtXriGidt,]} td tixfQiTcna, 6vv- 
aGJiiOai Tiai talg 6aQL6aig tdg doTitdag tvntBiV, oncog 
8td tov ^ocpov ntvQO^Bva trjv Btg tovnicco noiijtat l5 
q:oQdv, rotg dh ^tat,onivoig dtdovat dtaorrj^ata, 6t' cov 
noLi]6ovtaL tr]V dti^odov dxtvdvvov roi^j MaxBdoCtv ' av~ 
tog dh tov ds^LOV (iBQOvg ■rjyovfiBvog, xat ko^rjV rr]v rd- 
^Lv noLOvi-iBvog , dt' iavrov tr]v okr]v aQtGtv tov nivdv- 

VOV 7tOLBi69aL dtByVOiTlBL. 20 

'O 8e ^aQBtog aatd tdg tav b&vcov nBQioxdg rr)v 58 
EXta^LV nsnotrj^Bvog, natd tE rdv 'Ake^avdQov rBrayfie- 
vog, nQor~jyBV snl rovg nokefiiovg. cog 8' Bn?^}]6lat,ov dk- 
ATyAatg at 8vvdytBLg, ot fiBV 6aXniy/,ra\ na^' dficporeQotg 25 
E6i]ctaLV0V ro nokBfiLHov, ot 8' dv8QBg fierd nolkfjg ^orjg 
dkkijloLg BnBcpBQOvro. xal nQcarov rd 8oBnavr]<p6Qa rarv 
aQndrcov dno XQdrovg EXavvofiEva nokXrjv BxnhjELv xal 
g?o'/3ov TOtg MaxESo^LV BnB6rr]6s. xat yaQ Ma^atog 6 
tcov innBcov rjyovfisvog nvKvatg tatg tkatg 6vv rotg 8qs- 30 
navrjcpOQOig BniqkavvB , xarankj^XTfKartQav notcov rrjv 
EntcpoQav tcov 8Qsnavr]cpQQcov. riyg 8s cpdXayyog Ovva- 
6ntt,ov6r]g xatd rdg rov ^aotXsog naQayyskiag, xa\ ralg 
<)aQi6atg ndvrcov rvnrovrcov tdg dGnidag, 6vvb^uivs 35 
■^ocpov nokvv yivB6d^aL. StonsQ td nokkd tcov aQndrav 
ntvQOfiSvcov tav Xnncov B6rQScpBto, xa\ tr)v Qvfirjv dxa- 
td^iBtov notovvta nQog tovg tSiovg ^taicog dve6rQBcpE' 
tav 8' dkkcov nQognsOovrcov rrj cpdkayyi, xa\ rdov Ma- 
xs86vav noLovvtcov d^tokoya dta^rrjfiata, dtd tovtcav 40 5. Fraff] fnjjfE Bas. 6. ^qp' om. Bas. 7. t)]v rci^iv] libri 

Ta^iv 13. aaQicats FT et 34. F, caeteri eaQiaanii 

TVTttBiv] iiTvniiv FLQ 15. noirJTai] noirjorjtai FL 

2L x-^v fHraltv] TttS Ta|sis Q «' loi '" iiiarg. yp. rrjv iv.ra^iv F 
22. v.ciTa. te] Kai ■narri F 2(i. noXXfjq oiii. \i Bas., 

27. dQinavrnpoQa'] dQtnuvitta. TliQ 2!). o oio. 

Bae. 30. ovv oni. F 31. xarajrAjjxrtxmrfpav] na- 

av 
TanlrjHTiytrotiQov F 32. SQinavi^q^oQOiv] n&Qlnnuiv FL 

Gvvaanii,ov6riq FL, caeteri avvaaniQofiivi^s 33. xara — 

naQayysliae xal FL, raeteri kuI xara — naQUyyiXiag 35. 

yivtabai F eiipra versum, ysvaa&ai FL, caeteri yiyvic&ai 3G. 

iaTQicpsto'^ inBGTQstpE FL 1192 LIB. XVH. CAP. 58- 59. 

KpBQoi^isva Tcc (isv 6vv7jxovtL69i] Tcc ds du^8:t£6£V, ^Vltt 
ds trj ^ici TJJs Qv^rjg (pSQO^sva aaX Tulg tdv Gid)]- 
Qcov ccxuaig svsQyt^g %Q(6^sva jtoXXag xccl TtovKilag dia- 

45 ^£(5ftg xfavdtcov ccn.SiQydt^STO. ToiavxT) yccQ riv 7} 6i,VTrig 
nal ^ia T(5v o(sxaXxsv}iEvav TtQog dn;c6lsLav onXcov agrs 
TtoXkc^v (isv ^oayjovag Cvv avtalg Taig cl6m6LV aTtoao- 
jTTEe&ai, oir/. oklycjv 6s TQaxrjXovg TcaQa^vQSCd^aL , xat 
tdg xs(paXdg TtLTtrsLV skl t?}v yriv (iXszovtov stt tav ojji- 

50 (idtcov %al trjg tou TtQogazov 6ia&86scog dLacpvXattofJLS-^OS 
vrjg, IvLCOv 6s tdg TtksvQag snLjiaLQiOLg To^alg dvaQQtjt- 

59 Tovtav xal ^avdtovg d^slg STtLcpSQovtcov. cog d' ijyyL- 
6av dXX}'jXatg at dvvdixSLg, xal dtd tcov to^av xal 6q)sv- 

55 dor>(ov stv bs tav dHovtLt,o(isvc3v 6ccvvlcov td QLXtov^isva 
^sXrj %aQav{]Xcoto, ^Qog tr]v sx xSLQog ^d^rjv iiat}]Vtrj6ccv. 
xal TtQcotov tav LTtnscov 6v6ty]6a^svcov dycova xal tcSv 
MaKsdovcov Tcp ds^La asQati 8LaycovL^oy,h'oov, 6 ^sv z/a- 
QSLog Tov XaLOv nsQatog rjyovfisvog 6vvayavL6tdg sixs 

60 Tovg 6vyysvsLg LTtJtslg, STtLXsxtovg talg aQStalg aal talg 
svvoiaLg, ^LXiovg sv fiLa nsQLSiXrjpLfisvovg i'Ay. ovtot ds 
&saTrjV sxovtsg trjg Idlag dv8Qaya%iag tov ^aCiXsa t6 
TtXfi^og Tcov s% avtov (psQo^svav ^sXcov jtQO^vfiag st.s- 

65 ds^ovto. 6vv}]6av ds tovtOLg ot ts firjXocpoQOL, * talg dv- 
dQaya&iaLg Tial noXXol Kard t6 TtXrj^og, jtQog 8s tovtoig 
MdQ8oi Tcal Ko66aLOL, Talg ts tcov 6a}icitav vnsQoy^alg 
nal Talg Xa}i7to6trj6i tcav ■^vxav d^av{.iat.6}isvoL. 6vvi]- 
yavit,ovto 8s TOt;'rots ol ts nsQL td ^a6iXsia SLatQiftov- 

70 TEg xal TOJV 'Ivdcov ot XQdtL6t0L xar' dvSQsiav. ovtoi 
yJsv ovv iiBtd jzoXXrjs §or]g STiLQQd^avtsg tolg noXsiiioLg 40. (ptQonfvtt] Ilbrl ra cpeQofievu 41. avvrjHOVTic&r] TXY 

Bas. , caetcri 8i7]KovT!a&r] 43. i^pw.ujj/a ] ;^p7jct^'^£yo: XY 

IJas. rjv oin. Bas. 4(>. fi^i^v] cofiav F 48. 

naQaovQsaQ^cii] aLQtad^ac F et in margine yQ. naQaavQsad^ai 

rjv i]v 
49. Tjjv yjjv] Tvjs yfiq F 

20G. 51. dvaQQTlTTQVTOiv] (XVaQinTOVVTfOV L, dvaQQlTCTOVTOrV 

F: structura requirit niononte Wesselingin rivaQQr]TTsa9ai et inicp^Qf- 
c9at 53. (Uff 5' om. F 54. to^cov yiai ccptvSovcov] 

TO^OTciSv jtat Gcpsvdoi^tjTcov FL 55. ra] tu (ilv F 

nc>Qav)]XcoTo] xaravaAmoav Q, naTrjvcxXmcav F TiQog] nQog 

d'f F 5(». nQCOTOv] ttqcotcov Q 61. xii.iov;] fiv- 

Qiovs suprascribit F 64. firjXocpoQoi] (ita&ocpoQQt FL 

ov 
63. in' avTov cpBQO/isvcov] in' avTco iQxoftivcav F 65. 

noXXoi post (irjkocpoQot j^onunt libri jiraetor Bas., quicum po$ui aute 
KaTu: iam aTitcm priori loco deest inikinTot vel tale quld 
66. KoaaaXot FL, caeteri Kicaalot 71. ini^Qri^avTSS F LIB. XVII. CAP. 59. GO. 1193 

lx9v}iG3g rjyavt^ovto v.al rcp JiXri^iL naziTtovovv xovq 
MaxsdovKg. Ma^alog ds ro Ss^lov syav xsgag, xal usra 
Tcov dQiOTcav lintsov 6iayavi^6^svog, sv^vg XRr« zijv 75 
TtQCJTrjv scpo8o7> Tcav clvvSGronciv dvsiksv ovz okiyovg' 
digx'Movg ds Ka8ov6iovg xat iiXiovg rcov Z^xvd^cov Itc- 
%sig STnlsxTovg s^sjts^ips., %QogTcct.ag nsQUTtTCsvGc/.i t6 
nsQag To TOJt^ TtoXs^icov, %ai ytQogskciCavtag ry TcaQS^i^o- 
Kij rrjg dTtoOxsvijg xvQisvOai. cov 6t,sc3g TioirjOdvTOv ro 80 
TtQogtax&sv , xal TtagsigTtsGovrcov slg Ti]V OtQatOTtsdsiccv 
rc5v MaxsSovav , tcov alxiiaXcoxcov rivsg dQTtdcavTsg 
vTtku 6vvi]Qyovv Tolg ^xv&acg, xal 8i}'jQ7ta^ov rdg djto- 
Gxsvdg' ^o?; 6' i^v xal raQCixrj 8id t6 7caQd8o^ov xa%^ 
oXfjv rrjv naQSu(iok^v. at ^sv ovv dXkac rcov cd%i.iaXco- 85 
ridcov TtQog rovg (iaQ[idQOvg dTtsxcogovv, rj 8s (xrjtriQ tov 
^aQsiov ZliCvyapi^Qig jtagaxaXovecov avtrjv tav cdipia- 
Koti8cov ov TtQogscSisv ^ aAA' scp' ijOvxiag sastvs cptlo- 
(pQOvcog , ovts ta naQakoyco rrjg Tvp]g TtiCTSvOaCa ovts 90 
rrjv TtQog 'JXs^av8oov sv%a.Qi6Tiav kvfiaivo^svr]. rskog 
ds 01 UxvQai noXh)v rijg dTtoCxsvijg 8iaQ7td6avTsg dcpin- 
TtsvOav TtQog TOi}g TtSQi t6v Mat,cdov , xal rijv svr](i8- 
Qiav dmqyysLkav. o^ioicag 8s xal rav nsgl ^aQslov ts- 
ray[isvcov litnscov nvsg xaTanovrjcSavTsg rco 7th']%si rovg 95 
dv%s(3TcoTag Maxs86vag cpsvystv r]vdyxa6av. 8svrsQov (jO 
8s 7tQOTSQ}]fiaTog Tolg IlsQCaig ysvo^isvov, 6 (isv "Aks^av- 
dgog 6ncv8cov 5t' savroij Tr]V r]ttav 8iOQ%Q06a6&ai rcov 
idicov, (istd rijg (ia6tlixi]g Yh]g xa\ rcov dXXcov rcov snt- 100 
. cpavs6rdrcov innscov sn' avrov '^Xavvs tov <daQStov. 6 
8s tcov TJsqCcov ^a6iXsvg 8s^d[isvog rr]v smcpoQdv rcov 
noXsfiicov, avtog {isv scp' aQiiatog dycovt^o^isvog r]x6vri- 
6sv slg Tovg sntcpsQOfisvovg' noXXcov 8' avtco Ovvaycovt- 
^^^ t,o(isvcov, xal rcov ^a6iXscov In dXXr']Xovg isiisvcov, 6 usv 
'/^Xs^avSgog dxovrioag snl tov zJaQslov rovtov [ilv 5 
i](iaQts, rov 8s naQS6tarog r]vt6xov rov ^a6iXscog xara- 
rv^cov xats^aXs. tcov 8s nsQl t6v ^laQslov dva^or]6dv- 
rcov, ot noQQcotsQov d(ps6tr]x6tsg vnsXa^ov avtov tov 
^aOiXsa nsntaxsvai' xai rovrav xrig cpvyr]g aQ^a^isvav 10 74, Siaymvi^o.usvog] dycavi^ofiivos Bas. 84. Sioi] v.al F 

87. Ziavyafi^Qig L, j} Gicvyaiu^gtg F, caeteri liiavyyafi- 
^Qig 89. jiuQaloya}] naQttSo^o} i)\, TzaQaSo^oloycp CJ, na- 

Qado^oi Xoyip Bas. 93. ruv oin. Bas. !)!). 8loq9. 

xav idLcav] rcov tSiayv Sioq&. FL 9!). Tjyg om. Bas. 

100. zcSv aXlav om. Bas., astcrisco notavit Stephanns 
3. Tqy.ovttatv] ijHoirt^si' Bas., t]k6vxi'Cs F sls om. FL 207. 4. Ifnivmv Bas., caeteri Ufiivav 1194 LIB. XVII. CAP. 60. 61. 

ot 6vvEx^ig 6vvsL7tovto, xal ro 6vvs6t6g ta ziaQSia 
Ovvtayiia aat okiyov dsl TtaQSQQtjyvvTO. dco ^al tfjg 
trsQag nXsvQag 7taQayv^vco%si<5Yig tc5v ovvayavL^oiisvcov 
xal avtog xatankayslg TCQog cpvyijv cjQ^rjas. rovtcov ds 
15 ovrca cpsvyovrav , aal rov novioQrov rav iTtJcsov TtQog 
vxl^og atQo^svov, xal tcov TtSQi tov 'AXs^avdQov sx noSog 
STto^svov , dua to nhjd^og nal tt]v TtvKvori^ta tov jco- 

VLOQtOV GVVLdsiV ^SV OVX TjV tOV zJagSLOV OTtOL TtOLSLtai 

t^v (pvyrjv, Gtsvayjxog ds tc5v JiLJtrovvcov dvdQav Tcal 

20 nrvjtog rav LTtncov, Sri bs rcov ^adtiycov 6vvsxi^g il.'6q)og 
syivsto. d^a ds rovtoig TtQarro^svoLg Mai^alog 6 rov 
ds^Lov asQarog rjyov^svog nXsiOtovg s%av aal XQariGrovg 
LTtTiSLg ^aQvg sTtSKSLto rolg xar' avt6v tstayixsvoLg' IlaQ- 

25 ^sviav ds fisrd rcov Qsrralcov imtsov xal rcov dXXoov 
rcov fisr' avrov HLvdvvsvovrcov vTtsGtij rovg jtoXs^iovg. 
ro ^sv ovv TtQcotov Xa^TtQag dyavLi,6^svog dLa tdg aQS- 
tdg tav QsttaXav STtQotSQSi' tav 6s nsQL t6v Mat^alov 
ra T£ 7t?i,}]%^SL %al ^aQSc rov 6v6trj^atog syscsLfisvav, aats- 

30 TtovsLto r6 rcov Maxsdovav LTtTtLxov. Ttollov 8s cpovov 
ytvo^svov, Tial T)^g rav ^aQ^dgav ^iag dvgvnoQtdtov 
ytvo^svrjg, 6 IlaQ^sviav s^STtsiiips tLvag tav TtSQl avtbv 
LTtnsav nQog tov 'Aksi,av8Qov , ksyav %c<td tdjog ^or]~ 
&^6ai. 6i,sag ds rovrav ro TtaQayysk&sv TtQarrovrav, 

35 ;^at Tov 'Aks^avdQov TtvQo^svav nolv rijg ra^sag dns- 
(SnaG^aL y.ard rov dcay^ov, ovroi [isv snavrjX^ov dnga- 
%tOL ' 6 8s UaQixsvLav talg tcov &sttaXcov IkaLg %qco^s- 
vog s^nsLQOtata, %al noKkovg Kata^alcov, pLoytg stQsi>ato 

40 rovg ^aQ^aQovg, ^dhora aaranlaysvrag rr] %atd tov 

Gl ^aQSLOV cpvyf]. 6 ds /JaQslog tfj (jtQatrjyia dLacpsQav, 
%a\ GvvsQyov s^av to nXii^og rov %ovLOQrov , trjv dno~ 
^coQrjGLV ov% o^oiav toig dXXoig (iaQ^dQotg snoLslto , slg 

45 tovvavtiov 8s ^SQog OQ^rjGag, %a\ xgvnto^svrjv syjav 
d^d Tov st^aLQo^svov %ovioQrdv trjv idiav dno%c6Qy}6LVf 
dxLvdvvag avtog te dLScpvys tovg ts [isd'' savtov ndv- 
tag slg tdg %at6nLV %sii^isvag tav Maxsdovav %c3^ag 
6LS6a68. ttXog dh ndvtav tcov ^aQ^dgav nQog (pvyrjv 10. cvvsatog F, avvsGtojg LQ, caeteri cvvixis H. qvtoy] 

ovtcog onmes 17. (ilv om. Bas. 18. onoi] ov FL, 

uTiov Bas. 19 "nnoiv vertit Rliodomannus: Iil)ri innfcov 

27. inQOtfQBi Wesselingiu!» : ingoitSQei, Bas., cacteri nQOitigii 

28. Tor om. F 29. Katsnovslto ] y.aTsn6v£i Bas. 

83. Xsyojv TXY Bas., qui dicerenl Cospus, caeteri a^iow 

35. dnsandaO^oti] snsancca&ac FL 38. (loyig FL, 

caeterl fiohg 41. cvvsQyov Bas. 46. xovs ts ] huI 

Tovg FL 47. favrovj ccvtov FL LIB. XVII. CAP. 61. 62. 1195 

QQliri^dvTcav ^ xal t(5v Maxsdovav rovg e6xccrovg dsl 50 
xxBivovTDJv , r«;^u nag 6 jckrjaiov tov ■Ktdiov Tojrog rs- 
ZQav hnXi]Q(a%)]. dio '/.aX tcov (iaQl5aQCov Iv Tavzy Tt] 
yMI]] xaxeKOTCtjOav ot ndvTsg iTiTCBlg ts xal 7CBt,oi nXtiovg 
Tiov ivvia y,VQid8cov tcov de MaxESovcov dvr]Qe>&r]6av 
^tv sig TCBvraKoGiovg , TQavnaTiat, 6' lysvovTO nannXt]- 55 
Qsig^ iv olg jtat t^v iTCKpavsOxdxcov riys^ovav 'Hcpat- 
oxicov ^xsv sig xov ^QayUiva i,v6Tcp ^Ky]%s\g stqco&i], rcav 
OaiiaTOifivXdxav fjyov^isvog, tcov 8s OTQan^ycav IlsQSiK- 
%ag nai Kolvog eti 8s Msvidag zai Tcvsg stsqol tcov 
20S sjcicpavav TJys^ovcov. 7] ^sv ovv 7CSQl"jQ^r]ka ysvo^isvi] 60 
staQaTa^Lg Totoi}TOV sOxs rd TcsQag. 

'Ez' aQxovTog 8' 'Ad-i]V)]OLv'^QiOTO(p(ovTog sv 'Pco^j] 62 
disds^avTO Tr]V vjcaxLXijV dQxr]v Faiog ^o^sxtog nal Av- 
kog KoQV)]liog. stcI 8s tovxcjv slg Ti]V 'EXXd8a Tr]g jcsqI 65 
"AQ^r]Xa y-dxr]g diaSo^siOrjg, TCoXXal rcov tcoXscqv, vcpoQco- 
[isvai Trjv av^i]Oiv tcov MaxsSovav, syvaOav, sag sti tcc 
IIsQOdov TCQdyi-caTa dLa^svsL, Ttjg sXsv&SQiag dvTSxsO&aL. 
^orjd^rjOsLV yaQ avTolg ^aQslov, xal xQ^l^dTav xs TcXrj- 
^og xoQr]yr]OSLV TCQog t6 SvvaO&at ^svixdg ^sydXag 8v- 70 
vd}iSLg ovviOxaO^ai, aal xov 'AXst,av8Q0v ^i^ 8vvr]Oso9at, 
diaiQSiv tdg Svvd^isig. sl 8s TisQioxpovxai xovg UsQOag aa- 
ta7CoXsii7]^svTag, nova%r]Os6%ai TOvg"EXXr]vag nal (irjxsxi 
6vvr]0s0^ai cpQOVxioac Tf]g savTav sXsv%SQiag. TCQOSxaXs- 75 
6axo 8s JCQog xr)v dnoOxaOiv xovg"EXXi]vag jcat 6 tlsqI xiqv 
0Qc/.xr]v vsaxsQiO^og aaxd xovg VTCOnsi^svovg xaiQOvg 
■ysv6}iSvog. Msfivav ydQ 6 za^sOxafisvog OxQaxr^yog x^g 
©Qcixrjg, 'sxav Svva^iv xa\ cpQoviqiiaTog av nXrJQrjg, clvs- 
6SL0S (iBV Toug ^aQ^aQovg, djcoOTdTrjg 81 ysvofisvog tov 80 
*AXs^dv8Q0v, xal tuxv }isydXr]g 8vvd^Bag xvQiSvOag, cpa- 
vsQcog djCBxaXvi^aTO TCQog rdi' JcoXs^ov. 8i6jcsQ 'AvTina- 
tQog jcdoav dvaXa^cov Tiqv 8vvapiiv 7CQoi]Xd^s 8id Maxs- 
doviag sig &Q(ixr]v , xal 8lstcoXs^bl JCQog tov Ms^vova. 85 
TouTot; 8s 7CSQL Taur' ovTog, ot AaxsSai^oviot, xaiQOV 
's^siv VTCoXa^ovxsg tov naQa6xsvd6a6&aL td nQog rov 59. Koivog Y Cospus, Koivog Bas., Kovog L, Kovvog FQ, caeteri 
KolvTog Mividuq LQ, cacteri Mivi8ag 

208. 60. ■yivofievt] F, post ovv ponit Bas. 61. nigag} 

rflog FLQ 03. z/o/ufrtog] ^ofihriog omnes, Domitius Cos- 

piis G8. dLccfiivsi F, diafiiivsi L, caeteri diceftevr] 69. 

Tf ] S\ Bas. j;o9?jy>y(>£«v] TiaQUGXiiv L 73. 74. (lo- 

voa^rjOiO&ai rovg "EXl-qvag v.al fiTj^iTt 8vvrJGsa9ai FLQ, caetcri uo- 
v(o9ivTag fii] 8vvrjOio&ai {Svvao&ai Y Bas.) kavTaiv] ttVT(av 

Bas. 80. dTioordTrjs yivoiisvog 'AkiidvSQOV F 82. 

o 'AvTinciTQOS anaGav F 1196 LIB. XVII. CAP. C2. 63. 

ytolsfiov, nccQSxdXovv tovg "'Ekhjvag ^v^q^QOv^dai nBgl 
ryjg iXEV&SQiag. ^A&rjvatoi fisv ovv^ jtaQcc jravrag tot)? 

OQ akkovg "ElKiqvag VTi '/Jke^avdQOV TCQOXLixa^uEvot, rrjv rj6v- 
pav rjyov IIskoTtovvrjOLav 6' ot nXsiovg xai rav akkov 
xivig 6v^(pQ0vrj6avTEg aTiEyQdipavro JCQog rov nokEuoVy 
xal xara dvva^iv rav TiokEav xarayQcxqjovrEg rcov vecov 
rovg (XQLCrovg naxEkE^av GrQancorag nEt,ovg (xlv ovk 

95 Ikdrrovg tcjv dig^vQLCov, InTtEtg di nsQt digxtkiovg- rrjv 
d' rjyEf.LOvlav BXoinEg ylaxEdati^tovtot navdr](jLEt TtQog tov 
VTtEQ rcov okcov nivdvvov coQfifjOav, "yJytdog rov (iaatkEcog 

fiS rijv ndvrcov E%ovrog rjyEixovtav. 'AvrtTtarQog dh nv^o- 
100 l^fvog rr)v rcov '^EkkrjVcov GvvdQOfiyv , tov (.ilv Iv tfj 
@Q(j.m;} Ttoke^iov cog nor yv dDrardx' 8tE?.v6Ev, sig 8s 
r})v IJEkonovvtpov r)KE fiEtd ndarjg rrjg dvvd^iscog. jtQog- 
ka^o^iEVog dE %at TtaQa rc5v (jv^i^iaxovvrav^Ekkrjvcov GzQa- 
Ttwrag TJd^QOtOs Tovg ajtavrag ovx skdrrovg rcov rEXQa- 
5 v.ig(ivQicov. yEvo^iEVTig 6e TcccQaxd^Ecog (lEydkrjg 6 fXEV 
'Ayig (laioptEvog EitEGEV, oi 6e AaKEdat^ioviot otokvv [iev 
iKd^vficog iQvvov dycovttp^iEvoi diEKaQrEQOvv ' rcov 61 6v{i- 
^d^cov ^taO^Evrcov , xat avroi rijv dvaxojQrjciLV sig riqv 
2^7tdQrr]V E7totr)6avro. dvyjQE&tjGav d' EV r]j (.idx]] r(^v 

10 (lEV Aa%E8at(iovicov y.al rcov GV(i(idx(ov TtkEiovg rcov nEV-239 
raKigxikicov nat rQtaxoGicov , rcov ds fisr' AvriTtdtQOV 
rQtgxlkiot y.a\ TtEvraKoGtoi. J'5tor da rt GvvE^rj y.a\ tieqI 
tr]V Toi} 'Aytdog rEkEVTr]V yEVEG^at. dyo3vt6d(iEvog yaQ 

15 ka(inQcog %at Ttokkolg rQavi-iaGiv Evavriotg TtEQtTtEGcov, 
VTto rdjv GTQarioTcSv Etg rtjv SitdQrrjv dTCEy.of.iiG&t] " ns- 
Qixardh]7trog 8e yEv 6 (lEvog nai rd aad'' Eavrov ccTtoyvovc, 
Tolg (lEv akkotg GrQartojraig TtQogha^EV dittEvat ri]v 
raxi(3Tr]v , v.a\ 6taGc6t,Etv avrovg Etg rijv rj^g TtarQidog 

20 ;^9ft'av, avrog ds %aQoTtktGd£\g xa\ sig ydvv diavaGrdg 
'^avvaro rovg TtokE^iiovg, %ai rtvag aara^aktov xat Gvv^ 
axovrtG^Eig, zarlGrQEipE tov §iov, aQ^ag Exr] ivvEa. TJfiEtg 
6e diEhjkvQ-oTEg rd %Qax^Evra %ard rr]v EvQC07tr]v iv 
liEQBL rd iiaxd rr]V 'AGiav 6vvrEkE6%Evza diE^tiiEv. 

89. Kllovg "ElXr]vas] "EUrjvccg FL 1. SuIvgbv] ^atiXv- 

Giv FTY 4. a.navTag ] ncivTCtg Bas. 

209. 16. dngKOfila&r]] dTzsKOfii^s T, dvTsnofiic&j] Bas. 
19. avTovg] avzovs L 34. 8t.£^iiixiv F TH2J EUTJKAl/JEKATHi: 25 

TJ2A J 10 J JIPO T BIBASl^ 

H JETTEPA BIBAOZ H TO JETTEPON TMHMA. ^KQHog luv yccQ rjtT^]di]g ev xfi "JIBqI "AQ^riXa TtuQata- „ 
^£t xiiv q^vyrjv inl roig ava CaxQanHaq inoiiiGaxo^ Cjiev- 
dc3V xa diaGxij^axL xav xoncov Xa^hlv avaQTQOcpr^v xat 
IQOVov ixavov dg naQaGasvrjv dvvcc^Ecog. x6 filv ovv 35 
jiQatov sig 'Ex^dtava xfjg Mrjdlag dtavvCag , tvxavd^a 
6iitQt§s, Tcal tovg ^iv ix r^g q:>vyfjg dvaOat,o^svovg dvs- 
diysto , tovg bs dvonlovg %a%c6'jthtfi. ^stsninTtsxo ds 
xai OxQatLcotag ix xcov 3tXriGio%coQcov i^dvav , %al TiQog 
xovg iv BdxtQOig %al talg ava GatQansiaig GatQdnag 40 
xal CtQat7]yovg diSTti^nsto, TtaQaxalcov diacpvXdttsiv 
xtjV nQog avtov svvoiav. 'A^i^avdQog ds ^std xrjv vi- 
mqv fddimg tot)^ tstsXsvtrjxotag ijtsliaks xolg 'AQfirj^otg, 
;tal 7toXkr]V ^isv svqsv dcp^oviav trjg tQoq)rjg, ovx. oUyov 45 
6s xoGiiov xai ydt,av ^aQ^aQixrjV , dQyvQiov ds xdXavxa 
XQigxiha. GvkXoyiodjxsvog ds xrjv ^ikXovGav sGsGdai 
cpQoQdv xov jtsQiixovtog diQog did x6 Tilrjdog xav vs- 
XQciv., svd^vg dvst,5v^s, nal zaxrjvtrjGs ^srd 7tdGr,g trjg 
dvvd^scog sig Bafivkcova. xcov 6' iyxcoQiav 7tQ0^v{iag 50 
V7todsh,afiivav «vrov nal ■xatd xdg sjtiGtadfiiag lafiTtQcog 
BGticovtav tovg Maxsdovagy dvila^s xrjv dvva^iv sk 
xrjg 7tQ0ysysvrj^ivr]g xalaiJiaQiag. jtXsiovg 8s xav XQid- 
aovta rj(j,SQCov ivdiitQiilJS xr] TtoXsi Htd xs xr]v daipi?.Siav 55 
xdiv STCLxrjdsiav zal xr^v qilo^sviav xcov sy^aQiav. ^sxd 2G. 27. Tryf? fTtrax. tcSv z/. ^i^lcov] J. rov StytsXicorov Trjg I2J. 
Bas. 27. — 30. ?) divt^iju — zfifj^cc] itg (Ig L) dvo Sirj- 

Qr]!ttvr]g to divtioov L Jias., iig Svo dirjQTjfifvrjgTo tilog Trjg a F: 
\i(l(-tiir uiiinis divisio tollenda e^ssv, iit nionitiim est ad libri iuitiuni. 

3L (ilv yKQ oin. TX Bas., asterisco notavit Stephanua 
S6. (Djdiicxs F iias. 39. t&vcov oni. L 1198 LIB. XVII. CAP. 64. 65. 

ds xavra rrjv ^lv axQctv ^aQidcoxE ryiQUV 'Aya^avi xa 
Tlvdvalcp, 6v6T)J6ag avrco Mansdovag CrQaricotag ajtra- 
aoGLOvg ■ 'JTtokXodojQov ds rov 'A^cpmolirriv xal Mkvipa 

60 rov IlilXaiov aTisdEi^s GTQunjyovg rijg rs Ba(ivXc5vog xal 
xav CaxQaTiSLciv (isxQi KiliKiag. bovg 6s avroig aQyv-^lo 
Qiov rcckavza %('Aia TtQogsra^s ^svoloyslv 6rQarLc6rag ag 
jilsicrovg. ML&Qtp']] ds to5 TcaQadovn rrjv sv UaQdsGLV 

65 anQav 'jQ^sviav sdcoxsv. sx ds rdiv XrjcpQ^svrcov XQ^^cd- 
xcov rav ^sv LTtnicov sxccOrcp f^ ^ivag sdoQrjGaro , tc5v 
ds 6v[i!J.dxc3V nsvrs, rc5v d' sz rijg cpdlayy og Maxsdo- 
vav 6vo , rovg 6s ^svovg di^ijvoLg ^LGd^oq^OQcdg szinri6s 

g- Tcdvrag 

jf. Tov 8s ^aGLXscog dva^sv^avrog Ix t]^^ Ba^vXavog 

aal aazd r^v jtoQsiav ovzog, rjycov TtQog avrov TcaQa fisv 
'AvziTtdzQOv 7ts^cp9svzsg iTtnslg ^sv Maxtdovsg nsvzaxo- 
CiOL, nst,oi 8s st,axigxihoL , sx ds 0pa%>;g tnnsig y,sv 
E^axoCjLOi, TQakksig ds rQigiilLOi xal nsvzaxoGiOi, sx 8e 

75 nslonovvTqGov nst,o\ ^sv rszQaxigxihoi, Innslg 8s ^Qaxv 
^sinovzsg rd5v xilicov, sx 8s rrjg MaxsSoviag rcov cpikav 
xov §a0ilsa)g vlol nsvvTJxovza nQog Xi]v Gcj^azocpvla- 
xiav vno rcov nazsQOV dns6zak^svoL. 6 8s ^aCilsvg 

80 rovzovg naQala^cov nQorjys, xal xaz>]vrr]6sv sxralog slg 
riqv Z^LZzaxrjvrjv snaQxiav, rijg 8s ^wpag ravzrjg noklrjv 
dcp&oviav sy^ov6rig rcov snLrr]8sicov ndvzuv, sv ravzy 
nksiovg rj^SQag s}islvsv , d^ia [isv 6nsv8G}v sx rfjg xazd 
rrjv odoLnoQiav xaKcancoQiag dvala^slv ztjv 8vva(iiv, dpLa 

85 8s rrjg ^zQazicoziKrjg rd^sog 8Lavoov(isvog sni^iskrj&fjvai 
xat rdg Tqys^ioviag clva^i^d^aL aai rrjV ^vvafiiv l6xvQ0- 
noirj6ai tw rs nh^d^st xal rcdg dQSzalg rcov r]ys(i6vav. 
6vvzsXs6ag 8s rd 8s8oy(isva, xal (isrd nokkrjg sni^isXsiag 
nsQl rav dQi6zsiav xoi^iv noir]6d(isvog , xal nokkovg 

90 dno zijg (isydXr]g r]ys(ioviag sni (.isydXag s^ov6iag dva- 
/3i/3a(Jas, ndvzag rovg rjysaovag sig d^iafia (isl^ov xal 
6zoQyi]V l^xvQdv nQog savrov nQo^yaysv. snsfisX^&i] 
6h aal xijg i^Laxixrig rcov CzQaxLorav 6iard^sag^ xal 57. nvSvala] /jvuiq) X 58. GtQUZKOTas om. L 

60. Btt^vXavo?'] Ba^vXcovias L 

210. fi2. ^svoaTQUToXoYslvF, punctis posltis super litteris crparo 
63. Mi^Qrivri FL , Mithrinnem Cospiis, caeteri Mi&qIv>] 
07. 8ifj,i]vois] difirjvaioig L, di/ir]vvots F, dtfiijvov Y 
71. fisv om. F 73. TQaUsis Valesius ad Dionis Exc. 

p. 90., TQciXsfis F, cacteri TquUssIs 77. vlol] vlsts l» 

80. HiTTaHrjvi^v L, GiTTatiiav F, caeteri Situkivi^v 89. 

dQLGTsicov ] aQiGTStdv FLQ , caeteri dQiazayv 90. inl — 

d^ioafia om. X 93. SiaTa^scos} td^sas Bas. LIB. XVII. CAP.C5.Ce. 11U9 

noXXu TtQog tjjv tv%QriGxiav i7tLVorj6Dcfi£vog btiI t6 xqbTt- 95 
tov dicJQ^coGato. xarady.svdcag dh naGav tyv GzQatLav 
ivvoia TB •JiQdg tov 'ijyov^EVOV dt,aq)SQov6av xalTtQogxa 
naQayyslkofitva %tL%aQyov6av, sxl ds ralg a.v6Qaya%iaig 
v7iiQ^dlXov6av, ijil tovg vnoXsLnoiiivovg dyavag aQ^r]- 
Gev. stg dl trjif 2Lov6Lavr]V xatavTr'j6ag dxLvdvvag naQS- 100 
Aa^£ td nsQi^orjTa iv Z!ov6oLg ^a6iksLa, sxoveiag ^A^ov- 
ktjtov Tov GaTQanov naQadovrog avxa t)]V sroAtv, cSg 
[ilv ivioL yiyQd(pa6L, nQogTdt,avrog JjaQsiov tolg nsnL- 
6TSV(isroLg vn avrov' tovto bs nQa^aL tov §a6Lksa 5 
211TC0V nsQ6c5vj bnag 6 fisv 'Jks^avdQog sig nsQL6na6uovg 
d^LO?.6yovg ■nal naQak}'ji>SLg snLq^avsOrdrav noksav xai 
&r]6avQc5v fxsydkav s^nsocov Iv d6%okiaig vnaQyjij , 6 6s 
/daQslog rr) (pvyy ka^u^dvrj j(^q6vov sig tr]V toiJ noksnov 
naQa6xsvr'jV. 10 

'O d' 'Jks^avdQog naQaka^av tr]V nokiv kol tovg 66 
Iv toig ^a6LksioLg %r]6avQ0vg svqsv d6r]uov xQ^Gov xal 
aQyvQOV nksia tav rsTQaxig^VQiav rakdvrav. ravra 
6' S7i nokkav yQovav ol ^aOikslg d^LXta 6Lsrr]Qr]6av, 15 
nQog rd naQakoya rrjg tvxr]g dnoksinovrsg avtolg xata- 
q)vydg. x^q'^S ^^ tovrav vnrJQxsv svaxLgxikta rdkavru 
XQV60V, xaQaxTf]Qa daQSixov sxovra. l'dtov ds tL 6vvs^i] 
ysvs^&aL tcp (ia6iksL xazd tr]v naQdkr]^l;LV rav yQr^^drav. 
xa%^i6avrog yaQ avrov snl rov (ia6Lkix6v &q6vov, aal 20 
tovrov iisit,ovog ovrog ij xard tr]v 6v^fisrQiav tov 6co- 
^arog, tc5v naidav xLg iddv tovg nodag dnoksinovrag 
nokv tov xard tov &q6vov vno^d^Qov , (ia6rd6ag tr]v 
zlaQsiov tQansi^av vni%r]xs tolg no6lv aiaQovusvoLg. 25 
dQ^o6Tijg ds ysvonsvr^g, 6 fisv (ia6iksvg dnsds^aro tr]v 
tov nQa^avTog sv6roxiav' xav 6s naQs6raro3v tLg ta 
&q6vo} svvovxog ocLvr^d^slg tr]V il;vxr]V ty fxsra^okf] tijg 
tvxVS sddxQv6sv. ov idav 6 '/4ks^avdQog -rJQtro, Ti xu- 
aov ibav ysyovog xkaisig; 6 ds svvovyog s(pr]6s, Nvv 30 
fi£v (jo's si^L 6ov?.og, nQ^rsQov ds zJaQsiov , xal cpv6SL 
(pLkods6notog crv, 7]?,yr]xa idojv to na^' sxsiva (idki6Tcc 
ti(i(6p.svov vvv aTL^iov ysyovog Gxsvog- 6 6s §a6Lksvg 
ditt tr]g dnoxQi6sag ka^cov svvoLav trjg okr]g xard tr]v 35 

94. inivoriconiivos'] inolrjcs Q 95. Inl] nal Ttgog Q 

9fi. TTjv oin. F ivvoia ] svvoiav FL 3. 'J§ov- 

Xritov] 'A^Qvkivtov QXY Bas. , Cospus 

-11. 7. inicpaviozdTCov Rfiskiiis: lihri inicpavfaTixTas tcuv : ur- 
hes insigncs Cospus 11. 8' F Ifi. dnoliinovTeg FL, 

caeteri dnoXmovTsg avrotg] avrors L ]7. libri 

ivvanigx- 20. Ku^iaavTos ] KaQ-r/aavTog T Bas. 25. 

aiwQOVfi.] icoQovfi. T Bas. 32. ixiivco] ixeivov L 

28. rfi {iiTa§o>^ rjjs tvx^s] "cfjs (lita^okf^s ^lj "^XV ^<^^' 1200 LIB. XVII. CAP. 66. 67. 

IIeQ6ixrjV ^adLXslav [ista^oX-^g, vnsla^hv eavtov vnegri- 
rpavov Tt 7t£7toi7]Keva(, nal Tj}g TiQog tag alx^aXarLSag 
BTiLeLKeiag akkoxQLCorarov. diOTieQ 7tQog-/,a?.eOa^evog tov 
%evta t))v tQa7tei,av eTteta^ev ccQaL ndhv. evtavQ^a TtuQe- 

40 <3tag QLlcorag , AkV 01)% v^Qig £(3ra', eiTte, to firj vn,6 
6ov ■jtQogtai%ev akld dai^uovog tLVog dyad^ov ■n.QOvola, 
v,al (iovh]6eL. 6 de ^aOLAevg olavLOd^evog to Q}]&ev, 
TtQogera^ev edv 'AeL^e\n]v vno tco ^qovlo tt]v tQane^av. 

^ Merd be tavta ti]v ^iev zJaQelov jujjrf^a xal tdg 

dvyareQug %a\ tov vlov dneXLniv ev 2^ov6oLg. '/.al naQa- 
y,art6rr]6e tovg dcdd'^ovrag t}]v'EXh]VLxr]v dLale^itov, av- 
tog de ^erd trjg dvvduecog dvat,ev^ag teraQtalog enl rdv 

50 TiyQLV nota^ov dcpUeto. og Qeav dnd trjg Ovt,icov oQeL-^^^ 
vr~]g to ^ev nQCotov cpeQetaL dLa %coQag tQa%eLag ■naX %a- 
QadQaLg ^eydlaLg dLeLh]^^ev7]g enl 6radL0vg xiXiovg* 
'sneLta dLagQel %coQav nedLada, nQa-vvofievog dei ^dXlov 
nal dLeX^cov 6tadiovg etay.oaiovg et,irj6LV elg ti]v zatd 

55 TIiQ6ag %dXarrav. dia^dg de tov TLyQLV nQor]yev enl 
tr)v Ov^LCov xcoQav, oiJdav nd}iq)0QOV xal daipLA.e6LV vda6i, 
6LaQQeoi.ievr]v xal noXXovg Jtai navtodanovg e-/.(piQov6av 
■naQnovg- 8l6 xal tr]g coqi^ov h]QaLV0uevrig oncoQccg nav- 

60 todand nXaGiiara %Q}]6Lixa nQog dn6Xav6LV ol tov Tl- 
yQLV nleovreg eunoQOi ■>iatdyov6LV elg rijv Ba(ivXc3VLav. 
y.ataXa^cov de tdg naQodovg cpvXattonevag vno MabetoVy 
6vyyevovg ^ev ovtog z/ccQelov, dvvaixLv 61 exovrog d^LO- 
Xoyov, i<are6}ie^ato tr]v oyvQorr^ta tcov toncov. dnaQO- 

65 6ivtG)v 6' ovrcov XQr]Hvd5v, tcov eyxcoQLCov tLg dvr^Q, Ov- 
^Log uev to yevog, e^neiQog 6e tcoi; toncov , enr]yyeiXato 
Tcoi ^a6LXei 6Ld tLVog 6tevr~]g dtQanov xal naQa^oXov 
dt,eLV roi^s 6rQatLcotag , wsrg ■vneQ^e^iovg yeve6^ai tcov 

70 noXeyiicov. 6 6"yiXe^av6Qog nQogde^d^evog to^vg Xoyovg^ 
tovrcp ^ev 6vvane6reiXe tovg Lxavovg6rQatioorag, av- 
Tog 6e trjv 6io6ov %ata6y.evd6ag ecp' cov ■r]v ev6e%6^evov 
TCQoge^aXe tolg enl tcov naQ66cov e(pe6rr]/.66LV. ex. 6La- 
6o%rig 6e eveQyo5g tov xlv6vvov 6vve6t(ozog, xal tcov 

75 ^aQ^aQcov neQL6nco^evc3v neQl tov dycova, naQa66^c3g ot 
ne^cpQ^evteg e(pdvr]6av ■vneQ^e^LOL tols trjv 7idQo6ov cpv- 39. KQai ■nuliv] invertit F 43. xriv om. Bas. 

49. 55. GO. Tiytv'] naaiztyQiv Stephauiis 

212. 54. &0LXazTav'\ &dXaGaav onines 59. TtXaGfiaTa] 

* nccTU Bas. ()2. MaSiiov] Madctc Cospus, MaShOV LQ, 

Aladsov ToiJ F, caeteri hUzov ()4. xav zoncov ] zov zonov 

Q lias. 72. TOtg enl] inl zois FL 13. ivsQycSs] 

ivuQycos FL i LIB. XVIF. CAP. 67. C8. 1201 

kdzTOvGi, naTccnXaysvTCOv ds tav ^oQfiaQCOV xat arpog 
<pvyrjv oQ^rjOavtciv , eyxQaf^g iyhvtro rfjg dts^odov nal 
rax^cog 7ca6c5v tojv xard riqv Ovhavtjv nokscov. ^u 

'Evrtvd^BV d' dvat,ev^ag TCQoijysv btil rrjv TlBQalSa, oq 
ocal TiBfinraLog 'ijKBv bjil rdg UovGLadag nakovitivag tis- 
tQag. Tai^TOfS 6b JtQonatBiXrjcpcctg 7]v 6 'y^QLo(iaQt,dvrjg 
HBTa 6TQaricotcov 7iBt,cav ^ev dig^vQLOv xal TtevraKigj^^L- 
Kic3V, i7cjttc3v ds TQiazoGLCOV. 6 dh (ia0i?i.Bvg do^ag rr] 85 
/3t« xQarrjOBLV r)]g 7tvh]g, TCQoijyE dLa rojccov CtBvcov xal 
rQa^Bcov ovdBvog TcaQsvoiXovvrog. ot 6s (idQ^aQOL iis%Qi 
yisv tivog sXcov auTov dLajcoQBVB6%ai rdg naQodovg, iTCsl 
6' £/'5 ^sGag rdg 6vg%coQLag r^xov , ucpvco rrjv IniQsSLV 
InoiovvTO, aai jtoKkovg ^iv d^a^caiovg Uxfovg snsxvhov, 90 
ot TCQogTCiTtvovTsg dcpvca rolg MaxsdoGiv d&QOOi noHovg 
dLsqj&BLQov, ovx oXiyoi 6' dno rav nQt](ivc5v dKovtit^ov- 
rsg Big JCBnvKVco^svovg ov>c dnstvyxavov rav GKoncJv 
dlXoi 6' Ix xsiQog rolg Xi^oig ^aJilovtsg tovg ^iat^o^E- 95 
vovg tcov MaHsdovcov dvBGTskkov. nolXd 6' avTolg trjg 
bvgyoQiag GvvBQyovGr^g snlBOvsxtovv, jfal, Gvjvovg ^lv 
dnsxtSLVOv, ovx oUyovg ds xaTBrirQioGxov. 6 6' 'Aks^av- 
dQog rfj dsiv6tr]TL roi) nd&ovg ddvvarcov ^or^Qslv, ical 
213 ^BcoQav ^r]6sva rcov noks^iicov ^ir]TB rsd^vr^xora ^r]d'' ^OO 
(ikcjg rBTQcoixBvov, rcov 6s i6icov dnoXcjkoTag ^lv noXXovg, 
ocararstQCO^svovg 6s GxsSov dnavtag tovg nQog^akovtag, 
dvsKaXsGato ry GdXmyyi rovg GtQatidtag dno tiig ^d- 
%r]g. dva%coQr]Gag 6s dno tcov naQodcov Gta6iovg tQia- 5 
■ xoGiovg xarBGTQaTons6svGB , 'nal naQa rcov syiaQicov 
snvv^dvBto ^T] Ttg sTSQa bGtX Slbk^oXy]. ndvTcov o dno- 
rpaivo^svcov 6io6ov (isv ^r]6E(iiav dXkr]v vndQ%Siv, nsQiO- 
6ov 6e BLvai noXXcov Y]^SQav, alGxQov slvai vo^iGag drd- 
cpovg dnoXinsLV rovg TBTsXsvtrjKOTag, Kal rr]v a'itr]GLV rcov 10 
VBKQCov ovGav oQCiv dG%i]fiova kol nBQLS%ovGav rjtrr^g 
6fioX6yr]GLv, nQogBta^BV dnayayslv dnavtag tovg aL%fia- 
kcarovg. iv 6s rovtOLg ijKBv dnay6nEvog dviJQ 6iykcot- 

19. noXfcov T Bas , caeteri addunt ^yx^ttrryg vnrJQ^sv, quae asterisco 
notavit Steplianus 80. ivzsvQ^ev 8 ' ] ivTiv9iv Bas. 82. 

TtivQae] nvlcov p. 157. 33., ubi v. annntationem 88. d' 

F 90. Xi&ovg T Bas., caeteri addunt ToTg fisyi&saiv, quae 

asterisco notavit Stephanus 91. d&QOOi servarunt FL 

92. Toav KQrifivav ] tov "HQrjfivov Q 99. t^ Sstvdrjjrt] r>)v 

SiivoTriza FL 

213. 100. jUTj^' FL, caeteri firiTS 3. ngog^aXdvTccg 

FL, caeteri TtQog^dkXovrag 4. dvaxcaQijaag] dnoxooQT^aag 

FL 5. TQianoaLOvg] TsrQaHoaiovg FL, TQidKovra WesseL 

11. oQmv orn. FL 12. dnayaystv] dvayaytlv FL 

13, dnayofiivog] VTiayofiivog F gupra versum correctus 

17 1202 LIB. XVII. CAP. 68. 69. 

15 Tog, slSag rrjv IIzQ6iic^v diaXBKxov ovtog 61 gavrov 
ccX£(pc(LVSTO Avmov fiev sivav ro yevog, alxficckcixov dh 
ysvo^Bvov TCOi^aivHv v.axa tfjv vTtoKSL^ivrjv oQSivrjv szrf 
nXsia- 8t' tJv alxiav s^tcslqov ysvsG^fai xfjg %03Qag, Kal 
6vva6&ai tr]v dvva^iLv dyayslv dLcc trjg naxadsvdQOV 

20 xat aaxoTiLV TCOirjdaL xav xrjQOvvxcov xccg naQodovg. 6 
da ^aOiktvg /xsydlaig dcoQsalg xl^^Gslv sjiayysikd^svog 
xov dvdQaf tovtov xad^fjyovfisvov diijk^sv sjiinovog tr^v 
OQSiv^v vv}ix6g, Ttoklrjv ^sv 7caxrj6ag XLOva, nd(5av 8& 

25 HQrjiivcodrj ^copav jisod6ag, xc^Q^^QaLg ^a&siaig xat 7toX~ 
Aaig (pdQay^i diSLXrj^^svrjv. snLcpavslg ds xalg jtQotpv- 
Xaxalg xcov TtoXs^iov, rovg ^sv TtQcoxovg xaxsxoiJS, Toug 
d' S7ti trjg dsvtsQag q^vkaxfjg xsxay^svovg s^cjyQr]6E, rovg 
ds XQitovg tQSipd^usvog snQdtrjSE tcov TCaQodcov, jtal xovg 

30 nXsicxovg tcov tcsqI tov 'AQLO^aQ^dvrjv dns-Ktsivs. 

69 Mstd 8e xavxa snX trjv TIsQesnoliv TiQodyav aatd 

T^v odov etilCxoXt^v SKO^iCaxo naQa xov y.vQiSVOVXog x^g 
noASCog TiQLddxov. sv tavxr} 6' ijv ysyQa^^svov , sdv 

35 naQaysvofisvog q)&d6r] rovg snL^aXXo^svovg diatrjQ^6ai 
zJaQsicp xrjv IIsQOsnokiv, avQiog sdtai xavxrjg vn' av- 
xov naQa8o%Ei6rig. 8i6nsQ 6 'AXs^av8Qog xaxd 6nov8r]v 
riyE xrjv 8vva^iV , xat tov '^Qd^rjv notafiov t,sv^ag 8iE- 
^i^aGs tovg 6xQaxLc6xag. nQodyovxog 8s xov ^aGikscog 

40 Qsa^a naQd8oh,ov xat Ssivov ScpdT], ^cGonovrjQiav [isv 
nsQisxov xaxd xcov nQa^dvxcov, sksov 8s zal ^vfindd^Siav 
inicpSQOv nQog xovg dvrjnscxa nsnovd^oxag. dn^vxrj6av 
yaQ avxcp ^sQ'' IxsxrjQidov "Eklrjvsg vno xcov nQOXSQOV 

45 ^adilscov dvddxaxoi ysyovoxsg, oKxanoGiot ^sv 6xs86v 
Tov aQ i&^ov ovxsg, xalg 8' rjXixiatg ot nXslGxot fisv ys- 
yrjQax^xsg, i^xQC3xrjQia6^svoi 8s dnavxsg, ot ^sv jjft^ag, 
ot 8e n68ag, ot 8e cota xat Qlvag' xcov 8' Emdtrjiiag ij 
tsivag Ei86tav «at sv naiSsicx, nQOXEXog)6tc3V td ^sv 

50 ccika tcov dxQCOtrjQiav dnsxontov, avtd ds fi6va td 0t;v-2l4 
SQyovvta nQog tdg sm^t^^ag dnsXsXzinto' agts ndvtag 
OQavtag td trjg rjXiniag a|tcjfiara xal tdg nsQiSxov6ag 
xd 6co^ata 6v[iq}0Qdg eIselv xdg xvxag xcov dxkrjQOvv- 

15. Avmov fiiv] fisv Avkiov Y elvai] ovtcc F 21. 

^nayY£ikttfisvos] tnayyiXkofJnvois FL 29. nXsiotovq] nXslovs 

FL 31. nQOuycov] ngoayKywv L 33. TiQiddtov] 

libri TriQiSdzov 34. im^aXXofisvovs] inmaXovfiBvovs F 

36. sazai ] tcscd^at FL : quo recepto scrihendiiin kvqiov 
43. nQOTSQOv] nQOtsQCOv L 46. filv oin. Bas. 

anavTSS FL , caeteri ndvtss 48. yial om. F 49. 

UTisitonTOv ] uniyionTSv F : scribe dnsKsyionTO 

214. 50. fiovov] [i6va F 53. TWj^ag F, et vertit Cos- 

pus, caeteri ipvxds LIB. XVII. CAP. 69. 70. 1203 

raVy ^<xXi6ta 6s ttvrov rov '/dXe^ccvSQOv Cv^ncc&^ ysvi- 55 
od^ai. rotg ojrvxijHodL xal ftj} dvva6&at iiara6%slv ra da- 
HQva. ccva^orjGavrcov 6s a^a navrov aal rov 'Akk^av- 
Sqov d^Lovvrcov dfivvai rc:lg Idiaig 6v^q)0Qaig, 6 ^sv ^cc- 
6ilsvg TtQogKaXsodfievog rovg nQOsGrrjnovag fmqyyfikaro 
Ttol^v TCQovoiav TtoiriOao^aiy aal rrjg avrov fisyaXoipv- 60 
yjag d^tcog rL^i]6ag (pQovrlda 7toir]6a6^at rijg sn' olxov 
dvaxofiLdrjg. ot ds Ovvsl&ovrsg xal ^ovXsvad^svot ttqo- 
iXQivav ri]V avrod^t ^ovi^v rijg slg oUov dvaTto^tdfjg. 
dva6co%svrag ^sv yaQ avrovg StaGnaQri^sG^at %ar' oU- 65 
yovg, xal TtSQitovrag Iv raig noKsGiv STtovsidtCrov s^stv 
xiqv sx rrjg rv'/(r]g snrJQStav ^sr' dkXrjXciv ds ^tovv- 
TOfg, Ti}v Sfioiav 6vfi(poQdv s%ovxag, naQapiVxtiov s^stv 
rrjg Idiag ditXr]Qiag r^v rav dkXcov xrjg dxlrjQiag 6[iOt6- 
rrjra. dto Jtat ndktv svtvypvrsg toj ^aCtXst, >tal tt^v I8iav 70 
y,Qi6tv drjXcoCavrsg , sdsovro nQog ravri}v rrjv vn66ta6LV 
olxsiav naQS%s6\fat riqv ^oiq^staV' 6 8s 'JKstavdQog 6vy- 
aar a&sfisvog rolg dsdoy^isvotg XQtgxtXiag [isv sxd6rc} 
dQaxndg sSoQ^^^aro %at 6roXdg dvdQsiag nsvrs nat yv- 
vainsiag 'i6ag, t,svyr] ds /3olx« dvo xat nQo^ara nsvrij- 75 
novra xat nvQcov [isdifivovg nsvtrjxovta' inoir}6s 6s7iai 
dtsksZg avtovg navtog ^a^tXtnov q^oQov, xal toig snt6td- 
taig nQogsta^s (pQovtit,stv oncog [ir]d' vtp' svog ddtaav- 
rai. '/4Xs^avdQog (ilv ovv dxolov^cog ry Ttad^' avtov 
sntstnsici TOtailrwis svsQys^iatg rdg rav i^tvxrjxotcov 6v[i~ 80 
q)OQdg dicoQ^co6ato. 

Tr]v dh TlsQOsnoltv, [ir^tQonoXtv ov6av trjg ITsQ6av 70 
^a6tXsiag, dnsdst^s roig Maxs866L noKs[iiav rcov aard 
XY]V 'A6iav noXscov, aat roig 6rQaricoraig 'sScoxsv slg 85 
8iaQnayr]V XcoQtg rav ^a6tXsicov. nXov6tccrdrr]g d' ov- 
6r]s rcov vno tov rjXtov, v.cit tcov IdtcottxcSv oXxcov ns- 
3tXr]Qco[isvcov SK noXXcov %q6vcov navtoiag svdat^ioviagy 
ol Mayisdovsg snr]s6av tovg filv dvdQag ndvrag cpo- 
vsvovrsg, rdg 8s iirr]6stg dtaQnd^ovrsg , noXXdg [isv rolg 90 
nXr]d^s6tv vnaQ%ov6ag, iiara6xsv^g 8s xat y,66[Lov nav- 
xoiov ys[iov6as. 'sv^a 8r] noXvg [isv ccQyv-Qog ^LScpOQStto, 

50. afitt navztov LT, caeteri ixfi' andvTcov 59. non^oa- 

c^ai] 7toiyJ6(G9(y.t F: fortasse scribendiim rovg JiQOSGtrjKOTcig Kal 
T^g avTov — Ti(ii]6ag i7i7]yytllaT0 noXX^v TiQovoiav vel tpQovTida 
noii]aso9ai. r^g 61. jtoiiiaaG&ai] nonqasiv Y Bae. 

65. nsQuovTug Steplianus: libri TtBoiovTag 66. s^siv] libri 

[ilv flftv 72. Tjjv ^orj^siav] ^orj&siav FLT avy- 

yiaTa&t/xsvog] Gvvd^siisvos FL 7!). xocS'' avTov FL , cae- 

teri •/.ar' avTov 83. noXsfiiav] [laXiaTa n. vel noXsfiicoTa- 

rrjv Reiskius : prae omnibus aliis maxime semper Cospus 86. 

otncov om. Bas. 88. ol] ol [isv F 

77* 1204 LIB. XVII. CAP. 70. 11. 

ovx oXiyog ds XQVGog dif]Q7cd^etOf itoXXal ds ical Jtokvts • 

A£tg BG^rjtEg^ ai fi£i/ ^akattiaLg TtOQCpvQaig ai ds %qv- 

95 6oig lvvq)a6i.iaOL TcsjioiXik^ivaL, tolg HQatovGtv iTta^Xa 
%a%i6tavto. ta 8s ^syd/ia xal %atd naOav tijv otxov- 
lisvrjv 7ieQi^6}]ta ^aOiXsLa TtQog v^qlv xal Jtavtekrj gj&o- 
Qav aTtsded eiicto. oi ds MaxsSovsg sv}]usQSv6avtsg talg 
100 dQTtayaig ttjv d7tXrj6tov tou itXeiovog SJtcQ^v^iiav ovk sdv- 
vavto 7t?it]Qa6aL. toOavrrj yaQ i]v trjg nlsovs^iag v7tSQ-2i5 
^oXr] Kavd tdg tovtcov ciQTiaydg agts aal TtQog dll)]kovg 
dia^dxeo&aL, aal Ttokkovg [.isv dvaiQslv tcov td TtoXld 
5 tfjg aQTtayfjg e^Ldi07COLOV{ievcov * rtff g dk td 7toXvteXe- 
6tata tc5v svQL^xouevav tolg ^icps6L dianojttovtsg tdg 
idiag aTtSKoiiii^ov (.isQidag' eviOi ds tdg tcov S7tL^aXK6v- , 
tcov toig d^cpLg^r]tov^evoLg xelQag aTisxoTttov Ovvsxcps- 
Qo^evoi rolg d^vpLolg. tdg ds yvvaixag 6vv avtolg toig 

10 n66^oig TtQog ^iav d^iijyov, ti]V aLi^aXcaoiav dovXaya- 
yovvtsg. r] ^ev ovv TlsQOSTtoXig o6cp tuv dXXcov TtoXsav 
v7tSQsi%sv svdaL^ovia, to6oijtov VTiSQS^dXsto tdg dXXag 

^^ Tolg dtvyr^iiadiv. 

.- '0 6' 'AXs^avdQog TtaQsXQav slg rrjv dxQav TtaQS- 

Xa^s Toug sv avtij &7]6avQovg. ovtoL 6s, aTCo Kvqov tov 
TtQcotov IIsq6cov (ia6LXsv6avtog ^sxql tav vTtoxsipLSVGJV 
v,aiQcov i^^QOid^isvav tcov TtQogodcov, syeuov aQyvQOv ts 
%ca iQvOov. svQe%r]6av yaQ ev avtolg ^codsxa ^VQid- 

20 6sg taXdvtcov, sig aQyvQiov Xoyov dyo^evov rou xqv- 
oiov. ^ovXo^svog 6s tcov xQW'^'^^'^ ^ ^^^ ^^^' savtoij 
xoiii^siv TCQog tdg slg tov 7t6Xsfiov XQsiag, d 6' slg 
2ov6a iiata%^e6&ai xal cpvXdttSLV sv tavtr] tij TtoXsi, 
(istS7ts^il'ato SK Ba^vXcovog xal Ms6o7tota(iiag sti 6s sa 

25 2^0^0031' r](ii6vcov 7tXr]%og tcov fiev dx^ocp^Qcov tav 6s 
t,svyit(ov, TtQog 6s tovtocg %a^r']Xovg d^&ocp^QOvg tQtgxc- 
Xiag , ical 6id tovtcov Ttdvta d7tsii6(ii6sv sig tovg^^tQO- 
KQi^svtag t67tovg. 6cp66Qa ydQ dXXotQicog sxcov TtQog 

30 Tovg eyxcJQiovg i^Jti6tEi ts ccvtotg aal tr]V IlEQ6s7toXiV 
slg tsXog s6nsv6s yiatacp^slQaL. ovk dvoixsLov 6' sivai 
vo(iL^o(isv tisqI t(ov iv xavtT(] ty TtoXsi ^a6iXsicov 6id 

91. &ciXaTTiaig] Qalaaclais omnes xP^c^^^^S iv vcpdaiiaGi F 

, 215. 3. [lev om. Bas. 1. TroP.irfAforaro: FL, caeteri 

TioXvTsXiaTSQa 7. dfiqjis^rjTovfiivoig FL , caeteri dnq)is§Tj- 

Tovat 10. aix/MaXcoalav ] alxfidlcoTov tvxtjv FL 12. 

vnsQi^dksTo'^ vnsge^dlXsTO L et fortasse F d' Bas. 

15. ovrot ] TovTcov F, yg, ovtoi margo 16. (.isxQiS F 

18. sysfiov om. F xQvaov L, caeteri xQ^^^^^ov 

19. ficoSixa] i/3 Bas. 22. aovaaa et mox aovacov F 

23. TavTT]] avTrl omnes 26. xQLsxi^Xias QTY Bas. et F eu- 

pra versum, caeteri TQis%iXiovs LIB. XVII. CAP. 71. 72. 1205 

Tjyv TCoXvtikEiccv rrjs xaraGxsvj^g ^Qaxsa diEk^HV. ov- 
Crjg yciQ axQC(9 a^ioXoyov nEQLSLlijcpev avzrjv xqltiXovv 
"^^^X^Si ov t6 (jlev TtQcorov dva?.rjU{iaTL nokvdandva 'Aats- 35 
6xiva6ro xcd t6 vil^og elxs nrjxcov ExxaldExa E7tdkt,E6L tce- 
noG^T^fiEvov. t6 ds dEVTEQOV rrjv (xlv aXkrjV xaraCxEvrjv 

V^ioiav E-XEL rcp TlQOELQrj^lEVO} , t6 d' vi'OS dLTCkd^LOV, 6 

6h rQirog TtEQi^okog rcp 6X)j(iari fiEV e6tl rErQdTckEVQog-, 40 
t6 dh rovrov rEixog vipog exel nrjx^v Et,riK0vra , U%(p 
CxXrjQcp xal Ttoog diccfiovrjv alcovLov Ev TtEcpvHort, xars- 
6xEva6}jiEvov. £x('c6rr] ds rav TikEVQav exel Ttvlag %al.- 
v.dg, xa\ naQ^ avrdg 6ravQovg x^kxovg Elxo6Lnr]XELg, ovg 
^Ev TtQog rijv ex rrjg dEag xardnhj^LV dg dh nQog a6cpa- 45 
KEiav r]Q(io6uEvag. hv dh ra nQog dvarokdg [ieqei rrjg 
dxQag rirraQa nkk^Qa dLE6T7]x6g oQog E6tl ro xaXov^iE- 
vov ^a6L?.Lx6v , Ev cp rav (ia6L?.EC3v vnfJQxov ot rdcpot. 
nETQu yaQ i]V x.ar E^a^iiEvr], Kal xard (ie6ov olxovg iyjiV' 50 
0a nlELOvagy ev olg 6y]xo\ toJv rErEl.Evrr]x6rcxiv vnrJQXov, 
^lGnQog^aCLV (ihv ovdEulav Exovzsg x^iQO^OL)]rov, vn' oQyd- 
vav dh TLvcov x^^QO^OLrjrav Et,aLQouEvav twv vexqcov 
dsxdiJiEvoL rdg raq)dg. y.ard dh rrjv dxQav ravrr]V 7]6av ;» 
'xara?.v6ELg ^a6LlLxa\ xa\ 6rQC{rr]YLxa\ nkELOvg nokvTE- 5,$ 
XEcg raig xaraGxEvalg v.cd %r]6avQo\ nQog rr]v tcov IQY]- 
(idrav naQacpv?.axrjV Evd^Erag xaTE6xEva6(iivoi. ^j^ 

'O 6' ^Jki^avdQog EncvixLa rcov xaroQ^a^idrav inc- JT 
rekuv &v6iag rs (lEyakonQEnEig rolg Q^Eolg (jvvErikECB xal 
tav cpikav ?.a(inodg E6TLd6ELg Enoiri^aro. xa\ dr] nora :<_ 
■ rav iraiQav Evaxov(iivav , xa\ rov (chv n6rov nQo^ai- 
i/oiTog, rr]g bh (li^rjg nQo'iov6r]C, xari^XE kvrra En\ nokv 
rdg ipvxdg rcov olvaLiivav. ote dr) xa\ (lia rcov naQOv- 65 
Cav yvvaLXCov, ovo(ia (ihv ©atg, 'ArrLxr] dh ro yivog, 
tlne xdkherov 'Jks^dvdQco rcov xard r^v 'A6iav nsnQu- 
yviivav ECeC^aL., edv xa(id6ag (iet avrcav E(inQr]6]] rd 
^a^lksLa xcd rd IIeq6<X)v nEQL^6r]ra yvvaLxcav x^^Q^S «v 
^QaxEi xaiQLp noLr]6a6Lv dcpavra. rovrav bh Qr]%ivTcAv 70 
ilg ccvdQag viovg iia\ Scd rr]v (li^rjv dkoyag (lErEaQi^o- 

82. TTjv om. F 35. uvuXrjfifiati ] uva^.ojfiDiti L et supra 

Tergnni F 36. indl^sai] nvQycov ralg inal^sei LQ, iliiv f|- 

^alSsKu nvQymv zalg indk^iGi, et in niargine nrj-^cov F ^O. 

rovTOV rfij;os] totJ nixovg FL , tovto Tilxog Bas. 42. 

uldvtov F , uloiviav cacteri : etiani \ol. I. p. i. 49. uicoviutg in 
ulcovioig mutandum esse constans evincit usus Diodori xara- 

oyiivaGnivov F 44. i[yio6inrjXitg ] iUoGanrixng FL • 

46. T^Qtioo/j.ivag asterisco notavit Stephanus 

216. 52. vn' ] vno FT 57. naQaij)vXa>ir]v ] cpvXuHrfV 

FL 64. Xvrra ] kvaaa omnes 65. St) ] 61 F 

71. fl£T£0Ql'QOlJ,ivOVs] (ISrSCOQl^OHiVOOV F 1206 LIB. XVII. CAP. 72. 73. 

fiivovQf ojg Blxog^ ciyuii tiq dvs^orpB, nal dKdag anxuv 
xal trjv Blg td t&iv 'Ekl^vcov ieQd TCaQavo^iav d^vva- 

75 6%ai JtaQmiXivBTO. GvvBTCBVfpri^ovvtav ds %ai dXXav, 
xat Xiyovtav ^ova tiqv nQa^iv tavtijv TtQogrjxsiv 'AXb- 
^dvdQa , xal tov ^aCLXsag Gvvs^aQ&evtog toig Aoyotg, 
ndvtsg dvsn7Jdrj6av sx tov notov, xal rov sntvixtov xa- 
^LOV dystv ^iovv6a naQfjyysLkav. tayv 6s nh]%ovg Aafe- 

80 nddav dd^QOLOdsvtog, nal yvvaix.av y,ovGovQyav slg tov 
noTov naQSLkrj^^svcov , ^st' (pdrjg jtat avXav nal GvQiy- 
yav nQorjysv 6 ^adLlsvg snl tov aco^ov, zaQ^r^yovfisvrjg 
trjg nQd^scog @ai'dog t^g staiQag. avtr] ds ^std tov /3a- 

85 6LXsa nQcotr] tr]v dada xato^svrjv rjjiovtLdsv sig td j3a(Jt- 
Asta * nal tcov dkkcov tavtd nQai,dvTG)v ta%v ndg 6 nsQv 
td ^aOilsLa tonog y,aTSq)Xs%%ri dta to fisysbog tr]g (pXo" 
yo'g, yial to ndvtav naQadoiotatov, to Ssq^ov tov IJsq- 
6av ^aOikscag ysvofisvov dos^rj^a nsQt ti]V dxQonokLV 

90 tav A^rivaiciv ^ia yvvrj noXltLg tav ddLnrj&svTav sv 
naL^Ld noKKolg vCtsqov STSGt ^st^l&s toig avtolg nd- 

&S6LV. 

73 'Aks^avdQog 8s dno tovtav ysvo^svog tdg xatdt^v 

95 IIsQ6ida noKsLg sn^lQs, aal tdg ^sv .^ia iSLQaddiisvog, 

tdg ds dta t^v Idiav snLsinsLav nQogayay6(isvog, dvst,sv- 

^sv snl tov zJaQslov. ovTog d' sns^d?,sTo ^uv d&QoitiSLV 

tdg sx T^s BantQLavrjg nal tav dva 6atQansLav dvvd- 

^sig, itatataxoviisvog ds %al (iSTd tQigfiVQiav JlsQ^av 

100 T£ ical ^L6&oq)6Qav 'EkXrivav trjv qvyrjv sig td BdxtQa 

noLovfisvog vno Br]66ov tov BaKtQav 6aTQdnov %aTd 

t^v dvaxcoQr]6LV ^vXXrjcp&slg sdoXoqovrjd^rj. aQtt 8' av- 

tov tstsXsvtrjKOTog 'AXs^avdQog ^std tcov Innsav snidLco- 

xav, xat Tov ^aQslov tstsXsvtrjXOTa xataXa^cov, trjg ^a-2l7 

5 6LkLxrjg tacp^g iq^ia^sv. cog 8' svlol ysyQdcpa6LV, 's^nvovv 

^TL aataXa^cov, tolg ^isv dtvx^^a6LV avtov 6vv]^Xyr]6s, 

naQa}iXr]dslg 8' vno tov zJaQsiov [isTsXd^SiV tov cp6vov, 

xal ita%^onoXoyr]6ag, sSia^s tov Br]66ov. sxsivov Sh nokv 

10 n:QoeLXr](p6tog y xal 6v}ig)vy6vtog eig tr]V BantQtavr^v, 

19. d^QQi6%^(vxoQ'] d&QOiGd^ivTcav F 83. avTrj 6e] avTTj 

Bas. 90. noXtTLs] jioUT7]g Has. dSiKr]9'ivTcav QTY 

Bas. , et qui suprascribit siacSv F, caeteri ddtyirjQ^siotSv ^6. 

Tcgosceyayofiivos] TtQogayofiSvog omnes 97. ins^dXsTo'] ins- 

Xd^STO h 98. dvco] libri dXXmv 99. 'EXXrjvcov] 

aTQaTKOTCov addit F 100. xd om. Bas. 1. ^ijoov hic 

et iiifra eaepius F 

217. 4. KUTaXa^cov ] Xa^cov Q 5. ysyQucpaaiv ] yQa- 

cpovoiv X 7. 8' F 9. noXv] noXXov FL 

Hai avficpvyovTog ora. L LIB. XVII. CAP. 73. m. 12(n 

inav^X9EV djioyvovs tov rav jtoXs^iciv diayfiov. xal 
Tcc ^lv xtttd xriv ^Aoiav iv xovToig ijv. nara ds xtjV 
EvQaxtjv yiaxsdaL^ovioi (xiv iTcraixoves ^eyah] TtaQatd- 
^si, did X7]V 6vnq)0Qdv '}jvayxd6d^r]6av di,a7CQB6[i£vs6&at 
TtQog 'AvtinaxQov ixsivov ds snl x6 aoivdv xav 'EXl^- 15 
vav 6vvsdQtov xtjv d7t6xQi6tv d7to6xsikavtog, ot (isv 
6vvsdQ0t 6vvtjx^yj6av sig K6qlvQov , xal nolkav Qt]9sv~ 
rav X6y(ov nQog sxdtSQOv ^lsqos sdo^sv avtols dxsQaiov 
xijv XQi6Lv sjtl tov 'AksEavdQov dvajis^i^aL. 6 fisv ovv 20 
^AvtiitaxQos 6(Jit]Qovs s^a(is tovg SJtLq^avs^zdtovs tav 
2J7caQtLatc5v Ttsvttjxovta' ot ds Aax£daL(i6vL0t 7tQS6^sis 
i^STtsfiil^av sls tr]v 'A6iav, d^LOVVTSQ avtois dovvai 6vy- 
yv(i}(ir]v S7TL tols t]yvof]fisvois. 

Tov b' stovs xovtov 8LsXy]lv%6tos 'A^}]vt]6i [isv 74 
ijQXS Kt]q)L6o(p(ov , sv 'P(o^t] 8s xats6td%r]6av v7iatoi 25 
Idios OvaksQLOS xal MdQxog K^.adLOS' STti ds tovtav 
Br]66os (icV (istd xr]v zJaQsiov xsksvrr]V (xsxd Na^aQ^d- 
vov xal BaQ^dsvros ^ocl TtokXtov dXlav dLa^pvycov xds 
'Als^dvdQov x^^Q^S St^vv6s (isv sis xr]V BaxtQLaviqv, 30 
d7to8sbsty(LSVOS ^s xavtrjg ^arQd^trjs "^^6 ^aQsiov , xal 
xoLS 7tkt']&s6t ysyoras yvcoQL^ios Std tt]V dQx^v, TtaQSxa- 
Xst td 7tXt']%r] tf]s sksvbsQiag dvtsxi69aL, dTtsdsixvvs ds 
xr]v xaQCiv atjrolg 7tokXd 6vvsQyr]6stv ov6av dvssis^olov 35 
xal 7tX}]d^os Lxavov sxov6av dvdQoav sis xatdxtt]6LV xrj^ 
xcvxovo(iias ' STtayyskX6(isvos ds xad^r^ytj^s^Q^aL xov Tto- 
ksfiov , xal xo Tikij&os 7tsisas, dvsdsLt,sv savt6v j3a- 
GL^sa. ovtos (isv ovv 6tQatLCJtas xt xatsyQatps xai 
nXij^os OTtktov xatsdxsvat,s xal xdXla (pi/ioti^ias ^tQos 40 
xt]V xatS7tsiyov6av ^^patav 7iaQS6xsvd^sto. 'Aks^avdQog 
8' 6q(ov Tovg Maxsdovas xskos xr]S 6xQaxsias xr]V z/a- 
Qsiov xsXsvtr]v tdrtovras xal (isrscoQOvs ovtas TtQOS xr]V 
sis xi]v 7tatQi8a S7tdvo8ov , xovtovs (isv dd^Qoi^as sis 45 
ixxXt]6iav, xal koyots oixsiots 7taQ0Q(i^6as , sv7Csl&sls 
SCQOS trjv V7toksi7tO(isvt]v 6tQatsiav 7taQS6xsva6E ' rovg 
d' dno x(ov 'EXkr]vi8(OV 7c6Xscov 6v(i(iaxi]6avtas 6vvaya- 
yojv, xal 7CSQL x(ov 7tS7tQay(isvcav i7taLvs6as, d7tsXv6s (isv 
xijs 6tQatsiaSi i8c)Qi]6ato 8a xtov (isv InTtsav sxd6tcp xd- 50 26. JfAw5tos] Claudius Cospus 27. fittci om. F 

28. Na^aQ^dvov Uhodomannus; libri Na^aQVOv Bag- 

^dtVTOs] \etum \idetur BaQ^ctsvtov 29. Siijvves] di^vv 

Bas. 30. djioSfStiyfi.] dnodiSsy/ii. Bas. 33. ttjv] 

T>jv t£ FL Bas. 31. 8vsHg§oXov] Svgsfi^oXov FL 

36.^ xa^jjyjjoscQ-at FL, caetcri Ka&tjy^aaa&ai 37. post 

nl^&og om. Ixavcog FL 39. t£ om. F KaTsyQacps] 

KccTiyQaipE omncs 40. xaXla F, caeteri zu aXXa 1208 LIB. XVII. CAP. T4. 75. 

?iCcvtov, rav ds Ttst,av fivas dsna, x<x)Qlg ds rovtcav toug 
ts 6q)Silonev(>vs ^iO^^ovg d7tsXv6s :mI tovg nata tijv 
dvaxo^iSrjv fis%oi trjg lig tag TCatQidag '/.a^68ov TCQOgs- 

od ^rjxs' tc5v 8' eloix,ivav sv trj GtQatui tij ^istd toii 
^aQiXicog (iivsiv sdaxsv syiddtcp tQia tdkavta. fisyakaig^lS 
6s dcaQsalg stt^rjGs tovg dr^aTtwrag caia ^tv q)vast fxs- 
yak^tvxog div, a^a ds trj dic6'^Si tov zJaQSiov TtoViav 
XQrjfidtcov y.SiivQiSVKc6g. siaQa ^isv yaQ tav yat^ocpvla- 

(jQ Kovvtav TtaQsXa^sv oatanigxiUav taldvtav aQi^pLov, 
%aQlg 6e tovtav td vsi-irjd^svta rorg GtQaticotaig 0vv ta 
xc)<5fiip xal toig SKTtcofiaOiv v7t)jo%s (ivQia nal tQigyjAia 
tdkavta, td ds dianXaTtsvta ical aQzax^svta nlsia tcov 

slQ}]fiSVaV VTtSVOSltO. 

^** '0 6' 'AXs^avdQog dvat,svi,ag STtl ti]V '^TQxaviav tQi- 

^•^ talog xat s6tQatO7ts8sv0s TtlriGiov itoXsag trjg ovoiia^o- 
fisvrjg 'ExatovtaTtvXov. sv8aifiovog 8' avt^g ovSrjg, xat 
ndvtav tav nQog ditoXavOiV dvrjxovtav TtoXlrjg dcp&o- 

70 "^^(^9 vitaQ%ov6rjg , svtavda trjv 8vvauiv dvsla^sv ItcC 
tivag i^fisQag. 8iskdaiv 8s 6ta8iOvg sxatov xal nsvtiq- 
oiovta xats6tQat07ts8sv6s nX-qGiov nstQag fisydltjg' vito 
8s trjv Q'i%av avtrjg dvtQOV v7trJQ%s Q'S07tQSTtsg , s^ ov 
fisyag Tcotafcog s^sJtiTttsv 6 naXovfisvog Uti^oitijg' ov- 

75 tog 8s Xd^QCp t&5 Qsvfxazi cpSQOfisvog sjtl tQsTg 6ta8Covg 
6%it,staL 8i7tXovg TtSQC tiva TtstQav (xa6tosi8}} , s%ov6av 
vcp' avtriv %d6(ia yfjg TtafifisysQsg' slg 8s tovto xata- 
gdttav fistd jtoXXov ip6q)ov , xal yiyvofisvog dq)Q(68t]g 

30 8id tfjg TtQog trjv TtstQav Ttkrjyiig, cpsQStai V7t6 yrjv 6ta- 
8Covg tQiaxo6iovg, STCSita TtdXiv dvoiysi tdg sx^oXdg. 6 
8' 'j4Xs^av8Qog (istd tijg 8vvd(isag s(i^aXcov sig trjv tcov 
'TQKttvcov %c6Qav 7td6ag tdg sv avtr] 7t6Xsig s%SiQd6ato 

35 (is%Qi tr]g Ka67tiag KaXovusvrjg Q^aXdttrjg, •rjv 'TQxaviav 
tivsg 6vo(idt,ov6LV. sv tavtr] 8s cpa6L TtoXXovg (isv xal 
(isydXovg ocpsig ysvvd^Q^ai, l%^vg 8h 7tavto8a7tovg TtoXv 
tf] y^Qoa tav TtaQ^ r](iiv StaXXdttovtag. 8iS^ic6v 8s. tr]V 
'TQxaviav 'xatr]vtr]6s TiQog tdg icaXov(isvag sv8ai(iovag 

90 aai TCQog dXrjdsiav ovOag xcafiag' 7toXv yaQ rolg HaQ- 54. kXofisvtov] hXofiivoov fisv Bafs. , sXouivmv uiviiv LY, haud 
dubie omisso mox (livsiv, ut coriscntieiisiis F ; ^ X':' 

218. 58. r^ om. Bas. 59. ya;» ora. F '•'67. 

EyiaTOvxaTivXov\ Hecaiompylo Cos\)\is 76. nsQi — f ^j^ot/ffav ] 

TifQi Tivi ntTQri fittarosidsl, ix^vcrj L et qiii fj,ciCT0£i8ii F 
77, v(p' avTrjv] vn' avTrjV oraiies 80. cra^iovs] vno cta- 

d/orgFL, quod raale ^rrl craSiovg corrigit Wessel. 86. /ttev post 

noXXovg ponunt FL Bas., poi^t fisyuXovg caeteri • otpts F 

87. xq6k F, xQo^ I^j Jf^otaJ Bas., caeteri ^t^otjc .c - LIB. XVir. CAP. T5. m 1209 

Ttoig rj X(6qu tovtcov VTtSQaysi tc5v TtccQcc toig aXXoig. 
tav (isv yccQ a^Tiikcov tpuolv txccGtrjv fistQijtrjv cpiQSiV 
olVov, Tftjv bs 6VXLVC0V ^svdQCOv avLu xaQnocpoQSLV IGxcc- 
dcov ^rjQcov ^sdL^vovg dsxa. tov 6' sv t(o <9"£(»ififtw Tta- 95 
QaksLcp&svta oltov snl trjv yrjV nsGovra ^kuGtavsLV 
aGJioQov ovta %a\ nQog t6 tskog aysLV dai/^tA^ 'naQnov. 
s6tL ds nal dsvdQOv naQa toig syicoQLOLg naQank)J6L0V 
dQVL Kata ttjv snnpavsiav , ano bs tcov cpvkkcov cxnoXsi- 
^ov ^ish' xal tovto tivsg 6vvdyovtsg Qatl^ikrj trjv ano- 100 
Kav6iv avtov noLOvvtai. s6ti ds nal ^aov Kdtcc trjv 
XcoQuv sntSQC3^svov, yMksltat fisv dvd^Qijdaiv, ksLnojxs- 
219 vov ds ^sys^SL ^sUztrjg usyi6t>]v sxsi tr]v imcpdvsLav' 
inLvs^o^svov yaQ tr]v oQSLvijV dv&r] navtola ^Qsnsrut, 
aal talg noLkd^L nstQULg y.u\ toig nsQuvvoftokoLg tav 5 
dsvdQav svdLatQL^ov arjQonkaCtSL, zul aata^nsvd^sL ^v- 
^a dLuq^oQov tfj ylvycvtrjtiy tov nuQ^ rj^iv ^slLtog ov 
noXv ksLnofisvov. 

^Jks^avdQog ds trjv 'TQxavLav %ui td CvvoQiQovta '<6 
tav S\fvav tuvtrj trj %o}Qu nQogrjydysto' aal nolAoL tcov 10 
6v^nscpsvy6tcov ijysfiovav ta 2laQSLC0 naQsdaxuv av- 
TOi;s* olg snLSLKcog nQogsvsxQ^sig (isyuhjv do^av IniSLKsiag 
dnrjvsyxuro. sv^vg yuQ ot zluQsia 6vvs6rQutsv}isvoi 
tav 'Ekhjvav, ovtsg nsQ\ xf-Xiovg y.uL nsvruxo^iovg, dv- 15 
dQsia. T£ dLacpSQovtsg , ncc^s8o6uv savtovg 'jiXst,uv8Qcp' 
v.CLi 6vyyvc6^rjg d^ca&svtsg %atstdx%rj6av slg tdg tu^sig 
ini talg uvralg ^L6%ocpoQalg. 6 6s 'AXst,av8Qog snsX- 
. %c6v trjv naQU&akdrtiov T^^g 'TQKUviag svsl^ahv slg trjv 20 
XaQuv tav ovo^iu^Qo^svav MuQdav. ovroL yuQ dkxy 
dLaq)SQovrsg vnsQScpQOvrj^av trjv avE,rj6LV Toi; (icc6Lksag, 
v,u\ ovds^Lug svtsv^sag -)} tLnrjg 7j^ia6av avrov. nQO- 
xaraku^ofisvoL ds tdg sig^okdg 6rQatLcotuig oxraxtg^iAtotg 
rsd^uQQrjicotidg tr]v tav MuKsdovav scpodov vns^svov. 25 vnsQ 
91. vniQDLyzi] nuQdyfi F, vnSQitaQccyii L 93. cvKivcav^ 

GVHrjVoav Bas. 95. naQaUiq)&. ] naQuXrjcpQ'. FL 99. 

anoXilfiov] ant&lipov F coriectus in margine 2. dv&Qrjdcov] 

dQ9Qr,Saov FLQ' 

219. 3. iititpdviiav qnum ex 218. 99. repetifuin Tideatuf, 
corrertio anceps est: ofioiOTrjza dcsiderahat Reiskius: apc aViquan- 
tulum miuor, cactera muHum consimllia CotipHS 6. ivdiaTQi- 

pov F, £v8iaTQl§cov caeteri 13. Bv^v F 14. ovvs- 

GTQaTivfiivoi FL, caeteri av6TQaxiv6^£voi 16. evyyvcoiiriq] 

ovyyvcoij,cr>v FL 18. (A.ia9o(poQalg] niG&ocpoQiaig F 

aniX9o}v] naQiXQcov L, dnsX^^cov F 21. vnsQicpQovriaav] 

nsQiicpQovrjaav FL 22. xifi^g] zificov F 24. «- 

^aQQHKQTCOg] Tt&a^Ql]K6T£g.h 1210 LIB. XVII. CAP. m T7. 

o ds Pcc6iXsvg ejtt^svcjv avrolg xal ^vvdilfag fiaxijv, rovg 
nKslovg ^h> xazsaoi-^B, rovg ds lomovg slg tag dvg;^(o- 
Qtag xaTsdLO^s. TtvQTtoXovvtog d' avtov trjv ^^w^jav, 
nal tcov tovg ^aCthxovg tTijiovg ayovtav naidcov ^Qa^v 

■30 xov ^uGikscog %coQt6^svtcov , STit^akovtsg ttvsg tav ^aQ- 
^aQCOv cccp^QTcaGav tov ccQtGtov tcov Xrniav. ovtog 6' 
id6%ri dcoQov ^sv vno ^rjfiaQcctov tov Koqlv%lov, Cvvrj- 
ycavhcSto bs tco ^aGtXsl ndvrag tovg %ard trjv 'Aoiav 

35 dycovag. yv^vog 6' cov srt tov 7tcolo8a^a6rriv ^ovov 
JCQogsdsxsro , rv^cov ds rfjg ^aGtlix^^g 6)isvr]g ov8h tov- 
tov srt TtQogisto , fioVcj ds 'A^^s^dvdocp naQicraro %ai 
Gvyna&ist ro 6cj^a nQog trjv dvdfiadiv. 6 dh ^a6tksvg 
8id trjv dQStr^v tov t,(iiov 8vg(pOQr]6ag., t^v [isv %aQav 

40 8sv8Qoto^siv TiQogsta^s, 8td 8s twv ofiotpcSvov Toig sy- 
%coQiotg ■y.riQvrrstv cog av (i-^ rov iTtTtov ditodco^t, tr/V ts 
XcoQav slg tskog o^ovtat xarsqj^aQ^svrjv rovg t' svol- 
Kovvtag 7tav8)]^sl y,ars6(payusvovg. tcov 6' dnstkav 
o^sag STttrsXovyiSvav , naraTtkaysvrsg ot ^dQ^aQot tov 

45 tTtTtov djtoKars6rr]6av , y.al ^st' avrov 7Cokvrsks6tatK 
dcoQa 7tQogsx6^t6av TtQog 8s tovrotg xai Ttsvtrjxovt' dv- 
dQag dits^rstXav, 8s6fisvot tv%stv Cvyyvcofirjg. 6 6' 'AXs- 
^av8Qog tovg ^sv di,toXoycordrovg tcov dv8QC0V sXa§sv 

^^ 6^i]Qovg. 

KQ _ 'EitavsX^6vrog 5' avrou ndXtv slg trjv 'TQiiaviav,220 
^XE TtQog avtbv rj ^a6ikt66a tcov 'Afiat,6vcav, ovofia fisv 
&dlri6TQtg, §a6tl£vov6a_ 8e t^g psta^v tov 0d6t8og xal 
&SQU(6Sovrog xcoQag. i^v 8s ta ts ndlksi nal tij tov 

65 6c6fiarog QCOfi]] 8ta(psQov6a xal TtaQa tolg 6fiosdrvs6t 
\tavfiat,o^svr] xar' dv8Qfiav, xal ro nsv Jtki^^og rrjg 6rQa- 
ttdg snt tcov oqov trjg 'TQxaviag dnoXskotnvla, fistd 88 
tQtaico6i(ov 'Afiat,ovi8(ov y,SK06fi7]fisvc3V noksfit%olg onkotg 

60 naQaysvofisvr]. tov 8s ^a6tkscog &avfidt,ovtog to ts na- 
gdSo^ov trjq naQ0v6iag %at to dt,iafta tav yvvatKCOV, 
xal tr]V ®dh]6tQtv SQOfiivov tiva %osiav s%ov6a naQs- 
0tiv, dnscpaivsro nai8onoiiag svsxsv rjxstv. sastvov ^sv 25. ^nifiivcov] vnofiivayv F: praeteriit Cospns, qiii praelio cum eis 
congressus 33. rcp om. Bas. 34. svi ] ijtl Bas., om. 

FL, asterisco notavit Stephaniis TccoXoSaficiGCTjfifiovov Bas. 

37. avyyia^isi] GvyHCi9is\g F, ovy>ia9£ir] Bas. 41. 

«V — dnodcoai] si — dnodcoafiev L 42. rovg t'] tous d' 

T Bas. 45. dnoHccziaTrjaav] dnmariGTrjGav F y,al 

fihz' avTov] fiit' avTOv fif xai FL 46. wai om. F 

48. u^ioXoycotdtovg] d^toXoyovg L 

220. 53. roj ts om. Bas. 58. naQuyzvonivri] nuQuys- 

yEVT](iivr] L 62. ijnstv om. FL LIB. XVII. CAP. 77. 78. 1211 

yuQ rav djiavxav dvdQciov di« rccg TtQcc^Hg aQiGrov vjiccq- 
%BLV , avrrjv da rcov yvvaixcov dkxyj rs xal dvdQBia ditt" 65 
cpeQSiv. elxcg ovv to ysvvrjy^lv Ik 6voiv yoveav tcqco- 
xBvovrav vnsQi^tiv aQETy rcov dklcov dv^Qconcov. ocai 
TisQag TjOQslg 6 /Sa^JiAeiSg xai 7CQogdet,d^Bvog rrjv svrsv- 
^iv avrijg, xal (5vuneQLSVB%%B\g T^pLBQag rQSLgxaCoBxa, rt- 
^i^eag re dt,LoX6yoLg dcoQOtg, tiaTiiOzeLKsv si'^ t?}v olxsLav. 70 
Herd ds ravra do^ag rjdi] xexQarrjKSvaL rrjg STn^okrjg %ai 
T7]v ^aCLlsiav ddi^QLrov sxslv , rJQ^aro t,rjlovv rrjv IleQ- 
CLxrjv TQvq^rjv ical rr^v nokvrsXsLav rcov 'AdLavav ftaGL- 
Kbov. xal TCQCorov ^sv tibqI rrjv avh]v siys Qa^dov%ovg 
'ydGLaysvBig, sTCSLra rovg t:ciq)avs6rdrovg rcov dvbQcav 75 
boQvcpoQBLV sra^sv, sv olg r]V xal 6 zJaQsiov dbskcpog 
OB,u^Qr]g. sira ro rs IIsqOlxov dLadr^^ia TceQLB&sro Jtat 
Tov didksvxov BVBdvGaro %Lrcova xal riqv IleQGLXiqv t,co- 
vr]v xal rdkka nkr]V rcov dva^vQidcov xal rov xdvdvog. 80 
dLsdaJxs ds xal rolg sraiQOLg TCSQLTCOQcpvQovg Grokdg, xai 
rolg iTCTCOLg JlsQGLxdg Cxsvdg jcsQLebrjXB. TCQog de rov- 
roLg rdg TcaXkaxiSag ojuotcog ra zJaQsico TCBQiriye, rov fiev 
dQL^fiov oiJGag ovx ekdrrovg 7ckr]&BL ruv xard rov bvluv- 
rov r]yLSQ(ov, xdkksc ds dLaTCQBTcelg , Gjg dv l^ djcaCcov 85 
rcov 'xard rr]v ^Aciav yvvacxcov STCiksXsyfisvag. avrac ds 
Bxd6rr]g vvxrog nsQLrJBGav rr]v xXivr]v rov ^a^iAt'tog, Lva 
riqv txkoyrjv avrog 7COLi]0r]raL rrjg iiskkovOr^g avrco Gvvls- 
vai. rovroLg {lev ovv roig sQ^LO^oig 'Ake^avdQog cjjcavicog 90 
ixQrjro, roig 6b iCQovnaQiovGL xaxu rb TcksiOrov svdLS- 

TQLfiE, CpO^OV^SVOg TO TCQOgXOTCTBLV TOtg MaXSdoGLV. 

Ofiag 8s nokkcov avrcp fiB^^L(.LoiQovvrcov , rovrovg (.isv 
raig daQsaig sQeQansvsv , avrog dh Tcv&ofisvog rbv pcev ^ 
zJaQsiov GarQujcrjv 2JarLfiaQt,dvr]v dvrjQr^xevac (lev Tovg 
xarsLkByfjisvovg vtc' avrov 6rQarLc6tag, GvucpQovBiv dh 
BrJGCcp xal xsxQLxevaL ^sr sxsivov 8Lanoks(isiv Maxsdo- 

63. ya^ om. F 64. avTt]v] avri^v omnes 65. ysv- 

vrjQlv] yivvoifisvov FL 66. Svolv] Svtlv L 69. 

rg(isyiai8eHa\ TQtg^atSiKa F Bas. TtnrjOaq rs ] tinriGaq T 

Bas. 70. ohdav] olniav F 7i. pa^Soujjovg tlxiv F 

77. 'OiaQQ-gr^g Bas. 78. IviSvaaTo] ivsSv F 

79, dva^Vfiidcov] ^aaiXLKav VTtodTjfiazoav T 80. tou 

KavSvOS] ioQ^iiTOg niQGLHTjg T 81. JZiQlTtOQCpVQOVg FL, 

caeteri naQanoQcpvQovg totg LnJtoig] roiig "nnovg FT 

8». naXaxiSag F 83. ofioicag] ofioiag Bas. 89. 

cvviivai] ovviLvai Schacfems Melet. p. 6iJ. 90. ixQ^J''°] 

tXQ/]Gazo FL nQOvnocQxovGLv] vnaQXO^'^'^^ Bas. 95. 

fiiv ^JaQiiov] 'jQiiag Reiskius 96. KuziiXiyfiivovg] xazsXs- 

yfiivovg FL, xazaXtliyfiivovg Y 97. mKQmivui] hqlvui F 

98. insLvov FL, caeteii avzov 1212 LIB. X\qi. CAP. 78. 79. 

0tV, l6TQcitBV6£V BTc' CiVTOV. 6 6s Z!ciTL^aQt,CCVrjq T7jV 

100 fisv Svvcc^LV rj>&QOLa£V fig XoQTttKavcc, nohv e7tLq)av£.6Tci-221 
Ty]v rcov sv TovzoLg tols TOTioLg %al (pvGLKrj 6LacpBQOv6av 
OpjQOTYjTL. TOV bs /3«(JiA8035 iTtLCzdvTog xaTETckdyi] to 
TE yik.yi\!og tijg dvvduECog xal Tc)g bLaih^orjuBvag rc5r 
5 MaxEdovav dvdQaya^iag. dLOTtBQ avTog ^EV ^ETa 6igxi- 
Xlcov izTT.Ecov E^iTiTiEVGe TTQog Bi]66ov, naQaaaiiGcov ^orj- 
&BLV KaTa Tdyog' Tolg d' «AAoig naQifjyysL^E ■naTacpvyElv 
tlg OQog TO xcclovuEVOV *, E%ov TtoXldg dvgxcoQiag %al 
q)vydg evdeTOvg rolg jU>^ tokfxcoGL %axd Gtoixa 6La'/.Lv6v- 

10 VBVEiv. av TCQa^dvxcov t6 naQayyBX%ev, 6 ^aGLXevg Trj 
Gvvyjd^BL cpiXoTLUia yQi^Gd^LEVog ■x.al Tovg v.aTacpvyovTag 
iXg TLva TtBXQav oyvQdv xal [lEydh^v %olLOQxr]Gag bveq- 
ycog, }]vdyxaG£v Eavxovg 7taQa6ovvai. (ibtcc 6e tavTa 

15 TtdGag rdg xaxd ty]v GccTQaTtBiav tavxy]v itoXBLg bv tQLa- 
xov^' rjiieQaLg accTccxTr^GdfiBvog , TtQoyiyev fx t//s "^TQxa- 
viag, ttal 6LavvGag Blg td ^ccGilBLa tfjg zlQayyr]vy]g, BV- 
tavd^a 6LeTQLi5s x«t tj}v 6vraaLV dvEkdpL^ave. 

79 Kaxd 6b tovTovg Tovg y.aLQOvg TtBQLEXBGs TtQd^Si 

20 nox^y]QCi KCil ty~]g i6iag XQr]Gx6Tr]Tog dkkoTQLa. tav yaQ 
(pilcov tLg TOtJ ^aGLXECog ovo^a zliavog, (^ie(jLil^L[iOLQy]Gag 

TOJ '^aGl?.El TtEQL tLVCOV JCffl TOJ Q^V(lc5 TtQOTtSGCOV, Sm^OV- 

h]v Gvv£Gxy']Gaxo xax' avtov. sycov 6' EQoriiBvov NiKO- 

25 (xayov, tovxov eneLGs y.OLVcov^GaL Trjg f3rt/3oi»A/;g. orrog 

66 vBog cov navxsXag dvsxoLvcoGaTO ty)v TtQa^LV tco d6£A,- 

q)cp KefiakLvcp. 6 6e q)o'iiy]de\g (ir] cp&dGy] tLg tav Gvv- 

£i66tcov xat 6r]kcoGy] tijv B7tL^ovh]v tco ^ccGlXeI, avTog 

BKQLvs (ir]vv6aL. TtaQEk^av ovv BTtl tijV avXyjv., nccl Gvv- 

30 Tu;^ojv OlIcotcc xat 6LaXex^Ei<S^ TtaQEKEXEvsTO tr]v TayjGTt]V 

aTtayyELkaL Tw ^aGLkel Tr]V TCQdhv. 6 6£ ^LkiOTag slxB 

xaL dia to y,OLVcovsiv T?;g BTtL^ovkrjg aite xai 6Ld qcc&v- 

(liav Tov Qi]v^£VTa koyov aQycog B6s^aT0 , xal TtaQsk^crv 

35 TtQog Tov 'Aket,(cv8Q0v , y.al nokkrjg xod 7tavTo6a7ty~]g xot- 

vokoyiag (lETaGyav, ov6ev tcov vtco Ks^akivov Qy]bsvT03v 

dTttjyyeLkEV. BEsk&cov 6s TtQog tov Ks^aklvov SLTtBv ott 

zaLQOV B7tLt)]6BL0v ovx sGis dLaGcccpijGaL , BTtriyyskkETo 6e 221. 3. to te] rd Bas. dvvdftsoag TX Bas., caeteri ad- 

dunt Tou ^aaiXfmg, ciuae asterisco notavit Stephanus 6. ^orj- 

&itv] ^or;9-iiafiv F 7. post xakoviisvov lacunam liabent LTX, 

crucemvel asteriscuinBas etSteph. 12. zLva]trjvF 13. tav- 

h 
Tovg] avrovg taiJTo» F 17. ^Qayyrjvrjg] ^QCcyyi^vrjg FL, 

caeteri ^Qayyiv^g 24. 8' F 25. oJros] ,,lacuna 

hic est usque ad medium c. 81. in T" Wessbl. 33. uQycog] 

degywg Bas. 35, Ks§aUvov] Kitpalivov Bas. LIB. XVII. CAP. m 80. 1213 

ry v6xBQttia CvvtBvt,h0%aL fiovG) ra ^cc<jiXei xccl ndvta 
drjkcoStiv ta pi;&£vra. to de avto TtQcc^avtog tov CDt- 40 
Aciiroi» xal ty vOriQcdci, 6 K^iaklvog ivka^ri^iig ^ij dt' 
ixsQav ^7]vv6sag ysvof.iBvt^g avzog iiivdvvev6)j ^ toi' ^bv 
Oikatav nciQETitjii'S, tcov dh ^uCiXLxdjv rtrt Ttaidcov 
7tQogs?,&cov xat tcc aatcc ^SQog djiayysllag, rj^iOCs tjjv 45 
tayjatrjv djtayysikaL tco (iaGLksL 6 dh tov piv Ks(iaU- 
vov slg trjv oTckoQtjy.rjv slgayaycov dnsKQVxl^sv , avtog de 
■ tcp ^aGilsl nsrat.v Xovoi.ksvco TtQogsk^fav dTtijyysils td 
222Qridsvta^ xal dioti tov Ks(ia?uvov naQ' savtcp cpvXdtxsL. 
6 6e ^aGiXsvg xccrankayelg, evd^vg x6v ts ^Jiiivov Cvvk- 50 
Ka^s, v.al ^a9av dnavta ^stens^i^ccto tov ts Ks(iaXivov 
xal Tov 0Lko3rav. dvaxQLvo^svcov d' dndvrcov ■aal ttjg 
nod^scog shrat,o^sv7]g , 6 ^sv zJi^vog savxov naxeacpa^e, 
rov dh QikGJxov QCi^vfiiav fisv savxov jtQogofiokoytjoav- 55 
tog, xiqv d' tni^ovlrjv dnaQvovfisvov^ xrjv 'HQiGLv vnsQ 
TOt^Tov TOig MaaedoGiV enstQetl^e. noXXcov be (rr^&svtcov 80 
koycov OL Maxsduvsg xatsyvaOav xov ^lXooxov xal xcov 
naxciLtLa^evtcov Qdvatov ev olg vnrJQXB IJaQfievicov 6 60 
nQcotog eivaL doxav tav 'Ake^dvdQOv cpikoov, tore dh ov 
stciQcov, dXXd Q6i,ag did tov idiov vlov Qikooxov nenoti]- 
G^&aL xi}v sm^ovXrjv. 6 fisv ovv ^LXcoxag, 3a6avL6%e\s 
TtQOxsQOV xal onokoyrJGag xrjv enL^ovXrjv , y.axd x6 tav 
May.edovcov e%og fxexd tcov 6vyxatayvcoQ%svtcov s^ava- 65 
tcod^rj. ofxoiag ds tovtcp xal 6 Avy/,r]6tr]g 'AXeh,avdQog, 
aitiav sxav em^s^ovksvxsvaL tco ^aOLksl, tQLStrj (isv XQO- 
vov Iv q>vkaxri tr]Qovfievog 8ieteks6e, did ti]V nQog 'Av- 
tiyovov oixeiotrjta xexevxcog dva^okr,g, x6xe 6' slg trjv 70 
tav Maasdovav xQi6LV naQax^sig, xal xatd xrjv dnoko- 
yiav dnoQyi%e\g koyav, sd^avaxa^r]. 6 6' 'Aks^avdQog ex- 
nsfiipag tivdg inl dQOfiddav aafirjkav , aal cp&doag f^v 
cprjfiriv xrjg nsQL xov ^ikooxav XLfiaQiag, tov nateQa xov 
(pLkooxov TlaQfieviava e8okocp6vrj6e, xexayfisvov fisv T^g 75 
Mrjdiag aQ^ovta, nenL6tevfisvov dh Toug ^a^Lhxovg ■9'^- 
6avQ0vg ev 'Ex^axdvotg, sxovxag takdvtav oxtaxaidexcc 
(ivQiddag. 6 d' 'AXe^avdQog , enike^dfievog Ix rcov Ma- 

38. T17 vOTiQccici'^ rrjv vcrsQaiav FL 39. (lova)] y.ttl (lovia 

F 40. To Sl FL , caeteri rovzo Ss 42, szsqcov 

FLQ Bas., cacteri stsqov Hivdvvevcrj] Kivdvvsvcst Bas. 

44. Ttt xata] xara Bas. 

222. 5(). TovTOv FL, cacteri TOVTtoj' 64. to om. Bas. 

66. AvyKTjCTT^g] libri AvyKiCTrig 68. tqistsi F, caeteri tqis- 

rrj (isv F, [isv ovv caeteri x(f°^^^] X<^'^'^^ ^ 

70. Tjjv om. Bas. 75. MrjSiag] fitjSsiag F Bas. 

76. Tovg] Tou Bas. ^aciXinovg FLY, caeteri ^aciUcos 

78. fivQiddag] iivqiuSoov FY Bas. 1214 LIB. XVII. CAP. 80.— 82. 

80 XEdovav rovg dXXotgiag aav* avtov TtQOts^svovg q)covccg 
nal tovg '^yavayitrjitotag STtl ta tou IlaQnsviavog %a- 
vdzG), nQog ds tovtoig tovg iv talg djioGtaXsiOaLg sig 
Mansdoviav STiiGtokaig dXXotQiov tu ysyQacpotag tolg 
olxsioig tisqX tcov ta ^a(5iXsl Gv^cpsgovtcov, sig fV aats- 

85 Xs^s Cv6tr]ixa, xat TCQogyjyoQsvGsv dtdxtcjv tdyfxa^ oTcag 
ftj) dcd tdg Toi^Tcav aKaiQovg cpcovdg nal 7CaQQr]6iag to 
koiTtov 7iXri%og tav Maxsbovcov 6vvdiacp%siQi]tai. 

81 'Jtio de tovtcov ysvousvog xal td xatd f^v zlQay- 
90 yy]vr]V xata6rr]6ag., dvst,sv^s ^std tfjg dvvd^isag S7tl TOi)s 

TCQOtSQOv ^sv ^AQi^aGTtovg vvv d' EvsQystag 6vofia^C,o- 
p,svovg did toiavtag tivdg altiag' KvQog 6 t7]V Mtjdcov 
dQ%r]v iista6tr]6ag sig TlsQGag sv tcvi GtQatsicc tisqlXtj- 
q^d^slg sv SQ^^cp %(OQa xal TtdOr] 67tdvsL tav dvayHaiav, 

95 7]X&s nsv STtl tovg saxdtovg xivdvvovg^ di,d trjv svduav 
tfjg tQocprjg dvayxa^o^svav tcov (jtQarLatcov dXh']Xovg 
GaQnocpaysLV, tcov d' 'AQinaGnav tQLg^vQiag dfid^ag 6i- 
tov ys^ov6ag 7taQaxofii6dvtav 6a&s\g TtaQado^ag aTS-22-t 
Xsiaig ts xal dXXaLg daQsatg stifir]6s to s&vog, xal t^v 
100 7tQov7tdQxov6av 7tQogr]yoQiav dcpsXo^svog TtQogr^yoQSvesv 
EvsQystag. tots ds 'AXs^avdQog sig tf]v tovtcov %coQav 
6tQatsv6ag, xal tcov syiaQiav cpcXocpQovag avtov TtQog- 
dsi,a(jisvav , sti^r]6s to s&vog talg dQnot,ov6aig daQsalg. 
6 to d' avto Kal tcjv ofioQav tcov 6vonat,o^svav KsdQa- 
6iav TtoLrjCdvtav , xat ToiiTOVg Taig 7tQS7Cov6aLg %dQi6LV 
'^(isiipato. dncpotsQav 8s tav siQrj^isvav s^vcov tr]V 
-6tQat7]yiav Tt^iddtr] TtaQsdaxs. 7tSQl tavta ds avtov 
dLatQi^ovtog r^Kov tcvsg dTtayysXXovtzg oti UatL^aQ^d- 

10 vr]g sx tfjg BaxtQiav^g (istd dvvd^isag TtoXXfjg L7t7tLitvg 
7caQaysv6(isvog sig to t<ov 'AQsiav s&vog d7ts6tr]6s tovg 
sy%aQiovg dit 'AXs%dvbQov. 6 bs ^a6iXsvg dxov6ag to 
ysyovog, d7ts6tSLXsv S7t' aviov (iSQog tfjg dvvd^isag, 6tQa- 
tr]yovg s7tL6rTq6ag 'EQiyviov xal 2Jta6dvoQa, avtog ds 

15 tf]v'AQa%a6iav xata6tQsipd(isvog 6XiyaLg rj^iSQaLg vTtrjxoov 
B3Coir]6s. 

82 Tov 3' lviav6iov XQovov dLEXr]Xv&6tog'A9-rjvr]6L ^sv 

19. ngotsfiBvovs] malini TTQOii/iivovg 81. sV] hvu Bas. 

88. AQayyrjv^v] dQayyvvrjV F, caeteri jQayyivfiv 94. 

^jti — tiivdvvovq] Kttl — y.i,vSvt'ovs vnsatr] L et omisso KivSvvovg F 
. 223. 98. Gco&slg TtaQudo^cog] sv&vg Ttaoado^coc cco^s^ig FL 

99. STifirjGS ] snirifiriaag L 1. d 'Als^avdQog F 

2. GTQarsvaag FL , caeteri GTQaTOnsdsvGag 7. TiQt.Sari] 

Bas., Cos|jns, caeteri TrjQiSdrr] 9. EaTi^aQio.vrig] aar i^uq- 

accvrjs F liic et 224. 79. ' 14. sTtiarfjaag om X 'Eqi- 

yviov] 'EQvyiov Bas. 15. 'AQa^coalav] 'AQaxsQGsav Y 

17. sviavaiov] sviavataiov F LIB. XVII. CAP. 82. 1215 

^QXBV Ev&vxQitog^ ev ^Pd^i^ 8s Ttjv vjtccmrjv kqxtIjv 
dLEds^avTO jdsvxios UkaTiog xccl ylsvxiog JlaniQtogy 20 
^Okvi^LTiLag 8' 'iJx^V '"^Q^^'^ TiQog Talg txatov dsna. btcl 
8s TovTdV 'Ake^avdQog sGTQcctBvGsv stcl tovg 6vonai,o^s- 
vovg naQoxa^LGadag. tJ ds tovtav x^Q^ xsltav ^sv 
VK avtag tag aQKtovq, x^ovo^oXsitaL bs ndCa nal Torg 
aXXoig sdvsCi 8vgs7ii(iat6g sOtl 8lcc trjv vnsQ^okrjv tou 25 
ipvxovg. Yi nXsiGt}] ds nsSLccg ov6a aal a^vkog nokXalg 
xcofLaLg ^Lsikrjntav. avtat 8s tag tcov oIklcjv otsyag 
SXOV0LV SK nUvQ^cav slg 6t,v Gvvrjy^svcav sxovGag %a[id- 
Qav icatd 8e [is6}]v t^v 6Q0(prjV dnohksL^^svrjg 8Lav- 30 
ysiag, 8id TavTYig 6 Ttanvog sx(psQstaL, xal navtax6%sv 
zijg OiXoSofiiag 3iSQiSxov0J]g ol xatOLXOvvtsg nolXrjg Cxs- 
TCrjg tvyxdvovGiV. oi 8' syxcoQioi 8id t6 nkfj&og trjg 
Xiovog t6 nXsLOv (iSQog tov sviavtov talg oixiaLg sv8ia- 35 
XQi^ovGi, naQs6x,sva6^svag sxovtsg tdg Idiag tQocpdg ' tdg 
8' dfinskovg xaX td xagnocp^Qa toJv 8sv8qc3v nsQLXcS- 
davTsg xal tiijv tov ^^si/ucovog aQav sdoavtsg, ndkLV dva- 
GtskXovGi Tjjv yr]V ocatd tov tov ^kadtov xaiQov. dnaOa 
d' i^ T^S Z«9«S (pvGig oma ;^A(a^av ovd"' rjfisQov sxsi ^O 
n^Qogoi^iVf -dkkd ksvxr]V xal dvtavyfj tr]v x^ova xa\ tov 
Iv avty'] nr]yvvfisvov xQvGtakkov ^LonsQ out' 6qvsov 
nQogxa&i^ovtog ovts drjQiov Siodsvovtog d^sva xal dvs- 
ni^ata ndvta td fisQr] trjg x^^Q^S vnrJQxsv. dkk' oficog 
6 ^aCiksvg TOVTOv dndvtcov dvtinQattovtav tfj OtQatid. 45 
Tfi 6vvr]!dsL Tokfir] xal xaQTSQia tcov Maxsdovov nsQiS- 
2ZiyivsT0 Tijg Tomxrjg SvgtQanskiag. 8i6 8y] nokkol tc5v 
CtQaTicDTcav xal twv sxtog T^g td^scog (jvvaxokovd^ovv- 
Tcov s^advvaTOvvTSg dnsksinovTO' svioi 8s 8id Tr]v Trjg 50 
Xiovog dvtavysiav xa\ Gxkr^Qoti^ta trjg dra^akko(isvr]g 
dvaxkdGsag scpd^siQovto. Cacpsg 8' ov8sv sx 8ia6tr][ia- 
Tog r]V ISsiv, dkkd fiova ta xanvco 8r]kovfisvcov tcov 
xcjficov skdfi^avov ot Maxs86vsg ov xatotxovGiv scpiGtd- 
(isvoi. Tovta 8s ta tQonco Tav xa^iav dkiGxofisvav, 55 19. TlXtoTioq'] TJXdtioc; FLQX, Vlautius Cospus jransigiog 

F 21. dsxcc] excidisse olympionicae nomcn monuit WesscL 

22. IlaQonafitGixSag] JlaQOTiaviadag TX , TiaQanavtad- 
8ag F, Paropamissadas Co$pus 27. disiXTjnzat] difiXrjmo 

FL avzai. ] avrag FL 28. cvvrjyfiivmv ] cvvrjyfiE- 

vag Y 29. txovcag] txovcwv FL (iscriv Trjv] rrjv (lici^v 

FL 31. Kal navzax6&£v] navraxoQ^iv ovv FL 44. 

jjco^asl y^5 iKBivrjg FLQ 47. dvgzQanFXilag omnes 

224. 49. did rr]v] zrjv Bas. : Suidas v. dvzavyilg -AOQag ita scri- 
bit : 8i avzavysiav xi^ovog nal GKXr]o6zr]za zrjg dva^aXXofifvrjg dva- 
■nXdasiog iq)9^siQOvzo 53. ov nazoiHovciv iqticzdfisvoi Cos- 

pus reddere videtur verbis citro ullum certamen 1216 LIB. XVII. CAP. 83. 

xal tav 6tQttncotcov ra Jihjd^EL tfjg cocpsksiccg diOQ^^ov- 
^svcov trjv acciiOTtd&Siav f ta%v jtdvtcav tav eyiaQiav 6 
^aOiXsvg sxvqIsvos. 

83 Mstd 8h tavta ytaQsXQcov TiXrjGiov tov Kavxddov 

60 y,ats6TQaxo7ts8sv6sv ^ o tiveg IlaQond^i^ov oQog TtQoga- 

yoQSvovdi. to 6' OQog zovto aatd Ttldtog 6isl\fcov sv 

JjusQaig i)i}iai8sxa TtoXiV sxttCs natd trjv slg^oX^v trjv 

(pSQOvdav sig tr}v Mr^SixijV, yv c6v6}ia<jsv 'Alst,dv8QSiav. 

aavd 8s ^s6ov tov KavxaQov sGzi "jtstQu diita 6ia- 

65 dicov siovGa trjv nsQi^stQOV, xsttdQoov 8s 0ta8iav 
to vipog , sv -j) xal to llQoyiri%sag OJtijkaiov sSsiKvvd'^ 
VTio tcov syxcoQicov Kal jj tov ^v&okoytjd^svtog dstov 
icoitr} nal td tcov 8s0^cov Crjfisla. 6 8 'Aks^av8Qog aal 
allrjv TtoKiv SKtidsv, ij^isQag 686v dusiovGav tr^g 'Als^av- 

70 SQslag. xataxiGs 8' sig avtdg tav ^sv ^aQftdQoov STtta- 
mgiiAiovg, tav d' SKtog tdt,scog 6vvaxo?.ov&0'uvtcov tQig- 
%iUovg Hal tcov ^iGd^o^oQCov tovg ^ovkofisvovg. avt6g 
8s dva^a^cov trjv 8vvafiiv ^Qoyjysv sig tiqv BantQiavi^Vy 

75 dxovcov tov B}]G6ov 8id8rjfid ts dvsilrjcpsvat jfat 8vvd- 
^sig d&Qoit^SiV. nal td nsv TtSQi 'AksE,av8QOV sv tovtoig 
riv. ot 6' slg ti^v 'AQsiav ditsGtal^svoi GtQatrjyol %ata- 
i.a^6vt£g tovg dcpsGtrjKOtag 8vvd^sig dt^iokoyovg t^&qol- 
oiotag, ^fat GtQatrjyov s^ovtag Z!atipaQt,dvt]v., dv8Qa 

80 ctQatrjyia nal dv8Qsia dtacpsQOVta, %ats0tQato7ts8sv6av 
7t?i7]0iov tvov Ttols^icov. yivo^svcov 8s nolKaMg aKQO- 
^okiG^cov, fisxQi iisv tivog ^dxat nat' okiyovg syivovto' 
fistd 8s tavta TtaQatd^scog ysvo^svrjg, xal tav ^aQ^aQcov 

85 ioofiaxov Ttoiovvtcov tov iiiv8vvov, 6 tcov d7io6tatcov 
CtQat7]y6g 2Jati^aQt,dvr]g dcpsXcov talg XsqoI to TtSQi t^v 
nscpaktjv HQavog, Kal 8si^ag avtov og r/v, TtQosxaKsGato 
tov ^ovk6{isvov tav CtQatrjyav [lOvofiaxTiCai. vjtaxov- 
Cavtog 8s tov 'EQiyviov , xal ysvofisvrjg ^dx^g '^qcol- 

90 xrjg, Cvvs^Tj VLnrjGai tov EQiyviOV. ol 8s ^aQ^aQoi 8id 
t6v tov GxQatrjyov &dvatov nataTtlaysvtsg , aal la^ov- 
tsg tijv docpdksiav , 7taQs8coKav savtovg tcj ^aGilsl. 
BrjGGog 8s savtov dvads8sixcog ^aGikaa tolg &soig 's&vGSp 

59. TlaQOJidiitaov] jtQonaviaov F, UcxQondviaovTX, Paropamissus 
Cospus 61. fl xai dsy.a. F 62. Mr)Siyir]v] 'ivdiKrjv 

Reiskius 64. Ssaa] kccI praeponit F punctis superpositis 

68. ullrjv Tioliv — ait^xovaav rjj, caeteri aAAag TtokEiq 

— dnsxovaaq 70. avxa?] xavzag ¥h 11. ru^smq 

FL, caeteri xdgscav 74, Ea-AZQiav^v] BaHZQlav, ov r,v FL 

75. avsLXr\(pivaL'\ tllrjq^svaL Bas. 79. axQaxriyia 

FLQ, caeteri ar^arv^ytxov 83. ysvoiisvrjq] ytvofiavrjg L 

86. avxcv ] atjxov L 88. 'EQtyviov ] EQvyviov Bas., hic 

ct 89., iQvyiov et iQTjyiov F 92. havTov] avxbv V LIB. XVII. CAP. 83. 84. 1217 

xccl rovg tpllovg TtaQccXa^av slg tjJv Bvaxiav xata toi> 
^5^6tov Qir^vix^}] TtQog xiva rdov evaiQav, ovo^a Bayada- 95 
gav. zrig ds (fiXoniiiag inl nXeov 7CQO£?.9ov6r]g , o ulv 
BijGGog naQobjv&Big £7rfj3aA£TO tov BaycJdccQav aviXtiv, 
nai vno Tc5v cpiXcov TtBiO&elg (iBxsvorjOEV. 6 ds xov xiv- 
dvvov Exq^vycjv rrxrog scpvyE TCQog xov 'AliiavdQov. xrj 100 
de TouToi' Gaxr,Qla xal xalg dod^r^Co^ivaig vit AXstav- 
dQov 6aQ£cdg TCQOxXrj^ivxsg ot ^syiOxoi xav tjys^ovav 
GvvscpQovriOav., xul avkkai^ovxsg xov BtjOGov aJt}]yayov 
TtQog xov 'A?.s^av8Qov. 6 ds ^aOiksvg xovxovg ^sv sxi- 
ftrjOsv d^LO?.6yoig daQSaig, xov ds Bijooov TtaQsdcoxs xca 5 
ddsXrpcp Tov ^JccQSiov xcci xoig ak?.oig OvyysvsOiv slg xi- 
ficoQiav. ot ds 7td0av[v^QLV xal aixiav TtQogsvsyxcc^svoi, 
xccl x6 Ocoaa xaxcc Xsnxov Ovyxoii-^ccvxsg , xd ^s?>r] dte- 
0q)svd6vri0uv. 

* -K- # 

84 
^''-■'EjcI ds rovxoig ysvo^svav rov oQxav, rj ^sv ^aoi- .q 

XitS0tt xr^v nsya2.oi'Vxiav xov 'A?.s!idvdQov &av^doccOu dc5- 

gd T£ xQuxLOxa s^iTts}iips xal Ttav xo TtQogxaxxo^isvov 

ytOLrjosiv snrjyysiXaxo. * ot ds ^LO^ocpoQot naQaxQy]^ci 

xaxtt xdg 6jxo?.oyiag sx trjg nolsag dns?.^6vxsg, xal Ova- 15 

6iovg oydorjxovxa nQosXdovxsg, dvsnixaXvxag xaxsoxQa- 

•consdsvOttv , ovdsuiav svvoluv Xau^dvovxsg xoi) ^sX?.ov- 

xog. 6 6' 'y^Xst^avdQog dixsxd^sxov s^av x^v nQog Toug 

^LO&ocpoQOvg d?.?.oxQL6xr]xa, dLSOxsvao^svrjv s^av xrjv 8rj- 20 

vay.LV sn7]xoXov^r]Os xolg ^uQ^dQOLg' xccl nQognsOcov av- 

roig ttcpva noXvv snoisc (p6vov. ot ds fiL0&0(p6Q0L to 

ILSv nQcoxov s^oav nuQa xovg oQxovg avxovg noXsusl- 

6dtti, xaX xovg dos^ovysvovg vn avxov %sovg snsxa- 

Xovvxo' 6 6' 'J?^s^avdQog fLsya?.i] xr] cpavfj nQog avvovg 25 

dvs^6r]0sv oxi 6vvsx(OQr]Gsv avxoig sx xr^g n6?.Sag dnsX- 

^slv, ov (piXovg sivui did nuvxog Muxsdovav. ot ds 

fiLG^o^poQOL x6 ysysQog tav XLvdvvav ov xavun?.aysvxsg 

evvscpQd^uvxo , xccl xr]v 6Xr]v xd^iv noLr']6uvxsg xvxXoxs- 

Qr] xd XB tixvcc xul tdg yvvalxag slg ^iioov dns?M^ov, 30 225. 95. BaycoSuQciv] §ayco8uQTjvciv P, et 97. ^cxyco8aQr,vav 
iXi7v a pr. raanu 9(i. nUov] tiIhov FL 97. TtuQO- 

IrvO^sJs] jtuQOQ^riQiiq FLQ 4, baQicdi] Scoooi? L 

10. ad hunc Tersuni margo Bas. ,.tidentur hic non puuca c/cesse", 
regina autem Bessi uxor Cospus , lacunam non animadverfons 

13. post ijiTjyyeiXuto lacunae signa posuit Stephanus, trla folia 
Tacna relinquuntur in F 15. 6y8o7',iiovza LTX Co^pus , rt 

Bas. , caeteri oy.zaTiociovs 18. d' F 2S. avzovsl 

avtovs FL 25. zt] ora. F. 29. zs om. F Bas. 

1« 1218 LIB. XVII. CAP. 81. 85. 

(3gT£ xavraxod^sv toig jrpogftaxoftcvotg d6q)aX(3g dvtitdt- 
rs.Q^ai. dnovoT^xfkvTCOv 8' avtcov ^al dLCC trjv toX^ccv 
xat did tj]v iv tolg dycoCtv dQEXijv iGyvQCiV ^dxrjv Gv~ 
6tr]Gciiikvav, Kai tcov MccHEdovcov (pLXoti}iov^Lhcov ^rj 

35 XsLcpdijvaL trjg tcov ^ag^aQcov dvdQaynQlag, ^sydkrjv xa- 
xdnXri^LV iixsv 6 iCLvdvvog. Ix XiLQog yuQ tj^s [^d^rjg 
ov6rjg, xal 6vf^L7rXsxoy.h'cov tcov dycovLt^oiiivav dkh]Xoig, 
TtolXccl nal TtavtolaL dLa&eGELg &avdTcov xal tQav^dtcov 

40 lyivovTO. ot ydQ ManBdoveg talg CaQiGaLg dvaQQi^t- 
TOVTBg tdg tav jiaQ^dQCOv Tteltag tdg dK^idg tov 0td;J-226 
Qov tolg TtvBv^oSLV BV}]QZLdov' OL ds iiLG^ocpoQOi tdg 
^oyxag dy.ovtL^ovrsg Blg dd^Qoovg tovg nolB^iovg ov% 
7]iidQzavov , OvvByyvg asi^ivov Tot» (Jxojioi}. dtd y.al 

45 TCoXlav ^BV tav}iaTLt,oixEvcov ^ ovk oliycov ts. tBXsvTcov- 
tcov , at yvvaljiBg td tcov nBOovTCOv vxXa Xa^l^dvovGai. 
Cvvr]ycovit,ovTO tolg dvdQdGcv. r] yaQ 6t,VTr]g tov xlvSv' 
rov xat t6 trjg EVEQyBiag deLVOv yjvdyxat^Bv avtdg TtuQa 
fpvGiV tQBnt6%ai TtQog dXx)]V. 8l6 jcat tiVEg ^lv avtav 

50 na&OTtXLO&BLOai 6vvr]67tit,ov toXg l8ioLg dv^QaGi, tLvig 
8h dvBV okXcov B}X7ti7tT0v6ai tcov d67ti8cov ETtBXan^d- 
vovto xal TtoXXd tovg TtoXsuiovg &vs7t68L^ov. tBXog 88 
TtdvTBg ^Btd tcov yvvaLxcav dycovL^dnBVOL aal 'nataHonkv- 

55 T£s vjio tov 7th]%ovg, tov bv8o^ov Qdvatov tfjg dysvvovs 
(ptXo^coiag TJXXdt^avto. 6 8' 'AXBt,av8Qog toV ts dxQBLOV 
ical dvoTtXov o%Xov ;tat tav yvvaLXCov tdg vnoXEicp%Ei- 

j2^ 6ag dndycov tovg innEig 6vvBni6Tr]6s. 

cp. IToXXdg 8e xal dXXag noXBLg SKnoXioQK^6ag ^al 

tovg dvTLTaTTOuBvovg dvsXcov, nQOrjyBV Inl tr]V nitQav 
tr]V "AoQVOV KaXov^iv)]V. Big ydQ tavtrjv ot nBQLXBLCp%EV~ 
T£g TfDi' lyicoQicov Scd tr]V vnBQ^oXr]V trjg 6%vQ6Tr]Tog 
KaTBnBcpEvyEL6av. XiystaL yaQ to naXaLov 'IlQaKXEU t«v- 

65 tr]v tr]V nitQav Em^aXoiiEVOv noXioQKBlv dno6Tr]vai Slk 
XLvag snLyEvofiivovg ^Byd?.ovg 6BL6{iovg Kal di06r]fisiag. 
6 5' 'JXi^av8Qog nvd^o^Evog nsQi tovtcov, sti fidXXov 
staQco^vv^r] noXtOQKrjGai to oxvQCO^a Kal 8iaiiLXXr]%rivai 
tfj tov Qbov 86^]]. rj 8e nitQa tov ^bv nsQi^oXov eI%s 

70 6ta8i(av sKatov, to d' vi^og sKKaiSsKa, trjv 8' smcpd- 

31. nQoqfiKxofiivoi^l nQOfictxofisvocg FLQ, caeteri fiaxofj.hoiis 
39. lyiyvovxo omnes occQLGaLq F, awHpots ooQuaiv T, caetert 

CUQiGGciig 40. avuQQriTzovzsq^l (xva^QjjGGovTss onines 

226. 41. nvsvfioGiv X, caeteri 7ivev,uaai.v 4(5. gvvjj- 

yovi^ovTo] „cvvi]G7ii^QVT0 X, in qno mtilta hic confusa'"'' Wessel. 

50. 8' F Cl. doQvov] uQQviv LQ Bas, et qui 

post ^uXovfihrjv ponit F fiS. KaxaiiicpzvyBGav F t6 Ste- 

phanus : libri rdv 64. Ini^alUfihvov F 70. f | yial Sina F LIB. XVII. CAP. 85. 1219 

vBiav o^ccXrjV xal tcccvti] negicpeQrj. xccl ro ^ev Itgog fiS' 
0r]n(iQlav fiiQog avrijs 3igoghJ.vi,sv 6 'Ivdos Jtozaf^og, 
HiyLGzog av rav y.aza z)]v 'Ivdtnr/v., zd d' akXa (itQT] 
7CiQiil%ixo cpaQayt,L ^u^daig xal xQrjavoTg dTtQogizoig. zov 75 
d' 'yJke^dvdgov xcnaGKtil^afiivov zt]v dvgxcoQiav, xal z))v 
sx ^iag dkaCiv aTioyvovzog, i]'/,i zig ngog avzov 7tQB~ 
6(ivzr]g f.iBzd dvolv vicov. ovzog d' av 7iivr]g TiavziXcSs 
aal nokvv %q6vov ivzt&Qau^ivog zoig zoTtoig , xazcr/.Bi 
ftlv Bv ZLVV 67tr]Xaico zQiZg OzLJiddag 'bxovzl xazd zr]v ni- 80 
TQCiv lvTBT(.(r]fiivc(g, Bv aig 6 yigcov iiBzd zcav viiov ivaV' 

hi^OflBVOg B^TtBLQiaV TtBQLBTtBTtoirjTO ZCOV ZOJtCOV. OVTOg 

ovv TtQogBX^cov zcp ^aGcXBi, xal zd nBQt iavzov dr^XcoGag, 
BKrfyyBikaTo xad^r^yjjaBG&ai did Trjg bvq%coQiag x«l noii^- 85 
GBLV avzov vjtBQdi^Lov yBvio^ccL zcov icaTBLh]uuivcov zr]V 
nizQav ^ao^aQcov. 6 bB '^ki^avdQog InayyBLXd^Bvog fis- 
ydkag doiOBag 8c66blv, xal zoj nQBO^vzr] XQr^ad^Bvos 
odjjyoj, nQcorov ^lv T)]v naQodov rrjv Big zrjv nizQav 
q>iQ0v6av xaTBXd^BTo, xal ^r]dB^Ldg ov6r]g dXkrjg b^66ov 90 
6vviy.XBL6B zovg ^aQ^dgovg Blg d^07]&r]Tov noXLOQvdav' 

227£7r£tTa z]] nokv%BLQicc xco6ag zr]V cpdQayya xai zr]V QiC,av 
ziig nizQag, nQogB^^d^cov BVBQyrj nolLOQziav 6vvB6zr^6az0y 
6vvBxag icp' rjiiiQag inzd xal zdg 'cOag vvxzag ix dca- 
8o%r]g zdg nQog^okdg noLOv^Bvog. zo ^bv ovv nQcozov 95 
01 (idQ(iaQ0L dLu zdg zcav zoncov vnBQOxdg BnQOTBQOvv 
y.ai nolXovg dvijQovv zcov nQomTcog ^Lu^ofiivoiV' zov ds 
XOJ^azog 6vvzBXB69ivzog., xal zav o^v^bXcov zazanB?.zcov 
jcal ZG)V dlkcQV vQydvcov inL^zaxfivzav, nQog 6b zovzotg IQO 
zoij ^a6LXioog cpavBQOv yc^^d^B^zazog cog ovx ano6rr]6Bzat, 
Trjg no/.LOQxiag , ot ^bv 'Ivdol xazEnXdyr]6av , 6 6' 'AXi- 
t,avdQog B^cpQovojg nQoldo^Bvog z6 (liXXov, i^iXLns zr^v 
iv T]] naQobcQ y.aTBLXr]fi(iivr]v cpvXaxrjv , didorjg bS,o8ov 

vgriTors i^ovXonivoLg BX Ti]g nirgag dvaxooQSLV. ot 8b ^dQ- 5 
^aQOi cpo^r]\fivTBg rdg tb tcov MaxE86vcov dQBrdg xal 
Ti^v tov Ptt6LXicos cpiXoTL^iLav , vvxTog s^fAtjrov rijv na- 

77. Suotv] Svslv LT ^ 78. wV] ^v L 79. fiv] S' 

F, Ss L: Siiidas t. itooari^aSiq slne nomine affert Terba: o 8\ xa- 
Ttpyiii iv anr]Xcti(p Jtpoari^dSag ivTSTiirjuiVCfg ixovxt Tiatu ttjv ■ns- 
TQdv , inendo sui libri ludiGcatus 82. nsgisTtsnoiTjTO FL, 

caetcri niQtinoinTo 83. Iovtov] avrov F 89. 

jtcrfAafJfro ] xuriXa^s FL 90. t^oSov ] Sis^odov FL 

227. 92. TJjv 9.] Tov q). Bas. QiCf^v] Svxcooic.v F in mar- 

glne corrp<:tu8 94. icp' L, caeteri inl 96. ingoTtQOvv Vics- 

Eeling;iug, inooftsQovv Bag., caeteri nQOSTSQOVV 2. d" F Bag. 

nQOiSofifvog] nQosiScfiSVog Bas. 3. t^ om. Bas. 

4. y.C(tsiXr;ufisvr]v] y.aTaXsXsifJfisvrjV oranes: quorl ut stet, 
l^iXiits in iiqyays miitaQdum erit colUtu annotat. ad p. 402. 20. 
6. T8 oni. F i,; 1220 LIB. XVII. €AP. 86. 

^J* tgav. 6 6' 'JXs^ccvdQog rolg xEvorg rov noU^ov mra- 
6tQarv^y}]6ttg rovg 'Ivdovg xcJQlg iCLvdvvov Ixvqlbv6e rijg 
nstQag. nal ta fxlv odijyyoavtt rag co^oloyrj{jiivag 8co- 
Qsag ccTtidaixiv , avtog be dvet,ev'^B fXBta T/;g dvvd^sag. 
xa9"' oV xaiQov 'JcpQixT^g Tig 'IvSog , i/av nlv otQaticS- 

15 rag dig^vQiovg, ekicpuvtag ds Ttsvtsxatdaaa, ddtQL^s nsQi 
Tov Tojroi'. TO-urot^ ds rcvsg dvsKovtsg %a\ ri]v xsq)aXrjv 
avtov JCQog 'AXs^avdQOV svsyxavtsg 8id Tavrj^g rijg svsq- 
ysciag yiSQiS7iou']6avto rdg Idiag GarrjQiag. 6 dh ^a6i?^svs 

20 rovtovg rs 7rQogr]ydysto nal rav sXscpdvtoJv Tikavca^s- 
vav natd ri]v %aQav snvQisv^sv. avtog ds naQS^Qcav 
Itcl rov 'Ivdov Tcotafiov, xal KataKa^tov rdg rs rQianov- 
roQovg iiats6xsva6^svag ^al rov jcoqov st,svy^svov, rQcd- 
novra (isv ijasQag dvsXa^s rrjv dvvapttv, Tial rolg d^sols 

25 ^syakoTtQSTtslg 6vvtsks6ag Qv6iag 8is^ifja6s rrjv 6tQatidVf 
nal 7tSQLS7ts6s TtaQado^cp TtsQtTtstsia. Ta^iXov yuQ roij 
[ia6ilsag TtQorsrsXsvtrjKotog tildg avtov Mcoqptg dcads^d- 
^svog rriv aQxijV dtSTts^iparo ^sv ■aal TtQotSQOV tcqos 
'yiXs^avdQOV sv rij I^oydLavrj dcatQi^ovta, sTtayysXXo^svos 

30 avt(p 6v6tQatsv6sLV stil tovg dvtLtattO(isvovg tcji' 'Iv- 
8c5v, zal rots TCQs6^SLg dno6tsiXag scpr]6sv avta TtaQa- 
didovai rrjv (ia6L?.siav. dno^xovrog 8s rsttaQdnovta (Jra- 
8iovg rov ^a^Llscsg sxtd^ag r-qv 8vva^LV cog slg %6Xs- 

35 fiov xal Tovg sXscpavrag y.o6inq6ag, djtr']vta ^std TOJt" cpi- 
kcav. 6 8s 'Jks^av8Qog oqcjv jtQogLOv6av (.isydlrjv 8vva- 
(iiv sxrsray^isvrjv 7toK,s^Lxag, xal 86h,ag rov 'Iv86v siti- 
^ovXcog 7tsnoii]6&aL rdg snayysUag , oTtcog d7taQa6xsvoLS 
rolg Ma7ts866iv STtid^rjraL, rolg ^sv 6al7tiyiitalg TtaQSzs- 

40 ^sv6ato 6r]^aLVSiv ro 7toXs^L%6v , Tovg 8s ^tQatLazas 
Ixrd^ag djt^vra rolg 'IvSoig. 6 8s Mcofpig OQav r^v rd- 
Qaxijv Tcjv Maxs86vcov aal ro ysyovog 6vXXoyLt,6^svog, 
ri]v ^sv 8vvapLLV natsh^tsv, avtbg 8s ^st' oUyov 7tQOL7C- 228 

45 7csv6ag nal rr]v dyvotav rcov Ma)is86vov ^LOQQoj^diJLSVOS 
7taQs8coKSV savt6v rs nal rr]v 8vva^iv rca ^a^L^sL 
'r]6d's\g 8s 6 'Aks^av8Qog rrjv rs (ia6Llsiav d7ts8coicsv av- 
ra nal ro kot7t6v dLStsksi rovrco cpilcp xal ^v^^d^cp 
XQCo^svog, zal ^sr(av6[ia6sv avrov TaU^rjV. ravza ficv 
50 ovv STtQdypr] xara tovrov rdv Iviavtov. 

9. Jtfvois] jtcrivotg Bas. 11. (tifioXoyrmsva^^ 6,uo?.oyov{ii- 

vccg F 13. 'jcpQiKT]?^ ylphiccs Oonpus 15. jrsrrs- 

xai'Sfxa] £TiTayiai8sv.a FL , tredecim Cospus 19. Torrovs] 

zovs Bas. 21. jtal '/lar. rdg rs] ■K.ar. t£ rag F 32. 

TSrrorpaxovra F, TBoaaQaKOVTa cacteri, fi Bas. 37. 'ivSov^ 

■HLvdvvov Bas. 38. zdg] xai rdq V dTcaQaensTJoii 

Steplianus : iibri ayrapacKfvrag 39. GaXmYHzals] aalniyyr]- 

ralg Was. 42. zwv om. Bas. LIB. XVI F. CAP. 87. 88. 1221 

^Etc' aQxovtog 6' 'Jxf}'jVi](ji Xgt^rjrog ^Po^ccXol xarg- 87 
CrrjGav vnccTovg IJoTthov KoQvrjliov aai Avkov JUo- 
arov^LOV. ETCL ds tovrcov 'Jka^avdQog Iv ry Ta^lXov 
X(^Q(j^ nQogavaX(x(icov r)]v dvvayav iGtQurivGBV InX IJa- 55 
Qov rov rcov nXridioicoQCov 'Ivdcov ^aCiXic:. oi)rog 6' 
tllB mlovg filv nluovg tav nsvtaxLgfivQLCJV , innslg dg 
nsQl tQigxLklovg, aQ^ata ds nXsico tcov %LXicov , sXicpav- 
rag 8& ixatov ical tQLaxovta. ensnoirjto ds xal srsQov 
Tcov nXr}0LO2,coQcov ^aGcXsa av^fiaxov, og covofici^sto 'E^- 60 
^iCaQog, sixs 6e dvvapav ov noXv Xsinop.svr]v tr^g tov 
JJcoQOV. 6 d' 'y^Xs^avdQog dxovaag tovtov rov ^aaiXsa 
TsrQaxocjiovg dnsysiv aradiovg, 'sKQiVS nQo rrjg rovtov 
naQOvaiag snific(Xsiv rc3 IIcoqcj. lyyiaavtog bs avtov 
Tolg 'Ivdoig 6 IJcoqos nv&o^svog nXr^aiov slvaL tovg no- 65 
Ks^iovg, svd^irg s^sta^s tijv dvva^iv , ;<«!, tovg ^sv in- 
yislg sni zd xsQata dLS^iSQias, rovg d' sXscpavtag ^ata- 
scXrjntixug nsxoa^rj^svovg xatK ^stconov sv 'iaoig diaat^- 
fiaaiv 'satrjasv. dvd (isaov ds tcov ^riQiCov tovg Xoinovg 70 
onXitag 'sta^sv, olg avvtstayfjisvov ijv naQa^orj^Siv roig 
Q^r]Qioig xat diancxXvsLV tz rcov nXayicov slgaxovri^SLV. 
7] fisv QTJV oXrj avvta^Lg avtav vn^Qxs noXsL naQanXrjaiog 
T^v nQogoi^LV' ij ^lv yaQ tcav IXscpdvtcov Gtdaig totg 
nvQyoig., ot ds dvd ^saov tovtcov atQancotaL toig (isao- 75 
stVQyioig apLoicovto. 6 8' ""AXs^avdQog xatavor^aag trjt^ 
Tav noXs^iicov rd^iv, nQog ravrrjv rrjv diaxoa^itjaiv oi- , , 
'Miag s^sra^B rtjv 6vvafiiv. ysvojxsvr^g 6s (id-xrjg ro (isv S8 
nQCorov rolg innsvGiV dnavra a%sdbv rd ccQ^iata tcov 80 
'Iv8av 8iscp\fdQYi' [istd de tavta tcov sXscpdvtcov taTg 
ZB Tcov aco(idtcov vnsQOxalg ;{«l talg dXxaig dsovtcog 
XQC0(isvc3v, OL [ilv vno tcov \friQicov av^natov(isvoL iisrd 
Tcov onXcov %Qavo(Lsvcov tcov oatcov dncoXXvvto, oi 8s 
Talg nQovo(iaiaLg nsQiXa(i^av6(isvoL xat nQog vtpog s^ccq- 85 
Qsvtsg ndXLV nQog tr^v yfjv i^Qdrtovro xal dsivolg &avd' 
TOLg nsQLsnLnrov noXXoi 8s roig 68ov6l avyxsvrov^isvoL 
xai 8l' oXav rcov aafidrav rLrQaaKo^isvoL nccQaxQrjfia rov 
t^v sarsQiaaovro. rav ds MaxsSovav svQcoGrag vno(is- 90 
vovrav to 8slv6v, xai rovg dvd (liaov rcov Q^rjQiav ralg 
GttQiaaLg dvaiQovvtaVj laoQQonog i}v ij /t«;f'?« ftcta 8s 

22R. 60. 'EnplcaQog] Sahisanis Co#pnfr1i!c et 230. 71. 
fil. S' F b4. iyyiaavTog'] •cWKjtavTog F, illuil yq. \n m^xt- 

gino |»i>nen8 72. ovv «m. Has. 80. t(Sv — rnvtci 

oni. Biis. 81. ri om. F 8i. itQovoiJ.uiutg] Trpopo- 

fiins FLit 8.'). i^ciQd-evtfg] inaQ&hrfg Tj J)0. tovg 

dvd fitoov] Tivd F, illud y^. in luargine punens 91. aa- 

Qlactig F, caeleri caQtcaaig 1222 LIB. XVII. CAl*. 88. 89. 

ravta rav QviQiav Cvvaxovn^onBvav xal dLci to JcAJjO-og 
rav rQuv}iccrc3v TcsQiadvvav yLvo^ivaVf ot ^lv tcbqi^i- 

QS (irjxotss avTolg 'Ivdol xQarslv rrjg OQ^iig rav t,(pav ovx 
'l6%vov' 8/iVsvovza yccQ dg tovg idiovg taig oQ^ialg dxa- 
ra6%izag tcpsQSto %al tovg cpiXovg OuvsTidTiL. raQayijg^ld 
ds noXliig ysvoiisvi^g, 6 IlaQog CvvLdav ro yLVo^svov^ 
xo:t tstay^svog STtl tov 7iQazi(5zov twv slscpdvzaVy 
100 tJQ^qolGs tcsql avtov tezraQaxovza TMy ^rjQiav td (iij-jta 
rszaQayfisva , xal tw [idQSL tav s?.£(pdvzav STtL^ulcov 
Tolg %oks^iOLg rcoXvv sxoisL cpovov, azs xal tij Qco^iy tou 
Cco^azog nokv ztQosy^av tav 6v6zQcasvo^svav ' to yaQ 
5 ^yyicog 'ijv Ttryiav Ttsvts, to 3' svQog vniJQXsv 6 Q^coQa^ 
avTov dLTtldCLog tcjv ccKXav tcZv svQaoricc QLcccpsQovrav, 
dionsQ td (iakXo^sva Oavvia toLCcvrrjv si%c 6vva[iLV agrs 
Hi] TtoXv lsi7is6%aL tcov y,azan:sXzLxcov ^fAca?/. tcov 6' 

10 dvzLZSzay^svav MaxsSovav nazccTtsjtlr^y^svav tijv dvdQa^ 
ya^iav tov IJcoqov, 6 'Als^avdQog ^szaTtsarpdiisvog tovg 
ro^6r«g xat td tlnliy.d tav tay^dzav nQogsrcc^sv UTiavra^ 
^dkXsLV S7t\ tov UcoQov. tayi) ^s tav 6TQazLazcov TtQa- 
^dvzav To TtccQayysX^sv, aal [isXcov a^a TtoXlav svsx^sv- 

13 rav Im tov 'Ivdov, xal jtdvtav s^tLtvyxavovrav did to 

.... piysd^og toxj Czozov , 6 ^sv IIcoQog rjQaL-ACog dycovL6d- 
usvog, xal dcu to TtXijd^og tdov tQaviidzav ysvo^asvog 
B^aiiiog, sXL7toipvxr]6s aal TtSQLKXad&slg nsQl to &7Iqiov 

20 ytQijg trjv yijv xarr]vsx^U- dLado&si6i]g 8s (p}j}i^]g otl ts- 
tsXsvTr]KSv 6 (ia6iXsug, to Xoltiov TtXii^og tcov 'IvdcoV 

89 TtQog q)vyr]v aQ(ir]6sv. sv ds trj cpvyrj tloXXov cpovov 
ysvopsvov, 6 psv 'AXs^avdQog STtLCpavsZ pdx]] vcxtj^ag 

25 dvs/iaXs6ato tr) cdXitLyyL toijg CrQarLcorag. sns6ov 6' sv 
tfj iidxrj tcov Ivdcov TtXslovg tdJv fivgiav %ul digxtXiav, 
iv olg VTtiJQXov ical Svo viol tov IIcooov zaL oi 6ZQa- 
tr]yol %al ot STtLCpavsOraroL tcov ■rjysuovav. ^avtsg ds 
avdQsg sdXa6av vnsQ rovg svaKLgxLXiovg, iXscpccvrsg ds 

30 oydoYinovra' avrog 8s 6 IJaQog sintvovg av TtuQsdo^r] Tor^ 
'Ivdois ytQog tr)v ^SQazslav, rav 61 Maasciovav sz,s6ov 

94, nsQi^i^riMotfc] jtsgi^s^XrjKorig L 95. ovk i'ayyov ] ovk, 

dvTiGxvov FL: voluissc vidcntiir ou yiaziaxvov : conf. aJ \i. 2!)li. MJ. 
2-9. 97. GvvindTei] ovvsnazovv FL 98. YEvousvrjg] 

yivofiiVTjg Bas, yivofisvov ] yiyvofisvov Y Bas. 100. uv- 

TOJ'] savTOv F TStTaQu->iovTa F, caeteri rfCccvpaxoiTa 

11. TptAtKa] ipiXd L Tayfidtcov] Tstay^iv<ov L 

H. iiil] TcJjv knl F 18. iXiTioijj. Bas. , cuet«;ri sXsmoil). 

nai TisQixL] JiSQixX. ydg Q 19. Q-rjQiov] d^coQo,- 

Jttov T, vulgata in mar^iiie a^eriiita, &rjQiov Q^cogoiHiov Y 
m2. (povov ysvofisvov ] inverlit F »7. ui prius oin. Buo. 

28. {ibri ivvunicxiX. LIL'. XVIF. CAP. S!). 90. 1223 

[.lev iTtyiETg 8icch6(jlol otal 6y8orjxovta ^ nrf^ot 6b Tchiovg 
Tcov tTttaKOdlcov. 6 dl PaGiXivg rovg ^ev tEZElEvtrjxo- 
Tttg l'0"«i^£, rovg 61 dvdgayaQ^/jGavtag •x.ata rrjv d^iav 
£tiurj6£v, ttvtog ds 'Ilkico i^v6ev, cog dedcoxoti ra •jtQog 35 
uvatoXriv ftfpj; nataijtoeipaSd^ai,. rfjg de TiXrjQiov oQei- 
vrjg e%ov6rig noXXrjv (lev eXcxtrjv evtQocpov , ovic oXiyrjv 
de icedQov xal Ttevarjv, eti be rrjg dkXrjg vXrjg vavnrjyr^- 
6ifiov TtXrj&og d(p%ovov, nare^HevaGe vavg Ixavdg. Sie- 40 
voelto yaQ eTtl ro xeQiia rfjg 'Iv6ix)~]g ctaQbcyevofievog xal 
vidvtag rovg ey^ooQiovg xaraatQE^c'(}i£vog did tov Ttotdt- 
[xov KataTtKelv elg tov 'Slneavov. enriGe de dvo TtoXecg, 
rfjv (liv TteQav tov notapLOv Ka^^ ov tOTtov avtog dcS' 
/3jy, r)jv 8' dXhjv ev co ronco tov IIcoqov eviHrjGe. rajv 46 
da rav egyav nataGKevaG^fevxcov did rijv TtoXvieiQiaV, 
rov ^iev JZftjjpov Q^eQaTtevxtevta ^aGcXea %ara6rr]6£ did 
rijv aQetrjV ijg TtgoteQov iiQye %ooQag ' rrjv de bvvaynv 
i%L rQLaKOvra iq^ieQag dveka^e, noXX-^g d(p%oviag ov6rjig ;■• 
T(ov eTtLtrjdeicjov. ■''■'. 00 

230 "Idiov de XL xard r^v 6Q£tvyi> trjv xXrjdiov VTtr^g- ^q 
ye. yjcoQ^g yaQ rrig itQog vav%r]yi<tv vhjg elyev ri %coq(x. 
^oXXovg xaL TiaQijXXay^ievovg rolg ^eye%E6LV orpsig, ov- 
rag eHzciidexaTiyjxeLg , 7CL%j}y.cov re yevrj noXXd nal rotg 55 
^eye%e6L dLaXXdttovta , cov rrjv re%vriv rfjg %rjQag avto 
70 t,cpov vcpYfyelto. ^LpLr^ttnov ydg vjtdQxov 7td6rjg TtQa- 
^eog ^ici [xev ov QCidicrg %eLQ0vtaL dLa te r^^v l6%vv rav 
6co{idtcov %al bLa rijv rrjg il^vyrjg dy%ivoLav' rcov 61 nv- 
vrjycjv OL [lev (xeXLti rovg 6(pQaX^ovg dXeiq^ovraL , ot dh 60 
^Xenovrcov rcov ^rjQicov vnobovvtat, rcVEg 8e ralg XEcpu- 
Xalg TidrontQa neQLtL&ea6L' xal rotg [lev vnodtjfia^c na- 
gadevteg 6e6[iovg dnoXeinov6LV, dvtl 61 tov {xeXLtog i^ov 
vno(idXXov6i, rolg 61 HatontgoLg eni6na6tQaxa&dntov6i. 65 
dioneQ (itav ^ovXcovrai rd t,c3a rdg ngd^ELg rcov ogadev- 
rcov InLteXelv , d^vvatel, rcov [lev ^XecpdgLov itexo?>Xrifis- 
vcov, rcov 6e no^cov 6edE}iev(ov, rcov 61 6(0(idrcov xareyp- 
fievcov 6&ev evyeigcora ngog rfjv Qr^JQav yivetai. 6 6e 
'AXe^ttvdQOs rov vdtEQrjxota rrjg rov IIcoqov Cv^yLayiag 70 31. nlv om. F SfJr ■ 'KKtrfrff^lT/iccS^aj] 7rsptKarasTgftpote9-i^i 

1'^ 42. Toi; noTcxfiov] zcjv Ttoraficov FLQY, tov notuuov 

* iiSO^ 51. ■AKTu F, carleri -nal v.atu zfjv alteruni oiii. F 

• 54. i^ncciotxa niixtig V y.'>. noXka Wesselingiui : 

libri «oliwv diaAAatrovr« l-li, raeteri dicc^.XaTvovtcov 

58. Sid. zi] fiiu lia^. (i3, ^nianaaTQa ] inianaeza L 

(»8. ot^ff — <>J). yivixuL «m. TX Fiiis., Cnsim^ 1221 LIB. XVII. CAP. 90. 91. 

^a6iXia oVofiK ^Eii^l<5aQov oiatanXf]i,dfisvog 7Jvdyxa6s 
iioLBiv to %QOStar.t6^8vov' avtog ds ^tta rfjg dvvdfiscos 
neQttSag rov notayiov TiQorjys 8id %a)Qag aQety] dvaq^s- 

"75 QovOtjg. dk>dQ03v yaQ aixs ysvrj biaKldttovta ;cal ro 
libv {ii^og siovra nrjxav s^do^rjxovra., ro ds Tcdxog ^oyig 
vno rttrdQOV dvdQcov nsQiXd^i^avo^iva , rQicov Ss nls~ 
&QOV Cxidv noLOvvra. si%s bs xal ^ %(i)Qa ocpsav nXfj- 

80 &og, fJLLHQdiV iisv rolg ^sysQ^sGL, ralg ds TtoLxiUaig b^rjX- 
Kay^svav. ot ^sv yaQ %aXKOSLdsig Qa^dovg STtscpaLvov, 
ot 61 rf]v X6q)i]v daOslav sl%ov rQL%a6r], 6Ld ds tcov 6rj- 
.yftdtcav o^slg &avdtovg d7iSLQydt,ovto. rdv 6s nhiysvta 
ytovoL 6sLVol Gvvslxov xal Qv6Lg IdQarog aL^aarosidovg 

85 nar sl%s. 6l6iisq ol Maxsdovsg, 6sLVb5g vTto rav 6r]y^d^ 
rav djtaXXdtrovrsg, rdg xXCvag aTto rcov 6sv6Qcav s^t]Q- 
Tcov xat ro nXslGtov rfjg vvicrog 6Lr]yQV7tvovv. fistd 6s 
xavttt TCaQa roov ly%aQiav iia^ovtsg rf]v dvtLq^dQ^iaKOV 

^l Qi^av, dnsKv^7]Gav rav 6sLvav. 

q^ JlQoiovrog 6' avtov ^isrd rr]g 8vvd^sag yxov nvsg 

KnayyskXovtsg otL IlaQog 6 ^aGiXsvg, dvsilnog cov tov 
xataTtSTCoksfir^fisvov IJooqov ., rfjv (iaGLXsiav dnoXLTtoov^^l 
ctsqsvysv slg ro rav rav6aQL6av s^^vog. 6 6' 'AXs^av- 

95 6Qog 7taQ0^vv&s]g 'Ilq^aLOtiava ^sv f|£jt£fi^£v slg ri}v 
Tovtov %coQav ^istd 6vvdjxsagf zal TtQogsta^s rt]V (jaOL- 
2i,SLav 7iaQa8ovvaL rc5 ^s&' savtov UcoQcp. avtog o slg 
t6 rav 'A8Qr]Otcov naXov^svav sd^vog GtQatsvOag, xal rav 
7c6}.sav dg ^sv (iia %siQa6d^svog dg 6s nsL&oi TtQogaya- 
100 y6[isvog, slg rf]v rcov Ra^aiav %o}Qav naQsysvsto. naQa 
QS rovroig v6^Lf^ov r]V rdg yvvalxag rolg clv6Qd6t 6vy- 
xara'jiaLS6&aL. rovto 6' snvQco^r] ro 86y^a naQa roig 
(iaQ^dQOLg 6Ltt ^iav yvvalxa q^aQ^dnoLg dvsXoiJ6av r6v 
5 dv8Qa. 6 6' ovv ^a6iXivg rfjv ^syi6tr]V jfai. 6%VQatd- 
Tr]v n6XLV ^std noXXav %Lv8vvav s}cnoXLOQKi]6ag svsnQr]- 
6BV. dXXr]V 6' d^i6Xoyov noXioQXOvvtog avtov, aal fisd'' 
liiBt7]QLav dsrj&Bvrav tcji' 'lv8aVj dnkXv6s rav XLvdvvav 

^ 71. 'Efi^iGocQQv'] Stt^ciQOccvriv FLQ, ^a^LcaQriv Q Bas. , Sabisa- 
rum Cospus, Saaa^iaaQrjv Y, Uaaa^iadQvrjv T, inargo F 

77. TiSQtXafi^civo/.ifva'] TtsQiXafipavoftsvov Q Bas. 
78. Ttoiovvra] ■noiQvvrcov T Bas. 80. £n:f qpati^ov TX Bas., 

caeteri addunt i^ofioiova&ai, quod astensco notavit Stephanus 

82, Sific 61 ii, caeteri Sid, re 83. vno xcSv Srjyfi. om. 

TX Bas. dnaXXdTtovzsgl yidaxovtsg F 8(). dno] 

vntQ FL 1)0. d' F 

231. 93. FavSaQidcov] ravSaQitoSv T, rayyaQiScSv Bas., Cos- 
pus constanter 97. 'ASQTqatcov L , dSQsaTcov F , cacteri 'Av- 

SQsatcov 98. yiaXovfisvcov Stephanus : libri Ka).ovftsvov . 

!)9, ^Qogayayofisvog] nQogayofievos Bas, 100. KaQ^cdatv 

Wcbseliogtus : libri Ka^oQcav 4. 8' ovv] 6' F LIB. XVII. CAP. 92. 93. 122& 

avTovg. (ifxtc ds tavx' tatgursvGsv tTtl tccg vno Sco- 
Tid^driv tttay^kvag nolHg, £vvo^ov(isvag xaat' vnBQ(io- \0 
hjv. T« T£ yag akka TiQog do^av TCoXiXcVOVtaL xat to 
scaAAog Tiag' avzolg ti^icoratov vBvo^LGtaL. 6i.67iiQ bh 
VTjJiiov Tcag' avrolg ra ^QScpy] dLaxQintaL, v.at Ta /uev 
ixQXLa xal r)]v cpvGLV sy^orta TCQog BV^TQtTCStav xal iGyvv 15 
iv^Btov tQScpsraL , td ds xatadsij toig 6c6^a6LV avd^LU 
TQOcpiig riyov^svoL dtacp&SLQovOLV. d'/co?i.ov&cog ds tov- (ij 
Totg xai tovg yd^ovg noLOVvtaL JiQOixog (isv xal tfjg 
aKKi]g Tiolvrslsiag dcpQOvrLCjxovvrsg , xdkkovg 6e xal tijg 
Tov cjcjnatog vjiSQo%fjg (lovov cpoovtit,ovrsg. dioJtsQ ol 20 
TiXsLdroL rcov tv tavraLg ralg 7c6Xs6l xaroLXOVvrav dLU'- 
(pSQOvGL ToJv akkcov d^LcafiaGL. itaQd 6s Ttdvtag o ^a- 
dLksvg 2^co3tsi^7]g niQi\lksnxog cov sjtl tc3 xdkkst., xa\ ta 
liyxsL tovg titragag TCijxsLg vTCSQdycov , jtQo^k&s fisv sx, 25 
T^S 3t6kscog rijg sxovat^g rd ^aOiksLa, naQadovg 8 av- 
%6v xal riqv ^aGLksiav 'yiks^dvdQCp, ndkLV ravri]v aTCska^s 
dcd Tjjv TOiJ xQarovvrog STCisixsLav. 6 ds Z!ojtsi^rjg (isxa 
%okh)g 7tQ0%v^Liag ri^v (lsv dvva^LV dnaGav sni rcvag 
7](jLSQag kafinQcog stcxiaGs' tw 6' 'Akst,dvdQcp no?.kd xal 30 
(isydP.a dcoQu naQaar/jCag xvvag sdcoxsv sxaxov xalnsv- 
nrixovra tolg (isyl%s(5L xat Taig aAxaig jcal Toig dkkoLg ". ; 
^'dtnQotSQy'ina6L &av(Lat,Ofisvovg, ovg scpaGav talg riyQSSLV 35 
inLiiS(uy%ai. ^ovko^svog 6\ tov 'Aks^avbQOV dLO. tcov 
^Qycsv Xa(isLV nslgav Tjjg Twv xvvcov kq st tj g , sigrjyaysv 
stg tL nsQicpQay^ia kiovta tkksLOV, xal tav 8o%svrav > j^ 

XVVCOV dvo T0t)s SVTSksGxdxQVg nQOS^aks TW ksOVTL ' TOf- 

Twv ds xatLG%voiiivcov vno tov %r]Qiov dvo srsQOvg 40 
cccprjxB. rav hs rsrtdQcov nsQLyLVOpiSVCov tov ksovrog, 
nsficpQsLg Tig vn' avrov (isrd ^iaxaiQag dcpyJQSt ro ds^Loy 
6xskog svog tav xvvcov. toi» dh ^adLkscog dval3o7]6av- e3 
Tog, xal tcov 6co(iaro(pv?MXcov nQogdQay^ovrav xal rr]g 
%ov 'Ivdov %frp6g snLka^O}isvcov , 6 (isv ^^consixf^g-^rQslg 45 
dvri tovtov dco6sLV intjyysikato , 6 6e xvvrjyog. inLkal^ci^ .^^ 
(itvog tov 6xikovg 'stsiivsv i^^vxfj ^ccr' okiy.QV- o ds ,," 
xvcov ovrs xkayyr]v ovrs (ivyfxov nQoiyiSvog, dkka tovg ' 
odoVTag siinsnQLxdg, 'syisvsv scog ozov ysvoii.svos 't^ai^ios 50 
ivani^avs tcp &t]Qicj. _ t ■.,« .: , ,, ; .,..,. ; 

"AnK ds tovtoLg nQatto^isvoig i]iCBV 'HcpccL^TLtxiV ft£t« 93 25. TtQo^ld-s] TrQofjys FL T^s aUeriim om. Bas. 30. 

ilOTiaas] ■t]ozia.oi Biis. 32. i6u)-Ai post mvrriMVta ponit V 

23?. 38. -nQoil^uXi] 7iQ0£:-§aXe FL ^ 40. TtiQiyivoiii- 

vajv\ TiiQiyivoiiivcav FL 45. tqvzov] tovzcov F 47« 

l^Ttfivev] itc(iiv L 1226 LIB. XVII. CAP. 1)3. 94. 

T^S 6vvtt7ts6Tcc?Mivr]g 8vi>d^sag noXXrjV rijg 'IvdLX^s ««- 
ta7tS7toXsa7]Kc6g, tovxov f.uv ovv 6iC< tg'5 dvdQayc/.&iag 

55 STnjvsosv avtog 68 slg trjv 0)]yscog dvvaGrciav si.i{icddvf 
xal tcov ly/coQicov do^^cvcoq tijv tcov Maxsdovcov TtaQOV- 
6iav jCQogds^aasvcov , nal tov (^r]yscog iisxd QoiQCOv tzoK- 
kcov djtavt}']6avxogj ti]v ts ^aOLlsiav sxsiv 6vvsxojQr]6€ 
xal ^svi^&slg i.isxd trjg 8vvdy.scog snl dvo riasQag ?.a(ji- 

60 ^Qcog £:;rl tov "TTtaviv noxafiov TtQoijysv, ov to ^su nXd- 
Tog r]v 6xabicov STtxd , x6 6s ^d>^og 'tt. oQyvicov ^ xo 8% 
Qsv}ia ^cpobQOV %al 8vgdicc(iaxov. d/.ov6ug 8s tov ^l^r]^ 
yicog %sqI xr]g TTsoav xov 'Ivdov Tcoxayiov y^coQug ort 8co~ 

65 8s'Acc ^sv r^txsQcov 'syu 8i0.8ov SQ7]nov , ^sxd d& xavti]V 
iivai jtota^ov xov 6vona^6}isvov Iayyr]v, to fisv nkuxog 
TQidKovxa aai Svolv 6xadicov, to 6s ^db^og [isyi6xov xcov 
xaxcc Tj}v ^lv8iii)']v, nsQav 8s tovxov xaxoixslv x6 xs tcov 
TlQai6LCov '/lal l'uv6aQi8cov s&vog, tovxcov 8s ^a6i?.svsiv 

70 ^av8Qdiir]v , s%ovxa 6igfivgiovg (xsv iTcxsig, Tistcov 8k 
shio6c fivQid8ag, dgiiaxa 8e 8ig%iKia, slscpavxag 8s jro>- 
Ksfiiy.ag y.SKo6fir]asvovg xsxQaKcgyjiliovg , d7ti6x)']6ag 8h 
totg Xsyofisvoig , 7tQogsxc(ks6ccxo xov IIcoqov, %ai ^rs^ji 
rdiv 7tQogayysX?.ousvcov tdxQi§sg 8isitvv&dvsto. 6 8h 

75 tdkla fisv vndQXSiv UTtavxa dh^d-rj 8islis^aiovxo.i tov de 
Pa6iXsa TOJv rav8aQi6^v l'gp>;o£v svxs?.f] TtavxsXag slvac 
xal d8<)^ov, cog dv xovQsag vlov vofiit,6{xsrov siv^ai. «u-SSS 
TTQSTtf] yd.Q ovxa xov xovxov TtaxsQa (isydXcog z/jtd tf^g 

80 (iauif.idCr^g dya7tr]d-f{vai' nccl xov ^u6i?.scog ^idxijg yv- 
vatKog ^oXocpovrj-^svxog sig xovxov 7tsQi6xfjvai tfjv ^a6i^ 
Xsiav. 6 8' 'AXs^av8oog , xaiTCSQ oqcov 8vg£7titsvxxov 
rf]V S1H t6vg rav8aQi6ag 6rQatsiav ov6av., ofiosg ovx 
dcpi6raxo xrjg cpikoxifiiag , dlkd 7ti6xsvGn> xcclg xav Mcc- 

85 xs86vCov dQSxaig xal xoig yQrj6aoig, sX7ti8ag siys xoaxf}- 
Csiv Tcov (iuQ(idQcov t)]v fisv yuQ Ilvxfiuv dnHKr]xov av- 
rov covoauKsvui , xov d' "Jmacova 6vyxsyooQy]xsvai tf]V 

QjL &7id6r]^ xi]g yf]g siovsiav. 

90 ' 'Q^^^v.iil TOl)s QXQaxuoxag taig 6vvsys6i CTQaxciuig 

■ • ~i" - ' ^ 

53. Tovvov] y.dl TOvTov T oinisso ovv t<Jc] rfjg Bas. 00. 

"T^tKviv L, VTtacnv r, «•.aetcii "T<pcta'V ov ro u^?v TcXccrog] ov- 

reg &£ 10 xJtXTOy: filv h ft omisso fisv F 08. Karotxstv] nani-iv 

Y Uguiaicov Wfssellngins, BQiGicav L, TajjQociaiaiv caeteri 

70. Ss priiis om. Bas. 73. vnclijitiv aitavTu] fiTzuvTcc vTiaij- 

%tiv L, Tiuwa vnixQihiv F , 7<i. tvze/.q] navEvzaXr} F 

77. ^vat] roz' F 

233. 78. ivjtQinfl ] ly.TiQfzfj FL 8i. jtietsvcov RIio- 

domrtnaos , ctlij/isiis Cosuiit!, Hhri npiovivav 87. t^js yvs 

i^ovaiccv] vfiS jjyifioviag F, et ia iuurg. y^. r^s y^S ^^* 

CTQaTtiais] GTQUVICXLS L LIB. XYIf. CAP. 91.95. 1^2^ 

xttTC(^EJSovr^(ibVOvg Ttai dx^Sov oy.xaiTri %q6vov Iv novdvg '• 
y.aX y.Lvi^vvocg x^ralranaQrjKorc.g , vxska^EV ccvayyMiov 
Hvac ra ni.ijQ)] rolg ccQno^ovai lcyoig TCQorQiibaG^i^cci 
TCQog T}]V STii rovg rrwdaQLdag 6rQariiav. ^olh) ^ilv 
yc(Q cp^oQci rcov GtQcnLCorav iysyovu, yal IvCig ovds^la 95 
Tcov 7to?J(xcov 7]k7cit,sro' y,a\ rcov fiiv L'jnT.cov dLtx rrjv 6vv- 
iynav rrjg oSoLTtoQiccg rdg ozlag vzozsrQLcp^aL Ovvs^ccivSy 
xav dh birkcov ra TtXslCxK %ccrii,av^faL, v.al rov inv 'Ek- 
KrjVLXov ifiarLCjaov iy.ksJMTtivaL , 6vvc:vay%dt,sG%ai 8s 
^aQ^aQLKoig vq^aG^aCL XQtiG^aL GvvrEaovrag rd rc5v 'Iv- 100 
6av mQL^h]iiara. y.ard Tvyj]v ds y,al yHVicovsg ccyQLOi 
icarsQQdyi]Gav sq)' 'ijnsQag e(ido^ii]xovra %al ^Qovral 6vv- 
iX^ts ical nEQavvol %arsG/,j]7tzov. a di] ?.oyLt,6^svog svav- 
XLOvGd^ac Talg IdiaLg STiL^okalg, ^iav £t^£v V.Ttida rijg 6 
s^tL&vi.iiag , sl Toyg GrQancorccg dccc rijg svsQysCiag slg 
evvoLCcv iisydXr]V TtQoaydyoLro. dLOTtsQ ksT]larslv fisv aij- 
xolg Gvvs%c6Qr]Gs t}]v TtaQaTtora^iav xcoqccv, ys^ovGav Ttav- 
xoiag dcpsXsiag. sv aig 6' i^^SQaLg i] dvvai^Lg TtSQt xr]v 
7CQOvoy.r]v '^Gxo?.slr6, Gvvayaycov rdg yvvaiy.ag rcov Gvoa- 10 
XLCorav aai toi)s s^ avrcov ysyovorag naldag , ravraLg 
[xsv GvvsGrrjduro y,ard (ii]va ^LGovaL Glrov, rotg de nav- 
6LV sJtL(poQdg Tay^iatLy.dg dzBvsL^is yard xo-vg rcov nars^ "^'^- 
Qcov OviloyLGaoijg. cjg 6' S7iavrj?.dov ol GvQdtLcoraL Ttol- 15 
Kav 7tlf]&og dya9av sy, rijg Ttoovoa^g svQr]7i6rsg, 6vvfjys 
atdvrag slg sy,YJ.r]Gi-av. dLsXd^cov ds Xoyov TtscpQoyriGtxs- 
Vov tcsqI rrjg STtl rovg raVdaQtdag GrQarstag , yal rcoy 
Maxsdovav ovda^icog 6vy}iaTa^S(isvo}v^ diiiGTrj t^s BJtt- ^^^ 

^okijg. , , V ^, ', * ~ "~ 05 

■ KQivag d' Ijtl xavryjg Tovg boovg xtsGd^at rrjg GrQa- ^^ 
25irBLttg, TiQiZrov (ilv rav Scodsxcc ^scov [icoaoTjg 7tsvvi]Kovra 
7t)]xcov (pxo66(i)]6sv., S7t£Lra TQL7tXaGiav rrjg TtQoiiTiaQxov- 
67]g GrQaro7tsdsiav TtSQLfialo^isvog Sqv^e rcccpQov t6 (isv 
nkdrog 7Civriy/,ovra Ttodcov, x6 ds (id^og xsrraQdxovra'' 25 
xijv 6' 'dva(io?.rjv Evrog T^g rdcpQov GcoQS-vGag xslxog 
d^Lokoyov cp7iod6(ir]6E. TCQogsra^s ds xoig (isv 7tst,oig xa- 
xaGxr]vco6ELS ExdGtcp dvo Gn^ddag Ttsvra^trix&ig olxodo- 
liijGaiy xois d' iTiTtbvGL JtQos raijraig nal 6vo cpdrvas 

L*0. Hbrl oy.TaiTrj 3. cvvsyiXz ] ovxvttg Bas. S did 

tr]i L, caetcri Sioc Tug JTQoaydyoiTO ] IJbri Trposorycfyoiro 

8. TitxQanoTaftiav FLQ , caetei-i cuin inarg. F •KoXifiictv 
9. Iv alq 8'"] iv 8' als lia.g. itigl Wesselingius : lihri iTtl: 

«;<»iif. ad p. 1G8. 81. 18. MayisSuvcov] azQUTicoTcijv FLQ 

20. 9f69ai, TOV£ OQovg F 

234. 23. 6TQUT07Z£8siav] aTgaTOitrdslag F 24. filv oni. 

F 25. TiTTaQccy.ovTa F, caeteri TieoaQUKOVttt, (i Bas. 

28. rots 5' ImzivGi] 'initivGi 8i F 1228 LIB. XVII. CAP. 95. 06. 

30 tav ^l^KSiikvav SiTcXaOlag^ dxolov^as 8s xal tuKXa td 
xaTalBtnsC&ai [iBkkovra Tolg ^syed^sGiv av^t]dai,. xavru 
8e TtgdTTSLv rj(.iEHBv, a^a ^lv riQcoLKrjV ^ovko^evog tcodj- 
CaG&at CtQaroTiedeiav, d{.ia dh roig ByiOQLOig ditohTtslv 

35 Giq^Bla (leydlav di'dQc5v dnocpaivovra Qtoaag Cco^idtcov 
VTicQcpvBig. dzo ds rovrcov ysvo^isvog (isrd Tidcrjg rrjg 
6vvd(ie(og Talg avralg odolg TcoQSvd-slg dvsKa^ixlJSV inX 
tbv 'AxsClvrjv norafiov xaraAa^cjv 8s rd 6xdq)>] v£- 
vav7tr]yi]nsva, aal ravra naraQTLCag, srsQa TtQogsvavTtrj- 

40 yrjGaro. zard 8e tovtov tov xqovov tjxov stc rrjg 'Ek~ 
KdSog Gvfipiaxoi Kca fiiGd^ocpOQOi did rcov GrQurrjycov 
Tiynsvoi 7tBt,o\ (isv TiXsLOvg TQLg^ivQLCov, L7t%slg 6' oi; noXv 
i.BLnovrsg tcov s^anigiLUcov , sxo(iL0&)]6av ]8e xal navo- 

45 TtUai diaTtQBTtSLg nst^olg fisv dLgfxvQioig jcoit nsvtazLgii- 
kioig , _ (paQfidxcov d ' larQLxav sxardv rdXavTa. TavtK 
fiEV ovv dLsdaxs Tolg GTQarLcoraLg. rrig 6s vavTLnrjg jca- 
QaCicsviig 6vvrslB6%si6i]g, aal 8Laxo6iav (isv dipQdzrcov 
7]TOL(iaG(isv(ov, OKTaKoGicov 8s v7tr]QsrLzav, rdg asv naQa 

50 tov Ttora^iov HTLG&siGag TtoXsig covonaas, tr]v nsv Slk 
x6 Tcp noXs(ia HQarrjGai NinaLav, Ti]V 8' dTto Tov te- 
XsvTY]Gavrog Xnnov xard Tr]v nQog Ucoqov (idx)]v Bov- 

96 XBcpdkav. avrog 8s (iBTa rcov cpikav ByLi^dg slg rdg vavg 

55 Tov 8Ld Tov nora^iov nkovv snl rbv ^Slasavov rbv xard 
^BGr]fi^Qiav snoLBlro. ro 8b noXv (iSQog Tr~]g 8vvd(isas 
siaQd rov nora^iov cSSoLnoQSi nQor^yov^isvov KQarsQOv 
%a\ 'HcpaLGriavog. ag 6' i]k^ov snl Tr]v 'AKSOivov aal 

60 'T8dGnov Gvfi^oliqv, sn^L^dGag rovg GrQarLcorag nQor^jysv 
knl Tovg 6voiia^0(isvovg £i(iovg. rovrovg 8£ cpaGLV dno- 
yovovg sivai tcov (isQ'' 'HQaxksovg snl x>]V "Aoqvov ns- 
XQav GTQaTSvGdvrav , xal Trjg (isv noXiOQxiag dnoTViov- 
xav, iv xovrcp 8e rco xonop naTOLXiGdsvTav vcp' nQa- 

65 xksovg. Tov 8' 'Als^dv^Qov xaraGrQaronsSBvGavrog nkrj- 
jjiov snicpavBGrdrr]g noksag, nQor]K%ov ot ry 86^]] nQa- 
tevovTBs tcov no?.LTcov. IvtviovtBg 8e ta ^aGiksi %a\ 29. '^Q-iC{iivoiv Bas. 32. ijfiBlXsv] I^F^lIfv P _ dcleto 

0ov}.6(i£VOS' scribendiiiTi fortasse TiQCCTrmv 3i. ccTtoXi-LTtfiv 

F 35. Qoii-ing — vnBQq)velg TY Bas. , Qoiurj — vnsQ- 

tpvH^ FL, caeteri Qoifirjv — vnsQcpvrj 37. odolg nogsv- 

&£ls] 080 1.710 QLaig L, oldonOQiaig F 38. vsvavnrjyrjfisvcc] 

ivavnrjyrjfiivu Bas. 3.K HcCTaQTiGag] KazaQzi^sag FL 

50. did zo roj FL, oaeteri did toj 51. KixaLay] NLxaiav 

otnneB 52. IldjQOv] tkoqov F Bovnscpcclav] Buce- 

phaleam Cospus 55. Trorauov] 'Tv8ov •jtOTafiov p. 158. 11. 

57. coBomoQSt] u^SuLnoQovv FL 58. KQazsQOv 

omncs 60. Z^i^ovg bal;n;i8:iis alii([ue: libri "/jJou? 62. 

uoQvov] aoQviv FL filv oni. F 66. r^ oru. Bas, LIB. XVII. CAP. J)C. 07. 1229 

trjv Cvyykvuttv dvccv£Ci6d(i8V0L^ Tcdvra ttoiijGblv sg)K6av 
2S5/[t£ta 7tQo%v^lag, ojg av Gvyysvsig oVrfi?, oial daga tcqos- 
£x6(n6av ^tyakoTrQETcij. 6 6s '/iXt^avdQog anods^d^uvos 70 
avzav ri^v tvvoLav, xal rdg TCoAEtg aTiodEi^ag E^sv&BQag, 
siQorjyEv snl rd GvvoQiL^ovra rav Id^vav. aaraXa^iav ds 
T0V5 ovo^a^o^ivovg 'JyalaGGslg ii^Qoi-Korag nii^ovg filv 
rsrQaaLgavQiovg , iTiJielg ds rQigiiUovg, Cvvdi\)ag avroXg 75 
fidxyjv nal VLXtJGag, rovg (isv nXsiGrovg icarsKoips, rovg 
ds ?.0L7iovg 6v(iq}vy6vrag sig rdg nhjGiov nolsLg l'A,no- 
?iLOQicrj0ag s^TjvdQajiodiGaro. rcov dh aXXcov syxaQiCOV 
6vva%Q0LG%ivrcov, dig^iVQLOvg (isv naracpvyovrag slg no- 80 
Aiv (isydlijv aard HQCcrog slXs' tcjv 6' 'Ivdcav dLacpQU- 
^dvrcov rovg 6rsvco7tovg, xal aTCo rcav olxLdov (laxofisvcov 
svQcoGrcog, ^La^o^isvog d7ts^a?i£ rcov Man£d6vcav ovx oAt- 
yovg. dLa 6s rtjv oQyijv S[i7TQr'j6ag ri]v tcoKlv ^vyxars- 
Kav6s rovg Ttlshrovg' rcov d' syicoQicov rcov vnoXsLTCo- 85 
(isvcov slg rQLg%LUovg 6v(i<pvy6vrag slg rijv diiQonohv 
nal fiaO'' lxsr7]Qicov dsrjd^svrag dnsXv6sv. avrog bs nd- 91 
Klv (isrd rcov (pilcov s(i^dg slg rdg i/avg 8Ld tou nora- 
(lov rov nXovv snoislro (isxqi rijg 6v(i^oXrig rcov nQOSL- 90 
Qrj(isvcov norcc^iuv xal tou 'Ivdov. (isydkcov 8s Qsi&QCOv 
tig sva ronov 6vQQarr6vrcov XkLyysg noKXaX xal cpo^s- 
Qal 6vvi6ravro, xaL rd 6xdcpr] 6v6rQScpov6aL ^cscpd^SLQOV. 
Ti}g ds rov QSV!.iarog ^iag 6i,siag Jtal 6(po8Qdg ov6r]g, 
xal ri]g rcov %v^sQvr]rcbv rsyvr]g xarL6xvo(isv}]g, 8vo (isv 95 
[laiiQaL vai;s xars8v6av, tcJv ds dU.cov nXoicov ovx oXiya 
nQog rr]v y^v s^sns6£. rijg 8e vavaQxi8og xar aQQcxxry 
(isydXcp n£QLn£6ov6r]g, 6 ^a6iXEvg atg tov E^^arov i^X&s 
iiiv8vvov. 8l6 nal roij d^avdrov nQo 6(pd^aX(icov ovrog, 100 
6 (isv 'AXst,av8Qog dno%£(i£vog rr]v s6&iJTa yv(ivc3 tca 
6co(iarL tY]g Ev8sxo(isvr]g dvrsixEro ^or^&Eiag' ol 81 (pl- 
XoL naQsvijxovro , 6nsv8ovrsg vno^st^a^d^aL nsQLrQsno(is~ 
vr]g rijg vscag rov ^a6LXsa. noXXijg 6s raQax^g ^sqI rr]v 
vavv ov6r]g, aal tav (isv dv8Qcov dvrLrarro(isvcov rr] 5 
tov QSV(iarog (iia, rov 8e nora(iov xarL6xvovrog nd6av 
dv^Qoonivrjv tnivoidv T£ xal 6vva(iLV, (LoyLg 6 'Alsi^av- 235. 74. nt^ovil crQaTicitag F, iniid yq. in margine ponena 
77. ov(iqivy6vrai'\ GVfitpivyovtaq F rag nlrjGiov 

FLT Bas., Cospus, racteri rd cnrilata v.a\ iig pracponunt, quae aete- 
risco notavit Stephanus 85. zcov alterum om. Bas. 

87. Serj^ivras] Strj&hrwv F 93. cvGtQirpovaai] argi- 

cpovaai FL 95. rizvr^g] tvxv? ^^^' ^^- 'J'^'^* 1'"'^* "'^" 

i^vvov ponit F Ktvdvvov ] xivSvvov L 1. yvfivcS ] 

yvfivos FL 3. vnodi^aa&ai] diiaG^dai T Bas. '7- 

(Moyis] fiuhs FL 1230 LIB. XVU. CAP. 97. 98. 

dgog ^srcc tcov vsav stg rrjv yfjv I^btieGs. 6co9£lg da 

10 Ttagado^ag rotg ^f.oig fi^ixJcj', cSg ^iyiGtovg iKTticpBvycog 
HLvdvvovg acd ^r^dg sioraiiov o^oicog 'JiiJikiZ dLayavLGa- 
^EVog. 

98 Msra ds ravra 6rQarEv6ag sTtl 'OzvdgdKag >cal Tovg 

ovoiia^onivovg MaXXovg, i^vy] TCoXvciv&QcoTttt xal ^cc- 

15 Xt^a, aarsXa^s rovg lyicoQLOvg iqxtQOLyiorag nstpvg [liv 
%Xslovg rcSv oyiraKLg^vQLoyv , iTtnslg ds (iVQLOvg, ccq- 
Hara 6' STtraKo^La. ovtoo ^qo iisv rrjg '/lls^dv8QOv2"6 
TtaQovstag STtolk^ovv dllriloLg, cog 6' 6 ^aGcXsvg ^iy- 
yiOs r\j XcoQcc, GvvscpQovricjav , 'y.al ^vQLag %aQ^svovg 

20 Sovrsg xal la^ovrsg dLcc rrjg STtLya^iag ravTrjg dLr^XXdy'}]- 
Cav. ov ^rjv 6vy%ars(iyiQav slg 7taQdxat,LV , dXXd Jidhv 
6xa6ia6avrsg vtcsq tfjg TJys^ovlag sig rdg Gvvsyyvg ito- 
Kstg dxsxcoQtjSav. 6 6' 'JXs^avdoog ry TtQcorr] Ttolsi 

25 TtXrjdLaSag, st, scpodov dLSvoslxo %oIloq'/,sIv ravrriv. svQ^a 
dr) rcov rsQaroOxojtcov tLg ^^rj^ocpcov ovo^ua TtQogsXd^cav 
avrcp dtd rtvcov oicoviav scpri 7tQodri?.ov(}&ai rcp (iaGtXsb 
lisyav HLvSvvov sx. rQaviiarog sao^isvov sv rrj TtohoQxia. 
dtoTtSQ iit.iov zov '^ks^avdQOV dcpslvat ^isv ravrriv rTJv 

30 Ttohv snl tov Ttaoovrog, lcp' srsQag ds TCQd^sLg S7ti{idl- 
hiv tov vovv. 6 6s l^aSLksvg rovtcp }isv STtSTtX-rilsv cog 
s^Ttodi^ovn trjv aQsrfiv rcov dycovi'C,oi.isvcov , avrog ds 
diardhig td TtsQi tfiv 7to2.LOQmav TCQcorog {jystro TtQog 

35 rr^v TtoXiV , cptXon^ov^svog avr-qv dtd rfjg (iiag ^ct^oi- 
6a6\tai. rcov 8s ^rixavixcov oQydvcav v6rsQovvrav, tcqco- 
tog Siaxotag TtvXiSa aai 7taQSig7ts6d)V sig rfjv tcoXlv, 
uioXXovg iilv xaxs^a?.s^ tovg 8s XoiTtovg tQStpd^svog 6vvS' 
Sico^sv slg tfjv dxQo^coXLV. rav 8s. Ma%s86vcov 7tSQ\ tfjv 

40 tsixoficcx^ccv 'sti 8iarQL^6vrcx)v, aQTtdSag nXl^iaxa xal totg 
trig aTtQag tSLXs6i 7tQogsQsi6ag %al t^v 7tsXrriv VTtsQ rfjs 
xscpaXfjg 'sxo^v TtQogavs^atvs. tfjg 8s nccrd rf^v svsQystav 
6i,vrrirog g)&avov6rig tovg 7tQoi.iaxo{isvovg tcov ^uQ^d- 

45 QOiV, taxscog STts^r] tcp rsi^Et. tc5v o 'Iv8cov slg x^^Q^S 
yisv iX^stv ov roX^covrcov, sx 8ia6r^uaxog 8s dnovn^ov' 
Tcov aal tot,sv6vrc)v.i 6 ^sv ^a6iXsvg vTto toi5 ^rXfj^^ovs 
tav (isXcov v.ars7tovstro , oi 8s MaxsSovsg 8vo nXi^aKag 
utQogxfsvrsg) 8id tovrcov TtQogavs^atvov d^Qooi, xal 6vV' 

13. crparsucci-s] cvQCitonsSsvGcig F 'O^ivSgdyiccs Cosptis, 

GVQCfnovaoas F, cactcri SvQccKOvaccs, quod nota\it SteiJhanus 

m d' F 

23S. 17. aUjj^lots] aU^iows F 23. 5'Bas.^ 

28. rj^lov FL , caeteri jj^iovv 31. tunoSi^ovri] IfinoSca:' 

-•'ivoii.fvm jrods FL<i} 48. Svo /£l/,u«vi«c] v.ki (ia'Aa.q L ,•■ 

4i>. u^QOOt om. Has., astcrlsco notavit Stephaniis LIB. XVII. CAP. 99. 1231 

tQi(i£L(iCov diiipOTiQav snl x>)v y)]v xaTrp>sxd")](jav. o 81 cq 
^aOiXsvs tQ^]ua\)^Eis stdarjg /3o?;&£('«g hoX^it^atv ajnrskeCaL 
TiQaEtv 7iaQddot,ov nal (ivr^^rjg d^iav- x6 yccQ djto xov 
reiyovg dnel^Hv anQa.Krov TtQog rovg IdLovg dvd^iov 
HQivag VTcdQiELV rr]g idiag sv:iTQat,iag , na&rjXaro ^erd 65 
ruv oTiXav (.lovog eig rr]v noliv. GvvdQa^ovrav d' eTt 
«yrof rcov 'Ivdcov vneOzr] re&aQQrjxorag rrjv rcav ^aQ^ 
(iaQcov IzicpoQdv TTQO^a/.Xo^ievog d' ex rdiv 8bIlcov dev- 
Sqov Tt TiaQ' avro ro reixog eQQit^oJuivov , sk ds rav 
svcovv^uav civrd to rslxogy ij^vvexo Tovg 'Ivdovg, rovrco 60 
ra &vy.(ij jtaQaGrdg cog dv xig ^aOiKevg rrjkLxovrcov ijdT^ 
tinsLQyaGy.ivcov dvdQayaQ^rjOSte rrjv e(5%drr]V xov ^iov aa- 
xa0TQO(pi]v svyJ.esordT)]v yeveOd^aL (fLXoTifioi\uevog. Ttol- 
^^7 Xdg ^ev yaQ eig xo XQdvog tXdu^ave TcXi^ydg., ovx, oXiyag 
8e sig xr)v sie?.rp,v sdexero ' reXog de rot,evQe\g v:i6 r6v Q5 
[laOr^v eTteOev sig ro yovv, y.arLOyv%e\g vjto rrjg 7tXi]yr]g. 
svQvg 8' 6 (itv ro'2evOag 'Ivdog xara^pQov^aag TtQogs- 
8Qa(i£y xal xaracpeQovrog avrov 7th]yr]V 6 'AXit,av8Qog 
v7ti%r]-AS rr] kayovL ro ^icpog, zal xaiQiov yevoiiivov xov 70 
XQav^xaTog 6 nev ^dQ^aQog eiteOsv , 6 81 {iaOLXevg stil- 
Kal^oiievog xov 7tXr]0iov zXdbov aal SLavaOrdg, TtQosaa- 
Xeiro xcov 'Iv8cdv xovg ^ovlo^iivovg SiaycovioaOxruL. aaxct 
8s xovrov TOT ;^poi'Oi' IlevKiOTr]g , sig rav vitaOTiiOrcoVf 
8l' sriQag xXi^iaKog 7tQogava(idg jtQcorog v7teQ}]07tL0£ rov 75 
PaOLkia' (ierd 8e rovrov ereQOL TtXeiovg Izicpavivreg, aai 
'/,ar a'n.}.r]t,d(isvQL rovg ^aQ(idQovg, SiiocoOav xbv 'J:U^aV' 
8qov. xrjg 8s TtoXecog dlovGi^g v.ard XQarog, ot (lev Ma- 
v.e86vsg 8id rov vTteQ xotj (iaOLlicog Qvllov Ttdvrag Tovg 80 
TtSQLTViovrag dvriQovv , xal rr)v Ttohv vskqcov S7tXr]Q&- 
Gav. enl noXXdg 8s rjfxiQag rov ^aGLkiag dOiokr]%svros 
TteQL rr)v %eQaneiav, oi xard rr]V BaxTQiavrjv aal 2Jo- '"^'^ 
y^LavYjV aaTOLKiodivreg "EXlT^vsg sk nokkov ^isv xov. sv 
xoig ^aQ^djQQLgzarovaLGpiov lalencog s(peQov,r6rs 8s q)^fi7]S 85 
stQOS7isOovOr]s avroLS on XQcaQsls 6 ^aOLksvg rsrsUy.xTj- 54. fVTTQa^tag] ivSoiiag. FL 55. fiovng ora. Bas,, asterisco 

notavit Stephanus 55. Kce&r/XaTO ] yttt97]li.Xaro Ba?^. 

56. Ti&a^QrjKOTCos] Ti&aQQrjytcog L ct qui o'ra?s supra jjonit F 

57- TrQo^aUn^iivog] TrQo^nXoftfvoQ F 58. dsvdgov 

Ti yroQ avTo] dtvdQOV o r]v Trcpa ro FL 59. ^fivvsto toi)? 

IvSovg.] r,nvv£TO, Tovg d' 'lv8ovg HarsnP.vjls FL ' 63. t^ 
om. Bas. 

237. fi5. Tilog T Ba?., to bs TiXog F, cacteri to reXog 
m. To om. Bas. s?;'^^) F 75. VTHQrjamcs] vnsQs- 

fpavTi TtQog L et correctus in marg:. F 76, irriq^avivTsg] 

ccvacpavivTss l' 81. inXiJQaaavl^LTY, caeicri iniijQOVv 1232 LIB. XVII. CAP. 100. 

xsv , ccns6rr]6ttv cc:t6 tav MaKsdovav. ad^Qoi^d^hTEg ds 
Big rQig%iXiovg, accrcc xriv sig olxov dvaaofitdi^v szoXld 
nov^oavrsg v()tBQOv vtco rav Maxedovav nareKoxrjCav 

90 ^srd rrjv 'JXs^dvdQOV rsXiVTrjv. 
100 61 'AkilajbQog 8ia(5(o^iig bx rov tQavnarog , 'nal 

%v6ag roig ^solg 6cori']Qia, ^sydlag e6rLd6ELg rav q^ilow 
EJioLBlro. TiaQa 66 tov tiotov X6l6v rt 6vvi^i] ysvB^^ab 

95 ical ^vi]^7]g d^LOV. ev yaQ rolg haiQOLg naQaXrjCp^Big rig 
Maasdcov, ovo^a K^Qayog, ^wfn/ 6(6^arog dLaq)8Qav occd 
scokldKLg Iv ralg ^dxatg rjvdQayadrjxcog, ^aQo^vvd^slg vzo 
rrjg ^s^r^g 7iQOSKaU6aro ^ovo^axiieat ^lcd^ltcjiov rbv 
100 ^A&)]valov , d&h]rrjv dvdQa ■aal ralg S7Ci(pavs6rdraLg vl- 
naig s6rscpava^tsvov. rav 6s 7CaQaiCSxkr][isvav stcI toi» 
TCorov, c6g six^g, ^vvsTiiXa^opiSvav rijg cpLlorL^uiag , xal 
Tou iisv ^Lat^ijCTCov ^vyKarai^sixsvov , rov ds ^a^cXsag 
7i^sQG.v T^s ^dmg rdlttvrog, ag 6 rrjg ^wvo^axiag xqo- 
6 i^og iqKS, Tcolkal ^VQcddsg dvdQcSv 6vvr'jx&7]6av Im rr]V 
&sav. nal Tcov usv MaKsdovav onosd^vcov ovrav rc3 
KoQdya, nal rov ^a^ilsag ^v^cptXortaov^svov , tcov 5a 
'^Ekli]vav ra /iLa^iTCiccp 6vvayavLc6vrav., iCQoi^l^sv slg 
rov dyava 6 ^sv Mazsdcov %oXvrsks6LV onXoLg KSKo6^r]- 

10 ^svog, 6 d' '^&r^valog yvnvog v7caXr]Xi}iasvog , sxav %l- 
Xov 6v^iisrQ0V. dacpor^Qav da rr~] rs toi} 6c6^arog paj-23S 
liY] Kal r\] rrjg dXKrjg vtcsqox]] &avi.iat,o^svav, olovsi rLg 
, ^so^axia ^sXXov6a y'ivs6^at nQogsboKr]%r]. 6 ^sv ydg 

15 MttKsdoiv dtd T£ r)]V cpv6LV rov 6a^atog xal rrjv Xa^- 
scQorrjra rcov oTcXav ^sydXr]V sTCLCpSQav Kard7cXr]i,Lv"AQSi. 
7caQS^(psQ7]g vTCsXa^^dvsro , 6 6s ^Lc6^L7C7Cog vzsQSxav 
xs rr~] Q(6^i], ndl dcd rrjv sk rijg d^XY]6sag ptsXsrr^v, £Tt 

20 6s dtd rrjv tcsqI ro QOTcaXov Idiorr^ra, rrjv TtQogorpLV^HQa' 
nXsartKTjv slx^v. (6g 8' s^cijyov d?M]Xo tg., 6 ^sv MaKS- 
dav SK 6v}i^isrQ0v dia6rr]^arog X6y%r]v ■r]K6vtL6sv^ 6 b^ 
srsQog ^Qaxv TcaQsyKXivag rr]V S7CLq)SQonsvr]v nXr^yijv s'^£- 
VSV6SV. slQ'^ 6 ^sv rr]v MaKs8ovLKr]v 6dQL6av tcqo^b- 

25 /5^^f*£V0S s7CS7C0QSvsro, 6 8' syyieavrog avtov rcp Q07cd- 
Xa Ttard^ag rrjv 6dQL6av d7CsbQav6sv. 6 8s 8v6lv sXar- 
raiiadL 7C£Qt7CB6c6v btcI tr]V dzo rov ^i^povg ^dxrjv zatr]V- 

94. idiov T4 ] 1'Siov L ^ 98. /t£^j?s ] liHr]? F . ?. 

GvyxaTu9s(i£vov FL, ciieteri avyKcczaTide/j^ivov 3. rrjs ud~ 

XTjs] Tr} fidxv ^^-^ ^- Z*^" ^™' ^ ^' GvvccyoovtcoV' 

Tcav] 6vvttycovii^6vTcov Bas. 8. 7tQ0^?.&sv] jtQofjl&ov F 

cc Xsi 

10. vnalrjXtfifisVog] vnrjXififisvos F, i. e. vnrjXsiHfiivog, caeterl 
vnaXrjXsifcfifvos nlXov] scrto Cosjjiis, QonuXov HerasterhiisiiTs 

238. 17. Ts om. F 24. cuQKjttv T, accQStaav F ,et 26. 

CttQiaav F, caetcri aciQi,cdav LIB. XVII. CAP. 100. 101. 1233 

Trj6£. fiEXXovTog d' ccvrov 6na6%av t^v ficcxaiQav, ^qjQ^ccGs 
TCQOTtrjSijSag, v.a\ rfj niv £vcovv[i(p nariXa^B ttjv tkxov- 30 
6av to ^icpog %EiQa, trj 8' aXkr] THViqtSag ln trjg (iaGsag 
tov avtijia/ov vtibGvqs td GksKt]. Qtq)svtog d' sjil tr]i> 
ytjv, STti^ug snl tov tQdjrriKov tco no8i aal to QonaXov ^f.^ 
dvatSLvdfiSvog dvs^Xsips TiQog tovg &SG)nsvovg. dva^o^- ^p- 
Cavtog ds toi5 jck^Q^ovg did ts to 7taQd6o^ov xai tiqv 
vnsQ(ioX))v T^s dvdQaya&tag, 6 ^sv ^aCUsvg nQogsta^sv 
dcpsivaiy zal tr]v Qsav diaXvOag dnrjXkdyrj , dvgcpoQcov 
snl tjj Tov Mansdovog ^trj/. 6 ds ^ia^Lnnog dcpslg 
Tov nsntaxota ical nsQLliorjtov vlxrjv dnsvsynd^svog, 40 
dn]jSL tcaviovfisvog vno tav 6^oq)vXov, cog aoLvijv nd6c 
tolg "EkXriGL nccQsGxrjfisvog sv8oE,Lav. ov fii^v tJ tvxf] yB 
siaCsv snl nokvv ^qovov icavyriGaO^aL tov dvdQa tf] VLnr]. 
o ts yaQ ^aOLlsvg dklotQLCotSQOv ds\ distsd^r] nQog av- 45 
ToV, OL T£ cpikoi Toi) 'Akst,dv8Q0v xa4 ndvtsg oi nsQ\ trjv 
avlrjv Maxsdovsg, q)&ovovvtsg avtov T17 aQStfj, snsiGav 
Hsv Tov sn\ T^g dLaxoviag tstayfxsvov vno(iaksLV vno to 
nQogascpdXaLov %qv6ovv norr^QLov, avto\ dh xatd tov 
fc^jjs notov xaraLtLacdfisvoi icXojtyjv nai notrjQLOv svQrjns- 50 
vaL nQognoir]&svtsg, sig ai6%vvi]V 'jcai ddo^iav rjyayov tov 
^dLco^Lnnov. 6 6s &sgjqc5v trjv sn' avrov 6vvdQ0fir]v tav 
Maxsdovav , tots fisv s^ijk&zv sx tov notov, fist' oXl- 
yov 8s sn\ trjv ISiav %atdXv6LV naQaysvofisvog, xa\ yQa- 55 
^ag nQog tbv 'j4ksS,av8QOV sni6rokr]v nsQL tcov xad"* 
aiJTOv fiS}irjxavr]fisvG}v, tavtr]V fisv svstsikato toig 18lols 
8ovvac ta ^a6Lksc, avrov 6' sa tov ^fjv [.ists6tr]6sv., 
djiovkcog fisv sig tr]V [lovofiaxiav 6vyxata^dg, nokv 
6' d(pQ0vs6tfQav trjv tov §iov icata6tQoq)^v noLr]6duE- 60 
vog. 8^6 xa\ nokko\ tcov nata[iS[icpo[isvcov avtov tr]V 
239avoLav sninkr]rtovtsg s<pa6av %aksn6v slvai 8vva(iLV 
(isv 6c6[iatog sxslv [isydkr]v, vovv 8s {jllxqov. 6 8s 
^a6Lksvg dvayvovg tr]v snL6tokr]V %aksnag TJvsyxsv 65 
sn\ tfi tdv^Qog tsksvtrj , xa\ nokkdxLg snst,r]tr]6s ttJv 
aQSti^v avtovy %cc\ nuQovtc ^sv ov XQr]6d[isvog y dnovzcc 31. vniavQs] snscvgs Q Bas. 32. tjjv y^v] yrjv FL 

33. ccvatsivdfiivog] dvazeivdfiBVog Bas. 34. Ttgog FL, 

caeteri inl ^Bcoiiivovg] ^BcoQovfiivovg L 37. dcpsl- 

vtti] dcpiivai, FL 38. tf] om. Bas. 41. ofiocpvXcov] 

ofiocpcovcov FLQ Bas. §5. ccbI om. FL 49. ;^pt;- 

Govv noTT^Qiov post vno^aXflv ponit F 56. nsQl tcov] insQ 

rav L Tiad-' kvtoi;] xar' avzov Bas. 58. avzov] 
iavTov F, avTov Bas. 

239. 64. ^j^ofAfTrcJs FL, caeteri ^j^a^fseos {ilv 65. ins^iq' 
tr]cs] av s^^rrjcs F 

79 1234 Lim. XVII. CAP. 102. 
Js 
Tov dia xov Tcorccfiov xara xov 'Slxsavov itKovv noLOv- 
^BVog aaTrJQSV slg xy}V icoQav xcov 6vo^at,o^£vav Eaii- 
75 ^aOtav. o^xot 6& xa xs TtXtj&Si xcov dvdQav ^tal xatg 
aQSxalg ov8svdg xav 'Ivdixav sd^vav Xsmovxai' ol%ovv~ 
xsg ds 7i6?.sig dj]^oxQaxov^svag, xal trjv stpodov xdHv 
Maxfdovcov Ttvv^avofxsvoi, CXQaticoxag 7Jd^Q0i6av 7ts'C,ovg 
}isv s^aKigfiVQiovg , iTtTtalg ds s^axigxiUovg, aQ^axa bs 
80 %svta7i66ia tov 81 6x6Xov nksovxog, xcp Iecoj aai ita- 
Qa86i,co trig rtaQOvGiag 7ixoi]^svxsg, xal rrjv dia(is(io7]- 
fisvrjv 86^av xcov Maxs86vcov %axa7iXaysvxsg, sri 8s xav 
7tQs6^vxsQcov 6v^^ovXsv6dvxcov firy 8iaycovit,s6Q-aLf Ttsv- 
xrjxovxa rovg snicpavs6xdxovg %Qs6^svxdg s^a7ts6xsiXav, 
85 d\,L0vvxsg cpiXavyfQcoTtag avtolg TtQogsvsyprivat. 6 8s /3a- 
Cilsvg S7taivs6ag xovg dv8 Qag, ■Kai 6vyxcoQ7j6ag xr]v sl- 
Qrjvrjv, 8coQsaig xs fisydXaig ical tL^ialg rJQCOntaLg VTto 
xcov syxcoQLCOv sriiii'i%7] [.isxd 8s xavra xovg TtaQa xov 
90 Ttoxa^ov f| dfxcpotsQcov tcov [isqcov xatoacovvtag , 6vo~ 
^at,o^svovg 81 £68Qag %aL Ma66avovg , TtQogrjydysto. 
TtSQi 8s TOVTOug TOt^g t^Ttovg s}iti6s TtoXiV "AXs^dv^QSiav 
natd tov 7tota^6v., ^vQiovg oiaxaXs^ag olarjroQng. ^srd 
8s xavra slg tjjv Movdtzdvov tov ^a^iksag xcoqcw xa- 
95 xavr^6ag., tov xb 8vvd6trjv v7to%SiQiov Xa^av dnsxrsLvs 
jCKi t6 s&vog v7to%SLQiOV s7tOLrj6sv. st,7Jg 8' sig tr^v Uoq- 
ti%dvov 8vva6tsLav s^i^aXdiv 8vo ^sv s^ sq)68ov 7t6- 
Kstg s^S7toXi6QK7]6Sf xal tolg 6tQatic6taLg scpslg 8iaQ7td6aL 
100 xdg olxLag svs7tQr]6sv' avxov 8s tbv IloQXLicdvov sig %co- 
QLOV oxvQov %axacpvy6vra xsiQCo6d^svog ditszrsivs (.laxo- 
fisvov. xdg 8s 7t6XsLg d7td6ag xdg vTto tovtov xstay^is- 
vag syiitoXiOQynq^ ag icats6iia^s ., Tcal TtoXvv cp6^ov tolg 
7tXr]6iOXc6QOig S7ts6trj6sv. s^rjg 8e trjv ts Z!di.i(iov ^cc6i- 
5 XsLav st^s^t^Q&ij^E nal tdg 7tXsi6tag TtoXsLg st,av8Qa7to8i6d- 
^isvog xat nata^xdxjjag %atsytoips tcov ^aQ^aQcov vTtso tdg 
OKtco fivQid8ag. to [isv ovv s&vog tcov ovofia^o^svcov 
BQax^dvcov zoLavxaLg stSQLS7te6s Gv^cpoQalg' tcov 8s Xol- (58. Sia^aXXovTcov F 71. raig vavclv] rtJg vavg FL 

80. TiXsovTog] immn TtQognUovTog 84. jtQSG^svrag] 

jtQSG^vTag Q Bas. i^ctntaTSiXav] dnsaTsiXav FL 86. av- 

SQag]^ nQSO^sig FLQ 90. ds om. T Bas. 92. TtoXiv 

'AXs^dvSQttav] invertlt F, 'AXs^avdQog noXiv L 93. Movai- 

jtavov Tov] Tov MovGiyiuvov Bas. 97. sig^aXcov] ini§aX(ov 

L, suprascripto (j, F 4. Zdfi^ov] Gocfiov F LIB. XVII. CAP. 102. 103. 1235 

nav fisQ' ixsTrjgicov dsrjd^svrcjv, rovg ccltiaTatovs aoXd- 10 
(Jag Tovg KoLnovg anikvGB zcov syxXrj^atcov. 6 ds ^aGL- 
ksvg 2^a(i^og ^std tQLaxovta sks(pdvtcov (pvycov slg trjv 
^^TiSQav Tox} 'IvSov xcjQav biscpvys tov xivdvvov. trjg d' 103 
s6xdt}]g rcov BQax^dvcov noXscog, rjv ovo^d^ovGiv 'Aq- 15 
/Ltar/fAta, 7CS(pQovrji.iatL0(i8Vi]g sn' dvdQstcc aal 8vg%coQLaig, 
dnsGtSLKsv oUyovg rcov ipikdjv, TiQogtd^ug s^dntscid^aL 
rcov TtoXsfiLCiv, v,aL sdv sns^ico6LV, vnocpsvysLV. ovtoi 
(isv ovv , ovtsg nsvtaxoGiOL xal nQog^iaxofisvoL tolg rsi- 
XS6l, iiarscpQovr]Qr]6av. sns^sk&ovtcov 6' sk rijg noXscog 20 
GrQaticatav tQigxiliav , nQognoirj^svtsg 'AatansnXrjx^civ 
nQog cpvyrjv SQ(ir]Gav. 6 6s /3cc0tA£vg /uar' oliycov vno- 
6tdg rovg dLcoaovtag tcov (iaQ^aQCOv , aal (xcixijv naQts- 
Qav 6v6tr]6d(isvog, ovg [isv dnsxtSLVs tcov ^aQJidQcov ovg 25 
d' st,o}yQi]6s. tcov ds (isvd tov ^a6Lkscog ovx oXiyoL 
tQCoQsvtsg slg rovg s6xdtovg r^ld^ov XLvdvvovg. 6 ydg 
tcov ^agfidQov 6}di]Qog xsxQL6usvog rjv cpaQ^cdxov %ava- 
6i(L0v 6vvd(iSL, ij nsnoi^otsg xats{ir]6av sig tr]V did trjg 
[idxr^g XQL6LV. xats6KSva6to 6s i] tov cpaQ^idxov 6vva- 30 
ficg SK rLVcov ocpsov %r]Qsvousvcov xal rovrcov slg tov 
^Xlov vsxqcov rL^S(i£vcov. rr.c 8' sx rov xav^iarog &sq- 
(ia6iag rr]X0v6r]g rr]V rrjg 6aQx6g cpv6LV idQCotag sxni- 
ntSLV 6vvs^aivs xal dta trjg voti6og ^vvsxxQivs^Q^aL tov 
Tc5v &r]Qic3V lov. 6l6 xal rov rQod^svrog svd^vg svdQxa 35 
t6 6co(ia, ;tal (isr' oXiyov 6S,£iaL 6vvy]xokov&ovv 66vvcUf 
jcat 6na6(i6g xal rQOfiog r6v iiXov oyxov xatslxsv, o rs 
X,QCog fpvxQog xal nsh6v6g syivsro^ xal ^id rav sfis- 
rcov s^snmrs yol.r], nQog 6s roiirois dno tov tQav(iatog 
[iskag dq^Qog dnsQQSL xal 6r]ns6cov sysvvdto. avtrj 6s 40 
ysvofisvrj taxsog snstQSxs rolg xvQioLg ronoig rov 6co- 
(larog, 3<al 6sLvovg &avdrovg dnsLQyd^sto. 6^6 Cvvs- 
^ULVS rd !'{?« Torg (isydXa rQav^Laz^ siXrjcpoGL aal rolg 9. iKerrjQKav FLQ, caeteti IxSTTjQiag 10. dniXvcs] dni- 

?.VGiv £v flQ-qvr) dqjEie Q 

240. 15. 'jQ(iaT-)]kia] "AQfiaTa LXY Bas., Cospus 16. 

SvqxtoQiaiq} SvgxcoQia TY Bas., iv SvgxcoQiaig FL 17. ipi- 

Xtov] cpilcov oiiineg 18. im^^Uocsiv L, oaeteri vnE^icoGiv 

nsvTaKoaioi] qiiinquaginta Cospus 22. oXiycov Rhodo- 

mannus: libri oUyov 27. 6 ydQ tcSv ^aQ^aQoav] inBi kuI 

o iv Totg ^iXtai FLQ 28. ly] rovrots yaQ L, rovrots F 

29. xar£CX£t!o:cTO ] ««rsCHfvaJsro FL 33. inninTsiv 

FLQ, caeteri inntfineiv 34. evvixiiQivia&at FL, caeteri iy.KQl- 

vto&at Toi' oni. Bas. 38. nBhdvog] mXiog Q Bas. 

43. avvf^aivs Ttt laa] ravra cvvi^aivs L, ravrd cvvi^aivs F 

TQavfiaT' F, caeteri TQavfiuTa 44. xal Totg] Tolg nal F 

79* me LIB, XVIT. CAP. 103. 104. 

^5 pixQKV ncd T^v tv')(pv6av a^vxijv ava5f|aft£V0ig. toiavti] 

d^.djtalsia rc5v TQa&svrav ditoXXviitvov, sjcl ^ev toig «A- 

koig ovx ovtcjs 6 ^aOiksvg ekvn^^f], inl dh JTroAE^a/oj 

' rrS vGreQov fxsv fiaOiksvGavtL, tots ds aya^n^ca^svc) ^syd- 

kcog iixQsOd^i]. idLOv ds rt nal naQccdo^ov 6vvs(ir] ysvs6^at 

50 ttsqI tov Tltof^sfiaiov, o tivsg slg 9scov TCQovoLav dvs- 
scs^Trov. dyancifisvog yaQ vtp' dTcdvrav did ts tr]v aQS- 
triv %aL vjcsQ(ioXr]V trjg sig ndvtag svsQysGcag , oixslag 
tov cpLlav&Qcrnov ^orj^stag stv%sv. 6 yaQ ^a^Lksvg sl- 

65 8sv oibiv y.ard tov vitvov jcaO'' »/v sdo^sv oQav dQdxovza 
l^ozdvrjv sv t(5 GtofiazL XQatslv xal (isl^aL rauti^s tj}v241 
qyv6LV %a\ tfjv dvvafiLV xal tdv toTCov Iv a cpvstac. 
aysQ^s]govv 6 'AKs^avdQog xal t^v ^otdvrjv dvat,)]tr]6ag xal 
ZQitpag., to ts 6c5fiu tov IltoXsfiaiov v.arsTcXaos, %a\ oclslv 

60 6ovg vyLrj xats6tr]6s. yvc369sL6r]g ds trjg svxQr^6riag., xal 
ot 'Aomol tvxovtsg t% ofioiag &SQa7Csiag 6LS6co&r}6av. 
Tijv ds noKiv tav '^AQfiatrjUav , ov6av oxvQdv xal fts- 
ydh]v, tJCS^dXsto fisv TCohoQxsLV, tav d' syxcsQiav djcav- 

5o Ti]6dvrcov fisd'' ixstr]QLc5v xai xaQadovtcov iavrovcy dns~ 

Kv6sv avtovg trjg tLfiaQiag. 
i04 y^vtog ds xaraTtlsv^ag slg tov ^Slxsavov fistd t(3v 

cplXcw , %al 8vo V)]6ovg svravQ^a xarLdcov., Eu^&yg sv av~ 
raig tolg ^fotg fisyalonQsnag sd^v6s' xal nolld fisv 

70' hxxcofiata xal fisydXa ^^^vOa xatsn6vtL6s taig Gnovdalg 
Cvvc^rpLsig, ^cofiovg 61 TrjQ^vog xal 'Slxsavov xata6xsvd- 
6ag vnsXa^s tstsXtvtr^KSvaL tr]V nQ0xsxsLQL6fisvr]v 6tQa~ 
Tslr/.v dvat,sv^ag 6' svtsv^sv slg tovni6co dLa tov no~ 
zaaoi) 7caQsnXsv6sv slg TavaXa., noXiv sni6r]fiov. avnj 

75 86 zr]v noXLtsiav sl^s 8iatstayfisvr]v oftoicog ty EndQty. 
dno 8tjo ydQ olxcov sv avtf] 8ts8sxovto 8vo ^a^iXstg, 
dsl t(DV xatd noXsfiov Tjyovfisvot nQattofisvcov. tcov de 
ysQovteov dgxslov tav bXcov 3CQ0st6Tr]Xsi, 6 d' ovv 'AXk- 4T. r^j vetSQOv] vgtbqov Bae. 49. Ss Rhodomannus: libri yocQ 

52. ndvtag LQ Cospus, tovs nuvTOce F, caeteri rourors 

53. Toi; Wesselingius: libri rrjs 54. elSsv] iStlv F 
241. 57. d om. Bas. 62. 'AQficcTijUtov'] Harmata Cos- 

pns 64. Iksttjqkuv TY Bas., caeteri IxsTjjQias 67. 

y.attSwv] svQtov FLQ ev&vs om. FL 68. s&v6S post 

, "uratg ponunt FL Kal TcoUa (isv ixTtcofiaTa kuI fisydXa FL, 

cieteri kuI (isydla (ilv Kal noXXd ixTimfiaTa: conf. ad p. 243. 87. 
71. vnsXa^s] vnsXdfi^avs FL 73.^ sis] ss F 

74. Ts^aXa (sic) et in marg. yg. TuvaXa F, TaiSXa L, caeteri Td 
"TaXa 75. ofioias] ofioiav Bas. 76. dsl] aiei 

omnes 77. t<Sv 8s Wesselingius: libri 8s zcov, iungentes cum 

^rQKTTOftivcov, quod quum antecedentibus iungendum esse Tidisset 
Wesgelingius, post noXsfiov ponebat LIB. XVir. CAP. 104. 105. 1281 

^avdgog ta nsnovtjmTa rav 67ia(pc5v £VsnQtj6€, tov^^ 
kotnov CtoXov nagadovs NiaQXG) hkL ti<5iv akloiq rc5v 80 
tpikav nQog&ta^B ttjv nuQuUav ndeav naQanXsvGai di.' 
'SlxsavoVt xal ndvta xcctaGxsxl^a^tvovg dnavtav inX "Vc.i^ ^^*^ 
ixjSoAag tov Evcpgdtov notanov. avtog ds dvaXa^ti.^ 
tTjv dvva^iv snrj^&s noXXrjv j[cSQav , nal rovg ^\v ivOAi^ 8o 
tiovfievovg xatsnoUfiijGs, toi)s ds nst^aQxovvtag «jpiAa»'- 
^QCjncog nQogsdixsto. tovg fisv yotQ ^AQ^itag 6'Vo(Jtcit,0(.i^^- 
voiJg xal tovg ttjv KsdQOOiav olxovvtag ;fca{»t$ xivdvvcn 
nQogi]ydysto. fistd ds tavta nokX-tjv fisv dvvdQov, oi»: 
oiiyrjv ds sqtjuov disk&cctv snl td ilQsitiSog oQia »««*>/•?- 30 
TijGsv. slg tqIcc de (isQij ttjv Svvcfivv diskofisvog^ tov 
filv nQcStov fisQovg dTtsdst^sv tjysfiova IltolsfiaLOv , tot' 
da dsvtSQOV udsovvatov. xal t^v ftsv naQa\faXarxitiO^ *-'"' 
ksriXaTsiv nQogsta^s IltoXsfiaTov , trjv fisGoystov ds «sf*- 9o 
taCvQat ylsovvatov , triv d' vncoQSiav xai tijv opEtt'l]*f 
avtog snoQ^rjGsv. dfia 6' vcp' sva xal tov avtov. liciC- 
Qov nokXijg x^Q^S Sriovfisvr]g , eysfis ndg ronog ■Jtv- 
242^05 xa\ dtaQnayr^g xat noXXcov cpovav. dtonsQ T(.y/i;7c 
ol fisv 6tQatic5tat noXXijg Xsiag sxvQisv6av, tc5v d' uvb.i^ 1*JJ 
QsQsvtcav 6G)fidtav uQt^fiog sysvsto noXXav fiVQtiMtotifi 
r^ ds rav s^vcov rovtcav dnoXsiu ndvtsg oi nXyjCioyo)- 
Qoi nsQicpo^oi ysvofisvot nQogsxcoQ^6av t(3 ^ci6ili.L '6 
d' 'AXsiavbQog naQu QdXattav itptXoti^ri^r] v,ti6i'!\'ie\'r 
Xiv, Xtfisva fitv svQcnf dxXvOtov, nXrjOiov 6' avtoti %.6} 
nov sv%stov , sHttOsv sv avta noXtv 'AXsi.dvSQsKl^Mii-^ig iiu, 
bs f^v tav 'SlQsttc5v ^ijco^av dtd tav naQodav Trc^QctbeM -i 
^cav taxsag dna6av vnrjKoov snotrjoato. oi de ''$lcjWrSi:i - 
vd fisv dXXa naQanXi]6ia toig 'Ivdotg l';;^^!'^?^!' , ^ v -dSg "i^ 
7]X?Myfisvov xat xavtsXag dnt6tov. tav yaQ t^^^&tff^ 
6dvtav nuQ' avtolg td 6oifiaTa (psQov6tv of t3vyfiBfi'si-o 
yvfivol Xoyxag ^x^vTsg' slg de Tovg snl Trjg ;^fii^f«g >6)^^'i '-- 
liovg %evTsg td 6c5fia, tov fisv nsQtiisifi,svov vop ^B/.Qtp 1 

83. inl] tig FL 87. filv yuQ om. Bas. 'Ag^LxcQ 

\e. Vossins: 'A^Qiraq Q Bae. , Orbitas Cocipus, caeteri ^AniiQixas 

88. KsSQOiGiav] Gedrosiam Cospus, qui p. 242. 20. CcdiQsiiarz 
KtvSvvoiv] Kivdvvov FL yO. 'SlQltido'.^ ViVN-^ei'?:- 

gius post Berkeliuni, Oridis Cospus, NseotfgiSas L, caetci l Ntu: r- 
QiSos 9L ilg TQia 8b — xov [i\v L, eaeteri tii zQit 

— xai rov jUEJ» 93. Aiovvazov] As(avatov F, Aiovvdvir*} 

eneteri hic et infra 94. nToXtfialov] nToXfftairp L ' 

z^v &\ (iteoytiov F 97, xat Bas„ caeteri y.ai v.h- 

242. 4. iKpiXoTifirj&ri] cpiXoTifiT]9tig Reiskiua c 

^dvSQSiav] 'Ali^avSQav X 8. Oritarum Cospus, ceelti'. V ■- 

QtTfov ot raox NtaQirat, oiei quod NttoQHtcov et NtaQBicixi 1' li. • 

14. &EVTts] Tt9fVTS$ BaS. 15. TcJ VfHOtp] rcov Vt^ll^fi^ 

Bas. ' ' ■ i 1238 LIB. XVII. CAP. 105. 

k66(IOV JCBQiaLQOVVTaL , t6 8s 6a(lCC tOV TSTBXtVTrjKOtOS 

KaTaliinovGi (iopav. TOtg ^ijqlois' t^c^S ^' ^d^ijtas die- 
Ko^isvot dvov6i, Torg icata yijv iJQCoOi aal tav oinsLGiv 

20 vno§oxi}v TiOLOvvTUL. (ista 6a Tav&' 6 'Jke^avdQOs jiqo^- 
ysv snl trjV KsdQCSGiav , naQa %a},aTtav tr)v noQsiav 
noLOV[i&vos, v,aL natrjvtrjOsv sis s9vos a^svov nal navts- 
lcos &)]QL(odss^ tOdJS ts yaQ ovv%as ol tyds icatOLHOvv- 
Tss sx ysvszijs av^ovCL (isxQi y>]Q(os aal to tQi%co(ia 

25 nsnLlco^isvov sco6l , to 6s xQa^ia Slcc trjv tov tJAiou &sq- 
(lOTi^Ta naTaxsTiav^isvov l'%ov(>t, aal 8oQas ^rjQiav nsQi- 
^s^Xr]VTaL. CLTOvvTau ds ta sx^aXko^isvci oc^tr] GaQno- 
q)ayovvtss, aal tds olxo]6sls KatadzsvdtpvGi tovs (isv 
toi%ovs dvoLKo8o(iovvtss -, tds 8' 6Qo<pds stc tav tov 

30 xijtovs nXsvQcoVf s^ cov oxtconaLSsKantjxsis 8oKol xatrjQ- 
ti^ovTO' dvtl ds tm^ nsQaucov tais cpbUOL tcov ^cocov tds 
6tsyas KaTSKdXvnTOV. 6 d' 'AXs^avdQos SLsX^cav tovto t6 
s^vos snLnovcos 8Ld cndviv TQocpfjs svs^aXsv sis %(6qciv 

35 SQYi(iov Kal jidvtov tcov sls to t,rjv xQ^^i^iav onavit^ov- 
Cav. nolXcov 8s SLa trjv tv8sLav 8Lacp&eLQO(isvcoVy rj ts 
8vva(iLs tcov Maits86vcov::^^v(irj6s xai 6 'Jks^av8Qos svs- 
ns0sv ovx BLS t i)v tvxov 6 av Xvnrjv ts Kal cpQovti^a' 8si- 
vov ydQ scpaivBTO ToiJig dQST]j Jtat Torg onXoLS ditavTas 

40 vnsQ^aloyLSvovs sp aSQtj^ico x^qoc ndvtav 6navit,ovTas 
«xAfOJg d7i6XXv6&aL. ^LonsQ svt^covovs dvdQas st,sns^xpsv 
sls trjv IlaQ^vaicev nal AQayyrjvt^v xal '/JQsiav y,al tdg 
dkXas tds nXri6LO%coQovs trj SQrj^icp, nQogTa^as ta%scos dya- 

45 ySLV snl tds £ju.^oylag Tj^g KaQjxavias 8QO{id8as %a(it]- 
Xovs KaX td vcotocpoQslv sico^ota tcav cpoQticov^ ys(ii- 
6avtas 6itov nal tcov dkXcov snLtr]8sicov. ovtol (isv 
ovv o^sojs 8Lavv6avTSs nQog tovs OatQanas tovtcov tcov 
lnaQ%Lav snoir]6av naQaiiopiL6^)]vaL noXXr]V dyoQav snt2iS 

50 Tov coQL6fiBvov Tonov. 6 6' 'AXst,av8Qos to (isv nQcotov 
8id trjv d^oi^^ijtov sv8siav noXXovs dns^aXs tcov 6TQa~ 
TLC3TC0V. (iSTa 81 tuvta itatd tr]v noQsiav ovtos avvov 

17. ^oQccv FLT Bas., eaeteri praeniittunt e^gj quod asterLsco nota- 
vit Stephanus 19. vTtoSoxi^v] d7to3o%i]v Q Uas. !■ 

20. KidQcoaiav] FeSQcaGLav V 24. TicTnl. — 25. xQaifitt 

oxn, Bas. 24. honL QTXY, promittunt Cospus, eaetcri 'ixovai 

25. XQ^I^^ ] T^Qix^f^^ TV Cuspus 2!>. olvolkoSo- 

HOvvTfg] GvvotKoSofiovvTss FL Tctg 8' OQOcpKg] tovs 3' 

OQOcpovg LQX 35. noXkcav FL, caeteri tav nollcov 

37. i^Q'v(irjas] rja&ivi^aa FL 40, vn£Q§alofitvovg] vnBQ^aX-: 

Xofisvovg FL 42. zJ.Qayyrjvi^v ] dQaavivrjv F, caeteri J^^ay- 

yivTjv 'AQtiav F, c^^teri 'AQiav io. xa^ aXXa^ oni 

F 46. q)OQvi(ov] ^cicov Wesselingius iH LIB. XVIi. CAP. 105. 106*. 1239 

Tiov SIqsltcov Ti7^£g tTCLQa^ivoi, roig tcsqI tov Atovvatov 
Ttray^svots , xkI Cvxvovs xata(ia^6vT8Sf ccJtExpvyov slg 55 
t}^v iuvtav xaQav. 

Moyiq b\ TttQaGag t)]V aQtj^ov ^xav sig xcoQav ol- IQG 
'/.oviikvijv zal JTCivrcov rcov XQ^6inav tv7toQov6av. iv 
ravtr] ds TtQogavuKa^cov rip' dvvafiiv kcp' iTtrd (lev 
)]^BQag TtQOTtjSi xsxo6fir]UBvyi ry dvvd^st TtavijyvQtxcog, 
xal ^tovvGcp xcofiov TJyuyBV soQrd^GJv nat (is^t] ncd ito- 60 
Toig x,gco[isvog xard njv 68oi%oQiav. dito rovrav dh 
ysvoi.isvog, dxovdag rs ort jto^Xol rcov ^taicog %a\ v^ql- 
(Jrtxcjg xsyor]usvcx)v raig si^ovGlatg TtaQavsvourjxaGt, noX- 
Aoug rav rs GarQaTtcov nal 6rQaTi]ycov ri^icoQtag ■^^icoGs. 65 
rijg d' slg rovg 7taQavsvo^r]yi6rag t]ys^6vag (itCozovrjQtag 
8ta^or]^si6i]g, :;roAAol rcav 6rQarrjycav, 6vvstd6rsg savtotg 
v^QStg xal TtaQccvo^dagy slg cpo^ov ivsittnrov' xal rtvsg 
(isv (it6docp6Qovg tiovrsg dcpi6ravro rov (ia6tXscog, ttvs^ 
ds xoy^iiaxa 6v6xsva6d(isvot 8Qa6(iovg STCOtovvro. ravta 70 
ds 7tvv%av6(isvog 6 (5a6tXsvg TtQog Ttdvrag rovg xarcc 
rr]v 'A6iav 6rQarr]yovg xal ^arQdnag syQa^jJsv, snstSdv 
dvayv(X)6t rr]v snL6roXr]V , TtaQaxQriaa nuvtag tovj (it- 
6^ocp6QOvg dnoXv6at. xard 6s rovrov rov xatgov Toi» 75 
^a6Lksoog 8tarQt(iovrog sv Tim naQa^aXarrlco n6Xst ovo- 
(la^o^iivrj Z!aX(iovvrt, xa\ 6>ir]vtxovg dycovag kv rc5 %sd- 
TQCO notovvrog, xarinXsv6uv oi dt' 'Sixsdvov nXstv ri]V 
naQa^aXdTTLOV dns6TaX(iivot , xul ^T^^Q^axQrjfMa slg To 
%sarQov naQsl96vrsg r6v rs 'AXe^avdQOV t^^nd^avro xa\ 80 
nsQt rav nsnQv.yyiivcov dnr]yystkav. ot 8s Maxs86vsg 
i]6^svrtg r)~] naQov6tc/. rav dv8Qcov xqotgo (isydXa ro ys- 
yovog sns6r]ixrjvavro , xat ndv ro ^karQov (is6t6v tjv 
XaQag dvvnsQ^X)]T0v. ot 8s xaTantnXsvx6rsg dn^yysX- 85 
Xov dunarstg te xa\ nXr](iag nuQaSo^ovg yLvs6&uL xard 
T01' 'iixiavov , xat xard (isv rdg duncorstg nuQa86^ovg 
v)]6ovg T£ oQa^^&at noXXug xa\ nsydXug in' dxQag t^s 

243. 52. 'SlgeiTbiv Q, 'Oqhtcov QW JJas. , Gritas Cospus, 
oQsiwv F, taetcri 'OQHiiav 53. rov oni. F 58. xav- 

xrjl avzfj F 59. KetioGfirjfiivr]] jiiy.oafiTjfiivog Bas. 

GU. loQzd^wv xai fis^r]] 'SoQtu^cov ds fitd-r] L 61. jjpw/tgvog 

T Bas., caeteri addiint rjv, quod astcrisco notavit Stcplianiis 
02. dxovous Ts] dxovcc/g Bas. 70. GvGHevaaafiBvoi] avv- 

kaKtvacfiivoi F 7<>. noXsi] nokii r^ L 78. tiXsIv 

oni, Bas. 80. t6v ts] tov F 82. t^ TtuQOVGia} 

rr/v nuQOvciav F 85. nXi^fiag] nXr,fi.[iVQag FLQ 

nuQado^ovg] naQado^utg L 87. afinwzsig] dvanoiTStg F 

naQaSo^ovg ] naQudo^wg Wesselinfjiiu , niai dclcnduin eit 
nolldg xat fitydlug F, cacteri (isyulug Kui noXkdg 1240 LIB. XVII. CAP. 106. lOr 

TiaQaQ^aXccTTiov xcoQKSy X(XTCi 8s T«s nl^fiag anavtag tovg 

90 3CQ0HQi]fiiV0vg Tonovg xaTaxXvC,£6d^aL, nofkkov zal ^ialov 
nvsv^atog cpsQO^svov nQog ti]v %iQ6ov , tf^g 8' anicpa- 
velag dq)Qa nokXa XwKaLvonsvrjg' to 8e naQado^ota- 
Tov, KT^teCL noXloig zal to ^eys^og dni^toLg CvyxsxvQi]- 

95 Ksvai. tavta 8s (po^ri%svtag avtovg x6 ^sv nQatov 

dnsXnldaL to t,i}v , tug avtlxa [idXa ^std tav GKcctpav 

dLacp&aoijCofisvovg, ^std ds tavta s^ dndvtcov }iLag cpa- 

VTJg yLvo^ivijg v,a\ dta tav onXcov noKXov CvvtsXov^is- 

vov ipocpov, nQog ds tovtOLg tcov GaXniyycov m£^£Vfov,244 

100 roj naQado^ca ntorjd^tjvaL td ^riQia xal dvvaL nQog ]^v&6v, 

107 "O ds §a6Lksvg nsQL tovtcav 8LaK0v6ag, tolg ftsv 

rjyovfisvotg rov 6t6Xov naQrjyySLlsv snl tov EvcpQdtr]V 

5 7iatanXsv6aL , avtog 8s ^std T^g 8vvd^sG)g noXXiqv yco- 

gav dLsXd^cov 6vvi]il)S tolg 2ov6Lavoig oQOig. nsQL 8s 

tovg naLQovg tovtovg KdXavog 6 'Ivdog, sv cpLXo6o(pi<x 

[isydXr]v sipv nQOKony]V k.ox ti^cofisvog vn 'AXsi,dv8Qov, 

naQd8o^ov snoLr]6ato tY]V tov (iiov y,ata6tQ0cpr]V. jSe- 

10 ^icoKCig yaQ strj tQia nQog tolg s^do^^Kovta, xal ndvta 
tov xQovov dnsiQatog ysyovcog dQQa6tiag, skqlvsv sav~ 
Tov SK tov t,r]V ^sta^f^^ai, ag t6 tsXsLOV trjg svdaL^o- 
viag naQu ts T/}g cpv6scog Kcd tijg tvxr]g d7tsLXr]cpc6g. Ka- 
tansLQad^slg 8^,pn' dQQC06tiag, kol Kab'' r]^SQav dsl (.idX- 

15 Xov ^aQvv6^svog,i /^^ia^s tov ^a6LXsa nvQdv avtco ycs- 
ydXr]V iiata6KsydfiPCL kuI nQoguva^dvtog snl tavtr]v 
ccvtov nQogtd^at tolg vnrjQStaig nvQ svsivav. 6 8' 'AXs- 
^ccvSQog to ^sv nQcotov avtov dnotQsnsLv snsLQato tav- 

20 trjg T^s snL^oXrjs, cog d' ovx vnrjKov6kv, co^oX6yr]6s 6vv- 
TsXs6sLV nsQL cov r]t,LaKCjg r]v. 8LayysX^si6r]g 8s trjg nQa- 
^sag, 7] ycsv nvQd Kats^KSvd^d^rj, to ds nXrjQog xat)]vtr]- 
6sv snl tiqv naQaSo^ov Q^sav. 6 81 KdXavog dKoXovd"^- 
6ag tolg i8ioig 86y^a6L ts&aQQr]K6tag sns6tr] ty nvQcc, 

25 xat (istd tavtrjg Kataq)Xsx9slg stsXsvtr]6s. tav 8s na- 
Qovtav ot [isv (laviav avtov Katsyva6av, oi 81 itsvo8o- 
k,iav snl xaQtsQia , tivsg 8s tr]v svxl^vxiav Kal tr]v tov 
bavdtov KatacpQ6vr]6LV sd^avfia^av. 6 8s ^a^iXsvg tov- 

30 tov iihv '0a^e noXvtsXagj avtog ^£ nuQsX^ciV alg 2ov0a 89- nXrjfiag] nXri[invQtts FLQ 97. yivoiiivrjs F, caeturi 
YiYVOfitvris 

2M. 99. TovToig] ngdg L 5. Zovaiavolg] Susianae 

Cospus 6. 23. Kalavog] KaQavog FTY 13. 3' oni. 

Bas. 16. avTov] avrov Bas. 28. i&avfiaoav] i&av- 

(la^ov FL 29. avtog] av&ig L 30. Zovaa FL 
Co8pus, caeteri Eovoav LIB. XVII. CAP. lOr 108. 1241 

tfjV (IBV 3tQt6(ivTBQav XaV ^aQBiOV d^VyKtiQaV UTOitSL- 

Quv ^yr](i£, T/}v ds viatBQUV '^HcpatGvicivi 6vv(6ici68 zIqv- 
niitiv tHHGe bs Jtal rovg sTtLqiavsCTcctovg tav (piKtov 
y^fiac , xal 6vvc6hi6sv avtolis tdg £vysvs6tdtas naQ&s- 
vovs n£Q6i6 as- _ j0g 

Katd rouTov tov aaiQov rjHov sls td 2Jov6a tQis- 35 
fiVQLOi, tav nsQ6av , vsot (isv 7cavtsk(3s tais '^?.cxUas, 
sntlsksynsvoc ds tals tcov 6(0(idtG)v svTtQsnsiats ts %ai 
Q(6(iacs. v.atd ds tivas svto?^ds tov ^a6cks(os rj&Qoc6(iB- 
voc, xQOVov cxavov S7tc6tdvas y.aX dida6xdXovs s^x^yi^iotss 40 
Tc5v noKsiic/Mv sQycov, Ttdvtss Ss MaxsdoviKacs navo- 
nXiacs noXvtskcos nsxo^ijcrjfitvoc , naQS(i(iokTi]V (isv inotiq- 
6avto TtQO Ti^g TtoXsas ' sjtcusc^dfisvoc ds tco ^a6cXsc t^v 
sv tois onkocs d6x7]6cv jtcl pcskstr^v , stciit'i%i]6av 6ca(ps- 
245 ^oVrog. TCJV yaQ Maxsdovcov TtQos ti]v tov Fdyyov no- 45 
ta(iov dcd^a6cv dvtscnovtcov %a\ noXkdacs sv tacs sy,- 
x?,r]6iacs y.atafiocovtcov ^tal t}]V s^ "A^^.covos ysvs6cv dca- 
CvQovtcov , TovTO To 6v6t7]aa xats6iisva6sv sx, (icds (isv 
^Xcxias tcov nsQ6(6v xac 6(ioias 6vvs6t7jx6s , dvvd(iEvov oO 
ds dvtitayfia ysvsed^at tfj Mcznsdovcitf] cpdkayyc. %aX td 
(isv nsQC 'AkslavdQov sv TouToig 7p. "jQnakos 6s t(6v 
sv Ba^vkavc &r]6avQ(6v oiac tav nQOSoocov tr]v cpvka- 
y,r]v nsnc6rsv(isvos , snstdi^ td%c6ta 6 ^a6iksvs sis t^v 
'Iv8cv,r]v s6tQdtsv6sv, dnsyvco tr)v sndvodov avtov' 6ovs 55 
d' savtov sls tQvcpyjv, xal nok^.rjg %c6Qas dnods8scy(isvos 
6atQdnr]s, to (isv nQcotov stg v(iQscs yvvaczav xat na- 
Qav6(tovs SQCotas ^aQ^aQcov s^stQdnr] , aac nokkd r^g 
ydipqs dxQats6tdtacs iJSovatg itati]vdka6sv' dno 6s t-ijs 60 
SQV&Qas &akdttr]s nokv 6cd6tr](iu iiO(iit,av ixd^vav nkrj- 
doSy nac diactav nokv6dnavov svc6td(isvos„ s^ka6(pr]usc~ 
To. (istd 6s tavt ix tav 'A%r]V(6v trjv snccpavs6tdtr]v 
t(6v stacQcov ovo(ia Uv&ovioirjv (istsns(i^ato, aac t,(66dv 
ts avtiiv fia6cktxacs 6aQsais sti(ir]6s aac (istakkd\a6av 65 
s^a^^^s nokvtskas %ac tdcpov jtatd tr]V 'Jttcxrjv %ats- 
6xsva6B nokv6dnavov. (istd 6s ravTa dkkrjv stacQav 
^Attcxiqv ovo(ia rkvxsQuv (iBtan£(iipd(isvos sv vnsQ^ak- 
kov6r;] tQvcp^ v.uc nokv6andvcp 6cactY]y,ati 6tBi,^y£v' cig 70 , 

01 

30. T(Sv /i. &vyaT£Qaiv FTY, caeteii row z/. QvyariQcc 32. 

avvcpKios] avvtuxriGs FL dQVxizrjv F 

245. 48. Towro ] rovrojv FL 49. rwv TliQCmv maiim 

post avatrjjMU poni 50. Svvd(j,tvov] 8vva(iivovs FL 

55. havTov tfg ] avzov sig ri^v F 59. y.aTr]vdXcoaiv FL, 

caeteri Katavd^.toaiv 60. &aXdrTr]S F, caetcri &aXdoariS 

(i'i. TJv&oviiiriv] TIoQvviY.r]v lias. , Cub>pud (i7. ovo- 

ft« rkv)ii((av FL, caeteri f) 6vo(iu rilvxiQU 1242 LIB. XVII. CAP. 108.— 110. 

da xd TiaQakoya trjg tvxr]g ncctacpvyccg 7i:oQtt,(\usvos , £v- 
SQyezEi, XQV x(o\> 'A&r]vaio3v dijaov. rov d' 'AXs^dvdQov 
^svd T)}v t^ 'Irdav sndvodoi' nol^ovg rav CazQaTiav 
xavt^yoQrjQ^svrag dv£?i6vTog, cpolhjd^elg t/}v tLiicoQiaVf xal 

76 Ov(}Kcva(jdi.isvog dQyvQiOv {ilv zdlavxa %svzaxig%iKta, 
fit(}&0(p6Qovg ()' dd^QoiOag s^amgxi^iovg ., djcr^QSV sx t/;s 
'Aoiug xal v.axsTcksvOsv slg xi]v 'AvztKrjv. ovdsvog 6' 
avzcj TiQogsiovxog , tovg ^sv (no&oqjOQovg djcskfns nsQi 
TaivttQov xqg AaKcovLKrjg y avzog ds [iSQog r(2)V %Qr]^d- 

80 xcov dvaXa^jQjv ixszr^g sysvsxo rov dr]Uov. s^atrov^svog 
ds vjt 'AvxvjidzQov Kal \)kv^nttd6og, jfat %oXkd xQ^^ara 
dtadovg roig vxsq avrov 6rj}i)]yoQov6t QrjroQ(5t, dtsdQU 
xal KarfiQsv slg TaivaQOV TCQog rovg fitO^oq^oQOvg. hcsi- 

85 %sv 8s •jtKsv6ag sig KQrjri^v vtzo Oi^QOvog svog rcov cpi- 

kcov sdolocpov/jdr]. ot 6' 'A^)]vaiot rav rov AQndkov 

IQyjpidrcov }.6yov dva^rjzovvrsg , ^r]iio0^svr]v KaX dkkovg 

rtvag rav QrjzoQcov KuzsdiKaOav, cog slkrjcporag rav 'Aq- 

ino ^'^■''•o^' %Qr]p.dzav. 

^p. '0 6s 'Ak&t^avbQog tc5v 'OlvfiJtiav bvzav SKrJQV^&v^tG 

iv '0?.V[.iJtiCi rovs cpvyddag Jtdvzag sig rdg JtazQidag xa' 
rtavat jtXqv rav tSQoQvXav Kal cpovsav. avrog 6' sjtt- 
ks^ag Toi>? jtQSO(ivxdxovg rcov Jtohrcov djtslvOs rrjg <5rQa- 
rsiag, bvrag ag ^VQiovg. nvv&avo^svog di Jtolkovg av- 

95 tcjv sivat aar adavsiovg, iv r^asQa ^td rd ddvsta ^Qayv 
Ksijtovra tcov ^vQiav raXdvrav dtskvOs. rav ds djto- 
kstJto^svav MaKsbovav djtstxfovvrav, %al nazd tr)v sk- 
Kh]Oiav Kara(ioc6vzav , JtaQo^vvQslg xazr]y6Qr]0sv avzcov 
100 rs&aQQr^Korag. xaTa7ckr]t,d^svog dh ro jtkr]%og sz6kitr]osv 
avrog %ara^dg djcb rov (hj^arog rovg atrtardzovg tijg 
taQa^-^g taig Idiatg %SQOt jcaQadovvat tolg vjtrjQ.szatg 
jtQog xr]V tt^aQiav- sjtl jtokv ds trjg dtacpoQag avt.ous- 
Vi]g, 6 [isv ^aOtksvg sk rcov SKksksy^isvav lisQOav rjys^ 

5 [tovag 'Kaxs6rr]6s, Kat rovxovg JtQoijysv sjtt ro JCQarsiov' 

ot ds MaKsd6vsg iisravo)]Oavrsg Kat jtokkd fisrd 6a- 

XQvav 6sr]Qsvrsg ^oytg sjtai6av tov 'Aks^avdQov avvols 

6takkayrjvat. 

110 'Ejt' ccQ%ovrog d' 'A&r]vr]Otv 'AvrtKksovg 'PafiatOi 

10 KazsOr)]Oav vjtdrovg AsvKtov KoQV)]ktov Kcd Koivxov 10. Y.atacpvyaql nazaq^vyi^v F 14. cva)iEvu6ix.fisvog] Gvvs- 

axtvaaixsvog FL 76. dnijQSV — Jtai] dndQccs F 84. 

Qi^Qmvog F Bas., Cospiis, caeteri (9i(i§Qcovos 8!>. 6 dt 'A.] 
'A. ds F 

24(5. 94 KUTadavsiovg] vjio davsia F 1. altioaza- 

Tous FL, caeteri aitiovg 2. nolv oun. Uas. 3. av- 
^oiisvrjs FL , caeteri av^ttvofiivrjs .i!.iB. xvir. i}CAaf.mQ.i ; U4$ 

nonkikiov. txl 6s TQvrcov ^AXitavdgog z6v rav a:roA£- 

kvflivav CCQl^UOV dv£7cXiJQG>6SV tK TCJV JlsQGdv, xai X\y- \j 
kiovq avxav slg rovg jisqI rip avkrjv ttatev vnaGnLGtdg^ 
y.ai x6 <Ji;f o/lov ov% ijttovg sig tclGxlv ^nov MaKsduvav 15 
VTiska^sv. i}y,s ds xata rovtov toi' aaiQOV aal Jlsvxs- 
<5t7]g, aycov IlsQGag to^otag y.al Otpsvdovrjtag digavQLOvg' 
xaxafii'S,ag ds xovtovg xolg TiQOVJidQyovijt CtQattohaigy xij 
xaivotr^tL xfjg naLVOto^iiag xKveCxivaOs x]i]V oAjjv dvva- 
(iLV icsxQafisvrpf xal ciQ^6^ov6av xij idia nQoaLQsGSL. xav 20 
bs Maxsdovcov sx xav cdxiiakatidav ysyBvvtjXotav vtoi^g, 
xov uQL^^uv xav naidav dytQL(icog s6'/iBiL'ato. oVtoi/ d' 
avtav 6xsd6v fivQiav, d7ta6v xdg dQ{iOL,ov6ag TiQog xqo- j 
cpi]V slsv^SQiov 6vvtdt,SLg d7io(.iSQi6cig, tovtoLg pLSV nac~ 25 
Ssvtdg sjis6t7j6s toijg dLdd^ovxag tijv aQfi6'C,ov6av nai- ; 
dsiav. cvTOg dh dvaka^av tr]v dvvaixiv TtQorjysv sx xav 
2Jov6o3V xcci dLtt^dg x6v TiyQLV iv xalg KaQaig nakov- ■:, 
lisvaLg xccfiaLg xaxs6tQatojtsdcv6sv. s^rjg d' sv rjusQatg . 
xsvtaQ6L xi]V 2Iitta)crjvr]V dLavv6ag rixsv slg xd y.alovyLSva 30 
Sdfi^ava. svtav&tt dh (isivag 7]fisQag sntd xal nQogava- 
AccjSojv xrjv bvva^LLV , xQtxalog slg tovg Kskavag noog- 
ayoQsvofisvovg rjxsv, sv co (J-Sxql toij vvv btansvsL yLvog 
BoiatLov, v.atd (isv xijv SsQ^ov 6tQatsiav dvdotatov ys- 
yovog, fi£}Lvr]iisvov 6' stt tcov naxQcav vvuav. ovtsg 35 
^•il ydQ ovtoL diwavoL, xrj (isv srsQct diaksycta s^afiOLcov}]- 
6av tolg sy/aQioLg, xrj 6' sxsqcc nksi6tag tcov 'Ekkrjvt- 
xcov ks^sav dLStriQovv, xal xav snLtr]dsv(idtav svLa Ots- 
{fvkatrov. xskog bs nQog^isivag 'ijfisQag dvs^sv^s, •aal 40 
naQsyxkivag xi]v vnoxsLfisvrjv odov &sag tvsxsv ^k&sv 
sig xijv ovofia^ofisvrjv BayL6tdv)]v, %sonQsns6tdtr]V xs 
X<OQav ov6av xal nkrJQrj xaQnifiav dsvdQav xal xav dk- 
kiov dndvtav tcov nQog dn6kav6LV dvr]x6vtav. (istd ds 
xavxa naQsk^av lYg XLva x^Q^"^ dvvafisvvv sxtQscpSLV 45 
dyskag na(inkr]^SLg innav, sv i] to nakuLov S(pa6av ix- 
xaidsxcc fivQLddag 'Cnnav ysyovsvai cpoQ^d6av^ xatd dh 11. TlonXiXiov Livius, TIonli.Xiov FT, caeteri ITonUiov 
Tov Stephanug: libri dg z6v 14. ovx rJTzovs £^S niGriv] 

aigniGTiv ovx ^rrovs F et L (?~) 16. jrtvxir?;? F 24. 

TOVTotg] avtotff L 27. Tiygiv'] TlaGiTiyQiv Paliueriiis 

29. Eixttv] EiTTUv Q, Zizxtt FL , om. Co:>pus : Zltt aiir}vriv 
scripsi cum Wesselingio, quod priinuiu ic Zuza-niuv, liinc in Zizta 
et Zizav abierat: v. ad p. 210. 80. 33. (iixqi zov FL, 

caeteri fiixQ'' Boioitlov] an Ev^oCkov? Ji5. trtj ori F 

247. 40. nuQ^yAXivug] ngossyxXivas FL 41. BuyiGzd- 

vr)v Wcsselingiiis: libri BayiGTu/xr]v 42. teJ ds Has. 

43. T(OP ngog] nQog Basi. 46. inncov] zuv inntav Bas. 

46. ^lxaidexcf F 1244 LIB. XVII. CAP. 110. 111. 

rriv 'Jks^uvdQOv TtccQOvaiuv f^ (lovai ^vQidSsg i^Qi^fi^- 

50 ^rj6av, ivtav&a 8ia^uvag TJ^eQag rQiccaovTa i^do(iaLog 
dLrjVvGsv elg 'ETC^atava T^g MtjdLag. ravtijg 8s ipaGi 
diaKoOicov (.dv jtal nevf^icovta Gtadicov t^v TiSQLiistQOV 
v7taQ%SLV, ^aoilsia d' e%SLv r^g oh]g MrjSiag aal hy- 
aavQovg nokXcov xQrjfiatav. av&a di] %q6vov tLva ttjV 

55 dvva(iLV dvaku^av , dyavdg rs %v(ishKovg snoisi xal 
'Totovg 6vv£%SLg tav cpikcov. sv olg 'HcpaLOriov dyiaiQOig 
HS&aig %Qr]6dpLSvog , ocal nsQLns^av dQQO^tia., tov ^iov 
t^shnsv o ds ^a6Lhvg %ahzcSg svsyxag ro 6v(i^dv, t6 
Oo5ft« rov rsTshvtrjKotog nsQOiiixa naQsdcnisv slg Ba- 

GO (ivXava ico(ii6ai.i fiovKonsvog sniq)avs6tdtrjv avtov nof^- 
6tt6&ai rtjv racpiqv. 
111 "A(ia ds rovtoig nQaTtOfisvoig natd t^v 'Ekldba ra- 

Qa%a\ 6vvi6tavTo ^tal nQay^idrcjv '/caLVCov XLvrj6sig, s^ 

65 cov 6 AafiLaxog noXs^iog KA?ya)^£ic; ska^s rr]v dQ%r}V , kx 
TOLavTijg rivog alriag. rov (ia6LXscog nQogTd^avtog rois 
6atQdnaig dna6LV dno(ii6&ovg noi^^^ai rovg ftwJO^oqpo- 
Qovg, za\ rovTcav tb nQogray^ia 6vvTsXs6dvT0iV , noXkoX 
rtjg 6tQaTsiag dnoKsXv(LSVOL k,ivoi 6lstqs%ov ^aO'' oKriv 

70 ri]V 'A6iav nXavco(isvoi icai rdg dvayKaiag TQOcpdg sx 
rav nQovo(ic5v noQL^6(isvoi. (isrd ds tavra navTa%6&sv 
dLrJQav snl TaivaQov rijg Aaxcavixrjg. 6(ioic3g ds xal 
rcov nsQ6iX(ov OaTQanav Tcal rav dkXcav TJysiiovav ot 

75 nsQLksiq^d^svTsg ^Qrniard rs xal ^TQaTicorag d%Qoiipvrsg 
snXsov snl TaivaQOv jcal xoLvrjV dvva^iiv rjQ^QOi^ov. ro 
ds rsXsvTalov Asco6%svriv rov 'A&i^valov , ccvdQa ■4'v%^g 
kafinQotrjti dtdcpOQov xal (idh6ta dvtixsi(isvov tolg 
^AXs^dv^QOV nQdy(ia6LV, SLXovto 6TQatr]y6v avtoKQdtoQa. 

80 oiTog ds rfj ^ovh~] dLaXs%&sig sv dnoQQ^toig nsvtr]xovra 
(isv slafis tdkavta nQog rr]v (ii6%o8o6iav, onXav ds nk^- 
Q^og ixavov slg rdg xatsnsiyov^ag %Qsiag^ nQog ds Al-2'i3 
TCjAoug dXXoTQiag s%ovtag nQog rov ^adiXsa nsQi dufi- 

85 fio:%^as dLsnQS6(isv6aro, xal ndvra rd nQog tov n6Xs(iov 
naQS6icsvdtfi.ro. AsG)6Q^ivt]S nsv ovv nQOOQco^isvos t6 

49. Siafisivccg] 8s fiBlvag F h^8ofttttog] f/SSoVfi? X 

50. TuvTTjs] TccvT7}v FL 56. Tcov q)iXcov. iv oig 'Htpcci- 
exicov (XKCtiQois FL , caeteri iv oTg KUiQolg zcSv cpilcov 'HcpaiGTicav 

62. 2^0.0:] ofioicog F 63. naivav] ■noXlcov LQ, et qui in 

marg. yQ. Katvc5v F 66. rotg cazQanaig anaaiv] anaai rois 

CUTQcxnaig F 67. ^CQogTayfia FL, caeteri GvvTuyna 69. 

^ivot astcris^o notavit Stephanua 71. dirJQav TV Bas. , caeteri 

dniJQav 76. AscoaQ-svrjv ] Asooc&svr] FL 77. StdcpoQov^ diacpeQovraF fidXiGz' Bas., caeteti fidhazci 7S. ellapzoV 

248. 82. eig FL, cactcri tcqos LIB. XVII CAP. ni. 112. 1245 

HBytQoc; tov jroPJjiOV tcfqI tavta 6ittQi^iV. 6 d' '^Af- 
t,avdQog rav KoGGaiav djtsi&ovvzav tGtQdtsvOEV tjt 
avtovg Bvt,dva ty dvvdfiBi. tovto de to l^&vos «Axy 
dLaq)tQOV xatOiXsZ (ihv tflg Mridiag trjv 6qsi.V7'jv , Ttsnoi- 90 
%6g dh tfj tc5v toTiav bvgyaQin jcai talg natd aroAf /uov 
aQstatg ovdsnots dsonotrjv snrjkvv nQogsdsdsato , dkkd 
ital xatd trjV tcov IJsQGav {iaGiKslav diSfisivsv dvdXa- 
Tov, xal tots 7CS(pQov)jfiari0^svov ov xazcrcldyrj tiqv tav 
Mansdovav dQsrrjV. 6 ds ^aGiksvg TtQoaatala^onsvog 95 
tdg m^aQodovg Ttal T^g KoGealag trjv Tt^siGtrjv noQQ^rjOag^ 
xai xatd Tidoag tdg ovimXoKag itQotSQav , noXXovg (isv 
dTTsxTSLVs tav ^aQ^dQav ^ TtokkajtXaOiovg 8' s^^ayQ-rjGsv. 
ot ds KoGGttiOi Ttdvty vixco^isvoi ^«i did to Ttkrj&og tc5v 100 
sakaTcotav x^Xsnag cpsQovtsg tjvayxdad^ijGav T^g tav 
aixfiaXcStav GatrjQiag rrjv dovXsiav dkkd^aGQ^at. dio 
nal td na&^ savtovg STtitus^avtsg stvy%avov UQrjvrjg 
Gvv tco noisiv to TtQogratto^svov tc3 ^aGilsl. 6 6' Jks- 5 
^avdQog sv rjusQaig talg ndGatg tsttaQdzovta natanoXs- 
^rjGag to i^&vog., xal noXstg ditoXoyovg sv talg dvg%a- 
Qiaig TitiGag, dvsXdfi^avs trjv dvvafiiv. •,-«<) 

['En' aQxovtog d' 'AQ^rjvrjGi 2JaGiKlsovg sv 'Pcofjjj ^q" 
xarsGtd&rjGav vnatoi Asvy.iog KoQvrjXiog AsvtXog "nal 
Koivtog IloniXiog. snl 8z tovtcov] 'Aks^avdQog JcaTa- 
nsnoksfirjxag to tav KoGGaiav sQ^vog dvs^svh,s fistd trjg 
dvvd^sag, xal nQorjysv snl trjg Ba^vXcovog, dsl 8s xa- 
td tdg GtQatonsdsiag dtaXsinav xal trjv dvvafxiv dva- 15 
Xa^^dvav ijGvx^ nQorjysv. dnsypvtog 8s avtov tQiaxo- 
Giovg Gtadiovg T^g Ba^vXavog, ot XaXdalot aaXovfisvoL^ 
Hsyiorrjv nsv do^av sv dGtQo?.oyia nsQLnsnoirj^svot, 6id 
68 tivog alaviov naQatrjQrjGsag nQoXsysiv sia&otsg td 
fisXXovta, nQos%SLQiGavto ^sv s^ savtcov tovg nQsG^vrd- 20 
Tovff y.al fisyiGtrjv SjxnsLQiav s%ovtag, 6id 6s tijg tav 
dctsQav [larrsiag yvovtsg trjv ^sXXovGav yivsG&at tov 
^aGiXsag tsXsvtrjv sv Ba^vXavt, nQogsta^av ^rjvvGai 
xa ^aGLXEL tov xlv6vvov xat naQaGnsvdGaGdaL fiTjdsvl 25 92. nQogsdiSsKTO ] «rposf'5sxro Bae. 93. toTv TIsQGoiv ] 77f p- 

coJv FT 99. Ttdvtr]] tg super rj ponit F 2. nal 

Tu] xai To FL 3. xar' avzovs F 5. 'Mi^avdQog'] 

^aciXivg L TStTttQUKOVTa F , TSCCorpaxoiTa caeteri, fi Bas. 

9. 2maiKJ.iovg T, cum lacuna F, in' — ScoatKXiovg om. 
Coepus ^ 11. Ilonihog] TloiilXXiog FT Bas. : totum capitis 

initium euppositura esse monuit Wcsselingius 14. abl F 

16. TQiaKOciovg ctadiovg ] invertit F 20. havTcSv ] 

avTav Bas. 22. yivsc&at F, caeteri yiyvic9ttt 23. 

iv Ba^vXavi post ^ttCiXias ponit F 1246 LIB. XVII. CAP. 112. 113. 

XQOTCa trjV slg trjv 7t6A.iv Biqo8ov 7toii]6a6&cci. 8vva6^ai 
d' avTov ax^pvyeLV tov xlvdvvov, iav dvaGtTq^]} tov Ka- 
%r}Q7}p.hvov V7T.6 TIsQGav toi; Btjkov tdcpov %al tr]v ^e- 
^ovlvv^uv,]V Sdov 87CL6t^6ag TtaQsk&y tijv ^toXiv. tc5v 

30 ds dTtoGtaXsvtav XaXdaicov 6 TtQOKQcQ^slg , ovofxa BsXe- 
q)dvTyg , tcp ^sv (^aGLXsl GvvsXQ^siv slg Xoyovg ovx srdA- 
[irjdE dLcc tov (jpd/iov, NsdQ%cp d' ivl tav 'AXs^dvdQov 
(pilcov %at' idtnzv svTV%av %a\ td xatd fisQog dTtayysl- 
Kag, rii,iov d>]X(56aL ta liaCLXsl. 6 d' 'AXsh,av(iQog axov-249 

35 6ag TtaQcc tov NsaQxov trjv tc5v XaXdaicov TtQoQQrj^tv 
aatSTtXdyri ., x«t iidXXov dsl trjv dy^ivoLav tcov dvdQcSv 
%al d6t,av dvaXoyL^ofisvog hTaQdtTSto tiqv ipvyjjv. tsXog 
ds tovg TtoXXovg tav cpiXcov d7to6TsiXag slg tr^v TtoXtv 

40 avtbg slg dXhjv dtQaJtov 7taQtjXXcct,s trjv Ba^vXcSva, %ai 
7caTa6TQaT07ts6sv6ag dito 6Ta6icov dLaxodiav 7J6vxiav bij(,s. 
Ttdvtcav ds ^av^at^ovtov tj-jcov TtQog avtov dXXoL ts 
TtXsiovg tcjv 'EXXrjvcjv jcal tcov cptXo^ocpcov ol 7tSQi tov 
'Avd^aQj^ov. ovTOL di [la&ovtsg tijv ahiav, xal Torg £3« 

45 q)LXo6ocpiag XoyoLg %Qj]6d[isvoL svsQycog, todovtov [ists- 
Q-rixav avTOV agts TiatacpQovrj^aL fisv 7td6r]g [lavTLxrjg, 
(idXL6Ta ds T^s TtaQa XaXdaiotg 7tQOtL[iD3[isvr]g. dtd- 
TtEQ 6 ^a^LXsvg, cogTtSQsl tstQa^isvog tiijv ■^v%rjv xai Toig 

50 tav cpiXo66cpav X6yoLg vyia^&sig, slg tijv Ba^vXdva (is- 
td tilg dvvdfisag slgfjXd^s. tcov ds sy%aQiav, nad^d^EQ 
ical TtQotsQov, cpiXav&QcoTtag vjtodsxo^isvav tovg 6tQa- 
tLCOtag aTtavTsg aQ[ir]6av 7tQdg dvs6LV %a\ tQvcprjv, TtoX- 
Krjg tav STtLTrjdsiav 7taQs6KSva6[isvr]g daipLXslag. tavta 

55 ^sv ovv k7tQdy&}] y.atd tovtov tov avLavtov. 
113 'E7t' aQxovtog 6' 'AQ-t]vr]6LV 'Ayr]6iov 'Paiialoi KatE- 

6tr]6av VTtdTOvg rdlov lloLtr]Xiov xat IlajtiQLOv , 'OXv^i- 
TT.tdg d' r]i%r] tstdQtr] TCQog taig ixatov aat dsxa, xab'' 

60 -ijv svixa ^tddtov Mtxivag '^P^dtog. %ata bs tovtovtov 
IQOVov s^ d7td6r]g 6xs86v trjg ol%ov[iEvr]g tjkov 7tQs6(isig, 
OL fisv 6vyxaiQovtsg S7t\ tolg xatoQ&cofia^LV, ot 61 6ts- 
fpavovvtsg, dXXoi ds cptXiag xaL 6v^u,a%Lag tLQsfisvoi^ 

20. 5' F 28. Tjjv /?.] /3. Bas. 32, 5' £vl] Ss rivi 

FL 33. ra om. Bas. 

249. fiy. f's oni. Bas. 7rap?jA^o;|£] nstaKaQriX\cc'£,B FL^ 

44. loyoiq ;^Qrjacc[iEVoi'\ invcrtit F 47. XaX6aiotg] 

rotg XalSaioig L 48. Ssneg] cognsQSt F 49. 

vyiaG&slg] VTzazQslg TY Bas. 50. 6' Bas. 52. 

anavT£g] navTsg F 5Ci. ^Jyrjaiov ] Evvayr]Giov Bas. 

57. notTrjliov Livius: TJoniliov FLQ Cospus, caeteri IJonltov 

TcanstQtov F 59. GzdSiov om. T Bas., asterisco nota- 

Tit Stephanus MiHivae] MTjTtivag FL 61. rrjs om. 

Bas. LIB. XVII. CAP. 113. 114. 1247 

nokkoi dl dcagsdg ftsyaXoTtQBTtelg xo^ii^ovTBg, TLvig dh 
V7CEQ Tcov EyxKlov^Bvcov ccjioXoyov^Evoi. %G)Q\g yccQ rcov 65 
rcTto xijg ^AGiag E%vav y,ca noXEav eti ds 6vva6tav noX- 
)mI xal rcov ex, r^g EvQcom^g %a\ Ai^vrig natrjVti^Cav, 
Ex ^ilv Ai^vrjg KaQ%i]d6vioi, xa\ Ai{ivcpoiviKEg xca %av~ 
rEg 01 rrjv naQcckiov OLKOvvtEg (lEygi, rav 'llQay.XEiav 
6ti]Xcov, Eoc ds rrjg EvQCOTtrjg at rs rcov ^Eklrivciv noXEig 70 
l.h.EnE^i^av 'Aal ManEdovEg, En d' 'IXXvqiol nai rc3v nEQt 
rov ASqiccv olxovvtcov ot TtlELOvg, rd rs &Q((xia ysvr] 
ita\ rcov 7tXr]6iOXc6Qcov FaXatcov, cov t6t£ TtQCotov to yE- 
vog lyvcoG&y] naQa roig "ElXi^Giv. 6 ds 'AXe^avdQog dno- 75 
yQacpr^v ka^cov rav nQs6§Ecov diEta^e roig ^ev TtQcoroig 
didovai rc}g dnov.QL6ug, xal rolg i^^g ciTcaGi. iia\ tiqco- 
roig ^Ev EXQ7]^dti6E toig VTtEQ rcov LEQav naQayEyEvr]- 
fiEVOig, devtEQOig ds roTg jtEQL rav dcoQECJV 7]xov6iV, 
E^rjg 6e rolg d^q)tg(i7]t}]6eig exov6l nQog rovg 6(.i6Qovg, 80 
retaQtoig de tolg 7teQ\ rcov Idtcotmcov r]Hov6i, nEu.Tttotg ds 
rolg dvrtXEyov6t nEQ\ rr^g aa&odov rcov cpvydScov. Torg 
^ev ovv 'IlXeioig nQcototg EXQr]iidti6cV, Ett' 'A^^oviev6t 
^50'/ca\ zlsXcpOig oca\ KoQivQiotg £Tt dE^ETtidavQioig y.a\ tolg 85 
aXXotg , aatd rr]v do^cw rcov tEQav TTQoy.Qivcov rdg ev- 
rzvtEig. 7td6aig ds ratg 7tQE6^Eiaig cpiXoti(ir]\fE\g x£%a- 
Qt6yiEvag dovvat rdg dnonQi^Etg EvaQEdtovuivag d7CEXv6s 
xatd to dvvatov. 114 

'A7toXv6ag ds rdg 7iQE6^ELag TtEQi rr]V racpr^v eyivero qq 
tov 'IIcpai6ricovog. ro6avT7]v de 6novdi]v ETtot^JGaro ^iQog 
rr]V rrjg e/icpOQdg ETtifjEXEiav togrs (.ir) ^/oto?^ rdg 7tQoys- 
yEvr](iEvag TtaQ' dv^QcoTtotg racpdg v7tEQ(jaXE6&ai, dXXd 
xa\ Torg EGofiEvotg nr^de^iav vTtEQ%E6iV KataXtnEiV. y.a\ 
yaQ i^ydnr]GEV avtov rcov ev GtoQyrj cpiXcov 8otttt,oitEVCov 95 
y,at (lEtd rr]v reXEvtr^v Eriu7]6Ev avrov drv7CEQ(iX)]tG}g. 
t,covta (lEV ydQ nQOEti(ir]GE ndvtcuif t(ov cplXcov, %ain£Q 
KQatEQOv cptXiav Exovtog EvduiXXov. enEi yaQ Ttg rcov 
eraiQcov Elns (ir^dlv natadEsGtEQOV 'lIcpaiGtiavog tov K^d- 
tSQOv ^reQyEG&at, EnEcp^Eyt^avo KQdtsQOv (iev Etvat cpt- 100 
Xo^aGtXea, 'HcpatGticova 6e cpLXaXEtavciQOV. rrjg dl ^Jcc- 
Qsiov (ir^tQog ycatd rr]v nQcorr]v EVtsv^iv dLa rr]V dyvotav 
7CQogv,vvov6r]g rov 'IIcpat6ticova (hg ovtcc ^a^tXEa, xal 

fi8. Aifivcpoivtyisg] Ai^oqjohiKsg F Bas., Cospns i^i7ts[iipav] 

tnsfixpav FL 8' F 71. 'lUvgiot. Bas. 

80. oiiOQovg] ofi-^QOvg Cogpus, qui mox om. 'HXsioig 

250. 93. vnsQ^aXiG%ai] vnSQ^dJ.lsa&ai F Tors iaofis- 

voig] ralg iaofisvatg FL di. tmv] ralg rav Bas. : (id- 

3.i6Ta Tcov Reiskius J)7. KQarSQOv libri ct infra 100. 

KgarsQov fisv FL, caeteri KQarsQov fisv yaQ 1248 LIB. XVII. CAP. 114. 115. 

5 (iBTa T}jv hjilyvadiv dLaTQEJCo^iivTjg, eIjcbv 6 (iaOiXEvg, 
Myjdsv (pQ0VTi,<jyg, cd ^^tsq' xal yaQ ovrog 'AXt^avdQog. 
"iia^o^ov ydg 6 H<fiaL6TLG3v To^avTTjg s^ovclag xal (piXL- 
xijg SKOLvavsL jta^QrjCUig cog T>]g 'O/LuftJTiadog d?doTQicog 
EXOvGijg TtQog avTov dLcc tov q)&6voVy xal xaTa Tag STtt- 

10 (iToXag £7tLTi^036i]g avT(5 ^alrjQOTSQOv y,al aTtSLlovGjjg ^ tu 
T£ akXa yQail^aL TtQog avrrjv STtLnkijxTLXcog %al v.aTO. tyiv 
s7tL6Tolr}v STtl TsksvTijg &slvaL TavTW Kal JiQog Tj^iag 
Ttavov dia^allofisvr] nat fir) %aks7taLVE firjds dnsi.XEL' ei 

15 6h firj, fisTQiag r^filv fi£XiJ6sL. oidag yaQ otl '^U^avdQog 

XQSiTTGJV C.7tdvTG)V. 6 6' OVV ^a6i?iSVg TO. jtQog Trjv 

sxcpoQdv 7taQa6xsvat,6fi£Vog , Taig fisv TtXrj^lov 7t6KE6i 
TtQogsTa^s 'naxd dvvafiLV 6vi.i^dXXs6d'aL TtQog tov t?]s ek- 
(fOQag x66;uov. 7tcc6L dh xolg naTa Trjv 'A6iav oIkov6v 

20 JtQogsTa^E t6 TtaQa Tolg TIsQ^aig lsqov tivq %aXovyiSvov 
l7tLfisXag 6[is6ai, fisxQL dv Tsli6\i Tr]v SKcpoQdv tovto 
6h Elcj'9sL6av 01- nsQ6aL TtOLslv KCiTd Tag tcov fia6L- 
kscov TEXsvtdg. to 6h 7th~]i>og %als7t6v olcovov ETi&STO 
TO TtQ^gTayfia, Kal t6 &siov v7tsXd{i(iavov 7tQo6r]fiaivsLV 

25 Tov Tov ^a^ilscog &di>aTov. sysvsTO 8h Ka\ dXka 6rj(iEia 
7taQddot.a 7iQo8y]XovvTa tj}v 'AXs^dvdQov TsXsvzi]v, nsQi 

COV flLKQOV V6TSQ0V EQOVflEV , OTaV TOV JtSQL Tr]g EKCpO^ 

Qag K6yov aTCodcofiEV. 

115 Tcov yaQ rjysfi^vcov xal (plXcav £Ka6rog 6T0xat,6fi£- 

30 vog Ti]g tou ^a^ikscog UQS^Ksiag KaTE6KEvat,sv sXdcjXa 8l' 

Ek£(pavTog Kal %qv6ov Kal tojv dXXcov tcov d'avi.La^ofiE- 

vcov Ttao' dv&QC07tOLg y auTog 8h Tovg aQXLTSKTOvag d&Qol- 

6ag Kal XsTtTOVQycov TtXrjQ^og tov [ihv Tslxovg Ka&slkEV 

S71L 8sKa 6Ta8iOvg, Trjv 8' oTtxrp nXivQ^ov dvaXst,dyiEvog, 

35 "i^t^^^ T^ov 6£x6fi£vov Tiqv TtvQav To^tov ofiaXov KaTa6K£vd-25l 

6ag, (pKo86ur]6E TSTQd^tXsvQov TtVQdv, 6Ta8Laiag ov(J?^s 

£Kd6Tr]g TiXsvQag. slg TQidKovTa 8h 86fiovg ^LsXofiEvog 

xov T^Ttov, Kal KaTa6TQ(i66ag Tag oQOcpdg (povviKcov 6t£- 

Ksxe6i, TStQciycovov E7toir]6£ Ttdv TO KaTa6K£va6fia. jietcc 

40 8h TaVTU TtSQLETi&SL TCp 7tEQi^6Xcp TtaVtl K^^flOV, OV TiqV 
flSV KQr]7ti8a %QV6aL 7tSVT7]QLKaL TtQCpQat 6VVS7tXr]Q0VVy 

ov6aL Tov aQLd^fiov 8LaK66iaL TSTTaQaKOVTa , etil 8e tcov 
171G)tl8d}v £xov6aL 8vo fihv To^oTag slg y6vv zsKa&LKO- 4. (insv 6 ^cKCtZaus] sinsF, stmv Bas. 17. xara] v.ata 

Trjv F 21. fJ.^XQ''] l^hQ'^? F itco&siGccv L, et ver- 

tit Cospus, caeteii eioi&aatv 30. iXscpavtog] Karsaitsvacfis- 

vot addunt FL 34. dvals^a^isvoq] dvads^dfisvos FL 

251. 37. Ss nni. Bas. 39. Tcav om. Bas. 41. 

TiQoiQai] TiltSgac F 42. TSTzaQdHovza F, caeteri rfcca- 

Qd-Aovta j ii Bas. LIB. XVir. CAP. 115 116. 1249 

rag ttTQanr]%hig ^ (ivdgidvTKs de TCsvtaTC^x^ig 'Aa^OTrXL- 45 
()^ivovs, Tovs Ss (ista^i) To;;rovs (poiVLXidts avsTchjOovv 
■jnXt^taC. vnsQccva dh xovTav ti]v dsvxEQav Ijtavalxov 
X03Qav dcjdes ntvteKaLdexaTt/jxsiS . ^ard (Ui> r^v ^ajii^v 
tXovGai XQ^^ovs Crscpccvovs-, icnTa 8s ti]v IxcpkoycoGiv 
detovs diajisTCBTaxoTas rds TCTBQvyas aal xdrca vsvovraSy 50 
TCaQd 61 tds (idasis dQaxovras dcpOQavTas Toug dsTOVs- 
v.atd bs trjv rQiTr]V TCSQicpogdv xatBOxsvaOto tfiptov nav- 
todandiv jrA^O^og ocvvrjyov^ievcov. STCSixa i] (isv tstaQrr] 
yaQa xsvtavQo^iaxtav %9i;(3f]v sixsv , ?) 6f TCS^iTcrrj Xsov- 66 
tas nal ravQovs svaXXaLi XQ^^^ovs- ro d' dvcotSQov [le- 
Qps STCSicXriQato Muxsdoviiicov Tial ^aQ^aQixav oTcXcav, 
lov (isv tds dvdQaya^ias, cov de tds iqttas Gti^iacv ovtov. 
inl nd6i be S(pSi6tt'jKSi<5av 2JsLQrjvss diaKOiloL nal dvvd- 
(isvaL Xsh]&6tc3s de^aCQai TOi;g ev avtras ovras %al 60 
adovras STCiiirjdsiov d^Q^voi' rcp rsrsXevrrjTtoTi, ro 6' 
vipos J^v oAov Toi5 zata6KSvd6fiatos nrjxsis nXsiovs t(ov 
sxarov rQidzovra. aa&oXoif de rcov rs i^ysp.ovov nal 
rcov GTQatiorcov aTcdvTav y.ai raiv TCQeG^ecav en 8e rav 
iyXOQiav (pikoTLiirixfevTCDV els rbv rrjs excpOQas aoG^iov, 65 
cpael ro tcPi-^&os rcov dvaXa%evtc3v xQT^i^drav yeyovsvai 
nksici) rcov fivQiav Tcal ^tg^^tAtcov raldvrov. dKolovd^os 
6e ruvT]] ry (leyakonQeTceia Kal riov dklav ysvo^isvav 
xard trjv ex(fOQccv ri(i<ov ro rsXsvTalov nQOsera^ev uTcaGi 
^veiv 'H(pai6riio)'i %S(o TCUQsdQco. xal yuQ aaTa rvxTiV 70 
?};££v elg rav (pikav ^ihmcos, j;p?;(Jft6v (psQav nuQ' A(l- 
(lavos &VSLV 'H(puLGriavL &s(p. diOTCSQ yev6(ievos TceQixa- 

QfjS STCL TW Kal rOV dSClV OiSKVQCOKSVUL r?}v aVTOV yVCO(lf]Vy 

TCQCoros rr]v &voiav snexeXeGe, kuX to nkrj^os Xa(iiCQas 
VTtsds^uTO, fivQia rov dQid^^iov ^vGas iSQsla TcavrodaTcd. 75 

Msrd bs rr]V SKCpoQuv sls dvsGsis kuI TtavrjyvQiKdv 116 
^iov SKTQUTcevTOS rov ^aGiXsas, doxovvtos iGxvsLV tots 
nXsiGrov kc:1 (idhGv' evdaifjiOveLV, t] TcenQa^ievi] 6vvr]QSi 
Tov vno rrjs (pvGeas avrcp 6vyKsxcoQr](isvov rov t,r]V XQOvov. 80 
tv&vs dh Kcd ro ^siov e6i'](iaive rrjv teXsvrriv aVTOv, 
TtoXlcov xal nuQado^av oiavav Kcd Grjfisiav 6vvrsXov~ 
Hivav. tov yuQ ^a^LXsag dXsLq}0(isvov, xal trjs ^aGih- 4!). SiDcnsTiSTaKorcig'] S lantnttiv.oTas T Bas. 50. v.atoa 

vivovxaq'\ y.atavivovtag Bas. 51. ^paxoftas] dqa-novra 

Bas. tovql jrfpt roi^g FL 56. ^TCinlTjQCOto] dmns- 

«^Typcoro L, dnomnXiiQcoro F 60. iniy.rjSsiov] iniKjjSiov 

omnes 70. naQiSQ^p Blancardus: libri nQoiSgoi 72. 

nai rov ^iov nBKVQcoKBvai] tca &i<a yiVQcoaavtt, Q 71. to 

nXfj^^og] td nlfj&r] FL 75. hQiia] iBQa Bas. 78. nu- 

Xtor' Bas., caeteri (idXi<STU 

80 1250 LIB XVII. CAP, 11«. 117. 

5<*]g l69ijrog 5f«l diccdi^jfiKTog Inl tivog Q^qovov TB&tvTog,252 

85 Tcov lyicoQiciV tig 6sdBiik'og i?>v&r] tag jcsdccg avTO^cctagy 
'Aca Xa%chv rovg cpvXaytag dLrjXQ^s 8ia rav trjg avifjg o^v- 
Qcov civsTiixakvrcjg. TiQogEk&cov ds tcp Q-Qovoy aal t}]V 
fiaaih'A}jv lv8v6cc}i£Vog sGi^rJTa xal to diddrjiuicc TCSQid^e^s- 
vog, tzci^iGBV ml Tov f^Qovov aal Tr}v rJGvxiav riyE. 

90 yvcx)6%Si6}]g 6s rrjg nQcc^scog 6 ^aOilsvg y,aTan\ayiig to 
naQccdoi,ov 7tQogril%s tco Qqovco , Ttal j^coplg xataTiXyj^scog 
V^^XV "^^^ av^QCOTtov dvsxQiVB rig cov aal ri ^ovXo^svog 
tovTO sitQa^s. tov 61 sljcovtog firjdsv dnkag yivoicnsiv, 

95 Totg ^dvrsGi TtQogava&a^svog nsQt tou 6r]^siov , rovrov 
ft£V xara tr]V sasivav %Qi6iv dnsKTsivsv, oncog rd 67]- 
fiaivoiisva 8vg%SQi] slg skslvov tQsnr^raij avrdg 8s dva- 
ka^cov Tijv sGb^^TUj aal &soig dnoTQOTiaioig &v6ag, sv 
dycovict y,ad^si6r7]iiSiy xal Ti]g tav XaK8aicov nQOQQr]6scog 
100 siiV7]^i6vsv6s y '/,a\ Tovg ^sv 6vnnsi6avTag cpiXodocpovg 
naQsX^ELV slg tY]V Ba^vXcava xaTs^is^cpsro ^ tj}v 8s t£- 
Xvr]V Tcov XaXdaicov aal rrjv rdov dvSQav dyyivoiav s%av- 
^cct^s , na^olov 8s rovg ralg svQS6iKoyiaig iiara6ocpi- 
5 ^o^isvovg tr]v 8vva(iLV trjg nsnQO^svr^g s[ila6cpY]^si, 
fi£T' okiyov 8s dXXo 6i]fisiOV avrco nsQi T>;g /3a<Jt- 
Jisiag t6 8aiu6viOV snE6Tr]6£. ^ovXo^isvov yccQ av- 
rov &sd6a6&aL tr]V nsQL trjv Ba[ivX(ava Kliiv^v , •aai 
nXsovtog ^std tcov cpiXcov sv ti6iv dxdroig, scp' '^^isQag 

10 nsv Tivag dno6%i6^si6r]g Tijg vscog dno tcov dllcov 6Ka- 
cpav snlavr]^}] ^6vog, cogrs xal rrjv 6coTr]Qiav dnoyvcovai. 
snsira 8id Tivog avkcavog 6tsvov xal 6v^nsnv>ia6^svov 
8sv8qs6l dianXsovrog, v.al tav ^sv vnsQxsipisvav, tov 8s 
8ia8r]natog vno tovrcov dQ&svtog, xal ndXiv slg ti]v 

15 Ki^vr]V ns66vTog, slg rav sqstcov nQogvr]^d^svog xal 
^ovX6(isvog d6cpaXag 6co6ai to 8Ld8r](ia, nQvgs^sro rf] 
TCScpaXrj , xal nQogsv^^aro tc5 nXoico. TQsig 6s ijfisQag 
nal rdg X6ag vvxrag dianXavr]9slg 8i£6cc)^r]f Kal ro di«- 

20 8r](ia nsQLd^s^isvog dvsXni^rag, ndXLV toig (idvrs6i nQog- 

111 avscpSQS nsQi tav nQogtjfiaivo^isvav. tovrav 6s na- 

QaKsXsvofisvGiv %v6iag snirsXEiV tolg %solg (isyaXo- 

nQsnslg (isrd nd6r]g 6nov8rigy naQEKXr]9rj nQog nva rcov 

(piXcov M^8lov tov QsttaXov snl xco(iov sX&slv adKsl 253. 87, evSvadfiivos] ivSvs FL 89. rov 9o6vov] 

Tov 9q6vov FY Bas. 99. ifivrj^i^vsvas] sfivrjfinvivs FL 

1. Ba^vXiova] Ba^vkcaviav QY 3. svQsaiX. L, 

caeteri svQr,<sd. 6. sntatr]6s] iarrjas FL 7. Ba§v- 

Xdiva F , ciietcri Ba^vXmviav 10. inXav ri%^ri ] inXavr] Bas. 

15. SQtT(Sv] vnrjQtzbiv FL 22. ndXiv poet xovtcov de uiu. 

FLT Ba«., a^iterisco notavit Stepbanus LfB. XVII. CAP. IIT. 118. 1251 

TioXvv axQttxov £^q)OQ^}^Big, anl TsXsvzrjg 'IlQuxXaovg (liya 
noxriQiov TihjQcoGag i^87tiav. u(pvto df cogniQ V7i6 rivog 
Ttlriyijg l^xvQdg TiBTcXr^y^svog dvBGZBva^s ^iycc /3o;f(Jag, 
25^1 xal xmo rcov (pilcov an)]X}.ccTXBX0 %BiQccy(oynv^Bvog. sv- 30 
^)vg d' ot (liv TifQl Tt]v ^BQCiTtiiav BxdB^cc}isvoi xaxenli' 
vav avxov xat TtQogr^QQSvov STti^Bkag. xov de Ttd^ovg 
tnixBivovxog, xa\ xcov iaxQcov (jvyxhj^avxav^ (iot]&r^Oat, 
fiBV ovdsig BdvvYjifr] , ffoAAorg ds novoig xal dBtvcclg dh 
ytjdocjL CvCxB^sig, BTtsidrj to ^fjv dniyvco , JtBQiskofiSvog 35 
Tov SaxrvAtov sdoHB IlBQdixxa. zcov dh cpiXav snsQG)- 
xcSvxcov Tivi XTjV ^uGLXsiav anoXsinsig; sins T(o xqu- 
xiGxcp , xal TtQogBq^&iy^axo , ravxrjV xsXsvxaiav cpcjvijv 
TtQOB^svogt oxL ^syuv uycova uvxco snLxdcpLov CvGxtjaoV' 40 
ruL ndvxsg oi nQaxsvovxsg xav (piXav. ovxog ^av ovv 
rdv nQOBLQt]^ivov xQonov bxsXsvxtjGb, ^uGiXsvOag sxi] 
dddsxu xai ^ijvug snxu, nQu^sig ob ^iyiGxug xuxsQyu- 
Gafisvog ov ^ovov rcov ngo avxov ^a6iXBv6uvxav, dXlu 
xal xcov V6XBQ0V BGo^svav ^i%QL rov xa%^' r]^ug ^iov. 45 

'EnsL ds xLvsg rc5v ovyyQucpsav nsQL rijg rsksvtijg 
roij ^uCLXiag rovxov dLunsfpavrjxuCLV, dnocpuLvo^svoL 
dLa cpaQndxov ^uvuCi^ov ysyovivuL rbv %uvuxov, dvu- 
yxcilov jJyoDftfda dslv fi^ jtaQuXLnsiv avxav rovg Xo- i^q 
yovg. cpaol yuQ 'AvxinaxQOV inX rrig EvQconrjg CxQuxrj- r-n 
yov vn' uvxov xuxuXsLcpxi^svxa 8LBVBX%ifvuL nQog 'OXvfi- 
nLudu xi]V (n^riQu xov ^uCiXiag, xul x6 (iiv nQcoxov 
xuxu(pQOVBiv avxijg dcd ro (li] nQogdixsCduL rov 'AXi^uv- 
8qov rdg xar avxov SLU^oXdg' vCrsQOv d' dsl rijg 'sx- 55 
^Qug av^onBvr]g, rov ^uciXiag dLu ro JtQog ro ^blov sv- 
CB^sg nuvxa ^ovXo^iivov ry (ir^rQi jjap/^scJd-at , noXXdg 
EfKpdcBLg dcdovuL xijg nQog avxov dXXoxQLOxrjXog' nQog ds 
rovxoig r^g nuQHBviavog xul ^LXcorov C(puy^g (pQixr]V 
BfinoLovCr]groig cpiXoLg, 8lu rov iSiov vlov rBxay{iBvov nsQL 60 
rov xvuQov Sovvul nLslv %uvdcinov (puQ(xaxov tc3 ^uClXbl. 
(isxu ds xi]v xsXsvxijv nXsiCxov lcxvCuvxog xav xaxd 
ri]V EvQconr]v, xul (xsxd ruvra KaCcdv8Q0V tov vtov 
8ia8B^tt(iBvov rrlv ^aCLXsiaVy noXXovg CvyyQucpBlg (irj 65 
toX(idv yQuxl)UL nSQL rr]g (paQ^axsiug. (puvsQov 8b ysyo- 
vivuL KdcCav8Q0V 8l' avrcov rcov nQu^sav dXXoxQLcoxarcc 
8LaxBi[iBvov rols *AXs^dv8Q0v nQdy(iaCi. t^v rs ydg 

29. fifya ^ojjtfag xai] nal fifya (?) /Jojjcag L, kuI fiiyuXu ^orjdctq FQ 
253. 39. cvflrrjoovTai] noiricao%ui F in marg. correctua 
53. nQoqSix^obai LX, caeteri nuQaBixta^^cct 55. eJsl] 

uhl omnes 56. ^ovXofiivov] ^ovlofiivos F ^ 57. ttjc — 

dUoTQioTTjros] ry — dlloTQiorrjXL F 63. Ku(tuvSQOv F Bae. 

et mox KueuvSQOV 

80 * 1252 LIB. XVII. CAP. 118. 

'OXv^jiLcida qjovsvOavra araq)Ov §ii}!ai xal rag vn exal- 
70 vov xata0xaq)Si(}as S^^ag olxiGai ^isrd noX?^ijg Citov- 
d^g. ^sta 8e t^v tov ^aGiXsag t£X£vt)]v xal 2Ji6vya^- 
^Qig rj zJaQHOv y,i]tr]Q, nolla zatad^QrjvrjGaCa tijv ts 'AKs- 
i,av8Q0v taksvt^v v.ai tr]v tavt^g iQrmiav^ i%i trjg £6%dtr]g 
75 Tou ^iov yQa^^-^g EyxaQrsQi]6a6a xs^Tttaia natsGrQsips^Si 
tov ^iov^ snilv7i(og ^sv ovx dnXsag ds JiQosyihn] ro t,^v. 
'xjfislg 8h STtl trjv 'Aks^dvdQOV tsXsvtrjv naQovtsg mata 
'cr]v Iv aQxy trjg /3t/3Aoi> TCQO&sCiv tdg tav diadst^a^svav 
jtQa^Sig Bv taig sno^svaig ^i^koig 7isiQao6^s%a dis^isvai. 

69. xaracxaqpEtcas ] KataaHaqjQ-siccig Bas. 68. q)0vsv6avTci] 

qiovsvaccg F 71. kuI om. Bas. Siovyati^^tg] 2iai- 

yuft^Qig FT Bas., Sisyngambris Cospus, caeteri Zialyyan§^ig 
254. 75. ovK KHJlEws] ov xaAws QX 2,55 TAJE ENEETIN 

EN THJ OKTSIKAIJ EKATHI 
TSIN JIOJSIPOT BIBASIN. tt . '^H ysvojiievj^ tctQayrj xal GxuGig ftcrcJ T9^v AXt^avSqov teAeii- 

T»jv £v xaig dvvafisGi. 
j3'. IJsqSUkov 7taQcih]Tpig ri^g xata trjv ^aGiXdav iTti^sXdag 

Kal dialQEGig tav GatQansmv. 
y. AnoGxaGig tcov iv talg avoa GatQaitslaig 'Eklrjvojv, Kal 5 

anoGtoX')] GtQaxi]yov Ilv&covog STt' avxovg. 
6'. ^AnayysUa tijg aaxd t^jv 'AGtav '&iG£(og xal tcov iv ctvty 

GatQansmv. 
t. '^Slg Ilv&cov xatsnoU^rjGs rovg anoGxdvtag"ElXr)vag. 10 

g. ""iig 'A&rjvaiot noXs^ov i^i]vsyKav nQog 'AvtLnaxQov tov ovo- 

^aG&ivta Aafiiccxov. 
^. ''Slg Asa)G&iv}]g dvc<SsixO-s\g GtQaxrjyog aal 6vGxr]Gd(.isvog 15 

Svva^Lv , ivlnrjGs fta;ij]j tov 'AvtinatQov zal GvvskXsiGsv 

tlg nokiv Aaiiiav. 
rj . AscoG&svovg tov GtQatrjyov tsXsvtyl zal inixdcpiog. 
^ . naQaXrjijJig tcSv GcitQansiav vno tc5v iisixsQiG^svcov avtag. 20 
t . Innofiay^ia tav 'EXXrjvcov nQog Asovvatov jcai v/jcj^ tc5v jEA- 

Xl]VCi)V. 

la'. ''Slg 'AvtinatQog Asovvdtov Gcpayivtog iv trj fta;j]j naQiXa^s 

zrjv Asovvdtov dvva(iiv. 
i(i'. 'iO,? KXsltog 6 tcov Maxsdovcav vavaQXog ivinriGs SvGt vav- 25 

{ka'/iaig tovg^^^EXXi^vag. 
ly. 'Slg IIsQSiiiKag 'AQiaQd&rjv tov ^aGiXia 7taQatd'i,si (isydXy 

viariGag, i^ooyQrjGs tov ^aGiXia (Htd aal noXXav uXXcavi^^ ^ 255. inscr. ro-iv ^J.] ^. Bas. 5. ««otfraffig — uvrovi 

ditl<>grai>hifi sunt iilorum ca<i nv9cov KUTBnoXBfirjCB — "EXXrjvaget loco 
pracpostero ponuntiir 0. Ilv&covog W constanter, aliquoties 

F, cacteri Tli^tovog 8. dnayysXia] inayytXiu W ^ 16. 

Aafiiav] Aafiiavov Bas. 19. (isiJ,fQicf{iivoav] [leQiedvTCiiV W 1254 

80 t5'. 'Slg KqciTSQog ^ori&i^cag^AvTt.TtaTQcp ivtxijas rovg"Ekh}vc(s 
nal KdTiXvGE ToV Acniiaaov TtoXsnov. 
is'. IIsqI rcov vTt^ 'AvTmccTQOv nQayd^svroiv %Qog'Ad"qvaiovs 
xol Tovg aWovg EXXtjvag. 
35 ig'. IIsqI rcov 7iQa%9svTnv sv rco xara KvQ^tjvriv TCoXs^a IItoXs-256 
(laio), 
tj'. ^Slg UsQSi^nnag lii^aXav slg rriv IliaiSiav AaQavSslg (.dv 
s^r}v8Qa7to8i(}aTO , 'laavQslg 6s noXioQmjaag rivdynaGsv 
iavTOvg rs xaTaacpa^ai Kal rriv noXiv ifiTtQrlaai. 
40 irf. 'AvTiTtccTQov Kcil KQaTSQOV aTQarsia slg AlrcoXiav. 

id"'. KaTaK0(ii.8}] rov 'AXs^dv8Q0v cconarog sk Ba^vXoovog slg 
'AXs'^dv8QStav xckI rrjg Karcc TrjV aQ(id{ia^«v noXvrsXsiag 
dnayysXia. 

45 3t'. 'Slg Evnivrjg naQard^si viK^^aag KQarsQov Karidcpa^sv Iv 
rfj (id%ri Kal Nso7tr6Xs(iov. 

xa'. '^Slg TIsQ8iKKag slg AXyvTcrov CTQarsvaag rjjto rcav cpiXcov 
dvriQS&rj. 

xjS'. 'Slg TcJv §aaiXicov STCi^itXritrjg rjQs&r] TLvd^cov y xal fiEi' 

avrov 'AQQi8aLogy varsQov 8 ' 'AvriTcaTQog. 
50 Jf/. "^S 'AvxiTcaTQog /jysiicov Karaarad^slg rcov oXcov sfiSQi- 

aaro rdg aaxQaitsiag st, dQxi]g 'sv rivi 7caQa8siaaj t^j 2v- 

Qiag. 
x5'. 'Q.g 'Avrlyovog vtc' 'AvriTcdrQov KcirccGrtt&sig atQaTrjyog 

KaTS7coXi(ir]as tov Ev^nivt]. 
55 Ks' . TIsqX Evf.iivovg Kat rcov tcsqi avrov ysvoftlvtov 7caQa86icov 

(isra^oXcSv. 
xg'. 'Slg IlToXs(iaiog riqv rs ^oiviKriv xccl rrjv xoiXriv EvQiav 

TCQogsKTijaaro» 
xi,'. "iig 'Avriyovog 'AXKsrav sviHrjasv Inicpavsl naQard^si. 
60 xij'. 'AvTindrQov '&avaTog xal rrjg ^adiliKrig Svvd^iscog naQaXr}- 

ipig vno IIoXvaniQxovrog. 
xd''. iJi? 'Avriyovog (isxscoQiad^slg Inl ve rrj 'AvrmdrQOV rsXsv- 

rr} Kal roig vcp avrov xarsiQyaa(iivoig avtsnotriaaro 

ri^g ^aaiXsiag. 256. 34. noXificp] -Toitcp omnes 38. ■^vdyv.aGsv'] avv- 

ijrayxaofv QWY lauroug] avTovg QW ts oin. QW Bii^. 

KciTaaqja^ai xai ziqv TtoXiv iftTtQrjoai] JtaraqpAf^at rrjv no- 
Xtv 6VV zoig qptirarotg QW 44. viK^aag KgazSQOv] viKrj- 

aas KaTanaTr]9ivTog xai aTO^^arovrog KQarfQov QW 45. 

Hal NtonToXffiov om. T Bas., asterisco notavit Stephanus 
48. fiaailicov Rhodomannus : libri ^aaiXticav 50. ifiSQiaa- 

to W, cacteri insfiSQiaeiTo 61. TIoXvaniQXOvros] IIoXvniQ- 

%ovtoi Bas. hic et infra 1255 

k. Ev^iivovg av^tiaig TiaQaSoiug yMlTtUQakrjipig xijg rs rav ^u- 65 

CiXiav imiieXEiag Y.a\ rijg May.edoviy.ijg dvva^scog. 
ktt, KaaaavdQov av^riaig v.ai noXi^iog nqog IloXvanifjyovxu 

Tov aTii^eXriTiiv ruv §aai\iiov y.a\ y.oivonoayiu nQog 'Av- 70 
xLyovov. 
k^. 'Slg Evfxivr^g iv Kihxia xovg aoyvgaaniSag nuQaXa^cov eig 
xag ava> aaxQunelag anriX&s TiaX Svva^iv a^ioXoyov nuQZ- 
cy.ivaaaxo. 
Xy . Thol T>/g Kv^iivovg uyiivoiag y.al axQaxriyiag y.at xtov vn 75 

avxov noaydivrcov ^ii'iQi xr\g XcXevxijg. 
A(5'. Td avi.i^dvxu neQ\ KuaaavdQOv xaxd xr^v 'Axxiiirjv x«t Ni- 

y.avoQa xov cpQOVQOvvxa xt^v Movvv/iav. 
Xt . 'I>coy.icovog xov y^oi^oxov nQogayoQev&ivxog •d^avuxog. 
X<5 . iilg IIoXvaniQ2(ov MeyaXonoXixug noXioQy.iiaagf y.u\ noXXa 80 

na^cov y,u\ VQdaag , anQuy.xog inuvriXd-ev. 
A^. '"iQg KXelxog 6 IIoXvaniQxovxog vavuQXog iviarjae vau/xa^ta 

NtKavQQu xov KaoaavdQov vavaoyov. 
Ai/. 'Slg Avxiyovog ircicpavcog VLxrjCug vuv^tuxia xuv KXelxov 85 

i&uXuxTonQdx)jaev. 
k& . '^Slg Eviiivijg vno ^eXevxov nSQ\ t?Jv Ba^vXoiva GvyxXst- 
c9e\g eig rotJg icxdxovg xivSvvovg ia(o&)} Sid trjv iSiav 
ctyxivoiuv. 
(.1. ^Sig TIoXvaniQXcov y.axuqsQovrjd^Eig vno xcov 'EXXrivcov y.a\ 90 
xumivia&£\g SnnoXi^et, jiQog KaCcavSQOV, C5. Evfiivovg] Evfiivov Bas. 66. §uciXitov Rhodoinau- 

nus: Whti ^aGililcov MaynSovfnrjq Svvdnicoi] MaKidoviy.rov 

diffdfiemv W, ex «jno nihil ad tfjq annotatuiii 68. Kaciv- 

Sqov Kas. constanter 76. rd AV, Std ra cacteri, cum praece- 

dentiljU'* iungentcH 77. Movvvj^iav T\V, caeterl MovvixUtv ^IOJSIPOT TOT EIKEAISITOT 257 

BIBAIOQHKH^ I^TOPIKH^ 

BIBA02 OKTSIKAIJEKATH, 1 llvd-ayoQag 6 Sa^ioQ aai tLVsg sTSQOt tav naXaiav 
g)v6ixav djcsq^ijvavto tdg tpvxdg tav dv&QcoTCav vTtaQ- 
5 %siv d^avdrovg' dy.oXov^ag ds ta doy^att tovta Tcal 
TiQoycvaGy.eLV avtdg td ^isXXovta yia^' ov dv ocaiQov 
hv ty tsXsvtfj Tov djto tov Cco^atog xaQiCfiov xoLdv- 
tat. tovToig ds solxe 6v^<pavslv 'nal 6 TCOirjrrjg 'O^r]- 

10 QOSj naQSLgdyav tov "EnroQa '/iard tov tfjg tsXsvtiig jcai- 
Qov TCQoXsyovta ta 'AxlXXsI tov ixskXovta Cvvto^ag av- 
ta 6vvaKoXov\fri<5siv bdvatov. o^oiag ds xat natd tovg 
vsatSQovg yQovovg snX noXKdv xata6tQsq)6vtav tov /3/ov 
lOroQsltaL ysyovsvaL to TCQOSLQi^^avov, xat ^dh6t' btcI 

15 T^S 'AXs^dvdQov tov Maxsdovog tsXsvtijg. ovtog yaQ 
iv Ba^vXdvL ^staXXdttav tov ^iov ■aatd tiqv sGxdtrjv 
dvaTCvoiqv SQatr]%s\g v%6 tdv (piXav tivc trjv ^aGiXsiav 
dnoXsinsL slns Td aQi^tcp' TCQOOQdfiac yaQ snLtdcpLOV 
^dyav dydva ys7'rj66^sv6v ^ol tdv cplXav. onsQ nal 

20 nQog dXi]%SLav s^sprj' ot yaQ snLcpaveOtatoL tdv cpiXav 
vnsQ ToiJ nQatsiov dLsvsx&svtsg noXXovg noXs^ovg xai 
(xsydXovg dydvag 6vvs6t)]6avto ^isrd trjV 'JXs^dvdQOV 
tsXsvtijv. tdg 6e ^vvtsXsd&si^ag vn avtdv nQdi,SLg 7] 
|3i/3Aog avrr] nsQLSxov6a noLt]6SL cpavsQov to Qt]9sv 

25 Torg (piXat'ayva6rov6LV, r] (xsv yaQ nQo tavryjg ^i- 
^Xog tdg 'AXs^dvdQov nQa^SLg dnd6ag nBQLsiXi]q)c ^£- 257. inscr. J. — oxTay.atd.] ora. W, d. 2J. lazoQicov it] 16- 
yog Bas. 5. toj oiii. Bas. nQOYivtoonBiv F, caeteri 

itQOyiyvaGKStv 12. Sl nal] ds V et fortasse F ku- 

taazQScpovTcov] KaTaarQacpBvzcov F 14. fidXiGT' F, caeteri 

(idXiata 16, vno ] naQcc FVW 22. avvsati^oavzo ] 

cvviazr]Gav V 25. post twvtrjg delevi avvTsXiO^ilaa LIB. XVIII. CAP. 1. — 3. 125? 

XQi T>]s Tfkivrijg' ccvrr] dh ta toTg di(x8s^cc'jivoig ti]v 
TOVTor ^u^Lldav nntQay^ikvci THQiiyovOa TE^evTip> (ilv 
sxSL Tov nQoi]yovfisvov sviavrov zrjg 'Aya^ox^.BOvg rv- 30 
Qttvvldog, n£QUik}](ps d' srr] sjiva. 

'Ejt' ccQyovTog yccQ 'A^:]V)]6t Ki]cpL<}o8o3Qov 'PaaaloL 2 
ftsv xaTS6rr](jav VTtdrovg ylsvxLov <1>ovqiov koX ^sxl^wv 
'lovviov. STii bs Tovrav 'j4ks^<xvduov tov (iaOL/iSag ts- 
^SSrsksvrr^jioTog anai^og dvaoxla v.al noXh) Grriaig iysvsro 35 
nsQi rfjg r^ysiioviag. rj (isv yclQ rav tisC^cov cpdkayh, 'Jq- 
QLdaiov Tov ^lUtctcov (isv viov, ■^^vyixoig di nd&s6L 6vv- 
syofisvov «VittTOig, nQoijysv sTtl %i]v ^aOLlsiccv. ot ds 
fisyLGTOV syo^nsg d^ia^icc tcov cpilav v.cci Oa^iaTOcpvkd- 
v,av 6vvsdQSvSccvTsg aal nQogXadousvot ro xav innsav 40 
rav sraiQav 6vo(icz^o(isvav 6v6zr](ia, t6 (ilv TCQarov 6La- 
yavLt^s6%av rolg onkoLg noog Tr]v cpdXayya OLsyva^av^ 
xal nQs6^stg dns^rSLlav nQog rovg ns^ovg hc rcov dt,ia- 
(la syovrav uvbQav , <ov i]v snLcpavs6rarog MsksayQog., 
dhovvTsg nsL^ccQystv avToig. 6 ds MsXsayQog cog ryxg 45 
nQog Tovg nst^ovg cpaXayyirag , Tjyg (isv nQSOjisiag ovds- 
fiiav snotr]6ccTO (ivsiav, Tovvavriov d' snaLVE6ag avrovg 
snl TOtg dsdoy(isvotg naQc^^vvs xard rcov svavtiovfxsvav. 50 
btonsQ oi Maxsdcvsg rjyE^tova xccra6rr]6avrsg savTcZv 
Tov MsXsayQOV nQorjyov ngog Tovg dvrtXayovTug (isrd 
Tav onlcov. rdov ds 6a(iarocpvXdxav dno'iaQr]6dvrav 
. ix trjg BajivXavog xai naQa6xsvat,onsvav lig nolsfiov, 
ot %aQts6raT0t tojv dvdQcov snsi6ccv avrovg 6(iovoi]6at. "^^ 
svQvg ds ^a^tXsa xaTS6rr]6ccv tov OLlinnov viov 'Aqqi- 
dalov., xal (istav6(ia6ay 0iXLnnov, inL(ish]Ti)v ds Trjg 
fia6LXsiag UsQdixxav , cp xal 6 ^a^tXsvg t6v daxtvXiov 
TsksvTi^v sbs6c6xst., tovg 6s dt,toloyardTOvg rav cpiXav ^O 
xal 6a(iarocpvXdxav naQuXa^stv tdg 6arQansiag xal 
vnaxovsiv ra ts ^a6tXsl xat ra IIsQdixxcc. 

OvTog ds naQaXa^cov trjv rav oXav r]ys(ioviav xa\ •* 
6vvs8QSv6ag (isrd rav r]ys(i6vav IlroXs^iaicp (isv ra Ad- 65 
yov Tr]v AlyvnTOv 'sdaxSj Auo(isdovTt ds ra MvrtXr^vaicp 

27. Torg 5ta5f|o!/iivoig] StBi^^ixivoig Bas. 31. KTjtptao- 

dcoQov] nrjcprjaidcoQov F 32, ^ovQiov] libri ^qovqiov 

^iyiiliov V, cacteri diyiiov 

258. 37. JiQorjyiv] TiQogrjyev X 40. iTttiQcov] hzfQcov 

i^Ae. ^ 45. ciVTols] auroug V 46. post nf^ovg dele- 

vit Wesselinajius praeeunte CaBteiiione in tcov d^iafia tiovzmv dv- 
8q<Sv, lov rjv tnKpcivfOTarog: potciit etiaui ip&iim m^ovg abesne 
47. q>alayyiTag FTWV, ^aXayylag Q, «aeteri C&aAayy/rjjs 
54. sig oni. Ba». 55. avTovg] avzov FQTV \VY 

tvQvs] fvQi} FT Bttb. . 59. idedwjtsi] dtdoiKSi T 1258 LIB. XVIll. CAP. 3. 

£vQtnv, 0ucota ds Kihniccv, koI Uv&avt ^lv MtjSiccv, 
EvfievsL 6s IlacpXayoviav Kai KaTCTtadoxiav xal Jtdaas 
tdg 6vvoQL^ov6ag tavtaig laQag , ag 'Aks^avdQog ovx 

70 i-Tcijk&sv kji',ckst6d^e\g vTto tav aaiQav , ots dtSTCoks^st 
jrQog zJaQsloVy 'Avttyova ds Ila^iq^vkiav nal Avyciav aal 
ri]V ^sydkriv xalovfi.evr]v ^Qvyiav^ ^std ds tavta 'j46dv- 
dQOJ ,u£V KaQiav, MsXsdyQCO dh Avdiav, Asovvdtco 8s tj}v 

75 i(p 'JSXlrjgnovtcp OQvylav. avtat ^sv ovv al Gatga- 
nstat Tovtov rov tqotcov sfxSQia^tjGav. '/.atd 8s trjv Ev- 
Qc6%riv Av6t(idxcp ^sv sdo&r] 0QdKr] %al td avvoQit,ovta 
rcav s&vav TcaQa tr]V Ilovttx^v &dXattav , 7] da Maas- 
dovia ital rd %lr]6t6xcoQa tcdv s%^vc5v 'AvttTcdtQcp JCQog- 

80 DJQta&r]' tdg ds zatd rr]v 'AGiav TtaQaXsXstfi^svag 6atQa-^9 

Ttsiag sdo^s ftr) %tvstv . dll' hdv vtco tovg avtovg r]ys- 

, Hovag tstayfisvag. rovtcov 8s trjv 6vvoQit,ov6av 6atQa- 

Ttsiav rotg nsQt Ta^iXrjV ^a6LXsv6t 6vvs%(X)Qr]6s- rrjv 6s 

naQd rov KavKa6ov %stptsvr]v , 6vo^at,oiisvr]V 8s IlaQO- 

85 7ta^t6ci8c5v, TtQogcoQt^sv^O^vdQtr] tcp BaKtQtavcp [^a6tXst}y 
ov rr]V ^vyatSQtt '^Pwldvr^v ysya^r^xag r]V 'Als^avdQog. 
nal IJi^vQticp (isv sdoKsv 'AQa%G>6iav xat KsdQco6iaVy 
Sta6dvoQL 6s t<p HoUcp rrjv 'AQslav v,a\ ^Qayyr]vr]v, ^t- 

90 XiTtTtcp ds nQogG}Qt6s Bay,tQtavr]v xat IJoydtavtjv, 0Qata- 
cp^QV)] 6s IlaQ&vaiav nal 'TQV.aviav , nal Usuiis^ti] ^sv 
hsQ^ida, Tkr]TCoksfi(p ds KaQfiaviav , 'AtQondt)] 8s Mrj- 
6iav, "AQ%c3vt 8s ti]V Ba^vlcoviav, 'AQKS6ildcp 6s Ms6o- 
Ttota^iav. 2JsXsvxov 6' 'sta^sv SJtl rr]V t7tnaQ%iav tcav 

95 staiQCOV, ov6av sntcpavs6tdtr)V. ravtr]g yaQ 'Hcpat6ticov 
n\v nQatog r]yr]6ato, iistd 6s tovtov IIsQ^ixxag, tQirog 
6' 6 nQOStQr](tsvog UsXsvxog. OjUOtwg 6s tcal Tat,ilr]v 
jcal IlaQOV xvQiovg stvat rcov I6icav ^a6tXst(av, xa&dnsQ 
avtog 'AXs^av6Qog r]v tsraxcog. snt 6s tr^v xataxofiidyv 
100 tov 6(6^atog xal rrjv icata6KSvr]V rrjg aQ^a^d^r^g rrjg 
HsXXov6r]g xo^it,SLV to 6(5(1^ rov rstsKsvtr]x6tog (iaaLksas 67. EviiEvsi] EvfiivsiY 72. 'Aadv S q co \Y esseUngiua : lihri Kua- 

cdvSgo} vel KaadvdQoi 77. &ccXaTTav V, caeteri &dXttaaav 

259. 83. naQd]'nEQl W 84, naQona}iiaa8<5v] IlaQO- 

naviaaScSv TV, nagonaviaddoov F, naQona/iiadScov Bas. 
85. BaKTQiavrp] BaKTQiavcSv FW ^aatXsl delct Wesselin- 

giua 87. 2Ji§vQTL0}] av^VQTtcp ¥ KsSQmaiav] Fs- 

dQtoalav FVW 88. rw om. Bas^ SoXicp] SoXtcaTji 

FVW 'AQsiav] uQiav Bae. ^Qayyrjvrjv] S^Qayyetvijv 

F, caeteri Jgayytv-^v 89. ZoySiav^v T, caetert SuqSiccvijv 

90. ^QaTaq)sQvr]] fortasse praestat ^QaTacpigvti 
91. 'ATQondxrj Bongarsius: libri 'ATgdnjj 94. hTaiQCOv] frt- 

Qoav Bas. 95. fisv nQcoTos W, ngcioTog F, caeteri nQcozoi 

(isv 99. ^v TBTaxcos] tszayfiivos aul reraxcus X LIB. XVIM. CAP. 4. 1259 

fig "J^fiova hcct,av ^AQ^Lbalov. KQdtiQog dh rav Im- 
(pavh6rdtav vndQ%cav ttvxe TCQoaneata^.^uvog tls KiIl- 
xiav vno 'u4kB^dvdQ0V (istd tcov dzolv^ivtcov r^g 6tQcc- 5 
Tstagy ovTOV ^ivqIcov. a,[iDc d' slh]q)cog fjv tvToXdg iy- 
yQdTcrovg, dg edcoKE fiiv 6 ^aGiXsvg avtco Cvvtsliaai, 
^stakkd^avtog ds 'A?.Bt,dvdQOv roig diadoxoig £8o'^s ju»} 
ijvvtektlv rd ^s^ovksv^iva 6 yuQ neQdCxnccg naQaXa- 
/3(0 V iv Tolg V7t0[ivi^fia(}i tou ^aOiXscog t/;v ts Cvvtsksiav 10 
rJ]g'H(pai0tLCovog nvQag, nokXdov dso^svijv xQ7]fidtcov, tdg 
T£ koiTidg cxiJtov STiL^okdg noXXdg nal fisydkag ovCag 
xal Sandvag dvvjtSQ^Xi]tovg sxovCag^ sxqlvb CvficpSQSLV 
dxvQovg TcoL^CaL. iva 61 fiiq Hoh] [ndvv^ 6Ld rijg Idlag 15 
<yvcofi7]g Tia^aLQslv n rfjg 'Jks^dvoQov d6^i]g, dLa rovto 
inl ro XOLVOV rcov Maxsdovcov nXr/^og dvrjvsyKS r^v 
nsQL rovtcov (iovhjv. rjv 8i rcov vnofivi]}idtco2' td fis- 
ytOttt aaL (xv^jfirjg d^ia Td8s. %Lkiag fisv vavg fia/.Qclg 
fisi^oxfg TQirjQCJv vavnt]y^<ja6%aL aatd rr^v WoLvixrjv xal 20 
2JvQiav xal KL?uxiav Tcal KvnQOV nQog trjv CtQatsiav 
ri]V snl KaQxt]8oviovg xal rovg dXkovg Tovg nuQd %d- 
?.arrav ^atOLxovvrag rrjg rs ylL{ivr]g y.al 'I^r]Qiag y.al rrjg 
SGOofiOQOv y^coQag naQa%aXatriov iis%ql ELnsXiag' 68onoLr]- 
6aL 8s ri-v nciQa%aXdttLOV T?;g AL^vrjg fisxQt 6tr]Xcov 25 
'HQax?.ficov' vaovg rs xata6xivd6aL noXvte?.SLg £$, dno 
taXdvtcov %iXicov xat nsvtano^icov sxa6tov' aKokovQcog 
8s TW rrjhxovta 6t6kcp KLfisvag y.al vscoQia yata6xsvd- 
Cai Tiatd rovg snLxaiQovg rcov toncov " nQog dh rovtOLg 30 
noXsav 6vvoiXL6^ovg yal ^cjfidrcov (istaycoydg sx trjg 
'A6iag slg rijv EvQc6nr]v xal yntd rovvavtiov sx tijg Ev- 
Qconr]g slg tr]V '^6iav ^ oncog tdg fisyi6tag i^nsiQOvg talg 
sniyafiiaLg yal ralg oixsLCo6s6LV slg xolv^v ofiovoLav xal 
GvyysvLxifV cftXiav xara6t7]6]]. rovg 8s nQ0SLQ7]fiEV0vg 35 
vaovg sbsi xata6xsva6%^vuL sv ^-qXcp ocal ^sXcpolg xal 
^codojvy, xard 8b ri]V Maxsdoviav sv ^ico fisv rov ^Log^ 
iv 'AficpLn6XsL 8s rijg TavQonoXov, sv KvQQa 8s rijg 
'u4&7]vdg' Ofioicog 8s ocat sv 'IXia ravtrjg rijg ^sdg xata- 
6xsva6Q^vaL vaov vnsQ^oXijv srsQcp fiij xataXsinovta. 40 
Totji 8s natQog ^LXlnnov rdcpov TtvQUfiidt, siuQanX^Ciov 6. rjv oni. Ba?. iyyQdmovg] rcJg iyygunrovg Bas. 

tScoKs fi£v]Uoaxtv Bas. 11. dsofiivrjv] SeofifVTjg FV 

15.^ ndivv om. T Bas., asteriHco notavit Stephanus yvcS- 

(ii^s] So^rjg Bas. 16. Sid Touro ora. TVW Bas. , asterisco 

notavit Stephanus 21. atQaTslav] OTgazTjyslav Bas. 

260. 26. xaTaaxBvdeai] HaTacxtvdaag Bas., xaTaamvdeaadai 
FW Ba8. 29. naTaeHtvdcai] KUTaoHtvdaag Bae. 38. 

Kv^Qfp lac. GronoTius: libti KvQvrp 40. xarahaovtu V 1260 LIB. XVUI. CAP. 4. 5. 

[uu ry [i^yidt)] Kttva trjv Aiyvnrov^ ag av r(ng tTCtcc tLvag 
fi,S}>i6zoLg BQyoig aaraQi&^ovijLV. dva'yvcc69Evrciv 6s tcov 

45 VTronvjjfidroii^ ot MaKsdovsg . xaiTrsQ KTtodcdsy^LbvoL aa- 
Afog ToV '^Xf-^KvSgov, oficog VTr.SQoyxovg v,al dvgstpixtovg 
rdg STti^oXdg oQCJvrsg, szQtvav f<?;c)£i' rav slQ7](iBvcav 6vv- 
xsXclv. UsQdiicKag ds ro (.isv 71qg)tov rovg raQayoidsig 
T(oi' 6tQaric3rcov ;<Kt (idXiGra ulkorQiog sy^ovrag rd nQog 

50 avr.ov dzszrsLVSv ^ ovrag rQidxovta. (isrd dh ravra nal 
MsXiayQov iv rij erdGSL ocal 7tQS0(isia 7tQod6rt]V ysysvt]- 
(xsvov, smXali6(icVog owsiag dia^o^.rjg nal Kat^yoQiag., 
t£g S7tLfiovX}]v aar' avrov 7tsnon!](isvov, snolaGsv. (isrd 

55 cJs ravra Iv ralg dvo CarQanslaig tcov %atofiii6%svtc3V 

'ElkTJvav ditoOtdvtav , xat 8vva(iLV dt,L6koyov 6v6tr]6a- 

[isvcov, sva tav sitKpavav dvdQcov s^sns(iips Ilvdcova dLK- 

^ %oKs(iY]6ovta TtQog avtovg. 

** 'H(isig bs nQog tdg (isXXov6ag L6t0QSL6^aL mQdi^SLQ 

"^ olitslov slvat vo(iit,ovisv SK^slvaL nQOtSQOv tdg ts altiag 
rijg d7to6rd6scog xal rijg okr]g ^Aeiac; tqv <ds6LV nal tav 
6aTQa7tSLav rd (xsyi%7] nal rdg ldi6tr]rag. ovro yaQ (id- 
?.L6ra sv7taQaKoiov&)]xog tolg dvayLVCj6zov6iV 7] biiqyr]- 

65 6Lg sotaL, TtQO 6q)d^aX(i(ov ts\tsi6y]g tijg o?,r]g tOTtod^sdiag 
xal tcov dLa6Tr](idtav. dTto toivvv tov %ard Kihaiav 
TavQov avvsxsg oQog dt' oh]g rijg 'A6iag diijy.sL (isxql 
tov KavKa^ov Kal tov 7tQ6g dvccto2.dg 'SiKsavov. rovto 
dh TtavtodaTtoIg dva6tt](ia6L kocpav 8LSLlr](i(LSvov idiag 

70 xa^' sxadrov syu 7tQog)]yoQiag. rovrov 8e tov tQ^Ttov 
sig 8vo (isQr] 8LaLQov(isvr]g tr]g 'A6iag, to (isv nQog tag 
ccQHtovg avtrjg vsvsvks, to 8h nQ6g t^v (is6r](i^Qiccv. d%o- 
kov%ag 8h TOt^Totg ToTg %Xi(ia6L tcov notcc(iav tdg qv- 
Csig syovtav dvTingogcanovg , ot (ih^' slg tr]v Ka6niav 

75 ^dkattav , oi 8h slg tov ExjIslvov Uovtov , svlol 8' sig 
r6v vno tdg ciQXtovg 'SlKsavov s^sQSvyovtai. oi 8' dv- 
ri'Ksi(isvoL tovTOLg, oi (ihv sig tov oiard t))v 'Iv8Ly.r]V, oiSGl 
8 ' sni rov 6vvsxr] rrjg r^nsiQov ravrr]g itsi(isvov 'Slasavov 

80 SH^allov6LV, 'svLOL 8' sig tr]V %alov(isvr]V SQv%Qdv &d- 
Kartav zatacpSQOvraL. o^oias 8h tovtoLg 8L£LXr](i(isvav 42. KUTu] rcav xara Srhaefeius ad E. Oiest. v. 910. Pors. ed. 3. 
45. dno6id8Y(iEvoL ] dnodsdsiyfisvoi Bas. 52. sni- 

In^cfifvoq Steijhaiuis: ini(iaX6(isvog Bas., caeteri hni§alX6iisvoe 
55. unoGTavtcov] dndvrcov Bas. GO. oUslov] otxsidv tt 

V 62. oiiro)] ovzms F 64. ngo] n^os W 

69. xaS-' ] jrpos FW 10. StuiQOvnsvcov F 76. rab'] 

rov6 Bas. 77. s/g roV Y Bas. , caeteri tig rijv sni 

Tov ] inl Tt]v Bas.. LIB. XVIII. CAP. 5. (;. 1201 

Tcov datQa^tsLcov , cd ^sv snl riqv uqxzov, ai 6' Inv t?/1' 
liEGrj^^Qlav f^^ofOt rdg x?u6Big. nal 7TQ(6xi} ^lv xd>v 
JtQog t)]v aQXxov iGxQaa^ivtov KHxai TcaQcc rov Tccvcdv 
Tcoxa^ov EoydLavYj xal BccicxQLav)], y.al xovxav Ixo^ivy] 85 
^AQua xat TIaQ%vala, bx 7)g 6vpi{iaivu jieQiix^G^ai xrjv 
'TQxaviav QaXaxxav, ovGav xki')'' avxtjv ^sxd ds xavxcc 
Mr]6ia, no7.ldg ^sv sxov6cc xonov 7tQogr]yoQiag , nsyiorr] 
d' ov6a naGav trZv OaxQansidJv sb]g 6' 'jQ^isvia xcd 
Av^aovia ocal KannaSoyJa, TtaGai xov dsQa dvgx^iti^Qov 90 
UyovGai' tavxaig 6s 6vvoQit,ov6ai xar' sv%slav ^sv '^ rs 
fisydXr] 0Qvyia yai 7] scp' 'EXXr]gn6vtco KSL^svr]^ sk da 
tcov nXayicov Avdia xal KaQia, vnSQdi^iog 6s t^g ^QV- 
yiag xat 7caQdXXr]kog -)] ni^idtnr], aal ravxtjg sxofisvr] Av- 95 
y.La. sv 6s xolg naQa %d?.axxav tonoig tovxav^ tav 
CaxQansLCov cci xav 'Elhjvav noksLg ya^idQVvraL, av rag 
TCQogrjyoQiag yQdcpsLV ovx dvayxaLov nQog ri]v vnoxsL- 
^svr]v vnod^sOLV. ai (isv ovv nQog rrjv aQy.tov sGxQaa- 
(xsvaL GaxQanslai tov SLQrj^svov XQonov nad^idQvvxai. 100 
tav ds nQog ^sGrjfi^Qiav s6xQa^^ivav tcqcox)] ^sv nccod (i 
Tov Kavxa^ov s6xiv 'Ivdiyr], ^a6iKsia ^sydXT] 'AccI noXv- 
dv%Qanog, olxov^dv)] d' vno nksiovcciv Ivdixav s^voh', 
cov S6XL ^syL6xov To xdjv FavdaQidav s^^vog, scp' ovg 5 
6id to nXij^og tc5v na^' avxolg s^^scpdvxa^' t^vx sns6xQd- 
tsv6sv 6 'AXs^avdQog. oQi^Si ds t)]v x^Q^'^^ tavxr]V tcccI 
tr]V s^^g 'Ivdixrjv noxa^og 6 ^iyi6rog av tcov nsQi 
tovg tonovg xal to TcXdxog s^av 6xadiav tQLav.ovxa. 
Ixonsvrj 8s tavxr]g r] loLniq T^g 'Ivdix)~]g , VjV y.axsnoXs- 10 
Hr]6sv 6 'AXs^avdQog , noxa^iioLg v8a6i xccxdQQVXog y.ccl 
xaxd x)]V svdaL^oviav snicpavs6xdtr], ya^' rjv vniJQys 6vv 
aXXaig %Xslo6l ^a6iXsiaLg rj ts tov IJcoqov aal TaEiXov 
8vva6tsia, 8i' ?}? 6v^(5aivsi qslv xov 'Ivdov noxauov, 15 
d<p' ov rr]v nQogr^yoQiav s6xsv tJ x^Q^- sxo^iv)] 8s Tv;g 
'Iv8iK)]g dcpcoQiexo 6cctQansiag 'AQaxa6ia y,a\_ Ks8Qa6ia 
xal KaQfiavia ' TtQog 8s ravraig IIsQ6ig.^ sv y tr]v Hoij- 
Cittv^v zttl Z!iZtax7]vr]V nslGdai Gv^^s^rjKSV • £^^s 8h Ba- 261. 81. TciSv GaTQafcsiaiv ] GaTQansitov Bag. 82. 6' 

cov cov 

F 83. TTJg — i6TQUfi(iivr]g F 90. nacai] anacai 

F 91. GvvoQi^ovaat} cvvoqI^ovci FW 99. tCTQa/x- 

fievai] tdQVfiivai FQVW 4. rav8agidcov] TvvdaQidcov FT\ X. 

7. xai Tt]v] Trjv Bas. 8, tcov om. F 9. 

CTaSitov] CTadiovg W ]0, o om. Bas. 11. noTanioig 

Reiskius: libri naQanoTafiioig 14. Ta^iXov] Ta^iliov F 

Ifi. ixoftivTi] ixof-^vTlS FQV 18. ZiTTanrivi^v] 2JiTa- 

KrjVTjv W, ZiTuxiVf]v Bas., caetcri 2iTtay.ivi]v 1262 LIB. XVIll. CAP. C. 7. 

20 ^vXavLci iik%Qi T^g xatd Tr]v 'Jga^lav doiyytjtov • ex dh 
&aT£QOV ^SQOvgy d(p' ov noLOvp^a&a t^v dvd(ia6iVy Ms~ 
6ozota(iia TieQLSiktj^fitvr] dvol 7Cota{iolg, tco te EvcpQat]} 
%ai TiyQidL, dt' ovg t8tsvxEtavt)]g t^g TTQogtjyoQiag' h/o- 
lisvfj ds rijg Ba^vXoaviag UvQia r) dva) xakov^svt], nal at 

25 6vvs%sig tavtt] naQa%akdttLOL KihKia ical JTaftqpuAtw, xal 
i] xoikT} UvQia, xad'' ijv rj ^OLvixrj 7CSQLsiXr]7itaL' TtaQU 
ds td TtSQata tijg 7ioik7]g ZlvQiag y.al ti]v 6vvs%ag nsi^s- 
vr^v SQ7]^ov, zab^' ijv 6 Nslkog cpsQo^svog OQiC^Si 2JvQiav 

30 T£ xal t7}v AlyvTttov, djtsdsdsinto 6atQansia Jia6cov d^i- 
6tr] iial jtQogodovg s%ov6a fisydkag AlyvTttog. 7td6ai^s2 
b' avtat aavnatc^dsig SL6iv, cog dvtLZS7iov%6tog tov xatd 
HS6)]^^Qiav dsQog tco TtQog aQxtovg iiad)]XovtL. ai ^sv 

35 ovv vTt' '/Jks^dvdQov iiata7toksar]&SL6aL 6atQa7iSLaL tov 

sIq)]usvov tQo^tov ■Ksiy.svai dLS^SQi6&)]6av tolg dt,Loloyci' 

xdtoig tcov dvdQav. 

"7 01 6' sv talg dva zaJ^ov^svaig 6aTQa7isiaLg aatOL- 

iiL69svtsg"EkXr^vsg vtc' 'Aks^dvdQov, TCod^ovvTsg (isv tr]V 

40 'Ekkr]vim]v dycoyr]V Tial diattav., sv ds taig s6%atLalg r^g 
^a6Lksiag s^SQQL^fxsvoL, t,co)nog ^sv tov ^a^Lksag VTts^s- 
vov did tov cpo^ov, tsXsvT)]6avTog d' d7ts6t)]6av. Cujti- 
cpQ0vr]6avtSQ 8s xal skofLSvoL 6tQatt]y6v ^ikova tov 
AlvLava 6i c^lv d^iokoyov 6vvs6ti^6avto. Tisi^ovg ^sv 

45 y^Q ^iX6V Ttksiovg tcov dig^vQicjv, LTtTtslg 8s tQLg%Lkiovg, 
ndvtag bs tcov natd tov Tioks^ov dyavav 7tokkdxLg TCSLQav 
sikr](p6tag xal dcacpoQOvg taig dv8Qaya%iaig. nsQ6i%y.ag 
ds 7iv%6^svog tr]v tav 'Ekkrjvav dz66ta6LVy Siik)']Qa6sv 
SK tcjv Maxsdovav Tcs^ovg ^sv tQLg%ikiovg, L7C7islg 6s 

50 6xtaiio6iovg. tov ds 7tkr]d^ovg sko^isvog 6xQaii^y6v /Zu- 
^ava tov 6a^atoq)vkaiia (liv 'Aks^dvdQov ysyovota, 
(pQov)]natog ds 7tk)]Qr] nal dvvdfisvov 6tQat)]ysLV, TCaQS- 
daxE tovtcp tovg d7C0Kkr]QaQsvtag. Sovg (5' avtco TCtjog 

55 tO)jg 6atQd7tag szL6tokdg sv alg ysyQan^isvov r]V 6tQa- 
XLCotag dovvat tcj Ilvdavi (iVQiovg ixlv 7tst,ovg, LTCTtslg 
8e 6}itaxig%Lkiovg, s^ans6tSLksv stcI rovg d7to6tdvtag. 6 
de Ilv^aVf ^syaksTti^okog av, d6(isvag v7t)]Kov6sv sis 

20. 8s &ar£Qov fieQOvg] &aT£Qov 8s [isQog F dcp'] 8l 

FQVW 2!). dnidedicyiro FVW, cacterl anodidsi^TO 

2(>2. 32. iiaiv ora. V 34. KccTanoksfirjQilaai] xarano- 

Xsfi7]9^aai V 42. 8' F klofisvot aTQarrjyov] inver- 

tit F 43. Alviava] Alviavai V 44. s~ixov nXsiovg] 

invertit F 45. twv — dy^ovav] rov — dycova FV 

48. ^x Tcov] ix TTJg F 50. kJLofisvog FW, caeteri hlo/iivov 

55. rqi oiu. F 57. fiiyaXBni§Q?.os] ftsyaktni^ovXos Bas., 

ftsyuXsm^^oXog W LIB. XVin. CAP. r 8. 1263 

Tijv GTQatdaVy 8LCivoov(JL£vog rovg (ilv "EkXtjvag raig 
(pikav^Qconiaig TtQOi^Kyta&ai, tr]v 6a dvvafiiv ty tovxav 60 
Cv^fiaxia fisydkrjv nonqGag idiOTiQayslv aal tav avco <Ja- 
XQanHav 6vva6riVHV. 6 8\ IIsQdiiixag {xpoQCOfiivog av- 
Tori t^v e7iL^oX)]V, dLSxskevCato xataTtoXentJGavru toiJs 
d(pe6tij'/c6tag aTiavtag aTtontstvaL xal ta kdtpvQU dcadov- 65 
vaL tolg OTQaticotaig. 6 dh IJvQcav dvat,tv^ag fistd tc5v 
dsdofisvav avtcp GtQatLCorcav, xal naQa rcov oaTQaniiJv 
TCQogXa§6usvog rovg Ovfifidxovg^ 1^X£ fxsrd 7id6)]g rijg di:- 
vdfiscog STcl rovg dcps6trjx6rag. did ds Tirog AivLavog 
^LacpQsiQag ylL7c66cjQov, snl tQLg%LXiav GtQatLatcov naQu 70 
Toig dnoCtdtaig tstayfisvov, tolg oAotg snQOtSQtjCs. yc- 
vofisvijg ydQ rijg naQatd^scog %a\ tijg vtnr^g dficpido^ov- 
fisvrjg, 6 nQod6rtjg syxaraXinav Tovg Cvfifidxovg dk6yag 
dntjX^sv sni rcva Adqoov sxav rQigxiXiovg. oi d' d/J.ot 75 
do^avrsg TOt;roi»g nQog cpvy^v coQfirjxsvaL, dLSraQdx&rj- 
6av xal rQansvtsg scpvyov. 6 ds Ilv%av vixrjCjag ry 
fidxr] dLSxr^Qv^aro nQog Tovg i^trr](jisvovg, xsXsvav r« 
Hsv onktt xara^sG&aL, avrovg ds rd nLOtd ?,a^6vtag snl 
tdg idiag xatOLxiag dvaxaQrjCaL. ysvofisvav d' snl tou- 80 
263T0tg oQxav Tcal tav 'EkXr^vav draaix^fivtav tolg Maxs- 
66clv, 6 fisv nv9av nsQLxaQr]g rjv, %atd vovv avtco nQO- 
XfOQovvtav tav nQayfidtav, ot 6s Maxs66vsg fivr^odi^v- 
tsg filv Tijs ToiJ UsQdixyov naQayysXiag, ov6sv 6s cpQov- 
■ riGavzsg rav ysysvr](isvav oQxav naQS6n6v6rj6av rovg 85 
"Ekhivag. dnQog6ox^rag yaQ avroig snL^SfjLSVOL xal ka- 
^6vrsg dcpvXdxrovg , dnavrag xatr]x6vri6av xai rd XQ^' 
fiata 6ir]Qna6av. 6 fisv cvv IIv%av 6Latl)sv69slg rcov 
skni6av dnrjXQs fisrd rav Maxs66vav nQog tov Usq- 
dixxav. xa\ td fisv xard r^v '/46iav sv rovroLg r]v. 90 

Kattt 6s tr]v EvQ(6nr]v 'P66lol fisv sx§ak6vrsg ri^v 8 
Maxs6ovLxrjV cpQovQdv i^ksv&SQaeav tr]v n6lLV, 'A^r]- 
valoL 6s nQog 'AvtinatQov n6ksfiov s^rjvsyxav tov ovo- 
Ha6&svta Aa(iiax6v. tovtov 6e tdg aitiag dvayxal6v 95 
kctL nQosx&sc&au x^Q'''^ ^*^^ 6aq)s6xsQttg ysvscd^au tdg 

59. ruTs cpiX. W, caeteri cpiX, et qui (piXccv&Qconsicds F 

61. av(o FQ\\\ , caeteri dkX(ov 63. int§oXi]v ] STii^ovXtjv 

Bas. 64. anavTag dno^Tiivat FW , caeteri dnoxTitvai 

67. toi)s cvfifidxovg] cvfifiaxittg F 68. inl] ngog P 

69. Alvtavog] ahsiavog F AtnoScoQQv] Xuno- 

S(0Q0v F ^ 71. inQOTiQTias Wessel. , inQosriQTjcs Bas. , cae- 

teri nQOSTSQTjee 74. zQigxiXiovg] malim zovg TQigxiXiovs 

75. 8' F 77. 8iiK7]Qv^aTo] SKrjQv^aTO FVW 

jrpoe om. Bas. 78. i^TTrjftsvovg] rjysfiovag taiv ■]^ttt] [isvcov 

Q, 7}TTOfisvovs Bas. 79. ntcrd ] nXslotu Bas. 

263. 90. ^v ] post hoc lacuna est in T 93. da om. FV 1264 LIB. XVin. CAP. 8. 9. 

ev ccvtcp 6vvTEkE69Ei6ag nga^Hg. 'JXB^avdgog yccQ ^qk- 
XeZ xqovg) TtQovEQOv tijg rE^svtrjg ekqlve natdystv uTiav- 
xag tovg iv talg 'ElXriviGL nokEGi cpvyddag, d{.ia ^lv 66- 
100 ^r]g 8VEKEV , dua 6e ^ovko^tvog e%eiv ev EnaGty Ttoksc 
TiolXovg Idiovg talg Evvoiatg nQog tovg VEcotEQiG^iovg 
znt tdg dzoGtdGstg rwi' 'EXhjVcov. dtoTtEQ VTioyvov ov- 
tcov tav 'Okv^Tticov Et,E7t£fiil,'EV Etg trjv 'ElXdda NtxdvoQa 
tov 2JtayEtQitr]v, dovg E7Ct6tokr^v TtEQi Trjg aa&odov. tav- 
5 %)]v df TCQogsta^EV ev tr~j navi]yvQEi dtd tov vixr]6avtog 
%r]QVKog dvayvco6&r~]vat roig sth]^E6i. xovtov 6£ TtOiTq- 
CavTog To Ttoogtax^EV , ka^cov 6 xiJQV^ dvhyvco trjv ETtt- 
6tolr]V trjvde. Ba6ikEvg 'AlEt,av8Qog totg ek tav "^Eklfj- 

10 vidcov TtolECiv (pvyd6i. Tov ^sv (psvyEtv v^dg ou% ijuatg 
atttoi y£y6va(.iEV f tov 8s zareA&slv slg tdg tdiag TtatQi- 
dag rjuEig E^oasda., iiXr]V tcov svaydjv. ysyQacpauEV da 
'AvttTidtQcp tieqI tovtav, o^rcog tdg jjiij (iovXouEvag tcov 

15 7t6lEa)v xatdystv dvayxd6]]. ar^QVX&EVtcov ds roi^roi^ 
^isydlcp XQotcp E7tE6r]^atvs rd Tt^.rjQog' ciTiodE^d^EVOi yaQ 
Oi %atd tr]V TtoivrjyvQtv tr]v %dQiv tov ^adtlsag dtd tr]V 
%aQdv r]usi'^ovto tiqv EVEQyE6iav totg Eitaivotg. r]6av 6 
ot (pvyd^sg dnr]vtr]%6tEg dnavtsg fjrl tr]V TcavrjyvQtv, 

20 ovtsg nXsiovg rcov 6tgiivQiav. ot ^sv ovv 7toX?.Oi tr]V 
icdd^odov tcbv cpvyccdcov ag eti dya^^tp ytvo^svr]v dTtEds-- 
%ovto, AltoXot bs nal 'A&7]vai0i Svg^SQaivovtsg tij TtQU- 
^Ei %aXE%cog EcpEQOv. AitcoXol (iev yaQ toijs Oivtddag 

25 E^^E^Xr^jiotsg ek rr~]g TtarQidog TtQogsd^xav tr]V EJtt totg 
7taQavo(ir]y.a6tv ETtaxoXovQ^ov^av >i6Xa6tv aal yaQ 6 
^a6iXEvg r]7t£iXr]xcog r]v cog ovx Olvtadcov Ttaidsg dXX 
avtog ETti^r^dSi trjv diar^v ccvtoig. ofioicog 61 tovtotg 
'A^7]vatoi rr]V Zld^ov }cataKSxXr]Q0V%r]ii6tsg ovda^ag rr]V 

30 vfj6ov ravtt]V tiqoisvto ' ov'/, ovtsg 6' d^to^a^oi raig 

rovtov dvvdixE6i, xatd (xsv ro TtaQov r]6v%iav rjyov, E7Ci-26i 

tr]QovvtEg xaiQov sij&Etov, ov r] tv%r] ta%sag avtotg 

9 7taQE6KEva6E. (lEt' oXiyov ydQ rEXEvtr]6avtog 'AXs^dv- 

6qov xal trjg (ia6iXEiag vtovg 8ia86%ovg ovx i%ov6r]g, 

35 Et6Xar]6av dvttXa^s6^ai tr~]g iXsv&SQiag Kal trjg %Oivr]g 
rav EXXrpiav r]ys[ioviag. dcpOQ^idg 8' sdxov Etg rdv 
srdAf^uov To ta TtXq&og zav 'nataXEiq^^kvtav vcp' 'Aq- 2. viroyvoDv] vnoyvlcov W 8. ^ElXrjvidcov noXscov] 'ElXi]- 

vcav QT Bas. 15. insarji^aivE] iTtEa^firjvs Y 17. zrjv 

XaQuv ] libri trjg x^^Q^S l^. ncivtjyvgiv] £Oqtt]V Q 

2G. Olvtadcov] Otvtadcov lil)ri 28. 2dnov] 2dhov 

Bas. 

261. 37. rcov KazcclEicp&tvTcov] aaTCiXficp^ivxcov Bae. LIB. XVIII. CAP. 9. 10. 1265 

TtaXov xQf](jiuTC3v, nsQl cSv rcc xard ^eQog h> rrj nQo 
Tavzrjs /3i/iAa3 dt>)A&Oft£V, o^olag da xal rovg Tiaxu 40 
xiqv 'Aoittv d^io^ovg yevo^Evovg vjio rav 6ttXQtt7iav 
^iLG^foipoQovg , ovxttg (^hv 6%xtty.Lg%i}dovg, dLaxQt^ovxttg 
6h tibqI TttivttQov XTJg IleXojiovvijeov. dio xttl tou- 
rovg TtQogera^ttV Iv ci7ioQm]xoLg AtaG^ivH tc5 ^A%ri- 
Vttia ro }iev jiQarov ttvaltt^elv avxovg , ag IdionQa- 
yovvxa xcoQ\g rilg Toi; 8t'i(iov yva^ii^g, onag 6 (lev 'Av^ 46 
rijCttXQog QaQviioxeQOV dLttxe&y ctQog Xttg TtttQaOxevttg, 
xaxacfQovav rov AeaG^evovg , ot 8' 'A&Tjvalot 6%olriv 
Xd^aGi ical xqovov TtQoy.axaGxevdOaL xl rcov elg rov 
7t6le(iov ;^p7;o/,u«v. dco xal AeaG&evrjg (lexd sroAA^g 50 
7]6vxiag (iL69a6d(ievog rovg 7tQoeLQr}(ievovg nttQccdo^ag 
sroi(ir]v e6xe TtQog rag :tQd^eig d^ioXoyov dvvtt^iLV. e6rQa- 
revnevoL yuQ xaxd xr]V 'Aoittv tioXvv xQOVov, aal noKkav 
XttL (leydkav dycovav (iexe6x^]>i6reg, d^lr]XttL xav aaxd rov 
n6Xe(iov eQyav eyeyevr]vro. rttvra (xev ovv ovTCJg eTtQar- 55 
TfTO [xi]7ta "naXag eyva6(ievr]g xrjg 'Ake^dvdQov reKev- 
rrig. enel de xtveg ex Btt^v?iCovog r^aov avxoTtxttL ys- 
yovoxeg rrjg rov ^tt^LXeag uexakXttyrjgf r6xE cpaveQcog 6 
6ij(iog d7ce'jittXvi'ttxo TiQog xov jro'Af^uov, nal rav (lev 'Aq- 
TtdXov jj()7/^a'TWV (leQog e^e7ie(iil:e rcp AeaoQevet Xttl Ttttv- 60 
OTtUag ovx oXiyag, xcd 7tttQr']yyeike (irjxexc TtaQaxQv- 
TtxetVt dkkd cpaveQCjg TtQdxxeLV xl tcov 6v(i<peQ ovrav. 6 
, 6e 6Ltt3ovg rolg (iL6&ocp6QOig rdg 6vvxdt,eLg Xttl xttd^o- 
7tki6ttg xovg ttvoTtXovg, 7taQ^l&ev eig Alxakiav, 6vvd^rj- 65 
66(ievog xoLVOTtQayittv. d6(ievag 6e rdov AiraXav 6vvvna- 
iiov6dvxav , y.ttl 6L66vxav avxcp 6TQtt.rLc6rttg eTtxaxLgxi- 
liovg, 6 (lev Aea6^evr]g 6Ltt7te(i7t6(ievog nQog re rovg 
AoxQovg xttl ^axelg xal Tovg dkXovg rovg Ttkrj^LoxooQOvg 
TtttQexdket rijg avTovo(iiag dvxexe6%ttL xal xr]g tc5v Ma- 70 
v.e66vav 6eOxoxeittg eXevd-eQaOaL xi]v 'Elktt6tt. 

"O 6e 6i](iog rav 'A&r]vaiav, tcov (lev xTr](ittTLxav 10 
6v(i^ovXev6vTav xi]v rjOvxittv ayeLV, xav 6e 6r](iox6zav 
avcOei^vxav rd 7ih']%r] jial ^ittQaxttXovvrav eQQaiievag 
eX^OdttL Tot) TtoXeuLOv, 7toXv roig 7tXri^eOLV vneQelxov ot 75 
255 Tov n6Xe(iov ttioov(ievoi xttl rdg TQOcpdg ela&^xeg exetv 
Ix xov (LLOd^oqjOQelv olg nox' eq)r]6ev 6 OiXLnnog rov 
^ev noXenov eiQr]vt]v vndQxeiv, xi]V 6e eLQr]vr]v n6Xe(iov. 
ev&vg ovv ot (lev Qi^xoQeg xdg tcjv 6r](iOTLxav oQ^idg 80 

40.^ vito] dno F 43. liooa&hTj F 44, iSionQa- 

youi-Ta] ISionQayovvzaq Bas. 54. xov noXinov] nolsfiov 

Bas. ^ iyiyi:VT]vzo] yfyivrjvto F 61. nuQu-AQvnrn.v'] 

naQa-Avmnv VW 68. r« enu F tovq Ao^iqovs] zav 
Aoy.Qovg Bas. 

81 12C6 Ll«. XVIII. CAP. 10. 11. 

6a^at07CoiovvTBs lyQa^pav ipi^cpi^^a rijg xoivijg rav 'EX- 
Xrjvcav Bksv^SQLag q>Q0VTL6at, rov drj^ov, jcal rdg (liv 
q)QOVQOv^&vag jtoAsig hkBv^sQaOai , vavg 81 TiaQaSmvd- 
6ai rbXQriQBLg iitv rstraQdMvxa, XQnqQsig 8b dLaxoOlagy 
85 6rQarsv6a69aL ds ndvrag '^^Tjvaiovg rovg ^s%Qi irav 
xsxraQd-AOvra y v.a\ rQslg ^sv (pvkdg ttjv 'JrrimjV jiaQa- 
g)vXdxxSLV, rdg d' inrd UQog rdg vnsQOQLOvg 6TQaxsiag 
ixoL^iovg slvai- SKTtspnpaL ds xal 3tQs6^SLg rovg lnsXsv- 
6o^ivovg tdg ^EXXrjvidag Tioksig ical didd^ovrag oxl xal 
90 TCQOXSQOV ^sv 6 drj^og xijv 'EXXdda 7td6av xolvtjv sivai 
naxQiha HQivcov rav 'Eklrjvav Toi)g snl dovXsia 6rQa- 
tsv6a^svovg ^aQ^aQOvg 7]y,vvaro nard QdXarxav, xal 
vvv oYsxaL dslv vtcsq rijg noLvrjg rav 'EXXt^vav 6axr]- 
Qiag ical 6d^a6L aal %Qr]^a6L xai. vav6\ 71qoxlv6vvsvsiv, 
95 KVQa^ivtog 6s toi» -ipr^q^i^natog tcqoxslqotsqov ij 6vvi- 
q)SQSV, OL ^sv 6vvs6sL diaqiSQovtsg rav 'EXXrjvav sqa— 
6a.v rov dij^ov rav 'J&rjvaiav rd fisv JtQog svdo^iav 
£v ^s^ovXsv69aL , T0i5 68 6v^qsQOVxog di7]^aQxr]xsvaL' 
3tQ0S^avi6xa69ai ydQ avTov rav naLQav^ v,a\ Ttgog dvL- 
100 xijTOi^s v,a\ fisydXag Svvd^scg STtL^dXXso^ai dLanLvdvvsvsiV 
ur]ds^Lag dvdyxr]g >iaxs7CSLyov6r]g, za\ qQ0vri6sL doxovvxa 
diaqsQSLV [ir]bs xmg TtsQi^oi^roLg tcjv @r]^aiav 6v^qo- 
Qalg vsvovQsxfj6&aL. ov /ui^v dXXd rcov 7iQS6^sav stcl- 
5 TtoQSvonivav rdg 7c6Xsig, Jtat ttJ 6vv)]&si rav Xoyav 8sl- 
v6rr]rL TtaQOQ^covrav TtQog tov tcoXs^ov, ai 7cXsl6xaL (isv 
6vvsQsvxo ri]V 6v^fiaxiav, at (isv nccr' s&vog, ai 8s 
11 xata TtoXiV. Twv d' dXXav 'EXXr]vav ol }isv TtQog Ma- 
v.s86vag aTcixXLvav, ot 8s rijv 7]6viiav stXovxo. Aixa^ 
10 Xo\ fisv ovv aTtavxsg TtQaxoc 6vvs&svxo rr]V 6vyiiiaiiaVj 
y,a%d7tSQ 7tQ0siQr]xai, [isxd 8s TOi^Tovg ©STTaAol [isv Ttdv- 
T£s 7tXr]v IlsXLvvaiav , OlxaloL 8s 7cX7]v 'HQaxXsaxav, 
^A%aiav 8s ^^caxac nXr]v @r]^aiav, MrjXcsTg 8s 7cXr]V 
15 Aa^iLiav, s^rjg 8^s AaQLslg anavxsg y.ai Aoxqol v,a\ ^a- 
ac£is> ^^t ^' AivLdvsg xa\ 'AXv^aloL aoL ^oXonsg, tcqos 

265.83. TSTp^eEis — TptrJ^as Wesselingius: libri TptTy^fts — 

tfr^^estS 83. 85. TStTccgdKOVTaF, TEOffa^ofxovracaeterij^Bas. 

84. tiTQijQBig — 85. TsoaaQaxovTcc om. Bas. 85. 

(tixQi? omnes 87. vnsQOQiovg] vnui&Qiovg F, illud yQ. ia 

niargine ponens 90. tlvai] te F 92. oifTai] oi'0£rai Bas. 

93. post Sslv ponitF jrposra|ag lavrov punctis superne notata 

100. iTti^uXXsad-at] sni^aXsa^ai F 9. dns-alLvav] dns- 

V.X1VOV Bas, 12. TlsXivvaioiv Palmerius: libri risXXrjvaiwv, 

nsXXTjvsav F 14. Mr]Xisls Palmerius, MUtjsIs FW, caeteri 

'^At£ts Aafitscov Eckhelius: libri MaXscov 15. d' Bas. 

16. 'AXv^aiot Wassius, .^v^atot FQVW, caeteri XXv^alot 

JoXonss] ol .doXonss FV LIB. XVIIL CAP. 11. 12. 1267 

ds roiJToig ^J^anavEg icccl jdgvxadLOi xccl MoXottcov ot 
stsQi 'jQvmalov ovxog d' vnovlov Ov^niaxiav ovv^s- 
fisvog vGtsqov 6id JiQodoGiag OvvrjQyr^os rolg Maxsdodi. 
xav X 'JlkvQiav xal &QaKcov oklyoL Gvvs&svxo Gvynia- 20 
Xiav did x6 TtQog xovg Maxsdovag filGog. s^ijg ds Ovv- 
266 fAa^ovTO xov noXsfiov KaQVOxiOL ^isv s^ Ev^oiag, x£- 
^svTaioL ds xcov IlsXonovvrjGicov ^AQysloiy ^LixvcovLOiy 
'HksiOL, MsCG-^viOi xat ot x^v 'y4xT}]v xaroixovvxsg. ot 25 
filv ovv Gv/x^axiav Cvv&SfisvoL xav 'EXkr^vcov vn^Qxov ot 
3tQOSLQrjfisvoi. odh d^ftog dni^TsXks CrQaTicoxag xco AscoO^k- 
VSL ^ori^dTqOovxag noKiTixovg (isv ns^ovg nsvTaxigxtXiovg, 
innsigdsnsvTaxoGiovgjfiiG&oq^OQOvgdsdigxi^Xiovg. xovtcov 30 
de noQsvo^svcov did xijg Boicoxiag, dXkoTQiovg ovvs^aivsv 
ilvai xovg BoLcnovg Tolg 'A&tjvaioig did xoiavxag xivdg 
fXixiag. 'Akst^avtQog @^^ag xaxaGxd^ag xr^v %c6Qav xoig 
nsQioLXOvGL Boioxolg sdcoxsv, ovtoi 6s xaTaxXT^QOvx'^- 
eavTsg xdg xcov iqTvx^yixoTCOV XTrjCSig sx x^g x^Q^S [isyd- 35 
Aag sXdn^ccvov nQogodovg. dionsQ sldoxsg oTi XQuxi^Gav- 
xsg 'A^^rjvaloi xco noXs^co xolg &i]^aioig dnoxaxa6Ti^0ov- 
6L xr'jv xs naxQida xal xrjv ^oj^av, dnsxXivav nQog xovg 
Maxsdovag. OTQaTonsdsvovrav d' avTcov nsQc rdg Tlka- 
xaidgy_ 6 Asoo^&svrjg ^SQog xrjg idiag dvvdfiscag dvaXa- 40 
^ojv rixsv eig xr^v Boioxiav. pLSxd 8s xcov 'A^rjvaiov 
naQaTa^d^svog nQog rovg syxcoQiovg ^dx]] xs svixrj^s 
' xal XQonaiov GT^Gag xaxscog snav^lQsv sig Ilvkag' sv- 
xavda yuQ biaxQi^cov xQovov Tivd nQOXttTsiXrjnTO xdg 45 
ccttQodovg xal xr]v xcov Maxsdovav dvva^iv dvsdsxExo. 

'AvTinaTQog d' dnoXsXsi^^svog vn 'AXs^dvdQOV 12 
CTQaxrjydg Tjjg EvQCjnrjg cog snv&STO xiqv xs xov ^a<5L- 
Kscag sv Ba^vXcovL xzXsvttIjv Trjv rs xcov CaxQansicov diai- 50 
QSGiv, nQog ^sv Kqutsqov sig Kihxiav dLsnsfinsTO, na- 
gaxaXav Trjv raxidTrjv ^orj&iiOai ' ovTog yaQ nQoansGTaX- 
Hsvog slg KiXixiav rj^sXXs xaTdysiv sig Maxsdoviav Tovg 
dno?.sXv(jiSvovg x^g CTQaTsiag Maxsdovag, ovTag vnsQ 
xovg nvQiovg' nQog ds AsovvaTOv xov siXrjcpoxa 6aTQa- 55 
nsiav xr]v scp' 'EXXrjgnovTCj (^Qvyiav, 6[ioicog d^icov xal 
xovTov ^orjf^^Gai xai fiiav tcov savTOv &vyaTSQ03V 0vv- 
OiXislv snayyskX6(isvog. nv^Ofisvog dh x^vvno xcov 'EX- 16. 'A9afiuvts Wesselinglue : libri 'Ad^dficcvTis 22. Ey/Jotag] 

ivvolaq F 

2(i(». 38. dniyikivav FW, caeteri dniv.Xivov 52. riiitlXB] 

i(iilli V 53. dnQXi}.ii[iy,bvovii zfjg GTgaTiocg F 54. 

Tovg /MVQiovs WesseliDgius : libri TQisfivQiovg 55. Asovvazov 

Wesselingius: libri ^tAoirav tjjv iq)' ] Iqp' Bas. 57. kav- 

Tov] avTov Bas. GvvoiiiiBtv] avvoiKilv W 58. vno om. F 

81 ♦ 1268 LIB. XVIII. CAP. 12. 13. 

hr]vGiV CvvdQOUT^v in avtov yEysvTjiiivfjv , trjg ftav Ma- 

gO nBdoviag a7iiKi7C& 6tQat7jy6v Zlinnav , dovg GtQaticotag 
Tovg iicavovg aal naQayydXag OtQatoXoyslv cag nkei— 
Ctovg. avtog d' avala(iav Maxsdovag ^lv ^VQiovg v.ai 
XQig%i^iovg, innilg b\ s^axoGiovg, lenavL^e yaQ 7} MaxB- 

g5 dovia OtQaticotav noXitiyiav 8va to nXri^og tcov am6taK- 
fievav elg trjv 'A6iav Inl diadoxrjv r^g GtQatidg, dve^ev- 
^ev Bic xfig Maaedoviag dg ©ettaXiav, Gv^naQankeovtog 
avta xov CtoXov navtog, ov dneGtalKcag ^v 'AXe^avdQog 

jQ naQanen^povta nXrj&og %Qr]^dtcov ex tav ^a6iXLKCov Qfj- 
6avQC0V elg xrjv Maxedoviav, ov6(ov na6(ov tcov tQLrjQov 
exatov xal dena. ot de 0ettaXol t6 ^ev nQcotov 6v^^a- 
yovvteg xco 'AvtindtQa nokkovg aal dyad^ovg innelg £|£- 
ne^tpav avtco' vdteQov d' vno xav 'A&rjvaicov netanei- 

«75 6&evtsg d(pinnev6av nQog Aeae&zvr^v , %al ^etd tcjv 
'A&rjvaiov ta%d^evteg dienole^ovv vneQ trjg tcov 'EXlrjvcov 267 
k?.ev&eQiag. fiayaAj^g de dvvdfieag tavtrjg xolg 'Ad^rjvaioig 
nQogyeyevrj^evTjg , oi ^ev "EXkriveg exQatovv nokv tav 
Maxedovcov vneQe%ovteg ' 6 de 'AvtinatQog ^d%r] leLcp^eig, 

gO xal x6 }.oin6v ovte naQatd^a6&aL tok^cov oi;r' eig tr]V 
Maxedoviav enavel&elv d6q)ak(og dvvd^evog , natecpvyev 
elg nolLV Aa^iav. ev xavty de xr^v dvvauLV 6vve%cov 
x«t xd xei%r} iiata6iievd^cov , etv 8e naQa6xevdg onkcov 

35 Ka\ xatanekt(ov xal 6itov noLOvytevog, exaQadoxeL tovg 

j3 dno trjg 'A6iag 6v^^d%ovg. Aea^d^evrjg de ^etd nd6rjs 
T^S dvvd^ecog naQsk&cov nXrj6iov xrjg Aa^iag, nal xr]v 
siaQB^^olijv 6%vQco6d^evog xdcpQcp ^a&eicc nal %dQaxL, x6 
^ev nQcotov extd^ag t-qv dvvafiiv nQogijys xy noXeL xat 

gO Toiig Maxedovag elg ^d%r}v nQOVnaXelto. {iri roAfiwvrov 
8s avtcov 8iayavi6a6%aL, nQogliokdg aad'' ijiJLeQav tolg 
xeL%e6iv £X dLa8o%rjg enoLelxo. d^vvoiierav 6s xav Ma- 
nedovav svQc66tag, noXlol xc5v nQonstcog ^Lat,opLevcav 

95 'EKlrivav dncoXXvvto ' dvvd^ecog ydQ d^LoXoyov aatd t^v 
noXLV ov6r]g v,a\ ^eXav navtodancov dcpQoviag, 'etL dg 
xsi%ovg noXvxslovg 'itate6y.eva6^evov , Qabicog ot noXioQ- 
aovfievoL nsQLsyivovxo. 6 8e Aeco6&svr]g dnoyvovg xrjv 
ex (iiag dkco6LV xijg noXecog, xdg dyojxevag eig avtr]V 
100 ^yopag naQYiQelto, vo^it,cov QaSicog trj 6ito8si(x xatano- 
KeyLr]6SLV xovg synsKXsL^ ^evovg iv trj noksL. itats6xeva^s 

60. Hi-Jinav] Sianav Q 66. crQUTiag W, cavQajtSLag QTY 

Bas. , caeteri OTQUTeias 69. TtaQaniixipovTtt FW, caetei-i 
naQansfiipavra 

267. 81. KaTicpvysv om. W 82. noltv] tj}v noliv F 

Aafiiav] Ad/iiav oinnes 83. naTaaKevd^av] KaTiaxsva^sv 

FW 86. T^s om. F 89. nQogTJye] nQos^ixsFW LIB. XVIII. CAP. 13. 14. 1260 

dl Y,al tEtxos 5*^^ TccfpQOV Sqvtts ^eydXriv xal pa^eiaVf 
BYgyav tovg JtoXioQnov^Evovg dno Tijg f^odov. fieta 
6h tavra AhaXol iihv d^tcoGavTsg toi^ AicoOxfkvriv 6id 
TLvag f^vLxdg XQ^^^S 'natd t6 naQov dm^.&slv £jt' oi- 5 
xov, Ttdvteg iTtavijkdov elg tr^v jiixcokiav. ovta 8\ tcov 
stSQL 'AvTLTtatQov oiatajiovt]\fiVTcoVy nal tijg n6?^£Cog xlv- 
6vvBV0v67]g dkcovaL did ttjv TtQogdoxausvrjv 6LTo8siaVy 
rj xvxri xo naQudotov dTtsvsi^s xolg MaxsdoGLV svxXij- 10 
Qrj^a- xov yaQ 'AvtLTtdtQov xolg xdg xdcpQovg oqvxxov- 
6lv STtL&Sfisvov , ;(al, GvfiTtloxrjg ysvo^isvr]g , 6 fisv Asa- 
a^svrjg 7taQa^ori%av xolg idioLg, xal nXr/yslg sig x^v xs- 
cpalriv Ki%cp , naQaxQrj^a S7ts6s, ocal XLiio-i^vxriaag sig 
T^v TtaQs^ifioXijv dTtSHO^iod^}]. Trj XQixr] d' r]^EQa xslsv- li) 
r^^Gavxog avtov ical tcicpsvtog rjQaLxcog did xi]V sv xa 
noXs^cp 66^av, 6 [xsv dij^og xav 'A^rjvaiav xov sjtLta- 
(pLOv STtaLvov sinslv nQogsta^sv 'TnsQsidy ta nQatsiJOVtb 
Tcov Qr/TQQav T'{} Tov Xoyov dsLv6tr]tL zal tyj v,atd tcov 
Maxsdovav dXXoTQLotrjtL' v.ax' sxslvov yaQ xov zaLQov 20 
6 ^sv TiOQvcpcdog xav 'Avr]vr]<3L QtjtoQav ^7][.io6d'svr]g 
ens(psvysL, natadsdLxaG^svog cog siXrjcpcog xcov 'AQnaXsiav 
XQr]^dxav dvxl ds xov Asa6%svovg xats6xd^-i] oxQaxr]- 
yog 'AvxicpLXog, uviqq GvvsOsl GtQatrjyixij xcd dvdQsicc 25 
dLacpsQav- aai xd fisv xatd t}]V EvQCom]v Iv xovtOLg r]v. 
Katd 6s xi]v Aciav xvuv ^s^SQLO^svav xdg CatQa- 1-1 
. nslag IltoXs^iaLog ^sv d>av8vvag naQska^s ti]v AXyv- 
SGBjErov, naX toig ^sv syxcooioig cpLkav^Qanag noogscpsQSXo, 30 
naQaXa^av 8s oxtaxLgyjXLa tdXavta fiLG^ocpoQovg rj&QOL^s 
aal 8vvdfiSLg naQsGxsvd^sto ' GvvstQSxs 8s xal cpiXcov 
nXfjQog nQog avtov dta xr]v snLsixsLav. nQog 8s 'Avxi- 
natQov 8LanQSG^sv6fisvog xoLvonQayiav 6vvs%sto, Ca- 
cpcog siScog otL UsQdixKag snL^aXsltaL naQsXs6\tai xr]v 35 
xrjg Aiyvntov GatQansiav. AvGifiaxog 8' snL^aXcov xoig 
•natd xrjv &Qccxr]v x6noLg, v.a\ xaxaXa^cov 2^sv9t]V xov 
^aGLXsa xaxsGtQatonsSsvxota nst^olg (.<sv 8Lg{ivQioLg, in- 
nsvGL 8' oxxaxLgxiXioLg, ov xaxsnXdyr] xo fisys^og x^g 8v- 40 
vdfisag. 'sxcov 8s xovg Gvfinavtag nsi,ovg [isv ov nXsiovg 
xav xstQaxigxtXiav, innsig 8s 8igxtXiovg , Gvvrjxps fidxrjv 
tOLS (iaQ§dQOLg. xalg [isv ovv dv8Qaya&iaLg nQoslxBV 1. Kccl rtlxos] xata raj;os T£tj;os X 2. nsydlrjv nal 

Pa&iZav] in^erlit F 6. otlrcos F Bas. 13. nlr]- 

ytls s£g] nkrjysig FW naQUXQTJna] TiaQttXQ^fia [liv FV 

14. Ifinn^^vx^Gas omiies dnsxotiiobrj ] iKOHiaQrj 

\ 18. vneQsidii F 11). naTu oui. F 

268. 32. nQog] in' Bas. 12t0 LIB. XVIII. CAP. 14. 15. 

ttvrav, tolg de TtXi^^Edt XsLnofiBVog xccQtSQccv ^cixrjv 6vV' 

45 f(Jt>J(iaTO,xa). jcokkovg ^lv rav idlcov aTCo^aXcov, nokkanXa- 
elovg d' anoxtBLvag, enav^X&BV slg t^v GtQaTonBdslav 
diKpido^ov sxav trjv vlhtjv. zote ^ev ovv sxcoQLG&rjGav 
ix tav tonav ai na^' d^q^ovBQOLg dvvd^sig, %aL naQa- 
0y,Bvdg ^sit^ovg inoLovvxo nQog ti]v xav okav 8t,d%B6LV. 

60 AsovvaTog de, naQaysvo^evov nQog aurov 'EyiaxaLov 
nQSG^BVzov v.a\ Sbo^bvov ^orj&i]6aL trjv ta%i6vriv 'Avti- 
jtdtQOJjnal MaxsdoOLV, tnrjyyBiKazo Gvfifiaxrj6BLV. dia- 
^dg ovv Big tijv EvQGjnrjV nal xaravti^Cag Sig Maasdo- 

55 viav nQogsXd(ieto noXXovg GTQaxLcoxag AlaKsdovag' 
d^QoiGag ds tovg dnavtag ns^^ovg ^ev nXeiovg tav dig- 
^vQicav, innsig ds dLgxLliovg kkl nsvtaxooiovg, nQoijys 

15 dLa r^g 0BTTaXiag snl rovg noXs^iiovg. oi ds "EXXrjvsg 

60 XvGavTsg ti^v nohoQKiav naX tj}v CTQaTonsdeiav s^nQr}- 
OavTeg, tov ^bv dxQelov slg naQata^LV oxXov xal tdg 
staQaOnBvdg sig MeKiTSiav nolLv Bt^ensntljav ., avrol d' 
iv^avoL zal nQog ^dxfjv ovTeg btol^ol nQo^yov dnavxiq- 
0ovTsg tolg nsQi Asovvatov nQO tov tov 'AvTinaTQov 

65 6vybaii,aL ^aX tdg dvvd^sig d^cpotsQag eig eva tonov 6vv- 
iXbelv. SL%ov 6s tovg 6v(inavtag nst,ovg ^tv dLgiivQiovg 
icaX digxLXicvg' oi yaQ AitcoXoL ndvteg nQoanrjXXaxoTeg 
i^6av sig trjv OLasiav, zaX tav dXXarv 'EXXtjvov ovic oXi- 

70 yoL xar' bxslvoi' tov xatpov vnfJQXOV slg rdg natQidag 
iiBxcoQL6(iBVOL' innslg ds 6vvB6TQaTBvovTO nXsiovg tcov 
tQLgxLXicov naX nBVTaao^icov, oov r]6av SsTTaXoX digxiXioi, 
6idq)0Q0L tatg dQBtalg, Iv olg eixov (xdXL6Ta tdg trjg vi- 
jifjg eXnidag. yevofisvrjg ds innofiaxiag L^xvQag snX no- 

75 Xv7f ^fpoVov, xaX tcov GsTtaXcov dLcc tdg aQSTdg enLXQa- 
tovvT cov , 6 }iev JsovvaTog XafxnQcog dycovL6d(ievog , xal 
dLaKXsL^d^sXg sig tonov tsX[iaTc6dt], tolg oAoig TjAarroi/ro • 
noXXolg ds tQavnaGc nsQLne6djV %aX teXBVTtJ6ag vno 
t(ov idiav iJQQr], icaX nQog trjv dno6xsv^v dnr]vsx&r] ts- 

80 tsXsvTi^KCog. ty 6' inno^iaxia Xa^inQcog tcov 'EXXrjvcov 
^'SVLxrjiiOTCJV Mevcovog innaQxovvTog tov ©ettaXov., sv- 
&vg 7] tav Maxsdovcov cpdXay^ (po^ovfisvi] tovg innslg 
dnexcoQr]6BV sx, tou nediov nQog tdg vnsQaeLfisvag 6vg- 
%c}Qiag.t xaX tfj tcov toncov oxvQotrjti, trjv d6cpdXsLav ns- 

50. AsQvvccTog] Asovvaros Bas. liic et infra, XfcavvoiTOV F 

56. iiigxii-iovs] X^^^ovg TY Bas. 57. TiQofjys] nQOSTjys FW 

61. MsXirnav T, fitkiziav Bas., caeteri MsliTTiav 64, 

avfifii^aL oin. W 74, Sia rae agsrdg ] ratg aQSTalg FQVW 

76. y.al ora. V vfkfiaTcoSr]] Ts?.fit68j2 Bas. 77. 

oXoig Wessclinjruis : libri onlois '8. rJQ&rj] ■^QTiayrj F 

84. zfj Tcov ] TcSv Bas. LIB. XVIII. CAP. 15. 16. 12W 

269pt£»ot)f(JaTO. rav ds QtttaXav tnjtsav xgogfiaxo^Bvciv, 85 
;{at t)ta rijv 8vgxcoQiav ciTtQccKrav ycvoiisvcov, of ^lv''Ek- 
KrivBg XQOJIULOV OtrJGavtsg xal tav vbkqcov HVQievGav- 
rtg dnrilkayYiGuv sk tijg (iccxfjS' ttj 6' vGtSQaia nuQa- 
ysvrj&ivtog 'AvtmdtQov (istd trjg dvvccfisas v.a\ ev^ifii- 90 
^avtog tolg ^]rrtjfievotgy (liav oi Ttdvtsg Maxsdovsg snoi,i]~ 
Cavto tijv GtQaronsbsittVy xort tiqv tcov vlav CtQatrjyiav 
scaQska(icV 'AvtinatQog. ovrog ds xQcvag snl roi} naQov- 
Tog rjovxittv sxsiv^ ncd dsaQciv tovg noXsfiiovg InnoxQa- 
zovvzag, trjv usv dtd tcov o^iakav dnoxcoQrjGLV dnsyva^ 95 
did bs tfjg dvgxcoQiag nQodyav xat tovg vnsQds^iovg 
Tonovg nQoxataka(iliav6[isvog dnsxcoQijGsv sx tovtav 
Tcov tonav. 'AvticpiXog 6s 6 tav 'Ekkr]vav cjtQatrjyog 
inccpavsl (idx]] vix^Oag tovg Maxsdovag, stpi^dQSVs nsQC 100 
0sttaXiav dic(VQi(iav xal xaQadoxqu trjv tai' noXsfxiav 
OQfi^v. xal td (ilv ^atd toi}^ "EkXtjvag iv roiavtaig 
ivrj^isQiaig vnrjQx^- '^^'^ ^^ Maxsdovav ^aXattoxQatovv- 
xav, 01 'A&rjvaloi nQog raig vnaQxovGacg vavGcv dklag 
xatsGxsvaGav, agts ysvsG&ac rdg naGag sxccxov s^douij- 5 
xofra. Tcov ds Maxsdovcxcov ovGcov vscov btaxoGlcov xal 
TSttaQaxovta trjv vuvaQxiav slxs Kksltog. ovtog 6s. 
vav^iaxrjGag nQog 'Hstiava tov 'Abrjvaiav vuvuqxov ivi- 
Oir^Gs dvol vav(iaxiuig, xu\ Gvxvdg tcov noXsaiav vsch/ 
diScpQsLQB 3tBQ\ tdg xakov^iiiag 'Extvddag vjjGovg. 10 

"Aiia 8b tovtoig nQaT.roiLSvotg IIsQdixxug s'xav (ib&* ^^ 
tavtov tov T£ (iaGL?.sa OiXLnnov xai trjv (iaGihxrjv dv- 
va^iiv sGtQcnsvGsv sni '/iQtuQd^rjv tov Kannudoxiug dv- 
vdotrjv. ovtog yuQ ov nQogsxav tolg MaxsdoGLV vno ^^ 
fi£v 'AXs^dvdQov nuQsaQuQr] dta tovg nsQ\ JuqsIov uyc5- 
vag xai nsQiGnuGfiovg, clvuGtQocprjv 8s noXvxQonov sgxb, 
nvQLSvav tijg Kunnudoxiag. 616 xa\ noXXd fisv sx tav 
nQogodav xQW^^^ rj&QOiGs, bvvdixsig 6' syxcoQiovg xal 
^BVixdg nsydkug ovvsGtr^Guto. dio xa\ ^aGiXsiug dvti- ^O 
TCOLOV^iBvog Bioi^iog i]v iCQOs Tov JIsQdixxav 6iayavL^s- 2fi9. 86. Kul 8i6t] Sicc Wf 95. ofiaXav] le^ehatur 

SnXaiv unoxc^QVGiv] TiQogx^oQTjatv Fi^VW 07. dns- 

XcoQTjGBv] vnsx,(OQrjaeif I'"QV\V 99. icpijSQivs] icpeSQavas F 

5. sxaTov] diaKoaiag WcBSclinglna 6. ovodTv vBoiv] ntalini 

VBiav ovocav rirtapcxovra F, fi Baa., rsaauQCciiovTa caeteri 

7. vavfiaxr/aas] rawc^i^j^iJcrasFVV 8. ivUrjaF F\'W, caetcri 

VBviKrjxt: conf. |). 255. 25. 10. 'ExivdSa$] 'Kxivwdas X 

l(i. avaaTQOcpTjv] v.aldvaazQOtp^vW, <|iii dTotnittcrc r.on trfnlltiu 

17. 'iaxi] fiz^ XY Bai». 18. ijQQOiat] ntQn^iyB F, illud 

iu luurg. poucus 19. fiiydkas] nal fiByd?.us Bu?. 1272 LIB. XVIII. CAP. 10. n. 

69aL , jtet,ovg (isv l%«v TgigfivQiovs , iicmlg 8\ fiVQtovg 
7isvraxig%tUovg. 6 ds TleQdixxag Gvvaipag avttp ^d](,rjv, 
xat trj TCaQara^et vtxrjCag, dvelXs ^ev elg reroa-MgitXiovg, 

25 et,ayQri6e 8e VTCeQ zovg TtevraxtgxiUovg , iv oig riv aai 
avrog 6 'jQiaQa^rjg. rovrov ^ev ovv jtat tovg Cvyye- 
velg avrov ndvrag al-ntGa^evog dvedravQaOs' tolg 8' 
iqrrri&et6t CvyxcoQTq6ag rrjv a(JqpaA£t«v, nat %ataGrri6ag 
td xard triv KaTCTcadoaiav, TcaQedaKS trjv (SatQaneiav 

30 Ev^evet ta Kaadiavcp, aa&djceQ e^ aQ^fjg r]%> (ie(ieQt6^e- 
vog. vJto 8e tovg avrovg aatQovg nal KQdreQog sk Kt~ 
KtKiag dva^ev^ag i^aev eig Maxedoviav, liotj^tjCav totg 
tcsqI tov ^AvtiTCarQOV Tcal 8tOQn^cj06(ievog rdg yeyevrjfie- 

35 vag iqrrag rav MaxeSovav- rjye 8e Tcet^ovg {.tev tuv elg 
'AGiav 'A}.ei.dv8Qop 6vv8ia^e^rj>c6rc}v e^aztgxtliovg , tav 
ds ev naQ68(p TCQogeiXrj^i^iBvcav terQaxtgxtkiovg , IleQGag 
8s ro^otag %a\ 6q)ev8ov}]rag ;^iA(!ot»g, tTCTceig 8e itXiovg 
xat 7cevraxo6iovg. 7caQe?.&cov 8' elg ttjv @err akiav , xat270 

40 tov TCQoreiov jcaQa%coQ7]6ag e'Aov6iag 'AvriTcdrQco, xoivrj 
ftsr' aurov xare6rQaro7ce8ev6e TcaQa rov Uijvetov Tcora- 
ptov. oi 8e Tcdvreg i^d^Qoidd^rjGav 6vv tolg (lerd Aeovvd- 
xov. 7CaQayeyevr](ievotg Tce^ol (ilv TtXeiovg tcov tetQazigpiv- 
QiCi)V'^ev totg ^aQe6tv o^kotg, to^orat 81 nal 6cp£v8ovi]rab 

45 tQig%iltot, iTCTcelg 8e 7cevraKtg%iltoi. 

17 Oi 8' "Elh]veg xard tovrov tov KaiQOV dvrsGtQK- 

T07te8ev6av tcoXv totg Tckrj&eGt Xet7c6(ievot. sroAAot yaQ 
avrcov 8td rdg 7tQoyeyevr](iavag evrjueQiag xaracpQOvovv- 

50 tsg tcov TtoXe^iicov elg tdg 7tatQi8ag r]6av dzelrjXv^oteg 
TtQog trjv tcov l8icov S7ti6Keil,'tv. 8t' ag altiag ttov 
GtQartarcov draycrovvtav , vTtokoiTtovg si%ov ev trj TtaQ- 
£(i^oXy 7cet,ovg (lev 8tg(ivQiovg Kal 7tsvtaKtg%tXiovg , iTC- 
Ttetg 8h tQig%tXiovg Ka\ 7tevraK06iovg , sv olg (idXi6ra 

55 £t;^ov tdg tfjg viKrjg eX7ti8ag 8id te tdg tcov dv8Qc3v 
aQetdg aat 8td to 7te8tvr]v v7toKel6^at %coQav. T^Aog 8s 
Tcov 7teQt 'AvtiTtatQov Ka^' fjfieQav 7CQoay6vrav tdg 8v- 
vdfietg Kal 7CQOKaXov(ievav elg (id%r]v , to (lev 7CQcotov 
dvtfisvov tovg dTCo xav TioXeav 7taQayevr]6o(ievovg' rc5v 

21. iTtTtilg] Tititovg F 22. (ivqiovs oin. F, ad nsvTccKiQxi-^iovs 

in uiiii-g. appoijen^ yp. fivoiovs Tttvvcnuiiuiovs om. T?^ lias., 

asteritico notavit SLephaniis 25. o 'A.] '//. Bas. 28. -Aal 

■mr. — Kannabomav oiii. Bas, 2J). Eviikvti] Ew/^isvft Ba»'. 

t$aephis fi!=fiEQiG/j.tvos] (isQiecifisvos W 33. dtoQ&co- 

coiisvos] 8iOQ^co<sd(isvos V 3(>. xcov — tSTQa-ni^x. om. Bas'. 

_ 270. 39. tfiv om. F 46. 5' F 50. iniaHSxpiv] 

c«s(/uv Bas. 51. nollol posL ctczing deleudum egse viderul 

We&£clinj^iu& 58. jiQOStii^f.ovfiii^cov liu^. LIB. XVIII. CAP. 18. m^ 

ds xttiQcov 'Atttinnyovtcov '^vayy.alovto 6vyxccta^cdvBiv 60 
ilg tov VTTBQ tcov b?.cov yJvdvvov. Ixtci^avtEg ds tijv 
dvva^LV 'Aal 6niv8ovteg 8ia tc5v iTtTtscov v.QivaL tov 716- 
leuov, tovtovg jrgo r^g tcov 7ist,cdv cpakayyog^CtrjCav. 
ysvo^svijg 8s in%oyia%iag , "xca tav &sttaAcov IniisGiv 65 
TtXsovs-jttovvrcav 8ia tdg aQStag, oi zsqI tbv 'AvtiTiatQOV 
iTC^yayov t^v ISiav cfdXccyycc, •nai tolg ns%olg tcov noXs- 
liicov sniQQa^avtsg nolvv inoiovvto cpovov. ol 8' "EV.r]- 
vsg t6 (ic<Qbg xal to nXrj^og tav noXsulcov ov 8vvcx^b- 
VOL cpSQSLv, sv%vg dnsxcoQTjOav nQog tdg Svg^coQlag, trj- 70 
Qovvtsg tdg tdisLg snLusXcog. dio '/.aX 8Qat,c'aisvoL toncov 
vnsQSs^icov QCiSlcog ijuvvavto tovg Maocs86vag, vnsQds- 
^LOv sxovtsg t^v gtuClv. ot ds t(5v 'EKXiqvcov Innsig 
inl tov nQOtSQ-^uatog ovtsg, cog syvco6av tr^v tcov nsC,cov 75 
dno%coQri<5LV , svxfvg nQog i'/.sivovg dcpinnsvQav. totB 
[isv ovv tovtov tov tQonov dyaviod^svot dis/.vd^yjoav^ 
QsnovGrjg Ti;tj vi'/,r]g nQog tovg Ma'AE86vag. dni^avov 8' 
iv tr] ^dx]]'tcov ^sv ^EIXtjvcov nlsiovg t&vnsvtciAoGicov, 
tav 8s MaKsSov^v s'Aat6v 'AaV tQicr/.ovta. tfj 8' v6tB- 80 
Qtticc Msvcov ^h> '/ttX 'JvticpiXog ot tcov^^EX^.ijvcov rjys^o- 
vsg (jvvsdQsvGcwtsg s^ovksv6avto notsQov dvuixBii^avtsg 
tovg dno tcov nolscov ov^ud%ovg '/al '/ataOtdvtsg d^LO- 
[JiaxoL nsQl tai> 6?.cov Siay.QivcOvtctL rj top naQ^vtt xort- 
Qcp Ovvsit,avtsg nQS6(isvcovraL nsQL 8iaXv6scog. sdohv ovv 85 
. dnoOtsXXsLV iOjQvyag nsQi tr,g rov noks^xov %ataXv6scog. 
'illnQat,dvtcov 8' avtcov t6 86^av dnB'/Qi%r,6av ol nsQltot' 
'AvtinatQov '/.atd n6lsig nQB6^svBtv ov8sv\ yaQ tQonco 
xOLVTjv OvU.vOtv noLrj6s69ai. tcov 8' 'ElXrjvcov ov 90 
nQog8Bxo[isvcov tdg -/atd noXtv 8LaXv6sig, oi /ufv ns- 
QL tov 'AvtinatQov xal KQdtSQOV snoXtoQKOvv tdg 
inl @BttaXiav n6?.Btg, '/a\ ocatd XQatog iJQovv, ftT^ 
8vvaiisvcov tcov 'ElXrjvcov ^orj^slv. 816 '/a\ tav no- 
Kscov nsQLcpo^cov ovocov, %a\ otat' iSiav B/d6trjg nQS- 
6^svov6r]g nsQt 8taXv6scog , nd6atg 6vyxcoQcov trjv bIqi]- 95 
vrjv sntSLXcog nQogscpEQSto. StonsQ E[tns6ov6r^g oQfifjg 
slg tdg n6?.Etg t8i(c noQi^B6%at tr]v 6cotr]oiav, tccxv ^d- 
6tti tijg siQifjVrjg stv'xov. oi 8' dkkotQtcotata 8La/Bi[isvoi 
JtQos Tovg Maxs86vag AltcoXo\ '/al 'Adrjvttioi, 6v[i}idxoov 100 

62, Kttl cnsvSovTsg] enfvSovrig Bas. 67. Trf^nt?] jrf^org 

/t^v V 72. T^fivvavzol rjuvvovxo W 75. ivQv<;] tv9v 

F 81. i§ovXivaavzo ] i^ovXsvovzo F\V 84. Sia- 

XQlvavrai] SiaitQivovzca Bas. ct qui mox nQsa^cVOvrai W 

271. 89. non^aic&ai] noii^aaa^ai oniiits S' F 92. 

inl] hivlasse nSQt 94. kuz' ISlav] xar 18 la F D8. 

dXloTQlCOZtttu] d2,kOTQt(aZttTOV F 1274 LIB. XVm. CAP. 18. 

100 vvTSs BQt]}ioiy ft5Ta tcov idlav CTQatrjyav i^ovXevovto 

TtSQl T0t5 TtoXkyiOV. 

18 ^AvTinatQog 8b did tccvtjjg trjg OtQatrjylccg diaXv0(xg 

ro 6v0tr]ua Tcov 'Ekk^vcov, ijyays t?]v dvvaniv TtaGav 
5 snl tovg 'A\H]vaiovg. 6 8b dij^og tQtj^a^Elg r^j tav 
Cvii^djiav fioijddag ev dnoQia nokXfj xa&SLGtrjiCBi,' ndv- 
Tcov di aatacpEQO^evcov snl tov ^r]^d8r]v xal ^ocovtcav 
Tovtov EKns^nsLv nQe6^evtr]V nQog JvtinatQOv vneQ tr]g 
slQ^vrjg, ovtog ^ev icaXovnevog 6vii^ov?iog ovx vnr]'Aov- 

10 6ev. i]V yaQ tQ\g r^kconag naQavo^cov , zal did tovto 
yeyovcog ati^iog nal xcokvofievog vno tav vo^cov 6v^- 
^ovXeveiv dnola(icov dh trjv imtL^iav vno tov dr](iov 
naQaxQ^^' £^ene[.i(p&r] 7iQe6ftevti]g fietd ^axicovog nai 

15 tivav eveQav. tou d' AvtLndtQov 8i,axovGavtog tm> 
^oyav, xal d6i>tog dnonQiGiv cog dXXag ov ^i] GvXlvGr]- 
zai tbv nQog 'J&r^vaiovg nokefiov, edv fii]. xd xa9'' eav- 
rovg inLtQetl^aGiv avtco' xal yaQ ezeivovg CvyzXeiGav- 
xag eig Aafiiav tov 'AvtinatQOV tdg avtdg dnoy,QiGBLg 

(20 nenoL^^G&aL nQBG^evCavtog avtov neQL tj^j £iQr]vr]g' 6 
6e d^fiog, ovx av d^LOfiaxog, T^vayKaG&r] tr]V inLtQonr]V 
v,a\ tiqv e^ovoiav ndCav 'AvtLndtQio dovvat neQL tf]g 
yiokeag. 6 61 g)LXav&Qconag avzolg nQogevex^elg Cvve- 
X0}Qr]6ev BXBLV trjv te nokiv ^al tdg }itt]6eig xaL tdlXa 

25 ndvta • tr]V 6£ noXLteiav fieteGvr^Gev ex tijg 6r]uoxQatiag 
xal nQogeta^ev dno tLfir]Geag eivai t6 noXitevfia , nai 
Tovg fiev XB}itr](ievovg nXeia 6Qax^cdv 6Lg%iXiav nv- 
Qiovg elvai tov noXLtevfiatog xal tt]g xeLQotoviag , tovg 

30 6& natateQa trlg tLfit]Geag dnavxag cog xaQaxcodeig ov- 
tag Tial noXefiLXOvg dntjXaGs T^g noXLteiag, v.al tolg 
^ov?yOfievoLg xcoQav 'e^anev eig xatoixr]GLV ev trj ©Qdar]. 
ovtoi. fjiev ovv ovteg nXeiovg tav fivQtav nal ^LgxcXiav 
fiBteGtd&r]Gav ex T^g natQi6og' ot 6e rr]v coQLGfievr]v ti~ 

35 fir]GLV Bxovteg nsQL evaxtgxLXiovg dne6eix^r]Gav tcvqlol 
rr]g re noXeag 'nal rfjg ;^w'yag, nal xatd tovg Z^oXavog 
vofiovg enoXLtBvovto ' ndvteg 6s rdg ovGiag sid&tjGav 

100. CTQatrjydiv 1 GTQartcorcov QY, GtQartcozcclv indvoSov VW 
ct punctis super ijiuvodov positis F, qui certe r^v ante rcov ad- 
dere debebant 3. rjyays] ^ys W 10. TiaQUVoucov] 

TiaQoc voficav Bas., TtUQavoficjv VW 13. naQaxQ^ft' F, cae- 

teri TiaQaxQTJfia 18. Aafiiccv] Aufiav V, lafiiav F 

lU. dnoy,QLGsig] vnoHQiatis Bas. 25. SrjfioKQUTia?] 8r]fto- 

yQarsias oiiinea 26. a;rd ] dno rrjs FVW 2T. nXsico] 

iiumo nXslov SQUXficov fitgjijt^tcav] tojv (roH? A'W) A"ts;i;iA/wf 

dQuxficov FVW 28. tlrai] rs F ' 33. rcav oiu. F 

fiVQicov Bonainious : libri StsftVQicov 35. libri ivvay.isx- 

36. Ttjs x^Q'^?] X^Qf<sTiiii^' 37. studrjaav] sloj&rjaav \ LiB. xym. CAP. 18. m wib 

^ntiXUV uvacpaiQkrovg. cfQovQCiQiov b\ MivvXKov '/,cc\ (pQov- 
Qav 7;i'ftyxG'o&/;Gai' di^a6\^ciL tj)i' ovx snLrQii^ovGav ov- 
devl vt03tiQit,£Lv. TieQL ds t)js ^afiov rt)v avacpoQav ItcI 40 
TOi»s (ia(}i?.eis enoi7J6avro. 'y^^ijvaioL ^ev ovv TiaQ' ekTci- 
dcc cptkav^QCOTmvdevrss ervxov rris eLQtivrjSi aal rd Aoi- 
Tiov clraQCixcos TtohrevofxevoL xal t;;i' x,(aQav ddecos xaQ- 
TiovfievoL raxv rais ovoiais TCQOsavedQafxov. 6 6' 'Avii- 45 
narQOs i7cave?.&cov eic rrjv May.edoviav rov (iiv KQare- 
Qov rais aQ(iotov6aLS riixais re xcd dcoQfais £xo'(J,« ;;(?£, 
xal rcov QvyareQCOv (liav Gvvoixiaas avra rr]v jcQeG^v- 
idrr^v 0i?.av, r)]v eis rr]v ^yieiav eiiccvobov GvynareG-Aev- 
ttGev. ouoicos de xrI rais d?.Xais 'E?.XrivioL tcoXsOlv eTCi- 50 
SLxas rcQogevex^eis, nal rd TcokLrev^iara Gvvayaycov xa- 
Ac5g xoL y.arcc6trj6as , eicaivcov x«l otecpuvcov eivxev. 6 
ds JJeQdlxy.as djco/iara(5rr]6as rols 2JafiioLS rr]v re 7c6?.lv 
nal x^Q^^' y.cariyayev avrovs els r)]v jcaxQida, zcecpevyo- 
tag errj rQtol nkeico rcov rerraQaxovra. 55 

'H(ieis 6' enel rds yard rov AauLay.ov nokefiov stci- 10 
reXsG^eiGas TCQahis dLr]?.vO(.iev , (lera^r^Goixe&a tcqos tov 
Iv Tj) KvQrjvij yevofievov 7i6?.euov ., cva (i)] (lay.Qav rois 
XQovois d7C07c?.ava>(iev ro (Svvexes rr]s ioroQias- dva- 60 
yxalov 5' eotl ^gaxv rols XQOi^oig TCQosavadQanelv, oncos 
oacpiGzeQas TCOirjGcouev rdg xard (i£QOS TtQci^eLS- 'AQicd- 
Xov ydQ rov ex r)]s 'A(3ias 8Qa6(i6v 7Coi)](5auevov , xcct 
xara7c?.ev6avros els KQijtrjv (lerd rcov (iL(}&o(p6Qcov, xa- 
QdneQ ev rrj nQo ravtr^s ^i^kco dedrjkcojiauev , Qi^Qcov 65 
iis rcov cpi?.cov vo(iL^6fievos do?^o^ov)](5as tov "AQTcakov 
TivQLOS eyivero rav re xQ)](cdrcov xal rcov erQarLcorcov, 
uvrcov e^ay.tsxLkicov. v^ioicos 8e xal rcov vediv eyxQa' 
ti]s yev6(ievos, y.al rovs GrQarLcoras eis ravras ^i^ievos, ''^ 
aarinkevGev eis rrjv x^Q^v rcov KvQ7p>aiav. dvet?.)]cpcos 
ds (iB^' avrov TOifg ex rijs KvQr]vr]s (pvyddas, xca tou'- 
xovs excov 7ia^7]yov(iivovs rfjs e:ci(io?.r]s d^d rrjv rcov r6- 
ycav BfineLQLav., dnavt)]6dvrcov rcov KvQ)]vaic}v, ycd (id- 
XrjS yevofievrjs, 6 Qi^^Qcov VLy.)J6as nokkovs (cev dnixrec- 75 
vev, ovx 6?.iyovs 6' et,(6yQr]6e. -xvQiev^as de Toti kL(iivoSy 
Xttl nokcoQxr^Oas nal xaran^.r^^d^evos rovs KvQ)]vaiovSt 272. 48. ^iXccvl q)iXciv..Q(onoT, . F 55. twv] xat Bae. 

'" TSTTaQdy.ovra] TeccaQdy.ovra omne^, fi Ba?. , TQtcixovra Wesse- 
linpiis 58. i'va] tvadlFW tiO. dvayxalov d'] dray/.aiov 

F\ W di. fieTUTcSv]fi£Td\ 65. (^//JptorseniptrFXY Bas., 

cacteri pen)}>er Qifi^Qmv C8. l|axf5;!f/P./fov Blanr.ardus: lil)n sn- 

zay.isxiXi'(ov 71. fxed'' avrov] fn-x' avrov oiiines 7«. 

ini^oXiis] iTzi^ovXTJg FVAV Bae. 73. t/jv rcuv] rcSv Bas. 

s-. 76. xat noXioQnr^aas T, caeteri ix7roAtopx7jc«s 1276 LIB. XVIII. CAP. 19. 20. 

•^vayiiadBV ofioXoyiag noiri6a<3%ai^ Sgts avtovg Sovvao 
80 ciQyvQiov talavta ■jt&vtay.odta, tav de aQfxdtcov td ri^i- 
6}] TiQog rdg 6tQataiag GvvsKTrs^TCELV. die7tQB6^Ev6ato 
de xal JtQog tdg dkkag TioXug, dt,Lav ^vfi^ayelv, cog ^el- 
Xovtog avtov trjv 7tlt]6i.6xcoQov Ai^vrjv %ata6tQecpe6&ai. 
di}]Q7ca6s 6s acd tcov s^tcoqcov td 'nat alricp^evta %Q^- 
85 ficcta 8V tcp li^evi, xal tolg 6tQacicotaig elg diaQnaytjv 

sdcaKSV, siacakov^svog avtcov tdg TCQO^v^uiag eig tov tco-'^'^^ 

20 Xsuov. oi^roj 8s tcov jtQay^dtov tco @i^Qcovi tcqoico- 

90 Qovvtav , 7] tvxrj tayv ^sta^alov6a etaiceivci^ev avtov 

6id roiavTag altiag. tcov Tjysixovoyv tcov tckq' avtcp ttg 

KQi]g ^ev to yevog, 6voi.ia de Mva^Mlrjg , ef.i7ceiQiav 6" 

sxcov tcov TCoXsuixcov 7CQd'^eav, OLyjvex^i] TCQog avtov., sy- 

y.aXe6ag ^ev tcsql tov ^EQiO^tov tcov XacpvQcov^ Tial cpv- 

95 6ei xaQCiico8y]g av jcat &Qa6vg 7]vto^6h]6s TCQog tovg 

KvQt]vaiovg. iiati]yoQ)']6ag ds noXkd tov &i(iQcovog stg 

co^u6t}]ta xal d7Ci6tiav e7cei6e Xv6ai tdg oaokoyiag %ai 

zijg sksv^eQiag dvteie6%ai' 8t6 jcal taXdvtcov e^)]Kovta 

(iovov d^codedonsvoiv , tcov ds KotTtcov iQi][jidtcov ov 8i- 

100 do^ivav, 6 ^sv Si^Qcov syxaXs6ag toig dq)s6tr]x66i 6vv- 

sXa^s tav KvQijvaiav tovg TtaQOVtag ev tco Xt^svi, 6v- 

rag TttQt 6y8o}]Kovta. sv&vg ds t))v 8vvauiv sTcayaycov 

STtl tr]v Ttoliv STCoXtoQKSt tr]V KvQr]vr]V ovdsv 8s dvvd- 

5 psvog TtQd^ai.! TtdXtv TtQog tov Xtasva STtavijK^s. tav 8s 

BaQxaiav aal tcov 'E67tsQitav 6va(iaiovvtav ta 01- 

(iQavi, KvQr]vaLOi ^SQog ^ev trjg 8vvdasag aTcslfJCOv sv 

tf] KvQr]vr] , tcp nsQet 8e 6tQatev6avteg eTcoo^^ovv tr]V 

Tciv d6tvystt6vav icoQav. tovtav 8' e^ctKaXeoa^evav 

10 ^or]QsLv t6v 0i^Qava, d^tavtag roug 6tQatLC3tag s^r']ya- 

ysv hci tr]v 6v^^aiiav. %a^' dv 6)] iqovov 6 KQrjg 

6vXXoyi6d^svog tr]V sQr]iiiav tov Xiusvog S7CSi6s tovg sv 

KvQiqvr] nataXsiq^xtsvtag s^ad^s^Q^aL tcp Xt^EVi. vTCaKOV- 

cdvtav d' sv^vg ccvtog iia%t]yov^svog S7tsvsto tcp At- 77. ouoXoytag FY Bas. , caeteri ofioXoylav 79. jtsvtaKu- 

cia FVWX Bns. , caeteri ztfvraKtg^^iAm tu i^fiio)]] za 

iiniGiL FV, rifiLGv Bas. 84. yiaxttlrifp&ivTa. Y\, cacteri ko,- 

TaXii(f>%ivza 

273. 88. ovr<a ] ourrog F 91. avTco] avvov F 

1)3. Tou fisQiGfiov oni. Biis., asterisco notnvit Stfjiljauns 98. 

^oVor] lihri fiovcov: o super m ponit F !)?). xcov ds — Sl- 

dofiivav oni. Bas. 2. 6y6oi]novva FTVWX, n Bas. , cae- 

teri OKzay.oaiovs sviyvg F, sv^v Ciietcri o. snl trjv 

noltv oin. FVVV 5. BuQy.aicov] BuQHai^^cSv QX , |3ap^'aot- 

y.cov Y Bas. 7. rcp] xcov iv F 9. zov &ifi§Qcava] 

6v va 

tfjj Q-t^Qcavt F 10. f l^yotyEV Rhodomannus : libri i^jyayov LIB. XVIII. CAP. 20. 21. 12n 

fiivi, xccl 8ia tT]V ccjtovOiav tov QL^Qcavog QCidicog lyxQCc- 15 

Ttjs ySVO^iVOg ta 7l£QLkEL7c6{i£Va tdJv (pOQzicov aTlOKatS- 

6Ti]6s tolg ^iTCOQOig aal tov kiiiiva ^ikotifiag lti]QU. 
6 hh 0i(iQav t6 ^lv tcqcjzov axfv^cog blxsv, dnokaXexag 
tOTCov ini%aiQov y.al tag tav GrQatLcata^' dnoOxivdg' 20 
[ji£td ds tavta %aQQ7]6ag, nal tijv tcoXlv trjv 6voiiat,o(.L&- 
vrjv TtvyHQa lv,noXLOQ'/,r^6ag, dvadQa^t talg eXniOL. ^sx^ 
okiyov df ndlLv avtov Gvvi^rj nsQLnsOslv (leydXoig iXat- 
tdfiaCiv. ot ydQ iv talg vavolv iivtsg tov XLfiivog iots- 
Q7]fiivoL, tQocprjg dl dnoQovvtEg, daQsLOav jtc^S'' rjfiiQav 25 
inl trjv %coQav ihevai xai tdg tQocpdg ix tavtr^g noQL- 
t,sG&ai. OL de ^i^ivsg svsdQSvGavtsg avrovg nXavafisvovg 
natd tr]v xcoQav, nolXovg (isv dnsy.tSLvav , ovx oXiyovg 
8' i^coyQi]0av ' ot ds nsQLXsLcpd^svrsg ix tov HLvdvvov 
xaracpvyovtsg slg tdg t^avg dnsnlsov sig tdg 6vu(ia%i- 30 
dag noXscg. iniysvofisvov 8s (isydXov nvsvfiatog , at 
nXsL6tai (lEV vno tjJs ^aXdttrjg xatsnoQ^rjGav , tav 
8' dkXav at (isv slg KvnQOV al d' tig AXyvntov dnsQ- «>■. 
27i QicptjGav. 6 8s &i^Qav trjhicavtr] CvficpoQa nsQLnsCcov o^ 
o(iag dvtsi%sto tov noXs^ov nQO%SLQL6d(isvog 8s tcov 
cpiXav tovg sv%STOvg snsfxipsv sig t-qv IJskon6vvr]6ov 
dvah]i'0(isvovg tav ^ivav tovg svSLatQi^ovtag nsQL Tai- 
vaQov. stL ydQ tav d^L6%(6tav ysvoasvav noXXol SLsnXa- 40 
vcavto t,r]tovvtsg tovg (iLed^oSotr^Oovtag, xal t6ts nsQi 
TaivaQov vnriQxov nXsiovg tc5v 8LgxLliav aal nsvtay.0- 
ciav. tovtovg 8h ot nsficp&svtsg dvska^ov, tov 8s sig 
KvQr]vr]v nXovv inoLOvvto. t|} 8s tovtav dnov6!a ot 
[isv KvQyvaioL %aQQr]6avtsg tolg ysyov66L nQ0tSQrj(ia6i 45 
(idxr]v 6vvf]i!av , y.a\ VLKr]6avtsg tov Qi^gava nolXovg 
tav 6tQatLatav dnsxtSLvav. di« 8s tdg ilatrcodSLg 6 
&i^Qav dnoyLV(o6y,av rjor] td %atd tr]v KvQrjvr]v naQa- 
86^ag ndXLV i&dQQr^^s. tcjv ydQ dno TaivdQov 6tQa- 
tLatav aatanXsvodvrav, nal fisyd?.r]g avta ysiQog nQog- 50 
ysvofisvfjg., avsXnLg iysvsto tr] il^vxf]. ol dh KvQr^valoi 

16. ^ ajroxarfCTjjCF] dnsxaviCTr^as W 20. fisra dl zavTU ] 

(xsttt TcivTa 8s FV' &a^^^aa? F, cacteri 9(XQar^a(xg 

jil. TavxitQa FQTV, Ttv-niQaW, Tf?;j;i(?f<; TQ, TaQixcc caeteti 
oO.^ KaracpvyovTig] xai qjvyovtsg FV 32. zrjg ^aldrtrig'] 

Tov Ttvsvfiarog FVVV, caeteri zfjg ^aldaar^g 'xaTFTTo&rjaav 

Wesselingius, KaTS7iovTT]&rjaav T Bas., caetcri naTSnovTia&rjaav 

271. 36. TCQoxBiQ. de] 8s om. V 38. dvaXrjtpofiivovs] 

dvaXrjipofisvog VVV 39. tcov adclidit Wesselingius 

nSQi Rci^skius: libri ini ii. dnovaicc T, caeteri naQOVoict 

45. fidxrjv] ftdxri F §9. ■KaxanltvadvTcov] dnonXiv- 
cdvzcov Bas. 1278 LIB. XVUI. CAP. 21. 22. 

utdhv &£coQovvTsg xov nolipiov av^o^svov, fiETETti^rpttVTO 
Tt]v 6v^{.iaiiav TCaQK xav 7ih]6io%caQGiv Ai^vcov y.a\ iiaQci 

55 Tcov KaQp]8ovicov. ccd^QolOavTsg 6s xovg anavTag [istcc 
Tcav siohTLZcov 6TQaTi(6rag TQiguvQLOvg ijTOL^a^ovTO %a- 
Qarcctst tcsqI tcov oXcov dtaKQL^rjvai. ysvo^svrjg ds Tia- 
Qard^scog ^sycxlrjg, 6 ^sv @i(iQcov vucrjOag Tij ^dx]] v-Cil 
•KolKovg dvskcov :n:sQi%aQr]g r]v , cog avTixa ^idka xvqlsv- 

60 Gav Tcov 7iX)]6iov nolsov. ol 8s KvQr]valoi tcov 6TQa- 
Tt]y(ov dndvTcov dv]]Q}]^svcov sv Trj y.di]] tov KQrJTa Mva- 
6lx1^v jxs^' STSQCov sllovTo OTQaxrjyov. &'l^q(ov 6' STiaQ- 
^s\g T.fj VLH]] Tov Xi^sva tcov KvQr]vaicov STtolLOQnrj^s 

65 nal T]] KvQrjvy xad'' 7]^SQav 7tQog(ioXdg STtOLSLTO. %Q0- 
viQovTog 6s Tov "koI^lov KvQr^valoi pcsv 6Tiavlt,ovtsg r^g 
TQOcprjg s6va6la6av TtQog dXhJAovg ' STCLKQatovvTCov 8s Tav 
dr]^OTLKCov xal tovg KTri^aTiKOvg sx(ia2,k6vTcov, OiTijg na- 
TQcdog 6TSQr]&svTsg stpvyov ot (ihv jrpog Qi^Qcova, ot d' 

70 AiyvTiTOv. ovToi ds nsL6avTsg tov TJtoXs^alov ocaTaysiV 
avtovgy rjxov dyovxsg dvva^LV d^i6?.oyov icst^iKTqv ts %a\ 
vavTiKr]v jcat 6TQaTriy6v 'OcpsXlav cov Trjv naQov6iav 
dK0v6avTsg ol TtaQd rco &i(iQcavi cpvyddsg, vvKxog situ- 
%SiQ}]6ccvTsg JCQog Tovrovg ditisvai Xd^QCi., cpcoQad^svrs^ 

75 cxTcavTsg KarsKom^^av. ot ds Trjg KvQr]vr]g 6tQccTr]yovV' 
Tsg dr]uoTLKOLy cpo^r]%svTsg Tr]v tcov cpvydScov adirodoVf 
8isXv6avro TCQog tov ©i^Qcova, xal xoLvrj TtoXs^islv tcqos 
tov 'OcpsXXav 7raQS6KSvdt,ovTO. 'OcpsXXag 8s aaraTCoXs^rj- 

80 6ag Tov SijiQava xal ^ayQy]6ag, trt 8s tcJv 7c6Xs(ov sy^ 
XQarr^g ysv6(isvog, JcaQsdcoKS xdg ts nSXsig nal ti]V %c3- 
Qav TlroXspLaico tco ^a6iXsi. ot fisv om' KvQrjvaloi xal 
at 7CSQiOiKov6ai noXsig tovtov tov tqotcov aTCO^aXov- 
6ai T^v sXsvd^SQiav vtco Tr]v IlToXs^aiK^v ^aOiXslav Itd' 

^ TIsQdLKKag 8s xal 6 ^a6LXsvg OiXLicnog y.aTansTtoXs- 

^r^KOTsg 'AQLaQd%r]v, v.al Ti]v 6aTQansiav avTov Ev^s-^7^ 

90 vsi JtaQa86vTsg, sxc3Qi6%r]6av sk Tf]g KamcaSoKiag. xa- 
tavTY]6avTsg 8s sig Tr]v nL6i8iKr]v snQivav dvaOrdrovs 
7C0i,f]6ai 8vo noXsLg^ rrjv re rav AaQav8sc3V x«t Ti]v tcov 
'j6avQsav. avrai yaQ sn ^(ovrog 'AXs^dv8Qov BdXaxQOV 
tov NiKavoQog dTcsKTStvav, d7Co8e8siy^svov 6rQaTr]ydv 

95 a^a xal 6aTQdnr]V. Ttjv p,BV ovv tav AaQav8sav noXiv 

66. T^s rpoqpj^s] TQOcprjg Bas. 73. vvxro? — 74. cpcogcc- 

&BVT(g om. Bag. 74. Tovrovs] Tovro»' FQVW 77. 

disKvcavzo ] avvsXvauvTO VVV 

275. 92. AccqccvSecov FVW hic et jjost , AaQccvSalcov caeteri 
liic et post 'lcavQioov] 'laavQOcicov T 91. «7*« om. 

Bas. 95. ovv oin. Bas. LIB. XVIII. CAP. 22. 1279 

l| iq)68ov ;K£i()W(5aitt£i'0i, xai rovg TJ^avTag }cattt6(pcc^aV' 
Tfg, xovg 6' aXlovg st,avdQa7iodiad^BVOLy aatiay.aijav 
rrjv ds rav 'JOavQiov y ov6av oxvodv xal fiEydXrjv, m 
de 7tkrj9ov6av dlxipcov dvSQcoVi stiI ^ev ii]piBQat,g dvo 
^ohoQ^i^CavtBg tvEQyag, nal noU.ovg tcov idiov dno- 100 
^aAoVtfs, dvExcoQ}]6av. ot yuQ EyxojQLOc (isXcov xal tav 
akkav tc5v TiQog nohoQniav dvrjxovtav ivnoQOVvtEg., exl 
ds talg ipvxalg vnopiivovtEg to dsLVOv naQaetatiy.cog ttol- 
Hcog V71EQ xrjg IkEv^EQiag d3i£9vr]6xov. xr] dh XQitrj xoX- 5 
Kcov fiEV dv]]Qr](iEvcov f tcov ds tEixcJV EkXiTiEig Exdvtav 
xdg cpvXav.dg did trjv 6Tidvtv xav dvdQCOv , EJiEtE?,i6avxo 
yiQativ ot icaxd tr]v noXiv tiQcoi/irjv ncd fiv7'jiirjg d^iav. 
OQCOvtEg yaQ dnaQaitrjtov ov6av tr]v aat* avtcov xi^a- 
giav, xal dvvafiiv ovtc ExovxEg dhoxQEcov xijv d^vvons- 10 
vr]v, x6 filv EyxEiQi6ai tijv noXiv jcai xd xar' avtovg 
anLtQE^pai xoig nolEfiioig ovx, EXQLvav, l^cpavovg ov6r]g 
xfjg fiE&' vfiQEcog xi^coQtag' vvxxog d' onobv^aSov nQog 
xov EvyEvrj &dvatov 6Q^r']6avtEg, XExva (liv xal yvval- 
jtKg xal yovElg Eig xdg oiniag aynlEi^avtEg EVEnQr]6av^ 15 
MLVOv %dvatov •aai tdcpov dtd tov nvQog ikofiEVOL. xrjg 
6b (pXoyog acpva nQog VT\)og aiQO^Evr]g, ol }ibv 'l6avQsls 
xd xxr]}xaxa xal ndvta td dvvd^Eva tolg XQatov6LV cocpE- 
?.Eiag naQEyE6^ai tc3 nvQt naQE^aXov ot 8b nEQi tov 20 
IJEQdixxav &avfid6uvtEg to ysvo^Bvov nsQLB6ir]6av trjv dv- 
va^LV xat xaTK ndvta tonov s^Lat^ovto nuQEignB6BLV sig 
Ti]V nohv. xav d' syyaQicov dno xcov xelxcov d^vvo^Bvav, 
nal noXkovg xav Ma-/iB86vav y.ata^aXXovtav , 'stc ^dX— 
Kov 6 IlEQdixxag xatanXrjtto^Bvog E^rjtSL tr)v aitiav 8l' 25 
^V oi xdg oixiag xal xd Xomd ndvxa xco nvQL naQa8s~ 
Saxoxsg cpiXoti^ag td xEixrj cpvXdtxov6L. XBkog 8b xov 
IIsQSixxov xal xav Maxsdovav dno xrjg nokiag dnoya- 
Qr]6dvtav, ot 'l6avQslg sig to nvQ tavtovg Qitl^avxBg ev SO 
xttlg OLxittig 6vvEtdcpr]6av xoig oixsioLg. IJEQ8ixxag 8b 
wjcTog 8LEk%orj6r]g 's^axs xolg GxQaxiataig tr]v noktv sig 
StaQnay^v. ovtoL 8h xiqv cpkoya xata6^i6avtsg nokvv 

96. xofl Tous — 97. f^avSQanoStaufitvoi om. Bas. iXXtnsTg omncs 

10. a^io;i;(iftaT; FQTXIW , caeteri «gidioyo» 11. iyxitQiaai] 

^n^^P^iCat^ W 12. Tors noXiftlotg] rovg noXftiiovg F 

17. acpvco] i/xcpavcoi FQVW aiQOfiiVTjg] cpiQOuivrjs 

FQVW 19. naQ^§aXov] nuQi^aXXov F 20. ' nsQ- 

Sixxav TX Bas. , caeteri addunt oiTfg, quod asterism notavit 
Stephanue ^ ^24. yiaza§ciXX6vTcov] dno^aXXovrcov VW 
26. xa Xoind] x' aXXa ndvza F 29. lig to nvQ havzovg] 

favrovs sig ro nvq F 30. olxfiotg] oixiois Bas. 

^ 31. TOis aTQaztcoTais] tovs CTQttZKotas F 82. tjJ» 

tpXoya] tpXoyu Bae. 1280 LIB. XVIII. CAP. 23. 2i. 

ccgyvQov ts "ncd %qvg6v svQOVy cag av nolscog ysysvrjiis- 

35 vtjs tvdaipLOVog sk jioXXav %q6vc3v. 

23 Mbtu 6& xi)v ccTKoluav xav TtoXs^uicov -ijnov dvo yv- 

vatnsg dg 6vvoLia6fi6v tcj IleQSixxa, Nixaicc ts ^ ^Avtl- 
TCaxQov ^vydzriQ, tjv avrog 6 nsQdlxxag 'tjv ^LS^vrjOtsv- 

40 xcog, xal KksonatQa t^ ^AXsldvdQOv ^sv dSskrprj yvrjOta, 
&vydtr]Q ds ^iXimiov rov 'A^vvtov. 6 ds nsQ8iy.}cagf276 
TCQotSQOV ^sv ijv %SjiQLy,cdg zoLvozQuyiav AvtindtQCpf 
Kai bid tovto Trjv (ivrj6tsiav STtsTioirjto, [irjnco tcov xar.' 
avtov JTQay^dtcov ^s^aicog sGtSQScofjLSVcov cog ds naQS- 

45 Aa/3a rdg rs (iaGihxdg dvvd^iSLg xal rr^v tcov (iaGiXsav 
TtQoGtaOiav, ^stsnsGs tolg koyLG^olg. OQsyonsvog yaQ 
(iaOiXsiag, s6nsv8s trjv KKsondtQav yfjftaLy vo^i^av did 
tavtrjg 7iQ0tQS^s6%aL tovg Maxsdovag 6vyjcata6y,svd'^SLV 

50 avta t^v tcov oXav s^oi)6iav. ovnco ds [iovXo^svos 
cinoy,aXv^a6daL TtQog ti}v sm^oXi^v , xatd ^lv to naQov 
'^ys trjv Nircatav, oncog ^)] r6v ^AvtinatQOv dXXotQiov 
SXV Tatg idiaig sni^oXalg ' ^std ds tavta 'Avttyovov trjv 
jiQoaiQSGLV avtov icatavor}6avtog, Tcal (piXiav s^ovtog 

55 ^Qog 'AvtinatQOV, Iti ds ovtog tov dvdQog tovtov nQa- 
%tLXcotdtov tcov fjys^ovav, skqlvsv avtov sx,no8oiv noLiq- 
6a6%aL. snL(iaXcov ovv avtcp dca^oXdg tlfsvdsig y.al %a- 
trjyoQiag ddiKOvg (pavsQog }]v dvaiQi^6(ov avzov. 6 d 
'Avtiyovog 6vvs6sl ical toX^y dcacpsQcov , cpavsQcog }isv 

60 dnscpaivsto (iovXs^&aL nsQL tcov syxaXov^svcov dnoXoyrj- 
6a6%aL, Xd&Qa ds naQa6xsva6d[iSvog td nQog t6v dQa- 
6[i6v, sXa&s (.istd tcov idicov cpiXav xat tov vlov /lYjnri- 
tQiov vv}ct6g sig^dg slg tdg 'Attijcdg vavg. sv ds tavtaig 

65 iconL6&slg sig tr^v EvQconrjv nQoijys 6v[ini^cov ^AvtLnd- 

TQCp. 

24 Katd ds rourovg tovg jcaLQOvg 'AvtinatQog xal Kqu- 

tSQog snl TOi)g AitcoXovg t6tQc'.tsu6av , syovtsg nst,ovs 
[isv tQig^ivQiovg, Lnnslg ds dLt^iiXiovg Tcal nsvtaycooiovg' 

70 ovTOfc yaQ tcov sv tcp Aa[iLaH(p noXsncp dianoXs[i7]6dv- 
tav vnoXoLnoL 8ls[isvov d%siQcotOL. ot 8s AitcoXoi, trj- 
XiHQvtcov 8vvd[iscov sn avtovg coQ^irjpisvcov , ov yaxs- 
3tXdyrj6av talg i)v%aLg, dXXd tovg [isv diC[Ldt,ovtag talg 

33. ivQov post noXvv ponunt FVW S4. TrolEtos] l»ic arti- 

culum desidero 

270. 44. cJg 8\] ws T« Bas. rag t£ asterisco notavlt 

Stepliaiius 4.1. §aaiXicov VV , caeteri fiaGdficov 48. 

^QOTQSipsa&ai W, caeteri TiQOTQiipaGd^ai 49. ovnco] ovTca 

Bas. 52. dUoTQiov ante txj] ponunt FTVW, post bm^olals 

caet ri 58. q^avsQOs — 59. diacpbQcov oni. X <»8. 

dtsx^Uovg] ;^tA.ioi>s Q Bas. LIB, XVIir. CAP. 24. 25. 1281 

•nXiKiaig d^Qot^ccvTsg slg fivQiovg •nartq^vyov slg rovg 
OQELVovg '/cccl xQay/lg roTCovg, ilg ovg rinva 'AUi yvval- 75 
aag xal rovg yEyt^QaKovag xal ro rav yQrmdxcov nXii^fog 
ciTii^svxo' nal rdg /utv dvc>%vQOvg nokng i^skijtov, xdg 
(Ja o^ivQorrjti diacpSQOvCag q)Q0VQaig dS.LoX6yoLg dLaka- 
§6vxeg svx6X^G)g vnsfisvop xr]v rcov jiokspLLOV s(po8ov. 80 
01 bs tisqX xov ^JvxinaxQOV v.al KQdrsQOV slg^alovxsg sig 25 
xrlv Mxakiav Kal xdg svysiQaxovg 7i6lsLg oQavxsgsQrjuovgy 
G}Q(ir]6av STti rovg dvay.S'/aQrix6xag slg xdg 6vg%coQiag. ro 
fisv ovv nQaxov ol Maxsdovsg nQog xonovg 6%VQ0vg ««l 85 
XQaxslg ^iai^o^isvoi noXXovg rav GxQanaxav djis(iaXov' jj 
ydQ To'/l/iia rav Alxcokav TCQogka^ovOa rrjv sv rolg xoitoig 
6'/vQ6rrjxa QCidicog fjfivvsxo rovg 6id xr^v nQonsxstav sig 
djioy^&rjxovg HLvdvvovg nQoniTtxovxag ' fisxd dh xavxa rav 90 
nsQi KQaxsQOV oxsyva '/,axa6ytsva6dvx(ov , xat Cvvava- 
yAat,6vxcov rovg noksfxiovg fisvsLV rov xsifiava x«i 8ia- 
S.77 xaQxsQslv sv roig yiovo^oXovfisvoig %ai xQocprjg svdssigy 
sig TOt)g sGxdxovg tjk^ov xivdvvovg. dvayx,aiov yuQ i^v 
ij aaxa^dvxag dno tc5v OQsav 6Lay(Ovi6a6&ai nQog 6v- 95 
vdnsLg no2.'/.anka6iovg y.al CxQaxrjyovg sm^pavsig r) fis- 
vovxag vn' sv6siag xal '/iQVfiov diacpd^aQijvat. ijdt] 6' av- 
rcov dnoyLvco6K6vxcov xy]v 6(OT7]Qiav avr^fiarog Ttg Kv- 
6ig rav xaxcov scpcivrj, xad^dnsQ &S(ov nvog sksovvrog 
ccvxav TTjv sv^vyiav. 'Avriyovog ydQ 6 nscpsvycog sx IQO 
, rijg 'A6iag 6vfifii^ag roig nsQi rov 'AvxinaxQov sdi6a^sv 
avxovg nsQL rrjg okrjg sm^ok-^g rov nsQ6ixxov, 'xal 
dioxi XTqv KXsondxQav yafiri^ag svxfvg ij^si fisxd rrjg 6v- 
vd(is(og sig Ma'/.s6oviav cog ^a6iksvg xa\ ri]v rjysfioviav 
avx(ov naQaiQrJ6STaL. ot 6s nsQi rov KQdxsQOv xa\ 'Av- 5 
rinaxQov 6id ro naQd6o^ov riig nQogayysUag xaranka- 
ysyrsg, 6vvTq8QSv6av fisrd rcov riysfiovcov. nQors%Si6r]g 
ovv ^ovlfjg nsQ\ rovrav s6o^sv 6fioyvcofi6vcog nQog fisv 
AiraXovg scp' olg rp.> 6vvar6v diaXvbrjvai, rdg 6h 6vvd- 10 
fisig xard rd%og nsQatovv sig ri]V 'Adiav., xa\ xco y\v 
KQursQcp rrjv rrjg A6iag rjysfioviav nsQiTi^svai^ ra 6' 
AvnndrQcp r^v T^g EvQconrjg' nQS6^svsiv 6s xa\ nQog 
HroXsfiaiov nsQt xoiVonQayiagy ovxa Toi» fiev JlsQ6iXxov 77. dvcaxvQovsl dvoxvQOve omnes 81. iis^aXovtis] f^S- 

0dvTis Q Bas. 86. dnt^akovj dni^uXXov W 89. tiqos- 

, OVflfVOlg 

ninrovttts otnnes 92. %iovo^oXov(iivoig'\ xtovo^oXois F 

277. 94. dnb] Ih FVW 2. im^oXi]s RhodomannuB: 

libri int^ovXfjs 3. rfjc dvvciiifcos] dvvd(j,£ms FV 7. nQO- 

rt^tioTis] nQ0STe9ii6Tjs FW 12. nsQiti&ivaL FVW, caetcri 

nsQiTidJjvat 13. di jtal] Sh F 

82 12S2 LIB, XVIII. CAP. 25. 20. 

15 navTBXag «AAotrpiov, eavroig ds cpiXov, 'xoivyj ds 87Cl^ov- 
}.Bv6[iBvov. sv^^vg ovv Trgog [iev Alxakovg dvdXvGLV 
B7ToiyJ6avro, dLsyvaxotsg vatSQOV avtovg xatanokE^iieaL 
xal ^staGtrjCai uiavoLXLOvg anavtag slg t)]v SQjjfiiuv xal 
ycoQQatdta tijg 'Aoiag '^tL^svr^v looQav, avtol ds doy^a 

20 yQdt^avtsg aKolov^ov toig STQO£iQi]^svoLg TtaQSGxsvd^ovto 
xd TtQog xfjv GtQatsiav. nsQdixxag 8s Tovg ts rpikovg 
oiaX tovg yjyspLOvag d^Qoi6ag 7tQosdr]XS ^ovkr^v notsQOV 
STil tt]v Mansdoviav xq^ GtQatsvsLV ij TCQotSQOv stiI tov 

25 UtoXs^aLov OQfiijCai. Ttdvtav 6' STtsvsy^svtav snl to 
stQOtSQOv oiatanolsiiyjGai tov IltoXsnaLov ., onag inqbsv 
s^Ttodiov sxaGt xr^g natd xrjv Maxsdoviav OQ^rjg, Evfis- 
vrj i-isv s^sTts^^B fistd dvvdnsag d^LO?^6yov, TtQogtd^as 
scpsdQSvsLV xolg nsQl tov 'EXlrignovtov t6noig xal trjv 

30 dLd^aGiV xaXvsiv, avtog ds dvala^av sx tTi]g IlL6LdLxrjs 
xr^v noQsiav snl tiqv AXyvntov snoLslto. xavta (isv ovv 
snQdy%ri xatd tovtov tov svLavtov. 

26 En aQxovtog 8' '/^&rjvrjGi ^LXoxXsovg sv 'Pco^r] 
35 xats6td9rj6av vnatoi rdCog EovXnixiog %al rdCog Al- 

Kiog. snX bs xovtav 'AQQidalog 6 xata6ta%s\g snX fqv 
nataKoixLdfjV xov 'AXs^dvdQov Oa^atog, GvvtstsXsxag trjv 
aQiidfia^av gqp' r)g sdsi nataHOULO&fJTai xo ^aGLXiXOV 
<5o5^a, naQS6xsvdt,sxo xd nQog xfjv xo^Ldrjv. snsl ds x6 

40 ocatacjxsvaG^sv sQyov d^Lokoyov vndQ%ov xfjg 'AXsidv- 
8qov 86Er]g ov ^ovov aaxd xr]v 8andvr]v ^L^vsyxs xav 
aXXav, ag dno noXXav xaXdvxav naxaGxsvaO&sv , dXXd 
xal xrj v.axd xrjv tsxvrjv nsQLXx6xr^ti nsQL^6r]xov vnr]Qi,s, 

45 iiaXag s^slv vnoXa^u^dvo}isv dvayQdi-^ai nsQL avxov. jtQa-Ti 
Tov ^sv ydQ xa Oa^axi xatsexsvdodr] ^of^ovv 6q}VQr]- 
Xaxov aQn^^oVy xal xovt' dvd ^s6ov snXr]Qa6av aQa^d- 
xav xav d^a 8vva^svav xf]v svadiav xal xf]v 8La^ovr]V 
naQsxs6\fai xa 6c6^atL. sndva 8s tf]g %r]xr]g snsti&sto 

50 xaXvntfjQ xQv6ovg, aQ^o^av dxQL^ccg xaX nsQLXa^^dvav 
xf]V dvatdta nsQLcpSQSLav. xavtr]g 8' sndva nsQLSxsito 
^OLVLxlg 8ianQsnf]g xQv6onoixLXtog , na^' rjv s%s6av xd 
Tou iisxr]XXax6xog onXa, ^ovXo^svoi 6vvolxslovv xiqv 
oXr]v (pavta6iav xaig nQ0xatsiQya6[isvaLg nQccts6i. [istd 

65 8s tavta naQs6tr]6av xf]v xovxo xo^iov6av aQ^id^ia^av. 

18. TtavoiKiovg post KUTanolifirjaai ponit F fisraat^cai] 

fiEtayayslv FQV 21. rct om. F 25. Inl] xcSr snl 

F 30. dvaJ.a^cov] ttjv avQaTiccv addit Reiskius 3i. 

Z!ovXnlKioq ] ZovlntTios Q 35. o om. Bae. 40. LIB. XVIIL CAP. 20. 21. 1283 

o]g 7iaT£(5x£va<3VO xata /tfv r^v zoQvq^i^v nandQa yQvCij} 
txovoa (poKida hQoxoXirjtov, rjg rjv ro filv Tckdtog ontcj 
nrjxav, t6 ds firjocog dadexa. VTto ds tr^v vjicoQoq>ittv 
nuQ^ oXov to SQyov f^Qovog %Qv6ovg tcp axT^fiati tstQo- 60 
yiovogi iyjav tQaysXai^av jiQOtofidg SKtvTtovgf l| cav tJq- 
rrjvto XQLXoi XQVdol dicxdXaLGtoi, dt' cov xataxtxQSfiaOto 
Gtafjfxa Tio^nLxov, XQc6}ia6L Ttavtodanoig dLajiQSTiag xa- 
rr]v&L6(isvov. stil hs tcov dxQCOv vnrJQis ^vOavog 6i- 
xtvcotog, sxcov sv^isys^SLg xcadavag, Sgts sx nokXov dLa- 65 
6tr'jfiatog nQognintsiv toi' ipoq^ov tolg syyit^ovCL. xatd 
dh tdg tijg xafiaQag yaviag s(p' ixd^trjg tjv nksvQag vtxr] 
XQvOrj tQonaLoq^OQog' to 6' sxdsxo^svov trjv xaiiaQav 
3tSQL6tvXov XQV60VV vnrJQxsv., syov 'lcovLxd XLOVoxQava, 70 
ivtbg dg tov nsQLOtvkov dixtvov tjv X9^^^^^ ''^o nd- 
jl^og ty nkoxrj daxtvlLatov xal nivaxag naQalXijkovg 
^(po^poQovg TsrtaQag icovg roig toixoLg sxov. rov- 21 
rcov d' 6 fisv nQcotog i^v sxcov aQ^a toQSvtov xaX xa- 75 
^rjiisvov snl tovtov tov 'AXsi,av8Qov ^std x^^Q^Q 
exovta 6xr~jntQ0v dLanQsnsg' nsQL ds tov ^a6iUoi ^ia 
fisv vnrjQys &SQansia xaQconXL6(isvr] Maxsdovcov , dX- 
^7] ds IIsQ6av ntiXocpoQCov ., xal nQO tovtcov onXocpo- 
QOL ' 6 bs dsvtsQog siys tovg snaxokovQovvtag trj ^SQa- 80 
niicf skscpavtag xsxo6{irjasvovg nolsfiLxcog,, dva(idtag syov- 
rag sx fisv tcov sfinQ06\tsv 'Ivdovg, sx 6s tcov onL6\fsv 
■ Maxsdovag xa&conXt.6fiivovg tij 6vrnj^fSL Cxsvrj , 6 ds tql- 
r.og innscov XXag fiLuovfisvag rdg sv ralg naQatd^s6L 6vv- 
aycoydg, 6 8h tstaQtog vavg xsxo6(irjfisvag nQog vavfia- 85 
y,iav. xaX naQa fisv trjv sig trjv xafidQav slgo6ov vniJQ- 
%ov ksovtsg xQvOol dsSoQxotsg nQog tovg slgnoQsvofis- 
vovg. dvd (is6ov ds sxd6tov tcov xiovcov vnrJQxs XQ'*^' 
Covg dxav^og dvatsivcov sx tov xar' okiyov (isyQL tdiv 90 
279xLOVoxQdvoov. sndvco ds rfjg xaudQag xatd fis6}]v ri^v 
xoQvcpi^v (poLVLxlg vniJQysv vnaib^Qiog, sxov6a xQv6ovv 
6ts(pc(vov skalag svfisys&i], nQog ov 6 rjhog nQogfidkkcov 
rdg dxtlvag xats6xsvat,s tijv avyrjV dno6tiX(iov6av xal 
CSLOfisvtjv, (ogT' sx (laxQov dLa6ti'j(iatog 6Qd6&ai rrjv 95 
nQogoipLv a6tQanfi naQunXrjGiav. r] ,d' vn6 rijv xafxd- 
Qav xa&sSQu 8vo sixsv dt,ovag , ovgnsQ s8ivsvov tqo- 
Xol IltQ6Lxoi rsttaQsg., av vniJQXB rd ^sv nXdyia xai 

61. 6inaXf6zoi F fi3. SianQfTiMg] SictnQiTiiai Y Bas. 

74. rovrcof ] rovrov Bas. 75. tovtov ] Tovto F 

H6. T7JV nttinixQciv] KafittQUv Bas. 

279. 91. cpoiviHig] viy.rj Hciskiuij i^2. iX-^iittg) iXalaig 

Bae. ^ tVMfyt&rj «m. W 97. ov^nfQ idvsvov ] scrl- 

Lendum videtui- ovg mQisSivBvov ntQataoi ] IJ-Qaoi Bas. 

82 * 1284 LIB. XVIII. CAP. 27. 28. 

cct nvrjnlSsg ocatccyiBXQvGco^svaL , to 8s nQogzijitov totg 
100 i8u(ps6L ^sQog Gidrjgovv. tav 5' d^ovav tcc %Qosxovtu 
%Qv6ci naxsOasvuOTO, TCQoto^ag t^^oxra Xsovtcov GL^vvrjV 
oda| xarsxovoag. aard ds ^soov ro ^rjxog si%ov nokov 
svi]Q^o6^svov fi}]xavLX(3g sv iisGi] ty xa^ccQay Sgts du- 
5 vao&uL dia tovtov tr^v %a^dQav dcdXsvtov sivul '/.atu 
tovg GsLGyiovg xat dvayLuXovg tonovg. tsttuQcov d' ovxav 
QVfiuv sxdoxcp tsxQa6toixiu t,evy(3v vTist^svxto, tsxtdQOV 
il^iovav sadcxcx} 'QsvysL TtQogdsSs^isvav, agts tovg unavtag 
TjfiLovovg sivuL shixovta nal tsxtuQug sjtiksksy^svovg 

10 talg ts Qoi^aig zal tolg uva6t^(ia6LV. sxadtog ds tovtojv 
t6xscpdvaxo xsxovda^svc) Ctscpdvco, aul tiuq^ iaatsQav 
tav 6Luy6vav sixsv s^r]Qtrj^svov xcodavu xQv<30VV, nsQi 8s 

28 tovg tQuxfjXovg ^^/Itdwvag AtdoxoAArjToug. rj ^sv ovv 

15 KQ^dfiuE^u, xoLuvxrjv sxov6a tr]v nata^xsv^v v,a\ dLCi tfjg 
OQd^sag ^dklov i] trjg uTiuyyskiag cpuLVo^svrj ^syukoTtQS- 
5ts6xsQa, TtoXkovg ins6itdxo %saQovg dcd tr]v nsQi^6r]tov 
86^av. ot yuQ hx Tc5r n6ksav xu%'' ccg dsl ysvoLXO nuv- 

20 dr]^SL 6vvr']vxav, nul ndkiv nQosns^nov, ovrt s^ninkdyLS- 
voL trjg v,atd tr]v ^saQiav tSQ^sag. daokov^fag 6s tuv- 
T]] t]] ^syukonQsnsia. nuQrjKokovd^SL nkr]&og odonoLCOv 
xal tsxvLtcov sxL 6s 6xQaxLaxcov naQuns(xn6vtav. 'Aq- 
QLdalog (ilv ovv 6yj86v sxrj dvo aaxuvakco^ag nsQL trjv 

25 iiatcc6xsvr]V tcov SQyav, dns}c6{iL6s to 6c5fia tov §a6L^ 
ksag syc Bu^vkavoq sig AXyvntov. Uxoksfiaiog ds xl^lcov 
Tov Aks^avdQOV dnr']vxr]6s (isxd tfjg dvvd^isag fisxQL tt]g 
2^VQiag , aal nuQuku^cov tb 6a(iu trjg (isyi6tr]g cpQovti- 
8og r]h,ia6sv. skqlvs ydQ snl tov nuQ^vxog sig (isv "J(i- 

30 fiavu (irj naQaxofii^SLv, xutd ds tr]v sxti6(isvr]v vn av- 
xov n6kLV , snLCfuvs6xdxr]v ovduv 6xsb6v xl tav xatd 
tr]V OLmv(isvr]v, dno^s6\fuL. icuts6xsvu6sv ovv tsfisvog 
Tcaxd t6 ^sys^&og icul xaxd xr]v icutuOxsv^v trjg 'Jks^dv- 
Sqov d6^r]g u^lov , sv cp icr]dsv6ug avtov y.al &v6iaLg 

35 i^QaLxalg xal dya6L fisyukonQsns6L tL(ir]6ug ov nuQ' dv- 
Q^Qtoncav /idvov dkkd xat nuQa Qsav zakug d^oL^dg 'ska- 

1. yQ. Gi^vvrjv margo F, avv V, avv F, cacteri at^iqvTjp 
■ dSs 
3. /itjxaviKcos ] iirixuviHov F 9. tittaQtts F , tfcr- 

euQas caeteri 13, x^^^vus FQVW, caeteri x^^tSdivcis 15. 

unttyyiXlas] InccyyiUas W et correctus supra vejrsum F 18- 

yivoito FVW, iyivovta Q Bas., caeteri yivoivto 19- ifini- 

nldfisvoL FW, caeteri i/j.ni/j.nXdfiBvot 23. tcSv GzQatKOTiov 

omnes 23. KatavaloyGUs FVW, caeteri dvalnGas 24. 

v.at uGKeviQV ] naQa6-n£vriv F 31. Gi^dov ti] CjjsSov FW 

32. Kattmnvaoiiv] xowaotsraffas FVW 33. xaraCMtvjjv] 

eniVTjv Q Bas. HB. XVIir. CAP. 28. 29. 1285 

280|3fv. ol ^lv yocQ S.v%QconoL 8lk to r^g if^vxijs ^vx^^Qi- 
Ctov xal fieyaXoTpvxov 6vvixQi%ov %dvTO%Bv els rtjv 'AXb- 
^ccvdQfLUV, xal TiQo&v^icos iavxovs sls tjJv azQUTeiav Tta- 40 
Qi[%ovTOy xaiJCEQ T^g (ia6Lhicijs dvvcifitcos }iB^lov6rjs Tcoke- 
fitiv JTQOS ntoXsfxcdov , xoit nLvdvvcov TtQodtjkoov xal ^B- 
ycxlcov ovTcov ojt/cog anavTES tTfjv tovtov CcoTrjQiav Tolg 
Idiois TiLvdvvois 8XOV6LC0S 7itQisjton^6ttVTO. ot de &eol 
dLtt TTjv aQfTrjV xal tls jiuvTas tovs cpiXovs eTCLeixeLav 45 
tx Tcov fityi6Toov xivdvvcov TcaQadoloos amov dia6co6av. 

IIsQdixKas yciQ v(poQco^uevos IftyrotJ' ttjv av^r]6LV, av- 29 
Tog ^ev exQLve ^ieTa tcov ^aacXicov tg5 7iXei6top ^eQec 
Tr~jg dvvdfiecos 6tQaTeveLV eTtl Trjv AXyvTCTov, Ev^ievr] d' 
e^ejiei.ii'ev inl tov 'Ekhjs^ovTov icooXv6ovTa tovs TteQl 50 
Tov 'AvtinatQOV KaX KQcheQOV dLa^aivecv els Tt]v 'AaiaVy 
8ovs avtcp trjv dQ[i6t,ov6av dvva^av, 6vve^ejtefi^E ds 
«Kt Tav d^LoXoyoov rjyefiovcov tovs txavovs, cov i^6av 
e7CLCpave6tatoL 'Aly,etas 6 ddeXcpos xal Neontoleyios, nal 55 
tovtoLS naQexelevoato Ttdvta neL^aQxelv Ev^LeveL dLK 
re Tr]v 6TQutrjyiav avTOv xal dia tj^v Trjs nidteoos (ie^ULO- 
TrjTu. 6 d' Evfievr]s ^eTa Trjs do%ei6r]g dvvd^ecog nuQeX- 
^CDV Ini Tov 'EXh']gnovTov, ■auX nQOSv.ata6yieva6d^evos ex 
xiis ibitts 6atQaneiag Xnnoov nXi]%og, e}i66^r]6e trjv 6tQa- 60 
Ttav, eXXLn}'] 7cu&s6tco6av xatd tovto to fieQOS- tcov 6s 
neQL KQutiQov xat 'AvtinatQov neQULOo6dvToov Tag dvvd- 
(leLS ex Trjs EvQconrjs, 6 ^ev NeonToXe^os g)%ovr]6as toj 
Ev^evBLy KUL neQl umov e%cov MuxedoviKr]v dvvu^iv 
a^ioAoyov, XdQ^Qcc dLeTtQe^PevouTO nQog TOi)g neQl tov 65 
^AvtinuTQov , xuL (ivvve^evos xoLVonQuyiav enepovXev6s 
Tw Ev^eveL. auTucpuvrjg de yevo^ievog, hul ^vvavuyxaad^eis 
(idxr]V 6vvdipuL, uvtos ta exLv8vvev6ev dvaLQe^rjvuL xuX 
xr]v dvva^uv 6%i86v dnu6uv dnil^aXev. 6 yuQ Ev^ievrjs 70 
VLXt]6as xai noXXovs dveXcov, to Xoinov xe nXrj^os tcov 
6TQttTicoTcov nQogtjydyeto xul trjv dvvu^iiv trjv Idiav ov 
(lovov did tijs viitt]s enr]vE,r]6ev, dXXd nQosXa(i6(ievos aul 
Maxed^vcjv dyud^oov dvdQcov nXi]&oS' Neont6Xe(ios (lev 
ovv fistd TQLttxo6LCov innicov bLtt6oo^s\s Ix T^g nuQutd- 75 280, 38. Ttcivro&iv] rcavtaxo^Bv FV 39. nQod^i>ftms 

FW, caetert iTQo&vi^iovg 40, naQiixovzo] naQfXOvro W 

42. o/tws] ofioicoq F correctiis in iiiarg. 41. &toi om. 

Bas. 51. Tt)v oiHi F 5!>. TiQOAazaCAfvuoufihvos onines 

00. ozQaTiuv] OT.Qaztiuv Bas. iXlntrj] i?AnnTJ IJhb. 

iiS. t(p Eviif.vii] xov EvfiivTj W, rdi' iVfiivij F quo eolet 

accrntu 07, nai om. Kas. 71. loinov n] Xomov 

F\ W 72, rr^v dvvufjiv trjv iStuv ] Tr)v iSiuv Svvufiiv h" 

73. nal nQOfiXupofjitvoi] invertuivt VW, uui. nut F lager lib.. xvni. cap. 29. so. 

|£C?ff, d(pL7C7t£y6S (lETCC TOVXGiV TTQdq tOVq iCEQi TOV 'Jvti- 

TraTQov. ovtoi 6£ (jvvEdQEvGuvrEg tceqI xov noXb^ov 
diEyva^av tag dvvdftEig Etg dvo ^tSQrj SleXeIv , x«l t6 

80 ^Ev evEQOV 'AvTLTtazQov dvala{^6vta jiQodyELV 1x1 KlXl- 
nlag dLaTtokE^rjCovta TtQog TleQdLXKav, ro 6e dlko ^LEQog 
^^ovra KQaxEQov InL^aXElv tolg 7tiQ\ tov Ev^Evrj , xal 
Tovtovg iCRta7toXE{ii]Oavta xatavT.dv Ttgog 'AvtijtatQov^ 
oitcog Elg zavTo 6Vva%\fEL6av tav dvvd^Ecov , zal toH 

85 HtokEiialov 7CQoqXi](p^Evtog eig rtjv 0vixiLa%iav y SvvaroX 
yhvavtai 7tEQLyEVE6^aL rav ^a^iXtxav dvvdfiEcov. 

30 EvyLEvr^g be 7tvv%av6aEvog TtQodyEtv etc' avtoi' tovg 

TtoXe^Lovg., rjd^QOi^S Tcavraxo&Ev rdg dvvd^ELg^ xal ^dlL- 

90 6ta rijv LTtTtLxrjv. tolg yaQ TtE^olg ov dvvd^ievog E^i6o3- 
Q-rjvaL rfj MaxEdoVLXy q>d?MyyL, iiart6)CEvat,EV d^ioXoyov 
6v6ty]aa rav L7C7tE(ov, Sl' cov TJkTttt^E XQati^6ELV tcov ivav^ 
tiav. ag d' 7jyyi6av dXlr]kaig at dvvdfiELg, 6 ^ev KQa^-ZSl 
tSQog 6vvayayav elg EXKXrj^iav to -Ttlrjd^og Tcal TtaQOQ- 

95 ^fj^ag slg rov dycova tolg oUeioLg XoyoLg, E(pr]6E dLdovat 
toTg 6rQatL(6taLg, edv iiQatr]6cD6L rr] fta'%jy, dLaQ7td6ai 
rav TtoXEiiicov 7td6ag tdg d7to6KEvdg. Ttdvrcov ds tcqo^ 
d^v^cov yEvo^Evcov tta^E tr)v dvva^LV, rov [iev dst^Lov 
100 nEQarog avrog TJyorjfievog , tov d' svavvnov trjv jJj^e^io- 
viav TiaQaSovg N£07troXUi(p. si^E 8s Tot^g 6v^7tavtag 
VtEt,ovg ^EV dtg^vQiovg, tov i^6av ot TtXsiovg MaxsdovwVy 
8ia^e(ioi]iJiEVOL teiLg dvdQayad^iaig , iv olg elxs ^dXLdrcc 
rdg IXTiidag T^g vix7]g' LTC^tElg dl 6vvi^xoXov^ovv ^tksiovg 
5 r(5v digxLXiav. Ev[iEvr]g d' sixe 7tEt,ovg ^ev diguvQiovg 
stavtodaTtovg tolg ysvEOtv, iXTCELg ds jtEvtaKLgyjXiovg, 6l 
Ktv Tox' xivdvvov yCQivELV dtEyvchKEL. d^cpotSQCov ds tovg 
[7t7t£Lg dLEXofiEvcav £jrfc td xsQccra, ical 7toXv 7tQ6 rflg cpd- 
Xayyog 7tQOL7t7tEv6dvrcov , 6 fiEv KQarsQog 7tQcotog [lErd 

10 rcov ETtiXEKTcov ETtLQQdt^ag Totg 7toXE^ioig -rjycoviOaro fiEV 
'7tSQi[}Xe7tTcog, 6(paXEVTog ds TOt; tTtTtov exeOev E7tL ri]V yr^v. 
6td ds Tov (pvQ^iov Kai rr]V 7tVKv6tr]ta r<av lcpntTtevov- 
rcov dyvov^%s\g og r]V 6vv£7tat)]^r] nal tov (iiov dXoycog 

1«3 xarE6tQ£ijJS. tf] ds tovrov tEXevtfj t(ov 7toXE[iicov STtaQ- 
&svro3v Kal to5 TtX^Qst 7cavta%6%sv 7tSQt%Eo^£VC0v, TtoXvg 
iysvito (p6vog. zal to [iev dsgtov HBQag tovtov tov 

81.''' «'f"e6s aeterisco notavit StepLauus 82. xaTanoXsfi^- 

Cttvza ] v.aranols^riGoj^T.a F 

281. 9-1. ■nat naQo^fi-^aaq F\V, cacteri nagoQni^aag 96. 

tfj ^dxrj TY et F ^upra versuni, caeteri rr/// (if^X^'" -• ^"^/^f- 

^orjfifvoi] dta^f^o.-juivcov Q 7. diilofiivmv Wesselingiud : 

libri ^Xousvcov 12. iq^tnnevovtcav Wesfielingiiis: libri dcpm- 

TitvSvTOjv 15. a^EQtyjofisvcov Wesselingius: libri jr£pt£;j;o/ie- 

vmv Ifi. iyiviterF\\\ , CAetevi iyivtTo LIB. XVIII. CAP. 81. 32. 1287 

TQOTtov Qh^o^evov '^^vayKccd&T] nara xQarog TJrryj^ivov «, 
TtaxafpvyBiv TiQog ri]v rcov jrs^wi' (pdKayya. xara ds ro oq 
Evcovv^ov NtOTiroXejiov xar' avrov tov Ev^tvrj r£ra~ 
yiiivov Gvviort] (pLhorL^la fiEydXi] rav Tjys^ovav kit' dX- 
KriKovg 6Q^i}6dvroav. yvcoQi6%ivriis yciQ dno xb rav i%- 
"jicov xal rc5v dklcov iZLGtjfiow GvvcTtkdxrjOav dkltjkoig, 
Tial Tj} xa^' cwrovg ^ovo^a%ia rt}v vlxrjv kjcoL)]6av dxo- 25 
Kov9^6aL. rd ^lv ovv TtQoorov rolg ^iq)£6LV dkh'ilcov 
xa&LXOfiBvoL TtaQddo^ov aal navrBXcog B^i]XXayfdv)]v (xo- 
vo^axiav 6vve6r)']<5avro' BxqjeQOfiBvoL yaQ rcp ^v^ko xal 
trj TtQog dkh']?^ovg dvQ^Bvelci, raig dQLOreQcdg x^qgIv 
dcpevrBg rdg rjvlag dlh']?.cov BdQCi^avro. ov 6v^^dvrog 30 
ot ^ev LTtJTOi v.axd rrjv oq^uijv B^sdQa^ov , avrol d' btcb- 
6ov Bnl rr]v yrjv. rrjg 6' B7cava6rd6ecog Std rr]V o^vrr]- 
xa xal §iav rov nrco^arog %akBncog yBvo(ievr]g dficpork- 
QOLg, axB nal rdJv onXcov i^nobLt^ovrcov xd 6co(iara, 6 35 
fiev Ev(ievi]g 'Bq)&a6B, nQorBQog diava6rdg, xov NBonro- 
Ke^iov rrjv iyvvv nard^ag. (iBydh]g ds yBvo^ievi^g dtaLQS- 
6eag jcai 6cpakBi6r]g rijg ^deecog, 6 (lev nkrjyelg naQake- 
kvfievog BKBLro, 7i03?iv6(iBvog vno xov XQavficirog dLava- 
6rrjvaL' Ojutog be T^g Bvil'viiag vn£Qayov6r]g rr]V rov 40 
6c6fiarog BXdrrco6LV, bv y6va6L ^e^)]y.cog 'erQaGB rov dvri- 
nalov ti'g T£ Tot' ^Qaxiova y.a\ rovg {ir]Q0vg rQL6L nkrj- 
yaig. ovdefiLag 6' oij6r]g nh]y)]g aaLQLOV, xalrc^v XQav- 
. (idxcov BXL QsQfiav ovrcov, 6 Ev(xevr]g dBvrsQav nXr]yr]V 
inl Tox» XQc/.yt]kov enBviyKag dnmreLVB x6v Neonr6ke(xov. 45 
282a\ua 6b Tourotg nQatrofievoig nal ro loLnov nkr]% og rav 32 
tnnicov 6vnne66v eig (idpjv nolvv inoieL cpovov. 8l6 
xaX rcov (lev nLnr6vrcov, rav 6c XQav(iarLt,o{iivcov, x6 
(iBV nQcorov l^oQQonog i]v 6 %iA'6vvog, (lexd ravra 6s 50 
q)avBQdg yevo(iiv}]g rrjg xov NeonrokifLOv xBkevr)~]g xal 
x)jg inl &arEQov niQarog rQonrjg, dnavreg nQ6g cpvyr]v 
aQ(ir]6av, y.aX na&dneQ nQog relxog oxvqov r)]v rcov ne- 
^av cpdXayya xaricpvyov. 6 6' Ev(iev)]g dQZB6&B\g rcp 
nQorBQ)^(iart, v.ai raiv 6rQaTr]yixcov 6co(idrcov d(icporiQCOv 55 
v.vQLBv6ag, dvBY.akioaro Tiy 6dknLyyL xovg 6rQaric6rag. 
6rr]6ag dh rQonatov v.aX xovg vexQovg Q^dipag, dLeni(i4^axo 
nQog xi]V rcov rjrrr^iiivcov cpdkayyuj naQaxakcov tavrco 
nQog%i6%aL, ;£al bLiiovg b^ov6iav BKd6roLg onot ^ovkov- 60 

18. MUTcc xpatog ?}. 19. post (fdkayya ponunt T Bas. ct qui rJTTrjfis- 
voiv F 35. TT^orfpos] nii6tt()os ^ki-l t6 ngoTSQOV F 3K. 

naTa^ag] naTiiint QT 3.8. vnd] ix FV 39. T»ys 

tvxpv/jag] ralq ij}Vx<Jls \' 

282. 50. ravTU 81] 5t tuvtu V cpavfQug] rpavbQcSi 

Bas. omiaiso rr/s; <iO. onoi St«^phaiiu8: libti ooot 1288 LIB. XVm. CAP. 32. 33. 

Tta T^v a7C0%(OQr)6iv noiri^a^xfai. Se^ai-dvav de rag dia- 
Avcjstg Tcjv Maxedovav, y.al 66vtcov tdg d"'« rav oqxcov 
ni6teLS, eXal^ov l^ovaiav ev tidb nco^iaig 7ih]GiOV aei^e- 
vaig iiii(3itiCa6%ai , xal naQeyiQovGavto tov Ev^eviq. 

65 ai'n:Aa|3cVrfg yaQ eavxovs ;<£^t tdg tQocpdg TcaQaOxevaCd- 
lievoi vv/itdg dni]XldyYi6av y,a' XadQaicog dneicoQovv 
nQog tov ^AvtinatQov, 6 6' Evf^tvr^g ene(id?ieto uev 
KoXd^ai tijv d^eoiav tav naQa^e^rjxotav tovg oQKOvg 
nal dicoxeiv ez nodog trjv cpdkayya' ovbev 8e dvvd(.ievog 

70 nQci^aL did re tdg aQetdg tcov dnoxcoQovvtav aal did 
xrjv Ik tcov xQavfidtcjv tXdttcodiV, dneyvco tov dicoy^ov. 
ovtog yiev ovv emcpavei ^idyy] viicr]6ag Tcal 6vo y,eyd- 

qo Kovg '^ye^ovag dvekcov, fieydkr]g etvxe d6^r]g, 

„,. ^AvtinatQog 8e tovg dno xrjg q^vyijg dcaSco&evtag 

eKdetd^evog xal nQogavaka^cov nQorjyev enl KiAiKiav^ 
Cnevdcov ^orjQ^rjOaL tco TltoXe^alcp. IleQdiKxag 8e nv%6~ 
uevog tr]v icatd tot/ Evfcev^] vixr^v, nolXa ^QaGvteQog 
eykveto nQog tr]V elg AXyvntov CtQateiav cog d' eyyvg eys- 

80 veto xov NeiXov, xateGtQatonedevGev ov ^anQdv noXecog 
IIr]lovQLOv. eni%eiQr]6ag 6e dccoQvyd tiva naXaidv dvana- 
&aiQeiv, xal toi; nota^ov Xd^Qcog exQayevtog nal td 
h'Qya lv^i]va^evov , noklol xcov cpiXcov eyyiatahnovteg 
dne%cjQr]6av nQog xov TltoXeaaiov. xal yaQ cpovixog 

85 "^v xal tdov dXlcov r]yea6vcov neQiuiQOv^evog xdg e^ov- 
(jiag xal tca&oXov ndvrcov ^ovl6^ievog aQxeiV ^iaicog' 
6 de IltoXe^aiog xovvavtiov eveQyetL%6g xal enieLnr^g 
xal ^etadidovg nd6L tolg Y]yeii66L x^g naQQr^6iag, nQog 

90 8e TotJrotg dieiXr^cpcog ndvtag tovg tnixaiQotdtovg Al- 
yvntov xonovg q^vXaxalg dhoKoyoig xat ^ekeOL navto- 
danoTg, nal xolg dkkoLg ana6LV ev itate6xeva6^evog. dio 
ital icatd tdg em^oldg xatd xo nlii6tov enleoveKteif 
noklovg 's%G)v_ svvoovvtag aal nQod^v^ag diaxLvdvvevov- 

95 xag. 6 8' ovv IltQbiwMg diOQ^ov^evog xdg eXattcj^eig 
6vvr]yays xovg r]ye^6vag, xal tovg filv doQealg, tovg 5' 
InayyeXiaig fieydkaig, ndvtag 8e cpikavd^Qanoig oinkiaig 
l^idionoLrjGd^ievoSf nQoetQs-^fato XQog xovg enicpeQo^s- 61. tag] TKsSs tdg F, cui compnr illud t^vds triv noXiv 6uj»ra p. 55. 
09. , quod iani veroor ne biuiili erroie irrqjserit ()4. dvK- 

la^ovTSc;] avaXa^ovrag P Ofi, aTrf^fojpouv] dvfx^^QOVV FVV 

67. d' F Bas. 68. sk nodog] i)inoScov Q IJiis. 

81. nalaiciv] nulatd F dvanad^aiQitv F , caeteri •A.a&aiQfiv 

83. ^yv.azaXin6vtsg] iyxaTaJiiinovtcS Bas. 91. naTtaxBva- 

Cfiivus] naTacnivaafiivots F, caeteri natsaHSvaciisvots 92. 

int 
im^oXds] Hs§oldi F LIB. XVIII. CAP. 33. 34, 128J 

vovg xivdvvovg' maQuyydJMg bs hoinovg Hvai ngog 
dva^vyr,v, coQfxriGs (.itrd r^g dvvd^uscog d(p' kOniQag, ov- 100 
28c dcta drjkcjGag to?^ totcov elg ov diiyi'CO>iag ijv xaxavrdv. 
T7]v dt vvx.xa. Tcdoav odontOQrjGag iv xdiii xaxeOxQaxO' 
nedevos naQa xov NelXov Tikrjclov (pQovQiov xivog o 
yiQogrjyoQivtxo Ka^ii]Xccv xilxog. dLacpaivovGijg de x^g 5 
7jfi£Qag du§l(iat,s xrjv dvva^iv, rjyov^iivov tc5v iXscpdv- 
rcov , i7ta-/.o}iOV\fovvxcyv bs xojv vzaGniGxav y.al xhfia- 
xoqiOQCov aai. rcov dXXcov dt' cov i^iXks xr]v xsixo^axiav 
noiELG^ai. iTcl ndGt, ds ins^dkovxo ot nQdxLGxoL xcov 
innicov, ovg dLSvoslxo intnsfinsLV Torg nsQt xov Ilroks- 10 
^alov, idv xvxcoGlv inLcpaivonsvoL. ^sGonoQovvrcov 6' 34 
avxcav inscpdvr]GciV ot nsQi xov UxoXsnaiOv dQoacp nQog- 
Lovxsg nQog xrjv xov noXiG^arog inixovQiav. q^^aGdvrcov 
d' avTcov xal naosignsGovTcov iig ro x^^Qiov, xai did xs 15 
xav GaXniyycov Jtat /3ojJs g^avsQdv noLrjGdvxcov x)]V sav- 
Tc3v naQovGiav, ot ^lv nsQL xov Ilsodixxav ov xaxsnXd- 
yrjGav^ dXXd ToXi.ir]Qcog nQog^yov xoig xsLxiG^aGLv. sv- 
&vg 6' ot [isv vnaGnLGral nQog^snsvoL. xdg y,Xifxaxag 
dvs^aivov, ot d' inl xcov iXsq)dvxcov xov xaQaxa dLsGnojv 20 
nal rdg indX^sig iQoinxovv. 6 ds UxoXs^aiog sxcov nsQt 
avxov Tovg dQiGrovg., aal §ov?.6fisvog nQOXQstaG&aL 
Tovg dXXovg i]ysii6vag yal cpiXovg nQogLSvai xolg dsLvolg, 
avxog dvaXa(iojv xrjv GuQiGai', aal Grdg in dxQov tov 25 
. nQOTiixiG^arog, rov (isv rjyovusvov rcov iXscpdvrcov i^s- 
TvcpXcoGsv, vnsQdit.LOv syGov Tr,v GrdGLV, xov 6' inLxa^}]- 
[xsvov 'Ivdov xQavftaxiav inoir]Gs' Tovg ts dtcc xijg xXi- 
[laxog dvafiaivovxag xaranscpQovijxoxag xvnrcov Kcd xa- 
xaTQavfiari^av nsQLSxvXiGsv slg xov noxafiov [isxd rav 30 
onXcov. dxoXov^cog bs rovrcp %aX rcov cpiXoov xov Uxo- 
Xsuaiov dLayc>VL^oi.isvoov , x6 [isv ixousvov &r]Qiov xaxa- 
'AOvxLGdsvxog xov y.v^SQvcovxog avxo 'IvSov navxsXag 
dxQ^Grov iysvsxo. inl noXvv ds xQovov xr^g TSLXo^iayJag 35 
GvvsGrcoGrjg, ot {isv nsQL rov IIsQdixxav ix dLadoxr^g 
nQog^dXXovxsg ndGav Gnovbrjv slgsipiQovxo xaxd xQdxog 100. dvct^v)'r]v] CiVaYxr,v Ba?. 

283. 5. dii^i^a^s] 8if§i§a6s W 10, iniTiifntEiv Wesse- 

iingiu:^ : liliri ninnuv 13. zov ■nol.'] noX. V Bas. 15. 

Tav] zf/g Tcav V IG. xai |3o/jc; ] ^ ^0/;s FV 21. i^- 

^inrovv] f^^mTOV W 22. avrov] uvzov FW 24. 

COQicav F, caetcri adgtaaav 27. iTnnuQrjfiEvov] iniy.sifii- 

rov F 30. nfQiiyivXictv] nEQuyi^tLOiv FV 36. nQoq- 

§dX).ovrEg] nQOi^aXovTfi FV 37. xara x^aros] xar« to 

HQUTOS Bd6. 1290 LIB. XVIII, CAP. 34. 35. 

ilsLV ro xoQLOV 6 6s ntoXs^aLog, avtog ccQL^tevm' nccl 
Tovg fpikovg naQayMlav avdsi^aG^at xiqv svvoiav a^a >cal 

40 rr/V dgsrijv, 'rJQcoixovg dyavag OvvsGtijCato. noXiav 8' 
ditoKKv^isvoav naQ^ diiqjotsQoig dtd rr]v vn£Q(iokrjv T/yg 
rcov rjysfLovav cpLkotL^Lug, nal rcov tisql rov IJtols^aiov 
xalg v7iSQ0%aLg rav TOTrcjv TclsovsKxovvtcov, rav dh nsQl 

45 xov IJsQdUKav xolg TcXrj&sOLV VTtsQSxovtarv, x6 tsXsvtalov 
d{iq)otSQ(ov dLr]^SQSv6dvtcov xolg HLvdvvoig , 6 ^isv IIsq- 
dixrcag XixSag xr]v nokLOQKiav STiav}]k\fsv slg xr^v idiav 
CtQatOTCsdsiav. i^tocTog d' dva^sv^ag la^Qaiav snoLslto 
rrjv noQsiav, aal 7iatrjvtr]6sv slg xov dnsvavtiov xonov 

60 rrig Msftq^sag^ nQog r) Gvjx^aivsL 6iit,£6>&ai rov NsiXov 
otal noLsiv 7'rj6ov dvva^svrjv d^cpaXcog 6s^a6%aL 6tQato- 
nsSsiav xs xal 8vvau.LV xr]v iisyi6rriv. slg xavtrjv ovv 
dLS^i(ia6s xrjv dvvauLV, snLnovcog rcov 6tQatL(ot(ov mQac- 
ovnsvcov 5iK x6 (id&og xov nota^ov. ^siQC yaQ xov 

65 ysvsiov xo Qsv^a nQogninxov s6dlsvs rd 6c6^ara rcov 
dia^aLVovrcov ., drs nal rcov bnlcov s^nodL^ovtcov rovg 
avdQag. 

35 'O 8s IIsQ^LXKag iiaravor]6ag rrjv 8vg}CoUav rov qsl- 28i 

&QOV, rovg ^sv slscpavtag i-/, rav svoovv^cov sns6trj6sv, 

60 sx8sx6ixsvog rrjv TtatacpoQav rov nora^ov, aatanQavvovV' 
rag ro QSid^Qov xovg 8' tnnsig sk xov Ss^lov [.iSQOvg 
sra^B, dt' drv st,s8s%sro rovg naQacpSQo^isvovg vno rov 
notapLOv aal 8LS6cot,sv slg ro nsQav. Wlov 8b ri aal na- 
Qd8ot,ov 6vvs{irj ysvs^xfaL aatd rr]V 8id(ia6LV xrjg 8vvd- 

65 [iscog xavtrjg. xcov nQcoxoov yaQ d6q)akag 8La^dvtcov , ot 
(istd tavta nsQaLov^svoi ^sydkoLg nsQLsnLntov HLvdvvoLg. 
6 yaQ notafiog ovSsuidg ov67]g altiag cpavsQag nokloo 
^abvtSQog syivsto , nal xav 6coiidxcov blcov aatadvo^is- 
vcov dnavtsg slg noXktjv dfirj^aviav nsQLsnintov. xr^g 

70 8s Tiaxd rrjv nlr]QC06iv aitiag snit,y]rovfiivr]g, tb (isv dkr]- 
Q'£g d6vKX6yL6tov i]v , scpa6av d' ot fisv iv roig dvco 
xonoLg iyKSxco6fisvr]V SiooQvya ndXiV iKcpQax^fjvuL , hul 
6vfi^il%si6av rco nota^ip ^aQvtSQOv nsnoir]K3vaL tov 

41. vtifqISoX-^v rrjg r. -/J. cpdortfiias] vnsQ^dlXovGav r. tJ. qiilo^- 

Tifiiav FW 48. dTtnavtiov] ccTttvctvvi. \ W 49. /)] 

7]v FV 53, ravtr^v] avvijv VW, zijv avtt]v F 55. 
iadXivs ] iadUvas Bas. 

28i. 58. post iX^q^avrae ilelevi Toy notauou, iicr. vertit Ca- 
etellin fiO. KuvanQUvvovvtag F, «lacteri nMZKTroavvoyTag 

(?8. ^ylvSTo] iytvSTO F B<is. ii-L tig] t)]v puiK^tis ^<u- 

pra po.^ilis addit F nsQi-£ninxov] nfqisyivovxo Fi,)VW, q»i 

voiucrunt naQtyivovto 72. tdnoig oiu. BajJ. duoQV- 

ya] (^iwQVxa F LIB. XVllI. CAP. S5. 30. 1291 

TCOQov, ot d' CfifiQovg iv xoXg ava roitoig yBvo^iivovg 75 
civ^rjdai, TO [iByB^&og xov JS/biIov, xovxcov d' ovdsziQOV 
rjv, kAAk Toti TioQOV X]]V ^iv TtQCorrjv dLCi^adLV aGcpali- 
GxiQav 6vvi§aive ysyovevaL, dxSQalov x^^g naxa xrjv 8ioc- 
^ciGiv afi(.iov ysysv7]}iEvrjg, xaxa dh Tag akkagvTio xc5v 
7CQo6La^£(h]x6xc}v inncov xs %a\ ikscpdvxcov, sxt da tis^cov, 80 
xolg ^iv yio6l xrjv d^^iov naxovixsvTjv xal aivov^svrjv 
VTto xov qslQ-qov zaxsvEx&rjvai, xal did xovxo 'xolKco^Lv- 
xog xov %6qov ^a%vxsQav ysvsG^at xi]v dLd(iaGLV naxd 
[isGov xov 7toxa^6v. did 6i xavxY]V xiqv alxiav ddvva- 
xovGrjg xrjg Xoi7t>]g dvvd^uscog ^La^ijvaL xov %oxa^6v, 6 85 
JJiQ^MKag sig jtolk-^v dnoQiav ivimaxs, xcov ^hv, diafie- 
^r]ii6xcov ovx dtLOfidxcov ovtcov xoig cToXsfiioig^ xcov 8 
iv xcp TtSQav fii) 6vvafis7>c3v (io)]^SLV xolg i6ioLg, TCQogs- 
xa^sv slg xovniGco ndlLV dTtLSvac jtdvxag. 6l6zsq dva- 90 
yKaG^ivxcov dndvxcov TtSQaiovG^aL x6 Qsld^Qov , ol (.isv 
iTfLGTayLSvoL xalcog vslv %al xolg GcofiaGLV iGyvQ^xsQOL 
^sxd 3tolKi]g v.ationa^siag ^iSVij^avxo xov NsU.ov, nokld 
Tcov ozAcov d7to^ak6vxsg, xcov 6' dXXcov 6Ld xrjv.aTtSLQiav 
OL fisv vno xov QSL^QOv xaxsn^&rjGav , ot 6i n.Qog xovg 95 
nohefiiovg itsnsGov, ot nXsiGxoL 6s naQsvsi%ivTsg inl 
nokvv yQ^vov vn6 xav iv x(p noxafia %r]Qic}v naj^s^Qco- 
Q}]Gav. dnokoiisvav 6s nXsLovcov rj ^lqilUcov , iv olg 36 
}£«i xcov inLcpavcov xLvsg '^ysfi6vcov vnF]Qxov , aXXoxQiog 
x6 nXi^d^og sGys nQog xov UsQ^ixxav. 6 6s Utolsyialog 100 
rd Gcoftata xav orpog nvxov ixnsG6vTC0V xavGag xal xijg 
dQiJot,ovGr]g x}]8sic:g d^LcoGag , dnsGxsLls xd oGxd nQog 
xovg OLXsiovg ts xa\ cpiXovg xcov xsxsXsvxrjxoxcov. xov- 
xcov 6s nQay%svTC0V , ot na^d xco IJsQ6ixxcc Maxs66vsg 5 
nQog [.isv xovTov noXXa y.dX?.ov dns^r]QLcmr]Gav , nQog 
6s x6v riToksncdov dniyJ.Lvav xcdg svvoiaLg. inLysvonsvr]g 
6e vvxTog nh]Qi]g r]v t] naQsii^oXi] xXav%fiov xa\ nsv- 
©■orff, xoGovxcov dvoQcov dl6yi)0g dnoXcoX6xav dvsv no- 
t?>5Xsfiiag nXrjy^g, xaX xovxcov ovx iXaxx6vcov ij yiXicov &t]- 10 
QLo^QcoToov ysyov^Tcov. nokXo\ fisv ovv xcov rjysfiovcov Gvv- 
iGxavxo xa\ xaxrjy^Qovv xov TIsQ^ixxov, naGa 6' r] cpd- 
Xay^ xcov ns^av dnak^.oxQLcoQ^slGa cpavsQav 6ta xr]g dnsL- 
XovGr]g cpavilg '^^'^ I6iav aaraGxEvaGsv dXkoxQLOxtjxa. 15 

83. yBvta&ai] ysyovivai FVW 85. o] 6 filv FV 

91. Vslv ] §CcivHV F loXVQOXiQOl ] icXVQOTOLZOl \ Baji. 

!)4. ■xaTfitoQrjoav] KaTSmov&Tjcav H.is. 1)0. xqovov] 

fortastje |)raes(at totiov })!). T^ytfiovoav ] tcov r,yfii.6va>v FV 

fi. aitiY.Xivav ] dninXivov F 8. xoGovzcov iioscio 

qui Wcsseliiigii, cacteri roaovziov filv 

285. 11. addidi ovv 13, (puviQav] qjavsQdSa FV 1292 LIB. XVIII. CAP. 36. 37. 

Slotcsq TCQcoroi rav rjyE^ovav ani6r7]6av aq Ijjatoi', tav 
7jv B7tLq)avi6taTog Ilvxfav 6 rovg a7io6rdvrag "Elltjvag 
i(aTa7tokFy.r]6ag^ ovdEvdq ds rav 'JXeh,dvdQOV XsiTio^iBvog 
fpikav aQBTtj re xal 66^]]. ^Brd ds ravra Kai rcov in- 

20 ^eav rLvig 6viicpQovri6avrBg Ini rrjv 6xi]V7]v tov IIbq- 
dlxxov nartprrrj^av , nal 7TQog7CB66vreg d^fQOOL xaTS6(pa- 
^av rov riBQdixxav. ry d' v6TBQaia yBvo^evrjg BxxX7]- 
oiag 6 HroXBiiaiog nara^idg xat rovg MaxBdovag d67ia- 
6d(iBVog TTEQi rs rav xa^' avrov d7tBloy)]6aTO , xa\ rav 

25 STarrjdsiav ixlBloLTcorav BX0Qr]yr]6B 6Lr6v rs darpLXrj raig 
6vvd^s6i xal rwv dXkcov S7iLrr]dBicjv i7cXi]Q036s ri]V Tca- 
QBp.(io?.r]V. ^Bydlr^g 6e rvyxdvcav d7to(joyj]g, xal dvvd^s- 
vog nciQaXa^BLV rrjv eTti^ekBiav rcov ^a6LlcC3V did rrjv 
rov 7th]&ovg evvoLav, rovriw ^bv ovh caQBx9r], ra 6s 

30 IJvxfcovi xal ^j^QQLdaicp %dQLrag ocpsiXcov 6vyxarB6iiBva6s 
zr]v rav oXcov r^yefioviav. ot yaQ Maxsdoveg jSofAiyg 
nQorsQBL^r^g tcbql rr]g r^yBiJLOviag, y.aX 6v(x(iovXBv6avTog 
IlTolB^aiov , TcdvTBg 7tQ0%vficog s^iXovro rcov §a6iXB(ov 

85 S7ti(iBXr]rdg avroKQdroQag Ilv^cova xal 'jQQidalov tov 
To 6ci5{xa TOiJ (ia^LXecog xarcx.xoai6avra. IlBQdiKKag fifv 
ovv aQt^ag err] rQia rovrov tov Tpo':;rov dTci^aXs tr]V 
rjysfioviav d^a nal rr]v ipvir]V. 

37 Merd 6e rr]V rovrov reXevrrjv ev&vg rjxov tives 

40 aTCayyElXovrBg on 7taQard$Bcog yBvo(iBvr]g tibqI Ka7C7ca- 
6oxiav Ev(iBvr]g vsvixr]xe, KQCirsQog 6s xal Nbo7Cz6Xe(ios 
rirrr]%BVTEg dvijQr^vrai. rovro 6' sl 6v6l TtQOTSQOV i^^ie- 
Qaig EyBvero rfjg IlBQ^ixxov rBkEVTfjg, ov6sig dv Erol^ir]- 
6s rdg XBLQag IIsQdixxa TtQogEVEyxelv 6id ro iieyEd^og rrjg 

45 sv}](iBQ[ag. ot 6' ovv MaxB66vBg TCvd^o^iEvot rd tcbqI 
rov EvpiBvr], xarEyvco6av avrov &dvarov xal rcov tceqI 
avrov ^TtLCpavcov dv6Qav 7tBvrr]Xovra, sv oig i]V xat AX- 
Ksrag 6 d6EX<p6g rov IlEQ^ixxov. d^tsxrsLvav 6s xa\ rav 
(piXcov rov IlEQdixxov rovg (idXiOra ni^rordrovg xa\ rr]V 

50 ddeXcp^v avtov 'AraXdvrr^v , rjv r]V ysyn^ir^xdig "JrraXog 
6 T0i5 dToAoi; rr]V r^yEuovlav 7taQEiXr]cpcog. (isrd 0# 
rr]V dvaiQS6iv rov IlBQ6ixxov "ArraXog 6 rov 6t6Xov 
rr]v r^ysnoviav e%cov 6iBrQL^s ^iev TtsQl ro IIt]Xov6LOV, 
cog 6' s^tvd^ero rr]V T?yg yvvaixog dvaiQB6LV xac tou 

55 nBQ6iXX0Vj rov 6t6Xov dvaXa^cov s^e7cXsv6s xal narr^v- 15, dinzsQ] SioTi FV ngwTOi'] ttQcoToi, fitv VV 

l(f. dnor>T(xvTag iiJindoniHnuus : liitri aTtnvTas 25. (sl- 

Tov Tf FW, caeteri alzov 29. ivvoiav T IJiisi. , cueteri tv- 

voiav ^ta^oasvoq 33. il'i.ovTO ] ulavzo Biiti. 41. 

dvrJQrjvTat FVW, vaeteri dvf/QTjvTO 52. d xov] tov Bas. LIB. XVIII. CAP. S7. 38. 1293 

xt^dtv {Ig TvQov, 6 8e t^? nokeag Tavtf]g ^tpQOVQaQ- 
3jog '/iQxilaogy Maxsdcov to yjrog, tov "Atta/.ov q)t,- 
XocpQovag vTCidt^ato , Tial ti]v ts noXiv jiaQtdaKtv av- 
Tc5 xat td yQriaata, Ssdofiiva ^av vno tov lltQdixxov 60 
<pvkutttLV, tots ds dixaiag dnodtboyiiva, to bt nlri^og 
286oVra takdvtav oxtay.oGiav. 6 6' "Jttakog iv ty TvQca 
diatQi^av dvtXdfi^avs tojv UtQdixHov cfikav toi)s ^ia- 
cat,0}iivovg ix trjg nQog trj MiixcpSL GtQatontdtiag. 

'AvtindtQOV 6' tlg trjv 'Aaiav dia^t^r^xotog Aita- ^- 
Aol x«Ta Tag nQog IJtQdi/.iiav 6vv%)]xag iotQattvoav tig 
rr^v ©tttakiav , dvtintQiGndoaL ^ovAo^itvoL tov 'Avzina- 
TQov. iiiov 8s GtQaticotag nt'C,ovg ^iy ^vQiovg xat dig- 
liUovg, inntlg 8t tttQaxociovg, cov i^v atQatr^yog 'Aki- 70 
B,avdQog Aitakog. iv naQoda di torjg 'A^cpiGGtlg Ao- 
iCQovg noXLOQHfjaavtig trjv tt %coQav avtcov TcatidQa^ov 
Tcai tLva Tav nh]0iav noXia^dtav tl/.ov. ivixrjOav ds 
fidxrj tov 'Avti.7idroov atQatr/ydv nolvx?.r]v, xal TotJrov 
T£ xal Tc5v atQatiatcov ovx okiyovg dvtlkov xdov dt ^a- 75 
yQrj&ivtav ot>'s (itv dnidovto, ovg dt dntkvtQaaav. ^ttd 
dt tavta tig Qtttakiav i^^akovttg tovg nXtiatovg tav 
&tttakav tntiaav xoLvavtlv tov nQog 'AvtinatQov no- 
Kifiov' xal tayjag )]QQoia9rjaav ol ndvttg ntt,ol (xtv dig- 
^VQioL xal ntvtaxLcyikLOL, Innilg 8i pkLOL ntvtaxoaLoi. 80 
rovtav di nQogayo^iivav tccg noktcg, 'AxaQvdvtg dlko- 
TQiag tyiovttg ngog Aitakorjg tvi^akov tig ttjv Aitakiav, 
Tcal trjv T£ xojQav i8)jovv aal rdg noktig inokioQxovv.^ 
ot 8i AitaXol nv&ontvoL xdg i8iag natQi8ag XLv8vvtvtLVf 85 
T0i;g (liv d?.?.ovg atQatLcotag dnikLnov iv &ittaXia., Mi- 
rcoo^a tov OaQadkLov iniatr]aavt_tg CtQatrjyov , avtol de 
Tovg noXLtLxovg dvaXa^ovrtg yxov avvtv^iag tig xrjv 
AitaXiav, xal tovg 'AxaQvdvag y.atc(n?aj^d(itvoL tdg na- 
TQi8c(g 7j?^tvQiQaaav xav xLv8vvav. xovtav 8i ntQl 90 
tavta da%oXov(iivav IIoXvaniQyav 6 xata?,tXtL[i{xivog 
iv MaxtSovia atQatrjyog i]Xtv tig x)]v QtxxaXiav fittd 
6vvd(itojg d^LoX.oyov vix}]aag 8i naQatd^tu tovg noXa- 
fiiovg Tov te atQatVjyov Mivavcc dvtlXt xal tcov dXXav 95 
KatixoTpE Tovg nXtiatovg, aal tr^v 0tita?uav dvtxt^Gaxo. 58. TS om. F 59- Sidoniva] rd SiSofiha TX GO. 

TOti df] Ttt T£ F 

286. 67. dvtmfQicndcai] dvTinaQacndctti FVW, dvricndcai 
Q 69. rtTQaxooiovs FVAV, caetcri TtTgaxis'j^i).iovg 

14. TOVTOV Tf xal] Touro'!; t£ V, Tourou n FW 80. y.al 

7tEVTaxigx-\ TtivraKisx- FV 8.5. KivSvviveiv FTV, caeteri 

SiaxivdvvtvHv 92. lig ti]v &. ] tis G. Bas. 1204 LIB. XVIIL CAP. 39- 

39 Ktttcc 8s rijv 'Adiav 'jQQidaiog nai TIv%cov ol zav 

^a(5iXicov ejtinB^rjral avaL,ivtcivrEg cjro rov Neikov (isrd 
100 rav (ic<0ikecov xal r^g dvvc^nicog ijKov iig TQijiaQccdEi- 
6ov rijg a.va I^VQiag. svvav&a dh EvQvdlHrjg r^g j3a- 
^iklooj^g TioXXd nsQugya^ofisvrjg , xal ralg rcov Bm.(i£ki]- 
Tc5v sjtL^okalg a.vrinQarxovOrjg, ot ^sv Ttsgl rov Ilvd^cova 
6vgxQr]6tov!J.svoi, aal rovg Majudovag oQcovrsg rolg shsl- 
5 vr]g 7CQogtdyi.ia6cv del ^dllov TtQogsxovvag, 6vv^yayov 
£'/.'/.h]6[aV xal rr]v siti^skscav dnsLjtavTo. ot ds Majce- 
dovsg sitLaslTjfqv sllovvo rov ^AvvLTtarQov avvoyiQavoQa. 
ovvog ds ju£r' oklyag i)^SQag TcaravrrjCag slg TQLitaQa- 
dstCov 'naxsXa^s vijv EvQvdixr^v CvaGvdt,ov6av xal rovg 

10 Maxsdovag dTtakkotQLOvdav dno rov ^AvvLTtdrQov. ra- 
Qaxrjg 6s fisydkr]g ov6r]g sv ralg dvvd^usGi,, xal xoLvrjg sa- 
7c?.r](jiag 6vvax%si6r]g , 6 ft£v 'AvrijtarQog dLaksx^slg rolg 
ialr]&s6L rr]v ^isv raQaxr}v y.ars7tav6s, rr]v 8' EvQvdixrjv28' 

15 7cava7t?.r]^dixsvog S7rsL6s rr]V rJGvxiav dysLV. (txfra ds rav- 
rcc rdg 6arQa7tsiag s^ dQxt]S st^iSQiCaro. xal nTo?^S(iaicyi 
fisv r)]V 7tQov7tdQxov6av TtQogcoQc^sv ddvvarov yaQ i]v 
rovTOV ^sradslvai dcd ro donsiv rr}v AXyv7tvov dtd rrjg 
Idiag dvdQsiag sxsiv oiovsl 6oQixvr]rov. aal Aao^sdovrc 

20 (isv ro) MvTLXr]vaicp XvQiav sdcoKS, 0L?.o'^8vcp dh rr]V 
KilLKiav , rdov (5' dvco 6aTQa7tSL(bv Ms6o7toraaiav fisv 
aal r}]V 'Ao^r^klrLV 'AficpLuccxoj, rrjv ds Bu^v^Mvlav Z^s- 
ksvnop, 'AvTLyivSL 8s ri]v 2Jov6Lavijv dta rd tovtov tcqoo- 

TOV 7tS7tOLr]6^aL ri]V STtl rOV UsQdiKKaV S7tid^S6LV, USV' 

25 'AS6Ty] bs rr]v IlsQ^ida, Tlr^noXsficp 8s. ri]V KaQuaviaVy 
Uv^covL 8s Mr]8iav, OLlinTtop 8s rr]V IIaQ%vaiav, 'Agsiav 
8s aal AQayyrjvi]V Zlra6dv8Qcp rcp KvTtQico, ri^v 8s Baic- 
rQiavr]V xat 2Joy8tavijV Zra6dvoQt rcp ZoKicp dno T)]g 

30 avvqg ovn vi]6ov. IlaQonafiL^ddag 8s 'Ot,vc<Qrr) nQog- 
c>ql6s rcp 'Pco^dvr]g narQi rr]g 'Akst,dv8Qov yuvaixog, rrjg 
8s 'Iv^Lxr^jg rd fisv 6vvoQiC,ovTa IIaQonaaL6d8aLg IJv^a- 
VI rcp 'AyrjvoQog, rdg 8' ex^fisvag ^a^Lksiag, ri]v fisv 

5. a-nfinavTo'^ ivaniinavTO V 6. filovro] iHi.avTO Yia<. 

2S7. 13. TYjv (ilv — 14. v.aTanlrj^oi^ivoq oiii. V" 18. 

dvSgiiag QTVWXY, avdolag F, caeteri avSQayad^iag 19. 

SoQiKTTjTOv] Sn(ivxTrjTov y\V MLTv).T]vai(p] fivTrjlLvalcfl F 

20. avco T, oaeteii alXcov 21. 'Agjirj^uTiv] 'Aq- 

^TiXiiTiv W, caeteri 'AQ^iliriv 22. 'AvTiytvai Freiiisherains: 

libri 'AvTiyovco 23. TtmoisiG&ai F 24. Usv- 

KeOTj]] JJiVAfaTCi Bas. 2(». 'Apsiav F, caeteri '^ptwv 

27. .^Qayyrjviiv] /JQayyrivrjv \ Bas., caeteri ^QnyyivrjT 
29. naQonaiJ.LaccSc(g] naQOTcaviaaSag TVX, naQanaviadSag F: 
sic et 31. 30. 'Poa^dvrjg ] 'Po^dvrjg Bas. 31. UaQO- 

naviadSaig Bas. 32. Ilv&covt hic V quoque LIB. XVIII. CAP. 39. 40. 1295 

TtuQu rov 'Ivdov noTuyLov ITcoQcp, riiv ds naQa rov 'T8a- 
0jcrjv Ta^ihy ov yaQ ijV rovzovg rovg ^aOikels juara- 35 
i(Lvrj6aL X^Q''-S (icc6i,?uxrjg dvvd^scog xal rjyEiiovlag Inicpa- 
vovg' rcov de JiQog rrjv ap/trov KExhuevav Ka7tna6o~ 
xiav /i£V NiKCiVOQi, ^Qvyiav ds r))v ^iydkrjv xcd Av- 
y,iav 'Avriyovco , y.a%aTitQ tiqotsqov sQxs, KaQiav ds 
'AcdrSQcp, Avdiav dh Klsirop , <J?Qvyiav bs rrp scp' 'E?.- 40 
^rjgnovrcp 'AQQidaicp. 6rQttrr]y6v ds t^j; /^«(JiAtxjyg dvvd- 
(isag dnidsL^sv 'Avriyovov, a TCQogvsray^svov r]v v.ara- 
TtoXsurjGaL Ev^uevr] rs xal 'Ak-Aruv naQS^svt,s 61 rcp'Av- 
TLyovcp xikiaQxov rov viov Ktt60av6Qov , oncog iJir) 6vvrj- 
xuL 6Lu?.a%siv L^LOTCQaycJv. ccvrog ds rovg ^uGLXslg dva- 45 
Xa(imv hul rrjv I6iuv 6vvauLV TCQoijysv stcl rt]v MuKS- 
6oviav, xard^ov rovg §a6L?.sig snl ryjv nurQi6a. 

'Avriyovog 6' sn\ rrjg 'Aoiug dno6s6sLyutvog 6rQtt- 40 
trjyog, dLunoksurjacov nQog Evusvr] r]&Q0i6sv sx. rf]g j^st- 50 
(Xtt6iug rdg 6vvu^sig. nuQa6xsva6d(isvog 6s ru nQog 
Tr]v (itt"/j]v nQorjysv snl TOf Evusvy] 6LCirQi(iovru nsQt 
Kanna6o'Aiav. 6 6' Evuivr]g, dno6ruvrog dn' avrov 
Tivog rcov snLcpavcov rjys^iovcov 6vo}ia IIsQ6iy.xov^ Crga- 55 
Tonsdsvovrog dno tqlcov riusQcov 66ov [i.srd rcav 6vva- 
no6ruvrcov 6rQurLcorcov ns^cov (xsv rQLgxiHcov , innicov 
6s nsvruKoeicov, sE,sns(itpsv sn' uvrov 0oivLKa tov Ts- 
vs6lov , syovru ns^ovg (isv snLksKrovg rsrQuxLgxL?.iovg, 
innslg 6s ;^tAtovg. ourog 6s vvxronoQicc 6vvr6vcp XQV 60 
6tt(isvog nQogins6s rolg dno6rurttig dnQogdoxrjrcog nsQL 
2S5 6svrsQav cfvkttxiqv vvxrsQivrjV itcirci?.a^cov 6' avrovg 
xoL(ico(isvovg, To'v t£ ITsQ6ixxav s^c6yQr]6s xal rrjg 6vvd- 
fiscog syxQarr]g syivsro. Evuivr]g 6s rovg ulrLcordrovg 55 
T^g dno6rd6scog rjysiiovag sdttvdrco6s ' rovg 6s 6rQarLc6- 
Tug Totg ttXXoig dvufii^ag, xal (pL?.ccvx^Qdncog nQogsvsypsig, 
i6iovg Tttlg svvoittig snoLr]6uro. (isrd 6s rttv&' 6 (isv 
'Avriyovog 6Lansuipdnsvog nQog 'AnoXXoovi6r^v nvd rcov 
innicov d<pr]yov(iBvov nag ' Ev(iivsL (isydXuLg snayysT^iaLg 70 33. TTojpM] •ncQQca F 36. r/yf/uor/ar?] rjyffzovog F, alternrn 

yg. in niarg. ponens 38. Avv.iav FW Bas., caeteri KiXfniav 

39. AouvSgoy We?selingiiis: lil)ri Kaaactvdgo) \el KaadvdQip 

Avdiav Wesselingius, KiXfniuv VW et F s>i!pra verjium, Av- 

Kiiav F, caeteri Av-niav 43. i^-^ic/QXOv] noliagxov W 

46. TTiV May.id.] Ma^iS. T 30. dianohurlamv FW, 

caeteri diaTcoXsurjaai 54. riyifiovmv FQVW, caeteri jjyf^dvog 

^ 55. ovofia FQVW, caeteri ovofiazL 56. avvanoazdvrcovJl 

anoatuvtcov F 60. cvvrovcp] cvvtofia V et yQ. F, cov- 

xoficoq FW 

^ 288. 66. xat 9tl.] tpiX. FV 68. xavQ-' Bas., caeteri 

xavTu TiQos om. FV 1296 LIB. XVIIL CAP. 40. 41. 

8t d7C0QQi]xav 8JtOi}j<5£ jrQodoryjV yivBGQccL xcu ytara xrjv 
ndxt]v avzo^okijGac. roii 6' Evjiivovg OrQazoTtidevov- 
Tog rijg KaTCJcadoxiag sv xlGiv Bvxfiroig Ttedioig TiQog 
iifjiopiaiiav , Ini^akdiV 6 ^Avxiyovog (isxd ndar^g rijg dxj- 

75 vduBog xatfAa/Sero t>}v vjtBQXBLUsvTjv xc5v TtEdlcov vncS- 
QELav. siiB d' 6 ^ilv 'Avxiyovog xat' iy.dvovg xovg xat- 
Qovg TtBt^ovg (ilv TtXsiovg rcov ^vQicoVy cjv i^aav ol ijjttt- 
GELg MaxEdovBgj ■9"av,u«(jrot xaxd zag dvdQaya^iag, 1%- 
stelg dh 6LgxL?.iovg, iXicpavxag ds rQLC(Xovra, 6 6' Evue- 

80 vijg 7tEt,ovg fiiv ovx ikdrxovg rav dLgavQicov, LTtjcELg 8s 
TtEVxaKigiikiovg. yEvoixivrjg da ndxyjg iG%vQag , xal Toii' 
'ATtolkavidov ^Exd xcov TtEQl avxbv inTiicov 7toL)j6avxog 
d?.uyag cmd xav Idiav dLccGraGLV^ iviiojGEv 6 'Avriyovog, 

85 Tcal dvElls tav ivavxiav slg oKxaxLgiiXiovg. ixvQisvds 
dh Kal xijg dTCoGxsvfjg dndoVjg, agxs rovg tcsqI xov Ev' 
(livt] GxQaxLcorag dLa ^ev rrjv ijxxav KaxccTt?,ayrjvai, dcd 
6h Ti]v dncoksLCcv rrjg dnoGKEvfjg dO^v^rjGaL. 

41 Msxd dh xav^' 6 fihv Ev(iiv)]g iitslidXsxo cpsvyfiv 

90 slg xr)v 'AQ^isviccv, aal rcov iv xavxij naroLjiovvrav XLvdg 
srQog xr]v Gv^inayjav Cvkka^iiod^ai' Kaxaxa'iov(i.svog 8s 
%aL rovg GrQarLcorag OQorv ditoxaQovvrag nQog xov 'Av- 
xiyovov, KaxEXd^sro yaQiov oxvqov o TtQogrjyoQEVsro 

95 JScoQa. rjv dh x6 cpQOVQLov roijro Ttavrskcog (iLy.Qov dLU 
x6 rov TtEQi^olov EXELv pif] TtXslov 8voLV GraHiav , xard 
dh rf]V EQvuvorrjra d^avi.La6r6v. inl yaQ nirQag vLpijlfjg 
SL)[E xdg oiy.iag avvcpxo8o{ir](iivag , xal rd fthv vnb rr]g 
cpvGsag xd 8' vn6 xf]g i-/, xav x^lqcov Kaxa(}xsvf]g %av- 
100 (laOxag coyvQaxo. sixs 8h Kal naQa%i6SLg aixov noV.ov 
%aL t,vlav Kal xav dkXav, agx' slg sxr] nokXd 8vvaa%av 
XOQr]yfjaaL ndvxa xoig sig avxf]V Kaxaq)vyof)oL. avvicpv- 
yov 8b [lEx' avxov xdiv cpilav ol xalg svvoiaLg 8Lacpi~ 
Qovxsg xal KSKQLXOXsg avvanod^vy^axELV avxa xard rovg 
5 iaxdxovg XLvdvvovg • ot 8h ndvrsg vnfJQxov innsig xs 
xal nst^ol nsQL s^axoaiovg. 'Avriyovog 8h naQaka^cov 
xf]v ^sv' Eviiivovg 8vva^LV, xal xav aaxQansLcov xal 71. rfjv om. F 73. sv rtfftv] Iv ToTg FW im^a.- 

Xcov ora. T Bas. , asterlsco notavit Stephanus 75. vncoQSiixv^ 

VTzcaQiOiv Bas. 7f>. 8' oin. Bas. 80. ovk ikdrtovs] 

iXuTTovg X Bas. 87. d^vfi^Gai \W ovx ^vfi^aai T, oi; toA.- 

IMijaai Q, caeteri ovx d&vfiriaai. 90. i,]v '/iQiisviav] 'Aq- 

/xsvtav F Bas. Tavzrj ] ttj ravTrj F 93. rov 'AvtI- 

yovov] 'AvTtyovov FV 94, Ncoqu] Mwpa Bas. 95. 

nlHov FVVV, cacteri nXsico 9f». dvolv] Svslv V\V 1. 

Ttav uXXoov] uXXiov F Bas. 2. nazacpvyovot] Kazatpsvyov- 

ei FV LIB. XVIir. CAP. 41. 42. 1297 

TCJi' iv tavTaig JtgogoSav ocvQiog yEvofiEvog, ht 6s ita- 
Qtt?M^(ov nK^&og xQTi^dTfov , ^iutfivav utQayficctcov {oqb- 10 
ySTO. ovxtTL yccQ ovdslg tcjv xara xrjv 'AGiav i^ys^ovcov 
^^^ d^LOfiaxov six^ dvvafiiv 8iaycoviGa6%ai. jiQog avTov nsQi 
Tc5v nQdTsioov, 6l6 Jial nQog 'AvTinaTQov naTa ^iv x6 
TiaQOV TiQogszoislTO (pikixag ^iaxslG&ai,, dLsyvcoxsL 61 td 
ita^' avTov do^palLGafisvog firjxhi TCQogsxsLV ^tjts Tolg 15 
^aGLXsvGL (irjTS 'AvTLnaTQCp. t6 fisv ovv tiqcotov nsQis- 
}.a^s Tovg ^aTanscpsvyoTag slg to tpQovQLOv 6i7tkoLg Tolg 
rsixsOL %a\ tdcpQOLg xat ;^apa«Ci)^o:(Jt ^avfiaGTOig' ftera 
tavTa d' slg evXkoyov sk%av Evfisvst xal t^v nQov- 20 
naQxovGav cpLXiav dvuvscoGdfisvog, snsL&sv avTov %olvo- 
nQayslv. 6 8s sl8cog ttjv tvxr]v o^sag fiSTa^dllovGav, 
(.isi^ovag yTSL cpLkav^Qconiag tijg nsQL avtov ovGi]g ns- 
QLGTdGscog. djSTO yaQ 6slv avTcS GvyxcoQtj&^vaL tdg s^ 
dQxi]g 6s8o[isvag GatQansiag xal tcov syKkrifidTcov dndv- 25 
tav dnoXvGLV. 6 6s 'AvTiyovog nsQl (isv tovtcov snl 
Tov 'AvtinatQOv trjv dvaq^oQav snon]Gato, tov 6h xatQ^ov 
rrjv LxavYiv (pvkaKrjv dnohncov SQfir]Gsv inl tovg snLno- 
Qsvofisvovg tjysfiovag tcov noXsfiiav Tcal 8vvdfiSLg sxov- 
tag AXxitav ts tov d6sK(p6v tov IIsQdixnov xal "Atta- ^^ 
Kov Tov roti GtoXov navtog iiVQLSvovTa. 

MsTa 6s tavta 6 Evfisvr^g nQog tov ^AvtinatQOv ^^ 
nQSG^svtdg dnsGTSLKs nsQl tcav opLoloyLcov, cov rjv i^yov- 
(isvog IsQcovvfiog 6 tdg tav 8La86x(ov iGtoQlag ysyQu- 
• q)c6g. at^rog 6s noXKalg xal noLxiXaLg xsxQ^fisvog tov 35 
^iov (ista^okalg, ovx stansLvovto ta g)QOvijfiatL , 6a- 
(pag sl6c3g trjv tv^i^v o^siag tdg slg dficpotSQa td fisQrj 
noLOVfisvr]V (ista^okdg. sciQa yaQ tovg fisv tcov Maxs- 
66vcov ^aGiXslg xsvov sxovtag to trjg ^aGilsiag nQoGxT]- 
[la, no/.kovg 8s ■xaX fisydkovg tolg (pQOvrjfiaGtv dv6Qag ^^ 
8ia8sxofisvovg tdg r^ysfioviag, ndvtag 6£ l8ionQayslv ^ov- 
Xofisvovg. rjXnL^sv ovv, onsQ ijv nQog dkrj&siav, noX- 
Xoiig avTov ^jjpaiav s^slv 8id ts ti]V (pQovr^GLV xat trjv 
ifinsLQLav t(ov noksfiixcov , 'stl 6s tr]v vnsQ^oXi^v T^g iv 
trj niGtSL ^s^aLotr^tog. oqcov 81 tovg Xnnovg, Slu tr]v *5 
iv TY] GtsvoxoQLa: tQaxvtr^ta fir] 8vva[isvovg yv[ivd^sG&ai, 
stQog tr^v iv talg innofiaxiaLg ^^^siav dxQrJGtovg iGofii- 

289. 14. Tu] To omnes kocQ-' avtov W, caeteri xar' 

avrvv 17. KUTUTiscpevyoTttg] nccTacpvyovTag V, yaTucptij- 

yovzas F 23. oiurwj avrov F 24. dBdofisva?] di- 

dofisvag F 28. int7tOQsvo{iivovg Rhndomannas : libii iio- 

QfvofiEvove 29. 'Myihttv] y.ai 'Al^tirav V 31. d ora. 

lia"- 34. ai/rps FVW, caeteri ouros 36. rag ftq\ 

lig W o7. fcopa] scoqovv Bas. 38. ^'^^ofzas om. 

VW 41. noXsfiiKav] TioXs[ii(ov V 

83 1298 LIB. XVllI. CAP. 42. — 4J: 

vovg, l7t£vor'j6aT6 xiva h,Evrjv aal naQ^}lXayiiivi]V rav 

50 iJincov 'yvixvadiav. rdg yaQ }is<f)a?^dg avrtov raLg GsiQalg 
dvadeG^Bvav fx rivav doxiav ij narzdXov dvo rj rQtlg 
donioag alaQ/jOag, nal Ovvavayzdt^av rolg OTtLOdioig no- 
6lv ini^i^iqy.i.vaL, rclg 6' a^nQOQQev (luvoig i^aviLv rijg 
yrjg ^ixQov dno/.cinovTag' sv&vg ovv 6 ^lv innog fjov- 

55 ^o.uBvog 6r7jQi'^B6^aL rolg liinQo6%ioig (iiEJiovuxo ra rs 
6c6(.iatL navrX y.aX rolg 6x.£k£6i, 6v^ina6'i6vxav dndvrav 
TQV Tiaxd Toi' oynov fiskcov roLavx)]g df yivoubvrjg hl- 
v^6Eag idQcog rs noXvg atc rov 6c6^axog e^tx£iro xal rrj 

60 tdov nuvav vn?.Q^oK.y rr^v dxQoxr^xa xcov yv^ivaoiav rolg 
t,c6oLg nsQiSTCOitixo. rolg dh 6xQaxic6xaig dna6L rdg av-290 
rdg rQOipdg naQsiysxo, ^sxsiav avzog rijg lixoxrjxog, ■nai 
dLU rrjg o^oiag ov^nSQLcpoQdg noXXriv svvoiav savxcp, 
rolg dh 6v^nscpsvy66L nd6LV o^iovoiav 6vyxars6KSva6s. 

65 jcat rd (isv nsQi rov Ev{isvr] zal rovg 6v^uns(psvy6xag 
sis ti]v nixQav sv rovxoig r^v. 

43 Kaxd 6s rr]v Alyvnxov Uxols^aiog naQado^ag dno- 
rsxQi^^svos tov rs IliQdiXxav xa\ rdg fa6iXixdg dvvd- 

70 (isig , rijV ^sv AXyvnrov cogavsi nva doQixxr^xov Si%sv. 
OQCOv ds rrjv rs ^oivixrjv xal rijv xoikrjv 6vo}iat,oiiSvr]V 
2JvQiav svcpvcog xsifisvag xaxd tijg Alyvnxov ., noXkrjv 
iigscpSQSxo 6nov8r]v xvQiSv6aL rovxav rav n6ksav. st,a- 
ns6xsiXsv ovv ri]v ixavijv dvvafiLV xal 6xQaxrjy6v , svcc 

75 Tcov cpiXav nQoxsiQL6d{isvog, NixdvoQa. o-dxog ds 6tQa- 
rsv6ag slg] rijv Z.vQiav Aao^isdovxa {isv rov 6axQdnr]V 
st,c6yQr]6s, rijv 8s ZlvQiav dna6av sysLQc66axo. 6}xoiag 8s 
%a\ rdg y.ard rr)v ^OLviicrjv ncksig nQogayaydfisvog Jtal 
noLi]6ag siiq)Q0VQ0vg, snavi]kQsv slg rrjv Alyvnxov, Ovv^ 

80 To/iov ri]v 6xQaxsiav xa\ nQaxxixrjv nsnoi7]^svog. 

44 'En' aQiovxog d' 'A%r]vr]6iv 'AnoXXoScoQov 'Pa^aiot' 
xatsotr^^av vndxovg Koivxov IlonUliov nal K6ivxov 
Il6nhov. sn\ 8s rovtav 'Avxiyovog naransnoks^irixdis 

50. domcav'] fort. SokiScov 51. aicoQTjacts Ilhodomannus: 

libri icoQrjca?., quoil qui tueatur etiam vol. I. p. 113. GI. iuJQU scri- 
l)at 53. tftnQoads Bas. aTiolsLnovzas] dnokiTiov- 

rag F 57. yivoiiivrjs] ysvoiisvrjs Bas. GO. jiSQis- 

noitlzo ] inoiilTO Bas. 

290. fi2. Trjg kiTotrjTog] litoTrjros Bas. 63. zolg Sa 

CviJ.nt(pBvy66i. naaiv] rois ov^intc^ivyoGt. Tidet -nca FVW 
65. 71£q\ J -Kuta Y Bas. 68. rt om. Bas. 69. oo- 

piHrryroi'] doQvv.t)iTov FVW 70. rriv rt] r/;v F Bas. 

71. tvcpvcoq\ ivKXtag F, illud yq. in marg. ponens 72. 

ilgtcpiQtTO — 73. rrjv om. Bas. 73. TioXtcov] irarao roitcov 

Tel icoQcov 82. IlonliXiov Livius, iiQGnLXiov F, Ilonilltov 

Bas. , caeteri TLonilLQv: e^cidcrunt autem m guperioribus bieuniirea 
gestae LIB. XVIII. CAP. 44. 45. 1299 

rovg tceqI rov Eviisvrj, exQivs CTQatsveiv tTtl rov 'AXxb- 85 
rav xcil "ArraXov. o^tov yaQ vTCS^SLTiovro rcov JJsQdix. 
siov g^iXav aal olxsicov '^ysfiovsg fisv d^ioloyoL, GxQa- 
riaivag d' sxovzsg txavovg d^(pig^7]T>jGai, TiQayiidrav. 
uvai^svh,ag ovv ^srd TiaGrjg rijg dvvdfiscig sx KaTcnabo- 
oiiag jtQoijysv snl ri]V JliOcdLxrjVf iv y Cvvs^aivs diatQi- 90 
(isiv rovg tisqI rov AXxstav. 6t,slav bs Jtai- ^avtsXag sm- 
rstafisvTjV rijv sioQsiav noiriGa^svog sv fjfiSQaig sntd 
aal talg 'iGaig vv^i dnjvvGs Gtadiovg digpXiovg aal %sv- 
taxooiovg stg rrjv 6vo{ia^o}isv7]v KQrjrcov nohv. ka&av 
d's Tovg JioKs^iovg did r^jv 6^vtt]ta rijg noQsiag, jial ys- 95 
vofisvog 3i?.rj6iov avtav dyvoovvtav ttjv TtaQOveiav^ 
S(p%a6sv diiQokocpiag nvdg xal 8vg%aQiag JiQOKataT^a^o- 
fisvog. Oi ds TtsQi TOJ^ 'AXxstav 7tv%6yiSvot t}]v TtaQov- 
Oiccv tav TioXs^icov, rrjv [isv cpdkayya raxsag s^sta'^av, 
roig 6' iTtnsvGi nQognsGovtsg tolg r^v dxQcoQSiav tiqo- 100 
aattxovGiv scptXonnovvto fiia xQafiiGai xal dno r^g 
dnQokocpiag sx^akslv. ysvo^svrjg ds ^d^rjg iGyvQag^ %al 
TTolXav naQ' d^cpotsQotg TtsQovtcov ^ 6 ^sv 'Avtiyovog 
S91 sxcov innslg s^axigxi^uovg dno HQatovg rjkavvsv snl trjv 5 
rcov svavtiav cpdXayya, Gnsvdav dnoxotl^ai tcov nsQi tov 
'Akxstav t^v snl tavtrjv aatacpvyrjv. ov GvvtslsG&sv- 
rog ot ^sv snl rrjg dxQaQsiag ovrag, noXv rolg rs nhj- 
%s6iv vnsQsyovrsg v.al rrj '^vgyaQici rav ronav nXsovs- 
Titovvrsg stQS^-ccvto rovg nQog^axo^svovg. ot ds nsQi 10 
Tov 'Aknstav trjg ^lv snl rovg nst,ovg %aracpvyrjg dno~ 
xsxlsiG^svoi.1 ra bs nXij&si rav noXs^iav slg ^sGov dn- 
uXriiifisvoi, nQodrjXov Si%ov rr^v dncoXsiav. 6i6 oial rijg 
GarrjQiag 6vg(ior]&tjtov ysvo(isv7]g, 6 (xsv 'AXxstag noXlovg 15 
dno^ulcov (loXig diS^snsGs nQog trjv tav ns^cov cpdXayya' 
6 d' 'Avtlyovog sS, vnsQ6st,iav tonav snayaycov rovg rs 4,j 
iXccpavtag xal naGav trjv dvva^iiv xatsnXrj^ato rovg 
noXsfiiovg noXv roig nXr^^sGi Xsino^isvovg. r]Gav ydQ 20 
ot Gv(.i[ia%oi ndvrsg ns^oi fisv fivQiot xal s^a/ngxiXiOi, 
innslg d' svaxoGioi, ot 6' 'Avnyovov %aQ\g rav sXs- 
(pdvzav nst,ol fisv nXsiovg rcov rstQamgfivQiav , innsig 
ds vnsQ tovg sntaxigxiXiovg. dfia 8s rav sXscpdvtav 
smovtav aatd fistanov %a\ tcov innsav 8id to nXri^og 25 
navtaxy nsQi%soyLsvav^ Iw bs rav nst,av noXXanXaGiav 

300. 7iQo-natixov6iv'\ TCQOiiarccXa^ovaiv FQVW 3. dncpo- 

TiQcig VW, caeteri dficpOT^Qwv 

21)1. (». TavTT]v] tavTT) F 8. Ttolv ] TtoXlol F 

10. ■nqozfiaxonEvovq] (laxofisvovg Y Baei. , caeteii ■nQOfiaxofisvovg 
1>. Toi bb — 13. tixov ciii. V 21. ivvuKOGLOi 

onines 26. niQixsofiivoav WcsBcliiiglus ; libri niQitxonivcov 

8S ♦ ISOO Lin. XVIII, CAP. 45. 40. 

y.al v.ouxTovotv ovrav ruiq uocruii^ xui rifV 6ru6iv vtcbq- 
di^iov ly/ivzow , 7co?>vs Q(>ov[ios xul (p('>(i(>? Tiuxhiyh xovq 

80 3r£(>t xov '/ilTikruv' biu bl rr^v V7iBofio?.riV rfjg ogurryros 
xul IvtQyiiaq oiid' iy,ruh,ui xwAojg rr^v (pu?Myyu y.urioyv- 
Cav. roo7ifj(^ de nuvrf-J.ovq yivofjLtvrjgy "ylrru?.oq yLcV y.ul 
^oxLuoq yuX 77i»AfiU03v v.uX ttoAAoI tcjv uiioXoyiiiv ryy£,uo- 
vtav t'C,ojyQfi'ifrj()UV , '/l?.y.hruq 6c ^iiru rojv Idioiv VTCuOnL- 

3o Crojv y.ul xoiv nuibotv tfpvyt ixtru roiv riiGLdow rcov 6v- 
Grourtvofiivojv tlq 7r.(')?.iv IhCidLy.rjV Cvouu TtopirjOCov. 
6 d' 'Avriyovoq rovrovq jxtv y.u{}' ofio?.oyiuv 7Cuqu?m- 
^ojv, xovq ?.0L7C()vq tlq ru YdLU r(/.yfXUTu y,uriruh,t , xal 
rpLXuvQrooJ7COjq avroiq y^or^^jdutvoq rjV^rjOt rf^v Ibiuv dvvu- 
fXLV ov fitroioiq. 

40 01 dc riLoibuc Tov uQL%iLov ovrtq tlq i^^axigy^LXLOvg^ 

y.UL xulq u?./.ulq dLf/.(piQOVxtq , 7CuQc}i(/.?.()Vi> xov /iky.iruv 
^ur)i}iLV, i7Cuyyt?.?.('>acV0L fir,6' tvi xo) toottm iyxuxu^.tixptLV 
uvrov. dLiy.cLvro yu.Q icooq uvxov cvvoi/.oiq xu\y' VTCtQ- 

"j * (io?.rjV dLu xoLUvxag xLVuq uLxiu.q. 'ylXy.ixuq fitxu xov 

^'^ TliQdixy.ov ^uvu.rov ovx. tyojv oviifiuyovq yuxa xfjv'ACiaVf 
tXQLVc XOVq Ihoiduq tViQycXtiV, votuC^ow tStiv ovfjiixc/.xovg 
TCo^.cixLy.ovq uvdQuq y.r/X yoiouv tyovruq dvqifi(io?.ov y.ul292 
(xt(jrriv (jyvQoiv (poovoioiv. dL('>xtQ iv rulq CrQurtluig 

50 7CUQU. 7C(/.vruq rovq OvfxfK/yovq irifxu. 7CcQirr(>rtQov rovtovq, 
y.Ui xu.q fxtv ix xfjq 7C(>?.'ctxiu.q ojrfit^.hiuq ifxioLQtv avroiq, 
dLdovq Tojv ?.u(pvQ0iv xu rjixiorj, yuxu dl xug 6fXL?.iuq ko- 
yoiq (pL?.uv^QoinoLq yjjcoixtvog , nul jcaxa xa CvvbtiTcvu 

55 >£«&' iiixiouv xovq ccE,io?.oyonu.xovs iv fitQiL TCUQukufifiu- 
vciv i7Ci x(/.q ioxiu.atLg., txc dl xiixo~jv 7C0?.?.()vq dojQtulg 
cc'^LO?.(')yoLq, idiovq X(/Ag tvvoiuiq yuxtCy.tvuOt. dLOTCtQ 
nui xoxt xu.q i?.7ciduq tyovxoq iv xovrocq 'yI?.yiroVy x(3v 
lk7ci()oov uvrov ov ditrl>tv6ry.vro. Toi; yc/.Q 'Avrcyovov 

CQ (xtra 7cc/.(jrjq xf^q dvv(/.fxtojg 7C?.r](5iov xrjg TtoixrjOOov yaxa" 
6xQuxo7ct6tvGuvxog y.uX xov 'ylkxixuv i^uixovvxog, trt ds 
rdiv 7CQt6(ivriQ03v 6vfx(iovktv('jvrojv lydovvaL, 6v6rou(piv- 
ztg ot vtojrtQOL 7CQ(jg rovq yovtiq dcuGruvrtq iipyj^pi^av- 
To jcuv "VTCoixivciv btivov 'tvty.u rfjq rovrov 6onrjQLuq. oi 

65 ^^ 7CQt6(ivrtQ0i TO niv TCQOJZOV TCtiiittV iTCtXtiQOVV xovg 30. fvf^oyitug] zfjg ^vfoytiag FW 31. v.uTlayvaav] v,ttz'- 

e/yah V l>;i«. ?A. ro]v 7tf/iS(/)v] 7iuid(ov itan. 3G. 

Tigiir]oauv\ Tioaiaaiiv FW, v.AcWti T^QixriaQV 40. li^ om. 

FV t^uy.iq](i?.invs] ^^axtszi-liot F 42. firjS' tvL ra> 

Ua*., «:a«t*!ri fxrifitvi rdi 4.>. 6iiii.li.vro ] biiiikizo V 

292. 49. iv ralq] TUig Y Bns. 51. rdff ) Tci F 

60. Ttoiirjaaov] TtQiuaaov FW, caeterl Tt(j/j,r]auv 61. 

hVina] tvtxiv FVW 65. tous] rovg /ttiv F LIB. XVIII. CAP. 46. 47. 1301 

7'£ovg fi^ di' iva Mcexsdova TtSQudBiv tj^v naxQiSa yivo- 
fiiv}}v doQici^cotov ' iJisl d' dfiercc^srov avrav rtjv 6p- 
fiTiV ioiQav, ^.ttd^Qa GvucpQovijOavrsg s^szs}ixl-'av vvxrog 
TtQSO^sUiv nQog 'Jvrlyovov, STiayyskkofisvoi rov 'Ak'Arav 70 
7} t,covra JcaQadaOsiv ij rsrsXsvttf/iora. '^^iovv 6' avrov 
icp' rjfiSQag rcvag jiQog^akovta rij noXsi xal di,' a-XQO- 
^okiGudJv BXaq)Qo5v TCQoayayousvov rovg S'k T;}g noXsag 
vnoxcoQslv «5 q)Svyovra. totiTOf yccQ ysvofisvov , xal 
xcov vscorsQcav tisqI rt]v fiaxrjv sarog rijg noXsog doyokov- 75 
fisvov, lyjxpsG^ai. aaiQdv olxslov raig idiaig sni(ioXuig. 6 
6' 'Avriyovog nsiQ\fsig vti avrcov, xai fiaxodv r7]g nokscog 
fisra6rQarojisdsv6ag , did rcov dxQO^okiOucov TiQosOndro 
Tovg rtofg sig rov £x n;? nolscog dycova. oi ds ttqs- 
6(ivrsQ0L i.isfi.ovo}fisvov OQcovtsg ruv 'AkxsraVn, xal rcov rs 80 
dov?.c}v rovg ni^rordrovg xal rcov dxua^ovrcjv noXcrcov 
iniXst,avrsg TOi)g fii] 6v6tQatsvousvovg , tg5 'AX'Ksrci t^v 
Bni&s6LV lnoirj6avro xard rijv clnov6iav zcov vscov. ^co- 
yQ7j6ai, fisv ovv avtov ov xati6xv6ccv , scp9a6s ydQ ccv- 85 
tov dLaxsiQi6dfiSvog, onog fii^ t,cov vnoxsiQiog ysvrjtai 
roig noisuioig ,, ro bs 6c5ua avrov %svrsg snl xXividLOV 
9cal 6vyxaraxaAviljavrsg svrsksl tQi^covt xccrd rdg nvkag 
ii,rjvsyxav , xa\ ka^ovrsg rovg dxQojioXilousvovg naQS- q^ 
doaxav 'AvtLyovcp. did 61 tj^iJ idiag hnivoiag sx rcov xlv- ,~ 
dvvov B^skofLSvoL tijv narQida, rov fisv noXsfiov dnsrQi- 
il>avro, ri]v ds nQog tovg vsovg dkXorQLorrjra cpvyslv ov 
xari6xv6ccv. ovroL yuQ dnb rijg fidx^^g snavs?.d6vtsg, 
xal t6 nsnQayfiSvov dxov6avtsg, nQog rovg idiovg dnrj^ 95 
yQLCo&ri6av dLa tj;v nQog 'Akxsrav vnsQ^oki]V rijg tv- 
voiag. xa\ ro [xsv nQcorov xataka^OfiSvoL fiSQog rrjg 
noksog kxpr](pi6avto rdg fisv oixiag SfinQr^6aL. fcstd ds 
xov onkov s'4ixv^svtag sx, ri]g noksog xa\ rijg oQSLvijg 100 
£93 £^''.'^^^0^? ^OQ&BLV tr]v vn' 'Avxiyovov rsrayfisvrjv xcoqccv ' 
v6tSQ0v di [istavo)^6avtsg tov fisv SfinQrj6aL rr]v nohv 
dns6xovto, dovtsg d' savtovg sig ?.rj6tsiag xa\ xatadQO- 
udg nok?.^v ri]g noksfiiag ^ca^av xatscp9sLQuv. 6 6 ' 
Avtiyovog naQU?.a^cov t6 6oyia xa\ xaraLXL6dfisvog snl 5 
TQiig '^fiSQug^ xcc\ tov vbxqov 6rjXl.'LV ka^ovrog, dcpsig av- 
xov dtacpov, dvst,sv^sv sx xr^g IJL6ibLX^g. oi ts tov 
TBQfi7j66sav VBOt (pvkdxxovxBg xrjv nQog xov yxL6fii:vov 

66. Si'] d'Bas. 71. noog0al6vTaFQV\Y,cac.teTinQog^ciklovva 

72. nQoccyctyofifvov i'{^\\\ , cacteri nQogayonsvov 92. 

dnfTQlxpavTO Wesselingins : libri dmaTQi^tpavTO 93. ov xart- 

cxvaav] orx taxycav F 99. 100. iKXV&ivrss — ixofiivoig F 

293. 7. zfQfiriOeiav F, TtQfiiaaioiv \V, caeteri TsQnr^oicav 1S02 LIB. XYIII. CAP. 47. 48. 

ivvoiCiV t6 t6 (5c5^a dveUovTo ical Xcc^JtQcog BTti^dsvdav. 

10 ovtas rj TijgsvsQys^jlag g)v6Lg , Idcov tv cpiXvQov sxovoa 
jiQog Tovg sv nsTtotrjKorag, d^sTdd^stov diacpvldrxsi tj]V 
elg avtovg svvotav. 6 6' ovv^Avtiyovog dvat^svt^ag sx Trjg 
IlLOidcxfjg nQorjysv STtl ^Qvyiag ^std jiddiqg Ttjg dvvd- 

15 (^isojg. cSg ds xatf]Vtrj6sv slg KQr^rav stohv, ri%s tcqos 
avtov ^AQLGtodrjfiog 6 MLXrpLog djcayysklcov otL 'Avti- 
yiatQog ^lv TStslsvtt]'ASv, t] ds tcov olcov riysjj,ovLa nal 
Tc5v ^a0L?iSav r] STtifisksLa pLstansTtTCO/isv slg IIoXvGtcsq- 
jf^ovTa Tov Maxsdova. ■^69s)g d' s%\ Tolg yeyovoGL juETfOJ- 

20 Qog r]V talg sXniGL, xal dLSvosito tcov xard Tt]V 'AGiav 
sysC^aL TtQayndtcjv , %a\ Trjg xkt' avtr]V r]ys(iovLag [ir]- 
8sv\ naQa%(OQslv. %ai tu [ilv TtsQL tov 'Avtiyovov iv 
TovtOLg r]V. 

48 Kaxd 8s Tr]V Maxsdoviav 'AvTLTtdtQOv nsQLTtsGovtog 

25 aQQCoCtia ^aQvtSQCf, aaL tov ytjQcog GvvsQyovvtog stQog 
trjv dnolvOiV tov ^iov, ^A%r]valoL (isv s^snsii^^av nQS- 
(j^svtrjv nQog 'AvtinatQOV A}](id8r]v, doxovvta xa/lc5g no- 
KLtsvs6%aL T« nQog Tovg Maxsdovag, d^LOvvtsg tov 'Av- 
TinatQov, xa&dnsQ r]v s^ dQ%r]g d)(ioXoyy]'A.cog., s^ayayslv 

50 T^v (pQOVQav sx trjg Movvvxiag. 6 8' 'AvtinatQog t6 
(isv nQcotov svvoLKcog dLsxsLto nQog tov Ar]fi.d8r]v, 
vCtSQOV ds IlsQdixKov TsXsvtrjaavtog , nai tlvov snL- 
Cto?.cov BVQS&SL(j(ov |v Totg ^aCiXinoLg yQd(i(ia6LV, sv 
olg r]V 6 zJr]fid8r]g naQaxaXcov tov IlsQdiziiav aatd Ta- 

35 x^g SLa^aivsLV sig Trjv EvQconr]v sn 'AvtinatQov, dnr]X- 
koTQLco%r] nQog avtov, xa\ icsxQVfi{isvr]V strJQSL Tr]V 's^- 
&Qav. ^LonsQ Tov ^r](id8ov xatd Tag vno tov 8r]fiov 
8s8o(isvag svtoXdg dnaLtovvtog Tr]V snayysUav, iia\ naQ- 

40 Qr]OiCo8s6tSQOv dnsL?.t]6avtog nsQ\ Tr]g cpQOVQag, 6 fibv 
'AvtinatQog ovdsfiiav 8ovg dn6y.Qi6iv naQs8(OKS tolg ln\ 
Tclg TLfioQiag TStayfxsvoLg avtov ts tov z]r]ud8r]v xai 
Toy vLov .Ai]{isav 6v(.inQs6^svovta tco narQi. ovtol fisv 
ovv dnax^svtsg iig tl oYxrjfia svte?.sg sd^avat(o&r]6av 8lcc 

45 Tag nQOSLQr](isvag altiag. 6 8' 'AvtinatQog s6xdtcog rj8t] 
SLaxsifiBvog dnb8sLt,sv tnLfislrjrrp' rcov (iaOLXscov IIolv- 
6nsQX0VTCi 7cu\ 6tQat7]y6v avtonQatOQa , nQS^iivtatov 

U. dvEilovro] avsilavTO FTW Bas. 11. s/g] TtQog 

FVVV 15. unayy^llcov] dnrjyysiXas V, dnuyyfD.ag F 

17. rj ijrtiifXsia] inifiaXsiu F Bas. 18. noXvnfQiovra «le- 

liiiic ctiam XY 22. rjv oni. F 33. ^ccaiXucov poBt 

TLVCov , quod iiiite iVQi&iiGav ponit F, ilelcvi 3(). jtwl Jts- 

KQV(x(i(vriv hriQH^ HfHovfinivrjv %ajr FVW 'J2. Arifiiciv] 

Srjfiatuv F 4(5. zaiv ^ccGiXitav ] rov ^ctOiXscos F correctus 

supra versum 47. noXvntQX*)'^'^^ ^' LIB. XVIir. CAP. 48. 49. 1803 

iS%£dov ovta rc5v rm 'Jle^avSQa dvvsatQtxrsvfiBVcov otccl 
TificJi.iEvov VTCo rcov xata rt)v MamdovLav y roi; 6' viov 50 
Ka06av6Qov iiXtaQiov xal dsvteQsvovtu xatcc trjv i^ov- 
Giav. rj dh rov 'iihaQxov ra£,i£ xal TZQoaycoyr] ro ftfv 
TiQarov V7i6 rcov IJFQGincdv paGiXBcav dg ovoua xal 66- 
^^^'^ ^av TtQorjx^r] ' ^eta da ravta Ttdhv vtc' 'AliS,dv8Qov (ie~ 
ydkrjg btvxev eS,ov0iag nal ti^rjg, ots xal rav aklav rcov 55 
JT£Q6ixcov vo^lnoov ^Tjlatrjg lyivEto. 8i6 xal 'Jvtincx- 
TQog xatd tr]v avtt]v dycoyiqv rov viov KaGCavdQOV ovtu 
viov djtEdEL^e %f/lt«^3^0T'. ^q 

Ov ^ijv 6 KdoGavdQog ys rrj tou JiatQog rd^Ei 6vv- ^^ 
tv8oxrj&r]f dsLvov yyovfLSVog sl rrjv tou TcatQog rjysfio- 
viav 6 ^ir} TCQogrjxcov xatd ysvog dLads^stai, xal tavd"' 
viov dvvafisvov TCQay^dtav rjysiCy&ai xal dsdaxotog rjdrj 
TtsiQav ixavrjv «pEr>;g rs xal dvdQsiccg. ro ^lv ovv jtQCO- 
rov slg dyQOv (iadiGag fistd tav cpiXav, rovtOLg dis- 65 
ksysxo TCoXliqv S-xav trjv svxaiQiav xal 6xoXr]v tceql trig 
rcov okav rjyEaoviag' sxaGtov 8' avrav sxXafi(idvav 
xar' idiav utQottQETisto Gvyxatc(GxEvdt,SLV avta tr]v dv- 
wiGtsiav., xal }.uydkatg snayysXiaig Ttsioag stoi^ovg stcol^- 
Gato stQog rr]v xoLVOTtQayiav. s^aTiEOTSilc 6e xa\ TCQog 70 
ntokEuaiov ?.d%QK TtQSG^cVtdg , r}]v rs cpiXiav dvavsov- 
[.isvog xai TcaoaxaXcov Gvfjfiaxsiv avtw, xal vavtLXiqv 
dvvauLV 7tS(i^'aL tr]v taxiGtriv sx rijg 0oivixr]g EJtl tov 
'^EXXr]£7tovtov. ofioiag dh xcd TtQog rovg dXXovg r]ys[.L6- 75 
' vag xal itoXsig s^E7tE[iipB rovg ■KQOtQSi\)0[isvovg savrco 
Gv[i[iaxsLV. avtog ds xvvr^yiav snl TtoXXdg il][iiQag GV' 
Gt)]Gd[isvog dvvitoTttov snvtov STtoisi T^g djtoGtdGsag. 
noXvGnsQxav 6s 7taQaXa(id>v tr]v rdjv paGiXiav s7tL[is- 
Xsiav xal GvvsdQZvGag [istd tav cpiXav, 'OXvuTtidda fisv 80 
Gvv tfj tav GvvidQav yvcaixi] iLEtS7ti[izsto , naoaxaXav 
rr]V s%i[iiXELav rov 'jiXE^dvdQov viov nacdog ovtog %a- 
QaXa^slv xal diarQi^SLV iv Maxsdovia rr]v ^aGiXtxrjv 
'sxovGccv TtQoGtaOiav • tJ 6' 'OXvLiTtidg sv rolg sitdva XQO- 
voig stvyxavsv sig "IIjtSLQOV nscpsvyvla dtd rr]V nQog 85 
'AvrinatQov dXXotQLOtr^ta. xal rd [liv xatd rr]v Maxs' 
doviav iv rovtoig r^v. 48. TcjJ 'y^A. ] 'AX. Bas. 51. Tr^oayo)}'»} Wesaelingias: libri 

nQOsaymyTJ 

'l\)i. Gl. yivog] to ysVog F 65. roiJrofs] libri rov- 

Tois Ts ixmv om. Fj ttjv om. lias. (ifi. olcov] 

May.idovcov Q\ W, om. cuiii Icicuim quattuor iuinctis fxpleta F 

07. TtQOtTQtnSTo] TlQoiTQSnB W 77. SCtVTOv] avTov F 

82. TtaQuXa^Biv Sl. post rrlv ponit F Hi. inuvto j tfinQO- 

gSbv FQVW 1304 LIB. XVIII. CAP. 50. 

50 Kata ds trjv *A6lav dia^OTj&sl^rjg trjg *AvtinatQov 

tiXivziig aQ%ri ngay^dxav Tiaivav iyivtto %a\ JCtvjj(Jig, 

90 tav iv ii,ovoiaig ovtav idioTiQaytlv sni^aXlo^ivcav. tou- 
tav de jtQaTog {ilv 6 ^Avtiyovog nQovsvixr^xag Evfiivi] 
7CBQL Kannadoxiav nal tag ^st' avtov dvva.(iSLg naQU- 
i,i]q)Qog, xatansnoXB^rjxag 6' 'AXxsrav xal "AttaXov nsQl 
t^v IlLCidLXijV xat tdg dvvd^sLg tdg jxet' avtav dvsLkri- 

95 gjwg, nQog ds tovzoig vn' 'AvxLndxQov trjg 'Aciag 6tQa- 
trjyog avtoxQataQ rjQrj^svog, d^a 6b xat ^syd^fjg dvvd- 
^sag i^ys^av dno8sdsLy[isvog, nXijQrjg ^v oyxov xal q)QO' 
v^^atog. nsQL^akXo^svog ds talg sXniGi tr]v tav oAwv 
100 i^ys^ioviav, lyva iiij nQogs%siv fxrjts tolg ^aGLksvdi nrjts 
tolg snLfis?.rjtaig avtav. vnsld^(iav£ yaQ avtov KQsitta 
dvva^LV s%ovta tav natd trjv 'A6iav &rj6avQav kvqlov 
sGscQ^ai, ^fjdsvog ovtog tov dvvafisvov nQog avtbv dvti- 
zd^aO&aL. sl%b yaQ jcat' skslvov tov %q6vov 6xQaxLa- 
5 tag nstpvg ^sv s^axLgfivQiovg , innslg bs ^VQLOvg , cAe- 
cpavtag dh tQidxovta. %aQig 8b tovtav stoi^ag noLiq- 
6a6%aL xal dXKag dvvd^sig TqXmi^sv, dv y %QBia.^ dvva- 
fisvrjg T^s 'A6iag %0Q7jysLV dvsxlsintag toig 6tQatoko-^^5 
yov^svoig ^svoig tdg fii6&ocpoQiag. tavta ds dLavor]- 

10 &slg JsQCovvfiov fisv tov tdg iotoQiag yQdi'avta ^stc- 
ns^^ato , (piXov ovta naX noXitrjv Ev^svovg tov KaQ- 
dLuvov tov 6v^ns(pBvy6tog sig to %aQiov to %akov(iS' 
vov NaQa. tovtov bs (isydXaig daQSalg nQ0Kals6d(is- 
vog s^ans6tSLXs nQB^^svrrjv nQog tov Ev^isvrj , naQaxa- 

15 ^av trjg (ilv nsQL Kannadoniav (id%r]g ysvo(LSvr]g nQog 
(Hvtov snLXa&s6d^aL, ysvs6Q'ai 8s cpiXov xat 6vix(ia%ov 
avta^ TiaX la^slv SaQsdg noXXanla6iovg av nQotsQov 
^v s6%r]xag v.ai 6atQansiav usit,ova, nal iia&6kov n^a- 
tsvovza tdv naQ' savta cpikav noLvavov s^s^&ai T^g 

20 oXrjg sni^okrjg. sv^vg ds jcat tcov cpiXav 6vvayayav 
GvvidQLOV t nul nsQL r^s tdv oXav inL^oh]g xoLva6d(iB- 

87. 8ia^07]&tiarjg] Sitt(prj(ita9£i6ris FQVW 88. nal nivrj- 

016 — £n<|3aAA. 0™- Bas» 89. idionQayilv] v.aivoTtQKyuv FQV 

90. d oin. F 98. nBQi^allo^uvoq F\V Bas., cae- 

teri TCSQi^aXofiEvog 100. avzov] avzuv omnes 1. 

Svvufiiv ixovza ] i%ovru 8vva(itv F 2. roii om. Bas. 

«S ^ 

4. filv om. Bas. 6. hzolfias] evoinovs F rjl- 

ni^sv] ag rjlni^sv F, 7} nli^sv Bas. 

295. 8. /ttfi^oqpoptas ] fita&oqiOQag FV et iit vldetur W 

13. nQOxal.] nQogxa/L, VW i^aneattit.£ ] dniazeilE VW 

19. kavToi FW, caeteri havzoS olrjg 0111. FV 

20. avvuyaycov] awdycov F 21. ini^olrjg] ini&sotcog 

euribeiidum videtur, ut est vol. I. p. 63. 80. u,oivcaadnsvos] 

notvcovTjadfitvos Bas. LIB. XVIII. CAP. 50. 51. 3303 

voQf dLsyQaipE tav a^ioXoyav q^Uav olg ^lv ^cctganEtag, 
olg di GxQtttTjyiag' TtuOL 6s ^ieyakag iXnidag